Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
ALMANACH Fotografiki Wileńskiej. Wilno 1931. Wyd. Fotoklub Wileński. 4, s. 87, [29], ilustr. 40 [na 20 kartach]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zabrudzenia okł., załamanie przedniej okł., poza tym stan dobry. "Odbito w maju 1931 r. tysiąc egz. numerowanych". Ten egz. nr 339. W skład komitetu red. wchodzili: J. Bułhak, S. Turski, J. Kruszyński, K. Lelewicz. Tytuł i wstęp także po francusku, angielsku i niemiecku. Zaw. m.in. teksty: J. Bułhak "Narodowość w fotografice", tenże "Ludzie i książki", tenże "O uczciwem rzemiośle fotograficznem", tenże "O Fotoklubie Wileńskim", P. Śledziewski "O twórczości w fotografice", A. Zakrzewski "Robert de la Sizeranne o fotografji". Bibliografia polskiej fotografiki, informacje o fotografach i towarzystwach fotograficznych. Okładkę projektował Jan Kruszyński.
180.–
Sprzedano za: 600.–
2.
[BENEDYKTOWICZ Ludomir - zestaw pamiątek dotyczących osoby malarza]. XIX/XX w.
W skład zestawu wchodzą:
1. Szkicownik form. 24x30 cm w oprawie półpłóciennej, kart 21 (ponumerowanych odręcznie w prawym górnym narożniku). Na odwrocie przedniej wyklejki zapiski atramentem z informacjami technicznymi o obrazach (np. "Format płótna pod Strzelca 69-83", "Rozmiary zewn. ramy do Dziewczyny z jagodami 105-159", "Format płótna na Orkę 96-194"). Na kartach wprawki i szkice ołówkiem, kredką i tuszem. Oprawa otarta i zaplamiona, blok pęknięty, kilka kart luzem - egz. z wyraźnymi śladami eksploatowania.
2. Dwa zdjęcia grupowe, rodzinne z artystą w mundurze. Zdjęcia form. 13x18 cm. Na odwrocie jednego z nich napis ołówkiem: "Lwów, 1926 kwiecień".
3. Cztery zdjęcia z przedstawieniem wnętrz lwowskiego mieszkania artysty. Na jednym z nich malarz ujęty w całej postaci. Fotografie form. ca 12,5x17 cm, 14x9 cm.
4. Cztery reprodukcje fotograficzne z przedstawieniem m.in.: artysty z rodziną, z czasów studiów monachijskich, z synem Bogdanem.
5. Sześć reprodukcji fotograficznych prac artysty, w tym "Nad mogiłą powstańca" - oleju na płótnie z 1873 o wym. 104x156,2 cm. Na odwrocie tego zdjęcia maszynopisowy napis: "'Nad mogiłą' /powstańca/ - obraz olejny większych rozmiarów. Była własność Galerii Miejskiej we Lwowie - być może wróciła do Warszawy".
Dwie fotografie z niewielkimi nadpęknięciami na marginesach, pozostałe w stanie bardzo dobrym.
L. Benedyktowicz (1944-1926) - malarz, krytyk, poeta, leśnik, pasjonat szachów i zasłużony działacz na polu ich popularyzacji; podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uczestnik powstania styczniowego 1863, w którym podczas potyczki z Kozakami utracił obie ręce. Pomimo kalectwa zajął się malarstwem, co umożliwiał mu specjalny przyrząd własnego pomysłu zakładany na przedramię prawej ręki, w który wsuwano pędzel, piórko czy węgiel. Studiował u Wojciecha Gersona i w warszawskiej Klasie Rysunkowej, później także w Akademii monachijskiej i w krakowskiej Szkole Kompozycji Jana Matejki. Swoje obrazy wystawiał, m.in. w TPSP w Krakowie i w Warszawie. Głównym tematem jego twórczości był pejzaż - drzewa, widoki leśne, wschody i zachody słońca. Malował także sceny rodzajowe i portrety oraz obrazy o motywach z powstania styczniowego.
800.–
Sprzedano za: 4.200.–
3.
BROSIG Alfred – Dzieje sztuki litograficznej w Poznaniu. Poznań 1937. Druk. Chojnackiego. 8, s. 45, [1], tabl. 6. brosz. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Grafiki w Poznaniu, nr 8.
Grzbiet podklejony, liczne podkreślenia kredką i ołówkiem w tekście. Odbitka z Kroniki Miasta Poznania z roku 1936. "Wydano w ilości 250 egzemplarzy [ten nr 230], nakładem Zakładów Graficznych F. K. Ziółkowski i Sp. w Poznaniu z okazji 40-lecia istnienia firmy".
120.–
Sprzedano za: 130.–
4.
CYPRIAN Tadeusz – Błędy fotograficzne. Poradnik fotograficzny. Ilustracje autora. Poznań [1938]. Księg. Wł. Wilak. 16d, s. 46, [2]. brosz.
Niewielkie załamania widoczne w grzbiecie przedniej okł., stan dobry. Omówienie najczęściej popełnianych błędów na kolejnych etapach robienia zdjęcia, obróbki chemicznej i sporządzania odbitek.
64.–
Sprzedano za: 100.–
5.
DECORATIVE Art 1960-61. London [cop. 1960]. Studio Books. 4, s. 172. opr. oryg. pł., obw. Golden Jubilee Issue: The Studio Yearbook 1960-61, International Furnishing & Decoration.
Niewielkie otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Bogato ilustrowana praca poświęcona sztuce dekoracyjnej i projektowaniu w zakresie: mebli i aranżacji wnętrz, tkaniny, zastawy stołowej, oświetlenia, ceramiki i szkła.
160.–
Sprzedano za: 160.–
6.
DUTKIEWICZ Józef E. – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. Pod red. ... Wrocław 1959. Ossolineum. 8, s. 289, [3], tabl. 16. brosz., obw. Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 10.
Niewielkie otarcie narożnika obw., poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Opracowali: Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, Andrzej Załuski. Podstawowa praca do historii ASP w Krakowie w XIX w. wraz z indeksem i danymi uczniów Akademii (miejsce i data urodzenia, lata nauki, nagrody itd.).
80.–
Sprzedano za: 80.–
7.
DUTKIEWICZ Józef E., JELENIEWSKA-ŚLESIŃSKA Jadwiga, ŚLESIŃSKI Władysław – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Wrocław 1969. Ossolineum. 8, s. 491, [1], tabl. 34. brosz., obw. Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 14.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Opracowali: Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński. Na obw. nadruk "T. II". Dzieje ASP od chwili objęcia kierownictwa przez Juliana Fałata. Indeksy, biogramy artystów.
80.–
Sprzedano za: 80.–
8.
EIDRIGEVICIUS Stasys – Twarze / Faces. Łódź 1992. 86 Press. 8, s. [108]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja artysty. Tekst równoległy polski i angielski. 36 barwnych reprodukcji obrazów Stasysa. Dołączono program przedstawienia tegoż autora "Biały jeleń" w Teatrze Studio w IV 1993.
120.–
Sprzedano za: 160.–
9.
[FILIPKIEWICZ Stefan]. Odręczny podpis Stefana Filipkiewicza jako prezesa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" na zaproszeniu do wzięcia udziału w 96. wystawie "Sztuki", dat.  17 XII 1932.
Zaproszenie w formie maszynopisu powiel. na ark. 29,5x22,8 cm. Wystawę planowano otworzyć w II 1933 w gmachu TPSP w Krakowie, artystom dano czas na złożenie zgłoszenia i dostarczenie dzieł do 30 I 1933. Pod tekstem odręczny podpis Stefana Filipkiewicza. Na odwrocie odręczny tekst (napisany ołówkiem) informujący o niemożności uczestniczenia w wystawie. Adresat zaproszenia i zarazem autor nań odpowiedzi pozostaje anonimowy (pisze, że jest członkiem Jednoroga i aktualnie wystawia we Lwowie). Ślady złożenia, stan dobry.
S. Filipkiewicz (1879-1944) - malarz i grafik, "zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli 'szkoły pejzażowej' Jana Stanisławskiego" (Wikipedia), służąc w Legionach zaprojektował wzór munduru i tarcze legionowe. Był członkiem licznych ugrupowań artystycznych. Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.
80.–
Sprzedano za: 150.–
10.
GRABOWSKI Ambroży – Początek ikonografii naszej. [Warszawa 1857]. 8, s. 54. opr. ppł. z epoki. [Odb. z "Biblioteki Warszawskiej].
Ubytki grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Na dodatkowej pierwszej karcie odręczna dedykacja autora dla Juliusza Wildta oraz wpisany ręką autora tytuł artykułu. Piecz. Jana Sasa Zubrzyckiego. Autorski opis zbiorów ikonograficznych Ambrożego Grabowskiego poprzedzonych jego wstępem. Uwagi godny zapis Grabowskiego doceniający konieczność zarejestrowania ocalałych rodzimych zabytków ikonograficznych, w którym czytamy: "Posiadając skromny zapas obrazków i rycin polskich, poważam się niniejszym spisem dać mały początek ikonografii naszej, która w przyszłości do większych doprowadzoną być może rozmiarów, boć przecie nie razem Kraków zbudowano... Wprawdzie zbiorek ten nie mieści w sobie arcyrzadkich i wspaniałych utworów rylca, bo też w nie rytownictwo nasze nie jest zbyt bogatem; mało jest u mnie dzieł Falka a nie ma wcale rycin Ziarnka, Stwosza, Morawy, gdy te Fenixy zaledwo w monarchicznych i książęcych zbiorach napotkać można". Drobna publikacja, stanowiąca zaczątek polskiej bibliografii ikonograficznej.
160.–
Sprzedano za: 650.–
11.
GRABOWSKI Lech – Jan Bułhak. Warszawa 1961. Wyd. Arkady. 8, s. 25, [2], ilustr. 55. brosz.
Grzbiet nieco otarty, stan dobry. Biografia artystyczna Jana Bułhaka (1876-1950) - jednego z najwybitniejszych polskich artystów fotografów i teoretyków sztuki fotograficznej, zilustrowana przykładami jego najlepszych prac z różnych okresów twórczości.
50.–
Sprzedano za: 130.–
12.
Katalog kolekcji malarstwa polskiego w Nowym Jorku. – [JORDANOWSKI Stanisław, JORDANOWSKA Zofia - katalog zbioru sztuki polskiej]. Odręcznie sporządzony katalog kolekcji malarstwa polskiego zgromadzonej przez małżonków Stanisława i Zofię Jordanowskich w Nowym Jorku.
Skoroszyt form. 32x26 cm. Na przedniej okładce naklejka z wydrukowanym tytułem: "Stanisław & Zofia Jordanowski. Collection of Polish Art. New York City". Wewnątrz 89 kart formatu A4 w koszulkach dokumentowych. Każda strona katalogu poświęcona jest jednemu obrazowi. Opisy w języku angielskim obejmują: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, umiejscowienie sygnatury, miejsce na wpisanie uwag (zawsze niewypełnione). Każdemu opisowi towarzyszy naklejona barwna fotografia obrazu (wyjątkiem jest portret Wojciecha Kossaka "Miss Lily Hart"). Prace numerowane od 1 do 89, uszeregowane alfabetycznie wg nazwisk autorów. W kolekcji znajdowały się prace m.in. Zygmunta Ajdukiewicza, Olgi Boznańskiej, Konstantego Brandla, Józefa Brandta, Tadeusza Cieślewskiego, Jana Cybisa, Józefa Czapskiego, Zdzisława Czermańskiego, Tadeusza Dominika, Juliana Fałata, Vlastimila Hofmana, Alfonsa Karpińskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nikifora, Teofila Ociepki, Aleksandra Orłowskiego, Józefa Pankiewicza, Czesława Rzepińskiego, Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego, Zofii Stryjeńskiej, Adama i Tadeusza Styków, Stanisława Szukalskiego, Feliksa Topolskiego, Wojciecha Weissa, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wacława Zawadowskiego. Wśród prac znajdują się obrazy olejne, malowane gwaszem, temperą i akwarelą, rysunki. Wymieniony w katalogu "Lutnista" Wyspiańskiego został podarowany Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Przednia okł. katalogu lekko wygięta i zaplamiona od wewnątrz, stan dobry.
S. Jordanowski (1914-1993) – żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych, działacz polonijny i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach 1983-1993, znawca i kolekcjoner malarstwa. Od 1943 przebywał w Londynie, pracował w konsulacie RP i w Sztabie Naczelnego Wodza. Współorganizował Stowarzyszenie Polskich Kombatantów oraz Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”. Od 1951 mieszkał w Nowym Jorku, gdzie nadal udzielał się społecznie w społeczności polonijnej. Owocem jego kolekcjonerskiej pasji - prócz zbioru obrazów - było opracowane przez niego "Vademecum malarstwa polskiego [w USA]" wydane w Nowym Jorku w 1988 (wznowione w 1996 we Wrocławiu). Zgromadzona przez Jordanowskiego i jego żonę kolekcja uległa rozproszeniu po śmierci małżonków.
480.–
Sprzedano za: 550.–

Katalogi

13.
Art Stations Foundations. Roman Opałka. Oktogon/ 1 – ∞. Poznań, VI-IX 2010. 4, s. [253]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 503. Teksty równoległe po polsku, francusku i angielsku. Obszerny katalog poznańskiej wystawy prac Romana Opałki. Zaw. wykaz prezentowanych obrazów i zdjęć artysty oraz liczne teksty dotyczące Opałki i jego dzieła. Wystawa obejmowała dzieła z kolekcji Grażyny Kulczyk, Atlasu Sztuki i Galerii Boss.
280.–
Sprzedano za: 320.–
14.
Biuro Wystaw Artystycznych. Franciszek Seifert 1900-1964. Grafika, typografia, formy w drzewie. Kraków, X 1969. 8, s. [22]. brosz.
Stan dobry. Zaw. wspomnienie T. Kwiatkowskiego, zapis rozmowy artysty z J. Stworą, tekst R. Reinfussa o zabawkach projektowanych przez Seiferta, wykaz eksponatów, kilkanaście reprodukcji.
64.–
Sprzedano za: 90.–
15.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki pod hasłem "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi". Malarstwo, rzeźba, grafika. Warszawa, VII-IX 1955. 8, s. 47, [1], tabl. 24. brosz.
Pierwsza karta częściowo zabrązowiona, stan dobry. Katalog jednej z najważniejszych wystaw polskiej powojennej sztuki współczesnej zorganizowanej w warszawskim Arsenale z okazji V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Wystawa - określana mianem "Arsenał 55" - była przełomowym wydarzeniem w historii polskiej plastyki powojennej; właśnie tu dokonano pierwszej, na dodatek udanej próby przełamania obowiązujących kanonów sztuki socrealistycznej. Innego zdania był J. Przyboś, pisząc w "Przegl. Kulturalnym": "Prowincjonalizm, ekspresjonizm, płytkie naśladownictwo awangardy, nowoczesnego malarstwa. Nie może ta wystawa stanowić przełomu, jak to na jej cześć naiwni głosili, bo nie pokazała ani jednego dzieła w pełni nowoczesnego" (cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 218). Debiutujący w Arsenale twórcy stali się z czasem najwybitniejszymi współczesnymi polskimi artystami.
90.–
Sprzedano za: 300.–
16.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. XI Festiwal Sztuk Plastycznych. II Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. Sopot 1958. 8, s. 82. brosz.
Stan dobry. Wśród młodych twórców znaleźli się m.in.: T. Brzozowski, B. Gawdzik, J. Nowosielski, T. Pągowska, J. Tarasin, J. Tchórzewski, J. Panek. Czarno-białe reprodukcje wydrukowano na kartach z załamanym marginesem, nazwiska twórców wydrukowano na powstałym w ten sposób skrzydełku. Układ graficzny katalogu: Wojciech Zamecznik.
80.–
Sprzedano za: 150.–
17.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego. Warszawa, III 1963. 8, s. [24]. brosz.
Pionowe załamanie bloku. Wstęp M. Porębskiego, wykaz 66 prac, 12 reprodukcji.
48.–
Sprzedano za: 75.–
18.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. V Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna. XVII Festiwal Sztuk Plastycznych w Sopocie. Warszawa, VII 1964. 8, s. [28], tabl. 16. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry.
19.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Teresa Pągowska. Malarstwo. Warszawa, IX 1966. 8, s. [24]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wstęp T. Konwickiego, kalendarium, 12 czarno-białych reprodukcji, tytuły 30 wystawionych prac. Okładka autorstwa Henryka Tomaszewskiego (powtórzona kompozycja z plakatu do wystawy).
60.–
Sprzedano za: 140.–
20.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Anna Güntner. Malarstwo. Kraków, I 1967. 8, s. [24]. brosz.
Pionowe załamania przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry. Wstęp A. Banacha, kalendarium życia i twórczości, 12 czarno-białych reprodukcji, spis 30 wystawionych prac.
48.–
Sprzedano za: 70.–
21.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Nikifor. Warszawa, VI 1967. 8, s. [103], tabl. barwnych 12. brosz.
Stan dobry. Wstęp J. Zanozińskiego, artykuł "Twórczość magiczna Nikifora" A. Banacha, pełne kalendarium dotychczasowych wystaw artysty, bibliografie wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, notatek, wierszy i filmów o Nikiforze, opis 290 wystawionych prac. Artysta zmarł rok później.
64.–
Sprzedano za: 100.–
22.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. M[aria] Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Wystawa malarstwa. Warszawa, I 1969. 8, s. [45]. brosz.
Przednia okł. nieco zarysowana, poza tym stan dobry. Katalog dużej wystawy retrospektywnej polskiej malarki awangardowej, przyjaciółki Henryka Stażewskiego. Liczne reprodukcje, katalog prac malarskich.
80.–
Sprzedano za: 110.–
23.
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Sztuka marynistyczna. Malarstwo, rysunek, rzeźba. (Katalog zbiorów zgromadzonych w l. 1960-1979). Oprac. Ewa Maria Różańska. Wrocław 1986. Ossolineum. 4, s. XXIX, [3], 156, [3]. brosz. Katalogi i inwentarze, t. 6, zesz. 1.
Stan bardzo dobry. Reprodukcje i opisy blisko 400 prac, biogramy twórców.
24.
Cepelia, Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Międzynarodowe Biennale Lalek Regionalnych. Kraków 1978. 8, s. 47, tabl. barwnych 30. brosz.
Zaplamienie narożnika przedniej okł. i grzbietu. Tekst polski i angielski.
80.–
Sprzedano za: 100.–
25.
Ford Foundation. 2 Maler + 2 Bildhauer als Gäste der Ford Foundation in Berlin. Berlin, VI-VII 1965. 16d, s. [20]. brosz.
Ślad po naklejce na przedniej okł., stan dobry. Katalog berlińskiej wystawy 4 artystów: Wojciecha Fangora z Polski, Ruth Francken z USA, Gerarda Kocha z Francji i Mercedes Kruschewsky z Brazylii.
80.–
Sprzedano za: 80.–
26.
Fotoklub Polskiej YMCA w Krakowie. III Międzynarodowa Wystawa Fotografiki w Krakowie urządzona przez ... jako wystawa zaproszeniowa w salach Polskiej YMCA w Krakowie. Kraków 1934. 8, s. 23, tabl. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wśród polskich artystów fotografików m.in.: Władysław Bogacki, Antoni Borowiec, Jerzy Dzierzbicki, Józef Farbotko, Bolesław Gardulski, Henryk Hermanowicz, Tadeusz Knaus, Leon Kowalski, Józef Kuczyński, Kazimierz Lelewicz, Janina Mierzecka, Witold Romer, Stanisław Sheybal, Henryk Składanek, Jan Sunderland, Stanisław Turowicz, Halina Zalewska.
80.–
Sprzedano za: 550.–
27.
Galeria Narodowa Miasta Lwowa. Sto lat malarstwa lwowskiego 1790-1890. Katalog oprac. Jerzy Güttler. Lwów 1937. Gmina m. Lwowa. 8, s. 64, tabl. 7. brosz.
Stan dobry. Piecz., podpis własn. Opis 322 prac, biogramy artystów.
120.–
Sprzedano za: 320.–
28.
Galeria Starmach. Edward Krasiński. Kraków, VI 2005. 4, s. [48]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Tekst angielski. Katalog wystawy prac Edwarda Krasińskiego przygotowanej przez Galerię Starmach na Międzynarodowe Targi Sztuki Art 36 Basel. Zaprezentowano 16 obiektów opisanych i zreprodukowanych w katalogu.
29.
Międzynarodowy Komitet V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów O pokój i przyjaźń. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Młodych. Malarstwo, rzeźba, grafika, fotografika, sztuka ludowa. Warszawa 1955. 8, s. 94, [2], tabl. 8 + s. 3, [1] + 7, [1] [uzupełnienia]. brosz., banderola.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Katalog wystawy sztuki towarzyszącej V Festiwalowi Młodzieży i Studentów. Tekst dwujęzyczny - francuski i polski. Wśród polskich młodych, początkujących artystów znaleźć można: I. Celnikiera, M. Dawską, S. Gierowskiego, T. Pągowską, J. Tarasina, A. Karnego, A. Szapocznikow, J. Toma, J. Młodożeńca, W. Zakrzewskiego. Syrię reprezentował m.in. Nachvati Abdel Azis, a Mongolię Ałatangereł i kilku innych twórców. Na banderoli nadruk: "Otwarta w okresie 3-15 sierpnia rb. [...] Międzynarodowa Wystawa Sztuki Młodych, w związku z zakończeniem Festiwalu i odjazdem delegacji szeregu krajów ulec musiała częściowej likwidacji. W okresie od 20 sierpnia do 10 września 1955 r. zorganizowany zostaje pokaz prac plastycznych [...] tych krajów, którym warunki techniczne pozwoliły na przedłużenie ekspozycji".
80.–
Sprzedano za: 220.–
30.
Musée National d'Art Moderne. Hayden. Soixante ans de peinture 1908-1968. Paris, V-VI 1968. 16d, s. [126]. brosz.
Stan dobry. Starannie wydany i bogato ilustrowany katalog dużej wystawy monograficznej zorganizowanej w paryskim Muz. Narod. Sztuki Współczesnej z okazji sześćdziesięciolecia pracy artystycznej Henryka Haydena.
140.–
Sprzedano za: 320.–
31.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog wystawy pośmiertnej obrazów i rysunków ś.p. mistrza Jana Matejki w posiadaniu pozostałej Rodziny będących. Kraków 1893. Nakł. Rodziny. 8, s. 12. brosz.
Strona tyt. częściowo pożółkła, drobne zażółcenia papieru, pionowe załamanie bloku. Egz. z odręcznymi poprawkami korektorskimi (np. poprawiono czas śmierci malarza, błędy literowe). Zaw. krótki wstęp dyrekcji muzeum, opis prezentowanych obrazów i spis 70 rysunków.
32.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa starych zegarów na tle wnętrz pałacu hr. Pusłowskich. Kraków 1938. 8, s. 57, [1]. brosz.
Okł. lekko zażółcone, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. 33 ilustracje w tekście. Zaw. opis ponad 250 zegarów, m.in. z kolekcji F. Przypkowskiego, Muz. Czartoryskich, Wawelu, Muz. Narod. w Krakowie. Eksponaty zgrupowano w działach: zegary słoneczne, klepsydra, zegary mechaniczne, zegary grające, zegary francuskie XVIII w. Opisy wykonali Kazimierz Buczkowski i Teodor Wrzesień. Poprzedza katalog 180 poz. z kolekcji własnej Pusłowskich (malarstwo, tkaniny, meble, porcelana i in.).
33.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Wspomnienia i refleksje o moich [Leopolda Wellisza] zbiorach grafiki polskiej. Katalog rysunków i rycin Feliksa Jasińskiego i Leona Wyczółkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa 1970. 8, s. 71, [1], tabl. 13. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in. wykaz i opis 174 prac F. Jasińskiego i 222 grafik L. Wyczółkowskiego.
80.–
Sprzedano za: 130.–
34.
Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog działu sztuki. Poznań 1929. 8, s. XIV, [2], 246, [2], 174. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wystawiono blisko 2.700 prac artystów końca XIX i pocz. XX w. Końcową część katalogu (ostatnie 174 s.) zajmują czarno-białe reprodukcje prac. Indeks nazwisk.
180.–
Sprzedano za: 700.–
35.
Springer, Galerie. Fangor. Berlin, X 1965. 8, s. [23]. brosz.
Stan dobry. Zakreślona notatka na stronie tyt. Wstęp W. Grohmanna (po niemiecku), 9 barwnych reprodukcji obrazów Fangora, kalendarium życia artysty, spis wystawionych prac.
36.
Towarzystwo Artystów Grafików Krakowskich. Nowoczesna grafika polska. Kraków [1938]. 8, s. 62, [3]. brosz.
Stan dobry. Katalog sprzedażny Związku Artystów Grafików w Krakowie. Wśród oferowanych prac znajdują się grafiki m.in. A. Bunscha, W. Chomicza, T. Cieślewskiego syna, W. Komorowskiej, L. Kowalskiego, T. Korpala, L. Misky'ego, J. Pochwalskiego, S. Raczyńskiego, Z. Stankiewicz, P. Stellera, W. Zakrzewskiego. Reprodukowano 100 grafik. Biogramy artystów, ceny.
80.–
Sprzedano za: 180.–
37.
[Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych]. L'Art polonais. Catalogue de l'exposition au Palais des Beaux Arts de Bruxelles. Bruxelles, XII 1928-I 1929. 8, s. 38, [1], tabl. 16. brosz. wt.
Niewielkie załamania narożnika ostatnich tablic, stan dobry. Katalog wystawy polskiej sztuki współczesnej w Brukseli. Wstęp M. Tretera. Prócz malarstwa prezentowano zakopiańską rzeźbę w drewnie, tkaniny z Buczacza i sztukę ludową z kolekcji Z. Łazarskiego. Francuska nazwa Towarzystwa: Société d'Expansion d'Art Polonais à l'Etranger.
80.–
Sprzedano za: 130.–
38.
[Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych]. Polish Art. Graphic art, textiles. London 1936. 8, s. 52, [1], tabl. 8. brosz.
Nieznaczny ubytek grzbietu, stan dobry. Prezentowano drzeworyty ludowe, współczesną grafikę, tkaniny wełniane i lniane. Tekst katalogu napisał Mieczysław Treter. Angielska nazwa Towarzystwa: Society for the Dissemination of Polish Art Abroad.
39.
Towarzystwo Sztuk Pięknych. Katalog wystaw artystów malarzy prof. Leona Wyczółkowskiego, Konstantego Mackiewicza, Zygmunta Radnickiego, Marii Wodzickiej. Lwów, I-II 1925. 8, s. [4]. brosz. wt.
Pierwsza strona nieco zakurzona. Zaw. wykaz 75 prezentowanych prac wraz z cenami. Wyczółkowski wystawiał grafiki, Mackiewicz szkice dekoracyjne, Wodzicka studia huculskie, a Radnicki obrazy o różnorodnej tematyce.
40.
Union of American Hebrew Congregations. Spiritual Resistance 1940-1945. Art from Concentration Camps. A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Lochamei HaGhettaot, Israel. New York 1978. 4, s. 71, [1]. brosz.
Nieznaczne otarcia grzbietu, pierwsza karta poluźniona, poza tym stan dobry. Wystawa twórczości plastycznej więźniów obozów koncentracyjnych. Eksponaty pogrupowano terytorialnie, osobno prezentowano prace z obozów położonych na terenie Francji i Belgii, Niemiec i Austrii, Czechosłowacji, Polski i Litwy. Na końcu indeks nazwisk.
* * *
41.
KOSSAK Wojciech – Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi na osobnych kartach. Warszawa 1913. Gebethner i Wolff. 4, s. [14], 334, tabl. 12. opr. oryg. pł., górne obcięcie złoc.
Maliszewski 3653. Okł. nieco otarte, tylna okł. zaplamiona. Obca dedykacja. "'Wspomnienia' Kossaka ukazały się drukiem w Krakowie w r. 1912 (i drugi nakład w 1913 r.), w luksusowej szacie graficznej, z ilustracjami specjalnie dobranymi i wykonanymi przez autora, wywołując wiele pochlebnych recenzji i uwag [...]. 'Wspomnienia' [...] przynoszą stosunkowo niewiele informacji dotyczących twórczości malarskiej Kossaka. Dają nam jednak pojęcie np. o ogromie prac przygotowawczych, które musiał podejmować jako malarz panoram. Gruntowne studia literatury dotyczącej czy to bitwy racławickiej [...] czy walk pod Somosierrą [...] uzupełniały wyjazdy na tereny tychże bitew [...]. Niezwykle plastyczny jest we 'Wspomnieniach' opis świeżo wówczas odkrytego Zakopanego, wypraw w Tatry prowadzonych przez T. Chałubińskiego, zdobywania szczytów, wieczorów przy ogniskach i tańcach góralskich - jeden z pierwszych i celniejszych w naszej literaturze [...]. Najsilniej jednak na artystę oddziałał pobyt w Wiedniu i Berlinie [...]. Opisy błyszczących przyjęć i balów, kapiących od złota mundurów, wytwornych toalet, jak i galopujących koni, sfory psów i dźwięków trąbek wojskowych i myśliwskich - przeplatane anegdotami, charakterystyką obyczajów i etykiety dworskiej - świadczyły o umiejętności obserwowania, podpatrywania i przekazywania spostrzeżeń" (z przedmowy K. Olszańskiego do "Wspomnień" (War. 1971, s. 33-37)).
240.–
Sprzedano za: 850.–
42.
KOSTJUK Stepan Pavlovič – Katalog gravjur XVII-XX st. z fondiv Lvivskoi Naukovoi Biblioteky im. V. Stefanyka AN URSR. (Architektura Lvova). Sostavytel ... Kyiv 1989. Naukova Dumka. 8, s. 45, [3], tabl. 40. brosz.
Niewielkie zaplamienie tylnej okł., stan dobry. Katalog widoków Lwowa i jego zabytków wydanych od XVII w. do współczesności. Zaw. opis 256 rycin, 80 czarno-białych reprodukcji, biogramy twórców, indeks topograficzny. Ważne źródło dla historyków i kolekcjonerów. Tekst po ukraińsku.
100.–
Sprzedano za: 220.–
43.
KRUSZYŃSKI Tadeusz Pomian – Ostatnie wyniki badań nad pasami polskimi. Kraków 1939. Druk. "Powściągliwość i Praca". 4, s. 15, tabl. 2. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora z 9 III 1943.
74.–
Sprzedano za: 90.–
44.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Sztuka Ormian lwowskich. Kraków 1934. PAU. 4, s. 107, [3]. brosz. Odb. z "Prac Komisji Historji Sztuki".
Okł. otarte i nieco zaplamione, podklejone ubytki grzbietu, stan dobry. Podpis własn. Ponad 80 ilustracji w tekście. Zaw.: Geneza średniowiecznej katedry ormiańskiej we Lwowie, Lwów a Kaffa, Stanowisko lwowskiej katedry ormiańskiej w historji sztuki, Wschodnia dekoracja ornamentalna zabytków lwowskich, Malowidła ścienne katedry ormiańskiej we Lwowie, Lwowscy iluminatorzy rękopisów ormiańskich.
280.–
Sprzedano za: 300.–
45.
MODERN Publicity 1942-48. A Symposium of Travel, Cultural & Social and Commercial Publicity [...]. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. London-New York [1949?]. The Studio Publications. 4, s. 136, XII. opr. oryg. pł. Annual of "Art and Industry".
Brak obw., stan dobry. Roczniki (ten i następne) poświęcone szeroko pojętej reklamie. W osobnych działach zaprezentowano plakaty, prospekty, broszury reklamowe, zaproszenia, katalogi, kalendarze, programy teatralne, opakowania, reklamy prasowe. Autorami projektów byli artyści niemal z całego świata, także z Polski, choć w bardzo skromnym zakresie. Kolejne roczniki pozwalają zaobserwować zmianę trendów i stylistyki reklamy wizualnej na przestrzeni lat.
46.
MODERN Publicity 1949. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. London-New York [1950?]. The Studio Publications. 4, s. 130, XIV. opr. oryg. pł. Art and Industry Annual of International Advertising Art.
Brak obw., stan bardzo dobry.
47.
MODERN Publicity 1951-52. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. London-New York [1953?]. The Studio Publications. 4, s. 128, XII. opr. oryg. kart. Art and Industry Annual of International Advertising Art.
Brak obw., stan dobry.
48.
MODERN Publicity 1962/3. London 1962. Studio Books. 4, s. 174, [2], VIII. opr. oryg. pł., obw. Advertising Art International, vol. 32.
Ubytek górnej części grzbietu obw., wewnątrz stan dobry. Piecz.
49.
MODERN Publicity 1971-72. Editor F. Gluck. Vol. 41. London [cop. 1971]. Studio Vista. 4, s. 176. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcia górnej krawędzi obw., stan dobry.
50.
MORELOWSKI Marjan – Arrasy jagiellońskie odzyskane z Rosji. Przewodnik po wystawie. Wyd. II. Warszawa 1923. Nakł. Dyr. Zbiorów Państw. 16d, s. 32, tabl. 2. brosz. Zbiory Państwowe Rzpltej.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Przedmowa Mieczysława Tretera.
60.–
Sprzedano za: 60.–
51.
MUZEUM Polskie. Poświęcone dziejom i zabytkom sztuki i kultury. Kijów. Red. L. Grocholski. Kier. artystyczny M. Treter. 8. opr. oryg. kart.
[R.] 1917. s. [4], 112, tabl. 10
[R.] 1918. s. VIII, 256, tabl. 18.
Czas. BJ 5, 170. Niewielkie naddarcie grzbietu pierwszego rocznika, stan dobry. Wydawniczo zebrany komplet zeszytów kijowskiego czasopisma. Ukazywało się nieregularnie, wyszło 12 zeszytów. Zaw. m.in.: M. Nałęcz-Dobrowolski "Zbiory Muzeum Podolskiego w Tarnopolu", L. Grocholski "Zniszczenie klasztoru i kościoła OO. Dominikanów w Podkamieniu", M. Morelowski "Pamiątki polskie w Moskwie, Kolekcja 28 utworów A. Orłowskiego", M. Morelowski "Głowy wawelskie w Rumiancowskiem Muzeum w Moskwie" (z 24 tablicami), L. Grocholski "Przyczynek do dziejów kultury Wołynia w końcu XVIII i na początku XIX w.", J. Tokarzewski-Karaszewicz "Nasze kościoły i kaplice", W. Kuglin "Świętopełk Fieol z Krakowa i jego druki w Rosji". Na końcu drugiego rocznika nota wydawcy: "Druk, który rozpoczęto w pierwszej połowie października 1917 r., prowadzono wśród niesłychanie ciężkich i trudnych warunków: rewolucja listopadowa (przeciw b. Rządowi Tymczasowemu), rozbrojenie bolszewików przez ukraińców (w grudniu), jedenasto-dniowa walka bolszewików z ukraińcami na ulicach Kijowa, połączona z trzydniowem bombardowaniem miasta (w końcu stycznia), strejki, rozstrój zupełny, brak energji elektrycznej i szeregu materjałów technicznych, uniemożliwiły wprost normalny tok roboty, udaremniły wiele starań usilnych, mających na celu utrzymanie zewnętrznej strony 'Muzeum Polskiego' na wysokim poziomie artystycznym".
260.–
Sprzedano za: 1.800.–
52.
MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI St[anisław] – Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ryc. w miedziodruku na osobnych tablicach. Lwów-Poznań 1927. Wyd. Polskie - R. Wegner. 4, s. XIV, [2], 148, 15, [1], tabl. 24. brosz., obw.
Niewielkie zabrudzenia obw., podklejony nieznaczny ubytek obw., drobne zaplamienia wewnątrz. Tablice w heliograwiurze, chronione bibułkami (niektóre załamane). Papier ręcznie czerpany (ze znakami wodnymi Wydawnictwa Polskiego) pochodził z Mirkowa. Heliograwiury wykonała wiedeńska firma F. Paulussena. Układ literniczy karty tytułowej projektował Ernest Czerper. Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun to najsłynniejsza malarka XVIII wieku. Była portrecistką królowej Francji Marii Antoniny. Malowała głównie portrety arystokracji europejskiej, w tym polskiej. Wśród portretowanych osób znalazły się m.in.: H. Lubomirski jako "Genjusz sławy", Izabela z Czartoryskich Stanisławowa Lubomirska, Anna z Cetnerów Kajetanowa Potocka, ks. Adam Czartoryski, Pelagja z Potockich Franciszkowa Sapieżyna, Marja z Lubomirskich Protowa Potocka, Szczęsny Potocki junior, Feliks Woyna, król Stanisław August Poniatowski. Portrety zostały opisane z punktu widzenia historyka sztuki przez profesora UJ Jerzego Mycielskiego (1856-1929). Noty biograficzne portretowanych postaci opracował Stanisław Wasylewski (1885-1953) - pisarz i historyk, pracownik Ossolineum we Lwowie. Na końcu bibliografia i spis portretów polskich Elżbiety Vigée-Lebrun wraz z datą ich powstania, wymiarami, sygnaturą, danymi właściciela i kopiami.
360.–
Sprzedano za: 380.–
53.
PIĄTKOWSKI Henryk – Album sztuki polskiej. (Wystawa Retrospektywna w Warszawie 1898). Warszawa 1901. Druk. P. Laskauera [i in.]. folio, s. [4], 192, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia i przebarwienia okł., grzbiet reperowany, niewielki ubytek marginesu ostatniej karty. Bogato ilustrowana praca poświęcona głośnej Wystawie Retrospektywnej malarstwa polskiego w 1898 r. w Warszawie. Na końcu spis treści wraz z wykazem reprodukcji.
PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria – Zegarmistrzostwo. Praktyczny podręcznik fachowy. Niepokalanów. Nakł. Centrali "Milicji Niepokalanej". 8. brosz.
Okł. nieco otarte i zabrudzone, poza tym stan dobry. Podstawowy, do dziś aktualny podręcznik zegarmistrzostwa opracowany przez brata Wawrzyńca - franciszkanina - mistrza zegarmistrzowskiego. Wyszło 12 tomów. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu każdej z części skorowidz alfabetyczny.
54.
Cz. 1: Historia, nauka i praca zegarmistrzowska. 1948. s. 110.
Podtytuł: "Praktyczny podręcznik szkolenia uczniów i samokształcenia amatorów". Zaw. m.in. rozdziały: Historia "godziniarstwa", Uczeń zegarmistrzowski, Pracownia zegarmistrzowska, Higiena zawodowa i bezpieczeństwo pracy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
55.
Cz. 2: Materiałoznawstwo zegarmistrzowskie i części zamienne. 1948. s. 192.
Zaw. m.in. rozdziały: Podstawowe wiadomości z fizyki i chemii, Ważniejsze pierwiastki i związki chemiczne używane w zegarmistrzostwie, Metale i materiały zastępcze, Materiały krystaliczne, Płyny, Części zamienne (fornitury), Najnowszy wykaz zegarowej wytwórczości szwajcarskiej.
100.–
Sprzedano za: 100.–
56.
Cz. 3: Maszyny, narzędzia i przybory zegarmistrza. 1949. s. 287, tabl. rozkł. 6.
Zaw. m.in. rozdziały: Narzędzia i przyrządy do rozbierania i składania zegarów i zegarków, Przyrządy do badania, mierzenia i znaczenia (trasowania), Narzędzia do umocowywania, zaciskania, i wyginania, Narzędzia i przyrządy do kucia (dobijania, nitowania), Tokarka zegarmistrzowska, Maszyny i narzędzia do wiercenia, Maszyny do frezowania, Przybory do oliwienia, Narzędzia i przybory do różnych czynności, Normalizacja.
100.–
Sprzedano za: 100.–
57.
Cz. 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne. (Początek teorii zegarm.). 1950. s. 80.
Zaw. m.in. rozdziały: O czasie - pojęcia ogólne, podział czasu, rodzaje czasu, służba czasu, o czasomierzach w ogólności, Czasomierze słoneczne i gwiazdowe - budowa zegarów słonecznych, rodzaje zegarów słonecznych.
80.–
Sprzedano za: 100.–
58.
SIEVERT Hermann – Leitfaden für die Uhrmecherlehre. Handbuch für Lehrlinge sowie zur Vorbereitung auf die theoretischen Fachprüfungen. Mit eine Anhang, enthaltend 210 Fragen undf Antworten [...]. Dreizehnte, durchgesenehene Aufl., bearb. von M. Loeske. Mit 138 Abb. im Texte und 5 Tafeln. Berlin 1931. Verlag der Deutschen Uhrmacher-Zeitung [...]. 8, s. VIII, 399, [9], tabl. rozkł. 5. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Piecz. M. Bojarskiego, przedwojennego zegarmistrza i jubilera z Radomia. Klasyczny podręcznik dla zegarmistrzów.
59.
SIEPMANN Eckhard – Montage: John Heartfield. Vom Club Dada zur Arbeiter-Illustrierten Zeitung. Dokumente, Analysen, Berichte. Berlin (West) 1977. Elefanten Press Galerie. 4, s. 299, [5]. brosz.
Okł. otarte, załamane, niewielkie zaplamienie przedniej okł. i dwóch pierwszych kart. Bogato ilustrowane kompendium wiedzy o życiu i twórczości wybitnego niemieckiego grafika specjalizującego się w nowoczesnym fotomontażu.
120.–
Sprzedano za: 140.–
60.
SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. II. Kraków 1905. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 8, s. CII, [2], 344, [1], tabl. 2. brosz.
Otarcia okł., zaplamienie tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw.: Historya Towarzystwa, Spis artystów polskich, których prace wystawiono, opatrzony wzmiankami biograficznemi, Uzupełnienia. Lektura obowiązkowa dla kolekcjonerów polskiego malarstwa XIX/XX w.
360.–
Sprzedano za: 360.–
61.
SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon – Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki. Poznań 1949. Pozn. Spółka Wydawnicza. 8, s. 351, tabl. 4. brosz.
Stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. ponad 2.000 wzorów znaków, w tym 451 manufaktur polskich.
160.–
Sprzedano za: 160.–
62.
SZTUKA. [Pismo poświęcone sztukom plastycznym i poezji]. Paryż. Red. A. Potocki. 4. razem opr. pł. zdob. z epoki, obcięcie barwione.
R.1904, zesz. 1-4, 7-8/9. s. 220, [6], 321-416, tabl. 43.
Czas. BJ 7, 433. Okł. lekko zabrudzone, drobne zaplamienia wewnątrz. Siedem (z jedenastu wydanych) numerów paryskiego pisma poświęconego sztuce. Otwiera tekst redakcyjny informujący o celach miesięcznika, poszczególne numery oprawiono bez okładek zeszytowych. Zaw. m.in. teksty dotyczące Salonu paryskiego, kolekcji rysunków i akwarel J. Blocha w Warszawie, polskiego słownictwa artystycznego, sztuce prymitywistów francuskich i holenderskich, sztuce polskiej na wystawie w Düsseldorfie, pobytu Chopina na Majorce, twórczości H. Daumiera, A. Beardsley'a, A. Renoira, O. Boznańskiej, Wśród autorów: P. Gauguin ("Noa noa"), J. Whistler, E. A. Poe. Na końcu: "Udział Polaków na wystawach paryskich w XIX-ym stuleciu (1808-1867)".
240.–
Sprzedano za: 320.–
63.
SZYDŁOWSKI Thadée – Le retable de Notre-Dame a Cracovie. Avec une introduction de Pierre Francastel. Paris 1935. Société d'Édition "Les Belles Lettres". 4, s. XX, 46, [1], tabl. 81. oryg. teka ppł. Publications de l'Institut Français de Varsovie, [t.] 3.
Teka nieco otarta, podklejone naddarcie papieru okleinowego przedniej okł., brak jednej (z dwóch) pary troków, poza tym stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Wydano 500 egz., ten nr 237. Dokumentacja fotograficzna ołtarza mariackiego Wita Stwosza przeprowadzona podczas prac konserwatorskich prowadzonych pod kier. prof. J. Makarewicza w l. 1932-1933. Zdjęcia wykonali T. Przypkowski i S. Kolowca. Fotografie ukazują zarówno cały ołtarz, jak i poszczególne jego figury, a także ich detale.
320.–
Sprzedano za: 320.–
64.
TOOLEY R[onald] V[ere] – Maps and Map-Makers. New York [nie przed 1970]. Bonanza Books. 8, s. XII, 140, tabl. 44. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Krótka historia kartografii europejskiej (do XVIII w. włącznie) napisana przez jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie i zilustrowana ponad setką reprodukcji. Na końcu indeks.
65.
WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. Lwów 1922. Księg. Wyd. H. Altenberga. 4, s. 87, tabl. 36. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Drobne zaplamienia, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Jeden z podstawowych podręczników technik graficznych. Szczegółowemu opisowi poszczególnych technik towarzyszą dobrej jakości reprodukcje, a czasem nawet oryginalne odbitki. Książka zaw. m.in. 2 oryginalne litografie Leona Wyczółkowskiego, drzeworyt Władysława Skoczylasa i Józefa Holewińskiego. Zaw. m.in.: Kilka słów o naszej dotychczasowej inwentaryzacji rycin, Drzeworyt, Sposób groszkowany, Drzeworyt japoński, Miedzioryt, Niello, Akwaforta, Sztuka czarna (mezzotinta), Akwatinta, Miękki werniks (vernis mou), Fluoroforta, Litografja, Falsyfikaty i kopje, Jak odróżnia się poszczególne techniki, Inwentaryzacja grafiki. Na końcu kilkujęzyczny słownik terminów graficznych.
480.–
Sprzedano za: 750.–
66.
Z DZIEJÓW szklarstwa na Dolnym Śląsku. Wrocław 1974. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. 16d, s. 109, [3]. brosz.
Okł. zakurzone, załamanie narożnika przedniej okł. Autorzy: Anna Chrzanowska, Wojciech Gluziński, Zbigniew Kwaśny, Wojciech Trznadel. Ilustracje w tekście.
64.–
Sprzedano za: 64.–