Bibliofilia z księgozbioru Jarosława Dolińskiego

672.
[ANCZYC Wacław] – Drukarza krakowskiego pieśń żałosna o jednym bibljofilu w jegoż typografjej wytłoczona roku pańskiego mcmxxviij. Kraków 1928. [K. Piekarski]. 8, s. [8]. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydany anonimowo wiersz W. Anczyca o "jednym bibliofilu" - Kazimierzu Piekarskim. Wydano 100 egz., ten nr 39.
80.–
Sprzedano za: 80.–
673.
ARCT Michał – Piękno w książce. Warszawa 1926. Wyd. M. Arcta. 16, s. 46, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. "A jeśli kiedy zastuka do waszych bram nosicielka myśli i piękna - książka - przyjmijcie ją i, przewracając pieszczone karty, wczujcie się w duszę czcionek i wierszy, poznajcie prawdziwą istotę księgi. Niech nie będzie dla was martwym tylko przedmiotem; kochając książkę, odnajdziecie w niej istność głęboką, którą radaby przed wami odsłonić".
80.–
Sprzedano za: 80.–
674.
BADECKI Karol – Program pierwszego, zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. Lwów 1926. Ossolineum. 8, s. 16, [15]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Na końcowych stronach reprodukcje kart tytułowych starych druków.
54.–
Sprzedano za: 54.–
675.
BAR Adam – Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... Kraków 1926. Nakł. W. Żychowicza. 4, s. 20, [3]. brosz.
Przednia okł. z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 370 egz., ten nr 245 - jeden ze 120 egz. przeznaczonych dla członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Wydano z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie.
70.–
Sprzedano za: 70.–
676.
[BIAŁY Kruk]. Zbiór 12 dokumentów i drobnych druków dotyczących działalności Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego Białego Kruka (którego Jarosław Doliński był członkiem) z lat 1931-1938 oraz list Tadeusza Przypkowskiego w sprawie reaktywacji zakonu w 1967.
Zbiór zaw. m.in.:
* Patent członka Kapituły nadany J. Dolińskiemu, bez daty, z podpisami Wielkiego Mistrza Kazimierza Witkiewicza, Kanclerza Stefana Komornickiego, Pieczętarza Roberta Jahody-Żółtowskiego
* druk okolicznościowy wydany na cześć min. spraw zagranicznych Francji Ludwika Barthou odznaczonego 24 IV 1934 Orderem Białego Kruka z Cymeliami
* prośbę Wielkiego Mistrza o oddanie głosów w wyborach parlamentarnych w 1938 na Pieczętarza - Roberta Jahodę-Żółtowskiego, maszynopis z podpisem Kazimierza Witkiewicza i pieczęcią zakonu
* osiem zaproszeń na spotkania członków zakonu (dwa drukowane, pozostałe w maszynopisie) z reguły opatrzone pieczęcią zakonu i podpisem Kazimierza Witkiewicza.
Osobny obiekt stanowi list Tadeusza Przypkowskiego, dat. 28 XII 1967 w Jędrzejowie. Koperta zawiera jędrzejowski druczek gratulacyjny z sygnowaną grafiką H. Płóciennika, maszynopisowe sprawozdanie z drugiego posiedzenia Odrodzonej Kapituły Orderu Białego Kruka w Warszawie oraz pisany na maszynie przez Tadeusza Przypkowskiego (tytułującego się Kanclerzem) list do J. Dolińskiego z zapytaniem o dalszą jego współpracę z Kapitułą. Dołączona niewielka kartka z brudnopisem odpowiedzi na list: "Zakon został rozwiązany w październiku 1962 roku. Z odrodzonym 'B.K.' nie mam nic wspólnego". Stan wszystkich materiałów dobry i bardzo dobry. Całość w półpłóciennej tece z ekslibrisem Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego.
400.–
Sprzedano za: 400.–
677.
BOROWY Wacław – Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej. Warszawa 1926. Tow. Bibljofilów Polskich. 8, s. 43, [2]. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Odbito w drukarni Wł. Łazarskiego (dawniej Banku Polskiego) w Warszawie w nakładzie 300 num. egz., ten nr 54.
678.
CHWALEWIK Edward – Polskie exlibrisy muzyczne. Skolimów 1939. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 12, [2], tabl. 10. brosz. Uzup. odb. z nr. 6 "Silva Rerum".
Okł. nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Druk na papierze czerpanym.
80.–
Sprzedano za: 100.–
679.
d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. Kraków 1929. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [4], 64, [1], tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Znakomite studium twórczości J. Mehoffera w zakresie ilustracji książkowej. Książka zawiera przykłady winiet i ozdobników książkowych artysty wybranych z wielu dzieł, na końcu zaś dodano trzy tablice odbite z oryginalnych płyt cynkowych. Wydano 600 egzemplarzy z okazji II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich i IV Zjazdu Bibliofilów w Poznaniu, ten nr 115 (jeden ze 180 przeznaczonych dla członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie).
64.–
Sprzedano za: 120.–
680.
FILIPOWSKI Józef – Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim. Kraków 1932. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 13. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wspomnienia J. Filipowskiego (1870–1941) - drukarza i zarządcy drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego o artyście, ze wstępem Tadeusza Seweryna i czterema motywami stylizowanych kwiatów sygn. SW.
54.–
Sprzedano za: 360.–
681.
FRITZ Józef – Księgi lekarskie w lwowskich zbiorach XVI/XVII wieku. Lwów 1928. Nakł. "Druk. Pol.". 8, s. [2], 31, [2]. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Ilustracje w tekście. Praca dedykowana III Zjazdowi Bibljofilów Polskich we Lwowie. Wydano 365 egz., ten nr 272.
48.–
Sprzedano za: 48.–
682.
GROTTGER Artur – Losy pewnego nakładu graficznego. Trzy listy ... Wyd. Stefan S. Komornicki. Kraków 1926. Nakł. wydawcy. 8, s. 16, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 355 egz., ten nr 176. Dot. litografowanego portretu Adama Jerzego Czartoryskiego. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Warszawie.
683.
HAJKOWSKI Zygmunt – Losy księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia. Łódź 1928. Nakł. Towarzystwa Bibljofilów w Łodzi. 8, s. 17, [3]. brosz.
Grzbiet i okł. nieco nadkruszone, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 250 egz., ten nr 47. Dedykowane uczestnikom III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie. Odbito w Drukarni Polskiej Ludomira Mazurkiewicza.
Księgozbiór mroczeński został zgromadzony przez wielkopolskiego prawnika i bibliofila Feliksa Wężyka (1796-1863). Dobór książek i ich tematyka były starannie przemyślane, a wzbogacanie biblioteki przebiegało według ściśle powziętego planu. Efektem działań Wężyka był bogaty i cenny księgozbiór, obfitujący w liczne polskie starodruki, dzieła rzadkie, często unikatowe. Kupowane w antykwariatach i od osób prywatnych egzemplarze zostały wyposażone przez właściciela w eleganckie, z reguły półskórkowe oprawy, ze złoceniami i z uwidocznioną mroczeńską proweniencją. "Był to typowy księgozbiór dworski, pod względem ilości zgromadzonych książek, ich zróżnicowania tematycznego, a także szaty zewnętrznej, można go z powodzeniem zaliczyć [...] do najwspanialszych XIX-wiecznych bibliotek ziemiańskich w Wielkopolsce" (A. Jabłoński). Po śmierci właściciela księgozbiór wędrował wraz ze spadkobiercami, kilkakrotnie zmieniając miejsce pobytu. Po zakończeniu I wojny został przez rodzinę Wężyka w całości sprzedany, by wkrótce trafić do łódzkiego antykwariatu. "Czas obszedł się nielitościwie z kolekcją Feliksa Wężyka. Podzieliła ona losy wielu podobnych zbiorów w Polsce. Uległa rozproszeniu, przez co unicestwiony został dorobek kulturalny i efekty wieloletniej pracy znakomitego bibliofila" (B. Podgrabi).
60.–
Sprzedano za: 340.–
684.
HOMOLACS Karol – Kilka uwag ogólnych o książce. Kraków 1925. Muzeum Przemysłowe. 4, s. [4], 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano w nakładzie 120 egz. dla uczestników I Zjazdu Bibliofilów Polskich w Krakowie. Ten egz. przypisany w druku Jarosławowi Dolińskiemu. Druk dwubarwny: czarny i brązowy. Jedna z rzadszych publikacji Karola Homolacsa, drukowana niezwykle starannie pod kierownictwem Stefana Baranowskiego w drukarni Muzeum Przemysłowego. Kolumnę druku zdobią jasnobrązowe, rozbudowane inicjały; zwraca uwagę zastosowanie bogatego zestawu znaków typograficznych.
80.–
Sprzedano za: 110.–
685.
KOLUMB Krzysztof – Epistoła ... o odkryciu Ameryki konterfektem w porywczą oddana na wiadomość o skutecznej pożyczce amerykańskiej za co dank dawają Adamowi Krzyżanowskiemu niektórzy bibliofile krakowscy. Kraków 1927. Nakł. Bibljofilów a Pracą Architypografii Anczycowej. 8, s. [20]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 262 egz., ten nr III - jeden z dwunastu egzemplarzy autorskich, z podpisem m.in. Jana Stanisława Bystronia. Zaw. krótki wstęp, wyjaśniający okoliczności powstania druku. Inspiracją był wyjazd A. Krzyżanowskiego (1873-1963), ekonomisty i prawnika, do Nowego Jorku jako przewodniczącego delegacji polskiej do pertraktacji z amerykańskimi bankami w sprawie udzielenia pożyczki. Tekst otwiera przestroga: "Nieprzespiecz to rzecz Polakowi za morze się wyprawiać, jako tego dowiódł Jan z Kolna, który choć Amerykęodkrył, przedsię chytremu Genueńczykowi Kolumbusowi dowcipem nie sprostał". Druk zawiera faksymile listu Krzysztofa Kolumba wydrukowanego w "niedatowanej rzymskiej edycji Stefana Plancka", a skopiowanej tu przez S. Welanyka.
686.
KORPAŁA Józef Stanisław – Bibljotekarstwo a bibljofilstwo. Kraków 1929. Pałac Prasy. 4, s. 13, [3]. brosz.
Krawędzie okł. nadkruszone i nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 400 egz., ten nr 357 - z puli dla uczestników IV Zjazdu Bibliofilów Polskich w Poznaniu i Tow. Miłośników Książki w Krakowie.
54.–
Sprzedano za: 54.–
687.
KOT Stanisław – Publikacja nowych uniwersytetów w XVI w. Królewiec i Zamość. Kraków 1929. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 21, [2]. brosz.
Górny margines okł. lekko zakurzony, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 400 egz., ten nr 262 z puli dla członków Tow. Miłośników Książki w Krakowie.
688.
LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. Kraków 1926. Koło Miłośników Opraw przy Tow. Miłośników Książki. 4, s. 7, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 350 egz., ten nr 176 (jeden ze 120 egz. dla członków Tow. Miłośników Książki w Krakowie). Druk bibliofilski przeznaczony dla uczestników II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie. Tytuł okł.: "Rzecz Bonawentury Lenarta o konserwacji książki z roku 1789".
80.–
Sprzedano za: 360.–
689.
MOCARSKI Zygmunt – Bibljoteka Tadeusza Pietrykowskiego na pamiątkę osiągnięcia 5000 dzieła. Skreślił ... Toruń 1928. Nakł. Bibl. T. Pietrykowskiego. 8, s. 9, [4]. brosz.
Okł. lekko zażółcone i nieznacznie zaplamione, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 300 num. egz., ten nr 100, z okazji III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. Na końcu trzy ekslibrisy kolekcjonera, według rysunków Stanisława Darowskiego i Bernarda Sierackiego.
96.–
Sprzedano za: 100.–
690.
OPAŁEK Mieczysław – Lwów. Lwów 1932. Nakł. Bibljofilów Lwowskich. 8, s. 14, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wiersz okolicznościowy dedykowany Towarzystwu Miłośników Przeszłości Lwowa i jego dyrektorowi Aleksandrowi Czołowskiemu obchodzącemu 40-lecie pracy naukowej. Wydano 1.000 egz.
691.
OPAŁEK Mieczysław – O sławetnym Zakonie Bibljofilskim, tegoż orderach, tytułach. Poema napisane przez ..., Lwowczyka, R P 1932. Kraków 1932. Druk. Muzeum Przemysłowego. 8, s. 9, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. W kolofonie: "Drukowano jako manuskrypt za aprobatą W. K. W. Jego Paginacji Franciszka z Firlejowa [Biesiadeckiego] wyłącznie dla członków Kapituły O[rderu] B[iałego] K[ruka]", poniżej odręczna nota: "Egzemplarz brata Jarosława Dolińskiego" i podpis Kazimierza Witkiewicza, Wielkiego Mistrza. Okładka drukowana w kolorze czarnym, złotym i niebieskim - barwach używanych przez Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka. Rzadkie.
140.–
Sprzedano za: 170.–
692.
OPAŁEK Mieczysław – Roksolana. Lwów 1928. Nakł. Red."Kroniki Pow. Rohatyńskiego". 8, s. 14, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Ilustracje w tekście. Wydano 300 num. egz., ten nr 84. Dla uczestników III Zjazdu Miłośników Książki we Lwowie. Opowieść o małżonce Solimana II i córce parocha ruskiego z Rohatyna.
48.–
Sprzedano za: 80.–
693.
OPAŁEK Mieczysław – Stotrzydzieści [!] lat wśród książek. Lwowscy antykwarze Iglowie 1795-1928. Lwów 1928. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 32. brosz.
Okł. lekko zażółcone, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 500 num. egz., ten nr 25, z okazji III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie.
48.–
Sprzedano za: 53.–
694.
POCZET członków Polskich Towarzystw Bibljofilskich w r. 1926. Warszawa 1926. Nakł. Tow. Bibljofilów Pol. 8, s. 27, [2]. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Egzemplarz uczestnika II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie. Wykaz członków Rady Bibliofilskiej i towarzystw w Krakowie, Lwowie, Paryżu, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wilnie i Zamościu.
695.
POCZET członków Polskich Towarzystw Bibljofilskich w r. 1928. Warszawa 1928. Nakł. Tow. Bibljofilów Polskich. 8, s. 39, [1]. brosz.
Okł. zażółcone, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 500 egz. z okazji III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. Wykaz członków Rady Bibliofilskiej i towarzystw w Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Paryżu, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wilnie i Zamościu.
60.–
Sprzedano za: 60.–
696.
PRZEWODNIK bibljograficzny. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako też czytających i kupujących książki [...] wydawany obecnie przez Narodowy Instytut Bibljograficzny w Niebylcu. [Kraków]. 8. brosz.
S. 2, t. 6, zesz. 13: 1925. s. 489-507, [1].
Podklejenia grzbietu i marginesów skrajnych kart, zażółcenia marginesów. Satyryczny pseudobibliograficzny wykaz 291 prac drukiem nigdy nie wyszłych. Wspólne dzieło przyjaciół: K. Piekarskiego, J. S. Bystronia, F. Bielaka, M. Brahmera i S. Kota. Jako redaktorzy figurują dawni pisarze i bibliografowe: S. Starowolski, J. A. Załuski, J. D. Janocki, M. H. Juszyński i A. B. Jocher.  "Przewodnik" odnotowuje fikcyjne publikacje, np.: A. Birkenmajer - Szesnasta karta rękopisu Nr 2798 Bibl. Jag. i inne szesnaste karty innych rękopisów innych bibljotek; W. Bruchnalski - Krytyczne zestawienie pierwszych liter we wszystkich miejscach Pana Tadeusza jako wstęp do umiejętności literatury polskiej; F. Fierich - Procedura Sądu Ostatecznego. Studjum prawno-eschatologiczne; R. Grodecki - Kronika Galla Anonima falsyfikatem prof. R. Ganszyńca; W. Hahn - Katalogi wystaw przedmiotów metalowych. Uzupełnienie do bibljografji bibljografji polskiej; K. Homolacs - Podstawowe zasady unikania nauki na rzecz ornamentu płaskiego; F. Kopera - Jak ukrywać dzieła sztuki. Poradnik dla kierowników muzeów; K. Piekarski - Nieodkryty fragment nieznanego urywku niedrukowanego Sowizdrzała w zaginionem tłumaczeniu czeskiem lub polskiem; K. H. Rostworowski - O ile ja i Dante stoimy wyżej od Żeromskiego; W. Sierpiński - O pewnym dowodzie pewnego twierdzenia i pewnem zagadnieniu, tyczącem się pewnych przypadków błędnego stosowania pewnych zasad do rozkładu pewnych liczb całkowitych na pewne sumy potrójne; P. Smolik - Piękna książka u Mongoło-Burjatów; J. Tuwim - A to miała już pani w ręku?; A. Wrzosek - Numizmatyka dla medyków. Na przedostatniej karcie anons Księgarni Gebethnera i Wolffa w Krakowie, która "kupi każdą publikację zamieszczoną w Nr. 13 'Przewodnika [...]' płacąc najwyższe ceny w dolarach". Krótką historię trzynastego zeszytu zawiera "Silva rerum" (Kr. 1981, s. 151-152); czytamy tam: "Od dawna rarytas bibliofilski wielce poszukiwany na wszelkich aukcjach antykwarskich".
360.–
Sprzedano za: 360.–
697.
REICHENSTEIN Marek – Mikołaja Reja Zwierciadło z roku 1567. Pod względem ikonograficznym omówił ... Lwów 1935. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 38, [3]. brosz. Bibljoteka Towarzystwa Miłośników Książki we Lwowie, nr. 18.
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Ilustracje w tekście. Wstęp Rudolf Kotula. Na końcu bibliografia, spis i omówienie rycin.
68.–
Sprzedano za: 68.–
698.
SMOLIK Przecław – Antoni Sozański, bibljograf i bibljofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibljografją drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył ... Kraków 1926. Druk. Ludowa. 8, s. 15. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 350 egz., ten nr 176. Wydane z okazji II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie.
64.–
Sprzedano za: 64.–
699.
SMOLIK Przecław – O książce pięknej. Warszawa 1926. M. Arct. 8, s. 22, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 350 egz., ten nr 225. Dedykowane II Zjazdowi Bibliotekarzy Pol. "Najważniejszą rzeczą w zdobnictwie oprawy książki jest dobre dekoracyjne ujęcie tytułu i związanie go harmonijne z płaską dekoracją obu części oprawy i z zasadniczym rytmem, płynącym z wnętrza książki. Prostota w dekoracji, przy pięknym materjale i technicznej doskonałości, daje tu zazwyczaj najbardziej estetyczny rezultat".
70.–
Sprzedano za: 100.–
700.
[SPRAWOZDANIE]. Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy Żydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. Sprawozdanie ... Lwów 1928. 8, s. III, [1], 28. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Układ graficzny Henryk Mund. Ilustracje w tekście. Tekst równoległy pol. i idysz. Wydane uczestnikom III Zjazdu Bibljofilów i i Zjazdu Bibljotekarzy Polskich we Lwowie.
120.–
Sprzedano za: 130.–
701.
WARCHAŁOWSKI Jerzy – O Muzeum Przemysłowe w Krakowie. Kraków 1906. Tow. "Polska Sztuka Stosowana". 8, s. 37. brosz. Odb. z "Czasu".
Okł. lekko zabrudzone, poza tym stan dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Zaw. m.in.: Charakter przyszłej instytucyi, Dwie grupy rękodzieł: techniczne i artystyczne, Technika i sztuka rzemiosł artystycznych, Warsztaty, Stolarski, Polskie meble, Stosunek artysty do rzemieślnika, Zbiory i wystawy, Sala maszyn, Biblioteka.
64.–
Sprzedano za: 64.–
702.
WŁODEK Adam – Krescentyn króla Zygmunta Augusta. Kraków 1926. Nakł. autora. 8, s. 10, tabl. 3. brosz.
Skrajne strony wyraźnie pożółkłe (zakwaszone), stan bardzo dobry. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano 350 egz., ten nr 176 (jeden ze 120 przeznaczonych dla członków Towarzystwa Przyjaciół Książki w Krakowie),  z podpisem autora. Dedykowane II Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Warszawie. Opis egzemplarza "Liber ruralium commodorum" autorstwa Krescencjusza, należącego niegdyś do Zygmunta Augusta, przechowywanego w zbiorach biblioteki w Rothamsted w Anglii.
64.–
Sprzedano za: 64.–
703.
ZALEWSKI Ludwik – Bibljoteki klasztorne w diecezjach lubelskiej i podlaskiej a pisma Staszica. Warszawa 1926. Druk. Państwowa. 8, s. 14. brosz.
Krawędzie okł. lekko naddarte, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Ekslibris Franciszka Seiferta dla Jarosława Dolińskiego. Wydano - jako nadbitkę z księgi zbiorowej "Stanisław Staszic" - 100 egz., ten nr 63, na papierze czerpanym.
54.–
Sprzedano za: 130.–