Czasopisma

589.
DZIENNIK Wileński. Wilno. Red. K. Kontrym. Druk. A. Marcinkowskiego. 16d. opr. psk. z epoki.
T. 3, IX-XII: 1822. s. [10], 483, tabl. rozkł. 1.
Czas. BJ 2, 208. Grzbiet naddarty, opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Zapiski własn. na przedniej wyklejce i karcie tyt. Na str. 418-420 pierwodruk wiersza "Panicz i dziewczyna" Edwarda Odyńca, do którego w późniejszym czasie Mickiewicz dopisał dwie zwrotki. Ponadto tom zaw. m.in.: Obraz państwa otomańskiego, Dziennik podróży do Francyi i bytności w Paryżu Piotra Wielkiego, Opisanie narodu kałmyckiego, Nowe postanowienie do sprawowania rządów Syberyi, O czasie i zegarach, Nowe odkrycia zoologiczne w Syberyi, Wiśniowemu drzewu nadać kolor mahoniowy, Sposób, żeby kury niosły wielkie jaja.

 .
360.–
Sprzedano za: 750.–
590.
DWUTYGODNIK Medycyny Publicznej. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony: 1) Sprawom zawodu lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; 2) Higijenie publicznej i prywatnej; i 3) Medycynie sądowej. Kraków. Red. K. Grabowski, S. Janikowski, F. Cassina, L. Feigel. 4. opr. ppł. z epoki.
R. 2: 1878. s. X, [2], 396.
Papier nieco pożółkły, drobne zaplamienia. Brak wymienionego na stronie tyt. drzeworytu. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie (uszkodzona). Na początku zbiorcza karta tyt. i spis zawartości rocznika. Pismo wychodziło w l. 1877-1880 (ostatni rocznik jako "Dwutygodnik Medycyny Publicznej i Praktycznej"). Do nr. 6 dodano "Sprawozdanie ze Zgromadzenia walnego Tow. Lekarzy Galicyjskich", s. 11. Ten rocznik zaw. m.in.: Nowsze poglądy i doświadczenia pod względem zaopatrywania miast w wodę do picia i do innych użytków, Złamanie kości nosa; szczękościsk i tężec; śmierć; Uwagi nad zamierzonem przekształceniem wychodków szpitala powszechnego lwowskiego, Otrucie gałką muszkatołową, Otrucie nikotynem, Ukąszenie palca, Podpalenie popełnione w obłędzie, O przeglądzie sanitarnym miasta, Badania wody do picia w celach higijenicznych, Przepisy porządku ulicznego mające styczność z wykonywaniem budowli, Popęd płciowy przewrotny, przegląd piśmiennictwa, dane statystyczne.
240.–
Sprzedano za: 420.–
591.
DZIENNIK Zdrowia dla Wszystkich Stanów. Warszawa. Wyd. Leopold Lafontaine. 16d. brosz. wt.
Nr 8: II 1802. s. [128]-255, [1].
Czas. BJ 2, 218. Otarcia skrajnych kart, zaplamienia. Podpis własn. Pismo ukazywało się w l. 1801-1802 (wyszło łącznie 12 numerów) i było jednym z pierwszych polskich czasopism medycznych. Ten numer zaw. m.in.: Ogulna dyetetyka przyzwoita porze zimowey, O Brzemienności, O Chorobach dzieci i Fizycznym ich wychowaniu, O Dyecie dla chorych, O Zapaleniach i Febrach, O Śrzodkach ułatwienia naturalnego odchodu.
240.–
Sprzedano za: 380.–
592.
FALANGA. Pismo narodowe. Warszawa. Red. J. Jezierski. folio.
R. 1, nr 10: 15 IX 1936. s. 4.
Czas. BJ 3, 71. Ślady złożenia, stan dobry. Pismo ukazywało się w l. 1936-1938. Ten numer zaw. m.in.: Polska w walce z komuną, Walka o godziwą Polskę, Czem jest chrzest dla żyda. Na końcowej stronie hasło: "Proletarjusze polscy - nie łączcie się z żydami".
80.–
Sprzedano za: 200.–
GŁOS Górnośląski. Czasopismo polityczne, społeczne i gospodarcze. Bytom. 8. numery luzem.
Czas. BJ 3, 210 (tylko jeden numer). W nagłówku obu numerów nadruk "Ściśle poufne!". Proniemiecka górnośląska gazetka plebiscytowa wydawana przez Niemców, kierowana do ludności polskiej. Głosząc idee separatystyczne miała na celu dezorientację czytelników skłaniających się ku polskiej opcji. Nieczęste.
593.
Nr 1: 29 XII 1920. s. [4].
Niewielkie zaplamienie ostatniej karty.
120.–
Sprzedano za: 120.–
594.
Nr 7: 13 II 1921. s. 6.
Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 120.–
595.
GONIEC Krakowski. Dziennik polityczny, historyczny i literacki. Kraków. [Wyd. i red. K. Majeranowski]. 8.
Nr 173 (środa): 15 XII 1830. s. [1411]-1418.
Czas. BJ 3, 292. Stan dobry. Zaw. m.in. doniesienia dot. toczącego się powstania listopadowego oraz "Pieśń (na dawną nutę Dąbrowskiego)"
"Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyiemy -
Co nam obca moc wydarła - mocą odbierzemy.
Co wszczęła Rozpacz - to dokona Męztwo.
Marsz, marsz, Chłopicki! - Bóg nam da zwycię[s]two!".
Autorem słów "Marsza Chłopickiego", jak nazwano tę pieśń, był Stefan Witwicki, tu ukryty pod krypt. "S.W.", powstała "w oswobodzoney Warszawie, d. 4 grud. 1830".
120.–
596.
GONIEC Krakowski. Kraków. Wyd. "Goniec Krakowski". folio.
R. 3, nr 55: 7 III 1941. s. 6.
Stan dobry. Notatki na marginesie. Numer wydawanego przez władze okupacyjne dziennika zawierający na s. 5 rozporządzenie o utworzeniu getta w Krakowie: "Zarządzenie. Przedmiot: Utworzenie dzielnicy mieszkaniowej dla żydów w Krakowie. Ze względów zdrowotnych i policyjnych konieczne jest umieszczenie ludności żydowskiej miasta Krakowa w osobnej dzielnicy [...]. Zarządzam wobec tego: [...] Zakazuje się bez wyjątku żydom mieszkać poza żydowską dzielnicą mieszkaniową [...]. Ludność nieżydowska, mieszkająca w obrębie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, winna [...] przenieść swoje miejsce zamieszkania do dzielnicy Kazimierz [...]. Ludności nieżydowskiej zabrania się udzielać żydom pomieszczenia [...]. Przekroczenie tego zakazu pociąga za sobą konfiskatę mieszkania [...]. Kraków 3 III 1941. [Podp.] Szef Okręgu Krakowskiego Dr. Wächter, Gubernator". W dolnej części strony plan getta.
Krakowskie getto powstało 3 III 1941 decyzją gubernatora dystryktu. Na niewielkiej przestrzeni przebywało początkowo kilkanaście tysięcy, później aż 20 tysięcy Żydów. Stopniowo władze niemieckie zaostrzały przepisy regulujące życie w getcie; za jego nielegalne opuszczenie groziła kara śmierci, przeprowadzono kilka akcji wysiedleńczych przewożąc tysiące Żydów do obozów zagłady. Getto zlikwidowano w III 1943 deportując jego mieszkańców do Auschwitz i obozu w Płaszowie.
360.–
Sprzedano za: 550.–
JAZZ. Miesięcznik ilustrowany. Gdańsk. Klub Prac. Kultury przy Zarz. Okręgu ZZPK, Rada Okręgowa ZSP. Red. J. Balcerak. folio, s. 8. numery luzem.
Czas. BJ 4, 178. Numery z pierwszego okresu ukazywania się pierwszego po wojnie polskiego pisma poświęconego jazzowi. Miesięcznik zaczął wychodzić w II 1956 na fali odwilży zapowiadającej wydarzenia Października '56, początkowo w Gdańsku i w dużym formacie. Później redakcja przeniosła się do Warszawy, format zmniejszono, opiekę nad pismem przejęło Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Numery 1-18 ukazały się w formacie folio, od 20 numeru zmniejszono format o połowę, numer 19 wydano w formacie pośrednim. Pierwsze numery pierwszego polskiego pisma poświęconego muzyce jazzowej. "Jazz" ukazywał się od 1956 do końca 1983, początkowo w Gdańsku, później w Warszawie. "W pierwszych latach istnienia pismo zajmowało się przede wszystkim popularyzacją muzyki jazzowej w Polsce. Obok kroniki wydarzeń oraz wieści ze świata, można w nim było znaleźć wywiady z polskimi i zagranicznymi artystami, relacje z imprez jazzowych w kraju i na świecie, recenzje płyt, prezentacje solistów i zespołów, eseje, polemiki a także nuty. Część publikacji stanowiły przekłady i opracowania artykułów z prasy zachodniej" (Wikipedia). Pierwszy numer ukazał się w II 1956 jako "Wydanie specjalne Klubu Pracowników Kultury". Od numeru październikowego 1956 ukazywało się w cyklu miesięcznym z podtyt. "Miesięcznik ilustrowany". Na uwagę zasługują pojawiające się od nr. 5. pojedyncze rysunki, później paski komiksowe nestora polskich twórców komiksów Janusza Christy (drugi rocznik "Jazzu" zaw. m.in. ośmioodcinkowy cykl "Nowy Orlean. Opowieść o Armstrongu"). Na łamach wczesnych roczników "Jazzu" swoje rysunki publikowali m.in.: Andrzej Krajewski, Karol Ferster, Feliks Topolski, Jacek Fedorowicz, Wiesław Dymny, Jerzy Skarżyński, Zdzisław Jurkiewicz.
597.
R. 1, nr 3: IX 1956.
Poprzeczne załamanie numeru, przetarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Jazz muzyką międzynarodową, Krzysztof [Trzciński] - odkrywca, Pierwszy ogólnopolski przegląd zespołów jazzowych w Sopocie, Ellington.
60.–
Sprzedano za: 130.–
598.
R. 1, nr 6: XII 1956.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: Art Tatum nie żyje!, Perspektywy jazzu (S. Kisielewski), O odnowę naszego życia jazzowego (A. Trzaskowski), Czy zmierzch Armstronga?, Style jazzowe, Cool, rysunki Janusza Christy.
60.–
Sprzedano za: 110.–
599.
R. 2, nr 2 (8): II 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: Mój pogląd na twórczość w muzyce jazzowej (D. Brubeck), Jak powstały pieśni "Negro Spirituals", Jazzowe zainteresowania Pagartu, Puzon i puzoniści, Jazzowe podziemie Paryża, Czy Rock and Roll jest jazzem?, rysunki Janusza Christy.
60.–
Sprzedano za: 100.–
600.
R. 2, nr 3 (9): III 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, przetarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Trudny start (J. Walasek), Zespół "Komedy" na wreszcie opiekuna (K. Trzciński), Pozdrowienia z Melbourne (W. Zabłocki), "Przesyłamy Wam bluesa poświęconego W. Gomułce", Norman Granz - twórca "jazzowego imperium" (R. Waschko), Klarnet i klarneciści, 1. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 100.–
601.
R. 2, nr 5 (11): V 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: Wywiad z "glenn-millerowcami", W sprawie cyklu "Polskie nagrania jazzowe", Wieczór z Helmutem Brandtem, Sax-tenorzyści i barytoniści, 3. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 90.–
602.
R. 2, nr 6 (12): VI 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: I Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Jazzowych, Jazz w kraju Nurmiego, Ella Fitzgerald, Sekcja saksofonów w roli instrumentu, 4. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 100.–
603.
R. 2, nr 8 (14): VIII 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: II Festiwal Muzyki Jazzowej, Od Nowego Orleanu do Sopotu, Komedyści, Willis Conover.
60.–
Sprzedano za: 110.–
604.
R. 2, nr 9 (15): IX 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: Przyszłość muzyki jazzowej, Jan Walasek, Dizzy Gillespie, 6. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 100.–
605.
R. 2, nr 10 (16): X 1957.
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Zaw. m.in.: Jak zostać krytykiem jazzowym?, Jazz i narkotyki, Wibrafon i wibrafoniści, 7. odcinek komiksu Janusza Christy o L. Armstrongu.
60.–
Sprzedano za: 90.–

Jednodniówki

606.
JEDNODNIÓWKA. U mogił czuwa straż! Lwów, 25 VI 1922. Nakł. "Straży Mogił Polskich Bohaterów". Red. A. Medyński. 4, s. 32. brosz.
Otarcia okł., załamania i ubytki narożników pierwszych kart. Stan niemal bardzo dobry. Podpis własn. Dotyczy obrony Lwowa. Ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 120.–
607.
JEDNODNIÓWKA Kowieńska. Wilno 1923. Druk Towarzystwa Wydawniczego "Pogoń". 8, s. 15, [1], tabl. 3. brosz.
Stan dobry. Jednodniówka poświęcona sprawom Litwy Kowieńskiej, której część postulowano przyłączyć do Polski. Zaw. m.in.: Z rozmyślań więźnia kowieńskiego, Sukces Polski na Litwie, Nie ulegniemy przemocy!
100.–
Sprzedano za: 260.–
608.
JEDNODNIÓWKA Rodziny Wojskowej w Kowlu. 50 p.p. Strzelców Kresowych. Kowel, 11 V 1931. Red. F. Liwaczowa. 4, s. 16, tabl. luzem 2. brosz.
Grzbiet pożółkły, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Wspomnienie w dniu święta 50 p.p. Strzel. Kres., Apel Poległych, Cele i zadania Rodziny Wojskowej, Przedszkole a Rodzina Wojskowa, Kowel. Na tablicach powielaczowe karykatury i rys. satyryczne.
100.–
Sprzedano za: 130.–
609.
W ODZYSKANEJ szkole. Jednodniówka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Rybniku wydana z okazji pierwszej rocznicy wznowienia pracy szkolnej po wojnie. 1945-1946. Za komitet red.: Kazimierz Herz. Rybnik, VI 1946. 8, s. 52. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Zarys dziejów Gimnazjum i Liceum Państwowego w Rybniku, Wychowankowie rybnickiego gimnazjum w walce narodu o byt, Nieśmiertelna mowa polska, Codzienne wędrówki młodzieży szkolnej do Rybnika, Samorząd szkolny. Na końcu wykazy osobowe grona pedagogicznego i uczniów poszczególnych klas.
64.–
* * *
610.
JUNAK. Organ tygodniowy Wojew. Komitetów W.F. i P.W. [Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego]. Poznań. Red. M. Grodzki. 4. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 1 (10): 1929. s. 846.
Czas. BJ 4, 192. Niewielkie naddarcia grzbietu, przedarcie okł. jednego numeru, brak nr. 22-23 i 48-49. Na końcu dodano trzy numery z roku 1930 (nr 4, 5, 14). Ukazywało się pierwotnie jako dodatek ilustrowany do "Żołnierza Wielkopolskiego". Zaw. m.in.: W dziesiątą rocznicę zajęcia Ławicy (wspomnienia lotnika), Zimowa zaprawa lekkoatletyczna, Czy militaryzacja sportu?, Skok wzwyż, Z Legjonów do Magdeburga (K. Sosnkowski), Po zawodach w Zakopanem, Sport a pacyfizm, Jak będzie wyglądał jednolity mundur dla członka P.W., Związek Strzelecki najliczniejszą armją rezerwową, O kult morza, O propagandę turystyki, Jeździectwo, Strzelectwo narodowe, Opowiadania o drużynie piechoty dla członków P.W., Kiedy doczekamy się trenerów Polaków?, Gimnastyka dla zdrowia, Wychowanie fizyczne w Policji Państwowej, Na zlot Sokołów, Z okazji Zlotu Harcerskiego, Pchnięcie kulą, Bój 64 pułku piechoty pod Horełym Łuhem, Rower.
280.–
Sprzedano za: 650.–
611.
KALENDARZ L.O.P.P. na rok 1928. Lwów. Komitet Wojewódzki L.O.P.P. 8, s. 96, XXXII. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Miejscami wyraźne zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. L.O.P.P. Okł. brosz. projektu R. Mękickiego (samolot nad dachami Lwowa). Zaw. m.in. adresy władz centralnych i lwowskich, omówienie ciekawszych atrakcji turystycznych Lwowa, historię i statystyki L.O.P.P., dział reklamowy.
120.–
Sprzedano za: 420.–
612.
[KALENDARZ]. POLSKI Czerwony Krzyż. Kalendarz 1941. Londyn. Printed by F. Mildner & Sons. 8, s. [2], 248, tabl. 2. brosz.
Chojnaccy I 1785. Karta tyt. nieco naddarta przy zszywkach, nieznaczny ubytek narożnika ostatnich kart, poza tym stan dobry. Zaw. m.in. kalendarium wydarzeń w 1940, omówienie kampanii wrześniowej, dzieje polskiego lotnictwa i marynarki w II wojnie św.
120.–
Sprzedano za: 170.–
613.
KALENDARZ ścienny Samoobrony Narodu na rok 1939. Polska dla Polaków.
Druk dwustronny na ark. 29,5x21,4 cm. Kalendarz wydany w Poznaniu przez redakcję "Samoobrony Narodu". Poza kalendarium zaw. teksty, np.: "Zbudź się i walcz a przewodnikiem w tej walce niech ci będzie tygodnik antyżydowski 'Samoobrona Narodu'", "Nie powinniśmy już dłużej znosić tego, aby rodacy nasi chodzili bez pracy, byli głodni i obdarci [...], podczas gdy żydzi mają pracę, opływają we wszystko i tuczą się naszą krwawicą [...]". Niewielkie naddarcia marginesów.
80.–
Sprzedano za: 110.–
614.
[KALENDARZ]. KALENDARZYK finansowo-bankowy na rok 1909. Stanisławów. Kaswin i Rohatyn, dom bankowy i kantor wymiany. Druk. E. Weinfelda. 16d, s. 80. brosz.
Nieznaczne załamanie przedniej okł., stan bardzo dobry. Prócz kalendarium zaw. m.in.: Przegląd wszystkich na giełdach austryackich notow. losów, O kuponach premiowych, Wartość kuponów, Podatek od obrotu efektów, Skale stemplowe, Spis losów.
120.–
Sprzedano za: 240.–
615.
[KALENDARZ]. ROCZNIK... Petroków [= Piotrków Tryb.]. Wyd. Antoni Porębski. Druk. F. Bełchatowskiego. 8. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
... na rok przestępny 1872. Rok 2. s. 231, [9], XIII, [7].
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Prócz części kalendarzowej zaw. m.in.: Dom cesarsko-ruski, Dnie galowe dworskie, Świat słoneczny, Witów, Wolbórz, Kozacy na Uralu, Kwestyja kobieca na Zachodzie, Oddziaływanie kultury na zboczenia umysłowe, Wpływ tytuniu na człowieka, Wyjątki z kroniki miasta Piotrkowa.
220.–
Sprzedano za: 400.–
616.
KRAKOVSKI Visti. Ščodennyk, vychodyt kožnogo dny, krim nedil i svat. Krakiv. folio. numer luzem.
R. 2, č. 121 (276): 8 VI 1941. s. 20 + [4].
Poprzeczne załamanie numeru, stan dobry. Ukraińska wersja okupacyjnego dziennika "Krakauer Nachrichten". Numer w znacznej części poświęcony Łemkowszczyźnie, w ilustrowanym czterostronicowym dodatku 32 fotografie tamtych stron i ich mieszkańców.
64.–
Sprzedano za: 240.–
617.
KRAKOWSKI Miesięcznik Artystyczny. Organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa. Kraków. Red. odp. i wyd. Leonard Lepszy. 4. brosz.
[R.1], nr 1-10: 1 II-1 XII 1911. s. 122.
Czas. BJ 4, 281. Grzbiet okł. do n-ru 1 z niewielkimi ubytkami, zaplamienie okł. n-ru 10, poza tym stan bardzo dobry. Do n-ru 1 dołączono 2 dodatki obj. po 3 str. każdy - "Planty zagrożone!", "Konkurs na przebudowę domu przeznaczonego na Filię Banku przemysłowego róg Rynku i ul. Szewskiej w Krakowie". Kompletny rocznik miesięcznika ukazującego się w latach 1911-1914.
180.–
Sprzedano za: 220.–
618.
KRONIKA Gostyńska. Czasopismo regjonalne. Gostyń. Red. W. Stachowski. Wyd. Polskie Towarzystwo Kultury i Sztuki im. A. Fredry (Fredreum). 8. opr. w 3 wol. pł. z epoki.
Seria 1-8: 1928-1937.
Czas. BJ 4, 291. Otarcia okł. wol. 1, stan dobry. Ekslibris, podpis własn. Pierwsze numery ukazywały się nieregularnie jako kolejne, numerowane jednodniówki (od I do X, od 26 XII 1928 do 15 II 1930). Zbiorcza karta tyt. i spis tego tomu znajduje się w ostatnim numerze. W następnych seriach z reguły umieszczano je na początku, choć nie zawsze. Jednodniówki miały objętość od 16 do 32 stron, następne tomy wydawano z paginacją ciągłą (seria 2: 1930-1931, s. 216; seria 3: 1931-1932, s. 193; seria 4: 1932-1933, s. 160; seria 5: 1933, s. 172; seria 6: 1934, s. 188; seria 7: 1935, s. 192, seria 8: 1937, s. 192). Na końcu ostatniej serii dodano wydane w 100 egz. "Przyczynki do dziejów towarzystw gostyńskich" W. Stachowskiego (Gostyń 1937, s. 43). Pismo  ukazywało się do wybuchu II wojny.
420.–
Sprzedano za: 460.–
619.
KRZESANICA. Organ Sekcji Taternickiej Klubu Sportowego "Tatry". Zakopane. [Red. W. Paryski]. 8. brosz.
R. 1, nr 1: III 1933. s. 38.
Czas. BJ 4, 304. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Czasopismo taternickie; ukazały się jedynie dwa numery, oba w 1933.
100.–
Sprzedano za: 380.–
620.
KRZYK. Lwowski tygodnik informacyjny. Lwów. Red. J. Menkes. folio.
R. 4, nr 116: 6 III 1937. s. 4.
Czas. BJ –. Ślad złożenia, naddarcia w grzbiecie. Piecz. Pojedynczy numer lwowskiego pisma żydowskiego. Zaw. m.in.: Nowy Komisarz rządowy Gminy Żyd. i jego Rada przyboczna to odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, O nieodpowiednim towarzystwie pewnej uczenicy [!] gimn. Strzałkowskiej, Jak emer. radca kolejowy wyrabiał wspólnie z krawcową posady, Na dancingu u Plewińskiej kradną.
60.–
Sprzedano za: 202.–
621.
MUZEUM Domowe. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom i literaturze krajowej. Warszawa. Red. F. S. Dmochowski. Druk. M. Chmielewskiego. 8. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1838, t. 1-2. s. 274, [2], tabl. 4; 286, [2], tabl. 5.
Czas. BJ 5, 169. Uszkodzona jedna tablica w t. 1 (z ubytkiem, obcięta przez introligatora), poza tym stan dobry. Zachowane skrajne okł. brosz. Piecz. Pismo ukazywało się w l. 1835-1839 (w niejednolitej formie). Ten rocznik zaw. m.in.: Wspomnienie Zuzanny z Redlów Wilczyńskiej, Myśli o wychowaniu matek i o ulepszeniu rodu ludzkiego za wpływem kobiet, Kraina Kaukazu, Zarysy Syberyi, Salon cesarzowej Józefiny, Publiczne książnice w Carogrodzie, O rytownikach u nas osiadłych, O wielkich epidemiach w Europie, Stare pieniądze i medale, O poezyach pana Kraszewskiego, Miasto i zamek chęciński, Zabytki Druidów, Mniemania i przesądy ludu Litewskiego i Pruskiego.
380.–
Sprzedano za: 1.400.–
622.
MYŚL Karaimska. Rocznik naukowo-społeczny. Wrocław. Red. A. Zajączkowski. 8. brosz.
Seria nowa, t. 1: 1945-1946. s. 144, [3].
Czas. BJ 5, 176. Okł. nieco pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Piecz. Wznowienie tytułu po wojennej przerwie. Zaw. m.in.: O kulturze chazarskiej i jej spadkobiercach, Zamek najeziorny w Trokach, Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej.
80.–
Sprzedano za: 550.–
623.
NA SZLAKU Kresowej. Włochy. Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty. 4. brosz.
Nr 4 (22): V 1945. s. 63, [1].
Kowalik 1628. Otarcia okł. Piecz. Liczne ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 180.–
624.
NASI Przyjaciele. Kraków. Związek Opieki nad Zwierzętami. 8. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
R. 1-2: 1937-1938.
Czas. BJ 5, 213. Stan bardzo dobry. Dwa pierwsze roczniki (z trzech wydanych) pisma poświęconego ochronie zwierząt, adresowanego do młodego czytelnika. R. 1 zawiera zesz. 1-2, r. 2 - zesz. 3-12. Zeszyty obj. 8 stron. Zaw. m.in.: Historia pierwszego psa policyjnego, Jaki jest naprawdę charakter kota, Ropucha, Szkoła latania dla ptaków, O przodkach naszego konia, Kukułka, Las Wolski rajem ptaków, Jak zwierzęta rozmawiają.
240.–
Sprzedano za: 300.–
625.
PAMIĘTNIK Krakowski. Kraków. Red. J. Radwański. Nakł. F. K. Pobudkiewicza. 4. numery luzem.
R. 1, nr 1-6: 3 I-7 II 1866. s. 48.
Czas. BJ 6, 96. Zaplamienia i naddarcia pierwszej strony, ślady kornika na wewnętrznych marginesach, wymaga odczyszczenia. Komplet wydawniczy. Zaw. m.in.: Materjał do historyji sądów kapturowych, Dwór Augusta króla polskiego, Nieznany przyczynek do wiadomości o rodzinie Kopernika, Część bogactw Kościoła P. Maryji w Rynku w roku 1622, Jawornik, Relacyja o wszczętych w Krakowie tumultach die 14 Julij R. 1753 opisana.
360.–
Sprzedano za: 550.–
PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków. Nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego. 8 i 4. brosz.
Czas. BJ 6, 104. Stan dobry. Ilustracje w tekście i na tablicach. "Rocznik ukazujący się w Krakowie w 1876-1920 (38 tomów), jedna z podstawowych publikacji periodycznych w literaturze tatrz. [...]. Oprócz sprawozdań TT [...] w roczniku tym drukowano opisy wspomnieniowe z wycieczek górskich, prace lit., nauk., pop.-nauk. i in., i to z obszaru całych Karpat, a wyjątkowo z Karkonoszy i in. gór, przy czym tematyka tatrz. zwykle przeważała" (WET).
626.
T. 14: 1893. s. [4], LXXXVI, 57.
100.–
Sprzedano za: 100.–
627.
T. 17: 1896. s. [4], 107, tabl. 1.
100.–
Sprzedano za: 120.–
628.
T. 20: 1899. s. [4], 116, tabl. 1.
100.–
Sprzedano za: 130.–
629.
T. 21: 1900. s. [4], 112.
100.–
Sprzedano za: 130.–
630.
T. 32: 1911. s. [4], LXVII, [3], 122, [8], tabl. 6.
Grzbiet z ubytkami, okł. nieco nadkruszone, blok lekko poluźniony, stan ogólny dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
631.
PŁOMYK. Tygodnik dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Red. M. Kotarbiński, S. Machowski. 4. brosz.
R. 20, t. 2, nr 25: 2 III 1936. s. [113]-138, [2].
Poprzeczne załamanie bloku, drobne zaplamienia. Na pierwszej stronie odręczny dopisek (niezgodny z prawdą): "skonfiskowany". Sowiecki numer "Płomyka". Zaw. liczne teksty i fotografie gloryfikujące warunki życia dzieci w ZSRR, przemilczając ofiary sztandarowych budów komunizmu, bezkarność policji politycznej, grupy bezdomnych dzieci, głód. Bohaterką jednego z artykułów była Natalia Sac, organizatorka moskiewskiego teatru dla dzieci. Jak pisze P. Rzewuski: " Artykuł ją zachwalający jest o tyle dramatyczny, iż w niecały rok później padła ofiarą czystek stalinowskich" (artykuł "Wanda Wasilewska i 'Płomyk' komunizmu" na portalu histmag.org). Numer wywołał liczne głosy krytyczne, a redakcja otrzymała listy od oburzonych jawną komunistyczną propagandą czytelników.
60.–
Sprzedano za: 90.–
632.
ROCZNIKI Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk. Warszawa. Druk. Xięży Piarów. opr. psk. z epoki.
T. 11: 1817. 16d, s. [12], 477, [3], tabl. rozkł. 1.
Czas. BJ 7, 166. Okł. nieco otarte. Zaw. m.in.: J. Lernet "Rozprawa o morze", S. Staszic "O Górach Pomorskich", A. Dąbrowski "Uwagi nad sposobem dawania Matematyki w Szkołach publicznych", S. Potocki "Mowa na obchód pogrzebu Józefa Xięcia Poniatowskiego", W. Majewski "Rozprawa o ięzyku Samskrytskim [!]" (z tablicą alfabetu sanskryckiego). Dwa złoc. szyldziki na grzbiecie.
320.–
Sprzedano za: 1.500.–
ROZMAITOŚCI Literackie. Warszawa. Druk. Kommissyi Rządowey Wyznań Rel. i Ośw. Publ. 8. brosz.
Czas. BJ 7, 192. Miejscami zażółcenia papieru, zaplamienie grzbietów, stan dobry i bardzo dobry. Egz. nieobcięte i nierozcięte. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt. i spis treści. Każdy tom opatrzony dwiema datami: jedna wskazuje rocznik wydawnictwa, druga datę wydania. Ukazało się 5 tomów - tu prezentujemy wszystkie.
633.
[...] z roku 1825. T. 1. 1828. s. [12], 384.
Zaw. m.in.: Przedmioty historyi naturalney z Grenlandyi, Kufy z wódką przez 11 miesięcy zostaiące na dnie morza, Rzadkiey ceny zielnik w Peszcie, Odkopywania w Tusculum, Poszukiwania o psie amerykańskim, O domach gry w Paryżu, Kula znaleziona we środku zęba słonia, O ludoiadzie i rybach żarłocznych, Pożar lasów w Ameryce, Koncert P. Szymanowskiey w Paryżu, O przesadzaniu ryb morskich do wody słodkiey, Nowe doświadczenia z parną strzelbą, Towarzystwo dzieci złodzieiów w Paryżu, Opis pogrzebu Staszica.
200.–
Sprzedano za: 200.–
634.
[...] za rok 1826. T. 2. 1828. s. [12], 396, tabl. rozkł. 1.
Ślady wilgoci przy końcu. Zaw. m.in.: Karnawał w Wenecyi, Ludność Wrocławia, Odkrycie nowey komety w znaku byka, Lekarstwo na tasiemce, Raport [...] o dobrowolnem paleniu się wdów w posiadłościach Anglików w Indyach, Medale nowo w woiewództwie krakowskiem znalezione, Parne organy, Nowy sposób postępowania w litografii, Opis statystyczny Mehiku, Szkoła żebraków w Londynie, Uratowanie tonącego żołnierza przez pudla, O komecie, Ludność Żydów w kraiach pruskich.
200.–
Sprzedano za: 200.–
635.
[...] za rok 1826. T. 3. 1828. s. [12], 418.
Stan dobry. Zaw. m.in.: O rozwiązaniu kwadratury koła, O odlatywaniu ptaków, O nieudaniu się wydobycia skarbów z zatoki Vigo, Gwałtowny pożar w mieście Koninie, O zupie rumfordzkiey, Wiadomości o brzegach mało znaiomych wschodniey Afryki, O sztuce robienia widoków w Anglii i Francyi, O napisie na skale w dobrach Balice pod Krakowem, O zwyczaiach między górami Himalaya, O podróży napowietrzney przez P. Robertson.
200.–
Sprzedano za: 200.–
636.
[...] za rok 1827. T. 4. 1828. s. [12], 396.
Stan dobry. Zaw. m.in.: O dziełach przybyłych do publiczney narodowey biblioteki w roku 1826 w Warszawie, O Giraffie, Karty polskie do grania, Ilość okrętów które w roku 1826 zawinęły do Gdańska, Postępy chirurgii, O moście w Londynie pod Tamizą, O złotym piasku w okręgu kopalni Złotouste, Rzut oka na kray dońskich Kozaków, O księgozbiorze Ossolińskiego, O muzyce przy grobach, Kanał kontrabandzistów w Paryżu odkryty.
200.–
Sprzedano za: 200.–
637.
[...] z roku 1827. T. 5. 1828. s. [12], 432.
Załamania tylnej okł. Zaw. m.in.: Opis potworu która urodziła iałówka we wsi Ciżycach, obwodzie kaliskim, Dom handlowy w Odessie pod firmą Wereszczyńskiego, O sposobie oddalania kamieni pęcherzowych bez wyrzynania, O puszczaniu się balonem, O giraffach, Nowy model poiazdu parowego, O drodze pod Tamizą, O szarańczy w kaliskiem, Dziennik pierwszey Kolumba podróży, Otwarcie nowey walcowni we wsi Jabłonicy, Wyszczególnienie powozów na ulicach Paryża, Wymiary pasma gór Himalaia, Nowy sposób lania liter, O wolności druku.
200.–
Sprzedano za: 200.–
638.
SKAMANDER. Miesięcznik [późn. kwartalnik] poetycki. Warszawa. Red. M. Grydzewski. 8. brosz.
T. 6, z. 44-46: II-IV 1926. s. [2], 67-128.
Czas. BJ. 7, 263. Grzbiet z niewielkim ubytkiem i podklejony, okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Okładka Tadeusza Gronowskiego. Zaw. utwory A. Słonimskiego, J. Tuwima, M. Jastruna, K. Wierzyńskiego, W. Broniewskiego, A. Wata, J. Lieberta, W. Sterlinga, L. Podhorskiego, S. Jesienina.
"Skamander" - jedno z najważniejszych pism literackich dwudziestolecia międzywojennego. Ukazywało się nieregularnie od 1920 do wybuchu II wojny. W początkowym okresie redagowane było faktycznie przez głównych członków grupy Skamandra (J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, K. Wierzyński) i prezentowało głównie ich utwory; w późniejszych latach na łamach pisma pojawiały się teksty przedstawicieli bardzo wielu nurtów literackich. Debiutowali tu m.in. J. Przyboś, A. Ważyk, M. Jastrun. Wydano 110 numerów (wiele łączonych) w 62 zeszytach.
100.–
Sprzedano za: 550.–
639.
TYGODNIOWY Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski. New York. [Red. Z. Kosidowski, J. Lechoń, J. Tepa, K. Wierzyński, J. Wittlin]. 4. karty luzem.
R. 2, nr 10-13: 5-26 III 1942. k. 10; 10; 10; 10.
Kowalik 3191. Egz. rozszyte. W narożniku kart niewielkie rdzawe ślady po zszywkach. Maszynopis powiel. Papier jasnozielony. Zaw. m.in. wiersze J. Lechonia i K. Wierzyńskiego, artykuły Z. Kosidowskiego, I. Lorentowicz, Z. Klingslanda, A. Cwojdzińskiego, J. Wittlina.
180.–
Sprzedano za: 320.–
640.
WIEDZA. Tygodnik polityczno-społeczny, popularno-naukowy i literacki. Wilno. Red. D. Rymkiewicz. 8. opr. pł. z epoki.
[R. 2], t. 1. 1908. s. VIII, 832.
Czas. BJ 9, 20. Otarcia okł., blok lekko poluźniony, drobne zaplamienia. Dawne piecz. bibliot., zapiski inwentarzowe. Pismo ukazywało się w l. 1907-1910 (w 1906 wyszedł numer okazowy), każdy rocznik składał się z 2 tomów. "Wiedza" była finansowana przez Centralny Komitet Robotniczy PPS, miała charakter wyraźnie lewicowy, na czele pisma stał D. Rymkiewicz, aktywny działacz socjalistyczny. Na początku tomu zbiorcza karta tytułowa i spis treści. Ten tom zaw. m.in.: Ludwik Krzywicki, Prawo do mowy ojczystej, Własność i praca, Karol Marx, Walka z trustami w Australji, Walka z alkoholizmem, Pomoc prawna związków zawodowych w Wilnie, Przeciwko gwałtom pruskim, Bandytyzm w Łodzi, Bojkot towarów niemieckich, Zjazd kooperatystów w Moskwie, Kwestja rusińska w Galicji, Walka polsko-rusińska a nacjonalizm wszechpolski, Narodowa autonomja żydów, Jak wydawano "Kapitał" Marxa, Kościół a państwo, W sprawie wyższego zakładu naukowego w Wilnie, O sztuce drukarskiej.
280.–
WIZERUNKI i Roztrząsania Naukowe. Wilno. Nakł. J. Zawadzkiego. 16d. brosz.
Czas. BJ 9, 47. Dublety bibliot. (piecz.). Pismo ukazywało się w latach 1834-1843.
641.
Cz. 2: 1851. Podług wydania z 1834, w niczem niezmienionego. s. 118, [1].
Stan dobry. Zaw. m.in.: O sztuce dramatycznej, Zacharjasz Werner oraz recenzję "Marii" A. Malczewskiego.
100.–
Sprzedano za: 180.–
642.
Cz. 10: 1835. s. 195, [1].
Załamania narożników okł. i części kart. Zaw. niemal w całości "Literatura, wymowa i poezya Stanów-Zjednoczonych amerykańskich" oraz "Oelenschlaeger".
100.–
Sprzedano za: 280.–
643.
Cz. 12: 1835. s. 119, [1].
Niewielki ubytek grzbietu. Zaw. m.in.: Poezyja ludu sławiańskiego, Doktor Francia, dyktator Paragwaju.
100.–
Sprzedano za: 160.–