Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

965.
ADAMOWICZ Bolesław, ADAMOWICZ Józef – Przez Atlantyk. Spisał z relacji lotników i oprac. St. Strumph Wojtkiewicz. Warszawa 1934. Wyd. M. Arcta, pod egidą Aeroklubu R. P. 16d, s. 87, [1]. brosz., bibułka ochronna.
Skrzypek 2366. Nieznaczne naddarcia bibułki, mimo to stan bardzo dobry. Okładka projektu Eryka Lipińskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
966.
ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. Poznań 1930. Wyd. "Lotnik". 4, s. 303, [1], XLIII, [2]. opr. oryg. psk. zdob.
Otarcia i niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Piecz. Tytuł okł.: "Album Lotnictwa Polskiego". Liczne ilustracje w tekście. Zaw. artykuły obejmujące wszystkie aspekty problematyki lotnictwa w Polsce.
300.–
Sprzedano za: 500.–
967.
ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. Poznań 1932. Druk. "Kadra". 4, s. 261. opr. oryg. pł. złoc.
Zaplamienia okł., zabrązowienia kart przy zszywkach, wyklejki podklejone w grzbiecie. Obca dedykacja (nagroda za rozwiązanie rozrywek umysłowych z gazety ściennej "Na Straży"). Oprawa w kolorze ciemnoniebieskim. Zaw. m.in.: Powstanie wielkopolskie, Zjednoczenie sił zbrojnych b. zaboru pruskiego z armją polską, 14 Dywizja Piechoty, 17 Dywizja Piechoty, 25 Dywizja Piechoty, Brygada Kawalerji Poznań, Województwo poznańskie, obszerny dział ogłoszeniowy.
280.–
Sprzedano za: 280.–
968.
[ANDRUSZKIEWICZ Eliasz Wojciech] – Krótki rys historyi Kościoła na Rusi. Przez Eliasza A. [krypt.] zakonnika OO. Bazylianów. Lwów 1883. Nakł. E. L. Z drukarni Kornela Pillera. 16d, s. [4], 64. opr. ppł. z epoki.
Strona tyt. nieco zabrudzona, poza tym stan dobry. Ze wstępu: "W dniach dla naszego Kościoła, tak smutnych jak obecne, kiedy haniebnem odstępstwem Siemaszków i Popielów chwasty schizmy znowu plugawią ziemie polskiej ojczyzny, może będzie na czasie wydobyć z ukrycia i oddać w ręce szerszej publiczności rękopism, opowiadający dzieje pierwotne Chrześcijaństwa na Rusi". Rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 460.–
969.
ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Cud nad Wisłą. Rozważania żołnierza. Londyn 1957. Veritas. 16d, s. 195, [1], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Zielona, t. 5.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na tabl. rozkł. szkice. Na końcu "Wykaz imienny dowódców wielkich jednostek w czasie bitwy pod Warszawą 1920 roku".
70.–
Sprzedano za: 260.–
970.
ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Ostróg, Dubno, Brody. Walki 18 Dywizji Piechoty z konną armją Budiennego (1 lipca - 6 sierpnia 1920). Warszawa 1923. Wojsk. Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. 189, [3], VI, map luzem 22. opr. ppł. z epoki. Studja Taktyczne z Historii Wojen Polskich 1918-21, t. 2.
Stan dobry. Ekslibris i piecz. A. Kopacza. Analiza działań wojennych podczas wojny polsko-sowieckiej.
160.–
Sprzedano za: 260.–
971.
ASKENAZY Szymon – Wczasy historyczne. [T. 1]. Warszawa 1902. Gebethner i Wolff. 16d, s. [2], IV, 452, [1]. opr. psk. z epoki.
Otarcia i niewielkie nadpęknięcie grzbietu, wyklejki lekko uszkodzone, drobne zaplamienia. Piecz. bibliot. Na przedniej wyklejce piecz. introligatora: "A. Pruski, introligator, Chmielna 47 w Warszawie". Zaw. m.in.: Pamiętniki pani Potockiej, Generał Chłapowski, Ks. Adam Czartoryski ministrem rosyjskim, Dyplomacja rosyjska w sprawie polskiej, Pisma W. Spasowicza. Dwa lata  później ukazał się t. 2.
180.–
Sprzedano za: 240.–
972.
BAŁABAN Józef – Popularna historya Polski ozdobiona 82 ilustracyami. Z rysunkami L. Winterowskiego.  Lwów 1902. Druk. Ludowa. 16d, s. [2], 164, [3]. opr. oryg. ppł.
Kilka kart poluźnionych, stan dobry. Pierwsze wydanie podręcznika, wielokrotnie wznawianego i uzupełnianego przez autora. Na przedniej okł. kompozycja (autorstwa Leonarda Winterowskiego) z Orłem w koronie, wieżami Wawelu, szyszakiem husarskim, mieczem i otwartą księgą.
120.–
Sprzedano za: 200.–
973.
BARĄCZ Sadok – Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Napisał Xiądz ... Dominikanin. Lwów 1856. Ossolineum, W. Maniecki. 8, s. VIII, 485, [2], tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Opr. otarta, podklejone nadpęknięcia wyklejek, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Na tabl. w litografii wizerunek arcybiskupa metropolity lwowskiego obrządku ormiańskiego Samuela Cyryla Stefanowicza, któremu autor w druku tę pracę dedykował. Na końcu alfabetyczny spis osób. Od str. 415 "Dzieje zakonnic ormiańskich". Życiorysy najsławniejszych Ormian polskich, uzupełnione o materiały źródłowe. Ze wstępu: „Wychodźcy ormiańscy, po całej niemal Europie rozprószeni, gdziekolwiek serdecznej doznali gościnności, wszędzie wywiązywali się z obowiązku wdzięczności szczerem przywiązaniem do ziemi, która ich żywiła i mozolnem usiłowaniem przyniesienia korzyści narodowi, śród którego zamieszkali. Z katedry naukowej wskazywali zbawienną drogę  kształcącej się młodzieży, a trybunały sprawiedliwości miały w nich gorliwych obrońców niepokalanych swych świętości. W domu Bożym, w senacie, w boju zapalczywym, występowali ci doświadczeni szermierze i stawiali życie swe dla całości gościnnej ziemi.”. Rzadkie.
1.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
974.
BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). Warszawa 1938. Druk. Piotr Pyz i S-ka. 16d, s. 44, [1]. brosz.
Grzbiet lekko przetarty, poza tym stan dobry. Okładka Zygmunta Kosmowskiego. Ilustracje w tekście.
54.–
Sprzedano za: 90.–
975.
BARWIŃSKI Eugeniusz, WĄSOWICZ Michał – Reformy Józefa II i jego następców i ich pozostałości archiwalne. Lwów 1935. Pierwsza Związkowa Druk. 8, s. [2], 39. brosz. Odb. z "Ziemi Czerwieńskiej".
Stan bardzo dobry. Na stronie tyt. odręczna notatka "od autorów".
48.–
Sprzedano za: 80.–
976.
BIAŁKIEWICZ Mieczysław – Walczące "Skorpiony". Historia Pułku 4-go Pancernego w fotografii. Pod red. kpt. broni panc. ... Londyn 1975. Nakł. Koła Żołnierzy Pułku 4-go Panc. "Skorpion". 8podł., s. 128. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Liczne czarno-białe ilustracje dokumentujące szlak bojowy pułku z podpisami identyfikującymi. Na końcu skład osobowy. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 420.–
977.
BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. Kraków. Nakł. margrabiego Myszkowskiego. 4. brosz.
Rok 1859. (Z ryciną i tablicą litografowaną). s. [6], III, [1], 86, 7, [3], X, 146, [3], tabl. 2.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco zakurzone, otarcia marginesu ostatniej karty. Egz. częściowo nierozcięty. Na tablicach podobizna Konstantego Świdzińskiego i numizmaty. Zaw. m.in.: O zapisie Świdzińskiego oznajmienie, O połączeniu zbiorów Świdzińskiego z Margrabskiemi i sposobie ich urządzenia, O oczynszowaniu w dobrach Ordynacyi Myszkowskiej i o zadaniach Krzyżtopora, O kolejach bibliotek publicznych i prywatnych, Kronika zbiorów, O wykopanych numizmatach w Steblowie, O monetach Hanów Kapczaku, Jurium contitutionemque Sigismundinarum proposita a Mathia Śliwnicia descriptio.
978.
BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. Kraków. Nakł. margrabiego Myszkowskiego. 4. brosz.
Rok 1860. (Z ryciną na stali). s. [6], X, 16, [4], XI, 600, [2], portret 1.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte i zabrudzone, ubytek narożnika przedniej okł., miejscami zabrązowienia papieru. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. niemal w całości "Listy Jana III Sobieskiego do żony Maryi Kazimiry wraz z listami tej królewskiej rodziny i innych znakomitych osób" w oprac. J. S. Bandtkiego i A. Helcla. Na tablicy portret Marii Kazimiery. Szczegółowy wykaz zawartości w E. XIX 2, 265.
BIBLJOTECZKA Oficera Rezerwy Piechoty. Warszawa 1932. Wyd. Departamentu Piechoty M. S. Wojsk., Skład Gł. Księg. Wojskowa. 8. brosz.
Egz. nieobcięte. Górne marginesy kart tyt. z niewielkimi ubytkami. Krawędzie okł. lekko nadkruszone, stan ogólny dobry. Podpis własn. w prawych górnych narożnikach okł. brosz. Wyd. I (kolejne ukazało się w 1935). Komplet stanowiło 10 tomików. Tu prezentujemy 3 z nich, w pozostałych były poruszane zagadnienia: 3: Nauka o broni, 4: Wyszkolenie strzeleckie, 5: Terenoznawstwo, 6: Umocnienia polowe i służba pionierska, 7: Taktyka, 9: Higjena konia, 10: Gospodarka kompanji w polu.
979.
Tomik 1: Organizacja wojska. s. [8], 68.
Zaw. rozdziały: Służba w wojsku, Pokojowa organizacja wojska, Wojenna organizacja piechoty, Zasady mobilizacji, Przysposobienie wojskowe.
980.
Tomik 2: Służba wewnętrzna. s. XII, 182.
Zaw. m.in.: Ogólne zasady organizacji osobowej wojska, Charakterystyka stanu żołnierskiego, Oficerowie, Podoficerowie i szeregowcy, Postanowienia szczególne, Służba w garnizonie, Tok służby w garnizonie (Dzienny rozkład zajęć), Porządek koszarowy, Wygląd i zachowanie się żołnierza oraz oddziałów, Służba wartownicza, Oddawanie honorów i uroczystości, Przepisy dyscyplinarne, Postępowanie dyscyplinarne, Korespondencja wojskowa, Oficerskie sądy honorowe, Kodeks honorowy.
981.
Tomik 8: Higjena żołnierza. s. X, 186.
Zaw. m.in.: Pobór i wcielenie do wojska, Odzież, Obciążenie i wyposażenie osobiste żołnierza, Higjena osobista żołnierza, Odżywianie, Higjena koszar, Higjena marszu, Higjena w obozie i w polu, Choroby zakaźne, zaraźliwe i ich zwalczanie, Doraźna pomoc w nagłych wypadkach i pierwszy opatrunek, Organizacja służby zdrowia w polu.
80.–
Sprzedano za: 80.–
982.
BIEGELEISEN Leon Władysław – Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 1. Kraków 1916. Centralne Biuro Wydawnicze NKN. 8, s. XV, [1], 504, [1] + 12 [tablice statystyczne]. opr. wsp. ppł. Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego NKN, zesz. 8-10.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Kutrzeby. Do kompletu brak t. 2, który ukazał się rok później. Zaw. m.in.: Wartość pracy rodzinnej i naturaliów wyprodukowanych w gospodarstwie, Księgi i zapiski gospodarskie, Gospodarstwa wzorowe i przeciętne, Zarobkowanie uboczne i jego wpływ na rezultaty gospodarcze, Systemy płacy za pracę rolną, Przyczyny odpływu ze wsi sił roboczych, Trudności w dostaniu robotnika, Wpływ wojny na kwestyę roboczą.
983.
BIELATOWICZ Jan – Ułani karpaccy. Zarys historii pułku w red. ... Londyn 1966. Zw. Ułanów Karpackich. 8, s. XVI, 500, tabl. 24. opr. oryg. pł.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje, szkice sytuacyjne, obszerna bibliografia. Na końcu "Wykaz żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich ze stopniami i odznaczeniami uzyskanymi w czasie służby w Pułku".
120.–
Sprzedano za: 420.–
984.
BLUM Aleksander – Artyleria polska. Kampania francuska 1940. Materiały do księgi pamiątkowej artylerii polskiej na Zachodzie 1940-1945. Red. ... Londyn 1983. Nakł. Koła Oficerów Artylerii [...]. 8, s. 192. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. dzieje poszczególnych oddziałów, listy osobowe, ilustracje, mapy.
80.–
Sprzedano za: 200.–
985.
BOGACTWA i znaczenie kolonij. Warszawa 1938. Liga Morska i Kolonialna. 16d, s. 31, [1]. brosz.
Stan dobry. Broszura propagandowa - element akcji promującej chęć posiadania przez Polskę kolonii jako źródeł tanich surowców i siły roboczej. Liczne diagramy i mapy w tekście, na końcu 3 kompozycje fotomontażowe prezentujące: Plantacje polskie w Liberii, Krajobraz i typy Afryki Zachodniej oraz Handel murzyński. Publikację wydano z okazji "Dni Kolonialnych" (7-13 IV 1938).
48.–
Sprzedano za: 110.–
986.
BOGUSKI Jerzy – Rodowody artylerii konnej Wojska Polskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... Londyn 1964. Zw. Artylerzystów Konnych na Obczyźnie. Druk. Oficyny Poetów i Malarzy. 8, s. 65, [1], tabl. 2. opr. oryg. miękka kart.
Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 300.–
987.
BORODZICZ J[ózef] – Kresy polskie w niebezpieczeństwie. Dalszy ciąg pamiętników "Na wozie i pod wozem" (Polska i Zagranica). Wilno [1930]. Nakł. autora, Tow. Wyd. "Pogoń". 8, s. 110. opr. bibliot. ppł.
Skrzypek 129. Blok nadpęknięty, z lekkimi uszkodzeniami w grzbiecie, stan ogólny dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje w tekście. Przedmowa Andrzej Rybicki. Na początku indeks osobowy. "Wspomnienia księdza z lat 1890-1927 z terenu Wileńszczyzny: walka z caratem, udział w pracach nad formowaniem państwowości polskiej, sprawy kościelne." (Skrzypek).
120.–
Sprzedano za: 320.–
988.
BROKERE Stanisław – Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808-1814). Tłumaczone z oryginału niemieckiego przez córkę jego Paulinę Cybulską. Warszawa 1877. Druk. J. Ungra. 16d, s. XVI, 339, [1], VIII, tabl. 2. brosz.
Maliszewski 959. Podklejone ubytki marginesów przedniej okł., załamania okł., miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia. Podpis własn. Pamiętniki oficera 9 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego z walk w Hiszpanii. Córka autora i zarazem tłumaczka jego pamiętnika pisze we wstępie: "Jako dobra Polka nie chcąc ażeby rękopism ojca przeszedł w ręce obcego narodu, jako w niemieckim języku spisany, dołożyłam wszelkich starań, ażeby rękopism tenże wydrukowany został w naszym ojczystym języku".
80.–
Sprzedano za: 380.–
989.
BRUS Wł[odzimierz] – Urojenia i rzeczywistość. Prawda o Z.S.R.R. B. m. 1945. Oddz. Propagandy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego W. P. 8, s. 86, [1]. brosz. Biblioteczka Żołnierza, nr 27.
Niewielkie odbarwienia okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Informacja o porewolucyjnej Rosji i ZSRR i ich stosunku do Polski. W rozdziale "Oszczerstwa a fakty" autor porusza tematy: Suwerenność, Siła odrodzonego Państwa Polskiego, Granice wschodnie, Nie ma żadnej "bolszewizacji", Pomoc gospodarcza ZSRR dla Polski, Maruderstwo. Ostatnia kwestia dotyczy "faktów gwałtu i rabunku - istotnie lub rzekomo dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej". Autor przyznaje: "wypadki maruderstwa i nieodpowiedniego zachowania się żołnierzy radzieckich zdarzają się w istocie. Nikt temu zaprzeczyć nie może ani też nie ma zamiaru". Stwierdzenie takie w propagandowej, prosowieckiej broszurze daje pojęcie o wielkiej skali tego zjawiska. Ale, czytamy dalej, nie tylko sowieccy żołnierze dopuszczali się podobnych przestępstw. "Wystarczy chociażby zapoznać się z wrażeniem, jakie odnieśli Francuzi z zachowania się żołnierzy amerykańskich we Francji". Ponadto "bardzo często akty gwałtu i rabunku przypisywane są żołnierzom Armii Czerwonej niesłusznie. Dokonują ich najczęściej hitlerowscy 'własowcy', dezerterzy z Armii Czerwonej lub zgoła przebrani w mundury zwykli, rodzimi bandyci".
990.
BRZEZICKI Bronisław – Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej. Słowo wstępne Zdzisław Stahl. Londyn 1974. Veritas. 8, s. 386, [2], tabl. 6. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Całość ujęta w części: W Rosji, Na wschodzie, Wyjazd do W. Brytanii. Na końcu indeks nazwisk. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 150.–
991.
[CHŁAPOWSKI Kazimierz]. A. Z. [krypt.] – Wojna na Litwie w roku 1831. Z mapą. Kraków 1913. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [4], 124, mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Niektóre źródła sugerują niesłusznie autorstwo Aleksandra Zaborowskiego. Zaw. m.in.: Powstanie na Litwie, Działanie zaczepne Rosyan, Pochód na Litwę, Plan ataku na Wilno, Pochód Giełguda na Litwę, Bitwa pod Rajgrodem, Skupienie się Moskali w Wilnie, Złączenie się wojsk polskich, Atak na Szawle, Rada wojenna w Kurszanach, Odwrót Dembińskiego, W obozie polskim na ziemi pruskiej.
140.–
Sprzedano za: 160.–
992.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Rokoko we Włoszech. Ludzie, literatura, sztuka. Warszawa 1915. Gebethner i Wolff. 4, s. [4], 582, [1], tabl. 45. opr. oryg. (?) pł. złoc., górne obcięcie barwione.
Blok nieco poluźniony, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Oprawa wykonana przez warszawską introligatornię "Puget, Jarzyna i S-ka" - ślepy tłok na tylnej okł. Zaw. rozdziały: Przewodnie prądy, Pietro Metastasio, Rococo w Wenecyi, Carlo Goldoni, Bracia Gozzi, Francesco Albergati, Weneckie malarstwo, Rosalba Carriera, Casanova, Alfieri i hrabina D'Albany, Rzym w drugiej połowie XVIII wieku, Papa Lambertini, Kollekcyonerzy, Artyści w Rzymie, Papa Braschi, Canova, Ugo Foscolo, Lord Byron we Włoszech. Na końcu obszerne literatura i indeks.
200.–
Sprzedano za: 260.–
993.
COLEMAN Arthur Prudden, COLEMAN Marion Moore – The Polish Insurrection of 1863 in the Light of New York Editorial Opinion. Williamsport  1934. The Bayard Press. 8, s. [12], 131, [3]. brosz. Slavonic Series.
Otarcia przedniej okł., załamanie narożnika tylnej okł., załamanie narożnika pierwszych kart. Obraz powstania styczniowego w nowojorskiej prasie z tego okresu. Na końcu wykaz artykułów dotyczących tematu publikowanych w prasie nowojorskiej w 1863. Praca dedykowana w druku pamięci Romualda Traugutta.
120.–
Sprzedano za: 200.–
994.
CZWARTAK Pancerny. Jednodniówka Koła Żołnierzy Pułku 4 Pancernego. Londyn, 18 V 1969. Wyd. Koła Żołnierzy [...]. 8, s. 32. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja redaktora ppłk. Mariana Włodzimierza Żebrowskiego dla Romana Stefana Dąbrowskiego.  Wydano 500 egz. num.  ten nr 249. Wydano z okazji 25. rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino.
60.–
Sprzedano za: 80.–
995.
DEMBIŃSKI Henryk – Mowa generała ... z okazij [!] odbytego w Paryżu obchodu żałobnego po ś.p. Maurycym Mochnackim napisana. Paryż [1834]. Druk. i Gisernia A. Pinard. 8, s. 17. brosz. wt.
Miejscowe zabrązowienia pierwszej karty, stan dobry. "Smutna powinność która nas złączyła dla uczczenia pamięci Maurycego Mochnackiego iest dowodem, że czuiemy wszyscy [...], że sprawa nasza nie pospolitą poniesła stratę".
120.–
Sprzedano za: 500.–
996.
DOBOSZYNSKI Adam – Studia polityczne. Na uchodztwie. [Niemcy, Amerykańska Strefa Okupacyjna] 1947. 8, s. 493. opr. oryg. ppł.
Polonica 2874. Stan dobry. Zaw. m.in.: Klucz do Piłsudskiego, Czy katolicyzm prowadzi narody do upadku?, Nacjonalizm i uniwersalizm, Mniejszości narodowe, Masoneria, Ewolucja ustrojowa, List otwarty do A. Słonimskiego. Druk czeską czcionką, bez większości polskich znaków diakrytycznych.
A. Doboszyński (1904-1949) - działacz prawicowy, członek Stronnictwa Narod., podczas okupacji przebywał w Londynie, po wojnie powrócił do kraju, gdzie został aresztowany i skazany na karę śmierci.
997.
DOBROWOLSKA Wanda – Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim. Kraków 1930. Druk. UJ. 8, s. VI, 78, [1]. brosz. Prace Krak. Oddz. Polskiego Towarzystwa Historycznego, nr 4.
Stan dobry. Skasowana piecz. bibliot.
998.
DROGI cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Londyn [cop. 1972]. Veritas. 8, s. 412, tabl. 4, mapy 3. opr. oryg. pł., obw.
Obw. otarta, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. III. Na końcu skorowidz nazwisk i pseudonimów.
100.–
Sprzedano za: 100.–
999.
[DRZEWIECKI Jan] – Dzięki komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 r.? [Warszawa 1936]. Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd. 16d, s. 43, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Na tylnej okł. piecz. redakcji "Nowin". Odręczne numery inwentarzowe. Krótka historia wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Na przedniej okł. scena z walk frontowych (sygn. "Horowicz 33"). Dwie ilustracje w ramach paginacji: "Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski" i "Marszałek Józef Piłsudski i gen. dyw. Śmigły-Rydz na froncie w 1920 roku".
50.–
Sprzedano za: 50.–
1000.
DZIEJE pułku ułanów podolskich 1809-1947. Londyn 1982. Koło 12 pułku ułanów podolskich. 8, s. XV, [1], 414, ilustr. 166. brosz.
Stan dobry. Praca zbiorowa. Tytuł okł.: "Ułani Podolscy". Na końcu wykaz: "Oficerowie, podoficerowie i ułani 12 Pułku w latach 1917-1945" z uwzględnieniem daty i miejsca poległych.
100.–
Sprzedano za: 150.–
1001.
DZIĘKUJĘ wam, rodacy. Londyn 1973. Polska Fundacja Kulturalna. 8, s. 278, tabl. 10. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Przedmowa gen. Stanisław Kopański. Praca zbiorowa pośw. dziejom łączności konspiracyjnej w Kraju i Armii Krajowej na zachodzie Europy.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1002.
EHRLICH Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914. Towarzystwo dla Popierania Nauki Pol. 8, s. [2], 135, [1]. brosz. Studya nad Historyą Prawa Pol., t. 6, zesz. 1.
Okł. nieco otarte, naddarcia tylnej okł. i ostatniej karty. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Praca L. Ehrlicha (1889-1968) - profesora UJK i UJ, sędziego Stałego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
1003.
ESTREICHER Stanisław – Droga na Sybir Gustawa Ehrenberga. Kraków 1937. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 6, [1]. brosz. Odb. z "Rocznika Krakowskiego".
Okł. nieco zakurzona i przebarwiona, stan dobry. Rozważania wokół wiersza zesłańca na Sybir.
48.–
Sprzedano za: 220.–
1004.
FAJANS Roman – Włochy 1944. (Zbiór reportaży). Jerozolima 1944. Wyd. "W Drodze". 16d, s. 131, mapa 1. brosz.
Polonica 3578. Załamania krawędzi okł., papier nieco pożółkły, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: U generała Andersa, Cassino, U wrót Rzymu, Na francuskim odcinku frontu, U dowódcy Ósmej Armii, W mieście św. Franciszka, Bitwa o Anconę, Rozmowy z jeńcami, Nasi z Ameryki, Aktorzy na froncie.
80.–
Sprzedano za: 360.–
1005.
FERRA Bartomeu – Chopin et George Sand à Majorque. Traduit de l'espagnol par Alfred Rosset. Précédé d'un extrait des "Souvenirs d'Aurore Sand". Palma de Mallorca 1936. Ediciones La Cartuja. 8, s. 78, [12], tabl. 5 [w tym 1 rozkł.]. brosz.
Otarcia okł., załamanie i niewielki ubytek tylnej okł. Podpis własn. Praca poświęcona pobytowi Chopina i Sand na Majorce. Na tablicach zdjęcia istotnych miejsc, rysunki autora w tekście.
1006.
GADON L[ubomir] – Książę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego. Przyczynek do charakterystyki, oparty na własnych jego pismach. Z trzema portretami księcia Adama Czartoryskiego. Wyd. nowe. Kraków 1900. Nakł. autora. 8, s. [2], 167, tabl. 3. opr. późn. bibliot. ppł.
Miejscowe wyraźne zabrązowienia pierwszej tablicy, poza tym stan dobry. Zaw. m.in. korespondencję A. Czartoryskiego z rodziną i gen. Skrzyneckim.
90.–
Sprzedano za: 300.–
1007.
GALSTER Karol Lucjan – Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914-1939. Oprac. ... Londyn 1975. Nakł. Koła Oficerów Artylerii Pol. na Obczyźnie. 8, s. 448. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Iilustracje w tekście. Zaw. m.in. obszerny wstęp historyczny, rodowody poszczególnych oddziałów w l. 1918-1920 i w wojnie obronnej 1939.
120.–
Sprzedano za: 190.–
1008.
GAUME J. – Catéchisme de persévérance ou exposé historique, dogmatique, moral et liturgique de la religion depuis l'origine du monde jusq'a non jours. Troisiéme edition, revue, et augmentée de notes sur la Géologie. T. 1-8. Paris 1841. Gaume Fréres. 8. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietów, drobne miejscowe zażółcenia kart. Każdy tom obj. 370-620 s. W każdym tomie, na dodatkowej początkowej karcie odręczna wielostronicowa dedykacja-list Wincentego Lutosławskiego dla Wandy Peszyńskiej z XII 1909. "Bądźmy katolikami, z pełną świadomością świetnej treści katolickiej wiary [...]. Przynależność do Kościoła jest zbyt ważną sprawą, by ją brać lekkomyślnie. Trzeba wiedzieć co to jest ten Kościół, i czego uczy - co potępia [...]. Poznasz dokładnie żywoty Wielkich Świętych i zakonów przez nich stworzonych - poznasz drogi myśli i drogi zwątpień [...]. Chcąc stale zbliżać się do Boga trzeba go poznawać nie tylko uczuciem i natchnieniem, ale także rozumem [...]. Rozum potrzebuje faktów i wywodów historycznych aby objektywnie udowodnić  wyższość Kościoła katolickiego nad wszystkie inne zgromadzenia [...]". List zakończony frazą: "przekonasz się jak dużo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć [...]. Oby ten fundament [sprezentowane dzieło] cię do tego zachęcił, życzy ci na rok 1910 i wszystkie następne Twój wierny W.", obok data 31 XII 1909.
1009.
GAWROŃSKI Franciszek Salezy – Pamiętnik r. 1830/31 i Kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika ... Wyd. Jan Czubek. Kraków 1916. Nakł. AU. 8, s. IX, [1], 527, tabl. 1. brosz. Źródła do Dziejów Polski Porozbiorowych, [t.] 8.
Maliszewski 1756. Zaplamienia okł., okł. nieco nadkruszone, zakreślony podpis własn. na pierwszych dwóch stronach, poza tym stan dobry.
F. S. Gawroński (1787-1871) - w czasie powstania organizator piechoty w Miechowie, od II 1831 w sztabie Naczelnego Wodza. "W polskiej literaturze pamiętnikarskiej XIX w. zajmuje wybitną pozycję" (PSB).
180.–
Sprzedano za: 200.–
1010.
GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcjami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów [...]. Wyd. II. Warszawa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 4, s. 348, [4]. opr. oryg. pł.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Wydano 2.400 egz., ten nr 289. Zaw. m.in.: Szkoła wojskowa w Wiedniu, Audiencja u Piusa VI, Pod Saragossą, Wjazd Ludwika XVIII do Paryża, Francuzi w Poznaniu, Baśka markietanka, Włosy cesarza, Obrona Gdańska, Egipt, Pod Lipskiem, San Domingo, Ostatni ordynans. Oprawa w kolorze czerwonym.
140.–
Sprzedano za: 440.–
1011.
GIERTYCH Jędrzej – Rola dziejowa Dmowskiego. Rok 1914. T. 1. Chicago 1968. Nakł. Komitetu Wydawn. 8, s. XV, [1], 812. opr. pł. z epoki. Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, nr 6.
Stan bardzo dobry. Więcej nie wyszło, choć planowano wydać [z przedmowy: "Drugi tom, noszący tytuł "Wersal", ukaże się później. Projektowane jest nadto wydanie tomu obejmującego prace różnych autorów ku uczczeniu pamięci i zasługi Romana Dmowskiego. Te trzy tomy razem stanowić będą księgę pamiątkową, wydaną z racji przypadającego w 1964 stulecia urodzin Dmowskiego i 25-lecia jego śmierci oraz przypadającego w 1969 r. 50-lecia Wersalu"]. Prezentowany tom 1 z podtytułem "Rok 1914" zaw. rozdziały: Strategia odbudowy państwa polskiego, Postawiony główny cel: pokonanie Niemiec, Przygotowanie Polski do wielkiej wojny, Przezwyciężenie strategii powstańczej: wstęp, rok 1904, rok 1905, rok 1914, Sojusz z carską Rosją, Grunwald i Marna, Niebezpieczeństwo rosyjskiego pokoju odrębnego. Na końcu indeks nazwisk i miejscowości.
220.–
Sprzedano za: 300.–
1012.
GŁĘBOCKI Józef Teodor – Napad Karola Gustawa Szwedzkiego na Polskę za Jana Kazimierza w latach 1655-1656-1657. Napisał ..., oficer artyleryi polskiej. Kraków 1861. Wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego. 8, s. 76, [1]. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł. Zapiski (niezwiązane z tematem) na dwóch ostatnich stronach.
1013.
GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Kraków 1866. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 8, s. 55, [1]. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia na początku, stan dobry. Zaw.: Usiłowania we względzie zaprowadzenia szkoły wojskowej w Polsce, Ustanowienie korpusu kadetów za Stanisława Augusta, Szkoły wojskowe po rozbiorze kraju, Szkoły wojskowe w Królestwie Polskiem Kongresowem.
1014.
GOCZAŁKOWSKI Wojciech – Wspomnienia lat ubiegłych skreślił ..., b. Oficer 1go pułku Ułanów b. wojsk polskich. T. 1-2. Kraków 1862. Nakł. autora. 16d, s. [4], 159, [2], tabl. 8; [2], 152, tabl. 8. opr. wsp. pł.
Banach 614; Maliszewski 1764. Miejscami wyraźne zabrązowienia papieru, zaplamienia, w t. 1 pierwsze karty podklejone w grzbiecie, brak spisu treści na końcu t. 2. Tomy zaw. 16 litografii (z czego dwie frontispisowe), w tym 7 kolorowanych, co niezbyt częste - zwykle kolorowano jedynie frontispisy. Tablice sygnowane: "Rys. B. Gąsiorowski, lit. B. Z. Stęczyński".
W. Goczałkowski (1810-1866) - oficer 1 pułku ułanów, uczestnik powstania listopadowego w Królestwie i na Litwie. "Wspomnienia" zawierają materiał "bezpośredni i wartościowy, szczególnie dla poznania dziejów korpusu gen. Chłapowskiego" (PSB).
300.–
Sprzedano za: 460.–
1015.
GODYŃ Zygmunt – Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II. wojnie światowej. Londyn 1976. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej". 8, s. 124. brosz. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej", nr 6.
Stan dobry. Wydano 500 egz. Nieliczne notatki w tekście, na końcu odręczna adnotacja "Poprawki autora" i podpis tegoż. Zaw.: Tło historyczne i uwagi wstępne, Sytuacja związków operacyjnych i taktycznych kawalerii i broni pancernej po 17.IX.1939 r., Losy jeńców polskich w rękach sowieckich, Sytuacja na terenach wschodnich R.P. w latach 1939-1945, Straty spośród najstarszych stopniem i funkcją kawalerzystów i pancernych, Lista imienna strat kawalerzystów i pancernych, Lista imienna strat kawalerii w poszczególnych pułkach, Wykaz pozycyj wątpliwych i błędnych na "listach katyńskich".
100.–
Sprzedano za: 180.–
1016.
[GOŁĘBIOWSKI Łukasz] – Spis rzeczy zawartych w 4 tomach opisujących zwyczaje i obyczaje Polaków. [Warszawa 1830. Nakł. autora]. 8, s. LXXII, [4]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Zapiski inwentarzowe na pierwszej stronie, miejscami niewielkie zaplamienia. Zachowane stare okł. z papieru marmoryzowanego. Osobno wydany zbiorczy indeks do czterech książek Ł. Gołębiowskiego (Ubiory w Polszcze, Lud polski, Gry i zabawy, Domy i dwory). Na końcu errata do wszystkich tomów. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 900.–
1017.
GRUBIŃSKI Wacław – Między młotem a sierpem. Londyn 1948. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. 16d, s. 365. brosz.
Polonica 4803. Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Wspomnienia z okresu uwięzienia autora w Gułagu w ZSSR. Pisarz w styczniu 1940 został aresztowany we Lwowie przez NKWD i jako autor opublikowanej w 1921 komedii "Lenin", skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat łagru.
70.–
Sprzedano za: 80.–
1018.
GRYDZEWSKI Mieczysław – 150-lecie rzezi Pragi. Włochy 1945. Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 16d, s. 34. brosz.
Polonica 4818b. Środkowe dwie karty luzem, stan dobry. Piecz., numer inwentarzowy. Broszura autorstwa byłego redaktora naczelnego "Wiadomości Literackich", późniejszego redaktora londyńskich "Wiadomości". Kilka ilustracji w tekście.
64.–
Sprzedano za: 90.–
1019.
GRYNWASER Hipolit – Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-'62 w świetle źródeł archiwalnych. Warszawa 1938. Instytut Gospodarstwa Społecznego. 8, s. [8], 196, [1]. brosz.
Grzbiet pożółkły, stan dobry. Przekreślona piecz. bibliot. Karta tyt. również po francusku. Całość podzielona na trzy zasadnicze działy: Rozwój kwestii agrarnej w latach 1861-'62, Opisy szczegółowe znaczniejszych zajść, Załączniki.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1020.
GUMMERUS Herman – Pilsudskis saga. Polens genrejsning. Oversat af Ingeborg Stemann. København 1937. Levion & Munksgaard, Ejnar Munksgaard. 8, s. 265, [2], tabl. 8. brosz.
Obw. oklejona folią, wewnątrz stan dobry. Podpis własn., ślepy tłok własn. Biografia Piłsudskiego po duńsku.
80.–
Sprzedano za: 220.–
1021.
HAISIG Marian – Sfragistyka szlachecka w świetle archiwaliów lwowskich. (Z 9 tablicami pieczęci). Lwów 1938. Zasiłkiem Min. Wyznań Religijnych [...] oraz grona profesorów Wydz. Humanistycznego UJK. 8, s. 76, [1], tabl. 9. brosz. Prace Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJK, t. 2, zesz. 1.
Okł. nadkruszona, z ubytkami, zaplamienia narożnika tablic. Dedykacja autora (?). Opis 164 pieczęci szlacheckich uszeregowanych wg herbów, opracowanych na podstawie materiałów zebranych w lwowskich zbiorach i archiwach.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1022.
HARTLEB Kazimierz – Działalność kulturalna biskupa-dyplomaty Erazma Ciołka. Lwów 1929. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 16d, s. 173, [3], tabl. 5. opr. wsp. skóra.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Wyd. dedykowane IV Zjazdowi Bibliofilów w Poznaniu. Zaw. m.in.: Na dworze biskupa-mecenasa, Pobyt w Rzymie w r. 1501 i jego przejawy, Mikołaj Husowczyk i Wapowski na dworze rzymskim Ciołka, Umiłowania artystyczne i bibliofilskie. Na końcu opis 50 obiektów z biblioteki biskupa. Oprawa introligatorni braci Strusińskich (naklejka na tylnej okł.).
1023.
[HOŁÓWKO Tadeusz] – Duch wojska narodowego. Warszawa 1919 [właśc. VII 1942]. TWZW. 16d, s. 56. brosz.
Chojnacki I 316. Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., przetarcie grzbietu. Druk konspiracyjny. Ukazało się pod red. S. Roweckiego, T. Pełczyńskiego i J. Rzepeckiego. Okładkę projektował Czesław Piotrowski. "Fragmenty z książki T. Hołówki 'Oficer polski' (Warszawa 1921), opatrzone przez wydawcę nowymi rozdziałami: Dziejowa chwila, Druga wojna światowa, Wskazania" (Chojnacki).
1024.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Ścieżka obok drogi. Warszawa 1939. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 8, s. 335, [1]. opr. pł. z epoki, górne obcięcie barwione.
Skrzypek 3085. Grzbiet spłowiały, wyklejki pożółkłe, brak karty przedtyt. Podpis ochronny autorki na odwrocie karty tyt. Egz. nr 293 (z 2.250 wydanych). Wspomnienia o współpracy z Józefem Piłsudskim (w l. 1915–1917 była jego sekretarką).
120.–
Sprzedano za: 140.–
1025.
ISAKOWICZ Isaak – Odprawa Autrowi Broszury "Głos do ziomków Obrządku Ormiańsko-katolickiego". Wiedeń 1861. Druk. K. Gerolda Syna. 16d, s. 29. opr. wsp. pł.
Miejscami wyraźne zażółcenia papieru. Polemika z wydaną anonimowo broszurą Michała Torosiewicza. Dołączono kserokopię kolejnego głosu w dyskusji: "Odpowiedź Księdzu Isakowiczowi na jego 'Odprawę' broszury 'Głos do ziomków [...]'". Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1026.
JASKOWSKI Arnold – Kampania norweska. (51 ilustracji w tekście). Glasgow 1944. Książnica Polska. 8, s. 173, [2]. opr. oryg. pł.
Polonica 5956. Brak obw., okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw.: Ogólny rzut oka na kampanię w Norwegii, Kampania północno-norweska, Bitwa o Narvik. Nieczęste.

Judaika

1027.
BAŁABAN Majer – Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce. Dla klas wyższych szkół średnich. Lwów-Warszawa-Kraków. Ossolineum. 8. brosz.
T. 1: Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego. Wyd. VI. [1937]. s. [4], 343.
T. 2: Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich. Wyd. III. [nie przed 1924]. s. 384.
T. 3: Od wygnania Żydów z Hiszpanji do rewolucji francuskiej (od Zygmunta Starego do trzeciego rozbioru Polski). 1925. s. [4], 446, [1].
Zaplamienia tylnej okł. t. 3, grzbiet t. 3 obcy, grzbiety spłowiałe, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięte, częściowo nierozcięte. Komplet trzech tomów klasycznego międzywojennego podręcznika historii Żydów i ich dorobku kulturalnego.
180.–
Sprzedano za: 340.–
1028.
BOCQUET Władysław – Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. Warszawa [cop. 1942]. Wyd. Polskie. 8, s. 552. opr. oryg. kart.
Góra 636. Grzbiet spłowiały, otarcia opr., wyklejki podklejone paskami papieru, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Antysemicka publikacja z czasów okupacji niemieckiej.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1029.
[BRZEZIŃSKI-DUNIN Leonard]. L. Chrześcijański [pseud.] – Wyprowadzenie żydów z pośród narodów i Zgromadzenie z ziem, do których rozprószeni. [...]. Kraków 1931. Nakł. autora. 8, s. 14. brosz.
Prawy margines ze śladami wilgoci, poza tym stan dobry. Piecz.: "Chrześcijański Front Gospodarczy, Koło Prokocim". Broszura antysemicka. Na końcu: "Nadszedł czas zgromadzenia żydów z ziem do których są rozproszeni i wysiedlenia ich z pośród narodów, aby w ten sposób pobawić wszystkie narody tej plagi, jaką jest międzynarodowe żydostwo".
1030.
FICOWSKI Jerzy – Odczytanie popiołów. Warszawa 1988. Iskry. 16d, s. 45, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. II. Tom wierszy. zaw. m.in.: Ściana płaczu, Do Jeruszalaim, Epitafium żywcem umarłego, Sześcioletnia z getta, Pożydowskie, List do Marc Chagalla, Pismo umarłego cmentarza.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1031.
GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. Warszawa [1923]. Gebethner i Wolff. 16d, s. XII, 266, [4]. brosz.
Otarcia okł., ubytek grzbietu. Na karcie tyt. ekslibris (zaklejona piecz.?), podpis własn. Zaw.: Chazarowie i ich stosunek do żydów w Polsce i na Rusi, Liczebność żydów według Województw, Pojawienie się żydów na Rusi i ich rozrost, Rola żydów w ekonomice i życiu Rusi, Straszne dni, Hajdamaczyzna i Koliszczyzna, Żydzi w poezji i w literaturze ludowej ruskiej.
1032.
GUÉNÉE Antoine – Lettres de quelques juifs allemands et polonais a M. de Voltaire, avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses oeuvres. Suivies des Mémoires sur la fertilité de la Judée; par l'abbé Guénée. Nouvelle édition. T. 1-5. Paris 1826. Bibliot. Cathiloque. 16, s. LVI, 385; XIII, [1], 428; XV, [1], 426; XII, 348; VI, 335. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietów, brak karty tyt. w t. 1, w t. 5 spis treści przestawiony na koniec, drobne zaplamienia wewnątrz. Ekslibris "de Caieu de Vadicourt Abbeville". Listy Żydów niemieckich i polskich do Woltera. Ukazało się w serii "Bibliothèque Catholique".
1033.
LANGNAS Saul – Żydzi a studja akademickie w Polsce w latach 1921-1931. (Studjum statystyczne). Lwów 1933. Centrala Żyd. Akad. Stow. Samopom. Środowiska Lwowskiego. 8, s. 65, [13]. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu. Dublet bibliot. (zapiski inwentarzowe, piecz.). Zaw. m.in.: Żydzi a ogół młodzieży akad. w l. 1921-1931, Żydzi na poszczególnych uczelniach, Mężczyźni a kobiety, Co studjuje żyd. młodzież akad., Tablice statystyczne.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1034.
MASZEWSKA-KNAPPE Janina – Walka z ubojem rytualnym w Europie. Odczyt, wygłoszony w wielkiej sali Polskiego Tow. Higienicznego [...]. Warszawa 1936. Druk. Artystyczna. 8, s. 46. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Tortury uboju rytualnego, Ubój rytualny jest nakazem religii mojżeszowej, Wprowadzenie uboju humanitarnego w Europie, Strona ekonomiczna zagadnienia.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1035.
NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. Warszawa. Red. Majer Bałaban. Wyd. R. Szereszowski. 8. opr. bibliot. ppł.
R. 1, [t. 1], nr 3: VIII 1924. s. [4], [317]-476.
Czas. BJ 5, 304. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.  Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści do tomu 1. Zaw. m.in.: M. Kanfer "Natan Birnbaum (W 60 rocznicę urodzin)", M. Bałaban "Karaici w Polsce. V. Łuck", M. Grodzieński "Dziennik mej podróży po Palestynie", R. Lilientalowa "Żywot Mojżesza na podstawie legend żydowskich", N. Majzel "Rzut oka na literaturę żydowską lat ostatnich (1912-1924)", L. Frenk "Testament Judyty Jakubowicz-Zbytkower", S. Asz "Wuh Mozes". Ukazało się 6 zesz. w dwóch tomach, wszystkie w 1924. Nieczęste.
* * *
1036.
JUDASZE. Krótka historja o wszechpolakach. Kraków 1913. Nakł. "Przyjaciela Ludu", Druk. Narodowa. 16d, s. 48. brosz. Bibljoteczka "Przyjaciela Ludu".
BP 99964. Okł. nieco zaplamione, skrajne kary nieco zabarwione na czerwono od koloru okładek, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Początki narodowej demokracji w Królestwie i Galicji, Wzrost narodowej demokracji w Galicji, Polityka narodowej demokracji w Królestwie i jej rozbicie, Rozwój i upadek narodowej demokracji w Galicji.
64.–
Sprzedano za: 130.–
1037.
KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Wyprawa wileńska. Warszawa [ca 1921]. Tłocznia W. Łazarskiego. 8, s. 48. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, blok poluźniony. Piecz. bibliot. Obrazek z wojny polsko-bolszewickiej. Zdobniki K. Stefanowicza, zdjęcia J. Bułhaka.
60.–
Sprzedano za: 160.–
1038.
KARPIŃSKI Stanisław – Na skrzydłach huraganu. T. 1-4. London 1976-1977. Veritas. 16d, s. 328, tabl. 4; [329]-651, [3]; 227, [1], tabl. 4; [229]-477, [1], VII, [3], 13, [1]. opr. oryg. pł., obw. w 2 wol. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 81-82, 83-84.
Obw. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Obw. proj. Janina Chrzanowska, ilustracje Heleny Tornau. Zawiera:
T. 1: Zarzewie konfliktu światowego, Tragiczny wrzesień, Na rumuńskim etapie, Cień upadku Francji
T. 2: Epopeja brytyjska
T. 3: Cienie dramatu
T. 4: Tragikomedia zwycięstwa.
Na końcu tomu 4 obszerny indeks nazwisk do wszystkich czterech tomów. Ze skrzydełka obw.: "Wydanie książki o tym tytule, napisanej przez generał pilota Stanisława Karpińskiego w 4 tomach jest największym wydarzeniem w powojennej literaturze lotniczej. Napisana w stylu pamiętnikarskim, oparta niewątpliwie na skrzętnie prowadzonych zapiskach osobistych autora, popartych później wspomnieniami innych bliskich mu osób oraz źródłowych studiach historycznych, ma przede wszystkim dużą wartość jako praca historyczna.".
180.–
Sprzedano za: 220.–
1039.
KARSKI Jan – Mon témoignage devant le monde. (Histoire d'un état secret). Paris 1948. Éditions S.E.L.F. 8, s. 355, [1]. brosz.
Polonica 6456. Otarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu i narożnika przedniej okł. oraz pierwszych kart, papier pożółkły. Wspomnienia legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, zawierające jedną z pierwszych relacji o zagładzie Żydów w obozach koncentracyjnych. Książka ukazała się po raz pierwszy po angielsku w 1944.
120.–
Sprzedano za: 300.–
1040.
KARSKI Jan – Story of a Secret State. Boston [USA] 1944. H. Mifflin Comp. 16d, s. VI, 391. opr. oryg. pł.
Polonica 6459. Drobne zaplamienia, stan dobry. Wyd. I. "W 1944 r. na polecenie rządu emigracyjnego w Londynie, po nieudanej próbie nakręcenia filmu poświęconego swojej misji, Karski napisał 'Tajne państwo' (Story of a Secret State). Książka ukazała się w listopadzie 1944 r. w Bostonie i zrobiła w USA furorę. Dopiero z niej Amerykanie dowiedzieli się o walce i cierpieniach Polaków, o roli państwa podziemnego, a także o zagładzie Żydów. Prasa amerykańska oceniła książkę entuzjastycznie. 'Tajne państwo' szybko stało się bestsellerem, a jego sprzedaż sięgnęła 400 tysięcy egzemplarzy" (Wikipedia)
J. Karski (1914-2000) - działacz konspiracyjny, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, po wojnie zamieszkał w USA.
150.–
Sprzedano za: 850.–
1041.
KNEBLEWSKI Lucjan M. – Nie taki murzyn czarny. Wspomnienia z Afryki. (Z Nigeryjskiego Pułku Królewskich Zachodnio-Afrykańskich Sił Granicznych). Edinburgh 1946. Składnica Księgarska. 16d, s. 282, [2]. opr. oryg. pł.
Polonica 6762. Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Na północ, gdzie wieje "harmattan", Serca i myśli na równik rzucone, "Marzuk" Emira Kano przychodzi pierwszy, Żona za 15 szylingów, Na murzyńskim jarmarku, Generał Sikorski nie żyje, Audu Gwombe woli Marlenę Dietrich, Kolonizujemy Nigerię, Nie ma Boga, tylko Allah, Wracamy nad Firth of Forth.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1042.
[KOMITET Opiekóńczy [!] Krakowski nad wsparciem rannych czuwaiący]. Wyciąg z protokółu posiedzeń ogólnych ... Warszawa 1831. 16d, s. 16. brosz.
Załamania krawędzi kart, drobne zaplamienia. Omówienie działalności komitetu oraz rozliczenie finansowe za III 1831. M.in.: "wniosek słuszny Członków Rady Komitetu z prywatnych korrespondencyj wypływający, iż na potrzeby rannych i cierpiących stosownem będzie zakupienie śliwek suszonych, spowodował Radę Komitetu [...] uskutecznienie powyższego kupna".
120.–
Sprzedano za: 120.–
1043.
[KOMITET Opiekuńczy Krakowski nad wsparciem rannych czuwaiący]. Wyciąg z protokółu posiedzeń ogólnych ... z miesiąca czerwca. [Kraków] 1831. 16d, s. [2], 24, 2. opr. nieco późn. ppł.
Okł. nieco otarte, przednia zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Włodzimierza Tomanka. Omówienie działalności komitetu oraz rozliczenie finansowe za VI 1831. Sprawy śliwek ciąg dalszy: "Co do dawniey zakupionych Sliw które miały bydź wisłą [!] do Warszawy spławione, Rada wziąwszy na uwagę niebezpieczeństwo tego transportu, postanowiła wezwać Delegacyą z Obywateli [...], aby transportem lądowym tychże Sliw [...] zaięli się". Na końcu dodana dwustronicowa "Modlitwa Polaków do Boga".
140.–
Sprzedano za: 140.–
1044.
KONARSKI Feliks (Ref-Ren) – Historia Czerwonych maków. Londyn 1961. Nakł. autora. 8, s. 71. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. M. W. Żebrowskiego. Okł. i rysunki w tekście Feliks Fabian. Wspomnienia autora tekstu znanej pieśni w 17. rocznicę bitwy o Monte Cassino.
48.–
Sprzedano za: 140.–
1045.
KONOPCZYŃSKI Władysław – Krwawe dni nad Górną Wartą. Konfederacje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach 1768-1772. Łódź 1930. Oddz. Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. 8, s. [4], 60, mapy 2. brosz. Odb. z "Rocznika Oddz. Łódzkiego PTH".
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1046.
KOPAŃSKI Stanisław – Wspomnienia wojenne 1939-1946. Londyn [1961]. Veritas. 16d, s. 394, [5], tabl. 4, mapa luzem 1. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 54.
Skrzypek 6195. Obw. otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obw. proj. Janiny Chrzanowskiej. Zaw. m.in.: W sztabie Naczelnego Wodza podczas kampanii wrześniowej, Na linii Maginot, Z Brygadą Strzelców Karpackich w składzie Armii Francuskiej na Lewancie, W Palestynie, Tobruk, Okupacja Cyrenaiki, Pobyt w Wielkiej Brytanii, W składzie Armii Polskiej na Wschodzie w Iraku, Z Polskimi Siłami Zbrojnymi po wojnie i cofnięciu uznania przez państwa Zachodu legalnym władzom polskim. Indeks nazwisk.
68.–
Sprzedano za: 120.–
1047.
KOPEĆ Bohdan – Wychodźtwo sezonowe z Ziemi Wileńskiej do Łotwy. Wilno 1938. Zakł. Graficzne "Znicz". 8, s. VIII, 176, tabl. 1. brosz. Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, nr 20.
Stan dobry. Rozprawa doktorska B. Kopcia (1910-1987) - inżyniera rolnika, absolwenta USB, obroniona dwa miesiące przed wybuchem II wojny.
70.–
Sprzedano za: 170.–
1048.
KOROLEC Stefan Stanisław – Bojowe środki chemiczne. Przedmowę napisał Walery Jasiński. Wyd. III uzupełnione. Warszawa 1934. Wydawnictwo Szkoły Gazowej. 8, s. XIII, [1], 149, [1], tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podkreślenia ołówkiem. Omówienie trzech podstawowych grup bojowych środków chemicznych: gazów bojowych, substancji dymotwórczych, środków zapalających. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1049.
KOSIANOWSKI W[ładysław] – Armja morska jako gwarantka bezpieczeństwa Polski. Gdańsk 1930. Nakł. własny. 8, s. 32. brosz.
Nieznaczne załamania narożników okł., stan dobry. Broszura autorstwa komandora ppor. Marynarki Wojennej, W. Kosianowskiego, uczestnika walk w I wojnie i wojnie polsko-bolszewickiej, późniejszego dowódcy statku-pułapki "Notre Dame d'Etel" w latach II wojny, działacza emigracyjnego.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1050.
KOT Stanisław – Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Kraków 1919. Krakowska Spółka Wydawnicza. 8, s. VIII, 253, [2]. brosz.
Stan dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Przegląd opinii o Polsce od średniowiecza do końca XVIII w. Zaw. m.in.: Opinie Włochów o Polsce, Znajomość Polski we Francyi, Pochwały "monarchomachów", Ostatnie lata potęgi Rzpltej (1600-1648), Upadek Polski w literaturze wieku XVIII.
60.–
Sprzedano za: 90.–
1051.
KOTKOWSKI Zygmunt – Na kontynencie afrykańskim. Oddział Służby Transportowej S[amodzielnej] B[rygady] S[trzelców] K[arpackich] i głosy na drogach żołnierzy Brygady. Londyn 1972. Druk: Hornsey Printers Co. 8, s. XVI, 510, tabl. 16. brosz.
Stan dobry. W trzydziestą rocznicę (1942-1972) zakończenia działań bojowych Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich [S.B.S.K.) w Afryce Północnej. Na końcu indeks alfabetyczny.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1052.
KOZŁOWSKI Edmund – Mieszczaństwo w Polsce przed Konstytucyą i w Konstytucyi 3-go Maja 1791 r. Odczyt wygłoszony w Bochni dnia 3-go Maja 1896 r. Kraków 1896. Nakł. autora. 8, s. 23. brosz.
Stan dobry.  Dochód ze sprzedaży przeznaczono na odnowienie katedry wawelskiej.
1053.
KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Lwowski kadet 1934-39. Umundurowanie, broń. Londyn 1983. Nakł. autora. 8, s. 40. brosz.
Stan dobry. Wydano 300 egz. Ilustracje w tekście. Zaw.: Trochę historii, Okres próby, Umundurowanie, uzbrojenie i oporządzenie, Kadet w Obronie Lwowa 1939 roku.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1054.
KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 1-19. Londyn 1982-1986. Nakł. autora. 8. brosz.
Załamania narożnika kart pierwszego zeszytu, stan dobry. Do kompletu brak ostatniego, 20. numeru i uzupełnień. Zeszyty obj. 60-96 s. Wydawano początkowo w nakładzie 500, później 300 egz. Oparte na krajowych i emigracyjnych źródłach zestawienia oficerów Wojska Polskiego poległych, straconych i zmarłych w czasie II wojny oraz listy personalne poszczególnych polskich jednostek walczących we IX 1939.
380.–
Sprzedano za: 950.–
1055.
KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r. Zesz.: 1-17, Skorowidz rzeczowy, Skorowidz nazwisk. Londyn, IX 1970-XII 1974. 8. opr. wsp. pł. w 2 wol. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Maszynopis powielany, ilustracje w tekście. Tytuł okł.: "Piechota 1939-1945". Każdy zeszyt obj. 68-104 s., skorowidze: 156 i XXVIII s. Do ostatniego zeszytu dołączona mapa rozmieszczenia pułków piechoty w 1939. Dołączono skorowidz rzeczowy do całości (s. XXVIII).
360.–
Sprzedano za: 1.600.–
1056.
KRYSKA-KARSKI T[adeusz], ŻURAKOWSKI S[tanisław] – Generałowie Polski Niepodległej. London 1976. Nakł. autorów, Druk: Figaro Press. 8, s. X, 178. brosz.
Okł. otarte, niewielkie naddarcia marginesów, blok lekko poluźniony, miejscami podkreślenia ołówkiem - egz. używany. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Ilustracje w tekście. Wyd. I. Na końcu alfabetyczny spis generałów. Dołączono: "Generałowie Polski Niepodległej. Uzupełnienia - poprawki, dodatkowe zdjęcia". Londyn 1977, s. [12].
100.–
Sprzedano za: 200.–
1057.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Ostatnia kampania konna. Działania jazdy polskiej przeciw Armii Konnej Budiennego w 1920 roku. Przedmowa Stanisław Kopański. London 1971. Veritas. 16d, s. 377, [1], V, [1], tabl. 2, mapy luzem 4. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Przeglądu Kawalerii, t. 1; Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 73.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje i mapy w tekście. Obw. proj. Bogdan Żarkowski. Ze skrzydełka obw.: "Książka niniejsza nie jest zwykłym wspomnieniem wojennym. Przedstawia nam zupełnie wyjątkowy i już niemalże zapomniany typ walki, prawdopodobnie niepowtarzalny w przyszłych wojnach, odkąd na polu bitwy motor zdobył przewagę nad koniem.".
K. Krzeczunowicz (1894-1988) - prozaik, historyk wojskowości, uczestnik wojny 1920 jako dowódca 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego, po wojnie zamieszkał we Francji, później w Wielkiej Brytanii.
120.–
Sprzedano za: 440.–
1058.
KRZECZUNOWICZ Kornel – Ułani księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945. Londyn 1960. B. Świderski. 8, s. 316, [5], tabl. 16. opr. oryg. pł., obw.
Naddarcia obw., poza tym stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 700.–
1059.
KSIĄŻKA pamiątkowa Szkół Młodszych Ochotniczek. London [1976]. Wyd. Zw. Szkół Młodszych Ochotniczek, Gryf Printers. 8, s. 269. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Ilustracje w tekście. Oprac. z inicjatywy komendantki Teodory Sychowskiej komitet redakcyjny w składzie: Helena Bauer, Zofia Kosińska, Danuta Kossakowska, Maria Muchlińska, Iwona Romer, Aniela Stepan, Alina Terpiłowska, Nuna Zakrzewska.
Szkoła Młodszych Ochotniczek - w 1942 zaczęły przybywać ze Związku Sowieckiego do Palestyny junaczki. Zgrupowano je w obozie Rehovoth. Z obozu rozsyłano je do szkół w Palestynie i Egipcie. Palestyna stała się ośrodkiem szkół średnich pod opieką Wojska Polskiego.
1060.
KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Strategja Wielkiej Wojny 1914-1918. Kraków-Warszawa 1921. Nakł. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 142. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Zaw. części: od wybuchy wojny do końca września 1914, od jesieni 1914 do lata 1915, od maja do końca 1915, rok 1916, rok 1917, rok 1918, Spojrzenie na całość. Na końcu skorowidz.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1061.
[LANGE Wojciech] – O przyczynach upadku naszego kredytu, wraz z myślą podźwignienia tegoż. Przez W*** L888 [krypt.]. Warszawa 1820. Druk. J. C. Królewskiey Mości Rządowey. 8, s. 51. brosz.
Wyraźne ślady zawilgocenia, mocne zabrązowienia w grzbiecie. Tytuł nagłówkowy: "Rys historyczny Merkantylicznego systematu, iako gównieyszey przyczyny upadku kredytu na stałym Lądzie". Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 280.–
1062.
LASOCKI Zygmunt – Polacy w austrjackich obozach barakowych dla uchodźców i internowany. (Wspomnienia z czasów wojny światowej byłego posła do parlamentu austrjackiego). Kraków 1929. Nakł. autora. 8, s. 311, [1], VII, [1]. brosz.
Skrzypek 929. Przednia okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Praca dedykowana w druku ks. Adamowi Sapieże, metropolicie krakowskiemu. Zaw. m.in.: Ogólne uwagi o uchodźtwie, Baraki choceńkie, Baraki libnickie, Nowe transporty robotników sezonowych i ewakuowanych ze wschodniej Galicji, Aresztowania moskalofilów, Samosądy wojskowe, Podejrzenia o zdradę przeciwko Polakom, Nadużycia wojska w Galicji i Królestwie, Internowani legjoniści, Skrępowanie prasy, Omawianie nadużyć w parlamencie. Indeks nazwisk na końcu.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1063.
LEITGEBER Witold – W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939-1945. Od Coëtquidan do "Rubensa". London 1972. Veritas. 16d, s. 366, [2]. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 75.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na końcu indeks nazwisk. Ze skrzydełka obw.: Książka "nie tylko stanowi wartościowy przyczynek historyczny i jedyny w swoim rodzaju dokument czasów, ale także jest ujęty ciekawie i wzbudza zainteresowanie Czytelnika".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1064.
LELIWA-ROYCEWICZ Henryk – Batalion A.K. "Kiliński" w powstaniu warszawskim. Londyn 1979. Polska Fundacja Kulturalna. 8, s. 102. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Z przedmowy: "Starałem się, w moich wspomnieniach, z konieczną skrupulatnością przekazać tylko świadectwo moich działań, które zostały mnie osobiście powierzone przez dowództwo IV Rejonu A.K. Śródmieście-Północ. W okresie rozpoczynającym się od 5 września 9144 r., gdy w IV Rejonie A.K. Śródmieście-Północ przeprowadzone zostały zmiany na szczeblu dowództwa, o których ja nie zostałem poinformowany, mogą zaistnieć inne opisy walk różne od mojej relacji. Nie mogą one w żadnej mierze zmienić faktów podanych przeze mnie, mogą być tylko - w wyjątkowych wypadkach - ich uzupełnieniem.".
1065.
LENGNICH B. [Gotfryd] – Prawo pospolite Królestwa Polskiego. Wyd. nowe, w poprawnem tłómaczeniu obadwa łacińskie połączające. Kraków 1836. Redakcja Kwartalnika Naukowego. 8, s. XVI, [2], 544. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. z uzupełnionymi ubytkami, naklejona na arkusz papieru, miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. Leona Cyfrowicza (1844-1904) - krakowskiego prawnika, profesora UJ, dziennikarza. Dwa tomy w ciągłej paginacji. Historia polskiego prawa publicznego wydana po raz pierwszy po łacinie w 1742, ponownie w 1765, wprowadzona przez Konarskiego do Collegium Nobilium jako podręcznik. Niniejsza edycja jest pierwszym wydaniem po polsku, opracowanym przez A. Helcla. "Niezbędne do dziś vademecum każdego historyka polskiego" (PSB). Nieczęste.
640.–
Sprzedano za: 640.–
1066.
LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. Łuków 1931. Druk. Wydz. Powiatowego. 8, s. 135, [1]. opr. pł. zdob. z epoki.
Skrzypek 968. Zabrudzenia przedniej okł. i dolnej krawędzi tylnej, wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. odręcznie malowana kompozycja z powstańczym herbem Polski, Litwy i Rusi oraz dwoma czerwonymi  sztandarami z Matką Boską i Orłem Białym. Ze wstępu: "przebieg sprawy o wykłady po polsku religji w szkołach na Podlasiu".
300.–
Sprzedano za: 400.–
1067.
LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. Łuków 1931. Druk. Wydz. Powiatowego. 8, s. 135, [1]. brosz.
Skrzypek 968. Okł. pożółkłe, papier pożółkły. Dublet bibliot. (piecz.). Pamiętnik S. Lewickiego (1853-1933) - działacza narodowego i społecznego o dziesięcioletniej walce o polską szkołę i o swojej pracy w Akcji Katolickiej.
1068.
LORYS Jan – 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa. Polskie wojska desantu powietrznego w II wojnie światowej pod Arnhem-Driel 1944. Lista uczestników. Londyn. IV 1987. Inst. Pol. i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 8, s. 148. brosz. Materiały Dokumenty Źródła Archiwalia, zesz. 3.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Tytuł, wstęp również po angielsku.
64.–
Sprzedano za: 220.–
1069.
LOVE of Country, or Sobieski and Hedwig. Compiled and translated by Trauermantel. Boston 1856. Crosby, Nichols & Co. 16d, s. VI, [2], 260, tabl. 6. opr. oryg. zdob.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie ubytki krawędzi grzbietu, papier mocno zabrązowiony. Dwie opowieści z polskiej historii: o Janie III Sobieskim i o królowej Jadwidze ozdobione 6 barwnymi ilustracjami na tablicach. Na końcu krótki rozdział: "Traditions of Polish History".
220.–
Sprzedano za: 500.–
1070.
[LUTOSŁAWSKI Aleksander Tadeusz] – Face to Face. Great Britain and Poland. Edited by Peter Jordan [pseud.]. Second Revised Edition. London [1941]. A. Wilmot. 16 podł., s. [84]. brosz.
Polonica 9098. Niewielkie otarcia i zaplamienia okł., stan dobry. Piecz. księgarska. Tytuł okł.: "Face to Face. My i oni". Tekst po angielsku i po polsku. Zestawienie fotografii ukazujących podobne miejsca, budynki, obiekty przemysłowe, zwyczaje, obchody w przedwojennej Polsce i w Wielkiej Brytanii. Blok książki przewiązany oryginalnie biało-czerwonym sznurem.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1071.
MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedmową Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kulturalno-Oświatowej P.O.W. Warszawa 1936. Zakł. Graf. "Antiqua". 8, s. [6], V, [1], 546, [5], tabl. 16, tabela rozkł. 1. brosz.
Podklejony ubytek przedniej okł., tylna okł. i sąsiadujące karty lekko pofałdowane. Słowa następujące po "Pod egidą" zaczernione stemplem. Na dużej tablicy rozkł.: "Tablica poglądowa Władz Ustawodawczych i Wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej". Zaw.: Sejmowładztwo. Sejm Konstytucyjny 19-1922, Pierwszy Sejm Ordynaryjny 1922-1927, Epoka Piłsudskiego, Drugi Sejm Ordynaryjny 1928-1930, Trzeci Sejm Ordynaryjny 1930-1935.
1072.
MARS. Podręcznik wojskowy dla młodszego oficera, oficera rezerwy i przysposobienia wojskowego. Lwów-Warszawa-Kraków 1927. Ossolineum. 16d, s. XXIII, [5], 643, tabl. rozkł. 2. opr. oryg. pł.
Brak karty przedtyt., drobne zaplamienia, stan dobry. Podpis własn. W komitecie redakcyjnym m.in.: W. Pieniążek, J. Pryziński, J. Englisch. Zaw. m.in.: Rozpoznanie, Marsze, Postoje, Ubezpieczenia marszu, Walka, Partje i wojna partyzancka, Piechota - jej znaczenie, Ogień piechoty, Teorja strzału, Granaty ręczne i karabinowe, Kompanja karab. maszyn., C. k. m. w walce, Obrona, Czołgi, Walka zaczepna, Natarcie, Pułk w odwrocie, Walka gazowa, Kawalerja, Artylerja polowa, Artylerja konna, Artylerja górska, Artylerja przeciwlotnicza, Lotnictwo, Łączność, Wojaka i służba saperów, Samochody pancerne, Pociągi pancerne, Zaopatrywanie, Ewakuacja, Pragmatyka oficerska.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1073.
MITKIEWICZ Leon – Z gen. Sikorskim na obczyźnie. Paryż 1968. Instytut Literacki. 8, s. 398. brosz. Biblioteka "Kultury", t. 157, Dokumenty.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Na końcu indeks nazwisk.
60.–
Sprzedano za: 320.–
1074.
[MITZENMACHER Józef]. Jan Alfred Reguła [pseud.] – Historja Komunistycznej Partji Polski w świetle faktów i dokumentów. Wyd. II rozszerzone i uzupełnione. Warszawa 1934. Zakł. Graf. Drukprasa. 8, s. 343. brosz.
Załamania krawędzi okł., drobne zaplamienia. Piecz. Ambasady RP w Paryżu z lat międzywojennych. Z przedmowy: "Mimo, że Komunistyczna Partja Polski liczy już lat 15 istnienia, dotąd nikt jeszcze nie napisał jej historji [...]. Tłumaczy się to przedewszystkiem absolutnym brakiem [...] samodzielności nietylko organizacyjnej, ale także polityczno-ideologicznej, Komunistyczna Partja Polski była zawsze tylko odbiciem Międzynarodówki Komunistycznej, a raczej Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partji bolszewików".
140.–
Sprzedano za: 300.–
1075.
MOCHNACKI Maurycy – Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 1-2. Poznań 1863. Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. [10], 387; [8], 445. brosz. Dzieła ... Wyd. jedynie prawne, t. 2-3.
Otarcia okł., załamania pierwszych kart w t. 2, zaplamienia w t. 2, miejscami większe lub mniejsze zabrązowienia papieru. Egz. nierozcięte. Dwa tomy z pięciotomowej edycji pism Mochnackiego, zawierające całość jednej z najważniejszych dzieł historyka.
220.–
Sprzedano za: 220.–
1076.
MORAWSKI Kazimierz Maryan – Ignacy Potocki. Cz.1: 1750-1788. Kraków-Warszawa 1911. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. 144, [7], tabl. 1. opr. późn. ppł. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 21.
Stan dobry. Następna część nie ukazała się. Rozszerzona rozprawa doktorska wybitnego historyka i publicysty.
80.–
Sprzedano za: 200.–
1077.
MOSBACH August – Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej. Zebrał ... Wrocław 1860. Nakł. autora. 8, s. [4], L, [2], 403, [1]. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu i okł., zaplamienia wyklejek, rozprasowane załamania narożników części kart, miejscami zabrązowienia papieru. Numery inwentarzowe na końcu. Bogaty wybór dokumentów źródłowych od 1206 do 1774 w układzie chronologicznym. W tym samym roku Mosbach wydał "Przyczynki do dziejów polskich z archiwum miasta Wrocławia". "Obie te pozycje potwierdzały historyczną łączność Śląska z pozostałymi ziemiami polskimi, co edytor akcentował w przedmowach i komentarzach. Współczesna krytyka (np. Aleksander Adamowicz) odniosła się do wydawniczych poczynań Mosbacha z dużym uznaniem" (PSB).
420.–
Sprzedano za: 420.–
1078.
MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. Warszawa 1928. Nakł. T. Złotnickiego. 4, s. [8], 128, A-L, [129]-563, [7], XI-XXII, tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia krawędzi okł., wyklejki lekko nadpęknięte w grzbiecie. Naklejka na karcie tyt. (zaklejona piecz.?). Oprawa w kolorze oliwkowym. Zaw. artykuły pośw. historii wojska w Polsce, udziałowi oddziałów polskich w bitwach I wojny św. i wojny 1919-1920, poszczególnym formacjom. Liczne ilustracje w tekście.
320.–
Sprzedano za: 440.–
1079.
MOŚCICKI Henryk – Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863. Tekst opracował ... Warszawa 1929. Wyd. Ministerstwa Robót Publicznych. 4, s. 325. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia krawędzi okł. i grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz, mimo to stan dobry. Zaw. 335 fotografii nagrobków, pomników, tablic pamiątkowych (wiele z nich na kresach wsch.) poświęconych uczestnikom walk o niepodległość w czasach insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego, wydarzeń lat 1846-1848, powstania styczniowego. W osobnym rozdziale zebrano plany ułatwiające odszukanie miejsc pamięci w terenie. Indeksy na końcu.
450.–
Sprzedano za: 450.–
1080.
MYSŁAKOWSKI Zygmunt, GROSS Feliks – Robotnicy piszą. Pamiętniki robotników. Studium wstępne. Kraków 1938. Księg. Powszechna. 8, s. [4], 361, [3]. brosz., obw.
Skrzypek 1242. Obw. reperowana, bez przedniego skrzydełka, okł. nadkruszone, miejscami zażółcenia papieru. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. 25 tekstów wspomnieniowych gł. z terenów Polski południowej, m.in.: Pomocnik szybowy, Górnik z PPS podziemnej, Robociarskie dzieciństwo i młodość, Kolejarz z Małopolski, Żywot fryzjera, Kelner krakowski opisuje rodzinę murarza, Z gimnazjum do fabryki, Żywot krakowskiej praczki, Awans, Robotnik-indywidualista.
1081.
NAMYSŁ Mieczysław Paweł – Wspomnienia. ("Gdy ukończyłem dziewiętnasty rok życia"). [Maszynopis]. Poznań 1989. 4, k. 42. karty wpięte do kartonowego skoroszytu.
Stan dobry. Wspomnienia z lat okupacji, spisane w l. 1986-1989 przez plut. pchor. M. P. Namysła, (pseud. Bartosz, Rawicz), żołnierza Korpusu Zach. Armii Krajowej, członka Szarych Szeregów. Zasadniczą treść wspomnień stanowią rozdziały: Okres przedwojenny aż do [...] wyjazdu do Warszawy, Warszawa - kontynuowanie pracy w Związku Harcerstwa Polskiego, Szkoła Podchorążych oraz początek pracy konspiracyjnej w Korpusie Zachodnim AK, Praca konspiracyjna w Korpusie Zachodnim AK, Zakończenie działalności Korpusu Zachodniego AK [...] i przejście pod bezpośrednie dowództwo AK, Zakończenie (tu sylwetki pięciu członków AK oraz omówienie kontaktów autora z wspólnotami zakonnymi). W końcowych "Notach uzupełniających": Dane dotyczące Korpusu Zachodniego AK, jednostki kadrowej Wojska Polskiego, Działalność zabezpieczająca utrzymanie tajemnicy wojskowej - stosowanie szyfrów, Tak zwane "punkty bezpiecznego schronienia". Na k. 32-42 umieszczono ilustracje (gł. kserokopie z fotografii pozostających w zbiorach autora). Po tekście informacja o czasie i okolicznościach powstania wspomnień potwierdzona odręcznym podpisem ich autora, a także ks. kanonika Jakuba Przewoźnego (kapelana Wojsk Polskich AK, Szefa Sztabu Duszpasterskiego Wojskowego Korpusu Zachodniego AK) i ppor. Antoniego Bocheńskiego (bezpośredniego dowódcy M. P. Namysła, oficera do specjalnych zleceń przy dowódcy Korpusu Zachodniego AK).
420.–
Sprzedano za: 750.–
1082.
NIEMCEWICZ Julien Ursin – Notes sur ma captivité a Saint-Pétersbourg, en 1794, 1795 et 1796. Ouvrage inédit de ... publié d'apres le manuscrit autographe de l'auteur, par l'ordre du Comité Historique Polonais a Paris. Paris 1843. Bibliothéque Polonaise. 8, s. XX, 236, [1]. brosz.
Maliszewski 752. Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nierozcięty. Wydane po raz pierwszy wspomnienia J. U. Niemcewicza z pobytu w niewoli rosyjskiej, do której dostał się po bitwie pod Maciejowicami. Został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, gdzie był poddawany szczegółowym przesłuchaniom. Odzyskał wolność w XI 1796 "po złożeniu carowi upokarzającej przysięgi wierności" (PSB). Wstęp Karola Sienkiewicza.
180.–
Sprzedano za: 260.–
1083.
NIEMOJEWSKI Stanisław – Pamiętnik ... (1606-1608). Wydał Aleksander Hirschberg. Lwów 1899. Ossolineum. 8, s. XXXII, 336, [1], tabl. 2. opr. pł. z epoki. Wydawnictwa Zakładu N. im. Ossolińskich, [t.] 2.
Maliszewski 209. Otarcia i zaplamienia okł., blok nieco wygięty. Piecz. bibliot.
S. Niemojewski (1560-1620) - dworzanin Zygmunta III, podstoli kor., kasztelan elbląski i chełmiński. "Był autorem pamiętnika z podróży do Moskwy, odbytej w czasie trwania Dymitriady. Był świadkiem zaślubin Maryny Mniszchówny z carem Rosji Dymitrem Samozwańcem, obalenia cara, jak i prawie dwa lata internowania w Księstwie Moskiewskim. W Moskwie znalazł się jako wysłannik siostry królewskiej Anny Wazówny do Dymitra Samozwańca. Pośredniczył w sprzedaży carowi części kolekcji szlachetnych kamieni należących do Anny. W trakcie powstania Wasyla Szujskiego aresztowany i dopiero po dwu latach w 1608 r. powrócił do Polski" (Wikipedia). Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 300.–
1084.
[NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia]. M. Korzbok [pseud.] – Warszawa. Antologia. Warszawa 1939 [właśc. VIII 1943]. L.I.O.K. [Ludowy Instytut Oświaty i Kultury]. 16d, s. 116, [4]. brosz.
Chojnacki I 1486. Okł. zaplamione, niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Konspiracyjnie wydana antologia tekstów literackich o Warszawie pod red. Z. Niesiołowskiej-Rotherowej. Pełny wykaz zawartości w Chojnackim. Nieczęste.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1085.
NOWAK Jan (Zdzisław Jeziorański) – Kurier z Warszawy. Warszawa-Kraków 1989. Wyd. Res Publica, Społ. Instytut Wydawniczy Znak. 8, s. [2], 548, [2], tablice. brosz.
Okł. nieco otarte. Odręczna dedykacja autora. Podpis własn. Wyd. I krajowe.
100.–
Sprzedano za: 130.–
1086.
O KONFEDERACYI lwowskiej, w roku 1622 uczynionej, nauka [oraz współwyd.] EXORBITANCYA powszechna, która rzeczpospolitą Królestwa Polskiego niszczy, zgubą grożąc. Kraków 1858. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego, Druk. "Czasu". 8, s. 21; 29, [1]. brosz. Biblioteka Polska, zesz. 157 (37).
Załamania narożników, marginesy kilku kart zakurzone. Egz. nierozcięty. Dotyczy m.in. buntu żołnierzy - uczestników wojny tureckiej, którym skarb koronny zalegał z wypłatą żołdu. Do żądań finansowych doszły żądania o charakterze politycznym. Wobec braku zadowalających reakcji ze strony Zygmunta III żołnierze stacjonujący we Lwowie 8 II 1622 zawiązali konfederację.
80.–
Sprzedano za: 260.–
1087.
OKULICZ Stefan – Przed laty. Wspomnienia. Kraków 1910. Nakł. autora. 8, s. [4], 89, tabl. 2. brosz.
Maliszewski 2511. Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., niewielki ubytek grzbietu, okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. (odbita wielokrotnie). "Pobyt w instytucie rolniczym w Horyhorkach w latach 1856-57" (Maliszewski).
1088.
OLEKSY Władysław – Prawo przeciw pornografji. Zebrał i ułożył ... Poznań 1932. Wyd. Zjednoczenia Młodzieży Polskiej. 16d, s. 27, [5]. brosz.
Okł. nieco otarte, zaplamienie narożnika kart. Przegląd przepisów regulujących sprawy związane z rozpowszechnianiem pornografii. Zaw. m.in.: Przepisy międzynarodowe, Prawo prasowe, Prawo o widowiskach, Cenzura filmowa, Kodeks karny, liczne okólniki.
64.–
Sprzedano za: 160.–
1089.
OLSZEWICZ Bolesław – Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice. Warszawa 1938. M. Arct. 16d, s. [8], 255, mapy 2, tabele 3. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiet nico spłowiały, przedarcie obu map, poza tym stan dobry. Informacje statystyczne o II RP zgrupowane w działach: Kraj, Ludność, Administracja, Gospodarka. Dodano broszurowe "Uzupełnienia - listopad 1938" (s. 14, [1]).
120.–
Sprzedano za: 130.–
1090.
ORŁOWSKI Wacław – Książę Józef Poniatowski. Warszawa [1913]. Biblioteka Dzieł Wyborowych. 4, s. 79. opr. oryg. pł.
Zaplamienia okładki, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Marii Ejsmondowej. Ilustracje w tekście. Nietypowo (format!) wydany tom Biblioteki Dzieł Wyborowych.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1091.
OSSOLIŃSKI Zbigniew – Pamiętnik ..., wojewody sandomierskiego, +1623. Z polecenia Zakładu Nar. im. Ossolińskich wyd. Wojciech Kętrzyński. Lwów 1879. Ossolineum. 8, s. [4], VII, [1], 133. opr. bibliot. z epoki. Bibliot. Ossolińskich, Zbiór Materyałów do Historyi Polskiej, zesz. 5.
Maliszewski 215. Wyklejki nieco zażółcone, drobne zaplamienia wewnątrz, blok nadpęknięty. Piecz. bibliot. "Pamiętnik ten przechował się w zbiorze rękopisów biblioteki Ossolińskich [...], ale niestety w stanie godnym pożałowania. Podarty, poszarpany, bez początku i końca, z licznymi brakami w środku, przedstawia on nam tylko ułamki tego, co Zbigniew o sobie napisał" (ze wstępu wydawcy).
120.–
Sprzedano za: 150.–
1092.
PAMIĄTKI z 1863 roku. Lwów 1869. Nakł. i Druk. W. Manieckiego. 8, s. 112. brosz.
Grzbiet oklejony papierem. okł. nieco zaplamione, podklejone niewielkie rozdarcie na karcie tyt., papier miejscami z charakterystycznymi zabązowieniami. Egz. nieobcięty. Podpis własn. i piecz. własn. Utwór wierszowany zaw.: Dwa Jzraele, Rossianie, Pierwsze chwile powstania (w czterech pieśniach).
1093.
PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III (1656-1688) przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. Lwów 1877. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [4], 408. opr. psk. z epoki. Biblioteka Polska, t. 11.
Maliszewski 358. Grzbiet lekko nadpęknięty, opr. nieco otarta, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Podpis własn. Wstęp Z. Węclewskiego (1824-1887), profesora filologii klasycznej, rektora Uniwersytetu Lwowskiego, członka PAU i tłumacza - do 11. wydania prezentuje historie wydań pamiętników.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1094.
PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. Warszawa 1930. Wojsk. Inst. Nauk.-Badawczy. 8, s. 62, szkiców luzem 8. brosz. Odb. z "Bellony".
Stan bardzo dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Praca poświęcona pierwszemu etapowi działań militarnych I wojny w Małopolsce.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1095.
PAWŁOWICZ Bohdan – Krew na oceanie. Kartki z pamiętnika w konwoju do Rosji. New York 1955. Fregata Publ. 8, s. X, [11]-169, [4], tabl. 5. opr. oryg. pł.
Polonica 11833. Brak obw., Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry. Wspomnienia ze służby na ORP Garland. Nieczęste.
B. Pawłowicz (1899-1967) - powieściopisarz, publicysta, przed wojną działacz POW, żołnierz Legionów, dyrektor rozgłośni radiowych, w czasie wojny pracował w Dow. Marynarki Wojennej w Londynie, w 1953 osiedlił się w USA.
100.–
Sprzedano za: 160.–
1096.
PEREY Lucien – Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle la comtesse Hélène Potocka. Paris [1894]. C. Lévy. 8, s. [4], IV, 499. opr. psk. złoc. z epoki, górne obcięcie złoc.
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, stan dobry. Ekslibris "Leonard Jacobi". Oparta na źródłach biografia Heleny z Massalskich Wincentowej Potockiej. Dotyczy okresu 1793-1815. Właściwe nazwisko autorki: Clara Lucie Adèle Herpin.300.
1097.
PIASKOWSKI Stanisław M. – Kontrtorpedowce "Wicher" i "Burza". New York [1984]. Sigma Press. 4, s. 56. brosz. Okręty XX-lecia Polskiej Marynarki Wojennej, zesz. 1.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 200 egz. 25. publikacja Oficyny Typograficznej "Sigma Press".
80.–
Sprzedano za: 170.–
1098.
1 DYWIZJA Pancerna. Polegli na polu chwały. W drodze do Polski. Londyn 1964. Koło Pułkowe Drugiego Pułku Pancernego. 8, s. [6], 57, [4], mapa rozkł. 1. brosz.
Stan dobry. Wydawnictwo z okazji 20. walk Pierwszej Dywizji Pancernej, celem oddania hołdu pamięci poległych żołnierzy. Komitet wydawniczy pod przew. Z. Mieczkowskiego, opracowali: J. Barbarski, Z. Chruścikowski, J. Karp, Z. Kozak, F. Whitehead, T. Wielogórski.
80.–
Sprzedano za: 220.–
1099.
PIETRZAK Józef Stanisław – Księża powstańcy 1863. Wyd. II, znacznie pomnożone. Kraków 1916. Nakł. Gebethnera i Sp. 8, s. [2], 118. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, papier okleinowy nieco pofałdowany, drobne zaplamienia, uszkodzona naklejka na grzbiecie. Obca dedykacja.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1100.
PLEBAŃSKI Józef Kazimierz – Jan Kazimierz Waza. Marja Ludwika Gonzaga. Dwa obrazy historyczne. Warszawa 1862. Księg. G. Gebethnera i R. Wolffa. 8, s. [4], XI, [1], 346, [4]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. Rozszerzona wersja dysertacji doktorskiej historyka, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej, redaktora "Biblioteki Warsz.". Na końcu wybór dokumentów źródłowych.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1101.
POLISH Troops in Norway. A Photographic Record of the Campaign at Narvik. London 1943. Polish Ministry of Information, M. I. Kolin. 4, s. [163]. opr. oryg. pł. zdob.
Polonica 12519. Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Oprac. graficzne Lewitt-Him. Zaw. kilkaset zdjęć dokumentujących pobyt i walki polskich wojsk w Norwegii.
1102.
POLSCY spadochroniarze. Pamiętnik żołnierzy. London [1949]. Fundusz Wyd. Plutonu Opieki I Samodz. Bryg. Spadochronowej. 8, s. [2], 422, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł., obw.
Polonica 12617 (tu pełny spis autorów); Skrzypek –. Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo bogaty materiał wspomnieniowy, bardzo liczne ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 420.–
1103.
POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa [1928-1932]. Nakł. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 4, s. XIV, [2], 590; XI, [1], 598; XVI, 977. opr. oryg. psk. zdob., obw.
Grzbiety obwolut nieco załamane i reperowane, poza tym stan wyjątkowo bardzo dobry. Egzemplarz z zachowanymi obwolutami ochronnymi naklejonymi niegdyś na gruby papier; na grzbietach nadruki tytułowe. Oprawa wydawnicza, w kolorze czerwonym, projektowana przez Franciszka J. Radziszewskiego, sygn. monogramem, wykonana przez Introligatornię Artystyczną w Warszawie. Na wszystkich okładkach stylizowany złocony Orzeł w koronie w otoczeniu 16 herbów miast wojewódzkich. Liczne tablice, mapy i ilustracje w tekście. Wśród autorów: S. Arnold, A. Brückner, B. Gembarzewski, M. Gumowski, O. Halecki, F. Kopera. T. 1: Od pradziejów do roku 1572, t. 2: Od roku 1572-1795, t. 3: Od roku 1796-1930.
4.000.–
Sprzedano za: 4.400.–
1104.
POLSKA w krajobrazie i zabytkach. T. 1-2. Warszawa 1930. Wyd. T. Złotnickiego. 4, s. XLVII, [7], 17-140, 312; 137, [1], 320. opr. oryg. pł. złoc.
Otarcia grzbietów i narożników okł., lekko uszkodzone marginesy kilku kart, stan ogólny dobry. Obca dedykacja na przednich wyklejkach. Dzieło zawiera opis warunków naturalnych i zabytków większych miast i regionów, oraz blisko 1.500 zdjęć (w wyborze W. Dzwonkowskiego, autorstwa m.in. J. Bułhaka, Z. Marcinkowskiego, J. Jaroszyńskiego i H. Poddębskiego). Wśród autorów artykułów: A. Janowski, A. Lauterbach, J. Kłos, W. Miedniak, M. Orłowicz, M. Zaruski, W. Woydyno, T. Szydłowski, J. Remer, T. Kunzek, A. Wisłocki. Opisy zdjęć wykonali W. Dzwonkowski i A. Karczewski. Oprawa wydawnicza w kolorze ciemnoniebieskim..
980.–
Sprzedano za: 1.300.–
1105.
POŁOŻYŃSKI A[ntoni], KRASICKI St[anisław] – Na froncie zachodnim 1944. Londyn [1946]. Nakł. autorów. 8, s. 226, [2]. opr. oryg. kart., obw.
Polonica 12699. Wyklejki zaplamione na grzbietowym załamaniu, stan dobry.  Ze wstępu: "Książka ta urodziła się na froncie. Treścią jej jest wojna. Pisząc ją, staraliśmy się oddać jak najwierniej to, co podczas akcji przeżywaliśmy, co widzieliśmy i odczuwaliśmy idąc w czołowych szeregach  1. Polskiej Dywizji Pancernej". Zaw.: Lądujemy we Francji, W kurz i dym, Przełamanie frontu pod Jort, Cztery wzgórza, Walki o zamknięcie worka pod Chambois, Pościg, Abbeville, W Belgii, Axel - Hulst, Na patrolowcu, Moerdijk. Fotografie w tekście.
80.–
Sprzedano za: 280.–
1106.
POPLAVSKAJA G[enrika] I. – Vklad poljakov v delo izučenija Bajkala. S tremja portretami. Moskva 1915. Tipo-Litografija T-va I. N. Kušnerev i K-o. 8, s. 26, tabl. 3. brosz. [Odb. z] "Zemlevedenija".
Grzbiet oklejony papierem, załamanie tylnej okł. i ostatniej karty, niewielki ślad zawilgocenia. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autorki. Wkład Polaków w poznanie Bajkału. Na tablicach portrety A. Czekanowskiego, J. Czerskiego i B. Dybowskiego.
100.–
Sprzedano za: 500.–
1107.
PRADT [Dominik Dufour] – Histoire de l'ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Septiéme édition, revue et corrigée. Paris 1816. Chez Pillet. 8, s. [4], X, XXII, 239. opr. psk. złoc. z epoki.
Maliszewski 1440. Zaplamienia wyklejek, stan dobry. Praca francuskiego dyplomaty, od 1812 ambasadora francuskiego w Warszawie. Ważne źródło do dziejów Księstwa Warszawskiego.
420.–
Sprzedano za: 440.–
1108.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne. Limoges 1846. Barrou Frères. 249, tabl. 1. opr. oryg. kart. bogato złoc. Bibliothèque Chrétienne et Morale.
Stan dobry. Dzieje Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski.
1109.
PROYART [Liévain Bonawentura] – Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France, ecrite sur les mémoires de la cour [!]. Nouvelle édition. Lyon-Paris 1853. Perisse Frères. 16d, s. VI, 375. opr. pł. złoc. z epoki.
Stan dobry. Ekslibris. Biografia Marii Leszczyńskiej.
360.–
Sprzedano za: 360.–
1110.
RAWITA-GAWROŃSKI Fr[anciszek] – Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny. Warszawa [przedm. 1922]. Gebethner i Wolff. 8, s. X, [11]-238, [1], mapy 2. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Zaw. m.in. Ruś-Rusini, Ukraina-Ukraińcy, Geneza Kozactwa. Warunki fizyczne i etniczne życia stepowego, Początki walki o klasowość Kozaczyzny, Walka Kozaczyzny z Rzpltą o wyodrębnienie się klasowe i terytorjalne, Powrót do Polski, Zanik Kozaczyzny Kijowskiej, Hajdamaczyzna 18-go wieku, Wybuchy Koliszczyzny,.
140.–
Sprzedano za: 320.–
1111.
REGULAMIN plutonu broni towarzyszącej. Projekt. Tylko do użytku w C.S.S. Toruń 1925. Centralna Szkoła Strzelnicza. Pomorska Druk. Rolnicza. 8, s. 58, [1]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., załamania dolnego marginesu. Zaw. m.in.: Działko na kołach bez jaszcza, Zaciąganie stanowiska, Prowadzenie ognia, Rodzaje strzelań, Moździerz na wozie, Szyki bojowe plutonu, Walka zaczepna, Sposoby zabudowania płyty podstawowej.
64.–
Sprzedano za: 190.–
1112.
REK Tadeusz – Echa oświęcimskie. Warszawa 1949. Wyd. Ludowe. 8, s. 222, [1]. brosz.
Grzbiet i okł. nieco otarte, stan dobry. Zaw. m.in.: Gdy Głos Ameryki stawia na niemiecki odwet, Transport przybywa do obozu, Panowie życia i śmierci, Żywcem pogrzebani, Odżywianie więźniów, Kary dyscyplinarne, Oświęcimska izba chorych, Ze śmiercią na ty. Na końcu skorowidz nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1113.
RESZKA Stanisław – Stanislai Rescii diarium 1583-1589. Edidit Ioannes Czubek. Kraków 1915. AU. 4, s. XXIV, 278. opr. wsp. ppł. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 15, cz. 1.
Stan dobry. "Pełniąc z woli królów polskich misje dyplomatyczne, Reszka prowadził diariusz; być może rozpoczął go spisywać w związku z pierwszą podróżą w orszaku kard. A. Batorego, aby łatwiej zdać z niej dokładną relację królowi. Pisał go na podstawie bieżących notatek przeważnie sam, czasem korzystał z pomocy T. Tretera lub innych domowników. Oprócz własnych działań opisywał wydarzenia polityczne, a nawet zamieszczał odpisy doręczanych mu listów" (PSB). Tom zaw. wstęp J. Czubka, tekst diariusza w oryginale (po łacinie), indeks nazwisk.
S. Reszka (1544-1600) - opat jędrzejowski, kanonik warmiński, sekretarz królewski, dyplomata, pamiętnikarz, polemista piszący głównie po łacinie, biograf S. Hozjusza, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Państwie Kościelnym.
1114.
ROŚLAKOWSKI Antoni – Noc 29 listopada 1830 roku w Warszawie. Opanowanie Arsenału. Wydał z rękopisu i przypisami oraz przedmową zaopatrzył Józef Frejlich. Warszawa 1925. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. 49, plan 1. brosz. Bibljot. Historyczno-Wojskowa, t. 5.
Maliszewski 1895. Otarcia i załamania okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Opis wydarzeń sporządzony przez kapitana 4 pułku piech. liniowej.
1115.
ROZWADOWSKI Z[ygmunt] – Wojsko Polskie. Kawalerya od r. 1807-1830 według rysunków prof. ... Wydawnictwo dla dzieci. Poznań-Pleszew 1910. F. K. Ziółkowski & Sp. 4 podł., k. 11. brosz.
Uzupełniony niewielki ubytek okł., rozprasowane załamania krawędzi kart, podklejone niewielkie naddarcia. Piecz. "Zamek Lesko". Wydawnictwo przeznaczone dla dzieci, których zadaniem było wycięcie poszczególnych figurek żołnierzy i ustawienie ich na polu bitwy. Na każdej planszy umieszczono 12 barwnych wizerunków żołnierzy na koniach, przy każdej wydrukowano krótki opis (np: Oficer, Pauker, trębacz, Szwoleżer-szeregowiec, Podoficer, Huzar-szeregowiec, Kirasyer-szeregowiec). Kolejne plansze zatytułowano: Pułk Szwoleżerów gwardyi, Pulk 5. strzelców konnych, Pułk 8. ułanów, Pułk 10. huzarów, Pułk 14. kirasjerów, Pułk 1. ułanów, Pułk 2. ułanów, Pułk strzelców konnych gwardyi, Pułk 4. strzelców konnych (szaserów), Żandarmi oraz Artylerya konna z r. 1808 do 1809 i Artyterya konna gwardyi (obie na wspólnej rozkładanej planszy). Podobną publikację prezentowaliśmy na aukcji 130 (poz. 1271). Tam, pod miejscem składu głównego umieszczono nadruk informujący o zastępcach wydawcy na Królestwo i Cesarstwo. Tu tego nadruku brak. Rzadkie!
1.200.–
Sprzedano za: 1.900.–
1116.
[PLANSZA legionowa]. "Artylerya Legionów Polskich (na pozycyi)", "Karabin maszynowy Legionów Polskich (na pozycyi)". Plansza wydana przez Drukarnię Państwową pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, zapewne w 1917.
Arkusz form. 42,2x34 cm. Pięć barwnych sylwetek; grupa "Karabin maszynowy" wydrukowana dwukrotnie. Podklejone naddarcie prawej krawędzi.
1117.
BARTYNOWSKI Władysław – Wojsko polskie od r. 1800. [Cz.] B: Dawnej formacyi, od r. 1815 do 1831 [i] Nowej formacyi, rok 1831. [Kraków 1908. Nakł. W. Bartynowskiego. Druk. W. L. Anczyca i Sp]. 4 podł., tabl. XI-XXXI. plansze luzem.
Pierwsza plansza zakurzona i nieco zaplamiona, załamania narożników części tablic. Fragment monumentalnego dzieła "Materyały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego" składającego się ze 173 tablic, na których umieszczono przerysy portretów, mundurów, uzbrojenia z dawnych źródeł ikonograficznych (pieczęcie, ryciny, manuskrypty, nagrobki). Prezentowany tu fragment (21 tablic) stanowi komplet rycin odnoszących się do formacji wojskowych Królestwa Kongresowego i Królestwa Polskiego w l. 1815-1831. Tablice form. 30,5x47,5 cm. Pierwsza plansza kolorowana całkowicie, pozostałe tylko częściowo; kolorowaniem plansz zajmowała się Bronisława Uhma, córka W. Bartynowskiego. Rysunki wg zgromadzonych przez Bartynowskiego materiałów wykonał Karol Wawrosz (kompozycje sygn. na kamieniu: "K. Wawrosz" i "rys. Karol Wawrosz").
420.–
Sprzedano za: 500.–
1118.
[PLANSZE mundurowe]. Cztery plansze mundurowe form. ca 31,2x42,7 cm, oznaczone numerami 3-6. Kraków 1897-1898. Lit. A. Pruszyński. Wyd. K. Saryusz-Wolski. karty luzem.
Rozprasowane załamania krawędzi, podklejone naddarcia. Kolejne plansze zatytułowano: Wojsko polskie w r. 1831, Wojsko polskie w r. 1825, Wojsko polskie od r. 1815-1831 - Pułk I-szy Ułanów, Wojsko polskie od r. 1815-1831 - II pułk Strzelców pieszych. .
240.–
Sprzedano za: 240.–
1119.
ROZWADOWSKI Jerzy – Morski Dywizjon Lotniczy 1918-1939. New York 1973. Sigma Press. 8, s. 78, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 175 egz., ten nr 105. Układ graficzny Stanisława Piaskowskiego, rysunki techniczne autora.
60.–
Sprzedano za: 500.–
1120.
RÓŻYCKI Karol – Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik półku iazdy wołyńskiey, uformowanego w czasie woyny narodowey polskiey przeciw dyspotyzmowi tronu rossyiskiego, 1831 roku; pisany przez dowódzce tegoż półku. Bourges 1832. Druk. P. Souchois et Cop. 16d, s. [4], 33. opr. wsp. kart.
Maliszewski 1896. Zaplamienia skrajnych kart, ślad zawilgocenia w narożniku kart, miejscami zabrązowienia papieru. Na początku lista imienna oficerów pułku, na końcu "pieśń półkowa". Pierwsze wydanie relacji płk. Różyckiego o walkach powstańczych na Wołyniu. Różycki "ogłosił swoje wspomnienia z kampanii 1831 r. [...], odczytane poprzednio na jednym z zebrań Tow. Litewskiego. Książeczka ta otrzymała entuzjastyczną recenzję Adama Mickiewicza w 'Pielgrzymie Polskim' [...] potem przedrukowywaną jako przedmowa do jej wznowień" (PSB). Rzadkie.
240.–
Sprzedano za: 750.–
1121.
RZEWUSKI Leon – Kronika podhorecka. 1706-1779. Ułożył ... Kraków 1860. Druk. K. Budweisera. 16d, s. [10], 258, [1], tabl. 1. brosz.
Maliszewski 526. Otarcia okł., ślad zawilgocenia przedniej okł. i pierwszych kart, blok nadpęknięty. Egz. w znacznej części nierozcięty. Podkreślenia fragmentów tekstu. Zaw. biografię hetmana Wacława Rzewuskiego (dziada Leona), relację o zerwanym sejmie 1761 i pamiętnik Anny z Lubomirskich Rzewuskiej z l. 1758-1762. Na tabl. "Szyk bojowy wojsk Królewskich i Szwedzkich pod Kaliszem d. 29 Października 1706".
180.–
Sprzedano za: 240.–
1122.
SAINT-HILAIRE Emil Marco de – Wspomnienia z czasów Napoleona. Mniemana śmierć Napoleona albo zamach Maleta w roku 1812. Warszawa 1844. Nakł. S. Orgelbranda. 16, s. 237, [1]
[oraz] tenże – Wspomnienia z czasów Napoleona. Książę d'Enghien. Warszawa 1844. Nakł. S. Orgelbranda. 16, s. 229, [2]. razem opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., tylne wyklejki lekko nadpęknięte, miejscami zabrązowienia papieru i zaplamienia. Piecz. własn. Zaw. m.in.: 1: Dom zdrowia, Schadzka, U Ministra Policyi, Przed Sądem Wojennym, Ministrowie, Rada Stanu i Senat; 2: Ostatni z rodu, Śledztwo, Przedsięwzięcie i rozporządzenia, Porwanie, Sąd, Zagadka, Rocznica.
1124.
SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire de roi Jean Sobieski et de Royaume de Pologne. Nouvelle édition. [T.] 1-2. Paris 1856. Didier. 16d, s. XXXVI, 496; [4], 468. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Na przednich okł. złoc. napis w wieńcu: "Lycée Imperial de Chaumont". Estreicher notuje to (?) wyd. pod datą 1855 (E. 4, 176). Wielokrotnie wznawiane dzieje panowania Jana III Sobieskiego - po raz pierwszy ukazały się w 1844.
480.–
Sprzedano za: 750.–
1125.
SAPIEHA Lew – Wojna z wysokości siodła. Londyn 1965. Polska Fundacja Kulturalna. 16d, s. 159, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okł. proj. Tadeusz Terlecki. Wspomnienia żołnierza 9 Pułku Ułanów z walk we IX 1939.
50.–
Sprzedano za: 100.–
1126.
SAWINOW – Okopywanie drużyn piechoty. Podręcznik do prac saperskich. Kraków 1945. Pierwsza Szkoła Oficerów Piechoty. leporello 8x12 cm, k. [4].
Stan bardzo dobry. Schematycznie pokazane sposoby wykonania okopu dla pojedynczego żołnierza, moździerza, rusznicy przeciwpancernej, ckm, drużyny strzeleckiej i drużyny ckm.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1127.
SEMENENKO Piotr – Przeciwko cerkwi rossyjskiej, prawda o Kościele bożym i o Kościele rossyjskim. Paryż 1843. Druk. i Litogr. Maulde i Renou. 8, s. [4], 44. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Miejscami zabrązowienia papieru. Praca ks. Semenenki, założyciela zakonu zmartwychwstańców, w której ukazuje "cerkiew jako narzędzie caratu" (PSB).
120.–
Sprzedano za: 320.–
1128.
SKRUDLIK Mieczysław – Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce. Wilno 1937. Druk. Inst. Marianum. 8, s. [8], 143, tabl. 8. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Książnica Marianum, nr 1.
Stan dobry. Historia kultu Nikopoi (z gr.) - Matki Boskiej Zwycięskiej od czasów wypraw krzyżowych po wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem obecności i roli tego wizerunku w dziejach wojennych Polski (od Cecory i Chocimia po cud nad Wisłą w 1920), a także opis najważniejszych sanktuariów tej Madonny na terenie Rzeczypospolitej.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1129.
SMOLEŃSKI Józef, ŻEBROWSKI Marian W. – Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... Londyn 1969. Nakł. Koła 7. P. Ułanów [...]. 8, s. 654, tabl. 16. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Tytuł okł.: "Ułani lubelscy". Ilustracje w tekście. Odręczna dedykacja jednego z autorów dla Romana Stefana Dąbrowskiego.
120.–
Sprzedano za: 550.–
1130.
SMOLEŃSKI Władysław – Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII. Warszawa 1917. Kasa im. J. Mianowskiego. 8, s. [8], 500. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Ślad po piecz. na stronie tyt. Zaw. m.in.: Zanik w Warszawie starych rodów mieszczańskich, napływ nowych, Żydzi, Rodziny kupieckie polsko-ormiańskie, Firmy kupieckie polskie, Zabiegi Żydów na sejmie z r. 1788 i akcya mieszczaństwa, Wybór na prezydenta Łukaszewicza, Ofiary na obronę Rzeczypospolitej, Obchód pierwszej rocznicy konstytucyi, Delegowani od konfederacyi targowickiej, Wieści o powstaniu krakowskiem, Postawa wobec powstania kwietniowego mieszczaństwa zamożnego, Czeladź rzemieślnicza i kupiecka, Upadek Pragi, Drożyzna i głód, Rządy ministra stanu Buchholtza, Na herbie Warszawy umieszczono orła czarnego pruskiego.
120.–
Sprzedano za: 170.–
1131.
SOCYALIZM w Galicyi. Lwów 1894. Druk. W. Łozińskiego. 8, s. 100. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., grzbiet lekko nadpęknięty. Na stronie tyt. zatarty nadruk "Odbitka z 'Gazety Kościelnej'". Piecz. własn. (odbita w kilku miejscach).
120.–
Sprzedano za: 260.–
1132.
SOKOŁOWSKI August – Dzieje Polski illustrowane. Napisał ... z illustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. T. 1-4. Wiedeń 1904-1911. Nakł. M. Perlesa. 8, s. IV, 311, tabl. 3; IV, 339, tabl. 1; [6], 414, [2]; VII, [1], 805. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiety lekko otarte, drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. i podpisy własn. T. 1 - wyd. III, pozostałe - wyd. II. Na t. 3 ślepy tłok introligatora: "K. Fritz Buchbinder in Wien". W wydaniu pierwszym (1896-1901) zastosowano ciągłą paginację w obrębie całego dzieła; tu każdy tom ma własne liczbowanie stron. W t. 1 na dodatkowej karcie tyt. jako współautora wymieniono Adolfa Inlendera. W t. 4 osobna karta tyt. z tytułem indywidualnym: "Dzieje Polski porozbiorowe [...] z 94 illustracyami [...] i reprodukcyami sztychów współczesnych".
380.–
Sprzedano za: 440.–
1133.
SOSABOWSKI S[tanisław] – Najkrótszą drogą. Londyn 1957. Kom. Wyd. Polskich Spadochroniarzy. 8, s. XXXI, [1], 286, tabl. 9. opr. oryg. pł.
Skrzypek 7402. Brak obw., poza tym san bardzo dobry. Ślepy tłok własnościowy Romana Stefana Dąbrowskiego. Wyd. I wspomnień generała WP, twórcy pierwszej polskiej jednostki spadochronowej i uczestnika desantu pod Arnhem.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1134.
SPASOVIČ V[ladimiir], PILC E[razm] – Očerednye voprosy v Carstve Polskom. Etjudy i izsledovanija pod red. ... T. 1. S.-Peterburg 1902. Tip. M. M. Stasjuleviča. 8, s. VII, [1], 251. brosz.
Otarcia okł. i grzbietu, naddarcia marginesu pierwszych kart. Piecz. "Od izdatelja". Wyd. II. Ukazał się tylko t. 1. Spasowicz "w r. 1902 zredagował wraz z Piltzem zbiorowe opracowanie [tu prezentowane] przeznaczone dla czytelników rosyjskich [...]. Wystąpił w nim jako rzecznik osobnych interesów Królestwa Polskiego [...]. Autorzy publikacji postulowali uporządkowanie gospodarki miejskiej i przeprowadzenie kilku reform, już wcześniej urzeczywistnionych w Cesarstwie: ustanowienie samorządu miejskiego (z prawem używania języka polskiego), administracji gminnej [...], sądownictwa (powołanie sądów przysięgłych, dopuszczenie języka polskiego)" (PSB). Wersja polska nosiła tytuł "Potrzeby społeczne w Królestwie Polskim" (Kr. 1902).
100.–
Sprzedano za: 420.–
1135.
SPRAWA brzeska 1930-32. [Katowice] 1932. Wyd. Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. "Polonia" S. A. 8, s. 384. opr. wsp. ppł.
Podklejone marginesy ostatniej karty, poza tym stan bardzo dobry. Stenogram sądowego procesu politycznego przywódców Centrolewu, byłych więźniów twierdzy brzeskiej, przeprowadzony w dniach 26 października 1931–13 stycznia 1932 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. "Narastająca sytuacja konfrontacji pomiędzy sanacją a ugrupowaniami opozycyjnymi doprowadziła do aresztowania kilkunastu byłych posłów, którym po rozwiązaniu Sejmu [...] wygasł immunitet poselski. Akcję przeprowadzono na wyraźne polecenie Józefa Piłsudskiego [...]. Aresztowań dokonano nocą z 9 na 10 września 1930 r., w wielu przypadkach w sposób brutalny. Pierwszy oficjalny komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej jako powody aresztowania [...] podał przestępstwa kryminalne takie jak: kradzieże, oszustwa i przywłaszczenia [...]. Aresztowanych osadzono w Brześciu nad Bugiem, w specjalnie przygotowanym więzieniu wojskowym w twierdzy brzeskiej [...]. Wobec więźniów zastosowano ścisłe przepisy wojskowego regulaminu więziennego. Osadzonych traktowano brutalnie. Pozorowano egzekucje, bito i szykanowano" (Wikipedia). Spośród 11 oskarżonych jeden został uniewinniony, pozostałym zasądzono wyroki od 3 do 1,5 roku więzienia.
120.–
Sprzedano za: 180.–
1136.
[SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. Wilno [właśc. Warszawa] 1939 [właśc. 1943]. Instytut Wydawniczy [właśc. Towarzystwo Wydawnicze "Załoga"]. 8, s. 196. brosz.
Chojnacki I 1328. Okł. nieco otarta, załamanie narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Nieliczne podkreślenia ołówkiem. Druk konspiracyjny. Na przedniej okł. nadruk: "Przedruk Towarzystwo Wydawnicze 'Załoga"" i logo tej oficyny. Druk konspiracyjny przeznaczony do kolportowania wśród placówek oświatowych.
1137.
SZAJNOCHA Karol – Opowiadania o królu Janie III. Opowiadanie I: Mściciel. Żytomierz 1860. Nakł. Księg. J. Hussarowskiego. 8, s. [8], 164, XXIV. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, podklejone ubytki tylnej okł., niewielkie zaplamienie w narożniku ostatnich kart, brak erraty (ostatniej karty). Papier miejscami zabrązowiony. Praca poświęcona osobom Stanisława i Jan Żółkiewskiego, Stanisława Daniłłowicza i Marka Sobieskiego (brata Jana III). Wyd. I wielokrotnie wznawianej i tłumaczonej pracy. Dalsze opowiadania w tym wydaniu nie ukazały się. Zaw.: Żółkiew, Olesko, Złoczów, Stanisław Żółkiewski, Jan Żółkiewski, Stanisław Daniłłowicz, Marek i Jan Sobiescy.
1138.
SZEMATYZM Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów 1910. Nakł. Prezydyum c. k. Namiestnictwa. 8, s. [2], XXVIII, [4], 1438. opr. wsp. ppł.
Papier pożółkły, stan dobry. Piecz. Bardzo szczegółowy wykaz urzędów, szkół, banków, fundacji, zakładów naukowych, archiwów, szpitali, firm przemysłowych, usługowych i handlowych. Indeks nazwisk na końcu.
360.–
Sprzedano za: 360.–
1139.
16. LWOWSKI Batalion Strzelców. Kronika. Londyn 1970. Nakł. Koła Oddziałowego 16. LBS. 8, s. 216, mapa rozkł. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście, na mapie szlak bojowy batalionu we Włoszech. Oprac. zespół redakcyjny w składzie: mjr B. Biegański, mjr T. Deihołos, por. J. Szwed, kpt. W. Wolwowicz, ppłk dypl. P. Woźniak.
100.–
Sprzedano za: 170.–
1140.
SZKOŁA Podchorążych Piechoty. Księga pamiątkowa - uzupełnienia. Londyn 1976. Koło Szkoły Podchorążych Piechoty. 8, s. 163, [1], mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na mapie rozmieszczenie oddziałów piechoty w 1939. Uzupełnienie obszernej księgi pamiątkowej SPP z 1930. Komitetowi redakcyjnemu przewodniczył Janusz Rowiński.
64.–
Sprzedano za: 340.–
1141.
SZKOŁA junaka. Podręcznik instruktora p[rzysposobienia] w[ojskowego]. Strzelectwo. Warszawa 1933. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. IX, [1], 276, 32. opr. oryg. miękka ppł.
Okł. nieco otarte. Piecz., numery inwentarzowe. Podręcznik dla instruktora nauki strzelania. Zaw. m.in.: Sport strzelecki, Nauka o broni, Pielęgnowanie broni, Nauka o zjawiskach strzału, Nauka strzelania, Strzelanie rozrywkowe, Zachowanie się na strzelnicy, Granaty ręczne.
1142.
ŚWIĘCICKI Marek – "Czerwone diabły" pod Arnhem. Rzym 1945. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu. 8, s. 71. brosz. Bibliot. Orła Białego.
Polonica 16805. Stan dobry. Egz. nierozcięcty. Zbiór reportaży, ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 120.–
1143.
TARNOWSKI St[anisław] – O Rusi i Rusinach. Kraków 1891. Druk. "Czasu". 16d, s. 68. opr. ppł. z epoki. Odb. z "Krakusa".
Niewielki ślad kornika w oprawie, stan dobry. Ślad po piecz. (?) na stronie tyt.
120.–
Sprzedano za: 190.–
1144.
TEKA Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. Kraków. Grono Konserwatorów Galicyi Zach., Druk UJ. 4. brosz.
T. 3. Z 11 illustracyami w cynkotypii. 1909. s. IV, 321, [2], tabl. 11.
Bardzo niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Ze wstępu: "Wydajemy obecnie trzeci tom Teki [...], inny od poprzednich. Obok zabytków sztuki, opracowanych w dwóch pierwszych tomach [...] postanowiliśmy zwrócić naszą uwagę na zabytki archiwalne i rękopiśmienne, mieszczące w sobie bardzo ważne do historyi naszej źródła". Tom zaw. niemal w całości "Katalog Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie" opracowany przez Stanisława Kutrzebę.
1145.
TOMASZEWSKI Stanisław – Pod zaborem pruskim. Garść wspomnień z dni walki o polskość na kresach. Kraków 1906. Nakł. autora. 8, s. [4], 29. brosz.
Okł. nadkruszone i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Zaw.: Tło ogólne walki, Wspomnienia osobiste, Jeden dzień z życia mego jako redaktora gazety polskiej na kresach.
68.–
Sprzedano za: 80.–
1146.
[TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand] – Wizerunki duszy narodowej s [!] końca ostatniego szesnastolecia. Przez Ojczyźniaka [pseud.]. Paryż 1847. Księg. Słowiańska. 8, s. XI, [1], 447, [1]. bez oprawy.
Załamania, naddarcia i zabrudzenia dwóch pierwszych kart, przedarcie dwóch kart wewnątrz, blok pęknięty. Wymaga oprawy. Piecz. księgarska. Zaw.: Wielkopolanin, Krakowianin, Galicyanin, Koroniarz i Litwin, Wychodziec, Patryota w ogóle.
140.–
Sprzedano za: 180.–
1147.
UJEJSKI Józef – Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów 1931. Ossolineum. 16d, s. VIII, 344. brosz.
Grzbiet i krawędzie okł. nadkruszone i zaplamione, poza tym stan dobry. Ślepy tłok własn. w prawym górnym narożniku karty tyt. Zaw. rozdziały: Prolegomena, Poczucie misji "narodu wybranego" w Polsce przed jej upadkiem, Atmosfera mesjanistyczna w "wieku oświeconym", Ciąg dalszy poprzedniego, Ideologja Księstwa Warszawskiego, Mesjanizm Słowiański Królestwa Kongresowego, Ciąg dalszy poprzedniego, Mesjanizm wolnomularski, Czucie i wiara, Ideologja powstania listopadowego. Na końcu spis nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1148.
UROCZYSTOŚĆ oddania medalu złotego Wielmożnemu Jmci Xiędzu Onufremu Kopczyńskiemu członkowi Zgromadzenia Pijarskiego. Dnia 30 Listopada 1918 w Warszawie. [Warszawa 1816]. Z Gazety i w Drukarni Korrespondenta Warszawskiego. 8, s. [12]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem. Numery inwentarzowe. Zaw. m.in.: mowy Sawickiego, Szweykowskiego, "Odę" Brodzińskiego ("Znay w ięzyku obraz własny / Obfity, iak twoie ziemie, / Jak twe serce szczery, iasny, / J czysty iak twoie plemie; / Wolny, pełen prawdy, siły, / Gdy młodzież męztwem zagrzewa, / W śpiewie tkliwy i tak miły, / Jak Polka, która nim śpiewa". Nieczęste.
O. Kopczyński (1735-1817) - pijar, prekursor badań nad gramatyką polską, autor pierwszej gramatyki języka polskiego, pedagog, nauczyciel szkół pijarskich i Collegium Nobilium, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
1149.
USTAWY dla uczniów szkół publicznych. [Warszawa? 1812]. 16d, s. 16. brosz.
Miejscami zabrązowienia papieru. Szczegółowe przepisy dla uczniów: "przynoszenie do klassy zabawek dziecinnych, i tego wszystkiego, coby tak iego samego, iak iego współuczniów roztargnienia nabawić mogło, surowo się zakazuie", "wyrywanie się krzykliwe z mówieniem, lub czytaniem ieden przed drugim zakazuie się". Po tekście nazwiska S. Potockiego i W. Surowieckiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1150.
VELTZÉ Alois – Veltzés Internationaler Armee-Almanach 1913/14. Ein militärstatistisches Handbuch aller Heere mit den wichtigsten Daten über die Kriegsmarinen. Auf Grund authentischer Quellen und unter Mitwirkung eines Kreises von Offizieren des k. und k. Generalstabes und k. und k. Heeres. 7. Jahrgang. Wien-Stuttgart 1914. Verlag für vaterländische Literatur, Chr. Belsersche Verlagsbuchhandlung. 16d, s. VII, [1], 533. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Piecz. bibliot. Informator o armiach wszystkich krajów świata. Zaw. dane o siłach zbrojnych 67 państw w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Podano wielkość eksportu, importu i produkcji broni oraz sprzętu wojennego, w tym także lotniczego. Szczególną uwagę zwrócono na rejon Bałkanów, Libię i Maroko, które zdaniem autorów almanachu, posiadały wówczas duże znaczenie militarne i polityczne. Ilustracje w tekście, m.in. całostronicowe podobizny mundurów, schematyczne mapy.
WACHOWIAK Stanisław – Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Działo zbiorowe pod kierownictwem ... Poznań 1930. Nakł. Powszechnej Wystawy Krajowej. 4. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Okładkę i wyklejki (art deco!) projektował Adolf Berezowski. Dwa z pięciu tomów bogatej, oficjalnej dokumentacji wielkiej wystawy podsumowującej dziesięciolecie niepodległego państwa. W każdym tomie liczne ilustracje ukazujące pawilony wystawowe, ich wystrój, poszczególne stoiska i aranżacje, a także tabele statystyczne, wykresy itp.
1151.
T. 2. s. [4], 451, [1], tabl. 5.
Tom poświęcony budownictwu, wystrojowi ogrodniczemu PWK, komunikacji, rozrywki na PWK, radiofonii.
220.–
Sprzedano za: 900.–
1152.
T. 4. s. [4], 367, [1], tabl. 1.
Niewielki ubytki napisu na grzbiecie. Tom poświęcony przemysłowi, bankowości, rzemiosłu, życiu kulturalno-oświatowemu, prasie, książce, sztuce.
220.–
Sprzedano za: 600.–
1153.
WAWRZKOWICZ Eugeniusz – Anglia a sprawa polska 1813-1815. Kraków-Warszawa 1919. Druk. E. L. Anczyca i Sp. 8, s. [4], IX, [1], 520, [3]. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 18.
Otarcia okł. brosz., stan dobry.
1154.
WĘGRZECKI Kazimierz – Kosynierzy warszawscy. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Zebrał, oprac. i wydał ... Londyn 1968. Skł. gł.: Veritas Found. Publ. Centre. 8, s. 506, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Źródłowe opracowanie dziejów słynnego Dywizjonu 303.
140.–
Sprzedano za: 200.–
1155.
WIŚNIEWSKI Jan – Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowem 1863 r. Radom 1927. Druk. S. Nowakowskiego. 8, s. 106. brosz.
Ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.
80.–
Sprzedano za: 280.–
1156.
WITZLEBEN [Hermann] von – Zarys niemieckiej taktyki. Tłomaczenie podręcznika: "Kurzer Abriss der Taktik" von G. v. Witzleben - Berlin 1941. [Tłumaczyli]  T. Z., M. C., A. S. B. m., VIII 1942. 4, s. [4], 63, [1], II. brosz.
Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Podpis własn. Podkreślenia dużych fragmentów tekstu. Maszynopis powiel. Tłumaczem ukrytym pod krypt. T. Z. był Tadeusz Zabłudowski. Zaw. m.in.: Marsz i ubezpieczenie marszu, Wykonanie natarcia, Pościg, Bój spotkaniowy, Obrona stała, Walka w nocy i we mgle, Walka w lasach, Walki w górach, Ubezpieczenie postoju.
1157.
[WOLICKI Konstanty] – Zdanie sprawy z rozmowy pomiędzy Jego Cesarzowiczowską Mością Wielkim Xięciem Konstantym a panem Wolickim. Dnia 5 i 6 grudnia 1830 roku. [Kraków 1830. Bracia Gieszkowscy]. 8, s. 16. brosz.
Miejscami zażółcenia papieru, egz. wyjęty z oprawy. Ukazało się jako dodatek nadzwyczajny do "Gońca Krakowskiego". Autorelacja z rozmów prowadzonych w czasie trwania powstania listopadowego. Wolicki, który 29 XI współorganizował wraz z Franciszkiem Druckim-Lubeckim powstańczą Radę Administracyjną, otrzymał misję pozyskania Księcia Konstantego jako mediatora w rozmowach z Mikołajem I. W tym czasie (6 XII) Wolicki został mianowany generalnym intendentem armii. Rzadkie.
300.–
Sprzedano za: 340.–
1158.
WROŃSKI Bohdan – Wspomnienia płyną jak okręty. Londyn 1981. Odnowa. 8, s. 191. brosz.
Stan dobry. Wspomnienia Bohdana Waleriana Michała Wrońskiego (1908-1985) – komandora Marynarki Wojennej, uczestnika II wojny św., w latach 1940–1945 dowódcy lub zastępcy dowódcy trzech okrętów Marynarki Wojennej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1159.
WYKONAĆ "4444". Walki 1 Dywizji Grenadierów we Francji w 1940 roku. Praca zbiorowa żołnierzy Dywizji. [Londyn 1961]. Koło Grenadierów, W. Brytania. 8, s. [12], 384, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Komitet redakcyjny pod przewodnictwem gen. Bronisława Ducha w składzie: Czesław Chowaniec, Bogumił Domański, Stanisław Lis, Jan Wawrzkiewicz. Zaw. m.in.: Obsadę personalną oficerów 1 Dywizji Grenadierów w okresie działań bojowych, Listę poległych 1 Dywizji Grenadierów, Wykaz odznaczonych.
100.–
Sprzedano za: 240.–
1160.
WYSŁOUCHOWA Marya – Za wolność i lud. Opowiadania z lat 1861-1864. Wyd. III przejrzane i uzupełnione. Lwów 1903. Księg. H. Altenberga. 16d, s. 93, tabl. 12. brosz. wt. z zach. okł. oryg.
Grzbiet oklejony papierem, ślad po taśmie na oryg. okł. brosz. Tablice ilustracyjne umieszczono na końcu, poprzedza je karta z nadrukiem: "Illustracye wypadków i wizerunki z lat 1861-1864 według rysunków A. Grottgera, W. Kossaka, współczesnych rycin, fotografii i medali.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1161.
ZAJĄC Józef – Dwie wojny. Mój udział w wojnie o niepodległość i w obronie powietrznej Polski. [T. 1]. Londyn 1964. Veritas. 16d, s. 477, [1]. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 63.
Skrzypek 7917. Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obwoluta projektu Janiny Chrzanowskiej. Wspomnienia autora jako dowódcy lotnictwa w II wojnie św. Zaw.: Z trzecim pułkiem piechoty Legionów Polskich (1914-1917) w walce o niepodległość Polski, Przygotowanie obrony powietrznej Polski 1936-1939 r., Wojna polsko-niemiecka we wrześniu 1939 roku, Pamiętnik paryski, Moja sprawa w Biurze Rejestracyjnym M. S. Wojsk. i Wojskowym Trybunale Orzekającym. Na końcu indeks nazwisk i miejscowości. T. 2 ukazał się w 1967 roku.
120.–
Sprzedano za: 180.–
1162.
ZARZYCKI Tadeusz – Pierwszy i ostatni dzień. Słowo od wydawców Wieńczysław Wagner. Przedmowa Stefan Korboński. Londyn 1974. Veritas. 16d, s. 280, VI, [2], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw. Biblioteka Polska, Seria Czerwona, t. 77.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Obw. proj. Janiny Chrzanowskiej. Wspomnienia z okupowanej Warszawy, działań konspiracyjnych, powstania warszawskiego. Na końcu indeks nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 240.–
1163.
ZDZIARSKI Stanisław – Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej. T. 1-2. Poznań 1919. Księg. św. Wojciecha. 8, s. X, 220, [3]; [4], 244, [3]. razem opr. bibliot. ppł. z epoki.
Podklejone naddarcie pierwszej karty, stan dobry. Zaw. m.in.: Literatura rosyjska a rewolucja pokonstytucyjna: Maksym Gorkij, Leonidas Andriejew, Eugenjusz Czirikow, Ogarki rewolucyjne; Epigonowie rewolucji; Szkoła rosyjska w dobie zawieruchy konstytucyjnej, Młoda Ukraina na schyłku rewolucji.
1164.
ZIELIŃSKI [Józef] – Histoire de Pologne, par M. ..., professeur au Lycée de Varsovie. T. 1-2. Paris 1830. J. Barbezat. 8, s. XV, [1], 383; [4], 422. opr. psk. z epoki.
Grzbiety lekko otarte i nadpęknięte, miejscami zabrązowienia papieru. .
240.–
Sprzedano za: 1.100.–
1165.
ZIMOWSKI Kazimierz – Historja Polski z dodatkiem o wojnie światowej. Dla klasy II i IV szkoły powszechnej. Z ilustracjami Jana [Marcina] Szancera. Nowe wyd. XIII. Kraków 1931. Nakł. autora. 8, s. 128. brosz.
Okładki otarte, niewielki ubytek grzbietu, załamania narożników kilku kart, załamania i zaplamienia skrajnych kart. Kolejne wydanie szkolnego podręcznika historii z ilustracjami Szancera (nietypowymi dla tego rysownika).
1166.
ŹWIERCIADŁO polskie. Pismo zbiorowe. Warszawa-Lwów [1915]. E. Wende i Sp. 4, s. [2], 102, [2], tabl. 2. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł. brosz., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in. wspomnienia legionowe, materiały dotyczące obrony Lwowa w 1914, pamiętniki dyrektora gimnazjum w Radomiu (Maliszewski 3865), dzieje prasy polskiej na Litwie. Na tablicach barwne karykatury K. Mackiewicza. Okł. K. Purzyckiego (orzeł 4. Pułku Legionów), winieta tytułowa F. Ruszczyca. Liczne ilustracje na wklejkach.
1167.
ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – Pluton trębaczy 7 pułku ułanów lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego (na tle muzyki konnej Wojska Polskiego, poczynając od XVII wieku). Londyn 1981. White Eagle Press. 8, s. 112. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Romana Stefana Dąbrowskiego. Liczne ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 80.–
1168.
ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – Zarys historii polskiej broni pancernej 1918-1947. Londyn 1971. Zarząd Zrzesz. Kół Oddziałowych Broni Pancernej. 8, s. 606, tabl. 22. brosz.
Okł. nieco zaplamione, miejscami podkreślenia ołówkiem na marginesach, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Na końcu "Lista imienna oficerów korpusu osobowego broni pancernej i oficerów przydzielonych od 1918 do 1.I.1946". Dołączono odręczny list autora z 15 III 1972 zapewne do Romana Stefana Dąbrowskiego.
160.–
Sprzedano za: 200.–