Kartografia

Mapy

562.
AMERYKA Południowa. Mapa barwna form. 114x88,5 cm.
Przyłuska I B 123. Fizyczna szkolna mapa ścienna opracowana przez Eugeniusza Romera, wydana we Lwowie i Warszawie przez Książnicę-Atlas w 1936. Tytuł w ramce w prawym dolnym narożniku, tamże skala (1:10.000.000), podziałka liniowa i skala mianowana oraz legenda. Nieco z lewej schematyczna mapka Polski w skali mapy głównej. W lewym dolnym narożniku mapa poboczna ukazująca podział polityczny kontynentu. Mapa naklejona oryginalnie na płócienny podkład, wyposażona w dwa drewniane wałki. Na odwrocie oryg. papierowa naklejka z tytułem mapy. Stan dobry.
563.
AMERYKA Północna. Mapa barwna form. 113,5x87,5 cm.
Przyłuska I B 122. Fizyczna szkolna mapa ścienna opracowana przez Eugeniusza Romera, wydana we Lwowie i Warszawie przez Książnicę-Atlas w 1936. Tytuł w ramce przy lewej krawędzi, tamże skala (1:10.000.000), podziałka liniowa i skala mianowana oraz legenda. Poniżej mapa poboczna ukazująca podział polityczny kontynentu. Z prawej schematyczna mapka Polski w skali mapy głównej. W lewym dolnym narożniku mapa poboczna ukazująca podział polityczny kontynentu. Mapa naklejona oryginalnie na płócienny podkład, wyposażona w dwa drewniane wałki. Na odwrocie zachowana częściowo oryg. papierowa naklejka z tytułem mapy. Niewielkie zażółcenia marginesów, stan dobry.
564.
[POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae. 1773. – [POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae ex novissimis quot quot sunt mappis specialibus composita et ad LL. stereographica projectionis revocata a Tob. Mayero. S.C.S [...] Norimb. A. MDCCLXXIII. Miedzioryt kolorowany form. 43,8x51 cm.
Imago Pol. K44/10; Krassowski 40. Mapa Polski Tobiasza Mayera z 1773 (odbita z piątej płyty) wydana w Norymberdze przez Spadkobierców Homanna. Mapa samoistna, spotykana również w atlasach. Tytuł w prawym górnym narożniku, w kartuszu z esownic, ze zdobnikami roślinnymi. W lewym dolnym narożniku trzy podziałki liniowe. Nad górną ramką drugi tytuł: "Carte des Etats de la Covronne de Pologne [...]". Pod dolną ramką z lewej oznaczenie koloru granic pierwszego rozbioru. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz). Verso czyste. Środkowe załamanie arkusza, niewielkie zaplamienie na odwrocie, stan dobry. Szerokie marginesy.
1.600.–
Sprzedano za: 1.700.–
565.
[POLSKA]. Krakowsko-śląski okręg turystyczny. Rayon touristique des districts de Cracovie et de la Silésie Polonaise. Mapa barwna form. 41,2x64,2 cm.
Widok panoramiczny całego kraju od południa (od Tatr po Bałtyk) wg rys. Tadeusza Zwolińskiego z Zakopanego, wydany w Krakowie przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państw. w 1932. Odbito w Druk. Narod. w Krakowie. Tytuł w prostokątnej ramce, zwieńczonej Białym Orłem w koronie, w prawym dolnym narożniku. W prawym górnym narożniku nadruk: "Polskie Koleje Państwowe. Chemins de fer de l'État Polonais". Legenda w lewym dolnym narożniku. Część pd.-zach. znacznie bardziej szczegółowa niż pozostała część kraju. Zach. oryg. okł. brosz. Tytuł okł. "Carte de la Règion touristique de Cracovie et de Silèsie". Okł. nieco zakurzone, stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 340.–
566.
[POLSKA]. Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny z dnia 1 kwietnia 1939 roku. Mapa form. 46,3x41,8 cm.
Czarno-biała mapa opracowana w Referacie Kartograficznym GUS. Odbito w Druk. GUS dn. 27 V 1939. Tytuł na górnym marginesie, na dolnym informacje o wydawcy. Legenda w ramce w lewym dolnym narożniku, podziałka liniowa i skala (1:2.000.000). Przy lewej krawędzi niewielka mapa poboczna Śląska. Ślady złożenia, dwa otwory dziurkaczem na dolnym marginesie.
567.
[POLSKA]. Übersichtskarte der Ostbahn. Mapa barwna form. 81,4x89,7 cm.
Mapa Kolei Wschodnich (Ostbahn) w Generalnym Gubernatorstwie wydana w Krakowie w 1943 przez Generaldirektion der Ostbahn. Tytuł w tabliczce rysunkowej w prawym dolnym narożniku, tamże skala (1:725.000) i faksymile podpisów autorów mapy. Nad tabliczką nadruk "Niu zum Dienstgebrauch" (tylko do użytku służbowego) i numer egzemplarza. Legenda w ramce nad dolną krawędzią w centrum. W lewym dolnym narożniku dwie mapy poboczne: "Übersichtskarte der Maschinenämter" i Übersichtskarte der Verkehrsämter", w prawym górnym narożniku mapki poboczne węzłów: Krakau, Lemberg, Warschau. Ślady złożenia.
360.–
Sprzedano za: 480.–
568.
[POLSKA]. Map of Poland and Adjacent Countries. Mapa barwna form. 52,5x48,8 na ark. 62,8x53,6 cm.
Mapa Polski oprac. przez B. Zaborskiego, wydana w Londynie pod egidą Polskiego Ministerstwa Informacji w 1944. Podstawą opracowania była mapa wydana pod takim samym tytułem w 1943 przez Sekcję Geograficzną Sztabu Generalnego. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże legenda. Na dolnym marginesie skala barw, podziałka liniowa, skala (1:2.000.00), dane wydawnicze. Polska ukazana w granicach przedwojennych, mapa na zachodzie obejmuje tereny do Berlina. Na dolnym marginesie mapa poboczna: "Poland's Position in Europe". Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach, mapa miejscami zakurzona na odwrocie.
180.–
Sprzedano za: 180.–
569.
[POLSKA]. Polska i obszary przyległe. Mapa fizyczna. Mapa barwna form. 92x105.
Fizyczna szkolna mapa ścienna opracowana przez Józefa Szaflarskiego, rysowana przez Andrzeja Lorentskiego, drukowana w Krakowskich Zakł. Graficznych nr 4 w 1948. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże skala (1:1.000.000), podziałka liniowa i skala mianowana. Mapę wydano przed korektą granic na wschodzie; Ustrzyki pozostawały wtedy po stronie ZSRR. Do Polski zostały włączone w 1951. Mapa naklejona wydawniczo na płócienny podkład, wyposażona w dwa drewniane wałki. Niewielkie wystrzępienia krawędzi.
240.–
Sprzedano za: 360.–
570.
[GALICJA]. Carte de la Pologne Autrichienne Contenant la Russie Rouge et la partie méridionale du Palatinat de Cracovie, etc. Dressée sur l'Exemplaire des Heritiers Homan 1775. Miedzioryt kolorowany form. 44,4x57,7 cm.
Mojski Galicja 15. Mapa Galicji opracowana na podstawie mapy Spadkobierców Homanna z 1775, wydana w Wenecji i umieszczona "Atlas universal [...]" (Wenecja 1776, wyd. P. Santini). Rokokowy kartusz tytułowy w lewym dolnym narożniku, na tle ruin. W prawym górnym narożniku legenda. Cztery podziałki liniowe w lewym górnym narożniku. Kolor liniowy i powierzchniowy (zapewne późniejszy). Na odwrocie odręczny numer 47. Verso czyste. Stan bardzo dobry.
1.900.–
Sprzedano za: 2.200.–
571.
[GÓRY Świętokrzyskie]. Góry Ś-to Krzyskie. Mapa form. 22,3x33,2 na ark. 30x45,2 cm.
Mapa wydana w Warszawie przed 1918 przez M. Arcta. Tytuł na górnym marginesie, na dolnym z lewej skala (1:200.000). Zachowane okł. brosz. Tytuł okł.: "Mapa Gór Świętokrzyskich (Łysogóry)". Okł. mocno otarte, tylna lekko zaplamiona, mapa w stanie dobrym.
120.–
Sprzedano za: 160.–
572.
[KARKONOSZE]. Umgebung von Schreiberhau [= Szklarska Poręba]. Mapa barwna form. 49,4x51 cm.
Mapa wydana przez Meinhold Verlagsgesellschaft w Dreźnie po 1933 (w 1940?). Rysował K. Dietrich. Tytuł nad górną ramką. W lewym dolnym narożniku i pod mapą legenda. Skala 1:25.000. Zachowana oryg. okładka kartonowa. Tytuł okł.: "Meinhold Karte. Schreiberhau und Umgebung. Für Wanderer und Wintersportler". Lekkie otarcia okł., mapa w stanie bardzo dobrym.
80.–
Sprzedano za: 110.–
573.
[MAŁOPOLSKA]. Postleitkarte 2. Krakau. Mapa dwubarwna form. 49,4x46,3 cm.
Mapa pocztowa okolic Krakowa wydana w 1942 przez Hauptverwaltung der Deutschen Post Osten. Tytuł w lewym dolnym narożniku, na dolnym marginesie legenda, skala (1:450.000), podziałka liniowa. Nad dolną ramką mapa poboczna połączeń pocztowych w Krakowie. Mapa obejmuje tereny: Baranów-Zakopane, Katowice-Krosno. Zachowana okł. brosz. z indeksem do sześcioarkuszowej mapy pocztowej Generalnego Gubernatorstwa, której mapa niniejsza stanowi arkusz nr 2. Piecz. na okł. Niewielkie zaplamienie mapy, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 280.–
574.
[PODOLE, Wołyń]. Li Palatinati della Russia Rossa, Podolia e Wolhynia. Tratte dall'Atlante Polac[c]o. Miedzioryt kolorowany 31,5x41,5 cm.
Mapa Rusi Czerw., Podola, Wołynia i Ziemi Bełzkiej opracowana przez Rizzi Zannoniego, datowana 1781, wydana przez firmę Antonio Zatta w "Atlante novissimo illustrato" (Wenecja 1779-1782). Płytę wg rysunku G. Zuliani rytował G. Pitteri (obie sygn. pod dolną ramką). Barwny kartusz tytułowy w lewym górnym narożniku (drzewo, krzewy), w lewym dolnym dwie podziałki liniowe. Ponad górną ramką z prawej paginacja M.IV. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz). Stan bardzo dobry. Szerokie marginesy.
640.–
Sprzedano za: 640.–
575.
[PRUSY]. Regni Borussiae Secundum Observationes Novissima Accuratissima Descriptio. Miedzioryt kolorowany form. 45,7x60 cm.
Mapa Prus wydana przez Jana Barenda Elwe'go w Amsterdamie w 1792. Tytuł łaciński w ramce na górnym marginesie, obok w ramce tytuł francuski ("Coarte nouvelle du Royaume de Prusse [...] MD C CXCII"). W prawym dolnym narożniku w ramce trzy podziałki liniowe, w lewym górnym narożniku plan poboczny Królewca: "Nouveau plan des environs de Konigsberg" (form. 13,5x26,3 cm). Ślad środkowego złożenia, stan dobry.
576.
[ŚLĄSK]. Superioris et Inferioris Ducatus Silesiae in suos XVII minores principatus et dominia divisi nova tabula in lucem edita. Miedzioryt kolorowany form. 48,6x57,7 cm.
Mapa Dolnego i Górnego Śląska wydana w Norymberdze przez oficynę Johanna Baptistę Homanna przed 1729. Kartusz tytułowy (bez przywileju, który Homann otrzymał w 1729) w lewym dolnym narożniku, w prawym górnym - plan Wrocławia na karcie podtrzymywanej przez trzy putta. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz i plan bez koloru). Mapa po raz pierwszy ukazała się w 1712 i wzorowana była na mapie J. Scultetusa. Edycje odbite po 1729 posiadały umieszczoną w kartuszu tytułowym informację o przywileju i zmieniony przebieg granic księstw. Zaplamienia w obrębie mapy, ślad środkowego złożenia.
577.
[WIELKOPOLSKA]. Mapa wycieczkowa okolicy Poznania. Mapa dwubarwna form. 57,5x44 cm.
Mapa wraz ze skorowidzem wydana w Poznaniu nakł. M. Dybicza w latach 20. XX w. Tytuł na okł. brosz. Skorowidz: 8, s. 16. Zaw. spis miejscowości w okolicach Poznania, niektóre z nich także w formie niemieckiej oraz reklamy poznańskich firm. Na przedniej okł. naklejka wydawcy. Grzbiet oklejony papierem, okł. brosz. nieco nadkruszone, mapa w stanie bardzo dobrym.
120.–
Sprzedano za: 160.–
* * *

Widoki i plany miast

578.
[BYTOM]. Bytom, Górny Śląsk. Plan barwny form. 41,2x52 cm.
Plan Bytomia wraz z częścią informacyjną wydany w 1945 przez bytomską Agencję Reklamy i Wydawnictw "Express". Plan kreślił S. Słowik, odbiła krakowska drukarnia "Sztuka". Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże skala (1:7.500) i podziałka liniowa. Plan podzielony na sektory (1-11, A-M). Informator: 16 podł., s. [24], brosz. Tytuł okł.: "Plan-informator miasta Bytomia". Zaw. gł. reklamy miejscowych firm, także wykaz urzędów, przedsiębiorstw, szpitali, skorowidz ulic. Zapiski na tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 260.–
579.
[GDYNIA]. Wielka Gdynia. Plan barwny na ark. 68,8x74,4 cm.
Szopowska 117. Plan ze skorowidzem wydany w Gdyni w 1936 przez Morską Agencję Reklamy M.A.R. i Gdyńskie Biuro Informacyjno-Budowlane. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże skala (1:15.000) i dane wydawnicze, w centrum legenda. Wokół planu i wewnątrz niego liczne barwne reklamy firm z Gdyni i Gdańska. Skorowidz: 8, s. 24, brosz. Tytuł okł.: "Plan Wielkiej Gdyni". Plan w stanie dobrym, okł. skorowidza nieco otarte, wyraźne zabrudzenia okł., nieco mniejsze wewnątrz skorowidza.
160.–
Sprzedano za: 440.–
580.
[KRAKÓW]. Vue générale de Krakovie. Staloryt z akwafortą ca 13x23,5 cm.
Panorama miasta od zachodu, od strony Dębnik. Rycina z "La Pologne" Leonarda Chodźki (t. 1, Paryż, 1835-1836). Płytę ryt. Ales (sygn. w lewym dolnym narożniku). W prawym górnym narożniku nadruk "Pologne". Podklejone niewielkie naddarcie marginesu, uzupełniony niewielki ubytek dolnego marginesu.
160.–
Sprzedano za: 280.–
581.
[KRAKÓW]. Meridiana ecclesiae pars. Litografia barwna form. 30,7x22,2 na ark. 44x30,5 cm.
Banach III 165. Południowa elewacja katedry krakowskiej, widok sprzed bramy wjazdowej na dziedziniec arkadowy. Plansza z albumu „Katedra krakowska na Wawelu” przygotowywanego przez Franciszka Stroobanta w l. 1857-1858 i wydanego wraz z tekstem objaśniającym Ludwika Łętowskiego w 1859 r. Rycinę litografował sam Stroobant w zakładzie graficznym w Brukseli, opatrując je nadrukami „F. Stroobant del. et lith.” i „Kraków. Nakł. Litografii ,Czasu’” (sygnatury pod kompozycją). Pełny cykl zawierał siedemnaście rycin. Plansze „Katedry” „są jedynym utrwalonym w artystycznej grafice zespołem widoków katedry z w. XIX” (Banach III, t.1, s. 34). Niewielkie miejscowe zażółcenia, stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 440.–
582.
[KRAKÓW]. Widok Krakowa od Podgórza. Litografia na barwnej tincie, form. 14,2x59 cm.
Banach I 35. Panorama Krakowa z Krzemionek Podgórskich wykonana przez Jędrzeja Brydaka wg fotografii Walerego Rzewuskiego z 1860 (zdjęcie nie zachowało się). Litografię odbito w 1864 nakładem D. E. Friedleina i sprzedawano jako druk ulotny, dołączano ją również do piątego wydania pracy Ambrożego Grabowskiego "Kraków i jego okolice" (1866). Tytuł umieszczony na dolnym marginesie, tamże nadrukowano nazwy ważniejszych gmachów. Pionowe ślady złożenia, podklejone pęknięcie arkusza na zgięciu.
480.–
Sprzedano za: 800.–
583.
[KRAKÓW]. Chrystus cudami słynący. Rzeźba Wita Stwosza w kościele Najśw. Marji Panny w Krakowie. Heliograwiura form. 70,7x47,8 na ark.81,7x61 cm.
Wysokiej jakości podobizna krucyfiksu rzeźbionego przez Wita Stwosza i znajdującego się w nawie południowej Kościoła Mariackiego w Krakowie. Fotografię wykonał Antoni Pawlikowski, reprodukcję zdjęcia w technice heliograwiury wykonał wiedeński zakład Paulussena & C-e w końcu XIX w. Tytuł pod na dolnym marginesie, pod kompozycją nadruki informujące o autorze fotografii i zakładzie wydawniczym. Lekkie załamania arkusza, stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 360.–
584.
[SZCZECIN]. Plan miasta Szczecina. Plan jednobarwny form. 67,8x59,4 cm.
Plan wraz z informatorem wydany przez Agencję Reklamy "Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie w 1947. Plan wydrukowany niebieską farbą. Tytuł wraz z herbem miasta i skalą (1:12.000) w prawym dolnym narożniku. W dolnej części planu kilka reklam firm szczecińskich. Plan podzielony na sektory (1-12, a-c + A-L). Informator: "Plan i informator miasta Szczecina", 4, s. 32, brosz. Zaw. wykaz ulic i placów, ważniejsze adresy, krótką historię miasta i opis ciekawszych zabytków oraz bogaty dział reklamowy. Okł. nieco otarta i załamana, plan miejscami lekko pożółkły.
100.–
Sprzedano za: 120.–
585.
[TATRY]. Zbiór 33 heliograwiur przedstawiających widoki tatrzańskie, pienińskie i in. z lat 1896-1902 w oryg. tece pł. bogato złoc., zdob.
Plansze form 26x33,8 cm, wydane nakładem Tow. Tatrzańskiego. Wykonane z fotografii  Awita Szuberta, Stanisława Bizańskiego, Josepha Rizza, Edwarda Trzemeskiego i odbijane w firmie Paulussena w Wiedniu. Ukazywały się jako dodatki do "Pamiętnika Tow. Tatrzańskiego" (w sumie wyszło 78 plansz w 15 seriach, ukazujących się w latach 1889-1906. Prezentowany zbiór zawiera:
Seria VIII: 1896: 1. Tatry: Polana Pańszczyca, 2. Tatry: Gęsia Szyja, 3. Tatry: Dolina Strążysk [z szałasami], 4. Tatry: Organy w Dolinie Chochołowskiej, 5. Tatry: Jwanówka;
Seria IX: 1897: 1. Dolina Ojcowska: Brama Krakowska, 2. Dolina Ojcowska: Widok z Góry Krzyżowej, 3. Tatry: Widok z Zawratu na Krywań i Zadni Staw, 4. Tatry: Popradzki Staw, 5. Tatry: Szczyrbski Staw;
Seria X: 1898: 1. Tatry: Widok z Czerwonego Wierchu, 2. Tatry: Polana Huciska w Dolinie Chochołowskiej, 3. Tatry: Zakopane [z nowym kościołem, Hawraniem i Muraniem]; 4. Tatry: Lubowla na Spiżu, 5. Wschodnie Karpaty: Wodospad Prutu w Jaremczu;
Seria XI: 1899: 1. Tatry: Kominy Dudowe w Dolinie Kościeliskiej, 2. Przewodnicy Tatrzańscy: Wojciech Roj, Szymon Tatar, Jędrzej Wala († 1896), Jędrzej Wala [junior], Maciej Sieczka († 1897), 3. Pieniny: Czorsztyn i Niedzica, 4. Pieniny: Siodełko, 5. Pieniny: Wypływ Dunajca z Pienin;
Seria XII: 1900: 1. Tatry: Widok na Koszystą z nowej drogi do Morskiego Oka, 2. Tatry: Mięguszowiecki i Mnich nad Morskiem Okiem, 3. Tatry: Świstowa Turnia ponad Doliną Białej Wody, 4. Tatry: Widok na Miedziane z nowej drogi do Morskiego Oka, 5. Tatry: Widok ze Świnnicy w stronę Koziego Wierchu;
Seria XIII: 1901: 1. Tatry: Granitowy most nad Wodospadami Mickiewicza, 2. Tatry: Turnie x. Kmietowicza i Andrusikiewicza w Dolinie Chochołowskiej, 3. Tatry: Odpływ z Czarnego Stawu nad Morskiem Okiem, 4. Pieniny: Okrąglica, najwyższy szczyt Trzech Koron;
Seria XIV: 1902: 1. Tatry: Widok z Koziego Wierchu na Świnnicę, 2. Tatry: Widok z Kominów Dudowych na Dolinę Chochołowską, 3. Tatry: Widok na Durny i Łomnicę z przełęczy w Pośredniej Grani, 4. Tatry: Widok ze szczytu Pośredniej Grani na Żółty, Mały Lodowy, Śpiczasty i Jaworowe Turnie.
Niemal na wszystkich planszach ślady charakterystycznych zabrązowień, niektóre plansze z lekkimi zabrudzeniami i załamaniami marginesów. W lewych górnych narożnikach wybite numeratorem daty, w których ukazały się poszczególne serie, w prawych górnych narożnikach również numeratorem odbite liczby od 36 do 68. Oryg. teka wydawnicza wykonana przez J. Gadowskiego w Krakowie (ślepy tłok na tylnej okł.). Teka mocno zaplamiona, narożniki otarte, grzbiet oklejony taśmą, brak skrzydełek - egz. wymaga zabiegów introligatorskich.
1.600.–
Sprzedano za: 2.100.–
586.
[TATRY]. Panorama Tatr z Bukowiny Tatrzańskiej 1000 m. nad. [!] p. m. Panorama form. 11,2x62,5 cm.
Widok na Tatry od północy wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej w 1928. Zdjęcie wykonał J. Pełczyński. Tytuł pod panoramą w centrum, na górnym marginesie liczby od 1 do 39 oznaczające kolejne szczyty, na dolnym marginesie objaśnienie tych numerów (nazwa szczytu, jego wysokość). Informacja o wydawcy i fotografie nadrukowana na odwrocie. Po wojnie ponownie wydano panoramę dodając do danych wydawniczych numer cenzora. Dwa pionowe załamania arkusza, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 170.–
587.
[WARSZAWA]. Warsaw (Warszawa). Miedzioryt kolorowany form. 29x37,7 na ark. 36,2x43,7 cm.
Plan miasta oprac. przez architekta W. B. Clarke'a, rytowany przez T. E. Nicholsona, wydany w Londynie przez Edwarda Stanforda po 1831. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem firmy Baldwin & Cradock w 1831 w związku z trwającym w Warszawie powstaniem (znalazło to odzwierciedlenie w treści mapy: przy nazwie Pragi czytamy: "burnt 1794 and 1831"). B. Krassowski i B. Majewska w "Planach Warszawy 1815-1831" (War. 1982, s. 34) piszą o dwóch późniejszych wydaniach z lat 1840 i 1856, nie podają jednak wskazówek identyfikacyjnych. Tytuł wewnątrz planu w górnej lewej części. W lewym górnym narożniku trzy podziałki liniowe. Wewnątrz planu, na górze z prawej objaśnienie znaków (na tle "Placu Musztry"). Na dolnej ramce niewielkie sylwetki 16 ważniejszych budowli stolicy z podpisami. Pod ramką sygnatury rysownika, wydawcy i rytownika oraz podziałka liniowa dot. fasad budynków. Plan odbito z tej samej płyty, co edycja z 1831, zmianie uległy jedynie dane dotyczące wydawcy, obok których wpisano nr 212. Ten sam numer odbito w prawym dolnym narożniku, poza planem`. Kolor liniowy (mury, dawna granica miasta) i powierzchniowy (Wisła, Ogród Saski, zbiorniki wodne). Verso czyste. Stan bardzo dobry. Plan we wsp. ramie plastikowej.
600.–
Sprzedano za: 800.–
588.
[WARSZAWA]. Plan stoł. m. Warszawy. Dodatek do "Kalendarza-informatora" Milicji Miejskiej na rok 1919. Plan w barwnej litografii form. 56,5x53,7 na ark. 62,4x86 cm.
Plan Warszawy z 1919, bezpośrednio po zakończeniu I wojny. Tytuł nad górną ramką, tamże legenda, skala (1:27.800) i podziałka liniowa. Na dolnym marginesie słabo czytelny adres drukarni (F. Kasperkiewicz). Plan podzielony na sektory (19-1, A-T). Na lewej części arkusza skorowidz ulic, adresy komisariatów oraz reklamy. Ślady złożenia, podklejone nadarcia na zgięciach, zabrudzenia powierzchni planu. Wymaga konserwacji.
589.
[ZARZECZE]. Zarzecze w obwodzie Przemyskiem / im Przemysler Kreise. Litografia form. 16,3x23 na ark. 24x30,1 cm.
Widok litografowany wg własnego rysunku przez Karola Auera, pochodzący z jego albumu "Galicja w obrazach", wydanego przez Piotra Pillera we Lwowie w l. 1837-1838 (Banach 254). Tytuł i sygnatura autora pod kompozycją. Plansza przedstawia klasycystyczny pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu wzniesiony w l. 1817-1819 wg projektu Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej. Pałac przetrwał do dziś, obecnie znajduje się w nim Muzeum im. Dzieduszyckich. Stan dobry.
250.–
Sprzedano za: 500.–
* * *