Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX-wieczne

67.
BARTOSZEWICZ Juljan – Królowie polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez Alexandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez ... Warszawa 1860. W Zakładzie Artystyczno-Litograficznym A. Pecq'a & Comp. Druk J. Ungra. folio, s. [6], 8, [106 - wiele paginacji], tabl. 44, frontispis w chromolitografii. opr. oryg. skóra złoc., obcięcie złoc.
Banach 581. Reperowane niewielkie uszkodzenie dolnej części grzbietu, przednia okł. nieco zarysowana, rozprasowane załamanie narożnika frontispisu, pierwsze karty podklejone w grzbiecie. Podpis własn. Oprawa z warszawskiej Introligatorni Adolfa Kantora (złoc. sygnatura na przedniej wyklejce - po polsku, co rzadkie). Na przedniej okł. złoc. herb Korony i Litwy oraz tytuł umieszczony na wstędze. Na tylnej okł. złoc. monogram S. M. i data 1863. Grzbiet bogato złoc. Na początku efektowny barwny frontispis Ludwika Piechaczka z herbami ziem polskich i krajów przyłączonych oraz herbami królów elekcyjnych. Na osobnej karcie wykaz tych herbów. Po jednostronicowej przedmowie umieszczono spis wizerunków z podaniem źródeł ikonograficznych i historycznych wykorzystanych przy sporządzaniu portretów. Każdemu portretowi towarzyszy tekst biograficzny po polsku i francusku. Wizerunki królów w owalu form. 24,5x19,5 na planszy form. 37,8x26,2 cm; litografował H. Aschenbrenner, ryciny odbito w Litografii A. Pecq & C-o. Po podobiźnie Stanisława Augusta dodano jeszcze cztery portrety: Fryderyka Augusta, Aleksandra I, Mikołaja I i Aleksandra II. W. Przybyszewski opisując dziewiętnastowieczne wizerunki królów i wybitnych Polaków, album Lessera i Bartoszewicza nazywa "najwybitniejszym osiągnięciem artystycznym i edytorskim tamtych czasów" ("Mistrzowie i dyletanci", War. 2012, s. 103).
68.
BRODZIŃSKI Kazimierz – Wiesław. Sielanka krakowska. Petersburg 1857. B. M. Wolff. 4, s. [4], 36. brosz.
Okł. mocno otarte, nadkruszone, naddarte, grzbiet z ubytkami, miejscami zabrązowienia papieru i niewielkie zabrudzenia wewnątrz - egz. wymaga oprawy. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Tekst bogato ilustrowany drzeworytami z rysunków M. Fredry, J. Kossaka, L. Straszyńskiego rytowanymi przez Lavieill'a, Sotain'a, Butwiłowskiego i Hohenfeldena (29 drzeworytów w tekście oraz 5 rozbudowanych inicjałów).
69.
CERVANTES Saavedra Miguel de – L'ingénieux hidalgo don Quichote de la Manche. T. 1-2. Traduction de Louis Viardot avec 370 compositions de Gustav Doré, gravées sur bois par H. Pisan. Paris 1869. Librairie de L. Hachette et C-ie. folio, s. [4], XXIV, 586, [1]; [4], 636. opr. psk. złoc. z epoki, górne obcięcie złoc.
Podklejone naddarcie pierwszych dwóch kart w t. 2, niewielkie zabrudzenie następnej karty, załamanie ostatniej karty w t. 2, mimo to stan dobry. Jedno z najpiękniejszych wydań pomnikowej powieści Cervantesa - tu w przekładzie francuskim, z blisko 400 ilustracjami Gustawa Doré. Tomy oprawione w czerwony półskórek ze złoconą tytulaturą, z marmoryzowanym papierem okleinowym i wyklejką.
70.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4, s. [4], 472, tabl. 43, mapa rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 309 (wyd. II z 1842). Opr. lekko otarta, miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nieobcięty. Bogate florystyczne złocenia na grzbiecie, wyklejki marmoryzowane. Kompletny egzemplarz pierwszego wydania w atrakcyjnej oprawie. Tom uzupełniający trzytomową edycję "La Pologne" (przez Banacha uważany za tom 4). Koncentruje się na historii najnowszej Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do okresu napoleońskiego i lat późniejszych. Osobny rozdział poświęcony jest republice krakowskiej w latach 1815-1840. Publikacja zyskała wielką popularność i do roku 1847 miała sześć wydań (ta edycja jest pierwszą). Ryciny ukazują, podobnie jak w wydawnictwie trzytomowym, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, m.in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bałtyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu, Kościół w Malatyczach, plan bitwy pod Kliszowem, podkolorowaną wydawniczo rozkładaną mapę Polski, portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Kniaziewicza, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych. W tekście znajduje się kilka ładnych winiet w drzeworycie.
71.
GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. Warszawa 1894. Gebethner i Wolff. folio, s. 156, [4], tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Drobne miejscowe zabrązowienia tablic, stan bardzo dobry. Obca dedykacja na dodatkowej karcie z przodu. Wyd. I. Tekst M. Gawalewicza, ilustracje P. Stachiewicza. Ozdobne inicjały, finaliki, winiety. Na tablicach heliograwiurowe reprodukcje obrazów Stachiewicza: Dziewica z kwiatu, W stajence, W ucieczce do Egiptu, Siewna, Wniebowzięcie, Po cierniowej drodze, Po gwiaździstej drodze, Sobotni promyk, Przędza matki Boskiej, Ślubne wianki, Gromniczna, Śpiewak Matki Boskiej. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
72.
GROTTGER Artur – Lituania. Kraków [1889]. A. Kaczurba. folio, tabl. 6. oryg. (?) teka pł. złoc.
Niewielkie zarysowanie tylnej okł. teki, podklejone naddarcia skrzydełek teki, stan dobry. Na przedniej okł. teki złocony tytuł i elegancki secesyjny zdobnik. Zachowana okładka broszurowa z tytulaturą, nazwą wydawcy i wykazem tablic. Album zawiera plansze: Puszcza, Znak, Przysięga, Bój, Duch, Widzenie (W katordze sybirskiej). Ostatnia plansza z błędnie wydrukowanym podpisem: "Widzenie (Katordze)". Tematem rysunków jest powstanie styczniowe na Litwie. "Akcja cyklu rozgrywa się w litewskiej puszczy, gdzie zbierają się powstańcy, organizując partyzanckie oddziały oraz przygotowując się do walki z zaborcami. Głównymi bohaterami jest małżeństwo mieszkające w leśniczówce – leśniczy pełniący służbę w lesie oraz jego żona z dzieckiem. Ukończony cykl artysta przedstawił na wystawie światowej w Paryżu w 1867 roku" (Wikipedia).
Album wykonano stosując fotograficzne reprodukcje rysunków Grottgera. Na sztywne kartony z nadrukowaną ramką liniową, tytułem, nazwiskiem autora i wydawcy naklejono oryginalne odbitki fotograficzne. Technika ta, dość kosztowna i pracochłonna, była krótko stosowana, a ilość tytułów ilustrowanych w ten sposób była mocno ograniczona. Znacznie częściej wykorzystywano heliograwiurę, drzeworyt, cynkografię. "Dziś książki z oryginalnymi fotografiami są poszukiwane przez wyspecjalizowanych kolekcjonerów, którzy ich ogólną liczbę w skali światowej oceniają na ok. 1.000 tytułów pochodzących z lat 1850-1890" (J. Wiercińska "Sztuka i książka", War. 1986, s. 132). Ten wariant wydawniczy rzadki.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
73.
GÖTTERLEHRE für junge Leute in deutsch-lateinisch-italienisch und französischer Sprache. Mit 63 illuminirten Abbildungen. Wien 1809. Auf Kosten des Verfassers. 8, s. 199, [5], frontispis w miedziorycie, tabl. 19. opr. nieco późn. bibliot. ppł.
Otarcia okł., miejscami zaplamienia kart, ślady zawilgocenia, podklejony ubytek jednej karty, papier zabrązowiony. Piecz. Władysława Sawiczewskiego (krakowskiego fotografa czynnego w l. 50. i 60. XIX w.?). Na przedniej okł. naklejka introligatora: "J. Benzdorf oprawiał w Krakowie". Czterojęzyczny słownik mitologiczny ozdobiony 63 ręcznie kolorowanymi podobiznami bóstw i miejsc. Wśród miedziorytów wyróżnić należy całostronicowe kompozycje ukazujące Chaos, Hades, Tartar i Olimp. Książkę zdobi kilka drzeworytowych finalików.
74.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 rysunkami E. M. Andriollego. Z portretem autora. Wydanie nowe. Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 435, tabl. 25. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc., futerał kart.
Banach 894. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., zaplamienie futerału, poza tym stan bardzo dobry. Na pierwszej tablicy portret Kraszewskiego w stalorycie i faksymile jego podpisu. Oprawa wydawnicza (jasnozielona) Karola Wójcika z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.
400.–
Sprzedano za: 2.400.–
75.
MATEJKO Jan – Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki ... Tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski. Wiedeń 1893. Nakł. M. Perlesa. folio, s. [4], 101, [1], tabl. 44. opr. oryg. pł. zdobione, obcięcie złoc.
Grzbiet lekko załamany w górnej części, tablice z brązowymi miejscowymi zaplamieniami, stan dobry. Pierwsze wydanie najpopularniejszego dzieła Jana Matejki. Pracę nad 44 planszami artysta podjął w 1890 i kontynuował przez trzy lata, niemal do śmierci. Wielką wagę przywiązywał do wiernego zrekonstruowania zarówno detali stroju i uzbrojenia, jak i rysów twarzy panujących. "Poczet" Matejki ukształtował wizerunki polskich królów w świadomości wielu pokoleń Polaków. Dziś oryginały portretów przechowywane są we wrocławskim Muzeum Narodowym (rysunki wykupił w 1916 od wiedeńskiego wydawcy Bolesław Orzechowicz i podarował miejskim zbiorom sztuki we Lwowie). Na przedniej okładce efektowna barwna kompozycja z wizerunkiem Matki Boskiej, św. Wojciecha i św. Stanisława, pasem słuckim, zamkiem wawelskim, herbami, elementami uzbrojenia. Autorem kompozycji jest Tadeusz Rybkowski. Tytuł okł.: "Poczet królów polskich z tekstem Stanisława Smolki".
3.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
76.
PLEJADA polska. Wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857. Nakł. wydawcy. 8, s. [8], 220. opr. skóra tłocz. z epoki, obcięcie złoc.
Banach 528. Otarcia okł., uzupełnione niewielkie ubytki grzbietu, ubytki skóry w narożnikach okładek, miejscami wyraźne zażółcenia i zabrązowienia skóry. Bogato ilustrowany zbiór dziewięciu polskich utworów poetyckich; zaw.: "Wiesław" K. Brodzińskiego, "Jan Bielecki" J. Słowackiego, "Luli niemowlęciu Iwoni" B. Zaleskiego, "Wiązanie Anielce" E. Wasilewskiego, "Lirnik wioskowy" W. Syrokomli, "Przygody JP. Benedykta Winnickiego" W. Pola, "Wesele, Łzy" A. Odyńca, "Sierota" I. Hołowińskiego, "Sobótka" S. Goszczyńskiego. "Jest to może najładniejsza polska książka ilustrowana stulecia. Praca nad nią trwała cztery lata, od roku 1854" (Banach, s. 333). Książkę zdobi 200 większych i mniejszych drzeworytów wykonanych przez rytowników francuskich wg rysunków Juliusza Kossaka, Maksymiliana Fredry, Leonarda Straszyńskiego i Franciszka Kostrzewskiego. Banach uważa ukazanie się "Plejady" za początek "epoki dobrego drzeworytu". Nieczęste.
980.–
Sprzedano za: 1.100.–
77.
[POCZET panujących w Polsce]. Warszawa [1862]. Litografia A. Dzwonkowskiego i Sp. 16d, tabl. 40. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco zakurzona, drobne zaplamienia wewnątrz. Na przedniej okł. złoc. tytuł "Królowie polscy". Album zaw. 40 czarno-białych portretów władców Polski od Mieszka (Mieczysława) I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ryciny odbito litograficznie w zakładzie A. Dzwonkowskiego i Sp. Użyto zapewne tych samych kamieni, z których wykonano portrety do dzieła "Życiorysy panujących w Polsce" z 1861. Tam konterfekty odbito w owalu (ca 14,5x11,5 cm), na ciemnożółtej tincie, na dobrym, grubym papierze, dołączono biogramy władców. Prezentowana edycja jest znacznie skromniejsza; nie posiada tekstu, nie posiada nawet karty tytułowej. Ryciny odbito na cienkim papierze, w mniejszym niż poprzednio formacie, rezygnując z pełnego owalu. Wizerunki mają kształt prostokąta zamkniętego od góry łukiem. Podpisy pod portretami pozostawiono bez zmian, jak w wydaniu z 1861. Ryciny stanowiły ilustracje do "Historii polskiej treściwie zebranej" wydanej przez A. Dzwonkowskiego w Warszawie w 1862. Zostały także wydane osobno w formie albumu - jak egzemplarz tu prezentowany. Dzieje tej edycji opisał W. Przybyszewski w artykule "Z carskiego pałacu pod strzechy" ("Mówią Wieki", nr 9/10 2020). Rzadkie.
600.–
Sprzedano za: 600.–
78.
[SIENKIEWICZ Henryk]. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu illustracyach [...]. Z wstępem krytycznym Stanisława hr. Tarnowskiego. Warszawa 1898. Księg. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 103, [2], tabl. 20. opr. oryg. pł. zdob. z zach. obu okł. brosz, obcięcia złocone.
Empireum 74. Oprawa reperowana - grzbiet i narożniki okł.  Otarcia i zabrudzenia okładek, miejscami zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry. Podpis własn. Na tabl. pierwszej jubilat siedzący w fotelu (z obrazu K. Pochwalskiego). W części zasadniczej 19 fragmentów dzieł Sienkiewicza z całostronicowymi ilustracjami J. Brandta, J. Chełmońskiego, A. Kamieńskiego, J. Kossaka, W. Kotarbińskiego, K. Pochwalskiego, J. Rosena, H. Siemiradzkiego, P. Stachiewicza, W. Wodzinowskiego. Przed tekstem portret Sienkiewicza. Wszystkie tablice w heliograwiurze odbitej w firmie Meisenbach Riffarth & Co. Oprawa wydawnicza (w kolorze czerwonym) wykonana przez firmę Hübel i Denek w Lipsku (ślepy tłok na tylnej okł.).
280.–
Sprzedano za: 320.–
* * *

Książki XX-wieczne

79.
ALBUM Legjonów Polskich. Pod protektoratem [...] J. Stachiewicza oprac.: tekst: W. Lipiński, materjał fot.: Eugenjusz Quirini, akwarele rys.: J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski. [Warszawa] [cop. 1933]. Główna Księg. Wojskowa. 4, s. [9], 363, tabl. 7. opr. oryg. pł. zdob.
VG 114-115. Okł. nieco otarte, wyklejki fachowo reperowane w grzbiecie, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Odręczna dedykacja Eugeniusza Quiriniego dla gen. Wilhelma Orlik-Rückermanna. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz. Oprawa wydawnicza Roberta Jahody. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny. "Nawet po latach 'Album Legionów Polskich' olśniewa. Duży, podłużny format, wspaniały papier i krój pisma, a nade wszystko znakomicie zaprojektowany rozkład stronic i niezrównane fotografie. Łącznie w książce zamieszczono ich 740! Doskonale oddają one codzienność żołnierskiego życia. Zostały wykonane w większości przez anonimowych autorów, w wielu przypadkach legionistów. Fotografie oraz duet Girs-Barcz to największe atuty tego albumu. Najsłabszą stroną książki są akwarele tak niegdyś cenionego Świrysza-Ryszkiewicza. 'Album Legionów Polskich' to nie tylko pomnik wystawiony formacjom Piłsudskiego, ale i hołd całego społeczeństwa oddany Marszałkowi. Wydano go ze środków wyasygnowanych na ten cel przez polskie przedsiębiorstwa [...]. 'Album Legionów Polskich' to pierwsza polska książka światowego formatu od czasów wydawnictw Mortkowicza i wystawy paryskiej w 1926 roku. Na wystawie książki we Florencji Główna Księgarnia Wojskowa otrzymała za nią Grand Prix i Złoty Medal. Wydawca i graficy odnieśli więc ogromny sukces. Dzięki 'Albumowi Legionów Polskich' i innym, podobnym mu monumentalnym wydawnictwom w latach 30., Atelier Girs-Barcz i Główna Księgarnia Wojskowa na stałe zajęły opuszczone przez Jakóba Mortkowicza miejsce edytora najpiękniejszych polskich książek" (J. Straus "Cięcie". War. 2014, s. 124-126).
W. Orlik-Rückemann (1894-1986) - gen. brygady Wojska Polskiego, w latach I wojny oficer 6. Pułku Piechoty, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej, w 1932 objął dowództwo 9 Dywizji Piechoty, później został zastępcą dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, we IX 1939 walczył na wschodniej granicy RP, przedostawszy się przez Litwę do Wielkiej Brytanii pełnił tam różne funkcje sztabowe. Po zakończeniu wojny pzostał na emigracji.
540.–
Sprzedano za: 540.–
80.
[BIBLIA]. Apokalipsa. Tłumaczył z greckiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. Paryż 1986. Éditons du Dialogue. 4, s. 93, [2], tabl. 16. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 700. Wydanie dedykowane przez wydawnictwo Czesławowi Miłoszowi w 75. rocznicę urodzin. Opracowanie graficzne: Witold Urbanowicz i Jan Lebenstein. Barwne ilustracje w tekście, na końcu 16 barwnych tablic na papierze kredowym. Na okładce tłocz. kompozycja z czterema jeźdźcami Apokalipsy. Piękny egzemplarz jednej z nielicznych współczesnych polskich "livres de peintre". Słynny, enigmatyczny tekst biblijny w wizji artysty łączącego malarstwo figuratywne z elementami abstrakcyjnymi i surrealistycznymi. Jedna z najpiękniej zaprojektowanych współczesnych książek polskich. Oprawa, wyklejki, typografia, relacje między obrazem a tekstem na poszczególnych stronach tworzą harmonijną całość. Twórczość Jana Lebensteina (1930-1999) wyjątkowo dobrze nadaje się do oddania klimatu Objawienia św. Jana. Czesław Miłosz tak pisał do Lebensteina: "Uważam Ciebie za barokowego malarza, spokrewnionego z Włochami. Choć posuwasz za daleko sprzeczność pomiędzy formą ludzkiego ciała i jego rozpadem, jego szkieletowatością, jest to u Ciebie prawdziwa pasja erotyczna, gniew na ciało, że jest tylko tym, czym jest". Gwasze i pastele reprodukowane na tablicach powstały w latach 1983-1985.
800.–
Sprzedano za: 900.–
81.
BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. Warszawa 1930. Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 4, s. XXXII, [4], 745, [1], tabl. 19. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione.
Przednia wyklejka lekko nadpęknięta, niewielki ubytek narożnika jednej karty. Brak dwóch tablic, jedna tablica (dzień VIII, opowieść X) umieszczona dwukrotnie. Polskie wydanie arcydzieła literatury światowej z uroczymi, erotycznymi ilustracjami Mai Berezowskiej. Oprócz przedmowy pióra Kornela Makuszyńskiego tekst poprzedza "Kilka słów na marginesie przekładu" autorstwa E. Boyé. Posłowie przybliża czytelnikowi epokę Boccaccia. "Dekameron", czyli "Księga dziesięciu dni", jest zbiorem krótkich historii opowiadanych przez siedem panien i trzech młodzieńców. Kiedy w 1348 roku we Florencji wybuchła zaraza, znaleźli oni schronienie poza miastem. Tu przez dziesięć dni pobytu umilają sobie czas opowieściami. Opowieści są dowcipne i frywolne, bez pruderii ukazują koloryt i obyczajowość czternastowiecznej Italii. Są pochwałą radości życia, miłości zmysłowej, rycerskości i dworności, demonstrują wiarę w człowieka i jego możliwości, zwiastują epokę renesansu. Wśród dość powszechnych pozytywnych, a czasem wręcz entuzjastycznych głosów krytyki pojawiły się i opinie negatywne; Czesław Lechicki w swoim "Przewodniku po beletrystyce" (War. 1935) pisał: "osnową miłostki traktowane z jurną wesołością owidjuszowską, więc demoralizująco i pogańsko"; nie miał też dobrego zdania o autorze: "zamłodu lekkoduch i rozpustnik. Naiwnie rozwiązły". Ksiądz Pirożyński w poradniku "Co czytać" (Kr. 1932) dodawał: "zbiór nowel, jedna sprośniejsza od drugiej".
M. Berezowska (1898-1978) - uczennica Roericha, Pankiewicza i Wyczółkowskiego, swoimi rysunkami do "Dekameronu" świetnie wczuła się w nastrój dzieła literackiego. Należą one do jej najbardziej znanych dzieł.
360.–
Sprzedano za: 1.600.–
82.
BOGURODZICA, starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem organów. Zharmonizował Stanisław Bursa. Ozdobił Jan Bukowski. Kraków 1910. Krakowski Związek Okręgowy TSL. 4, s. [11]. brosz.
Okł. otarte, niewielkie zaplamienia. "Realizacje typograficzne Bukowskiego są świadomym nawiązaniem do kształtu typograficznego polskich książek renesansowych, zarówno jeżeli idzie o zdobnictwo, jak też spokojny, klasyczny układ kolumny, czego najdobitniejszym przykładem jest opracowane przez Bukowskiego monumentalne wydanie Bogurodzicy" (J. Sowiński "Sztuka typograficzna Młodej Polski", Wr. 1982, s. 130).
220.–
Sprzedano za: 220.–
83.
CHOWANIEC Czesław – Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku. Oprac. ... Stanisławów 1928. Drukarnia i Litografja Stanisława.Chowańca. 4, s. [64]. opr. pergamin złoc., zdob. z zach. okł. brosz.
Opr. nieco zabrudzona i wygięta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. Wydano 400 num. egz., ten nr 5. Egzemplarz wyposażony w indywidualną luksusową oprawę pergaminową ze złoconą tytulaturą na przedniej okł. i na grzbiecie oraz z ręcznie wykonanymi na obu okładkach barwnymi zdobnikami, z których jeden otacza herb Ormian stanisławowskich (?) - Agnus Dei i Pilawa. Ukazało się z okazji III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie. Na końcu dodatki i przypisy, m.in.: Przywilej króla Jana Trzeciego z 1-go kwietnia 1677 roku, Sumarjusz obywatelów i kupców tut. nacji ormiańskiej, Spis wójtów nacji ormiańskiej w Stanisławowie. Liczne ilustracje w tekście.
640.–
Sprzedano za: 2.800.–
84.
DALMATOV K[onstantin Dmitrevič] – Porezki, bukvy i zastavicy. [Vypusk 1-2]. Spb [= Sankt Petersburg] [ca 1900-1906]. Cinkogr[afija] I. O. Riderer. Tip[ografija] A. N. Michajlova. 4, tabl. 32; tabl. 47. wsp. teczka kart.
Drobne zaplamienia, niewielkie załamanie jednej tablicy, naddarcia marginesów jednej tablicy; brak kart tytułowych, brak 3 tablic w cz. 2 (nr 35, 48, 49). Cz. 2 ukazała się jako "Russkaja bukvica". Niemal komplet tablic do klasycznego wzornika rosyjskich ornamentów, zdobników, liter z pierwszych lat XX w.
320.–
Sprzedano za: 320.–
85.
DRETLER-FLIN Stefania – Kraków. Dziesięć drzeworytów ... Z przedm. Krystyny Grzybowskiej. Wyd. II. [Kraków] 1948. 4, s. [3], tabl. 10. oryg. teka kart.
Teka nieco zakurzona, naddarta w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Teka zaw. ryciny: Wizja, Rynek Krakowski, Kaplica Przemienienia Pańskiego w kościele N.M.P., Plac Mariacki, Biblioteka Jagiellońska, Lajkonik, Wieża ratuszowa, Ulica Kanonicza, Wawel, Dziedziniec arkadowy na Wawelu. Ilustracje na tablicach odbito z oryginalnych klocków gruszkowych.
220.–
Sprzedano za: 220.–
86.
FLAUBERT Gustave – La tentation de Saint Antoine. Édition définitive. Vingt miniatures der Arthur Szyk. Paris 1926. H. Reynaud. 8, s. 292, [5] + tabl. 20. brosz., oryg. futerał kart.
Niewielkie nadpęknięcie futerału, poza tym stan bardzo dobry. Na tablicach w ramach paginacji 20 całostronicowych ilustracji. Wydano 343 egz., ten nr 74 - jeden z 30 egz. wyposażonych w dodatkowy zestaw ilustracji w osobnej teczce papierowej. Bibliofilsko wydany głośny dramat Flauberta "Kuszenie świętego Antoniego" z dwudziestoma barwnymi kompozycjami Artura Szyka.
1.500.–
Sprzedano za: 1.900.–
87.
GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. Warszawa 1958. PIW. 8, s. 87, [1], tabl. rozkł. 5. brosz., obw.
Reperowane niewielkie ubytki górnej krawędzi obw., poza tym stan bardzo dobry. Jedyna książka ilustrowana przez Tadeusza Kantora. Piękny przykład współgrania dzieł dwóch wybitnych artystów. Kantor zaprojektował obwolutę i 5 ilustracji umieszczonych na rozkładanych tablicach. Na odwrocie każdej planszy nadrukowano tytuły rycin: Dwór i zachód słońca, Iwona i ciotki, Król i królowa, Grzechy króla i królowej, Uczta.
Pierwszy dramat Gombrowicza. Swoją prapremierę miał dopiero na fali popaździernikowej odwilży; w 1957 warszawski Teatr Dramatyczny wystawił "Iwonę" w reżyserii Haliny Mikołajskiej. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem samoistnym (pierwodruk ukazał się w w dwóch kolejnych zeszytach "Skamandra" w 1938) i jedynym za życia autora. Następna edycja miała miejsce dopiero w 1971 w "Dziełach zebranych" (t. 5, Paryż, Inst. Literacki).
W. Gombrowicz (1904-1969) - powieściopisarz, dramaturg, od 1939 przebywający na emigracji, jeden z najwybitniejszych literatów polskich XX w.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, reżyser teatralny, animator życia artystycznego, założyciel awangardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich.
220.–
Sprzedano za: 220.–
88.
GÓRSKA Pia – Szary brat. Opowiadania na tle życia brata Alberta. Oprac. dla młodzieży ... Czterema drzeworytami zilustrował Tadeusz Cieślewski syn. Warszawa 1936. Verbum. 16d, s. 149, [2], tabl. 4. brosz.
Grońska 159. Miejscami nieliczne drobne zaplamienia, stan dobry. Egz. nieobcięty. Obca dedykacja. Cztery całostronicowe drzeworytowe ilustracje, liczne drzeworytowe inicjały oraz zdobnik na karcie tyt. Tekst złożono antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej.
200.–
Sprzedano za: 400.–
89.
KATALOG IX Wystawy "Sztuki". [Kraków 1905]. Wyd. Zielonego Balonika. [Litogr. A. Pruszyńskiego]. 8, k. [35]. wsp. teka kart.
Grońska 9. Pierwsza karta pożółkła, zaplamiona, z naddartą krawędzią, przedostatnia karta z rozprasowanymi załamaniami, ostatnia karta (36.) we wsp. kopii. Na przedniej okł. teki naklejono kopię oryginalnej okładki katalogu, tu niezachowanej. Egzemplarz rozszyto, dzięki czemu kompozycje na poszczególnych kartach widoczne są w całości; w oryginalnej formie w kilku przypadkach część rysunku kryła się w przeszytym na wylot grzbiecie.
Parodia katalogu wystawy malarstwa członków Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Zawiera karykatury artystów i ludzi kultury: Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej, Józefa Czajkowskiego, Juliana Fałata, Stefana Filipkiewicza, Karola Frycza, Józefa Mehoffera, Stanisława Rzeckiego, Henryka Szczyglickiego, Wojciecha Weissa, Karola Tichego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego. Prócz portretów katalog także mieści wykonane w formie pastiszu obrazy przypisane wymienionym przed chwilą twórcom. W kilku miejscach umieszczono żartobliwe krótkie wierszyki. Całość (kompozycje, wierszyki) odbito w litografii. Autorami katalogu byli: Karol Frycz, Stanisław Rzecki, Stanisław Kuczborski, Józef i Stanisław Czajkowscy, Kazimierz Sichulski. "Katalog IX Wystawy 'Sztuki'" stanowi jedną z najciekawszych inicjatyw artystycznych twórców skupionych wokół "Zielonego Balonika". "Parodie obrazów - podejmują dobrą intelektualną zabawę. Parodia to często za skrajne, pastisz za mało ostre określenie tych prób. A więc coś między parodią a pastiszem, przeważające raz w tę, raz w tamtą stronę. Rysunek z upodobaniem przechodzi tu w uproszczenia, dochodzi do dziecięcej naiwności, czasem pokrywając nią styl odgrywanego artysty, czasem wracając w swą malarską biegłość, by w żartobliwych skrótach trafić w samo sedno sztuki Weissa czy Czajkowskiego" (D. Muszanka "Karykatury K. Sichulskiego", Wr. 1970, s. 72-73). "Album IX Wystawy Sztuki jest dzisiaj wielką rzadkością" (Grońska, s. 34).
1.800.–
Sprzedano za: 2.400.–
90.
LITANIA Narodu Polskiego. [Kraków 1915].
Stan bardzo dobry. Wielobarwna dwustronna litografia na ark. 16,2x49,6 cm. (po złożeniu 16,4x12,3 cm) w formie leporello. Interesujący przykład druku patriotycznego z lat I wojny św. zaprojektowanego przez Jana Bukowskiego. Prócz "Litanii" zaw. również "Modlitwę": "Boże wszechmocny, Panie zastępów, ścielemy się do Twych stóp z dziękczynieniem, że moskal opuścił już ziemię naszą".
100.–
Sprzedano za: 180.–
91.
MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Lwów-Poznań 1922. Wyd. Polskie. 16, s. [6], 80, tabl. 10. opr. oryg. kart.
Grońska 476. Niewielkie otarcia grzbietu, miejscami drobne zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Na tablicach 10 pełnych uroku kolorowych autolitografii Teodora Rożankowskiego utrzymanych w stylu art-deco. Tekst według rękopisu opracował dr Stanisław Lam.
T. Rożankowski vel Różankowski (1891-1970) - pochodzący z Kurlandii malarz, grafik, karykaturzysta; rysował ilustracje do "Szczutka", projektował okładki dla Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera m.in. do serii "Cuda Polski", plakaty na Targi Poznańskie, pocztówki z widokami Poznania, Torunia i z tematami morskimi.
220.–
Sprzedano za: 220.–
92.
MASSON Frédéric – L'Impératrice Marie-Louise. Paris 1902. Goupil & C-ie. 4, s. [4], 426, [1], tabl. 44. opr. luksusowa skóra złoc. z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc., oryg. futerał kart.
Grzbiet odbarwiony, poza tym stan bardzo dobry. Obszerna, starannie wydana biografia cesarzowej Francji, drugiej żonie Napoleona I i matce Napoleona II. Na tablicach heliograwiurowe reprodukcje obrazów, osiem ilustracji w tekście. Luksusowa oprawa jednego z najlepszych francuskich introligatorów przełomu XIX/XX w. Luciena Durvanda (piecz. na przedniej wyklejce). Skóra w kolorze zielonym (grzbiet spłowiały do brązowego), na obu okładkach złoc. herb cesarzowej w szerokiej bordiurze geometrycznej, z roślinnymi zdobnikami w narożach. Grzbiet bogato złoc., z tytulaturą i zdobnikami geometrycznymi. Dublura złoc., wyklejki marmoryzowane.
93.
MATEJKO Jan – Poczet królów polskich według ... Oprac. Jana Skarbowskiego. Oprac. plastyczne Adama Stalony Dobrzańskiego. Kraków 1969. Wyd. Artystyczno-Graficzne. 4, s. [108], tabl. 103. opr. oryg. pł., obw., futerał kart.
Nieznaczne otarcia grzbietu obw., poza tym stan bardzo dobry. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Biogramy władców napisał Stanisław Grodziski. Przedmowa Jana Parandowskiego. Album zawierający 45 Matejkowskich wizerunków panujących w Polsce. Pracę nad cyklem artysta podjął w 1890 i kontynuował przez trzy lata, niemal do śmierci. Wielką wagę przywiązywał do wiernego zrekonstruowania zarówno detali stroju i uzbrojenia, jak i rysów twarzy panujących. "Poczet" Matejki ukształtował wizerunki polskich królów w świadomości wielu pokoleń Polaków. Portrety, będące w oryginale czarno-białymi rysunkami, zostały wydane w formie albumu w 1893. W prezentowanym ty wydaniu podobizny królów zostały pokolorowane. Każdemu portretowi towarzyszy tablica ze zdjęciem herbu na monecie, pieczęci, tkaninie, wykutego w kamieniu.
94.
MICIŃSKI Tadeusz – W mroku gwiazd. Kolosseum, Orland Szalony, Lucifer, Kain, Król w Osyaku, Noce polarne, Minotaur, Zatoka tęcz. Poezye ... Kraków 1902. Nakł. autora. 16d, s. 155. brosz.
Ubytek grzbietu, okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Odręcznie wykonany ekslibris (rysunek ołówkiem) W. Parkota z 1932. Zapiski ołówkiem (m.in. wiersz), dwa niewielkie ołówkowe rysunki w tekście. Anonimowa okładka przedstawiająca rozgwieżdżone niebo, reprodukcje trzech rysunków Stanisława Wyspiańskiego w tekście.
120.–
Sprzedano za: 240.–
95.
MILEWSKI Edward – Kwitnące ciernie. Kraków 1906. Nakł. "Naprzodu". 16, s. 80. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, poza tym stan dobry. Wyd. I. Okładka i zdobienia Anny Gramatyki-Ostrowskiej. "Kwitnące ciernie" – zbiór wierszy socjalistycznych – był "największym osiągnięciem artystycznym Anny Gramatykówny na polu zdobnictwa książkowego [...]. Staroświecki krój czcionek, charakter ozdób rysunkowych, kolorowe inicjały, układ, papier – wszystko to razem składa się na całość skończenie stylową, a niezwykle bogatą, którą doskonale dopełnia oryginalna a pełna smaku artystycznego okładka [...]. Jest to istotnie prawdziwy klejnot polskiego zdobnictwa książkowego, do dziś urzekający subtelnością i inwencją artystyczną" (J. Kozłowski "Proletariacka Młoda Polska", War. 1986, s. 168-170).
100.–
Sprzedano za: 100.–
96.
MROŻEWSKI Stefan – Ghetto of Warsaw. 16 Woodcuts. Oakland, California 1966. Judah L. Magnes Memorial Museum. 4, s. [6], tabl. 16. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Cykl powstał w latach 1954-1956 jako ilustracja do pracy J.Herseya "The Wall". Nie doszło jednak do ukazania się książki z ilustracjami artysty. Zamysł swój S. Mrożewski zrealizował w dopiero 1961 wydając nakładem własnym 35 egz. Ilustracje zostały następnie opublikowane w trzech wydawnictwach, z których pierwsze prezentowane jest niniejszym. Wszystkie drzeworyty sygnowane są na klocku w różnych miejscach kompozycji monogramem wiązanym "MS" z herbem Prus. Poszczególne plansze noszą tytuły: Establishment of the Ghetto, Entrance to the Ghetto, Forced Labor, Ridiculing Religion, Vegetable Gardening in the Cemetery, The Last Tree in Ghetto, Illegal Slaughter, Sabbath Eve, Funeral Procession, Wedding, Death Stalkes the Streets, Janusz Korczak with Children Going to Treblinka, Round-up for the Gas Chambers, The Uprising-Hopeless Fight, Desperation and Death, Life Goes on. Cykl ukazuje codzienne życie w warszawskim getcie.
S. Mrożewski (1894-1975) - jeden z najznakomitszych polskich artystów grafików. Drzeworytnictwo było jego ukochaną dziedziną wyrazu artystycznego. Stworzył w nim swój własny, niepowtarzalny styl graficzny, charakteryzujący się subtelną grą różnych tonów srebrzystości uzyskiwaną dzięki niezmiernie precyzyjnym cięciom.
1.600.–
Sprzedano za: 2.000.–
97.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Legendy. Ozdobił Stanisław Dębicki. Lwów 1902. Księg. H. Altenberga. 8, s. [4], 240, [3]. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. (zwłaszcza tylna) zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Numery inwentarzowe. Wyd. I. Płótno okleinowe i wyklejki zdobione na wzór tałesu. Liczne secesyjne ilustracje i zdobniki Stanisława Dębickiego. "Tytułem do dumy bibliofilskiej było zdobycie 'Legend'. Kilka dni później znikły z księgarń wszystkie egzemplarze ścigane konfiskatą prokuratoryi austriackiej, a gdy pojawiło się jakiś czas później nowe wydanie, na okładce położono w miejsce wyrazu 'Legenda' słowa 'Tytuł skonfiskowany' wydrukowane czerwoną farbą i imitujące energiczny gryps cenzora" (M. Opałek "Ze wspomnień bibliofila", Wr. 1960, s. 13).
240.–
Sprzedano za: 600.–
98.
ORŁOWSKI Eugeniusz – Miki i jego przygody. [Książka wykonana ręcznie]. Warszawa [zapewne lata 30. XX w.]. 16d podł., s. [67]. opr. pł.
Jedna karta luzem, stan dobry. Ręcznie wykonana książka w formie historyjki obrazkowej, jako "film". Nazwiska autorów: "autor: Orłowski Eugeniusz, mal[ował]: Lipiński Henryk" dopisano ręcznie na pierwszej stronie. Na przedniej okł. umieszczono napis: "Tow. Film. Lipa-Film, Warszawa". Na pierwszej stronie widnieje logo fikcyjnej wytwórni filmowej "Lipa-Film", ten sam znak wymalowano w narożniku wszystkich ilustracji. Książkę otwiera tekst "Lipa-Film ma zaszczyt przedstawić pierwszy film produkcji krajowej p.t. 'Miki i jego przygody'". Osobną stronę przeznaczono na zaprezentowanie twórców utworu: scenariusz napisał Henio Lipa (zapewne Henryk Lipiński, od nazwiska którego wzięła nazwę wytwórnia), reżyserował Genio Orłow (Eugeniusz Orłowski), muzykę skomponował prof. F. Brzdąkalski, produkcją kierował K. Kant, a zdjęcia robił Ant. Migawka. Film "nagrano systemem bezszmerowym na aparatach krajowych f-my 'Gruchot'". W filmie wystąpili Minni Maus i Mickey Maus wzorowani na bohaterach stworzonych przez Walta Disneya. Historia składa się z 28 barwnych całostronicowych "kadrów" (malowanych tuszem i gwaszem), każdej ilustracji towarzyszy umieszczony na sąsiadującej stronie czterowiersz. Zarówno fabuła, jak rymy nie prezentują najwyższej klasy, najlepiej z powierzonego mu zadania wywiązał się rysownik. Przykładowa zwrotka: "Trrrach! - gwiazd cztery zaświeciło, / Motor walnął z siłą w pień, / Wokół się tu zadymiło, / Chyba z Miki będzie cień!". Opowieść towarzyszy Mikiemu i jego ukochanej podczas nieudanego wędkowania, przejażdżki motocyklem, wyprawy łodzią motorową i podczas spotkania ze sprytnym i łakomym kotem. Na końcowej karcie namalowano glob ziemski z wkomponowanym weń napisem "Koniec" i nazwą wytwórni filmowej. Unikat!
2.400.–
Sprzedano za: 4.200.–
99.
PILAR Władysław Pilars de – Tragedja. Ilustracje Zygmunta Grabowskiego. Warszawa [1927]. Nakł. autora. 4, s. 259, [5], tabl. 1. opr. oryg. pł. złocx. z zach. okł. brosz., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Niewielkie zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Obszerny wierszowany utwór sceniczny, będący "epopeą okresu Napoleona I, ujętą w formę jednowieczorowej sztuki scenicznej, posiadającej jednolity nerw akcji i konflikt, obejmujący interesy ludzkości całej" (z autorskiego posłowia). W tekście 14 całostronicowych czarno-białych ilustracji (w tym 3 dwustronicowe). Na końcu dołączono dwie opinie dot. m.in. konieczności wydania przekładu francuskiego "Tragedii"; jeden z recenzentów stawia sztukę Pilara na równi z dokonaniami Shelley'a i Wyspiańskiego, a nawet Szekspira. Curiosum!
180.–
Sprzedano za: 220.–
100.
SASNAL Wilhelm – Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. Warszawa-Kraków 2001. Raster, Bunkier Sztuki. 8, s. 166 + kaseta magnetofonowa. broszura.
Stan bardzo dobry. Egz. oryginalnie zafoliowany wraz z kasetą. Autobiograficzny komiks Wilhelma Sasnala wydany z okazji wystaw jego prac w galerii Raster i w Bunkrze Sztuki. Na tylnej okł. nadruk: "Pierwsza prawdziwie realistyczna książka o pokoleniu urodzonych w latach 70. Uwierzysz, że twoje życie jest fascynujące". Komiksowi towarzyszy wydana przez miesięcznik "Machina" kaseta z utworami formacji: Bielizna, Kryzys, Świetliki, Brygada Kryzys, Siekiera, Izrael i in.
W. Sasnal (ur. 1972) - malarz, twórca filmów; absolwent krakowskiej ASP, współtwórca grupy "Ładnie" i jeden z najbardziej znanych jej członków. Obrazy Sasnala osiągają na świece ceny nawet kilkuset tysięcy dolarów.
480.–
Sprzedano za: 950.–
101.
SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. T. 1-2. Warszawa 1960. Państwowy Instytut Wydawniczy. 4, s. 476, [2], tabl. 10; 537, [3], tabl. 13 [w tym 1 rozkł.]. opr. psk. złoc. z epoki, górne obcięcie złoc., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Starannie przygotowana edycja z okazji 550. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Luksusowa oprawa półskórkowa wykonana przez Stanisława Wilczka z Krakowa (naklejki firmowe na tylnych wyklejkach). Skóra czerwona, grzbiet wyokrąglony, 5-polowy, ze zwięzami. W skrajnych polach numeracja tomu oznaczona złoc. gwiazdkami, w polu 2. i 4. złoc. stylizowane krzyże, w środkowym polu pomysłowo zakomponowany złoc. tytuł książki. Zwięzy podkreślone złoc. liniowym. Okleiny okładkowe z surowego płótna. Na przednich okładkach nadrukowany czerwono miecz i odbity na jego tle napis tytułowy  (w układzie powtórzonym z grzbietu). Na tylnych okładkach nadrukowany czarno krzyż (także powtórzony z grzbietu). Kapitałka haftowana. Wyklejki klajstrowe, stemplowane; powtarzające się motywy: Orzeł Biały, flaga krzyżacka, data 1410. Zachowane wyklejki z  oryginalnej oprawy (miecz i herby Królestwa i Litwy). Futerał wykonany z grubego kartonu oklejonego wzorzystym papierem.
Wewnątrz 23 całostronicowe (w tym jeden dwustronicowy) drzeworyty Stanisława Töpfera odbite w czerni (pierwsze plany) i brązie (sceny w tle). Każdy rozdział rozpoczęty dekoracyjnym inicjałem, zakończony zgrabnym finalikiem tego samego autorstwa.
S. Wilczek (1912-1978) - krakowski artysta-introligator i konserwator zabytkowych druków, uczeń Roberta Jahody i długoletni pracownik jego zakładu, później spółdzielni "Starodruk", wykładowca w Katedrze Grafiki Książki krakowskiej ASP, laureat licznych konkursów opraw artystycznych. Projektował i wykonywał oprawy książek, ekslibrisy, papiery ozdobne, galanterię introligatorską, narzędzia introligatorskie.
6.400.–
Sprzedano za: 9.500.–
102.
[SŁOWACKI Juliusz]. Immortele Słowackiego. Rysunki F[erdynanda] Ruszczyca. Wilno 1910. Nakł. Księg. J. Zawadzkiego. 8, s. 145. opr. oryg. pł.
Okł. lekko zabrudzona, brak karty przedtyt. Ozdobna karta tyt., czarno-białe ilustracje przed każdym rozdziałem - wszystkie autorstwa F. Ruszczyca. Bardzo piękny układ typograficzny książki. Zaw. cytaty z dzieł wieszcza ułożone tematycznie (np. Miłość-Kobieta, Natura-Piękno-Poezja, Miłość Ojczyzny-Bohaterstwo, Życie-Śmierć).
120.–
Sprzedano za: 150.–
103.
STRYJEŃSKA Zofia – Piastowie. Warszawa 1929. J. Mortkowicz. folio, s. [7], tabl. 22. wsp. teka ppł., okł. brosz. naklejona na tekę.
Stryjeńska MNK VI. I. I. 25. Okł. brosz. nieco otarta, plansze w stanie bardzo dobrym. Część tekstowa (strona tyt., wstęp, spis tablic) w odbitce kserograf. Wstęp Jerzego Warchałowskiego. Plansze na papierze kredowym form. 21,5x18,5 (portret w świetle passe-partout), zamontowane w papierowym passe-partout form. 40,5x26,5 cm. Podobizny pierwszych władców Polski z dynastii Piastów (Piast, Ziemowit, Leszek, Ziemomysł, Mieszko Pierwszy, Bolesław Chrobry, Mieczysław Drugi, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Władysław Drugi, Bolesław Kędzierzawy, Mieczysław Stary, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Bolesław Wstydliwy, Leszek Czarny, Przemysław, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki), każdy w oryg. wydawniczym passe-partout z tłoczonym tytułem kompozycji i firmowym kłoskiem oficyny. "Wizerunki 'Piastów' powstały w związku z zamierzoną inscenizacją (zresztą zaniechaną) dramatu Wyspiańskiego 'Skałka' [...]. Przedstawione wizerunki artystka starała się upodobnić do przekazów z historii i legend. Podobizny bez zbędnych szczegółów i upiększeń dekoracyjnych, są pełne szlachetnej prostoty i powściągliwości, cech stosunkowo rzadkich u Stryjeńskiej" (M. Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr. 1991, s. 25, ilustr. 51-56). "Warchałowski cenił [...] ten cykl i chociaż na ogół przesadzał w swoich zachwytach, w tym wypadku miał rację. 'Piastowie' to chyba jedno z najlepszych dział malarki" (H. Mortkowicz-Olczakowa "Pod znakiem kłoska", War. 1962, s. 175).
2.800.–
Sprzedano za: 3.600.–
104.
SZOŁOCHOW Michał. Los człowieka. Przeł. Irena Piotrowska. Drzeworytami ozdobił Stanisław Wójtowicz. Warszawa 1965. PIW. 8, s. 46, [2]. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. W tekście 11 ilustracji S. Wójtowicza.
80.–
Sprzedano za: 160.–
105.
ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. Poznań 1929. Towarzystwo Bibljofilów Polskich. 4, s. XII, 181. brosz.
Grońska 453. Grzbiet oklejony papierem, miejscami liczne zabrązowienia okł., wewnątrz stan dobry. Wydano 350 egz. numerowanych, ten nr 261. Odręczna dedykacja autora dla Kazimierza Forysia, dołączony list tego ostatniego potwierdzający przekazanie egzemplarza następnemu właścicielowi. Druk Kuglinowski - odbity w zakładach graficznych Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu, pod kierownictwem Jana Kuglina (1892-1972), dyrektora tejże drukarni, artysty sztuki drukarskiej, bibliofila. Dziesięć całostronicowych barwnych drzeworytów Zbigniewa Pronaszki w ramach paginacji. Pierwsza książka drukowana nową czcionką - antykwą Jeżyńskiego. Tekst w czerwonej ramce liniowej. Na początku trzystronicowy wstęp Kuglina: "Pierwszą na wskroś polską książkę, pierwszą, bo przepojoną miłością Twoją ku ziemi, tłoczoną pierwszą polską czcionką na polskim papierze polskim czernidłem i przyozdobioną przez polskiego artystę". Książkę prezentowano na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, jako przykład jednego z największych osiągnięć typografii odrodzonej Rzeczypospolitej, a później, w 1930, także na prestiżowej wystawie bibliofilskiej British Museum w Londynie.
Z. Pronaszko (1885-1958) - jeden z czołowych polskich artystów awangardowych I połowy XX w., współtwórca formizmu, ilustrator wielu utworów Zegadłowicza.
K. Foryś (1906-1982) - wadowicki profesor gimnazjalny, polonista, nauczyciel m.in. Karola Wojtyły, członek grupy "Czartaka", reżyser teatru gimnazjalnego, w którym występował późniejszy papież.
800.–
Sprzedano za: 1.800.–
106.
ŻUŁAWSKI Jerzy – Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Ilustracje Stefana Żechowskiego. Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 340, [3], mapa 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. (nieszpecąca). Okładka i 16 całostronicowych ilustracji S. Żechowskiego. Przedmowa Stanisława Lema. Wklejono niewielką notkę pośmiertną o ilustratorze.
80.–
Sprzedano za: 340.–
* * *