Kartografia

Mapy

552.
[POLSKA]. Mappa Geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae. Miedzioryt kolorowany form. 48,3x58 cm.
Imago Pol. K42/5; Krassowski 110. Mapa Tobiasa Conrada Lottera wydana w Augsburgu po 1772 (piąty stan płyty). Wariant pierwowzoru z 1759 będącego przeróbką mapy G. Delisle'a z 1702. Tytuł w lewym dolnym narożniku w kartuszu, dwóch mężczyzn z jednej, jeździec z drugiej strony. Nad dolną ramką w centrum postument z czterema podziałkami liniowymi zwieńczony herbem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego (Ciołek). Nad dolną ramką z lewej nadruk "Nach der Neuen Abtheilung", obok "Portiones 1772" i opis czterech kolorów oznaczających granice pierwszego rozbioru. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz bez koloru). Rozprasowany ślad środkowego złożenia. Mapa we wsp. ramie drewnianej i passe-partout.
553.
[POLSKA]. Polska oraz okolice Warszawy. Mapa barwna na ark. 44,3x35,2 cm.
Mapa terenów polskich wydana w 1939 po agresji ZSRR na Polskę. Odbito w drukarni "Eskulap" w Warszawie, nakładem wydawnictwa "Świt". Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku. W lewym dolnym narożniku mapa poboczna okolic Warszawy (stacje kolejowe). Z prawej ramka z legendą i podziałką liniową. W prawym dolnym narożniku sygn. autora mapy: HG. na dolnym marginesie nadruki: "Kolor zielony - tereny wcielone do Rzeszy Niemieckiej, Kolor niebieski - Gubernatorstwo Generalne, Kolor różowy - tereny wcielone do Z.S.R.R.". Verso czyste. Ślady złożenia, otarcia, przetarcia na zgięciach, niewielkie zaplamienia.
554.
[MAŁOPOLSKA]. Mapa okolic Ojcowa i Doliny Prądnika. Mapa form. 36,2x37,5 na ark. 49,9x39 cm.
Mapa wydana przed I wojną (?) przez Bazar Warszawski w Ojcowie, odbita w Zakładach Graficznych "Akropol" w Krakowie. Tytuł na górnym marginesie, tamże podziałka liniowa i skala (1:100.000). Pod dolną ramką reklama Bazaru Warszawskiego i legenda. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia na zgięciach, ubytek dolnego narożnika.
555.
[MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. Panorama form. 13x83,7 cm.
Rozkładana dwuczęściowa panorama ukazująca trasę kolejową Kraków-Zakopane, opracowana przez Tadeusza Dudę, wydana przez krakowską DOKP zapewne w latach 30. XX w. Panorama objaśnia widoki, które można podziwiać z obu stron jadącego pociągu. Na odwrocie tytuł i reklamy firm krakowskich. Kilka poprzecznych śladów złożenia, niewielkie zaplamienia. Piecz. "Wzór".
556.
[MAŁOPOLSKA]. Krynica. Wydanie turystyczne [mapa 7-arkuszowa]. Mapa barwna, każda część na ark. ca 49x54,5 cm.
Mapę składającą się z 7 arkuszy wydał Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie w 1935 i 1936. Tytuł na górnych marginesach, tamże oznaczenie arkusza. Na dolnych marginesach legenda, dane wydawnicze, skala (1:25.000) oraz podziałka liniowa. Na mapę składają się arkusze (oznaczone A-G): Krynica, Hańczowa, Wysowa, Muszyna, Tylicz, Zborów, Leluchów. Wszystkie mapy ze śladami dwukrotnego złożenia, pierwszy arkusz z niewielkim ubytkiem w środkowej części mapy, pozostałe w stanie dobrym.
557.
[POMORZE]. Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna. (Podział adm. wg. stanu z r. 1939). Mapa barwna form. 49,8x62,3 cm.
Mapa opracowana przez Józefa Szaflarskiego, wydana przez Instytut Bałtycki w Bydgoszczy w 1945. Druk w krakowskiej drukarni "Sztuka". Nazewnictwo dwujęzyczne polsko-niemieckie (nazwy polskie oprac. B. Olszewicz i S. Rospond). Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:500.000). Mapa podzielona na sektory (a-e, 1-10). Dołączono "Skorowidz do mapy Pomorze Wschodnie w podziałce 1:500.000" (8, s. 31, brosz.). Ślady złożenia mapy, skorowidz pożółkły.
558.
[POMORZE]. Województwo szczecińskie, powiat woliński. Mapa administracyjna i komunikacyjna. Mapa form. 40,5x52,3 cm.
Mapa Wolina i polskiej części wyspy Uznam wydana wkrótce po zakończeniu II wojny (1946?). Druk w Zakładach Kartograficznych G.U.P.K., filia w Poznaniu. Na górnym marginesie piecz. "Urząd Wojewódzki Szczeciński, Wydział Powiatowy, Szczecin [...]", na dolnym: "Wydanie tymczasowe. Nazwy miejscowości nieustalone". Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
559.
[ŚLĄSK]. Karte der Oberschlesischen Industrie-Kreise. I. Beuthen, II. Kattowitz, III. Gleiwitz, IV. Tarnowitz, V. Zabrze, VI. Pless, VII. Rybnik. Litografia barwna form. 46,3x48,8 cm.
Mapa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego opracowana przez A. Hilschera w Legnicy, wydana w 1891 w Gliwicach przez Verlag v. P. Raschdorff's Buchhandlung. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:80.000). Kolor liniowy. Zachowana okł. brosz. z tytułem: "Übersichts- und Verkehrskarte des Oberschlesischen Industriebezirks enthaltend die Kreise Beuthen [...]". Mapa rozcięta na 15 części podklejonych wspólnie na płótnie. Miejscami zaplamienia, okł. brosz. naklejona na odwrocie, otarta i zabrudzona.
560.
[ŚLĄSK]. Śląsk, Trenczyńskie Górne, Orawa i Spisz na podstawie spisu ludności w r. 1910. Mapa w barwnej litografii form. 42,5x48,7 cm.
Mapa ludnościowa części Śląska opracowana przez T. Golachowskiego nie przed 1910. Mapa ukazała się nakł. S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, została odbita w Litografii Artystycznej Fr. Zielińskiego tamże. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, poniżej legenda i dane wydawnicze. Przy bocznych krawędziach zestawienia tabelaryczne ukazujące strukturę ludnościową przedstawionych terenów. Na mapie czarny nadruk "nieważne" i dwie czarne linie biegnące po przekątnych. Na odwrocie czarno-białą "Mapa automobilowa południowo-zachodniej Polski" w skali 1:400.000, wydana przez księgarnię S. A. Krzyżanowskiego. Fragment mapy zakurzony, ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach.
561.
[ŚLĄSK]. Deutscher Schul-Atlas. Heimatteil, Gau Oberschlesien. Bearb. von Konrad Schwierskott. Breslau 1943. Hrsg. von der Reichsstelle für das Schul- und Unterrichtsschrifttum. 4, s. 12. brosz.
Niewielkie otarcia, stan dobry. Szkolny atlas Śląska z czasów II wojny św.
562.
[TATRY]. Tatry. Część wschodnia: Tatry Wysokie i Bielskie. Mapa barwna form. 67,4x65,2 cm.
Przyłuska II B109. Mapa oprac. przez Tadeusza Zwolińskiego, wydana we Lwowie i Warszawie w 1931 przez Książnicę-Atlas. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże legenda. Skala 1:40.000. Wielobarwna mapa turystyczna sporządzona w oparciu o własne badania terenowe autora, z precyzyjnym rysunkiem skał, żlebów i innych formacji terenowych. Wyszła tylko niniejsza "Część wschodnia", choć mapa była zaplanowana jako dwuarkuszowa. Autor zaniechał wydania "Części zachodniej" pod wpływem sugestii prof. E. Romera, który proponował opracowanie i wydanie jednoarkuszowej mapy całych Tatr w skali 1:50.000. Oryg. futerał kart (nieco otarty). Stan dobry. Podpis własn., zapiski na odwrocie mapy.
563.
[TATRY]. Tatry. Widok od północy. Barwna mapa panoramiczna form. 26,8x78 cm.
Mapa rysowana przez Tadeusza Zwolińskiego, wydana w Zakopanem w 1936 przez Ligę Popierania Turystyki, odbita w Drukarni Narodowej w Krakowie. Obejmuje teren od Spisza do Doliny Studenej Wody, na pierwszym planie widok Zakopanego. Na odwrocie tekst informacyjny, fotografie, schematyczna mapka. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach.
564.
[WIELKOPOLSKA]. W. Ks. Poznańskie. Litografia barwna na ark. 78,8x62,8 cm.
Szczegółowa mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego opracowana przez Zygmunta Światopełka Słupskiego, drukowana w zakładach graficznych F. K. Ziółkowskiego i Sp. w Pleszewie przed 1912. Tytuł w lewym górnym narożniku, poniżej legenda, podziałka liniowa i skala (1:500.000). Nazwisko autora wydrukowane ponad tytułem. W lewym dolnym narożniku niewielki plan Poznania i Bydgoszczy. Mapa zamknięta ozdobną ramką wypełnioną meandrem. Na zewnątrz ramki, na całym obwodzie 49 barwnych herbów ziem i miast oraz sylwetka ratusza poznańskiego, kruszwickiej wieży i katedry gnieźnieńskiej. Mapa "starannie wydana [...] wypełniała prawie 30-letnią lukę braku map dla tego terenu. Celem jej było przede wszystkim przywrócenie nazewnictwa polskiego w Wielkopolsce" ("Wśród starych map i atlasów Bibl. Nar. w Warszawie". War. 1982, s. 197). Ślady złożenia, reperowane ubytki i naddarcia. Nieczęste.
565.
[WIELKOPOLSKA]. Kreis Kosten. Mapa barwna form. 34,8x35,6 cm.
Czwarte wydanie mapy powiatu kościańskiego opracowanej w Instytucie Geograficznym Paula Barona w Legnicy, odbite przez Oskara Eulitza w Lesznie w 1913. Tytuł nad górną ramką, tamże informacja o numerze edycji. Legenda, dane wydawnicze, skala (1:100:000) i podziałka liniowa na dolnym marginesie. Nazewnictwo niemieckie. Mapa zaopatrzona w okładkę broszurową z nadrukami: "O. Eulitz'a mapy powiatowe województw: pomorskiego i poznańskiego. Mapa powiatu Kościan [nazwa powiatu na naklejce]. Podziałka 1:100.000. Skład Główny na Polskę A. Krajewicz, księgarnia, Leszno (Woj. pozn.). Rok 1923". Na tylnej okł. polskie tłumaczenie haseł występujących w legendzie i na mapie. Otarcia i załamania okł. brosz., mapa w stanie bardzo dobrym.
566.
[WIELKOPOLSKA]. Powiat ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski i kępiński. Mapa barwna form. 54,7x41,6 cm.
Mapa opracowana przez K. Ciszewskiego, wydana przez Instytut Kartograficzny im. E. Romera we Lwowie w 1930, nakładem Księg. "Jan Ciszewski" w Ostrowie Pozn. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:150.000). Dane wydawnicze na dolnym marginesie. Podpis własn. w prawym górnym narożniku, zapiski na odwrocie. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach.
567.
[WIELKOPOLSKA, POMORZE]. Mapa województwa poznańskiego i pomorskiego. Nomenklaturę opracował dr. Adam Tomaszewski. Mapa barwna form. 52,2x38,5 cm.
Mapa wydana we Lwowie i Warszawie nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego w latach 20. XX w. (?). Tytuł nad górną ramką. W prawym dolnym narożniku legenda, skala (1:750.000) i podziałka liniowa. W lewym górnym narożniku mapa poboczna okolic Kępna. Dane wydawnicze na dolnym marginesie, tamże informacja, że prawa sprzedaży w b. dzielnicy pruskiej posiada PTKK "Ruch" w Poznaniu. Zachowane okł. brosz. Tytuł okł.: "Mapa województwa poznańskiego i pomorskiego, 1:750.000, z granicami powiatów". Mapa w stanie bardzo dobrym, okł. brosz. naddarte i zaplamione.
568.
[WILEŃSZCZYZNA]. Nowa granica Polski na Wileńszczyźnie. Mapa trójbarwna form. 32,8x32,2 cm.
Mapa terenów Litwy Środkowej przyłączonych do Polski, wydana w II 1923 nakładem Instytutu Kartograficznego Ski Akc. "Atlas" we Lwowie. Tytuł i dane wydawnicze na odwrocie. Pod mapą "Objaśnienie znaków" (m.in. Obszar zjednoczony z Polską mocą uchwały sejmu warszawskiego i wileńskiego, Nowa linja demarkacyjna polsko-litewska, ustalona przy podziale pasa neutralnego, Linja demarkacyjna polsko-litewska z czerwca 1920 r. Nad dolną krawędzią arkusza podziałka liniowa i skala (1:2.000.000). Ślady złożenia, zabrudzenia na odwrocie.
* * *

Widoki i plany miast

569.
[BYDGOSZCZ]. Plan miasta Bydgoszczy. Plan barwny form. 40,5x64,5 cm.
Plan oprac. przez Henryka Biechowiaka, wydany w 1937 nakładem Związku Popierania Turystyki w Bydgoszczy, druk w Zakł. Graf. "Biblioteka Polska". Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże skala (1:25.000), podziałka liniowa i legenda. Prawą górną część zajmuje plan poboczny Śródmieścia. Plan podzielony na sektory (1-10, a-r). Na odwrocie wykaz ulic i ważniejszych budynków. Otarcia, ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach.
570.
[GLIWICE]. Gliwice. Plan miasta wykonany w 1945 r. Plan barwny form. 20,3x19,4 na ark. 24,5x66,8 cm.
Plan miasta opracowany przez Eugeniusza Hermana, wydany w 1945 przez Kazimierza Ładzika. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku. Plan podzielony na sektory (A-H, 1-8). Na odwrocie drugi tytuł: "Gliwice. Nowy polski plan miasta oraz mały informator", nadruk "Vydano [!] przy poparciu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego", rozkład jazdy kolei (ważny od 1 VII 1945, czas sowiecki), wykaz ulic (nazwy polskie i niemieckie), osobno spis kilku ulic nie mających polskich nazw, adresy głównych urzędów. Pionowe załamanie, otarcia i zaplamienia.
571.
[KAŁUSZ]. Plan wolnego król. m. Kałusza [oraz] Plan śródmieścia Kałusza [oraz] Mapa powiatu kałuskiego do użytku szkolnego opracował dr. F. Białous. Plany na wspólnym arkuszu form. 47x62,5 cm.
Plan miasta i mapa powiatu na wspólnej planszy, wydane zapewne w latach 30. XX w. Druk w drukarni Speilberga w Kałuszu. W lewym górnym narożniku "Objaśnienia do planu śródmieścia i miasta Kałusza", obok plan śródmieścia (skala 1:3.000), poniżej plan miasta. Na prawej części arkusza plan powiatu (skala 1:200.000). Ślady złożenia, otarcia na zgięciach.
572.
[LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Litografia dwubarwna form. 36,4x41,1 cm.
Plan wydany wraz z krótkim informatorem zapewne w późnych latach 30. XX w. przez lwowską Księgarnię Akademicką. Druk w drukarni "Sztuka". Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże legenda, skala (1:12.500) oraz podziałka liniowa. Druk czerwony na zielonej apli. Plan podzielony na 70 sektorów numerowanych w sposób ciągły (1-70) wewnątrz sektorów. Informator: 16d, s. 16, brosz. Tytuł okł.: "Lwów. (Plan miasta z przewodnikiem)". Plan w stanie dobrym (podkreślone nazwy 4 ulic), okładka przewodnika nieco otarta i zaplamiona.
573.
[POZNAŃ]. Plan stołecznego miasta Poznania. Plan form. 73,7x66,7 cm.
Plan wydany przez Zrzeszenie Chrześcijańskich Kupców Papierniczych Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu w 1938. Opracowano w Miejskim Urzędzie Pomiarów, plan kreślił St. Chojnacki. Tytuł w prawym górnym narożniku, tamże skala (1:20.000) i podziałka liniowa. W lewym górnym narożniku legenda. Przy lewym marginesie i w dolnej części arkusza wykaz ulic i przebieg linii tramwajowych i autobusowych, a także adresy członków Zrzeszenia. Plan podzielony na sektory (12-0, A-M). Verso czyste. Ślady złożenia. Dołączono oryg. futerał kart w niezbyt dobrym stanie.
574.
[RYBNIK]. Plan miasta Rybnika. Plan barwny form. 46,4x70,7 cm.
Plan Rybnika wydany w 1933 nakładem Księgarni Polskiej Maksymiliana Basisty w Rybniku, odbity przez Zakł. Graf. Książnicy-Atlas. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże skala (1:15.000) i skromna legenda. Plan podzielony na sektory (1-9, A-O). Zachowana okł. brosz. z tytułem: "Plan miasta Rybnika wykonany przez Miejski Urząd Budowlany". Na s. 2 okładki skorowidz ulic, na s. 3 i 4 "Geneza Rybnika". Okł. otarte, podklejone naddarcie planu. Na planie zakreślono czerwoną kredką obszary zabudowane.
575.
[TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. Litografia na ark. 12,9x100,3 cm.
Widok wydany w Krakowie w 1925 nakładem Ks. J. G. (Jana Gadowskiego?). Tytuł na górnym marginesie, również po francusku i angielsku. Z prawej przekrój geologiczny, ponad panoramą nazwy szczytów i masywów. Trzy pionowe załamania, niewielkie zabrudzenia na odwrocie.
576.
[WARSZAWA]. Plan Warszawy 1934-35 r. Plan barwny form. 44,5x54,2 cm.
Plan miasta wydany przez Związek Propagandy Turystycznej m. st. Warszawy w 1934, odbity w Zakł. Graf. B. W. Rosenthal. Tytuł na odwrocie. W narożnikach planu ramki z wykazem hoteli, ważniejszych instytucji, trasami tramwajów elektrycznych. Pod górną ramką nieco z prawej legenda, podziałka liniowa i skala (1:25.000). Plan podzielony na sektory (a-l, 1-14). Na odwrocie skorowidz ulic i placów, przydatne informacje dla przyjezdnych (po polsku, francusku, angielsku i niemiecku), wiadomości o wodociągach warszawskich, reklamy. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia na zgięciach.
* * *