Księgoznawstwo

704.
BAŃKOWSKI Piotr – Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza. Warszawa 1958. PWN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 8, s. 315, [4], tabl. 3. brosz.
Przednia okł. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.
100.–
Sprzedano za: 170.–
705.
BIELSKA Krystyna – Bibliografia starych druków kaliskich do końca XVIII w. Warszawa-Poznań 1980. PWN. 8, s. 210, [2]. brosz. Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, t. 31.
Załamanie narożnika przedniej okł., zarysowania tylnej, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 750 egz. Zaw. opis 1.426 poz. w układzie wg oficyn drukarskich. Indeksy.
50.–
Sprzedano za: 140.–
706.
CHARABADOT R. S., BIGANSKIJ R. M. – Katalog paleotipov iz fondov Lvovskoj Naučnoj Biblioteki im. V. Stefanika A[kademii] N[auk] USSR. Kiev 1986. Naukova Dumka. 8, s. 195, [5], tabl. 8. brosz.
Niewielkie załamanie narożnika okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Katalog starodruków z I połowy XVI w. Lwowskiej Bibliot. Naukowej im. W. Stefanyka. Tekst po rosyjsku. Opis blisko 800 obiektów, bardzo liczne polonika. Na tablicach reprodukcje kart tytułowych i ilustracji z 22 starodruków (m.in. "Chronica Polonorum" Miechowity, "O ziołach" Falimierza, "Księgi o gospodarstwie" Crescenziego, "Missale Cracoviense"). Na końcu wykaz drukarzy w układzie terytorialnym, spis chronologiczny, indeks nazwisk.
64.–
Sprzedano za: 64.–
707.
CZARNECKI Jerzy [właść. Tadeusz M. Turkowski] – Rzut oka na historję książki wileńskiej. Kraków 1932. Nakł. "Przeglądu Bibljot." i Związku Księgarzy Polskich w Wilnie. 8, s. 46, XVI, tabl. 4. brosz. Odb. z "Przeglądu Bibljot.".
Okł. lekko zakurzona, drobne zaplamienia, stan dobry. Liczne zapiski ołówkiem na marginesach. Wydano 400 egz., ten nr 219. Wariant wydawniczy z 4 tablicami w tekście (oraz 16 ilustracjami na końcu). Dedykowano III Zjazdowi Bibliotekarzy Pol. Okładka proj. Ferdynanda Ruszczyca. .
80.–
Sprzedano za: 120.–
708.
DODA Wiktor – Dookoła książki polskiej. W czterdziestopięciolecie zawodowej pracy księgarskiej Zygmunta Jelenia uwag kilka. Tarnów 1928. Księg. Z. Jelenia. 16d, s. 23, tabl. 1. brosz.
Nieznaczny ubytek narożnika przedniej okł., stan dobry. Ekslibris. Okładka w linorycie Tadeusza Jelenia.
709.
EILE Henryk – Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena. Z 8-ma tablicami. Warszawa 1929. Tow. Wyd. "Pol. Zjedn.". 4, s. 52, [2], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan ogólny dobry. Egz. nieobcięty. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego.
54.–
Sprzedano za: 80.–
710.
ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce. Wrocław 1971. Ossolineum. 4, s. XXII, szp. 2876, tabl. 56 [w tym 8 barwnych]. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie prószone.
Stan dobry. Biały półskórek ze sztucznymi zwięzami, grzbiet bogato złocony. Obejmuje całokształt wiedzy dotyczący książki, czytelnictwa, kolekcjonerstwa i handlu księgarskiego. Zawiera ok. 6.000 haseł m.in. z następujących dziedzin: dzieje pisma, dzieje książki rękopiśmiennej i drukowanej, iluminatorstwo i ilustratorstwo książkowe, dzieje opraw i introligatorstwo, papiernictwo, drukarstwo, księgarstwo, historia bibliotek, bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, bibliofilstwo, bibliografia.
240.–
Sprzedano za: 600.–
711.
EXLIBRIS. Czasopismo poświęcone książce, założone przez Franciszka Biesiadeckiego. Kraków. Tow. Miłośników Książki. Red. A. Birkenmajer i K. Piekarski. 4. Czas. BJ 3, 60. Końcowe zeszyty czasopisma poświęconego bibliofilstwu, wydawanego w l. 1917-1929, początkowo we Lwowie, później w Krakowie.
T. 7, zesz. 1: 1925. s. [12], 89, tabl. 29. brosz. wt. z zach. okł. oryg., obcięcie złoc.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Wydano 275 egz., ten nr 2. Zeszyt dedykowany w druku introligatorowi Robertowi Jahodzie w 50-lecie pracy zawodowej. Zaw.: Zbytkowne oprawy średniowieczne (Zbiór Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie), Oprawa rękopisu 2470 Bibljoteki Jagiellońskiej [...], Introligatorzy poznańscy w wieku XVI.
220.–
Sprzedano za: 320.–
712.
GĘBAROWICZ Mieczysław, TYSZKOWSKI Kazimierz – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie. (Z 10 podobiznami). Lwów 1926. Ossolineum. 8, s. 24, tabl. 10. brosz. Odb. z pracy "Publiczne Bibljoteki Lwowskie".
Okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Zaw.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum XX. Lubomirskich, Bibljoteka Pawlikowskich.
713.
GUBRYNOWICZ Bronisław – Józef Maksymiljan Ossoliński, człowiek i pisarz. Lwów 1928. Ossolineum. 8, s. 93, [2], tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego.
48.–
Sprzedano za: 48.–
714.
JACOBI Franz – Die deutsche Buchmalerei in ihren stilistischen Entwicklungsphasen, mit 6 Farbentafeln und 64 Abbildungen nebst einer Bibliographie. München1923. E. Bruckmann. 16d, s. VII, [1], 136, tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Niewielkie zaplamienia. Ekslibris. Krótka historia zdobnictwa książek w Niemczech od czasów najdawniejszych do XVIII w.
80.–
Sprzedano za: 120.–
715.
JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. Warszawa 1928. Tow. Bibljofilów Pol. 4, s. 112, [1]. brosz.
Niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Praca J. Janockiego (1720-1786) - bibliografa i bibliotekarza, prefekta Biblioteki Załuskich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
716.
KALENDARZYK Zapiskowy na rok 1933. Wydawnictwa rok 33. Kraków. Nakł. Zakładu galant.-introligatorskiego Roberta Jahody, Druk. Związkowa. 16, s. [224]. opr. oryg. skóra, obcięcie złoc.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Na przedniej okł. złoc. reklama krakowskiej firmy papierniczej "R. Aleksandrowicz Synowie".
100.–
Sprzedano za: 140.–
717.
KOMUNIKAT Towarzystwa Przyjaciół Książki. Nr 4-18, 20-21, 23, 26, 28-29, 31-53, 58, 60-65, 68-70, 72-82. Warszawa 1964-2002. Towarzystwo Przyjaciół Książki. 8. brosz.
Stan dobry. Zbiór (niekompletny) składający się z 64 numerów (w tym kilka łączonych) biuletynu wydawanego przez warszawskich bibliofilów. Do kompletu wydawniczego brak 18 numerów. Pierwsze numery w maszynopisie powiel., późniejsze drukowane. Pierwsze bez numeracji, późniejsze z numeracją ciągłą. Nakłady wahały się od 150 do 900 egz. Objętość numerów stopniowo wzrastała od 4 do 112 s. Pismo miało wielu redaktorów nacz., m.in. J. W. Gomulickiego, A. Kłossowskiego, A. Skrzypczaka, R. Nowoszewskiego. Zawierało informacje o działalności Zarządu Głównego i licznych oddziałów terenowych TPK, a także innych stowarzyszeń bibliofilskich. W późniejszych numerach umieszczano informacje o aukcjach książkowych, ofertach antykwarycznych, relacje z wystaw i imprez okolicznościowych, prezentowano sylwetki zmarłych członków Towarzystwa, zamieszczano anonse kolekcjonerskie. W ostatnim numerze dokonano podsumowania dorobku pisma (dodając szczegółowe zestawienie wydanych numerów). Prezentowany zespół stanowi ważne źródło do dziejów ruchu bibliofilskiego w Polsce na przestrzeni niemal 40 lat. .
718.
LECHICKI Czesław – Przewodnik po beletrystyce. Poznań 1935. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. 8, s. 414, [1]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Słynny kuriozalny poradnik czytelniczy grupujący omawiane powieści - polskie i zagraniczne - w czterech działach: dla młodzieży, dla wszystkich, tolerowane i niebezpieczne, szkodliwe. Twórczość Diderota, Dumasa, Erenburga, Gide'a, Maupassanta, Rabelaisego, Rousseau, Shawa, Stendhala, Zoszczenki, Dołęgi-Mostowicza, Gombrowicza, Krzywickiej, Sterna, Themersona, Witkacego, Irzykowskiego zaliczono w całości do tej ostatniej kategorii.
140.–
Sprzedano za: 200.–
719.
LOMMEN Mathieu – The Book of Books. 500 Years of Graphic Innovation. Edited by ... London 2012. Thames & Hudson. 4, s. 463, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Dzieje książkowego projektowania graficznego od wynalezienia druku przez wiek XVI, Oświecenie, złotą epokę drukarstwa holenderskiego, XVIII wiek, nowe technologie wieku XIX, wydawnictwa artystyczne prywatnych oficyn, Nową Typografię, modernizm i postmodernizm po wiek XXI. Blisko 700 barwnych, wysokiej jakości reprodukcji w tekście. Podstawę opracowania stanowił dział specjalny Biblioteki Uniwersyteckiej w Amsterdamie.
200.–
Sprzedano za: 400.–
720.
OPAŁEK Mieczysław – Stare księgi, stare wina. Kraków 1928. Towarzystwo Miłośników Książki. 16d, s. 62, [2], tabl. 4. brosz.
Podklejony niewielki ubytek narożnika przedniej okł., pierwsza strona nieco zakurzona. Tytuł okł.: "Stare książki, stare wina". Dedykowane F. Biesiadeckiemu i III Zjazdowi Bibljofilów we Lwowie. Zaw.: Bukiniści, Imci Pan Karol Bogusław Pfaff, Kalendarze "podług lwowskiego horyzontu wyrachowane",.
80.–
Sprzedano za: 120.–
721.
PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). Warszawa 1928. Tow. Bibljofilów Pol. 8, s. 160, [3]. brosz.
Okł. nieco nadkruszone i zaplamione, poza tym stan dobry. Wydano 450 egz., ten nr 318. Komitet red.: E. Chwalewik, L. Lewenstam, E. Maliszewski, T. Żerański. Zaw. materiały organizacyjne, program i opis przebiegu zjazdu, omówienie wystaw towarzyszących, wyniki aukcji bibliofilskiej, artykuły: U Brühla i u Fukiera, Święto książki polskiej, bibliografię wydawnictw zjazdowych, rozliczenie finansowe imprezy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
722.
PIEKARSKI Kazimierz – Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510-1516. Chronologja druków i zasobu typograficznego. Kraków 1926. Nakładem Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 109, [3]. brosz.
Stan dobry. Wydano 380 egz., ten nr 314 (jeden z trzydziestu przeznaczonych dla nakładcy). Czternaście tablic w ramach paginacji, inicjały, winiety i podobizny kart tytułowych. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Warszawie. Niezwykle staranny układ typograficzny.
160.–
Sprzedano za: 160.–
723.
POLIGRAFIKA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu poligraficznego. Warszawa. Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych. Red. T. Wieczorkiewicz. 4. numery luzem.
[R. 1]: 1947. s. 244, tabl. 4.
Czas. BJ 6, 173. Otarcia i drobne zaplamienie okł. pierwszego i trzeciego numeru, poza tym stan dobry. Pierwszy rocznik jedynego przez długie lata drukarskiego czasopisma branżowego (ukazującego się do dziś). Prezentowany rocznik składa się z 8 comiesięcznych zeszytów (ostatni łączony 7/8), z których pierwszy ukazał się w V 1947. W ostatnim numerze zbiorcza karta tyt. i spis treści. Zaw. m.in.: O należne miejsce dla słowa drukowanego, Plakat i jego kompozycja, Adam Piliński wynalazca techniki homeograficznej, Cieniom śp. Roberta Jahody, Twórcza niezależność polskiej książki średniowiecznej, Z dziejów książki i jej oprawy, Ołowica jako schorzenie zawodowe, Linoryt i jego zastosowanie w drukarstwie, Rafał Skrzetuski drukarz wędrowny, O czcionce drukarskiej i jej powstawaniu, Druk książki nowoczesnej, Nauka liternictwa, Rozważania o złoceniu brzegu książki, Kolor w reklamie, Sztuka drukarska w Rosji. A także: Brzydka woń druków powodem reklamacji.
724.
[RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego. Łódź 1987. Muz. Historii Miasta Łodzi. 8, s. [36], tabl. barwne 2. brosz., obw.
Stan dobry. Wydano 500 egz., z czego połowę numerowanych, ten egz. nr 32. Publikacja towarzysząca wystawie dorobku jednego z najbardziej znanych polskich artystów-introligatorów okresu międzywojennego. Zaw. teksty Michała Hilchena "Pomyślał, rysował, wykonał Franciszek Joachim Radziszewski" i Mirosława Borusiewicza "Książka wytworna. Szkice z dziejów jej tworzenia i kolekcjonowania" oraz 6 barwnych i 9 czarno-białych ilustracji.
50.–
Sprzedano za: 150.–
725.
RECEPTA bibofilska. Kraków, 4 III 1934. [Tow. Miłośników Książki]. 4, s. [4]. brosz.
Stan dobry. Druk bibliofilski TMK. Żartobliwy, anonimowy wiersz "bibofilski", całostronicowy portret Mikołaja Kopernika (sygnatura ołówkowa nieczytelna) na wklejonej karcie. Na tylnej okł. myszka z godła TMK zgrabnie wskakuje do kielicha.
80.–
Sprzedano za: 260.–
726.
REYCHMAN Kazimierz – Dział polski w zbiorze exlibrisów British Museum. Sprzedaż księgozbioru ś.p. Edwarda Neprosa. Księgozbiór loży wolnomularskiej. Kraków 1930. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. 21, [2]. brosz. Odb. z "Silva Rerum".
Stan bardzo dobry. Wydano 50 egz. Trzy drobne artykuły K. Reychmana.
64.–
Sprzedano za: 120.–
727.
SCHUSTER Kamila – Biblioteka Łukasza Opalińskiego, marszałka nadwornego koronnego (1612-1662). Wrocław 1971. Ossolineum. 8, s. 235, tabl. 12. brosz.
Okł. lekko otarte, załamanie narożnika tylnej okł., stan dobry. Wydano 500 egz. Szczegółowe omówienie biografii Łukasza Opalińskiego, zawartości i losów jego księgozbioru, odnalezionych egzemplarzy pochodzących z tej biblioteki. Liczne indeksy.