Plakaty

292.
UZIEMBŁO Henryk – Antoni Procner i S-ka, Kraków. 1913.
Kalendarz reklamowy w formie plakatu form. 50x65,8 cm, z reprodukcjami trzech obrazów Henryka Uziembły "Krakowskie wesele". Na górnym marginesie nadruki przybliżające zakres działalności firmy: "Dział I. Fabryka przerobu papieru dla Krajow. Związku Nauczycielstwa. Dział II. Hurtowny skład papieru i przyborów szkolnych". Obok marka ochronna Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego. W dolnej części kalendarz na rok 1913 i informacja o drukarni (J. Czernecki, Wieliczka). Pod górną krawędzią dwa otwory do zawieszenie kalendarza na ścianie. Niewielki ślad zawilgocenia w prawej części arkusza, poza tym stan dobry.
800.–
293.
NOWAKOWSKI Bogdan – Ratujcie dzieci! Wielka kwesta ogólnokrajowa. Główny Komitet Ratunkowy, Lublin, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa. 1917.
Szablowska I 101; Od MP 260; Folga 220 (warianty). Plakat w barwnej litografii form. 70,1x50 cm. Nieco z prawej sylwetka stojącego anioła, u jego stóp troje dzieci, w tle zabudowania miejskie. Plakat odbity w Litografii W. Główczewskiego. Na dolnym marginesie pozwolenie cenzury niemieckiej z datą 28 III 1917. Kwestę zorganizowano w dn. 3-10 VI 1917. Plakat reprodukowany przez Szablowską ma inne wymiary i nieobecny tu nadruk "3 mk.". Plakat po konserwacji, reperowany prawy margines.
980.–
Sprzedano za: 980.–
294.
PROCAJŁOWICZ Antoni S. – Tydzień Opieki Legionowej 1917. 5 k.
KwP 6. Plakat w barwnej litografii form. 68,5x42,3 cm. Kompozycja sygnowana monogramem "A.S.P.". Żołnierz Legionów wsparty na karabinie, w tle wieże Kościoła Mariackiego w Krakowie. Plakat odbito w Litografii K. Kranikowskiego w Krakowie. Poprzeczne załamanie arkusza, niewielkie naddarcia górnej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.
800.–
Sprzedano za: 800.–
295.
IDZIEMY do Polski, to nasza matka. Zbierajcie składki na Fundusz Narodowy odzyskania Spisza, Orawy i Czadeckiego dla Polski! [1919?].
Plakat propagandowy w barwnej litografii na ark. 95,3x63,4 cm, nieznanego autorstwa. Góral w stroju regionalnym prowadzący dwójkę dzieci, w tle góry. Plakat wydano w związku z planowanym plebiscytem na Spiszu i Orawie, mającym rozstrzygnąć przynależność tych terenów do Polski lub Czechosłowacji. Strona polska, zaangażowana w tym czasie w wojnę polsko-bolszewicką, została zmuszona z rezygnacji z plebiscytu, a podjęcie decyzji w sprawie przyłączenia spornych obszarów pozostawiono Radzie Ambasadorów. Ta latem 1920 wydała werdykt - niezbyt korzystny dla Polski. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi. Rzadkie.
3.600.–
296.
ALBO-ALBO. Albo chwycimy za broń i odpędzimy wroga - albo obca dzicz zaleje kraj i zapanuje nad nami [...]. [1920].
Plakat wojenny w barwnej litografii na ark. 43,9x58,2 cm, nieznanego autorstwa. Kompozycja złożona z dwóch rysunków. Na pierwszym szczęśliwa rodzina wita wracającego z wojny żołnierza, drugi przedstawia zbrodnie dokonywane przez żołnierzy sowieckich i spaloną wieś. W dolnej części tekst obnażający kłamstwa bolszewickiej propagandy i zachęcający do zakupu pożyczki Skarbu Państwa. Pionowe załamanie arkusza, niewielkie zaplamienia, podklejone naddarcie.
2.000.–
297.
BOLSZEWICKIM szlakiem. [1920?].
Plakat wojenny w czarno-białej litografii na ark. 88,2x58,3 cm, nieznanego autorstwa. Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Sowiecki żołnierz na wychudzonym koniu, w tle spalona wieś, na pierwszym planie zwłoki ofiar. Poprzeczny ślad złożenia, uszkodzenia dolnego marginesu (rozprasowane załamania, ubytki i podklejone naddarcia). Rzadkie.
3.200.–
298.
HOMOLACS Karol – Djabeł, śmierć i bolszewik radzą, Czy rady Panu Bogu dadzą. 1920.
Czarno-biały plakat wojenny form. 47,7x31,6. Kompozycja sygnowana monogramem "K.H.". W górnej części scena rozmowy bolszewika, śmierci i skrzydlatego diabła, poniżej wierszowany dialog między nimi. Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Marzenia bolszewika: "Wielki będę, gdy na trupie Polski siędę, czcić im każę mnie, przybłędę, jako Boga!". Plakat wydany w Krakowie przez Sekcję II KOP, odbity w Druk. Uniw. Jagiellońskiego. Załamania arkusza, podklejone przedarcie krawędzi, niewielkie ubytki narożników. Patrz też poz. 73.
600.–
299.
MACKIEWICZ Kamil – Nam twierdzą będzie każdy próg. 1920.
Dydo I 96; Szablowska I 130; Szablowska II 19; PWojsk 42. Plakat wojenny w barwnej litografii na ark. 70x50,4 cm. Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 wydany na zlecenie Naczelnego Dowództwa WP, odbity w Zakładach Graficznych Straszewiczów w Warszawie. Żołnierze i cywile wspólnie bronią wiejskiej zagrody. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry.
4.800.–
Sprzedano za: 4.800.–
300.
O CO się bije żołnierz bolszewicki [...]. O co walczy żołnierz polski [...]. [1920].
Plakat wojenny w litografii na ark. 58,2x81,8 cm, kompozycja ręcznie kolorowana akwarelą. Autor nieznany. Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Dwa rysunki: na pierwszym ukazano cele walki bolszewików: O tyranię, O zatrucie serca narodu, O czerwonego cara Trockiego, O zagładę ludzkości, O zniszczenie kościołów, O głód. Drugi rysunek przedstawia wartości, o które bije się polski żołnierz: O bogactwo ludu, O reformę rolną, O szkoły narodowe, O wiarę ojców, O Naczelnika Rzeczypospolitej. Podklejone przedarcie arkusza, ubytki górnego marginesu. Rzadkie.
2.000.–
301.
POLSKI Czerwony Krzyż [...]. Do wszystkich Polaków i Polek! [...]. [1920].
Litografia dwubarwna na ark. 80,4x45 cm, nieznanego autorstwa (Edmund John?). Plakat wojenny z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920. Sanitariuszka pochylona nad rannym żołnierzem, poniżej obszerny tekst zachęcający do pracy w szeregach PCK. Plakat odbito w Litografii Artystycznej W. Główczewskiego w Warszawie. Poprzeczne załamanie arkusza, poza tym stan dobry.
2.000.–
Sprzedano za: 2.000.–
302.
W POLSCE chłop syty panem w swej zagrodzie [...]. W Rosyi pod batem pracuje o głodzie [...]. [1920?].
Plakat propagandowy w czarno-białej litografii na ark. 58,3x88,4 cm, kompozycja sygnowana K.H. Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920. Dwa rysunki: na pierwszym zamożny włościanin siedzący na ławce przed chatą, na drugim - chłop pchający taczki, poganiany przez bolszewickiego nadzorcę, w tle spalona wieś. W dolnej części tekst zachęcający do wstępowania do wojska i zakupu Pożyczki Państwowej. Pionowy ślad złożenia, podklejone naddarcia dolnego marginesu, niewielki ubytek dolnej krawędzi.
2.000.–
303.
WINIARZ Jerzy – Jeśli dziś nie pójdziesz w pole z żołnierzem, twym bratem, jutro oddasz wszystko pod bolszewickim batem [...]. 1920.
PWojsk 48. Plakat wojenny w dwubarwnej litografii na ark. 95,3x62,8 cm. Kompozycja sygnowana "J.W. 1920". Plakat z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Dwa rysunki: żołnierz namawiający rolnika do wstąpienia do wojska i dwaj sowieccy żołnierze znęcający się nad klęczącym chłopem. W dolnej części tekst zawierający przerażającą wizję zniszczenia kraju przez bolszewików i wezwanie do wstępowania do wojska i wykupywania pożyczki państwowej. Podklejone naddarcia marginesów, niewielkie ubytki krawędzi.
2.000.–
304.
KANDYDACI do Sejmu i Senatu z komunistycznej listy nr. 13. [1922?].
Plakat w czarno-białej litografii na ark. 34,8x99,7 cm, nieznanego autorstwa. Portrety 17 odrażających postaci o wyraźnie semickich rysach. Pionowe załamanie arkusza, podklejony ubytek górnego narożnika, reperowane naddarcia krawędzi. Ślady kleju na odwrocie. Rzadkie.
2.000.–
305.
BYLINA Michał – Szopka Szkoły Sztuk Pięknych. [ca 1930].
Bojko I 111. Plakat w dwubarwnej litografii na ark. 84,3x60,4 cm. Stylizowane sylwetki trzech królów jadących na słoniu, wielbłądzie i ośle. Plakat odbito w Litografii Szkoły Przemysłu Graficznego w Warszawie. Poprzeczne załamanie arkusza, stan dobry. Rzadkie.
2.400.–
306.
KATHREINERA Kneippowska kawa słodowa. Figa z makiem! Nie dam! [ca 1913].
Plakat reklamowy form. 88,7x60 cm. Kompozycja anonimowa. Mały chłopiec skrywający za plecami paczkę kawy Kathreinera. Niewielki ślad zawilgocenia w górnej części, podklejone naddarcia górnej krawędzi, uzupełniony nieznaczny ubytek górnego marginesu. Rzadkie.
2.400.–
307.
GRÜHL – [Fussballwettspiel]. 1938.
Niemiecki plakat sportowy form.  59,2x41,8 cm. Dwaj piłkarze w walce o piłkę. W dolnej części plakatu niezadrukowane pole na wpisanie miejsca i czasu zawodów. Na dolnym marginesie nadruk "Offsetdruck Wilhelm Limpert, Berlin SW 68". Krawędzie plakatu podklejone od spodu taśmą, poza tym stan dobry.
800.–
308.
"POLSKO bądź wzorem chrześcijańskiego państwa. Bądź godną cząstką  Powszechnego Królestwa Chrystusowego pod płaszczem opiekuńczym Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej". A. Kard. Hlond [...]. [1939?].
Plakat patriotyczny form. 50x31,9 cm. Kompozycja anonimowa. Postać Matki Bożej stojącej na ziemskim globie, powyżej Trójca św., w dolnej partii herb Rzeczypospolitej Polskiej, flagi narodowe i sylwetki wież Kościoła Mariackiego w Krakowie i Zamku Królewskiego w Warszawie. Plakacik, wydany przez Ligę Szkolną Przeciwgruźliczą w Warszawie, sprzedawano jako cegiełkę z nadrukiem: "Część dochodu przeznaczyła Liga [...] na kościoły, pozostające pod opieką Korpusu Ochrony Pogranicza". Na dolnym marginesie z prawej kościelne imprimatur. Stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 800.–
309.
KAROLAK Jerzy – Wiosna Ludów 1848 1948. 1948.
Szemberg 89; Folga 534; Hryńczuk I 150; PWojsk 94; PP 7. Plakat rocznicowy form. 100x70,1 cm. Uskrzydlona kobieta z mieczem we wzniesionej dłoni (Nike?), obok sylwetki powstańców uzbrojonych w kosy i karabiny z bagnetami. Podklejone niewielkie naddarcia, ślady złożenia, niewielkie przetarcie na zgięciu, ubytek górnego narożnika (poza kompozycją). Zapiski ołówkiem na odwrocie.
480.–
310.
KAROLAK Jerzy – Rapsod. Balet. 1950.
Plakat teatralny form. 100,2x70 cm. Stylizowana lutnia, poniżej męski zespół baletowy w tańcu. Plakat do baletu P. Perkowskiego wystawianego w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu (reż. J. Kapliński, premiera 25 III 1950). Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry.
400.–
311.
ZAGOSPODAROWANIE i rozbudowa Ziem Zachodnich i Północnych to dowód żywotności i siły narodu polskiego [...]. Wstąp w szeregi Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 1950.
Dwubarwny plakat propagandowy form. 50,2x69 cm. W treść plakatu wkomponowano 6 fotografii (Bolesławiec, Jelenia Góra, Zielona Góra, Opole, Turoszów, Frombork, Góry Stołowe). Jedno z haseł umieszczonych na plakacie: "Droga na wschód dla zachodnioniemieckich imperialistów na zawsze zamknięta!". Ślady złożenia, niewielkie naddarcia na zgięciach.
240.–
Sprzedano za: 320.–
312.
CHMIELEWSKI Witold – Nauczyciel. 1952.
Plakat filmowy form. 85,7x58,4 cm. Dwóch małych chłopców obok swojego nauczyciela. Film radziecki (oryg. "Uczytel"). Reż. S. Gerasimow. Wyst.: B. Czirkow, P. Wołkow, W. Tielegina. Rozprasowane ślady złożenia, poza tym stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
313.
CHMIELEWSKI Witod – Uczniowski rewir. [1952].
Plakat filmowy form. 85,8x59,2 cm. Czwórka uczniów w czapkach gimnazjalnych. Film czechosłowacki (oryg. "Milujeme"). Reż. V. Kubašek i J. Novotny. Wyst. J. Prucha, F. Peterka. Ślady złożenia, stan dobry.
320.–
314.
GÓRKA Wiktor – Pan Fabre. 1953.
Dydo I 238; Dydo II 254; Szemberg 44; Kowalski 29; MPP MŚ 90; Folga 624; Górka 9; Od MP 107. Plakat filmowy form. 86,4x59 cm. Tytułowy entomolog z pasikonikiem na kapeluszu. Film francuski (oryg. "Monsieur Fabre"). Reż. H. Diamant-Berger. Wyst. P. Fresnay, E. Labourdette. Rozprasowane ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia, poza tym stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 1.300.–
315.
JAGODZIŃSKI Lucjan – Wiosna w Moskwie. 1953.
Dydo II 246. Plakat filmowy form. 61x86,2 cm. Troje głównych bohaterów (kobieta i dwaj mężczyźni) podczas rozmowy. Film radziecki (oryg. "Vesna v Moskve"), przeniesienie na ekran spektaklu Teatru Nowego z Leningradu. Reż. J. Chejfic, H. Koszewarowa. Wyst. G. Korotkiewicz, W. Pietrow. Nieznaczny ubytek i niewielkie naddarcia krawędzi.
600.–
316.
LENICA Jan – Wilki i owce. 1953.
Dydo II 274; Szemberg 106; Kowalski 44; Lenica 3. Plakat filmowy form. 61,2x85,8 cm. Trzy osoby za stołem. Film radziecki (oryg. "Volki i ovcy") wg sztuki A. Ostrowskiego. Reż. W. Suchobokow. Wyst. W. Paszenna, I. Ilinski. Rozprasowane ślady złożenia, poza tym stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 650.–
317.
SROKOWSKI Jerzy – Jabłonka o złocistych jabłkach. 1953.
Plakat filmowy form. 86x61,1 cm. Stylizowane drzewo z wiewiórką i dwoma ptakami w gałęziach. Czechosłowacki film rysunkowy (oryg. "Jablunka ze zlatymi jablky"). Reż. E. Hofman. Podklejone naddarcia krawędzi.
280.–
Sprzedano za: 400.–
318.
SROKOWSKI Jerzy – Tosca. 1953.
Dydo II 264; Kowalski 90; Szemberg 155; Folga 610; PMŚ 660. Plakat filmowy form. 84,3x58 cm. Kobieta z różą we włosach, z wachlarzem w dłoni. Włoska ekranizacja opery G. Pucciniego. Reż. C. Koch. Wyst. J. Argentina, M. Simon, R. Brazzi. Niewielki ubytek górnego narożnika, rozprasowane ślady złożenia.
400.–
Sprzedano za: 1.000.–
319.
TOMASZEWSKI Henryk – Rewizor. 1953.
Dydo I 241; Dydo II 265; Tomaszewski 334; Szemberg 179; Kowalski 117; MPP MŚ 79; Folga 609; Schubert 79; Hryńczuk II 430. Plakat filmowy form. 85,7x61,4 cm. Główny bohater przed swoim urzędem i kura przy jego stopach. Film radziecki (oryg. "Revizor") – ekranizacja opowiadania M. Gogola. Reż. W. Szwelidze. Wyst. I. Gorbaczew, J. Tołubiejew, A. Gribow. Ślady złożenia, wyraźne zażółcenia poziomych krawędzi, naddarcia górnej krawędzi.
600.–
Sprzedano za: 1.300.–
320.
TREPKOWSKI Tadeusz – Teatr Państwowy im. E. Wachtangowa, odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy. 1953.
Dydo III 53. Plakat kulturalny form. 85,2x58,3 cm. Profil Jewgienija Wachtangowa na tle rozświetlonego kręgu. Poprzeczne ślady złożenia, załamania i naddarcia górnej krawędzi, zażółcenia papieru na zgięciach.
700.–
321.
DASZEWSKI Władysław – Le mari et la femme. 1954.
Szemberg 28. Plakat teatralny form. 99,4x69,7 cm, sygnowany W.D. Dwoje bohaterów sztuki w strojach z epoki. Plakat do sztuki A. Fredry "Mąż i żona" prezentowanej przez Teatr Kameralny podczas I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Dramatycznych w Paryżu. Ślady złożenia, niewielki ubytek prawego marginesu.
300.–
322.
JAGODZIŃSKI Lucjan – Stań razem z nami, Dotrzymaj kroku, Splata nam ręce Braterska więź... 1954.
Szemberg 72; Hryńczuk II 222. Plakat polityczny form. 69,3x100 cm. Dwoje młodych ludzi w towarzystwie żołnierza; na trzymanym przez nich bukiecie wstążka z nadrukiem "Tydzień Ligi Przyjaciół Żołnierza". Naddarcia i ubytki dolnej krawędzi, ślady zawilgocenia, cztery zaplamienia w miejscu sklejenia rozdarć taśmą. Wymaga konserwacji.
1.300.–
323.
SŁOMCZYŃSKI Jan – Buduj razem z nami! Zapisz się do Budowlanej Szkoły Przysposobienia Zawodowego. [1954].
Plakat propagandowy form. 67,4x100,3 cm. Wykorzystano fotografię M. Holzmana. Zdjęcie młodego zbrojarza na tle kielni. Naddarcia krawędzi. Nieczęste.
700.–
324.
ŚWIERZY Waldemar – Lepiej, oszczędniej i w terminie wyremontujemy maszyny do akcji siewnej. 1954.
Hryńczuk II 107; Świerzy 32. Plakat propagandowy form. 99,3x69,3 cm. Traktorzysta na traktorze, na drugim planie mechanicy naprawiają siewnik. Podklejony ubytek dolnego narożnika, prawy margines nieco wystrzępiony, poprzeczne załamania arkusza.
800.–
325.
TREPKOWSKI Tadeusz – Bitwa stalingradzka. Część 1. 1954.
Dydo II 156; Trepkowski 26; Hryńczuk II 415; Kowalski 122. Plakat filmowy form. 83,7x59,5 cm. Przedruk plakatu wydanego po raz pierwszy w 1950. Sylwetka samolotu nad dymiącymi ruinami miasta. Film radziecki (oryg. "Stalingradskaja bitva"). Reż. W. Pietrow. Wyst. M. Astangow, N. Czerkasow, B. Liwanow. Plakat do drugiej części filmu projektował W. Zamecznik. Niewielkie naddarcia krawędzi, poza tym stan dobry.
640.–
326.
TREPKOWSKI Tadeusz – II Festiwal Muzyki Polskiej 17.I.-18.V.1955. 1954.
Dydo IV 31; Szemberg 191; PMŚ 182; Trepkowski 50. Plakat muzyczny form. 85,3x58,7 cm. Biało-czerwony klucz wiolinowy, na nim siedzący szpak. Rozprasowane ślady złożenia, nieznaczne załamanie dolnego narożnika.
640.–
Sprzedano za: 1.000.–
327.
TREPKOWSKI Tadeusz – Moje uniwersytety. 1954.
Dydo II 139; Szemberg 198; Kowalski 123; Folga 621; Trepkowski 19 (zawsze wersja z 1948). Plakat filmowy form. 85,5x60,1 cm. Przedruk plakatu wydanego po raz pierwszy w 1948. Otwarta książka, przy niej tobołek, wbity w ziemię kij, na nim kapelusz. Film radziecki (oryg. "Moi universitety") - ekranizacja powieści M. Gorkiego. Reż. M. Doński. Wyst. N. Walbert, S. Kajukow. Podklejone naddarcia i ubytek narożnika, ślady po taśmie w narożnikach (zabrązowienia).
460.–
Sprzedano za: 460.–
328.
TREPKOWSKI Tadeusz – V Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina. 1954.
Szemberg 195; Wilanów 140; Hryńczuk II 392; PMŚ 181; Od MP 399. Wielkoformatowa dwuczęściowa wersja plakatu muzycznego form. 69,4x99,8 i 69,7x99,8 cm. Mazowiecki krajobraz z wierzbami i klawiaturą fortepianu. Uszkodzony górny narożnik górnego arkusza (niewielki ubytek, podklejone naddarcie), ślady złożenia. Ta wersja bardzo rzadka!
1.400.–
329.
ŚWIERZY Waldemar – Latarnia morska. [1955].
Świerzy 55. Plakat filmowy form. 86,4x59,4 cm. Dwoje głównych bohaterów - ona profilem, on en face. Film wschonioniemiecki (oryg. "Leuchtfeuer"). Reż. W. Staudte. Wyst. L. Ritter, H. Naumann, J. Thomas. Ślady złożenia.
280.–
Sprzedano za: 400.–
330.
BERMAN Mieczysław – Komunizm - to władza radziecka plus elektryfikacja. 1955.
Hryńczuk II 444; Monter 275. Plakat propagandowy form. 67,2x97,5 cm. Fotomontaż z profilem Lenina i słupem linii wysokiego napięcia. Pionowe załamania arkusza. Nieczęste.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
331.
CIEŚLEWICZ Roman – Diabeł z Młyńskiego Wzgórza. 1955.
Kowalski 18; Cieślewicz 1. Plakat filmowy form. 85,3x59,5 cm. Stylizowany tańczący diabeł, na pierwszym planie sylwetka mężczyzny. Film prod. NRD (oryg. "Der Teufel vom Mühlenberg"). Reż. H. Ballman. Wyst. H. P. Minetti, E. Kotthaus. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry.
340.–
Sprzedano za: 340.–
332.
FANGOR Wojciech – Maclovia. 1955.
Dydo I 255; Dydo II 351; Szemberg 33; Kowalski 24; MPP MŚ 35; Wilanów 65; Schubert 129; Folga 606; Od MP 83. Plakat filmowy form. 85,4x60,3 cm. Twarz kobiety w chuście, obok motywy azteckie. Film meksykański (oryg. "Maclovia"). Reż. E. Fernandez. Wyst. M. Felix, P. Armendariz. Podklejone naddarcia krawędzi.
1.200.–
Sprzedano za: 2.600.–
333.
FANGOR Wojciech, TCHÓRZEWSKI Jerzy – Ungdomens och Studenternas V Värlandsfestival, Warszawa, 31 VII - 14 VIII 1955. 1955.
Szemberg 32 (wersja hiszpańska). Plakat festiwalowy form. 100,3x68,2 cm. Szwedzkojęzyczna wersja plakatu na V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Młoda dziewczyna śmiało patrząca w przyszłość, z białym gołębiem na ramieniu, w naszyjniku złożonym z flag krajów uczestniczących w festiwalu. Plakat zaprojektowany na poprzedni festiwal w Bukareszcie w 1953 (Hryńczuk II 258). Tu wykorzystano tę samą kompozycję, zmieniając jedynie napisy. Wersja z 1953 zdobyła I nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Plakatu w Warszawie. Naddarcia krawędzi, ubytki górnych narożników. Wymaga konserwacji.
1.000.–
Sprzedano za: 1.400.–
334.
GÓRKA Wiktor – Czyść maszynę po wyłączeniu, w całkowitym bezruchu. 1955.
Wilanów 228. Plakat bhp form. 67,7x47,8 cm. Stare maszyny i czerwony pas transmisyjny. Rozprasowane ślady złożenia.
180.–
Sprzedano za: 320.–
335.
JAWOROWSKI Jerzy – Dni Oświaty, Książki i Prasy. 1955.
Hryńczuk II 390. Plakat kulturalny form. 85,4x58,7 cm. Stylizowany portret zaczytanej kobiety, wokół grzbiety współcześnie wydawanych książek. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 360.–
336.
JODŁOWSKI Tadeusz – 1917-1955. 1955.
Hryńczuk II 450. Plakat polityczny form. 67,8x96,5 cm. Kompozycja sygnowana monogramem T. J. Budowa z górującymi nad nią dźwigami, czerwona gwiazda, zarys granic ZSRR oraz kwiat róży. Poprzeczne załamanie, podklejone naddarcia.
600.–
337.
JODŁOWSKI Tadeusz – Wykonamy z honorem zadania 1955 roku. 1955.
Szemberg 77; Hryńczuk II 115; Jodłowski 11. Plakat propagandowy form. 67,2x98,4 cm. Dwaj górnicy na przodku, w tle czerwony sztandar. Podklejone naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi.
650.–
338.
KAJA Zbigniew – 22 Lipca 1955. 1955.
Hryńczuk II 600. Plakat propagandowy form. 100x68,5 cm. Biały gołąbek w locie na biało-czerwonym tle. Poprzeczne załamanie arkusza, trzy ślady taśmy w miejscu podklejonych przedarć, niewielkie zaplamienie w obrębie kompozycji.
600.–
339.
KAJA Zbigniew – XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, 3-24 lipiec 1955. 1955.
Hryńczuk II 122; Od MP 179. Plakat form. 97,8x67,5 cm. Stylizowana mapa Polski wpisana w koło zębate, stylizowana róża wiatrów, pasek złożony z flag państw uczestniczących w targach. Ślady złożenia, drobne zaplamienia.
380.–
Sprzedano za: 600.–
340.
KOBZDEJ Aleksander – Listy z Wietnamu. 1955.
Hryńczuk II 409. Plakat filmowy form. 86,4x59,5 cm. Wietnamska dziewczynka w berecie. Polski film dokumentalny. Reż. H. Lemańska. Podklejone naddarcia krawędzi, ślady po taśmie w narożnikach (zabrązowienia).
300.–
Sprzedano za: 550.–
341.
KOWALEWSKI Andrzej – Uwaga, odskocz w skos do tyłu. [1955].
Plakat bhp form. 67,2x48,1 cm. Padające drzewo i dwóch drwali odskakujących w skos do tyłu. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry. Zapiski ołówkiem na odwrocie (m.in. "Z druku 28 IX 55").
140.–
Sprzedano za: 650.–
342.
LENICA Jan – Małżeństwo w mroku. [1955].
MPP MŚ 247. Plakat filmowy form. 86,3x58,4 cm. Kobieta w czarnej sukni, z nią, na ścianie portret męski. Film wschodnioniemiecki (oryg. "Ehe im Schatten"). Reż. K. Maetzig. Wyst. P. Klinger, I. Steppat. Rozprasowane ślady złożenia. Rzadkie.
420.–
Sprzedano za: 480.–
343.
MAŁECKI Stefan – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 31 VII-14 VIII 1955. 1955.
Hryńczuk II 272. Plakat festiwalowy form. 98,5x67,4 cm. Biały gołąbek siedzący na słowie Paix, w dolnej części różnokolorowe bratki i wstęga utworzona z flag państw uczestniczących w festiwalu. Rozprasowane ślady złożenia. Na odwrocie notatki ołówkiem, m.in. "Z druku - 19 7 55".
480.–
Sprzedano za: 550.–
344.
MROSZCZAK Józef – Wystawa polskiej sztuki ludowej. 1955.
Plakat wystawowy form. 99,3x68 cm. Stylizowany kogucik. Wystawę prezentowano w Pałacu Kultury w Warszawie w XI-XII 1955. Podklejone naddarcia i ubytki krawędzi, poprzeczne załamanie arkusza.
800.–
Sprzedano za: 900.–
345.
SROKOWSKI Jerzy – Karnawał przyjaźni nad Wisłą. 1955.
Wilanów 289. Plakat okolicznościowy form. 99,3x68,4 cm. Zaproszenie na imprezę towarzyszącą V Światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów w Warszawie. Stylizowana warszawska syrena i uśmiechnięta twarz pajacyka. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
360.–
Sprzedano za: 400.–
346.
ŚWIERZY Waldemar – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 3-VII-1955. Pozdrawiamy spółdzielców całego świata walczących o pokój i postęp. 1955.
Świerzy 56. Plakat okolicznościowy form. 50,5x67,7 cm. Mapa świata, na jej tle stosowne napisy. Rozprasowane ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry.
220.–
347.
ZAMECZNIK Wojciech – Żurbinowie. [1955].
Kowalski 134; Szemberg 228; Zamecznik 79. Plakat filmowy form. 86,5x58,5 cm. Bez sygnatury. Dzbanek z kwiatami na tle stalowych kratownic. Film radziecki (oryg. "Bolšaja semja"). Reż. J. Chejfic. Wyst. S. Lukjanow, B. Andrejew, W. Kuźniecowa. Stan dobry.
480.–
348.
CIEŚLEWICZ Roman – IX Festiwal Filmów Radzieckich. 1956.
Hryńczuk II 455. Plakat filmowy form. 84,5x58,9 cm. Taśma filmowa układająca się w stylizowany sierp. Niewielki ubytek górnego narożnika i górnej krawędzi, naddarcia.
700.–
Sprzedano za: 700.–
349.
HILSCHER Hubert – Kierunek - demokratyzacja, suwerenność, socjalizm. 1956.
Hryńczuk II 45; Od MP 148. Plakat polityczny form. 98,3x66,3 cm. Plakat zapowiadający popaździernikową odwilż lat 1956-1957. Dłoń przekładająca zwrotnicę kolejową. Podklejony ubytek wewnątrz kompozycji, poprzeczne załamania arkusza, naddarcia krawędzi, ślad zawilgocenia widoczny na odwrocie. Nieczęste.
700.–
350.
JANOWSKI Witold – Wystawa plakatu węgierskiego. 1956.
Folga 602. Plakat wystawowy form. 85,1x58,5 cm. Stylizowana dłoń trzymająca pędzel w węgierskich barwach narodowych. Plakat towarzyszący wystawie prezentowanej w Pałacu Kultury i Nauki w VII-VIII 1956. Rozprasowane ślady złożenia.
380.–
Sprzedano za: 550.–
351.
JODŁOWSKI Tadeusz – Święto Lotnictwa Polskiego - 23. VIII. 1956. 1956.
Hryńczuk II 230. Plakat okolicznościowy form. 69x99,5 cm. Pięć samolotów odrzutowych na tle nieba. Naddarcia krawędzi, niewielki ubytek dolnego narożnika.
800.–
Sprzedano za: 800.–
352.
LIPIŃSKI Eryk – Warszawska syrena. 1956.
Wilanów 289. Plakat filmowy form. 82,6x59,3 cm. Syrena i czarny kot przebiegający jej drogę. Film polski. Reż. T. Makarczyński. Wyst. H. Zembrzuska, H. Skarżanka, I. Śmiałowski. Zaplamienie lewej krawędzi, niewielkie załamania marginesów.
480.–
Sprzedano za: 750.–
353.
RADUCKI Maciej – Burza nad Hakone. 1956.
Schubert 140; Folga 754; Hryńczuk II 407. Plakat teatralny form. 85,5x58,5 cm. Dalekowschodni mężczyzna wyglądający deszczu. Film japoński (oryg. "Hakone fuanroku"). Reż. S. Jamamoto i inni. Wyst. C. Kawarazaki, I. Jamada. Podklejone naddarcie, ślady złożenia, drobne naddarcia na zgięciach, niewielkie otwory w narożnikach. Rzadkie.
400.–
354.
RADUCKI Maciej – Wędrowni muzycy. 1956.
Schubert 141. Plakat filmowy form. 86,3x58,8 cm. Kompozycja sygn. "MR 56". Mężczyzna ukryty za niesionym przez siebie kontrabasem. Film japoński (oryg. "Koko ni izumi ari"). Reż. T. Imai. Wyst. K. Kishi, E. Okada, K. Kobaiashi. Podklejone naddarcia, niewielkie załamania, ślady po taśmie w narożnikach (zabrązowienia).
240.–
355.
RUDNICKI Marek – Błękitna mewa. [1956].
Plakat filmowy form. 86,3x61 cm. Młody mężczyzna na tle zacumowanej w oddali łodzi. Film jugosłowiański (oryg. "Sinji galeb"). Reż. B. Bauer. Wyst. S. Rizvanbegović, B. Kovacic, S. Fulgosi. Podklejone ubytki prawej krawędzi, podklejone niewielkie naddarcia.
360.–
Sprzedano za: 400.–
356.
SŁOMCZYŃSKI Jan – Chronimy mienie i życie. Tydzień Straży Pożarnych 3-10. VI. 1956. 1956.
Plakat okolicznościowy form. 58,1x84,7 cm. Zdjęcie dwóch strażaków w akcji, dorysowane czerwone płomienie. Ślady złożenia, poza tym stan dobry.
220.–
357.
TOMASZEWSKI Henryk – Utställning Polsk Affisch. 1956.
Tomaszewski 337; Folga 600; Od MP 379. Plakat wystawowy form. 98,7x67,5 cm. Kompozycja abstrakcyjna z wielkim okiem. Plakat towarzyszący wystawie polskiego plakatu w Szwecji. Poprzeczne załamanie arkusza, niewielkie naddarcie dolnej krawędzi.
1.000.–
358.
BOROWY Piotr – Odrodzeni. 1957.
Plakat filmowy form. 86,3x58,8 cm. Kobieta i mężczyzna oraz ich cienie na murze. Film francusko-meksykański (oryg. "Les orgueilleux"). Reż. Y. Allegret. Wyst. M. Morgan, G. Philipe. Drobne zaplamienia, podklejone ubytki i naddarcia krawędzi, ślady po taśmie w narożnikach (zabrązowienia).
480.–
Sprzedano za: 1.500.–
359.
CIEŚLEWICZ Roman – 22 Lipca. 1957.
Plakat propagandowy form. 98,1x67,5 cm. Stylizowane drzewo z biało-czerwonymi liśćmi na tle stylizowanego słońca. Poprzeczne załamanie arkusza, podklejone naddarcia krawędzi.
800.–
360.
GRONOWSKI Tadeusz – Come to Poland. The church in Sękowa 1540. 1957.
Plakat turystyczny form. 99x69,5 cm. Różowo-fioletowy drewniany kościółek w Sękowej na tle starodrzewu. Naddarcia krawędzi. Piecz. na odwrocie. Rzadkie.
1.800.–
Sprzedano za: 2.800.–
361.
JAGODZIŃSKI Lucjan – Moulin Rouge. 1957.
Dydo II 380. Plakat filmowy form. 85x57,7 cm. Toulouse-Lautrec z kieliszkiem w dłoni, w tle Jane Avril w charakterystycznym ujęciu. Film angielski - fabularyzowana biografia Henri Toulouse-Lautreca. Reż. J. Huston. Wyst. J. Ferrer, Zsa Zsa Gabor. Ślady złożenia, załamani anarożników, niewielki ubytek dolnego narożnika. Nieczęste.
800.–
Sprzedano za: 4.600.–
362.
BOCHEN Tadeusz – Zapaśnik i błazen. [1958].
Plakat filmowy form. 85x58,2 cm. Wielki zapaśnik z sercem na wierzchu i maleńki smutny arlekin. Film radziecki (oryg. "Borec i klaun"). Reż. K. Judin. Wyst. S. Czekan, A. Michajłow, A. Sołowiew. Ślady złożenia, zażółcenia papieru na zgięciach, niewielkie naddarcia krawędzi. Notatka na odwricie.
280.–
363.
FANGOR Wojciech – Dolina pokoju. [1958].
Plakat filmowy form. 57,1x83,8 cm. Kompozycja fotomontażowa przedstawiająca czarnoskórego ugodzonego strzałami z broni maszynowej, w tle zamknięte okno. Film jugosłowiański (oryg. "Dolina mira"). Reż. F. Stiglic. Wyst. J. Kitzmiller, T. Stiglic. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach. Nieczęste.
290.–
Sprzedano za: 320.–
364.
FANGOR Wojciech – Ostatni dzień lata. 1958.
MPP MŚ 43. Plakat filmowy form. 57,5x83,4 cm. Dwie stylizowane twarze. Film polski. Realiz. T. Konwicki, J. Laskowski. Wyst. I. Laskowska, J. Machulski. Stan bardzo dobry.
800.–
Sprzedano za: 1.800.–
365.
FANGOR Wojciech – Symfonia leningradzka. [1958].
Plakat filmowy form. 58,6x84,3 cm. Fragment papieru nutowego, na nim napisy. Film dokumentujący "pierwsze wykonanie słynnej siódmej symfonii Szostakowicza". Muzyczny film radziecki (oryg. "Leningradskaja simfonia"). Reż. Z. Agranienko. Wyst. M. Kriuczkow, M. Percowski. Ślady złożenia, papier wyraźnie pożółkły na zgięciach, naddarcia krawędzi.
290.–
366.
FANGOR Wojciech – Zbuntowana. [1958].
MPP MŚ 45. Plakat filmowy form. 84x58,5 cm. Fotosy z filmu wkomponowane w układ geometryczny. Film angielski (oryg. "My Teenage Daughter"). Reż. H. Wilcox. Wyst. A. Neagle, S. Syms, N. Wooland. Ślady zawilgocenia, podklejone ubytki lewej krawędzi, ślady złożenia. Wymaga konserwacji.
300.–
Sprzedano za: 300.–
367.
GÓRKA Wiktor – Klub kobiet. 1958.
Górka 34. Plakat filmowy form. 85,3x58,1 cm. Pod jednym dachem: cztery kobiety stojące, jedna leżąca. Film francusko-włoski (oryg. "Club de femmes"). Reż. R. Habib. Wyst.: N. Courcel, I. Desny, J. L. Trintignant. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi, przetarcia na zgięciu.
280.–
Sprzedano za: 700.–
368.
JAWOROWSKI Jerzy – Faustyna. [1958].
Folga 692. Plakat filmowy form. 58,7x83.9 cm. Zdjęcie głównej bohaterki i rysunek diabła. Film hiszpański (oryg. "Faustina"). Reż. S. de Heredia. Wyst. M. Felix, F. Gomez, E. Montes. Podklejone niewielkie naddarcia, reperowana dolna krawędź arkusza.
320.–
369.
MROSZCZAK Józef – Halka. 1958.
Plakat teatralny form. 84,4x58,8 cm. Nuta z wkomponowanym napisem, w centrum daty: 1858 i 1958. Plakat towarzyszący jubileuszowym przedstawieniom opery S. Moniuszki w setną rocznicę prapremiery. Stan bardzo dobry.
420.–
370.
SŁOMCZYŃSKI Jan – Trzeba pamiętać, że realizacja nowych planów przyszłościowych zaczyna się od realizacji naszych zadań dzisiejszych. Wł. Gomułka. [1958].
Plakat propagandowy form. 67,2x98,8 cm. Fragment przemówienia W. Gomółki na tle zabudowań hutniczych. Podklejone niewielkie ubytki górnego marginesu. Nieczęste.
800.–
Sprzedano za: 800.–
371.
SOPOĆKO Konstanty Maria – Więźniowie Lamparciego Jaru. [1958].
Plakat filmowy form. 85,5x60,4 cm. Kompozycja sygnowana "Sop". Lampart wśród drzew obserwujący maszerującą grupę. Film radziecki (oryg. "Plenniki Barsova Uščelja"). Reż. J. Jerzikian. Wyst. J. Chaczaturian, Ł. Ordojan. Ślady złożenia, zabrązowienia papieru na zgięciach, naddarcia krawędzi.
260.–
372.
STAROWIEYSKI Franciszek – Pierwszy wyścig. [1958].
Starowieyski 6. Plakat filmowy form. 60,8x86,2 cm. Elegancki gentleman w archaicznym automobilu. Jeden z najwcześniejszych plakatów Franciszka Starowieyskiego. Film czechosłowacki (oryg. "Dedeček Automobil"). Reż. A. Radok. Wyst. G. Pigeon, L. Munzar, R. Bussieres. Załamania i naddarcia krawędzi.
360.–
Sprzedano za: 400.–
373.
ŚWIERZY Waldemar – Zwycięstwo na K-2. [1958].
Świerzy 106. Plakat filmowy form. 82,5x58,3 cm. Stylizowana umęczona twarz w barwach narodowych Italii. Fil włoski (oryg. "Italia K-2"). Reż. M. Baldi. Ślady złożenia. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 421.–
374.
TREUTLER Jerzy – Winowajca nieznany. [1958].
Plakat filmowy form. 57x83,3 cm. Niesygnowany. Grupa dzieci na tle wielkiej bomby. Film węgierski (oryg. "Az tettes ismeretlen"). Reż. L. Ranody. Wyst. A. Ajtay, K. Tolnay. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach (widoczne na odwrocie), niewielkie naddarcia. Notatka na odwrocie.
240.–
375.
BACZEWSKA Liliana – Łapać złodzieja. [1959].
Plakat filmowy form. 85,1x58,7 cm. Czerwona sylwetka na tle miejskich zabudowań. Film hinduski (oryg. "Jaghte Raho"). Reż. S. Mitra i A. Maitra. Wyst. R. Kapoor. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi. Notatka na odwrocie. Nieczęste.
320.–
376.
BODNAR Hanna – Pechowiec. 1959.
Plakat filmowy form. 58x83,7 cm. Zdjęcie tytułowego bohatera oraz sylwetka konia i tygrysa. Artystka podpisana jako "Hanka Bodnár". Film argentyński (oryg. "El hombre senalado"). Reż. F. Lauric. Wyst. M. Fortuna, A. Herrero, E. Chaico. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach, naddarcia, niewielkie otwory w narożnikach.
320.–
Sprzedano za: 320.–
377.
GÓRKA Wiktor – Wyspa śmierci. 1959.
Plakat filmowy form. 84,7x58,8 cm. Skazaniec w pasiaku więziennym, obok zwisająca pętla. Film bułgarski (oryg. "Na malenkom ostrove"). Reż. R. Wyłczanow. Wyst. I. Kondow, S. Pejczew, K. Kocew. Podklejone niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 400.–
378.
STAROWIEYSKI Franciszek – Dom pod urwiskiem. [1959].
Dydo I 276; Starowieyski 14; PMŚ 271. Plakat filmowy form. 83,8x58,5 cm. Profil młodej kobiety. Film węgierski (oryg. "Haz a sziklak allat"). Reż. K. Makk. Wyst. M. Bara, J. Görbe. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach, przedarcia poziomych krawędzi, ślad zawilgocenia tamże. Wymaga konserwacji.
240.–
Sprzedano za: 380.–
379.
STAROWIEYSKI Franciszek – Posądzenie. Przygody małego wagabundy. [1959].
Starowieyski 26. Plakat filmowy form. 86,5x61 cm. Chłopiec ze źdźbłem trawy w ustach, trzy stylizowane diabełki. Film angielski. (oryg. "Tinker"). Reż. H. Marshall. Ślady złożenia, zażółcenia papieru na zgięciach i przy poziomych krawędziach, naddarcia krawędzi. Wymaga konserwacji.
320.–
Sprzedano za: 320.–
380.
LENICA Jan – Diabeł i Pan Bóg. 1960.
Dydo III 92; Lenica 29. Plakat teatralny form. 89,2x58 cm. Stylizowany diabeł z halabardą, w górnym narożniku symboliczne przedstawienie Boga (oko w trójkącie). Plakat do sztuki J. P. Sartre'a wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. L. René, premiera 28 V 1960). Podklejone niewielkie naddarcia krawędzi i górnego narożnika.
360.–
Sprzedano za: 650.–
381.
MIKLASZEWSKI Jan Samuel, ZAMECZNIK Stanisław – Lenin. Wystawa. 1960.
Wilanów 210; Od MP 452. Plakat wystawowy form. 100,5x70,3 cm. Zdjęcie Lenina w całej postaci, w górnej części czerwone litery "Lenin". Plakat towarzyszący wystawie w Muzeum Lenina w Warszawie pokazywanej w IV 1960. Niewielkie załamania krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 360.–
382.
ŚWIERZY Waldemar – Ostrożnie yeti. 1960.
Świerzy 148. Plakat filmowy form. 84,7x59,1 cm. Odcisk stopy yeti. Film polski. Reż. A. Czekalski. Wyk. J. Stępowski, S. Bartik. Ślady złożenia, podklejone naddarcie lewej krawędzi.
220.–
383.
ŚWIERZY Waldemar – Szynel. [1960].
Świerzy 136. Plakat filmowy form. 83,7x58,3 cm. Mężczyzna w płaszczu unoszący się chagallowsko nad ziemią. Film radziecki (oryg. "Šinel") - ekranizacja opowiadania M. Gogola. Reż. A. Batałow. Wyst. R. Bykow, J. Tołubiejew. Ślady złożenia. Nieczęste.
480.–
384.
ŚWIERZY Waldemar, JANOWSKI Witold – Za szybko kołowałem. [1960].
Świerzy 153. Plakat bhp form. 69,5x48,1 cm. Pilot w rozbitym samolocie. Rozprasowane ślady złożenia.
220.–
Sprzedano za: 320.–
385.
TOMASZEWSKI Henryk – II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. 1960.
Tomaszewski 342. Plakat festiwalowy form. 84,4x58,7 cm. Plakat niesygnowany. Portret dziewczynki stylizowany na dziecięcy rysunek. Rozprasowane ślady złożenia.
420.–
386.
ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Wiosna Estradowa. Maj 1966. Stołeczna Estrada. 1966.
Zamecznik 207. Plakat kulturalny form. 98,5x67,6 cm. Plakat niesygnowany. Kompozycja abstrakcyjna w kolorze różowym, zielonym, brązowym i niebieskim. Niewielkie załamania dolnej krawędzi, stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
387.
CIEŚLEWICZ Roman – Murzyn zrobi swoje - Murzyn każe odejść. 1961.
Plakat polityczny form. 100x70 cm. Zdjęcie twarzy czarnoskórego mężczyzny wkomponowane w zarys Afryki, porzucony cylinder imperialistycznego dyplomaty. Druk w kolorze czarnym i czerwonym. Plakat wspierający ruchy narodowowyzwoleńcze Czarnego Kontynentu. Ślady złożenia, podklejone naddarcia, załamania narożników.
300.–
Sprzedano za: 750.–
388.
CIEŚLEWICZ Roman – Oedipus Rex. 1961.
Dydo III 98; MPP MŚ 13. Plakat teatralny form. 97,5x67,9 cm. Stylizowana sylwetka w antycznej todze. Plakat do wykonania oratorium Igora Strawińskiego na scenie Teatru Wielkiego (premiera 21 I 1962). Stan bardzo dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
389.
FRYSZTAK Ewa – Szminka do ust. [1961].
Plakat filmowy form. 84,7x57,6 cm. Autorka podpisana jako Ewa Frysztak-Witowska. Mężczyzna (tyłem) i kobieta (bokiem), pomiędzy nimi drzewo. Film włosko-francuski (oryg. "Il rossetto"). Reż. Damiano-Damiani. Wyst. P. Brice (Winnetou!), L. Vivaldi, P. Germi. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
390.
GÓRKA Wiktor – Dziś w nocy umrze miasto. 1961.
Plakat filmowy form. 84,2x58,5 cm. Kompozycja liternicza, w dolnej części zrujnowane miasto. Film polski. Reż. J. Rybkowski. Wyst. A. Łapicki, B. Tyszkiewicz.
260.–
Sprzedano za: 340.–
391.
KAJA Zbigniew – XXX International Fair, Poznań, Poland. 1961.
PMŚ 218. Plakat targowy form. 98,5x67,1 cm. Biało-czerwona stylizowana litera P. Jubileuszowa edycja Targów Poznańskich odbyła się w dn. 11-25 VI 1961. Stan dobry.
700.–
Sprzedano za: 1.000.–
392.
KAJA Zbigniew – XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie. 1961.
PMŚ 218 (wersja ang.). Plakat targowy form. 99x67 cm. Stylizowana biało-czerwona litera P. Ślady złożenia, nieznaczne otarcia na zgięciach.
600.–
Sprzedano za: 700.–
393.
MROSZCZAK Józef – Maur z Wenecji. [1961].
MPP MŚ 392. Plakat filmowy form. 58,3x84,7 cm. Stylizowane dwie głowy: kobieca i męska. Film gruziński (oryg. "Venecjanskij mawr"). Reż. W. Czabukiani. Wys. W. Czabukiani, W. Cignadze. Stan dobry. Rzadkie.
480.–
Sprzedano za: 1.400.–
394.
BĄKOWSKI Stanisław – Samuel Zborowski. [1962].
Plakat teatralny form. 95,6x67 cm. Kompozycja abstrakcyjna. Plakat do sztuki J. Słowackiego wystawianej w Teatrze Klasycznym w Warszawie (reż. J. Kreczmar, premiera 17 XI 1962). Niewielki ubytek dolnego narożnika, podklejone naddarcie dolnej krawędzi.
240.–
395.
FLISAK Jerzy – Przygody Krosza. [1962].
Plakat filmowy form. 85x57,9 cm. Grupa młodzieży na starej ciężarówce. Film radziecki (oryg. "Priklučenija Kroša"). Reż. G. Oganisjan. Wyst.: N. Tomaszewski, N. Michałkow. Podklejone naddarcia, wymaga lekkiej konserwacji.
180.–
396.
JANUSZEWSKI Zenon – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 1962.
Plakat okolicznościowy form. 84,2x58,3 cm. Zdjęcie uśmiechniętego dziecka z dorysowanymi barwnymi flagami państwowymi wielu krajów (na pierwszym planie umieszczono flagę Polski, najwyżej ulokowano flagę Związku Radzieckiego). Wykorzystano fotografię Piotra Barącza. Załamanie dolnego narożnika, poza tym stan dobry.
280.–
397.
MROSZCZAK Józef – Cepelia. Kilim. [1962].
Wilanów 170. Plakat reklamowy form. 81,4x56,8 cm. Powiększone zdjęcie tkaniny. Rozprasowane ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry.
360.–
Sprzedano za: 360.–
398.
PRZYGODZKI Jerzy – PZU. Informacji udzielają Inspektoraty PZU i ajenci ubezpieczeniowi. [1962?].
Plakat reklamowy form. 83,8x58 cm. Kosiarz przy pracy otoczony opiekuńczymi dłońmi. Ślady złożenia.
180.–
399.
SŁOMCZYŃSKI Jan – Pologne. La pêche à la ligne dans la région des lacs de Mazurie. 1962.
Wilanów 189. Plakat turystyczny form. 97,5x67,3 cm. Wędkarz na łódce, szuwary i taaaka ryba w wyskoku. Plakat wydany (w kilku wersjach językowych, tu oferujemy francuską) przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie dolnej krawędzi, niewielkie zabrudzenia na odwrocie.
280.–
Sprzedano za: 1.000.–
400.
HIBNER Maciej – Wielka, większa i największa. [1963].
Plakat filmowy form. 83,8x58,7 cm. Kosmonauta w stroju roboczym, z telewizorem na piersi. Film polski, ekranizacja powieści J. Broszkiewicza. Reż. A. Sokołowska. Wyst. K. Sieńko, W. Puzyński. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 300.–
401.
HOŁDANOWICZ Leszek – Warszawa, Getto 1943. 1963.
Plakat okolicznościowy form. 117,2x80,5 cm. Fragment Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, w tle dymiące ruiny miasta. Plakat wydany w 40. rocznicę powstania w warszawskim getcie. Wyraźne ślady złożenia, dodatkowe poprzeczne załamania na zgięciach.
480.–
402.
KILIAN Adam – Wesele. 1963.
Dydo III 193. Plakat teatralny form. 67,7x97,5 cm. Stylizowany naiwny portret ślubny państwa młodych. Plakat do sztuki S. Wyspiańskiego wystawianej w Teatrze Powszechnym w Warszawie (reż. A. Hanuszkiewicz, premiera 26 X 1963). Nieznaczne naddarcia górnej krawędzi, stan dobry.
480.–
Sprzedano za: 750.–
403.
ŚWIERZY Waldemar – XIII Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn. Wrocław 4-13 X 1963. 1963.
Wilanów 268; Świerzy 211. Plakat sportowy form. 98,2x66,7 cm. Stylizowany kosz i wpadająca do niego piłka; tło żółte. Ślady złożenia.
180.–
Sprzedano za: 440.–
404.
CHYLIŃSKI Henryk – Róża. 1964.
Plakat teatralny form. 96,8x67 cm. Pęknięta krata. Plakat do sztuki S. Żeromskiego wystawianej w Teatrze Klasycznym w Warszawie (reż. Irena Babel, premiera 30 V 1964). Podklejone niewielkie naddarcia, poza tym stan dobry.
280.–
405.
GÓRKA Wiktor – Echo. 1964.
Plakat filmowy form. 83,4x57,5 cm. Wielki czarny pająk. Film polski. Reż. S. Różewicz. Wyst. W. Gliński, B. Horawianka. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
406.
SROKOWSKI Jerzy – Panienka z okienka. 1964.
Plakat filmowy form. 84,4x57,8 cm. Stylizowany portret młodej kobiety, rewolwer, jeździec na koniu. Film polski - ekranizacja powieści J. Łuszczewskiej. Reż. M. Kaniewska. Wyst. P. Raksa, R. Michalewski, K. Chamiec. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
407.
CIEŚLEWICZ Roman – Jezioro łabędzie. [1965].
Dydo III 148; MPP MŚ 21. Plakat teatralny form. 97,3x67,7 cm. Stylizowany łabędź. Plakat do baletu Piotra Czajkowskiego wystawianego w Teatrze Wielkim w Warszawie (premiera 15 I 1966). Podklejone niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 950.–
408.
HIBNER Maciej – Wspaniały rogacz. 1965.
Plakat filmowy form. 83,4x57,4 cm. Sylwetka mężczyzny z rogami, w miejscu twarzy dziurka od klucza, przez którą widać kobietę w negliżu. Film włosko-francuski (oryg. "Il magnifico cornuto"). Reż. A. Pietrangeli. Wyst. C. Cardinale, U. Tognazzi. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry.
180.–
Sprzedano za: 260.–
409.
IHNATOWICZ Maria, KRAJEWSKI Andrzej – First International Exhibition Jazz Record Covers. 1965.
Plakat wystawowy form. 99,2x67,8 cm. Twarz muzyka w głębokim światłocieniu i dwa koncentryczne białe kręgi. Plakat towarzyszący wystawie okładek płyt jazzowych zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe w Warszawie i Elblągu. Załamania i naddarcia lewej krawędzi.
200.–
Sprzedano za: 360.–
410.
ŚWIERZY Waldemar – Paweł na schodach nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wyprawiał swawole iiii... [1965].
Świerzy 269. Plakat bhp form. 68x48,8 cm. Gaweł odczuwający skutki bolesnego upadku ze schodów. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 400.–
411.
TOMASZEWSKI Henryk – Plakat WAG. Wystawa w XV-lecie Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW "Prasa". 1965.
Tomaszewski 348. Plakat wystawowy form. 98x67,5 cm. Kompozycja liternicza. Stan dobry. Piecz. na odwrocie.
1.000.–
412.
ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Jesień. IX. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Warszawa, 21-30 września 1965. 1965.
Zamecznik 178 (wersja franc.). Plakat muzyczny form. 97,3x67,7 cm. Plakat sygnowany W. Z. Żółta kompozycja abstrakcyjna na czarnym tle. Naddarcia krawędzi, niewielkie zaplamienie.
420.–
Sprzedano za: 1.100.–
413.
DYNDA Józef – Święto Ludowe. 1966.
Plakat okolicznościowy form. 99x65,4 cm. Sztandar biało-czerwony i zielony na tle zaoranego pola. Plakat wydany na zlecenie Wydz. Propagandy KW PZPR w Krakowie. Poprzeczne załamanie arkusza. Piecz. na odwrocie.
400.–
414.
HOŁDANOWICZ Leszek – DESA. Exportation des oeuvres d'art et des objets artistiques. 1966.
Plakat reklamowy form. 96,5x67,2 cm. Kompozycja geometryczna. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
415.
IHNATOWICZ Maria (Mucha) – Tango dla niedźwiedzia. [1967].
Plakat filmowy form. 84,1x58,2 cm. Mężczyzna w smokingu i roznegliżowana kobieta na zielonym tle. Film czechosłowacki (oryg. "Tango pro medveda"). Reż. S. Barabáš. Wyst. V. Polonyi, V. Taub. Załamanie i naddarcie górnej krawędzi.
220.–
Sprzedano za: 600.–
416.
ŚWIERZY Waldemar – Zwiedzajcie ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967].
Świerzy 348. Plakat reklamowy form. 97,6x66,5 cm. Głowa zapatrzonej w dal małpy. Niewielkie załamania dolnego narożnika, stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
417.
TOMASZEWSKI Henryk – Irkucka historia. 1967.
Dydo III 180; Wilanów 96; Folga 683; Tomaszewski 349. Plakat teatralny form. 96,8x67,6 cm. Biały pantofelek w pustej przestrzeni. Plakat do sztuki A. Arbuzowa wystawianej w Teatrze Współczesnym w Warszawie (premiera 22 VII 1967, reż. E. Axer). Poprzeczny ślad złożenia. Piecz. na odwrocie.
700.–
418.
TY pomog golodajuščim detjam Povolžja? Speši-že! 1967.
Plakat radziecki form. 54,5x71,8 cm. Przedruk plakatu wydanego oryginalnie we wczesnych latach 30. XX w. Męska twarz w głębokim światłocieniu i kompozycja liternicza. Apel o pomoc dla cierpiących dzieci Powołża w czasach Holodomu (Wielkiego Głodu). Niewielkie załamania dolnej krawędzi, poziome krawędzie podklejone od spodu taśmą.
420.–
419.
TOMASZEWSKI Henryk – Hadrian VII. 1969.
Dydo I 341; Dydo III 205; Wilanów 97; Schubert 204; Folga 782; Tomaszewski 351. Plakat teatralny form. 84,8x58,5 cm. Dłoń z wyprostowanymi niektórymi palcami. Plakat do sztuki P. Luke'a wystawianej w Teatrze Dramatycznym (premiera 29 XI 1969, reż. J. Bratkowski). Poprzeczne załamanie arkusza, niewielkie otwory w narożnikach.
800.–
Sprzedano za: 800.–
420.
DUBIEL Jan – Dni Lotnictwa. 23 VIII-12 X 1970. 1970.
Plakat okolicznościowy form. 96,5x65,7 cm. Nowoczesne szybowce, śmigłowce i samoloty silnikowe, wśród nich archaiczny model z pierwszych lat historii awiacji. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 510.–
421.
MŁODOŻENIEC Jan – Cepelia. 1971.
Plakat reklamowy form. 98,3x67 cm. Stylizowany barwny ludowy kogutek. Dolna część arkusza (miejsce na wpisanie nazwy i daty imprezy) pozostała niezadrukowana. Załamania i naddarcia górnej krawędzi, miejscowe zażółcenia papieru widoczne w dolnym polu.
400.–
422.
MŁODOŻENIEC Jan – Zawsze wierni Ojczyźnie. Powstania Śląskie w dokumentach i literaturze 1919-1920-1921. 1971.
Plakat wystawowy form. 97,7x67,4 cm. Kompozycja liternicza z biało-czerwonym wykrzyknikiem. Wystawę zorganizowała Biblioteka Narodowa i Biblioteka Śląska w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Podklejone naddarcia krawędzi.
400.–
423.
TOMASZEWSKI Henryk – Juliusz Cezar. 1971.
Dydo III 229; MPP MŚ 524; Tomaszewski 352. Plakat teatralny form. 86,3x58,7 cm. Biało-zielony portret Rzymianina. Plakat do sztuki Williama Shakespeare'a wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (premiera 10 III 1971, reż. L. René). Stan dobry.
800.–
424.
ŚWIERZY Waldemar – Światowid. Tygodnik ilustrowany. Turystyka, wypoczynek. 1972.
Świerzy 167. Plakat reklamowy form. 69,3x67 cm. Dwie twarze z profilu i fragmenty artykułów prasowych (np. "Autostopowicze na start", "W schronisku"). Ślady złożenia, naddarcia na zgięciach. Wymaga konserwacji.
280.–
425.
TOMASZEWSKI Henryk – Witkacy. 1972.
Dydo I 355; Dydo III 253; Schubert 302; Folga 792; PMŚ 162; Tomaszewski 353. Plakat teatralny form. 97,3x66,8 cm. Żelazko z duszą. Plakat do przedstawienia "Witkacy" w Teatrze Studio w Warszawie (premiera 14 IV 1972, reż. J. Szajna). Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry.
800.–
Sprzedano za: 800.–
426.
KOTARBIŃSKI Jan – 1473-1973 Mikołaj Kopernik. 1973.
Plakat rocznicowy form. 95,4x65,7 cm. Portret astronoma na złotym tle. Plakat wydany z okazji 500. rocznicy urodzin Kopernika. Niewielkie załamania.
220.–
427.
KOTARBIŃSKI Jan – Jubileusz gazety. Trybuna Ludu. 1973.
Plakat okolicznościowy form. 97x66,3 cm. Reprodukcja strony dziennika będącego organem KC PZPR. Plakat towarzyszący uroczystościom 25-lecia pisma. Stan dobry.
220.–
428.
KOTARBIŃSKI Jan – Nowy Medyk. Od 20 lat pismem młodych.
Plakat reklamowy form. 98,4x67,2 cm. Damska wzorzysta torebka z wystającym numerem pisma. Plakat wydany na 20. istnienia dwutygodnika studenckiego "Nowy Medyk". Niewielkie naddarcia krawędzi.

 .
160.–
429.
TOMASZEWSKI Henryk – Muzeum Plakatu w Wilanowie. Belgijski plakat secesyjny ze zbioru L. Wittamera de Camps z Brukseli. 1973.
Tomaszewski 353. Plakat wystawowy form. 98,3x67,3 cm. Damska stopa obuta w elegancki pantofelek. Plakat towarzyszący wystawie w Muzeum Plakatu w VI-VII 1973. Stan dobry.
700.–
430.
KOTARBIŃSKI Jan – 3 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Artystycznych, 9-25 lipca 1974. 1974.
Plakat festiwalowy form. 97,2x66,5 cm. Dwójka młodych śpiewaków w strojach regionalnych, na furce. Festiwal odbywał się w wielu miastach Polski, organizatorem było Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Stan dobry.
180.–
Sprzedano za: 180.–
431.
KOTARBIŃSKI Jan – Centralne Dożynki Poznań 1974. 1974.
Plakat dożynkowy form. 96,2x64,8 cm. Kłos pszenżyta na tle zębatego koła - symbolu mechanizacji rolnictwa. Stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 340.–
432.
ŚWIERZY Waldemar – Jimi Hendrix. [1974?].
Folga 826; Świerzy 520. Plakat muzyczny form. 97,4x67 cm. Portret J. Hendrixa utrzymany w tonacji czarno-zielono-niebieskiej. W górnym narożniku logo Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Niewielkie załamania dolnej krawędzi.
320.–
Sprzedano za: 600.–
433.
ŚWIERZY Waldemar – Mazowsze. 1974.
Dydo I 376; Dydo IV 69; Świerzy 521. Plakat kulturalny form. 96,7x67 cm. Plakat reklamujący zespół pieśni i tańca "Mazowsze". Śpiewająca para w strojach ludowych. Załamania górnego narożnika.
280.–
434.
KOTARBIŃSKI Jan – Olimpiada Młodzieży Robotniczej. Wiedza, ideologia, kultura. 1975.
Plakat okolicznościowy form. 84,4x58,7 cm. Otwarta dłoń, jak w podręczniku chiromancji. Olimpiadę zorganizowano pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej. Niewielkie naddarcia krawędzi, nieznaczny ubytek prawego marginesu.
140.–
Sprzedano za: 140.–
435.
KOTARBIŃSKI Jan – Zbiory muzealne Mazowsza. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1975.
Plakat muzealny form. 97,7x67,2 cm. Kompozycja z ozdobnym liściem. Wystawę prezentowano w I-II 1975 w Muzeum Narodowym w Warszawie. Załamania krawędzi.
140.–
436.
SAWKA Jan – Cepelia. 1975.
Plakat reklamowy form. 97,6x67,2 cm. Para w strojach regionalnych, wokół motywy zaczerpnięte z twórczości ludowej: kometa, kogutek, wpatrzone w siebie gołąbki, bogato zastawiony stół, kwiaty, wiejski grajek, kobieta z dzbanem. Niewielkie otwory w narożnikach, poza tym stan dobry.
240.–
437.
KOTARBIŃSKI Jan – 3 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Kielce 76. 1976.
Plakat festiwalowy form. 97,4x66,9 cm. Biało-czerwony wiatraczek. Stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 160.–
438.
MAŁECKI G. – Eurocon III. III Kongres Europejski Science-Fiction [...]. 1976.
Plakat festiwalowy form. 97,2x67,3 cm. Kompozycja geometryczna. Kongres odbywał się w dn. 19-22 VIII 1976 w Poznaniu. Poprzeczne załamanie arkusza, stan dobry.
240.–
439.
KOTARBIŃSKI Jan – Międzynarodowy Dzień Kobiet. 1977.
Plakat okolicznościowy form. 97,6x66,8 cm. Duża ósemka upleciona z polnych kwiatów (sztucznych!). Stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 200.–
440.
TOMASZEWSKI Henryk – Marian Wnuk i jego wychowankowie. Rzeźba. 1977.
Tomaszewski 354. Plakat wystawowy form. 97,3x68,3 cm. Bez sygnatury. Kompozycja liternicza. Plakat towarzyszący wystawie w gmachu Zachęty w I-II 1978. Niewielkie załamania dolnego narożnika, naddarcie krawędzi.
600.–
441.
KOTARBIŃSKI Jan – Jan Kotarbiński. Wystawa plakatu. [ca 1978].
Plakat wystawowy form. 91,2x60,8 cm. Kompozycja bez sygnatury. Druk na fioletowym papierze. Żółty ołówek zwinięty w kształt litery J. Wystawę prezentowano w Galerii PTTK na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Niewielkie naddarcie dolnej krawędzi, stan dobry.
160.–
442.
JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980.
Plakat rocznicowy form. 60x42,4 cm. Czarne litery i liczby na białym tle. Plakat upamiętniający krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w XII 1970. Stan bardzo dobry.
200.–
Sprzedano za: 200.–
443.
JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980.
Plakat rocznicowy form. 60x41,5 cm. Białe litery i liczby na czarnym tle. Plakat upamiętniający krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w XII 1970. Skośne załamanie arkusza, poza tym stan bardzo dobry.
200.–
Sprzedano za: 400.–
444.
JANISZEWSKI Jerzy – Solidarność. Polska '80. [1980].
Dydo I 426; Szablowska II 196; Folga 1063. Plakat form. 67,2x96,8 cm. Plakat z okresu "pierwszej Solidarności", na którym po raz pierwszy użyto charakterystyczne, zaprojektowane przez J. Janiszewskiego liternictwo zwane solidarycą. Papier nieco pożółkły, niewielkie naddarcie prawej krawędzi, mimo to stan dobry.
440.–
Sprzedano za: 4.200.–
445.
TOMASZEWSKI Henryk – Kordian. 1980.
Dydo I 434; Dydo III 405; MPP MŚ 531; Wilanów 100; Schubert 87; Folga 783; Tomaszewski 355. Plakat teatralny form. 67,7x98 cm. Stylizowane kruki w locie. Plakat do sztuki J. Słowackiego wystawianej w Teatrze Powszechnym w Warszawie (premiera 29 XI 1980, reż. B. Cybulski). Załamania górnej krawędzi, drobne zażółcenia papieru.
500.–
446.
DOBROWOLSKA Katarzyna – I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Gdańsk' 81. 1981.
Plakat barwny form. 93x66,5 cm. Kompozycja z wykorzystaniem fotografii M. Grzywaczewskiej. Słynny solidarnościowy plakat zjazdowy przedstawiający roczne dziecko (syna poety i działacza solidarnościowego Antoniego Pawlaka) w koszulce z logo Solidarności. Wydano 1.000 egz. (tak wydrukowano w stopce, faktyczny nakład był zapewne znacznie większy). Ślady zawilgocenia widoczne na odwrocie, załamania krawędzi.
440.–
Sprzedano za: 1.300.–
447.
TOMASZEWSKI Henryk – Amadeusz. 1981.
Tomaszewski 356; Dydo III 422; MPP MŚ 533; Folga 787. Plakat teatralny form. 97,3x67,3 cm. Wolfgang Amadeusz z profilu. Plakat do sztuki Petera Shaffera wystawianej w Teatrze na Woli (premiera 23 VI 1981, reż. R. Polański). Stan dobry.
700.–
448.
FREUDENREICH Marek – Międzynarodowy Dzień Dziecka. [1982?].
Plakat okolicznościowy form. 67,7x46,3 cm. Twarz smutnej dziewczynki. Niewielkie załamanie w górnej części.
160.–
Sprzedano za: 160.–
449.
TOMASZEWSKI Henryk – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 1983.
Plakat muzyczny form. 96,3x68,3 cm. Kompozycja abstrakcyjna. Plakat towarzyszący festiwalowi odbywającemu się w dn. 16-25 IX 1983. Stan dobry.
800.–
450.
CZERNIAWSKI Jerzy – Maciej Urbaniec - Plakaty [...]. 1987.
Plakat wystawowy form. 95x66,3 cm. Twarz mężczyzny w cylindrze, na którym przyklejono plakaty. Plakat reklamujący wystawę plakatów M. Urbańca w zamojskim BWA w X 1987. Stan dobry.
240.–
451.
TOMASZEWSKI Henryk – XIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 1990.
Tomaszewski 358. Plakat wystawowy form. 91,5x66 cm. Kot na gałęzi i kompozycja liternicza. Biennale odbyło się w VI-VIII 1990 w Zachęcie. Stan dobry.
500.–

Plakaty cyrkowe

452.
GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1962.
Górka 60. Plakat cyrkowy form. 84,4x57,8 cm. Trzy konie cyrkowe dęba. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 420.–
453.
HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962].
Plakat cyrkowy form. 83,7x57,5 cm. Kompozycja liternicza, litery ciemnoniebieskie. Rozprasowane ślady złożenia.
160.–
454.
HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962].
Plakat cyrkowy form. 83,3x57,5 cm. Kompozycja liternicza, litery zielone. Rozprasowane ślady złożenia.
160.–
455.
CIEŚLEWICZ Roman – Cyrk radziecki. 1963.
Plakat cyrkowy form. 96,3x67 cm. W dolnej części wielobarwne kręgi koncentryczne, powyżej akrobata w obrocie kucznym. Nieznaczne naddarcia krawędzi, niewielkie załamanie arkusza (wada papieru), stan dobry. Piecz. na odwrocie.
320.–
Sprzedano za: 460.–
456.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1963].
Świerzy 206; PMŚ 276. Plakat cyrkowy form. 97,3x67,7 cm. Lew za obręczą trzymaną przez wystrojonego kota. Stan niezbyt dobry: załamania, drobne naddarcia.
140.–
Sprzedano za: 380.–
457.
HILSCHER Hubert – Reprezentacyjny cyrk chiński. 1964.
Plakat cyrkowy form. 98,4x67,5 cm. W górnej części na czarnym kręgu informacje o atrakcjach prezentowanych przez artystów z Chin, w części dolnej chiński tancerz z szablami. Niewielkie załamania krawędzi.
180.–
Sprzedano za: 180.–
458.
SZAYBO Rosław – 20 lat areny polskiej. Widowisko jubileuszowe. 1964.
Plakat cyrk. 20; Schubert 224. Plakat cyrkowy form. 97,6x67,4 cm. Uśmiechnięte słoneczko na czarnym tle. Ślady złożenia.
240.–
459.
SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...]. Gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964].
Plakat cyrkowy form. 97,5x67,5 cm. Tajemniczy magik w czarnym cylindrze. Stan dobry. Piecz. na odwrocie.
280.–
Sprzedano za: 280.–
460.
SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...] prezentuje gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964].
Plakat cyrkowy form. 97x67,3 cm. Kompozycja liternicza w zdobionej geometrycznie barwnej ramce. Ślady złożenia.
180.–
461.
URBANIEC Maciej – Wielkie międzynarodowe widowisko cyrkowe. [1964].
Urbaniec 27. Plakat cyrkowy form. 97,4x67,5 cm. Cyrkowy słoń balansujący na piłce. Niewielkie naddarcie prawej krawędzi, poza tym stan dobry.
240.–
462.
GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1965.
Górka 78. Plakat cyrkowy form. 96,7x66,5 cm, niesygnowany. Dwoje akrobatów w ewolucji napowietrznej. Podklejone niewielkie naddarcia.
280.–
Sprzedano za: 500.–
463.
MŁODOŻENIEC Jan – Cyrk. [1965].
Plakat cyrk. 24. Plakat cyrkowy form. 94x66,6 cm. Młoda cyrkówka zwisająca z trapezu. Stan bardzo dobry.
380.–
Sprzedano za: 460.–
464.
URBANIEC Maciej – Cyrk. [1965].
Urbaniec 40. Plakat cyrkowy form. 96,8x66,5 cm. Trzy artystki w powietrznej akrobacji. Nieznaczne naddarcie krawędzi, stan dobry.
260.–
Sprzedano za: 260.–
465.
ŻUKOWSKA Danuta – Cyrk. 1966.
Plakat cyrkowy form. 97,6x66,2 cm. Artystka w różowym kostiumie, nad nią dwoje akrobatów w powietrznej ewolucji. Niewielkie naddarcie górnego narożnika.
120.–
Sprzedano za: 340.–
466.
GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1967.
Plakat cyrk. 35; Górka 96. Plakat cyrkowy form. 97,5x67,5 cm. Akrobatka na linie, z wysoko uniesioną nogą. Niewielkie załamanie dolnych narożników, poza tym stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 500.–
467.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1967].
Świerzy 325. Plakat cyrkowy form. 98,5x67 cm. Trzy konie dęba na brązowym tle. Na białym polu odręczna notatka z numerem zlecenia, nazwą drukarni i nakładem 5.000 + 450 egz. z datą 21 II 1968. Naddarcia krawędzi, poprzeczne załamania arkusza, niewielkie otwory w narożnikach.
180.–
Sprzedano za: 320.–
468.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970.
Świerzy 414. Plakat cyrkowy form. 97x67,898,5 cm. Trzykrotnie powtórzony napis "Cyrk" wśród cyrkowych koni. Stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 280.–
469.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970.
MPP MŚ 489; Plakat cyrk. 54; Folga 823; Świerzy 415a. Plakat cyrkowy form. 93,2x67,5 cm. Niebiesko-czerwony klaun. Stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 400.–
470.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1972.
Plakat cyrk. 55; Świerzy 416. Plakat cyrkowy form. 93,1x67,3 cm. Małpa w stroju klauna. Przedruk plakatu wydanego oryginalnie w 1970. Stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 260.–
471.
URBANIEC Maciej – Cyrk. [1972?].
Urbaniec 40. Plakat cyrkowy form. 98x67,3 cm. Dwa eleganckie szympansy w przyjacielskim uścisku, nad nimi czterokrotnie powtórzone słowo "Cyrk". Ślady złożenia.
280.–
472.
KOTARBIŃSKI Jan – Cyrk. 1974.
Plakat cyrk. 74. Plakat cyrkowy form. 97,5x67,9 cm. Atleta ze sztangą, na wrotkach. Załamania dwóch narożników.
180.–
Sprzedano za: 220.–
473.
SAWKA Jan – Cyrk. 1975.
Wilanów 246. Plakat cyrkowy form. 97,8x67,4 cm. Imponująca piramida utworzona z akrobatów cyrkowych. Niewielkie załamania, stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 360.–
474.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1975.
Świerzy 542. Plakat cyrkowy form. 96,7x65,7 cm. Dwa lwy, jeden z nich z kobiecą twarzą. Stan dobry.
240.–
475.
URBANIEC Maciej – Cyrk. 1975.
Wilanów 246; Plakat cyrk. 93; Urbaniec 110. Biały koń ufryzowany na różowym tle. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 240.–
476.
HILSCHER Hubert – Cyrk. 1980.
Plakat cyrkowy form. 96,8x66,8 cm. Skulony tygrys w różnobarwne pasy. Plakat wydany przez Desę jako Poster, No. 19. Załamania arkusza.
140.–
Sprzedano za: 320.–
477.
ŚWIERZY Waldemar – Cyrk 1883-1983. [1982].
Świerzy 694. Plakat cyrkowy form. 93,4x67 cm. Żonglujący klaun. Załamania dolnej części arkusza.
220.–
Sprzedano za: 550.–
478.
HILSCHER Hubert – Plakat cyrkowy. Wystawa. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 1983.
Plakat wystawowy form. 97,3x67 cm. Czarna pantera z uśmiechem klauna. Załamania arkusza.
180.–
Sprzedano za: 340.–
* * *

Literatura tematu

479.
PLAKAT polski 1899-1945 ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. Katalog wystawy, XI-XII 2004. Lublin 2004. Wyd. UMCS. 4, s. 22, [2], tabl. 20. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Wykaz 122 obiektów i na tablicach barwne reprodukcje większości.
48.–
Sprzedano za: 80.–
480.
PLAKAT polski 1944-1953. Warszawa [1953]. Wyd. Artystyczno Graficzne. 4, s. [8], tabl. 16. brosz., obw.
Niewielkie naddarcia obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Krótki wstęp i reprodukcje 81 plakatów, w tym wielu socrealistycznych.
64.–
Sprzedano za: 260.–
481.
POL Krzysztof – Pracownia plakatu frontowego. Warszawa 1980. KAW. 16d podł., s. 118. brosz., obw.
Niewielkie załamania obw., poza tym stan bardzo dobry. Pionierska monografia dotycząca polskiego plakatu politycznego lat 1944-1945. Liczne ilustracje w tekście - reprodukowano rzadkie plakaty ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.
64.–
* * *