Fotografie

277.
[ARYSTOKRACJA - książę Roman Sanguszko przyjmuje wizytę księdza Adama Stefana Sapiehy w Sławucie - fotografia sytuacyjna]. [1910]. Fotografia form. 8,8x11,8 cm, nieznanego autorstwa.
Książę Roman Sanguszko (drugi z prawej) przyjmuje wizytę księdza Adama Stefana Sapiehy. Ujęcie na dziedzińcu zamku. Na odwrocie odręczny napis identyfikujący ołówkiem: "Sławuta - Paweł S[apieha] Kanonik Gromadzki - X. Adam S[apieha] - Stryj Roman [Sanguszko] - Eufemia Rzyszczewska. Niewielkie zaplamienia na odwrocie, poza tym stan bardzo dobry.
Roman Damian Sanguszko (1832-1917) - ordynat zasławski, współtwórca i właściciel biblioteki i archiwum, kolekcjoner. Został zamordowany w swoim pałacu w Sławucie przez żołnierzy rosyjskich.
Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha (1867-1951) - kardynał, arcybiskup krakowski, w l. 1922-1923 senator II RP. Od pierwszych dni wojny związany z działalnością niepodległościową. Współpracował z rządem polskim na emigracji. 1 XI 1946 wyświęcił na księdza Karola Wojtyłę.
80.–
Sprzedano za: 750.–
278.
[ARYSTOKRACJA - kaplica grobowa Sapiehów w Bilczu Złotym - fotografia sytuacyjna]. [XIX/XX w.] Fotografia form. 8x11,2 cm na podkładzie form. 11,5x13,2 cm, nieznanego autorstwa.
Widok na znajdującą się w pałacowym parku neogotycką kaplicę grobową Sapiehów, zbudowaną w 1839, przebudowaną w 1898, a obecnie pełniącą funkcję cerkwi greckokatolickiej. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu odręczny napis atramentem: "Kaplica w Bilczu Złotem. Leon i Izunia w niej spoczywają". Podkład nieco zakurzony, niewielkie zaplamienie zdjęcia, stan ogólny dobry.
80.–
Sprzedano za: 100.–
279.
[ARYSTOKRACJA - po ceremonii zaślubin Jana Andrzeja Sapiehy z Marią Krystyną ze Zdziechowskich - fotografia sytuacyjna]. [11 IX 1934]. Fotografia form. 13,4x8,3 cm, nieznanego autorstwa.
Młoda para wychodząca z kościoła. Na odwrocie odręczny napis atramentem: "Jaś i Marysia Sapiehowie 11/9 1934". Miejscami zaplamienia, stan ogólny dobry.
Jan Andrzej Eustachy Sapieha (1910-1989) - porucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego i kapitan Polskich Sił Powietrznych. Był synem Eustachego Kajetana oraz bratem Eustachego Seweryna, Lwa Jerzego i Elżbiety. Żonaty z Marią ze Zdziechowskich. Przed wojną ukończył szkołę leśniczą, a następnie gospodarował na dobrach sapieżyńskich w okolicach Różany. W latach 1929–1930 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i odbył praktykę w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Mianowany podporucznikiem rezerwy kawalerii ze starszeństwem z 1 stycznia 1933. W 1934 posiadał przydział mobilizacyjny do 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939, a następnie walczył jako lotnik w Anglii, zostając zawodowym oficerem RAF. Po wojnie został na emigracji. 28 marca 1961 otrzymał brytyjskie obywatelstwo. Zmarł 7 sierpnia 1989 w Londynie. (Wikipedia).
Maria Krystyna Sapieha (1910-2009) - polska działaczka społeczna. Córka Jerzego Zdziechowskiego (ministra skarbu II RP), żona Jana Andrzeja Sapiehy. Współzałożycielka i prezydent Fundacji Ex Animo. Studiowała w Wielkiej Brytanii i Francji. Podczas II wojny światowej przebywała poza granicami Polski. Będąc we Francji, zaangażowała się w pracę dla wywiadu (Résistance). Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wysłał ją również z misją do Włoch. Przez trzy lata była więziona we Włoszech i Niemczech, po wojnie przeniosła się do Londynu. Później utworzyła fundację „Pomoc Dzieciom Polskim”. W latach 80. wspierała „Medical Aid for Poland” i „Polską Macierz Szkolną” w Anglii. W okresie III RP działała także w Fundacji Ius et Lex. W 1962 włoska gazeta „il Giornale” nazwała ją polską Matą Hari. W 2008 ukazała się książka Moje życie, mój czas, zawierająca wspomnienia Marii Sapieżyny. Otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i francuski Krzyż Wojenny ze Srebrną Gwiazdą. 9 czerwca 2003 została odznaczona Orderem Uśmiechu. 15 kwietnia 2009 prezydent Lech Kaczyński nadał jej pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 była członkinią honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Zmarła w 2009 roku, pozostawiając trzech synów – Jana Pawła, Jerzego Andrzeja i Eustachego Piotra. (Wikipedia).
80.–
Sprzedano za: 360.–
280.
[ARYSTOKRACJA - Potoccy - ołtarz w krypcie grobowca w klasztorze OO. Bernardynów w Krystynopolu]. [1892]. Fotografia form. 30,6x24,2 cm na podkładzie form. 37,8x28 cm, nieznanego autorstwa.
Reprodukcja fotograficzna szkicu architektonicznego wykonanego przez architekta Zygmunta Hendela (w prawym dolnym narożniku kliszy: "ZHendel 92". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Nad zdjęciem wykaligrafowany napis: "Ołtarz w krypcie grobowca Hr: Potockich w Krystynopolu w klasztorze OO. Bernardynów". Podkład lekko zaplamiony, stan zdjęcia bardzo dobry.
Z. Hendel (1862-1929) - architekt, historyk architektury i konserwator zabytków.
140.–
Sprzedano za: 160.–
281.
[ARYSTOKRACJA - Tenczyńscy, obecnie Potoccy - plan parteru restauracji zamku tenczyńskiego]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 19,5x18,8 cm na podkładzie form. 32,5x25 cm, autorstwa J[ózefa] Sebalda w Krakowie.
Reprodukcja fotograficzna szkicu architektonicznego "Szkice restauracyi zamku tenczyńskiego pod Krakowem. Wykonane na podstawie zdjęć prof. [Władysława] Łuszczkiewicza w dziele ''Zabytki dawnego budownictwa w obrębie c.k. konserw. krakowskiego' (Kraków 1864-1868), i zdjęć własnych". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. W prawym dolnym narożniku zdjęcia wycisk: "J. Sebald". Stan bardzo dobry.
282.
[BARTEL Kazimierz - premier we Lwowie - fotografia sytuacyjna]. [1926]. Fotografia form. 8,2x13 cm, nieznanego autorstwa.
Premier na jednej z ulic. Na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu, poza tym stan dobry. Na odwrocie odręczny napis ołówkiem: "premier Kazimierz Bartel Lwów 1926".
K. Bartel (1882–1941) - matematyk, profesor geometrii wykreślnej, rektor Politechniki Lwowskiej, wolnomularz. Od od 1914 służył w pułku wojsk kolejowych armii austro-węgierskiej. Uczestnik obrony Lwowa w 1918. Minister kolei żelaznych (w pięciu gabinetach), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, dwukrotnie wicepremier, pięciokrotnie premier - w latach 1922–1929 - poseł, w latach 1937–1939 - senator. Pierwszy premier Polski po przewrocie majowym. Sekretarz Kapituły Orderu Orła Białego.
100.–
Sprzedano za: 260.–
283.
[BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. [22 VII 1917]. Fotografia form. 8,8x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Dowódca 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich w mundurze, widoczny przy końcu suto zastawionego stołu. Na odwrocie odręczny napis atramentem: "Kraków - Gospoda Legjonowa z okazji meczu V. p. Legjonów w dniu uwięzienia Marszałka Piłsudskiego przez Niemców 1917 r.". Stan dobry. Rzadkie.
W. Belina-Prażmowski (1888-1938) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego i twórca odrodzonej kawalerii polskiej. W VIII 1914 stworzył pierwszy szwadron kawalerii. Był organizatorem i dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. "beliniaków", na czele którego przeszedł cały szlak bojowy Legionów. Ułani Beliny brali udział w walkach I wojny św., wsławiając się m.in. słynną szarżą na pułki rosyjskie pod Rokitną w VI 1915. Wiosną 1914 awansowany na stopień rotmistrza, z początkiem 1917 awansowany na stopień majora, a w II 1919 awansowany do stopnia pułkownika. Po I wojnie św. twórca I Brygady Kawalerii. Po przejściu do cywila osiadł w Krakowie. W l. 1931-1933 prezydent miasta Krakowa. W l. 1933-1937 wojewoda lwowski. Wielokrotnie odznaczany.
284.
[BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - w Truskawcu - fotografia sytuacyjna]. 6 IV 1934. Fotografia form. 17,3x23,2 cm, wykonana w Zakładzie Artystyczno-Fotograficznym J. Grünfelda w Truskawcu.
Na fotografii widoczni m.in.: (3 od lewej) Rajmund Jarosz (1875-1937) - burmistrz i prezydent miasta Drohobycza, właściciel uzdrowiska Truskawiec (od 1911) i Horyniec, prezes Związku Uzdrowisk Polskich; (5 od lewej) Władysław Belina-Prażmowski - wówczas wojewoda lwowski; (7 od lewej) Bronisław Pieracki (1895-1934) - wówczas minister spraw wewnętrznych. Najprawdopodobniej to jedno z ostatnich ujęć, na którym widzimy ministra Pierackiego zamordowanego - postrzelonego przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 15 czerwca 1934 przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ul. Foksal w Warszawie; pomiędzy W. Beliną-Prażmowskim, a B. Pierackim niezidentyfikowany, wysoki stopniem oficer Policji Państwowej. Na dolnym marginesie fotografii odręczny napis atramentem ("Truskawiec d. 6.VI. 1934 r. Rajmund Jarosz") i  podpis właściciela uzdrowiska. Na odwrocie piecz.: "6 czer 1934 Zakład Art. Fotograficzny J. Grünfeld Truskawiec". Narożniki lekko załamane, niewielkie zaplamienia na odwrocie, stan ogólny dobry.
W. Belina-Prażmowski (1888-1938) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego i twórca odrodzonej kawalerii polskiej. W VIII 1914 stworzył pierwszy szwadron kawalerii. Był organizatorem i dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. "beliniaków", na czele którego przeszedł cały szlak bojowy Legionów. Ułani Beliny brali udział w walkach I wojny św., wsławiając się m.in. słynną szarżą na pułki rosyjskie pod Rokitną w VI 1915. Wiosną 1914 awansowany na stopień rotmistrza, z początkiem 1917 awansowany na stopień majora, a w II 1919 awansowany do stopnia pułkownika. Po I wojnie św. twórca I Brygady Kawalerii. Po przejściu do cywila osiadł w Krakowie. W l. 1931-1933 prezydent miasta Krakowa. W l. 1933-1937 wojewoda lwowski. Wielokrotnie odznaczany.
285.
[BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - fotografia rysunku Zygmunta Rozwadowskiego "Portret Władysława Beliny-Prażmowskiego"]. [nie przed III 1916]. Fotografia form. 16x21,4 cm.
Reprodukcja fotograficzna rysunku prezentowanego podczas pierwszej wielkiej wystawy sztuki o tematyce legionowej "Legiony Polskie", która odbyła się III i IV 1916 w Pałacu Sztuk Pięknych Krakowie. Fotografie dzieł sztuki (prace alegoryczno-symboliczne, portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, batalistyczne, rzeźby) stworzonej przez artystów (malarzy, grafików, rzeźbiarzy) - żołnierzy legionowych, których około stu osiemdziesięciu służyło w szeregach Legionów Polskich, wykonał Antoni Pawlikowski na zlecenie Polskiego Archiwum Wojennego, które zamówiło pełną dokumentację fotograficzną obiektów w krakowskiej firmie fotograficznej.
Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie napis własn. ołówkiem: "p. Angelus" (Alina Angelusowa (1923-2019) - córka pułkownika). Stan dobry.
W. Belina-Prażmowski (1888-1938) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego i twórca odrodzonej kawalerii polskiej. W VIII 1914 stworzył pierwszy szwadron kawalerii. Był organizatorem i dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. "beliniaków", na czele którego przeszedł cały szlak bojowy Legionów. Ułani Beliny brali udział w walkach I wojny św., wsławiając się m.in. słynną szarżą na pułki rosyjskie pod Rokitną w VI 1915. Wiosną 1914 awansowany na stopień rotmistrza, z początkiem 1917 awansowany na stopień majora, a w II 1919 awansowany do stopnia pułkownika. Po I wojnie św. twórca I Brygady Kawalerii. Po przejściu do cywila osiadł w Krakowie. W l. 1931-1933 prezydent miasta Krakowa. W l. 1933-1937 wojewoda lwowski. Wielokrotnie odznaczany.
286.
[BONIECKI Eustachy - pogrzeb jednego z założycieli Towarzystwa Sportowo-Oświatowego "Fablok" w Chrzanowie - fotografia sytuacyjna]. 3 VII 1933. Fotografia pocztówkowa form. 8,6x13,5 cm, nieznanego autorstwa.
Kondukt pogrzebowy i bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy żegnający pracownika Wydziału Montażowego Pierwszej Fabryki Lokomotyw - jednego z założycieli Towarzystwa Sportowo-Oświatowego "Fablok" w Chrzanowie. Na odwrocie odręczny napis atramentem: "Pogrzeb św. p. Eustachego Bonieckiego w Chrzanowie w dniu 3. lipca 1933 r.". Stan bardzo dobry.
70.–
Sprzedano za: 70.–
287.
[DĄBCZAŃSKA Helena - fotografia portretowa]. [7 II 1909]. Fotografia form. 19,2x22 cm, nieznanego autorstwa.
Datowanie fotografii ustalono na podstawie informacji zamieszczonej na portalu polona.pl. Na lewym marginesie niezbyt czytelny atramentowy napis z inicjałami "H.D.". Na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu. Zdjęcie wysrebrzone, szczególnie prawy górny jego fragment.
H. Dąbczańska (1863-1956) - polska kolekcjonerka książek, dzieł sztuki, przedmiotów rzemiosła artystycznego, ofiarodawczyni wartościowych i bogatych kolekcji dla wielu polskich muzeów. Była córką Natalii z Laskiewiczów i Antoniego Dąbczańskiego, adwokata, patrioty i działacza politycznego. Po śmierci męża Włodzimierza Budzynowskiego przez pewien czas używała obu nazwisk, po czym wróciła do panieńskiego. Zyskała wielkie uznanie dzięki pasji kolekcjonerskiej. Gromadziła wielką ilość książek, w tym szereg inkunabułów oraz rycin, rysunków i obrazów artystów polskich i obcych, ikony, ceramikę, tkaniny i meble. W swojej willi u stóp lwowskiej Cytadeli miała prywatne muzeum, które było także miejscem niedzielnych spotkań elity Lwowa (niedzielne poranki artystyczne). Przed I wojną światową zorganizowała we Lwowie dwie wielkie wystawy tkanin, strojów i rzemiosła artystycznego z epoki biedermeieru. Zamierzała ofiarować najcenniejszą część swojej kolekcji narodowi polskiemu z przeznaczeniem na wzbogacenie odbudowywanego Wawelu, jednak zbiory ostatecznie przekazała Muzeum Narodowemu w Krakowie, Muzeum Techniczno-Przemysłowemu w Krakowie, Muzeum Etnograficznemu w Krakowie i Muzeum im. Jana III we Lwowie. Część jej zbiorów zasiliła Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Podolskie w Tarnopolu, Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1909 podarowała szereg obrazów malarzy lwowskich do utworzonej w 1907 Galerii Obrazów we Lwowie, a w 1922 kolekcję obrazów malarzy lwowskich i biedermeierowskich dzieł sztuki do Muzeum Narodowemu im. Jana III we Lwowie. Była urzeczona Huculszczyzną. Ratowała od zniszczenia stare przedmioty z cerkwi w Małopolsce Wschodniej (skupowała usuwane podczas remontów fragmenty ikonostasów, świeczniki, krzyże i obrazy). Swoją bogatą huculską kolekcję (około 100 lichtarzy majolikowych i rzeźbionych w drzewie, kilkadziesiąt krzyży, kilkadziesiąt zgard huculskich, haftów, figur, obrazów, słupów) ofiarowała w 1911 krakowskiemu Muzeum Etnograficznemu, mającemu siedzibę na Wawelu. Kolejny, największy dar ofiarowała temu muzeum w 1920, kiedy przeniosła się do Krakowa i zamieszkała na Wawelu w budynku sąsiadującym z Muzeum Etnograficznym. W 1939 ponownie zamieszkała we Lwowie. Po zakończeniu wojny w wyniku przymusowych wysiedleń Polaków ze Lwowa przeniosła się do Krakowa, gdzie zmarła w zakładzie Helclów. (Wikipedia).
288.
[DYBOWSKI Benedykt - fotografia portretowa]. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 16x5x11,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na odwrocie odręczny napis atramentem: "prof. Dybowski". Stan dobry.
B. Dybowski (1833-1930) - wybitny polski podróżnik, przyrodnik (pierwsze opracowania fauny Bajkału), odkrywca i lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszawskiej, autor ponad czterdziestu prac naukowych, uczestnik powstania styczniowego, działacz niepodległościowy oraz żarliwego propagatora abstynencji alkoholowej.
80.–
Sprzedano za: 850.–
289.
["FARAON" - fotosy z filmu]. [1965]/1966. Zestaw 2 fotografii form. 30x39,3 cm, autorstwa Jacka Stachlewskiego.
Barwne ujęcia wykonane podczas kręcenia zdjęć do dramatu historycznego "Faraon" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, wg scenariusza reżysera i Tadeusza Konwickiego, którego premiera miała miejsce w 11 III 1966. Film był nominowany do Oscara i był jednym z największych przedsięwzięć Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi. Na fotosach widoczni m.in.: Leszek Herdegen jako Pentuer, Piotr Pawłowski jako Herhor, Emir Buczacki jako Tutmozis. Na odwrocie odręczne napisy: "Cinema 66 'Pharaon"" oraz numeratorem: "PM 894", "1966". Stan bardzo dobry.
290.
[FOTOGRAFIA w typie "żywego obrazu" - "Pogodzenie się stanów w Polsce"]. 1892. Fotografia form. 13,5x18,7 cm na podkładzie form. 25x30,8 cm.
Przedstawia upozowaną grupę w stylizowanych strojach szlacheckich, mieszczańskich, chłopskich, robotniczych. W centrum kompozycji na postumencie popiersie z podobizną Adama Mickiewicza. W prawym dolnym narożniku nadruk na kliszy: "J. Gach. 1892". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Podkład z niewielkimi zaplamieniami, poza tym stan dobry.
291.
[GNIEZNO - uroczystość ponownego odsłonięcia pomnika poświęconego pierwszemu koronowanemu władcy Polski – Bolesławowi Chrobremu - fotografia sytuacyjna]. IV 1929. Fotografia form. 11,4x8, 4 cm, nieznanego autorstwa.
Uczestnicy uroczystości w pamiątkowym ujęciu na tle pomnika. Stan dobry.
Pomnik Bolesława Chrobrego – pomnik poświęcony pierwszemu koronowanemu władcy Polski – Bolesławowi Chrobremu, znajdujący się w Gnieźnie, przy ulicy Jana Łaskiego. Monument stoi w najbliższym sąsiedztwie bazyliki prymasowskiej, na Wzgórzu Lecha. Inicjatorem budowy pomnika był ks. bp Antoni Laubitz. Pomnik zaprojektowany został przez artystę-rzeźbiarza, Marcina Rożka. 12 września 1925 roku odsłonięta została przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego gipsowa replika pomnika, która oficjalnie była aktem położenia kamienia węgielnego i uczczeniem 900. rocznicy gnieźnieńskiej koronacji Bolesława Chrobrego. Spiżowy monument został wykonany w Warszawie w zakładzie Braci Łopieńskich. Ostatecznie stanął na najniższym poziomie tarasowego placu katedralnego w kwietniu 1929 roku, a uroczystego odsłonięcia dokonał 30 maja 1929 Prezydent RP Ignacy Mościcki. Pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po 60. latach od inauguracji dzieła Rożka, król Bolesław I Chrobry ponownie stanął na cokole gnieźnieńskiego pomnika. Monument tym razem ustawiono na wyższym tarasie placu katedralnego, tuż przy schodach, co potęguje wielkość (4,75 m postać i blisko 4 m cokół) postumentu. Uroczystość ta miała miejsce 9 maja 1985 roku, a wykonawcą rzeźby, opartej o pierwowzór sprzed II wojny był Jerzy Sobociński; inny artysta – podobnie jak Marcin Rożek – związany z Wielkopolską. (Wikipedia).
292.
[GÓRY - dzieci w Zakopanem - fotografia sytuacyjna stereoskopowa].  [l. 20. XX w.]. Fotografia stereoskopowa form. 7,9x7,6 cm razy 2 na podkładzie form. 8,8x17,8 cm, wykonana przez Keystone View Company.
Przedstawia siedmioosobową grupę dzieci częściowo odzianych w stroje regionalne. Po bokach zdjęcia firmowe nadruki: "Keystone View Company. Manufacturers. Publishers", "Meadville, Pa., New York, N.Y., Chicago, Ill, London, England". Pod zdjęciem firmowy nadruk: "15609T Polish School Children, the Village of Zakopane, Galicia, Poland", nad zdjęciem firmowy nadruk: "T389 **". Na odwrocie nadruk z obszernym omówieniem treści przedstawianej na fotografii po angielsku. Stan bardzo dobry.
Keystone View Company - największa firma amerykańska zajmująca się fotografią stereoskopową działająca w l. 1892-1964. Firma stosowała bardzo zaawansowane technologie i pokazywała obrazki z całego świata.
120.–
Sprzedano za: 130.–
293.
[GÓRY - "Park Narodowy w Pieninach - Facimiech Mniszka" - fotografia widokowa]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form. 17x23 cm na podkładzie form. 28,5x33,5 cm, nieznanego autorstwa.
Zdjęcie naklejone na gruby kartonowy podkład. Na górnym i dolnym marginesie podkładu wyciski identyfikujące. Stan dobry.
90.–
Sprzedano za: 90.–
294.
[GÓRY - wycieczka na Turbacz - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 1931. Fotografia form. 12,9x17,8 cm, autorstwa K. Janickiego z Krakowa.
Fotografia reprodukowana w nr. 4 "Dodatku Ilustrowanego" z 1931 z maszynopisowym nadrukiem o tym informującym na odwrocie oraz napisem ołówkowym: "Czterej członkowie klubu 'Wycieczkowców' Y.M.C.A. Kraków na Turbaczu w czasie pięknego zachodu słońca. Fotogr. Janicki K. Kraków.". Zaplamienia na odwrocie, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 109.–
295.
[GÓRY - w obiektywie Stefana Konwińskiego - fotografie widokowe]. l. 60. XX w. Zestaw 4 fotografii form. ca 30x40 cm i 40x30 cm.
Fotografie czarno-białe. Na odwrocie wszystkich zdjęć piecz.: "Stefan Konwiński Członek Z.P.A.F. Katowice ul. Sobieskiego 8/9 tel. 300-28" oraz odręczne tytuły długopisem, ręką fotografa:
1. Tatry: masyw Giewontu
2. Tatry. Giewont w chmurach
3. Tatry. Limba n. Morskim Okiem
4. Pieniny. Limba na Sokolicy
Dolny margines "Limby na Sokolicy" z dwoma naderwaniami, poza tym stan dobry.
S. Konwiński (1913-1990)  - fotograf, od 1950 członek ZPAF w okręgu śląskim, od 1957 członek ZPAF oddziału katowickiego. Fotografię artystyczną zaczął uprawiać od 1947. Od 1950 związany z Katowicami. Głównym tematem jego twórczości był krajobraz śląski. Brał udział w licznych wystawach, m.in. na wystawie "Specyfika Śląskiego Pejzażu" w Galerii Katowice w 2006.
296.
[GÓRY - Szczawnica - modernizacje pijalni wód mineralnych - fotografie dokumentacyjne]. [l. 60./70. XX w.]. Album zaw. 15 fotografii form. ca 13x18 cm.
Album form. ca 23,5x33,5 cm, k. 20 (w tym 5 pustych). Oprawa: brązowa skóra z wytłoczonymi na licu i tyle oprawy motywami góralskimi, grzbiet przewiązany rzemykiem. Na wewnętrznej stronie przedniej okł. naklejony pasek papieru z tytułowym tekstem: "Dokumentacja fotograficzna Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego Szczawnica". Zdjęcia naklejone na karty albumu, na dolnych marginesach pod zdjęciami naklejone paski papieru z maszynopisowymi napisami identyfikującymi - kolejno: "Źródło Magdalena - nowa pijalnia", "Źródło Magdalena - pijalnia oraz zejście do ujęcia źródła (w budowie)", "Źródło Magdalena - nieistniejąca pijalnia", "Źródło Wanda - portal wraz z punktem czerpanym (ogrodzenie w budowie)", "Źródło Wanda - punkt czerpalny ogólnodostępny", "Źródło Wanda - pawilon ujęcia źródła (budowa ogrodzenia), "Źródło Szymon - budowa nowego punktu czerpalnego (w głębi pawilon źródła)", "Źródło Szymon - budowa nowego punktu czerpalnego", "Źródło Szymon - misa przelewowa budowanego punktu czerpalnego", "Źródło Szymon - pawilon źródła (obecnie w przebudowie)", "Źródło Szymon - istniejący punkt czerpalny", "Źródło Jan - portal wejście do chodnika eksploatacyjnego (zbiorniki na wodę mineralną do montażu w chodniku", "Źródło Jan - szybik z komory eksploatacyjnej", "Źródło Jan - odwierty eksploatacyjne, rurociąg szklany w chodniku (w budowie)", "Inwestycja wody mineralnej - hydrofornia (w budowie zbiornik wody mineralnej)". Stan bardzo dobry.
297.
[HAMMERLING Ludwik Mikołaj - uroczystość poświęcenia Domu Ludowego im. L. M. Hammerlinga w Brodach, koło Kalwarii Zebrzydowskiej - fotografie sytuacyjne]. [X 1926]. Zestaw 2 fotografii form. 10x15 cm, 9,2x14,2 cm, nieznanego autorstwa.
Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości słuchający przemówień podczas uroczystości poświęcenia Domu Ludowego im. L. M. Hammerlinga w Brodach, z osobistym udziałem byłego senatora. Stan dobry.
L. M. Hammerling (1874-1935) - przedsiębiorca, właściciel ziemski, senator I kadencji w II RP z okręgu Lanckorony z PSL „Piast”. Był pochodzenia żydowskiego. W 1886 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych gdzie udzielał się w polityce po stronie Republikanów w Pensylwanii i Nowym Jorku. W 1908 założył firmę medialną American Association of Foreign Language Newspapers w Nowym Jorku. Znany jako Louis N. Hammerling, żeby dostać obywatelstwo amerykańskie złożył fałszywe dokumenty, które stwierdziły, że urodził się na Hawajach. Jego obywatelstwo amerykańskie zostało anulowane w 1924. Wrócił do Polski w 1921, trzy lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Został wybrany do senatu w I kadencji w 1922. Jako właściciel majątku Brody w powiecie wadowickim był gospodarzem spotkania, w którym w 1923 przywódcy PSL „Piast”, Związku Ludowo-Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji negocjowali pakt lanckoroński, w efekcie którego doszło do powstania pierwszego rządu Chjeno-Piasta. Sąd marszałkowski zarzucił Hammerlingowi, że w czasie pobytu w USA nie przyznawał się do polskości i prowadził akcję korzystną dla Niemiec. W 1928 powrócił na stałe do Stanów Zjednoczonych z paszportem dyplomatycznym. Zmarł 27 kwietnia 1935 w wyniku wypadku lub samobójstwa – wypadł z 18. piętra budynku. Żonaty z Klarą Szechter, a następnie z Zofią z Brzezickich, właścicielką znanego w Krakowie Hotelu Pod Różą. Z pierwszą żoną miał troje dzieci: Maxa, Emmanuela i Jamesa Hammerlinga. Z drugą żoną miał syna Louisa Hammerlinga. (Wikipedia).
140.–
Sprzedano za: 140.–
298.
HERMANOWICZ Henryk – [Fotografia portretowa niezidentyfikowanej Marysi]. [1937]. Fotografia form. 13,2x8,4 cm.
Śliczna, młoda dziewczyna ujęta w popiersiu. Na odwrocie piecz.: "[...] Zdjęcie Henryka Hermanowicza" oraz dedykacja atramentem portretowanej: "Stachowi - aby od czasu do czasu o mnie wspomniał - Marysia Ż. Krzemieniec 12.XI.37". Prawy górny narożnik lekko załamany, poza tym stan dobry.
H. Hermanowicz (1912-1992) - wybitny polski fotograf. Jeden z najwybitniejszych uczniów Jana Bułhaka. Urodzony w Wilnie. Od 1937 pracował w Krzemieńcu w pracowni fotograficznej prowadzonej przez Stanisława Sheybala. Od 1945 osiadł na stałe w Krakowie, gdzie stworzył jeden z najpiękniejszych portretów fotograficznych Krakowa zatytułowany "Kraków - cztery pory roku". Autor zdjęć w wielu wydawnictwach książkowych.
299.
[KADEN-BANDROWSKI Juliusz - ze znajomymi - fotografia sytuacyjna]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form. 8,8x11,8 cm, nieznanego autorstwa.
Pisarz siedzi na ławce i oddaje się dyskusjom. Na odwrocie odręczny napis identyfikujący. Stan dobry.
J. Kaden-Bandrowski (1885-1944) – prozaik i publicysta, wolnomularz, kapitan piechoty Wojska Polskiego.
300.
[KONIE - na torze wyścigów konnych we Lwowie - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 1910, nie po 1914?]. Fotografia form. 8,8x13,8 cm, autorstwa Marka Münza we Lwowie.
Zwycięzca na koniu po wybranej gonitwie. Wokół licznie zgromadzeni amatorzy wyścigów. Na odwrocie nadruk: "Zakład fotograficzny, powiększeń, cynkograficzny i światłodruków MARKA MÜNZA we Lwowie ul. Jagiellońska l. 15 -- Telefon 2014-IV", piecz.: "Biuro Jllustracyjne Marka Münza we Lwowie" oraz odręczne napisy identyfikujące ołówkiem. Stan dobry.
M. Münz (Max) vel Markus Mordche (1878-1937) – „w l. 1925-1928 prowadził wspólnie z Samuelem Nickiem atelier fotograficzne przy ul. Batorego 32 (Kniazia Roman); w l. 1904-1908 atelier ‘Elwira’ przy ul. Kopernika. W 1910 r. Münz otworzył własne atelier przy ul. Jagiellońskiej 15 (Hnatiuka), które prowadził do końca życia (w 1937 r. atelier przeszło na jego wdowy Aurelii). Jednocześnie Münz brał udział w innych przedsiębiorstwach lub zakładał nowe. Tak, w l. 1912-1914 przy ul. Batorego 12  funkcjonował Artystyczno-Cynkograficzny Zakład ‘Marek Münz i Spółka’; w l. 1921-1924 Münz kierował atelier fotograficznym zmarłego S. Klaftena przy ul. Jagiellońskiej 11; w 1927 r. do spółki z dawnym kolegą S. Nickiem prowadził atelier ‘Mimoza’ przy ul. Karola Ludwika 35. W tym samym roku otworzył on jeszcze jedno własne atelier fotograficzne ‘Diana’ w centrum handlowym przy ul. Leona Sapiehy 34 (S. Bandery). M. Münz był autorem licznych fotografii z widokami Lwowa, często drukował swoje prace w lwowskich czasopismach.” (biogram za: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 304).
301.
[KONIE - fotografie sytuacyjne]. [l. 40. XX w.?]. Zestaw 42 fotografii form. pocztówkowego.
Fotografie anonimowe, zarówno pod względem autorstwa, jak i przedstawionych zwierząt. Na zdjęciach ukazano z reguły pojedyncze osobniki, czasem w obecności masztalerza; na kilku zdjęciach widoczne stado kilkunastu koni. Część odbitek wykonano na papierze niemieckiej firmy Voigtländer. Na odwrocie wielu zdjęć nadruk adresowy. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
302.
[KONIE - na torze wyścigów konnych - fotografie sytuacyjne]. [1943/1944]. Zestaw 4 fotografii form. ca 17x23 cm, autorstwa Narcyza Pełczyńskiego w Warszawie.
Na fotografiach zawodnicy na koniach, fragment gonitwy. Na odwrocie piecz.: "Narcyz Pełczyński Warszawa-Mokotów ul. Czeczota 3 m.3 Tel. 4.24-40" i piecz. z datami: "17. LIP. 1943", "5. WRZ. 1943", "4. CZER. 1944", oraz napisy identyfikujące atramentem. Zdjęcia miejscami nieco zaplamione, narożniki lekko załamane, stan ogólny dobry.
303.
[KRAKÓW - artysta rzeźbiarz Jan Florian Raszka w pracowni przy grupie rzeźb zaprojektowanych do umieszczenia przed wejściem do gmachu głównego Akademii Górniczej]. [nie po 1935]. Zestaw 2 fotografii form. 6,6x5,7 cm, 17,5x13,4 cm, nieznanego autorstwa.
Artysta przy figurach gloryfikujących zawody górników i hutników. Otarcia krawędzi, poza tym stan dobry.
J. F. Raszka (1871-1945) - rzeźbiarz, grawer, medalier, malarz, profesor i pedagog akademicki pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego. Tworzył pod wpływem modernizmu – secesji oraz art déco. Był autorem wielu rzeźb i monumentów, które stanęły w przestrzeni publicznej w okresie II RP. Po wybuchu II wojny światowej wszystkie zewnętrzne płaskorzeźby i pomniki Raszki zostały zburzone przez Niemców. (Wikipedia).
304.
[KRAKÓW - widok na klasztor Klarysek i kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej - fotografia widokowa]. [ok. 1903]. Fotografia form. 19,5x25,2 cm, autorstwa [Amalii Krieger w Krakowie].
Widok zewnętrzny zabudowań od wschodu. Stan dobry. Fotografia reprod. w: E. Gaczoł, J. Gellner "Amalia Krieger". Kraków 2009, Muzeum Krakowa - opis przy zdjęciu: "Klasztor Klarysek i kościół św. Andrzeja, ok. 1903. Klasztor sióstr klarysek został  ufundowany przez króla Władysława Łokietka około 1325 roku. Kościół powstał w XI wieku z fundacji Sieciecha, palatyna księcia Władysława Hermana".
305.
[KRAKÓW i okolice - Brama Krakowska w Ojcowskim Parku Narodowym - fotografia widokowa]. l. 30 XX w. Fotografia form. 14x9,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na odwrocie ołówkowy tekst: "Przed bramą Krakowską wznosi się fantastyczna skała o kształcie głowy, zwana 'Żydem z brodą'. Podczas wojny jednak odpadło pół brody od strony zewnętrznej. Żydzi nazywają zaś Turkiem". W górnym fragmencie lica słabo widoczny odręczny napis: "Ojców". Stan dobry.
306.
[KRAKÓW i okolice - Ojców - chatka w skale - fotografia widokowa]. l. 30 XX w. Fotografia form. 9,6x13,1 cm, autorstwa [Edwarda] Zalasińskiego.
Na odwrocie ołówkowy tekst identyfikujący i podpis: "fot. Zalasiński". Stan bardzo dobry.
307.
[LENINGRAD - Pałac Zimowy - fotografia widokowa]. [l. 60. XX w.]. Fotografia form. 28,3x38,4 cm, autorstwa Seweryna Błochowicza.
Zdjęcie czarno-białe. Przedstawia widok na pałac z Kolumną Aleksandrowską od strony Bramy Narwskiej. Na odwrocie piecz.: "[...] Autor: Błochowicz Rok 1967", "P.P. 'Desa' [...]" oraz napis ołówkiem: "Leningrad - Pałac Zimowy". Miejscami zaplamienia na odwrocie, stan ogólny dobry.
S. Błochowicz (1912-2006) - artysta-fotografik śląski zamieszkały w Katowicach. Członek ZPAF od 1950. Od czasu II wojny św. zajmował się fotografią artystyczną, zaś od 1953 związany z katowicką ASP. Specjalizował się w pejzażach w technice izohelii lub solaryzacji.
308.
[MALCZEWSKI Jacek - reprodukcja fotograficzna obrazu "Portret Józefa Sarego"]. [nie przed 1913]. Fotografia form. 23,2x19,2 cm na oryg. podkładzie form. 38,5x28 cm, wykonana w atelier [Amalii Krieger w Krakowie].
Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Pod zdjęciem nadruk: "Fotografował J. Krieger w Krakowie". Na odwrocie ołówkowy napis: 'Wice Prezydent Sare". Narożniki podkładu lekko otarte, stan zdjęcia bardzo dobry.
J.  Sare, także Saare, Sarre (1850-1929) - architekt i budowniczy, wieloletni drugi wiceprezydent miasta Krakowa.
309.
[MARYNARKA - m/s Nowa Huta - fotografia sytuacyjna]. [nie po 1976]. Fotografia form. 17,8x13 cm, autorstwa M. Syrowatko w Gdyni.
Statek motorowy - drobnicowiec widoczny we fragmencie. Na odwrocie piecz.: "Foto-Reporter Prasowy M. Syrowatko Gdynia, ul. Abrahama Nr. 28, m. 11 Tel. 45-92", "Polskie Linie Oceaniczne". Stan dobry.
m/s Nowa Huta - drobnicowiec pływający w latach 1952-1976. Był prototypową jednostką typu B-50, która zapoczątkowała serię tzw. "lewantów" – statków budowanych na podstawie zmodyfikowanych przedwojennych planów polskich z belgijskiej stoczni Cockerilla. Zbudowany w 1952 w Stoczni Gdańskiej na zamówienie Polskich Linii Oceanicznych pod nazwą Stolica. Nieco później przemianowany i nazwany Warszawa, by ostatecznie jeszcze w tym samym roku zostać ostatecznie nazwanym Nowa Huta. Eksploatowany na linii śródziemnomorskiej (lewantyńskiej), dalekowschodniej i południowoamerykańskiej do roku 1976. W 1977 sprzedany armatorowi greckiemu.
310.
[MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas niezidentyfikowanej uroczystości - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 1926]. Fotografia form. 11x8,1 cm, nieznanego autorstwa.
Prezydent wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości. Za prezydentem jego adiutant rtm. Kazimierz Jurgielewicz. Na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu. Stan dobry.
I. Mościcki (1867-1946) - polityk, prezydent RP w l. 1926-1939, budowniczy przemysłu chemicznego w Polsce.
311.
[MOŚCICKI Ignacy - prezydent na trybunie honorowej podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. [11 XI 1933]. Fotografia form.8,8x11,8 cm, nieznanego autorstwa.
Prezydent na trybunie honorowej. Widoczny m.in. szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (obok prezydenta, w cylindrze). Za prezydentem stoją jego adiutanci: kapitan Zygmunt Gużewski (z lewej) i porucznik Władysław Krotkiewski (z prawej). Wokół widoczna licznie zgromadzona publiczność uroczystości. Stan dobry.
I. Mościcki (1867-1946) - polityk, prezydent RP w l. 1926-1939, budowniczy przemysłu chemicznego w Polsce.
80.–
Sprzedano za: 80.–
312.
[NIEMEN Czesław - fotografia portretowa]. [l. 70. XX w.]. Fotografia form. 14x9 cm, nieznanego autorstwa.
Pieśniarz ujęty w półpostaci, z profilu. Zdjęcie czarno-białe podkolorowane. Niewielkie zaplamienia na odwrocie, poza tym stan dobry.
C. Niemen, właśc. Czesław Juliusz Niemen-Wydrzycki (1939-2004) - kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz i wokalista rockowy, autor tekstów piosenek. Jeden z najważniejszych twórców muzyki w Polsce. (Wikipedia).
313.
[PASSENT Daniel, KYDRYŃSKI Lucjan - na wczasach - fotografia sytuacyjna]. 29 VII 1978. Fotografia form. 12x17,9 cm, nieznanego autorstwa.
Dziennikarze na zagranicznych wakacjach. Na odwrocie odręczny napis: "29.7.78 r. Korczula - po lewej D. Passent - po prawej L. Kydryński. Na odwrocie niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry.
D. Passent, właśc. Passenstein (ur. 1938) – polski dziennikarz, wieloletni felietonista tygodnika „Polityka”, tłumacz, satyryk i autor książek. (Wikipedia).
L. Kydryński (1929-2006) – polski dziennikarz, konferansjer, prezenter sceniczny, publicysta. (Wikipedia).
314.
[POLSKA - w obiektywie Alexandra Balickiego - fotografie widokowe i sytuacyjne]. l. 60. XX w. Zestaw 14 fotografii form. ca 39,5x30 cm i 30x39,5 cm.
Fotografie czarno-białe. Na odwrocie wszystkich zdjęć piecz.: "Balicki Alexander artysta fotografik Bytom, pl. Kościuszki 4 m 2 tel. 81-30-30 Związek Polskich Artystów Fotografików" oraz odręczne tytuły długopisem, ręką fotografa:
1. Kraków - Kościół Mariacki
2. Wwa - pom. Mickiewicza
3. Ratusz w Zamościu
4. Kłodzko nad Nysą
5. Lublin - Brama Krakowska
6. Zamek w Lublinie
7. Majdanek - pamięci ofiar faszyzmu
8. Na szlaku bitewnym gen. Kleeberga
9. Nad jez. Rożnowskim
10. Poprad pod Żegiestowem
11. Na Sokolicy
12. Dunajec pod Szczawnicą
13. Na grani
14. Kwiat
Stan dobry.
A. Balicki (1912-2006) - artysta fotografik, lwowianin, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1952. Absolwent Szkoły Korpusu Kadetów we Lwowie i Politechniki Lwowskiej. Fotografował od 1929, członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, zadebiutował na wystawie w 1935. Związany z Bytomiem i Katowicami. Uprawiał fotografię portretową, architektury i krajobrazu, sportową oraz reportaż. Brał udział w licznych wystawach.
640.–
Sprzedano za: 850.–
315.
[PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - sikora modra]. Fotografia czarno-biała form. 12,5x17,1 cm.
Na odwrocie ołówkowy napis: "Andrzej Baliński", atramentowy: "Fot. 'Moa'" oraz naklejony pasek papieru z maszynopisowym tekstem objaśniającym: "Sikora modra Parus caeruleus". Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
316.
[PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - czajka]. Fotografia czarno-biała form. 12,5x17,1 cm.
Na odwrocie ołówkowy napis: "Andrzej Baliński", atramentowy: "Fot. 'Moa'" oraz naklejony pasek papieru z maszynopisowym tekstem objaśniającym: "Czajka Vanellus vanellus siedząca na gnieździe. Kotlina Biebrzy.". Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
317.
[PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - rycyk]. Fotografia czarno-biała form. 12,5x17,1 cm.
Na odwrocie ołówkowy napis: "Andrzej Baliński", atramentowy: "Fot. 'Moa'" oraz naklejony pasek papieru z maszynopisowym tekstem objaśniającym: "Rycyk Limosa limosa siedzący na gnieździe. Kotlina Biebrzy.". Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
318.
[SIANOKOSY - w niezidentyfikowanym majątku ziemskim - fotografia sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Fotografia form. 17x23 cm na podkładzie form. 24,5x33,3 cm, nieznanego autorstwa.
Liczna grupa osób upozowana do pamiątkowej fotografii podczas odpoczynku w pracach. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 160.–
319.
[SOLSKI Ludwik - jako Fryderyk Wielki w sztuce "Fryderyk Wielki" A. Nowaczyńskiego - fotografia sytuacyjna]. [1910]. Fotografia form. 19,8x12,8 cm na oryg. podkładzie form. 21,5x13,2 cm, wykonana w atelier "Adela" w Krakowie.
Pierwszy odtwórca roli tytułowej - Fryderyka Wielkiego w sztuce Adolfa Nowaczyńskiego "Fryderyk Wielki", której premiera miała miejsce w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 31 grudnia 1909. Aktor w ujęciu w kostiumie teatralnym siedzi na wyściełanym, giętym krześle patrząc przejmująco na wprost. Na dolnym marginesie podkładu nadruki: "Atelier Adela. Kraków Plac Szczepański 2". W prawym dolnym narożniku zdjęcia wycisk: "Naśladownictwo zastrzeżone 1910". Na odwrocie rozbudowana winieta reklamowa z medalami nagrodowymi i nadrukiem m.in.: "Pierwszorzędny Zakład Artystyczny Fotograficzny Adela". Zdjęcie wymaga lekkiego odczyszczenia, stan ogólny dobry.
L. Solski, właśc. Ludwik Napoleon Sosnowski (1855-1954) - aktor, reżyser, w l. 1905-1913 dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie, pionier w realizacjach repertuaru rosyjskiego na polskich scenach teatralnych.
Adela - zakład fotograficzny działający w l. 1908-1919. W 1908 i 1912 odznaczony na wystawach w Paryżu - Grand Prix i najwyższe odznaczenie fachowe. Brał udział w wystawach w Londynie w 1908 i 1909 oraz w 1912 w Karlsbadzie.
320.
[SOLSKI Ludwik - jako lichwiarz Łatka w sztuce "Dożywocie" A. Fredry - fotografia sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotografia form. 17,6x12,7 cm, wykonana na zlecenie Agencji Fotograficznej "Światowida" w Krakowie.
Aktor w ujęciu w kostiumie teatralnym w sztuce "Dożywocie" Aleksandra Fredry. Wcielał się w postać fredrowskiego lichwiarza w kilku inscenizacjach przez ponad pięćdziesiąt lat. Po raz pierwszy zagrał Łatkę w Krakowie w 1894 roku mając niespełna czterdzieści lat, po raz ostatni w Poznaniu w 1948 w wieku lat dziewięćdziesięciu trzech. W prawym dolnym narożniku zdjęcia wycisk: "Agencja Fotograficzna 'Światowida Kraków". Lewy dolny narożnik lekko uszkodzony, poza tym stan dobry.
L. Solski, właśc. Ludwik Napoleon Sosnowski (1855-1954) - aktor, reżyser, w l. 1905-1913 dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie, pionier w realizacjach repertuaru rosyjskiego na polskich scenach teatralnych.
STAPIŃSKI Bronisław – Fotografie autorskie z lat 60. XX w.
O ile nie zaznaczono inaczej stan dobry i bardzo dobry.
B. Stapiński (1913-1995) - artysta uprawiający fotografię artystyczną od 1939, specjalizujący się w fotografii teatralnej i pejzażowej. Od 1944 fotograf Teatru Podziemnego, od 1945 Teatru Polskiego we Lwowie. Od 1946 działał w Katowicach, m.in. do 1966 współpracował z Teatrem im. S. Wyspiańskiego. Od 1951 członek ZPAF.
321.
Schronisko nad Morskim Okiem. Fotografia form. 39,7x29,8 cm.
Widok na schronisko od strony jeziora. Na odwrocie piecz.: "[...] Bronisław Stapiński art. fotografik członek Z.P.A.F. Katowice, ul. Stanisława 8 a m 5. Telef. 373-63".
120.–
Sprzedano za: 120.–
322.
Pomnik F. Szopena w Warszawie. Fotografia form. 39,5x29,8 cm.
Widok na pomnik i jego odbicie w lustrze wody. Na odwrocie piecz.: "[...] Bronisław Stapiński art. fotografik członek Z.P.A.F. Katowice, ul. Stanisława 8 a m 5. Telef. 373-63".
120.–
Sprzedano za: 120.–
323.
Pomnik na terenie b. obozu w Oświęcimiu. Fotografia form. 29,7x39,8 cm.
Widok na pomnik. Na odwrocie piecz.: "[...] Bronisław Stapiński art. fotografik członek Z.P.A.F. Katowice, ul. Stanisława 8 a m 5. Telef. 373-63". Prawy górny narożnik nieco załamany.
324.
[Ruiny zamku w Ogrodzieńcu]. Fotografia form. 33,8x24 cm.
Widok na ruiny średniowiecznej warowni. Na odwrocie piecz.: "Bronisław Stapiński / artysta fotografik / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Katowice, ul. Stanisława 8 a / Tel. 373-63", "'DESA' Dzieła Sztuki i Antyki [...]".
120.–
Sprzedano za: 120.–
325.
[Pieniny - spływ Dunajcem]. Fotografia form. 33,7x24 cm.
Turyści w dwóch drewnianych tratwach z nawigującymi i snującymi opowieści o zbójnikach i historii regionu flisakami w regionalnych kapeluszach na głowach. Na odwrocie piecz.: "Bronisław Stapiński / artysta fotografik / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Katowice, ul. Stanisława 8 a / Tel. 373-63", "'DESA' Dzieła Sztuki i Antyki [...]".
Spływ Dunajcem - największa atrakcja regionu pienińskiego - spływ drewnianymi tratwami jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie. Wijący się jak wstęga Dunajec biegnie ostrymi zakolami wśród skał dochodzących do 300 m wysokości. Spływy odbywają się od kwietnia do października. Rozpoczynają się w Sromowcach Wyżnych i kończą w Szczawnicy bądź Krościenku nad Dunajcem.
120.–
Sprzedano za: 120.–
326.
[Zakopane - figura siedzącego górala - Sabały]. Fotografia form. 33,8x24 cm.
Widoczny fragment pomnika Tytusa Chałubińskiego i Jana Krzeptowskiego-Sabały wykonany według projektu Stanisława Witkiewicza i stojący w Zakopanem u zbiegu ulic Chałubińskiego i Zamoyskiego. Na odwrocie piecz.: "Bronisław Stapiński / artysta fotografik / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Katowice, ul. Stanisława 8 a / Tel. 373-63", "'DESA' Dzieła Sztuki i Antyki [...]".
J. Krzeptowski-Sabała (1809/1810-1894) - honorowy przewodnik tatrzański, prekursor przewodnictwa, muzykant, pieśniarz, gawędziarz, a być może i zbójnik tatrzański.
327.
[STOLARSTWO artystyczne - rodzina i czeladnicy rzeźbiarza Franciszka Wieji w Bielsku - fotografia pozowana]. [l. 20. XX w.?]. Fotografia form. 12,1x17,1 cm, nieznanego autorstwa.
Przedstawia pozujących do reklamowej fotografii prezentujących asortyment pracowni. Na odwrocie piecz.: "FRANCISZEK WIEJA RZEŹBIARZ BIELSKO, własna stolarnia z elektrycznym popędem, Sobieskiego 64.-41. Telefon Nr. 226". Narożniki nieco załamane, na odwrocie niewielkie zaplamienia, stan ogólny dobry.
328.
[ŚWIĘTOKTRZYSKIE - zamki, ruiny i nie tylko - fotografie widokowe i sytuacyjne]. [l. 30. XX w.]. Zestaw 7 fotografii form. ca 11,5x17 cm na podkładach form. 17,5x25 cm, autorstwa Karola Wilaka.
Na odwrocie ołówkowe napisy identyfikujące ręką fotografa - Piórków pod Łagowem, Ujazd, Szydłowiec, Szydłów, Baranów, Bodzentyn. Zdjęcia naklejone na kartonowe podkłady. Zdjęcia bez piecz. autorskich. Stan dobry.
K. Wilak (1907-1950) - poznański księgarz, wydawca, antykwariusz, ekonomista, fotograf, taternik i pasjonat gór. W l. 1940-1945 mieszkał i pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim dokąd został wraz z rodziną wysiedlony z Poznania. Wznowił tam swą działalność księgarską i fotograficzną. W III 1945 wrócił do Poznania i kontynuował swą działalność księgarską otwierając 20 VI 1945 księgarnię i wydawnictwo "Wł. Wilak" przy ul. Kantaka 10. Oprócz pozycji ekonomicznych wydawał również pozycje dotyczące fotografii. Jedną z ostatnich pozycji wydawniczych była książka Tadeusza Cypriana "Technika Nowoczesnej Fotografii". Zajmował się przede wszystkim fotografią górską, propagował turystykę tatrzańską na terenie Wielkopolski. Fotografował też przyrodę i miejscowości, w których przebywał. Na szczególną uwagę zasługują jego zdjęcia zniszczonej działaniami wojennymi Warszawy. Pozostawił po sobie ponad 12.000 negatywów małoobrazkowych, z których większość to ujęcia gór. Wystawiał swe prace m.in. na I Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii w Poznaniu w 1947, Ogólnopolskiej wystawie "Góry w fotografii" w Toruniu w 1950. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
280.–
Sprzedano za: 360.–
329.
[TEATR Rozmaitości w Krakowie - sceny z przedstawienia "Dallas w samo południe"]. [XII 1965]. Zestaw 4 fotografii form. ca 30x39,5 cm, autorstwa Zbigniewa Łagockiego w Krakowie.
Sceny z przedstawienia w ramach "Teatru Faktu" pokazujące historię zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Na odwrocie piecz.: "Fot. Zbigniew Łagocki Członek Zw. Pol. Art. Fotografików Z.P.A.F. Kraków, ul. św. Anny 3/4", napisy długopisem: "Dallas w samo południe" oraz piecz.: "Teatr Rozmaitości Kraków Dyrektor: Halina Gryglaszewska [wpisane długopisem]. Sezon 1965/66 [wpisane długopisem] Sztuka: Dallas w samo południe [wpisane długopisem] Autor: R. Smożewski, S[tefan] Bratkowski [wpisane długopisem] Tłumacz: Reżyser: Ryszard Smożewski [wpisane długopisem] Scenograf: Jerzy Jeleński [wpisane długopisem] Data premiery: 22. XII. 65 r. [wpisane długopisem] Scena: Od lewej: A. Ostaszewski (muzyk), M. Nowakowski, T. Stańko (muzyk) [wpisane długopisem]". Jedno zdjęcie z niewielkim ubytkiem prawego dolnego narożnika, krawędzie lekko otarte, na odwrocie miejscami zaplamienia i ślady po paskach papieru mocujących w ekspozycji, stan ogólny dobry. Dołączono kserokopię recenzji spektaklu autorstwa Jana Kłosowicza pt. "Western reportaż metafora". Fotografie pochodzą z kolekcji Konstantego Węgrzyna.
Z. Łagocki (1927-2009) – fotografik, artysta i pedagog. Od 1957 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1977 wykładowca fotografii Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP i od 1990 kierownik Katedry Fotografii Wydziału Grafiki. Od 1994 profesor sztuk plastycznych. Juror wielu wystaw. Autor pierwszej publikacji książkowej poświęconej "Piwnicy pod Baranami", która ukazała się w 1968 pt. "Piwnica".
330.
[WARSZAWA - Wodozbiór w Ogrodzie Saskim]. [ok. 1880]. Fotografia form. 17,2x27,3 cm na oryg. podkładzie form. ca 33x48 cm, autorstwa Konrada Brandla w Warszawie.
Przedstawia klasycystyczną wieżę ciśnień, zaprojektowaną przez Marconiego i wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, z jej odbiciem w sadzawce. Fotografia należy do "Albumu widoków Warszawy Brandla". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z ozdobnym obramowaniem w litografii. W centrum górnej bordiury herb miasta, na marginesach bocznych po jednym małym zdjęciu (form. 2,3x4,1 cm) z przedstawieniami charakterystycznych typów mieszkańców miasta, pod fotografią naklejka z nadrukiem tytułowym w jęz. rosyjskim, polskim, francuskim i angielskim. Pod zdjęciem napis: "Brandel". Na górnym marginesie lekkie załamania, na lewym 4 cm przedarcie, odwrocie z zaplamieniami, stan zdjęcia dobry. Rzadkie.
K. Brandel (1838-1920) - jeden z pionierów polskiej fotografii, artysta fotograf, konstruktor, wynalazca, kronikarz Warszawy. Współpracownik Karola Beyera. W 1865 otworzył własny zakład na Nowym Świecie w Warszawie, z którego pochodzi m.in. wiele widoków miasta, portretów znanych i mniej znanych, a także reprodukcji dzieł sztuki. W 1884 skonstruował aparat do zdjęć migawkowych, tzw. fotorewolwer - jeden z pierwszych aparatów wykonujących zdjęcia reportażowe. Wykorzystanie wynalazku umożliwiło artyście fotografowanie życia codziennego stolicy i jej walorów architektonicznych. Wiele z tych fotografii publikowanych było w ówczesnej prasie (Brandel współpracował z "Tygodnikiem Ilustrowanym").
331.
[TISCHNER Józef - fotografia portretowa]. [nie po 1986]. Fotografia form. ca 30x35 cm, autorstwa Konrada Karola Pollescha.
Filozof ujęty w pół postaci na tle regału z książkami. W prawym dolnym narożniku pod zdjęciem sygn. fotografa: "pollesch 1986". Zdjęcie zamontowane w drewnianą ramę, za szkłem. Stan bardzo dobry.
J. Tischner (1931-2000) - kapłan, filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, związany z Podhalem (kapelan Związku Podhalan), nieformalny kapelan "Solidarności".
K. K. Pollesch (ur. 1940) - absolwent filologii polskiej UJ (studia w l. 1958-1963). Od 1962 zajmuje się fotografią, uprawia portret i pejzaż. Od 1985 wykonuje zdjęcia w technice gumowej. Od 1991 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Piktoralistów z siedzibą w Brukseli. Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych prezentowanych w Polsce i poza jej granicami. Jego prace znajdują się w zbiorach International Center of Photography i Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Library of Congress w Waszyngtonie, Musee d'Art et d'Histoire we Fryburgu w Szwajcarii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum UJ i Muzeum Fotografii w Krakowie, a także w licznych prywatnych kolekcjach.
332.
[WOJTYŁA Karol - podczas posługi kapłańskiej - fotografie sytuacyjne]. [l. 60./70. XX w.]. Zestaw 5 fotografii form. ca 24x18 cm (2 szt.), 18x24 cm (3 szt.), nieznanego autorstwa.
Na jednym ze zdjęć, widoczny m.in. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Na odwrocie, w prawych górnych narożnikach cyfry odbite numeratorem: "1, 3, 4, 5, 10". Krawędzie zdjęć nieco otarte, w narożnikach otwory po szpilkach.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) - arcybiskup metropolita krakowski (od 1964), kardynał, od 16 X 1978 papież, święty Kościoła katolickiego.
480.–
Sprzedano za: 650.–
333.
[WOJTYŁA Karol - podczas przemowy z okazji konsekracji kościoła w Niegowici - fotografia sytuacyjna]. [1966]. Fotografia form. 14x9,1 cm, nieznanego autorstwa.
Przyszły papież podczas przemowy w z okazji konsekracji kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie pełnił swoją pierwszą posługę kapłańską. Na odwrocie napis identyfikacyjny długopisem. Dołączono fotografię ołtarza. Stan bardzo dobry.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) - arcybiskup metropolita krakowski (od 1964), kardynał, od 16 X 1978 papież, święty Kościoła katolickiego.
130.–
Sprzedano za: 150.–
334.
[WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości 1 - fotografia sytuacyjna]. [l. 50. XX w.]. Fotografia pocztówkowa form. 13x8,2 cm, nieznanego autorstwa.
Prymas Polski w zadumie podczas celebrowania uroczystości. W dłoniach trzyma pastorał. Stan bardzo dobry.
S. Wyszyński (1901-1981) - sługa Boży kościoła katolickiego. W l. 1948-1981 prymas Polski, zwany Prymasem Tysiąclecia.
60.–
Sprzedano za: 160.–
335.
[WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości 2 - fotografia sytuacyjna]. [l. 60. XX w.?]. Fotografia form. 13,8x9 cm, nieznanego autorstwa.
Prymas Polski w otoczeniu duchownych, m.in. osobistego sekretarza i Kierownika Sekretariatu ks. Hieronima Goździewicza. W dłoniach trzyma bukiet kwiatów. Stan bardzo dobry.
S. Wyszyński (1901-1981) - sługa Boży kościoła katolickiego. W l. 1948-1981 prymas Polski, zwany Prymasem Tysiąclecia.
60.–
Sprzedano za: 120.–
336.
[WOJSKO - wymarsz żołnierzy Legionów Polskich po złożeniu przysięgi na krakowskich Błoniach - fotografia sytuacyjna]. [4 IX 1914]. Fotografia pocztówkowa form. 8,8x13,7 cm, nieznanego autorstwa.
Wyprowadzane pod dowództwem gen. Rajmunda Baczyńskiego oddziały żołnierzy Legionów Polskich po złożeniu przysięgi na krakowskich Błoniach. Na dolnym marginesie odręczny napis ołówkiem: "Jenerał Baczyński Kraków 1914 r.". Niewielkie zaplamienia i uszkodzenie na odwrocie, poza tym stan bardzo dobry.
R. Baczyński (1857-1929) – generał dywizji Wojska Polskiego. 19 grudnia 1874 roku, po ukończeniu sześciu klas gimnazjum we Lwowie, zaciągnął się na ochotnika do 11 pułku ułanów. W latach 1875–1877 uczył się w Korpusie Kadetów we Lwowie, a następnie został oficerem zawodowym oficerem. W latach 1907–1911, w stopniu pułkownika, był dowódcą 90 pułku piechoty w Jarosławiu, a później XXIV Brygady Piechoty (12 DP) w Tarnowie. 24 listopada 1911 roku został mianowany generałem majorem ze starszeństwem z 1 listopada 1911 roku. W październiku 1912 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Po wybuchu I wojny światowej został ponownie powołany do służby. Był dowódcą Legionu Zachodniego oraz przez krótki czas (od 20 sierpnia do 1 października 1914) – tworzonych Legionów Polskich. Sprawował także funkcję generalnego inspektora oddziałów ozdrowieńców, obozów jenieckich, obozów internowania oraz oddziałów zapasowych w rejonie działania korpusu  Graz. 23 września 1915 roku został mianowany tytularnym marszałkiem polnym porucznikiem. Z dniem 1 grudnia 1916 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z 12 grudnia 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego „z zatwierdzeniem posiadanego stopnia generała dywizji i zaliczony do I rezerwy”. Do służby czynnej nie został powołany. Zamieszkał w Poznaniu. Zmarł tam 7 listopada 1929 roku. (Wikipedia).
100.–
Sprzedano za: 100.–
337.
[WOJSKO - Wincenty Wodzinowski z synem Andrzejem w Legionach Polskich - fotografia portretowa]. [1917?]. Fotografia form. 17,1x12,1 cm, autorstwa A[dama] Dulęby.
Artysta z synem, obydwaj w mundurach stoją pozując do fotografii. Na odwrocie piecz.: "Fot. A. Dulęba Legionista" oraz napis identyfikujący długopisem. Na odwrocie trzy podklejenia taśmą, otarcia krawędzi, załamania górnego marginesu - zdjęcie wymaga zabiegów konserwatorskich.
W. Wodzinowski (1866-1940) - polski malarz. W l. 1880-1881 studiował u Wojciecha Gersona, w 1881-1889 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w Jana Matejki, zaś w l. 1890-1892 uzupełniał swoją edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był kilkakrotnie nagradzany m.in. w 1894 otrzymał srebrny medal na wystawie w Chicago. Malował pejzaże, portrety, wiejskie sceny rodzajowe, obrazy religijne i alegoryczne. W czasie I wojny św. walczył w Legionach Polskich - już w VIII 1914 zorganizował 400-osobowy, w pełni umundurowany i wyposażony oddział Sokołów dla Legionów Polskich. Po wyprawieniu go na front pracował w komisji rekrutacyjnej Departamentu Wojskowego NKN. W 1915 zgłosił się do służby w Legionach, gdzie jako chorąży otrzymał stopień tytularny i powierzono mu obowiązki malarza wojennego. Od VII 1915 na froncie wojennym. W tym samym roku do Legionów wstąpił również jego piętnastoletni wówczas syn Andrzej.
A. Dulęba (1895-1944) - fotograf legionowy, legionista. W 1914 wstąpił do Legionów, gdzie został przydzielony do pracy w charakterze fotoreportera w Biurze Prasowym.
160.–
Sprzedano za: 360.–
338.
[WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. [1918?]. Fotografia pocztówkowa form. 13,3x8,4 cm, nieznanego autorstwa.
Przedstawia "Błękitnego generała" w popiersiu, zwróconego na prawo. Ubrany w mundur, na głowie czapka. Na dolnym marginesie napis: "Gen. Józef Haller". Stan bardzo dobry.
J. Haller von Hallenburg (1873-1967) - generał broni, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny.
339.
[WOJSKO Polskie - por. Władysław Jędrzejowski - fotografia portretowa]. [1919/1920?]. Fotografia form. 16,5x10,3 cm na podkładzie form. 25x17 cm, nieznanego autorstwa.
Porucznik ujęty w całej postaci, w mundurze, pozuje na tle dekoracji. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu odręczny napis atramentem: "na froncie włoskim 1918 roku pierwszej wojny światowej - Mgr. Jędrzejowski Władysław por. 4 pułku ułanów armii austr. - spieszona konnica [...]". Na odwrocie delikatny napis ołówkiem: "(Lip. 19 r. - 05.20 r.)". Na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu, stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 300.–
340.
[WOJSKO Polskie - "Panienki w okienku" - fotografia sytuacyjna]. [28 VIII 1928]. Fotografia form. 16,5x22 cm, autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego.
Przedstawia szwoleżera z 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z osiodłanym koniem, rozmawiającego z pannami siedzącymi w otwartym oknie. Fotografię wykonano podczas manewrów pułkowych w Charłupi Małej koło Sieradza. W prawym dolnym narożniku napis" "Fot. M. Witczak (?)". W przeciwległych narożnikach wykaligrafowane napisy: "No 25 i ROK I."; na odwrocie odręczne informacje dla drukarza - zdjęcie zaprojektowane jako okładka numeru "Wiarusa" - organu podoficerów wojska lądowego i marynarki wojennej - do realizacji najprawdopodobniej nie doszło. Fotografia była prezentowana podczas 1. Wystawy Fotografiki Wojskowej zorganizowanej przez dwutygodnik 'Podchorąży' w maju 1937; fotograf zdobył wówczas nagrody za zajęcie pierwszego i piątego miejsca. Zdjęcie reprod. w: S. Zieliński, L. Nagórny "Szwoleżerowie ułani i strzelcy konni w fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego". War. 2013, s. 105 - z podpisem: "Za mundurem panny sznurem... ale którą wybrać? Charłupia Mała koło Sieradza. 28 sierpnia 1928 roku". Stan dobry. Rzadkie.
N. Witczak-Witaczyński (1898-zginął w 1942) - fotograf, dokumentalista pokroju Witolda Pikiela, choć mało znany. Publikował swoje zdjęcia i artykuły m.in. w "Wiarusie", Jeźdźcu i Hodowcy", "Polsce Zbrojnej", "Ilustrowanym Kurierze Codziennym", "Księdze Jazdy Polskiej". Członek redakcji "Wiarusa". Fotografie jego autorstwa publikowano jako pocztówki, foldery i koperty. Żołnierz Legionu Puławskiego, 1 Pułku Ułanów 1 Korpusu w Rosji, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, szwadronu przybocznego Naczelnika Państwa, 1 Pułku Szwoleżerów, 1 Pułku Strzelców Konnych, szef szwadronu przybocznego Prezydenta R.P., uczestnik szarży pod Krechowcami. Zginął na Majdanku.
240.–
Sprzedano za: 360.–
341.
[WOJSKO Polskie - uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę pod Czarkowami stoczoną przez I Brygadę Legionów Polskich z Moskalami dnia 23 września 1914 - fotografia sytuacyjna]. 23 IX 1928. Fotografia pocztówkowa form. 8,8x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Oficjele upozowani do pamiątkowej fotografii na tle pomnika zaprojektowanego przez Konstantego Laszczkę. Stan dobry.
Pomnik "Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski" stoi w Czarkowach na niewielkim cmentarzu wśród nadnidziańskich pól (wysadzili go w powietrze żołnierze radzieccy, został odbudowany w 1992 r.). Wysoką na sześć metrów kamienną czworoboczną kolumnę na schodkowej podstawie wieńczy zrywający się do lotu orzeł z brązu. "W tem miejscu poległ w zwycięskiej walce bohaterski pluton Młota Fijałkowskiego 23 IX 1914" - głosi napis. Są też nazwy miejscowości związanych z pierwszymi bojami legionistów u ujścia Nidy do Wisły - m.in. Szczytniki i Czarkowy. To z Czarków o północy 22 września wyruszył na stacjonujących w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława Beliny-Prażmowskiego. Zaskoczony nieprzyjaciel poniósł spore straty, ale nazajutrz ruszył do kontrataku. Do najbardziej krwawego starcia doszło właśnie pod Czarkowami. 12 legionistów zostało rannych, dziewięciu poległych koledzy zabrali na drugą stronę Wisły, spoczywają na cmentarzu w Gręboszowie. Pod odsłoniętym przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1928 r. pomnikiem autorstwa prof. Konstantego Laszczki pochowano nieznanego żołnierza, dziewięć lat później złożono w pobliżu prochy kilkunastu legionistów z mogił rozsianych na Ponidziu (to nieznani żołnierze I Brygady Legionów Polskich polegli w 1914 r. i Kazimierz Zacharski, który zginął w 1915 r.). Za pomnikiem znajduje się zbiorowa mogiła 44 żołnierzy 11. Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór poległych 8 września 1939 r. w bitwie pod pobliskimi Ksanami, a w rogu cmentarza spoczywa podporucznik AK Józef Lenczewski. źródło - J. Kędracki "Czarkowy nad Nidą. Józef bije dla Marszałka": https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,4513943.html.
342.
[PIŁSUDSKI Józef - w latach młodzieńczych - fotografia portretowa w owalu]. [15 VIII 1885/l. 20. XX w.?]. Reprodukcja fotograficzna form. 13,6x8,5 cm na oryg. podkładzie form. 20x13,5 cm.
Ujęcie w popiersiu z czasów gimnazjalnych w Wilnie. Reprodukcja fotograficzna (wydana przez Związek POWiaków w Krakowie) z fotografii wykonanej 15 VIII 1885 w atelier Braci Czyż w Wilnie. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu wyzłocony nadruk: "Józef Piłsudski w latach młodzieńczych" i dane wydawnicze. Stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 460.–
343.
[PIŁSUDSKI Józef - w mundurze legionowym - fotografia portretowa]. [1914/1915]. Fotografia pocztówkowa form. 13,5x8,5 cm, nieznanego autorstwa.
Komendant ujęty w 3/4 postaci, en face, stoi wsparty prawą ręką na oparciu wyściełanego krzesła. Ubrany w mundur legionowy z szablą u boku. Nad lewą kieszenią odznaka strzelecka kursu oficerskiego "Parasol". Niewielkie zaplamienia, stan ogólny dobry. Zdjęcie reprod. w: "J. L. Englert, G. Nowik "Józef Piłsudski komendant - naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski". Londyn 1991.
120.–
Sprzedano za: 120.–
344.
[PIŁSUDSKI Józef - i komenda I Brygady Legionów na Podhalu - fotografia sytuacyjna]. [XII 1914]. Fotografia form. 8,9x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Krawędzie nieco otarte, niewielkie zabrudzenia na odwrocie, stan ogólny dobry. Zdjęcie reprod. w: "J. L. Englert, G. Nowik "Józef Piłsudski komendant - naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski". Londyn 1991, str. 46-47 - tu zamieszczony opis: "Podhale (Nowy Sącz?) - grudzień 1914, Komenda I Brygady Legionów. Stoją od lewej: Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Kasprzycki, Józef Piłsudski, Edward Śmigły-Rydz, Stanisław Zosik-Tessaro, Tadeusz Piskor".
160.–
Sprzedano za: 240.–
345.
[PIŁSUDSKI Józef - w dniu imienin w Sulejówku - fotografia portretowa]. [19 III 1926]. Fotografia form. 23,8x17,5 cm, wykonana przez "Foto Studio" z Warszawy.
Marszałek ujęty w 3/4 postaci, siedzi na kanapie w salonie, patrząc na wprost. Ubrany w mundur, nad lewą kieszenią Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na odwrocie niezbyt czytelne piecz. atelier fotograficznego. Krawędzie lekko otarte, poza tym stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 1.100.–
346.
[PIŁSUDSKI Józef - na V Zjeździe Legionistów w Kielcach - fotografia sytuacyjna]. [8 VIII 1926]. Fotografia form. 11,1x17,1 cm na podkładzie form. 17,2x23,3 cm, nieznanego autorstwa.
Marszałek z małżonką Aleksandrą Piłsudską w samochodzie. Widoczny również mjr Aleksander Prystor - oficer do zadań specjalnych Marszałka. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Pod zdjęciem odręczny napis: "Marszałek J. Piłsudzki (?) w Kielcach 2. p. Lotn.". Prawy górny narożnik uszkodzony, poza tym stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 220.–
347.
[PIŁSUDSKI Józef - na uroczystościach z okazji 8. rocznicy odzyskania niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. [11 XI 1926]. Fotografia form. 22,9x12,3 cm, autorstwa Marjana Fuksa w Warszawie.
Marszałek na Kasztance po przyjęciu defilady Wojska Polskiego na placu Saskim 11 XI 1926. W prawym dolnym narożniku niekompletny wycisk: "Fot. Marjan Fuks Warszawa Jerozolimska 35". Na odwrocie piecz. Zdjęcie obcięte. Na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu.
M. Fuks (1884-1935) – fotograf, fotoreporter, filmowiec, założyciel pierwszej agencji fotograficznej w Polsce – "Agencji Fotograficznej Mariana Fuksa Propaganda", członek założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Pracowników Fotografii w Warszawie. Nazywany pierwszym fotoreporterem II RP.
420.–
Sprzedano za: 480.–
348.
[PIŁSUDSKI Józef - uroczystości pogrzebowe złożenia Serca Marszałka i Prochów Jego Matki w Mauzoleum na Rossie w Wilnie]. [12 V 1936]. Zestaw 12 fotografii form. 5,8x8,5 cm.
Kondukt pogrzebowy zmierzający ulicami miasta na cmentarz na Rossie. Widoczni m.in. prezydent Ignacy Mościcki, Marszałkowa z córkami, oficerowie niosący urnę z sercem Marszałka. Według informacji właściciela zdjęcia wykonał Paweł Bielawski. Prawe dolne narożniki czterech zdjęć lekko uszkodzone, poza tym stan dobry.