Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia

Roman Dmowski, Jędrzej Giertych

R. Dmowski (1864-1939) - polityk, minister spraw zagranicznych w rządzie W. Witosa, poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu; przeciwnik koncepcji politycznych J. Piłsudskiego. "Jeden z ojców niepodległej Polski" (Wikipedia).
J. Giertych (1903-1992) - polityk, dyplomata i publicysta, działacz Obozu Wielkiej Polski, jeden z przywódców Stronnictwa Narodowego. "W swojej publicystyce, na łamach dziennika 'Głos Narodowy' prezentował poglądy silnie antysemickie i atakował domniemany spisek żydowski i masoński [...]. W PRL informacje na temat Jędrzeja Giertycha podlegały cenzurze. Jego nazwisko znajdowało się na specjalnej liście osób z całkowitym zakazem publikacji" (Wikipedia). Po zakończeniu II wojny pozostał na emigracji.
956.
[DMOWSKI Roman]. Według fotografii z 1938 r.
Druk jednostronny na ark. 24,9x17,5 cm. Reprodukcja zdjęcia Romana Dmowskiego wydana przez A. Gmachowskiego w Częstochowie zapewne w 1939. Pod zdjęciem faksymile podpisu Dmowskiego. Stan bardzo dobry.
957.
DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. III powiększone. Lwów 1907. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [4], XXV, [1], 279. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Trzecia edycja jednego z najważniejszych tekstów Romana Dmowskiego, zwanego "biblią polskiego nacjonalizmu". Zaw. autorskie wstępy do wszystkich trzech wydań i dodany w tym wydaniu artykuł "Podstawy polityki polskiej".
958.
DMOWSKI Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. Warszawa 1925. Księg. Perzyński, Niklewicz i Ska. 8, s. XVI, 631. opr. ppł. z epoki.
Nieznaczne zaplamienia grzbietu, stan dobry. Podpis własn. Wyd. I.
959.
DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. Warszawa 1926. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 8, s. 107. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Uzupełniony przedruk cyklu artykułów "Niektóre zagadnienia polityki angielskiej" z "Gazety Warszawskiej".
960.
DMOWSKI Roman – Przewrót. Warszawa 1934. Spółka Wydawnicza Warszawska M. Niklewicz, J. Załuska i S-ka. 8, s. XII, 494. brosz.
Zaplamienia okł., niewielki ubytek tylnej okł., nieznaczny ślad wilgoci w narożniku pierwszych kart, drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. niemal w całości nierozcięty. Wyd. I. Autor w przedmowie pisze: "Książka ta [...] jest zbiorem pisanych i ogłaszanych serjami w 'Gazecie Warszawskiej' artykułów - o obecnym przewrocie dziejowym, o różnych jego przejawach i o dziedzinach, które ogarnia, o tem wreszcie, co najważniejsza, jak się on odbija na Polsce".
961.
BIELECKI Tadeusz – W szkole Dmowskiego. Wspomnienia i uwagi. Warszawa 1934. Druk. "Społeczna". 16d, s. 19. Odb. z "Myśli Niepodległej".
Skrzypek 2480. Okł. miejscami odbarwiona, wewnątrz stan dobry. "Szkoła polityczna Dmowskiego, jeżeli się tak wyrazić wolno, jest szkołą twardą i surową, nie znosi tandety, nie schlebia [...], żąda nieustannych wysiłków, pracy nad sobą [...], odwagi, wiary w Polskę [...]. W ten tylko wszakże sposób, twardy i surowy, będzie można osiągnąć pełne i trwałe zwycięstwo idei narodowej".
962.
ROMAN Dmowski. Przyczynki, przemówienia. Poznań [ca 1934]. Nakł. "Głosu". 8, s. 142, [2]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. Bibljot. "Głosu", [t.] 2.
Stan dobry. Piecz. własn., ekslibris. Zaw. artykuły dotyczące Romana Dmowskiego oraz (s. 95-142) jego teksty.
963.
JABŁONOWSKI Władysław – Z biegiem lat. (Wspomnienia o Romanie Dmowskim). Częstochowa 1939. A. Gmachowski i S-ka. 8, s. 63. brosz.
Grzbiet i krawędzie nadkruszone, poza tym stan dobry.
W. Jabłonowski (1865-1956) - polityk Narodowej Demokracji pozostający w zażyłej przyjaźni z R. Dmowskim.
964.
PAMIĘCI Romana Dmowskiego. 9 VIII 1864-2 I 1939. Warszawa 1939. Warszawski Dziennik Narodowy. 4, s. 142, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Obszerny materiał wspomnieniowy, głosy prasy, wypowiedzi polityków, liczne fotografie w tekście.
965.
RZYMOWSKI Wincenty – Roman Dmowski: czciciel djabła. Warszawa 1932. Druk. Współczesna. 16d, s. 58. brosz.
Okł. nieco otarte, naddarcia załamania krawędzi okł. Podpis własn. Dotyczy głównie najnowszej pracy Dmowskiego, książki "Świat powojenny i Polska". O W. Rzymowskim: "Ostro też zwalczał rosnącą w siłę po r. 1928 i coraz bardziej autorytarną prawicę nacjonalistyczną, nie szczędząc jej przywódcy Romana Dmowskiego, któremu poświęcił broszurę" tu prezentowaną (PSB). Okładka Wojciecha Jastrzębowskiego.
966.
WASILEWSKI Zygmunt – Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918. Warszawa [przedm. 1919]. E. Wende i Sp. 8, s. IX, [1], 559. opr. późn. ppł.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Praca dedykowana w druku Romanowi Dmowskiemu. Zaw. wspomnienia i refleksje autora z pobytu w głębi Rosji. Fragmenty książki ukazały się uprzednio w Moskwie pt. "Orientacja wewnętrzna". Nieczęste.
Z. Wasilewski (1865-1948) - publicysta i polityk narodowo-demokratyczny, międzywojenny senator z ramienia Stronnictwa Narodowego, redaktor pism prawicowych, współpracownik R. Dmowskiego.
967.
GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. Pelplin 1936. Druk. "Pielgrzyma". 8, s. XV, [1], 638. opr. ppł. z epoki.
Okł. otarte i nieco poluźnione, brak przedniej wyklejki, zaplamiony margines pierwszych dwóch kart, niewielkie załamania kilku kart. Jedna z najważniejszych publikacji współtwórcy ruchu narodowego w Polsce. Książka bezpośrednio po wydrukowaniu została skonfiskowana - część egzemplarzy zdążono rozesłać do księgarń, dzięki czemu ocalały. Po zakończonym procesie wytoczonym autorowi zezwolono na drugi nakład, ale z opuszczeniem fragmentu zatytułowanego "Polska odbudowana" (tu na s. 541-622).
968.
GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. [T. 1]. Pelplin 1937. Druk. "Pielgrzyma". 8, s. [4], XV, [1], 343, [2]. opr. wsp. psk.
Stan dobry. Piecz. własn. i zatarte piecz. Wznowienie części najgłośniejszej książki J. Giertycha. Druk pozostałych rozdziałów został wstrzymany wyrokiem sądowym. Na okł. brosz. był nadruk: "Konfiskata częściowo uchylona".
969.
[GIERTYCH Jędrzej]. Adam Wierny [pseud.] – Na szlakach dziejowych Romana Dmowskiego. Piotrków Tryb. 1939. Nakł. autora. 8, s. 134, [2]. brosz.
Stan dobry. Zaw. rozdziały: U świtu, Ostatni paroksyzm, Dni grozy, dni zwycięstwa, Wielka polska wojna, Na piastowskim szlaku, Nowe czasy.
970.
GIERTYCH Jędrzej – O przyszłość Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Bilans dwudziestolecia. Skutki ostatniej wojny. Stan obecny. Propozycje i wnioski. Londyn 1946. Nakł. autora. 8, s. [2], 21, [1]. brosz.
Stan dobry.
971.
GIERTYCH Jędrzej – Pół wieku polskiej polityki. Uwagi o polityce Dmowskiego i polityce polskiej lat 1919-1939 i 1939-1947. Zachodnie Niemcy, IX 1947. B. w. 8, s. 270. brosz.
Polonica 4286. Niewielkie uszkodzenie grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I.
972.
GIERTYCH Jędrzej – Nacjonalizm chrześcijański. Stuttgart 1948. Dom Książki Pol. 8, s. 79, [1]. brosz., obw. Broszury J. Giertycha, nr 2.
Polonica 4282. Niewielkie zaplamienia przedniej części obw., poza tym stan dobry. Zapiski inwentarzowe.
973.
GIERTYCH Jędrzej – Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego pod red. ... Wyd. nieperiodyczne. Zesz. 1: Rok 1970/71. Londyn 1970. Nakł. J. Giertycha. 8, s. 718, [1]. opr. ppł. [Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego, nr 7].
Zaplamienie grzbietu i strony tyt. Zaw. m.in.: Sprawa pamiętników gen. Rozwadowskiego, Geneza rządów Piłsudskiego, O rzekomych ofiarach w ludziach niemieckiej ludności przesiedlonej z nad Odry i Nysy, Zdobycie Kijowa, Witos o bitwie pod Warszawą, O roli obozu masońskiego w przebiegu dziejów.
974.
GIERTYCH Jędrzej – Tysiąc lat historii polskiego narodu. Wydane z pomocą Fundacji Narodowej im. Zofii i Kazimierza Tarnowskich. T. 1-3. Londyn 1986. Nakł. autora. 8, s. 395; 398, [2]; 216. brosz. [Bibljoteczka Narodowa].
Stan bardzo dobry. Dzieje Polski od najstarszych czasów do zakończenia II wojny św. Z przedmowy: "Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.".
* * *
975.
A.B.C. języka niemieckiego. Podręcznik dla rozmów i słownik do użytku jeńców wojennych. Genève [1943]. Pomoc Jeńcom Wojennym Komitetu Powszechnego YMCA. 16d, s. 64. opr. wsp. pł.
Polonica –. Zaplamienia, załamania kart, podklejenia kart w grzbiecie, ślady eksploatacji. Na przedniej okł. naklejono fragment okł. broszurowej z tytułem książki. Katalog "Polonica zagraniczne" opisuje egz. z adresem wydawniczym w Zurichu (Polonica 19624), tu wymieniono Genewę, dodając jednocześnie we wstępie, że książka ukazuje się ponownie.
976.
ALBUM piętnastolecia [Związku Oficerów Rezerwy R.P.]. Na jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów, Lwów, 26-28 V 1938. Warszawa 1938. Związek Oficerów Rezerwy R.P. 4, s. 417, [7]. opr. oryg. skóra z zach. okł. brosz.
Niewielkie zarysowanie tylnej okł., stan dobry. Zaw. m.in.: Hołd przeszłości, Uczył nas Komendant, Śmierć Komendanta, Krótka historia Związku, Kult dla tradycji, Obóz oficerski w Cetniewie, Czarnca, Pierwsza radiowa próba sprawności, Wystawa Polskiej Prasy Wojskowej, Z pracy i życia Okręgów, Program na przyszłość. Na okładkach brosz. i kartach śródtyt. kompozycje fotomontażowe. Liczne ilustracje w tekście. Na jednej z końcowych kart informacja: "Niniejszy album został całkowicie wykonany w ciągu 6 dni w Zakładach Graficznych J. Dziewulski w Warszawie".
977.
ARCHIWUM Wróblewieckie. Zesz. 1. Z rękopismów wydał W[ładysław] T[arnowski]. Lwów 1869. Nakł. wydawcy. 8, s. VII, [5], 151. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. otarte, ślad zawilgocenia karty tyt. Piecz. Jeden z trzech wydanych zeszytów prezentujących zasoby prywatnego archiwum rodzinnego. Ten zeszyt zaw.: Wspomnienia damy polskiej z XVIII w., Hymn na stuletnią obronę Wiednia przez Kazimierza Ustrzyckiego, Proklamacya Generała Dąbrowskiego, Tomicyanów z roku 1536-1537 ustęp niewydany.
978.
BARTOSZEWICZ Juljan – Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce. Wyd. I. Kraków 1880. Nakł. J. Zenowicza. 8, s. 493, [3]. opr. nieco późn. pł., obcięcie barwione. Dzieła J. Bartoszewicza.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Cerkiew u Polan kijowskich i w ogóle na Rusiach za panowania Rurykowiczów, Wiara na Suzdalu, Metropolja halicka i kijowska, Cerkiew suzdalska i jej losy, Kniaziowie moskiewscy ze starego tworzą nowe chrześcijaństwo, Sądy schizmy moskiewskiej o wypadkach historycznych, Świadectwo o sobie Rusi koronnej, Upadek cerkwi ruskiej; jej nierząd, rozpusta i swawola, Sadkowski. Tolerancyjne nawracanie, Prawodawstwo sejmu wielkiego, Morderstwo dokonane na unji po upadku Polski, Sprawa Szyszackiego, Słów kilka o dzieiejszem prawosławiu.
979.
BASIŃSKI Apolonjusz – Pielgrzymka poznańczyka do państwowości polskiej. Bydgoszcz 1930. Nakł. autora. 16d, s. 58. brosz. Odb. z "Dziennika Bydgoskiego".
Okł. nieco otarte. Obszerny artykuł omawiający wkład Wielkopolski w budowanie struktur Państwa Polskiego dawniej i współcześnie.
980.
BENOIST-MÉCHIN [Jacques] – Niemcy i armia niemiecka 1918-1938. Z upoważnienia autora przełożył i opracował Stefan Skarżyński. T. 1-2. Warszawa [1939]. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 8, s. 333, [2]; 340, [3]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Z materiałów redakcyjnych: "Niezastąpione źródło poznania rodowodów dzisiejszych Niemiec [...] i porywający obraz epoki, jakich niewiele przeżyła ludzkość". Zaw. m.in.: Koniec armii cesarskiej, Prowizoryczna Reichswehra, Epoka zamachów stanu, Reichswehra zawodowa, Narodowy socjalizm podejmuje ofensywę, Unifikacja Rzeszy, Noc długich noży, Reorganizacja S.A., Koniec Lokarna i remilitaryzacja lewego brzegu Renu, Duch armii narodowej.
981.
BIENIASZ Józef – Nasi za Olzą... Opowiadanie. Lwów [1938?]. Druk. Urzędnicza. 8, s. 8. brosz.
Ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Trzy fotografie w tekście.
982.
BIRKENMAJER Ludwik Antoni – Mikołaj Kopernik. Cz.1: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Opracował i zebrał ... Kraków 1900. PAU. 4, s. XIII, [1], 711. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., górna część grzbietu oklejona taśmą, zabrudzenia strony tyt. Ekslibris. Następne tomy nie ukazały się. Zaw. m.in.: Studya hellenistyczne Kopernika, Raptularzyk upsalski, Matematyka Kopernika, Narzędzia astronomiczne i obserwacye Kopernika, Chronologia kompozycyi a spisywanie poszczególnych ksiąg Revolutionum, Nieznany dokument tyczący się pierwszej edycyi Dzieła Kopernika, O niektórych członkach rodziny Koperników, Kopernik o komecie roku 1533, Zapiski treści lekarskiej, Wiadomości o Rhetyku, Przyczynki do wiadomości o losach rękopisów Kopernika, Zapiski uczonych na drukowanych egzemplarzach Dzieła Kopernika, Słowo o wizerunkach Kopernika.
983.
BOCHENEK Jan – Na posterunku. Kartki z dziejów kościoła tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej. Tarnów 1947. Nakładem autora. 8, s. 109, [3]. brosz.
Skrzypek 5233. Stan dobry. Zaw. rozdziały: Wrzesień 1939, Pierwsze zetknięcie, Katedra, Życie kościelne, Działalność dobroczynna, Więzienie, Sprawy narodowościowe, Nacisk, Końcowe dni.
984.
BOCHEŃSKI Zbigniew – Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Z 3 rycinami w tekście i 4 tablicami. Kraków 1930. PAU. 4, s. 21, tabl. 4. brosz. wt. Prace Kom. Antropologji i Prehistorji, nr 3.
Podklejone naddarcie karty tyt., egz. nierozcięty.
985.
BORAWSKA Danuta – Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa. Warszawa 1950. Tow. Miłośników Historii. 8, s. 103, [1]. brosz. Prace Inst. Hist. Uniw. Warsz., [nr] 4.
Grzbiet odbarwiony, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Zaw.: Factum św. Stanisława, Legenda Kadłubka - Żywot św. Tomasza a legenda Kadłubka, Tło epoki, Vita Minor - Legenda Piotrawińska, Powstanie Vita Minor, Translacja - Grób św. Stanisława w katedrze wawelskiej, Czas i charakter translacji, W sprawie genezy kultu św. Stanisława.
986.
BRACTWA miłosierdzia w Krakowie u S. Barbary zaczętego roku Pańskiego 1584 [...] ordynacye ma cześć Panu Bogu i rozmnożenie miłosiernych uczynków. Kraków 1819. Druk. Akademicka. 8, s. [174], tabl. 1, k. 10 [tabele]. brosz.
Otarcia okł., załamania narożników części kart, ślad zawilgocenia tablicy. Na tablicy portret Piotra Skargi w miedziorycie Sebastiana Langera (1772-1841) wg rys. Michała Stachowicza, odbity w Wiedniu.
987.
BREGMAN Aleksander – Czy możemy liczyć na Amerykę? Wrażenia ze Stanów Zjednoczonych. Rzym 1946. Oddz. Kult. i Prasy 2. Korp. 8, s. 103. brosz. Bibliot. Orła Białego.
Polonica 1569. Otarcia i zaplamienia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in.: Daleki zachód przestał być daleki, Chiny - gra o wielką stawkę, Od Roosevelta do Trumana, Komunistyczna piąta kolumna, Czarno-biały kryzys, Blaski i cienie prasy amerykańskiej, Sprawa polska w Ameryce - rola Polonii, Atuty gry sowieckiej.
988.
[BREZA Gustaw] – Notice sur les principales familles de la Pologne. Par G. B. [krypt.]. Dresde 1862. H. Schöpff. 8, s. 36, [12]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz., zatarta piecz. Tabelaryczne zestawienia utytułowanych rodów polskich (Karmazynowa szlachta, Książęta, Hrabiowie, Markizowie) i wykaz ordynacji.
989.
BRUNATNA księga. Podpalenie Reichstagu i terror hitlerowski. Przedm. Lorda Marley'a. Warszawa 1934. Wyd. M. Fruchtmana. 8, s. 345, [4], tabl. 24. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Tłum. z niemieckiego. Kronika ostatnich wydarzeń w Niemczech. "W sprawie tej książki interweniowała ambasada niemiecka. Książkę skonfiskowano, a Fruchtman został aresztowany" (Z. Arct "Dziwne historie książki", Wr. 1969, s. 240).
990.
BUCHARIN N[ikołaj] – Teorja materjalizmu historycznego. Przekład z rosyjskiego. Warszawa 1927. Spółdzielnia Księgarska "Książka". 8, s. VI, [2], 341, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Drobne zaplamienia. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Jedna z najważniejszych prac teoretycznych Bucharina - działacza partii komunistycznego ZSRR i międzynarodowego ruchu robotniczego, uznanego za inicjatora odchylenia prawicowego w partii, w 1938 skazanego w tzw. trzecim procesie moskiewskim na śmierć za udział w antypaństwowej grupie spiskowej. Wyrok wykonano.
991.
BUŁHARYN Jerzy – Rys wojny węgierskiej w latach 1848 i 1849. Paryż 1852. Druk. L. Martinet. 16d, s. [4], 420, mapa rozkł. 1. brosz.
Podklejone papierem niewielkie ubytki przedniej okł. brosz. i grzbietu, niewielkie zaplamienia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. Nieczęste.
J. Bułharyn (1798-1885) - major wojsk polskich, gen. wojsk węgierskich, uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny we Francji, od 1833 na Węgrzech, gdzie podejmował próby zorganizowania legionu polskiego podczas rewolucji 1848.
992.
CAMON Hubert] – Napoleoński system wojny. Z 47 szkicami w tekście. Z francuskiego przetłumaczył Franciszek Lipiński. Warszawa 1926. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 4, s. IX, [1], 120. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Obca dedykacja.
993.
CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. Wyd. III. Lwów 1932. Ossolineum. 4, s. VIII, 202, tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob.
Nieznaczne zatarte złocenia na przedniej okł., otarcia narożników okł., stan dobry. Ślepy tłok własn. na karcie tyt. Oprawa wydawnicza Włodzimierza Dippela z Warszawy (ślepy tłok na tylnej okł.).
994.
CHŁOPICKI Jan – Pamiętnik ... Porucz. 7 Półku Ułanów Wojsk Francuzkich, z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych opowiadań przez jego syna. Z portretem autora. Ozdobiony winjetami Horacego Werneta. Wydany staraniem i kosztem Romualda Podberskiego. Wilno 1849. Druk. J. Zawadzkiego. 4, s. [4], IV, [2], 80, tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Maliszewski 972. Opr. otarta, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami. Tablica z portretem Jana Chłopickiego w litografii A. Klukowskiego wg rys. K. Rypińskiego. Czternaście winiet w tekście. Na odwrocie karty tyt. odręczny podpis wydawcy R. Podberskiego. Rzadkie.
995.
CHMIEL Adam – Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 r. Poprzedza historja "Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa" przez Henryka Pachońskiego. Kraków 1929. Druk. W. L. Anczyca. 4, s. XXI, [1], 87, tabl. 5. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in. statut i spis członków Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa.
996.
CHOŁODECKI Józef Białynia – Księga pamiątkowa oprac. staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864 przez ... Lwów 1904. Nakł. Kom. Obyw. 8, s. 486, [1]. opr. pł. złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Stan dobry. Zaw. liczne wykazy osobowe, m.in. wyższych oficerów i dowódców, "przestępców politycznych" straconych w czasie powstania, duchowieństwa deportowanego nad Bajkał, Polek w powstaniu wraz z danymi biograficznymi oraz spis walk i potyczek.
997.
CYWIŃSKI Bohdan – Rodowody niepokornych. Warszawa 1971. Znak. 16d, s. 519, [1]. brosz. Biblioteka "Więzi", t. 29.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. "Zbiór esejów historyczno-politycznych [...]. Książka przedstawia postacie polskich inteligentów okresu przełomu 19 i 20 wieku, którzy ukształtowali polską myśl polityczną następnych kilkudziesięciu lat. Książka mogła się ukazać dzięki politycznemu zamieszaniu związanemu z okresem przejściowym między rządami Gomułki i Gierka. 'Rodowody' ukształtowały pokolenie kontestatorów lat 70. i 80." (Wikipedia). "'Rodowody niepokornych' trzeba zaliczyć do najlepszych osiągnięć polityczno-historycznych publicystyki ostatnich lat [...]. Czytając 'Rodowody niepokornych' odnosi się wrażenie, że powstały one z potrzeby odnalezienia się w historii samego autora. Jak głęboka była to potrzeba, świadczy owych ponad 500 stron obrazujących genealogię, rodowód inteligenta polskiego, który rozmaicie myślał i pod różne sztandary się zgłaszał, zawsze jednak był nonkonformistą" (M. Skwarnicki w "Tygodniku Powszechnym"). "Jest to książka wolna od potępień, od małostkowych polemik, od pretensji politycznych" (M. Szpakowska w "Twórczości"). Cytaty za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 509).
998.
[CZAPLICKI Władysław] – Czarna księga 1863-1868, przez autora "Powieści o Horożanie" [pseud.]. Kraków 1869. Nakł. S. Gralichowskiego. 8, s. [4], 336, [4]. opr. ppł. z epoki z zach okł. brosz.
Maliszewski 2936. Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Podpis własn. Przy nadrukowanej cenie egzemplarza (2 zł 50 cent.) odręczny dopisek: "oprawa centów 50". Obraz zesłańców polskich na Syberii skreślony przez naocznego świadka oraz prześladowania Polaków na Litwie. Zaw. m.in.: Porjadok etapnyj, Sprawiedliwość moskiewska, Oficer Maczałkin znany pod nazwą "rozbójnika", Drobiazgowe bezprawia i kradzież czynowników, Organizacya złodziei, Jaworówka na Litwie i sławny wyrok Murawiewa, Pierwsze nasze chwile w Syberyi, Zamordowanie Grabowskiego i dwóch żandarmów, Nasi duchowni w Syberyi i popi, Major kozaczy i mordy nad Bajkałem, Wiadomość o Romanie hr. Bnińskim, O uwolnianiu w ogóle i wyjazd do kraju, Pomniki wygasłego plemienia Czudów, Jenisiejem, W Tobolsku, Na parowcu. Jeszcze nieco o naszych rodakach i porównanie monarszych łask, Najświeższe wiadomości o kopalniach złota i mordach nad Amurem.
999.
CZERMAK Wiktor – Przeprawa Czarnieckiego na wyspę Alsen. Lwów 1884. Nakł. autora. 8, s. 53. brosz. Odb. z "Przewodnika Naukowego i Literackiego".
Okł. zabrązowione i nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Na okł. data 1885. Epizod z czasów potopu szwedzkiego i walk sojuszniczych wojsk polskich i duńskich przeciwko armii Karola X Gustawa.
1000.
CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 rycinami i 3 mapami. Lwów 1922. Ossolineum. 8, s. [2], 199, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska, obca dedykacja. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Polska i morze, Oko Korony Polskiej na świat, Zatarg z Gdańskiem, Komisja Karnkowskiego, Sprawy morskie Stefana Batorego, Bandera polska na Bałtyku, Zwycięstwo pod Oliwą, Plany morskie Władysława IV, Zabiegi o utrzymanie floty, Zanik polityki morskiej.
1001.
DĄBCZAŃSKI Antoni – ... i jego pamiętnik. (z portretem). Lwów 1912. Nakł. "Kurjera Lwowskiego". 8, s. 32. brosz. wt.
Stan dobry. "W zbiorach WPani Heleny z Dąbczańskich Budzynowskiej znalazł się, mały niestety, fragment pamiętnika jej ojca śp. Antoniego Dąbczańskiego, który jako urzędnik sądowy przy t. zw. 'Czarnym senacie' we Lwowie, brał udział w śledztwie i procesie Józefa Zaliwskiego i towarzyszy w r. 1834".
1002.
DĘBICKI Ludwik – Trzy pokolenia w Krakowie. Kraków 1896. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 173. brosz.
Maliszewski 2098. Niewielki ubytek grzbietu, okł. lekko zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Dedykowane w druku hrabinie Adamowej Potockiej.
1003.
DOBROWOLSKI Kazimierz – Pierwsze sekty religijne w Polsce. Kraków 1925. Krakowska Spółka Wydawnicza. 8, s. 44. brosz. Odb. z "Reformacji w Polsce".
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte. Podkreślenia ołówkiem. Odręczna dedykacja autora dla F. Bujaka.
1004.
DOBROWOLSKI Kazimierz – Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego. Kraków 1927. Gebethner i Wolff. 8, s. 48. Odb. ze "Studiów staropolskich".
Stan bardzo dobry. Opis biblioteki klasztornej w Szczyrzycu, opis rękopisu, omówienie jego zawartości (zabytki języka staropolskiego, opowiadania cudowne, wiersze łacińskie).
1005.
DU PREL Max – Das Deutsche Generalgouvernement Polen. Ein Überblick über Gebiet, Gestaltung und Geschichte. Mit 12 Karten und 33 Abb. Krakau 1940. Buchverlag Ost. 8, s. 344. opr. oryg. ppł.
Opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Całostronicowe iIustracje w ramach paginacji. Zaw. m.in. opis poszczególnych dystryktów i powiatów.
1006.
DYBCZYŃSKI Tadeusz – Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny. Warszawa 1934. Nakł. Związku Rezerwistów. 8, s. 133, [5], tabl. 1 [portret]. opr. ppł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Na końcu "Chronologiczny wykaz prac piśmienniczych J. Piłsudskiego z zakresu publicystyki i historji".
1007.
DZIEJE Legjonów Polskich i marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. Lwów [po 1918]. Wyd. Albumu Pamiątkowego Legjonów Pol. 4 podł., s. [4], tabl. 59. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarta, stan ogólny dobry. Na każdej tablicy przyklejona reprodukcja jednej fotografii z życia legionowego. Zaw. m.in. portrety dowódców, Oficerowie kawaleryi, Artylerzyści, Saperzy, Tabory, Jeńcy, W okopach, Beliniacy, Karabiny maszynowe, Kuchnia polowa, Pogrzeb legionisty, Brygadyer Piłsudski w Grudzynach, Pochód, Patrol ułanów, W Karpatach, Przy palącym się moście za Lublinem, Postój pod Jastkowem, Przejście przez Bug koło Włodawy, W lasach pińskich, W okopach bessarabskich, W ziemiankach na Wołyniu. Niektóre zdjęcia z nadrukowanym nazwiskiem fotografa (T. Langier, S. Janowski, W. Jeleniewski, Warcholik, Siczek, S. Dzikowski). Karty przedzielone bibułkami przekładkowymi (kilka uszkodzonych).
DZIENNIK Praw [Królestwa Polskiego]. [Warszawa]. opr. psk. z epoki.
Na końcu każdego tomu zbiorczy spis treści. "Dziennik Praw" ukazywał się w l. 1816-1871.
1008.
T. 1. 1815-1816. s. 440, [16].
Otarcia okł., niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., zaplamienia wyklejek, miejscami niewielkie zaplamienia kart. Podpis własn. Na początku tekst równoległy polski i francuski (Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego), później tylko polski. Tom obejmuje nr. 1-7.
1009.
T. 2. 1816. s. 493, [5], tabl. rozkł. 1.
Ubytek szyldzika na grzbiecie, otarcia okł., miejscami zaplamienia, mocne załamania tablicy. Ślady kornika. Tekst postanowień Kongresu wiedeńskiego równoległy polski i francuski, pozostałe teksty tylko po polsku. Tom obejmuje nr. 8-11. Po s. 256 wprawiono kilkanaście czystych kart.
1010.
DZIESIĘCIOLECIE Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Komitet red.: przewodniczący Karol Rudolf, członkowie: Henryk Stypułkowski [i in.]. Warszawa 1929. Koło Oficerów Intendentury. 4, s. XI, [1], 608, tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Futerał podklejony, poza tym stan niemal idealny. Wydano 1.500 egz., ten nr 1.184. Zaw. m.in.: Administracja wojskowa w Polsce, Przedwojenne organizacje wojskowe, Gospodarka w I-ej Brygadzie do maja 1916 roku, Intendentura Komendy Legjonów, Pobory oficerów w Legjonach, Stan taborów w pułkach piechoty Legjonów Polskich, Intendentura w formacjach powstałych poza granicami Polski, Wyżywienie siły zbrojnej w okresie 1918-1928 roku, Umundurowanie siły zbrojnej w okresie 1918-1928 roku, Uposażenie pieniężne, Transporty wojskowe. Na końcu obszerne (s. 535-604) spisy osobowe oficerów i byłych urzędników w służbie intendentury.
1011.
DZIESIĘCIOLECIE wkroczenia Wojsk Polskich na Górny Śląsk z monografją pułków stacjonowanych na Śląsku. 1922-1932. Wyd. pamiątkowe. Katowice 1932. Nakładem firmy "SAP", Śląska Agencja Prasowa. 8, s. 217, [23], tabl. 20. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu, drobne zaplamienia. Praca zbiorowa. Zaw. m.in.: Krótki zarys geograficzny Górnego Śląska, Zarys historyczny Śląska, Zarys etnograficzny Śląska, Powstanie śląskie, Od rewolucji do plebiscytu, Wkroczenie Wojska Polskiego na Śląsk, a także dzieje bojowe dziewięciu pułków śląskich WP. Na końcu bogaty dział ogłoszeniowy.
1012.
FICIŃSKA Maria – 20 lat w Paranie. Warszawa 1938. Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska". 8, s. 119, tabl. 15. opr. ppł. z epoki. Biblioteka Miłośników Książki.
Skrzypek 370. Brak jednej tablicy, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw.: Pierwsze lata, Koloniści (Kolonia Alfonso Penna, Teatr), Drugie dziesięciolecie ("Feiticeiro" - czarownik, Jose), Zakończenie.
1013.
FILAR Alfons – Opowieści tatrzańskich kurierów. Wyd. II. Warszawa 1970. Książka i Wiedza. 16d, s. 324, [4]. brosz., obw.
Krawędzie obw. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora oraz odręczne podpisy trzech z opisywanych kurierów - Stanisława Marusarza, Stanisława Frączystego, Władysława Roja-Gąsienicy. Ilustracje w tekście. Zbiór opowiadań o historii tatrzańskiego szlaku z czasów okupacji hitlerowskiej, przypominający sylwetki zakopiańskich narciarzy i przewodników, którzy podjęli się trudnych i niebezpiecznych zadań kurierów.
1014.
GELLA Jan – Ruski miesiąc. 1/XI-22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie. Z 2 mapami. Lwów [1919]. Komitet Obywateli m. Lwowa. 8, s. [8], 232, tabl. 17, plany 2. opr. oryg. zdob. z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Zaw. wiele materiałów źródłowych (dokumenty, wspomnienia, ilustracje).
1015.
GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedmową Aleksandra Rembowskiego. Warszawa 1903. Konstanty Trepte. 4, s. [8], XV, [1], 192, [2], XXV, [1], tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. zabrudzona, blok nieco nadpęknięty, poza tym wewnątrz stan dobry. Oprawa wydawnicza J. T. Pugeta. Liczne ilustracje w tekście. Na tylnej okładce nadruk "Płótno samodziałowe włościańskie" i sygnatura introligatora. "Opus magnum" wybitnego znawcy przedmiotu. Autor opisał powrót wojsk polskich do kraju w r. 1814, powstanie Komitetu wojskowego, postać i charakter Wielkiego Księcia Konstantego, poszczególne rodzaje wojsk i wchodzące w ich skład jednostki, a także losy pułków w chwili wybuchu powstania listopadowego. Wojsko Polskie liczyło wtedy 27.543 żołnierzy. Książka zawiera mnóstwo ciekawych szczegółów z życia wojska i treść licznych dokumentów z epoki (listów, rozkazów, instrukcji i pamiętników). Na końcu lista imienna oficerów Wojska Polskiego z lat 1817-1830.
B. Gembarzewski (1872-1941) - pułkownik saperów Wojska Polskiego, historyk wojskowości, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie, malarz i rysownik, konsultant Stefana Żeromskiego w trakcie pracy pisarza nad "Popiołami". Opracował kilkadziesiąt tysięcy dokładnych rysunków umundurowania z epoki Księstwa Warszawskiego. Opisał stanowiska pułków polskich w czasie powstania listopadowego. Za niniejszą pracę otrzymał nagrodę Kasy im. Mianowskiego.
1016.
[GLOGER Zygmunt] – Kwestya litewska w prasie polskiej. Warszawa 1905. B. w. 8, s. 112. brosz.
Grzbiet z ubytkami i podklejony, okł. odbarwione i ze śladami zawilgocenia, wewnątrz stan dobry. Ze wstępu: "Zarzuty czynione przez narodowców litewskich prasie polskiej, że jakoby ma niechęć do narodowego ich odrodzenia i poniża godność narodową Litwinów - wywołały potrzebę zebrania w jedną całość wszystkiego co mogło ulegać tym zarzutom i drażnić".
1017.
[GOLDMAN Roman] – Bój Warszawy. 1 Sierpień-2 Październik 1944. [Kraków], VII 1945. [Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj]. 16d, s. 19. brosz.
Chojnacki II 541. Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Broszura wydana konspiracyjnie po zakończeniu działań wojennych. Autor stawia tu m.in. zarzuty PKWN, który jako jedyny "pozostał wobec tragedii Warszawy bierny i nieczuły. Nie tylko że w sposób złośliwy i okrutny dążył do zohydzenia naszej walki, nie tylko nie organizował pomocy Warszawie, ale kiedy część 9 dywizji A.K. [...] maszerowała z rejonu Siedlec na odsiecz stolicy - współdziałał w jej rozbrojeniu przez wojska sowieckie".
1018.
[GOŁASZEWSKI Tadeusz]. Prof. dr hab. Tadeusz Gołaszewski. 65 lat życia i twórczości. Kraków, V 1983. Miejska Biblioteka Publiczna. 4, s. 24. brosz.
Niewielkie odbarwienie przedniej okł., drobne zaplamienia, stan dobry. Blok przewiązany sznurem z pieczęcią lakową (pękniętą). Druk okolicznościowy, wydany w 100 egz., ten nr 36, podpisany przez T. Gołaszewskiego. Zaw. m.in.: Krótka biografia profesora, Twórczość naukowa, Profesor jako dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ, Wspomnienie o "kronikarzu Nowej Huty", Niecodzienne spotkania, Mój profesor, bibliografia publikacji jubilata.
1019.
GRABOWSKI Ambroży – Wspomnienia ... Wydał Stanisław Estreicher. Z illustracyami. T. 1-2. Kraków 1909. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Druk. "Czasu". 16d, s. XLVII, [1], 344, tabl. 13; [4], 417, [1], tabl. 17. razem opr. ppł. z epoki. Biblioteka Krakowska, nr 40-41.
Maliszewski 1109. W t. 2 odcięte górne marginesy kart przedtyt. i tyt., bez szkody dla tekstu. Stan ogólny dobry. Piecz. księgarska. Indeks nazwisk. "Podstawowa książka do wiedzy o Krakowie i dawnych obyczajach na przełomie w. XVIII i XIX" (PSB). Zaw.: t. 1 - Zapiski autobiograficzne, Wspomnienia wypadków historycznych, Z życia bieżącego wspomnienia i anegdoty, Dawne obyczaje krakowskie; t. 2 - Wspomnienia i anegdoty o znajomych i współczesnych, Zapiski o zabytkach miasta Krakowa, Okolice Krakowa, Obyczaje ludu pod Krakowem i w Kentach.
1020.
GRAŻYŃSKI Michał – Testament polityczny Mochnackiego. Londyn 1948. Inst. J. Piłsudskiego, Oddz. w Londynie. 8, s. 20. brosz. Odb. z "Niepodległości".
Okł. mocno nadkruszone i luzem, papier nieco zażółcony, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Wiktora Martina z 15 I 1949.
M. Grażyński (1890-1965) – działacz niepodległościowy, społeczny i harcerski, doktor filozofii i prawa, długoletni wojewoda śląski.
1021.
GRODECKI L. – Tragizm śmierci gen. Sikorskiego. Warszawa 1943. 8, s. 29, [1]. brosz.
Chojnacki I 290. Otarcia okł., pionowe załamanie bloku, zaplamienie pierwszych kart. Druk konspiracyjny wydany wkrótce po śmierci gen. Sikorskiego.
1022.
GRODECKI Paweł – Sokolstwo warszawskie w czasie Wielskiej Wojny. Wspomnienia osobiste. Warszawa 1936. Zakłady Graf. "Drukprasa". 8, s. 16. brosz.
Skrzypek 494. Stan bardzo dobry. Podkreślenia fragmentów tekstu.
1023.
GRODECKI Roman – Początki immunitetu w Polsce. Lwów 1930. Kasa im. Mianowskiego. 4, s. [4], 96. brosz. Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, nr 8.
Zaplamienia okł. Bardzo liczne podkreślenia fragmentów tekstu. Zaw. m.in.: Charakterystyka Polski jako kraju wielkiej własności ziemskiej, Statut łęczycki z r. 1180, Immunitet skarbowy, Immunitet sądowy, Immunitet w dobrach świeckich. Jedno z podstawowych opracowań tematu i lektura obowiązkowa dla przyszłych historyków.
1024.
GRUBE A[ugust] W[ilhelm] – Wieki średnie w obrazach. Życiorysy, charaktery, podania i fakta historyczne według dzieła ... Z dodaniem historyi Sławiańszczyzny oprac. Zuzanna Zajączkowska. Warszawa 1884. Nakł. F. Hösicka. 8, s. VIII, 427, [2]. opr. oryg. pł. zdob. Historyja w Obrazach, t. 2.
Otarcia krawędzi okł., tylna okł. nieco zaplamiona, miejscami zaplamienia wewnątrz. Piecz. Liczne drzeworytowe ilustracje w tekście. W cyklu ukazały się trzy tomy: pierwszy obejmował czasy przedchrześcijańskie i ukazał się w 1883, zaś trzeci dotyczył dziejów nowożytnych i wyszedł w 1886.
1025.
HARLENDER Zdzisław – Na podniebnych szlakach. (Zakochani w maszynach). Wspomnienia z frontu i pierwszej polskiej szkoły pilotów. Warszawa 1935. T. Złotnicki. 8, s. 159, tabl. 3. opr. ppł. z epoki.
Skrzypek 3021. Brak karty przedtyt., stan dobry. Piecz. własn. Wspomnienia lotnika ze służby w podkrakowskich Rakowicach.
1026.
HARTLEB Zygmunt – Szabla polska, jej rozwój historyczno-techniczny. Z 12 tablicami. Lwów-Warszawa-Wilno 1926. Ossolineum. 8, s. 59, [1], tabl. 12. opr. miękka ppł. z okł. brosz. naklejonymi na oprawę.
Stan dobry. Zaw. rozdziały: Bronioznawstwo i konserwacja starej broni, Rodzaje oręża, szabla wschodnia, Stal damasceńska, Rozwój rękojeści, Szabla polska, Koncerz i broń kolna.
1027.
INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI A. (Przykład). Opanowanie małego miasta. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. [Warszawa] 1943. [Kom. Gł. AK], TZWW. 16d, s. 27, [1], tabl. 6. brosz.
Chojnacki I 330. Ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Druk konspiracyjny. Przed kartą tyt. dodano erratę na osobnej karcie.
1028.
INSTRUKCJA do walki z bandytyzmem. Warszawa 1946. Wojsko Polskie, Naczelne Dowództwo, Sztab Generalny, Oddział Operacyjny. 8, s. 21, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i pożółkłe, niewielkie naddarcie przedniej okł. Piecz. Na przedniej okł. nadruk "Do użytku służbowego. Przechowywać w warunkach tajnych dokumentów". Z początkowego rozdziału: "Za najważniejszy cel w walce z bandytyzmem należy uważać wykrywanie i niszczenie sztabów oraz kierowników band wraz z ich bazami broni i materiałów". Za bandytów uznano "wrogów ładu i porządku wewnętrznego" i "obce agentury pozostające na żołdzie czynników wrogich Rządowi Jedności Narodowej". Pod tekstem nazwisko gen. broni Władysława Korczyca, instrukcję zatwierdzili marszałek Michał Żymierski i gen. brygady Stanisław Radkiewicz. Nieczęste.
1029.
INSTRUKCJA walki wręcz (tymczasowa). [Warszawa] 1946. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 16, s. 117, [6]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł. Instrukcja nr "Piech. - 17/45". Zaw. m.in.: Podstawowe czynności karabinem z bagnetem, Ciosy kolbą, Walka bez bagnetu i łopatą saperską, Walka bagnetem, Walka nieuzbrojonego z uzbrojonym, Postawy do rzutu granatem ręcznym, Zawody.
1030.
JABŁONOWSKI Aleksander – Historya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków 1912. AU. 8, s. XV, [1], 366. opr. nieco późn. ppł.
Stan dobry. Piecz. bibliot. Przedmowa Stanisław Smolka. Obejmuje "cały przestwór południowy wschodniej Europy, rozciągający się od Beskidu i górnego biegu dopływów wiślanych: Sanu, Wieprza i Buga, poprzez górne dorzecze Prypeci u północy, a całkowite nawet, bo sięgające morza Czarnego, dorzecza Dniestru i Bohu na południu, dalej poprzez średni i dolny bieg Dniepru, aż ku wododziałowi z Dońcem" (z pierwszego rozdziału książki).
1031.
JACYNA Jan – Wiosna (1918-1926). Warszawa 1931. Druk. D.O.K. 8, s. 214, [1]. brosz.
Skrzypek 3121. Otarcia okł., naddarcia i załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Wspomnienia gen. Jacyny, od 1921 generalnego adiutanta naczelnika państwa, autora kilku pamiętników. Prezentowany tutaj ukazał się pośmiertnie.
1032.
JAMPOLSKI Jerzy M. – Wspomnienia z czasów okupacji austrjackiej w Królestwie Kongresowem. Kraków 1924. Krakowska Spółka Wydawnicza. 8, s. 44. brosz. Odb. z "Czasu".
Maliszewski 4084. Okł. odbarwione, grzbiet z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty.
1033.
JAROCHOWSKI Kazimierz – Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Epizod kampanii roku 1704. Wyd. II. Poznań 1879. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. [2], 93. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Otarcia okł., papier pożółkły, drobne zaplamienia. Liczne piecz. na stronie przedtyt.

Judaika

1034.
[BRIMANN Aron Israel] – Zwierciadło żydowskie czyli 100 praw żydowskich odnoszących się do chrześcijan, wyjętych z Świętej księgi żydowskiej Szulchan aruch. Wydał Dr. Justus [pseud.]. Spolszczył Bolesław Staszkiewicz. Cieszyn 1925. Nakł. "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra". 8, s. 79, [1], III. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia, podklejenia kart w grzbiecie (także ślady po taśmie). Publikacja antysemicka: "Żydowska akuszerka nie tylko może, ale też ma obowiązek pomagać w sobotę żydówce przy porodzie [...]. Przeciwnie, 'nie wolno jej pomagać w sobotę przy porodzie akumki (chrześcijanki) [...]'. Chrześcijańska bowiem niewiasta jest tylko zwierzęciem, a 'zwierzętom w sobotę pomagać przy porodzie jest zakazane'".
1035.
CHOŁONIEWSKI Antoni – W sprawie żydowskiej. Trzy listy polemiczne. Kraków 1914. Nakł. Organizacyi Jedności Narodowej we Lwowie. 8, s. 91. opr. późn. pł. Wydawnictwa polityczne Org. Jedności Narodowej, nr 4.
Stan bardzo dobry. Ze wstępu: "Od jesieni r. 1912, od pamiętnego wyboru posła z miasta Warszawy, trwa w Królestwie Polskiem tak zw. bojkot żydów. Postawienie i przeforsowanie przez żydów warszawskich kandydata, którego sobie nie życzyło społeczeństwo i którego wprowadzenie na  widownię miało wogóle cechy prowokacyi, przelało czarę".
1036.
CZERNIAKÓW Adam – Silniki wybuchowe. Książka polecana przez Komisję Podręcznikową dla Szkół Zawodowych przy Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego do użytku w szkołach rzemieślniczych. Warszawa 1919. E. Wende i S-ka. 8, s. XII, 127. brosz.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Publikacja interesująca ze względu na osobę autora. Adam Czerniaków (1880-1942) był inżynierem, działaczem gospodarczym i oświatowym. W latach międzywojennych był m.in. komisarycznym prezesem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, w czasie okupacji piastował funkcję prezesa warszawskiego Judenratu. "Po zamknięciu w listopadzie 1940 warszawskiego getta, Czerniaków współorganizował opór cywilny oraz opiekę społeczną, wspomagał tworzenie podziemnego archiwum getta, utrzymywał kontakty z działaczami konspiracji, przeciwstawiał się jednak dążeniom do zbrojnego wystąpienia [...]. W gabinecie Czerniakowa w siedzibie Gminy Żydowskiej przez cały czas okupacji wisiał portret Józefa Piłsudskiego [...]. Od 6 września 1939 codziennie aż do śmierci tworzył osobisty dziennik, zawierający informacje o problemach getta, poleceniach otrzymanych od okupanta, rozmowach, spotkaniach, własnych przeżyciach. Pisany po polsku, został opublikowany po raz pierwszy [w formie książkowej] w Polsce w 1983 [...]. 22 lipca 1942, w dniu rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej, odmówił kierującemu akcją SS-Sturmbannführerowi Hermannowi Höflemu podpisania obwieszczenia o przymusowym wysiedleniu Żydów z Warszawy (w rzeczywistości deportacji do obozu zagłady w Treblince). Następnego dnia, 23 lipca, ok. godz. 18.00 popełnił samobójstwo zażywając cyjanek potasu w swoim gabinecie znajdującym się na I piętrze gmachu Gminy Żydowskiej" (Wikipedia).
1037.
[GLUZIŃSKI Tadeusz]. Zbigniew Krasnowski [pseud.] – Die jüdische Weltpolitik. Aus dem Polnischen übersetzt von A. Oletzki. Erfurt 1937. U. Bodung-Verlag. 8, s. 149, [4]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, ślad zawilgocenia w narożniku kart. Niemiecki przekład "Światowej polityki żydowskiej" wydanej w 1934. W przedmowie (w polskiej edycji) czytamy: "Zgodnie z zamiarem autora, książka niniejsza stanowi zbiór dokumentów, którymi sami żydzi świadczą o istocie i metodach światowej polityki żydowskiej". Publikacja antysemicka. Dołączono rozkładaną tablicę: "Zur Entstehungsgeschichte der sog. 'Protokolle der Weisen von Zion'".
1038.
GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. Łódź 1924. T-wo "Rozwój". 16d, s. [2], IV, 62, [2]. brosz. Bibljot. Polityczno-Społeczna Żydoznawcza, nr 8.
Okł. nieco otarte, tylna okł. z ubytkiem narożnika, wewnątrz stan dobry. Tytuł okł.: "Migracja żydów w Polsce".
1039.
GRABOWSKI Ignacy – Niewdzięczni goście. W sprawie żydowskiej. Warszawa 1912. Druk P. Laskauera. 16d, s. 50. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet pożółkły, z niewielkimi ubytkami i podklejony, ostatnia karta lekko uszkodzona. Piecz. Na przedniej okł. (wewnątrz) wklejono prasowe zdjęcie autora. Podkreślenia i zapiski ołówkiem. Końcowe akapity: "Patrzcie! oto proroctwa romantyków się spełniły. Mesjasz-Mojżesz przyszedł już na ziemię polską i gospodaruje. Tylko ów raj przyobiecany czujemy jako piekło. I wstyd, straszliwy wstyd! Tak jak stróże nasi na Nalewkach pilnują mienia żydowskiego, tak samo redaktorzy, dziennikarze i literaci pism polskich często wprost przez 'świętą prostotę' propagują sprawę żydowską, w myśl urągliwej obelgi Stołypina: 'bezmozgłyje polaki'".
1040.
JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? Warszawa 1918. Druk. Społeczna. 16d, s. 20. brosz. Biblioteczka Żydoznawcza.
Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry. Piecz. Publikacja antysemicka.
1041.
JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Neofici polscy. Materyały historyczne. Warszawa 1904. Druk P. Laskauera i S-ki. 8, s. 289, [1], XX. opr. pł. z epoki.
Otarcia okł., papier lekko pożółkły, stan ogólny dobry. Podpis własn. artysty rzeźbiarza Konstantego Laszczki. Praca dotyczy rodzin pochodzenia żydowskiego, które przyjęły wiarę rzymskokatolicką od XVI w. Na końcu indeks nazwisk.
1042.
MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Tłum. z ang. A. Szottowa. [Cz. 1-2]. Poznań 1922-1923. Księg. Społeczna. 8, s. 228; [4], 251, [1]. opr. ppł. z epoki.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Publikacja antysemicka. Cz. 2 z podtyt. "Działalność Żydów w Stanach Zjednoczonych. Żydzi a Polska". Przedruk z serji artykułów, drukowanych w "The Dearborn Independent od maja do październ. 1920 r.".
1043.
MÜLLER Eugeniusz – Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia. Kraków 1906. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 8, s. 84, tabl. 2. brosz. Bibliot. Krakowska, nr 35.
Przednia okł. lekko zaplamiona i nadkruszona, stan dobry. Na okł. data 1907.
1044.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Wyd. II uzup. Warszawa 1920. Nakł. autora. 8, s. XII, 198. opr. ppł. z epoki.
Ślady kornika w grzbiecie, miejscami zaplamienia, poza tym stan dobry. Publikacja antysemicka. Zaw. rozdziały: Talmud i jego wyznawcy, Kodeks kamorry żydowskiej zawarty w Talmudzie, Obyczaje żydowskie, Haggada, Więź antropologiczna żydowska.
1045.
NIEMOJEWSKI Andrzej – Prawo żydowskie o gojach. Warszawa 1918. Nakł. autora. 16d, s. 16. brosz.
Okł. przetarte w grzbiecie, niewielkie załamania narożników. Tytuły niektórych paragrafów: Niewolno powiedzieć gojowi, że kupił u żyda za drogo, Żyd może udawać, że nie jest żydem, Oszukańcze zwracanie długu, Donosiciela żydowskiego wolno zamordować, Goja wolno okraść, byle nie zmiarkował, Fałszowanie pieniędzy, Żyd może zabić goja bezkarnie, Sędzia żydowski ma brać stronę żyda przeciw gojowi, Oszukiwanie władz.
1046.
ORZESZKOWA E[liza] – Silny Samson. Warszawa 1905. E. Wende i Spółka. 16d, s. 53. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Nowela, w której autorka rozprawia się ze stereotypem Żyda.
1047.
PUGEL Theodor – Antisemitismus der Welt in Wort und Bild. Der Weltstreit um die Judenfrage. Hrsg. von ... Mitarbeiter: Robert Körber, Benno Imendörffer, Erich Führer. Dresden 1936. Verlag M. O. Groch. 4, s. [8], 326, tabl. 26. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Dzieje antysemityzmu od starożytności do współczesności.
1048.
REICH Leon – Żydowska delegacja pokojowa w Paryżu. Lwów 1922. Nakł. Księg. "Beth-Izrael". 8, s. VII, [5], 96. opr. bibliot. ppł.
Opr. otarta, zaplamienia wewnątrz. Piecz. bibliot. Ze wstępu: " [...] z końcem roku 1918/19, konferencją pokojową w Paryżu, słusznie nazwać można okresem 'wiosny gnębionych narodowości'. W akcji około zdobycia praw narodowościowych lwia część pracy, ale też i lwi udział zasługi, przypada reprezentantom narodowości żydowskiej.".
1049.
TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. Warszawa 1936. Druk. Braci Albertynów. 8, s. [2], 184, [1]. brosz.
Okł. nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Publikacja antysemicka.
* * *
1050.
KALINKA [Walerian] – Męczeństwo ś. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu. (Rzecz czytana na posiedzeniu publicznem Akademii Umiejętności [...]). Kraków 1879. Nakł. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. 72, tabl. 1. brosz.
Przednia okł. lekko zaplamiona, stan dobry. Na tablicy podobizna pieczęci majestatycznej Leszka Czarnego.
1051.
KALINOWSKI Franciszek – Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. Paryż 1969. Instytut Literacki. 8, s. 370, [1]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 182.
Stan dobry. Na końcu indeks nazwisk.
1052.
KALINOWSKI Józef – Wspomnienia 1835-1877. Wydał Ryszard Bender. Lublin 1965. Tow. Naukowe KUL. 8, s. XXVII, [1], 158, [2], tabl. 1. brosz. Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła w Polsce, t. 3.
Stan dobry. Wspomnienia z powstania styczniowego J. Kalinowskiego, w zakonie o. Rafała (1835-1907) -  przeora karmelickich klasztorów w Czernej i Wadowicach, oficera armii Imperium Rosyjskiego w stopniu porucznika, powstańca styczniowego, sybiraka, nauczyciela, w 1991 kanonizowanego. Oryginał wspomnień spisywanych w l. 1903-1904 zaginął w Wilnie w czasie II wojny, za podstawę niniejszej publikacji posłużył maszynopisowy odpis sporządzony w końcu lat 30. w celach wydawniczych.
1053.
KAREEV N[ikolai] – Polonica. Sbornik statej po polskim delam (1881-1905). S.-Peterburg 1905. Tipografija M. M. Stasjuleviča. 8, s. IX, [1], 268. opr. wsp. ppł.
Niewielki ubytek narożników ostatnich dwóch kart, strona tyt. nieco zakurzona. Oprawa amatorska. Zbiór tekstów dotyczących spraw polskich autorstwa rosyjskiego historyka, pracującego w l. 1879-1884 jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zaw. m.in.: Nečto o russko-polskich otnošenijach, Novejšaja polskaja istoriografija i perevorot v nej (1886), Moi otnošenija z poljakami, Polskaja nacionalnost v russkoj gosudarstvennosti, Novaja polskaja partija, Pismo k znakomym poljakam.
1054.
KARLIN St. – Dzieciństwo Józefa Piłsudskiego. Warszawa 1935. Wyd. "Kosmos". Zakł. Graf. "Adolf Pański Spadk.", Piotrków. 16d, s. 63, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia na tylnej okł., stan dobry. Piecz. Zachowane obie okł. brosz. z kompozycjami fotomontażowymi.
1055.
KARSKI Jan – Story of a Secret State. Boston [USA] 1944. Houghton Mifflin Company. 16d, s. VI, 391. opr. oryg. pł.
Polonica 6459. Grzbiet lekko uszkodzony, opr. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Ekslibris (z oderwanym dolnym marginesem). Wyd. I. "W 1944 r. na polecenie rządu emigracyjnego w Londynie, po nieudanej próbie nakręcenia filmu poświęconego swojej misji, Karski napisał 'Tajne państwo' (Story of a Secret State). Książka ukazała się w listopadzie 1944 r. w Bostonie i zrobiła w USA furorę. Dopiero z niej Amerykanie dowiedzieli się o walce i cierpieniach Polaków, o roli państwa podziemnego, a także o zagładzie Żydów. Prasa amerykańska oceniła książkę entuzjastycznie. 'Tajne państwo' szybko stało się bestsellerem, a jego sprzedaż sięgnęła 400 tysięcy egzemplarzy" (Wikipedia).
J. Karski (1914-2000) - działacz konspiracyjny, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, po wojnie zamieszkał w USA.
1056.
[KATYŃ]. Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Im Auftrage des auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt, bearb. und hrsg. von der Deutschen Informationsstelle. Berlin 1943. Zentralverlag der NSDAP. 4, s. 331. brosz.
Przednia okł. reperowana, załamania narożników, drobne zaplamienia. Blisko 70 fotografii w tekście. Zaw. m.in. listę 4.143 nazwisk pochowanych w katyńskich lasach żołnierzy polskich zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD. Dołączono trzy wycinki prasowe z powojennej prasy krajowej, w których odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską obarczono wojska niemieckie.
1057.
KISIELEWSKI Stefan – Abecadło Kisiela. Warszawa 1990. Oficyna Wydawnicza. 8, s. 155, [4]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Odręczny podpis autora i data 16. XI. 90 na karcie tyt. Na końcu indeks nazwisk. Z info na tyle okładki: "Kisiel brzmi jak Wawel. I tak samo z kamienia. Od pół wieku nie zmusił go nikt, żeby odstąpił na krok od swoich zasad moralnych i politycznych. Jeden z najwybitniejszych publicystów i najtwardszych charakterów epoki. Po śmierci będzie kanonizowany, jako Prorok. Wszystko co zaczął przepowiadać od roku 1945, sprawdza się w kraju po kolei. W dodatku najdawniejszy przyjaciel, więc powinien go chwalić nieprzerwanie, przy biciu dzwonów. A tę oto książkę ocenić mogę nie wyżej nad kawałek sera szwajcarskiego. Mały. Cytowane postaci opatrzono informacjami nie wiele dłuższymi od zapisów w książce telefonicznej, czasem z dziurami zamiast danych najważniejszych, albo wiadomościami hm... hm... fałszywymi. Ale czyta się to żarłocznie! Z nieprzerwaną uwagą, jak kiedy w dawnych salonach słuchano szeptanych do ucha plotek o gościach wyłącznie najciekawszych. Tak właśnie historii dodaje się podszewkę z fikuśnie szeleszczącego brokatu. Jerzy Waldorff".
1058.
KISIELEWSKI Stefan – Bez cenzury. Paris 1987. Editions Spotkania. 8, s. 277, [9]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Odręczny podpis autora i data 16. XI. 90 na karcie tyt. Zbiór najważniejszych esejów politycznych autora.
1059.
KLESZCZYŃSKI Karol – "Wilki" nad rzeką Senio. Rzym 1945. Księg. Polskiego Czerwonego Krzyża przy 2 Korpusie. 16d, s. 112. opr. wsp. plast. z zach. okł. brosz.
Polonica 6737. Stan dobry. Podpis własn. Prezentowana tu książka "to szkicownik przeżyć autora w akcjach, w których brał życiowy udział - to opisy kreślone na gorąco, zebrane w jedną całość, dające pełny obraz ducha i prostoty żołnierza 2 Korpusu. Książka nie traktuje o wielkiej bitwie, kończącej się sławnym zwycięstwem, obrazuje natomiast nieznane dla ogółu żmudne życie w obronie. Autor przedstawia z realizmem i szczerością codzienne przeżycia żołnierza w ciągłych niebezpieczeństwach; na zasadzce, na patrolu i wypadzie, patrzącego w oczy śmierci, wśród zdradliwie usianych min: (ze wstępu wydawcy). Liczne ilustracjie w tekście.
1060.
KNESCHKE Ernst Heinrich – Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. Bd. 3: A-Z. Leipzig 1854. T. O. Weigel. 8, s. VIII, 496. opr. skóra zdob. z epoki, obcięcie złoc.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Ekslibris biblioteki hr. Matyldy Sierstorpff z Lubowa (niem. Lübow) z widokiem tamtejszego pałacu. Oprawę wykonał Ferdynand Halle z Lipska (naklejka na przedniej wyklejce). Księga (nie tylko) niemieckich rodów hrabiowskich, będąca uzupełnieniem dwóch wcześniej wydanych tomów (1852-1853). Układ alfabetyczny, opis historii każdej rodziny poprzedzony ręcznie kolorowanym efektownym herbem (blisko 250 herbów w tekście). Liczne polonika: Baworowscy, Bnińscy, Dunin-Borkowscy, Hutten-Czapscy, Drohojowscy, Garczyńscy, Gołuchowscy, Grabowscy, Grudzińscy, Husarzewscy, Krasiccy, Kwileccy, Lanckorońscy (Lanckarońscy), Ledóchowscy, Łosiowie, Mielżyńscy, Miączyńscy (Mionczyńscy), Mniszchowie, Mycielscy, Ponińscy, Potuliccy, Potworowscy, Raczyńscy, Sierakowscy, Sumińscy, Szembekowie, Tyszkiewiczowie, Wilczkowie, Wodziccy, Wołowiczowie, Żółtowscy.
1061.
KOLANKOWSKI Ludwik – "Pomiara włóczna". Wilno 1927. Tłocznia "Lux". 8, s. 17. brosz. Odb. z "Ateneum Wileńskiego".
Stan dobry. Odręczna notka "Od autora". Dotyczy reformy rolnej przeprowadzonej na Litwie na przełomie XVI/XVII w.
1062.
KOLANKOWSKI Ludwik – Rycerstwo obertyńskie 1531 r. Lwów 1938. Pierwsza Związkowa Drukarnia. 4, s. [2], 51. brosz. Odb. z "Ziemi Czerwieńskiej".
Stan dobry. Odręczna notka "Od autora". Obszerne wykazy osobowe członków armii hetmana Jana Amora Tarnowskiego walczącej przeciwko hospodarowi mołdawskiemu Piotrowi IV Rareszowi pod Obertynem.
1063.
KOŁACZKOWSKI Klemens – Wspomnienia jenerała ... Księga 4-5. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 16d, s. [2], 196; 157. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Maliszewski 1198; Gruca 252, 280. Opr. otarta, poza tym stan dobry. Na licu wyzłoc. superekslibris heraldyczny Zygmunta Czarneckiego herbu Prus III. Ilustracje w tekście. Prezentowane, dwie ostatnie księgi wspomnień obejmują okres od 29 listopada 1830 do 22 listopada 1831. Komplet wydawniczy składał się z ksiąg pięciu i obejmował okres od 1793 do listopada 1831, ukazał się w l. 1898-1901.
1064.
KOMEDOWA TRZCIŃSKA Zofia – Komeda, Zośka i inni. Warszawa 1996. Druk. Agencja "J.P. - Poland". 8, s. 267, [1]. brosz.
Okł. nieco, nieliczne podkreślenia pisakiem w tekście, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autorki z 2 IX 1996. Na końcu indeks osobowy. Z tyłu okł.: "Gdyby nie była piękną kobietą, to bym utrzymywał, że jest dobrym duchem zamieszkałym w świecie jazzu. Odkąd sięgam pamięcią, w naszym jazzie Zosia zawsze była. Zaistniała jako kibic, manager i działacz, aby spełnić się w związku z Krzysztofem Komedą - najpierw jako przyjaciel jego słynnego sekstetu, następnie jako towarzyszka życia i muza wielkiego muzyka, a później, gdy go zabrakło, depozytariusz i przyjaciel jego spuścizny i legendy. [...] Jerzy Radliński".
1066.
KON Feliks – Etapem na katorgę. Ze wspomnień Proletrjatczyka. Kraków 1908. Nakł. A. Heflicha. 16d, s. 149, [2]
[oraz] LUTOSŁAWSKI Wincenty – Wojna wszechświatowa jej odległe przyczyny i skutki. Zarys filozofji historji. Wiekowe walki Ludów. Warszawa 1925. Bibl. Domu Polskiego. 16d, s. 116, [3]. razem opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz. poz. 1.
Maliszewski 3642; Dolindowska I 648. Stan dobry. Poz. 2 w serii Bibljoteka Domu Polskiego, r. 1, t. 34. Zaw. rozdziały:
Poz. 1 - U podnóża szubienicy, Ostatnie dni w Warszawie, W Moskwie, Koleją i berlinką do Tomska, Partja aresztancka, Pieszym etapem do Irkucka, Na katorgę.
Poz. 2 - Wojna wszechświatowa, Wojny perskie, Wojny punickie, Najście barbarzyńców, Wojny Krzyżowe, Stuletnia wojna, Galja i Germanja, Niemcy i Włosi, Germanowie między sobą, Walka sekt.
1067.
KON Feliks – W katordze na Karze. Ze wspomnień "proletarjatczyka". Kraków 1908. Druk. W. Korneckiego i K. Wojnara. 16d, s. 115. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Maliszewski 3643. Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Wspomnienia z katorgi działacza socjalistycznego. "Aresztowany w 1884, osadzony w Cytadeli Warszawskiej, oskarżony był m.in. o udział w przygotowaniu zamachu bombowego na biuro prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej. W 1886 skazany na dziesięć lat i osiem miesięcy katorgi, karę złagodzono ostatecznie do ośmiu lat. Relegowany z uczelni. Katorgę odbywał w obwodzie zabajkalskim nad rzeką Karą (dopływ Szyłki)" (Wikipedia).
1068.
KONECZNY Feliks – Skrót dziejów włościaństwa w Polsce. Wilno 1921. Księg. J. Zawadzkiego. 16d, s. 89. brosz.
Drobne zaplamienia i miejscowe zażółcenia papieru, stan dobry.
1069.
KORMANOWA Żanna – Bracia polscy 1560-1570. Warszawa 1929. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 8, s. 109, [2]. brosz. Rozprawy Historyczne TNW, t. 7, z. 3.
Otarcia okł., drobne zaplamienia. Zaw.: Arjaństwo polskie - geneza i charakterystyka, Pierwociny ruchu, W obronie kalwinów, Rozłam 1565 r., Pierwsze lata samodzielności zborowej, Pierwsze pokolenie arjan polskich, Ludzie i ideologja, Przegląd źródeł i opracowań.
1070.
KOROWICZ Marek St. – Górnośląska ochrona mniejszości 1922-1937 na tle stosunków narodowościowych. Z 3 mapami. Katowice 1938. Wyd. Inst. Śląskiego. 8, s. 259, [3], mapy 3. opr. pł. z epoki. Pamiętnik Instytutu Śląskiego, [t.] 8.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Polacy i Niemcy na Górnym Śląsku przed podziałem, Od Konferencji Pokojowej do podziału, Górnośląska Konwencja Genewska i podział Górnego Śląska, Polacy i Niemcy na Górnym Śląsku po podziale, Struktura społeczno-narodowościowa Górnego Śląska, Powstanie przepisów o ochronie mniejszości na Górnym Śląsku, Górnośląska procedura mniejszościowa, Położenie mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim.
1071.
KORWIN-MILEWSKI Hipolit – Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). Poznań 1930. J. Jachowski. 8, s. VIII, 600, [2], portret 1. opr. pł. z epoki.
Skrzypek 1177. Miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Na końcu indeks nazwisk. Autor (1848-1932) - działacz społ. na Wileńszczyźnie, poseł do Dumy. "Wspomnienia" stanowią "bardzo cenne źródło do historii polityki rosyjskiej w l. 1898-1914 i polskiej w okresie pierwszej wojny światowej" (PSB).
1072.
[KOSSAK Jerzy] – Album wojska polskiego. Skawina 1939. Nakł. H. Francka Synów. 16d podł., s. [32]. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan bardzo dobry. Wydano z okazji 25 rocznicy wymarszu Legionów z Oleandrów. Zaw. 27 barwnych całostronicowych ilustracji przedstawiających wojsko polskie poszczególnych epok.
1073.
KOWALSKI Franciszek – Legendy herbowe. Żytomierz 1862. Nakł. Księg. J. Hussarowskiego. 16d, s. 409, [1], V. opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., ślady zawilgocenia na skrajnych kartach, zaplamienia. Odręczna dedykacja ojca dla syna, piecz. własn. Adolfa Wojsława, piecz. księg. K. Ryfferta w Żytomierzu. Zaw. 83 "legendy" zaczerpnięte ze staropolskich herbarzy i opowiedziane wierszem, np. "Janina": "Dłubnia do Wisły toczy swe fale, / Mogiła patrzy w nurt jej głęboki; / Dłubnia w Wiślanym tonie Krzysztale, / Mogiła Wandy przykrywa zwłoki [...]"; "Pogorya": "Królował Bolesław Śmiały, / A szablę jego poznały / Czechy, Rusiny, Pomorze: / Znały ją Wołyń, Karpaty, / Przed nią i Kijów bogaty / po dwakroć ukląkł w pokorze [...]". Rzadkie.
1074.
KRÓTKI zarys historji Związku Powstańców Śląskich, jego ideologja, oraz rola, jaką odegrał w okresie wypadków z maja 1926 r. Katowice 1926. Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich. 8, s. 35. brosz.
Za[plamienie przedniej okł., wewnątrz stan dobry.
1075.
KRUSZEWSKI Ignacy – Pamiętniki z roku 1830-1831 ś.p. Generała ... (herbu Habdank), byłego dowódzcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas emigracji dowódzcy dywizji lekkiej kawaleryi w wojsku Belgijskiem, wydane przez córkę Karolinę z Kruszewskich Grabiańską. (Z portretem autora i planami strategicznymi z r. 1830-1831) w Krakowie 1890. Wyd. II przez wnuka K. Skarbka-Kruszewskiego [...]. Warszawa 1930. Zakł. Graf. P. Szwede. 8, s. XVI, 205, [3], tabl. 2, map 5. opr. oryg. ppł.
Skrzypek 845. Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wspomnienia adiutanta generałów J. Chłopickiego, M. Radziwiłła i J. Skrzyneckiego, aktywnego uczestnika powstania listopadowego.
1076.
KULTURA staropolska. Kraków 1932. Polska Akademia Umiejętności. 8, s. VI, [2], 752. brosz.
Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Publikacja zawiera plon zjazdu im. Jana Kochanowskiego zorganizowanego przez PAU w 400-lecie urodzin poety. Wygłoszone referaty prezentowały panoramę kultury polskiej Złotego Wieku. Najwybitniejsi uczeni Polski międzywojennej piszą o różnych dziedzinach życia XVI wieku, m.in.: Fr. Bujak o polityce gospodarczej, St. Kutrzeba o życiu społecznym, St. Estreicher o kulturze prawniczej, A. Brückner o reformacji i wpływie kultury polskiej na kraje sąsiednie, K. Piekarski o książce w Polsce XV i XVI wieku, St. Tync o szkolnictwie i wychowaniu, J. Krzyżanowski o poezji polskiej, St. Komornicki o kulturze artystycznej, K. Dobrowolski o umysłowości i moralności społeczeństwa staropolskiego, a M. Bałaban o umysłowości i moralności żydostwa polskiego. Książka zaopatrzona w szczegółowy indeks osób i miejscowości.
1077.
KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Strategja Wielkiej Wojny 1914-1918. Kraków-Warszawa 1921. Nakł. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 142. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Zaw. części: od wybuchu wojny do końca września 1914, od jesieni 1914 do lata 1915, od maja do końca 1915, rok 1916, rok 1917, rok 1918, Spojrzenie na całość. Na końcu skorowidz.
1078.
KURCZEWSKI Jan – Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Litewskiej. Wilno 1913. Druk. J. Zawadzkiego. 8, s. 82, [1], tabl. 5. brosz.
Otarcia okł., skreślone piecz. klasztorne.
1079.
KUŹMIŃSKA Marja – Olbracht Marcinowicz Gasztołd. Wilno 1928. Tłocznia "Lux". 8, s. 98, mapa rozkł. 1. brosz. Odb. z "Ateneum Wileńskiego".
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. Na końcu tablice genealogiczne i obszerna "Tablica posiadłości Gasztołdów".
1080.
[LELEWEL Joachim] – Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział. Wyd. VI. Wrocław 1849. Z. Schletter. 16d, s. 210, [2], tabl. genealog. 2, map 12. opr. ppł. z epoki.
Okł. otarte, przetarcia płótna na grzbiecie, miejscami zażółcenia papieru. Piecz. Mapy odbito w litografii i ręcznie kolorowano (ukazują rozwój terytorialny Polski od 850 do 1795) - tu zostały ułożone w porządku: 7-12, 1-6.
1081.
LEPECKI Mieczysław B. – Sybir wspomnień. Lwów 1937. Państw. Wydawnictwo Książek Szkolnych. 8, s. [4], 182. brosz., obw.
Skrzypek 3579. Obw. z ubytkami i podklejona i otarta, wewnątrz stan dobry. Ilustracje Wacława. Siemiątkowskiego. Z notki wydawniczej ze skrzydełka obw.: "Książka mjra Lepeckiego jest reportażem z ostatniej podróży autora na Syberię, przedsięwziętej w celu pobrania ziemi pamiątkowej na kopiec Marszałka Piłsudskiego na Sowińcu. Szlakiem setek tysięcy wygnańców przez Samarę, Bugurusłan, Nowosybirsk, Irkuck [...] jedzie Lepecki wskrzeszać wspomnienia".
1082.
LEWESTAM Henryk – Pierwotne dzieje Polski. Warszawa 1841. Druk. J. Kaczanowskiego. 16d, s. [4], 100. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., otarcia i zaplamienia karty tyt., podklejony niewielki ubytek karty tyt., załamania narożników. Praca polskiego historyka literatury i tłumacza. Kształcił się w Warszawie i w Niemczech. "W r. 1840 dla dalszych studiów wyjechał do Paryża i słuchał wykładów w Sorbonie i Collège de France. Jakoby za namową J. Słowackiego, z którym przez pół roku mieszkał w Paryżu, podjął badania nad historią Polski; ich rezultatem były 'Pierwotne dzieje Polski'" (PSB). Znajomość obu literatów miała dalsze reperkusje: "wywarła wpływ na koncepcje historyczne 'Lilli Wenedy'" (E. Sawrymowicz "Kalendarium życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 328).
1083.
LIBELT Karol – Koalicya kapitału i pracy. Poznań 1868. Nakł. autora. 8, s. [6], 74. brosz.
Niewielki ubytek tylnej okł., załamania marginesów części kart. Egz. nieobcięty. Piecz. księgarska K. Wilda ze Lwowa. Wykład programu społecznego Karola Libelta; "np. dopuszczenie robotników rolnych do udziału w zyskach na zasadzie akcjonariuszy" (PSB). Podano cenę: "cena sklepowa 12 1/2 srebrników".
1084.
LUDWIG Emil – Napoleon. Przekład autoryzowany L[eopolda] Staffa. Poznań 1929. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s. [8], 551, tabl. 16. brosz.
Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia na początku, niewielki ślad kornika. Wyd. II. Okładka Ernesta Czerpera.
1085.
[LÜBKE Friedrich] – Realnyj slovar klassičeskoj drevnosti Fr. Ljubkera. Polnyj perevod s 6-go poslednjago nemeckago izdanija pod redakcieju i s dopolnenijami professora V. I. Modestova. S mnogimi politipažami i kartami v tekste. S.-Peterburg-Moskva 1884. Izdanie Tovariščestva M. O. Volf. 4, s. [4], IV, 1207, [2], III. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie uszkodzenie grzbietu, nieznaczny ubytek narożnika przedniej wyklejki, stan dobry. Nagroda szkolna dla Antoniego Mikulskiego, ucznia gimnazjum w Kijowie (dedykacja po rosyjsku). Piecz. Rosyjski przekład klasycznego słownika "Lübker`s Real Lexikon des Classischen Altertums für Gymnasien" wydanego oryginalnie w 1882. Drzeworyty w tekście.
1086.
ŁOZIŃSKI Władysław – Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd. VI nieilustrowane. Lwów 1920. Księg. H. Altenberga. 8, s. [8], 159. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Podpis własn.
1087.
[ŁUKASZEWICZ Józef] – Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi wydana przez J. Andrysowicza [pseud.]. Poznań 1842. Nowa Księgarnia. 16d, s. [2], 146. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, miejscowe zabrązowienia papieru.
1088.
ŁUNIŃSKI Ernest – Napoleon. (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek i t.p. Warszawa [1911]. Nakł. S. Orgelbranda Synów. 4 podł., s. 364. opr. oryg. pł. złoc., zdob., obcięcie barwione, futerał.
Futerał nieco otarty, zarysowanie na karcie tyt., poza tym stan nieomal idealny. Na obu okładkach i na grzbiecie złoc. orzeł z herbu cesarskiego Napoleona. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny do dziejów Napoleona i jego epoki.
1089.
MALEWSKI I[gnacy] – Żurawiejki. Warszawa 1964. 16d podł., k. [41]. opr. ppł.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan dobry. 40 tablic z rysunkami piórkiem (?) podkolorowanymi akwarelą z ilustracjami do poszczególnych pułkowych żurawiejek 40 pułków kawaleryjskich II Rzeczypospolitej. Pod każdym rysunkiem barwy pułkowe i odręczny żartobliwy dwuwiersz mający oddać charakter oddziału. Autor, z wykształcenia inżynier rolnik, pochodził z ziemiańskiej rodziny z okolic Radomska. Odziedziczył talent po matce malarce, Antoninie z Kozłowskich, był również ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w szeregach 206. Pułku Ułanów. Rysownik amator (pejzaże, portrety, konie), związany z warszawskim środowiskiem „Broni i Barwy”, wykonywał własnym nakładem podobne teki w niewielkich nakładach.
1090.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Genealogia sarmatyzmu. Warszawa 1946 [właśc. 1947]. Tow. Wydawnicze "Łuk". 8, s. 169, [2]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. oryginalny drzeworyt Jerzego Jarnuszkiewicza. Druk antykwą Półtawskiego.
1091.
MEJER Eugeniusz – Gospodarstwa powstałe w wyniku przebudowy ustroju rolnego w województwach wileńskim, nowogródzkim i poleskim w świetle cyfr z roku 1930/31. Wilno 1936. Zakł. Graficzne "Znicz". 8, s. [4], 34, [2], LXV, tabl. 1. brosz. Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej USB, nr 13.
Załamania narożnika kart, otarcia okł. Numer inwentarzowy na przedniej okł. Przyczynek do międzywojennych dziejów gospodarczych Kresów Wschodnich.
1092.
MICHALSKI K[onstanty], SINKO T[adeusz] – Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV wieku. Kraków 1917. Akademia Umiejętności. 8, s. [8], 86. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
1093.
MICKIEWICZ Władysław – Emigracya polska 1860-1890. Kraków 1908. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. [6], 172. brosz.
Gruca 471. Egz. nieco obcięty, stan dobry. Zaw.: Emigracya, Towarzystwa emigracyjne, Pisma emigracyjne.
1094.
MIEROSŁAWSKI [Ludwik] – Pamiętnik Mierosławskiego (1861-1863). Wydał Józef Frejlich. Warszawa 1924. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska". 8, s. [4], V, [1], 214, [1], tabl. 1. brosz. Czasy i Ludzie.
Maliszewski 3195. Zaplamienie pierwszych dwóch kart, poza tym stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Ze wstępu: "Ludwik Mierosławski - głośna [...] osobistość i wielce wpływowa [...], odegrał, jak wiadomo, nietyle w samym powstaniu 1863 roku, ile w przygotowaniach i poczynaniach przedpowstaniowych [...] rolę zgoła niepoślednią [...]. Główną kanwę niniejszych wspomnień Mierosławskiego tworzą najmniej dotąd znane i wyświetlone momenty z przedstyczniowych i styczniowych dni powstania 1863 roku".
1095.
MOŚCICKI Henryk – Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863. Tekst opracował ... Warszawa 1929. Wyd. Ministerstwa Robót Publicznych. 4, s. 325. opr. oryg. pł. złoc.
Otarcia krawędzi okł. i grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. 335 fotografii nagrobków, pomników, tablic pamiątkowych (wiele z nich na kresach wsch.) poświęconych uczestnikom walk o niepodległość w czasach insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego, wydarzeń lat 1846-1848, powstania styczniowego. W osobnym rozdziale zebrano plany ułatwiające odszukanie miejsc pamięci w terenie. Indeksy na końcu.
1096.
NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. Warszawa 1824. Druk. N. Glücksberga. 8, s. [18], XXVI, 294, mapy rozkł. 4; [12], [295]-848, XXXXIV, [4], mapa rozkł. 1. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Pierwsze wydanie pierwszego tomu monumentalnego dzieła Adama Naruszewicza, najważniejszego w dorobku wybitnego historyka. Tomy 2-7 ukazały się po raz pierwszy w latach 1780-1788. Tom pierwszy, nieukończony przez autora, ukazał się w dwóch częściach dopiero w 1824, staraniem Warszawskiego Królewskiego Tow. Przyjaciół Nauk na podstawie rękopisów przechowywanych w Bibliotece Puławskiej i w księgozbiorze Józefa Sierakowskiego. Tom pierwszy obejmował dzieje przedhistoryczne, kończył się przed objęciem tronu przez Piastów.
1097.
[NARUTOWICZ Gabriel]. Gabrjel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej. Księga pamiątkowa. Warszawa 1925. Wyd. Komitetu Uczczenia Pierwszego Prezydenta [...]. 4, s. X [właśc. 6], 594, tabl. 1 [portret]. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiet otarty i lekko uszkodzony, opr. nieco otarta. Piecz. własn., piecz. bibliot. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. życiorys prezydenta, wspomnienia, wybór dokumentów do dziejów pierwszej prezydentury, materiały pośmiertne.
1098.
NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. Lipsk 1868. F. A. Brockhaus. 16d, s. XII, 323, [1]. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 54.
Maliszewski 753. Nieznaczne otarcia grzbietu, stan dobry. Oprawa bordowa ze złoceniami na grzbiecie. "Niemcewicz przywiązywał wielkie znaczenie do spisywania dziennika i opracowywania wspomnień, co uważał nie tylko za obowiązek pisarski, lecz i obywatelski. Dziennik prowadził od czasów młodzieńczej podróży do Włoch w r. 1784, osobno opisywał wszystkie swoje podróże. Uwieńczył ten nurt twórczości 'Pamiętnikami czasów moich'" (PSB).
1099.
NOCZNICKI Tomasz – Moje wspomnienia z ubiegłego życia. Warszawa 1947. Stronnictwo Ludowe. 8, s. 47. brosz.
Skrzypek 1292 (druk w czasopiśmie). Zaplamienia okł. Przed tekstem: "O Tomaszu Nocznickim" w. Kowalskiego. Wspomnienia drukowane były uprzednio w "Niepodległości" w 1932. Praca T. Nocznickiego (1862-1944) - wybitnego działacza ludowego i pisarza chłopskiego, założyciela "Wyzwolenia" i "Zarania", twórcy radykalnego ruchu ludowego.
1100.
NOWAKOWSKI Zygmunt – Wynajęci "Polacy". Londyn 1947. Montgomery Printing & Stationery. 16d, s. 43. brosz.
Polonica 11133. Stan dobry. "Minęło siedem lat od katastrofy wrześniowej. Sytuacja nasza jest jeszcze gorsza, niż była wtedy. W 1939, w 1940, w 1941, w 1942, w 1943, ba, nawet i w 1944 r. łudziliśmy się. Tym większe nasze rozczarowanie. I tym większa nasza trzeźwość po niewczasie. Polski niema. Niema rządu polskiego w Polsce. I niema w Polsce armii polskiej. I niema w Polsce wolności. Jest siedemnasta republika sowiecka".
1101.
[NOWOLECKI Aleksander] – Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach i na wygnaniu Syberyjskiem, 1861-1866 r.; ze źródeł urzędowych, dzienników polskich, jak niemniej z ustnych podań osób wiorogodnych i towarzyszy broni zebrał i ułożył Zygmunt Kolumna [pseud.]. Z wstępem napisanym przez Bolesławitę [= J. I. Kraszewskiego]. Cz. [1]-2 + Dodatek. Kraków 1868. Nakł. Red. "Kaliny", Druk. W. Jaworskiego. 8, s. [10], XII, 196; [4], 312; [2], 96. opr. pł. z epoki.
Otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia kart. Nadruk na odwrocie karty tyt. cz. 1 z informacją o dołączonych 2 tablicach - tu ich brak? (PSB pisze o dwóch tablicach, Estreicher (E. 4, 545) w ogóle o nich nie wspomina). Przetarty na wylot podpis własn.na  górnym marginesie karty tyt. cz. 1. Miejscami podkreślenia i dyskretne znaczniki ołówkiem w tekście, papier zabrązowiony, lekkie nadpęknięcie przedniej wyklejki cz. 1, stan ogólny dobry. Nowolecki (księgarz, wydawca, historyk) "na podstawie dokumentów, informacji zawartych w polskich publikacjach ukazujących się za granicą, napisów na mogiłach, nekrologów, relacji naocznych świadków wydarzeń zgromadził dane dotyczące przeszło 4.000 postaci, które ogłosił [...] pod pseud. Zygmunt Kolumna. Opracowanie, chociaż nie wolne od nieścisłości, było pierwszą próbą zebrania wiadomości w takim szerokim zakresie o losach uczestników powstania" (PSB).
1102.
OCHOTNICZA Legja Kobiet. Szkic historyczny. Lwów 1921. Red. tygodnika "W Obronie Ojczyzny". 8, s. 63. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Wyraźne otarcia okł. brosz., kilka kart podklejonych w grzbiecie, niewielki ślad zawilgocenia. Na końcu, pomiędzy dodatkowymi kartami, umieszczono dokumenty dotyczące Marii Kryskówny służącej w szeregach Legii (fotografia w mundurze, "karta identyczności" wydana przez Ochotniczą Ligę Kobiet w 1919, karta służbowa Oddz. Wartowniczego Legii, legitymacja Związku Legionistek Polskich z 1931, "poświadczenie służby" wydane przez Archiwum Wojskowe w 1938. Dokumenty podniszczone.
Ochotnicza Legia Kobiet - "polska ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Członkinie organizacji brały udział w bitwie o Lwów podczas wojny polsko-ukraińskiej oraz w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym w walkach o Wilno" (Wikipedia).
1103.
OLECHOWSKI Gustaw – Legja Rycerska. Z portretami i ilustracjami. Warszawa 1919. Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich. 8, s. [4], 78, tabl. 13. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Ekslibris Feliksa Siedleckiego. "W grudniu 1917 Naczelny Polski Komitet Wojskowy w porozumieniu z dowódcą I Korpusu Polskiego postanowił z nadmiaru oficerów utworzyć Legion Rycerski. Stanowił on rezerwę oficerów chwilowo bez stanowisk. Był też zwartym oddziałem bojowym [...]. W kwietniu 1918 r. utworzono ponownie oddziały złożone z oficerów tym razem jako Legię Rycerską. Legia podlegała organizacyjne dowódcy Korpusu a organizacyjnie komendantowi twierdzy w Bobrujsku i odegrała wybitnie wielką rolę w walkach w obronie Bobrujska i Rohaczewa. 20 kwietnia 1918 r. liczyła 1000 żołnierzy" (Wikipedia).
1104.
OLIZAR Narcyz – Pamiętniki kasztelana ... Rok 1831. Cz. 1-2. Warszawa 1907. Druk. E. Nicz i S-ka. 16d, s. 139, [4]; 151. opr. oryg. pł. Bibliot. Dzieł Wyborowych, nr 467-468.
Maliszewski 1831 (inne wyd.). Okł. lekko zaplamione, stan dobry.
N. Olizar (1794-1862) - ziemianin, senator-kasztelan, powstaniec 1831, działacz obozu arystokratycznego Wielkiej Emigracji. Olizar "wybił się [...] jako utalentowany pamiętnikarz ogłaszając [...] "Pamiętniki" [...], obejmujące okres końcowy powstania [listopadowego] i uwięzienie przez Rosjan" (PSB).
1105.
OPOWIEŚCI legjonowe. Warszawa 1930. Nakł. Międzynarodowego Instytutu Wydawniczego. 8, s. 168, tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Skrzypek 1341. Przednia wyklejka lekko nadpęknięta, stan dobry. Okł. projektu Janusza Wielhorskiego. Zaw. teksty wspomnieniowe m.in.: W. Lipińskiego, A. Struga, J. Jędrzejewicza, W. Bandurskiego, J. Piłsudskiego, J. A. Teslara.
1106.
PAMIĘTNIKI chłopów. Serja 2. Warszawa 1936. Druk. Gospodarcza. 4, s. XVI, 895, [8]. brosz. Instytut Gospodarstwa Społecznego.
Stan dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Zaw. m.in.: Górnik w Niemczech, a później 55-morgowy gospodarz w pow. poznańskim, Syn rolnika, z zawodu kowal, przez znaczną część życia wychodźca za zarobkiem, w końcu wiejski kowal w pow. nieszawskim, Gospodarz na 10 hektarach, najpierw rolnik, potem ogrodnik w pow. bielskim, Syn mieszczanina przetacznika, stolarz, potem gospodarz na ośmiu morgach w osadzie w pow. radomszczańskim.
1107.
PAPROCKI Bartosz – Koło rycerskie. Wydał Wiktor Czermak. Kraków 1903. Nakł. AU. 8, s. XVII, [3], 194. opr. pł. z epoki. Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 44.
Stan bardzo dobry. "Pisana wierszem satyra poświęcona sejmowi elekcyjnemu 1575" (PSB).
1108.
PIETRUSKI Oswald – Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764 najjaśniejszych królów polskich, wielkich książąt litewskich i t.d., i t.d., i t.d. Ułożył i wyd. Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. Lwów 1845. K. Jabłoński. 4, s. XII, 446. opr. nieco późniejsza ppł.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., wyklejki podklejone w grzbiecie paskami papieru, miejscami wyraźne zażółcenia papieru. Obszerne wykazy osobowe zawierające imię i nazwisko elektora, elekcję, w której brał udział i nazwę ziemi, z ramienia której głosował. Nieczęste.
1109.
PIŁSUDSKI Józef – Psychologja więźnia. Warszawa 1931. Zakł. Graf. Prac. Druk. 8, s. 20, tabl. 1 [portret]. brosz. Odb. z "Revue Pénitentiaire de Pologne".
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry.
1110.
[PISTOR Johann Jakob] – Memoires sur la Révolution de la Pologne, trouvés a Berlin. Paris 1806. 8, s. [4], CIV, 215, mapa rozkł. 1, plan rozkł. 1. opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Maliszewski 775. Stan bardzo dobry. Powstanie kościuszkowskie oczami generała dowodzącego wojskami rosyjskimi. Na tablicach: plan Warszawy ("Plan de la ville de Varsovie", miedzioryt form. 41,3x64 cm), mapa części Polski ("Partie du theatre de la guerre en Pologne de l-annee 1794", miedzioryt form. 46x48,4 cm). Johann Jakob von Pistor był niemieckim generałem, który służył w carskiej armii pod koniec XVIII w. Był jednym z głównodowodzących wojsk rosyjskich w czasie powstania kościuszkowskiego. Jego pamiętnik jest więc w znacznej części pamiętnikiem naocznego świadka.
1111.
POCIECHA Władysław – Geneza hołdu pruskiego (1467-1525). Rozprawa z pracy zbiorowej "Dzieje Prus Wsch.". Gdynia 1937. Inst. Bałtycki. 8, s. IV, 146. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, ubytek narożnika przedniej okł., załamania narożników pierwszych kart.
1112.
POLOGNE 1945. Gouvernement de marionettes. Bruxelles 1945. 8, s. [57]. brosz.
Grzbiet pożółkły, stan dobry. Drukowano na prawach rękopisu, opatrzono klauzulą "Confidentiel". Broszura krytycznie oceniająca działalność PKWN jako organu pozostającego pod wpływem NKWD. Dołączono tekst Manifestu PKWN wyjęty z prasy emigracyjnej i wydrukowany z nagłówkiem: "Skonfiskowany manifest (ogłoszony w Kraju tylko przez katolicki 'Tygodnik Powszechny'").
1113.
POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa [1928-1932]. Nakł. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 4, s. XIV, [2], 590; XI, [1], 598; XVI, 977. opr. oryg. psk. zdob., futerały kart.
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietów, nieznaczne zaplamienie dolnej części grzbietu t. 3, załamanie przedniej wyklejki t. 1 i pierwszych kart t. 3, tylna okł. t. 3 lekko zarysowana; stan ogólny dobry. Zachowane futerały kart., otarte. Oprawa wydawnicza, w kolorze czerwonym, projektowana przez Franciszka J. Radziszewskiego, sygn. monogramem, wykonana przez Introligatornię Artystyczną w Warszawie. Na wszystkich okł. stylizowany Orzeł w koronie w otoczeniu 16 herbów miast wojewódzkich. Liczne tablice, mapy i ilustracje w tekście. Wśród autorów: S. Arnold, A. Brückner, B. Gembarzewski, M. Gumowski, O. Halecki, F. Kopera. T. 1: Od pradziejów do roku 1572, t. 2: Od roku 1572-1795, t. 3: Od roku 1796-1930.
1114.
POLSKA po roku 1926. Wydanie zbiorowe. Warszawa [1936]. Wyd. Legjonu Śląskiego Stow. Powstańców Śląskich. 4, s. 307, [8]. opr. oryg. [?] pł.
Niewielkie otarcia grzbietu, tylna wyklejka podklejona w grzbiecie i lekko zaplamiona. Liczne ilustracje w tekście. Obraz Polski po dziesięciu latach rządów Józefa Piłsudskiego. Zaw. m.in.: Sternicy, Obrona państwa, Nowy ustrój państwa, W trosce o przyszłe pokolenie, Świat pracy, W królestwie ducha, Zdobycze gospodarcze, Finanse Polski, Kobiety w służbie państwa, Armja rezerwowa i armja przyszłości, Śląsk w pracy twórczej.
1115.
POLSKA wyzwolona. Z mroków niewoli - ku niepodległości i mocarstwowej Polsce. Warszawa [1938]. Wydawnictwo K. Merperta. 4, s. 241, [6]. opr. oryg.? pł., złoc.
Opr. otarta i mocno zaplamiona na tyle, wewnątrz stan dobry. Cztery całostronicowe ilustracje w ramach paginacji - portrety J. Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego. Praca pod nadzorem komitetu redakcyjnego w składzie: Stefan Perzyński, Kazimierz Augustowski, Zdzisław Harlander, Aleksander Kroński, Włodzimierz Mroczkowski, Witold Żbikowski, Jacek Dąbrowski, M. J. Choiński.
1116.
POLSKA żegluga morska. Referaty na I Narodowy Kongres Żeglugi. Warszawa 1932. Księgarnia techniczna "Przeglądu Technicznego". 8, s. 47. brosz. Wydawnictwa Stowarzyszenia Członków Kongresów Gospodarki wodnej, seria 1: Żegluga Morska, zesz. 1.
Załamania narożników, niewielkie naddarcia karty tyt. Piecz. własn. Zaw.: W. Hubert "Stan polskich przedsiębiorstw żeglugi morskiej pod względem jakości taboru oraz udziału w obrocie towarowym portów morskich", J. Rummel "Problem polskiej floty handlowej".
1117.
POLSKIE sztandary na francuskim froncie. (Z powodu uroczystości dnia 22 czerwca 1918 r.). Paryż [1918]. Imprim. I. Rirachovski. 8, s. 15, tabl. 3. brosz.
Stan dobry. Opis uroczystości wręczenia sztandarów oddziałom polskim we Francji.
1118.
POLSKI Komitet Wyzwolenia Narodowego w świetle dokumentów. Lublin, VIII 1944. Wydział Informacji i Propagandy PKWN. 16d, s. 16. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Zaw. Dekret KRN o utworzeniu PKWN z 21 VII 1944, Manifest PKWN z 22 VII 1944, Oświadczenie Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR o stosunku Związku Radzieckiego do Polski z 26 VII 1944 oraz Dekret KRN o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR z 20 VII 1944.
1119.
POMARAŃSKI Stefan – Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego (za czas od 26 XI 1918 r. do 20 X 1920 r.) uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy W.P. we Lwowie (od 2 XI 1918 r. do 23 XI 1918 r.) i Dowództwa Głównego W.P. w Poznaniu (od 11 I 1919 r. do 14 IX 1919 r). Zebrał, oprac., wstępem i skorowidzem opatrzył ... Warszawa 1920. Gł. Księg. Wojsk. 8, s. XVI, 355, map i planów 18. opr. ppł. z epoki.
Opr. otarta, blok lekko nadpęknięty, narożniki dwóch kart z ubytkami, papier pożółkły. Na końcu obszerne indeksy geograficzny i osobowy. Nieczęste.
1120.
POSIEDZENIE publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na pamiątkę założenia iego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 8 października 1819 roku. Warszawa 1819. Druk. N. Glücksberga. 4, s. 34. brosz.
Załamanie pionowego marginesu. Zaw. sprawozdanie rektora i "Rosprawę o filozofii" A. I. Zabellewicza.
1121.
POSTANOVLENIJA Upreditelnago Komiteta v Carstve Polskom. T. 4, vypusk 2. (Zasedanija LXIX-LXXV). Varšava 1865. V Tipografii Voenno-Policejskago Upravlenija. 8, s. [2], [47]-274, 24. brosz.
Stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Dotyczy głównie uwłaszczenia włościan w Królestwie Polskim.
1122.
POWSTANIE Warszawskie.  Warszawa 1957. Sport i Turystyka. Staraniem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 16 podł., s. [16]. brosz.
Stan