Czasopisma

DO BRONI! Organ Konfederacji Narodu. [Warszawa]. 8.
Dobroszycki 145. Stan dobry. Piecz. "Sprawdzono dublet". Trzy numery czasopisma konspiracyjnego ukazującego się jako dwutygodnik w l. 1942-1944. Każdy numer obj. 8 s.
606.
Nr 13: 28 VII 1942.
Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Potrzeba nam człowieka, Gawęda o amunicji i o czystości, Nowoczesna partyzantka.
64.–
Sprzedano za: 180.–
607.
Nr 15: 8 IX 1942.
Zaw. m.in.: Po 1-ym września, Dowódca, Treblinka, Jeden dzień we Lwowie, Warszawa znów zbombardowana.
64.–
Sprzedano za: 220.–
608.
Nr 22: 24 XII 1942.
Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: W błędnym kole niemieckiej gospodarki, Z garkuchni Goebbelsa, Rommel uciekł z El Agheila, Akcja bolszewików w Polsce, Niszczenie Żydów i Rosjan na wschodzie Polski.
64.–
Sprzedano za: 320.–
609.
DWUTYGODNIK Literacki. Kraków. Red. W. Kurowski. 16d. opr. wsp. ppł.
T. 1: 1844. s. [4], 388
T. 2: 1845. s. [4], 396.
Czas.BJ 2, 99. Zaplamienia, ślady zawilgocenia, miejscami zażółcenia papieru. Komplet wydawniczy jednego z najciekawszych pism okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Każdy tom zaw. 12 numerów (1-12 i 13-24). T. 1 ukazywał się od 1 IV do 15 IX 1844, t. 2 od 1 X 1844 do 15 III 1845. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt., na końcu - spis treści. Zaw. m.in.: Bernard z Lublina, Kary i męki w miastach dawnej Polski, Krótka wiadomość o towarzystwach religijno-naukowych u Żydów, Napoleon i pułkownik Delélée, O dwóch rzadkich medalach polskich, O prawie załogi w Polsce, Początek biczowania się w Polsce, Słowo o muzyce, Wielki gość w Tatrach, Bractwa jezuickie i akademickie w Krakowie, Historya języka niemieckiego w Polsce, Kilka słów o Michale Stachowiczu, O bibliach Szarfenbergerowskich, O życiu, czasie i pożywieniu człowieka.
610.
DZIENNIK Wileński. Wilno. Red. K. Kontrym. 8. brosz.
T. 4, nr 5: V 1829. s. 121-136, 313-408, 113-192, 233-296, 137-152.
Czas. BJ 2, 209. Otarcia okł., ubytek dolnej części grzbietu, załamania krawędzi kart. Brak rycin? Każda część pisma (literatura, fizyka, podróże itp.) o osobnej paginacji. Ekslibris herald. "Ex libris Czarnowskich z Rossochy", dublet bibliot. (piecz.). Zaw. m.in.: O modach, Wiadomość o szkole lekarskiey przy szpitalu Abu-Zabelskim, Reskrypt Naywyższy o odbytey Koronacyi na Króla Polskiego (Mikołaja I), O kościach potworów znaydowanych w ziemi, O żółwiu znalezionym nie daleko Wałdaju, O dyamentach, złocie i żelezie wyspy Borneo, O środkach używanych w Ameryce północney i w Syberyi do gaszenia pożarów leśnych.
220.–
Sprzedano za: 240.–
611.
DZIENNIK Zdrowia dla Wszystkich Stanów. Warszawa. Wyd. Leopold Lafontaine. 16d. brosz.
Nr 4: X 1801. s. 127, [1].
Czas. BJ 2, 218. Otarcia skrajnych kart, niewielkie załamania krawędzi części kart. Pismo ukazywało się w l. 1801-1802 (wyszło łącznie 12 numerów) i było jednym z pierwszych polskich czasopism medycznych. Ten numer zaw. m.in.: O prezerwatywach, O powołaniu małżeńskim, O brzemienności, O galwanizmie, O wpływie pory Jesienney na ciało ludzkie i o Dyssenteryi mianowicie u Wieśniaków.
240.–
Sprzedano za: 240.–
612.
EXTRABLATT. Krakau. Zentralverlag Krakau-Warschau. Red. R. Stöppler. folio.
17 VI 1940. s. [1].
Podklejone naddarcie lewej krawędzi. Numer specjalny dwujęzycznej gazety wydawanej przez władze okupacyjne. W górnej części tekst niemiecki, poniżej polski. "Francja składa broń! Marsz. Petain prosi o podanie warunków".
140.–
Sprzedano za: 160.–
613.
GAZETA Poranna. Ilustrowany dziennik informacyjny wschodnich kresów. Lwów. Red. S. Zachariasiewicz. folio.
R. 13, nr 6567: 18 XII 1922. s. 10.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. "Prezydent Gabr. Narutowicz padł z ręki mordercy", "Nieoczekiwany cios dla Państwa", "Zamach na Prezydenta Rpt.", "Marszałek Piłsudski był świadkiem zgonu Prezydenta".
120.–
Sprzedano za: 240.–
614.
GAZETA Wiejska. Dodatek do tygodnika "Wieś". Lublin. Wyd. "Czytelnik". folio.
Nr 2: 6 X 1944. s. [1].
Ślady złożenia, otarcia i przetarcia na zgięciach. Numer gazetki ściennej dla ludu. Zaw. m.in. tekst rozporządzenia w sprawie reformy rolnej, artykuł o konieczności odbudowy zniszczonej Warszawy, o zjeździe Stronnictwa Lud. w Lublinie, wiersz satyryczny i karykatury Hitlera.
120.–
Sprzedano za: 140.–
615.
GAZETA Krakowska. Kraków. KW PZPR. folio.
Dodatek nadzwyczajny w dniu wyborów: 20 I 1957. s. [4].
Ślady złożenia, niewielkie otarcia na zgięciach. Specjalny numer krakowskiego dziennika wydany z okazji wyborów parlamentarnych, pierwszych po październiku 1956. Na pierwszej stronie zdjęcie W. Gomułki w oknie pociągu i wiwatujący tłum na peronie, wewnątrz hasła wyborcze (np.: Oddając głos na ludzi Gomułki - głosujemy: Za praworządnością, Za władzą ludu, Przeciw marionetkowemu sejmowi, Za odnową Partii, Przeciw beriowszczyźnie, Za poprawę bytu, Przeciw Budapesztowi). Na ostatniej stronie rysunki satyryczne a propos.
80.–
Sprzedano za: 170.–
616.
GONIEC Krakowski. Kraków. Wyd. "Goniec Krakowski". folio.
R. 6, nr 235: 7 X 1944. s. 4.
Podklejone niewielkie naddarcie marginesu, stan dobry. Upadek powstania warszawskiego na łamach dziennika wydawanego przez władze okupacyjne. "Generał Bór złożył broń wraz ze wszystkiemi formacjami "A.K.". Powstańcy warszawscy korzystają z praw konwencji genewskiej. Wszystkim oficerom pozostawiono szable", "Należy oczekiwać tysięcy uchodźców z Warszawy".
120.–
Sprzedano za: 320.–
GÓRY Wysokie. Kraków. Krakowska Sekcja Alpinizmu PTTK. 8. brosz.
Czas. BJ 3, 313 (tylko 2 numery). Stan dobry. Pismo alpinistyczne, wydawane w Krakowie w l. 1954-1955 - ukazały się 3 numery. "Pismo było wzorowane na 'Taterniku', który w owych latach nie wychodził" (WET 365).
617.
[Nr 1]: IV 1954. s. 34, [2], tabl. 3.
Podpis własn.
60.–
Sprzedano za: 130.–
618.
[Nr 2]: IX 1954. s. 48, tabl. 3.
Blok nieco poluźniony.
60.–
Sprzedano za: 220.–
619.
[Nr 3]: II 1955. s. 86, [2], tabl. 4.
60.–
Sprzedano za: 120.–
GROMADA. Gazeta Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy dla ludu pracującego na roli [późn. Gazeta Komunistycznej Partji Robotniczej Polski dla wiejskiego ludu pracującego]. [Warszawa]. 4. numery luzem.
Czas. BJ 3, 315. Stan dobry.
620.
[R. 1918], nr 3: XI-XII 1918. s. 8.
Zaw. m.in.: Dyktatura proletarjatu, Rewolucja w Niemczech, Rząd robotników i chłopów czy rządy sługusów pańskich, Rady Delegatów Robotniczych w miastach, Pogromy.
60.–
Sprzedano za: 180.–
621.
[R. 1919], nr 9: 20 IV 1919. s. 4.
Zaw. m.in.: Święto Pracy, Rewolucja kroczy naprzód, Strejk robotników folwarcznych.
60.–
Sprzedano za: 180.–
622.
HAMBURGER Wespen. Satirisch-humoristisches Stichblatt. Hamburg. Red. J. Stettenheim. 4.
Nr 31: 31 VII 1863. s. [225]-227, [1].
Ślady złożenia, otarcia na zgięciu. Pojedynczy numer hamburskiego pisma satyrycznego z całostronicową kompozycją drzeworytową na ostatniej stronie "Die Freunde in der Noth" ukazującą powstańców styczniowych. Pod ryciną dwuwiersz: "Schutz vor grausamen Feinden sucht Polen - bei grausamen Freunden, / Will der Charybdis entgehn, während die Scylla ihm droht!" (Polska szuka schronienia przed okrutnymi wrogami - u okrutnych przyjaciół, / chce uciec przed Charybdą, a Scylla jej zagraża).
623.
ILUSTROWANY Kurjer Codzienny. Oddział we Lwowie. Lwów. Red. M. Dąbrowski. folio.
2 nadzwyczajne wydanie: 1 VI 1926. s. [2].
Ślady złożenia, podklejenia niewielkiego naddarcia. Konsekwencje zamachu majowego. Piłsudski nie przyjmuje prezydentury, pierwsze dwa głosowania nie przynoszą rozstrzygnięcia; najwięcej głosów zebrał I. Mościcki, nie otrzymał jednak absolutnej większości. W tej sytuacji marszałek Rataj zarządza trzecie głosowanie.
64.–
Sprzedano za: 160.–
624.
ILUSTROWANY Kuryer Codzienny. Dodatek. Kraków. Red. M. Dąbrowski. folio. razem opr. ppł. z epoki.
R. 14: 1938.
Grzbiet oklejony płótnem, otarcia okł., niewielkie ubytki papieru okleinowego, pierwsze numery z podklejonym poprzecznym naddarciem kart, niewielkie ubytki marginesów pierwszego numeru. W nr. 48. środkowe karty wszyto obrócone o 180 st. Numery objętości 4-8 s. Kompletny rocznik (52 numery) ilustrowanego dodatku do poniedziałkowych wydań IKC-a. Zawierał serwis fotograficzny do wydarzeń z mijającego tygodnia z krótkimi tekstami objaśniającymi. W komponowaniu szpalt często korzystano z techniki fotomontażu. Wiele numerów poświęcono w części ważniejszym tematom, np.: Na śnieżnym kobiercu zboczy tatrzańskich, Poznajmy Litwę, Polska ma nowego świętego patrona (św. Andrzeja Bobolę), X-te Jubileuszowe Targi Katowickie, Dni Krakowa, Bydgoszcz - stolica gospodarcza wielkiego Pomorza, Krynica - czołowy zdrój Polski, XVIII Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie, W odzyskanej Ziemi Śląskiej, P. Prezydent RP na Zaolziu, Gdy wojska polskie zajmowały Jaworzynę.
Na ostatniej stronie pierwszych numerów pisma zamieszczono 19-odcinkowy komiks Walta Disneya "Wesołe przygody myszki Mickey i psa Burka" (czyli Mickey Mouse i psa Pluto). Główni bohaterowie znalazłszy żyłę złota ulegli dość powszechnej w tamtych rejonach Dzikiego Zachodu gorączce. Komiks przestał się ukazywać bez podania przyczyny, fabuła nie została zamknięta. Być może powodem zaniechania kontynuowania historii była rezygnacja z druku barwnego (do numeru 19. używano dwóch kolorów, później tylko jednego). Niewielkie ubytki narożnika dwóch pierwszych plansz.
540.–
Sprzedano za: 600.–
JAZZ. Miesięcznik ilustrowany. Gdańsk. Klub Prac. Kultury przy Zarz. Okręgu ZZPK, Rada Okręgowa ZSP. Red. J. Balcerak. folio, s. 8. numery luzem.
Czas. BJ 4, 178. Numery z pierwszego okresu ukazywania się pierwszego po wojnie polskiego pisma poświęconego jazzowi. Miesięcznik zaczął wychodzić w II 1956 na fali odwilży zapowiadającej wydarzenia Października '56, początkowo w Gdańsku i w dużym formacie. Później redakcja przeniosła się do Warszawy, format zmniejszono, opiekę nad pismem przejęło Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Numery 1-18 ukazały się w formacie folio, od 20 numeru zmniejszono format o połowę, numer 19 wydano w formacie pośrednim. Pierwsze roczniki pierwszego polskiego pisma poświęconego muzyce jazzowej. "Jazz" ukazywał się od 1956 do końca 1983, początkowo w Gdańsku, później w Warszawie. "W pierwszych latach istnienia pismo zajmowało się przede wszystkim popularyzacją muzyki jazzowej w Polsce. Obok kroniki wydarzeń oraz wieści ze świata, można w nim było znaleźć wywiady z polskimi i zagranicznymi artystami, relacje z imprez jazzowych w kraju i na świecie, recenzje płyt, prezentacje solistów i zespołów, eseje, polemiki a także nuty. Część publikacji stanowiły przekłady i opracowania artykułów z prasy zachodniej" (Wikipedia). Pierwszy numer ukazał się w II 1956 jako "Wydanie specjalne Klubu Pracowników Kultury". Od numeru październikowego 1956 ukazywało się w cyklu miesięcznym z podtyt. "Miesięcznik ilustrowany". Na uwagę zasługują pojawiające się od nr. 5. pojedyncze rysunki, później paski komiksowe nestora polskich twórców komiksów Janusza Christy (drugi rocznik "Jazzu" zaw. m.in. ośmioodcinkowy cykl "Nowy Orlean. Opowieść o Armstrongu"). Na łamach wczesnych roczników "Jazzu" swoje rysunki publikowali m.in.: Andrzej Krajewski, Karol Ferster, Feliks Topolski, Jacek Fedorowicz, Wiesław Dymny, Jerzy Skarżyński, Zdzisław Jurkiewicz.
625.
R. 1, nr 2: VII 1956.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Środkowe strony (4/5) wydrukowano obrócone o 180 st. Zaw. m.in.: "Dobieramy się do królestwa synkop", "Nie jestem wrogiem jazzu, ale...", "Co nazywamy muzyką jazzową", "W Olimpii grał Armstrong".
60.–
Sprzedano za: 130.–
626.
R. 1, nr 4: X 1956.
Poprzeczne załamanie numeru, przetarcia na zgięciu. Podpis własn. Numer zaw. m.in. pierwszy odcinek cyklu "Style jazzowe", artykuł "Pokłosie sopockiego Festiwalu Jazowego", "Sidney Bechet", "Socjologia jazzu".
60.–
Sprzedano za: 150.–
627.
R. 1, nr 5: XI 1956.
Poprzeczne załamanie numeru, niewielki ubytek narożnika ostatniej karty, stan dobry. Zaw. m.in.: "Zespół Paramount Jazz Band w Polsce", "Odgłosy synkop w ZSRR" (R. Waschko), "Style jazzowe", trzy rysunki Janusza Christy.
60.–
Sprzedano za: 150.–
628.
R. 2, nr 1 (7): I 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, otarcia na zgięciach, zaplamienie dolnego marginesu. Zaw. m.in. duży rysunek Janusza Christy na pierwszej stronie, teksty: "Polskie nagrania jazzowe", Dixieland versus be-bop", "Zmarł Tommy Dorsey", "Trąbka i trębacze".
60.–
Sprzedano za: 80.–
629.
R. 2, nr 4 (10): IV 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: "Pierwsze nuty jazzowe", "U brzegów jazzu" (L. Tyrmand), "Czy muzyka Dave Brubecka jest jazzem?", "Saksofon i saksofoniści", a także 2. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 60.–
630.
R. 2, nr 7 (13): VII 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: "Z życia jazz-klubów", "Mała panorama stylów jazzowych", "Tradycja w jazzie" (G. Mulligan). Na ostatniej stronie 5. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu, rysunek satyryczny Jacka Fedorowicza i reprodukcja okładki programu festiwalu Jazz 57, którą zaprojektował Jerzy Skarżyński, przechrzczony tu na Janusza.
60.–
Sprzedano za: 100.–
631.
R. 2, nr 11 (17): XI 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: "Komercjalizacja jazzu", "Requiem for Charlie Parker", "Gitara i gitarzyści". Na ostatniej stronie 6. (ostatni). odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu. Tu także zapowiedź o zmianie formatu pisma na mniejszy.
60.–
Sprzedano za: 60.–
632.
R. 2, nr 12 (18): XII 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Ostatni numer "Jazzu" wydany w dużym formacie. Zaw. m.in.: "Jazz w Filharmonii Krakowskiej", "Pierwsza książka o jazzie" (o "U brzegów jazzu" Tyrmanda), "Wywiad z Kisielem, posłem i przyjacielem jazzu", "3 lata Willisa Conovera", "West-Coast jazz", "Kontrabas i basiści".
60.–
Sprzedano za: 60.–

Jednodniówki

633.
1. DNIÓWKA ku czci Wielkiego Człowieka wydana przez Zakłady Naukowe im. Zofji Strzałkowskiej. [Lwów], 19 III 1932. 4, s. 6. brosz.
Poprzeczne załamania kart, niewielkie naddarcia górnego marginesu. Maszynopis powiel. (na końcu nadruk "Odbito na Gestenterze"). Okolicznościowa gazetka szkolna poświęcona Józefowi Piłsudskiemu w dniu jego imienin. Zaw. krótkie utwory wierszem i prozą autorstwa uczennic Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Z. Strzałkowskiej we Lwowie.
80.–
Sprzedano za: 120.–
634.
STRAŻNICA. Jednodniówka. Koniec grudnia 1944. [Częstochowa] 1944. folio, s. 6. bez oprawy.
Ślady złożenia, niewielkie naddarcie na zgięciu. Fragmenty tekstu podkreślone czerwoną kredką. Jednodniówka świąteczna wydana przez władze okupacyjne (bez ujawnienia wydawcy). Zaw. m.in.: Sprawa polska w Izbie Gmin, Churchill pod obstrzałem gwałtownej krytyki, Niepotrzebny ukłon przed Stalinem, Pierwsze strzały na froncie anglo-sowieckim. Na s. 4-5 fotoreportaż ze zburzonej w Powstaniu Warszawy, ukazujący także ewakuację ludności (14 zdjęć).
Strażnica - "wydawana za każdym razem jako jednodniówka przeznaczona [...] dla robotników fortyfikacyjnych, drukowana w drukarni "Kuriera Częstochowskiego" ukazywała się prawdopodobnie od października lub listopada 1944 do grudnia tegoż roku [...]. Warto dodać, iż ten sam tytuł nosiło konspiracyjne pismo wydawane w l. 1943-1944 przez Narodowe Siły Zbrojne w Warszawie" (W. Wójcik "Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)", Kr. 1988, s. 215).
635.
1863. W siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego na Litwie. Na odsłonięcie pomnika Ludwika Narbutta i towarzyszy w Dubiczach Ziemi Lidzkiej - 76 Lidzki Pułk Piechoty im. Ludwika Narbutta. Grodno, 6 VIII 1933. 8, s. [28]. brosz.
Niewielkie zaplamienie i załamanie narożnika przedniej okł., załamania tylnej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in. zestawienie poległych i zmarłych od ran żołnierzy 76 pułku, oraz listę osobową odznaczonych krzyżem Virtuti Militari. Liczne ilustracje.
64.–
Sprzedano za: 240.–
* * *
636.
[KALENDARZ]. Britain & Poland. Brothers in Arms - Partners in Peace. 1945. B. m. [1944]. British and European Publishers and Press Agents Co. Druk na ark. 27,8x43 cm.
Ślady złożenia. Wydany na emigracji kalendarz ścienny ze schematyczną mapą Europy i z zaznaczonymi terytoriami Polski (w granicach przedwojennych) i Wielkiej Brytanii. W górnej części 6 fotografii ukazujących zburzoną Warszawę, armię podziemną, walki o Monte Cassino, żołnierzy PSZ na Zachodzie; w części dolnej 6 fotografii przedstawiających główne gałęzie polskiej gospodarki. Na odwrocie nadruk: "With all Good Wishes for Christmas and the New Year 1944-1945" i pieczęć Liberty Publications z Londynu.
140.–
Sprzedano za: 180.–
637.
KALENDARZ historyczno-turystyczny oraz przewodnik klimatyczny na rok 1934. Łódź. Nakł. Woj. Zarz. Zw. Inwalidów Wojennych RP. 16, s. 143, [1]. brosz.
Tylna okł. lekko otarta, stan dobry. Odbito w Drukarni Polskiej Ludomira Mazurkiewicza; interesujący, funkcjonalny układ typograficzny przedniej okładki i karty tyt. Zaw. krótkie artykuły dotyczące zabytkowych miejscowości w Polsce.
80.–
Sprzedano za: 80.–
638.
KALENDARZ Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych na rok 1867. R. 1. Kraków 1866. Druk. "Czasu". 8, s. [44], 244. opr. ppł. z epoki.
Niewielki ślad kornika w grzbiecie, drobne zaplamienia. Zaw. m.in.: Rok polski (poemat), Statystyka oświaty europejskiej, Z notat biograficznych barona Kostusia Galilejskiego, Zastosowanie geologii do rolnictwa, Cechy i stowarzyszenia, Przepisy pocztowe, Rozkład godzin i cen na kolejach żelaznych.
120.–
Sprzedano za: 220.–
KU WOLNEJ Polsce. Codzienne pismo Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. [Bliski Wschód. Red. M. Pogaczewski]. 4. numery luzem.
Kowalik 1381. Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, stan dobry. Maszynopis powiel. Każdy numer obj. 6 s.
639.
R. 2, nr 5 (112): 6 I 1941. s. 3, [1].
Zaw. m.in.: Bardia padła, Taktyka zastosowana pod Bardią, Miny niemieckie w Irlandii, Nalot niemiecki na Bristol, Zatopienie włoskiej łodzi podwodnej.
80.–
Sprzedano za: 160.–
640.
R. 2, nr 6 (113): 7 I 1941. s. 6.
Zaw. m.in.: Echa zwycięstwa pod Bardią, Marsz na Tobruk, Roosevelt przestrzega przed "osią", Strącono 11 samolotów włoskich, Filmy polskie w Argentynie, Nowe naloty na Londyn.
80.–
Sprzedano za: 140.–
LECH. Czasopismo poświęcone kulturze narodowej, miłośnictwu piękna, propagandzie książki. Warszawa. Red. W. Grymowski. 4. brosz.
Czas. BJ 5, 6. Ukazało się co najmniej 7 numerów w l. 1937-1938.
641.
R. 1, zesz. 1: VII 1937. s. 24, tabl. 3.
Niewielkie załamania okł., drobne zaplamienia. Zaw. m.in.: Ilustrowane wydania "Pana Tadeusza", Stara Warszawa - dawne widoki miasta, O piękno i polskość dewocjonalii, Karabela, Dzieje powstańczej wyprawy morskiej na "Ward-Jackson'ie", Bolesław Prus o Niemczech (Prusach), Na marginesie zbiorowych dzieł Romana Dmowskiego, Wojskowa odznaka masońska.
64.–
Sprzedano za: 130.–
642.
R. 1, zesz. 2. s. [25]-55, [1].
Naddarcia okł., otarcia grzbietu, drobne zaplamienia. Brak jednej tablicy? Zaw. m.in.: Monumentalne dzieło Adama Bunscha, Geneza szlachty i herbów w Polsce, Ryngraf, Wileński antecessor Moniuszki, Polskość i urok Śląska Opolskiego, Nowoczesna grafika polska, Nowy tom dzieł Dmowskiego.
64.–
Sprzedano za: 80.–
643.
MAGAZYN Powszechny użytecznych wiadomości. Warszawa. N. Glücksberg. 4. opr. psk. z epoki.
R. 3, nr 105-156: 1836. s. [4], [833]-1248.
Wyraźne otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, wyklejki pożółkłe, miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru. Ostatni numer oprawiono omyłkowo jako pierwszy. Do kompletnego rocznika brak dwóch numerów (128 i 155). Każdy numer zawiera kilka drzeworytów. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści całego rocznika. Pismo ukazywało się co miesiąc w l. 1834-1844. Ten tom zaw. m.in.: Węglarstwo, O igle magnesowej u Chińczyków, Podpisy Napoleona, O amfiteatrach u Rzymian, Jarmark polski, Kalendarze indyjskie, Kolibry, Kopalnie dyamentów w Brazylii, Pagody chińskie, Czarownicy wężów, O uprawie herbaty, Trzęsienie ziemi, Dzioboźwierz, Zwierzęta czworo-ręczne czyli tak zwane małpy, Muszle czyli skorupy mięczaków, Obiad chiński, O kometach.
380.–
Sprzedano za: 380.–
644.
MAŁA Kronika. Dwutygodnik. [Rzym]. Wydz. Kultury i Prasy 2 Polskiego Korpusu. Druk. Polowa 2 Polskiego Korpusu. 16d. brosz.
R. 1, nr 1: 6 I 1945. s. 64.
Kowalik 1490. Otarcia okł., przetarcie grzbietu. Ukazało się co najwyżej 5 numerów. Ten numer zaw. m.in.: Rozkaz świąteczny dowódcy 2 Korpusu, Rok wielkich wydarzeń i niespełnionych nadziei, Sabotażowe jasełka, Siły pisarskie 2 Korpusu.
645.
NIEWIDOMY Spółdzielca. Miesięcznik rehabilitacyjno-ekonomiczny Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych. Warszawa. Red. J. Szczygieł. 4. numery luzem.
R. 22: 1983.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Pełny rocznik czasopisma składający się z 11 zeszytów (jeden numer łączony (IX/X)). Wersja czarnodrukowa (pismo ukazywało się także w mutacji brajolwskiej). W okresie stanu wojennego i latach bezpośrednio po jego zakończeniu niskonakładowy "Niewidomy Spółdzielca" stał się pismem wyjątkowym. Za sprawą redaktora naczelnego, Jerzego Szczygła, znaleźli tu pracę publicyści i dziennikarze usunięci ze swoich macierzystych redakcji za nieprawomyślne poglądy. Miesięcznik nie należał do ściśle kontrolowanego przez władzę koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch i cieszył się pewną autonomią. Na łamach pisma swoje teksty umieszczali m.in.: Ewa Szemplińska, Dariusz Fikus (był także sekretarzem redakcji), Mariusz Ziomecki, Michał Radgowski, Jacek Kalabiński, Wiesława Grochola, Stefan Bratkowski, Andrzej Osęka, Aleksander Paszyński, Jacek Moskwa. Ich teksty, dotyczące głównie spraw społeczności niewidomych, w aluzyjny sposób komentowały niewesołą rzeczywistość w kraju. Pisarz Władysław Terlecki, w wywiadzie o polskich zrywach niepodległościowych opublikowanym w nr. 5, mówił: "Polak z roku 1963 ma wiele wspólnego z Polakiem współczesnym". Historyk (i opozycjonista) Jerzy Łojek opublikował cykl artykułów o odsieczy wiedeńskiej. Udostępnienie łam "Niewidomego Spółdzielcy" sympatyzującym z opozycją dziennikarzom ściągnęło na Szczygła szykany władz. Perspektywa zamknięcia pisma, kłopoty z cenzurą odbiły się na zdrowiu redaktora. W połowie 1983 doznał udaru mózgu, zmarł w VIII tego samego roku.
Do oferowanego rocznika dodano dwa numery (10 i 11) z 1982.
646.
NOWINY. [Gazeta ścienna]. Warszawa. Red. J. Maciejewski. folio.
R. 4, nr 19: 12 V 1936. s. [2].
Czas.BJ 5, 305 (tylko jeden numer). Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi. Gazeta ukazywała się na jednostronnie zadrukowanym arkuszu, co pozwalało na rozwieszanie jej w formie afisza. Numer poświęcony obchodom pierwszej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Obie strony zamknięte żałobną ramką.
647.
NOWY Kurjer Warszawski. Warszawa. Druck. N. K. W. folio.
Dodatek nadzwyczajny: 14 VI 1940. s. [1].
Ślady złożenia, niewielkie naddarcia, niektóre podklejone, papier pożółkły. Wydanie specjalne gadzinowego "Kuriera" poświęcone zajęciu Paryża przez wojska hitlerowskie. "Szkoda było Francuzom stolicy... Paryż się poddał [...]. W chwili obecnej wojska niemieckie maszerują ulicami miasta nad Sekwaną".
80.–
Sprzedano za: 80.–
648.
NOWY Kurier Warszawski. Warszawa. folio. numer luzem.
R. 6, Wydanie nadzwyczajne: 28 X 1944. s. 4.
Podklejone niewielkie naddarcia na środkowym załamaniu kart, stan dobry. Numer poświęcony kapitulacji powstania warszawskiego. Na skrajnych stronach 12 fotografii wykonanych podczas podpisywania aktu złożenia broni, w zrujnowanej Warszawie i w obozie w Pruszkowie. Wewnątrz teksty: Dwie kapitulacje 1939-1944, Podpisano w Ożarowie, Wymarsz z Warszawy, Powstańcy składają broń, Jeńców wojennych nie będzie. Na pierwszej stronie tytuł do całości: "Z dni kapitulacji powstańcow w Warszawie".
220.–
Sprzedano za: 300.–
649.
ODRA Nisa. [Kraków. Stronnictwo Ludowe]. 4. brosz.
[Nr 1]: 1 IX 1944. s. 25.
Dobroszycki 531; Czas. BJ 6, 23. Niewielkie naddarcia krawędzi okł. Maszynopis powiel. Pismo konspiracyjne. Ukazały się tylko 2 numery pisma. Data wydania uwidoczniona po tekście. Zaw. m.in.: My - sumieniem Śląska, Struktura narodowościowa Ziemi Opolskiej i Wrocławskiej, Od Olzy do Ostrawicy, Spisz-Czadeckie, Niemczyzna na Śląsku.
120.–
Sprzedano za: 260.–
650.
OKÓLNIKI c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów dla Galicyi za rok 1898. Lemberg [= Lwów]. 1898. Buchdruckerei des "Dziennik Polski". 4, s. XXIII, [1], 391
[oraz] POST- und Telegraphen-Verordnungsblatt für das Verwaltungsgebiet des k. k. Handelsministeriums. Jahrgang 1898. Wien 1898. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 4, s. 66, 734. razem opr. bibliot. ppł. z epoki.
Przednia okł. poluźniona, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, nadpęknięcie bloku na końcu, drobna zaplamienia. Nieliczne zapiski. Tekst "Okólników" częściowo dwujęzyczny niemiecki i polski. Tytuł także po niemiecku: "Circular-Verordnungen der k. k. Post- und Telegraphen-Direction für das Jahr 1898".Rocznik zaw. 66 okólników. W obu czasopismach na początku karta tyt. rocznika i indeks alfabetyczny do całości. W drugim czasopiśmie przestawiono początkowe składki. Zawiera 131 numerów pisma.
320.–
Sprzedano za: 320.–
651.
OSTATNIE Wiadomości Krakowskie. Kraków. Red. A. Kwiatkowski. Druk. "Monopol". folio.
R. 6, nr 88: 26 III 1936. s. [1].
Czas. BJ 6, 80. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia. Echa tragicznych wydarzeń z 23 III 1936, kiedy to w starciach z policją zginęło 8 demonstrujących robotników. Tytuły prezentowanego numeru: "Tragiczny poniedziałek w Krakowie. Ranni i zabici. Radny Dr. Szumski doznał ataku sercowego. Dziś pogrzeb ofiar zajść [...]. Żałoba robotnicza do 1-go maja b.r.". Redakcja uznała za stosowne poinformować o jeszcze dwóch wydarzeniach: "Samobójstwo bankowca w Krakowie" i "Śmiertelny skok kobiety z III. piętra przy ul. Dietla".
652.
PAMIĘTNIK Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, [czyli Zbiór Wiadomości Teoretycznych i Praktycznych dla Użytku Gospodarzy, Rolników, Rękodzielników, Przedsiębiorców, Budowniczych, Inżynierów Wojskowych i Cywilnych, Uczonych, Ludzi Stanu etc. etc]. T. 1, zesz. 1. Paryż 1844. B. w., Druk. Bourgogne i Martinet. 8, s. 132, tabl. rozkł. 3. brosz.
Czas. BJ 6, 104 (więcej nie wyszło). Niewielkie ubytki grzbietu, ubytek prawego górnego narożnika przedniej okł. brosz. Stan dobry. Piecz.: "Biblioteka Szkoły Nar[odowej] Polskiej w Batignolles". Na szczególną uwagę zasługują zachowane obie okładki broszurowe. Zaw. m.in.: Ustawy Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, O wyrabianiu i użyciu betonu, Przegląd rapportu p. Teisserenc, inżyniera cywilnego, sporządzonego na żądanie ministra prac publicznych w przedmiocie niektórych kwestyi dotyczących dróg żelaznych, Krótki wykład nomenklatury chemicznéj polskiéj, O dagerotypie, O latawcu parowym Pana Hensona, Próba oświecenia ulic płynem elektrycznym, Rozmaitości.
240.–
Sprzedano za: 440.–
653.
POBUDKA. [Organ Komitetu Obywatelskiego miasta Lwowa]. Lwów. Red. J. Szarota. folio.
Nr 46: 21 XII 1918. s. 4.
Czas. BJ 6, 149. Podklejone naddarcie krawędzi. Doniesienia z frontu: Zajęcie Chyrowa i Nowego Miasta, Komunikat Sztabu Nacz. Dow. Wojsk Polskich na Galicyę Wsch., Wojska amerykańskie w Polsce, Pogromy żydowskie na Węgrzech. Dochód ze sprzedaży "Pobudki" przeznaczano "na cele narodowe". Ukazały się łącznie 54 numery.
48.–
Sprzedano za: 130.–
654.
POPROSTU. Dwutygodnik literacko-społeczny. Wilno. Red. W. Szlegier. folio. razem opr. bibliot. ppł.
Nr 2-15: 20 VIII 1935-5 III 1936.
Czas. BJ 6, 248. Otarcia okł., zaplamienia kart, amatorsko podklejone naddarcia, niewielki ubytek jednej karty nr. 2, 4 i 14. W nr. 7 przestawiona kolejność kart. Do kompletu wydawniczego brak pierwszego i ostatniego numeru. Na początku umieszczono niekompletny dublet nr. 2. Numery obj. 8-12 s. W kilku miejscach (np. w nr. 5 i 13) pozostawiono niezadrukowane miejsca po ingerencjach cenzury. Pismo było organem Związku Lewicy Akademickiej „Front”, w zespole redakcyjnym zasiadali m.in. Henryk Dembiński, Stefan Jędrychowski, Jerzy Putrament. "Poprostu", po siedmiu miesiącach, zostało zamknięte przez władze. 
Zaw. m.in.: Hitler i jego wileński komiwojażer, Przestępczość w Polsce, Przez szyby szkoły powszechnej, O umasowienie literatury, Rozruchy w Litwie, Śruba podatkowa, Blaski i cienie deflacji, Robotnicy Śląska walczą, Między tandetą fabryk kapitalistycznych a sztuką ludową, Białorusini o sobie, Zagadnienie pełnej amnestji, O rzeczywiste wyzwolenie kobiety, Wywiad z Andrzejem Strugiem, Żydowskie ławki, Ludwik Waryński - wódz "Proletarjatu", Proces lewicy akademickiej, Linje grzbietowe i linje ściekowe "Gazety Polskiej", "Jung-Wilne", Niebezpieczeństwa, które grożą narodowi litewskiemu, Zygzaki Z. Z. Zetowego ideologa, Hitlerowska jałmużna. Do dwutygodnika pisali (prócz wymienionych przed chwilą redaktorów): Marian Czuchnowski, Leon Pasternak, Maria Żeromska, Wojciech Skuza, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Stanisław Czernik, Stanisław Jerzy Lec, Leon Kruczkowski, Lech Piwowar, Jerzy Zagórski, Czesław Miłosz, Juliusz Wit.
480.–
Sprzedano za: 700.–
655.
PRZEGLĄD Filatelistyczny. Polish Philatelic Review. Łódź. Łódzkie Towarzystwo Filatelistyczne. Red. W. J. Orłowski. 8. razem opr. ppł. z epoki.
T. 1, nr 1-5: 30 IX 1948-31 I 1949. s. 143, [1]
T. 2, nr 6-10: 28 II-30 VI 1949. s. 155, [1]
T. 3, nr 11-15: 30 IX 1949-31 I 1950. s. 156.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Ukazało się co najmniej 21 numerów.
656.
PRZEKRÓJ. Kraków. Wyd. Czytelnik. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1: 1945.
Otarcia okł., grzbiet lekko nadpęknięty, wyklejki częściowo zakurzone, uszkodzenia marginesów kilku kart, naddarcie dwóch kart. Brak ostatniej karty w nr. 2. Egz. wymaga interwencji introligatora. Kompletny pierwszy rocznik popularnego krakowskiego tygodnika składający się z 38 numerów (ostatni podwójny 37/38). Pierwsze numery (1-20) ukazały się w mniejszym formacie (28,5 cm), kolejne 4 w nieco większym (32 cm), pozostałym ponownie zwiększono wymiary (35 cm). Numery obj. 16 s. (ostatni 32 s.). Pierwszy numer ukazał się przed zakończeniem wojny, 15 IV 1945. Zawierał, podobnie jak numery następne, liczne materiały dotyczące toczonych walk i powrotu do życia na tereny leżące poza linią frontu. 
W tym roczniku znajdziemy teksty m.in: Czesława Miłosza, Stefana Kisielewskiego, Kazimierza Wyki, Artura M. Swinarskiego, Janusza Minkiewicza, Edmunda Osmańczyka, Stefanii Grodzieńskiej, Jana Brzechwy, Janiny Ipohorskiej (jako Jana Kamyczka), Jerzego Andrzejewskiego, Jerzego Putramenta, Stanisława Dygata, Jarosława Iwaszkiewicza, Stefana Wiecheckiego, Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima, Magdaleny Samozwaniec, Janusza Meissnera (jako Porucznika Herberta), Jerzego Waldorfa, a także ilustracje m.in. Kazimierza Grusa, Karola Ferstera, Gwidona Miklaszewskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Jana M. Szancera (m.in. okładka nr. 4), Mariana Eilego, Jerzego Zaruby, Antoniego Uniechowskiego.
280.–
Sprzedano za: 480.–
657.
RELUTON. Gazetka polowa 4-go P. P. Czasopismo satyryczno-polityczno-humorystyczno-artystyczno-naukowo-literacko-relutońskie. Warszawa-Łomża. 8. brosz.
R. 3, nr 29: 15 VIII 1917. s. 23, [1].
 Czas. BJ 6, 8. Ślady po kleju na ostatniej stronie, stan dobry. Zaw. m.in.: Strofy o piechocie polskiej, Z czwartackiej księgi pamiątkowej, Pożegnanie kap. Fr. Sikorskiego przez II batalion, Gwiazda Syberyi, Figliki relutońskie. Pismo wychodziło wcześniej jako "Obijak" i "Reluton-Obijak".
64.–
Sprzedano za: 110.–
658.
STRZELEC. Organ Związku Strzeleckiego. Warszawa. Red. T. Żenczykowski. 4. opr. oryg. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
R. 4 (14), nr 31: 5 VIII 1934. s. 207, [1].
Stan bardzo dobry. Okładkę projektował Z. Glinicki. Numer specjalny "Strzelca" wydany w 20 rocznicę powstania Pierwszej Kompanii Kadrowej (z połączenia członków Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich). Niemal w całości zawiera materiał wspomnieniowy. Liczne ilustracje w tekście. Bogaty dział reklamowy.
140.–
Sprzedano za: 240.–
659.
SVIT. Iljustrovannyj žurnal, vychodyt dviči v misjac. Lviv. Red. S. Mykytka. 4. numery razem zszyte, bez oprawy, zach. okł. brosz.
R. 4: 1928.
Karty lekko pofałdowane pod wpływem wilgoci, pionowe załamania numerów, poza tym stan dobry. Kompletny rocznik składający się z 24 numerów (kilka numerów łączonych) ukazujących się dwa razy w miesiącu. Każdy numer obj. 16-32 s. W tekście wiele czarno-białych reprodukcji obrazów malarzy ukraińskich, ciekawostki ze świata, wiersze, opowiadania, artykuł o architekturze starego Lwowa, o zmarłym Iwanie Franko, o tancerce Josephine Baker, o ukraińskim teatrze.
SYLWAN. Zbiór nauk i urządzeń leśnych i łowieckich. Warszawa. Wyd. J. Brinken. Druk. A. Gałęzowskiego i Sp. 8. brosz.
Czas. BJ 7, 403. Otarcia okł. Dublety bibliot. (piecz., naklejki inwentarzowe na okł.).
660.
[T. 2], nr 2. 1821. s. [2], 130, [19], tabl. rozkł. 2.
Miejscami zażółcenia papieru. Zaw. m.in.: O uprawie lasów niskopiennych, Zasady sprzedaży drzewa z lasów rządowych, O Gospodarstwie zwierzęcem, Dodatek do Monografii Łosia.
120.–
Sprzedano za: 650.–
661.
T. 7, nr 4. 1831. s. [2], [359]-453
[oraz współwyd.] ROCZNIK Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1832. R. 5. s. [8], 38, [2].
Ślady zawilgocenia. Egz. nierozcięty. Zaw.: O szkodach przez Owady w Lasach zrządzanych. Na końcu zbiorczy spis treści do t. 7.
120.–
Sprzedano za: 200.–
662.
SZKOLNA Gazetka Ścienna. Warszawa. Komitet Red. "Płomyka" i "Płomyczka". Wyd. S. Machowski. folio.
R. 2, nr 33: 16 V 1935. s. [1].
Ślady złożenia, naddarcia krawędzi, niewielki ubytek na zgięciu. Numer w całości poświęcony śmierci Józefa Piłsudskiego. W centrum arkusza zdjęcie pośmiertne Marszałka.
663.
ŚWIATŁO Zagrobowe. Dziennik spirytystyczny poświęcony badaniom psychologicznym. Lwów. Wyd. W. Letronne. Red. K. Gromadziński. 8. razem opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
R. 1, nr 1-6: 1 VII-5 XI 1869. s. 96, 12.
Niewielkie zaplamienia, załamanie dwóch kart, stan dobry. Ekslibris. Kompletny pierwszy rocznik pisma, w roku następnym ukazało się 12 numerów. Na końcu trzy dodatki "Feljeton spirytystyczny" oraz spis treści całego rocznika. Zaw. m.in.: Wykład treściwy zasad spirytyzmu, Ustępy z rozmów mianych z duchami na zebraniach czwartkowych grona spirytystów lwowskich, Doniosłość szyderstwa, Stanowisko spirytysty, O Kazimierzu Wielkim, Objaśnienie o Trójcy Przenajświętszej stwierdzające spirytyzm trzeciem objawieniem Bożem, Spirytyzm w kraju naszym, Istnienie spirytyzmu w najdawniejszej starożytności. Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 550.–
664.
TYGODNIK Polski. Organ Stronnictwa Polskiej Demokracji. Kraków. Stronnictwo Demokratyczne. 8. brosz.
R. 3, nr 54: 25 III 1944. s. [4].
Dobroszycki 889. Ślady złożenia, otarcia. Czasopismo konspiracyjne. Pismo ukazywało się od III 1943 do 1944. Ten numer zaw. niemal w całości: Deklaracja centralizacji stronnictw: demokratycznych, socjalistycznych i syndykalistycznych, Wytyczne ideowe centralizacji.
60.–
Sprzedano za: 60.–
665.
TYGODNIK Kościelny. Pismo dla duchowieństwa i pobożnych wiernych religijno-narodowej a naukowej treści. Kraków. Red. K. Scipio. Druk. J. Czecha. 4. razem zbrosz.
R. 1, nr 1-18: 15 XI 1848-3 V 1849. s. 160.
Czas. BJ 8, 90. Otarcia i zaplamienia okł., załamania narożników części kart, drobne zaplamienia. Egz. częściowo nierozcięty. Brak s. 73-76, 85-88 (dodatek do nr. 8 i 9). Do kompletu wydawniczego brak nr. 19. Podpis i piecz. kanonika krak. Alfonsa Skórkowskiego. Zaw. m.in.: Konferencye duchowne w Krakowie, Chiny, Pius IX na wygnaniu, Postępowanie Hiszpanii w sprawie Ojca Św., O stanie duchowieństwa katolickiego w Królestwie Polskiem Kongresowem w roku 1847, Wolność religijna w Berlinie i Kromieryzu, Sobór würcburgski, Sejm w Kromieryżu, O Szląsku, Wiadomość o stanie katolickiej religii na Wschodzie.
666.
WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości. Warszawa. Nakładem i drukiem Józefa Ungra. 4. opr. psk. z epoki.
Serya 2, t. 10 (od N-o 235 do 261): 2 VII-24 XII 1874. s. [4], 416.
Czas. BJ 8, 175. Otarcia okł., niewielkie ubytki krawędzi grzbietu, miejscami intensywne zabrązowienia papieru. Dublet bibliot. (piecz.). Do kompletnego półrocznika brak ostatniego 261 numeru. Ponad 120 drzeworytów w tekście (także całostronicowych). Pismo o zabarwieniu pozytywistycznym i charakterze popularno-naukowym, nastawione na wiadomości z zagranicy. Ukazywało się ponad 40 lat (1863-1906). Ten tom zaw. m.in.: Archipelag Malajski, Sto dwadzieścia dni podróży naokoło świata, Zoologia i jej zadanie, Utah, Między Bulgarami, Oświetlenie elektryczne, Życie i prace Dawida Livingstone'a, Goryl, szympans i orang-utan, Pogadanka o artyleryi, Podróż po Wyspach Sandwich, Podróż do środkowej Afryki.
350.–
Sprzedano za: 380.–
WIZERUNKI i Roztrząsania Naukowe. Wilno. Nakł. J. Zawadzkiego. 16d.
Czas. BJ 9, 47. Dublety bibliot. (piecz.). Pismo ukazywało się w latach 1834-1843.
667.
Cz. 2: 1834. s. 127, [1]. opr. kart. z epoki.
Otarcia okł., grzbiet oklejony papierem. Zaw. m.in.: O sztuce dramatycznej, Zacharjasz Werner, Zakład narodowy imienia Ossolińskich.
100.–
Sprzedano za: 260.–
668.
Poczet nowy, t. 20: 1837. s. 166, [1]. brosz.
Ubytki grzbietu. Egz. niemal w całości nierozcięty. Zaw. m.in.: Poezya ludu pokoleń teutońskich, Millevoye, Experiment rocznego ćwiczenia się w różnych umiejętnościach [...] w Collegium Nobilium Akademii Wileńskiej, Kąpiele w błotach krymskich.
669.
Poczet nowy, t. 24: 1838. s. 114, [1], XIII. brosz.
Ubytki grzbietu, podklejone ubytki przedniej okł. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Pierwiastkowa i teraźniejsza cywilizacya nowego świata, Dupuytren. Na końcu spis zawartości 24 tomów "pocztu nowego".
670.
Poczet nowy drugi, t. 12: 1840. s. 182, [1]. brosz.
Brak tylnej okł., otarcia i załamania przedniej. Egz. nierozcięty. Piecz. ks. J. Polkowskiego. Zaw. m.in.: Poezya Trubadurów, Mahomet, Rys krótki części Litwy pod rządem Pruskim zostaiącej.
100.–
Sprzedano za: 120.–
671.
Poczet nowy drugi, t. 17: 1840. s. 158, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. ks. J. Polkowskiego. Zaw. m.in.: Dawny i teraźniejszy stan pokoleń indyjskich Ameryki północnej, Rozpoczęcie wstępu do dziejów świętej Elżbiety Węgierskiej, Rys historyczny przedstawień teatralnych, mianowicie w języku polskim, na Litwie.