Autografy

207.
[WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem, dat. 8 I 1971 w Krakowie.
Maszynopis na karcie form. 10,4x14,6 cm. Z lewej wykonana szablonem gałązka jedliny z płonącą świeczką. List kierowany do niewymienionego z nazwiska profesora. Kardynał dziękuje za list i (nieznany) załącznik. "Proszę w dalszym ciągu działać w zamierzonym kierunku. Drogi Boże zawsze są proste". Pod tekstem odręczny podpis "+ Karol kard. Wojtyła". Stan bardzo dobry.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) - arcybiskup metropolita krakowski (od 1964), kardynał, od 16 X 1978 papież, święty Kościoła katolickiego.
800.–
Sprzedano za: 1.500.–
208.
[WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem kierowanym do Józefa Święcickiego, dat. 27 VI 1977 w Krakowie.
List jednostronicowy na ark. 29x20,6 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "Metropolita Krakowski". Pod tekstem odręczny podpis "+ Karol kar. Wojtyła". Metropolita krakowski dziękuje za przesłane teksty i opatruje je krótkim komentarzem ("Rzecz zrozumiała, że Kościół broniąc praw człowieka, musi przede wszystkim walczyć o sprawy istotne dla jego misji religijnej w świecie. Dlatego też sprawa ateizacji naszego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży [...] jest dlań priorytetową"). Ślady złożenia, stan dobry.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) - arcybiskup metropolita krakowski (od 1964), kardynał, od 16 X 1978 papież, święty Kościoła katolickiego.
800.–
Sprzedano za: 1.400.–
209.
[WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod drukowanymi życzeniami świątecznymi, dat. w Boże Narodzenie 1973 w Warszawie.
Druk jednostronny na ark. 29,7x20,7 cm. W lewym górnym narożniku wydrukowany na czerwono herb Prymasa Polski. Życzenia zakończone podziękowaniem za wsparcie modlitewne w 25-lecie sprawowania urzędu Prymasa. Pod tekstem własnoręczny podpis "+ Stefan kard. Wyszyński". Niewielkie naddarcia dolnej krawędzi, ślady złożenia arkusza.
S. Wyszyński (1901-1981) - duchowny rzymsko-katolicki, prymas Polski w l. 1948-1981, od 1953 kardynał. Jeden z największych Polaków XX w., określany mianem Prymasa Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca Kościoła w czasach stalinowskich, internowany przez władze PRL. Jego beatyfikacja została zapowiedziana na 12 IX 2021.
420.–
210.
[WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod fotografią, lata 50. XX w.? .
Fotografia form. ca 21,5x16 cm w świetle passe-partout form. ca 39x29 cm, nieznanego autorstwa. Prymas Polski ujęty w półpostaci, w tiarze i ornacie, z pastorałem w dłoni. Zdjęcie zamontowane w passe-partout. Pod zdjęciem odręczny podpis: "błogosławi Stefan Kard. Wyszyński". Passe-partout lekko zaplamione, lewy górny narożnik lekko załamany, poza tym stan dobry.
S. Wyszyński (1901-1981) - duchowny rzymsko-katolicki, prymas Polski w l. 1948-1981, od 1953 kardynał. Jeden z największych Polaków XX w., określany mianem Prymasa Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca Kościoła w czasach stalinowskich, internowany przez władze PRL. Jego beatyfikacja została zapowiedziana na 12 IX 2021.
180.–
Sprzedano za: 1.400.–
211.
[MACHARSKI Franciszek]. Odręczny krótki list kardynała Franciszka Macharskiego na karcie korespondencyjnej, dat. 2 XI 1979.
Arkusz form. 10,3x14,8 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "Metropolita Krakowski" i herb kardynała. Arcybiskup dziękuje niewymienionemu z nazwiska profesorowi "za lektury", które wykorzysta podczas pobytu w Rzymie. Dołącza wyrazy szacunku i pozdrowienia. Stan bardzo dobry.
F. Macharski (1927- 2016) - doktor nauk teologicznych, arcybiskup metropolita krakowski w latach 1979–2005, kardynał prezbiter od 1979, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1979–1994.
220.–
212.
[TISCHNER Józef]. Odręczny list ks. Józefa Tischnera do nieznanego adresata, pisany na pocztówce; bez daty.
Pocztówka "Hafty na spodniach górali limanowskich". Na odwrocie korespondencja z informacją, że ks. Tischner chętnie weźmie udział w planowanej dyskusji i prosi o podanie terminu. Pod tekstem formuła "Łączę serdeczności" i podpis pełnym imieniem i nazwiskiem. Stan dobry.
J. Tischner (1931-2000) - kapłan, filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, związany z Podhalem (kapelan Związku Podhalan), nieformalny kapelan "Solidarności".
180.–
Sprzedano za: 220.–
213.
[AKTORZY]. Podpisy aktorów na programie przedstawienia "Opery za trzy grosze" Bertolda Brechta wystawianego w Teatrze Studio w Warszawie (premiera 9 II 1986, reż. J. Grzegorzewski).
Autografy złożyli aktorzy występujący w sztuce: Marek Walczewski, Anna Romantowska, Małgorzata Niemirska, Piotr Fronczewski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Chodakowska. Dołączono kartę z nazwiskami członków zespołu muzycznego, na której swój podpis złożył (ponownie) Piotr Fronczewski. Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 240.–
214.
[BRUSIKIEWICZ Kazimierz, BIELENIA Jerzy]. Podpisy obu aktorów pod wspólnym zdjęciem, dat. 27 XI 1969.
Zdjęcie form. 13,9x9 cm. Aktorzy sportretowani wspólnie podczas występu estradowego w rolach Malinowskiego i kierownika Florczaka. Program emitowany był w ramach "Podwieczorku przy Mikrofonie" - imprezy estradowej transmitowanej przez Polskie radio. Na odwrocie dopisek informujący, że podpisy złożono w Oświęcimiu. Stan bardzo dobry.
K. Brusikiewicz (1926-1989), J. Bielenia (1918-2001) - aktorzy teatralni i filmowi.
80.–
Sprzedano za: 340.–
215.
[ĆWIKLIŃSKA Mieczysława]. Odręczny podpis aktorki na jej zdjęciu okładkowym z tygodnika "Przyjaciółka", numer z 29 XI 1970.
Pierwsza karta czasopisma form. 37,5x23,4 cm. Podpis "M. Ćwiklińska" wykonany niebieskim pisakiem. Poprzeczne załamanie arkusza, stan dobry.
M. Ćwiklińska, właśc. Mieczysława Trapszo (1879-1972) - aktorka teatralna i filmowa, śpiewaczka.
120.–
Sprzedano za: 300.–
216.
[DOBROWOLSKI Jerzy, TUREK Jerzy]. Podpisy obu artystów na żartobliwym zaświadczeniu wydanym przez Kabaret Owca, dat. 30 IV 1967.
Odręcznie wypełniony dwustronny blankiet form. 8,4x12,6 cm, treści: "Kierownictwo Kabaretu Owca zaświadcza niniejszym, że Ob. ... jest człowiekiem inteligentnym i kulturalnym, śmiał się mniej więcej we właściwych miejscach [...]. Zaświadczenie niniejsze uprawnia do uważania się za intelektualistę i częściowo zwalnia od pracy zarobkowej". Na odwrocie "Ocena szczegółowa", z której wynika, że "Obywatel próbę inteligencji odbył z wynikiem: Dostatecznym". Na zaświadczeniu podpis J. Dobrowolskiego jako kierownika artystycznego i J. Turka jako sekretarza zespołu. Stan dobry.
J. Dobrowolski (1930-1987) - aktor, satyryk, reżyser, założyciel kabaretów Koń i Owca, twórca, który "miał największy wpływ na kształt polskiej sceny kabaretowej" (Wikipedia).
J. Turek (1934-2010) - aktor teatralny i filmowy, odtwórca m.in. roli poszukującego treblinek zaopatrzeniowca z Sulęcić w filmie "Nie lubię poniedziałku" i trenera Jarząbka w "Misiu" ("Łubu dubu, łubu dubu..."). .
120.–
Sprzedano za: 1.100.–
217.
[KWIATKOWSKA Irena]. Podpis aktorki na grzecznościowych maszynopisowych podziękowaniach, dat. w III 1970.
Karta form. 10,5x14,7 cm. I. Kwiatkowska dziękuje za miłe słowa i przesyła pozdrowienia. Podpis złożony czerwonym pisakiem. Stan bardzo dobry.
I. Kwiatkowska (1912-2011) - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa, odtwórczyni ponad 100 ról teatralnych, wcieliła się w matkę Piotra w "Wojnie domowej" i kobietę pracującą w "Czterdziestolatku". Dla niej Gałczyński stworzył postać Hermenegildy Kociubińskiej w "Teatrzyku Zielona Gęś".
100.–
Sprzedano za: 180.–
218.
[ŁOMNICKI Tadeusz]. Odręczny list i życzenia noworoczne na karcie okolicznościowej, dat. 2 I 1988 w Warszawie.
Karta wydana przez UNICEF, form. 11x26,5 cm. List kierowany do nieznanego adresata. Aktor dziękuje za przesłaną książkę i rewanżuje się, z opóźnieniem, tym samym (książki nie dołączono). Ma nadzieję na spotkanie w Krakowie: "wówczas pogadamy o tym, o czym nie piszemy". Podpisuje się jako "stale rozwijający się Tadeusz Łomnicki". Na prawym marginesie odręczne życzenia noworoczne. Stan bardzo dobry.
T. Łomnicki (1927-1992) - aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, pedagog, dyrektor teatru. "Uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii" (Wikipedia).
100.–
Sprzedano za: 200.–
219.
[ŚWIDERSKI Jan]. Podpis aktora na luźnej karcie, dat. 13 III 1972.
Karta form. 19,3x14,7 cm. Podpis złożony zielonym atramentem. Poprzeczne załamanie arkusza, stan dobry.
J.  Świderski (1916-1988) - aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, pedagog, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie.
70.–
220.
[TYSZKIEWICZ Beata]. Podpis aktorki pod listem gratulacyjnym kierowanym do krakowskiego literata Tadeusza Kwiatkowskiego z okazji przyznania mu Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej, dat. 3 III 1997 w Warszawie.
Jednostronny list drukowany na ark. 30,1x20,8 cm. Pod tekstem odręczny podpis Beaty Tyszkiewicz jako Prezes Zarządu Fundacji Kultury Polskiej. List w oryg. papierowych okł. Dołączono dyplom z podpisem Przewodniczącego Rady Krakowskiej Filii FKP prof. Aleksandra Krawczuka, zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród i krótką informację o laureacie. Niewielkie zaplamienia okł., poza tym stan bardzo dobry.
B. Tyszkiewicz (ur. 1938) - aktorka teatralna i filmowa, zwana "pierwszą damą polskiego filmu".
150.–
221.
[MUZYCY]. Dedykacje i podpisy polskich artystów złożone w publikacji "Polish Ensembles and Soloists" (Pagart, nie przed 1965).
Otarcia, naddarcia, załamania okł., blok poluźniony. Publikacja przeznaczona dla zagranicznych impresariatów artystycznych. Zawiera opis dorobku polskich muzyków. Do książki wpisali się dyrygenci: Henryk Czyż, Jan Krenz, Jerzy Katlewicz, Andrzej Markowski, Witold Rowicki, Jerzy Semkow, Karol Stryja; wirtuozi: Ryszard Bakst, Adam Harasiewicz, Barbara Hesse-Bukowska, Regina Smendzianka, Wanda Wiłkomirska, Tadeusz Żmudziński, Joachim Grubich, Feliks Rączkowski; śpiewacy: Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz, Halina Łukomska, Halina Słonicka, Krystyna Szczepańska, Stefania Woytowicz; piosenkarze: Katarzyna Bovery, Ewa Demarczyk, Halina Kunicka, Jerzy Połomski, Rena Rolska, Irena Santor, Tadeusz Woźniakowski. Przy niektórych wpisach umieszczono daty, wszystkie mieszczą się w przedziale 1968-1970.
420.–
Sprzedano za: 950.–
222.
[DEMARCZYK Ewa]. Odręczne dedykacja piosenkarki na części tekstowej płyty CD "Ewa Demarczyk live", dat. 1 IX 1997.
Dwupłytowy album wydany w 1997 przez firmę Pomona EDP w Krakowie. Materiał na płycie został nagrany podczas koncertu artystki w Teatrze Żydowskim w Warszawie w XII 1979. Na przedostatniej karcie odręczna dedykacja białym pisakiem. Stan bardzo dobry.
E. Demarczyk (1941-2020) - piosenkarka, przez wiele lat związana z kabaretem "Piwnica pod Baranami".
120.–
Sprzedano za: 460.–
223.
[PIWNICA pod Baranami]. Odręczne wpisy Ewy Demarczyk, Zygmunta Koniecznego i Mieczysława Święckiego w książce Z. Łagockiego "Piwnica" (Kraków 1968).
Obw. lekko otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Pierwsza publikacja książkowa poświęcona Piwnicy pod Baranami, zaw. teksty literackie (wiersze, piosenki, monologi), nuty i liczne fotografie ze spektakli oraz portrety wykonawców. Na stronie przedtyt. odręczna dedykacja Ewy Demarczyk, na karcie tyt. obszerny wpis Zofii Komedowej "Rysiu Kochany ten Pan, który zrobił zdjęcia i tę książkę, - zapomniał zupełnie o mnie i o PANI B.N. (BN to ze strachu) [Barbarze Nawratowicz]. nie zależnie od tego co teraz robię - pracowałam dla Piwnicy. Z. Komedowa". Dołączono:
1. folder reklamowy "Piwnicy pod Baranami" wyd. w 1986 z informacjami o bieżącej działalności i obecnie występujących artystach oraz wymienieniem wszystkich nazwisk piwnicznych twórców, organizatorów i przyjaciół, a także wszystkie piwniczne wydarzenia, 2. dwie fotografie portretowe Mieczysława Święcickiego autorstwa Bogumiła Opioły z V 1969. Na odwrocie jednego ze zdjęć odręczna dedykacja M. Święcickiego,
3. pocztówkę do Piotra Skrzyneckiego wysłaną z Ułan Ude i dat. 12 IV 1968,
4. dedykację na odwrocie kopii starej karty pocztowej - "od Leokadii [Kiki Lelicińskiej] i Piotra [Skrzyneckiego] najmilszym Gościom 13.IV. 60 r.". W prawym górnym narożniku piecz.: "'Piwnica pod Baranami' Kraków, Rynek Gł. 27".
240.–
Sprzedano za: 2.000.–
224.
[FOGG Mieczysław]. Odręczna dedykacja Mieczysława Fogga na luźnej karcie, dat. "Opole 69".
Arkusz form. 9,7x14,5 cm. W lewym górnym narożniku przyklejone niewielkie zdjęcie prasowe piosenkarza. Dedykacja wpisana po przekątnej. Na odwrocie, dodatkowo, podpis Krystyny Loski, spikerki telewizyjnej, złożony w trakcie trwania opolskiego festiwalu (28 VI 1969). Niewielkie załamania arkusza.
M. Fogg (1901-1990) - piosenkarz, właściciel wytwórni płytowej i kawiarni artystycznej.
120.–
Sprzedano za: 120.–
225.
[FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania.
Karta form. 14,5x10,4 cm. Na pierwszej stronie jednobarwna fotografia artysty, na odwrocie tytuły czterech jego płyt (z których ostatnia to "Zapomniana piosenka"). Podpis złożony długopisem na odwrocie. Stan bardzo dobry.
M. Fogg (1901-1990) - piosenkarz, właściciel wytwórni płytowej i kawiarni artystycznej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
226.
[FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania.
Karta form. 11,8x13 cm. Na pierwszej stronie barwne zdjęcie artysty pod indiańskim pióropuszem, na odwrocie tytuły trzech jego płyt (z których ostatnia to "Oczarowanie"). Podpis złożony długopisem na odwrocie. Stan dobry.
M. Fogg (1901-1990) - piosenkarz, właściciel wytwórni płytowej i kawiarni artystycznej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
227.
[GRECHUTA Marek]. Odręczne życzenia świąteczne Marka Grechuty na ręcznie wykonanej karcie, dat. 18 XII 1976.
Karta form. 12,2x7 cm. Na jednej stronie kompozycja przypominająca kartę do gry, na odwrocie krótki tekst rymowany i życzenia świąteczne i noworoczne. Stan dobry.
M. Grechuta (1945-2006) - piosenkarz, poeta, kompozytor, twórca zespołu Anawa, związany przez wiele lat z kabaretem "Piwnica pod Baranami".
140.–
Sprzedano za: 1.300.–
228.
[POŁOMSKI Jerzy]. Odręczny podpis piosenkarza na fotografii, dat. 13 V 1969 w Warszawie.
Czarno-biała fotografia form. 14x9 cm. Piosenkarz w koszuli, z kurtką przewieszoną przez ramię. Podpis (pełnym imieniem i nazwiskiem) wykonany czarnym pisakiem biegnie po skosie od lewego dolnego narożnika. Na odwrocie wpisana data i miejsce, obcą ręką. Stan dobry.
J. Połomski, właśc. Jerzy Pająk (ur. 1933) - piosenkarz i aktor. Absolwent PWST w Warszawie. Debiutował w 1957 jako aktor teatru Syrena. Jeden z najpopularniejszych artystów polskiej estrady w l. 60. i 70. XX w. Ma na swoim koncie liczne występy zagraniczne (zwłaszcza w ośrodkach polonijnych), nagrody festiwalowe (m.in. Opole), wiele wylansowanych przebojów ("Cała sala śpiewa z nami", "Woziwoda", "Komu piosenkę?").
80.–
Sprzedano za: 100.–
229.
[RUBINSTEIN Artur]. Dedykacja artysty na marginesie fotografii, dat. 11 VI 1975 w Paryżu.
Fotografia barwna form. 25,5x20 cm. Pianista ujęty w popiersiu, patrzy na wprost. Na prawym marginesie zdjęcia odręczna dedykacja artysty z 11 VI 1975. Zdjęcie zamontowane w drewnianej ramie za szkłem. Stan dobry.
A. Rubinstein (1887-1982) - polski pianista, wirtuoz pochodzenia żydowskiego, od 1939 mieszkał poza granicami kraju.
400.–
Sprzedano za: 1.900.–
230.
[RUSOWICZ Adrianna, KORDA Wojciech]. Podpisy obojga muzyków pod odręcznymi życzeniami noworocznymi. 1969.
Pocztówka z kwiatami, na odwrocie odręczny tekst napisany przez W. Kordę "Szczęśliwego Nowego Roku 1969 życzą"  i dwa podpisy kolorowymi pisakami. Uszkodzony narożnik pocztówki.
A. Rusowicz (1944-1991), W. Korda (ur. 1944) - małżeństwo, muzycy rockowi, członkowie zespołów Niebiesko-Czarni, Ada & Korda.
100.–
Sprzedano za: 120.–
231.
[SOŚNICKA Zdzisława]. Podpis na zdjęciu reklamowym. 1971?
Druk dwustronny na ark. 14,7x10,5 cm. Na jednej stronie zdjęcie piosenkarki (fot. Z. Nasierowska) i jej własnoręczny podpis. Na odwrocie słowa piosenki "Dom, który mam", którą artystka wykonywała w Opolu w 1971. Ulotkę wydały Polskie Nagrania jako reklamę płyty (tzw. "czwórki") z tym utworem. Załamania dolnej krawędzi.
Z. Sośnicka (ur. 1945) - piosenkarka i kompozytorka, dyrygentka, laureatka licznych festiwali krajowych i zagranicznych.
60.–
Sprzedano za: 70.–
232.
[STĘPOWSKI Jarema]. Odręczna dedykacja na folderze reklamującym płyty piosenkarza, dat. "Opole 71".
Folder form. 17,8x25,1 cm (rozłożony). Wewnątrz odręczne podziękowania za pamięć i kwiaty oraz podpis "Chłopaka z Woli". Folder wydany przez wytwórnię Pronit, zaw. m.in. spis utworów na trzech dotychczasowo wydanych płytach Stępowskiego. Stan dobry.
J. Stępowski (1925-2001) - aktor i piosenkarz, wykonawca piosenek nawiązujących klimatem do warszawskich ballad podwórkowych, odtwórca roli mężczyzny zbierającego suchy chleb dla konia w popularnym serialu "Wojna domowa".
64.–
Sprzedano za: 110.–
233.
[STĘPOWSKI Jarema]. Podpis artysty na zdjęciu, dat. 23 V 1969.
Zdjęcie form. 24x18 cm, wydane przez CAF. Umieszczony poniżej tekst informuje o przyznaniu przez Polskie Nagrania nagrody  "Złotej Płyty" za longplay "Szemrane tango" - sprzedano 250.000 egz.! Podpis laureata złożony czarnym pisakiem. Stan dobry.
J. Stępowski (1925-2001) - aktor i piosenkarz, wykonawca piosenek nawiązujących klimatem do warszawskich ballad podwórkowych, odtwórca roli mężczyzny zbierającego suchy chleb dla konia w popularnym serialu "Wojna domowa".
64.–
Sprzedano za: 130.–
234.
[ZIN Wiktor]. Odręczny podpis na luźnej karcie, dat. 1 VI 1969 w Krakowie.
Karta form. 10,3x15 cm. W lewym górnym narożniku przyklejono niewielkie zdjęcie prasowe W. Zina. Podpis złożony czarnym grubym pisakiem. Nad dolną krawędzią odręczny dopisek (imię i nazwisko W. Zina). Stan dobry.
W. Zin (1925-2007) - architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, popularyzator wiedzy o historii sztuki, autor popularnego programu telewizyjnego "Piórkiem i węglem".
80.–
Sprzedano za: 110.–