Literatura piękna, językoznawstwo

Mickiewicziana

Pan Tadeusz

728.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2. Paryż 1834. Wydanie Alexandra Jełowickiego z popiersiem autora. 16d, s. 253, [2], tabl. 1; 300, [3]. brosz., wsp. futerał wspólny dla obu tomów.
Okł. po konserwacji, egz. nieobcięty, w pełnym formacie. Pierwsze wydanie i zarazem pierwodruk jednego z najważniejszych utworów naszej literatury, "książki ukochanej i nieśmiertelnej" (Alina Witkowska) z niezwykle rzadkim wariantem okładki broszurowej. Na tablicy portret Adama Mickiewicza w stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego wg medalionu Pierre'a-Jeana Dawida d'Angers. Na s. 205 t. 2 niewielki drzeworytowy portret Napoleona.
Ten wyjątkowy egzemplarz reprezentuje tzw. "Pana Tadeusza" z pieskami. Przyjaciele Mickiewicza, czuwający nad drukiem poematu w paryskiej drukarni Pinarda przygotowali projekt okładki do powstającego dzieła. Nawiązywała ona do wydanych powtórnie w 1833 "Dziadów", które zdobił ostry gotycki łuk i inne detale architektoniczne. Podobna kompozycja miała pojawić się na okładce epopei narodowej. Tu także przewidziano łuk, a podtrzymujące je dwie kolumny wsparto na zdobionym fryzie, na krańcach którego wrysowano dwa przyczajone psy myśliwskie (stąd nazwa wariantu edytorskiego: "z pieskami"). Kompozycję tę odbito na obu okładkach, przy czym pustą przestrzeń na pierwszej okładce wypełniono tytulaturą, a na tylnej wstawiono w tym miejscu zdobnik typograficzny w kształcie liry. Wydrukowano próbne odbitki do autorskiej akceptacji. Mickiewiczowi pomysł przyjaciół zdecydowanie nie przypadł do gustu. Nakazał zniszczyć wydruki, jako nieoddające ducha poematu, a na nowych, bardzo ascetycznych okładkach nadrukować jedynie tytuł utworu i numer tomu (z przodu) oraz cenę obu tomów (z tyłu). I w takiej formie "Pan Tadeusz" powędrował w świat. Zapewne z oszczędności, by nie tracić zadrukowanych nieudanym projektem arkuszy, nową okładkę wydrukowano na ich odwrocie. W ten sposób nieznaczna, bardzo ograniczona ilość egzemplarzy, posiadała na odwrocie drugą wersję okładki. W ciągu dziesiątek lat znaczna część egzemplarzy straciła swoje pierwotne okładki. Znalezienie dziś egzemplarza z zachowanymi standardowymi okładkami broszurowymi jest bardzo trudne. Ich skromna forma i  ochronna jedynie funkcja nie zachęcała introligatorów do wszywania ich do oprawianych przez siebie egzemplarzy. W ten sposób, wraz innymi, przepadły okładki z pieskami. Juliusz W. Gomulicki określa ten wariant mianem "arcyrzadkiej odmiany pierwszej edycji poematu" ("Zygzakiem", War. 1981).  Trudno oszacować, ile egzemplarzy zachowało się do dziś. Semkowicz pisze enigmatycznie o "niewielkiej ilości egzemplarzy z okładką odmienną", wskazując jeden będący własnością dr. Witołda Olszewskiego ze Lwowa. Halina Natuniewicz i Alicja Bajdor ("Pan Tadeusz w ilustracjach") informują: "egzemplarze posiadające tę pierwszą [wersję okładki] są nieliczne". Przywołują znany sobie egzemplarz będący w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, w zespole stanowiącym spuściznę po Julianie Tuwimie. W interesującym filmie o "Panu Tadeuszu" z pieskami, dostępnym na stronach tegoż muzeum, kustosz Martyna Replin-Bala wspomina o trzech znanych egzemplarzach. Pierwszy pochodzi ze zbiorów Muzeum Literatury, drugi spoczywa w Ossolineum we Wrocławiu. Losy wspomnianego przez Semkowicza egzemplarza ze Lwowa nie są znane. Być może trzecim znanym egzemplarzem jest ten tutaj prezentowany. Pojawił się na aukcji po raz pierwszy w 1993 (aukcja Rara Avis nr 4, poz. 285) i trafił na nią ze zbiorów prywatnych. Był to jedyny odnotowany przypadek pojawienia się tego wariantu w handlu. Do dziś pozostaje jedynym znanym egzemplarzem pozostającym w rękach prywatnych, poza zbiorami publicznymi.
Prezentowany egzemplarz został poddany fachowej konserwacji i został wyposażony w ochronne etui. Pozostawiono pierwotny układ okładek, tzn. "pieski" stanowią wewnętrzną stronę okładek tomu 2 (inaczej niż w egzemplarzu Tuwima). Zachowany jest grzbiet t. 2, z uzupełnionymi ubytkami. Brakujący grzbiet t. 1 uzupełniono starym papierem. Podklejono i wzmocniono przy pomocy bibułki introligatorskiej naddarcia krawędzi okł. oraz niewielkie uszkodzenia okładki tomu 2. Miejscowe zażółcenia papieru. Oba tomy umieszczono w kartonowym futerale, który umieszczono w kolejnym, z półskórkowym grzbietem, złoconą tytulaturą i tłoczonymi ślepo rozetkami. Wielka rzadkość!
WAŻNE
: z uwagi na wyjątkowy charakter pozycji, przy podejmowaniu decyzji o zakupie prosimy o zwrócenie uwagi na mogące wystąpić  trudności z uzyskaniem pozwolenia na wywóz za granicę.
IMPORTANT: Due to the unique nature of the item, when making a purchase decision, please pay attention to possible difficulties in obtaining a license for export abroad.
ВАЖНО: в связи с уникальным характером предметa, при принятии решения о покупке обращайте внимание на возможные трудности при получении лицензии на экспорт за границу.
Dodaj do koszyka 120.000.–
729.
MICKIEWICZ Adam – Poezje ... Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. T. 5-6: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka we dwunastu księgach wierszem. Paryż 1838. Księgarnia i Drukarnia Polska. 16d, s. 253; 300, [3]. razem opr. wsp. psk.
Niektóre karty podklejone w grzbiecie, podklejone naddarcie dwóch kart, drobne zaplamienia. Jedna karta w t. 1 (s. 23/24) we wsp. kopii; przestawione składki w kilku miejscach, także pomiędzy tomami. Wymaga przeoprawienia. Drugie wydanie poematu Adama Mickiewicza, stanowiące dwa z ośmiu tomów nowego wydania poezji Mickiewicza. Trzy pierwsze tomy tej edycji, "przejrzanej i poprawionej przez autora", przedrukowano na nowo, przy pozostałych wykorzystano niesprzedane egzemplarze wydania pierwszego, zmieniając im karty tytułowe. Tak przygotowane wydania tytułowe przeznaczono do sprzedaży. "Pan Tadeusz" nie otrzymał już portretu autora, tekst poematu jest identyczny z pierwodrukiem z 1834. Bez zmian pozostały drzeworytowe finaliki oraz portret Napoleona po księdze dziesiątej (s. 205 w t. 2). Karta śródtytułowa księgi dziesiątej z błędem ("Księga dziseiąta"), jak w części wydania pierwszego. Semkowicz pisał o tym wydaniu: "Wiemy [...], że zbiór ten 8-tomowy, wydano zalewie w 500 egzemplarzach. Sam ten fakt powinien stanowić o rzadkości tego wydania" (Semkowicz, s. 171). Syga potwierdza: "Edycja ta jest bardzo rzadka" (Syga 167).
Układ stron w egzemplarzu: I 1-230, I 253, I [3], II 1-240, I 231-252, II 241-300, II [3].
3.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
730.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szlachecka z roku 1811 i 1812, w dwunastu księgach, napisana przez ..., z rysunkami St. Masłowskiego. Łódź [1906]. Nakł. Redakcyi "Rozwoju". 8, s. 255, tabl. 24. opr. oryg. ppł.
Otarcia okł., nieznaczne nadpęknięcie grzbietu, brak przedniej wyklejki. Piecz. własn. Tekst drukowany w układzie prozatorskim, bez podziału na wersy. Wydanie w 50. rocznicę śmierci autora (z kilkumiesięcznym opóźnieniem, powodem były "strejki robotnicze i kolejowe, a zawłaszcza rewolucya w prowincyach Nadbałtyckich"). Na końcu krótki tekst W. Czajewskiego, w którym czytamy: "Chcąc Łódź zapisać na kartach estetycznego drukarstwa i w dziejach wydawniczych [...] dołożyliśmy wszelkich starań, aby szata tej pamiątkowej księgi była jaknajwytworniejsza. Dla tego powierzyliśmy wykończenie ilustracyj i rysunków wyłącznie do tego wydania jednemu z najbardziej polskich [...] artystów, p. Stanisławowi Masłowskiemu [...]. Wszystko też, co tylko jest w tej książce, wyszło z pracowni polskich, z wyjątkiem kredowego papieru, którego fabryki nie posiadamy w Polsce". Oprawa zakładu introligatorskiego Puget, Jarzyna i Sp. w Warszawie (sygnet firmowy na tylnej okł.).
220.–
Sprzedano za: 260.–
731.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Ilustracje Tadeusza Gronowskiego. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 4, s. 404, tabl. rozkł. 12. opr. oryg. pł., koszulka ochronna, oryg. futerał, górne obcięcie barwione.
Otarcia i nadpęknięcia futerału, książka w stanie bardzo dobrym. Liczne dwubarwne ilustracje w tekście, dwubarwne karty śródtytułowe, barwne ilustracje na rozkładanych tablicach.
732.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 z ilustracjami M. E. Andriollego. Warszawa 1959. Arkady. 4, s. 380, [3], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw., celofanowa koszulka ochronna, futerał.
Stan bardzo dobry. W tekście 16 całostronicowych czarno-białych reprodukcji drzeworytów M. E. Andriollego oraz 8 barwnych ilustracji tego samego artysty na osobnych tablicach.
120.–
Sprzedano za: 120.–
733.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd ba Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Z ilustracjami Józefa Wilkonia. Warszawa 1973. Arkady. 4, s. 360, [3], tabl. 24. opr. oryg. pł., obw.
Bardzo niewielkie naddarcia obwoluty na grzbiecie, stan bardzo dobry. Dwadzieścia pięć barwnych ilustracji jednego z najbardziej oryginalnych artystów książki II poł. XX w. (po dwie do każdej księgi i jedna do "Epilogu").
140.–
Sprzedano za: 140.–
734.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem przez ... T. 1-2. Wrocław 1981. Ossolineum. 16d, s. 253, [2], tabl. 1; 300, [4], XIII, [2]. opr. oryg. pł. Skarbczyk Bibliofila.
Stan bardzo dobry. Reprint pierwodruku. Posłowie J. Odrowąża-Pieniążka.
64.–
Sprzedano za: 80.–
735.
MICKIEWICZ Adam – Epilog. Przedruk z wydania "Pana Tadeusza" w opracowaniu Konrada Górskiego [...]. Toruń 1984. Wojewódzka Biblioteka Publiczna [...]. 8, s. 19, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 100 egz., ten nr 8. Piecz. Druk dedykowany prof. K. Górskiemu.
40.–
Sprzedano za: 160.–
736.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem przez ... T. 1-2. Wrocław 1984. Ossolineum. 16d, s. 253, [2], tabl. 1; 300, [4], XI, [1]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Reprint pierwszej edycji wydany w 150-rocznicę ukazania się pierwodruku. Posłowie J. Odrowąża-Pieniążka.
64.–
Sprzedano za: 160.–
737.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Ilustracje Jana Marcina Szancera. Warszawa 1988. Wyd. "Alfa". 8, s. 385, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie poematu Mickiewicza z ilustracjami zmarłego w 1973 J. M. Szancera. Na obwolucie ilustracja ukazująca wszystkich bohaterów opowieści przy wspólnym stole, wewnątrz wklejono 12 barwnych reprodukcji na czystych stronach na początku każdej księgi.
140.–
Sprzedano za: 140.–
738.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Opracowanie graficzne Magdalena Piwowarczyk. Kraków 1998. Wyd. "B i K". 4, s. 349, [2], tabl. rozkł. 12. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Drobne czarno-białe ilustracje w tekście, dwanaście czarno-białych rysunków na kartach śródtytułowych, dwanaście barwnych rycin na rozkładanych planszach na początku każdej księgi. "Książka powstała dzięki finansowemu zaangażowaniu Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji sp. z o.o. w Krakowie"
120.–
Sprzedano za: 260.–
739.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Opracowanie graficzne Lech Majewski. Warszawa 1998. Książka i Wiedza. 4, s. 391, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Inspiracją do powstania tej edycji była wystawa "Epoka Pana Tadeusza" w Muzeum Okręgowym w Radomiu. Za materiał ilustracyjny do książki posłużyły głównie zdjęcia eksponatów prezentowanych na wystawie: portretów, sprzętów domowych, akcesoriów myśliwskich, starych rycin i obrazów, zegarów, figurek porcelanowych.
100.–
Sprzedano za: 100.–
740.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa 1999. Elipsa. 4, s. 288, [11]. brosz.
Stan bardzo dobry. W stopce podano informację, że ilustracje wykonał Marek Szyszko (doskonale znany miłośnikom komiksów) - w rzeczywistości książka nie posiada ilustracji, a Szyszko jest autorem jedynie kompozycji okładkowej.
48.–
Sprzedano za: 48.–
741.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Rękopis wieszcza. Kraków 1999. MM Interactive, Zamek Królewski na Wawelu, Ossolineum. 2 płyty CD, książka: 16, s. 384. brosz. całość w oryg. futerale.
Stan bardzo dobry. Futerał form. 28x20x3,5 cm. .
48.–
Sprzedano za: 110.–
742.
MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Sajasd in Lithauen. Ein Schlachtischitz-Geschichte aus den Jahren 1811 und 1812. In Zwölf Büchern. Aus dem Polnischen des Adam Mickiewicz in Gemeinschaft mit dem Dichter von R. O. Spazier. Bd.1-2. Leipzig 1836. J. J. Weber. 16d, s. XV, [1], 348, portret 1; [4], 288. razem opr. nieco późn. ppł.
Papier miejscami wyraźnie zabrązowiony, poza tym stan dobry. Ekslibris dr. Eugena Lirscha (?). Pierwszy niemiecki przekład "Pana Tadeusza", z przedmową tłumacza datowaną w VI 1835 w Paryżu. "A chociaż ten [...] przekład niemiecki nie był dobry (Mickiewicz nie był z niego zadowolony) - wywołał przecie wielkie zainteresowanie i bardzo żywą reakcję" (Syga 151). Na tablicy stalorytowy portret autora wykonany przez L. Zöllnera wg medalionu Pierre'a-Jeana Dawida d'Angers.
640.–
Sprzedano za: 2.200.–
743.
MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Eiritt in Littauen. Eine Adelsgeschichte aus den Jahren 1811 und 1812 in Versen und in zwölf Büchern. Aus dem Polnischen metrisch übertragen von Albert Weiss. Leipzig 1882. W. Friedrich. 16d, s. [6], 281, [1]. opr. późn. bibliot. ppł.
Stan dobry. Podpis własn.
120.–
Sprzedano za: 130.–
744.
[ORŁOWSKI Aleksander]. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz. Spotkanie się pana Tadeusza z Telimeną w świątyni dumania i zgoda ułatwiona za pośrednictwem mrówek. Lipsk 1910 [właśc. ca 1915]. 16m podł., s. 14. brosz.
Otarcia okł., karty podklejone w grzbiecie. Piecz. Adres wydawniczy sfingowany. Apokryficzny utwór rzekomo usunięty ze względów obyczajowych przez Mickiewicza z tekstu "Pana Tadeusza". Autorstwo tego frywolnego utworu przypisywano wielu pisarzom, dziś wiadomo, że wyszedł spod pióra Aleksandra Orłowskiego (piszącego pod pseud. Krogulec). "Spotkanie" ukazało się po raz pierwszy (we fragmentach) na łamach tygodnika "Mucha" w XII 1915, a wydawane później broszurki miały z reguły fikcyjny adres wydawniczy. R. Kaleta określa utwór Orłowskiego mianem "bodajże najpopularniejszego po dzień dzisiejszy bestsellera naszej poezji erotycznej" ("Sensacje z dawnych lat", Wr. 1980, s. 490).
100.–
Sprzedano za: 800.–

Literatura tematu

745.
ERBER Czesław – Aneks bibliofilski do dziejów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Wydał i wstępem poprzedził ... Posłowie napisał Stanisław Żak. Kielce 1992. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 4, s. [10]. brosz.
Odcięty fragment karty przedtyt., poza tym stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Wydano 444 egz., ten nr 9.
48.–
Sprzedano za: 150.–
746.
[FREUDENSON Daniel]. D. Zgliński [pseud.] – Humor w Panu Tadeuszu. (Szkic estetyczny). Warszawa 1883. Księg. i Skład Nut Lesmana i Świszczowskiego. 16d, s. [2], 25. brosz.
Okł. zaplamione, grzbiet oklejony papierem. Piecz.
40.–
Sprzedano za: 170.–
747.
KNOT Antoni – Powojenne losy rękopisu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Wrocław 1987. Towarzystwo Przyjaciół Książki. 8, s. 23. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 350 egz. Wydano na czterdziestolecie Ossolineum we Wrocławiu.
42.–
Sprzedano za: 50.–
748.
KULESZA Witold – "Pan Tadeusz" ewangelją ochrony przyrody. Kraków 1931. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 12. brosz. wt. Odb. z "Ochrony Przyrody".
Ślad zawilgocenia na dolnym marginesie. Odręczna dedykacja autora, pod tytułem jego dopisek: "odczyt wygłoszony w Poznaniu w kwietniu 1931".
48.–
Sprzedano za: 60.–
749.
LEŻEŃSKI Cezary – Miłość i zbrodnia w Soplicowie. Powieść sensacyjna, dotąd znana jako poemat "Pan Tadeusz". Ilustr. Teresa Wilbik. Warszawa 1999. KAW. 8, s. 254, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienie dolnego marginesu przedniej okł. i pierwszych kart. W tekście 12 całostronicowych barwnych ilustracji T. Wilbik. "[Wojski] przytknął do ust swój długi, kręty i cętkowany róg bawoli. Wciągnął powietrze, dmuchnął w ustnik, aż mu oczy z orbit wyszły. Między drzewami, krzewami, popłynęła melodia kunsztowna, pełna harmonii i mocy, obwieszczając o ukoronowaniu polowania [...]. Gdy skończył, a echo przestało powtarzać melodię, wszyscy zgodnie nagrodzili Hreczechę oklaskami". Z noty na tylnej okł.: "W pierwszym momencie pomysł napisania 'Pana Tadeusza' prozą wydaje się szokujący i nieprawdopodobny". Nie tylko w pierwszym...
40.–
Sprzedano za: 40.–
750.
MAGIERA Jan – Czytanie "Pana Tadeusza" w niższym gimnazyum. [Warszawa 1911]. 8, s. 16. brosz. wt.
Pierwsza karta nieco zakurzona, poprzeczne załamanie kart. Odbitka korektorska artykułu do nr. 11 czasopisma "Wychowanie" z odręcznymi autorskimi poprawkami tekstu. Pod tekstem dopisek autora: "Dokończenie nastąpi".
48.–
Sprzedano za: 48.–
751.
ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK Janusz – "Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie". Nieznany autograf karty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Oprac. ... Warszawa 1987. Muzeum Literatury. 4, s. [14], tabl. 2. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten nr 450. Opis i reprodukcja autorskiej karty poematu zakupionej w Paryżu do zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie.
64.–
Sprzedano za: 70.–
752.
ORSKI Stanisław – Dokładna treść "Pana Tadeusza". Oprac. ... Cz.1-2. Lwów 1906. Księg. J. Bodeka. 16d, s. 92; [2], 236. razem opr. bibliot. ppł.
Okł. nieco otarte, miejscami niewielkie zaplamienia. Cz. 1 drukowana, cz. 2 w hektografowanym rękopisie. Cz. 1 zaw. opis treści pierwszych sześciu ksiąg, cz. 2 - pozostałych. Całość otwiera inwokacja: "Adam Mickiewicz rozpoczyna Pana Tadeusza, zwracając się do Litwy, ojczyzny swojej, którą podobnie jak zdrowie, wtedy dopiero ocenić można, gdy się ją straci. Następuje wezwanie do Najświętszej Panny Maryi Ostrobramskiej". W innym miejscu czytamy: "Wtedy Wojski chwycił swój kręty róg, przycisnął go do ust, wciągnął do płuc powietrze i zagrał [...]. Zdawało się, że róg zmienia kształty w ustach Wojskiego; udawał teraz głosy zwierząt [...]. Na zakończenie podniósł do góry róg i wygrał hymn tryumfu. Tu przerwał, a pieśń jego powtórzyło echo". Kuriozum.
120.–
Sprzedano za: 320.–
753.
PIGOŃ Stanisław – O "Panu Tadeuszu" opus magnum. Wykrzykniki i pytajniki. [Kraków 1965]. 8, s. [101]-126. brosz.
Stan dobry. Wyimek z "Ruchu Literackiego". Recenzja dwutomowego dzieła K. Wyki o "Panu Tadeuszu" z 1964.
40.–
Sprzedano za: 70.–
754.
PIGOŃ Stanisław – Pierwszy pomysł "Pana Tadeusza". [Warszawa 1922]. 8, s. [329]-351. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wyimek z "Przeglądu Warszawskiego", III 1922.
40.–
Sprzedano za: 70.–
755.
POEZJA. Warszawa. RSW "Prasa-Książka-Ruch". 8. brosz.
R. 19, nr 11-12 (225-226): XI-XII 1984. s. 215, [1].
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Numer z okazji 150. rocznicy ukazania się "Pana Tadeusza". Zaw. m.in.: "To Czas się cofnął - i odwrócił lica". O "Panu Tadeuszu" rozmowa z profesorem Konradem Górskim rozmawiał Waldemar Smaszcz, Waldemar Łysiak "Napoleon z nimi (Idea napoleońska w "Panu Tadeuszu" i "bonapartyzm" wieszcza), Spotkanie się pana Tadeusza z Telimeną w Świątyni Dumania i zgoda ułatwiona za pośrednictwem mrówek, Opuszczony fragment "Pana Tadeusza" (?).
40.–
Sprzedano za: 120.–
756.
WACHOWSKI Marian – Gospodarstwo soplicowskie. Rolnictwo w "Panu Tadeuszu". Poznań 1957. PWN. 8, s. 99, [1]. brosz. Wyd. Popularnonaukowe Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PTPN, nr 3.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Podpis własn.
40.–
Sprzedano za: 40.–
757.
ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. Poznań 1872. Tyg. Wielkopolski. 16d, s. 90, [1]. brosz. Odb. z "Dziennika Poznańskiego".
Otarcia i zaplamienia przedniej okł., brak tylnej, zaplamienia wewnątrz.
60.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
* * *

Pozostałe pisma Mickiewicza

758.
MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w iednym z portretem autora. Nowa powiększona i przerobiona edycya. Warszawa-Poznań 1832. S. H. Merzbach i J. J. Heine i Sp. 8, s. [2], XXVIII, 200, [2] + [4] [nuty], tabl. 1 [litografia]. opr. wsp. psk., futerał.
Tablica po konserwacji (widoczne uzupełnienia ubytków poza kompozycją), miejscami zaplamienia. "jako okaz bibljograficzny, wydanie to jest prawdziwym wyjątkiem w szeregu wydań mickiewiczowskich. Drukowane w formacie 8-ki, na papierze wiotkim i nietrwałym w dwóch kolumnach, ściśniętych gwałtem obok siebie [...]. Wydanie powyższe zawiera przedruk pięciu tomików poznańskich z 1828-9 roku, co widoczne jest zresztą z brzmienia karty tytułowej. Przy końcu tomu pomieszczono w formie dodatku, po raz pierwszy balladę 'Ucieczkę' [...]. Edycja [...] licha, na papierze wiotkim i nietrwałym. Karta tytułowa litografowana, sam tytuł odbity pismem ozdobnem, ujęty jest w esy; winietę na tytule powtórzono za wydaniem paryskiem. Przy tytule dodano portret litograficzny, skopjowany niedbale z wydania poznańskiego z 1828 r.; pod portretem Mickiewicza umieszczono podobiznę autografu jego podpisu i początkowych czterech wierszy z 'Ucieczki'. Jest to pierwsza podobizna autografu poety, przy wydaniu dzieł jego. Książkę dopełniają dwie karty nutowe: 'Śpiew do Niemna', kompozycji Karola Lipińskiego, w odmiennym odbiciu niż przy wspomnianem wyżej wydaniu poznańskiem" (Semkowicz 85-90). Zarzut niezbyt szczęśliwego układu typograficznego książki stara się odeprzeć Syga: "układ dwuszpaltowy na każdej stronie i ściśnienie kolumny; ale dzięki temu po raz pierwszy wydanie zbiorowe zawarte zostało w jednym tomie, co było niewątpliwie zaletą [...]. W ogóle w porównaniu z wydaniem Muczkowskiego [poznańskim] nowe wydanie [...] prezentuje się korzystniej pod każdym względem" (Syga 93). Prezentowane tu wydanie "Poezji" należy do "najrzadszych wydań mickiewiczowskich" (Semkowicz 90, potwierdza Syga na s. 96). Ukazało się jako t. 1 "Nowego Parnasu Polskiego" (informację o przynależności do tej serii wydawniczej umieszczono tylko na okładce brosz., tu niezachowanej. Reprodukcję zamieszcza T. Syga na s. 90).
759.
MICKIEWICZ Adam – Konrád Wallenrod. Powěst děgepisná z dêguw litewských a pruských. Přeložená od Wáclawa Sw. Štulce. Praha 1837. W. Špinka. 16d, s. [6], 93. opr. oryg. kart., obcięcie złoc.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris H. Bednarskiego ze Lwowa; zaklejona piecz. na karcie tyt. Utwór - jeden z najważniejszych w twórczości Mickiewicza - powstał na przełomie 1826/1827. Pierwodruk ukazał się drukiem w Petersburgu w 1828. Prezentowane tu wydanie jest pierwszym przekładem czeskim (i jednym z najwcześniejszych tłumaczeń "Konrada Wallenroda" na języki obce), dokonanym przez Vaclava Štulca.
760.
MICKIEWICZ Adam – Złote myśli ... poprzedzone popularnie napisanym życiorysem poety. Kraków 1890. K. Bartoszewicz. 16d, s. 72. opr. ppł. z epoki.
Grzbiet spłowiały, okł. nieco otarte. Piecz. Biografię poety napisał Czesław Pieniążek.
80.–
Sprzedano za: 400.–
761.
MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst pierwotny. Z autografu A. Mickiewicza wydał Józef Kallenbach. Paryż [1905]. Wyd. Muzeum A. Mickiewicza. 16d, s. [2], III, [1], 54. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Na okł. brosz. piecz. księgarska. Okł. brosz. projektu Jana Bukowskiego. Nieczęste.
64.–
Sprzedano za: 260.–
762.
[MICKIEWICZ Adam] – Dziadów część pierwsza. Tekst całkowity w nowym układzie. Opracował Juljusz Kleiner. Lwów 1934. Druk Ossolineum. 8, s. 38. brosz. Uzup. odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Okł. nieco zakurzona. Podpis własn. na przedniej okł.
* * *

Publikacje o Mickiewiczu

763.
BEŁZA Władysław – U kolebki wieszcza. Żywot Adama Mickiewicza popularnie skreślił ... Z 31 rycinami. Lwów 1898. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 104. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia okł., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, stan dobry. Obca dedykacja. Oprawa M. Żenczykowskiego ze Lwowa (ślepy tłok na tylnej okł.).
120.–
Sprzedano za: 160.–
764.
[BIELIŃSKI Józef] – Proces filaretów w Wilnie. Dokumenta urzędowe z "Teki" rektora Twardowskiego. Zebrał, wydał i życiorysem Twardowskiego poprzedził Dr Szeliga [pseud.]. Kraków 1888. Druk. "Czasu". 4, s. 168. brosz.
Okł. nadkruszone, egz. nierozcięty.
120.–
Sprzedano za: 120.–
765.
CZECZOTT Witold – Mowa żałobna na 50 rocznicę zgonu ś. p. Adama Mickiewicza. Wypowiedziana dnia (12) 25-go listopada 1905 roku w kościele Ś-tej Katarzyny w Petersburgu. Wilno 1906. Druk. E. Nowickiego. 16d, s. 18. brosz.
Okł. lekko zażółcone, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn.
64.–
Sprzedano za: 220.–
766.
GÓRSKI Konrad – Pogląd na świat młodego Mickiewicza (1815-1823). Warszawa 1925. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. 151, [7]. brosz. Studja z Zakresu Historji Literatury Pol., nr 3.
Okł. nadkruszone i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Egz. recenzyjny (piecz. na okł.).
64.–
Sprzedano za: 64.–
767.
[KLACZKO Julian] – Korespondencya Mickiewicza. (Studium). Paryż-Berlin 1861. Księgarnia Polska i Księgarnia B. Behr'a. 16d, s. [4], 98, [1]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie miejscowe zażółcenia papieru, stan dobry. Obca dedykacja (nieco zatarta). Praca dedykowana w druku Janowi Działyńskiemu: "skromny upominek tylu chwil drogich i miłych, razem spędzonych na odczytywaniu i rozpamiętywaniu dzieł naszego wieszcza".
768.
KLEINER Juliusz – Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego. Warszawa 1948. 8, s. [411]-417. brosz. Nadb. z "Pamiętnika Literackiego".
Okł. pożółkła, stan dobry. Na wewnętrznej stronie przedniej okł. odręczna dedykacja autora (dla Marii Grydzielskiej?).
64.–
Sprzedano za: 64.–
769.
LECHOŃ Jan – Mickiewicz. Paryż 1955. Nakł. autora pod patronatem Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu. 8, s. 60, [3], tabl. 1. brosz.
Okł. lekko zakurzona. Egz. nierozcięty. Esej Lechonia na stulecie zgonu wieszcza.
64.–
Sprzedano za: 64.–
770.
LEWAK Adam – Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza. Kraków 1928. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 13, tabl. 2. brosz. Odb. z "Przeglądu Współczesnego".
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 250 egz. Omówienie tekstów Mickiewicza znajdujących się w Paryżu w posiadaniu wnuczki poety, a córki Heleny z Mickiewiczów Hryniewieckiej. Liczne cytaty, na tablicach podobizny rękopisów.
64.–
Sprzedano za: 64.–
771.
OFFENBERG Jan – Ostatnia choroba Adama Mickiewicza na tle ogólnego stanu jego zdrowia. Warszawa 1939. Druk. Społeczna. 8, s. 32. brosz.
Okł. lekko otarte, drobne zaplamienia. Próba określenia bezpośrednich przyczyn zgonu poety.
80.–
Sprzedano za: 80.–
772.
PAMIĄTKA złożenia zwłok Adama Mickiewicza w Katedrze na Wawelu w Krakowie dnia 4 lipca 1890 r. Kraków 1890. Księg. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 16d, s. 96, tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Niewielki ślad kornika w grzbiecie, stan dobry. Piecz. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Zaw.: Wstępne słowo, Życiorys Mickiewicza, Zgon i pogrzeb A. Mickiewicza w Konstantynopolu, Historya sprawy sprowadzenia zwłok i usiłowań w tym celu podjętych, Wiadomość o rodzinie Adama Mickiewicza, Program uroczystości w Krakowie. Na grzbiecie papierowy szyldzik z odręcznym tytułem pracy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
773.
PIGOŃ Stanisław – "Biesiada" A. Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie "Prelekcyj paryskich" Ad. Mickiewicza. Warszawa 1914. Druk A. Ginsa. 8, s. 37. brosz. Odb. z "Bibliot. Warszawskiej".
Okł. nieco otarte i pożółkłe, zaplamienie atramentowe przedniej okł. Odręczna dedykacja autora dla państwa Dolińskich.
774.
[POMNIK Mickiewicza we Lwowie]. Pamiątkowy medalik mosiężny średn. 2,5 cm, 1904.
Profil Mickiewicza, poeta zwrócony w lewo. Na obwodzie napis "Adam Mickiewicz 1798 1855". Na odwrocie tekst: "Na pamiątkę odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie 1904". Medalik z oryginalną zawieszką. Zarysowania i otarcia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
775.
WARSZAWSKI Józef – Mickiewicz uczniem Sarbiewskiego. Rzym 1964. Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae. 4, s. 527, [1], tabl. 1 + k. 1 luzem [errata]. brosz., obw.
Obw. nieco naddarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Vetulaniego (neurobiologa). Na skrzydełku obw. wydawca pisze: "Znakomitemu pisarzowi [...] udało się rozwiązać zagadnienie, nad którym przez ubiegłe sto lat trudził się daremnie świat polskich krytyków literatury [...]. Na podstawie długich poszukiwań i mozolnych studiów [...] zdołał ustalić właściwe źródło, z którego Mickiewicz zaczerpnął ducha swej poezji oraz zasady swej epicznej twórczości. Żadna z dotychczasowych prac odkrywczych nie może się równać z tym dziełem, które na dalsze sto lat wytycza drogi dla studiów nad Mickiewiczem [...]. Dzieło to znaleźć się będzie musiało w ręku każdego mickiewiczologa, każdego historyka literatury polskiej, wśród podręczników każdego uniwersytetu, w każdej większej bibliotece". Mimo tak entuzjastycznej oceny, książka nie zyskała uznania wśród badaczy. Julian Krzyżanowski odmówił jej jakichkolwiek walorów naukowych, a ks. Warszawskiego uznał za grafomana.
776.
WELLISZ Leopold – The Friendship of Margaret Fuller D'Ossoli and Adam Mickiewicz. New York 1947. Polish Book Importing Co. 8, s. [6], 40. brosz.
Grzbiet pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Dzieje znajomości Mickiewicza z Margaret Fuller (1810-1850) - angielskiej bojowniczki o prawa kobiet, związanej z ruchami transcedentalistycznymi. Z Mickiewiczem łączyła ją wieloletnia przyjaźń, utrzymywali kontakty listowne.
64.–
Sprzedano za: 64.–
* * *
* * *
777.
ANDRZEJOWSKI Zygmunt – Wojenna pieśń polska. Zebrał i ułożył ... T. 1-3. Warszawa 1939. Główna Księg. Wojskowa. 8, s. [2], XXX, [2], 238; XVII, [1], 181, [1]; XV, [1], 151, [2]. brosz.
Empireum 583. Okł. nieco otarte, załamanie narożnika t. 2, niewielki ubytek grzbietu t. 2, drobne zaplamienia wewnątrz. Jedna z najobszerniejszych antologii pieśni wojskowych obejmująca utwory od "Bogurodzicy" aż po teksty XX-lecia międzywojennego. T. 1: Pieśni rycerskie, żołnierskie i ludowo-żołnierskie z okresu Rzplitej dawnej (wiek XII-XVII), t. 2: Pieśni żołnierskie i ludowo-żołnierskie Polski walczącej o wolność (wiek XVIII-XIX), t. 3: Pieśni żołnierskie, ludowo-żołnierskie i ludowe śpiewane przez wojsko Rzeczypospolitej Odrodzonej (od wymarszu I Kadrowej do roku 1933).
778.
ŁEMPICKI Stanisław, FISCHER Adam – Polska pieśń wojenna. Antologia poezyi polskiej z roku Wielkiej Wojny. Staraniem lwowskiej delegacyi Naczeln. Komitetu Narodowego wydali ... Lwów 1916. Księgarnia Polska B. Połonieckiego. 8, s. VIII, 311, [1]. opr. nieco późn. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Brak karty przedtyt., tylna wyklejka zażółcona, poza tym stan dobry. Zapiski ołówkiem na ostatniej stronie. Z przedmowy: "A oto bezimiennym [...] piosenkom wojennym, porywającym utworom powstańczym Mickiewicza i Słowackiego, pieniom Godebskich, Reklewskich, Wybickich [...] przybywa dzisiaj godna towarzyszka: poezya polska z Roku Wielkiej Wojny, poezya nowych Legionów, nowych pragnień, nadziei, rozterek".
120.–
Sprzedano za: 120.–
779.
SZCZEPAŃSKI Ludwik – Pieśń polska w latach Wielkiej Wojny. Zebrał i wyd. ... Kraków 1916. Nakł. IKC. 8, s. 156, [4]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. (obcięta) naklejona na oprawę.
Otarcia krawędzi okł., przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, drobne zaplamienia. Zapiski inwentarzowe na przedniej wyklejce. Zbiór polskich pieśni patriotycznych z lat 1914-1915. Okładka Piotra Stachiewicza.
80.–
Sprzedano za: 120.–
780.
BADECKI Karol – Polska fraszka mieszczańska, minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wyd. zbiorowe z podobiznami 8 drzeworytów. Oprac. ... Kraków 1948. PAU. 8, s. XXXVIII, [2], 434. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Bibliot. Pisarzów Polskich, nr 88.
Niewielkie zaplamienia okł. brosz., poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris. Najobszerniejszy wybór fraszek sowizdrzalskich poprzedzony obszernym wstępem historycznoliterackim.
80.–
Sprzedano za: 190.–
781.
BALIŃSKI Karol – Pisma. Poznań 1849. Księg. Jana Konstantego Żupańskiego. 16d, s. [4], XXVI, [2], 164, [2]. opr. nieco późn. pł. tłocz.
Niewielkie otarcia narożników okł. i grzbietu, stan dobry. Tom dedykowany w druku przez autora "drogim braciom moim gasnącym w Sibirze". Zaw. autorski wstęp prozą i wiersza, np.: Do współtowarzysza wygania, Konik Zwierzyniecki, Farys - Wieszcz, Do braci lekarzy, Piosnka rolnika, Więzień do zbirów, Emil Debraux, Samobójstwo, Kilka obrazów z życia Polski i Niemiec, Requiem staremu światu.
K. Baliński (1817-1864) - poeta, tłumacz, członek radykalnych grup narodowowyzwoleńczych. Za działalność w polistopadowych ugrupowaniach rewolucyjnych został w 1839 skazany na karę śmierci, którą zamieniono na zesłanie na Sybir. "Zwolniony po trzech latach w 1842 roku, zajął się intensywnie działalnością poetycko-wydawniczą [...]. Został ponownie aresztowany w roku 1846 i zwolniony w kwietniu 1847, na podstawie oświadczenia lekarskiego o rychłej śmierci [...]. W roku 1851 udał się na emigrację do Belgii i Francji, gdzie poznał osobiście Adama Mickiewicza i wszedł do koła towiańczyków" (Wikipedia).
782.
BOROWSKI Tadeusz – Pożegnanie z Marią. Opowiadania. Warszawa 1948. Czytelnik. 8, s. 178, [2]. brosz.
Otarcia i niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Okładka Marii Hiszpańskiej (używającej później dwuczłonowego nazwiska Hiszpańska-Neumannowa). Zbiór opowiadań pośrednio lub bezpośrednio związanych z tematyką obozową, "złożony z dwóch opowiadań przedrukowanych z tomu 'Byliśmy w Oświęcimiu', wyd. 1946 w Monachium ('Dzień na Harmenzach', 'Proszę państwa do gazu'), i trzech napisanych po powrocie do kraju ('Pożegnanie z Marią', 'Śmierć powstańca', 'Bitwa pod Grunwaldem') [...], uznany za główne dzieło Borowskiego i za szczytowe osiągnięcie w tego rodzaju literaturze nie tylko w Polsce [...]. Opowiadania Borowskiego zdobyły od razu duży rozgłos, przeważnie polemiczny, odczytywane przez znaczny odłam krytyki jako świadectwo moralnego nihilizmu; do dziś zresztą ich bezwzględny, demaskatorski moralizm jest przedmiotem dyskusji i sporów" (LPPE). "Książki Borowskiego mają to do siebie, że przypominają coraz bardziej zmierzchniejące obyczaje, wedle których z przeciwnikiem można było walczyć nie przestając go cenić. W danym wypadku cenić za bezwzględność spojrzenia na rzeczywistość, za odważne stawianie sprawy, za rzadko spotykany kunszt pisarski" (P. Jasienica w "Tyg. Powszechnym", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 98).
120.–
Sprzedano za: 200.–
783.
BOROWSKI Tadeusz – Kamienny świat. Opowiadanie w dwudziestu obrazach. Warszawa 1948. Czytelnik. 16d, s. 143, [2]. brosz.
Niewielkie ubytki okł. i grzbietu, otarcia grzbietu, papier pożółkły. Wyd. I. Zbiór krótkich nowel Tadeusza Borowskiego będący kontynuacją i "uzupełnieniem wizji 'czasów pogardy', którą Borowski przedstawił uprzednio w 'Pożegnaniu z Marią'" (LPPE).
80.–
Sprzedano za: 140.–
784.
BOROWSKI Tadeusz – Mała kronika wielkich spraw. Warszawa 1951. Wyd. MON. 8, s. 169, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Informacja ze skrzydełka okł.: "Książka ta jest żywym odzwierciedleniem zagadnień, którymi żył, o które walczył Borowski. Całe młode ofiarne życie poświęcił on walce o sprawy kultury, pokoju, socjalizmu, o wielkie sprawy, których jego mała kronika była nie tylko rejestrem, lecz płomiennym, nieugiętym szermierzem". Zaw. m.in.: Rozmowa z formalistą, Podpisujcie apel pokoju!, Plakaty, kułacy, historia, Berlin zachodni, Literatura i ZMP, Produkcyjne narady pisarzy, Bitwa klasowa, Beczenie wilka z BBC.
Sprawę ideowego zaangażowania Borowskiego w propagowanie nowego ustroju przedstawił C. Miłosz w "Zniewolonym umyśle", portretując pisarza jako Betę.
64.–
Sprzedano za: 90.–
785.
BOROWSKI Tadeusz – Na przedpolu. Artykuły i reportaże. Warszawa 1952. Wyd. MON. 8, s. 105, [2]. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Ze skrzydełka okł.: "to ostatnia praca Tadeusza Borowskiego [...]. Książka ta jest zbiorem artykułów pisanych z najrozmaitszych okazji: służyły one ściśle określonym celom: uczyły i mobilizowały, demaskowały wroga, budziły czujność, umacniały dumę z naszych wielkich osiągnięć, przeświadczenie o słuszności drogi, którą kroczymy, wiarę w ostateczne zwycięstwo".
60.–
Sprzedano za: 150.–
786.
BOROWSKI Tadeusz – Czerwony maj. Opowiadania. Warszawa 1953. PIW. 8, s. 244, [3]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Tom opowiadań wydany po śmierci autora, z przedmową Kazimierza Koźniewskiego. Zaw. m.in.: Zabawy z wódką, Lokomotywa, Międzynarodówka, Budowniczy stadionu, Do młodych agitatorów pokoju.
64.–
Sprzedano za: 64.–
787.
BRADBURY Ray – 451º Fahrenheita. Tłumaczył Adam Kaska. Warszawa 1960. Czytelnik. 16d, s. 180, [3]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Obwolutę projektował Roman Cieślewicz. Pierwsze polskie wydanie głośnej powieści Bradbury'ego, wydanej po raz pierwszy w USA w 1953. Akcję utworu umieścił jego autor w świecie, w którym czytanie, a nawet posiadanie książek jest surowo zakazane, a głównym zadaniem straży pożarnej jest palenie nielicznych ocalałych tomów. Powieść skierowana była przeciwko telewizji, jako narzędziu służącemu całkowitej kontroli społeczeństwa. Tytuł książki wskazuje temperaturę, w której, wg autora, zaczyna palić się papier. Powieść była kilkakrotnie ekranizowana, po raz pierwszy w 1966 (reż. François Truffaut).
"Powieść '451 Fahrenheita' należy do najwybitniejszych dystopii (utopii negatywnych) stulecia, ukazujących procesy alienacji człowieka w świecie rozchwianych wartości kulturowych i cywilizacyjnych. Bradbury - podobnie jak Orwell - opisał społeczeństwo poddane kontroli przez totalitarną władzę, która pozbawia wolności jednostki poszukujące wartości na własną rękę" ("Słownik literatury popularnej", Wr. 1997, s. 36).
80.–
Sprzedano za: 170.–
788.
BRODZIŃSKI Wiesław – Pisma rozmaite. T. 1. Warszawa 1830. Nakł. autora. Druk. J. Węckiego. 8, s. [2], 318, [1]. brosz.
Ślad zawilgocenia w narożniku początkowych i końcowych kart, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Następne tomy nie ukazały się. Zaw.: O krytyce, O życiu i pismach Karpińskiego, O satyrze, O Fabianie Birkowskim, O elegii, O exaltacyi i entuzyazmie.
789.
BRONIEWSKI Władysław – Mazowsze i inne wiersze. Ilustrował Antoni Uniechowski. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 52, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczny podpis autora  z 31 V 1983. Ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 400.–
790.
BRZĘCZKOWSKI Jerzy – Wraki. Powieść. Z 10 ilustracjami i okładką M[ariana] Walentynowicza. Warszawa 1931. Gebethner i Wolff. 16d, s. 175. brosz.
Stan bardzo dobry. Czesław Lechicki ("Przewodnik po beletrystyce" z 1935) Brzęczkowskiego uważał za "współczesnego autora jaskrawych romansów erotycznych", a fabułę "Wraków" określił lapidarnie jako "flirt na plaży". Marian Pirożyński ("Co czytać?" z 1932) był mniej powściągliwy, pisząc: "romans na plaży polskiej, przeniknięty sensualizmem". Ważne widać, że na polskiej...
70.–
Sprzedano za: 90.–
791.
BRZĘKOWSKI Jan – Nowa kosmogonia. Warszawa 1972. Czytelnik. 16d, s. 137, [6]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
792.
BRZĘKOWSKI Jan – Wybór wierszy. Warszawa1966. Czytelnik. 16d, s. 176. brosz., obw.
Obw. lekko zakurzona, stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
100.–
Sprzedano za: 100.–
793.
BUDKA Włodzimierz – Przyczynki chronologiczne do niektórych poezyj Jana Kochanowskiego. Kraków 1930. 4, s. 6, [2]. brosz. Odb. z "Silva Rerum".
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. Wsp. ekslibris. Wydano 25 egz., ten nr 13. .
794.
BUNSCH Karol – Dzikowy skarb. Powieść z czasów Mieszka I w 2 tomach. Wyd. IV. T. 1-2. Warszawa 1950. Gebethner i Wolff. 8, s. 335, [1]; 321, [3]. opr. oryg. ppł., obw.
Podklejone niewielkie naddarcie grzbietu obw. t. 2, uzupełniony nieznaczny ubytek grzbietu obw. t. 1, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. w każdym tomie, naklejki inwentarzowe na grzbietach. Zachowane obie obwoluty, drukowane na cienkim papierze, zwykle nieobecne lub mocno uszkodzone. Barwne ilustracje na obwolutach wykonał bratanek autora, Ali Bunsch. Pierwsza powieść z cyklu piastowskiego. Po raz pierwszy ukazała się w 1945.
795.
CALDERON de la Barca Pedro – Lekarz swoiego honoru. Traiedya w 5 aktach z dzieł Don Pedra Kalderona de la Barka. Przez J. N. Kamińskiego dla teatru polskiego przerobiona. Lwów 1827. P. Piller. 8, s. [2], 123. opr. wsp. pł.
Stan niezbyt dobry: zaplamienia, ślady zawilgocenia, karty podklejone w grzbiecie, ostatnie karty naddarte, dwie karty (s. 55-58) we wsp. kopiach. Oprawa amatorska. Piecz. .
796.
CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie. Wyd. nowe poprawne. Serya 1-2. Wilno 1854-1855. J. Zawadzki. 16d, s. 263; 312. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Egz. z księgozbioru Emila Zegadłowicza (podpisy na przednich wyklejkach obu tomów). Na karcie tyt. serii 1 nadruk: "2 Tomy w Jednym", serii 2: "3 Tomy w Jednym". Seria 1 ukazała się w 1855, seria 2 w 1854. Zaw. m.in.: Domek mojego dziadka, Boruny, Ostatnia sessya exdywizyi, Samowar, Brzegi Wilii. Dalsze tomy z tego samego kompletu (t. 3-11) znalazły nabywcę podczas poprzedniej aukcji (aukcja 131, poz. 579).
600.–
Sprzedano za: 650.–
797.
CHOŁONIEWSKI Stanisław – Sen w Podhorcach. Wyd. II. Kraków 1888. Nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna. 8, s. 119. opr. oryg. pł., zdob. złoc. Nowa Biblioteka Uniwersalna.
Zabrudzenia i otarcia okładek, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.
S. Chołoniewski (1791-1846) - ksiądz, literat, dziekan kapituły krzemienieckiej, moralista, przyjaciel A. Mickiewicza i J. I. Kraszewskiego, "posiadał umysł głęboki, talent pisarski oryginalny, żywe zainteresowanie współczesnymi zagadnieniami, które poddawał charakterystycznej krytyce" (PSB).
798.
CHOROMAŃSKI Michał – Biali bracia. Kraków 1931. Wyd. Literacko-Naukowe. 16d, s. 181, [1]. opr. ppł. z epoki.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Cecylii Ostrowskiej (lekko obcięta przez introligatora). Powieść będąca debiutem książkowym Choromańskiego.
120.–
Sprzedano za: 340.–
799.
COSTER Karol de – Dyl Sowizdrzał. Powieść historyczna. Spolszczył Przecław Smolik (Czesław Wrocki). Wyd. II uzupełnione. [T. 1]-2. Lwów 1922. Ludowe Spółdzielcze Tow. Wydawnicze. 8, s. 215; 238. razem op. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet nadpęknięty, poza tym stan dobry. Podpis własn. Na szczególną uwagę zasługuje zachowana okł. brosz. projektu Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Tyl, Til Ulenspiegel lub Eulenspiegel to złośliwy błazen i figlarz, który jest uosobieniem ludowej mądrości i plebejskiego, często rubasznego humoru i kultową postacią folkloru w północnych Niemczech, Holandii i Belgii. Atrybutem Eulenspiegela jest sowa i zwierciadło. Po polsku postać ta nazwana została Dylem Sowizdrzałem. Najstarsza opublikowana wersja przygód Dyla pochodzi z 1510 r. Belgijski pisarz Charles de Coster (1827-1879) w 1868 napisał popularną wersję przygód Sowizdrzała, umieszczając ją w kontekście zmagań Flamandów z okupacją hiszpańską w XVI wieku. Postać Sowizdrzała inspirowała wielu różnych artystów, m.in. Ryszard Strauss skomponował poemat symfoniczny „Figle Sowizdrzała”.
800.
CZARNIK Bronisław – Żywot Łukasza Górnickiego. Lwów 1883. Druk. W. Łozińskiego. 8, s. [4], 96, [3]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Odb. z "Przewodnika Naukowego i Literackiego".
Okł. nieco zaplamione, papier pożółkły. Na okł. brosz. odręczna dedykacja autora dla siostry Marii.
120.–
Sprzedano za: 120.–
801.
CZUCHNOWSKI Marian – Pożegnanie jeńca. Newtown, IV 1946. Biblioteka Autorów Polskich. 16d, s. 46, [1]. brosz., obw.
Polonica 2511. Obw. zabrudzona i lekko naddarta, poza tym stan dobry. Ekslibris. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
M. Czuchnowski (1909-1991) - poeta, prozaik i publicysta, na emigracji współpracował z wieloma czasopismami, również jako tłumacz.
80.–
Sprzedano za: 130.–
802.
CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 8, s. 82, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. obszerna odręczna dedykacja autora z 3 X 1959. Okł. i kartę tyt. proj. Stefan Szlachtycz. Debiutancki tomik Czycza. "Wszedł do literatury skandalem: chcąc zapisać się do ZLP przyniósł wiersze zakazanego wówczas w Polsce Miłosza i przedstawił je jako swoje [...]. Debiutował w 1955 w 'Prapremierze pięciu poetów' na łamach krakowskiego 'Życia Literackiego' (wraz z Mironem Białoszewskim, Zbigniewem Herbertem, Bohdanem Drozdowskim, Jerzym Harasymowiczem) [...]. Twórczość poetycka Czycza utrzymana jest w tonie katastroficzno-wizyjnym [...]. Największy rozgłos przyniosło mu opowiadanie 'And' ze zbioru 'Ajol' (1967) [...]. Był zawsze poza wszelkimi układami środowiskowymi [...]. Na podstawie jego twórczości powstały trzy filmy fabularne" (Wikipedia). Na pocz. XXI w. jego twórczość - nieco zapomnianą - przypomniała grupa twórców skupionych wokół czasopisma "Ha!art".
100.–
Sprzedano za: 110.–
803.
DMUSZEWSKI L[udwik] A[dam] – Łaska imperatora. Opera wystawiona piérwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim Dnia 11 marca 1814 r. Poezya ... . Muzyka Karola Kurpińskiego. Warszawa [od. 1814]. W Drukarni Xięży Piiarów. 16d, s. 52. opr. wsp. psk.
Stan dobry. Podpis własn. "Rzecz téj opery wzięta iest z dramatu pana [Augusta] Kotzebue, który go ułożył z prawdziwego zdarzenia".
140.–
Sprzedano za: 460.–
804.
[DORAT Claude-Joseph] – List Barnaweta do Trumana swego przyiaciela, pisany z więzienia. Oryginał angielski, z francuskiego przełożony przez Jakóba Jasińskiego, Jenerała Jnżenieryi w byłem Woysku Litewskiem. Warszawa 1816. [Wyd. S. Jabłoński]. 8, s. 31. opr. wsp. psk.
Stan dobry. Podpisy własn. Na ostatniej, czystej karcie odręczne zapiski recenzyjne z epoki. Utwór Dorata jest przeróbką sztuki G. Lille, napisanej w roku 1731, zaś jej przekład powstał w latach 1780-1783 lub 1793.
Jakub Krzysztof Ignacy Jasiński/Jasieński (1761-1794) – polski szlachcic herbu Rawicz, generał lejtnant wojsk litewskich, działacz polityczny, poeta, inżynier.
805.
ELIOT T[homas] S[tearns] – Zabójstwo w katedrze. Tłum. Zofia Ilińska. Londyn 1954. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 67, [2]. opr. oryg. kart.
Nieznaczne naddarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Okładka Feliksa Topolskiego. Wydano 255 egz., ten nr 168. Druk antykwą Półtawskiego, składała ręcznie Krystyna Bednarczykowa, odbił w ręcznej prasie Czesław Bednarczyk. Na przedniej wyklejce naklejona kartka z wydrukowanym krótkim tekstem Eliota o polskim przekładzie "Zabójstwa".
120.–
Sprzedano za: 380.–
806.
FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. Warszawa 1961. PZWS. 8 podł., s. 168. opr. oryg. ppł.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie załamanie narożnika pierwszych kart, stan ogólny dobry. Wyd. V. Zaw. wiersze J. Tuwima, M. Kotarbińskiego, A. Fredry, A. Słonimskiego.
140.–
Sprzedano za: 280.–
807.
FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował  Jerzy Karolak. Warszawa 1973. PZWS. 8 podł., s. 168. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, niewielkie ślady wilgoci i naddarć prawych marginesów dwóch kart przy końcu, stan ogólny dobry. Wydanie XVII. Zaw. wiersze J. Tuwima, M. Kotarbińskiego, A. Fredry, A. Słonimskiego.
100.–
Sprzedano za: 190.–
808.
FILIPOWICZ Zofia – Pamiętnik. Wydanie pośmiertne. Warszawa [1905]. G. Centnerszwer i Sp. Druk. Teodorczuka, Kraków. 16d, s. 88, [2]. brosz.
Maliszewski 3564. Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Zapiski i piecz. księgarska (z Radomska) na pierwszej stronie. Obca dedykacja (na s. 15). Druk na grubym, ciemnym papierze. Karta tytułowa, portret autorki, zdobienia wewnątrz Jana Bukowskiego. Zaw. pamiętnik i wiersze zmarłej w 1900 w wieku 24 lat Zofii Filipowicz, a także, jako wstęp, krótki jej biogram.
809.
FLAUBERT Gustaw – Kuszenie świętego Antoniego. Przełożył z francuskiego A[ntoni] Lange. Lwów 1907. Polskie Towarzystwo Nakładowe. 8, s. [4], 156, [4], tabl. 1. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco otarta, stan dobry. Głośny dramat Flauberta w pierwszym polskim przekładzie. Tekst poprzedza tablica z reprodukcją niemniej słynnej ryciny Feliciena Ropsa. Na grzbiecie złoc. nazwisko autora i tytuł dramatu.
120.–
Sprzedano za: 320.–
810.
FLESZAROWA Aniela – Celofanki. (Poematy prozą). Nowogródek 1939. Księgarnia Polska w Nowogródku. 8, s. 45, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, niewielkie załamania narożników ostatnich kart. Tom wierszy wydany w Nowogródku. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 200.–
811.
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948. Czytelnik. 16d, s. 113, [3]. brosz.
Ubytek części grzbietu, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Pierwsze wydanie tomu poezji, dedykowanego w druku żonie Natalii i zawierającego m.in. znane i lubiane wiersze: Zaczarowana dorożka, Dwie gitary, Liryka, liryka, tkliwa dynamika, Dlaczego ogórek nie śpiewa, Śmierć inteligenta.
240.–
Sprzedano za: 650.–
812.
GOŁUBIEW Antoni – Bolesław Chrobry. [Wol. 1-4]. Warszawa 1952. Pax. 8, s. 366, [1]; 519, [1]; 387, [1]; 450, [4]. opr. pł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Pierwsze dwa woluminy w wyd. III przejrzanym, drugie dwa w wyd. II przejrzanym.  Pierwsze trzy części cyklu powieściowego A. Gołubiewa. Zaw.: Puszcza, Szło nowe, Złe dni, cz. 1-2.
813.
GOMBROWICZ Rita – Gombrowicz en Europe. Témoignages et documents 1963-1969. Paris 1988. Denoël. 4, s. 376, [8], tabl. 16. brosz., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., niewielkie zaplamienia pierwszej karty. Odręczna dedykacja autorki dla Adolfa Rudnickiego, pisarza.
120.–
Sprzedano za: 180.–
814.
GRAMMATYKA łacinska ku pozytkowi młodzi szkolney przedrukowana z poprawą, z dozwoleniem zwierzchności. Lublin 1817. W Drukarni Braci Szczepanskich. 16d, s. [2], 270. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, zaplamienia narożnika pierwszych kart, blok lekko nadpęknięty. Zapiski na tylnej wyklejce. Bibliografia Estreichera (E. XIX 9, 213) lokalizuje tylko jeden egz., internetowy Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich nie odnotowuje żadnego. Widać rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 420.–
815.
GRAVIN L. F. – Sur la mort du Prince Joseph Poniatowski. [Varsovie 1819]. 8, s. [2], 5. brosz.
Poprzeczny ślad złożenia, załamania narożników. Dublet bibliot. (wytarte piecz.). Wiersz żałobny na śmierć księcia Józefa Poniatowskiego.
80.–
Sprzedano za: 600.–
816.
HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. T. 1-4. Warszawa 1930-1931. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 287, [1]; 327, [1]; 298, [4]; 311, [9]. opr. pł. z epoki, górne obcięcie barwione.
Brak kart przedtyt. we wszystkich tomach, reperowane nadpęknięcia grzbietów, zaplamienia opraw, podklejone przedarcie jednej karty w t. 4. T. 1 w drugim wydaniu, pozostałe w pierwszej polskiej edycji. Ostatni tom arcydzieła Haszka po śmierci autora dokończył Karel Vaněk. Przełożył Paweł Hulka-Laskowski. Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 750.–
817.
HEMAR Marjan – Koń trojański. Warszawa 1936. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. 191, [1]. opr. oryg. pł.
SPKL 102. Brak obw., okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Wybór wierszy powstałych w latach 1920-1935. Tom dedykowany Julianowi Tuwimowi "w hołdzie dla jego genjuszu". Okł. i rysunki w tekście Władysława Daszewskiego (Pika).
100.–
Sprzedano za: 100.–
818.
HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. Warszawa 1974. Czytelnik. 8, s. 78, [4]. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcie górnej części grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Tom wierszy Zbigniewa Herberta, z kończącym go słynnym "Przesłaniem Pana Cogito" ("Bądź wierny Idź"). "To właśnie stanowi o randze nie tylko poetyckiej, ale o wyjątkowej moralistycznej doniosłości tego tomu. Rzecz bowiem w tym, że wyboru dokonujemy w każdej chwili życia - i wybór ten tym trudniejszy, im sytuacja bardziej nieokreślona" (S. Barańczak w "Polityce", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 550). Okładkę projektował Andrzej Heidrich.
80.–
Sprzedano za: 300.–
819.
HERBERT Zbigniew – Struna światła. Warszawa 1956. Czytelnik. 16d, s. 82, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Tom poezji. Wyd. I. Okł. proj. Andrzej Radziejowski.
160.–
Sprzedano za: 600.–
820.
HOESICK Ferdynand – Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie. Warszawa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 45. brosz.
Skrzypek 543. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 130.–
821.
IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Śmierć Feniksa. Warszawa 1922. Towarzystwo Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 83, [3]. brosz.
SPKL 125. Okł. nieco zabrązowiona, załamanie narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Tom wierszy wydany w nakładzie 2.200 egz., ten nr 1677 z odręcznym monogramowym podpisem ochronnym autorki. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
120.–
Sprzedano za: 120.–
822.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Wiersze wybrane. Warszawa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 16d, s. 352, [3], tabl. 1. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Piecz. własn. Na przedniej okł. i na grzbiecie złoc. tytulatura. Na tablicy portret autora i faksymile jego podpisu. Tom zawiera Iuvenilia, Oktostychy, Kasydy, Z księgi dnia, Elegje, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.
120.–
Sprzedano za: 120.–
823.
JACHOWICZ Stanisław – Pisma różne wierszem. Warszawa 1853. Nakł. autora. 16d, s. [6], 292, VIII, [1]. opr. późn. ppł.
Podklejone naddarcie jednej karty, stan dobry. Piecz., naklejki i numery inwentarzowe. Tom dedykowany w druku Tytusowi Chałubińskiemu. Zaw. ponad 250 krótkich utworów w działach: Pieśni pobożne, Legendy, Pieśni wiejskie, Obrazki wiejskie, Pieśni litewskie, Powieści i bajki, Śpiewy Bartosza, Różne poezyje, Fraszki, pamiątki i napisy.
120.–
Sprzedano za: 180.–
824.
JANTA Aleksander – Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Słowo wstępne napisał Jan Miś. Southend-On-Sea 1966. Oficyna Stanisława Gliwy. 8, s. [4], XIII, [1], 52, [1]. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris. Wydano 444 num. egz., ten nr 10. Egz. odbity na specjalnym żółtym papierze ze znakami wodnymi "Tosa Bütten". Czternasta publikacja Oficyny Stanisława Gliwy. Ilustracje inspirowane dawnymi drzeworytami japońskimi. Książka wyróżniona nagrodą Roy Publ. w Nowym Jorku w 1968.
120.–
Sprzedano za: 550.–
825.
[JEDLICKI Marian Zygmunt] Marvey S. M. [pseud], [KATELBACH Tadeusz] Semp T. [pseud.] – Druga wyspa. Sceny dramatyczne z życia i walki podziemnej Polski. London 1943. Barnard & Westwood Ltd. 8, s. 43. brosz.
Polonica 5998. Stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autorów z 29 X 1943 dla ministra Mariana Seydy.
826.
[KAMIŃSKI Aleksander]. J[uliusz] Gorecki [pseud.] – Stones for the Rampart. The Story of Two Lads in the Polish Underground Movement. With a foreword by Percy Hugh Beverley Lyon. London 1945. Polish Boy Scouts and Girl Guides' Association. 8, s. 68. brosz.
Polonica 6350; Błażejewski 1392. Stan dobry. Angielski przekład "Kamieni na szaniec", jednej z najważniejszych książek dokumentujących działalność Szarych Szeregów. Okładka i ilustracje w tekście Artura Horowicza. Z przedmowy do pierwszego wydania (VII 1943, w konspiracji): "Posłuchajcie opowiadania o Wojtku, Czarnym i kilku innych cudownych ludziach oraz o niezapomnianych czasach 1939-1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy Kraju. Którzy w życie wcielić potrafili dwa najważniejsze ideały: Braterstwo i Służbę".
180.–
Sprzedano za: 300.–
827.
[KARŚNICKI Antoni] – Wyspa St. Helena. Poemat w czterech pieśniach przez Hr. A. K. [krypt.]. Lipsk [1846]. Druk Breitkopf & Haertel. 16d, s. [4], 64. brosz.
Okł. po konserwacji, miejscami zabrązowienia papieru, niewielkie ślady zawilgocenia. Egz. w znacznej części nierozcięty. Piecz. i noty inwentarzowe. Dotyczy zesłania Napoleona.
220.–
Sprzedano za: 650.–
828.
KLEINER Juliusz – Tragizm. Lublin 1946. Towarzystwo Naukowe KUL. 8, s. 16. brosz. Wykłady i Przemówienia, [t.] 2.
Otarcia okł., przetarcia grzbietu. Odręczna dedykacja autora dla Janiny Garbaczowskiej (historyka literatury, profesora UMCS). Tekst wykładu wygłoszonego na posiedzeniu Wydz. Hist.-Filolog. Tow. Naukowego KUL.
64.–
Sprzedano za: 70.–
829.
KOCHANOWSKI Jan – Dryas Zamchana. Podobizna autografu, przechowywanego w Bibljotece Ordynacji Zamoyskiej. Wydał Witołd Ziembicki. Lwów 1928. Druk. Ossolineum. 4, s. [15]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wydano 300 egz., z czego 100 do użytku wydawcy, ten egz. nr 10. Publikacja dedykowana I Zjazdowi Bibliotekarzy i III Zjazdowi Bibliofilów Polskich.
830.
KONOPNICKA Marya – Wybór poezyi. Wyd. III, z portretem autorki. Warszawa 1901. Gebethner i Wolff. 16, s. [4], 390. opr. oryg. psk. z szyldzikami, obcięcie złoc. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Niewielkie otarcia okł., brak portretu autorki. Na grzbiecie dwa złoc. szyldziki.
240.–
Sprzedano za: 280.–
831.
KRAKOWIECKI Anatol – Lament światów. Powieść. T. 1-2. Kraków 1933-1934. Nakł. "Il. Kuryera Codziennego". 16d, s. 188, [1]; 133, [5], V. razem zbrosz.
Szancer 186. Zaplamienia okł., niewielkie uszkodzenie narożnika pierwszej karty, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Władysława Dutkiewicza (być może późniejszego malarza działającego na emigracji w Australii). Okładka Jana Marcina Szancera, ilustracje wewnątrz tegoż oraz Alfreda Żmudy. Autorzy książki "Jan Marcin Szancer. Ambasador wyobraźni" (Poz. 2019) w zestawieniu bibliograficznym odnotowali tę pozycję, jednak nie dotarli do egzemplarza z zachowaną okładką; zamieścili jedynie reprodukcję karty tytułowej.
832.
KRAUSHAR Alexander – Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości (1780-1880). Warszawa [1913]. Bibliot. Dzieł Wyborowych. 16d, s. 119, [9]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Agonia "Kuryera Warszawskiego", Reklama na scenie, Wpływ Henryka Rzewuskiego, Sienkiewicz, Wspaniałą kolekcya cygarniczek, Antykwaryusz, Jubileusz Szymanowskiego, Feljetony teatralne, Bolesław Prus, Wiktor Gomulicki, Wykolejone, nadłamane i złamane egzystencye, Artyści i obieżyświaty.
64.–
Sprzedano za: 200.–

Książki dla dzieci i młodzieży

833.
ALEXANDROWICZ Nina, RABSKA Zuzanna – Dzień królików. Poznań [1924]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 20, [3]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 50. Okł. nieco zakurzona, ślad zawilgocenia w narożnikach kart i na marginesach, podklejone przedarcie marginesu jednej karty. Barwna okładka i 8 całostronicowych ilustracji na wklejkach autorstwa Niny Aleksandrowicz.
220.–
Sprzedano za: 420.–
834.
BRZECHWA Jan. Przygody Pchły Szachrajki. Ilustrował Czesław Wielhorski. Warszawa 1946. Wyd. E. Kuthana. 4, s. 32. brosz.
Łasiewicka I –. Grzbiet oklejony płótnem, niewielkie ubytki narożnika obu okł., zaplamienia przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Na tylnej okł. nadruk "Wydrukowano sposobem litograficznym w Zakł. Graf. St. Mertens, W-wa".
100.–
Sprzedano za: 160.–
835.
BUKOWIECKA Zofia – Historya o Janku górniku. Opowiadanie dla młodzieży. Wyd. II przejrzane. Z 10 rys. Władysł[awa] Jasieńskiego. Warszawa 1907. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 299, tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Grefkowicz 588. Otarcia grzbietu, grzbiet przyklejony do bloku, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, drobne zaplamienia. Na początku wklejona karta dedykacyjna grona pedagogicznego dla uczennicy Zakładu Naukowego Haliny Gepnerówny w Warszawie za "wzorowe sprawowanie, pilność i postępy w naukach". Oprawa Karola Wójcika z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.).
80.–
Sprzedano za: 120.–
836.
CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Cud bajeczki. Z 9 ilustracjami i kolorową okładką Edmunda Johna. Warszawa [1928]. Księg. J. Lisowskiej. 8, s. 101, [2], tabl. 3. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1079. Miejscami niewielkie zaplamienia.
120.–
Sprzedano za: 120.–
837.
DOROCHOW Aleksy – Karły i olbrzymy. Rzeczy niezwykłe i ciekawe wydobyte z retorty ... Tłumaczyła A. Sękowska. Ilustrowali M. Gawryś i J. Treutler. Warszawa 1962. Nasza Księgarnia. 16d, s. [32]. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Przekreślona piecz. bibliot. Wprowadzenie w świat chemii.
838.
DUNINÓWNA H[elena] – Opowieści lasu. Ułożyła ... Moskwa [ca 1918]. J. Knebel. 8, s. [16] [włącznie z okł.]. brosz.
Egz. po konserwacji - widoczne podklejenia bibułką. Druk na grubym sztywnym papierze. Zaw. trzy krótkie opowiadania (Jak rybki uratowały las, Bajka o odważnym zającu, Sosenka) poprzedzone krótkim wstępem. Dwie ilustracje sygn. "Piskariov [?] 1916" (cyrylicą), jedna "W. Foster". Żadna z dostępnych nam bibliografii nie odnotowuje tego tytułu; katalog KaRo lokalizuje tylko jeden znany egzemplarz. Bardzo rzadkie.
180.–
Sprzedano za: 320.–
839.
DUNINÓWNA H[elena] – Zima. Tekst ... Moskwa [ca 1918]. J. Knebel. 8, s. [16] [łącznie z okł.]. brosz.
Egz. po konserwacji - widoczne podklejenia bibułką. Druk na grubym sztywnym papierze. Zbiór wierszy dla dzieci: Ślizgawka, Zima, Na saneczkach, Bałwan ze śniegu, W lesie, zakończony krótkim opowiadaniem: Dwa świerczki. Ilustracje anonimowe. Żadna z dostępnych nam bibliografii nie odnotowuje tego tytułu, katalog KaRo lokalizuje tylko jeden znany egzemplarz. Bardzo rzadkie.
180.–
Sprzedano za: 320.–
840.
HOFFMANN Anna – Różne przygody Gąski Balbinki. Warszawa 1967. Nasza Księgarnia. 16d, s. [48]. brosz.
Niewielkie załamania pierwszych kart. Piecz. własn. Drugie wydanie zbioru historyjek obrazkowych o gąsce Balbince, gąsiorku Ptysiu i niesfornym kotku Ancymonku. Każda opowiastka składa się z czterech ilustracji i krótkiego tekstu (autorką jednych i drugich była A. Hoffmann). Bohaterowie byli dobrze znani młodym widzom za sprawą serii dobranocek, w których występowali.
64.–
Sprzedano za: 220.–
841.
ILNICKA Marya – Illustrowany skarbczyk Polski. Historya polska opowiedziana wierszem przez ... Z dodaniem do każdego panowania prozą wiadomości historycznych przez [Józefa Bohdana Wagnera] J. B. W. [= Józef Bohdan Wagner] i muzyki do niektórych Stanisława Moniuszki. Ozdobiony 45 drzeworytami, przedstawiającemi wizerunki królów polskich i 33 rycin z ważniejszych wypadków dziejowych. Warszawa 1861. Nakł. A. Nowoleckiego. 16d, s. [10], 287, [2]
[oraz współwyd.] – Sześć śpiewów St. Moniuszki. Słowa ... Warszawa 1861. Nakł. A. Nowoleckiego. 16d, s. [2], 5, 4, 7, 4, 9, 5. razem opr. XX-w. ppł.
Boczar 1306; Banach 596. Miejscami zaplamienia, naddarcia pierwszej karty, reperowane przedarcia marginesów kilku kart, część kart podklejonych w grzbiecie. Dzieje Polski od czasów legendarnych do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ozdobione portretami królów, podobiznami hetmanów, scenami historycznymi, frontispisem w drzeworycie Jana Styfiego.
160.–
Sprzedano za: 340.–
842.
JANCZARSKI Czesław, KUBIAK Tadeusz – Ptaki mówią po polsku. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa 1974. Biuro Wydawniczo-Propagandowe. 8, s. [64]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, ślad po wytartej kredce na końcu. Wyd. II.
60.–
Sprzedano za: 80.–
843.
JEZIERSKI Edmund [właśc. Edmund Krüger] – Bajki polskie. Zebrał i opracował ... Ilustracje Haliny Krüger. Warszawa 1932. Księg. J. Przeworskiego. 8, s. 394, [5], tabl. 12. opr. oryg. ppł.
Krassowska 2913. Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Zaw. m.in.: O wojsku zaśnionem co śpi w Tatrach, Smok wawelski, Matka Popiela, Dzwon Czarnieckiego, Jak pan Bóg stworzył Kaszuby, Żegota Szafraniec, Morskie Oko, Orły Herburtów, Krynica, Iłża, Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie, O Angelusie, Wyprawa po sól.
80.–
Sprzedano za: 160.–
844.
KALTBAUM Artur – Kino Fiki Konga. Panoramiczna bajka filmowa. Ilustrował Jerzy Flisak. [Warszawa] 1958. Filmowa Agencja Wydawnicza. 16d podł., s. [32]. brosz.
Okł. nieco otarte, zszywki zardzewiałe. Opowieść egzotyczna wierszem o wyprawie małpki z warszawskiego ZOO do dalekiej Afryki. Każda karta z załamanym marginesem, po otworzeniu powstałego w ten sposób skrzydełka ukazuje się ilustracja komentująca na bieżąco fabułę.
845.
KOŁAKOWSKI Leszek – Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. Ilustr. Krab [pseud.]. [Kraków] 1986. Oficyna Literacka. 18,8 cm, s. [2], 14, tabl. 4. brosz.
Brzeski 1802; Federowicz 2323. Stan bardzo dobry. Książka wydana w drugim obiegu wydawniczym. Jedna z niewielu książek "podziemych" z barwnymi ilustracjami. Ta dziecięca bajka powstała w 1966 r. i przeznaczona była dla córki autora. Złożona w wydawnictwie nie doczekała się publikacji; cenzura PRL-owska skutecznie zablokowała możliwość jej wydania drukiem. Dopiero 20 lat później ktoś (nie autor) odnalazł tekst w archiwum i opublikował go poza kontrolą cenzorską. Książka otrzymała barwną okładkę oraz cztery kolorowe ilustracje na osobnych tablicach - co rzadko zdarzało się w tego typu drukach. Autor rycin, z oczywistych względów, ukrył się za pseudonimem. Wyd. I.
60.–
Sprzedano za: 60.–
846.
KOWNACKA Maria – Jak... mysz, kura, wół i Filip. Ilustrował Ignacy Witz. Warszawa 1963. Biuro Wydawnicze "Ruch". 8 podł., s. [24]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Krótkie teksty ilustrujące frazy: Jak mysz pod miotłą, Jak kura patykiem, Jak wół do karety, Jak Filip z konopi. .
48.–
Sprzedano za: 50.–
847.
MILNE A[lan] A[lexander] – Chatka Puchatka. Z ilustracjami Ernesta Sheparda. Przełożyła Irena Tuwim. Warszawa 1948. Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza". 8, s. 200, [3]. brosz.
Łasiewicka II 334. Okł. lekko otarte, załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja, podpis własn. Pierwsze polskie powojenne wydanie jednej z najbardziej znanych książek dla dzieci. Polski przekład po raz pierwszy ukazał się w 1938. Okładka sygn. J. K. Widera (?).
80.–
Sprzedano za: 380.–
848.
MONTGOMERY L[ucy] M[aud] – Ania na uniwersytecie. Warszawa [cop. 1931]. Wydawnictwo Arcydzieł Literatur Obcych Retor. 16d, s. 300, [3]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5031. Niewielkie otarcia narożników okł., wyklejki pęknięte w grzbiecie. Obca dedykacja. Pierwsze polskie wydanie popularnej powieści dla dziewcząt, trzeciej w cyklu opowieści o Ani z Zielonego Wzgórza. Okładkę projektował Artur Horowicz. Przekład Janiny Zawiszy-Krasuckiej (anonimowy).
140.–
Sprzedano za: 440.–
849.
MONTGOMERY L[ucy] M[aud] – Wymarzony dom Ani. Warszawa [cop. 1931]. Wydawnictwo Arcydzieł Literatur Obcych Retor. 16d, s. 329, [5]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5054. Wyklejki pęknięte w grzbiecie, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Pierwsze polskie wydanie popularnej powieści dla dziewcząt, piątej w cyklu opowieści o Ani z Zielonego Wzgórza. Okładkę projektował Artur Horowicz. Przekład Stefana Fedyńskiego (anonimowy).
160.–
Sprzedano za: 700.–
850.
NIZIURSKI Edmund – Siódme wtajemniczenie. Wyd. II (I masowe). Katowice 1972. Wyd. "Śląsk". 16d, s. 379, [5]. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., otarcia grzbietu. Własnoręczny podpis autora. Okładka i ilustracje Andrzeja Czeczota. Młodzieżowa powieść przygodowa, której akcja toczy się na Górnym Śląsku. Po raz pierwszy ukazała się w 1969.
64.–
Sprzedano za: 140.–
851.
OPAŁEK Mieczysław – W dworku na Litwie. Z lat dziecinnych Józefa Piłsudskiego. Kraków 1917. Druk. Ludowa. 4, s. 31. brosz.
Grefkowicz 3180. Okł. otarte i zakurzone, podklejone naddarcie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Wstęp prozą, reszta wierszem. Zaw. m.in.: Litwa, Modrzewiowy dwór, Ranny powstaniec, Pani Piłsudska poucza dzieci, W szkole rosyjskiej.
64.–
Sprzedano za: 90.–
852.
[OPPMAN Artur] – Dziecięce dni. Wierszyki Or-Ota [pseud.]. Warszawa [1899]. M. Arct. 4, s. [12]. brosz.
Boczar 2341. Niewielki ślad zawilgocenia na tylnej okł., otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. 17 krótkich wierszy. Na 4 stronach barwne ilustracje, na pozostałych czarno-białe. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 1.600.–
853.
PRZYJACIEL Dzieci. Pismo tygodniowe. Warszawa. Druk. J. Jaworskiego. 4. opr. oryg. pł. zdob.
R. 1: 1861. s. [4], 312.
Czas. BJ 593. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Na tylnej wyklejce rysunek ołówkowy niezwiązany z pismem. Na końcu każdego numeru zapiski inwentarzowe. "Przyjaciel Dzieci" ukazywał się od 1861 do 1914. Pierwszy rocznik pisma zaw. 39 numerów. Na początku zbiorcza karta tytułowa, spis artykułów i rycin. Ponad 200 drzeworytów w tekście. Zaw. m.in.: Elektryczność powietrzna, Słowiańszczyzna, Słówko o życiu i zasługach Kazimierza z Królówki, Jerzy Washington, Mikołaj Kopernik, Czerniaków, Bałwochwalstwo polskie i słowiańskie, O potrzebie ochraniana pożytecznych zwierząt, Przemysł wędrowny na ulicach Warszawy (rys. F. Kostrzewskiego), Wilanów, Bielany (w Warszawie), Górale tatrzańscy, Jabłonna, Trzęsienia ziemi, O kruszcach czyli metalach, Napoleon Bonaparte, .
400.–
Sprzedano za: 6.000.–
854.
PUSZKIN Aleksander – Bajka o rybaku i rybce. Przełożył Julian Tuwim. Ilustrowała Zofia Fijałkowska. Warszawa 1959. Nasza Księgarnia. 4, s. [27]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka II 660. Ślad po naklejce na przedniej okł. Wyd. V.
855.
SIEMIRADZKI Józef – O czem mówią kamienie? Krótki rys dziejów przeobrażeń i wędrówek świata organicznego na Ziemi. Z atlasem o 97 rycinach. Lwów-Warszawa 1929. Książnica-Atlas. 8, s. [4], 153, [1] + [20] - atlas pod przepaską. opr. oryg. ppł. Bibljot. "Iskier", [t.] 18.
Krassowska 6862. Stan bardzo dobry. Dołączono pierwszą kartę luzem z innego egzemplarza z odręczną dedykacją autora dla o. Pawła Dzieduszyckiego. Przystępnie przedstawiony rozwój życia na Ziemi.
856.
ŚWIAT bajek. Rysunki do kolorowania. Warszawa [1958?]. Spółdzielnia Pracy Drukarsko-Wydawniczej "Wisła". 8 podł., s. [16]. brosz.
Okł. lekko otarte, jeden rysunek częściowo lekko pokolorowany, stan dobry. Kolorowanka dla dzieci zaw. 8 par ilustracji do baśni (np. Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Kot w butach, Trzy świnki).
857.
TUVIM Julian – Slon Trubalskyj. Kazka. Pereklad z polskoi M. Prygary. Maljunky V. Slyščenka. Kyiv 1957. Deržavne Vydavnyctvo Dytjačoi Literatury URSR [Dytvydav]. 8, s. 15, [1]. brosz.
Wytarte rysunki kredką na tylnej okł., poza tym stan dobry. "Słoń Trąbalski" w przekładzie ukraińskim.
64.–
Sprzedano za: 110.–
858.
UKLEJA Roman – Pan Kukiełka i Pani Pacynka. Warszawa 1963. Biuro Wydawnicze "Ruch". 8, s. [24]. brosz. Mały Majsterek.
Stan dobry. Książka instruktażowa o przygotowaniu kukiełek do dziecięcego teatru lalkowego.
48.–
Sprzedano za: 60.–
859.
ZALESKA Marya Julia – Dwie siostry. Opowiadanie z życia młodych dziewcząt. Warszawa 1888. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 316, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia narożników okł. i krawędzi grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Cztery karty (s. 149-156) w kopii na starym papierze. Podpis własn. Oprawa M. Żenczykowskiego z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.). .
140.–
Sprzedano za: 950.–
* * *
860.
LEM Stanislav – Formula Limfatera. Moskva 1963. Izd. "Znanie". 8, s. 71, [1]. brosz.
Otarcia okł., lekkie pionowe załamanie bloku. Rosyjskie tłumaczenia opowiadań fantastycznych Lema (Ze wspomnień Ijona Tichego, cz. 1-4, Formuła Lymphatera) poprzedzone wstępem A. P. Mickiewicza, z okładką R. Warszamowa. Przełożył W. Kowalewski.
64.–
Sprzedano za: 280.–
861.
LEM Stanisław – Cyberiada. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 16d, s. 302, [2]. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. I. Zbiór opowiadań fantastyczno-naukowych. Ilustracje i okładka Daniela Mroza.
240.–
Sprzedano za: 1.300.–
862.
LEM Stanisław – Powrót z gwiazd. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 243, [5]. brosz. Seria "Z jamnikiem".
Stan dobry. Okładka Mariana Stachurskiego. Wyd. I. "'Powrót z gwiazd' jest wizją świata ukształtowanego na wzór potocznych wyobrażeń o konsumpcyjnym społeczeństwie przyszłości. Jest odpowiedzią na pytanie, co by było, gdyby wyobrażenia te dokładnie urzeczywistnić. Jaką cenę by trzeba za to zapłacić i kim w końcu stałby się człowiek, gdyby utracił cel swej egzystencji i wiarę w sens życia, obawy i rozczarowania, pragnienia i nadzieje" (A. Smuszkiewicz "Zaczarowana gra", Ponań 1982, s. 246-247).
140.–
Sprzedano za: 750.–
863.
LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. Warszawa 1912. J. Mortkowicz. 16d, s. [2], 187, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów.
Otarcia i zaplamienia okł., niewielki ubytek grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Debiutancki tom poezji Bolesława Leśmiana, będący "świadectwem przełamywania konwencji młodopolskiej i manifestacją własnej postawy poetyckiej ]...], której filozoficznym zapleczem są idee Nietzschego i Bergsona" (LPPE).
360.–
Sprzedano za: 1.100.–
864.
LEWIN Leopold – Sny o powrocie. Warszawa-Kraków 1948. Wyd. E. Kuthana. 8, s. 45, [2]. brosz.
San dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Michała Rusinka.Tom wierszy powstałych w Kazachstanie w latach 1941-1944.
L. Lewin (1910-1995) - współpracownik miesięcznika "Dźwignia", tłumacz literatury niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej, w latach 1963-1970 redaktor tygodnika "Kultura", w latach 1970-1977 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Literatura na Świecie".
80.–
Sprzedano za: 80.–
865.
LYALL Edna – Zdobyte szczęście. Powieść. Przełożyła z angielskiego Janina Zawisza-Krasucka. Warszawa-Kraków-Lwów [i in.] 1934. Druk. "Wir". 8, s. 248. opr. oryg. ppł. zdob.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Powieść romansowa, bardzo dobrze zachowana, co rzadkie przy tego typu literaturze.
100.–
Sprzedano za: 150.–
866.
ŁOBODOWSKI Józef – Złota Hramota. (Drzeworyty - Jurij Kulczyćkyj). Paryż 1954. Instytut Literacki. 8, s. 189, [3]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 8.
Polonica 9194. Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty.  Tom wierszy zawierający także przekłady Łobodowskiego na język ukraiński.
180.–
Sprzedano za: 200.–
867.
MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 384. opr. oryg. pł. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 2.
Polonica 9315. Brak obw., blok lekko wygięty, poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie najgłośniejszej powieści Józefa Mackiewicza.
180.–
Sprzedano za: 340.–
868.
MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. Londyn 1955. Orbis. 16d, s. 250, [6], tabl. 6. opr. oryg. pł. Biblioteka Autorów Polskich, [t.] 4.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie powieści Józefa Mackiewicza, nietypowej w dorobku pisarza.
100.–
Sprzedano za: 110.–
869.
MARGUERITTE Victor – Ku szczęściu. Bydło ludzkie. [...]. Romans. Tłum. Stefan Zawicki. T. 1-2. Warszawa 1929. Wyd. "Libri". 8, s. 163, [1]; 153, [1]. brosz.
Stan dobry. Okładka projektu Stefana Norblina (ta sama kompozycja w obu tomach). Czesław Lechicki ("Przewodnik po beletrystyce" z 1935) pisał o autorze: "jest to świadomy pornograf o poważnych wszelako zapędach artystycznych, nie wzdragający się przed restytuowaniem zwierzęcości w człowieku; hasłem już nie 'naga dusza', ale - nagie ciało".
120.–
Sprzedano za: 550.–
870.
[MOLSKI Marcin] – Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędziego Appellacyinego X[ięstwa] W[arszawskiego]. [Warszawa? 1814]. 8, s. 8. brosz.
Zaplamienia prawego dolnego narożnika kart i ubytek (bez szkody dla tekstu) narożnika ostatniej, poza tym stan dobry. Zaw. w całości wiersz z licznymi odniesieniami do niedawnej i bieżącej sytuacji politycznej kraju. Jeden z wielu utworów okolicznościowych M. Molskiego (1751-1822) - poety, żołnierza, wolnomularza, niezwykle popularnego w czasach Księstwa Warszawskiego. Mówiono: "Jakikolwiek jest los Polski, zawsze wiersze pisze Molski".
871.
[MOLSKI Marcin] – Na śmierć Jozefa Xiążęcia Poniatowskiego naczelnego dowódzcy woysk polskich, marszałka państwa francuzkiego; poległego w bitwie pod Lipskiem w dniu 19 października 1813 roku. Przez jednego z wysłużonych w woysku [pseud.]. B. m. [1819]. B. w. 8, s. [8]. brosz.
Zabrązowienie narożnika kart. Utwór wierszem zakończony wersami: "Nie masz Wodza - Duch Jego uniosłszy się z wody, / Rzucił ziemię zkrwawioną orężem niezgody. / Już te Gwiazdy, te Krzyże, ten Pałasz, Buława, / Są na dnie - wyszła na wierzch, iedna tylko Sława".
872.
NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Spiewy historyczne ... z życiorysem autora i objaśnieniami Wiktora Czermaka. Z 35 rycinami Stanisława Dębickiego. Lwów 1895. Nakł. Macierzy Polskiej. 8, s. [2], LXI, [1], 204, portret 1. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie złoc. Wydawnictwo Macierzy Polskiej, nr 65.
Stan niemal bardzo dobry. Obca dedykacja "w uznaniu chwalebnych obyczajów i wytrwałej pilności w nauce" dla uczennicy Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Krakowie. Ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 140.–
873.
NORWID Cypryan Kamil – Czarne i białe kwiaty. Zebrał i przedmową opatrzył Roman Zrębowicz. Z portretem poety. Lwów 1910. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s. XXXV, [1], 253, [3], portret 1. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Futerał otarty, grzbiet książki lekko zakurzony, stan dobry. Kompozycja na przedniej okł. Antoniego S. Procajłowicza. Pierwsze wyd. książkowe obu utworów. "'Czarne kwiaty' i 'Białe kwiaty' należą do arcydzieł prozy polskiej; charakterystyki wielkich twórców w 'Czarnych kwiatach' weszły do zasobu powszechnej świadomości kulturalnej" (LPPE).
80.–
Sprzedano za: 950.–
874.
NOWACZYŃSKI A[dolf] N[euwert] – Skotopaski sowizdrzalskie. Kraków 1904. Druk. Narodowa. 16d, s. [8], 102, [1], tabl. 1. opr. pł. z epoki, z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Nieznaczne otarcia grzbietu, stan bardzo dobry. Na tablicy reprodukcja portretu pisarza autorstwa F. Pautscha, w tekście drobne zdobniki tego samego artysty. Zbiór myśli, bardziej i mniej lotnych, na różne tematy. Np.: Podobno i z tego trzeba się cieszyć, że mało Polaków topi się w Wiśle. Zapewne więcej w ...Piwie; Nagą duszę nienawidzą ci, którzy kochają rozebrane ciało; Sukces miernot nazywa się sławą narodową; Jest fizyczną wprost niemożliwością nieść w tłumie pochodnię satyry i nikomu brody nie osmalić.
80.–
Sprzedano za: 80.–
875.
NOWAKOWSKI Adam M. – Tydzień i miłość. Kraków 1925. S. A. Krzyżanowski. 8, s. 87, [2]. brosz.
Grońska 209. Załamania krawędzi okł., zaplamienia ostatniej strony, mimo to stan dobry. Piecz., numer inwentarzowy. Bibliofilski tomik poetycki z okładką oraz całostronicową ilustracją w oryginalnym drzeworycie Zdzisława Gedliczki (1888-1957), w charakterystycznym dla tego artysty stylu inspirowanym ornamentyką ludową.
80.–
Sprzedano za: 220.–
876.
OBERTYŃSKA Beata – Głóg przydrożny. Medyka 1931. Nakł. Biblioteki Medyckiej. 16d, s. 85, [3]. brosz. Bibliot. Medycka, opus 9.
Drobne zaplamienie przedniej okł., niewielkie naddarcia grzbietu, stan dobry. Egz. nierozcięty. Piecz. i numer inwentarzowy. Okładka proj. Marii Józefowiczówny. B. Obertyńska (1898-1980) - poetka i pisarka, córka głośnej młodopolskiej poetki, Maryli Wolskiej. Związana ze "Skamandrem" i środowiskiem artystycznym Medyki, w czasie II wojny aresztowana przez NKWD, zwolniona przebyła szlak bojowy armii Andersa, po wojnie pozostała na emigracji w Londynie. Konkretna, dokładna i precyzyjna w słowach liryka pejzażu Obertyńskiej jest równocześnie nastrojowa, metaforyczna i pełna nostalgii. Ten przedwojenny tomik poezji to wyraz odczuwania niezwykłego związku z naturą, szczególnej wrażliwości na świat przyrody. W jej poezji drzewa, kwiaty, krzewy zdolne są do współodczuwania, mają duszę, własny charakter, świat człowieka i świat przyrody wzajemnie się przenikają: "Na ciernie wbił mi się świat, jak dal po bokach dróg, gdy w nią zielone kolce przydrożny wepnie głóg".
80.–
Sprzedano za: 220.–
877.
ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK Janusz – Małżeństwo z Lyndą Winters albo pamiątka po Glorii Swanson. Warszawa 1971. PIW. 16d, s. 126, [2]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora wraz z jego "autoprofilem" (rysunek atramentem - profil autora książki, naklejony na kartę przedtyt.). Na obw. kompozycja Franciszka Starowieyskiego.
J. Odrowąż-Pieniążek (1931-2015) - historyk literatury, pisarz i muzeolog, w l. 1972–2009 dyrektor Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza.
878.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Biesy. Powieść. Poznań [ca 1937]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 16d, s. [4], 255, [1]. opr. oryg. pł. zdob. Bibljot. Autorów Polskich, t. 17.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie powieści, nawiązującej nie tylko tytułem do arcydzieła Dostojewskiego, której akcja toczy się w Petersburgu przełomu XIX/XX w., w środowisku tamtejszej arystokracji i sferach artystycznych.
150.–
Sprzedano za: 600.–
879.
OSSOLIŃSKI Józef Maxymilian – Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich dziełach [...] przez Jozefa Maxymiliana hrabię z Tęczyna Ossolińskiego [...]. T. 1-4. Kraków i Lwów 1819-1822, 1852. W Druk. Gröblowskiej, Druk. J. Mateckiego i Druk. Ossolineum. 8, s. [2], XV, [1], 516, [5], tabl. 1; [2], X, 625, [10], tabl. 1; [8], 507, tabl. 1; VIII, 391, tabl. 1 - [wszystkie tabl. w miedziorycie]; X, 524. opr.: t.1 - psk. z szyldzikami, t. 2-3 (3. w 2 wol.) - pperg. z epoki, t. 4 - wsp. psk. złoc. z zach. okł. brosz.
Banach 75. Karty tyt. t. 1-3 poddane konserwacji (uzupełniane i dublowane). Oprawy w stanie dobrym, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, poza tym stan dobry. Brak: jednej tabl. w t. 1 ("Baszta Budowli Wolenerowey Kościoła S. Szczepana w Wiedniu") przy str. 512; w t. 1: pierwszej strony regestru na końcu; w t. 3, cz. 1 czterech stron omyłek na końcu; w t. 3, cz. 2 czterech stron omyłek na początku po str. VIII. Ekslibrisy, piecz. i podpisy własn. (w t.1 piecz.: "I. Chrzanowski", w t. 3, cz.1 podpis: "J. S. Bandtkie"). Ostatni tom wydany pośmiertnie w 1852 przez A. Bielowskiego po trzydziestoletniej przerwie. "Jedynym dziełem wydanym za życia Ossolińskiego (choć publikację kontynuowano także po jego śmierci) były 'Wiadomości [...]'. Kształt dzieł był na owe czasy nowatorski; składały się na nie małe monografie, rozrastające się, jak w przypadku Stanisława Orzechowskiego do całych tomów [...], zawierały one, oprócz życiorysu, bibliograficzny opis dzieł, ich treść, a często ciekawsze wyjątki [...]. Głosząc zasadę, że naród dopóty nie zginie, dopóki zna i pielęgnuje swój język i kulturę, Ossoliński postanowił w 'Wiadomościach' zawrzeć materiał dla przyszłych historyków literatury polskiej [...]. Współcześni przyjęli pracę Ossolińskiego z uznaniem." (PSB). Dzieło podsumowujące dorobek historyczno-bibliograficzny autora, zawierające 53 monografie pisarzy, bibliograficzny opis ich dzieł, informacje o ich treści. Rzadkie w komplecie.
2.200.–
Sprzedano za: 6.000.–
880.
OŚNIAŁOWSKI Marian – Kontrasty. Warszawa 1958. Iskry. 16d, s. 70, [4]. brosz.
Papier zażółcony, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 27 II 1959. Tom wierszy. Okł. proj. Barbara Kusak-Pawlikowska.
64.–
Sprzedano za: 64.–
881.
OŻÓG Jan Bolesław – Kraj. Poezje. Kraków 1945. Związek Zawodowy Literatów Pol. 8, s. 30, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Tom wierszy z okładką autorstwa Zygmunta Żurowskiego i Andrzeja Wajdy, późniejszego reżysera, przygotowującego się wówczas do studiów w krakowskiej ASP. W późniejszych latach Z. Żurowski zaprojektował plakat do filmu "Pokolenie" w reż. A. Wajdy.
50.–
Sprzedano za: 70.–
882.
OŻÓG Jan Bolesław – Wyjazd wnuka. Warszawa-Kraków 1937. Druk. Literacka. 8, s. 45, [3]. brosz. Bibliot. "Okolicy Poetów", t. 6.
Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia w narożniku kart. Piecz. Tom poezji będący debiutem książkowym Ożoga. Dołączone krótkie rękopiśmienne omówienie tomu z nieczytelnym podpisem i datą 17 IX 1944.
120.–
Sprzedano za: 200.–
883.
PAMIĘTNIK Zjazdu Historyczno-Literackiego im. J. Słowackiego we Lwowie urządzonego na pamiątkę setnej rocznicy urodzin poety w dniach 29-go i 30-go października 1909 r. Zestawił Wiktor Hahn. Lwów 1910. Nakł. uczestników Zjazdu. 8, s. [4], 205, [2], tabl. 1. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. Wydawnictwo Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy [...], [t.] 2.
Niewielkie zaplamienie ostatnich kart, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris, piecz. herald. "Ex bibl. ab Hahn-Han". Oprócz tekstów oficjalnych (program, przemówienia, regulamin, skład prezydium) zaw. m.in.: Stan dotychczasowych badań nad Słowackim, Charakterystyka twórczości Juliusza Słowackiego, Pisma Juliusza Słowackiego pod względem religijnym, Dogmatyka Słowackiego, Romantyzm polski wśród Słowian, Słowacki jako człowiek.
884.
[PIŁSUDSKI Józef]. Antologja pieśni o Józefie Piłsudskim. [Łódź-Katowice, przełom lat 20./30. L. Fiszer?]. 8, s. [25]. brosz. wt.
Zaplamienia, kilka kart podklejonych w grzbiecie, otarcia. Zapewne osobno wydany fragment książki L. Stolarzewicza "Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej". Na stronie tyt. naklejona reprodukcja portretu Piłsudskiego wykonanego przez K. Krzyżanowskiego. Na s. 3. nadruk: "Niniejsze utwory - w liczbie 31 wierszy dwudziestu pięciu poetów polskich - to ilustracja tak przebogatej księgi poezyj związanych z życiem i z czynami Józefa Piłsudskiego". Paginacja zaczerniona, podobnie kustosze arkuszowe.
120.–
Sprzedano za: 130.–
885.
PODGÓRSKI Kazimierz – W cieniu skrzydeł. Poezje. B. m. [Wielka Brytania]. 1940. Nakład Wiadomości ze Świata. 8, s. [8], 80, tabl. 3. brosz.
Polonica 12269. Stan bardzo dobry. Piecz. bibliot. Na karcie przedtyt. odręczny wpis: "Florian Śpiewak podporucznik 7. Brygada Kadrowa Strzelców. Dunfermliene / Szkocja/ dnia 20. grudnia 1940 roku.". Opracował graficznie Jerzy Faczyński. Drukowane na powielaczu w nakładzie 450 egzemplarzy. Zawiera również dramat w jednym akcie "Oni" (od str. 47).
886.
POL Wincenty – Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski opowiedział ... Lwów, Stanisławów i Tarnów 1840. Nakł. J. Milikowskiego. 16d, s. 42. brosz.
Egz. nieobcięty. Okł. lekko otarte, miejscami zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Wyd. I. Gawęda wierszem. Na szczególną uwagę zasługują zachowane obie okładki broszurowe. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 220.–
887.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd. II przejrzane. Warszawa 1905. J. Fiszer. 16d, s. [4], XIX, [1], 296, [1]. opr. psk. z epoki.
Zaplamienia tylnej okł., reperowane uszkodzenia ostatnich dwóch kart. Piecz., ekslibris Antoniego Wiesława Bliklego (właściciela warszawskiej firmy cukierniczej). Tekst publikowany był w czasopismach, pierwsze wydanie książkowe ukazało się w 1901. "Za duży sukces życiowy w tym okresie Głowacki uważał napisanie swej pierwszej - jak sądził - pracy naukowej, mianowicie 'Najogólniejszych ideałów życiowych' [...]; było to studium raczej pedagogiczne niż naukowe z zakresu psychologii, moralności i socjologii" (PSB).
140.–
Sprzedano za: 140.–
888.
PRZEZDZIECKI Alexander – Próby dramatyczne polskie. Wilno 1841. Nakł. i Druk T. Glücksberga. 8, s. XII, 174. opr. późn. ppł.
Ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw.: 1. "Halszka z Ostroga" drama historyczne w pięciu aktach; 2. "Kapitalik" komedya we dwóch aktach ze znanej powieści Jadama ułożona. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 400.–
889.
RABELAIS [François] – Gargantua i Pantagruel oraz pomniejsze pisma. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). T. 1-5. Kraków-Warszawa 1915. S. A. Krzyżanowski, E. Wende i Sp. 16d, s. [4], XXXVII, [1], 254; [4], 194; [4], 278; [4], 284; [4], 262. opr. pperg. złoc. z epoki.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Komplet pięciu kronik o losach dwóch olbrzymów, odbitych w Drukarni Mieszczańskiej Stanisława Tomaszewskiego ze zdobieniami Wacława Borowskiego, w eleganckiej oprawie wykonanej w zakładzie introligatorskim Roberta Jahody (piecz. na tylnych wyklejkach) - półpergamin z wyzłoconym na grzbiecie nazwiskiem autora i  tytułem dzieła.
480.–
Sprzedano za: 2.200.–
890.
ROSTWOROWSKI Jan [Michał Maria] – Na cięciwie. London 1945. J. Rolls Book Co. 8, s. 62. brosz.
Polonica 14086. Stan bardzo dobry. Wyd. I. Tom wierszy.
891.
RUSKIN John – Królowa powietrza. Studyum nad greckimi mytami o chmurach i burzach. Z angielskiego oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz. Warszawa 1901. T. Paprocki i S-ka. 16d, s. [4], 239. opr. oryg. pł. złoc., górne obcięcie złoc.
Niewielkie pęknięcie pierwszej składki w grzbiecie, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Na karcie tyt. błędna data wydania: MCDI. Na początku rozdziałów drzeworytowe inicjały z motywami pejzażu, nieba i chmur.
J. Ruskin (1819-1900) - pisarz, poeta, myśliciel, najwybitniejszy angielski krytyk sztuki epoki wiktoriańskiej. Wywarł ogromny wpływ na swoją epokę i posiada do tej pory licznych czytelników. Popularyzował między innymi sztukę J. M. W. Turnera i prerafaelitów, ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę środowiska naturalnego, wspierał idee "Arts and Crafts Movement" - tworzenia sztuki użytkowej służącej całemu społeczeństwu. Jego idee inspirowały Gandhiego, Tołstoja i Prousta. "Królowa powietrza" powstała w 1869 roku. Ruskin analizuje w niej między innymi pojęcie mitu. Dzieło Ruskina przetłumaczył polski publicysta, tłumacz i działacz emigracyjny Wojciech Szukiewicz.
892.
SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. Wyd. II. Warszawa 1933. Gebethner i Wolff. 16d, s. 164. brosz.
VG 19. Niewielkie otarcia okł., załamania dwóch narożników przedniej okł., mimo to stan dobry. Okładka Tadeusza Piotrowskiego.
140.–
Sprzedano za: 220.–
893.
SIENKIEWICZ Henryk – The Deluge. An Historical Novel of Poland, Sweden, and Russia. A Sequel to "With Fire and Sword." by ... Authorized and Unabridged Translation from the Polish by Jeremiah Curtin. T. 1-2. London-Boston 1898. J. M. Dent & Co, Little, Brown & Co. 8, s. [2], XVIII, 585, mapa 1; [4], 673. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco zaplamiona i lekko otarta, w. t. 2 niewielkie nadpękniecie przednich wyklejek, poza tym stan dobry. Pierwsze polskie wydanie książkowe "Potopu" ukazało się w 1886. Pisarz pracował nad powieścią od I do VII 1886. Ukazywała się w odcinkach na łamach "Czasu" i "Słowa". "Wydanie książkowe, którego t. I ma datę cenzury 17 IX 1885, tom VI zaś 4 IX 1886, było gotowe w październiku. 'Słowo', które nabyło prawo do sporządzenia tego wydania, odsprzedało je niejakiemu Bonieckiemu, który zamiast 3000 egzemplarzy wydrukował i sprzedał 7000" (J. Krzyżanowski "H. Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości", War. 1956, s. 128). W 1898 roku londyńska oficyna J. M. Dent & Co. w kooperacji z bostońską Little, Brown & Co. wypuściły dwie edycje: w zielonym płótnie na rynek amerykański i w czerwonym na rynek brytyjski. Tu prezentujemy edycję brytyjską.
800.–
Sprzedano za: 850.–
894.
SINCLAIR Upton – Babbitt. Powieść amerykańska. Przekład Z. Popławskiej. T. 1-3. Warszawa [1938]. Wyd. "Biblioteki Groszowej". 16d, s. 151, [8]; 157, [3]; 141, [3]. brosz. Bibliot. Groszowa, nr 177-178a.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięte. Okładki projektował Stefan Norblin (trzy różne kompozycje).
140.–
Sprzedano za: 550.–
895.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Cichym ścigałem go lotem. Kraków 1974. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 156, [2]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na karcie przedtyt. Okł. proj. Bronisław Kurdziel. Powieść kryminalna.
80.–
Sprzedano za: 190.–
896.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Jesteś tylko diabłem. Kraków 1977. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 270, [2]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na karcie przedtyt. Okł. proj. Bronisław Kurdziel. Powieść kryminalna.
80.–
Sprzedano za: 260.–
897.
SŁOMCZYŃSKI Maciej – Szary cień. Łódź 1948. Księg. Naukowa. 8, s. 196, [4]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Informacja ze skrzydełka okładki: "Terenem akcji jest Holandia, gdzie grupa dywersantów holenderskich mająca za zadanie wykradzenie Niemcom planów Blind-Flugu (Ślepego Pilotażu) walczy o swoje życie i wykonanie rozkazu. Tempo akcji, niespodziewane sytuacje oraz oryginalne, nieprzewidziane zakończenie czynią z tej powieści jedną z najlepszych książek sensacyjnych, jakie ukazały się u nas po wojnie". W późniejszych latach Słomczyński przełożył "Ulissesa" J. Joyce'a, wszystkie dramaty Szekspira, a także - jako Joe Alex - wydał liczne powieści sensacyjne.
64.–
Sprzedano za: 200.–
898.
SŁONIMSKI Antoni – Alfabet wspomnień. Warszawa 1975. PIW. 8, s. 283, [1], tabl. 27. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko zabrudzona i otarta, stan dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora (dla Tamary) z IV 1976. Krótkie szkice wspomnieniowe o przedstawicielach elit intelektualnych i naukowych Polski i zagranicy, pisarzach, politykach, ważnych miejscach (m.in. S. Askenazy, W. Boziewicz, W. Broniewski, Belweder, F. Jarosy, Krzemieniec, J. Lechoń, W. Majakowski, P. Picasso, J. Tuwim, G. H. Wells, E. Zegadłowicz).
140.–
Sprzedano za: 340.–
899.
[SŁOWACKI Juliusz]. Juliusz Słowacki 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. London 1951. Polish Research Centre. 4, s. 448. opr. oryg. pł., obw.
Polonica 6205. Niewielkie naddarcie grzbietu obw, zażółcenia skrzydełek obw., poza tym stan dobry. Tytuł również po angielsku, francusku i hiszpańsku. Teksty głównie po polsku, także po francusku, angielsku i włosku. Zaw. m.in.: Polskość teatru Słowackiego, Elementy prawa u Słowackiego, Tematy rosyjskie w twórczości Słowackiego, Zamoyski i Zborowski, "Król-Duch" jako pomnik cywilizacji łacińskiej, W poszukiwaniu Słowacjanów, zestawienie bibliograficzne, indeks.
900.
STĘPNIAK Klemens – Słownik gwar środowisk dewiacyjnych. Warszawa 1986. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW. 8, s. 303. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu. Tytuł wpisany odręcznie na grzbiecie. Ze wstępu: "Słownik zawiera około 30 000 wyrazów zebranych z różnych źródeł. Pomocy przy tym udzielali autorowi doświadczeni Milicji Obywatelskiej z całego kraju. Sam autor zbierał materiał w drodze wywiadów i rozmów z przestępcami [...]. Zakres rzeczowy Słownika obejmuje następujące gwary przestępcze: ogólnoprzestępczą, złodziejską, chuligańską, gwarę fałszerzy, oszustów, gwarę gangów aferowych i gwarę przemytniczo-dewizową. Ponadto - ze względu na specyficzne cechy - wyodrębniono gwarę więzienną i gwarę młodocianych przestępców". Wydano 1.800 egz.
120.–
Sprzedano za: 190.–
901.
SUŁKOWSKI Tadeusz – Dom złoty. Londyn 1961. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 83, [4], tabl. 1. opr. oryg. kart. miękka.
Stan dobry. Na tabl. rysunek Feliksa Topolskiego. Tom poezji, druga książka autora, a pierwsza, która ukazała się na emigracji.
902.
SYROKOMLA Władysław – Córa Piastów. Powieść wierszem z dziejów litewskich. Z muzyką St. Moniuszki. Wilno 1855. Księgarnia p.f. Rubena Rafałowicza. 8, s. 54 + 6 [nuty]. opr. psk. z epoki.
Okł. wyraźnie otarte, zaplamienia wyklejek, podklejone przedarcia jednej karty, stan niezbyt dobry. Pierwsze wydanie litewskiego poematu Syrokomli w 25 pieśniach z epilogiem i muzyką S. Moniuszki. Rzecz dzieje się w r. 1282, fabuła oparta na ludowym podaniu. Autor pisze w przedmowie: "Wypadek ten jakkolwiek nie podany z całą pewnością [...] znaleźliśmy pełnym poezyi i dobrze charakteryzująca starą Litwę".
140.–
Sprzedano za: 140.–
903.
SZENWALD Lucjan – Scena przy strumieniu. Poemat. Warszawa 1936. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 93, [1]. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Piecz. Debiutancki tom poetycki L. Szenwalda (1909-1944) - poety i tłumacza, członka i działacza KPP, żołnierza Armii Czerwonej i I Dywizji Piechoty WP. Tom dedykowany w druku Rozie Zaks-Szenwald, ówczesnej żonie autora. "Wątła fabuła częściowo osadzona w ówczesnych realiach, a częściowo fantasmagoryczna, ukazywała dojrzewanie czternastoletniego ucznia do buntu przeciw panującym stosunkom społecznym" (PSB). Na końcu obszerny odautorski komentarz utworu. Wg adnotacji na innym egz. książki (aukcja 118 Rara Avis, poz. 1011) wydano 500 egz. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 220.–
904.
SZMAGLEWSKA Seweryna – Dymy nad Birkenau. Warszawa 1945. Czytelnik. 8, s. 302. brosz.
Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie autobiograficznej książki S. Szmaglewskiej, więźniarki Auschwitz-Birkenau i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jedna z ważniejszych powieści literatury obozowej, tłumaczona na wiele języków.
80.–
Sprzedano za: 360.–
905.
SZYMBORSKA Wisława – Ludzie na moście. Warszawa 1986. Czytelnik. 16d, s. 44, [4]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Tom poezji. Wyd. I. Opracowanie graficzne Andrzeja Heidrich.
906.
SZYMBORSKA Wisława – Wszelki wypadek. Warszawa 1972. Czytelnik. 16d, s. 45, [2]. brosz., obw.
Niewielkie załamanie przedniej okł. i pierwszych kart, stan dobry. Wyd. I. Tom wierszy. Opracowanie graficzne Andrzej Heidrich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
907.
ŚLIWIAK Tadeusz – Widnokres. Warszawa 1971. Państwowy Instytut Wyd. 16d, s. 150, [2]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
64.–
Sprzedano za: 90.–
908.
ŚLIWONIK Roman – Ściany i dna. Warszawa 1958. Iskry. 16d, s. 111, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 18 X 1958. Tom wierszy. Okł. proj. Janusz Grabiański.
60.–
Sprzedano za: 60.–
909.
[TARNOWSKI Stanisław] – Czyściec Słowackiego. Realistyczno-fantastyczny, satyryczno-symboliczny, dźwiękowo-kolorystyczny, marmurowo-eteryczny, pastelowo-monumentalny, miniaturowo-kolosalny, humorystyczno-tragiczny, opisowo-dramatyczny, śliczny poemat modernistyczny. Wiedeń 1903. Nakł. Manza. 16d, s. 40. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet reperowany. Występują: Słowacki, Krasiński, Mickiewicz, Papkin, Dante; ważną rolę odgrywa Telefon. Ze wstępu: "W połowie czyśćcowej góry są głębokie ciemne dziury, a w nich pokutują duchy pełne pokory i skruchy [...]". Karą pokutną dla Słowackiego stała się lektura "Wesela" Wyspiańskiego, wkrótce do Juliusza dołączają Mickiewicz i Krasiński - wspólnie czytają "Wyzwolenie".
64.–
Sprzedano za: 80.–
910.
TORUŃSKI elementarz polski z obrazkami zastosowany do potrzeb dzieci, uczących się w szkole tylko po niemiecku. (Wyd. nowe, poprawne i powiększone). Toruń [1911]. Nakł. S. Buszczyńskiego. 8, s. 80. brosz.
Pilarczyk 1728. Otarcia i załamania okł., grzbiet reperowany, stan dobry. Na początku nauka czytania liter, sylab, wyrazów, następnie nauka pisania i krótkie teksty do czytania. Liczne ilustracje w tekście. Na tylnej okł. tabliczka mnożenia. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 385.–
911.
TREMBECKI Stanisław – Pisma ... T. 1-2. Lwów 1883. Księgarnia F. H. Richtera. 16d, s. [8], XVIII, [2], 197; [8], 188. opr. oryg. pł. zdob. Bibliot. Klasyków Polskich, t. 7-8.
Stan dobry. Zaw. utwory poetyckie (Zofiówka, Palanka i Powązki, Bajki, tłumaczenia), a także rozprawę kulinarną "Pokarmy". Całość poprzedza słowo wstępne Teofila Zemły.
140.–
Sprzedano za: 240.–
912.
UJEJSKI Józef – Juliusza Słowackiego Kordyan. Kraków 1909. Nakł. autora. 8, s. [2], 63. brosz. Odb. ze Sprawozdania Gimnazyum św. Jacka.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Ignacego Kranza, pedagoga, dyrektora gimnazjum w krakowskim Podgórzu.
913.
UJEJSKI Józef – Ostatni Wajdelota. Warszawa 1927. Sekcja Bibjofilów Koła Polonistów S.U.W. 8, s. 22, [1]. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora - "Juliuszowi Kadenowi Bandrowskiemu - jedynemu poecie chwały polskiego 'teraz' wdzięczny czytelnik JUjejski. 3 maja 1927". Druk wydany z okazji obchodów dziesięciolecia Koła Polonistów S.U.W. w nakładzie 350 egz. numerowanych, ten nr 38. "Rzecz pomyślana jako 'przemówienie' na Akademji żałobnej ku czci Stefana Żeromskiego, urządzonej przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego dnia 24 stycznia 1926 r. [...]".
100.–
Sprzedano za: 100.–
914.
UŁASZYN Henryk – Język złodziejski. Łódź 1951. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 4, s. 90. brosz. Wydawnictwa ŁTN, wydz. 1, nr 11.
Okł. pożółkłe, niewielkie naddarcie tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Nazwy złodziei, Nazwy kradzionych przedmiotów, Nazwy wrogów złodziei, Nazwy związane z więzieniem, Teksty w gwarze złodziejsko-polskiej. Zapożyczenia hebrajsko-żydowskie, Zapożyczenia ruskie, Język złodziejsko-polski, Inne gwary tajne.
80.–
Sprzedano za: 100.–
915.
WĘŻYK F[ranciszek] – Rzym oswobodzony. Scena historyczna w trzech aktach wierszem. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Warszawskim dnia 21. Grudnia 1809. Roku, z okoliczności tryumfalnego powrotu Woyska Narodowego do Stolicy. Warszawa 1811. 16d, s. 39. brosz.
Zaplamienia okł., zaplamienia pierwszych kart, wyraźny ślad zawilgocenia.
160.–
Sprzedano za: 160.–
916.
WIELOGŁOWSKI Walery – Kucharki. Obrazek z obyczajów domownictwa miejskiego. Kraków 1858. Wyd. Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych. 16, s. 102. brosz.
Dolny margines przedniej okł. brosz. z niewielkim ubytkiem, papier miejscami nieco zabrązowiony, stan dobry. Egz. nerorozcięty i nieobcięty. Na szczególną uwagę zasługują zachowane obie oryg. okł. brosz. Praca stylizowana na utwór literacki, w którym autor przedstawia portrety sług, tytułowych kucharek w podziale na dobre, czyli uczciwe i pobożne i złe, czyli rozpustne i gnuśne. Zaw. interesujące dialogi kucharek, służących, pomocy domowych; na końcu "Upominek dla wszystkich kucharek". Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 180.–
917.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Róża wiatrów. Wyd. II. Jerozolima 1944. Wyd. "W Drodze". 16d, s. 93. brosz.
Polonica 18429. Okł. nieco otarte, tylna lekko przedarta, pierwsza karta naddarta w grzbiecie. Podpis własn. Drugie wydanie wojennego tomu wierszy Wierzyńskiego (po raz pierwszy wydanego w 1942 w Nowym Jorku). W części pierwszej zaprezentowano utwory powstałe przed wybuchem wojny, część druga obejmuje wiersze napisane podczas jej trwania.
64.–
Sprzedano za: 64.–
918.
WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiosna i wino. Wyd. III. Warszawa 1921. Tow. Wydawnicze Ignis. 16d, s. 95. brosz.
SPKL 148. Nieznaczne zaplamienie narożnika pierwszej karty, mimo to stan bardzo dobry. Tom wierszy. Okładka kompozycji Tadeusza Gronowskiego.
64.–
Sprzedano za: 110.–
919.
WILDE Oskar – Poezje. Tłómaczył Jan Kasprowicz. Z przedmową Jana Parandowskiego. Lwów 1924. Księg. Wyd. H. Altenberga. 16d, s. XI, [1], 210, [2]. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., miejscami drobne zażółcenia papieru. Egz. nieobcięty. Jeden z 25 egzemplarzy (nr 25) z podpisem Jana Kasprowicza jako tłumacza.
160.–
Sprzedano za: 650.–
920.
WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Wstępem poprz. i oprac. A. Micińska. Warszawa 1972. PIW. 16d, s. 545, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia obw. i niewielkie ubytki górnej jej krawędzi, wewnątrz stan dobry. Przekreślona piecz. biblioteki zakładowej (odbitej czterokrotnie). Wyd. I z rękopisu przechowywanego w Ossolineum we Wrocławiu. Pierwsza powieść Witkacego. Okładkę, obwolutę i karty tyt. projektowała Alicja Wahl. Na karcie przedtyt. kompozycja z formami fallicznymi. Ze względów cenzuralnych niemal cały nakład książki został pozbawiony tej karty - wydarto ją z gotowych, wydrukowanych i oprawionych egzemplarzy. Oferowany egzemplarz należy do nielicznej grupy z zachowaną kartą przedtytułową. O losach tego wydania pisze J. Straus w artykule "Pejotl w doniczce" opublikowanym w t. 8 "Akapitu" (War. 2013, s. 33): "Podobno któremuś z ówczesnych decydentów partyjnych nie spodobał się rysunek Alicji i Bożeny Wahl umieszczony na karcie przedtytułowej książki. Nakład zatrzymano, a rysunek - jako zbyt erotyczny - usunięto ze wszystkich niesprzedanych na kiermaszu egzemplarzy i po paromiesięcznej przerwie zubożone wydawnictwo ponownie skierowano do księgarń. W kolejnych piwowskich wznowieniach 'Bunga' erotycznego frontispisu nie przywrócono, co więcej, dość swawolną obwolutę do pierwszego wydania tej książki zmieniono na inną, budzącą znacznie mniej erotycznych skojarzeń. Dziś egzemplarze pierwodruku 'Bunga' z frontispisem Wahlówien są dużą rzadkością antykwaryczną".
180.–
Sprzedano za: 400.–
921.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Legion. Scen dwanaście. Kraków 1901. Nakł. autora. 8, s. 137, [1]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie naddarcie grzbietu, okł. nieco poluźnione, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Wyd. II.
80.–
Sprzedano za: 240.–
922.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. autora. 8, s. 174, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, tylna zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Wyd. I. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 15. poz. 58): "Na okładce winieta przedstawiająca Achillesa, opatrującego ranę Patrokla (przerys z reprodukcji malowidła na czaszy greckiej z V wieku p.n.e.) Rysunek nie podpisany [...]".
120.–
Sprzedano za: 3.200.–
923.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wyzwolenie. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903. Nakł. autora. 8, s. 194, [3]. opr. pł. złoc. z epoki.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Zapiski i podkreślenia w tekście ołówkiem. Pierwodruk jednego z najgłośniejszych dzieł artysty - dramatu pisanego wierszem i prozą, ostatniego w twórczości autora, stanowiącego  rozrachunek ze współczesną mu Polską. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 14. poz. 50): "Rzecz napisana w roku 1902, dzieje się na scenie teatru krakowskiego. Druk ukończono dnia 10-go stycznia 1903 roku".
480.–
Sprzedano za: 3.400.–
924.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. Kraków 1907. Nakł. autora. Druk. W. L. Anczyca. 8, s. 108. brosz.
Okładki lekko zakurzone, Stan dobry. Wyd. I. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 26. poz. 110): "Na okładce - 3 kwiaty stylizowane, sygn. SW".
160.–
Sprzedano za: 950.–
925.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe w oprac. Adama Chmiela i Tadeusza Sinki [t. 1-5], Leona Płoszewskiego [t. 6-8]. T. 1-8. Warszawa 1924-1932. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Pol.". 16d, s. LXXXIV, 365; LX, 363; CLXXXIX, [1], 515; CLXIII, [1], 688; XC, 646; LXXIX, [1], 348; LXXX, 427; LXXX, 540, tabl. 6. opr. nieco późn. ppł.
Grzbiety tomów spłowiałe i pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja w t. 1. Pierwsze wydanie zbiorowe pism Wyspiańskiego. Zaw.: t. 1: Dramaty, t. 2: Tragedje, t. 3-5: Dramaty, t. 6: Fragmenty dramatyczne, t. 7: Rapsody, parafrazy, wiersze, t. 8: Pisma prozą.
600.–
Sprzedano za: 700.–
926.
Z TEKI sowieckiej biskupa polowego. Jerozolima 1943. Nakł. Domu Polskiego. 8, s. XII, 86, tabl. 8. tabl. brosz.
Polonica 1092, 20550. Stan dobry. Wstęp biskupa Józefa Gawliny. Fotografie ze zbiorów biskupa, iIustracje w tekście Tadeusza Terleckiego, okładka projektu Zygmunta Kowalewskiego, układ graficzny Tadeusza Bireckiego. Zbiór utaworów różnych autorów, głównie wierszem. Od wydawcy: "Puszczamy z świat ten zbiór. Niech idzie i nieci apostolski żar wśród szeregów naszego Wojska i Rzesz Uchodźczych, rozsypanych po różnych częściach świata i niech nas łączy tą samą nutą ideału w walce i pracy dla dobra i wielkości Tej co - NIE ZGINĘŁA". Dołączono partyturę dedykowaną Wojsku Polskiemu na zwycięstwo przez Agostino Lama "Magnificat. Ad Chorum Quinque Vocum Inaequalium Alternatim cum Cantu Greg. VI Toni Monast", wydaną w 1943 w Jerozolimie w Drukarni OO. Franciszkanów.
J. Gawlina (1892-1964) - biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji.
100.–
Sprzedano za: 100.–
927.
ZDZIARSKI Stanisław – Bohdan Zaleski. Studjum biograficzno-literackie. Wyd. wznowione. Lwów 1904. Towarzystwo Wydawnicze. 8, s. VII, [1], 420, V, [2]. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Kilka podpisów własn. Podkreślenia fragmentów tekstu. Biografia B. Zaleskiego (1802-1886) - poety zaliczanego obok A. Malczewskiego i S. Goszczyńskiego do "szkoły ukraińskiej" polskiego romantyzmu.
100.–
Sprzedano za: 150.–
928.
ZECHENTER Witold – Guzy dla muzy. Fraszki, satyry, parodie. Lwów-Warszawa 1939. Książnica-Atlas. 8, s. 131, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, ostatnie karty nierówno rozcięte. Podpis własn. Zaw. m.in.: Literacki sennik egipski, Sen Wasiutyńskiego, Casus Łobodowski, Wiecha i Wiech,  Niedziela PALmowa, Zielony karnawał na Parnasie krakowskim, parodie, wierszowane recenzje książek.
80.–
Sprzedano za: 100.–
929.
ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Wyd. III. Warszawa 1909. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich. 8, s. 207. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Podklejony ubytek narożnika okł. brosz., niewielkie zaplamienia pierwszych kart, egz. obcięty przez introligatora (co widać na okł. brosz.). Naklejka ochronna kompozycji Edwarda Okunia, z odręcznie wpisanym kolejnym numerem egzemplarza (2408) oraz odręcznym (ręką autora?) inicjałem S. Okładka brosz. w barwnej litografii, projektowana przez Edwarda Okunia, odbita w Litografii Danesi w Rzymie. Piękne secesyjne, często mocno rozbudowane inicjały i winiety tego samego artysty.
930.
ŻEROMSKI Stefan – Międzymorze. Warszawa 1924 [właśc. 1923]. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. [6], 143, tabl. 1. brosz.
Rozprasowane załamania krawędzi okł., niewielkie ubytki tylnej okł. Wyd. I. "Poemat prozą opiewający niezwykłość nadmorskiej przyrody i życia codziennego [...]. Z każdego wersu poematu 'Międzymorze' przebija wielka miłość jaką [Żeromski] żywił do Bałtyku, jego krajobrazów i nadmorskiej natury" (Google Books).
120.–
Sprzedano za: 190.–
931.
ŻEROMSKI Stefan – Opowiadania. Warszawa 1895. Księg. T. Paprockiego. 16d, s. 295, [1]. opr. ppł. z epoki.
Grzbiet reperowany, wyraźne otarcia okł., zaplamienia wewnątrz. Na stronie tyt. ślepy tłok "H. P.". Debiut książkowy Stefana Żeromskiego! Tom zawiera 12 opowiadań, w tym "Doktora Piotra", "Siłaczkę", "Zmierzch". Przez długi czas za pierwszą książkę Żeromskiego uznawano wydane w tym samym roku "Rozdzióbią nas kruki, wrony...", jednak autor w liście do Lorentowicza (jesień 1908) pisał: "Za pierwszy zbiorek nowel pt. 'Opowiadania' otrzymałem honorarium w kwocie 75 rb. za 1.500 egzemplarzy". Recenzent "Prawdy" pisał: "Wysłowienie wytworne, porównania wyszukane, wzięte niekiedy z dziedziny odległej, lecz trafne [...]. W całości - talent pisarski niemały, o głębszym filozoficznym poglądzie na świat. Psychologia, czasami książkowa, gęsto przeplatana sztukateriami realizmu". Wkrótce potem powstały "Syzyfowe prace", "Ludzie bezdomni", "Popioły", "Przedwiośnie", "Dzieje grzechu". Warto pamiętać, że na początku tej imponującej listy stał skromny tom "Opowiadania".
480.–
Sprzedano za: 2.800.–
932.
ŻEROMSKI Stefan – Powieść o Udałym Walgierzu. Warszawa 1906. Nakładem Redakcyi "Chimery". 24,3 cm, s. 67, tabl. 2. opr. pł. z epoki.
Zabrązowienia krawędzi pierwszej karty, stan dobry. Na tablicach reprodukcje dwóch rysunków Jana Stanisławskiego przedstawiających Tyniec. Inicjały Franciszka Wojtali. Ukazało się jako nadbitka z "Chimery". Składał i łamał Józef Perżak, odbijał Aleksander Tatarowski. Wyd. pierwsze samoistne. Powieść historyczna Żeromskiego z czasów panowania Bolesława Chrobrego. Akcja, mimo dużej odległości w czasie, posłużyła autorowi do skomentowania aktualnej sytuacji politycznej. Książka opowiada o legendarnej postaci Walgierza Udałego. Walgierz pojął za żonę piękną Helgundę, przywiezioną z Francji. Zabił ją oraz jej kochanka Wisława za zdradę małżeńską. Żeromski przedstawia niezwykłe, stylizowane ujęcie tego tyniecko-wiślickiego podania o zbuntowanym przeciw Chrobremu Walgierzu, który poznawszy cierpienie i ból zrozumie ludzką i humanitarną postawę króla.
140.–
Sprzedano za: 260.–
933.
ŻEROMSKI Stefan – Sen o szpadzie. Nagi bruk, Nokturn, Zemsta jest moją, Nullo. Kraków 1915. Druk. Narodowa. 8, s. 45, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zdobniki Antoniego Stanisława Procajłowicza. Wydanie na rzecz Biblioteki Publ. Uniwersytetu Lud. w Krakowie oraz sali statystycznej przy Muzeum Narodowym w Rapperswilu.
64.–
Sprzedano za: 64.–