Stare druki

590.
BLACKSTONE William – Prawo kryminalne angielskie, przez Wilhelma Blakstona zebrane, a przez X. T. Ostrowskiego S. P. wytłómaczone i uwagami do Prawa Polskiego stosownemi pomnożone. T. 1-2. W Warszawie 1786. W Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.8, s.[8], 344, [7]; [4], 324, [6]. opr. psk. z epoki.
E. 13, 158. Okł. nieco otarte, reperowane niewielkie nadpęknięcie grzbietu t. 1, niewielki ubytek karty tyt. t. 1 (usunięta część podpisu własn.), poza tym stan dobry. Praca dedykowana w druku Andrzejowi Rostworowskiemu h. Nałęcz, sędziemu ziemskiemu czerskiemu. "W przedmowie ubolewa nad brakiem u nas procesu kryminalnego i ustaw karnych odpowiednich. Przekład z tłumaczenia francuskiego P. Coyer" (Estreicher).
1.400.–
Sprzedano za: 3.600.–
591.
CURIO Johannes – Medicina Salernitana. Id est, conservandae bonae valetudinis praecepta, cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita Exegesi, Per Ioannem Curionem recognita & repurgata. Nova editio melior, & aliquot Medicis Opusculis (quae sequens pagellae exhibet) auctior. Francofurti 1612. Excudebat Ioannes Saurius, Impensis Vincentii Steinmeyeri. 8, s. [16], 478, [1].
[orazCATULLUS Gaius Valerius, TIBULLUS Albius, PROPERTIUS Sextus – Opera quae exstant omnia, ad vetustiss. cod. Bibliothecae Jac. Grasseri fideliter edita, quibus acceserunt Corneli Galli fragmenta. Lugduni [=Lyon] 1607. 8, k. 16, s. 17-335. razem opr. perg. z epoki.
Papier nieco zabrązowiony, niewielki ślad zawilgocenia na końcu, brak przedostatniej karty w drugim tytule (s. 333-334). Stara notatka własn. "Liber B. V. M. in Henrichau Bibliothecae, 1729". Dwa druki z początku XVII w., z których pierwszy poświęcony jest medycynie, drugi zawiera wiersze starożytnych poetów rzymskich; połączyła je wspólna oprawa.
592.
DIDEROT Denis, d'ALEMBERT Jean le Rond – [Astronomie]. [Paris 1768]. folio, tabl. 34. opr. wsp. skóra.
Stan dobry. Fragment słynnej "Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" Diderota i d'Alemberta poświęcony astronomii. Brak tekstu objaśniającego. Oferowany zespół zaw. 26 tablic z tomu zasadniczego (num. I-XXVI) oraz 6 plansz z suplementu. Na tablicach schematy biegu planet, mechanizm powstawania zaćmienia słońca, budowa globusa, przyjęte symbole dla oznaczania planet i znaków zodiaku, mapy nieba, zasady działania instrumentów obserwacyjnych i pomiarowych.
593.
DIDEROT Denis, d'ALEMBERT Jean le Rond – Pêches de mer, pêches de rivieres, fabrique des filets &c. [Paris 1768]. folio, s. 9, tabl. 18. opr. wsp. skóra.
Stan dobry. Fragment słynnej "Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" Diderota i d'Alemberta poświęcony rybołówstwu. Na początku tekst objaśniający do ilustracji zawartych na 18 miedziorytowych planszach. Kolejne tablice ukazują sposoby wyrobu lin, zastawiania pułapek na ryby, różnych sposobów połowu, wyrabiania poszczególnych rodzajów sieci i innego sprzętu rybackiego i wędkarskiego.
594.
GLISZCZYŃSKI Mateusz – Compendium legum ex statuto & constitutionibus Regni Poloniae quae videlicet tantum ad continuum Usum Judicantium, & Litigantium requiruntur; ex farragine Legum per Alphabetum; ad Annum 1736. excerptum. Calissii 1754. Typis S.R.M. Collegii Karnkoviani, Soc. Jesu. 4, s. [4], 231, [5], tabl. rozkł. 1. brosz.
E. 17, 172. Podklejone ubytki marginesów pierwszych i ostatnich kart, wyraźne ślady zawilgocenia. Rozmyta piecz. Alfabetyczny indeks praw Królestwa Polskiego z odniesieniem do konstytucji sejmowych. "Na czele przywilej Augusta III. Do str. 191 alfabetycznie podane przepisy z podaniem dat konstytucyi. Od str. 192 idą: Rotae juramentorum, po łacinie i po polsku. Od str. 228: Seymow zebranie" (Estreicher). Druk kaliski.
980.–
Sprzedano za: 980.–
595.
GÓRNICKI Łukasz – Dzieie W Koronie Polskiey za Zygmunta I y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego, Z przytoczeniem niektorych postronnych Ciekawośći. od Roku 1538. aż do Roku 1572. Przez ... [...] Spisane. Na Ządanie wielu, za Staraniem. [...] Franciszka Bielinskiego [...] temi czasy powtornie Przedrukowane. Z przydatkiem Pretensyi y Interessow Polski do postronnych Potencyi y tych do Polski. W Warszawie 1754. W Druk. JKM XX. Scholarum Piarum. 4, s. [8], 237, tabl. rozkł. 1. opr. psk. z epoki.
E. 17, 254; Maliszewski 90. Niewielki ślad kornika w oprawie, stan dobry. Wyd. III. "Kronikarska relacja wydarzeń na dworze Zygmunta Augusta, o silnej zaprawie anegdotycznej. Zalążek powieści historycznej" (LPPE). Na rozkładanej tablicy (której często brakuje) "Genealogia familij Kettlerowskiey".
3.600.–
Sprzedano za: 4.600.–
596.
GRADVALE Romanum de tempore et sanctis. Olim jussu Sacrae Recordations Pij V. Pontificis Maximi, ex Decreto Sacrosancti Conciiij Tridentini ad ritum Missalis editvm, et Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognitvm, Tum voluntate Pauli V. Gregorii XV. Urbani VIII. Benedicti XIII. ac Clementis XII. Summorum Pontificum, Missis Sanctorum tam Vniversalis Ecclesiae, quam Regni Poloniae et M. D. L. Patronoru[m], Calendario Romano adscriptorum; noviter adauctum; Iterato ad Ecclesiarum usum, per omnes Provincias Regni Poloniae & M. D. Lit. Porrectum. Cracoviae 1740. Typis Collegij Majoris, Universitatis Cracoviensis. folio, s. [8], LXXII, 438, 127, [5]. opr. z epoki, skóra na desce.
E. 17, 320. Podklejone pęknięcie skóry na grzbiecie, otarcia krawędzi okł., zapinki uszkodzone, niewielki ślad zawilgocenia w grzbiecie, załamania narożników ostatnich kart i karty tytułowej, ubytek narożnika jednej karty, ślady użytkowania. Dawny wpis własnościowy na stronie tytułowej. Na obu okł. scena ukrzyżowania w owalnym medalionie, wokół złocone i tłoczone ramki. Osiemnastowieczny graduał przeznaczony dla diecezji Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Strona tytułowa dwubarwna, czerwona i czarna. Na jej odwrocie drzeworytowy herb Grabie kardynała Jana Aleksandra Lipskiego, któremu graduał dedykowano. Księga liturgiczna zawierająca wszystkie śpiewy mszalne. Zapis nutowy dwubarwny: na czerwonej pięciolinii czarne nuty. Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz tego wydania.
597.
LORENCOWIC Alexander – Kazania pogrzebne miane w roznych załobnych okazyach, przez X. ... Prowinciała Polskiego Societatis Iesv. Kalisz 1670. W Koleium [!] Kaliskim Societatis Iesu drukowane. folio, s. [4], 199, [12]. opr. pperg. z epoki.
E. 21, 408. Oprawa uszkodzona (ubytki grzbietu, ubytki papieru okleinowego, brak narożnika tylnej okł., wyraźne otarcia), blok poluźniony, niewielkie zaplamienia, ślad zawilgocenia na marginesie, załamania narożników ostatnich kart, brak dwóch kart (s. 11-14) - stan niezbyt dobry. Skasowana piecz. bibliot. Pomyłka w paginacji: jest dwukrotnie s. 27, nie wydrukowano s. 158. "Jestto rodzaj szablonowych wzorów do kazań dla osób różnego stanu, bo autor nie wymienia osób ani stosunków tych kazań. Zaczyna kazanie na pogrzebie biskupa, kończy na pogrzebie zmarłej panienki" (Estreicher).
640.–
Sprzedano za: 2.200.–
598.
ŁUBIEŃSKI Władysław – Historya Polska Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich [...] na cztery części podzielona, a na żądanie wielu przedrukowana. W Wilnie 1763. W Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu. 8, s. [2], 270.
[oraz] [PAPROCKI Franciszek] – Domowe Wiadomości o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze, przedrukowane Roku 1771. s. [2], 26.
[oraz] tenże – Domowe Wiadomosci o Wielkim Xięstwie Litewskim z przyłączeniem Historyi Tegoż Narodu przedrukowane Roku Pańskiego 1771. s. [2], 46. razem opr. psk. z epoki.
E. 21, 443; E. 21, 445; E. 24, 83. Okł. otarte, karta tyt. reperowana, z podklejonymi ubytkami (ze szkodą dla tekstu), niewielkie zaplamienia wewnątrz, jedna karta we wsp. kopii na starym papierze. Estreicher wymienia "Wiadomości o Koronie" zarówno przy Łubieńskim, jak przy Paprockim. "Wiadomości o WXL" umieszcza przy Paprockim, opatrując komentarzem: "Część I jest jednakże dosłownym przedrukiem z Hołłowki Domowe wiadomości polskie i W. X. Lit. 1753". Pierwsze 48 stron "Historii polskiej" (łącznie ze stroną tytułową) w wariancie wydawniczym różnym od egzemplarza Bibliot. Jagiellońskiej (udostępnionym na platformie Polona.pl). Estreicher nie wspomina o dwóch wariantach tego samego wydania. Dodatkowo, tytuł części trzeciej brzmiący oryginalnie "Od Władysława Jagiełły do naszych czasów" zmieniono (naklejając nowy tekst) na "Od Władysława Jagiełły do Michała Korybuta".
800.–
Sprzedano za: 1.900.–
599.
PONTANUS Ludwik z Walladolid – Compendivm, seu Breviarivm Absolvtissimvm Omnivm Meditationvm R. P. Lvdovici de Ponte, Societatis Jesv, Hispani. Vilniae 1645. Typis Academicis Soc. Jesv. 8, s. [16], 818, [14]. opr. skóra tłocz. z epoki, obcięcie barwione.
E. 25, 59. Oprawa mocno otarta, brak grzbietu, ślady kornika w oprawie i na pierwszych kartach, blok nieco nadpęknięty w kilku miejscach. Podpis własn. (Plowiński?) z 1650 na stronie tyt. Tytuł w drzeworytowej ramce. Siedemnastowieczny brewiarz wileński.
800.–
Sprzedano za: 1.800.–
600.
PROKOPOWICZ Antoni Maksymilian – Kazanie miane w czasie Konsekracyi Kościoła Jelesni Dekanatu Zywieckiego, Dyecezyi Tarnowskiey, w Niedzielę XI. po Swiątkach, trzecią Miesiąca Sierpniá. Roku 1792. W Krakowie 1792. W Drukarni Jana Maya. 8, s. 29. brosz.
E. 25, 278 (lokalizuje tylko jeden egzemplarz). Miejscami zaplamienia. "Pod dedykacyą do JW. Floryana Amanda Janowskiego, biskupa tarnowskiego, podpisany Ignacy Pawluszkiewicz, proboszcz w Jeleśni. Na końcu: 'Miał to kazanie Antoni Max. Lubicz Prokopowicz S. P. Proboszcz Kentcki'" (Estreicher).
360.–
Sprzedano za: 1.200.–
601.
RAEMOND Florimond de – Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi. Auctore Florimundo Raemundo, Galliareum Regis in Curia Burdigalensi Consiliaro. E Gallica Lingua in Latinam conversa. Coloniae 1614. Apud Gerhardum Greuenbruch. 4, s. [8], 614, [1]. opr. perg. z epoki.
Otarcia i zaplamienia okł., papier miejscami zabrązowiony, podklejone przedarcie jednej karty. Stare zapiski własn., dawna piecz. bibliot. Powstanie, rozwój i upadek reformacji opisany przez francuskiego prawnika i antykwariusza F. de Raemonda (1540-1601), wydany oryginalnie w 1605, a w łacińskim przekładzie w 1614. Na s. 540-549: "Quibus modis haereses in Poloniae regnum irrepserint".
602.
SALMON Th[omas] – Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. In opzigte hunner Lands-gelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw [...]. Nu vertaald en merkelyk vermeerded door M[atthias] van Goch. VI deel: Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het europisch Turkyen, en van de Grieksche Kerk. Als mede van het Koningryk Polen, en't Groot-Hertogdom van Litthauwen. Te Amsterdam 1734. By Isaak Tirion. 8, s. [12], 316, 326, [14], frontispis w miedziorycie, tabl. 3, mapy i plany 3. opr. psk. z epoki.
Grzbiet otarty, nadpęknięty, z niewielkim ubytkiem górnej krawędzi, wewnątrz stan bardzo dobry. Brak części rycin. Szósta część wielotomowego dzieła opisującego kraje całego świata i ich mieszkańców. Ten tom składa się z pięciu części, z których pierwsza poświęcona jest Turcji europejskiej, wyspom greckim, Krymowi i ziemiom zamieszkałym przez Tatarów Krymskich, druga - Besarabii, Bułgarii, Rumunii i Tracji, trzecia - Macedonii, Albanii, Tesalii, Grecji. Część czwartą i piątą zajmuje opis Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego (na końcowych 326 stronach). Wyposażono je w rozkładaną mapę Polski ("Nieuwe Kaart vant' Koninkryk Poolen verdeelt in zyn byzondere Waywoodschappen na de Nieuwste stelling in t'ligt gebragt", 28,8x34 cm, kolor liniowy), plan Gdańska ("Platte grond van de Stadt Dantzik", 16,3x19,2 cm) oraz słynną rycinę znaną jako "Plica Polonica" i przedstawiającą kołtun. H. Widacka pisze: "W grafice temat kołtuna podejmowano niezwykle rzadko. Do interesujących przykładów należy niesygnowana, włoska akwaforta, przedstawiająca kobietę dotkniętą tym przymiotem; z jej głowy spływa długi, gesty i pokręcony kołtun, wijący się niczym wąż boa" ("Pasaż Wiedzy" na stronach Muzeum Jana III w Wilanowie). Rycina opisana przez Widacką pochodzi z włoskiej edycji dzieła Salmona (Wenecja 1739); zawarta w oferowanym tu tomie jest wcześniejsza, nie ma podpisu tytułowego i stanowi lustrzane odbicie wersji weneckiej. Niestety, w części polskiej brak dwóch portretów i sceny polowania na niedźwiedzia, z we wcześniejszych widoku Konstantynopola i mapy Europy.
603.
SCHICKFUSS Jakob – New vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung, darinnen weyland H. Joach. Cureaus der Artzney D: einen Grundt geleget. Jitzo biss an das 1619 Jahr, da sich dero Oesterreichischen Wienerischen Linien Regierung gantz endet mit sehr vielen Nothwendigen Sachen vermehret vnnd gebessert auch in vier unterschiedliche Bücher abgetheylet. Jena [1625]. In Verlegung Hans Eyerings Erben und Johann Berferts Buchhendler inn Breslaw. 4, s. [16], 266, 151, [1], 594, 324, [240], frontispis w miedziorycie, mapa rozkł. 1. opr. XVIII-w. skóra złoc.
E. 27, 195. Grzbiet reperowany (podklejone pęknięcie, uzupełniony ubytek dolnego pola), otarcia krawędzi okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Na obu okładkach złocony superekslibris heraldyczny hr. Henryka Brühla (1700-1763), jednego z najbardziej wpływowych urzędników saskich. Będąc protegowanym Augusta III sprawował funkcję m.in. nadinspektora manufaktur porcelanowych, starosty lipnickiego, piaseczyńskiego, bolimowskiego i spiskiego, wójta bydgoskiego; był właścicielem Pałacu Ossolińskich i dwóch innych w Warszawie, "w jego pałacu w Brodach znajdował się 'ceniony podobno na milion talarów' (J. I. Kraszewski), słynny Schwanenservice – największy na świecie porcelanowy serwis wykonany w Miśnieńskiej Manufakturze Porcelany na specjalnie zamówienie ministra [...]. Brühl posiadał największy w Europie zbiór zegarków i kamizelek; przypisywano mu również ogromny zbiór peruk" (Wikipedia).
Frontispis starannie sztychowany, z panoramicznym widokiem Wrocławia w dolnej części, z tytułem na szarfie: "Bresslaw die Haupt Statt in Schlesienn". "Po bokach dwie kolumny z postaciami kobiecemi, u których stóp lew i orzeł, jedna z nich wsparta lewą ręką o głowę lwa, a w prawej trzyma rulon, druga trzyma w prawej ręce krzyż, w lewej kielich z hostją [...]. Nad kolumnami dwa aniołki trzymają portret Ferdynanda II" (Estreicher). Po przedmowie rozkładana mapa Śląska "Abris der Landschaft Schlesien Sampt den angrentzenden Königreichen und Ländern 1624" - zachowana w niewielkiej liczbie egzemplarzy. W lewym dolnym narożniku mapy sygn.: "E. Hulsius sculps.". "W przedmowie krytykuje swego poprzednika Cureusa i wymienia swe źródła; między niemi Długosza, Kromera, Kl. Janickiego i Miechowitę. Dzieło dzieli się na Liber regum, Liber ducum, Liber rerum (kościół i prawo), Liber civitatum. Księga królów [...] liczy str. 266. Rozpoczyna ją: Prolog, potem idą rozdziały o nazwie Ślązaków, o wędrówce Ślązaków z Małej Azji, o ich historji przed Lechem, o panowania Polaków na Śląsku, o Piaście, o jego następcach królach polskich. Od w. XIV przechodzi to w dzieje zwierzchnich książąt śląskich (Piastów, Luksemburgów, Jagiellonów, Habsburgów). Księga II [...] poświęcona jest książętom lignickim, brzeskim, oleśnickim, itp. - przynosi ona dużo materjału epigraficznego i dyplomatycznego. Księga III [...] obejmuje historję kościoła [...] oraz urzędów i urządzeń świeckich ([...] głównie z XV i XVI wieku). Na str. 517 jest Prawo m. Wrocławia [...]. Na str. 582 ciekawe artykuły sądów rugowych chłopskich. Księga IV poświęcona opisowi i dziejom poszczególnych miast. Zaczyna jednak od fizjografji całego kraju. Na str. 16 opis zdrojowisk Hirschberg i Landeck. Na str. 36 etnografja Śląska; wylicza też nazwiska szlachty śląskiej (dość dużo polskich). Na str. 44 opis i dzieje Wrocławia; dalej reszta miast [...]. Na 60 kartach końcowych zamieszczono indeksy (spis rozdziałów, indeks rzeczy i nazwisk) oraz Errata [...]. W całem dziele dużo wzmianek o Polsce, co w indeksach zestawiono pod Polen i Polnischer. Ale całe dzieło tchnie niechęcią do Polski i tendencją, aby zatrzeć ślady żywiołu polskiego na Śląsku" (Estreicher).
Dodaj do koszyka 15.000.–
604.
THIETMAR – Chronici Ditmari episcopi merspvrgensis libri IIX, Quinque Impp. Saxonicorum, Henrici I. Ottonvm trium, ac Henrici II res gestas complexi. Cum notis marginalibus, Tabb. genealogicis, et indice copioso. Edidit Joachimus Joan. Maderus. Helmestadi 1667. Typis & sumptibus Henningi Mülleri. 4, s. [28], 280, [16], tabl. genealog. 2
[oraz] OPEL Julis Otto – Chronicon Montis-Sereni sive Lavterbergese, ante CCCCXL annos collectvm, et jamdudum a Clarissimis Viris Marqvardo Frehero atque Henrico Meibomio promissum; nvnc demvm vna cvm veterum Misniae marchionvm in eodem monvmento aeri inciso, aliorvmqve monasteriorvm chronicis vetvstis ac fvndationibvs ex Codd. MStis editvm tabvlisqve genealogicis .illvstratvm a Joachimo Johanne Madero. Helmestadi 1665. Typis & sumptibus Henningi Mvlleri. 4, s. [8], 64 [jest mylnie 48 - pomyłka w pag.], 294, [14], tabl. rozkł. 1
[oraz] EINHARD – Eginhartvs de Vita Caroli Magni, animadversionibvs illvstratvs, quas Consensu Amplissimae Facultatis Philospohicae praeside M. Friderico Besselio [...] eruditorum censurae exponit Johannes Fridericus Reinhardus [...]. Helmestadii 1667. Typis Henningi Mvlleri. 4, s. [6], 118
[orazBOTERO Giovanni – Johannis Boteri libri tres de Origine vrbivm earvm excellentia et avgendi ratione qvibvs accerrervnt Hippolyti a Collibvs Incrementa vrbivm sive de Cavsis magnitvdinis vrbivm, liber vnvs, Cura L.G.L.H. Helmestadii 1665. Typis & sumtibus [!] Johannis Heitmulleri. 4, s. [6], 234, razem opr. kart. z epoki.
Otarcia okł., wyklejki pęknięte w grzbiecie, miejscami zaplamienia dolnego marginesu. Nieliczne zapiski na wyklejkach. Cztery średniowieczne prace historyczne wydane w niemieckim Helmstedt, z których pierwsza - Kronika Thietmara (E. 15, 239) - została "spisana w latach 1012–1018 przez biskupa merseburskiego oraz kronikarza Thietmara z Merseburga. Jedno z najważniejszych źródeł historycznych Europy Środkowej wczesnego średniowiecza stanowiący materiał źródłowy do historii wielu europejskich krajów m.in. Niemiec, Polski, Czech" (Wikipedia). Kolejna to kronika klasztoru w Petersbergu (koło Halle) z XIII w., następna zawiera życiorys Karola Wielkiego spisany w IX w., ostatnia traktuje o rozwoju i umacnianiu się miast.
605.
WYRWICZ Karol – Geografia Czasow Teraznieyszych Albo Opisanie naturalne y Polityczne Krolestw, Państw, Stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, przemysłu, przymiotow, obyczaiow &c. Ku Pozytkowi Narodowey Młodzi Wydana. T. 1. W Warszawie 1768. W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey in Collegio Soc: Jesu. 8, s. XLV, [1], 592. opr. skóra z epoki, obcięcie barwione.
E. 33, 453. Niewielkie zaplamienia wewnątrz, papier nieco pożółkły, miejscami zabrązowiony. Piecz. "H. Targoński" z herbem Kościesza, podpis własn. Marianny Weyssenhoffowej. Dalsze tomy nie ukazały się. Pierwsze wydanie podręcznika geografii przeznaczonego dla uczniów szkół publicznych. Dzieło dedykowane w druku hr. z Poniatowskich Branickiej, kasztelanowej krakowskiej. Nazwisko autora uwidocznione po dedykacji. Zaw. m.in.: O Geografii w powszechności, O Geografii naturalney (tu. m.in.: O nowym świecie, O oceanie, odnogach iego y przesmykach, O kraiach polarnych), O Geografii polityczney (tu m.in.: O wielorakim kształcie rządów, O wiarach y sektach, O kolorach y postaciach ludzkich). W końcowych rozdziałach opis państw europejskich: Państwa Kościelnego, Królestwa Sycylii, Malty, Cesarstwa Niemieckiego, Turcji, Monarchii Moskiewskiej i innych. Autor "opisując te państwa podaje daty o ich obszerności, podziale polit., miastach, żyzności, handlu, charakterze ludności, ustroju, prawach, wielkości 'potencji' (wojsko), orderach itp. Prusy opisuje osobno, jakby nie były członkiem Rzeszy. Na str. 278-89 mówi o państwach monarchii moskiewskiej, charakteryzując ujemnie stan kultury i przymioty narodu mosk.: 'Moskale niedawno byli grubianie, nieobyczajni, prości, niewierni w dotrzymaniu traktatów i zabobonni., nie znali nauk i kunsztów, nie poznawali swych własnych pożytków... Umysł ich ma coś jeszcze niewolniczego i brakuie im na tych pobudkach, które czynią ludźmi wielkiemi'. Ustęp ten wywołał rekryminacje Repnina i jezuici musieli podobno nakład wycofać(?)" (Estreicher).
1.200.–
Sprzedano za: 1.800.–