Tabela wyników aukcji: 131 aukcja antykwaryczna

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 BADECKI Karol – Średniowieczne ludwisarstwo lwowskie. 60 190
2 BADECKI Karol – Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta I. 60 130
3 BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... 120 360
4 BROSIG Alfred – Materjały do historji sztuki wielkopolskiej. Oprac. ... 140 140
5 BRZEZICKI Marian J. – Medale i odznaki polskie i Polski dotyczące bite poza Polską w latach 1939-1977. 50 stron ilustracji. 120 320
6 CENNIK wszelkich okuć do drzwi i okien żelaznych, mosiężnych i brązowych do pałaców, domów miejskich i wiejskich, oraz szkobli, kłódek i gwoździ maszynowych z Fabryki Roberta Eichler w Warszawie [...]. 480 480
7 CZAJKOWSKI Bogusław – Portret z pamięci. 80 80
8 CZIHAK E[ugen] – Schlesische Gläser. Eine Studie über die schlesische Glasindustrie früherer Zeit nebst einem beschreibenden Katalog der Gläsersammlung des Museums schlesischer Altertümer zu Breslau. Verfasst und namens des Museums schlesisicher Altertümer hrsg. ... 220 261
9 EHLICH Werner – Bilder-Rahmen von der Antike bis zur Romanik. 100 120
10 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Styl zakopiański. Wyd. II znacznie powiększone z licznemi ilustr. w tekście i na osobnych tablicach. 360 4 800
11 GŁOS Plastyków. Czasopismo ilustrowane poświęcone sztuce plastycznej. Organ ZZPAP. 240 400
12 GOTTLIEB Zygmunt – Fotochemigrafja. Praktyczny podręcznik wyrobu klisz jedno i wielobarwnych oraz reprodukcji w światłodruku, heljograwiurze i rotograwiurze. Z 56 rys. w tekście oraz 18 wkładkami ilustrującymi techniki reprodukcyjne. 100 220
13 GRAŻYŃSKI Michał – Czy istniała mennica tykocińska w latach 1545-1548? (Rewizya dotychczasowego poglądu). 80 180
14 GUMOWSKI Marian – Mennica bydgoska. 140 200
15 JANOSZANKA Michalina – Wielki tercjarz. Moje wspomnienia o Jacku Malczewskim. 80 170
16 JASIEŃSKI Feliks, ŁADA CYBULSKI Adam – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Wyd. II. Pięćdziesiąt reprodukcyj najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. 280 280
17 JAWORSKA Jadwiga – Album wileńskie w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Warszawie. 64 650
18 [KATALOG firmowy]. BRACIA Borkowscy, Zakłady Elektrotechniczne, S.A. Świeczniki. Katalog nr 48. 180 180
19 Galeria Osobliwości. Jerzy Skarżyński. Ilustracje. 48 130
20 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Stowarzyszenia Pol. Art.-Grafików "Ryt". 140 500
21 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. 160 -
22 Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. 120 -
23 Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Katalog grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 80 150
24 Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog działu sztuki. 180 650
25 [Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych]. [Kazimierz Sichulski]. Spis karykatur 1917. 200 320
26 KOZICKI Władysław – Sztuka polska. (Zarys rozwoju polskiego malarstwa i rzeźby). 120 400
27 KOZIŃSKI Jerzy – Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii. 60 60
28 KRZYŻE polskie. 80 280
29 LEPSZY Leonard – Wspomnienia artysty. Illustrowane urywki z pamiętnika wydał ... Rysunki wykonał Edward Lepszy. 100 300
30 LESZNER Tadeusz – O grafice dewocjonalnej i jej rozwoju w Polsce w latach ostatnich. 100 600
31 MACHNIEWICZ Stanisław – Estetyka życia codziennego. Zarysy estetyczne i zagadnienia sztuki współczesnej. 140 140
32 [MAKOWSKI Tadeusz]. Tadeusz Makowski 1882-1932. 64 -
33 MALCZEWSKI Jacek – Zatruta studnia. Tekst Lucyana Rydla. 240 600
34 MEHOFFER Józef – O naturalizmie i historyzmie Matejki. 100 850
35 MOSSAKOWSKA Wanda – Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog. 120 220
36 MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI St[anisław] – Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ryc. w miedziodruku na osobnych tablicach. 240 500
37 NENTWIG Heinrich – Der gräfisch Schaffgotsch'sche Orden der Ritter und Damen von der Alten Hacke. 80 120
38 PELIWO Stanisław – Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. 80 260
39 POTOCKI Antoni – Grottger. 240 700
40 POTOCKI Antoni – Katalog dzieł Jana Ziarnki, malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII w. Z życiorysem artysty. 80 80
41 PRZESMYCKI Zenon (Miriam) – Pro arte. Uwagi o sztuce i kulturze. Nieco z obyczajów, teatry, kabarety, muzyka, literatura. Sztuki plastyczne. Miejskie Muzeum Sztuki. 140 280
42 RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w barwnych reprodukcyach art. mal. ... 120 150
43 RYCHTER-JANOWSKA Bronisława – Po za Rzymem. W tekście 10 ilustracyj. 80 260
44 [STYKA Jan]. Museo "Quo vadis". Opere di ... Capri - Villa Certosella. 140 850
45 SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. II. 240 480
46 SZUMAN Stefan – Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. 67 tablic ilustracyj, w tem 7 kolorowych. 240 460
47 SZUMAN Stefan – O oglądaniu obrazów. Z 27 tablicami poza tekstem. 80 160
48 SZYDŁOWSKI Tadeusz – Stanisław Wyspiański. Z 32 reprod. 160 160
49 TKANINA. Ornamenty i wzory, używane na tkaninach od czasów starożytnych do początków w. XIX-go. Wstęp opracowany przez Ernesta Flemminga. Spolszczył Wacław Husarski. 280 500
50 TRETER Mieczysław – Pawilon wenecki sztuki polskiej. Wystawy zagraniczne a propaganda i zagadnienie sztuki narodowej (fakty - opinje - dokumenty). 100 140
51 WOLSKI-URBANKOWSKI Wacław – Bibliografia polskiej ceramiki szlachetnej. (Literatura polska i obca dotycząca Polski). 120 120
52 WZORY mebli zabytkowych i nowoczesnych. Z. 1-14. 480 1 300
53 [GEPPERT Eugeniusz, ŻURAWSKI Stanisław]. Zezwolenie wystawione Stanisławowi Żurawskiemu przez Eugeniusza Gepperta (pełniącego funkcję naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) na malowanie na ulicach i w okolicy miasta Krakowa, dat. 18 VII 1945 w Krakowie. 120 240
54 MROŻEWSKI Stefan – Ukrzyżowanie. Drzeworyt kolorowany form. 42,1x30,2 na ark. 46,6x35,4 cm. 1 500 1 500
55 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 21 II 1969 w Sanoku. 700 1 100
56 List Zdzisława Beksińskiego, dat. pierwszy dzień Wielkanocy [6 IV] 1969 w Sanoku. 700 800
57 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 18 IV 1969 w Sanoku. 200 480
58 Zdjęcie czarno-białe obrazu 'Obserwator" (?) z 1969 roku. 460 550
59 Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1968 roku. 380 380
60 Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1968 roku. 380 380
61 Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1969 roku. 380 380
62 Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1969 roku. 380 380
63 "Beksiński w pracowni w Sanoku" - fotografia autorstwa Marka Piaseckiego. 3 400 -
64 ALMANAC historique, généalogique pour l'année 1808. Avec figures. 1 200 -
65 BEŁZA Władysław – Antologia polska. Wybór najcelniejszych utworów poetów polskich. Zestawił Władysław B. Z 12 illustracyami Andriollego, Brandta, Gersona, Kossaka, Lessera, Pillatego i Żmurki. Wyd. II, znacznie pomnożone. 220 440
66 [BEŁZA Władysław] – Kobieta w poezyi polskiéj. Głosy poetów o kobiecie. Przez Autora Antologii polskiej [pseud.]. Z 8-ma rysunkami E. Andriollego. 280 800
67 BOBROWICZ Jan Nep[omucen] – Kronika malownicza Napoleona Bonapartego czyli Obrazy bitew i czynów wojennych Bohatera; 100 rycin na stali podług malowideł w Muzeum Wersalskiem i innych pomników z dodatkiem historycznych objaśnień [...]. Wyd. II powiększone opisem pogrzebu Cesarza w Paryżu. 320 1 900
68 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou [scénes] historique, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs Polonais [...]. Seul ouvrage publiée [...] L'Émigration Polonaise. T. 1-3. 3 200 7 500
69 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Redigée par une Société de Littérateurs, sous la direction de ..., ancien éleve de l'Université de Wilna [...]. Troisième edition. 700 1 000
70 FORSTER Charles – Pologne. 800 1 200
71 HISTORISCH Genealogischer Calender auf das Jahr 1795. Mit Genehmhaltung der Königl. Academ. d. Wissenschaften. 600 -
72 HISTORISCH-genealogischer Kalender auf das Jahr 1802. Darstellung des Luxus und Lebensgenusses. 600 -
73 [KRASIŃSKI Józef Wawrzyniec] – Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie, contenant, la description des principales villes [...], des maisons de plaisances, sites, lieux pittoresques etc. [...]. 1 200 2 000
74 ORZESZKOWA Eliza – Meir Ezofowicz. Powieść z życia Żydów. Z 26 illustracyami M. Andriollego. 360 1 700
75 POCZET świętych polskich mieszczący sześćdziesiąt stalorytów wykonanych w fabryce obrazków Krakowskich założonej przy wydawnictwie dzieł katolickich. 480 1 900
76 POL Wincenty – Mohort. Rapsod rycerski z podania. Z 24 illustracyami Juliusza Kossaka. 800 3 400
77 REYBAUD Louis – Jérome Paturot a la recherche de le meilleure des républiques. Édition illustrée par Tony Johannot. 480 950
78 STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt – Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone piórem i rylcem. Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdiętemi i rylcem na kamieniu wykonanemi. 800 3 200
79 WILKOŃSKI August – Ramoty i ramotki ... Wydanie nowe i zupełne z życiorysem autora przez W. Szymanowskiego. Z popiersiem autora. T. 1-4. 640 1 100
80 WIZERUNKI książąt i królów polskich od VI do XVIII wieku podług najdawniejszych rysunków i pomników zebrane a teraz w drzeworytach wydane. 320 600
81 BRECHT Bertold – Matka Courage i jej dzieci. Kronika z wojny trzydziestoletniej. Ilustrował Tadeusz Kulisiewicz. 100 330
82 DANTE Alighieri – Życie nowe. Przełożył i własnym nakładem wydał Edward Porębowicz. 800 2 400
83 DYGASIŃSKI Adolf – Gody życia. Opowieść. Wyd. II. 180 550
84 GILGAMESZ. Powieść starobabilońska. Podług transkrypcji G. E. Burckhardta w języku polskim oddana przez Józefa Wittlina. Rysunki Ludwika Lillego. 220 500
85 JAKUBOWSKI Stanisław – Bogowie Słowian. 340 500
86 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – W cieniu zapomnianej olszyny. Ilustrował Tadeusz Gronowski. 100 120
87 KASPROWICZ Jan – Marchołt gruby a sprośny. Jego narodzin, życia i śmierci misterjum tragikomiczne w obrazach czterech zamknięte. 140 140
88 KOWALSKI Leon – Pendzlem i piórem. Kraków [193... 120 -
89 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. 480 1 000
90 LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłodrukowych, druku i oprawy. 600 2 000
91 MATEJKÓWNA Helena – O zegarach mistrza Andrzeja i inne opowieści mieszczańskie, rycerskie i mnisze. 120 150
92 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Tekst na podstawie pierwszego wydania. Przedmowa M. Kridla. Z 24 ilustracjami E. M. Andriollego. 220 650
93 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. 300 650
94 [PAWLIKOWSKI Michał] – Jagnieszka Abo o Pannie na niedźwiedziu iako iachała w Krakowie miescie histhoria osobliwa przed wiekami mnogimi zasłychanay spomniona [...] przez M. & A. Medicevsow [pseud.]. 320 320
95 RACZYŃSKI St[anisław] – Kraków. 6 drzeworytów ... 220 400
96 RACZYŃSKI Stanisław – Warszawa w grafice. 6 oryginalnych plansz. 980 2 100
97 RADZIKOWSKI Walery Eljasz – Rok polski w obrazach. Illustrował i napisał ... 280 550
98 TETMAJER Kazimierz – Jak baba djabła wyonacyła. Obrazki Zofji Stryjeńskiej. 1 200 2 000
99 WILDER E[lisabeth] – The Unfinished Monument by Andrea del Verrocchio to the Cardinal Niccolo Forteguerri at Pistoia. 4 800 5 000
100 WISZNIEWSKI Kazimierz – Ex-librisy z widokami Warszawy. 10 odbitek z oryginalnych klocków. Przedmowa Tadeusza Lesznera. 140 340
101 ZEGADŁOWICZ Emil – Podkowa na progu. 2 800 2 800
102 ŻEROMSKI Stefan – Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. 240 -
103 BÉRANGER [Pierre Jean] – Piosenki ... Przekład Władysława Syrokomli i Wincentego Korotyńskiego. Z portretem i życirysem autora. 320 360
104 BIBLIA Święta, to jest: wszystko Pismo Święte starego i nowego przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. 540 600
105 BIRKENMAJER Aleksander – Nobilitacja Szarffenbergerów. 80 120
106 BOROWY Piotr (Gazda z Orawy) – Sąd grzesznika sam nad sobą. Z drzeworytami Stanisława Jakubowskiego. 180 180
107 CHRZANOWSKI Bernard – Na kaszubskim brzegu. Zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą. Wyd. II. 120 280
108 CORNISH J[ohn] [Charles] – Świat zwierząt. Wydanie polskie pod red. Jana Sosnowskiego. T. [1]-2. 480 -
109 ESSENWEIN A[ugust] – Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. 800 1 300
110 GIEDROYĆ Fr[anciszek] – Warunki hygieniczne Warszawy w wieku XVIII. Ulice i domy. 160 550
111 GLOGER Zygmunt – Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. 680 1 600
112 GRABOWSKI Ambroży – Cuda i osobliwosci natury i sztuki w różnych znayduiące się kraiach, z naynowszych i nayciekawszych podróży do wszystkich części świata zebrane, z wiadomościami o niektórych celnieyszych starożytności zabytkach z kopersztychami illuminowan. T. 1-2. 1 200 1 600
113 HOFFMAN K[arol] [Boromeusz] – Vademecum polskie. Zbiór wiadomości przydatnych Polakom. 480 1 100
114 [HOFFMANOWA Klementyna] – Książka do nabożeństwa dla Polek, przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Wyd. mniejsze. 320 -
115 JAN III [Sobieski] – Listy krola Jana III, pisane do krolowey Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wieden w roku 1683. Wydane przez Edwarda Raczyńskiego. 1 200 1 700
116 JAŻDŻEWSKI Wł[adysław], ERZEPKI B[olesław] – Zapiski archeologiczne poznańskie, wydawane przez Komisyą Archeologiczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, pod red. ... Zesz. 1-3. 480 -
117 KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1838. 260 320
118 [KATALOG]. Wystawa exlibrisów słowiańskich. 80 170
119 KIESZKOWSKI Jerzy – Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. 160 figur w tekście, 56 tabl. [...]. 1 800 3 000
120 KONOPNICKA Marja – O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wyd. IV. Z 9-ma rycinami kolorowemi J[ózefa] Ryszkiewicza i winietami L[udomira] Illinicza. 220 460
121 [KRASICKI Ignacy] – Historya. Na dwie księgi podzielona. 860 1 400
122 MACFALL Haldane – Historya malarstwa. Dzieło zbiorowe z 300 barwnemi tablicami. Pod red. Tadeusza Piniego. Z oryginału angielskiego przeł. Jan Kasprowicz, Józef Ruffer i Władysław Witwicki. T. 1-9. 2 400 3 200
123 [MORZYCKI Antoni] – Polska (dawna) jako naród i jako państwo. (Dzieje początkowe). 160 180
124 [PAWLIKOWSKI Józef] – Dzieło jenerała Kniaziewicza "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość". Edycja druga poprawna. 360 600
125 PRAWO o Seymikach Trybunale Głównym Koron[nym] Compositi Judicii y Sądach Ziemskich na Seymie Grodzieńskim uchwalone. Roku Pańskiego 1793. 600 1 100
126 REGESTR Poslow na Seym Extraordynaryiny Warszawski Na Dzien 19. Kwietnia 1773. Naznaczony z wyrażeniem Ich Rezydencyi gdzie kto stoi. 360 1 100
127 [RZEWUSKI Henryk] – Mieszaniny obyczajowe, przez Jarosza Bejłę [pseud.]. [T. 1]-2. 480 1 900
128 SIENKIEWICZ Henryk – W pustyni i w puszczy. 180 2 200
129 STROOBANT F[rançois] – Starożytne gmachy Krakowa zdjęte z natury przez ... i objaśnione tekstem historycznym. (Sztuk 13). 6 000 8 500
130 SZUJSKI Józef, PIEKOSIŃSKI Franciszek – Stary Kraków. W dziewięćsetną rocznicę jego narodowego charakteru. 57 rycin autentycznych przy końcu tekstu. 120 600
131 ZALESKI Bronislas – La vie des steppes Kirghizes. Descriptions, récits & contes. Texte et illustrations à l'eau-forte par ... 2 600 3 200
132 [BERLEWI Henryk]. Situationen 60 Galerie. Mechano-Fakturen. Dokumentation b 1-63. 1 200 -
133 [BERLEWI Henryk]. Zaproszenie (Einladung) na wystawę prac Henryka Berlewiego "Mechano-Fakturen" w berlińskiej Situationen 60 Galerie, prezentowaną od 21 X do 21 XII 1963. 320 -
134 [BERLEWI Henryk]. Berlewi. Temoignages. 480 -
135 [BERLEWI Henryk]. Drian Galleries. Historically Important XXth Century Masters. 380 -
136 [BERLEWI Henryk]. Maszynopisowy list Henryka Berlewiego do Georgesa Hugneta, dat. 31 VII 1965 w Paryżu. 800 800
137 HULEWICZ Jerzy – Joachim Achim. Dramat w trzech zjawach. 300 500
138 KUREK Jalu – II śpiewy o Rzeczypospolitej. 440 700
139 KUREK Jalu – Mohigangas. 160 240
140 PEIPER Tadeusz – Raz. Poezje. 360 380
141 PEIPER Tadeusz – Skoro go niema. Utwór teatralny w trzech aktach. 320 320
142 STERN Anatol – Anielski cham. 800 3 200
143 ZWROTNICA. Czasopismo. Kierunek: sztuka teraźniejszości. 1 600 5 000
144 STRZEMIŃSKA Nika – Katarzyna Kobro. 80 160
145 TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. 180 300
146 ARKIN D[avid] – Architektura sovremennogo Zapada. Obščaja redakcija i kritičeskie stati ... 1 300 -
147 ART russe moderne. Préface par André Salmon. 360 360
148 ASEEV N[ikolai] – Izbran. Stichi 1912-1922. 1 600 -
149 BUKA russkoj literatury. 500 500
150 CHLEBNIKOV V[elimir] – Izbornik stichov s posleslovem rečjarja. 1907-1914 gg. 5 500 -
151 CHLEBNIKOV Velimir – Zapisnaja knižka ... Sobral i snabdil primečanijami A. Kručenych. Obložka V. Kulaginoj-Klucis. 700 -
152 ČASY. 1. Čas pervyj. 480 480
153 ČUDO v pustyne. Stichi. 2 100 -
154 EFREMIN A[leksandr] – Demjan Bednyj i iskusstvo agitki. 500 -
155 FIŠ Genadij – Kontrolnye cifry. Stichi. 460 -
156 GRUZINOV Ivan – Zapadnja snov. Lirika. 180 -
157 KAMENSKIJ Vasilij – Emeljan Pugačev. Poema ... Risunki Borisa Titova. 380 -
158 KAMENSKIJ Vasilij – Zvučal vesnejanki. Stichi. 1 400 -
159 KRUČENYCH A[leksej] – Apokalipsis v russkoj literature. 920 -
160 KRUČENYCH A[leksej] – Čort i rečetvorcy. 2 600 -
161 KRUČENYCH A[leksej] – Kalendar. Vstuplenie Borisa Pasternaka. Produkcija N-o 133. 600 600
162 KRUČENYCH A[leksej] – Liki Esenina od cheruvima do chuligana. Esenin v žizni i portretach. Produkcija No 137. Portrety risovany V. Kulaginoj. 500 -
163 KRUČONYCH A[leksej] – Ironiada. Lirika. Maj-ijun 1930 g. 5 600 -
164 KUSIKOV Aleksandr – Al-Barrak. Oktjabrskie poemy. Izdanie vtoroe dopolnennoe. 460 -
165 KUSIKOV Aleksandr,  ŠERŠENEVIČ Vadim – Korobejniki sčastja. 240 340
166 MAJAKOVSKIJ [Vladimir] – Ljublju. 1 200 -
167 [MAJAKOVSKIJ Vladimir]. Vladimir Majakovskij. 600 -
168 [MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 1]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego wykonanym w 1926 przez Aleksandra Rodczenkę, wydana w 1936. 2 000 -
169 [MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 2]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego na tle swoich plakatów wykonanym w 1930, wydana w 1936. 500 500
170 [MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 3]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego na tle swoich plakatów wykonanym w 1930, wydana w 1934. 400 -
171 MARIENGOF Anatolij – Razočarovanie. 2 600 -
172 NEJŠTADT Vladimir – Čužaja lira. Perevody iz odinnadcati sovremennych nemeckich poetov. Zametki ob ekspressionizme. Biografičeskie i bibliografičeskie primečanija. Sem portrertov raboty L. Mejdnera i O. Kokoški i dr. 420 420
173 NOVYJ Lef. Žurnal levogo front... [G. 1], nr 1-6: I-[VI] 1927. 3 000 -
174 NOVYJ Lef. Žurnal levogo front... [G. 2], nr 12: XII 1928. 1 300 -
175 OSTROGLAZOV G. I. – Novye točki na karte SSSR. 700 -
176 [PAPERNAJA Ester, ROZENBERG Aleksandr, FINKEL Aleksandr] – Parnass dybom. Pro: kozlov, sobak i veverleev. II-e dopolnennoe izdanie. Sostavili: E.S.P., A.G.R., A.M.F. [krypt.]. 280 -
177 PARNACH Valentin – Naberežnaja. Le quai. 3 000 18 000
178 PARNACH Valentin – Vstuplenie k tancam. Izbrannye stichi. Portret avtora raboty Pablo Pikasso. 1 400 1 400
179 SAJANOV Vissarion – Kartonažnaja Amerika. Poema. 230 -
180 SELVINSKIJ Ilja – Pao-pao. 280 -
181 SELVINSKIJ Ilja – Zapiski poeta. Povest. 1 400 -
182 SOVETSKOE Foto. Ežemesjačnyj chudožestvenno-tvorčeskij i naučno-techničeskij žurnal. 600 -
183 SPERANSKIJ V. D. – Majakovskij futurizm. 400 -
184 ŠKAPSKAJA Marija – Jav. Poema. 1 600 -
185 VESENNEE kontragentstvo muz. Sbornik. 1 400 2 600
186 [ZSRR na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939]. Kompletny zestaw 8 pocztówek "Pavilion of the U.S.S.R. New York World's Fair, 1939". 700 -
187 [PIŁSUDSKI Józef, portret]. Litografia barwna "Józef Piłsudski, Wódz polski". 700 800
188 [PIŁSUDSKI Józef, fotografia]. Wielkoformatowa fotografia przedstawiająca Józefa Piłsudskiego w oknie wagonu, w mundurze marszałkowskim, z papierosem w prawej dłoni. 1929 (?). 6 400 6 400
189 [GOŁOGÓRSKI Emil, PIŁSUDSKI Józef]. List gen. Emila Gołogórskiego do Józefa Piłsudskiego, dat. 18 III 1919 w Krakowie. 800 900
190 [PIŁSUDSKI Józef]. Autorska kopia hektograficzna prywatnego listu Józefa Piłsudskiego do Mariana Kukiela, dat. 1 IX 1925 w Druskienikach. 8 000 -
191 [SKŁADKOWSKI Felicjan Sławoj]. Odręczny list gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego do Wandy Piłsudskiej dotyczący stanu zdrowia Józefa Piłsudskiego przed śmiercią, dat. 2 IX 1949 w Stowell Park. 1 200 2 000
192 [PIŁSUDSKI Józef, uroczystości wileńskie]. Dwie karty wstępu na uroczystości związane z pochowaniem serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie. 180 950
193 [PIŁSUDSKI Józef, muzeum]. Rękopiśmienna relacja Jerzego Sienkiewicza dotycząca likwidacji muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. 1 200 1 500
194 [WANDA Piłsudska]. Odręczny list Wandy Piłsudskiej do matki Aleksandry w Londynie, dat. 4 VII 1949 w Newport w hrabstwie Isle of Wight (dane ze stempla poczt.). 400 -
195 [WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI Bolesław]. Relacja dotycząca przyczyn i okoliczności śmierci Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego 1 VII 1942 sporządzona przez jego siostrzeńca Adama Michalewskiego w 1978. 600 -
196 [KRAKÓW, finanse miasta]. Dokument rękopiśmienny: "Pokorny Rekurs do Przeswiętnego Woiewodztwa Krakowskiego naygłębszym uszanowaniem od Miasta Krakowa przy Elekcyi JJ. WW. Posłow na Seym Walny Ordynaryiny Stanow Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey podany", dat. 13 VII 1776 w Krakowie. 1 200 1 900
197 [KRAKÓW, Gwardia Miejska Piesza]. Nominacja Jana Wentzla na dowódcę 3. Kompanii 1. Oddziału Gwardii Miejskiej w Krakowie, dat. 13 V 1831 tamże. 380 380
198 [RĘKOPIS - filozofia, teatr, pszczelnictwo, obyczaje]. Pięć współoprawnych rękopiśmiennych tekstów na różne tematy, z czego 4 pochodzi z I poł. XIX w., jeden z 1865. 3 200 -
199 [AGITACJA bolszewicka]. Odręczny meldunek dowódcy 32 Pułku Piechoty ppłk. Władysława Tarwida do Dowództwa 18 Brygady, dat. 16 III 1920. 240 700
200 [BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz]. Maszynopisowy list Tadeusza Boya-Żeleńskiego do Krakowskiej Spółki Wydawniczej, z podpisem autora, dat. 31 III 1926 w Warszawie. 200 380
201 [ORŁOWICZ Mieczysław 1]. Maszynopisowe sprawozdania Mieczysława Orłowicza z odbytych przez niego wycieczek krajoznawczych w l. 1938-1958. 3 200 3 200
202 [ORŁOWICZ Mieczysław 2]. Zbiór 47 listów, kart korespondencyjnych i pocztówek kierowanych przez Mieczysława Orłowicza do prof. Wiktora Jakubowskiego w Krakowie w l. 1945-1956. 1 800 -
203 [OŚWIĘCIM, pismo wysiedlonej]. Pismo kierowane do Wydziału Opieki Społecznej w Krakowie przez wysiedloną z Oświęcimia Wiktorię Szpyrową, z prośbą o wypłacenie zasiłku, dat. 16 VI 1941 w Krakowie. 140 160
204 [ANDERS Władysław]. Maszynopisowy list Władysława Andersa do Zarządu Koła b. Żołnierzy I Pułku Ułanów Legionów Polskich, z odręcznym podpisem, dat. 8 VIII 1951 w Londynie. 220 420
205 [OKUDŻAWA Bułat]. Odręcznie napisany przez Bułata Okudżawę tekst jego piosenki "Wańka Morozow". 1 200 1 300
206 [KOSSAK-SZCZUCKA Zofia]. Kopia maszynopisowa listu Zofii Kossak-Szczuckiej do "Prezydium Nagród Państwowych" w sprawie przyznania jej Nagrody Państwowej I stopnia, dat. 24 VI 1966 w Górkach Wielkich. 160 300
207 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis Karola Wojtyły, wówczas arcybiskupa metropolity krakowskiego, pod maszynopisowym listem, dat. 27 VI 1967 w Krakowie. 800 1 500
208 [NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan]. Pięć okolicznościowych kart z nadrukowanymi życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi z odręcznymi dopiskami i podpisem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z lat 1969-1972. 180 180
209 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Krótki odręczny rękopiśmienny list Macieja Słomczyńskiego do nieznanego adresata, dat. 30 XII 1988 w Krakowie. 120 140
210 [CZĘSTOCHOWA]. Dyplom ukończenia Prywatnych Kursów Handlowych W. Nassalskiego w Częstochowie, dat. 13 VII 1914 tamże. 200 380
211 [KIEPURA Jan]. Program koncertu Jana Kiepury w Teatrze Wielkim we Lwowie, dn. 8 IX 1931. 80 320
212 [KRASIŃSKI Zygmunt, fotografia pośmiertna]. Reprodukcja fotograficzna (?) w owalu przedstawiająca poetę na łożu śmierci. [27 II 1859/15 IV 1937]. 360 750
213 [MEDAL 1]. Książę Józef Poniatowski d. 7. V. 1763. Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go oddam / 19. V. 1813 - 19. X. 1913. 2 000 3 000
214 [MEDAL 2]. Zasłużonemu dla diecezji chełmińskiej. Marian Przykucki, biskup chełmiński. Beati pacifici. 120 -
215 [MEDAL 3]. Joannes Paulus pp. II in ecclesia collegiata s. Annae. Cracoviae 8 VI 1997 / Ecclesia Collegiata s. Annae Cracoviae renovanda renovata. MCMXC-MCMXCVII. 200 220
216 [MEDAL 4]. Pamiątka wizyty Jana Pawła II w bazylice mariackiej, Kraków 16. VI. 1999 / 2000 lat chrześcijaństwa. Zakończenie renowacji bazyliki, 20. XI. 1999. 100 100
217 [MEDAL 5]. Jubileusz 550-lecia obecności bernardynów w Polsce / Św. Janie z Dukli, bł. Władysławie, bł. Szymonie, bł. Anastazy módlcie się za nami. 100 100
218 [NUTY 1]. Fantaisie pour le Piano sur des Motifs favoris de l'Opéra Lucrezia Borgia de C. [!] Donizetti par F. Liszt. Vienne [1841]. Chez Pietro Mechetti Q-m Carlo. 4, s. [1], 27. brosz. 800 -
219 [NUTY 2]. Jean Sobieski. Souvenir de Léopol. Mazur pour le Violon avec accompagnement d'Orchestre composé et transcrit pour le Piano par Apollinaire de Kontski. Op. 7. 140 220
220 [NUTY 3]. "Marsz Legionów Polskich" na fortepian, Adama Wrońskiego [...]. [nie przed 1915]. 64 64
221 [NUTY 4]. Pieśni i piosenki Legionów Polskich, dawne i współczesne. Na fortepian ułożył Bolesław Wallek Walewski. 120 -
222 [NUTY 5]. Pieśni narodowe. Ułożył łatwo na fortepian L. Chojecki. 80 220
223 [NUTY 6]. 10 przebojów Mieczysława Fogga. 80 -
224 [NUTY 7]. Karpacka brygada. Słowa i muzyka: Marian Hemar. 64 100
225 [OPRAWA koralikowa]. Album z lat 80. XIX w. z odręcznie przepisanymi wierszami polskimi i obcymi, w półskórkowej oprawie koralikowej. 320 2 200
226 [PIŁKA nożna 1]. Program międzynarodowych zawodów piłkarskich Ferencvaros T. C. (Budapeszt) - K. S. Polonia rozegranych 28 i 29 VI 1930. 160 280
227 [PIŁKA nożna 2]. Program zawodów piłkarskich K. S. Warszawianka - W. K. S. Legja rozegranych 27 VII 1930. 160 600
228 [PIŁKA nożna 3]. Program zawodów piłkarskich Ł. K. S. (Łódź) - K. S. Polonia (Warszawa) rozegranych 17 VIII 1930. 160 340
229 [PIŁKA nożna 4]. Afisz do zawodów o mistrzostwo III ligi KS Tarnovia Tarnów - KS Cracovia rozegranych 11 V 1986. 100 -
230 [PROGRAM koncertu]. Galic. Biuro Koncertowe M. Turka, Lwów. Sala Tow. Muzycznego we Lwowie. W piątek, dnia 21 lutego 1913 r. Yvette Guilbert, wieczór pieśni francuskich (w kostyumach różnych epok) [...]. 64 74
231 [ROZKŁAD jazdy kolejowy]. "Geograficzny rozkład jazdy na kolejach żel. w Galicyi i Bukowinie układu inżyniera D-ra Urbana Wareg Massalskiego. Ważny od 1 Maja 1894". 320 1 500
232 [SPRZĘT turystyczny, reklama]. Plansza reklamowa Zakładów Przemysłowych K. Wejman i Syn z Poznania ukazująca zastosowanie produkowanych przez nią peleryn; lata 30. XX w. 80 130
233 [ŻYCZENIA świąteczne bibliofilskie]. Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne na rok 1955, wydane przez Alfreda Holińskiego w Londynie. 160 -
234 CYKLISTA. 120 160
235 FUTURYSTA. 180 -
236 LUBIEŻNIK. 200 280
237 MARLENA. 140 180
238 PADEREWSKI. 200 -
239 SZCZĘŚCIARZ. Rysunek tuszem na ark. 19,5x13,3 cm. Sygnowany "Charlie". 160 240
240 TONĄCA. 140 140
241 [AMBULANS]. Metalowy ambulans oznaczony czerwonym krzyżem. 48 190
242 [ARMATA 1]. Metalowa armata na kołach, z mechanizmem spustowym. 140 320
243 [ARMATA 2]. Metalowa armata na postumencie, z mechanizmem spustowym. 100 200
244 [DZIAŁO samobieżne]. Metalowy samochód z zamontowaną obrotową armatą. 60 280
245 [KLOCKI]. Zestaw klocków kamiennych w oryg. drewnianej kasecie "Kotwiczna skrzynka mostowa. Dopełnienie do kotwicznej skrzynki budowlanej N-o 6". 220 320
246 [LOTERYJKA]. Bilder-Lotto. 220 500
247 [POCIĄG sanitarny]. Pociąg drewniany złożony z lokomotywy, węglarki i trzech wagonów. 180 300
248 [RYCERZE na koniach]. Zbiór 8 metalowych malowanych figurek rycerzy w zbrojach, na koniach, z tarczami i kopiami. 240 360
249 [TEATRZYK]. Amatorska składana scena teatrzyku kukiełkowego. 420 1 300
250 [URZĄDZENIA stacyjne]. Metalowa peronowa tablica informacyjna i latarnia dworcowa. 220 320
251 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - podczas pobytu w Zaleszczykach - w aucie marszałka- fotografia sytuacyjna]. 600 800
252 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - podczas urlopu w Truskawcu - fotografia sytuacyjna]. 320 750
253 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - fotografia rysunku Zygmunta Rozwadowskiego "Portret Władysława Beliny-Prażmowskiego"]. 140 -
254 [GÓRY - Tatry - fotografie widokowe i sytuacyjna]. 140 160
255 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia portretowa]. 120 190
256 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia sytuacyjna]. 120 -
257 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia sytuacyjna]. 120 -
258 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia widokowa domu rodzinnego poety]. 64 80
259 HERMANOWICZ Henryk – [Jan Parandowski - fotografia portretowa]. 120 -
260 HERMANOWICZ Henryk – [Józef Rosner - fotografia portretowa]. 80 -
261 [JOLIOT-CURIE Irène - na warszawskim lotnisku - fotografia sytuacyjna]. 120 -
262 [KIEŚLOWSKI Krzysztof - na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku - fotografia sytuacyjna]. 80 80
263 [KOSSAK Wojciech - fotografia portretowa i oryginalny rysunek piórkiem]. 1 200 3 600
264 [KOSSAK Wojciech z koniem - fotografia sytuacyjna]. 640 1 600
265 [MOTORYZACJA w Polsce - wycieczki plenerowe - fotografie sytuacyjne]. 80 150
266 [POLESIE - krajobraz - fotografia widokowa]. 80 550
267 [WARSZAWA - widok na Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy - fotografia widokowa]. 48 -
268 [WARSZAWA - Łazienki - fotografia widokowa]. 120 -
269 [WARSZAWA - Wilanów - fotografia widokowa]. 180 -
270 [WOJSKO Polskie - dr med. Helena Szelewska w szpitalu polowym we Lwowie - fotografie sytuacyjne]. 240 -
271 [WOJSKO Polskie - Szpital Zapasowy No 8 w Krakowie - fotografia zbiorowa]. 120 460
272 [WOJSKO Polskie - Józef Haller i Zygmunt Zieliński - fotografia sytuacyjna]. 120 320
273 [WOJSKO Polskie - Marszałek Józef Piłsudski na Święcie Kawalerii w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. 240 280
274 [WOJSKO Polskie - marynarze ocaleni z ORP "Orkan" po mszy żałobnej w Londynie - fotografia sytuacyjna]. 50 -
275 [WOJSKO Polskie - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - gen. Kazimierz Sosnkowski przy samolocie - fotografia sytuacyjna]. 64 140
276 ROZPORZĄDZENIE cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Połączenie politycznego i kameralnego zawiadywania wschodnią i zachodnią Galicyą, tudzież mianowanie JW. Józefa Ürmén de Ürményi gubernatorem obydwu połączonych kraiów [...]. 140 -
277 OKÓLNIK cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ces. Królewscy Poddani płynąc Dniestrem z tratwami i statkami swemi nigdy do prawego czyli tureckiego, tylko zawsze do lewego czyli rossyiskiego brzegu przybiiać, lub nocować na nim maią [...]. 140 -
278 DONIESIENIE z strony cesarsko-królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Przy moście na rzece Bystrzycy ku Lwowie i Kałuszowi myto drogowe, czyli raczey mostowe opłacać należy [...]. 120 -
279 OKÓLNIK cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskie [!]. Pakietów lub listów pieniądzmi i precyozami obciążonych inaczy przesyłać niewolno, tylko diliżansem [...]. 160 -
280 UWIADOMIENIE ze strony cesarsko-królewskiego Gubernium Galicyiskiego. W miasteczku Głogowie myto drogowe począwszy oa 1-go Maia t. r. wybierane będzie [...]. 140 -
281 MILI Rodzice! Wydok [!] dziecięcia waszego, gdy na świat przychodzi, napełnie [!] wam serce wielką radością [...]. O gdyby iuż ową straszną przebyło ospę! sercem stroskanym sami do siebie mówicie, wiedząc, że te szkaradna choroba niezliczone mnóstwo dziatek zabiia [...]. Lecz niech was [...] ta wiadomość doskonale ucieszy, że iuż niemacie przyczyny troskania się więcey: albowiem Bóg dobry [...] dał nam [...] pewne, doświadczone, i nie zawodne lekarstwo, na ospę pospolitą [...]. Sumienie wasze czyniłoby wam przykre zarzuty przez całe życie, gdybyście szczepienia ospy waszym dzieciom zaniedbali; a gdyby wam potem iedno, drugie, lub wszystkie dziatki na ospę poumierały! O! natenczas bylibyście zaiste nic innego, tylko zabóycami waszych dzieci [...]. 240 550
282 OBWIESZCZENIE. Gdy po zamianowaniu Prezesa, Vice-Prezesa i czterech płatnych Członków Wydziału Rady Miejskiej - Taż [...] wybrała sześciu niepłatnych Członków tychże Wydziałów, przeto Radę Miejską Miasta Krakowa [...] za uorganizowaną ogłaszam [...]. 120 -
283 CZY TOASTOWANIE przy uroczystych ucztach nie dałoby się usunąć! Człowiek jest istotą towarzyską [...] i ma w sobie wrodzoną skłonność do naśladownictwa [...]. Często n. p. obserwować można, jak prosta arogancya, bezczelność przewódcy  danej partyi, zostają naśladowane przez wszystkich członków stowarzyszenia [...]. Ludzie nawet rozumni, umiejący myśleć logicznie, do tego patryotyczni, którzy czują i rozumieją całą szkodliwość picia trunków alkoholicznych [...], tacy ludzie [...] od toastów powstrzymać się nie mogą, nie umieją; nie mają odwagi cywilnej oprzeć się brzydkiemu nałogowi  [...]. Oby wszystkich [...] natchnąć potrafiła Dziewica przeczystą myślą świętą, że w abstynencyi leży zbawienie narodu i ludzkości całej. 80 -
284 TOWARZYSZE i Towarzyszki! Rzeczywistość w straszliwym majestacie zniszczenia i grozy wojennej z niebywałą w dziejach siłą stwierdza, że bez niepodległości naród Polski skazany jest na rozproszenie i zagładę [...]. W posępnym szeregu ofiar krwawego rządu nie brakuje rycerzy sprawy robotniczej. Któż zapomni Kunickich, Ossowskich, Bardowskich i Okrzejów? [...]. Niech żyje Armja polska: Precz z najazdem moskiewskim! Precz z moskalofilami t. j. z przyjaciółmi rządu moskiewskiego. Nie z narodem rosyjskim, lecz z zaborczym i krwawym rządem moskiewskim walczymy. 60 190
285 WIERNY tradycjom własnej dziejowej przeszłości Naród Polski winien w obecnej chwili przełomowej wyrazić swą wolę i ujawnić, jak wskrzeszenie Ojczyzny zawsze rozumiał i rozumie [...]. Wielka odpowiedzialność spada na pokolenie nasze. Od stanowiska, jakie zajmiemy, losy Ojczyzny w znacznej mierze zależą [...]. Czynne [...] wystąpienie bez realnych rękojmi, bez własnego rządu, jako uprawnionego twórcy polskich sił zbrojnych, jedynie większym krwi rozlewem nam grozi i pogłębić tylko może tragizm rozdartej Ojczyzny. 48 170
286 ZŁATO [sic!] dla ojczyzny! Ciężkich ofiar wymaga narzucona nam walka. Obowiązkiem każdego jest ponieść te ofiary [...]. Obejrzyjmy nasze szafy i skrzynie i oddajmy stamtąd to wszystko, co jest niepotrzebne ze złota, ojczyźnie. Pierścionki, łańcuszki, branzolety, brosze, zegarki, kólczyki [!], guziki, szpilki [...]. "Oddałem złoto za żelazo", Państwowa zbiórka zbytecznego złota [...]. To co zbiórka otrzyma w złocie [...] odda je [...] Bankowi austr. węg. [...]. Jako dowód przyczynienia się do zbiórki będą wydawane pierścionki z żelaza, zaopatrzone napisem "Oddałem złoto za żelazo 1914 A. S. K." [...]. 140 -
287 (DRUKOWANO jako rękopis). Wiceprezes Naczelnego Komitetu Narodowego. Panie Brygadyerze! Wiadomość o dymisji Pańskiej [...] wywołała w społeczeństwie i Legionach zaniepokojenie [...]. Ściskam [...] Twą dłoń i w tym uścisku chcę zaczerpnąć siły i otuchy do dalszych trudów, da Bóg, owocnych. Oddany Jaworski. Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie! Przeżywamy wszyscy obecnie chwilę, gdy budowa trudna [...] chwieje się i drży w swych posadach [...]. Wyrazy wysokiego szacunku i poważania łącząc, pozostaję sługa J. Piłsudski. 80 260
288 DLA UPAMIĘTNIENIA uroczystej chwili otwarcia Tymczasowej rady Stanu Królestwa Polskiego. "Od marzeń i słów o Państwie Polskiem przechodzimy do czynu" [...]. 120 440
289 "O KAROLU" - cesarzu. Pieśń 30 pułku "lwowskich dzieci" [...]. Hej cesarzu austryjacki - Ka-ro-lu, / Hej cesarzu austryjacki, / Jakiż to był czyn łajdacki - Karo-lu! / Myśmy tobie przysięgali - Ka-ro-lu, / Myśmy tobie przysięgali / My za ciebie krew swą lali - Ka-ro-lu! [...]. 80 80
290 ODEZWA. Dzieje Legionów znane są ogółowi polskiemu. W trudzie zrodzone ich czyny, w kalectwie, bliznach i krwi [...] o tych, co pozostali i wyczekują pomocy nie może zapomnieć Naród [...]. W tym celu nowozorganizowane "Towarzystwo Opieki Legionowej" [...] puszcza w obieg po kraju skarbonkę zbiórkową Tygodnia Opieki Legionowej. Uskrzydlona miłością serc, niech leci skarbonka chyżo [...], niech zaważy w niej ciężko moneta ofiarna [...]. 180 -
291 DO ROBOTNIKÓW górnośląskich. Bracia, przyjaciele, kamracia! Wiadomo Wam, o co chodzi. Górny Śląsk przyłączony ma bydź do Polski [...]. A teraz sobie przedstawcie: Będziemy przyłączoni do Polski, kto to będzie węgle od nas skupował? [...]. I rozważyłeś ty to już sobie, co z tego wyniknie? Stanie się to śmiercią górnictwa [...] tysiące robotników straci chleb [...]. Wszyscy my do nieszczęścia i do ubostwa się dostaniemy. Ani sam pan Korfanty i inni wielmożni panowie nie zdołają nam na pomoc przyjść [...]. 140 260
292 DO ŻOŁNIERZY Polskiej Armji! Wasi generałowie zwrócili się do nas robotników i włościjan respubliki Radzieckiej Rosji i Ukrainy skłamliwem pełnem łgarstwa wezwaniem. Wasi obszarnicy i panowie odziani w haftowane złotem mundury jeneralskie świadomie opowiadaję Wam baśnie, naumyślnie rysują życie w republice Radzieckiej w odstraszających kolorach nędzy i bezprawia [...]. My proponujemy Waszemu rządowi pokój dlatego, że my nie chcemy żeby darmo lała się krew robotników i włościjan [...]. Niech żyje wszechświatowa rewolucja. 220 500
293 BRATIA Goralci! Ked vás Ferdinand Machay s jeho skupinou so zlatymi rečičkamu a slubami k sebe privábit nemohol, pristúpil ku využitiu vašich hlboko náboženskych citov a rozširuje medzi vami také neverojatné chyry a takym surovym tonom, že je to i poslednému surovcovi nedostojné [...]. 120 220
294 ŚWIETNE zwycięstwo Polski nad bolszewikami przy cudownej pomocy Matki Boskiej pod Warszawą. Dzień 15. sierpnia 1920 roku głosi triumf nieśmiertelny: 'Bolszewja odparta od Polski i od pochodu na zachód Europy [...]'. W tak krytycznej chwili, Papież Pius XI, ówczesny Nuncjusz w Polsce, nie opuścił Warszawy, ale trwał nieustraszony na stanowisku [...]. W czasie decydującego boju pada jeden z dowódców [...] polskich - na jego miejsce staje natychmiast młody kapelan, ks. Ignacy Skorupka [...]. Wkrótce ugodzony śmiertelną kulą, ciężko ranny tonie we własnej krwi, lecz duch jego bohaterski przetapia całą polską armię w najhartowniejszą stal, która siecze bolszewickie hordy i odnosi zwycięstwo. I oto staje się "Cud nad Wisłą". 80 260
295 NAJWIĘKSZA galicyjska pasieka Eugeniusza Bilińskiego w Zbarażu. Kto chce długo żyć [...] niech stale codziennie, rano i wieczór używa tylko jedną łyżkę miodu pszczelnego czystego (patoki), bez domieszki, który można dostać tylko u pszczelarza bez pośrednictwa niepewnych handlarzy! [...]. Ceny najniższe. Konkurencja wykluczone z pszczelarzem [...]. 80 220
296 RZECZPOSPOLITA Polska. Wykres organizacji władz i urzędów państwowych. 200 800
297 W SOBOTĘ, 15-go lutego 1930 odbędzie się w sali Domu Ludowego z okazji "Chamisza Asar Biszwat" - wesoły wieczór towarzyski ze współudziałem pełnej orkiestry Żyd. Tow. Muz. Dram. pod batutą p. Mandla [...]. 320 1 400
298 CELEM uczczenia imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Stowarzyszenie "Służba Obywatelska" w Skałce organizuje cykl odczytów poświęconych bohaterstwu. Odczyty odbywać się będą w Remizie Strażackiej w Bolesławiu od 18 marca do 25 marca 1933 r. [...]. 240 500
299 O BEZSTRONNĄ opinję o Towiańskim [...]. 80 -
300 POD PROTEKTORATEM Wojewody Krakowskiego Michała Gnoińskiego [...] obchodzić będziemy w dniu 29 czerwca 1937 r. "Dzień Morza". Hasło "Chcemy silnej floty wojennej i własnych kolonii" niech w tym dniu znajdzie wyraz w manifestacyjnych zebraniach i uroczystościach! [...]. 360 470
301 OBWIESZCZENIE. 1. Wszyscy mieszkańcy posiadający broń palną czy białą winni niezwłocznie złożyć w Zarządzie Miejskim. 2. Na wypadek oddania strzału do wkraczających wojsk niemieckich, wszyscy mężczyźni będą niezwłocznie na terenie miasta rozstrzelani, a miasto spalone. 400 650
302 ROZPORZĄDZENIE oddania broni. We wszystkich miejscowościach, obsadzonych wojskiem niemieckim, każdy obywatel posiadający bronie [!] lub amunicję [...], powinny [!] je oddać na zarządzie gminnym bezzwłocznie [...]. Osoby, spotkanych [!] w posiadaniu jakiejkolwiek broni [...] zostaną natychmiast rozstrzelane jako partyzant (to znaczy: wolny strzelec). 400 650
303 OZNAJMIENIE. Naczelny Dowódca Wojsk Południowych daje pełnomocnictwo Szefowi Cywilnych Zarządów o ochronach granic odcinka 3 do utworzenia cywilnego zarządu [...]. Nowe władze będą się starały ochraniać spokojną ludność [...]. 360 360
304 DO WŁAŚCICIELI nieruchomości. Celem zapobieżenia szerzeniu się różnego rodzaju chorób wzywam wszystkich właścicieli nieruchomości [...] do utrzymania porządku w klatkach schodowych, podwórkach i przed domami, jak również do utrzymywania stanu sanitarnego w ustępach [...]. 220 220
305 ODEZWA. Wszyscy urzędnicy Policji Polskiej a również oficerowie Policji Polskiej, którzy w dniu 1 września 1939 r. pełnili służbę, powinni się zgłosić do dnia 10 listopada 1939 r. [...] w najbliższym urzędzie Policji Niemieckiej lub w Starostwie Niemieckim. Urzędników nie stosujących się do niniejszego wezwania, spotykają najsurowsze kary. 300 650
306 KONSTYTUCIA 3 Maja 1791. 3. V. 1942, Teheran. 80 650
307 POMOC republik radzieckich dla odbudowy Warszawy. Bratnie narody Radzieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy raz jeszcze czynem dowiodły swej przyjaźni: rządy USRR, BSRR i LSRR dostarczą połowy sprzętu technicznego i materiałów, potrzebnych do odbudowy Warszawy [...] wielki sojusznik [...] nie pożałował chleba, od ust sobie odjętego, by nakarmić głodujących warszawian [...]. Musimy się tej pomocy okazać godni [...]. Odbudujemy Warszawę! [...] Niech żyje przyjaźń polsko-radziecka! 64 130
308 DZIEŃ 9-go Maja to wielkie "Święto Zwycięstwa" zjednoczonych narodów, które pokonały hitleryzm, walcząc w imię szczytnych haseł sprawiedliwości i demokracji [...]. Dziś w pierwszą rocznicę zwycięstwa nad znienawidzonym wrogiem niemieckim, każda wieś i miasteczko Ziemi Lubelskiej [...] manifestuje swą wolę do utrwalenia pokoju, swą wdzięczność dla Krajowej Rady Narodowej i Odrodzonego Wojska Polskiego. 60 120
309 NOWE prawo i przyrzeczenie harcerskie [...]. 100 380
310 OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa [...]. [Warszawa, 13 XII 1981]. [Podp.] Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 160 400
311 W NIEDZIELĘ dnia 20 czerwca 1948 [...] odbędzie się na stadionie miejskim pod lasem [...] w Lęborku [...] próba zręczności jazdy motocyklowej [...]. 160 300
312 SEKCJA Motocyklowa RKS. "Polonia" Piekary Śląskie organizuje w dniach 26 i 27 czerwca 1948 Zjazd Motocyklowy połączony z pielgrzymką do Piekar Śląskich dla zrzeszonych w P. Z. M. i niezrzeszonych [...]. 140 -
313 STADION Miejski w Czeladzi. Sekcja Motocyklowa Z. K. S. "Górnik" organizuje pierwsze Wyścigi Motocyklowe na torze żużlowym pomiędzy: K. M. Z. D. Dąbrowa-Górn. - Z. K. S. "Górnik" Czeladź [...]. 150 150
314 OKRĘGOWY Związek Motorowy organizuje w ramach Mistrzostw Polski Wyścigi Motocyklowe o nagrodę Polskiego Radia "Złoty Laur Odry" [...]. 140 -
315 SEKCJA Motorowa K. S. "Związkowiec", Gdańsk organizuje dnia 8 października 1950  [...] III Ogólnopolskie Wyścigi Motocyklowe na torze wyścigów konnych w Sopocie [...]. 160 180
316 SPORTOWCY Motorowi - Realizatorzy Planu 6-letniego. Uliczne Wyścigi Motocyklowe o nagrodę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu [...]. 140 140
317 ULICZNE Wyścigi Motocyklowe. Start czołowych zawodników Polski [...]. 140 -
318 SEKCJA Motorowa ZKS. Kolejarz Opole - Sekcja Motorowa Gwardia Opole organizuje [...] Uliczny Wyścig Motocyklowy o mistrzostwa miasta Opola. Pod hasłem: "Sprawny do pracy i obrony" [...]. 140 -
319 SZCZECIŃSKI Klub Motorowy L[igi] P[rzyjaciół] Ż[ołnierza] organizuje w dniu 21. X. 1956 r. [...] przy jeziorze "Głębokie" [...] Motocyklowy Wyścig Terenowy "Motocross" [...]. 160 -
320 KLUB Motorowy Junak. Tor crossowy przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie [...]. "Motocross", Mistrzostwa Polski w klasach: 125, 175, 250, 350 i 500. Startują czołowi zawodnicy kraju oraz reprezentacja N. R. D. 140 280
321 MOTOKLUB "Unia" Poznań, Z. F. S. "Budowlani" i redakcja Gazety Poznańskiej. Międzynarodowe Wyścigi Motocyklowe XVIII Złoty Kask. 45 lat Unii. Tor trawiasty Poznań-Wola [...]. 140 200
322 POLSKI Związek Motorowy. Motocrossowe Mistrzostwa Świata w klasie 250 cm [...]. W eliminacjach startują mistrzowie świata: Dave Bickers - Anglia, Torsten Hallman - Szwecja, Arbekow Wiktor - Związek Radziecki [...]. 160 -
323 ORGANIZATOR WSM "Legia". 11.9.66, godz. 11.00. Strzelnica na Bielanach. Motocross zaliczony jako VIII eliminacja do Mistrzostw Polski [...]. 220 280
324 STADION Sportowy ZKS "Unia" w Tarnowie-Zachodnim. Zawody żużlowe o mistrzostwo I ligi. Stal Rzeszów - Unia Tarnów. 21 kwietnia 1968 r. 140 170
325 SZCZECIN, Polski Związek Motorowy organizuje Motocrossowe Mistrzostwa Świata z klasie 250 cm oraz Międzynarodowy Motocross w klasie otwartej [...]. 140 -
326 PRACA dla tysięcy przez Pożyczkę Inwestycyjną. [1935]. 800 1 000
327 II KRAKAUER Muster Messe. II Krakowskie Targi Wzorów. 30 V-30 VI 1941. 1941. 280 360
328 TYDZIEŃ Miłosierdzia 6-13.X 1946. Caritas, Kraków. 1946. 220 220
329 CARITAS. W trosce o dziecko. 1946. 380 -
330 CZYSTE jajo to czysty zysk. 1946. 280 900
331 NA ZACHÓD. [1946]. 2 600 2 600
332 TYDZIEŃ Ziem Odzyskanych 2-9.V.1946. 1946. 800 1 500
333 BAGNETEM i pługiem budujemy - Przyszłość. [1947]. 600 800
334 CONGRÉS Mondial des Intellectuels pour la Paix. 1948. 1 600 -
335 DNI Krakowa. [1948]. 240 400
336 JEDNOŚĆ. Kongres Zjednoczeniowy Studenckich Organizacyj Demokratycznych. 1948. 640 -
337 ROK Chopinowski 1949 Polska. 1949. 320 320
338 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy osiągnięcie dobrobytu mas pracujących. 1950. 300 300
339 AKTORZY w Elzynorze. 1951. 420 420
340 BUDOWA socjalistycznej Warszawy dziełem pokoju. [1951]. 720 1 500
341 SPORT milionów. [1951]. 360 700
342 8 LALEK i 1 miś. 1952. 160 170
343 DS 70 nie działa. [1952]. 180 180
344 GĘSI Baby Jagi i inne rysunkowe bajki radzieckie. 1952. 280 420
345 MAZOWSZE. Pierwszy kolorowy film polski. 1952. 240 320
346 MIĘDZYNARODOWA Konferencja w Obronie Dziecka. Wiedeń 12-16 kwietnia 1952. 1952. 440 460
347 UMACNIAJMY zdobycze Polski Ludowej wywalczone krwią naszych braci! 1 czerwca 1952, Święto Ludowe. 1952. 480 750
348 WIELKI koncert. 1952. 420 900
349 A PO SOBOCIE - jest niedziela. 1953. 160 260
350 DNI Morza 21-28 czerwca 1953. 1953. 480 2 600
351 NA ŁASKAWYM chlebie. [1953]. 480 -
352 CENTRALNY Festiwal Zespołów Artystycznych - Szkół Zawodowych. 1954. 240 380
353 KOLEDZY, dołączcie do nas! Zamienimy odłogi w żyzne pola. [1954]. 1 200 1 200
354 NIEUMOCOWANY ładunek przyczyną wypadku. 1954. 140 280
355 POWRÓT na Stare Miasto. [1954]. 360 440
356 [22 LIPCA]. [1955]. 12 000 110 000
357 BO w świecie nic nie zastraszy rosnących szeregów naszych, bo miliard jest takich jak my. K. I. Gałczyński. 1955. 240 260
358 MISTRZ świata. [1955]. 180 340
359 OGÓLNOPOLSKA Wystawa Młodej Plastyki. Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. 1955. 980 980
360 PÓŁNOCNY port. [1955]. 280 400
361 TRAGEDIA optymistyczna. 1955. 280 -
362 WYSIŁKIEM całego narodu przekroczymy plan sześcioletni! 1955. 320 550
363 1 MAJ. [1956?]. 240 300
364 22 LIPCA. 1956. 320 -
365 BALET, śpiew, muzyka. Występy hinduskiego zespołu artystycznego. 1956. 240 420
366 CZERWONE łąki. 1956. 320 460
367 JEGO rybki. 1956. 280 360
368 KŁAMSTWO Judyty. 1956. 480 850
369 NIE pozwól by ogień pochłonął twój dobytek. 1956. 240 -
370 OPERACJA konieczna. 1956. 280 -
371 POEMAT pedagogiczny. [1956]. 320 360
372 PRZEGLĄD filmów René Clair'a. [1956]. 320 420
373 KRZESŁA. 1957. 240 420
374 AIDA. 1958. 480 1 200
375 ANTYGONA. 1958. 300 700
376 PARADY. [1958]. 160 -
377 WIZYTA starszej pani. 1958. 280 460
378 LATO siedemnastej lalki. 1959. 280 380
379 MELDUJĘ posłusznie. II część "Dobrego wojaka Szwejka". [1959]. 140 260
380 RODZINA człowiecza. The Family of Man. Wystawa fotografii. [1959]. 320 500
381 1 MAJA Pokój. 1960. 360 800
382 DOBRZE gospodarować = oszczędzać w PKO. [1960]. 260 800
383 KRAJOWA Wystawa Podzespołów Radiowych i Telewizyjnych. 1960. 180 200
384 LENIN. Wystawa plakatu [...]. Muzeum Lenina. [1960]. 140 140
385 The WARSAW Autumn. The Fourth International Festival of Contemporary Music. 1960. 300 1 300
386 WYSTAWA ceramiki Heleny i Lecha Grześkiewiczów . Wystawa tkanin Jolanty Owidzkiej. 1960. 240 550
387 1 MAJA święto ludzi pracy. 1961. 280 600
388 15 LAT ORMO. 1961. 180 320
389 CAN-CAN. 1961. 180 500
390 JAGD in Polen. 1961. 160 1 900
391 LUDZIE z pociągu. 1961. 320 320
392 MIĘDZYNARODOWY Dzień Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. [1961?]. 180 280
393 NIGDY sam. [1961]. 220 460
394 PAMIĘTNIK Anny Frank. [1961]. 220 440
395 FRANK Lloyd Wright. Wystawa architektury. 1962. 220 1 900
396 PRAHA, Berlin, Warszawa. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kolarski Wyścig Pokoju 2-17 maja 1962. 1962. 420 1 500
397 18 OGÓLNOPOLSKA Wystawa Plastyki. 1963. 300 -
398 1917. Wiecznie żywe idee Lenina zwyciężają. 1963. 220 -
399 CZERWONE pantofelki. 1963. 180 -
400 IWANOW. 1963. 180 320
401 TYSIĄC oczu dr. Mabuse. [1963]. 360 440
402 JAZZ '64. Warszawa. 1964. 400 1 050
403 ŁAŹNIA wraz z fragmentami "Misterium-Buffo". 1964. 160 200
404 WYPRAWA po zielony metal. Komediobaśń o Nowym Bohaterze. [1964]. 320 400
405 UBU król. [1965]. 180 -
406 POLISH Airlines LOT Polskie Linie Lotnicze. 1968. 320 710
407 VISUAL Art and Design. Projekt, Warsaw, Poland. 1974. 240 1 400
408 REPLIKA. 1976. 140 140
409 300 LAT Wilanowa. 1677-1977. 1977. 140 -
410 SOLIDARNOŚĆ. Polska '80. [1980]. 300 800
411 AFFABULAZIONE. 1984. 240 -
412 CYRK. 1962. 220 420
413 CYRK. [1962]. 140 440
414 CYRK. 1963. 180 500
415 CYRK. 1963. 180 500
416 CYRK. 1964. 220 750
417 CYRK. [1965?]. 180 550
418 CYRK. 1967. 140 600
419 CYRK. [1967?]. 240 380
420 CYRK. 1974. 280 280
421 BOJKO Szymon – Polski plakat współczesny. 100 130
422 [KATALOG]. Hochschule der Künste Berlin. Das polnische Plakat von 1892 bis heute. Aus den Sammlungen des Plakatmuseums Wilanów. 80 -
423 [KATALOG]. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Zakład Widowisk Cyrkowych. Plakat cyrkowy. 60 60
424 MROSZCZAK Józef – Polnische Plakatkunst. 100 100
425 [VARIA]. Dwa maszynopisy powielane z tekstami dotyczącymi plakatu polskiego, odbite w latach 50. 80 -
426 [UKRAINA]. Ukrania seu Cosacorum Regio Walachia item Moldavia et Tartaria minor. Miedzioryt kolorowany form. 32,5x39,1 cm. 2 200 -
427 [POLSKA]. Polonia Regnum, et Silesia Ducatus. Miedzioryt kolorowany form. 41,2x50,5 cm. 3 600 -
428 [POLSKA PN.-ZACH.]. Mapa narodowościowa ziem dotychczasowego zaboru pruskiego na podstawie urzęd. spisu ludności z 1910 r. Mapa barwna form. 36x27 cm. 120 900
429 [POLSKA PD.]. Atlas krajoznawczy województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego. 160 190
430 [POLSKA]. Mapa automobilowa Polski 1:2.000.000 wraz z wykazem stacji benzynowych według stanu z dnia 1. czerwca 1933. 120 600
431 [POLSKA]. Plan rozwoju gospodarczego Polski. Zasadnicza sieć podstawowych urządzeń gospodarczych w perspektywie planu 30-letniego. Mapa trójbarwna form. 93,7x82 cm. 320 650
432 [POLSKA]. Mapa gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Podział administracyjny według stanu z dnia 1. IV 1938 roku. Mapa form. 92,5x83,2 cm. 160 260
433 [POLSKA]. Mapa Polskich ważniejszych szlaków turystyki samochodowej. Mapa na ark. 63,1x94,7 cm. 160 160
434 [GALICJA]. Mapa górniczo przemysłowa Galicyi. Mapa form. 61,4x95,6 cm. 240 850
435 [KARKONOSZE]. Umgebung von Krummhübel [= Karpacz]. Mapa barwna form. 36,4x38 cm. 80 140
436 [LITWA]. Wielkie Księstwo Litewskie w połowie XVI wieku. Część północna. Mapa barwna form. 39,2x53,5 cm. 100 300
437 [MAŁOPOLSKA]. Kreishauptmannschaft Krakau-Land. Powiat krakowski. Mapa barwna na ark. 63,1x95,4 cm. 200 320
438 [ŚLĄSK]. Nova Mappa Geograph: totius Ducatus Silesiae tam Super. quam Inf. exhibens XVII Minor. Princip. et VI Libera Dominia. Miedzioryt kolorowany form. 17,4x22 na ark. 20,8x27,2 cm. 480 680
439 [ŚLĄSK]. General-Karte von Märchen und Schlesien. Mapa barwna form. 53,5x75,2 cm. 200 200
440 [ŚLĄSK]. Śląsk Zaolzański. Granica z 1. XI. 1938. Mapa dwubarwna form. 38,3x31,2 cm. 100 320
441 [TATRY]. Mapa Tatr. Mapa barwna form. 81,4x111 cm. 300 420
442 [TATRY]. Skirouten in der nördlichen Tatra. Szlaki narciarskie północnych Tatr. Barwna panorama 41,3x92,7 na ark. 65,8x99 cm. 280 320
443 [WILEŃSZCZYZNA]. Nowa granica polski na Wileńszczyźnie. Mapa form. 33,1x31,8 na ark. 36x34,3 cm. 140 420
444 [WILEŃSZCZYZNA]. Mapa województwa wileńskiego. Mapa barwna form. 73x88,5 cm. 320 360
445 [GORZÓW Wielkopolski]. Pharus-Plan. Landsberg a. W. Plan barwny form. 39,6x50,9 cm. 120 600
446 [KATOWICE - Giszowiec]. Kolonie Gieschewald. [Zbiór 10 litografowanych planów architektonicznych osiedla Giszowiec, poszczególnych jego części i zabudowań z lat 1907-1934]. 9 800 -
447 [KRAKÓW]. Bielany, Monastére de Camaldules dans les environs de Krakovie. Staloryt z akwafortą form. 12,9x20,4 na ark. 20,2x26,4 cm. 100 100
448 [KRYNICA]. Plan sytuacyjny Krynicy wg. stanu z r. 1928. Plan barwny na ark. 50x79,5 cm. 240 240
449 [SZKLARSKA Poręba]. Vitriolwerk bei Schreibershau. Miedzioryt form. 16x21,2 na ark. 23x25,7 cm. 220 300
450 [TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. 180 300
451 [WARSZAWA]. Pianta di Warsavia. Miedzioryt form. 23,8x34,9 cm. 600 -
452 [WARSZAWA]. Plan miasta stołecznego Warszawy. Plan barwny form. 61,2x78 cm. 140 400
453 [WARSZAWA]. Warschau. Stadtplan und Wegweiser. Plan barwny form. 45x50,5 cm. 140 220
454 BIBLIA to iest Księgi Starego y Nowego Testamentv, wedłvg łacinskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textv zydowskiego y greckiego, y z wykładem Katholickim trudnieyszych mieysc [...] Przez D. Jakvba Wvyka z Wągrowca [...]. 42 000 80 000
455 GAUHE Johann Friedrich – Historisches Helden- und Heldinnen-Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Generalen, Admiralen, Feldmarschalle, Obristen, Capitains, wie auch anderer Personen männlichen und weiblichen Geschlechts von allen Nationen, die sich von denen ältesten biss auf gegenwärtige Zeiten in den Kriegen zu Wasser und Lande [...] durch Tapfferkeit einen besondern Ruhm erworben. In Alphabetischer Ordnung mit bewährten Zeugnissen vorgestellet werden. Nebst einer nöthigen Vorrede und Register, heraus gegeben. 1 200 -
456 [GUSTAW III - król Szwecji] – O niebespieczenstwie wagi polityczney, albo wykład przyczyn, które zepsuły równoważność na Północy, od wstąpienia na Tron Rossyiski Katarzyny II. 600 850
457 LIBANORI Antonio – Ferrara d'Oro imbrvnito dall' abbate ... Pars 1-3. 3 000 -
458 MAGAZIN für die neue Historie und Geographie. Anelegt von Anton Friedrich Büsching. 800 -
459 PRAUN Michael – Das Adeliche Europa und Das noch viel Edlere Teutschland samt dessen sieben Heer-Schilden, Reichs-Landsassen, und Stadt-Adel, wie auch Einen vor ausgestellten Discurs von dem Adel ins gemein, entworffen von D. Michael Praun, Com. Palat. Caes. und Hochfl. B. Durchl. Hofrath. 1 000 -
460 ROSSET Pierre Fulcrand – L'Agriculture. Poëme. 640 -
461 RÖSSLER Balthasar – Speculum Metallurgiae Politissimum. Oder: Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel. Darinnen zu befinden: Wie man Bergwerck suchen ausschürffen mit Nutzen bauen [...] soll. Allen Berg-Bau-liebenden [...] beschrieben von ..., in Druck gegeben und mit Kupffern gezieret durch dessen Enckel Johann Christoph Goldbergen h.t. Königl. Pohln. und Churfl. Sächs. Berg-Meistern [...]. 1 800 3 800
462 SENECA Lcius Anneus – Luciusza Anneusza Seneki O krótkości życia, o życiu szczęśliwym, o opatrzności, o pokoiu duszy, o stałości mądrego ksiąg pięcioro. Przekładania X. Dawida Pilchowskiego. 480 3 000
463 TASSO Torquato – Goffred abo Jervzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabawie przedrvkowana. 2 800 7 500
464 TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. 1 800 1 800
465 VICTOR Sextus Aurelius – Historia Romana, cum notis integris Dominici Machanei, Eliae Vineti, Andreae Schotti, Jani Gruteri, nec non excerptis Frid. Sylburgii & Annae Fabri Filiae. Curante Joanne Arntzenio. 1 800 1 800
466 Der WEINJUDE, oder Nachricht an das betrogene Publikum, von den sträflichen Weinverfälschungen gewin[n]süchtiger Weinjuden, und den Mitteln, hinter ihre schändliche Betrügereyen zu kommen, somit sich vor Schaden und Nachtheil an seinem Beutel und seiner Gesundheit zu hüten. Von einem Menschenfreunde [pseud.]. 360 950
467 BIULETYN. Poufne. Drukowano jako rękopis. 360 -
468 CZAS. 80 130
469 CZERWONY Sztandar. Gazeta codzienna Wydziału Politycznego Frontu Ukraińskiego. 100 280
470 DROGA. Dwutygodnik poświęcony ... R. 1, nr 1-17: 1 II-10 XII 1922. 160 240
471 DROGA. Dwutygodnik poświęcony ... R. 2, nr 1-15: 15 I-XII 1923. 160 400
472 DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. 420 750
473 DZIEWCZĘTA w Mundurkach. Czasopismo Miejskiego Katolickiego Gimnazjum Żeńskiego w Bydgoszczy. 64 90
474 PIĘTNASTOLECIE 75 Pułku Piechoty 1919-1934 roku. Jednodniówka. 120 240
475 PRZYSPOSOBIENIE Wojskowe. 1918-1928. 140 140
476 RATUJMY! Jednodniówka prołużycka. 80 160
477 ŚCIGACZ. Jednodniówka poświęcona propagandzie budowy ścigacza morskiego "Akademik". 140 140
478 W 25-LECIE bitwy o Monte Cassino. 80 240
479 [KALENDARZ]. Nowy lwowski kalendarz polski i ruski na rok po narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 1818, który [...] podług lwowskiego horyzontu jest wyrachowany. 220 260
480 [KALENDARZ]. Powszechny kalendarz lwowski historyczny i gospodarski na rok 1847. 140 200
481 [KALENDARZ]. W marszu. Kalendarz żołnierski na rok 1944. 80 140
482 KALENDARZ "Djabła" na rok 1910. 120 220
483 KALENDARZ Emigracyjny. Informator na rok 1931. 120 -
484 [KALENDARZ reklamowy]. Dom Bankowy i Kantor Wymiany Edward Urban, Berno. 1911. 100 -
485 LOT Polski. Organ Ligi Obrony Powietrznej Państwa. 240 360
486 MŁODA Polka. Pismo poświęcone polskiej młodzieży żeńskiej. 180 360
487 NA DZIŚ. Pismo zbiorowe poświęcone literaturze, naukom, sztuce, gospodarstwu krajowemu, handlowi i przemysłowi. 480 -
488 NAPRZÓD. Organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 80 340
489 NASZ Świat. 120 -
490 NIWA. Dwutygodnik poświęcony sprawom społecznym, naukowym i literackim. 300 -
491 NOUVELLES de Pologne. 400 400
492 OJCZYZNA i Postęp. Z Dokumentów Chwili. 180 -
493 PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. 100 300
494 POLAK w Iranie. 100 220
495 POLONIA - Noël. Revue hebdomadaire polonaise. Numer pisma poświęcony ochotnikom wstępującym do formowanych we Francji polskich oddziałów wojskowych. 240 -
496 PRZYSZŁOŚĆ. Pismo miesięcznie wydawane. 280 360
497 REGJON Lubelski. Organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. 140 -
498 ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 160 160
499 ROZMAITOSCI Naukowe. 600 -
500 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1825. T. 1. 1828. 200 200
501 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 2. 1828. 200 200
502 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 3. 1828. 200 200
503 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1827. T. 4. 1828. 200 200
504 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1827. T. 5. 1828. 200 200
505 SAPER. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie. 240 420
506 SOLIDARNOŚĆ. Tygodnik. 480 -
507 [SPRAWOZDANIE]. IV. Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie za rok 1912/13. 70 70
508 ŚWIAT Młodych. Gazeta harcersk... R. 1966. 800 800
509 ŚWIAT Młodych. Gazeta harcersk... R. 1969. 800 800
510 TYGODNIK Powszechny. Katolickie pismo społeczno-kulturalne. 64 220
511 UKRAINSKI Ščodenni Visty. Orga... Rik 1, č. 1: 5 VII 1941. s. 6. 48 -
512 UKRAINSKI Ščodenni Visty. Orga... Rik 1, č. 3: 9 VII 1941. s. 4. 48 -
513 WIADOMOŚCI Literackie. Tygodnik. 120 190
514 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy. T. 21. 100 240
515 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi. T. 8. 120 120
516 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi. T. 9. 100 100
517 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi. T. 15. 100 100
518 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi. T. 18. 100 160
519 ZBRATNIENIE. Pismo poświęcone sprawie polskiéj wydawane staraniem Braci Zjednoczonych. 800 -
520 ŻYCIE Wolne. Miesięcznik. 220 220
521 BIRKENMAJER Aleksander – Typograficzny zasób drukarni Akademii Zamojskiej w roku 1617. 80 130
522 DRUKARNIA Narodowa w Krakowie 1895-1935. 280 420
523 KOPERA Felix – Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie. 300 320
524 MUSZKOWSKI Jan – Życie książki. Wyd. II ilustrowane i rozszerzone. 240 320
525 PIĄTEK Jan – Księgarz-wydawca i warunki jego pracy. 100 160
526 PIEKARSKI Kazimierz – Nie odkryty fragment nieznanego urywku niedrukowanego Sowizdrzała w zaginionym tłumaczeniu czeskiem lub polskiem : drobny przyczynek do Bibljografji Polskiej. 120 120
527 RUDNICKA Jadwiga – Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim. Dokumenty. Oprac. ... 50 70
528 SEMBRZYCKI J[an] K[arol] – Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlązaków od r. 1670. Ułożył ... 180 380
529 SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 100 300
530 SKOCZEK Józef – Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Oprac. ... 140 460
531 SZCZEPANIEC Józef – Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792. 80 220
532 SZCZEPAŃSKI Władysław – Nowy indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym indeksie i komentarz do konstytucyi Leona XIII: "Officiorum ac munerum". 180 320
533 WITTYG Wiktor – Ex-libris'y bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. 480 1 200
534 WYSTAWA lwowskich druków ukraińskich XVI-XVIII ww. w Ukraińskim Nacjonalnem Muzeum we Lwowie, dla uczestników uroczystości 100-lecia Ossolineum, Zjazdu Bibljotekarzy i Bibljofilów polskich urządzona. 64 120
535 WZORY pism. Zakłady Graficzne A. Hurkiewicz i Sp. w Warszawie. 220 500
536 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-4. 4 200 19 000
537 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. 2 400 11 000
538 MICKIEWICZ Adam – Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia. Wyd. II [...] ozdobione popiersiem autora. 3 600 8 500
539 MICKIEWICZ Adam – Do Matki Polki. Wiersz Adama Mickiewicza. 2 400 5 500
540 NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Ostatnie rymy ... pod tytułem: Treny wygnańca. Tudzież Reduta Ordona przez Adama Mickiewicza i Zgon Sowińskiego. 1 400 1 400
541 SCHILLER Fryderyk – Pienia liryczne Fryderyka Szyllera. Poprzedzone jego żywotem i ozdobione rycinami. Wydał A[ugust] B[ielowski]. 400 -
542 [MICKIEWICZ Adam] – Ad Neapolionem III Caesarem Augustum. Ode in Bomersundum captum. 800 2 200
543 MICKIEWICZ Adam – Do Napoleona III. Oda na zdobycie Bomarsundu. Z łacińskiego Mickiewicza przełożona przez Wiktora hr. Baworowskiego. 360 1 300
544 MICKIEWICZ Adam – Korespondencya Adama Mickiewicza. Wyd. III. T.1-3. 360 800
545 MICKIEWICZ Adam – Korespondencya Adama Mickiewicza. T. 1-2. Wyd. IV. 300 300
546 MICKIEWICZ Adam – Petersburg. Aus ... Deutsch von Albert Zipper. 180 -
547 MICKIEWICZ Adam – Mickiewicz' poetische Meisterwerke, übersetzt von G. Kohn (Gotthilf Kohn). (Im Selbstverlage des Uebersetzers und mit Wahrung aller Rechte desselben als Autoren). 360 650
548 BEŁZA Władysław – Maryla i jej stosunek do Mickiewicza. Wyd.II [właśc. III] z portretem Maryli. 100 360
549 BRANDSTAETTER Roman – Legjon żydowski Adama Mickiewicza. (Dzieje i dokumenty). 70 320
550 CHMIELOWSKI Piotr – Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki. Wyd. III poprawione i powiększone. 160 360
551 CZAPSKA Maria – Stosunek Mickiewicza do religii i Kościoła w świetle jego listów i przemówień. 64 90
552 [KLACZKO Julian] – Korespondencya Mickiewicza. (Studium). 140 -
553 KLEINER Juliusz – Z zagadnień metaforyki Mickiewicza i Słowackiego. 64 70
554 [KOMIEROWSKI Józef] – Moje stosunki z Towiańskim i towiańczykami. Przez ***. 120 460
555 LIGOCKI Edward – Złota chorągiew. "Pana Tadeusza" część druga 1830-1837. 120 400
556 NA ODSŁONIĘCIE pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie. Wydało "Słowo Polskie". 120 260
557 PIGOŃ Stanisław – Autograf "Zdań i uwag" A. Mickiewicza. 80 100
558 [PLANSZA rocznicowa]. 1798-1898. Na pamiątkę Stuletniej Rocznicy Urodzin i Odsłoniecia Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie [...]. 280 -
559 [POMNIK w Warszawie 1]. Medalik posrebrzany form. 3,2x2 cm (kształt nieregularny), 1898. 140 -
560 [POMNIK w Warszawie 2]. Medal mosiężny średn. 2,4 cm, 1898. 140 -
561 [POTOCKA Anna] – Horoskop na dzień urodzin ułożony wyjątkami z dzieł A. Mickiewicza przez A. P. [krypt.] Wyd.II ozdobione portretem poety. 200 440
562 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 180 460
563 STOLARZEWICZ Ludwik – Bibljografja mickiewiczowska. 100 360
564 SZALAY[-GROELE] Walerya – Pan Tadeusz. Opowiadanie osnute na tle poematu Adama Mickiewicza. 120 360
565 [ULOTKA]. Na sprowadzenie zwłok Adama Mickiewicza. Żałobny smutek, niech czół nie mroczy, / Niech żalu łzami, nie wilgną oczy [...] / Rycerzy dawnych wskrzesi w nas męztwo, / na bój powiedzie i - da zwycięztwo! 80 120
566 ALIGHIERI Dante – Boska komedya. Przekład A. Stanisławskiego. 120 750
567 ASNYK Adam (El...y) – Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Zygmunt Michałowski. T. 1-3. 120 550
568 BAŁUCKI Michał – Poezye. Wyd. II powiększone. 120 -
569 BARAŃSKI Franciszek – Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał ... Cz. 1-2. Wyd. X. 220 340
570 [BAWOROWSKI Wiktor] – Duma o Mazepie. Z W. Huga przez Wiktora z Baworowa [krypt.]. 120 120
571 BEŁZA Władysław – Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencyi ze stu pisarzy polskich wybranych przez ... 240 500
572 BÉRANGER J[ean] P[ierre] – Przekłady piosnek ... Zbiorek 1. 80 160
573 BRANDSTAETTER Roman – Wojna żaków z panami. Drzeworytami zdobiła Maria Hiszpańska-Neumann. 120 120
574 BRANDYS Kazimierz – Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie. 100 100
575 BRZĘKOWSKI Jan – Poezje wybrane. 120 -
576 BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. 80 -
577 BRZOZOWSKI Stanisław – Pamiętnik. Nakł. Antoniny Brzozowskiej. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił Ostap Ortwin. 100 800
578 CHATEAUBRIAND [François René] – Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F[ranciszka] S[alezego] Dmochowskiego. Illustracya Edwarda Coppin. 240 420
579 CHODŹKO Ignacy – [Dziewięć jednolicie oprawionych tomów zaw. pisma tego autora z lat 1857-1872]. 800 1 600
580 CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. 200 320
581 CIESZKOWSKI August – Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T. 1-3. 140 340
582 CZUCHNOWSKI Marjan – Trudny życiorys. Poemat wiejski. Po konfiskacie nakład drugi. 800 1 600
583 CZUCHNOWSKI Marjan – Trudny życiorys. Poemat wiejski. Po konfiskacie nakład drugi. 180 800
584 CZYCZ Stanisław – Wybór wierszy. 100 -
585 DOBROWOLSKI St[anisław] Ryszard – Janosik z Tarchowej. Poemat. 100 100
586 DUBIECKI Maryan – Historya literatury polskiej na tle dziejów narodu skreślona. T. 1-2. 140 340
587 DZIERŻYKRAJ-MORAWSKI Franciszek – Pisma zbiorowe wierszem i prozą. Z przedmową St[anisława] Tarnowskiego. Z portretem autora. T. 1-4. 320 650
588 DZIKOWSKI Stanisław – Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył ...Seria 1. 140 320
589 FELDMAN Wilhelm – Współczesna literatura polska 1880-1904. T. 1-4. Wyd.III [właśc. IV]. 240 900
590 FELDMAN Wilhelm – Wybór poezyi "Młodej Polski". Ułożył ... 120 150
591 GAŁUSZKA Józef Aleksander – Dusza miasta. 140 140
592 GARCZYŃSKI Stefan – Poezye ... 120 180
593 GASZYŃSKI Konstanty – Kontuszowe pogadanki i obrazki z szlacheckiego życia. 80 120
594 GIDE Andrzej – Prometeusz źle spętany. Przekład Miriama [Zenona Przesmyckiego]. 180 440
595 GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. 180 340
596 GÜNTER Archibald Clavering – Mr. Barnes z Nowego Yorku. Romans w 3 tomach. Z angielskiego przełożyła Julia Dydyńska. T. 1-3. 120 160
597 HARRY Dickson. Przygody zagadkowego człowieka. Nr 18, 45, 48-49, 51-61, 63-68, 70-73, 75-78, 82-86. 240 500
598 HELSZTYŃSKI Stanisław – Pieśń nad pieśniami. Przekład biblijny. 54 54
599 HOESICK Ferdynand – Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac. T. 1-2. 120 120
600 [HOFFMANOWA Klementyna z Tańskich] – Notatki. Przez K. z T. H. [krypt.]. 120 160
601 JAN Ewangelista św. – Apocalypsis. To iest Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich, ktore Janowi swiętemu, gdy był wygnan prze [!] wyznanie wiary swiętey na wysep kthory zwano Patmos, przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiastowane były. Z Drukarniey Macieia Wirzbięty Roku Pańskiego 1565. 220 340
602 JESKE August – ABC. Nauka czytania i pisania. Wyjątek z nowego wydania ABC zatwierdzone przez Okrąg [!] Naukowy Warszawski do użytku w szkołach początkowych Wyd. nowe skrócone ze 150 obrazkami, wzorami rysunkowemi i kaligraficznemi. 160 480
603 JEZIERSKI Michał – Poezye. 180 260
604 KACZMARSKI Jacek – Autoportret z kanalią. 160 200
605 [KASPROWICZ Jan]. Arcydzieła europejskiej poezyi dramatycznej w przekładzie ... T. 1-2. 240 240
606 KONWICKI Tadeusz – Nic albo nic. 100 100
607 KOTARBIŃSKI Tadeusz – Sprawność i błąd. (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela). 100 120
608 KOZIKOWSKI Edward – Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. 100 100
609 KRASICKI Ignacy – Dzieła. Z portretem autora.  Powtórne i nieodmienne wydanie Jana Nep. Bobrowicza. T. 1-10. 480 480
610 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Studja literackie. Wyd. Adama Zawadzkiego. 160 650
611 BAYKOWSKI Juliusz – Latające krasnoludki. Ilustrował Włodzimierz Bartoszewicz. 100 160
612 BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legjonach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. 80 200
613 BOHDANOWICZOWA Zofia – Podróż Maciusia. Ilustracje i układ: Anna Szymańska. 60 100
614 BRZECHWA Jan – Przygody rycerza Szaławiły. Ilustrował Jerzy Srokowski. 80 110
615 BUJNO Marja – Czytajmy sami. Powiastki. Wyd. II z 16 obrazkami. 160 240
616 [DEFOE Daniel] – Przypadki Robinzona Kruzoe. Według Władysława Ludwika Anczyca. Z 7 rycinami barwnymi i licznymi rycinami w tekście. 100 160
617 DEFOE Daniel – Życie i nader osobliwe a zadziwiające przygody Robinzona Kruzoe z Jorku, marynarza, przez niego samego opowiedziane. Przekład z angielskiego wydania, Waltera Paget - (120 ilustracyj). 120 220
618 DUNINÓWNA Helena – Na skraju lasu. Opowiadanie dla młodzieży. Z winietą okładkową i ilustracjami Marji Jaroszyńskiej. 80 100
619 DUNINÓWNA H[elena] – Ulisia w Jaworzu. 120 220
620 FROMMER István – Jaskółczy dom. Ilustr. László Csajághy. Przeł. Stanisław Średnicki. 54 70
621 GILLOWA Janina – Naopak w kraju. Ilustrowała Irena Cichowska. 120 -
622 GILLOWA Janina – Z pól i łąk. Ilustr. St. Bobiński. 64 64
623 GUSTAWICZ Br[onisław], WYROBEK E[mil] – Wśród dolin i gór. Przechadzki przyrodnicze ozdobione i objaśnione w tekście 13 tablicami barwnemi i 152 rycinami. 220 550
624 GUSTAWICZ Br[onisław], WYROBEK E[mil] – Wśród lasów i pól. Przechadzki przyrodnicze ozdobione i objaśnione w tekście 9 tablicami barwnemi i 145 rycinami. 220 300
625 JEZIERSKI Edmund – Legenda polska. Wybór baśni, legend i wierzeń ludu polskiego. Zebrał i oprac. ... 64 64
626 KARWICKA J. – Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodzieży. 64 -
627 KIERST Jerzy – Nad potoczkiem. Ilustrował Jerzy Karolak. 64 64
628 KOPIASZ Cz[esław] – Bigos. Tekst i rysunki ... Okładka i układ graficzny A. Ganczarski. 50 50
629 KRZEMIENIECKA Lucyna – Tajemnicze odwiedziny. Ilustrowała Halina Bielińska. 100 -
630 KUBISZYNÓWNA Marta – Bajki nie-bajki. Z ilustracjami Kazimierza Kostynowicza. 80 -
631 KUBISZYNÓWNA Marta – O Kasprzyku Safjaniku, wędrownym szewczyku. Z rysunkami Janiny Stanisławskiej-Kiljanowej. 90 130
632 MACIOŁOWSKI Julian – Sześćdziesiąt lat panowania cesarza Franciszka Józefa I. 1848-1908. Pamiątka jubileuszowa dla polskich dzieci. (Ozdobiona okładką kolorową rysunku Włodz. Tetmajera oraz [...] rycinami). 120 240
633 MAKUSZYŃSKI Kornel – Wielka brama. Powieść. Wyd. III. 160 700
634 MELVILLE Herman – Cztery miesiące pobytu na jednej z wysp Markizów pośród dzikich. Wolny przekład z angielskiego Zuzanny Zajączkowskiej. Ozdobione czterema kolorowanemi rycinami. 160 280
635 MINDLIN Em. – Nie może być. Tłumaczyła z rosyjskiego M. Herszlikowicz. 980 1 100
636 MINKIEWICZ Janusz – Literki dziecięce od A do Z. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 100 400
637 MŁODY gospodarz. 9 obrazków rysował J[ózef] M. Ryszkiewicz. 100 140
638 OSTROWSKA Bronisława – Bohaterski miś, czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie - dla dzieci od lat 10 do 100. Wyd. IV. Przedruk - nakład II. 320 550
639 PARASIEWICZ Hipolit – Sztuka budowania u zwierząt. (Z 62 rycinami w tekście). 100 -
640 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki. Dla młodzieży skrócił i objaśnił Romuald A. Bobin. Wyd. II. 80 120
641 RABSKA Zuzanna – Tajemnice Łazienek. Ilustracje oraz winiety wykonał Bronisław Bartel. 160 260
642 SZARZYŃSKI Józef E. – W Karpatach. Powieść dla młodzieży. 80 80
643 WAŃKOWICZ Melchior – Mądry puchacz tańczy trojaka. Ilustrowała Katarzyna Latałło. 60 -
644 WELLS H[erbert] G[eorge] – Pierwsi ludzie na księżycu. Przekład autoryzowany S. Mazanowskiego. Z ilustracjami M. Janoszanki. 140 320
645 KWIATKOWSKI Remigjusz – [Zbiór 9 książek z l. 1919-1929, z czego 6 w serii przekładów i adaptacji poezji wschodniej (seria bez tytułu)]. 220 220
646 LENARTOWICZ Teofil – Poezye. Wydanie pośmiertne. T. 1-2. 80 -
647 ŁOŚ Adam – Medytacye. 120 120
648 ŁOŚ Adam – Przez sen  i na jawie. Cz. 1-2. 120 200
649 MAŁECKI Antoni – Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. Drugie, poprawne i pomnożone wydanie. T. 1-3. 320 360
650 MICIŃSKI Bolesław – Chleb z Gietsemane. 80 -
651 MICIŃSKI Tadeusz – Do źródeł duszy polskiej. 180 180
652 MICIŃSKI Tadeusz – Nietota. Księga tajemna Tatr. 220 900
653 MICIŃSKI Tadeusz – Xiądz Faust. Powieść. 140 300
654 MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. 160 380
655 MIŁOSZ Czesław – Wyprawa w dwudziestolecie. 180 600
656 MORGENBESSER Aleksander – Dumy historyczne. Wydanie II, pomnożone i poprawione. 120 -
657 MROŻEK Sławomir – Maleńkie lato. 120 190
658 NEUMANOWA Anna – Legendy i baśnie Wschodu. 80 80
659 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Dzieła. T. 1-5. 280 600
660 NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Pism różnych wierszem i prozą t. 1-2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. 360 850
661 NOWINA. Książka zbiorowa. 140 -
662 NOWY horoskop ułożony z dzieł poetów polskich na każdy dzień roku. [Oprac.] Marya R...a [krypt.]. 120 120
663 OLSZEWSKI Maryan – Droga suggerowanego optymizmu. Napisał i ozdobił ... 120 120
664 ORZESZKOWA Eliza – Czciciel potęgi. Powieść. 180 550
665 ORZESZKOWA Eliza – Kilka słów o kobietach. Wyd. II. 100 220
666 OSIŃSKI Ludwik – Dzieła. T. 1-4. 360 360
667 OSTROWSKA Bronisława – Jesienne liście. 64 100
668 OWIDIUSZ – P. Owidjusza Nazona Przemiany. Poema w XV pieśniach. Z oryginałem obok i z przypisami objaśniającemi. Przekładania Brunona Kicińskiego. T. 1-3. 480 950
669 PERETC V. N. – Iz lekcij po istorii drevne-russkoj literatury. Č. 1: Drevnejšij period (XI-XIII vv.). S razrešenija g. professora sostavil stud. Al. Bagrij. 220 -
670 PIEŚNI nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła s. rzymsko katolickiego na cały rok zebrane [...] z przydaniem nowych pieśni przedrukowane. 420 650
671 PINI Tadeusz – Krasiński. Życie i twórczość. Z 8 portretami. 140 220
672 [POL Wincenty] – Historya szewca Jana Kilińskiego, radnego miasta Warszawy, pułkownika Najjaśniejszej Rzplitej  Polskiej, dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki. (Z portretem). 100 320
673 PRZYBORA Jeremi – Teatr nieduży. Ilustrowała Alicja Wirth. 80 180
674 [RAZUMOWSKI (Książę)] – Ladowid i Miliada czyli Początek Kijowa. Obraz Słowian piątego wieku. 120 180
675 SADI Mosleh ben ’Abdollah – Gulistan to jest ogród różany Sa'dego z Szyrazu. Z oryginału perskiego przełożył W. z Bibersteina Kazimirski. 140 140
676 SADOWSKI Kazimierz – Odsiecz Wiednia. Obraz historyczny w pięciu oddziałach. 80 110
677 SCHILLER Fryderyk – Ballady Fryderyka Szyllera. 160 280
678 SHAKESPEARE William – Sen nocy letniej. Kupiec wenecki. Przełożył Stanisław Barańczak. 160 280
679 SIEMIEŃSKI Lucyan – Dzieła ... Varia z literatury, historyi, archeologii i przyrody. Z portretem autora. T. 1-10. 420 460
680 SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Powieść w czterech tomach. Wyd. jubileuszowe. T. 1-4. 4 200 11 000
681 SIENKIEWICZ Henryk – Światła i kwiaty. Myśli zebrane z utworów ... Ułożył Mariusz [= Władysław Rabski]. Wyd. III pomnożone. 100 120
682 SINGER Isaac Bashevis – The Penitent. 380 950
683 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Piekło jest we mnie. 140 240
684 SŁOWACKI Euzebiusz – Prawidła wymowy i poezyi. Wyięte z dzieł ... 180 480
685 SŁOWACKI Euzebiusz – Prawidła wymowy i poezyi. Wyięte z dzieł ... dziełko szkołom w Królestwie Polskiem przepisane. Edycya nowa z roku 1833. 220 550
686 STECKI K[onstanty] – Triolety tatrzańskie. 80 80
687 STERN Anatol – Opowieść o żołnierzu i diable. Feeria poetycka. 120 120
688 SZYMANOWSKI Józef – Wierszem i prozą pisma różne. 240 340
689 [SZYMBORSKA Wisława]. Rękopiśmienny dziennik uczennicy Janiny Kozłowskiej, szkolnej koleżanki Wisławy Szymborskiej, prowadzony od 27 IX 1938 do 6 XII 1939 w Krakowie, Dobczycach, w dworze w Stadnikach, w Lipnicy Murowanej i we Lwowie. 2 200 -
690 TARNOWSKI St[anisław] – Zygmunt Krasiński. 180 -
691 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Melancholia. (Z portretem autora). Wyd. II. 100 700
692 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Na Skalnem Podhalu. T. 1-2. 140 180
693 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Wybór poezyj (nowy). 120 300
694 TOŁSTOJ Lew – Dzieła. Pod red. Juljana Tuwima. [Wol. 1-11]. 320 750
695 TREMBECKI Stanisław – Poezye. T. 1-3. 100 300
696 VOLTAIRE [Arouet Franciszek Maria] – Henryada w Dziesięciu Pieśniach przez ... w ięzyku Francuskim napisana Przełożona ja Język Polski, przez Euzebiusza Słowackiego. 360 500
697 WARDASÓWNA Maria – Maryśka ze Śląska. Powieść lotnicza. Z przedmową Gustawa Morcinka. 80 100
698 WAŻYK Adam – Poemat dla dorosłych i inne wiersze. 120 1 300
699 [WĘŻYK Franciszek] – Glinski. Trajedya w pięciu aktach przez F. W. [krypt.]. Z dodatkiem rozprawy I. o Poezyi dramatyczney. 180 180
700 WRZOS Konrad – Rewolucja w Grecji. Reportaż. 160 380
701 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. 160 700
702 ZALESKI Józef Bohdan – Pisma ... Wydanie zbiorowe przejrzane przez autora. T. 1-4. 360 700
703 [ZAMOYSKA Jadwiga] – O miłości ojczyzny. 120 -
704 ZAWISTOWSKA Kazimiera – Poezye. 120 220
705 ZEGADŁOWICZ Emil – Kolędziołki beskidzkie. 100 100
706 ŻAKIEJ Tadeusz – Płomienie i kołysanki. 140 -
707 ŻEROMSKI Stanisław – Wszystko i nic. ("Popiołów" - sprawa druga). Fragment. 80 80
708 ŻEROMSKI Stefan – Aryman mści się. Godzina. 180 220
709 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Wyd. II. 160 -
710 ŻÓRAWCE. 180 320
711 BALIŃSKI Stanisław – Wieczór na Wschodzie. 60 60
712 IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Śmierć Feniksa. 320 320
713 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Poezje 1940-1954. 80 120
714 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Wiersze religijne 1912-1954. 100 220
715 IWASZKIEWICZ Jarosław – Dionizje. 160 1 200
716 IWASZKIEWICZ Jarosław – Wiersze wybrane. 120 360
717 LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni – Facecje republikańskie. 80 340
718 LECHOŃ Jan – Rzeczpospolita babińska. Śpiewy historyczne. 320 2 600
719 LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. 300 4 800
720 LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. 160 340
721 LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. 160 360
722 LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. Wyd. II. 100 180
723 LECHOŃ Jan – Lutnia po Bekwarku. 70 90
724 LECHOŃ Jan – Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku. 80 80
725 LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 1916-1953. 120 -
726 LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 1916-1953. 120 -
727 LECHOŃ Jan – Aut Caesar aut nihil. 100 100
728 PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków – Niebieskie migdały. 120 420
729 PAWLIKOWSKA Marja – Paryż. 100 280
730 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Balet powojów. 100 150
731 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Krystalizacje. 120 320
732 SŁONIMSKI Ant[oni], TUWIM Jul[ian] – Pracowita pszczółka. Kalendarzyk encyklopedyczno-informacyjny na rok 1921. Pod red. ... 600 1 500
733 SŁONIMSKI Antoni – Teatr w więzieniu. Powieść. 80 80
734 SŁONIMSKI Antoni – Parada. Poezje. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 140 300
735 SŁONIMSKI Antoni – Godzina poezji. 120 240
736 SŁONIMSKI Antoni – O dzieciach, warjatach i grafomanach. 120 -
737 SŁONIMSKI Antoni – Wieża Babel. Dramat w trzech aktach wierszem. 140 360
738 SŁONIMSKI Antoni – Mętne łby. 120 340
739 SŁONIMSKI Antoni – Moja podróż do Rosji. 100 100
740 SŁONIMSKI Antoni – Heretyk na ambonie. 100 100
741 SŁONIMSKI Antoni – Dwa końce świata. Powieść. 120 950
742 SŁONIMSKI Antoni – Popiół i wiatr. Rysunki Feliksa Topolskiego. 100 100
743 SŁONIMSKI Antoni – [Wybór wierszy]. 120 160
744 [SŁONIMSKI Antoni]. Ekslibris Antoniego Słonimskiego dla Kazimierza Józefa Horowicza. [przed 1920]. 60 110
745 [SŁONIMSKI Antoni]. Ekslibris Antoniego Słonimskiego dla Tadeusza Neumana. [ok. 1920?]. 60 150
746 [Z KSIĘGOZBIORU Juliana Tuwima]. BAUDELAIRE Charles – Les fleurs du mal. Précédées d'une notice par T.Gautier. 320 650
747 TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. 640 5 000
748 TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Wyd. II. 48 48
749 TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. Wyd. II. 160 180
750 TUWIM Juljan – Czyhanie na Boga. 120 500
751 TUWIM Juljan – Rewolucja w Niemczech. Napisał ... Ilustrował Artur Szyk. 2 400 4 000
752 MONOSSON Leon – Ostatnie ukochanie. Przeł. z rossyjskiego Juljan Tuwim. 100 100
753 BALMONT Konstanty, BRIUSOW Walery – Liryki. Wybrał i przełożyl Juljan Tuwim. 100 180
754 TUWIM Juljan – Siódma jesień. 120 160
755 TUWIM Juljan – Siódma jesień. Wyd. II. 80 80
756 [TUWIM Julian, LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni] – Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. Napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę [pseud.]. Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. 100 320
757 TUWIM Juljan – Wierszy tom 4. 100 260
758 TUWIM Juljan – Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. 160 180
759 TUWIM Juljan – A to pan zna? 80 300
760 TUWIM Juljan – Czarna msza. Z cyklu satanicznego. 64 90
761 TUWIM Juljan – Tysiąc dziwów prawdziwych. 80 160
762 TUWIM J[ulian] – Tajemnice amuletów i talizmanów. Z cyklu satanistycznego. 64 160
763 SŁOWO o wyprawie Igora. Przełożył Juljan Tuwim. Wstępem i objaśnieniami  zaopatrzył Aleksander Brückner. 64 64
764 TUWIM Juljan – Rzecz czarnoleska. 120 500
765 TUWIM Juljan – Rzecz czarnoleska. Wyd. II. 64 -
766 PUSZKIN Aleksander – Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przekład Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. 140 260
767 PUSZKIN Aleksander – Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przekład Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. 120 -
768 TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. 320 1 200
769 TUWIM Juljan – Jarmark rymów. Wyd. III. 240 320
770 TUWIM Juljan – Treść gorejąca. 240 1 400
771 TUWIM Juljan – Treść gorejąca. Wyd. II. 80 -
772 TUWIM Juljan – Lutnia Puszkina. 240 320
773 TUWIM Juljan – Wybór wierszy. 120 120
774 TUWIM Juljan – Wiersze. 64 100
775 NOWA Polska. Miesięcznik. 160 180
776 KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1878-1948. Zebrali i przygotowali do druku Juliusz W. Gomulicki i Julian Tuwim. 120 -
777 TUWIM Julian – Kwiaty polskie. 320 500
778 TUWIM Julian – Polska nowela fantastyczna. Antologia. Zebrał ... Ilustrował Jan Marcin Szancer. 140 140
779 TUWIM Julian – Versaĵoj propraj kaj tradukitaj. 64 -
780 TUWIM Julian – Cicer cum caule czyli groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury. Do druku przygotował i przedmową opatrzył Józef Hurwic. Seria 1-3. 100 130
781 TUWIM Julian – Wiersze wybrane. 80 170
782 TUVIM Julian – Stichi. Perevod s polskogo. Sostavitel M. Pavlova. 100 120
783 TUWIM Julian – Tančici Sokrates. Uspořádal a verše přeložil Jan Pilař. 64 -
784 TUWIM Julian – The Dancing Socrates and Other Poems. Selected and translated Adam Gillon. 80 160
785 ZARUBA. Pamięci przyjaciela. 260 260
786 ŁOMONOSOW Michał W. – O ruchu ziemi. W przekładzie Juliana Tuwima. 180 -
787 TUWIM Julian – Łódź. 64 90
788 ŚMIŁEK Edwin – "Słowa: słowa ukryte" czyli moje Tuwimiana... 80 150
789 TUWIM Julian – Z wierszy ocalałych. Wstęp T. Januszewskiego. 120 120
790 TUWIM Irena – Listy. 100 -
791 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiosna i wino. Wyd. III. 70 70
792 WIERZYŃSKI Kazimierz – Pamiętnik miłości. 80 110
793 WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. 120 220
794 WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Wyd. III. 80 160
795 WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Wyd. V. 140 140
796 WIERZYŃSKI Kazimierz – Rozmowa z puszczą. 64 80
797 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wolność tragiczna. 100 360
798 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiersze wybrane. 80 -
799 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wolność tragiczna. 80 80
800 WIERZYŃSKI Kazimierz – The Forgotten Battlefield. Illustrated by Zdzislaw Czermanski. 140 -
801 WIERZYŃSKI Kazimierz – Krzyże i miecze. 64 64
802 DO BRONI! Organ Konfederacji Narodu. 60 120
803 GŁOS Wolności. Pismo informacyjne. 980 1 400
804 KURIER Powszechny. 1 400 -
805 ODWET. Biuletyn informacyjny. 2 400 3 800
806 ZEW. 60 130
807 DO OGÓŁU Społeczeństwa Polskiego! W bezprzykładnych zbrodniach i nieznanych dotąd w dziejach świata okrucieństwach, wróg nie ustaje. Mordowanie setek tysięcy ludzi bezbronnych [...], masowe zabijanie gazami trującymi milionów Żydów, w imię zbrodniczej teorii rasistycznej, stara się krzyżacki zbrodniarz maskować i ukrywać przed światem [...] w maskowaniu tym posuwa się tak daleko, że już obecnie wmawia świat [!], że Polacy współuczestniczą w mordowaniu i rabunkach dokonywanych na Żydach [...] apelujemy do wszystkich Polaków [...], by w obronie dobrego imienia Polski i Polaka, nieśli swą pomoc i okazywali serce wobec ludzi, [...] którzy ścigani - szukają wśród nas schronienia przed niechybną śmiercią [...]. 220 420
808 OBYWATELE! W nieustannym strachu przed powstaniem w Polsce uciekają się Niemcy do coraz nowszych prowokacji. Tchórzliwe Gestapo, chcąc uzasadnić konieczność swego bytowania zdala od frontu, poinformowało już swe władze o rzekomo zamierzonym w Krakowie wybuchu powstania w dniu 10. paźdz. i przygotowało już plan nowych aktów terroru i gwałtu [...] wierzę, że w hardym spokoju przetrzymamy ostatnie ciosy konającej bestii! 120 160
809 CZERWONA gwiazda. 80 420
810 [JANICZEK Jan, MIŁASZEWSKI Stanisław] – Antologia poezji współczesnej. Zebrał Narcyz Kwiatek [pseud. zbiorowy]. 160 650
811 PIUS XII a wojna. 64 200
812 [SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. 160 160
813 AHRENS H[einrich] – Encyklopedja prawa, czyli rys organiczny nauk prawnych i politycznych, na podstawie filozofji prawa osnuty. Tłumaczenie z niemieckiego. 360 -
814 ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. 280 550
815 ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. 360 400
816 ALBUM fotograficzny. 3 D[ywizja] S[trzelców] K[arpackich] w Italii. Cz.1. Wyd. III. 100 240
817 ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Patrząc krytycznie. Z przedmową Tadeusza Bieleckiego. 70 100
818 ARCT Bohdan – W pogoni za Luftwaffe. Polscy myśliwcy w pustyniach Tunisu. 70 90
819 BALZER Oswald – W sprawie sankcyi statutu mazowieckiego pierwszego z roku 1532. 90 240
820 BANDTKIE STĘŻYŃSKI Jan Wincenty – Prawo prywatne polskie. Napisane i wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie przez ... Dzieło pogrobowe. 480 750
821 BARTOSZEWICZ Julian – Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich. 140 240
822 BECK Józef – Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931-1939. Wyd. nowe, uzupełnione. 160 240
823 BERNHARD Ludwik – System Mussoliniego polityczny, administracyjny, gospodarczy, metoda rewolucji. Tłum. H. B. Przejrzał i uzupełnił Antoni Peteriatkowicz. Z portretem Mussoliniego. 120 120
824 BOBRZYŃSKI Michał – Dzieje Polski w zarysie. T. 1-3. 160 300
825 BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt – Czerwony sfinks. 64 260
826 BRANDYS Marian – Nieznany książę Poniatowski. 100 400
827 BROCK Peter – Geneza ludu polskiego w Anglii. Materiały źródłowe. Wyboru dokonał i wstępem, przypisami i notatkami biograficznymi zaopatrzył ... 80 -
828 BRÜCKNER Aleksander – Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja 1. 120 140
829 BRÜCKNER Aleksander – Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Szkic historyczny. 120 170
830 BRZEZIŃSKI Zbigniew – Jedność czy konflikty. Tłumaczone z języka angielskiego. 120 120
831 BUDRYS-BUDREWICZ Aleksander – Manewry w Zakrecie. Ze wspomnień peowiackich w Wilnie. (Odbitka z Nr 65 (1410) "Kurjera Wileńskiego"). 70 340
832 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2. 800 1 100
833 CHATEAUBRIAND [François René] – Pamiętniki pośmiertne ... Przełożył O. Stanisławski. t. 1-11. 360 2 400
834 CHOCIANOWICZ Wacław – W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Zebrał i opracował ... 140 650
835 CZAPLICKI Władysław – Rzeź w Horożanie i Pamiętnik więźnia stanu. Dwa dzieła w jednym tomie przez ... Wyd. II. 420 420
836 [CZUJ Jan] – Moskale w Tarnowie od 10 listopada 1914 do 6 maja 1915 roku. Napisał Jan Borzęcki [pseud.]. 120 260
837 DANIŁOWSKI G[ustaw] – Wrażenia więzienne. 64 64
838 DĄBROWSKI Jan – Wielka Wojna 1914-1918. Na podstawie najnowszych źródeł oprac. ... Z 1256 ilustr., 24 tabl. rotograwjurowemi i 76 mapami. T. 1-2. 480 700
839 DĄBROWSKI Marjan – Z cyklu: Żołnierz 1 Brygady. Kampanja na Wołyniu. (2 IX 1915 r.-8 X 1916 r.). 80 110
840 DESKUR Bronisław – Dla moich wnuków. 100 460
841 DĘBICKI Ludwik – Puławy ... T. 3. 240 240
842 DĘBICKI Ludwik – Puławy ... T. 4. 240 240
843 DISTENFELD I. – Żywność, opał i światło dla żołnierza polskiego. 100 320
844 DMOWSKI Roman – Szkoła i społeczeństwo. Z powodu t. zw. strajku szkolnego w Królestwie. 100 1 100
845 DOCUMENS pour servir à l'histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte a Sainte-Hélène, ou recueil de faits curieux sur la vie qu'il y menait, sur sa maladie et sur sa mort. Avec cinq gravures. 600 1 312
846 DRZEWIECKI Józef – Pamiętniki ... spisane przez niego samego. (1772-1802). Tudzież reszty pamiętnika tegoż, (1806-1851). Z papierów po nim pozostałych zebrane, z przydaniem wiadomości o życiu autora przez J. I. Kraszewskiego. Z trzema portretami litografowanemi. 160 750
847 DWERNICKI Józef – Pamiętniki jenerała ... 100 400
848 DYBOSKI Roman – Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia. 120 120
849 DZIEWANOWSKI M[arian] K[amil] – Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918-1922. 120 340
850 ESTREICHER Karol – Zbiór 18 drobnych druków z lat 1883-1902. 220 320
851 GAJEWSKI Franciszek – Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich (1802-1831). Do druku przysposobione przez S. Karwowskiego. T. 1-2. 280 850
852 GALICZ Jan – Z minionych lat. Przyczynki do historii ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. 80 80
853 GEMBARZEWSKI Bronisław – Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831. 150 240
854 GENERAŁ Jan Henryk Dąbrowski, dowódca Legionów polskich. 64 280
855 GIERTYCH Jędrzej – Kulisy powstania styczniowego. 120 145
856 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. 160 160
857 GÓRECKI Roman – Z moich wspomnień o Józefie Piłsudskim. (W siódmą rocznicę zgonu). 80 -
858 GRZĘDZIŃSKI January – Maj 1926. Kartki z pamiętnika. 120 600
859 HALLER Józef – Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć. 80 320
860 [HANDELSMAN Marceli]. Maciej Romański [pseud.] – Wolność strajków. 120 -
861 HEMAR Marian – Generał Anders. Życie i chwała. W oprac. i pod red. ... 120 160
862 HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. 80 160
863 HOŁD bohaterowi generałowi T. Rozwadowskiemu. 80 180
864 HULANICKI Czesław – Ze wspomnień. 80 -
865 HUNKE Henryk – Zagrożenie powietrzne i obrona przeciwlotnicza ze specjalnem uwzględnieniem obrony powietrznej w Niemczech. Tłumaczenie z niemieckiego pod red. Adama Wojtygi. Z 29 rysunkami w tekście i 30 rysunkami za tekstem. 120 120
866 IDZIK Aleksander – Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966. Wyboru materiału historycznego, pamiętnikarskiego i wspominkarskiego dokonał, i wstępem i notatkami biograficznymi zaopatrzył ... 180 280
867 JABŁONOWSKI Aleksander – Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI wieku. Wydał i szkicem historycznym poprzedził ... 280 280
868 [JEZIORAŃSKI Zdzisław]. J. Zych [pseud.]  – Rosja wobec powstania warszawskiego. Z przedmową gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego. 64 170
869 JĘDRZEJEWICZ Janusz – W dniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski. Przemowienie wygłoszone w dniu 19 marca 1941 r. w Świetlicy uchodźców w Tel-Avivie. 64 140
870 BAUDOUIN de Courtenay J[an] – W "Kwestji Żydowskiej". Odczyt wygłoszony w Warszawie 7 lutego 1913 r. 80 80
871 BOCQUET Władysław – Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 140 320
872 BRAFMANN [Jakov] – Żydzi i Kahały. Dzieło wydane w języku rossyjskim w Wilnie w roku 1870 przez ... (żyda przechrzczonego). Na język polski przełożone i przerobione przez K. W[olskiego]. 360 360
873 CHOŁONIEWSKI Antoni – W sprawie żydowskiej. Trzy listy polemiczne. 80 150
874 GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. 64 -
875 GOMULICKI Wiktor – Chałat. 80 200
876 HERZL Teodor – Pamiętniki ... T. 1. Tłum. z niemieckiego Helena Weissowa. Przedmowa i wstęp do "Judenstaat"u ("Państwo żydowskie"). Tłum. z niemieckiego Jakób Appenszlak. 140 140
877 [KRZEPICKI Maurycy] – Odpowiedź na obronę Żydów umieszczoną w dzienniku "Djabeł" z dnia 7go listopada r. b. No 57 i Legenda o kandydacie na Djabła. 80 -
878 LAUDYNOWA Stefanja – Sprawa światowa. Żydzi, Polska, ludzkość. 120 195
879 The LEGAL Position of Jews in Poland. 70 480
880 The MASS Extermination of Jews in German Occupied Poland. Note addressed to the Governments of the United Nations on December 10th, 1942, and other documents. 1 600 2 400
881 MORAWSKI Kazimierz – Rzym i narody. Podbój Zachodu, Wschód i Żydzi. 80 120
882 MŚCISŁAWSKI T[adeusz] – Wojsko Polskie a Żydzi. 80 110
883 NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. 80 160
884 OLICKI L[ejb], LIBERZON-SZWARCMAN M. – Elementarz. 160 320
885 PIŃSKER Leo – Samowyzwolenie. Apel do Żydów. Ze słowem wstępnem Achad-Haama. 80 220
886 REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. 80 240
887 STECKA M[aria] – Żydzi w Polsce. 100 150
888 TRZECIAK Stanisław – Ubój rytualny w świetle Biblji i Talmudu. 60 170
889 ŻABOTYŃSKI Włodzimierz – Dzieje Legjonu Żydowskiego. Autoryzowany przekład Abrahama Rosenmanna. 120 130
890 JUNACKA Szkoła Kadetów 1942-1948. 220 220
891 KALINOWSKI Franciszek – Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. 80 170
892 KARWICKI Józef Dunin – Jak to in illo tempore bywało. Kartka z drugiej połowy XVIII w., wyjęta z papierów familijnych domu Dunin-Karwickich. 48 -
893 KIERZKOWSKI J[akób] F[ilip] – Pamiętniki ... kapitana wojska francuskiego, kawalera Krzyża Legii Honorowej a na ostatku majora w wojsku polskiem 1831 r. 80 1 900
894 KOLANKOWSKI L[udwik] – Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1: 1377-1499. 180 -
895 KOMORNICKI Stefan – 24 Pułk Ułanów. Zarys historii 1920-1947. . 240 700
896 KON Feliks – Etapem na katorgę. Ze wspomnień Proletrjatczyka. 140 200
897 KONARSKI Szymon – O heraldyce i "heraldycznym" s... 80 100
898 KONARSKI Szymon – Kanoniczki warszawskie. 24 IV 1744-13 VIII 1944. 240 240
899 KONECZNY F[eliks] – Dzieje Polski. 140 440
900 KOPAŃSKI Stanisław – Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939. 70 280
901 KOSIANOWSKI Władysław – Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej. Album pamiątkowy. 120 340
902 KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki. 64 180
903 KOŹMIAN Kajetan – Pamiętniki ... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815. Oddz.1-2. 480 500
904 KOŹMIAN Stanisław – Rzecz o roku 1863. T. 1-3. 480 1 700
905 KOŹMIŃSKI Karol Poraj – Z ułanami Beliny 1914-1916. 140 260
906 KRASZEWSKI Kajetan – Generał Filip Hauman i rodzina Antoniego Malczewskiego. 80 220
907 KRAUSHAR Alexander – Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie. Szkic historyczny (1798-1805). Z illustracyami osób, miejscowości, gmachów, zamków i pałaców, w dziele tem wzmiankowanych [...]. 140 140
908 KRAUSHAR Alexander – Ofiara terroryzmu. Legenda i prawda o tragicznym zgonie Rozalii z Chodkiewiczów Ks. Lubomirskiej ściętej w Paryżu, w roku 1794. 60 170
909 KROPOTKIN Piotr – Nauka współczesna i anarchizm. Przełożył Arnold Baral. 120 120
910 KROPOTKIN Piotr – Zdobycie chleba. Przekład z francuskiego Pawła Zaorskiego. 240 240
911 KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... 140 170
912 KRZECZUNOWICZ Kornel – Ułani księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945. 160 480
913 KRZEPELA Józef – Rody ziem pruskich. 240 240
914 KRZYŻANOWSKI W[iesław], PIECHOWIAK A[lfred], WROŃSKI B[ohdan] – Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania. Komitet red.: ... 120 120
915 KSIĘGA chwały piechoty. 640 1 500
916 KSIĘGA jazdy polskiej. 480 1 000
917 KSIĘGA jazdy polskiej [prospekt wydawniczy]. 80 340
918 KUKIEL Maryan – Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797. 140 800
919 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby-tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 150 190
920 KULTURA staropolska. 280 280
921 KUTRZEBA Tadeusz – Wyprawa kijowska 1920 roku. 180 260
922 LAM Jan – ... Kroniki lwowskie umieszczane w "Gazecie Narodowej" w r. 1868 i 1869, jako przyczynek do historji Galicji. 80 -
923 [LELEWEL Jan Paweł]. Żywot ..., podpułkownika inżynierji. 60 380
924 LELEWEL Joachim – Dzieje Polski. ... potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił. 480 1 800
925 LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. 420 -
926 LELEWEL Joachim – Polska odradzająca się czyli dzieje Polski od roku 1795 potocznie opowiedziane. Wyd. II pomnożone przypiskami. 360 420
927 LEPECKI M[ieczysław] B. – Z marszałkiem Piłsudskim na Maderze. 120 320
928 LEWARTOWSKI Henryk, POCHMARSKI Bol[esław], TESLAR J[ózef] A[ndrzej] – Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. 140 140
929 LEWESTAM Henryk – Pierwotne dzieje Polski. 80 150
930 LEWICKI Anatol – Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną. 240 320
931 LUTOSŁAWSKI Kazimierz, SADZEWICZ Antoni – Kalendarz polski. Rocznik Wychodźtwa Polskiego w Rosyi na rok 1916. Pod red. ... 140 220
932 ŁADO W., ROMANOWICZ K[azimierz] – Historia 2 Grupy Artylerii. Story of the 2nd AGPA. 140 360
933 ŁAKOMY Ludwik – Obrazki z powstań górnośląskich. 60 80
934 ŁAŃCUCKI Wincenty – Kazanie podczas religiynych obrzędów przy złożeniu w Grobie Królów Polskich zwłoków Jozefa xięcia Poniatowskiego, Naczelnego Wodza Woysk Polskich [...] w Kościele Katedralnym Krakowskim [...] dnia 23 lipca 1817 roku miane. 120 1 000
935 ŁOWCZOWSKI Gustaw – Piąty Pułk Piechoty Legionów "Zuchowatych". Opracował ... 180 -
936 ŁOWCZOWSKI Gustaw – Polak jako żołnierz i moje wspomnienia ze służby żołnierskiej 1914-1948. 80 120
937 ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. IV. T. 1-2. 280 280
938 ŁUNIŃSKI Ernest – Wspominki. Z dni historycznych kart kilka. Z ilustracyami. 120 -
939 MACZEK Stanisław – Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945. 140 400
940 [MAROWSKI Jan]. K. Jamar [pseud.] – Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej. 140 650
941 MARTYNOWSKI Stanisław – Droga do wolności. Wspomnienia z katorgi tobolskiej. 120 -
942 MASSON Fryderyk – Przed stu laty. Szkice o Napoleonie. Z przedmową Szymona Askenazego. Z siódmego wyd. francuskiego przełożyła Emilia Leszczyńska. 120 160
943 MAYKOWSKI Jan – Pamiętnik ..., członka "Komitetu Centralnego" a następnie komisarza nadzwyczajnego Rządu Narodowego w zaborze austryackim. Z przedmową Stanisława Krzemińskiego. 100 -
944 MERUNOWICZ Teofil – Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów w Galicyi i w Krakowskiem. 70 200
945 MIENICKI Ryszard – Zeznania i zobowiązania uczestników powstania r. 1830/31 na Litwie w świetle akt śledczych. 50 240
946 MINKIEWICZ Antoni – Polscy Unrugowie. 48 -
947 MISCELLANEA Cracoviensia nova. Fasciculus 1. [Red. Jerzy Samuel Bandtkie]. 160 -
948 MITKIEWICZ Leon – W najwyższym sztabie zachodnich aliantów 1943-1945. (Combined Chiefs of Staff). 70 150
949 MITKIEWICZ Leon – W Wojsku Polskim 1917-1921. Przedmowa Klemens Rudnicki. 70 170
950 MITKIEWICZ Leon – Wspomnienia kowieńskie. Z przedmową M. K. Dziewanowskiego. 70 280
951 MODŁY Narodu Polskiego. 200 -
952 MONDALSKI Wiktor – Z trzecim pułkiem Legionów. 100 -
953 MONSIOR Tadeusz A. – "Commando". Żołnierze w "zielonych beretach" w drugiej wojnie światowej z 1-szej Samodzielnej Kompanii "Commando" (No. 10 I.A. Commando - 6 Troop) i 2-go Baonu Komandosów Zmotoryzowanych. 140 280
954 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. 360 800
955 MUSIAŁEK Józef M. – Rok 1914. Przyczynek do dziejów brygady Józefa Piłsudskiego. 120 -
956 MUSSOLINI Benito – Mowy. Tłumaczył z włoskiego Edwin Jędrkiewicz. 80 130
957 NAMYSŁOWSKI Władysław – Polskie prawo konsularne. Ustawa konsularna z dnia 11. października 1924 r. z objaśnieniami. Oprac. ... 120 160
958 NARBUT-ŁUCZYŃSKI A[leksander] J[erzy] – U kresu wędrówki. Wspomnienia. 120 220
959 NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. 480 550
960 NAUKA bicia się na bagnety. 60 140
961 NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Pamiętniki ... 1804-1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. 140 190
962 [NOWAKOWSKI Edward] – Warszawa w 1794 r. Przez Ks. Wacława, kapucyna [pseud.]. 80 240
963 [OFFMAŃSKI Mieczysław] – Historya Polaka w niewoli (1764-1894) rozłożona na dnie i miesiące. Skreślił Orion [pseud.]. 100 -
964 OKUPACJA Warszawy. Zbiór dokumentów i głosów prasy dotyczących sprawy polskiej w związku z zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie. 100 -
965 OLSZEWICZ Bolesław – Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice. 100 100
966 OPIS sypania kopca Kościuszki r. 1820 na Górze Świętej Bronisławy. 64 120
967 OPLUSTILL Zdzisław – Polskie formacje wschodnie 1918-1919. 80 280
968 ORMICKI Wiktor – Życie gospodarcze kresów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Z 6 ilustracjami oraz z atlasem. 220 340
969 PAPROCKI Bartosz – Herby rycerstwa polskiego. Przez ... zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie K. J. Turowskiego. 2 000 4 200
970 PASZKOWSKI Franciszek – Książę Józef Poniatowski. Z ilustracyami. 120 220
971 [PAWLIKOWSKI Józef Herman] – Dzieło jenerała Kniaziewicza "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość" wydane przez Jana Nepomucena Leszczyńskiego. Edycya druga poprawna. 160 300
972 PAWŁOWSKI Bronisław – Dziennik historyczny i korespondencja polowa generała Michała Sokolnickiego 1809 r. 120 130
973 1 DYWIZJA Pancerna w walce. Praca zbiorowa. 180 500
974 1 PUŁK Pancerny w latach 1939-1946. 240 600
975 [PIŁSUDSKI Józef]. Józefa Piłsudskiego życie i czyny w 40 obrazach. 100 120
976 [PIŁSUDSKI Józef]. 1867-1967. W setną rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i trzydziestą drugą rocznicę Jego śmierci. 80 140
977 [PIŁSUDSKI Józef]. Marszałek J. Piłsudski i jego epoka w piśmiennictwie i ilustracji. Katalog. 64 110
978 PIOTROWSKI Tadeusz – Dostojnicy województwa łęczyckiego za pierwszych Jagiellonów. Z mapą. 120 120
979 [PISTOR Johann Jakob] – Memoires sur la Révolution de la Pologne, trouvés a Berlin. 2 100 -
980 POGRZEB Tadeusza Kościuszki w grobach królów w katedrze krakowskiéj r. 1818 - dnia 23 czerwca. 48 100
981 La POLOGNE et la diplomatie. Recueil des documents officiels distribués au parlement anglais suivi des notes des trois puissances de la rèponse Russe de la dépèche de lord Napier a lord Russell et de la dépèche du Gouvernement National Polonais au prince Czartoryski. 160 -
982 POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. 2 400 3 200
983 POLSKIE siły zbrojne w ciągu wieków. Tysiąc lat oręża polskiego. Przedmowa: M[arian] Kukiel. Tablice kolorowe: K[azimierz] Pacewicz. Opracowanie historyczne: W[ładysław] Dziewanowski, A[ntoni] Minkiewicz. 140 140
984 POŁOŻYŃSKI Antoni – 10 Pułk Strzelców Konnych. 10th Mounted Rifles Regiment. 10-e Régm. de Chasseurs a Cheval. Przygotował do druku ... 240 550
985 [POPIEL Paweł] – Barzykowski o powstaniu roku 1830. Napisał P. P. [krypt.]. 64 280
986 POPIEL Paweł – Pamiętniki (1807-1892). 100 340
987 POWSZECHNA Ustawa Sądowa dla Galicyi zachodniej. 160 500
988 PRABUCKI Jan – Księże swaty czyli historya dwóch par zakochanych i wywłaszczonego ojca. Kilka słów ku nauce i przestrodze. 80 80
989 PRADT [Dominik Dufour] – Histoire de l'ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Sixiéme édition, revue et corrigée. 140 -
990 PRAWA konstytucyjne z r. 1905. 140 190
991 PRZEPISY dopuszczania do lotu samolotów cywilnych używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej. 160 -
992 RACHLEWICZ Bolesław – 1. Z epoki Birona. 2. Przewrót w roku 1762. (Czasy Piotra III i Katarzyny II). Opracował według rosyjskiego wydawnictwa "Russkaja byl" ... 100 -
993 RACZYŃSKI Edward – W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora ... 1939-1945. 80 120
994 RADZIMIŃSKI Józef – Budujemy Polskę. Z przedmową E. Kwiatkowskiego. 240 320
995 RAMIĘ pancerne 2 Polskiego Korpusu. Album fotografii 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej . Część I. 220 900
996 RAYSKI Ludomił – Słowa prawdy o lotnictwie polskim 1919-1939. 80 180
997 ROBERTSON William – Histoire de l’Amérique. Traduite de l’anglais par MM. Suard et Morellet. Quatriéme édition. T. 1-4. 480 -
998 ROCZNIK polskiego przemysłu i handlu. Wyd. VI. 2 000 -
999 ROGALSKI Leon – Dzieje Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego. 220 400
1000 ROJA Bolesław – Legjoniści w Karpatach w 1914-1915 roku. Z przedmową Wacława Lipińskiego. 160 190
1001 ROK bojów na Polesiu 1915-1916. Notatki i szkice oficerów 6 Pułku Legionów Polskich. 140 -
1002 ROMEYKO Marian – Wspomnienia o Wieniawie i o rzymskich czasach. 120 130
1003 ROSTWOROWSKI Stanisław – Szarża pod Rokitną. 80 80
1004 ROZPRAWY historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wyd. pod redakcją M. Handelsmana. T. 20, z. 1, 2. 140 -
1005 RUDNICKI Klemens – Ułańskie votum. Ze wspomnień gen. ... 64 260
1006 RÜHS Fryderyk – Rys dziejów wieków średnich. We dwóch tomach. Przeł. z niemieckiego Jan Leon Sienkiewicz. T. 1-2. 360 3 200
1007 RZESIŃSKI J[an] H[ieronim] S[tefan] – Trzy kodexa francuzkie. Cywilny, postępowania sądowego i handlowy. W przekładzie poprawnym, z dołączeniem związkowych między sobą artykułów wyd. ... 420 1 400
1008 SCHALLY Kazimierz – Wspomnienia żołnierskie z Legionów i rewolucji bolszewickiej. 80 140
1009 SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Życie za wolność! (Opowieść z przeszłości Galicyi). 120 160
1010 SEMKOWICZ Władysław – Tradycja o kniaziowskiem pochodzeniu Radziwiłłów w świetle krytyki historycznej. Z mapą historyczną. 120 160
1011 SIDOR Kazimierz – W niewoli u Andersa. 100 190
1012 SIENKIEWICZ Józef – Dzieje 2 Pułku Ułanów Grochowskich imienia gen. Józefa Dwernickiego 1917-1939. (Album pamiątkowych fotografii). 180 320
1013 SIEROCIŃSKI Józef – Armja Polska we Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Zebrał i oprac. ... 220 340
1014 SIEROSZEWSKI Wacław – Droga do wolności. 100 260
1015 SIWIŃSKI Jan – Katorżnik czyli pamiętniki sybiraka napisane przez ... zesłanego w roku 1863 na ośm lat do robót katorżnych w kopalniach Nerczyńskich, kraju Zabajkalskiego w Syberyi. 80 420
1016 SKIBA Antoni – Boje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w kampanii wrześniowej. Z przedmową Józefa Smoleńskiego. 70 340
1017 SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły. 80 80
1018 SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Polska Komendanta. Mowa, wygłoszona 19 marca 1944 na uroczystej Akademii ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 280 700
1019 SKOWROŃSKI Tadeusz – Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii. 80 80
1020 SKRZYDŁA. Opowiadania lotnicze. 80 150
1021 SŁOWIKOWSKI M[ieczysław] Z[ygfryd] [pseud.] Rygor – W tajnej służbie (In Secret Service). Polski wkład do zwycięstwa w drugiej wojnie światowej (The Polish contribution for victory in the Second World War). 120 180
1022 SMOLEŃSKI Władysław – Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej. 120 -
1023 SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania styczniowego 1863-1864. 140 240
1024 SOSABOWSKI Stanisław – Droga wiodła ugorem. 70 260
1025 SPASOVIČ V[ladimiir], PILC E[razm] – Očerednye voprosy v Carstve Polskom. Etjudy i izsledovanija pod red. ... T. I. 100 260
1026 STACHOWICZ Fr[anciszek], SKIBIŃSKI Fr[anciszek] – Zbiór ćwiczeń bojowych kawaleryjskich. Od rekruta do plutonu. 160 160
1027 STACHOWICZ Michał – [Ubiory wojska polskiego z czasów Księstwa Warszawskiego. 480 480
1028 [STANISŁAW Kostka]. Święty Stanisław Kostka. 180 -
1029 STATKOWSKI Joseph – Poland Old and New. 64 64
1030 STUDNICKI Wł[adysław] – Polityka Rosyi względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego. Studyum polityczno-historyczne. 80 550
1031 SUROWIECKI Wawrzyniec – Dzieła ... (Z wiadomością o życiu i pismach autora, z kartą gieograficzną i tablicą runicznego pisma). Wyd. K. J. Turowskiego. 120 160
1032 SUTHERLAND Halliday – Ogniwa lat. Autoryzowany przekład Celiny Wieniewskiej. 120 -
1033 SUWARA Franciszek – Przyczyny i skutki klęski cecorskiej 1620 r. 80 -
1034 SZEMBEKOWA z Fredrów Marya – Jenerał Piotr Szembek 1788-1866. Z portretem. 80 650
1035 SZUBER Antoni – Walka o przewagę duchową. Kampanja propagandowa koalicji 1914-1918. Z 28 załącznikami i 4 reprodukcjami w tekście. 120 -
1036 SZYMAŃSKI Antoni – Zły sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie. 70 70
1037 [ŚMIGŁY-RYDZ Edward]. Marszałek Edward Śmigły-Rydz 1886-1986. 80 -
1038 ŚWIEYKOWSKI Bronisław – Z dni grozy w Gorlicach. Od 25 IX 1914 do 2 V 1915. 60 60
1039 TOKARZ Wacław – Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. 160 320
1040 TOKARZ Wacław – Legiony na polu walki. Działania Pierwszego Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku. Relacye uczestników. Zebrał i wstępem zaopatrzył ... 80 -
1041 TOŁSTOJ Aleksy – Historja Rosji od IX wieku do ostatnich czasów. Z dodatkiem D. Nrawowa, w przekładzie i uzupełnieniami [!] Krogulca [= A. Orłowskiego]. 80 80
1042 [TOŁSTOJ Jakow] – Historyczno-biograficzny rys życia feldmarszałka Księcia Warszawskiego hrabi Paskiewicza Erywańskiego namiestnika Królestwa etc. etc. Z francuzkiego przełożył Wincenty Zajączkowski. Wyd. II. 200 900
1043 TOMAS Adam – Der polnischer "Korridor" und der Friede. Hrsgb. unter Beihilfe des Instituts für Internationale Forschung. 120 220
1044 TOMASZEWSKI Wiktor – Na szkockiej ziemi. Wspomnienia wojenne ze służby zdrowia i Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Wyd. uzupełnione. 120 150
1045 TRETIAK Józef – Z dziejów rosyjskiej cenzury. 48 -
1046 TROCKI Lew – Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. 2. Autoryzowany przekład z rosyjskiego B. Tarczyńskiego. 140 440
1047 TROSKOLAŃSKI Tadeusz – Dzieje reformacyi polskiej w latach 1556-1560 skreślone w związku z działalnością Andrzeja Zebrzydowskiego, biskupa krakowskiego (+ 1560). [T. 2, cz. 1]. 220 -
1048 1863-1913. Album powstania styczniowego. (W pięćdziesiątą rocznicę). 120 300
1049 ULDYŃSKI Józef – Geografia starożytna stosowana do dzisieyszey z krótką wiadomością o chronologii podług przednieyszych w tym względzie wzorów dla pożytku uczącey się młodzi, ięzykiem polskim ogłoszona. 360 360
1050 WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. 240 240
1051 WARSZAWSKI Józef – Studia nad wyznaniowością religijną marszałka Piłsudskiego. 120 -
1052 WEH Albert – Prawo Generalnego Gubernatorstwa. Rozporządzenia Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów oraz przepisy wykonawcze do nich w układzie rzeczowym. Wydanie tekstów z krótkimi uwagami, odsyłaczami orientacyjnymi oraz szczegółowym skorowidzem alfabetycznym. 320 800
1053 WĘGRZECKI Kazimierz – Kosynierzy warszawscy. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Zebrał, oprac. i wydał ... 140 140
1054 WIEDZA o Polsce. T. 1-3 [w 5 wol.]. 1 200 1 500
1055 WIELHORSKI Janusz – Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ordre de Bataille i obsady personalne. Zebrał i opracował ... przy współpracy Ryszarda Dembińskiego. 80 260
1056 WIELICZKO M[aciej] – Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył ... Zesz. 1. 480 1 700
1057 WIERNY obraz Polski współczesnej. Katowanie kobiet w więzieniach polskich. 220 340
1058 WOLFKE Mieczysław – Bomba atomowa. 48 130
1059 WOLSKI K[ajetan] S[aryusz] – Polski herbarzyk. Zbiór orłów i herbów z mapą Rzeczypospolitej Polskiej przed rozbiorami. 140 170
1060 [WROTNOWSKI Antoni] – Porozbiorowe aspiracye polityczne narodu polskiego. Wyd. III uzupełnione. 140 -
1061 WYDAWNICTWA Archiwum Aktów Daw... T. 2: Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Wyd. Adam Chmiel. 260 -
1062 WYDAWNICTWA Archiwum Aktów Daw... T. 3: Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, [cz.] 1: Dyplomy pergaminowe. 220 -
1063 WYDAWNICTWA Archiwum Aktów Daw... T. 4: Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, [cz.] 2: Kraków, rękopisy. Nr 1-3568. 240 -
1064 WYSOCKI [Józef] – Pamiętnik jenerała ... dowódcy Legionu Polskiego na Węgrzech z czasu kampanii węgierskiej w roku 1848 i 1849. Wyd. II. 120 120
1065 ZAJĄC Józef – W Szkocji i na Środkowym Wschodzie. II tom pamiętników wojennych Dwie wojny. 70 160
1066 [ZAŁĘSKI Stanisław] – Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi. (Ogólnej historyi kasaty zakonu tom II). 160 -
1067 ZAŁĘSKI St[anisław] – Program na r. 1900, credo i pieśń Galicyjskich socyalistów. Napisał dla klas wykształconych ks. ... 64 100
1068 ZAMOYSKI [Władysław] – O zarzucanem dowódzcy Korpusu II Jenerałowi [Girolamo] Ramorino, niedopełnieniu roskazow danych mu przez Naczelnego Dowódzcę po upadku Warszawy 1831 roku. List pułk-ka [Władysława] Zamoyskiego b. Szefa Sztabu Korpusu II-o do redaktora dziennika Trzeci Maj. 120 160
1069 ZAREMBA Paweł – Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Oprac. zbior. pod red. ... 64 ilustr. oraz szkice i mapy w tekście. 140 650
1070 ZDANOWICZ Alexander – Dziesięć dni dyktatury. Wspomnienie z ubiegłych lat. 64 240
1071 ZDZIECHOWSKI Marjan – Napoleon III. Szkice z dziejów jego życia i pracy. 80 170
1072 ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – 4 Batalion Pancerny. 120 300
1073 ŻÓŁKIEWSKI Stefan – Pisma ..., kanclerza koronnego i hetmana z jego popiersiem. Wyd. August Bielowski. 240 400
1074 ATEIZM a religia. Wykłady wygłoszone na centralnym kursie aktywu partyjnego, maj 1957 rok. 40 -
1075 BIEŃKOWSKI Władysław – Polityka Watykanu wobec Polski. 40 40
1076 CACHIN Marcel – Nauka a religia. Tłum. Franciszek Korwin-Szymanowski. 40 40
1077 CHMIELEWSKI Henryk – Pochodzenie religii. Stosunek partii i państwa do religii. 60 -
1078 GIORDANO Bruno przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. Przełożył z włoskiego Wacław Zawadzki. 44 150
1079 JACKOWSKI Tadeusz – W cieniu Kurii krakowskiej. 48 -
1080 KAZANIA na dziesięciolecie Polski Ludowej. 40 190
1081 KOŁAKOWSKI Leszek – Szkice o filozofii katolickiej. 48 48
1082 KRAKOWSKI Stefan – Kościół a państwo polskie do początków XIV w. 64 90
1083 KRASOWSKI Stanisław – Watykan a Polska. 40 -
1084 KSIĘŻA mówią... Fragmenty przemówień, listów i oświadczeń kapłanów polskich. 44 -
1085 LIGOCKI Edward – Między Watykanem a Polską. 60 -
1086 MAŁCUŻYŃSKI Karol, WIERNIK Bronisław – Józef Pehm-Midszenty, szpieg w kardynalskiej purpurze. 50 -
1087 MIERZYŃSKI Zdzisław – Wybrane żywoty książąt kościoła polskiego w okresie porozbiorowym. 60 -
1088 NOWICKI Andrzej – Chłopi a biskupi. 42 -
1089 NOWICKI Andrzej – Droga zdrady. 46 46
1090 NOWICKI Andrzej – Kłopoty rodzinne papieży. Informacje o dzieciach, bratankach i kochankach Ojców Świętych. 42 -
1091 NOWICKI Andrzej – Papież Pius XII w świetle własnych przemówień i listów z lat 1945-1951. 40 -
1092 NOWICKI Andrzej – Program walki o kulturę racjonalistyczną i moralność opartą na podstawach racjonalnych. 40 70
1093 NOWICKI Andrzej – 1000 lat zatargów z papieżami. 54 -
1094 NOWICKI Andrzej – Watykański bank Pacellich i jego udział w imperialistycznej ekspansji Włoch. 48 -
1095 NOWICKI Andrzej – Wróg chłopów włoskich. 48 70
1096 PAŃSTWO i Kościół. (Kilka dokumentów). 48 -
1097 PAPIEŻ Pius XII do biskupów niemieckich. Pełny tekst listu z dnia 1 marca 1948. Wstępem poprzedził Zdzisław Hierowski. 40 -
1098 PAWŁOWSKI J[an] – Z tajników dyplomacji watykańskiej. 40 -
1099 POLSKA Ludowa a Kościół katolicki. 50 -
1100 POMYKAŁO Wojciech – Ojciec chrzestny faszyzmu. Kartki z dziejów watykańskiej polityki zagranicznej. 42 -
1101 PONIATOWSKI Zygmunt – Nauka a religia. Kraków 1958. Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli. 48 -
1102 RACZYŃSKI Marcin – Tak dłużej być nie mogło. Po procesie biskupa Kaczmarka. 40 50
1103 REK Tadeusz – Cienie przeszłości. Kartki z dziejów Polski (1918-1939). 50 -
1104 SCHEINMAN M[ichail] M. – Krótki zarys historii papiestwa. 64 -
1105 SCHEINMAN M[ichaił] M. – Ideologia i polityka Watykanu w służbie imperializmu. Tłumaczył z rosyjskiego Jan Dąbrowski. 64 -
1106 SIEMEK Józef – Dla większej chwały... Niemiec. 48 -
1107 SIEMEK J[ózef] – O współpracę wierzących i niewierzących. 40 -
1108 SIKORA Józef – Watykan czy Polska? 60 -
1109 SKALSKI M. – Przeciw ciemnogrodowi. Pisarze polscy o klerykalizmie. 40 110
1110 SKOWROŃSKI Jan – Polityka Episkopatu w Polsce. Fakty i dokumenty. 40 40
1111 SOŁTYS Józef – 80 lirów ojca Ambrożego. 50 -
1112 SYSKA Henryk – Tajemnica białego habitu. 48 -
1113 TONDI Alighiero – Władza tajemna Towarzystwa Jezusowego. Tłum. z włoskiego B. Rajzacher. 40 -
1114 URBAŃSKI Stefan – Państwo Watykańskie. 40 -
1115 WILKOWSKI Stanisław, CZARNECKI Wacław – The Roman-Catholic Church in People's Poland. General arrangement project by ... 80 -
1116 WIPPER R[obert] J. – Powstanie literatury chrześcijańskiej. 48 -
1117 WODZICKI Henryk – Czyim interesom służy Episkopat. O tymczasowości kościelnej na polskich Ziemiach Zachodnich. 42 110
1118 WOŁOWSKI Jacek – Gnieźnieński list Episkopatu. 50 -
1119 BADENI Stefan – Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma zdjęciami z natury. 320 320
1120 BIEGAŃSKI Jan – Zioła apteczne. Treściwy opis hodowli najbardziej uzywanych [!] ziół aptecznych, przez ... ogrodnika i aptekarza. 80 -
1121 CENNIK illustrowany drzew i krzewów leśnych, parkowych i owocowych Szkółek hr. Andrzeja Zamoyskiego w Podzamczu. Jesień 1904 - 1905 wiosna. 120 2 200
1122 CENNIK nasion ogrodowych i rolnych, cebulek i kłączy do sadzenia wiosennego oraz krzewów  róż. Rok 1939. Skład Nasion i Narzędzi W. Garnuszewski w Warszawie. 80 190
1123 CHODOWIECKI J[an] K[azimierz] – Gospodarska hodowla koni. Z 44 rysunkami. Wyd. II przerobione i uzupełnione. 60 130
1124 GAŁCZYŃSKI Bronisław – Drzewa liściaste leśne i alejowe. Illustrował Adam Knauff. 140 420
1125 JACHNO Jan – O wężach galicyjskich w ogóle a o żmijach w szczególności. [Cz.] 1. 64 750
1126 MAETERLINCK Maurycy – Życie pszczół. Przekład Z. Centnerszwerowej. 240 600
1127 MAJEWSKI Tadeusz – Miód pszczeli. Podręcznik dla pszczelarzy i towaroznawców, z przedmową Aleksandra Kozikowskiego. 140 340
1128 MOCZARSKI Zygmunt – Chów koni. Odbitka z podręcznika dla szkół rolniczych. 80 120
1129 SANGUSZKO Władysław – O sztuce chowu koni i utrzymaniu stada. 120 1 600
1130 ALBUM Lwowa. Heljotypje artystyczne. 140 200
1131 BAŃKA Józef – Dekanat pszczyński w czasie reformacji protestanckiej i odrodzenia katolickiego na tle stosunków kościelnych Śląska. Rozprawa doktorska [...]. 80 -
1132 BARYCZ Henryk – Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. 140 220
1133 BĄKOWSKI Klemens – Dom Długosza. (Z widokiem). 120 240
1134 BEŁZA Stanisław – Obrazy Korsyki. 320 320
1135 BEYZYM Jan – O. Jan Beyzym T. J. i trędowaci na Madagaskarze. Tekst objaśniony fotodrukami. 120 -
1136 BOGACIEWICZ Karol – Jasło od najdawniejszych do najnowszych czasów. 80 130
1137 [BROSZURY turystyczne]. Zbiór 38 broszur reklamujących walory turystyczne różnych miast i regionów RP. 320 800
1138 BUŁHAK J[an] – Album ostrobramskie. Podług zdjęć ... Tekst pióra M[ieczysława] Limanowskiego. 100 -
1139 JANOWSKI Aleksander – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Warszawa. 160 160
1140 KILARSKI Jan – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Gdańsk. 160 340
1141 ŁOPALEWSKI Tadeusz – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogródzka. Posłowie - Antoniego Bogusławskiego. 180 200
1142 MALCZEWSKI Rafał – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Tatry i Podhale. 160 400
1143 MORCINEK Gustaw – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Śląsk. Przedmowę napisał Eugenjusz Kwiatkowski. 160 260
1144 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. 240 320
1145 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Karpaty i Podkarpacie. 240 600
1146 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Polesie. 160 280
1147 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Puszcze polskie. 180 600
1148 PATKOWSKI Aleksander – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Przedmowę napisał Eugeniusz Kwiatkowski. 180 750
1149 REMER Jerzy – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Wilno. 220 300
1150 SMOLEŃSKI Jerzy – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Morze i Pomorze. 80 80
1151 SMOLEŃSKI Jerzy – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Wielkopolska. 160 320
1152 WASYLEWSKI Stanisław – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Lwów. 140 280
1153 CZERMIŃSKI Marcin – Na górze Athos. Wśród mniszej republiki. Tekst objaśniony 57 rycinami i mapą Athosu. 140 220
1154 CZERNECKI Jan – Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. 120 120
1155 DROHOJOWSKI Stanisław – Wrażenia z gór. 64 -
1156 DUNIN-KARWICKI Stanislas – Le château de Łazienki. Apologie d'un roi sans souci. 80 80
1157 DUNIN-KARWICKI St[anisław] – Pałac łazienkowski w Warszawie. Z przedmową Mieczysława Tretera. 12 rycin w tekście. 100 260
1158 FISCHER Stanisław – Kazimierz Wielki, jego stosunek do Bochni i bocheńszczyzny. 80 -
1159 GALICZ Jan – Turystyka polska w Beskidzie Śląskim. 80 130
1160 GLOGER Zygmunt – Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. 220 250
1161 GORSKI Stefan – Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne. 140 1 100
1162 GÓRSKI Konrad – Tatry i Podhale w twórczości Jana Kasprowicza. 90 -
1163 GRUNDMANN Karl – Das Deutsche Haus in Warschau. Im Auftrage des Distriktchefs Gouverneur Dr. Fischer, hrsg. von der Abt. für Volksaufklärung und Propaganda [...]. Bearb. von ... 80 110
1164 GUMOWSKI Marian – Herby i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego. Z 438 ryc. 140 140
1165 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. 80 80
1166 JAREMCZE. 120 258
1167 KONTNY P[iotr] – Stosunki gospodarcze na połoninach wschodnio-karpackich (Beskidy Huculskie). Maszynopis. 220 301
1168 KOPFF Wiktor – Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej. Wyd. Stanisław Estreicher. 180 180
1169 KRETOWICZ Bronisław – O czem szumi Dewajtis... Opowieść litewska. 120 -
1170 LENARTOWICZ Stanisław, ORŁOWICZ Mieczysław – Sprawy Tatr. Rozwój Podhala i Zakopanego. (Ochrona przyrody i turystyka, sprawy komunikacyjne, szkolne, postulaty kulturalne, plan rozwoju Zakopanego i innych letnisk i uzdrowisk w powiecie nowotarskim). Protokół ankiety [...]. Oprac. ... 100 100
1171 LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. 80 -
1172 LUKOMSKIJ G[eorgij] K[reskentevič] – Galicîja v eja starině. Očerki po istorîi architektury XII-XVIII vv. i risunki ... 2 200 -
1173 MALINOWSKI Bronisław – Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobriandzkich Brytyjskiej Nowej Gwinei. Słowem wstępnym poprzedził Havelock Ellis. 97 rycin i rysunków w tekście. 140 550
1174 MAŃKOWSKI Tadeusz – Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. 240 260
1175 MAUCLAIR Camille – Florencja. Przekład autoryzowany Leopolda Staffa. Z 75 rycinami. 180 300
1176 MECISZEWSKI Hilary – Uwagi o teatrze krakowskim. 160 200
1177 [MICHNA Wojciech] – Przemyśl i jego okolice. Opisał historycznie ksiądz Wojciech z Zaleszan [pseud.]. 70 170
1178 MIENICKI Ryszard – Stanisław Dowojno, wojewoda połocki. 50 50
1179 MONOGRAFJA powiatu kosowskiego. Maszynopis. 240 440
1180 MORELOWSKI Marjan – Pałac Piłsudskich w Mosarzu. (Z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). 80 80
1181 NA SZLAKACH. Biuletyn Koła P. T. T. K. przy Fabryce Maszyn Elektrycznych. 64 64
1182 NARTOWSKI Wacław – Karty z przeszłości Białej. Zebrał ... 90 130
1183 NOWAKOWSKI Janusz Ferd[ynand] – Ambroży Grabowski. Wspomnienie z Krakowa. 100 260
1184 O ZIELEŃCACH i zwierzyńcu w Katowicach. 70 150
1185 [OKOCIM]. Zakłady Przemysłowe Okocim. Browar, Fabryka Drożdży Spirytusowych, Rafinerja Spirytusu. 100 180
1186 PACHOŃSKI Henryk – Geografia Galicyi. Z 85 rycinami w tekście. 240 340
1187 PASZKOWSKI Franciszek – Mowa miana przy założeniu podstawy mogiły, za pomnik Tadeuszowi Kościuszce na górze Bronisławy dnia 16-go Października 1820 przez ... 120 120
1188 [PIWNICZNA]. Rękopiśmienny, ozdobiony oryginalnymi fotografiami opis dwumiesięcznych wakacji spędzonych w Piwnicznej w 1893. 2 200 2 600
1189 POKUTYŃSKI F[ilip] [Roman] – Willa w Piekarach. Wydanie autograficzne przez ... W 14 tablicach. 3 000 3 000
1190 POLKOWSKI Bolesław – Rocznik statystyczny Gdyni 1937-1938. Redagował ... 180 -
1191 BEREZOWSKI Stanisław – Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Z 144 ilustr. i 29 mapami i planami miast oraz z mapą podręczną województwa śląskiego i ziem sąsiednich. 200 200
1192 CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [Cz.] 1: Część ogólna, Tatry Zachodnie. Z mapą. 140 150
1193 FÜHRER durch Bad Landeck i Schl. und Umgebung. Nebst Plan des Bades. V Aufl. 100 120
1194 ILUSTRITA gvidlibro tra Pollando kaj Libera Urbo Danzig (Gdańsk). Eldonita de Pollanda Esperanto-Delegitaro. 60 -
1195 KRUKIEREK Józef – Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy. 120 240
1196 ŁUKASZKIEWICZ J[ulian] A[ntoni] – Przewodnik po Włoszech ze szczególniejszem uwzględnieniem Rzymu. 100 100
1197 MEDYŃSKI Aleksander – Lwów. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto. Wyd. II przejrzane i uzupełnione. 140 460
1198 MIDOWICZ W[ładysław] – Beskidy Wysokie. Babia Góra, Pilsko, Wielka Racza. 80 190
1199 MIKULSKI A[dam] – Przewodnik po Ziemi Śląskiej (województwo śląskie). Tekst polski oprac. ... 160 300
1200 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. 160 380
1201 RABKA, Polska. Zimowisko, raj narciarzy. Zdrojowisko górskie, raj dzieci. 80 160
1202 SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi. Wyd. II znacznie rozszerzone i uzupełnione. Z kilkudziesięciu ilustracjami. 120 120
1203 SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw, łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi. Wyd. III z 85 ilustracjami i najnowszemi uzupełnieniami. T. 1-2. 120 120
1204 ŻMIGRODZKI Józef – Nowogródek i okolice. 120 160
1205 ŻNIŃSKI Ignacy – Grudziądz. 80 220
1206 PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyc... 180 180
1207 SAPIEHA Leon – Wulkany Kivu. Wspomnienia z podróży. 320 2 000
1208 SAVOIA Luigi Amedeo di – "Stella Polare" na Oceanie Lodowatym Północnym 1899-1900. Z 186 rysunkami. Przekład polski pod kier. Jana Sztolcmana. 240 400
1209 SKUP Władysław – Warszawskie Liceum Królewskie (1804-1806). 48 -
1210 SMOLEŃSKI M. – Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościele i plebanach z dodatkiem o Domosławicach. 140 160
1211 STOPKA A[ndrzej] – Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye. 140 240
1212 SYGAŃSKI Jan – Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i XVII wieku. (Z 15 rycinami). 280 440
1213 SZUKIEWICZ Wamdalin – Niektóre wierzenia, przesądy i zabobony ludu naszego, legendy i podania. 64 110
1214 SZUMOWSKI Władysław – Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego, pierwszego protomedyka 1772-1783. Z portretem Krupińskiego. 140 220
1215 SZYDŁOWSKI Tadeusz – Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem. Z 186 ilustracjami i mapką orjentacyjną. 280 360
1216 SZYDŁOWSKI Tadeusz – Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Z 227 rycinami i mapką orjentacyjną. 360 650
1217 [TATRY]. The Kościuszko Foundation Ball "A Night in the Tatras". 140 160
1218 TRUSKAWIEC. Zakład zdrojowo-kąpielowy, inhalacyjno-solankowy i stacya klimatyczna. 80 550
1219 TUR Ludwik – Uniwersytet Wileński i jego znaczenie. Z 59 ryc. i dwiema tabl. kolorowanemi. 100 140
1220 URBAŃSKI Antoni – Pro memoria. 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych. 165 ilustr. w tekście. 100 300
1221 VINCENZ Stanisław – Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Cz. 1]: Prawda starowieku. 120 850
1222 WAŃKOWICZ Melchjor – W kościołach Meksyku. 100 180
1223 WOJ Sław [krypt.?] – Światła na zboczach jarów. Z rozmyślań nad niedolą zapomnianych zamków na Podolu. Gawędy rytmiczne. 120 120
1224 ZALESKA M[aria] J[ulia] – Przygody młodego podróżnika w Tatrach. Z dziennika Kazia przepisała ... Z 15-ma drzeworytami. 400 1 300
1225 ZERBONI di Sposetti August Wilhelm von – Aus Galizien. 120 120
1226 ZIMOROWICZ Bartłomiej – Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy; z opisaniem dokładnem okolic i potróynego oblężenia. Przez ... Konsula niegdyś tegoż Miasta od najdawniejszych czasów aż do roku 1672, po łacinie napisana i bez wszelkiego użytku przez 162 lat w rękopisie zakątnym ukryta, a teraz na żądanie powszechne pracą Marcina Piwockiego [...] na język Polski przełożona i tegoż nakładem z dodanym wizerunkiem Lwowa i wysokiego zamku jeszcze przed rokiem 1600 w Kolonii wyciśnionym wydana. 440 550
1227 ŻUREK Franciszek – Powiat krasnostawski w walce o wolność. Z przedmową Heleny Radlińskiej. 140 -
1228 ALEKSANDROWICZ Antoni Z. – Sport żeglarski. Wydawnictwo oficjalne Polskiego Związku Żeglarskiego w Polsce. Wyd. II. 120 140
1229 [APTEKA 1]. 35 lat. Magister A. Bukowski Sukc. Apteka, Laboratorjum Chemiczno-Farmac[eutyczne], Pracownie: Analiz lekarskich [...]. 80 300
1230 [APTEKA 2]. Cennik apteczny. Władysław Hoffman i S-ka. 140 440
1231 [BEDERSKA Elżbieta] – "Dobra służąca", czyli "Co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie". Poradnik dla służących. Napisała E. B. [krypt.]. 320 570
1232 BIBLIA to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney, ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich podług Biblii Berlińskiey w Roku 1810 wydaney na nowo przedrukowane. 640 700
1233 CENNIK 1936. R. Aleksandrowicz, Magazyn Papieru i Przyborów Piśmiennych, Kraków. 140 140
1234 CO PALIĆ w roku 1931. Ilustrowany katalog Polskiego Monopolu Tytoniowego. 180 850
1235 DELMONT Józef – Zwierzęta w filmie. Opowieści napisał ... łowca zwierząt, reżyser filmowy. Rysunki wykonał Antoni Gawiński. 120 120
1236 [DUNIN-WOLSKI Stefan]. Wiesław Sten [pseud.] – Sapere Ausuris. Tym, którzy będą mieli odwagę wiedzieć... Studjum biblijne. 120 -
1237 FRÜHLING Bronisław – Przepisy o ruchu pojazdów na drogach publicznych. Wyjaśnienia, przepisy związkowe. 120 120
1238 ALBINOWSKA Juliuszowa – Dom oszczędny. Trzecie znacznie uzupełnione wydanie. 140 140
1239 A.W. [krypt.?] – Nektar. Wyrób płynnego owocu sposobem domowym. 50 160
1240 BALLING Karol J. N., LÜDERSDORF [Friedrich Wilhelm], KELLER – Cukromierz i kwasomierz jako próbki zacierowe opisane. 100 650
1241 BIER Leonard – Jak żywić się w czasie wojennym? Wykład wygłoszony staraniem Prezydyum Miasta Krakowa w sali "Sokoła" [...]. 48 100
1242 CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo. Sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. V. 80 360
1243 [CIUNDZIEWICKA Anna] – Gospodyni litewska czyli nauka porządnego utrzymywania domu i zaopatrywania go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowli bydła, nierogacizny i ptactwa. Według sposobów wypróbowanych i doświadczonych, a razem najtańszych i najprostszych. Wyd. XI poprawione. Drukowane z wydania 1898 roku. 280 550
1244 CO MAM ugotować? 64 160
1245 DISSLOWA Marja – Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrzała i uzup. pani Elżbieta [Kiewnarska]. 261 ilustracyj jedno- i wielobarwnych [...]. 280 400
1246 IDEAL, maszynka do lodów. 64 140
1247 MAKOSIŃSKI Jan – Przepisy do przyrządzania wódek, rozolisów, rumów, araków, likierów, cognaców, essencyi pończonych, krupników i grogu na zimnej drodze. Oprac. i wydał ... 120 260
1248 MARICKI Ludomir, WISSER Mieczysław – Wina, octy, miody, piwa, likiery i t.p. Jak wyrabiać sposobem domowym. Z ilustracjami. 100 260
1249 NIKLEWICZ Konrad – Domowa fabrykacya wódek, likierów, kremów, rumów i araków. Przewodnik dla wszystkich obejmujący najnowsze przepisy fabrykacyi wszelkich gatunków likierów, rumów, araków, ponczowych esencyi, syropów, ratafii, koniaków, etc. Wyd. II poprawione. 200 950
1250 NIKLEWICZ Konrad – Kiperstwo. Z licznemi drzeworytami. 160 460
1251 NIKLEWICZ Konrad – Wina owocowe i miody. Fabrykacya win owocowych i miodów. Wyd. III pomnożone i poprawione. 140 1 200
1252 PRADEL Robert – Wino domowego wyrobu. Przepisy do wyrobu win ze wszystkich owoców i jagód. 80 340
1253 SZEYBLEROWA Zofia Wilhelmina z Koblanków – Doświadczona gospodyni i kucharka doskonała dla wszystkich stanów czyli Nauka gotowania, smażenia i pieczenia smacznym sposobem wszelkiego mięsa, drobiu, zwierzyny, ryb i jarzyn; robienia melszpeyzów, pieczenia ciast, zaprawiania rozmaitych napojów [...]  i robienia rozmaitych kiełbas, kiszek, salcesonów i t. d. Podług osmego wydania niemieckiego na język polski przełożona. 1 600 2 600
1254 [GRUPA Towarzystw Naftowych "Małopolska"]. [Kalendarz na rok 1939]. 240 320
1255 GÂÇON-DUFOUR [Marie Armande] – Dziełko doręczne dla gospodyń mieyskich i wieyskich tudzież dla służących folwarcznych; z przyłączonymi sposobami leczenia chorób bydlęcych, i przydanym zbiorem praktycznym gospodarstwa wieyskiego i domowego: napisane w języku francuzkim przez Panią ... a teraz na polski język przełożone. Wyd. nowe znacznie poprawne. 1 400 3 800
1256 HALE Wiliam J. – Dobrobyt świta. (Prosperity beckons). Nowa era alkoholowa. 100 -
1257 GRAŻYŃSKI Michał – 50 lat harcerskiej służby. 48 80
1258 GRAŻYŃSKI Michał – Z moich wędrówek i przygód. 120 130
1259 GRODECKA Ewa – Rzeka. Bieg górny. Ilustrował Tadeusz Orłowicz. Wyd. II. 100 190
1260 HARCERSKIE Zeszyty Historyczne. 120 120
1261 ŁOŚ Stefan – Czendż. Wspomnienia z wielkiej wyprawy na Jamboree. 120 340
1262 ZAŁUSKI Stefan – Wędrówki górskie. 80 80
1263 [HARTMAN Seweryn Albert]. Sebastjan Arhens [pseud.] – Kodeks towarzyski. Jak się powinien zachować człowiek wytworny w domu i po za domem. Podręcznik dobrych obyczajów towarzyskich według ostatnich wymagań wychowania i życia. Wyd. V. 120 140
1264 JABŁCZYŃSKA-JĘDRZEJEWSKA H – Narciarstwo. W opracowaniu ... przy współudziale W. Czarnockiej-Karpińskiej, A. Heinricha, S. Leszczyckiego, St. Żytkowiczowej. 100 160
1265 KALBARCZYK Janusz – Łyżwiarzem może zostać każdy. 80 80
1266 KATALOG wzorów. Wyroby z surowców odpadowych. 80 -
1267 [KATALOG firmowy 1]. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Weterynaryjnych i Wyrobów Stalowych Ostrych Alfons Mann. Katalog narzędzi weterynaryjnych. 180 180
1268 [KATALOG firmowy 2]. Skład Aparatów i Przyborów Fotograficznych Władysław Borzemski, Lwów, Sykstuska 11. Cennik aparatów powiększających i projekcyjnych. 200 200
1269 KNEIPP Sebastian – Moje leczenie wodą. Przełożył Jan Walicki. 120 180
1270 [KOLEJNICTWO]. OČERK sovremennago sostojanija i dejatelnosti za pervoe pjatiletie moskovsko-vindavskoj žel[eznoj] dor[ogi] 1901-1906 gg. 140 280
1271 KONARSKI Szymon – Jak rolę uprawiać należy? Dla użytku gospodarzy rolnych podał ... Praca nagrodzona na konkursie "Gazety Rolniczej". 100 140
1272 KOWNACKA Marja – Teatrzyk kukiełek. W opracowaniu J[ędrzeja] Cierniaka, M[arji] Kownackiej, J[oanny] Landy, A[leksandra] Palińskiego, W[itolda i Heleny] Ulanowskich, pod red. ... Z rysunkami i tablicami w tekście. 120 120
1273 KRAUSHAR Alexander – Aeronauci francuzcy w Warszawie w r. 1831. 40 130
1274 KUROWSKI Jan Nepom[ucen] – O potrzebie i możności zaprowadzenia w naszym kraju jedwabnictwa oraz Krótka nauka hodowania jedwabnic i drzewa morwowego. Z najnowszych zagranicznych dzieł. (Z 3 tablic rycin). [Cz. 1-3]. 3 600 3 600
1275 [LĄDOWANIE na Księżycu]. Dwie publikacje okolicznościowe z 1969 poświęcone misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie. 280 280
1276 LEWIŃSKI Jan Stanisław – Pieniądz, kredyt i ceny. 150 -
1277 MORACZEWSKI Maciej – O budowie zagród włościańskich. Dla użytku gospodarzy rolnych. 120 160
1278 MORIN Artur – Przewodnik praktyczny dla inżenierów, mechaników, budowniczych i artyllerzystów. Przetłomaczony i dopełniony późniejszemi doświadczeniami, tudzież zastosowaniami do dróg bitych, mostów, spławów, kolei żelaznych i rolnictwa [...] przez Bronisława Marczewskiego. 320 1 400
1279 OKAŻ nam Panie miłosierdzie Twoje. Książka do nabożeństwa. Zebrał i ułożył Ks. S. K. [krypt.?]. 160 360
1280 PAWŁOWSKI Stanisław – Niektóre kanały spławne na ziemiach polskich. 80 140
1281 POSIEDZENIE publiczne Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego na obchód założenia iego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 5. Października roku 1818 w Warszawie. 180 -
1282 RACIBORSKI Aleksander – Historya i psychologia szermierki. 80 190
1283 [RADOMIŃSKI Jan Alojzy] – Zasady arytmetyki, ułożone przez byłego professora matematyki w Szkole Departamentowey. 320 550
1284 REUTER Ferdynand – O bydle w związku z rolnictwem czyli sposob jakby ilość i gatunek bydła mającego się trzymać w jakowym folwarku ustanowić; a oraz przynależytą dla niego paszę i do uzyskania teyże potrzebny grunt oznaczyć, podany dla Galicyi przez ... jako druga część dzieła: O rolnictwie [...]. z języka Niemieckiego na Polski przełożony przez Adama Kłodzińskiego. 1 100 1 100
1285 BARAŃSKI Franciszek – Rozrywki i gry umysłowe. 80 200
1286 BARAŃSKI Franiszek – Sztuczki i figle z kartami. 80 200
1287 [BYKOWSKI Piotr Jaxa] – Gry w karty dawniejsze i nowe. Dokładne sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krótką historyą kart. Ułożył Stary Gracz [pseud.]. 160 320
1288 [BYKOWSKI Piotr Jaxa] – Gry w karty dawniejsze i nowe. Dokładne sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krótką historyą kart. Ułożył Stary Gracz [pseud.]. Wyd. II poprawione. 160 240
1289 STEFANOWSKI B[ronisław] S[yrokomla] – Jak grać w brydża na turnieju. 60 280
1290 SIENICKI Stefan – Sklep detaliczny: sytuacja, projekty, meble, konstrukcje. Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera. 160 340
1291 SKRYPT dla słuchaczy kursów samochodowych opracowany przez zespół autorów Ośrodka Szkolenia Motorowego. 120 -
1292 SMÓLSKA Natalia – Teorya rękawicznictwa. (Podręcznik dla uczących się). (Z tablicami i 26 rysunkami). 80 170
1293 STELLA-SAWICKI Jan – Hygiena panien. Z rysunkami w tekście. 120 360
1294 SWOBODÓWNA Józefa, HOROSZKIEWICZOWA Eugenia – I. O przyzwoitem zachowaniu się młodej panienki. II. O pielęgnowaniu zdrowia. Oprac.: ... Ilustr.: Marya Dankówna. 64 360
1295 WINDAKIEWICZ Edward – Solnictwo. Sole kamienne, potasowe i solanki, ich własności, fizjografja, górnictwo i warzelnictwo. Cz. 1-4. 180 180
1296 WISNAR Juliusz – Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich. Według ... oprac. Jan Piątek. Illustrował Władysław Witwicki. Wyd. II. 64 190
1297 WSKAZÓWKI służbowe dla okręg. majstrów kominiarskich. 80 120
1298 [WYŚCIG Pokoju, program]. PROGRAM Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Warszawa-Praha-Warszawa. 280 420
1299 Z DOŚWIADCZEŃ MO, SB. [4 tytuły serii wydawniczej]. 190 300
1300 Z DZIEJÓW rozwoju fizyki. Wypisy z dzieł oryginalnych. T. 1-2. 180 190
1301 ŻAMEJĆ Jerzy – Jak należy tłumaczyć sen i jego dziwne objawy. 80 110