Varia

109.
[MARIA LESZCZYŃSKA,  teka na dokumenty]. Teka na dokumenty w zbytkownej oprawie ze skóry, bogato złocona, ze złoconym superekslibrisem heraldycznym Marii Leszczyńskiej na przedniej okładce teki. II poł. XVIII w.
Teka form. 40,4x31 cm. Na przedniej okładce szeroka bordiura florystyczna, w zwierciadle złocony herb Marii Leszczyńskiej (1703-1768), królowej Francji, żony Ludwika XV (lilie andegaweńskie i herb Rzeczypospolitej z Wieniawą w centrum). Tylna okładka ze skromniejszą bordiurą ślepo tłoczoną i złoconą. Wyklejki z mory. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., stan dobry.
110.
[KONSTYTUCJA 3 Maja, medal]. Stanislaus August D G Rex Polon. M D L Patriae Parens. 1791.
Srebro - waga: 25,37 g, średn. 45 mm. Rant gładki. Na awersie popiersie Stanisława Augusta Poniatowskiego w wieńcu dębowym na głowie, z szarfą i Orderem Orła Białego. W legendzie otokowej po łac. tytulatura: "Stanisław August, z Bożej łaski król Polski i wielki książę litewski" oraz zwrot: "Patriae Parens" [ojciec ojczyzny]. Na rewersie wielopolowa tarcza herbowa Rzeczypospolitej, z herbem Poniatowskich [Ciołek] umieszczona na kuli ziemskiej. Po prawej uskrzydlony geniusz z gałązką oliwną w lewej ręce i czapką frygijską, symbolem wolności, w ręce prawej. U nóg rozerwane kajdany. W lewej części kompozycji rózgi, waga i miecz sprawiedliwości. Całość ujęta na tle promieni słonecznych z „okiem opatrzności” w centrum. W otoku napis: "Terrore Libera" [Wolni od bojaźni], pod kompozycją: "Ex Perhonorificio Comitiorum Decreto d. III May MDCCXCI" [Chlubnym dekretem sejmu 3 maja 1791].
Medal wykonany w Amsterdamie w 1791 przez cenionego medaliera Johanna Georga Holtzheya (1729-1808) - niderlandzkiego artystę-rzemieślnika. Mincmistrz w mennicach amsterdamskiej i utrechckiej, wykonujący zlecenia m.in. dla króla pruskiego Fryderyka Wilhelma.
Medal upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja – jeden z dwóch wybitych w epoce, ofiarowany królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
Niewielkie zarysowania, poza tym stan dobry. Medal w starym okrągłym, wyściełanym atłasem pudełku.
Literatura: E. Hutten Czapski "Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises". T. 1-5. Graz 1957, poz. 3326.
Ł. Gołębiowski "Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta", Wrocław 1843, poz. 541.
111.
[SKARGA Piotr, projekt medalu ku czci]. Odręczny list Witolda Bielińskiego, rzeźbiarza, do nieznanego adresata w sprawie projektu medalu upamiętniającego 300. rocznicę śmierci Piotra Skargi z dołączonymi dwoma projektami rewersu medalu. List dat. 9/15 V 1912 w Warszawie.
List dwustronny na ark. 18,4x14,3 cm, druga karta czysta. Artysta prosi o przekazanie magistratowi m. Krakowa jego trzech projektów rewersu medalu Piotra Skargi. Prosi także o wyjaśnienie wysokości nagrody, jaką za projekt przyznano artyście. Adresat listu wspomina jedynie o 500 koronach od miasta, natomiast do Bielińskiego dotarły informacje, iż drugie tyle wyasygnowało Muzeum Numizmatyczne. Do listu dołączono dwa odręczne rysunki tuszem na arkuszach form. 19x15 cm. Projekty są sygnowane odręcznie przez artystę i opatrzone numerami I i III. Oba przedstawiają podobną kompozycję w nieco innym układzie: herb Krakowa, ozdobne gałązki i tekst "Chlubie Narodu dobroczyńcy ubogich w 300. rocznicę zgonu wdzięczny Kraków". Do realizacji trafił zapewne projekt nr II - powtarza pomysł zawarty na pozostałych rysunkach. Medal odbito w brązie w 1912. Niewielkie zaplamienia, marginesy projektów nieco zakurzone.
112.
[ALBUM Wileńskie, plansza]. Album de Vilna publié par Jean Kasimir Wilczyński.
Jaworska 49. Okładka do 1. poszytu drugiej serii wydawnictwa. Kompozycja E. Haugera form. 41x29,8 na ark. 59,9x43 cm, druga karta czysta. Plansza odbita w chromolitografii w zakładzie litograficznym R. J. Lemerciera w Paryżu w l. 1848-1849. Niewielkie zażółcenia krawędzi arkusza, drobne zaplamienia poza kompozycją.
113.
[ALBUM Wileńskie, plansza]. Szyszak z czasów Zygmunta I-0 kr. pol. / Casque du temps de Sigismond I.
Jaworska 89. Plansza z 4. poszytu drugiej serii wydawnictwa. Kompozycja F. Thurwangera na ark. 57,2x40,3 cm. Plansza odbita w chromolitografii w zakładzie litograficznym R. J. Lemerciera w Paryżu w l. 1850-1851. Tablica po konserwacji, widoczne reperowane przedarcie, ślad zawilgocenia.
114.
[ALBUM Wileńskie, plansza]. Władysław Syrokomla / Ludwik Kondratowicz.
Jaworska 112. Plansza z 5. poszytu drugiej serii wydawnictwa. Arkusz form. 57x40 cm. Portret pisarza wykonany przez J. B. Lafosse'a. Plansza odbita w litografii tonowanej w zakładzie litograficznym R. J. Lemerciera w Paryżu w l. 1856. Stan dobry.
115.
[LEGIONY Polskie, pieczęcie]. Zbiór 71 wzorów pieczątek legionowych odbitych na 4 arkuszach i na dołączonej kopercie.
Arkusze form. 33,8x21,1 (jeden), 17,3x20,8 (dwa) i 14,7x17,8 cm (jeden), koperta form. 12,5x19,1 cm. Łącznie odbito 71 pieczęci (kilka wielokrotnie). Treść przykładowych pieczątek: 1 Pułk p. I. Brygady Legionów Polskich; 1. Brygada Legionów Polskich, 1. Regiment der polnischer Legionen; Kancelarya Rachunkowa 1. Brygady Legionów Polskich, Likwidujący Oficer Rachunkowy; Komenda I p. artyleryi Wojsk Polskich; Adjutant kom. art. Leg. Pol.; Portofreie Dienstsache!; Ewidencya przy Komendancie 1 p. p. Bryg. Leg. P.; Komisya kasowa. Arkusze załamane, koperta otarta.
116.
[OBÓZ przejściowy w Tiotkinie (Ciotkinie), rysunek]. Rysunek ołówkiem, podkolorowany kredką, przedstawiający strażnika za drutami obozu, sygnowany "Stachyra T.", 1939.
Rysunek na ark. 15,8x17 cm. Na pierwszym planie druty kolczaste rozpięte na drewnianych słupach, za drutami sylwetka sowieckiego wartownika uzbrojonego w karabin z bagnetem. W tle łagodne wzgórza i wieże pobliskiego monastyru. W prawym dolnym narożniku odręczne zapiski: "Ciotkinio ob. II, dn. 20. X. 1939". Rysunek powstał w sowieckim obozie jenieckim w Tiotkinie na północno-wschodniej Ukrainie. W wojennych wspomnieniach używana jest także nazwa "Tiołkinio", "Ciotkino" i "Ciołkinio", a także "Bołotnie". Do obozu trafiali polscy oficerowie, podoficerowie, funkcjonariusze policji, osoby cywilne. W XI 1939 zostali przewiezieni do obozu selektywnego w Kozielsku, wielu zginęło w Katyniu. Rysunek naklejony na kartonowy podkład, stan dobry. Praca w drewnianej ramie, za szkłem.
Major Stanisław Kukla, więzień Tiołkina, pisał w pamiętniku: "Nędzne życie w brudzie, za ogrodzeniem i pod wartą bagnetów. Wyjście, nawet zbliżenie do drutów niedozwolone. Życie beznadziejne. Żadnych wiadomości ze świata (gazet nie dopuszcza się), zmartwienie o los pozostawionych na terenie walk rodzin targa duszą i to tym bardziej, że człowiek zamknięty za druty kolczaste jest bezradny na wszystko" (za portalem dawnyrembertow.pl). Zginął w Katyniu.
117.
[OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek kredkami przedstawiający baraki obozowe i wieżę wartowniczą, autorstwa Tadeusza Bogusławskiego, 1944.
Rysunek na ark. 16,5x19,7 cm. Na pierwszym planie rozłożysta sosna, w tle barak obozowy, w oddali kolejne baraki i górująca nad nimi drewniana wieża wartownicza. Praca sygnowana atramentem w prawym dolnym narożniku: "Tadeusz Bogusławski, Bergen, 1944". Na odwrocie odręczna dedykacja autora rysunku: "Panu Inż. Kapitanowi Leonowi Faleńskiemu w dowód podziękowania za umożliwienie mi pracy w obozie jeńców przez zaofiarowanie pomocy technicznych tę skromną pracę dedykuję, Tadeusz Wojciech Drzazga-Robak-Bogusławski z Warszawy. Bergen-Belsen, w grudniu 1944 r.".
Wymienione w podpisie określenia: Drzazga i Robak, to pseudonimy T. Bogusławskiego (1898-1963) działającego w konspiracji i walczącego w Powstaniu Warszawskim w batalionie WSOP "Dzik" w Śródmieściu Północ. Rysunek w starej ramie drewnianej, za szkłem. Papier pożółkły, ślad zawilgocenia, zaplamienia widoczne na odwrocie.
Obóz Bergen-Belsen - niemiecki obóz koncentracyjny czynny w l. 1940-1945 w pobliżu miasta Bergen w Rzeszy. Powstał jako Stalag XI C dla jeńców wojennych, później został przekształcony w obóz koncentracyjny. W obozie zginęło ok. 70.000 osób. Więźniami obozu byli m.in.: S. Broniewski (naczelnik Szarych Szeregów), F. Hynek (pilot balonowy), A. Szapocznikow (rzeźbiarka), S. Veil (francuska polityk), A. Frank (autorka dziennika, zginęła w obozie), M. Ruzamski (malarz, zginął w obozie).
118.
[OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek ołówkiem, kolorowany akwarelą, przedstawiający barak obozowy i wieżę wartowniczą, nieznanego autorstwa.
Rysunek na ark. 11,3x18,8 cm. Obozowy barak, przed nim pojedyncze drzewo, obok słupy i rozciągnięte między nimi druty telegraficzne, w tle wieża wartownicza. Praca niesygnowana. Papier mocno zakwaszony (zabrązowiony), ramka wokół kompozycji lekko rozmyta pod wpływem wilgoci. Rysunek w starej drewnianej ramce, za szkłem.
119.
[ARMIA Krajowa]. Maszynopisowe potwierdzenie rozkazu wewnętrznego ugrupowania AK "Baszta" "scalającego dawne pododcinki 'Żelbet' i 'Basztę' w jedno zgrupowanie taktyczne 'Kraków-Zachód' pod kryptonimem 1/17-'Żelbet'". Dat. 23 VIII 1944.
Maszynopis jednostronny na 4 kartach form. 29,6x21 cm. W nagłówku adnotacja" "Ściśle Tajne, po wykorzystaniu zniszczyć". Dokument zawiera m.in. skład osobowy Sztabu 1/17 "Żelbet" i oddziałów liniowych, zasady łączności konspiracyjnej i alarmowej, informację o możliwości uzyskania zwolnienia z wyjazdów na roboty szańcowe. W zestawieniach osobowych użyto z oczywistych względów kryptonimów (np. Siekierz, Jeż, Sprężyna, Gawron, Aldona, Stawacz, Sarmata, Orlicz). Pod tekstem maszynopisowy podpis: "Dowódca 1/17 Żelbet Kordian" (czyli ppor. Dominik Ździebło-Danowski). Ślady złożenia, drobne zaplamienia.
1/17 Żelbet - związek taktyczny AK powstały z połączenia zgrupowania Żelbet i Baszta oraz batalionu Wojskowej Służby Ochrony Powstania, który stał się następnie zaczątkiem odtwarzanego 20 pułku piechoty, wchodzącego w skład 6 Dywizji Piechoty AK; pod koniec wojny liczył ok. 5 tys. ludzi. W nocy z 18 na 19 I 1945, kiedy Niemcy opuszczali miasto, patrole jednostki przeprowadziły akcję zabezpieczenia ważniejszych obiektów w mieście przed grabieżą i zniszczeniem; po wkroczeniu Armii Czerwonej rozpoczęły się masowe aresztowania żołnierzy Żelbetu (na podst. informacji portalu kedyw.info).
120.
[NKWD w Krasnodonie (obecnie Sorokine) na Ukrainie]. Trzy drobne dokumenty dotyczące zwolnienia Iriny (Ireny?) Dawidowicz z tamtejszego łagru w 1945.
Wszystkie dokumenty w języku rosyjskim. Zbiór zaw.:
1. Pokwitowanie (ros. "Talon kvit") na zdeponowany zegarek damski aresztowanej I. Dawidowicz; w nagłówku odręcznie: "Tjurma n. 2", dat. 5 I 1945.
2. Zaświadczenie (ros. "Udostrovedenie") potwierdzające, że I. Dawidowicz została zwolniona z łagru i udaje się do miejsca zamieszkania ze stacji Wołoszyłowgrad (ocenie Ługańsk) do Lwowa, dat. 7 IX 1945
3. Potwierdzenie (ros. "Spravka"), że I. Dawidowicz została zwolniona z miejsca odosobnienia i otrzymała zezwolenie na wyjazd do miejsca zamieszkania we Lwowie; dokument nie stanowi zezwolenia na pobyt, dat. 6 X 1945.
Wszystkie dokumenty ze śladami złożenia, otarte.
121.
[LUBEKA, polskie obozy wysiedleńcze]. Dwa maszynopisowe dokumenty z obozu wysiedleńczego w Lubece z 1946.
Oba dokumenty (kopie maszynopisowe) na standardowych arkuszach A4. Pierwszy z nich dotyczy planowanego spisu ludności w obozie P. 12 "Warszawa" i zawiera szczegóły przeprowadzenia tej operacji (mieszkańcy muszą pozostać w domach po godz. 18, po ich spisaniu mogą dom opuścić, lecz nie mogą do niego powrócić przed zakończeniem spisu, należy wystawić warty przed każdym domem, obcopaństwowców należy spisywać na osobnych arkuszach itp.). Dokument jest datowany 29 X 1946 w Lubece, został wydany przez Komendę Obozu i podpisany przez St. Mukalskiego (?) w imieniu komendanta obozu Tadeusza Bartoszyńskiego. Drugi dokument zaw. oświadczenie mieszkańców obozów wysiedleńczych protestujących przeciwko podważaniu "naszych odwiecznych praw do prastarych polskich ziem nad Odrą i Nissą. Pod tekstem wymieniono numery i nazwy 7 ośrodków wysiedleńczych. Dokument bez daty. Załamania i naddarcia krawędzi.
Pod koniec II wojny światowej w Lubece znalazło się około 30.000 polskich  wysiedleńców,  tzw. dipisów (ang. displaced persons, w skrócie DPs),  przeważnie byłych robotników przymusowych i jeńców wojennych. Lubeka stanowiła także port przesiadkowy w drodze do kraju dla repatriantów z Wielkiej Brytanii. Prace związane z migracją przesiedleńczą koordynowała Polska Misja Repatriacyjna.
122.
[DYPLOM czeladniczy, Kraków]. Świadectwo wyzwolin dla Józefa Żelechowskiego, mechanika, wydane przez Urząd Starszych Stowarzyszenia Zegarmistrzów, Rytowników, Mechaników i Optyków w Krakowie, dat. 22 I 1903 w Krakowie.
Ozdobny, ręcznie wypełniony dyplom form. 49,2x58,8 cm. W górnej części kompozycji herb Krakowa podtrzymywany przez dwa putta, w narożnikach symbole zawodów: optyka, rytownictwo, zegarmistrzostwo i mechanika. Na pionowych listwach dwie postacie alegoryczne, na listwie dolnej pieczęć stowarzyszenia oraz dwa widoki: Rynek z Sukiennicami i Wawel. Całość litografowana. Pod tekstem podpisy urzędowe, m.in. Władysława Limanowskiego, starszego cechu oraz Władysława Grodzickiego, mechanika UJ. Ślady złożenia, stan dobry.
123.
[FILM 1]. Program kino-teatru "Świt" - Kraków. Królewna Śnieżka. Tekst i rysunki Walta Disneya. Warszawa [nie przed 1938]. Druk. Sam. Inst. Wyd. 8, s. [12]. brosz.
Pionowe załamanie bloku, okł. nieco otarte, drobne naddarcia wewnątrz. Zaw. m.in.: O człowieku, który rozśmieszył świat, Polska wersja "Królewny Śnieżki", polskie teksty piosenek.
124.
[FILM 2]. Polski Tobis. Warszawa [nie przed 1938]. Zakł. Graficzne "Polonia". 4, s. [16]. brosz.
Otarcia okł., zaplamienie pierwszej strony. Katalog reklamowy wydany przez firmę Polski Tobis, zajmującą się dystrybucją filmów niemieckich w Polsce. Wśród polecanych filmów znalazł się "Sierżant Berry","Napoleon jest wszystkiemu winien", "Dwie kobiety" i "13 krzeseł". Liczne czarno-czerwone kompozycje fotomontażowe; ich autor skrył się pod kryptonimem Tader.
125.
[FILM 3]. Druk reklamujący film "Żołnierz zwycięstwa" będący biografią gen. Karola Świerczewskiego "Waltera", 1953.
Leporello form. 9,7x14,2 cm, k. [7]. Zaw. sześć fotosów z filmu oraz informację o realizatorach (reż. Wanda Jakubowska) i obsadzie (w roli tytułowej Józef Wyszomirski). Otarcia skrajnych kart, wewnątrz stan dobry.
126.
[KARTY do gry 1]. Kompletna talia "Najprzedniejszy Pikiet 00. 24 kart" z lat II wojny światowej.
Talia w oryginalnym papierowym opakowaniu, z dwoma okrągłymi okienkami, zaklejona banderolą z orłem III Rzeszy. Talię wyprodukowała Krakowska Fabryka Kart do Gry z siedzibą przy ul. Długiej 17. Stan bardzo dobry.
127.
[KARTY do gry 2]. Kompletna talia "53 Vargas Girls. Plastic coated playing cards" z wczesnych lat 60. XX w.
Talia złożona z 53 kart i karty informacyjnej, w oryginalnym kartonowym pudełku. Na każdej karcie umieszczono barwny rysunek przedstawiający skąpo ubraną atrakcyjną kobietę. Autorem tych portretów był Alberto Vargas (1896-1982), pochodzący z Peru malarz, będący współtwórcą nurtu "pin-up girls". Pudełko nieco otarte, karty w stanie dobrym. Naklejka akcyzowa zachowana we fragmencie.
128.
[KONKURS kelnerski]. Zaproszenie do wzięcia udziału w "Konkursie na najlepszego kelnera i najlepszego kucharza" zorganizowanym w Krakowie na przełomie 1965/1966 r.
Druk dwustronny na 4 s. form. 231,5x15,3 cm. Organizatorzy (Dyrekcja K.Z.G. "Wschód" w Krakowie) tak przedstawiali ideę przedsięwzięcia: "Celem rozpisanego Konkursu jest chęć wyzwolenia przytłumionych ambicji zawodowych naszych kelnerów i kucharzy, a naszym Gościom danie sprawniejszej i grzeczniejszej obsługi oraz smaczniejszych potraw". Można przypuszczać, że dyrekcji leżała na sercu zwłaszcza poprawa obsługi kelnerskiej, wobec licznych przypadków pobicia konsumentów przez kelnerów, o czym chętnie rozpisywała się ówczesna prasa. Zaproszenie wyposażone jest w komplet 10 kuponów "Wzorowy kelner" i tyle samo "Wzorowy kucharz", które można było wręczyć "po skonsumowaniu posiłku" obsłudze restauracji lub baru. Na ostatniej stronie wymieniono nazwy 50 krakowskich lokali biorących udział w konkursie. Poprzeczne załamanie arkusza, poza tym stan dobry.
129.
[LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George, Lwów. Poland, Pologne. Lata międzywojenne.
Czarno-biała naklejka form. 10,7x11 cm. W centrum zdjęcie fasady hotelu, napisy na obwodzie. Załamania arkusza, ślady kleju na odwrocie.
130.
[LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George'a, Lwów, Pologne. Lata międzywojenne.
Barwna 10,8x8,2 cm. Stylizowana sylwetka św. Jerzego walczącego ze smokiem. Przedarcie arkusza, ślady kleju na odwrocie.
131.
[MATER Dolorosa]. Żakardowa tkanina artystyczna z wizerunkiem Matki Boskiej Boleściwej z połowy lat 20. XX w.
Kompozycja w odcieniach szarości form. ca 22x13,5 cm. Portret Matki Boskiej w popiersiu. Na dolnym marginesie wyhaftowany napis: "Mater Dolorosa". Umieszczona pod bibułką przekładkową w okładkach broszurowych z wyzłoconym na licu napisem: "Tkanina z jedwabiu". Pod napisem nadruk: "No 301". Portret wykonała zapewne firma Tkanart, która w okresie międzywojennym specjalizowała się w tego rodzaju wizerunkach. Okł. lekko załamane, stan tkaniny bardzo dobry.
132.
[MILICJA Obywatelska]. Plansza mundurowa "Ubiory funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej" z 1981.
Druk jednostronny na ark. 67,9x97,8 cm. Tablica przedstawia sylwetki 21 funkcjonariuszy (kobiet i mężczyzn) w trzech grupach: ubiory wyjściowe ze sznurem galowym, ubiory wyjściowe, ubiory służbowe. Ślady złożenia, naddarcia i załamania lewej krawędzi. Wymaga konserwacji.
133.
[NIEMEN w ZSRR]. Sprawozdanie z koncertów Czesława Niemena w ZSRR w dn. 30 IX-11 XI 1976 sporządzone na potrzeby agencji Pagart.
Odbitka powielaczowa na 9 kartach form. A4. Autorem czterostronicowego sprawozdania jest kierownik Działu Prasowo-Reklamowego Eugeniusz Gruber. Pisze m.in.: "W zaprezentowanym programie, na życzenie strony radzieckiej, nie znalazły się, poza 'Jednego serca', stare utwory Niemena. W związku z tym, towarzysz Łaktionow poinformował, że chociaż są one b. popularne wśród radzieckiej publiczności, to obawiają się, że ich wykonanie przez 'żywego' artystę mogłoby zbyt 'rozgrzać' widzów, co po niedawnych doświadczeniach z 'Brekautami' byłoby dla Goskoncertu bardzo kłopotliwe". Radzieccy organizatorzy prosili "o mocne zaakcentowanie [...], że źródłem wszystkich prezentowanych kompozycji jest ludowa muzyka polska i słowiańska, a teksty oparte są na utworach czołówki naszych poetów XIX wieku (Norwid, Asnyk, Słowacki)". W tekście znajduje się także informacja o odwołanych koncertach na Ukrainie. "Motywowano tę decyzję obawą, że tamtejsza publiczność może niewłaściwie reagować w czasie występów zespołu". W zamian zaproponowano inną trasę, przyjąwszy zobowiązanie od strony polskiej, że artyści nie uczynią niczego "co mogłoby skomplikować sprawę ('mocna gra', niewłaściwe zachowanie i t.p.)". Popularność zespołu była tak duża, że za bilety kosztujące w kasie 4-6 rubli żądano u "koników" rubli 30. 
Do sprawozdania dołączono kopię i polskie tłumaczenie artykułu "Na estradzie - Czesław Niemen" z "Sowietskoj Kultury", kopię artykułu "Romantik polskoj estrady" ze "Smeny" oraz kopię artykułu "Niemen śpiewa poezję" z "Czerwonego Sztandaru". Pierwsza karta nieco zaplamiona, poza tym stan dobry.
134.
[PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. Płyta cynkograficzna z nazwą firmy, służąca do odbijania na opakowaniach lub papierze firmowym. Po 1920, przed 1939.
Płyta form. 6x13 cm (kształt nieregularny) przytwierdzona do drewnianego klocka tych samych wymiarów. Napis na płycie brzmi: "A. Piasecki / Fabryka Czekolady S. A. Kraków". Krakowska firma, założona przez Adama Piaseckiego w 1898, od 1910 działała pod nazwą "Fabryka Cukrów i Czekolady". W 1920 została przekształcona w spółkę akcyjną o nazwie widocznej na prezentowanej tu kliszy cynkowej. W czasie II wojny produkcję znacznie ograniczono, a w 1944 zawieszono. Po wojnie fabrykę Piaseckiego upaństwowiono i włączono do świeżo utworzonych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Wawel.
135.
[PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. "Rozkład lekcyj" - druk reklamowy zakładów Piaseckiego, zapewne z wczesnych lat 30. XX w.
Druk jednostronny form. 19,6x16,5 cm. W narożnikach ilustracje do czterech baśni: Czerwony Kapturek, Stoliczku, nakryj się!, Jaś i Małgosia, Jednorożec. W dolnej części wymieniono produkty fabryki: Danusia, Panna Marysia, Zonka, Atri, Śmietankowa, Krakowianka, Krajoznawcza, Śnieżka, Lotnicza i Maraska. Na dolnym marginesie informacja o zastrzeżeniu wzoru w Urzędzie Patentowym. Stan bardzo dobry.
136.
[ZNACZKI kwestarskie]. Komplet ośmiu znaczków kwestarskich "Na biednych" w oryginalnych okładkach. 1917.
Papierowe okł. form. 15,4x11,8 cm. Na przedniej okł. nadruki: "Na biedne dzieci", "Wydawnictwo: Obywatelskiej Komisji Ofiarności Publicznej", "Skład główny: Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Warszawskiej". Wewnątrz umieszczono 8 znaczków o nominałach (w markach polskich): 5 (Józef Poniatowski), 10 (Bolesław Chrobry), 15 (Tadeusz Kościuszko), 20 (Zygmunt I), 30 (Stefan Batory), 50 (Kazimierz Wielki), 60 (Władysław Jagiełło), 100 (Jan III Sobieski). Stan bardzo dobry.

Wycinanki dziecięce

137.
WOJSKO Polskie. Nr. 2: Artylerja. [ca 1932?].
Arkusz form. 24,9x34,2 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Stan bardzo dobry.
138.
WOJSKO Polskie. Nr 5: Karabiny Maszynowe. [ca 1932?].
Arkusz form. 24,4x35 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Stan dobry.
139.
CIĘŻKA artylerja. [ca 1935].
Arkusz form. 25x35,2 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 87 (nadruk w lewym górnym narożniku). Lewy margines lekko zakurzony, poza tym stan dobry.
140.
KOLEJKA linowa w Tatrach. Model. 1936.
Arkusz form. 35x24,9 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 110 (nadruk w lewym górnym narożniku). Krawędzie pożółkłe, stan bardzo dobry.
141.
LOTNISKO. 1936.
Arkusz form. 24,8x34,9 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 108 (nadruk w prawym górnym narożniku). Stan bardzo dobry.
142.
OKRĘT "Batory". 1936.
Arkusz form. 25x34,8 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 109 (nadruk w prawym górnym narożniku). Stan bardzo dobry.
143.
DAR Pomorza. Model. 1937.
Arkusz form. 24,8x35,5 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 103 (nadruk w lewym górnym narożniku). Stan bardzo dobry.
144.
POLONIA. 1937.
Arkusz form. 25,1x35,6 cm. Wycinanka wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."), odbita w drukarni "Akropol". Plansza nr 104 (nadruk pod górną krawędzią). Model statku parowego. Stan bardzo dobry.
145.
[ZABAWKI choinkowe]. Zestaw 12 tablic z wycinankami. 1937.
Arkusze form. 19,7x17,5 cm. Wycinanki wydane przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie ("S.M.P. Kr."). Plansze bez tytułu, opatrzone nadrukiem "Model". Zestaw zaw.: dziewczyna w stroju ludowym, dzbanek i pająk, św. Mikołaj, taczki i serce, kula, ptaszek, młynek do kawy, klatka na ptaki i kołyska, skrzyneczka, żołnierzyk, kolejka linowa, samolot. Stan bardzo dobry.
146.
GOSPODARSTWO Basi. [wczesna lata powojenne].
Arkusz form. 24,8x34,1 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "Nr 12". Stan bardzo dobry.
147.
STRAŻ pożarna. [wczesne lata powojenne].
Arkusz form. 24,3x34,8 cm. Niewielkie załamanie i naddarcie dolnej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.
148.
ZDZISIU idzie na spacer. [wczesne lata powojenne].
Arkusz form. 25x35,3 cm. Pod górną krawędzią nadruk "Nr 10". Stan bardzo dobry.
149.
ZOSIA lubi się stroić. [wczesne lata powojenne].
Arkusz form. 24,6x34,6 cm. Krawędzie lekko pożółkłe, mimo to stan bardzo dobry.
* * *

Papiery wartościowe

150.
3% DOLLAR Funding Bond, Stabilization Loan Series, Due 1956. 100 $.
Arkusz form. 38,2x25,1 cm. Druk w kolorze brązowym. Emisja 15 IV 1937. Nr C 1781. Otwory na dolnym marginesie. Stan bardzo dobry.
151.
AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 10 akcji po złotych 10.- na okaziciela [...]. I emisja złotowa.
Arkusz form. 31,3x41,1 cm. Druk w kolorze jasnobrązowym. Emisja 1 XII 1927. Nr 005333/X. Z prawej komplet 10 kuponów i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
152.
AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 25 akcji po sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...].
Arkusz form. 21,9x36,2 (niereg.). Druk w kolorze zielonkawoniebieskim. Emisja 1 I 1921. Nr od 122726 do 122730. Z prawej 8 kuponów, dwa pierwsze wycięte, oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Piecz. "Prawo poboru 5 emisji wykonano [...]". Arkusz kuponowy podzielono na 3 części, odcinając 5 kuponów. Drobne zaplamienia, stan dobry.
153.
HERBEWO, Herliczka Bełdowski Wołoszyński, Zjednoczone Fabryki tutek i bibułek, Spółka Akcyjna w Krakowie [...]. Akcja na sto 100 złotych [...].
Arkusz form. 34,3x48,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym. W górnej części panorama Krakowa wg XVII-w. sztychu. Emisja 27 IV 1929. Nr 259. Z lewej kupony od 2 do 16 (pierwszy wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Poprzeczny ślad złożenia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.
154.
KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na Dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VII.
Arkusz form. 23,4x35,1 cm (2 karty) oraz 24,8x21,7 cm (niereg., arkusz kuponowy luzem). Druk w kolorze jasnobrązowym i ciemnoniebieskim. Emisja 1 III 1923. Nr 180652. Arkusz kuponowy z wyciętymi pięcioma pierwszymi kuponami. Niewielkie załamania krawędzi.
155.
OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. I emisja.
Arkusz form. 29,7x42 cm (niereg.). Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1 V 1935. Seria 002443, nr 18. Z prawej kupony od 12 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
156.
OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. II emisja.
Arkusz form. 29,8x42 cm. Druk w kolorze brązowym. Emisja 1 V 1935. Seria 004369, nr 50. Z prawej kupony od 9 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
157.
OBLIGACJA 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. wartości imiennej tysiąc złotych [...].
Arkusz form. 29,6x49,8 cm (niereg.). Druk w kolorze żółtym i czarnym. Emisja 1 VI 1937. Nr C 0147772. Z prawej kupony od 7 do 30 (pozostałe wycięto) oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
158.
PIERWSZA Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK, spółka akcyjna [...]. 1 akcja zwykła na okaziciela nominalnej wartości 100 złotych każda.
Arkusz form. 17,2x29 (wraz z talonem). Druk w kolorach granatowym i czerwonym. Emisja 20 VII 1929. N 0032701. Z prawej strony talon na kolejny arkusz kuponowy i fragmenty odciętych kuponów. Dwa niewielkie otwory na dolnym marginesie, ślady zaplamień na odwrocie.
159.
POKUCIE. Naftowa Spółka S. A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 5 sztuk akcyj po tysiąc (1000) marek polskich, razem na pięć (5000) tysięcy marek polskich [...]. II. emisja.
Arkusz form. 20x27,8 cm (2 karty) oraz 43,8x19,9 cm (arkusz kuponowy). Druk w kolorze ciemnożółtym i oliwkowym. Emisja 6 II 1922. Nr od 112251 do 112255. Kompozycja przedstawia rozrośnięte drzewo, w tle szyby naftowe. Piecz. "Prawo poboru III emisji [...] wykonano [...]", na odwrocie piecz. informująca o odprowadzeniu podatku giełdowego emisyjnego. Na drugiej karcie dwa skrzyżowane młoty na tle kopalni ropy naftowej. Arkusz kuponowy zachowany w całości (20 kuponów). Stan bardzo dobry.
160.
POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Pięć akcji na okaziciela I emisji po 500 marek każda.
Arkusz form. 28,4x41,9 (wraz z kuponami). Druk w kolorze zielonym. Emisja 1921. Nr 0049441 do 0049445. Z prawej strony komplet 10 kuponów oraz talon na kolejny arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
161.
POLSKIE Zakłady Garbarskie, Spółka Akcyjna, Kraków-Ludwinów. Akcja zbiorowa [...] na 25 sztuk akcji po 500 marek, razem 12 500 marek [...].
Arkusz form. 21x27,7 cm. Druk w kolorze zielonkawo-niebieskim. Emisja 24 VI 1921. Nr od 16776 do 16800. W dolnej części talon upoważniający do pobrania nowego arkusza kuponowego oraz ostatni, 10. kupon (pozostałe wycięto). Stan dobry.
162.
SIERSZAŃSKIE Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna w Sierszy [...]. Akcja na 100 (sto) złotych [...]. Emisja z tytułu wymiany dawnych emisyj I-V.
Arkusz form. 34x25,4 cm (2 karty) i 33,1x24,7 cm (arkusz kuponowy). Druk w kolorze pomarańczowym, oliwkowym, niebieskim i czarnym. Emisja 18 V 1929. Nr 03602. W górnej części widok budynków i szybów kopalnianych, w dolnej górnik przy pracy na przodku. Kompozycję projektował H. Uziembło (sygn. w lewym dolnym narożniku). Arkusz kuponowy kompletny (18 kuponów, nr 23-40). Niewielkie zaplamienia na odwrocie, stan dobry.
163.
SPÓŁKA Akcyjna Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka [...] II emisja [...]. 20 akcji [...] marek polskich dziesięć tysięcy [...].
Arkusz form. 33,7x28 cm (w dwóch częściach, niereg.). Druk w kolorze oliwkowym. Emisja 15 VIII 1921. Nr od 056661 do 056680. Odcięty fragment arkusza z kuponami od 3 do 9 i talonem na nowy arkusz kuponowy, ślad po wycięciu dwóch kuponów. Piecz.: "III emisja wydana". Stan dobry.
164.
ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację I-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie.
Arkusz form. 20,9x14,8 cm. Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1 V 1935. Seria 008659, nr 07. W dolnej części, pieczęć 6 Pułku Artylerii Lekkiej jako placówki subskrypcyjnej. Niewielkie załamania górnego narożnika (ślad po spinaczu biurowym), ślady złożenia, poza tym stan dobry. Na górnym marginesie podpis własn.: "por. Miklaszewski".
165.
ŚWIADECTWO ułamkowe [...] na 5% Państwową Pożyczkę Konwersyjną z roku 1924 w kwocie 1 złotego [...].
Arkusz form. 18,3x12,5 cm. Druk w kolorze jasnobrązowym. Emisja 1 IX 1924. Nr 313476. Na odwrocie rdzawy ślad po spinaczu biurowym, nieznaczne załamanie narożnika.
166.
TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. .
Arkusz form. 43x26,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym i ciemnozielonym. Emisja 16 XI 1920. Nr 17249. W centrum rozbudowanej kompozycji Merkury i Minerwa (?) trzymający w dłoniach zębate koło, w tle krajobraz z szybami naftowymi. Pod kompozycją sygn. "Del. Jan Bukowski". Piecz.: "Emisja III wykonana", "Prawo poboru akcji II emisji wykonano". Słowo "okazicielowi" umieszczone przy pomocy stempla. W dolnej części 9 kuponów (pierwszy wycięty) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
167.
TOWARZYSTWO Zakładów Żyrardowskich, Spółka Akcyjna, założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie [...]. Akcja na złotych 100 na okaziciela.
Arkusz form. 22,2x31,7 cm (niereg.). Druk w kolorze jasnozielonym. Emisja 1930. Nr 145073. Z lewej zachowany ostatni kupon i jeden kupon luzem oraz talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
168.
WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. na mk 1000 pol. [...]. 1-a emisja.
Arkusz form. 23,3x33,5 cm (niereg.). Druk w kolorze zielonym i brązowym. W górnej części kompozycji widok fabryki. Emisja X 1922. Nr 000440. Z prawej 9 kuponów (pierwszy wycięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
169.
WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 5, pięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 5 000 [...]. 1-a emisja.
Arkusz form. 23,3x33,3 cm (niereg.). Druk w kolorze ciemnożółtym. W górnej części kompozycji widok fabryki. Emisja X 1922. Nr od 002941 do 002945. Z prawej 9 kuponów (pierwszy wycięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan dobry.
170.
WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 10, dziesięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 10 000 [...]. 1-a emisja.
Arkusz form. 23,3x33,3 cm (niereg.). Druk w kolorze brązowym. W górnej części kompozycji widok fabryki. Emisja X 1922. Nr od 011791 do 011780. Z prawej 9 kuponów (pierwszy wycięto) i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
171.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 1 akcja [...] na okaziciela, Mkp. 1000 [...].
Arkusz form. 33x27,1 cm. Druk w kolorze zielonkawoniebieskim. Emisja 20 II 1922. Nr 00287. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Stan bardzo dobry.
172.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 5 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 5000 [...].
Arkusz form. 33x27,3 cm. Druk w kolorze jasnoróżowym. Emisja 20 II 1922. Nr od 01916 do 01920. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Stan bardzo dobry.
173.
ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 25 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 25000 [...].
Arkusz form. 33x27,2 cm. Druk w kolorze jasnozielonym. Emisja 20 II 1922. Nr od 49801 do 49825. W dolnej części komplet 10 kuponów oraz talon upoważniający do odbioru nowego arkusza kuponowego. Stan bardzo dobry.
174.
ZAKŁADY Mechaniczne "Ursus", Spółka Akcyjna, zarząd w Warszawie [...]. I emisja 10 akcji po 15 złotych [...] na okaziciela.
Arkusz form. 29,2x38,5 cm. Druk w kolorze niebieskim. Emisja 1927 (?). Nr od 046371 do 046380. Z lewej komplet 10 kuponów dywidendowych i talon na nowy arkusz kuponowy. Stan bardzo dobry.
* * *

Puszki

175.
ANGELEWICZ Z., Fabryka Chałwy i Innych Słodyczy Wschodnich. Łódź. Chałwa.
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x7,6x5,9 cm. Wieczko na zawiasie. Puszka w kształcie kuferka (wieczko wypukłe). Tło pomarańczowe. Na wieczku nazwa produktu i sylwetka Turka na tle minaretu. Na bocznych ściankach nazwa firmy i teksty reklamowe ("Najlepsza chałwa Z. Angelewicz, Łódź", "Konstantynopolska wytwórnia chałwy jakości przedwojennej, rachatłokumu i innych słodyczy"). Znaczny ubytek farby na dwóch bocznych ściankach.
176.
BRANKA, Lwów.
Puszka cylindryczna, średn. 12 cm, wys. 26,7 cm. Wieczko luzem. Na bocznej ściance kompozycja z owoców i nazwa firmy; tło żółte. Przy dolnej krawędzi napis: "Barwione". Na wieczku nazwa fabryki i, na obwodzie, owoce. Firma powstała w 1882 pod nazwą Fabryka Cukrów, Czekolady i Kakao “Branka” i szybko stała się największą fabryką na terenie Lwowa. Jej założycielem i właścicielem był Maurycy Brandsteatter. Zakłady słynęły zarówno ze znakomitych produktów, jak i starannie zaprojektowanych opakowań. Po wojnie przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane. Miejscami zarysowania powierzchni, ubytki farby, ślady korozji.
177.
BRANKA. Fabryka Cukrów, Czekolady, Kakao S. A., Lwów.
Puszka cylindryczna, średn. 10,2, wys. 17 cm. Wieczko luzem. Na bocznej ściance nazwa firmy oraz kompozycja przedstawiająca dwa złote pawie wśród kwitnących gałęzi; tło niebieskie (stylizacja dalekowschodnia). Na wieczku złoty paw i pełna nazwa fabryki. Pod wieczkiem, na górnej krawędzi bocznej ścianki umieszczono nazwę producenta puszki: Blacholit, Lwów. Otarcia krawędzi, niewielkie załamania ścianki.
178.
ERŻET, Hurtownia Kawy i Herbaty oraz Nowoczesna Palarnia Kawy. Wł[aściciel] St. Repeta. Poznań, Wielkie Garbary 37. Herbata luksusowa.
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x8,7x12,7 cm. Wieczko luzem. Kolorystyka niebiesko-żółta. Na wieczku nazwisko właściciela firmy. Na większych bocznych ściankach sylwetka Japonki pod parasolem i Japonki podającej filiżankę herbaty. Na mniejszych bocznych ściankach pełna nazwa firmy oraz informacja: "Składy detajliczne [!] w Poznaniu [i trzy adresy]". Niewielkie ubytki farby, stan dobry.
179.
FERD. Bohm & Co.
Puszka prostopadłościenna form. 10x10x11,2 cm. Wieczko na zawiasie. Tło złote. Na wieczku nazwa firmy w czarnym ośmiokącie. Na wewnętrznej stronie wieczka logo firmy i tekst: "Ferd. Bohm & Co S. A. Najstarsza w Polsce fabryka cykorji. Włocławek" (tekst częściowo zatarty). Na bocznych ściankach powtórzony czterokrotnie stylizowany bukiet kwiatowy. Otarcia i niewielkie ubytki farby.
180.
FRANCK. Francka w skrzyneczkach jest bezsprzecznie najlepsza.
Puszka prostopadłościenna form. 9,8x9,8x10,4 cm. Wieczko na zawiasie. Nazwa firmy wytłoczona na spodniej ściance. Tekst reklamowy nadrukowany na wewnętrznej stronie wieczka. Na bocznych ściankach powtórzona czterokrotnie kompozycja z owoców. Tło kremowe. Niewielkie otarcia.
181.
HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów.
Puszka prostopadłościenna form. 6,2x8,2x5,5 cm. Wieczko na zawiasie. Puszka w kształcie kuferka (wieczko wypukłe). Tło niebieskie. Zdobienia imitują okucia kufra podróżnego. Na wieczku i na większych bocznych ściankach nazwa firmy. Otarcia, ubytki farby, ślady korozji wewnątrz.
182.
HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów.
Puszka prostopadłościenna form. 6x8,2x5,5 cm. Wieczko na zawiasie. Puszka w kształcie kuferka (wieczko wypukłe). Tło czerwone. Zdobienia imitują okucia kufra podróżnego. Na wieczku i na większych bocznych ściankach nazwa firmy. Otarcia, ubytki farby.
183.
HAZET. Gliwice. Landryny górnicze.
Puszka cylindryczna średn, 10 cm, wys. 3,4 cm. Wieczko luzem. Tło żółte. Na wieczku uśmiechnięty górnik na tle szybów kopalnianych, tamże nazwa firmy i produktu. Na bocznej części wieczka skrzyżowane młoty górnicze oraz logo "Z. O. Wrocław". Dolna część puszki bez zdobień. Zarysowania i otarcia powierzchni, ślady korozji wewnątrz. Na spodniej ściance wydrapany monogram M.Z.
184.
ISKRA i Karmański. Właśc[iciel] M. Chyżewski, Kraków. Czarna Perełka.
Puszka prostopadłościenna form. 5,7x18,7x2 cm. Puszka na ołówki. Wieczko na zawiasie. Tło ciemnobrązowe, napisy czerwone. Na wieczku nazwa firmy i produktu. Na wewnętrznej stronie wieczka zatarta nazwa firmy. Niewielkie wklęśnięcie wieczka, poza tym stan dobry.
185.
KATHREINERA Kawa Słodowa Kneippa.
Puszka prostopadłościenna form. 10,2x10,2x18,5 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku portret S. Kneippa i nazwa "Kathreinera Fabryki Kawy Słodowej". Na przedniej ściance portret S. Kneippa, nazwa produktu i adnotacja: "Jedynie prawdziwa, jeżeli na opakowaniu oraz zamknięciu uwidocznioną jest firma nasza i fabryczna marka ochronna". Na tylnej ściance umieszczono "Sposób gotowania". Na jednej z bocznych ścianek odbito na czerwono medale, jakimi nagrodzono firmę (wyraźnie wyblakłe), na innej nazwę produktu i producenta: "Henryka Francka Synowie S. A., Skawina-Inowrocław". Na spodniej ściance dwukrotnie nadrukowano nazwę kawy. Niewielkie otarcia, stan dobry.
186.
KOWALSKI Ap., Laboratorjum Chemiczno-Farmac[eutyczne] w Warszawie. Sudoryn.
Puszka cylindryczna średn. 5,4 cm, wys. 5,1 cm. Wieczko luzem, pod wieczkiem dodatkowe zamknięcie z drobnymi otworami. Tło czerwone, napisy czarne i złote. Na wieczku nazwa firmy i produktu oraz tekst "List pochwalny na Wystawie, Moskwa 1904 r.". Na bocznej ściance nadruk: "Nowość z sitkiem. Sudoryn 'Ap. Kowalski'. Proszek zapobiegający odparzeniu się, obcieraniu i poceniu ciała i usuwający niemiłą woń potu". Zachowana zawartość puszki (biały proszek). Stan dobry.
187.
KRYSEK i S-ka, Zakłady Przemysłowe, Warszawa. Własna pakownia i sortownia herbaty. Herbata Krysek i S-ka.
Puszka prostopadłościenna form. 6,5x6,5x9,4 cm. Wieczko na zawiasie. Kolorystyka złoto-czerwona. Na wieczku sylwetka Chińczyka jako "marka fabryczna". Na przedniej i tylnej ściance bocznej nazwa firmy i produktu, na pozostałych dwóch chiński dostojnik pijący herbatę i Chinka grająca na tradycyjnej gitarze. Otarcia i ubytki farby.
188.
KÖNIG Ludwik, Toruń. Fabryka cukierków. Herbata.
Puszka prostopadłościenna form. 17,2x23x34,5 cm. Wieczko na zawiasie. Na większych ściankach bocznych nazwa firmy i widok Ratusza Staromiejskiego, na mniejszych logo firmy. Na jednej z bocznych ścianek dodatkowo białe pole z nieco zatartym napisem "Herbata". Tło czerwone. Ubytki farby, otarcia.
189.
LIPTON'S Tea, Coffee & Cocoa, Platers Ceylon [...]. Extra Choicest Blended Tea. 100 gram nett.
Puszka prostopadłościenna form. 7x7,2x8,5 cm. Wieczko na zawiasie. Tło żółte, zdobienia czerwone. Na wieczku nazwa firmy i widok plantacji herbaty. Na wewnętrznej stronie wieczka polska instrukcja parzenia herbaty (dość mocno zatarta), co wskazuje, że puszka pochodzi z partii przeznaczonej na rynek polski. Na bocznych ściankach nazwa firmy, teksty ją reklamujące ("The largest tea, coffee & cocoa dealers in the world") oraz widok londyńskiej centrali i cejlońskiej fabryki. Otarcia, ubytki farby.
190.
MAJEWSKI St. i S-ka, Tow. Akc. "Polonia".
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x18,2x1,4 cm. Wieczko na zawiasie. Pudełko na ołówki. Puszka w kolorze srebrnym. Na wieczku nazwa firmy i półksiężyc z gwiazdą. Litery ciemnoniebieskie. Na wewnętrznej stronie wieczka tekst reklamowy fabryki. Na bocznej ściance papierowa naklejka: "200". Niewielkie otarcia, stan dobry.
191.
MAJEWSKI St., Tow. Akc., S. A. Kredki szkolne Harcerz.
Puszka prostopadłościenna form. 9,2x15x1,1 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku nazwa firmy i produktu oraz namiot i sylwetka skauta grającego capstrzyk. Na wewnętrznej stronie wieczka sylwetka harcerza na tle krzyża harcerskiego. Spodnia część pudełka bez zdobień. Stan dobry.
192.
"MARGA" Sp. o.o., Warszawa. Margaryna dida.
Puszka prostopadłościenna form. 24x25x28 cm. Wieczko na zawiasie. Na dwóch bocznych ściankach i na wieczku znak graficzny produktu (stylizowane sylwetki kobiety i mężczyzny zamknięte w kole), na pozostałych dwóch ściankach napisy. Puszka w kolorze żółtym z różową banderolą na obwodzie. Otarcia, ubytki farby, ślady korozji.
193.
MEINL Juliusz, Import Herbaty, Warszawa. Herbata Meinla.
Puszka prostopadłościenna form. 9,8x9,8x10,3 cm. Wieczko na zawiasie. Tło czerwone. Na wieczku ukwiecona gałązka. Na wewnętrznej stronie wieczka nadruk: "Uwaga! Herbaty nie należy wysypywać do puszki blaszanej. Herbatę należy przechowywać w woreczku papierowym", poniżej sposób parzenia herbaty. Na przedniej i tylnej ściance bocznej nazwa produktu i producenta, na pozostałych dwóch żaglowiec na falach. Puszka nieco zabrudzona, bez większych otarć.
194.
ORIENT Tea C-o, Towarzystwo Handlowe.
Puszka prostopadłościenna form. 11,3x17,3x6,2 cm. Wieczko na zawiasie. Boczne ścianki w kolorze czerwonym, bez napisów i ozdób. Na wieczku czarno-żółto-złota wstęga i owal z sylwetką kobiety w obszernym płaszczu, kompozycja w stylistyce japońskiej. Nazwa firmy na wewnętrznej stronie wieczka, tamże adres składu głównego w Warszawie. Na spodniej ściance nadruk: "Orient Tea, extra fine [...]. Opatentowano [...]". Wnętrze puszki i spodnia ścianka wykonane z drewna. Otarcia krawędzi, niewielkie ubytki farby.
195.
PERLMUTTER Ch., Lwowska Fabryka Ultramaryny. Ultramaryna.
Puszka cylindryczna średn. 3,5 cm, wys. 4,7 cm. Wieczko luzem. Tło niebieskie, napisy złote i czarne. Wieczko obce, zapewne od podobnego produktu warszawskiej firmy J. Setzer & E. Werner. Na bocznych ściankach nazwa firmy i nazwa produktu oraz medale zdobyte na wystawach. Stan dobry.
196.
NAJLEPSZA ultramaryna do farbkowania bielizny.
Puszka cylindryczna średn. 3,5 cm, wys. 4,6 cm. Wieczko luzem. Tło niebieskie, zdobienia złote i czarne. Dwie sylwetki mężczyzny stukającego się w czoło i nazwa produktu. Wieczko całkowicie otarte, pozbawione nazwy firmy. Ślady korozji wewnątrz.
197.
RANGUN Tea, aromatyczna, róża hawajska. Waga netto 500 gr.
Puszka prostopadłościenna form. 12,3x17,5x10,5 cm. Wieczko wypukłe, na zawiasie. Puszka w kształcie kuferka, wyposażona w zamek. Nazwa produktu umieszczona na wieczku. Zdobienia naśladują okucia kufra podróżnego. Na mniejszych bocznych ściankach kobieta birmańska z filiżanką herbaty i dalekowschodni krajobraz. Na wewnętrznej stronie wieczka tekst reklamowy (nieco zatarty): "Polecamy herbatę różę hawajską, kawę luksusową, kakao holenderskie, czekoladę w proszku. Rangun". Brak części zamka, otarcia, miejscami ubytki farby.
198.
SAIGON Tea, róża królewska, aromatyczna. Waga netto 500 gr.
Puszka prostopadłościenna form. 12x17,4x10,4 cm. Wieczko wypukłe, na zawiasie. Puszka w kształcie kuferka. Nazwa produktu umieszczona na wieczku. Zdobienia naśladują okucia kufra podróżnego. Na mniejszych bocznych ściankach kobiety na plantacji herbaty i statek na tle nadmorskich gór. Na przedniej ściance bocznej medale zdobyte przez firmę. Na wewnętrznej stronie wieczka tekst reklamowy: "Żądajcie herbaty, kawy, kakao, czekolady firmy Saigon Tea". Otarcia, miejscami ubytki farby.
199.
SZARSKI i Syn, Kraków. N-o 9. Herbata dalha. Waga netto bez puszki 1/20 kg.
Puszka prostopadłościenna form. 5,5x5,5x6,1 cm. Wieczko luzem. Zielono-złote zdobienia na kremowym tle. Na wieczku nazwa produktu. Na bocznych ściankach nazwa firmy (z informacją, że istnieje od 1853), nazwa herbaty, waga i marka ochronna w postaci dalekowschodniej wieży. Ślady korozji wewnątrz, poza tym stan dobry.
200.
VENETIA, Fabryka Czekolady, Konfektów i Cukierków, Poznań, Dąbrowskiego 97.
Puszka cylindryczna, średn. 15,8 cm, wys. 35,5 cm. Wieczko luzem. Na bocznej ściance duży widok Canal Grande w Wenecji i nieco mniejszy widok poznańskiej fabryki. Kompozycję uzupełniają napisy oraz zdobniki roślinne, medale zdobyte na międzynarodowych targach (wszystkie w 1925), patery ze słodyczami, owoce. Nas wieczku umieszczono nazwę firmy. Stan niezbyt dobry: wklęśnięcie nad dolną krawędzią, otarcia, ubytki farby, ślady korozji. Rzadkie.
201.
W. WISSOTZKY &C-o. Tea.
Puszka prostopadłościenna form. 8,7x8,7x10,8 cm. Wieczko na zawiasie. Tło czarne. Na wieczku dalekowschodni statek żaglowy, na bocznych ściankach nazwa firmy, trzy wielbłądy juczne, rajski ptak i mandaryn w pałacu. Otarcia i ubytki farby, uszkodzony zawias wieczka.
Firma Wissotzky Tea powstała w Moskwie w 1849 i wkrótce stała się jednym z największych producentów i importerów herbaty na świecie. Po rewolucji w 1917 przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane przez władze komunistyczne. Rodzina Wissotzkich wyjechała do USA i na zachód Europy, otwierając liczne oddziały, m.in w Gdańsku i w Polsce. Firma działa do dziś (z siedzibą w Izraelu) i jest jedną z najstarszych w tej branży.
202.
W. WYSOCKI i S-ka. Herbata. 250 gr. N-o 37.
Puszka prostopadłościenna form. 9,4x13,4x8,8 cm. Wieczko na zawiasie. Na wieczku i na większych bocznych ściankach dalekowschodni statek żaglowy, na bocznych ściankach także nazwa firmy. Na mniejszych ściankach logo firmy (WW C-o w kole) i nazwa produktu. Tło czarne. Wieczko zakurzone i nieco wgniecione, otarcia narożników.
203.
WARSZ[AWSKIE] Tow[arzystwo] Handlu Herbatą, A. Długokęcki i W. Wrześniewski. Herbata "z Kopernikiem". Królowa herbat. N-o 23.
Puszka prostopadłościenna form. 7x7x8,5 cm. Wieczko na zawiasie. Kolorystyka czarno-czerwona. Na wieczku nazwa firmy i nazwa produktu. Na bocznych ściankach logo firmy (pomnik Kopernika w Warszawie), nazwa produktu, dwie scenki w stylu japońskim i królowa z filiżanką w dłoni. Otarcia i ubytki farby, ślady korozji wewnątrz.
204.
WASSILY Perloff et Fils, fondée en 1787. Mikado Tea.
Puszka prostopadłościenna form. 16,5x23x11,8 cm. Wieczko na zawiasie. Zdobienia w stylu japońskim. Na większych bocznych ściankach pagoda i złote smoki oraz scena parzenia herbaty na tle ośnieżonych gór. Na mniejszych ściankach żuraw w locie oraz statek wiozący herbatę Perloffa. Na wieczku dwie Japonki w kimonach i japoński ogród. Wszystkie kompozycje umieszczono na czerwonym tle. Na jednym z narożników umieszczono napis w języku polskim: "Istnieje od roku 1787". Firma rosyjskiego importera herbaty miała swoje przedstawicielstwa w Gdańsku, Oliwie i Warszawie. Niewielkie otarcia, niewielkie ślady korozji wewnątrz.
205.
E. WEDEL. Warszawa. Mieszanka krakowska.
Puszka cylindryczna średn. 10,9 cm, wys. 13,7 cm. Wieczko luzem. Na wieczku nazwa firmy i nazwa produktu oraz bukiet kwiatów. Na bocznej ściance duży bukiet oraz osiem kwiatów w kolistych obwódkach. Otarcia krawędzi wieczka, niewielkie ubytki farby na bocznej ściance.
206.
WEDEL. Państw. Fabryka Cukrów i Czekolady. Warszawa. Waga netto 1 kg.
Puszka cylindryczna średn. 10,3 cm, wys. 17 cm. Wieczko luzem. Tło żółte, zdobienia i napisy czerwone. Na wieczku krótka nazwa firmy, pełna nazwa (po znacjonalizowaniu w 1949) na ściance bocznej, tamże niewielkie kwiatki. Niewielkie wgniecenie bocznej ścianki, niewielkie otarcia.
* * *