Sztuka, architektura, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
BANACH Andrzej – Pamiątka z Krynicy. Kraków 1959. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 118, [5], tabl. 9. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora. Dołączono odręczną kartę dat. 15 VI 1962 w Krakowie. Książka o Mistrzu z Krynicy - Nikiforze.
2.
BARABASZ St[anisław] – Sztuka ludowa na Podhalu. Cz. 4: Kościół w Dębnie. Lwów-Warszawa 1932. Książnica-Atlas. 4, s. 15, tabl. 40. oryg. teczka kart.
Podklejone naddarcia skrzydełek teki, niewielkie odbarwienia teczki i otarcia, stan bardzo dobry. Na tabl. fotografie drewnianego kościoła, detale architektoniczne, barwne fragmenty polichromii.
3.
CURTIL Henri – Marques et signatures de la faïence française. Paris 1969. Charles Massin. 8, s. 152. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wzory sygnatur i dzieje francuskich manufaktur produkujących wyroby fajansowe.
4.
DUPUIS Alexander – Nauka rysunku uważana z punktu widzenia przemysłowego. Przekład z francuzkiego. Warszawa 1845. Druk. S. Orgelbranda. 16d, s. [2], 132, [4], tabl. rozkł. 1. opr. kart. z epoki, obcięcie złoc.
Wyraźne otarcia okł., miejscami intensywne zabrązowienia papieru. Nagroda dla Wincentego Nowickiego, ucznia Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu (złoc. napis "Nagroda" na przedniej okł., odręczna dedykacja z podpisami pedagogów, dat. 16/28 VI 1847). Prezentacja nowej metody nauczania rysunku odręcznego, która "w ciągu jednego tylko roku dokazała więcej, jak dawna w ciągu lat czterech. Przy tem przekonano się także naocznie, że w klassach niższych postęp był daleko znaczniejszy, jak w klassach wyższych" (z opinii zawartej na końcu książki). Nieczęste.
5.
ESTREICHER [Karol] – Pan Konstanty Schmidt (Ciążyński) i jego zbiory. Kraków 1883. Druk. "Czasu". 8, s. 12. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Nazwisko autora uwidocznione po tekście. Opis kolekcji dzieł sztuki zgromadzonych przez K. Schmidta-Ciążyńskiego, kolekcjonera, konserwatora malarstwa w Ermitażu, antykwariusza w Paryżu, posiadacza patentu dostawcy dworu Napoleona III. U schyłku życia Schmidt przekazał część swoich zbiorów muzeom polskim, w tym Muzeum Narodowemu w Krakowie. Opisywana przez Estreichera kolekcja obejmowała: starożytności egipskie, cylindry z napisami klinowemi, talizmany wschodnie, zbiór kamei i starożytnych kamieni rżniętych, Kameje epoki bizantyjskiej.
6.
[FORMIŚCI]. Wystawa Formistów i Buntu w Poznaniu. [Katalog]. Poznań, XII 1919-I 1920. 16d, s. [16]. brosz.
Niewielkie zaplamienia przedniej okł., stan dobry. Na przedniej okładce reprodukcja rysunku Zbigniewa Pronaszki, wewnątrz reprodukcje prac T. Czyżewskiego, T. Niesiołowskiego, L. Chwistka (i czwarty rysunek anonimowy). W wystawie udział wzięli: L. Chwistek (4 prace), T. Czyżewski (5), J. Hryńkowski (6), J. Hulewicz (15), M. Kubicka (1), S. Kubicki (2), T. Niesiołowski (1), J. Panieński (22), A. Pronaszko (8), Z. Pronaszko (2), A. Swinarski (22), S. Szmaj (9), S. I. Witkiewicz (12), J. J. Wroniecki (4), A. Zamoyski (14). Wystawiono łącznie 127 prac, których tytuły i technikę wykonania ujęto w katalogu. Na początku umieszczono programowy "Wstęp objaśniający" Augusta Zamoyskiego, w którym pisze: "Współczesna sztuka zwana u nas Formizmem, we Włoszech Futuryzmem, we Francji Kubizmem, nie jest więc niczem nowem, tworzy wedle tychże samych odwiecznych praw, według których tworzyli Grecy, Japończycy lub Gotyk. Te same bowiem Prawa natury rządzą w całym wszechświecie, a inna Fauna w Australii, a inna w Europie. Różnice wywołują warunki klimatyczne - a tu, w sztuce, Epoka". Bardzo rzadkie.
7.
GLOGER Zygmunt – Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1-2. Warszawa 1907-1909. Druk. W. Łazarskiego. 4, s. 383, [1]; 192. razem opr. późn. ppł.
Otarcia okł., blok nieco poluźniony, drobne zaplamienia. Piecz. bibliot. Liczne ilustracje w tekście. Dzieło nieukończone, ostatnie hasło: Lamus. Druk dwuszpaltowy, układ alfabetyczny. Zaw. m.in. hasła: Alkierz, Altana, Bóżnice, Brama, Cerkwie unickie, Chata, Częstokół, Dom, Drzwi, Dwory ziemiańskie, Dzwonnica, Ganek, Gorzelnia, Kaplica, Kościoły, Krzesło, Krzyże. Jedno z najlepszych opracowań tematu.
8.
GRUPA "a. r.". Materiały sesji naukowej z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Łódź 1971. Muzeum Sztuki w Łodzi. 8, s. 74, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydawnictwo towarzyszące wystawie dorobku grupy "a. r." w V 1971. Zaw. artykuły R. Stanisławskiego, H. i W. L. Karwackich, H. Andersa, J. Starzyńskiego, K. Piwockiego, A. Turowskiego, M. Porębskiego, P. Krakowskiego, J. Zagrodzkiego.
9.
HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. Kraków 1933. Wyd. Literacko-Naukowe (W. Meisels). 8, s. 237, [6], tabl. 51. opr. oryg. ppł., obcięcie złoc.
Opr. nieco zabrudzona i otarta, poza tym stan dobry. Wydano 1.100 egz., ten nr 196. Na końcu wykaz właścicieli prac reprodukowanych w tekście. Do dziś jedna z najlepszych prac poświęconych twórczości J. Malczewskiego.
J. A. Gałuszka pisał w "Gazecie Literackiej" (nr 5 z II 1933): "Książka, za którą przedewszystkiem należą się autorowi wyrazy głębokiej wdzięczności od wszystkich wielbicieli Jacka Malczewskiego. Pokazał nam nietylko czyn twórczy genialnego artysty, ale zbliżył nas do Malczewskiego-człowieka [...]. Prof. Adam Heydel miał wielkie szczęście: dostał do rąk pamiętnik samego Malczewskiego, jego poezje i dużą korespondencję [...]. Nakładca dostroił się do wysokości zadania: dał książkę przepiękną pod każdym względem".
10.
ILUSTROWANY katalog reprodukcyj i wydawnictw artystycznych J. Mortkowicza. Warszawa 1935. Towarzystwo Wydawnicze. 16 podł., s. [2], 10, [86]. brosz.
Odbarwienia grzbietu, wewnątrz stan dobry.
11.
KAMIŃSKA Janina, TURNAU Irena – Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. Pod red. ... Wrocław 1966. Ossolineum. 8, s. 687, tabl. 2. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Praca zbiorowa opracowana w Inst. Kultury Materialnej PAN. Zaw. m.in.: Pradzieje włókiennictwa, Sukiennictwo wraz z produkcją innych tkanin wełnianych i półwełnianych, Tkaniny bawełniane na Pomorzu Wschodnim i Śląsku do połowy XVII wieku, Tapiserie, Kobierce wiązane, Hafciarstwo, Filcownictwo, Kobiernictywo, Tkaniny obiciowe, Pasamonictwo, Słowniczek terminologiczny.

Katalogi

12.
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Kazimierz Mikulski. Malarstwo. Łódź, IV 1975. 4, s. [18], tabl. 15. brosz.
Stan bardzo dobry. Wstęp U. Czartoryskiej i J. Boguckiego, wykaz 44 prezentowanych prac, bibliografia. Ilustracje na tablicach.
13.
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Zdzisław Beksiński. Malarstwo. Łódź, XII 1976. 4, s. [28]. brosz.
Niewielkie otarcie tylnej okł. i grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Tekst wstępny T. Nyczka, reprodukcje 17 prac.
14.
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Jacek Bigoszewski. Obrazy z lat 1973-82. Łódź, III 1984. 4, s. [20]. brosz.
Stan dobry. Wydano 300 egz., z czego 120 egz. z dwiema oryginalnymi pracami artysty sygnowanymi przez niego ołówkiem. Egz. nr 49.
15.
[Biuro Wystaw Artystycznych]. Władysław Hasior. Warszawa, XI 1974. 4, s. [32]. brosz.
Stan dobry. Wystawę zorganizowano w cyklu imprez artystycznych "Panorama XXX-lecia PRL". Prace Hasiora prezentowano w niewykończonych salach Zamku Królewskiego w Warszawie.
16.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jan Zamoyski. 50-lecie twórczości. Warszawa, IV 1972. 8, s. [64]. brosz.
Stan bardzo dobry. Biogram artysty i spis jego prezentowanych i nieobecnych na wystawie prac malarskich, scenograficznych, rysunkowych.
17.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. 4 x Paryż. Informator wystawy. Warszawa, X 1986-I 1987. 4, s. 16. brosz.
Niewielkie otarcia. Krótki informator (nie mylić z obszernym katalogiem) o głównych założeniach wystawy prezentującej dokonania sztuki francuskiej XX w.
18.
Community Arts Building, Wayne State University. The First American Exhibition of Polish Paintings by the "Cracow Group" also Sculptures and Tapestries by Polish Artists. Detroit, Michigan, VIII 1962. 8 podł., s. [7], 21. brosz.
Niewielkie załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Katalog pierwszej amerykańskiej wystawy prac artystów Grupy Krakowskiej oraz polskiej sztuki ludowej. Katalog i wystawę przygotował Benedykt Markowski, prezes stowarzyszenia Friends of Polish Art. Katalog zaw. wstęp, rys historyczny grupy, biografie artystów, wykaz 132 prezentowanych prac (łącznie z 27 dziełami twórców ludowych).
19.
Dom Wojska Polskiego. Wiktor Zin. Akwarele i rysunki. Piękno architektury i polskiego krajobrazu oraz szkice z dalekich podróży. Warszawa, XII 1979. 8 podł., s. [12]. brosz.
Okł. lekko otarte. Na stronie tytułowej odręczna dedykacja artysty.
20.
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Catalogue section polonaise. Paris 1925. 8, s. 38, [9], mapa 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Na przedniej okł. dwubarwna kompozycja autorstwa Zofii Stryjeńskiej. Katalog działu polskiego na wielkiej Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu. Z. Stryjeńska wykonała ozdoby polskiego pawilonu, zdobyła nagrody w czterech kategoriach: malarstwo, plakat, tkanina i ilustracja.
21.
Galeria Studio. Szajna. Warszawa 1979. 4, s. [40]. brosz.
Załamanie dolnego marginesu. Odręczna notatka obcą ręką: "Tyle wspólnych wspomnień. Od Teatru Ludowego do Warszawy". Zaw. biogram artysty, jego wypowiedzi programowe, 28 czarno-białych reprodukcji, kalendarium twórczości, bibliografię prac dotyczących Józefa Szajny.
22.
Instytut Propagandy Sztuki. IV salon zimowy. Warszawa, I 1934. 16d, s. 40, [6], tabl. 12. brosz.
Stan bardzo dobry. Druk antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie.
23.
Klub Młodych Artystów. Malarstwo Wojciecha Fangora. Warszawa, V 1949. 8, s. [8]. brosz.
Zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 200 egz. numerowanych, ten bez numeru. Katalog debiutanckiej wystawy Wojciecha Fangora, jednego z najważniejszych polskich artystów XX w., współtwórcy Polskiej Szkoły Plakatu. Katalog zaw. czarno-białe reprodukcje 6 prac Fangora i spis 23 wystawionych obiektów. Rzadkie.
24.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Wacław Szymanowski 1859-1930. Malarstwo, rzeźba. Katalog oprac. Hanna Kotkowska-Bareja. Warszawa, VI-VII 1981. 8, s. 79, [3], tabl. 41. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Katalog dużej wystawy monograficznej wybitnego rzeźbiarza przełomu XIX/XX w.; zaw. wykaz wszystkich znanych jego prac. Katalog opracowała historyczka sztuki H. Kotkowska-Bareja, prywatnie żona popularnego reżysera. Na kanwie jej opowieści z muzeum, w którym pracowała, powstał scenariusz komedii "Poszukiwany, poszukiwana".
25.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog wydany z okazji wystawy pośmiertnej zorganizowanej przez ... Warszawa, IV-V 1948. 8, s. 166, [4], tabl. 24. brosz.
Okł. zażółcone, poza tym stan dobry. Katalog prezentujący 440 prac, w tym zwłaszcza ekslibrisy i ilustracje książkowe autorstwa jednego z najważniejszych polskich twórców drzeworytu, poprzedzony obszerną biografią artystyczną oraz szczegółową bibliografią 245 pozycji. Układ graficzny Adama Półtawskiego.
26.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Sztuka zdobnicza. Dary i nabytki 1945-1964. Katalog. Warszawa, VI-VIII 1964. 8, s. 129, [3], ilustr. 79. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Opis ponad 600 obiektów.
27.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy. Warszawa 1966. 8, s. 145, [2], tabl. 41. opr. oryg. pł.
Wyklejki pożółkłe, stan bardzo dobry. Praca zbiorowa zawierająca m.in.: S. Lorenz "Słowo wstępne"; J. Ruszczycowa "Źródła twórczości artysty", "Sprawozdanie z wystawy"; K. Mytarewa "W Petersburgu", "Z materiałów archiwalnych"; P. Krakowski "O symboliźmie w pejzażach F. Ruszczyca"; E. Szwankowski "Inscenizator i scenograf"; I. Kołoszyńska "Wydział Sztuk Pięknych USB w Wilnie" oraz obszerne wspomnienia o Ruszczycu. Praca zawiera cenny zbiór fotografii prac artysty i zdjęć archiwalnych związanych z historią jego życia i twórczości.
28.
Muzeum Sztuki w Łodzi. Alina Szapocznikow 1926-1973. Łódź, IX-X 1975. 8, leporello, s. [6]. brosz.
Stan dobry. Katalog wystawy pośmiertnej. Zaw. biogram artystki i spis 151 wystawionych rzeźb. Wydano 600 egz.
29.
Muzeum Sztuki w Łodzi. Autoportrety malarzy polskich XIX w. Łódź 1976. 8, s. [15], ilustr. 31. brosz.
Stan bardzo dobry. Opis 48 obrazów.
30.
Nautilus, Salon Antykwaryczny. Romuald Oramus. Grafiki z lat 1981-99. Wystawa w galerii Nautilus. Kraków, XII 2009-I 2010. 16d, s. 95, [1], tabl. 1. opr. oryg. skóra z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Jeden z dwudziestu egzemplarzy specjalnych - numerowanych (tu nr 17), podpisanych przez artystę, zaopatrzonych w oryginalną akwafortę R. Oramusa z cyklu "Uczty" sygnowaną ołówkiem przez autora.
31.
Stowarzyszenie Architektów Polskich. Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej. Warszawa, III-IV 1953. 16 podł., s. 64. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Wystawę prezentowano w salach "Zachęty". Liczne projekty gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, w tym Pałacu Kultury, Placu Konstytucji i Placu Zbawiciela w Warszawie.
32.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa prac członków Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków w Krakowie 1945-1949. Kraków, VIII-IX 1949. 8, s. 28, [3]. brosz.
Okł. lekko otarte, tylna zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Zaw. wstęp W. J. Dobrowolskiego, nazwiska artystów, dane statystyczne z dziejów spółdzielni, wykaz osób przygotowujących wystawę. Na pozostałych 16 stronach wydrukowano spostrzeżenia dotyczące sztuki użytkowej i jej roli społecznej (mowa tu m.in. o reklamie, plakacie, etykiecie, oknie wystawowym, dziecięcej zabawce, ilustracji książkowej).
33.
WYSTAWA okrężna. Warszawa 1928. Komitet Wystaw Okrężnych przy Polskiem Tow. Artyst. 8, s. 48, [14], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte i lekko zaplamione, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Podsumowanie "okresu półrocznego objazdu Wystaw Okrężnych po Kresach Wschodnich". Zaw. m.in.: Sztuka polska na Kresach, Szlakiem propagandy artystycznej, Z księgi pamiątkowej Wystawy Okrężnej, dane statystyczne, a także Wykaz sprzedanych i rozlosowanych obrazów.
* * *
34.
KATALOG likwidacyjnej licytacji zbiorów i urządzenia mieszkalnego po ś.p. Min. Ign. Szebeko urządzonej przez "Pałac Sztuki". Warszawa 1937. Druk. T. Pietraszek. 8, s. 31, [1]. brosz.
Otarcia okł., zaplamienie grzbietu okł., niewielki ślad zawilgocenia. Pod młotek trafiło 521 przedmiotów: mebli, obrazów, sreber, rzeźb, zegarów, dywanów, butelek wina, żyrandoli i innych. Na uwagę zasługuje rygorystyczny regulamin aukcji: Nabywca kupuje przedmiot w takim stanie, w jakim się znajduje w chwili licytacji. Z chwilą przybicia żadne reklamacje nie będą uwzględniane. Opis przedmiotu w katalogu ma znaczenie orientacyjne i za jego ścisłość "Pałac Sztuki" nie odpowiada. Ważniejsze uszkodzenia [obiektów] są zanotowane w opisie. Brak odpowiedniej wzmianki w opisie przedmiotu w katalogu nie wyklucza istnienia uszkodzenia. Natychmiast po przybiciu nabywca obowiązany jest zapłacić tytułem zadatku co najmniej 25% sumy kupna. Reszta winna być wpłacona najpóźniej następnego dnia po licytacji do godz. 14 do kasy firmy "Pałac Sztuki". W razie niewpłacenia przez nabywcę reszty ceny kupna w terminie [jak powyżej], wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedawcy, zaś umowa kupna, sprzedaży ulega rozwiązaniu.
35.
KIETLICZ-RAYSKI Konstanty – Sztuka góralska na Podhalu. Wstępem poprzedził Ludwik Kamykowski. Lublin 1928. Nakł. rodziny. 8, s. XXIV, 72, tabl. 15. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie, nr 3.
Ślady po taśmie na okł. brosz., zabrązowienia pierwszej strony, zaplamienia ostatniej. Ilustracja okładkowa we wsp. kopii. Zaw. m.in.: Pierwsza i ostatnia moja wycieczka, Szczawnica. Charakterystyka szczawnickich górali, Strój, Obrazy malowane na odwrociu szkła. Piosenki szczawnickie, Historja o Janosiku. Nieczęste.
36.
KIRYK Feliks – Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r. Warszawa-Kraków 1972. Biuro Wydawnictw KDW, Cech Rzemiosł Metalowych. 4, s. 495, [1], tabl. 29. opr. oryg. psk. złoc., zdob., futerał.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja prof. Wiktora Zina. Na karcie przedyt. "Tysiąclecie rzemiosł metalowych Krakowa". Lico i tył oprawy w okładzinie metalowej. Liczne ilustracje. Na końcu obszerne przypisy, źródła i opracowania oraz indeksy nazwisk i nazw geograficznych. Zaw. m.in.: Początki organizacji rzemieślniczych i pierwsze cechy metalowe, Między wojnami światowymi, Organizacja rzemiosł metalowych w Krakowie, Udział w życiu Krakowa - obrazki obyczajowe - blacharze, gwoździarze, iglarze, konwisarze, kotlarze, kowale, ludwisarze, miecznicy i szpadnicy, miedziennicy, mosiężnicy i brązownicy, nożownicy, ostrożnicy, pancernicy, paśnicy, płatnerzy, rusznikarze, ryngmacherzy, ślusarze, wędzidlarze, zegarmistrze, złotnicy.
37.
KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. Kraków [1925-1929]. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. VII, [1], 250, [2], tabl. 24 [w tym 7 barwnych]; [4], 345, tabl. 52 [w tym 15 barwnych]; XII, 572, tabl. 103 [w tym 32 barwne]. opr. w 2 woluminach oryg. psk. złoc.
Okł. nieco otarte i zaplamione, poza tym stan dobry. T. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce, t. 2: Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII w., t. 3: Malarstwo w Polsce XIX i XX w. Monumentalne dzieło wybitnego historyka sztuki, będące do dziś jednym z najlepszych opracowań tematu w naszym piśmiennictwie. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny - łącznie 1.259 reprodukcji w tekście i na tablicach: t. 1: 24 tabl. z ilustr. (w tym 7 barwnych i 12 w technice rotograwiury), 211 ilustr. w tekście; t. 2: 52 tabl. z ilustr. (w tym 15 barwnych i 26 w technice rotograwiury), 313 ilustr. w tekście; t. 3: 103 tabl. z ilustr. (w tym 32 chromotypie i wielobarwne rotograwiury), 556 ilustr. w tekście. Efektowna oprawa w kolorze bordowym. Na grzbietach złocone motywy roślinne, orzeł w koronie i paleta malarska.
38.
[KOSSAKOWIE, korespondencja, fotografie]. Zbiór 6 fotografii portretowych i 36 pocztówek kierowanych głównie do Zofii Romańskiej, córki Juliusza Kossaka.
Zbiór zaw. dwa zdjęcia Wojciecha Kossaka (jednakowe) wykonane przez Juliusza Miena (jedno gabinetowe na oryg. kartoniku krakowskiego atelier J. Miena, drugie w formie pocztówki Salonu Malarzy Polskich z 1901), fotografię Zofii Romańskiej z bratankiem Jerzym Kossakiem (carte de visite, atelier J. Miena), zdjęcie Karola Kossaka z Ciechocinka (form. 7,5x4,9 cm), fotografię Zofii Juliuszowej Kossakowej na komemoratywnym obrazku pośmiertnym z 1923 (owal form. 9,6x6,5 cm), zdjęcie formatu pocztówkowego przedstawiające dzieci rodziny Aleksandrowiczów ze Lwowa z 1907.
Pozostałą część zbioru stanowią pocztówki w liczbie 36, z czego 21 adresowanych jest do Zofii Romańskiej we Lwowie, córki Juliusza, 7 do Marii Romańskiej, córki Zofii, 2 do Jana Barana w Piotrkowie Tryb., po jednej do: Hanny Bochnik, Zofii Juliuszowej Kossakowej, Juliusza Szczuckiego w Brodach, Luizy Neyman w Korotyszczach, Klemensa Neymana, Wincentego (Wicka) Czajkowskiego w Żyrawie. Wśród nadawców pojawiają się nazwiska Wojciecha Kossaka (jednokrotnie), Zofii Juliuszowej, Zofii Romańskiej, Marii Romańskiej, Jana Barana. Korespondencja, w większości datowana, pochodzi z lat 1906-1936, dotyczy głównie spraw bieżących i okolicznościowych. Wiele pocztówek z uszkodzonymi narożnikami, zaplamienia i otarcia.
39.
[KOWALSKI Leon]. Leon Kowalski. Artysta, malarz i grafik 1870-1937. Głosy prasy o twórczości Leona Kowalskiego, Ze wspomnień malarza, Ilustracje, Wykaz ważniejszych prac. Kraków [1939]. Druk. "Patria". 8, s. 59, [3], ilustr. 36. brosz.
Okł. otarte i nieco zakurzone, podklejone naddarcie ilustracji okładkowej. Dołączono luźną kartę ze spisem prac eksponowanych na wystawie pośmiertnej zorganizowanej przez ZZPAP w Krakowie w III 1939.
40.
KRZANOWICZ Henryk – Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie i malowanie tychże, sporządzanie form na odlewy gipsowe. Wskazówki oparte na studjach zagranicznych. Kraków 1929. Nakł. autora. 8, s. 16. brosz.
Okł. nieco zakurzone, załamanie narożnika przedniej okł., przetarcia grzbietu.
41.
KSZTAŁT techniki. Warszawa 1964. Rada Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej, Agencja Wydawnicza "Ruch". 16d podł., s. 179, [1]. brosz. Bibliot. Wzornictwa Przemysłowego.
Otarcia okł., blok lekko wygięty. Podpis własn. Plon naukowy seminariów poświęconych wzornictwu przemysłowemu. Zaw. m.in.: Jedność techniki i humanistyki, Człowiek a narzędzie pracy, Rozważania na temat skali, Z doświadczeń projektanta form przemysłowych, Aktualne zagadnienia wzornictwa przemysłowego w ZSRR, Funkcjonalność i logika formy.
42.
[ŁOZIŃSKI Władysław]. Katalog zbiorów Władysława Łozińskiego. Z ilustracjami. Lwów 1929. Gmina m. Lwowa. 8, s. VII, [1], 142, [3], tabl. 24. brosz.
Okł. lekko zaplamiona i otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten nr 126. Wstęp Aleksandra Czołowskiego. Katalog bardzo bogatej kolekcji broni, przyborów jeździeckich, obrazów, rzeźb, sreber, mebli, tkanin, pamiątek narodowych zgromadzonej przez zmarłego w 1913 wybitnego historyka, autora m.in. "Sztuki lwowskiej", "Złotnictwa lwowskiego" i "Życia polskiego w dawnych wiekach".
43.
MAURICE Klaus – Die deutsche Räderuhr. Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmessers im deutschen Sprachraum. Bd. 1-2. München 1976. Verlag C. H. Beck. 4, s. X, [2], 321, [1]; [4], 124, [1], ilustr. 1166. opr. oryg. pł., obw., kartonowy futerał.
Stan bardzo dobry. Bd. 1: Text und Register, Bd. 2: Katalog und Tafeln. Obszerna, bogato ilustrowana praca poświęcona niemieckim zegarom zabytkowym. Tom 1. zawiera obszerny wstęp historyczny, informacje technologiczne, biogramy najwybitniejszych zegarmistrzów. W tomie 2. umieszczono opis i zdjęcia blisko 1.200 zegarów.
44.
MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. Lwów 1903. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. [10], 552. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr, nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Co wpływa na kształt domu, Tło życiowe u stepowców-koczowników, Rasowość ludów palowych, Pochodzenie Słowian, Myśliwy - jaskiniowiec europejski, Namiotowiec stepowy, Jaki jest totem, znak narodowo-plemienny Polaków?, Pismo obrazowe, Budownictwo leśne, Dwory i dworki szlacheckie, Dwory obronne i zamki, Kościoły, cerkwie, dzwonnice, kaplice, krzyże przydrożne i nagrobki, Bóżnice drewniane i meczety, Ratusze, Budynki gospodarcze, Sprzętarstwo. Blisko 400 ilustracji w tekście, indeksy.
45.
MUCZKOWSKI Józef – Ochrona zabytków. Kraków 1914. Nakł. autora. 8, s. [4], 188, tabl. 28. brosz.
Otarcia okł. Na stronie tyt. dopisek: "Od autora". Podpisy własn. Ze wstępu: "Od czasu ukazania się Łuszczkiewicza 'Wskazówki do utrzymywania kościołów' w r. 1868 mija już blisko pół wieku. Od tego czasu zapatrywania na konserwacyę zabytków uległy gruntownej zmianie, a postęp nauk technicznych i historycznych wpłynął na pogłębienie naszych wiadomości o technikach średniowiecznych".
46.
[PAŃSTWOWE Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie]. Dwa albumy z odręcznymi pracami uczniów krakowskiego liceum plastycznego, z których jeden dedykowano wychowawczyni klasy III w dniu imienin, drugi zawiera widoki zabytków Krakowa. 1956.
Albumy form. ca 24x34 cm, k. 18 i 20.  Jeden album w okł. broszurowych, drugi w oprawie płóciennej. Na przedniej okł. pierwszego napis tuszem "PLSP 1956", na drugim akwarelowy widok wawelskiego zamku (niesygnowany).
W pierwszym albumie, dedykowanym wychowawczyni, wklejono 50 prac wykonanych różnymi technikami (akwarele, rysunki tuszem, kredką i ołówkiem, odbitki graficzne). Tematyka prac jest bardzo różnorodna: szkice botaniczne, pejzaże, portrety, sceny uliczne, zabytki, martwe natury, konie). Niemal wszystkie prace zostały podpisane na kartach albumu. Albumowi towarzyszą 33 prace na luźnych kartach, z reguły sygnowane przez autorów.
Drugi album zawiera 21 prac (włącznie z ilustracją okładkową). Wszystkie przedstawiają zabytki starego Krakowa: głównie Wawel, także uliczki go otaczające, Kościół Mariacki i inne świątynie, Bramę Floriańską, Barbakan. Techniki różne, niektóre prace sygnowane, większość anonimowa.
Zespół zawiera łącznie 104 odrębne prace. Wśród autorów wymienić należy: Ryszarda Horowitza (akwarelowy widok Barbakanu), Zbyluta Grzywacza (rysunek ołówkiem - ul. Kanonicza), Wiesława Obrzydowskiego (trzy rysunki portretowe), Eugeniusza Błyka (3 szkice piórkowe z wnętrza Katedry krakowskiej), Janusza Wysockiego (akwarelowy pejzaż wiejski), Feliksa Szyszkę (konie - tusz lawowany). Stan dobry.
47.
PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wrocław 1965. Ossolineum. 8, s. 238, [2], ilustr. 42. brosz., obw.
Naddarcia krawędzi obw., stan dobry. Kompleksowe opracowanie 60 lat dziejów warszawskiej ASP od powstania Szkoły Sztuk Pięknych w 1904 do początku lat 60. XX w. Na końcu cenne zestawienie nazwisk wszystkich wykładowców oraz wszystkich studentów tej uczelni w całym okresie jej działalności.
48.
PROŃ Stanisław – Musaeum Poloniae pharmaceuticum, seu artis pharmaceuticae experimentalis spectrum. Rzecz o muzealnictwie historycznym aptekarstwa w Polsce. Warszawa 1967. Państw. Zakład Wydawnictw Lekarskich. 8, s. 599. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Zbiory prywatne, Zabytkowe urządzenia aptek historycznych czynnych jeszcze obecnie, Symbole alchemiczne i farmaceutyczne, Słownictwo strony opisowej opracowania technicznego materiałów zabytkowych, Zagadnienie restauracji i konserwacji zabytków, Naczynia w aptekarstwie, Wyroby laboratoriów aptecznych, Opakowania, Lekospisy oficjalne, Talizmany, Homeopatia, Dane geograficzno-historyczne o aptekach w Polsce w okresie od XIII do XIX wieku. Ponad 200 ilustracji w tekście, indeks nazwisk, obszerna bibliografia.
49.
RASTAWIECKI Edward – Mappografia dawnej Polski. Warszawa 1846. Druk. S. Orgelbranda. 8, s. [4], X, [4], 159, [2]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, przednia wyklejka obca, poza tym stan dobry. Przez długie lata jedyne opracowanie kartografii ziem polskich. Katalog zaw. opis ponad 150 dawnych map ziem polskich usystematyzowany według układu terytorialnego (Sarmacya Europejska, Polska cała, mapy krain geograficznych, Mappy duchowne, Mappy geologiczne i plany kopalniane, Mappy wodne). Za opracowanie tu prezentowanego dzieła autor został w 1846 członkiem Rosyjskiego Tow. Geograficznego.
50.
[RONCZEWSKI (Rączewski) Konstanty, rzeźbiarz]. Zbiór 12 fotografii dokumentujących rzeźby Konstantego Ronczewskiego oraz ich ekspozycję podczas wystawy.
Jedno zdjęcie form. 8,8x6 cm, pozostałych 11 w formacie pocztówkowym. Na pięciu fotografiach atramentowe podpisy artysty, na jednym zdjęciu także data 1930. Podpisane zdjęcia ukazują pojedyncze prace tego rzeźbiarza. Siedem fotografii przedstawia salon wystawowy z tablicą umieszczoną nad drzwiami z łotewskim tekstem: "Tēlniecības meistardarbnica prof. K. Rončevska". Na odwrocie dwóch zdjęć wystawowych dopisano odręcznie daty "1926/7". Dołączono czterostronicowy katalog wystawy prac Ronczewskiego w Rydze w IV 1924 oraz artykuł wycięty z rosyjskojęzycznej gazety "Segodnja" zaw. wspomnienie pośmiertne o artyście. Jedno zdjęcie załamane, pozostałe w stanie dobrym; załamania i naddarcia katalogu.
K. Ronczewski (także Rączewski, Rončevskis) (1874-1935) - rzeźbiarz, architekt, znawca architektury starożytnej. Od 1883 mieszkał i pracował w Rydze jako architekt i wykładowca ryskich instytutów naukowych. Był działaczem Polskiego Stowarzyszenia Akademickiego i członkiem łotewskich ugrupowań artystycznych. W 1925 uzyskał doktorat krakowskiej ASP.
51.
SCHORR Aleksander – Egga van Haardt. Próba syntezy. Jerozolima 1944. Polskie Centrum Informacji na Wschód. 8, s. [24]. brosz.
Polonica –. Okł. zabrązowione, ślad zalania na dolnym marginesie pierwszych kart. Praca poświęcona twórczości Eggi van Haardt (Hardt) (1912-1944) - polskiej malarki i graficzki, przyjaciółki Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Małgorzata Kitowska-Łysiak pisała: "Egga van Haardt była dla Schulza postacią istotną [...]. Eggą był zafascynowany, odwiedzał ją w Poznaniu, niewątpliwie był także pod wrażeniem jej sztuki; wszak pozostała ona jedyną osobą, która, prócz niego samego, ilustrowała jego prozę (opowiadanie Kometa, 'Wiadomości Lit.', 1938, nr 35), a to z pewnością nie mogło odbyć się bez jego zgody" (portal Projekt Szpilki). Autor "Sklepów cynamonowych" poświęcił jej tekst drukowany na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w 1938. Po śmierci artystki (zmarła na gruźlicę, została pochowana w Jerozolimie), aktywność na polu artystycznym rozpoczął jej mąż, mieszkający w Paryżu Jerzy Brodnicki, były poznański sędzia i działacz społeczny. Przybrał nazwisko żony i jako Georges van Hardt osiągnął spektakularny sukces na europejskiej arenie malarskiej. Twierdził, że wszystkie prace sygnowane przez Eggę van Haardt wyszły spod jego ręki. Spór o autorstwo obrazów, rzeźb i grafik pozostaje nierozstrzygnięty do dziś, wiadomo jedynie, że zostały stworzone przez jedną osobę. Z dwóch scenariuszy (Brodnicki przejął spuściznę żony i prezentował jako własną lub Brodnicki był autorem wszystkich dzieł, lecz - jako szanowany jurysta - wolał nie ujawniać swoich artystycznych pasji) ten drugi wydaje się bardziej prawdopodobny.
Książka - wydana po śmierci artystki - ukazała się w nakładzie 200 egz. w wersji polskiej (ten egz. nr 80) i tyle samo w angielskiej. Zaw. rozdziały: Perspektywa z samolotu, Na tropie nowych form, Wyraz i nowa technika, Faktura Eggi van Haardt, Analiza kolorystyki, Podstawa tworzenia, Czyn Eggi van Haardt. Na końcu przedrukowano krótki tekst T. Gronowskiego z "Grafiki" z II 1939. Wewnątrz 24 czarno-białe ilustracje, z czego 14 na osobnych wklejkach. Nieczęste.
52.
SEWERYN Tadeusz – O Chrystusie Frasobliwym. Figurki, legendy, świątkarze. Kraków 1926. Księg. Geograficzna "Orbis". 16d, s. 40. brosz. Bibljot. "Orlego Lotu", nr 8.
Grzbiet pożółkły, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. A. Kutrzebianki. Opis jednego z charakterystycznych motywów rzeźby ludowej w Polsce autorstwa wybitnego etnografa, wieloletniego dyrektora Muz. Etnograf. w Krakowie, a zarazem utalentowanego artysty, absolwenta UJ oraz krakowskiej ASP. Książka ozdobiona jest rysunkami autora, dokumentującymi najciekawsze zabytki rzeźb Chrystusa Frasobliwego".
53.
SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. Lwów 1934. Druk. Urzędnicza. 8, s. 12. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Wyd. 100 num. egz., ten nr 11.
54.
SYRKUS Helena, SYRKUS Szymon – Przed budową II Kolonii osiedla W.S.M. na Kole. Warszawa 1947. Wyd. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 4, s. 7, [1]. brosz. Odb. z miesięcznika W.S.M.
Okł. nieco pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. na przedniej okł. Dołączono krótki maszynopisowy list do prof. Juliusza Żurawskiego z podpisem Szymona Syrkusa, na papierze firmowym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej.
Małżeństwo Syrkusów to awangardowi architekci i twórcy nowatorskich koncepcji urbanistycznych, czynni w okresie międzywojennym i w latach powojennych, związani z ugrupowaniami Blok i Praesens. Według ich projektów powstały domy osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Rakowcu, Towarzystwa Osiedli Robotniczych w Łodzi, prefabrykowane domy w Grudziądzu, budynek ZNP w Warszawie, sanatoria w Śródborowie i Konstancinie, liczne prywatne domy willowe i kamienice czynszowe.
55.
TOŁWIŃSKI Tadeusz – Urbanistyka. T. 1-2. Warszawa 1934-1937. Zakład Budowy Miast Politechniki Warsz. 4, s. [10], 379, tabl. rozkł. 8; [8], 455, [1], tabl. 22 [wiele rozkł.]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. W obu tomach odręczna dedykacja autora dla prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. T. 1: Budowa miasta w przeszłości, t. 2: Budowa miasta współczesnego. Pierwsze wydanie pionierskiego polskiego podręcznika urbanistyki.
T. Tołwiński (1887-1951) - architekt, urbanista, historyk i teoretyk urbanistyki, profesor Politechniki Warszawskiej, autor planów regulacyjnych Warszawy (1916), planu odbudowy Kalisza (1916), projektu gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie (1924), przewodniczący Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. "Wielkim dziełem profesora, w którym ujął pełnię swoich teorii, jest 'Urbanistyka' [...]. Tołwiński poddaje rewizji XIX-wieczne podejście do działania doraźnego i impulsywnego w rozwiązywaniu problemów miast [...]. Tołwiński proponuje metodę 'stawiania diagnozy', na podstawie której wypracowany zostanie model działania i rozwiązania konfliktów oraz działania na przyszłość zanim takie punkty zapalne powstaną. Ta obecnie oczywista teoria przetrwała do dzisiaj i raczej pozostanie ponadczasowa" (portal urbnews.pl).
56.
WAWRZENIECKI Maryan – Rysunek i malarstwo. Praktyczne rady i wskazówki techniczne. Z 47 ilustracjami. Warszawa 1901. Nakł. Zakładu Fotochemicznego B. Wierzbickiego i S-ki. 4, s. 64. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Miejscami zaplamienia. Zatarty podpis (dedykacja?) na stronie tyt. Piecz. i podpis własn. Notatki ołówkiem na ostatniej stronie. Zaw. m.in.: Rysunek, Malowanie obrazu, Płótno, Farby, Środki schnące, Olej, Paleta, Pędzle, Sztaluga, Pracownia, Nauki pomocnicze.
57.
WEISS Gustav – Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis. Berlin-Frankfurt/M-Wien 1977. Ullstein. 8, s. 347. opr. oryg. pł., obw., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście, wzory sygnatur.
58.
ZASTAWNIAK Franciszek – Złotnictwo i probiernictwo. Podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników [...] zawiera XXIV tabele, 26 rycin, 276 wzorów rysunkowych cech probierczych państw europejskich. Kraków 1946. Nakł. autora. 8, s. 337, [14]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Materiałoznawstwo złotnicze, Barwienie metali szlachetnych, Rafinacja metali szlachetnych, Topienie metali szlachetnych, Lutowanie i luty, Złocenie i srebrzenie, Emalia i niello, Jubilerstwo, Higiena w pracowni złotniczej, Ustawodawstwo probiercze.
59.
ZIN Wiktor – Strzępy przebrzmiałego czasu [maszynopis]. [Kraków] 1974. 4, k. [1], 175. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Reportaż z wnętrza królewskiego grobu, Karty, Krasnopolski ryngraf, Uchańskie wspomnienia, Szkatułka z farbami, Opowieść ze znakiem zapytania. Autor we wstępie pisze: "Zastanawiam się czym jest ta książka: zbiorem luźno powiązanych opowiadań? Pamiętnikiem? Czy też reportażem - jakąś 'uboczną produkcją' specjalistycznych badań naukowych? Wydaje się, że czytelnik odnajdzie w książce wszystkie splecione ze sobą rodzaje literackie. To co je brata zawarte zostało w tytule. Nazwałem tę książkę: ';Strzępy przebrzmiałego czasu'. Przebrzmiałego jak muzyka, której chciałoby się posłuchać jeszcze raz". Książka nie ukazała się drukiem.
60.
ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). Lwów 1921. Skł. gł. w Księg. G. Gebethnera. 8, s. 80. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Omówienie symbolu serca w polskiej sztuce i architekturze.
61.
[STELLER Paweł]. Zestaw 9 drzeworytów okolicznościowych z l. 1951-1970.
Drzeworyty odbite na ark. 20,5x16,5 cm, marginesy przysłonięte przez passe-partout. Życzenia: "Wesołego Alleluja" i "Wesołych Świąt". Wszystkie sygnowane ołówkowym podpisem grafika, z jego okolicznościowymi dopiskami.
P. Steller (1895-1974) - artysta plastyk, którego ulubioną formą wyrazu artystycznego był drzeworyt. Uczeń Władysława Skoczylasa. Pozostawił po sobie ponad 10.500 prac, na które składały się drzeworyty, akwarele, rysunki ołówkiem i piórkiem, ilustracje do podręczników, książek, kalendarzy.
62.
UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic w kontuszu i płaszczu.
Rysunek tuszem na ark. 22,5x17,6 cm (w świetle passe-partout). Tęgi szlachcic wsparty prawą ręką na stole, na którym leży futrzana czapa i zapisany arkusz papieru oraz stoją dwa kałamarze. Rysunek sygnowany wewnątrz kompozycji monogramem "AU". Praca we wsp. drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan dobry.
63.
UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic ze szklanicą.
Rysunek tuszem na ark. 24,5x17,7 cm (w świetle passe-partout). Szlachcic wsparty prawą ręką na stole, na którym stoi szklanica i zegar kaflowy, na drugim planie sztaluga malarska z portretem szlacheckim w owalu. Rysunek sygnowany wewnątrz kompozycji monogramem "AU". Praca we wsp. drewnianej ramie, w passe-partout, za szkłem. Stan dobry.