Stare druki

577.
[ALEXANDRE Nicolas] – Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie, internes et externes, les plus usitées en médecine, & en chirurgie. Le tout tiré des meilleurs auteurs, sur-tout des modernes. Ouvrage utile aux jeunes pharmaciens & chirurgiens, aux hôpitaux, aux communautés, & aux personnes charitables qui pansent les pauvres. Par ***. A Paris 1791. Chez les Libraires Associés. 8, s. VIII, 627, [53]. opr. skóra z epoki.
Otarcia okł., załamania przedniej wyklejki, drobne zaplamienia. Słownik botaniczno-farmaceutyczny opatrzony obszernymi indeksami.
1.200.–
578.
BYSTRZONOWSKI Wojciech – Polak Sensat w Liscie, w komplemencie Polityk, Humanista w Dyskursie, w Mowách Statystá, naprzykład dany szkolney młodzi od X. Woyciechá Bystrzonowskiego Societatis Jesu. Lublin 1737. W Drukarni Lubelskiego Collegium Societatis Jesu. 8, s. [226]. opr. skóra złoc. z epoki.
E. 13, 485. Niewielkie otarcia okł., pierwsza składka poluzowana, stan dobry. Piecz. Praca dedykowana w druku Adamowi i Ignacemu Kalinowskim. "Zbiór ćwiczeń retorycznych, w których po raz ostatni przemówiła zepsuta wymowa XVII w." (PSB).
1.600.–
Sprzedano za: 1.600.–
579.
DESCARTES René – Principia Philosophiae. Amstelodami 1644. Apud Ludovicum Elzevirium. 4, s. [24], 310
[oraz] tenże – Meditationes De Prima Philosophia, In quibus Dei existentia, & animae humanae a corpore distinctio, demonstantur [...]. Tertia editio prioribus auctior & emendatior. Amstelodami 1650. Apud Ludovicum Elzevirium. 4, s. [12], 191
[oraz] tenże – Appendix, Continens Obiectiones Qvintas & Septimas In Renati Des-Cartes Meditationes De Primâ Philosophia, Cum ejusdem ad illas Responsionibus et duabus Epistolis, Vna ad Patrem [Jacobus] Dinet Societatis Iesu Præpositum Provincialem per Franciam, Altera ad celeberrimum Virum D. Gisbertvm Voetivm. Amstelodami 1649. Apud Ludovicum Elzevirium. 4, s. 164, 88
[oraz] tenże – Specimina Philosophiæ: sev Dissertatio de Methodo Rectè regendæ Rationis, & veritatis in scientiis investigandæ: Dioptrice, et Meteora. Ex Gallico translata, et ab Auctore prelecta, varrisque in locis emendata. Amstelodami 1650. Apud Ludovicum Elzevirium. 4, s. [16], 316. razem opr. perg. z epoki.
Niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Cztery dzieła Kartezjusza wydane w amsterdamskiej oficynie Elzevira.  W pierwszej i ostatniej pracy drzeworytowe ilustracje. Otwierające tom "Zasady filozofii" - tu w pierwszym wydaniu - "stanowi [...] ostatnie z najważniejszych pism Kartezjusza wydanych za jego życia [...]. Stanowi też jedyny pełny wykład fizyki Kartezjusza, mimo wielu teoretycznych niedoskonałości będący najważniejszą popularyzacją nowej fizyki XVII wieku, która w znaczący sposób przyczyniła się do przełamania schematów fizyki arystotelesowskiej w świadomości XVII-wiecznych uczonych" (Wikipedia). Pozostałe trzy współoprawione tu prace miały swoje pierwodruki wcześniej ("Medytacje o filozofii pierwszej" w 1641, "Rozprawa o metodzie" w 1637).
12.000.–
Sprzedano za: 17.000.–
580.
FREDRO Andrzej Maksymilian – Gestorvm populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorvm postea vero Galliae Rege. Dantisci [= Gdańsk] 1652. Sumptibus Georgii Försteri. 4, s. [6], 304, frontispis w miedziorycie. opr. perg. z epoki.
E.16, 307. Tylna okł. nieco zaplamiona, niewielki ubytek szyldzika na grzbiecie, zażółcenia marginesów skrajnych kart, stan dobry. Na frontispisie często reprodukowana rycina przedstawiająca obradujący sejm. Pierwsze wydanie pracy A. M. Fredry dedykowane w druku przez wydawcę królowi Janowi Kazimierzowi. Traktat polityczno-prawny przedstawiający dzieje narodu polskiego za panowania pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego i omawiający nowy porządek ustrojowy Rzeczypospolitej.
3.600.–
Sprzedano za: 4.800.–
581.
GOVEA Antoni – Zywot, smierc y cuda Błogosławionego Iana Bozego, Zakonu służących Chorym, Dobrych Braci nazwanego, Fundatora. Z Hiszpańskich y Włoskich Historyey, á náosobliwiey z Processu Beatyfykácyey iego zebrany, y na Polski ięzyk przełożony. W Krakowie 1645. W Drukarni Franciszka Cezarego. 4, s. [8], 328, [15], frontispis w miedziorycie, tabl. 2. opr. perg. z epoki.
E. 17, 299. Okł. nieco zaplamione, brak jednego troka przy oprawie. Zapiski własn. Na frontispisie tytuł: "Zywot B. Jana Bożego Zakonu Dobrych Braci nazwanego Fundatora". Nazwisko autora (biskupa cyrineńskiego) uwidocznione w "Approbacyi". Egz. wyposażony w dwie miedziorytowe tablice, o których Estreicher milczy. Przekład Ludwika Ciosnowskiego, dedykowany w druku Stanisławowi Koniecpolskiemu, którego drzeworytowy herb widnieje na odwrocie strony tyt. "Po dedykacyi idą dwie approbaty z r. 1642. W drugiej powiedziano, że dzieło wyszło po hiszpańsku [...]. Księga wtóra żywota, idzie od str. 185. Żywot kończy się na str. 257. Dalej idą żywoty innych braci: Antoniego Martyneza, Roderyka Syngwecy. Seb. Aryasa. Piotra Grzesznika. Cypryana z Niczego. Jana Grzesznika. Od str. 316 Rozdział XXIV: o Wprowadzeniu Braci Miłosierdzia do Polski 1609 r. i Bulla Pawła V. wyjmująca ten Zakon z pod władzy Biskupiej" (Estreicher).
3.600.–
Sprzedano za: 4.800.–
582.
JEZIERSKI Franciszek Salezy – Niektore wyrazy porządkiem abecadła zebrane y stosownemi do rzeczy uwagami obiaśnione. Dzieło pogrobowe ... po śmierci jego wydane. W Warszawie 1791. Nakładem i Drukiem Michała Grölla. 8, s. 292. brosz.
E.18, 541. Otarcia skrajnych kart, atramentowe zaplamienia narożnika części stron. Egz. pozbawiony przedmowy H. Kołłątaja. Wyd. I. Ostatnia praca F. S. Jezierskiego wydana drukiem. "Utwór ten gwałtowny i bojowy [jest] bliski w swym publicystycznym charakterze 'Dykcjonarzowi encyklopedycznemu' Woltera. Jezierski dał w nim [...] krótki zarys rozwoju stosunków feudalnych, a równocześnie dokonał druzgocącej krytyki dwóch pierwszych jałowych lat Sejmu Czteroletniego' (PSB). "Po jego [Jezierskiego] śmierci Kołłątaj zebrał jego rękopisma, po większej części owoce wspólnej pracy i wydał w powyższem dziele" (Estreicher). Przykładowe hasła: Adam, Charakter, Filozofia, Gabinet, Groby, Kraków, Lichwa, Naród Niemiecki, Patryotyzm, Pospolstwo, Szlachcic, Szpitale, Wisła, Woyna.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
583.
JOACHIM Johann Friedrich – Neueröfnetes Groschen-Cabinet. Dritter Band, Darinnen Königlich Schwedische, Dänische, Polnische und Preussische Groschen und groschenförmige Münzen enthalten, nebst Register über Sechste, Siebende unds Achte Fach. Leipzig 1752. In der Grossischen Handlung. 8, s. [4], 256, tabl. genealog. 1, tabl. 21; [10, [257]-506, tabl. genealog. 1, tabl. 13; [8], [507]-750, [23], tabl. 15. opr. pperg. z epoki, obcięcie barwione.
E. 18, 601. Nieznaczne otarcia okł., stan bardzo dobry. Ostatni tom dzieła poświęconego numizmatyce europejskiej. Zawiera trzy księgi (nr 6-8), z których pierwsza omawia monety szwedzkie, druga - duńskie, trzecia poświęcona jest Polsce i Prusom. Polską część zaczyna "Einleitung zum Polnischen und Preussichen Münzwesen (do str. 539). Von dem Ursprung des Königr. Polen und desselben Regierung bis zur Zeit des Piastischen Stamms (do str. 566). Von Königen aus dem Jagellonischen Stamm i t. d. Na str. 750 kończą się monety polskie" (Estreicher).
800.–
Sprzedano za: 1.000.–
584.
KOŹMIŃSKI Jerzy – Sapientissimo Regi Gravissimo Senatui Inclytis Provinciarum Nunciis una omnibus Serenissimis Reipublicae Ordinibus, cum primum sacrae aedis lapidem, ob felicem Comitiorum successum dedicarent, Gratulatur Bibliothecae publicae, suorumque collegarum nomine, Georgius Koźmiński. Anno saeculorum Regis Christi MDCCXII die omnium toto in anno Poloniae faustissima Tertia Maii. B. m. 1792. 4, s. 28. brosz.
E. 20, 196. Zaplamienia i niewielkie ubytki skrajnych kart, rozprasowane załamania narożników.
360.–
585.
[KRASICKI Ignacy] – Bayki y przypowieści na cztery części podzielone. W Warszawie 1779. Nakładem y Drukiem Michała Grölla. 8, s. [8], 117, [7]. opr. kart. z epoki.
E. 20, 220. Okł. lekko otarte, niewielki ubytek szyldzika, zabrązowienia tylnej wyklejki, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Nieszpecąca piecz. własn. Pierwsze (i jedyne osiemnastowieczne) wydanie "Bajek i przypowieści" Krasickiego. Na początku przywilej króla Stanisława Augusta dla Grölla na druk prac Krasickiego na lat 20. Na ostatniej stronie umieszczono całostronicowy tekst "Michał Gröll do Przedrukiwaczow Lwowskich: Siodme Przykazanie. Nie kradniy [...]. Kto kradł, niech więcey nie kradnie". Rzadkie.
4.000.–
Sprzedano za: 17.000.–
586.
PRUSZCZ Piotr Hiacynt – Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [...] Krotko Opisane, Powtornie zaś z pilnością przeyźrzane, y do druku z additamentem nowych Kościołow y Relikwii S. Podane [...]. W Krakowie 1745. W Drukarni Akademickiey. 4, s. [8], 226. opr. psk. złoc. z epoki.
E. 25, 331. Stan bardzo dobry. Miejscami stare podkreślenia w tekście. Piecz własn. "L. Załuski". Na grzbiecie papierowy szyldzik z odręcznym tytułem oraz złoc. rozetki i monogram "S.W.". Na odwrocie karty tyt. miedzioryt z wizerunkiem ukoronowanej Matki Boskiej na tle kościołów, pomiędzy którymi widoczny herb miasta. Od str. 184 "Abrys [...] Kollegiaty S. Anny" Andrzeja Buchowskiego z 1744. Wyd. III pierwszego "przewodnika" po kościołach krakowskich. Autorstwo Pruszcza kwestionowane.
1.800.–
Sprzedano za: 7.000.–
587.
RUBCZYŃSKI Marcin – Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie albo Rekollekcye osobom zakonnym służące w których obowiązki życia zakonnego, do uwagi y powinnego zachowania podaią się. Na dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczynskiego S.T.D., Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitanskiego D. O. W Berdyczowie 1768. W Drukarni Karmelu w Fortecy Nayświętszey Maryi Panny. 4, s. [12], 334, [1], L, [3]. opr. późn. psk., obcięcie barwione.
E. 26, 436. Okł. nieco otarte, podklejone marginesy karty tyt. i ostatniej karty, niewielki ślad zawilgocenia, drobne zaplamienia. "Dzieło religijne zawierające przede wszystkim rekolekcyjne medytacje i ćwiczenia duchowne dla zakonników, a także tercjarzy karmelitańskich [...]. Dzieło napisane częściowo w formie dialogu między Bogiem a zakonnikiem stanowi wyjątkową pozycję w literaturze ascetycznej" (PSB). Wyd. II (po raz pierwszy ukazało się w 1762).
980.–
Sprzedano za: 1.030.–
588.
WOJSZNAROWICZ Kazimierz Jan – Orator polityczny materiąm [!] weselnym y pogrzebowym słuzący przez W. X. Kazimirza Iana Woysznarowicza […] wydany. A świeżo przez Authora tegoż w Porządek lepszy odnowiony [...] Adamowi Sieniawskiemu [...] Polityczna Młodości Iego Zabawkę przez Woyciecha Goreckiego [...] przedrukowany i przypisany. [Cz. 1-3]. [Kraków] 1677. folio. [4], 208, 96, 104. razem opr. pergamin z epoki.
E. 33, 230. Okł. nieco zaplamione, dolne prawe narożniki skrajnych kart z niewielkimi ubytkami, skrajne karty nieco zaplamione, miejscami ślady wilgoci, brak ostatniej strony tekstu i pięciu kart regestru na końcu, poza tym stan dobry. Stare wpisy własn. Tytuł w drzeworytniczej bordiurze, na odwrocie karty tyt. drzeworyt herbowy Sieniawskich. Zbiór mów okolicznościowych - weselnych i pogrzebowych. Na wstępie części pierwszej – weselnej "Mowa do do Iasnie Wielmożnego Jego mosci Pana Starosty Rohatyńskiego", części drugiej i trzeciej – pogrzebowych "Mowa na pogrzeb Najjaśniejszego Zygmunta Kazimierza Krolewica Polskiego y Szwedzkiego", "Pierwsza Mowa na Pogrzeb Najjasniejszej Cecyliey Renaty Krolowey Polskiej y Szwedzkiey, Najjaśniejszego Władysława IV króla Polskiego y Szwedzkiego Małzonki".
K. J. Woysznarowicz (Wojsznarowicz) - (ok. 1620-1677/1680) – doktor teologii i obojga praw, sekretarz królewski, regent kancelarii wielkiej litewskiej, duchowny, proboszcz ejsmontowski, pochodzący z litewskiej rodziny szlacheckiej, osiadłej w okolicach Oszmiany. Autor wielu dzieł - kazań, panegiryków, mów okolicznościowych.
1.800.–
Sprzedano za: 2.800.–