Łowiectwo, leśnictwo, przyroda

1169.
BIEŃKOWSKI Władysław – Gospodarka leśna w Tatrach. Kórnik 1925. Bibliot. Kórnicka. 16d, s. 28. brosz.
Tylna okł. pożółkła, wewnątrz stan dobry. Zatarta dedykacja.
60.–
Sprzedano za: 130.–
1170.
BOGUCKI Adolf – Jedwabnictwo nasze i obce. Regulamin hodowli jedwabników. Dwa odczyty na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Wyd. II przejrzane i powiększone. Warszawa 1890. Druk. E. Skiwskiego. 16d, s. [4], 85, [4], tabl. rozkł. 1. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Papier zabrązowiony, okł. brosz. nieznacznie nadkruszona, podklejone naddarcia tablicy. Piecz. powstałej w 1924 Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej H. i S. Witaczków w Milanówku. Na początku wklejono artykuł prasowy na temat. Na końcu dodano wydaną osobno planszę form. 77x53,5 cm zatytułowaną "Regulamin hodowli jedwabników, ułożony przez Adolfa Boguckiego". Tablicę odbito w Druk. E. Skiwskiego w Warszawie w 1890. Zawiera instrukcję hodowli jedwabników, z barwnymi ilustracjami (jedna z nich ukazuje "wychowalnię wzorcową w Bogucinie"). .
600.–
Sprzedano za: 1.400.–
1171.
BÖHMERLE Emil – Taschenbuch für Jäger und Jagdfreunde. Zugleich Repertorium für das Studium der Jagdwissenschaft und die Vorbereitung zur Jagdprüfung. Mit 52 Kopf- und Randleisten von A. Pock u. J. Edelmüller u. 173 Abbildungen im Texte. Zweite, erweiterte Aufl. Wien-Leipzig 1908. C.Fromme. 8, s. X, [2], 530, [6]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Bogato ilustrowany klasyczny poradnik dla myśliwych.
1172.
CIESIELSKI T[eofil] – Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu. [T.] 2: Gospodarka w pasiece. Lwów 1901. Nakł. autora. 8, s. 360. opr. wsp. pł.
Buczyński 163. Papier pożółkły, miejscami zaplamienia. Piecz. Wyrobu Krajowego Przyborów Pszczelniczych Jana Zygmuntowicza w Krośnie. Podpis własn. Do kompletu brak t. 1. Z przedmowy: "W niniejszej części drugiej 'Bartnictwa' podajemy szczegółową naukę jak należy z pszczołami się obchodzić, ażeby osiągnąć z ich hodowli możliwie najwyższy zysk, z tego też powodu pomijamy tu wszystkie takie wymysły, przyrządy i środeczki, które narażają pszczelarza na niepotrzebne wydatki i kosztowne próby".
160.–
Sprzedano za: 500.–
1173.
CORNISH J[ohn] [Charles] – Świat zwierząt. Wydanie polskie pod red. Jana Sosnowskiego. T. [1]-2. Warszawa [1911-1913]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], VIII, 380, [1], tabl. barwnych 13; [4], 386, XVII, tabl. barwnych 12. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiety nadpęknięte, poza tym stan dobry. Egzemplarz z księgozbioru Jarosława Dolińskiego. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Liczne czarno-białe ilustracje w tekście. Na karcie tyt. nazwisko autora w wersji J. P. Cornish. T. 1:  Zwierzęta ssące. Z 13-tu kolorowemi rycinami i 550-ciu illustracyami w tekście; t. 2: Ptaki, gady, ryby itd. Z 13-tu kolorowemi rycinami i 600-et illustracyami w tekście. W t. 1 na tabl. barwnych: goryl. ocelot, lew i lwica, wilk, niedźwiedź, szop, zebry, bydło rogate, antylopa, żyrafa, daniele, hipopotam, kangur; w t. 2 na tabl. barwnych: kazuar, żóraw, kakadu, ara, bojownik, zimorodek, dudek, astryldy, łuszczaki, jaszczurki, pyton, ryba jadalna, kurek, łosoś, szarańcza, latarnik, krezus, rafa koralowa. Na końcu t. 2 alfabetyczny spis nazw i alfabetyczny spis rycin z obu tomów.
480.–
Sprzedano za: 550.–
1174.
DOMANIEWSKI Janusz – Ornitologia łowiecka. (Ptaki łowne Europy). T. 1-3. Warszawa 1951-1952. PZWS. 4, s. 231; 224; 275, [1]. brosz.
Grzbiet t. 2 lekko podklejony, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu t. 3 alfabetyczny spis nazw łacińskich. polskich, angielskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1175.
EJSMOND Juljan – Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań [1929]. Księg. św. Wojciecha. 8, s. [4], 315, tabl. 6. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Grzbiet i krawędzie opr. lekko otarte, niewielkie zaplamienia, poza tym stan bardzo dobry. Niewielkie zaplamienia okł., wyklejki podklejone w grzbiecie. Zaw. m.in.: Pod pieśnią głuszca, Toki cietrzewie, Na wiosenne kaczory, Kozły ofiarne, Na kaczki, Na kury, Pardwy i cietrzewie, Na rykowisku jeleni, Kopanie borsuków, Z puhaczem, Na dziki, Na lisy i szaraki.
480.–
Sprzedano za: 480.–
1176.
KORSAK Włodzimierz – Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 250 rysunków autora z tych 12 na osobnych tablicach. Poznań 1922. Nakł. Książnicy Narodowej M. Niemierkiewicza i Sp. [i in.]. 4, s. 340, [2], IV, [1]. opr. oryg. pł., złoc., zdob.
Opr. otarta, uszkodzona ilustracja na licu, wyklejki lekko nadpęknięte, podklejone niewielkie naddarcie pierwszej karty przedmowy, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska. Obca dedykacja. Tablice w ramach paginacji. Zaw. m.in.: Rodzaje polowań, Czaty na dziki, Postrzelona zwierzyna, Polowanie na cietrzewie z wyżłem, Pilnowanie niedźwiedzi, Obławy na wilki, Na borsuki i lisy z jamnikami, Polowanie na cietrzewie z bałwanami, Tropy, Tropienie rysi, Czaty na wydry, Broń myśliwska, Amunicja, Teorja i praktyka strzelania, Kuchnia na polowaniu, Polowania górskie, Ochrona zwierzyny.
360.–
Sprzedano za: 650.–
1177.
KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Historja naturalna. Zoologja, botanika, mineralogja, gieologja według Bargiego, Lakowitza i innych. Z 17 tablicami zawierającemi 700 okazów oraz z 631 rysunkami w tekście. Wyd. II poprawione. Chicago [ca 1906]. Polish Publishing Co. 8, s. [4], 367, [1], tabl. 17. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. otarte i zaplamione, brak przedniej wyklejki, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Na kilku tablicach widoczny odbity w negatywie tekst z sąsiadującej strony. Tyt. okł.: "Historya naturalna dla młodzieży". Książka po raz pierwszy ukazała się w 1900 w Warszawie. Na końcu indeks nazw polskich i łacińskich.
360.–
Sprzedano za: 550.–
1178.
LANGIE Kazimierz – Koń, jego wychów, okucie, pielęgnacja oraz najważniejsze choroby i środki lecznicze. Fachowe wskazówki dla gospodarzy wiejskich, rolników i wojskowych kawalerzystów. Kraków 1946. Wydawnictwo St. Pelca. 8, s. 23, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. III.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1179.
LORENZ Józef – Praktyczny poradnik pszczelniczy zawierający najważniejsze wskazówki hodowli pszczół. Kraków 1916. Red. "Prawdy". 16d, s. 187, [5], tabl. 29. opr. oryg. ppł.
Buczyński 578. Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Omyłkowo brak tabl. nr 24 (pomyłka w numeracji). Piecz. bibliot. Nieczęste.
300.–
Sprzedano za: 420.–
1180.
NOWICKI M[aksymilian] – O świstaku (Arctomys marmota, Alpenmurmelthier). Kraków 1865. Nakł. K. Wodzickiego, Druk. c.k. UJ. 8, s. 69, tabl. 1. opr. wsp. ppł. Osobne odb. z Roczn. c.k. Tow. nauk. krak. uzupełnione i tablicą litografowaną ozdobione.
Zaplamienia, ostatnia strona wyraźnie zabrudzona. Liczne piecz. i zapiski inwentarzowe, podpis własn. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 1.300.–
1181.
OCZAPOWSKI Michał – Zasady ogólne hodowli bydląt domowych a w szczególności chowu owiec, dla pożytku praktycznych Gospodarzy. Warszawa 1840. S. H. Merzbach, księgarz. 8, s. 354, [4]. opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł. i grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Skasowane (przekreślone) piecz., numer inwentarzowy. Ukazało się jako t. 8 "Gospodarstwa wiejskiego". Zaw. m.in.: O przyrodzeniu i rassach zwierząt domowych, Ogólne zasady tyczenia bydląt domowych, O przyrodzeniu owcy, o rassach owiec w ogólności, O wełnie, Runo, Okazywanie się wełny w stanie wymytym, Środki pomocnicze w odbywaniu parzenia i uszlachetnienia trzody, Wybór baranów, Wybór macior, Utrzymywanie owiec, Budowa i urządzenie owczarni, Choroby owcze, O dochodzie z owczarni i jej zawiadywaniu.
300.–
Sprzedano za: 420.–
1182.
OSTROWSKI Stefan – Z piersi myśliwego. Liryki, legendy myśliwskie. Przemyśl, XI 1929. Nakł. autora. 8, s. 42, [1]. brosz.
Grzbiet reperowany, okł. załamane, częściowo pożółkłe, niewielki ubytek karty tyt. Zaw. m.in.: Wiosna, I załkał las, Legenda o zimorodku, W noc Wigilijną, Zajęcza gawęda.
80.–
Sprzedano za: 246.–
1183.
POTOCKI Józef – Notatki myśliwskie z Afryki. Somali. Illustrował Piotr Stachiewicz. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff. folio, s. [4], 133, [1], tabl. 19, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł. złoc., zdob., górne obcięcie złoc.
Banach 877. Opr. otarta i nieco zaplamiona, blok lekko nadpęknięty, miejscami zaplamienia wewnątrz, w dwóch miejscach niewielkie zapiski ołówkiem, podklejone niewielkie naddarcia dolnych marginesów 3 kart i naddarcie mapy na zgięciu, stan ogólny dobry. Na początku barwny portret autora pędzla Juliana Fałata. 18 heliograwiur wg rysunków Piotra Stachiewicza. Wspomnienia z wyprawy myśliwskiej odbytej od XII 1895 do III 1896 zawierające m.in. opisy polowań na słonie i nosorożce.
Józef Mikołaj Potocki (1862-1922) - ziemianin polski, podróżnik, kolekcjoner książek, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej, podkomorzy austriacki. Syn Alfreda, ordynata łańcuckiego i Marii z Sanguszków. Opiekował się księgozbiorem sławuckim Sanguszków, który znacznie powiększył. Był inicjatorem utworzenia archiwum rodzinnego Potockich oraz wydania monografii dóbr Potockich. Jako pierwszy Europejczyk dotarł do Senaar nad Nilem Błękitnym. Wydał kilka książek podróżniczo-myśliwskich, z czego pierwszą prezentowaną powyżej.
2.800.–
Sprzedano za: 5.000.–
1184.
POTOCKI Józef – Notatki myśliwskie z dalekiego Wschodu. Z ilustracyami Piotra Stachiewicza. [T.] 2: Cejlon. Warszawa 1896. Gebethner i Wolff. 4, s. [4], 149, [1], mapa 1, tabl. 12. opr. oryg. pł. złoc., zdob., górne obcięcie złoc.
Banach 871. Oprawa zaplamiona, jedna karta zabrudzona, poza tym wewnątrz stan dobry. 8 heliograwiur wg rysunków Piotra Stachiewicza; liczne kolorowe i czarno-białe ilustracje w ramach paginacji. Prezentowana pozycja została wydana na pięknym papierze, z dużą dbałością o szatę graficzną. T. 1 poświęcony był Indiom.
1.200.–
Sprzedano za: 3.800.–
1185.
REGULAMIN polowań Towarzystwa Racjonalnego Polowania na pow. Kolneński [...]. . [Kolno 1928]. 4, s. 3. bez oprawy.
Poprzeczny ślad złożenia, niewielkie załamania krawędzi. Szczegółowe ustalenia zasad prowadzenia polowań na polach i w lasach okolic Kolna. Regulamin przewidywał karę 2 zł. za spóźnienie się na zbiórkę, zobowiązywał uczestników do podporządkowania się decyzjom łowczego "bez szemrania", zakazywał sporów z naganiaczami i służbą łowiecką, a także odciągania naganki i "tworzenia gruszek",. Obowiązywała zasada "kula ma pierwszeństwo przed śrutem", a za "strzał w kierunku sąsiadów" trzeba było zapłacić 50 zł. Rzadkie.
240.–
Sprzedano za: 272.–
1186.
REUSCH J. Henryk – Biblja i natura. Zestawienie biblijnego opowiadania o pierwotnych dziejach Ziemi z rezultatami nauk przyrodniczych. [...] przetłumaczone z [...] niemieckiego przez ks. M. Nowodworskiego. Warszawa 1872. Nakładem tłumacza. Druk. Czerwińskiego i Spółki. 8, s. VII, [1], 492, VIII. opr. psk. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru, zaklejony podpis własn. na stronie tyt. Konfrontacja i próba pogodzenia biblijnego opisu powstania świata i procesów w nim zachodzących z osiągnięciami nauk przyrodniczych (np. teorii Darwina). Zaw. m.in.: Powaga opowiadania biblijnego, Niepewności geologiczne, Nauki przyrodnicze i wiara nie są żadnem przeciwieństwem, Człowiek stworzony w dwóch płciach odmiennych, Przeciwnicy tego zdania, Astronomja i Biblja, Geologja i Biblja, Co są skamieniałości?, Łączenie skamieniałości z potopem, Człowiek kopalny, Granice pomiędzy światem pierwotnym a światem teraźniejszym, Potop, Samorodność istot organicznych, Teorja Darwina o pochodzeniu gatunków, Brak śladów form przejściowych, Człowiek i zwierzę, Długość życia ludzkiego w czasach pierwotnych.
140.–
Sprzedano za: 240.–
1187.
RZEWUSKI Adam – Ze strzelbą na ramieniu. Opowiadania myśliwskie. Z przedmową Juljana Ejsmonda. Warszawa 1929. Dom Książki Pol. 16d, s. 246, [10], tabl. 1. opr. wsp. pł.
Brak karty przedtyt., drobne zaplamienia. Całość podzielona na rozdziały: Opowiadania myśliwskie, Sylwetki myśliwych dawnego autoramentu, Kronika łowiecka, wspomnienia, notatki.
80.–
Sprzedano za: 280.–
1188.
SAPIEHA Leon – Lasy Ituri. Wspomnienia z podróży. Kraków 1928. Druk. W. L. Anczyca. 4, s. 204, [3], mapy 2. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł. brosz., przednia zarysowana, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Relacja z wyprawy myśliwskiej do Afryki Równikowej. Zaw. m.in.: Do stolicy Congo, Lasy Ituri, W dolinie Semliki, Pierwsi koloniści polscy w Ituri, Na drodze powrotnej przez Ugandę i Kenyę.
320.–
Sprzedano za: 360.–
1189.
SPRAWOZDANIE Wydziału krajowego z projektem ustawy łowieckiej. Lwów, 1908. 4, s. 41. brosz.
Papier pożółkły, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1190.
SZAFER Władysław – Skarby przyrody i ich ochrona. Wiadomości z dziedziny ochrony przyrody dla przyrodników, nauczycieli, leśników, rolników, górników, myśliwych, rybaków, młodzieży studiującej i wszystkich miłośników przyrody. Pod red. ... Warszawa 1932. Państw. Rada Ochrony Przyrody. 8, s. [8], 363. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, tylna wyklejka lekko nadpęknięta, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Ochrona krajobrazu, O parkach narodowych, Ochrona przyrody a łowiectwo, Ochrona przyrody a leśnictwo, Organizacja ochrony przyrody w Polsce niepodległej, Rezerwaty w Polsce.
220.–
Sprzedano za: 260.–
1191.
SZTOLCMAN Jan – Łowiectwo. Podręcznik dla szkół leśnych i rolniczych. Wydanie Warszawskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. Warszawa 1918. Druk "Gazety Rolniczej". 8, s. 370, VI. brosz.
Grzbiet uszkodzony i podklejony, okł. mocno zabrudzone - egz. używany, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Przegląd zwierząt łownych, Hodowla zwierzyny (tu m.in. Zwierzyna niekulturalna: dzik, głuszec i cietrzew, krzyżówka), Psy myśliwskie, Broń myśliwska.
480.–
Sprzedano za: 750.–
1192.
SZTOLCMAN Jan – Nad Nilem Niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego do Sudanu. Z Ilustracjami Józefa Rapackiego. Wyd. II. Warszawa 1928. Gebethner i Wolff. 8, s. 151, [3]. opr. późn. pł. z okł. brosz. naklejoną na lico opr.
Otarcia okł., podklejone naddarcia marginesów kilku kart, niewielkie zaplamienia. Piecz. i podpis własn. Tablice. w ramach paginacji.
140.–
Sprzedano za: 460.–
1193.
[VOLLMER Karl Gottfried Wilhelm] – Dziwy świata pierwotnego czyli kolebka wszech-świata Dra W. F. A. Zimmermana [pseud.]. Przeł. [...] T. Dziekoński. Z 268 drzeworytami. Wyd. II. Warszawa 1872. S. H. Merzbach. 8, s. [2], VI, 511, [1], tabl. 1. opr. nieco późn. pł.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Bogato ilustrowana historia naturalna, obejmująca pierwszy i drugi "okres stworzenia". Zaw. m.in.: Początek ziemi, Zaludnienie powierzchni ziemi, Zwierzęta członkowate, Działanie plutoniczne i wulkaniczne, Trzęsienie ziemi, O kruszcach i ich łożysku.
240.–
Sprzedano za: 600.–
1194.
ZABOROWSKI St[anisław] – W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. Warszawa 1914. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 270, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarta i z numerami inwentarzowymi, wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja: "Znakomitemu Myśliwemu". Zaw. rozdziały: Jak trubadur, Na rojstach litewskich, W taki to cichy, jesienny wieczór, Na niedźwiedzia, Na łosie, Nad morzem, Na świętego Huberta.
180.–
Sprzedano za: 180.–