Regionalia, podróże

1226.
ALBUM "Ziemi". [Cz.] 3: Z wybrzeży Bałtyku. Warszawa [1913]. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 8 podł., s. [2], tabl. 17. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Zaw. zdjęcia z okolic Połągi, Rucawy, Holenderskiej Czapki, Gdyni, Nowego Portu, Sopotu, Rozewia, Jastarni, Helu, z Rugii.
1227.
[AUSCHWITZ-BIRKENAU]. Album fotograficzny z uroczystości odsłonięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar Obozu Auschwitz na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, dn. 16 IV 1967.
Prawy margines pierwszej kart nadkruszony, poza tym stan bardzo dobry. Album form. 25x35,8 cm, k. [21], opr. pł. Na kartach albumu naklejono 28 czarno-białych zdjęć form. od 17,4x12 do 17,5x23 cm. Na pierwszych czterech zdjęciach pokazano oficjalną część uroczystości (tablicę pamiątkową, pomnik, uczestników, premiera J. Cyrankiewicza), na kilku dalszych stosowny wystrój witryn sklepowych, pozostałe fotografie poświęcono gastronomicznemu zapleczu imprezy. Uwieczniono stoiska: Dania gorące, Bufet, Napoje chłodzące, Bar, Bufet mleczny, Lody, Centrala Rybna. Sfotografowano także kuchnię polową na tle obozowych drutów, jadłodajnię w wojskowych namiotach, szaszłyki kiełbasiane na obrotowych rożnach, stoisko z kwiatami, reklamy MHD (słodycze, lody, owoce, dania barowe i "cofé"). Stoisko z owocami oferowało wyłącznie jabłka w "opakowaniach z siatki" w trzech gatunkach: preferowanym, podstawowym i pozostałym. Autora zdjęć nie ujawniono.
1228.
BANK Przemysłowców w Poznaniu. Pięćdziesięciolecie 1861-1911. Poznań 1911. Nakł. Banku Przemysłowców. 8, s. 59, [2], tabl. 17. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Piecz. i podpis własn. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Dzieje poznańskiego banku, zestawienia statystyczne, na tablicach liczne portrety członków zarządu.
1229.
BEŁZA Stanisław – Obrazy Korsyki. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff. 16d, s. [8], 232, tabl. 31. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet oklejony płótnem, zaplamienia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Na okł. brosz. data 1896. Zaw. m.in.: Droga na Korsykę, Marsylia, Kto założył Ajaccio?, Miasto kobiet, Typy uliczne, Jak się podróżuje po Korsyce?, O bandytach i bandytyzmie, Z życia rozbójników, Baśń o trzech rzekach Korsyki, Świat czarów, poezyi i legend, Czy tu urodził się Krzysztof Kolumb? Na pierwszej tablicy oryginalna odbitka fotograficzna "Pomarańcze po pół solda".
1230.
BENISZ Jan Karol – Skorowidz miejscowości oraz Urzędów państwowych i autonomicznych województwa śląskiego z życiorysem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kardynała ks. Hlonda i Wojewodów Śląsk., z przewodnikiem ilustrowanym. Katowice 1928. Wyd. "Strzechy Rodzinnej". 8, s. 98, [3]. opr. skóra z epoki.
Stan dobry. Na przedniej okł. złoc. nazwisko autora oraz tytuł: "Skorowidz i przewodnik województwa śląskiego".
1231.
BOCHNAK Adam – Kościół świętego Stanisława w Uhercach. Kraków 1925. Druk. "Przeglądu Powszechnego". 8, s. 19, tabl. 2. brosz. Odb. z "Przeglądu Powszechnego".
Okł. zakurzone, załamanie górnego narożnika kart. Wydano 150 egz., ten nr 44.
1232.
BUDUJEMY dom Polaków z Zagranicy imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa [1938]. Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Drukarnia Gospodarcza. 8, s. 32. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. Liczne ilustracje w tekście, w tym projekty.
1233.
BUDUJEMY wspólny dom. Warszawa 1948. Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej. 8, s. [24], tabl. 1. brosz.
Niewielkie zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Brak celofanowej koszulki ochronnej. Fotograficzna relacja z budowy późniejszej siedziby władz PZPR u zbiegu al. Jerozolimskich i Nowego Światu w Warszawie.
1234.
BUŁHAK J[an] – Wilno. [Cz.] 1. Wilno 1924. Wyd. J. Mortkowicza, Warszawa. Nakł. Księg. Stow. Nauczycielstwa Pol. i Tow. Wydawniczego. 4, k. [1], tabl. 20. brosz.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Nieczytelna piecz. Okładka projektu J. Hoppena. Następne części nie ukazały się. Tytuł okł.: "Wilno w fotografjach J. Bułhaka". Na odwrocie strony tyt. spis fotografii z widokami Wilna.
J. Bułhak (1876-1950) - wybitny polski fotografik, nestor polskiej fotografii, filozof i teoretyk, założyciel Fotoklubu Wileńskiego w 1927, a także współtwórca ZPAF po II wojnie światowej. Pierwszą swoją pracownię założył z namowy Ferdynanda Ruszczyca. Przez pewien czas przebywał w drezdeńskiej pracowni Hugo Erfurta. Jego pierwsze prace wileńskie powstały w l. 1912-1919 i poświęcone były głównie pejzażowi oraz architekturze monumentalnej. Właśnie te tematy stały się wiodące w jego twórczości i to nimi głównie zajmował się do końca życia. Był twórcą fotografiki krajobrazowej. Jego kolekcja ok. 10.000 zdjęć "Polska w krajobrazach fotograficznych" i fototeka zdjęć polskich i zagranicznych spłonęły w Wilnie w 1944. Po wojnie, do 1946 wykonał ok. 1.000 zdjęć zniszczeń i odbudowy Warszawy i ok. 2.000 zdjęć z Ziem Zach. Wydał wiele albumów, tek, pocztówek z fotografiami, głównie kresowymi, a zwłaszcza dotyczącymi Wileńszczyzny. Był również autorem wielu podręczników estetyki i i techniki fotografii, krajoznawstwa oraz inicjatorem badań hist. dotyczących fotografii.
1235.
BZDĘGA Jan – Biskupianie. "Hej! z młodych lot, huloł jo ci rod". Ilustracje wykonał: art. mal. W. Boratyński. Kościan 1935 [właśc. nie przed 1936]. Wyd. "Gazety Polskiej". Druk. Spółkowa w Kościanie. 8, s. [2], III, [1], [3]-82, [1], tabl. 1. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Wstęp W. Cichowicz (dat. 18 IV 1936 w Poznaniu). Gawęda etnograficzna z okolic Krobia i Domachowa w Wielkopolsce. Ukazało się jako dodatek do wydawanej w Kościanie "Gazety Polskiej".
1236.
CHAŁUBIŃSKI Tytus – Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu. Kraków 1921. Nakł. Redakcji "Orlego Lotu". 16d, s. 72. brosz. Biblioteka "Orlego Lotu", nr 2.
Okł. lekko zaplamione, załamania narożników części kart. Opis jednej z legendarnych wycieczek autora po Tatrach, odbytej w 1875 w towarzystwie Walerego Eljasza Radzikowskiego, Bronisława Rejchmana, Sabały i wielu górali zakopiańskich.
1237.
CHATEAUBRIAND [François René] – Wspomnienia Włoch, Anglii i Ameryki. Z dzieł ... Przekład W. Maleckiey. Warszawa 1827. Nakł. J. Pukszty. 16d, s. [4], 270. opr. wsp. kart.
Podklejony ubytek narożnika pierwszej karty, zaplamienia pierwszych kart, rozprasowane załamania narożników, reperowane naddarcia kart. Ostatnia karta (errata) we wsp. kopii. Zaw.: Rzym i jego okolice, Podróż na górę Wezuwiusz, Podróż na Górę Białą (Mont blanc), O Anglii i Anglikach, Literatura angielska (Jung, Shakespeare, Beattie), Minstrel szkocki czyli postępy jeniuszu, Podróż do krainy dzikich [Ameryka], Wyspa Gracioza, jedna z Wysp Azorskich, Katarakta kanadyjska [Niagara], Noc przepędzona wśród dzikich, Francuz osiadły pomiędzy dzikiemi, O podróżach Alexandra Mackenzie wgłąb Ameryki Północney.
1238.
CHĘTNIK Adam – Chata kurpiowska opracowana podług materjałów zebranych na miejscu. Z 207 fotogr., planami i rysunkami wykonanymi przez autora. Warszawa 1915. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. 112. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Pierwotne siedziby kurpiowskie, Budulec, Majstrowie, Rozkład chaty kurpiowskiej, Zrąb, Ściana szczytowa, Roboty wewnątrz chaty, Drzwi u starych i nowych chat, Okucia i zamki, Płoty, furtki i wrota, Naprawianie starych chat, przewożenie, przesuwanie i "przesypywanie" budynków.
1239.
CHMIEL Adam – Domy krakowskie. Ulica św. Jana. Z 37 ilustracjami. Kraków 1924. Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 8, s. [2], 312, tabl. 22. brosz. w 2 wol. Bibljot. Krakowska, nr 61-62.
Niewielki ubytek jednej okł., otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Ekslibris, ślad po usuniętym ekslibrisie. Praca podzielona na dwie części poświęcone kamienicom o numerach parzystych i nieparzystych.
1240.
CISEK Marceli – Materyjały etnograficzne z miasteczka Żołyni w powiecie przemyskim. Kraków 1889. Druk. UJ. 8, s. [2], 30. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia, podklejony ubytek karty tyt. Piecz. Na stronie tyt. słowo "przemyskim" poprawione odręcznie na "łańcuckim", a przy nazwisku autora dopisano, że był nauczycielem ludowym w Złotej. Zaw.: Gospoda, Jasełka, Gregoły, Wierzenia, zabobony, gusła, czary i t.p., Rozmaite wierzenia, Gry i zabawy. Nieczęste.
1241.
CZERMAK Wiktor – Uniwersytet Jagielloński w czterech ostatnich wiekach. Kraków 1900. Nakł. autora. 8, s. 88. brosz. Odb. z "Przeglądu Polskiego".
Okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry.
1242.
DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka w województwie śląskiem. (Z 65 rycinami w tekście, 38 tablicami jednobarwnemi i 1 mapką). Kraków 1936. PAU. 4, s. [4], 144, [2], tabl. 38. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. Wydawnictwa Śląskie, Prace Etnograf., nr 2.
Podklejone krawędzie okł. brosz., stan dobry. Obca dedykacja. Zaw m.in.: Odzież i haft krzyżykowy górali śląskich, Odzież oraz haft kolorowy i biały w ziemi pszczyńskiej, Strój północnych powiatów województwa i jego hafty, Koronki cieszyńskie, Terminologja śląskiego stroju ludowego, Spis hafciarek i koronczarek.
1243.
DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka Krakowa. Kraków 1950. Wyd. M. Kot. 8, s. 477, [1], tabl. 6 [w tym 4 barwne]. opr. wsp. psk.
Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Na końcu obszerny indeks w opracowaniu H. Lipskiej. Klasyczna monografia poświęcona krakowskiej sztuce, architekturze i rzemiosłu artystycznemu. Kolejne rozdziały poświęcono poszczególnym epokom historycznym, w ich ramach omówiono architekturę, rzeźbę, malarstwo i przemysł artystyczny. Blisko 300 ilustracji, indeks, uwagi bibliograficzne.
1244.
DUCHAUSSOIS Piotr – W płomieniach Cejlonu. Z oryg. francuskiego [...] tłumaczyła Teresa Lubińska. 320 ilustracyj. Krobia (Wielkopolska) 1931. Wyd. OO. Oblatów. 8, s. [8], 516, [4]. opr. oryg. pł. Bibljot. Misyjna OO. Oblatów, [t.] 2.
Okł. nieco zakurzone, tylna lekko zaplamiona, wyklejki zabrązowione. Zaw. m.in.: Wyspa Cejlon, Cejlończyczy, Nasi pionierzy, Pierwszy arcybiskup Cejlonu, Biskupi dżungli, Pod palmami, W dziewiczym lesie, Na polach ryżowych, Na iglicę Adama, Na połów pereł, Śród parjasów, Duchowieństwo cejlońskie, Nasi na Cejlonie.
1245.
[DUSZNIKI Zdrój]. Erinnerung an Bad Reinerz. Landeshut i/Schl. [= Kamienna Góra] [nie przed 1895]. Photographischer Verlag von F. Pietschmann. 16d, leporello, k. [9]. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia okł., drobne zaplamienia. Podpis własn. Album z 10 fotografiami Dusznik (dziewięć zdjęć na kartach, jedno na przedniej okł.). Kolejne zdjęcia datowane w podpisach: 1894-1895. Zaw.: Bad Reinerz (panorama), Bad Reinerz v. Süd, Badehaus, Badehas, Ulriken Quelle, Douchehaus, Wandelbahn, Musikhalle, Doctorhaus, Kalte Quelle, Lindenruh, Schweizerhaus.
1246.
XX-LECIE Oddziału II. Tramwaje w Krakowie. 1919 - 19 luty - 1939. Kraków 1939. Związek Pracowników Komunalnych [...]. 8, s. 87, [2], tabl. 3. brosz.
Niewielkie zaplamienie tylnej okł., poza tym stan dobry. Podsumowanie działalności krakowskich tramwajów w dwudziestoleciu międzywojennym. Tabele statystyczne, sprawy związkowe, wybór dokumentów.
1247.
DZIEDZIC Jan T., OSSOWSKI Paweł – Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza według współczesnego stanu z mapą powiatu i 19 widokami miasta. Chełmno (na Pomorzu) 1923. Nakł. Wydziału Powiatowego, druk Franciszka Tyszkiewicza. 8, s. [14], 210, [15], ilustr. 19, mapa rozkł. 1. brosz.
Otarcia okł., grzbiet spłowiały, z ubytkiem, drobne zaplamienia. Dublet bibliot. (piecz.), zapiski inwentarzowe. Na s. 67 zakreślone nazwiska dwóch osób zamieszkałych w Malankowie (Leona Kweli i Konstantyna Kweli), które sprzedały swoje majątki pruskiej komisji kolonizacyjnej. Praca dedykowana w druku W. Trąmpczyńskiemu, marszałkowi Sejmu. Zaw. m.in.: Ziemia chełmińska w przeszłości, Obszar, położenie i granice, Administracja powiatu, Samorząd powiatowy, Groza najazdu bolszewickiego na Pomorze, Budownictwo szos powiatowych, Zakłady powiatowe, Wykaz majątków nabytych przez Komisję kolonizacyjną, Wysocy goście w Chełmnie, Ostatnie 14 miesięcy rządów pruskich w Chełmnie, Stosunki kościelne i wyznaniowe, Ludność, Pszczelnictwo, Większa własność ziemska w 1922, Sądownictwo, Przemysł, Handel, Stan majątkowy miasta, Drukarnie i piśmiennictwo. Na końcu dział ogłoszeniowy.
1248.
ESTREICHEROWA Stefanja – Zakopane przed pięćdziesięciu laty. Z listów ... z lat 1879-1881. Kraków 1932. Druk. "Czasu". 16d, s. 22. brosz. Odb. z "Czasu".
Stan dobry. Ważne, choć skromne objętościowo źródło do dziejów XIX-wiecznego Zakopanego.
1249.
FEDEROWSKI Michał – Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1891. T. 3: Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy, Nowogródka i Sokółki. Cz. 2: Tradycye historyczno-miejscowe, oraz powieści obyczajowo-moralne. Kraków 1903. AU. 8, s. V, [1], 312, [2]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., drobne zaplamienia. Egz. pobiblioteczny (skasowane piecz., zapiski inwentarzowe).
1250.
FINKEL Ludwik, STARZYŃSKI Stanisław – Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1-2. Lwów 1894. Nakł. Senatu Akademickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego. 4, s. XVI, 351, [1], 442, [1]. opr. wsp. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Praca autorstwa profesorów Uniwersytetu Lwowskiego w 2 częściach. Cz. 1 L. Finkel doprowadził do roku 1869, cz. 2 w oprac. S. Starzyńskiego obejmuje lata 1869-1894. Na końcu indeks nazwisk. Przedmowa Ludwik Ćwikliński.
1251.
FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. Toruń 1927. Nakł. Pomorskiej Druk. Rolniczej. 8, s. XV, [1], 318. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. rozdziały: Niezawisłość Pomorza, W krzyżackiej niewoli, Pod znakiem Orła Białego, W niewoli pruskiej.
1252.
GALIŃSKI Franciszek – Gawędy o Warszawie. Wyd. III. Warszawa 1939. Inst. Wyd. "Biblioteka Polska". 8, s. 316. opr. oryg. pł.
Opr. nieco zabrudzona i otarta, wewnątrz stan dobry. Opracowanie graficzne St. Brzęczkowski. Ilustracje w tekście. Na licu wyzłoc. herb miasta.
1253.
GDYNIA. Warszawa 1934. Nasza Księg. 16d podł., s. [4], tabl. 33. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł. i ostatniej karty, poza tym stan dobry. Album zaw. fotografie Urzędu Marynarki Wojennej, Z. Marcinkowskiego, H. Poddębskiego, Photo-Platu, Foto-Elite, Foto-Ave. Na zdjęciach m.in.: "Kaszubi - strażnicy polskości morza", "Wnętrze chaty rybackiej", "Zatoka Gdyńska przed rozpoczęciem budowy portu", "Port-Gdynia w 1933 r.", "Dworzec kolejowy za czasów niemieckich", "Obecny dworzec kolejowy", "Fragment ulicy z 1920 r.", "Fragment ulicy z 1933 r.", "Gmach Urzędu Pocztowo-Telegraficznego", "Gmach Banku Polskiego", "Fragment Gdyni z widokiem na morze", "Dźwig - wywrotnica, przesypujący całe wagony węgla na okręt", "Skład wolnocłowy bawełny", "Polskie okręty handlowe", 'Marszałek Piłsudski na okręcie wojennym 'Wicher'", "Widok na port w nocy".
1254.
GRĄBCZEWSKI Bronisław – Kaszgarja, kraj i ludzie. Podróż do Azji Środkowej. Z portretem autora, 65 ilustracjami i mapą. Warszawa [1924]. Gebethner i Wolff. 8, s. XV, [1], 246, [1], mapa 1. opr. oryg. miękka pł. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Opis podróży do Turkiestanu odbytych w l. 1885, 1888 i 1889-1891. Ukazało się jako "Podróży gen. Grąbczewskiego" t. 1.
1255.
GRĄBCZEWSKI Bronisław – W pustyniach Raskemu i Tybetu. Z portretem autora, 74 ilustracjami i mapą. Warszawa [1925]. Gebethner i Wolff. 8, s. 240, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł. brosz., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. bibliot. Ukazało się jako "Podróży gen. Grąbczewskiego" t. 3.
1256.
[GRUDZIĄDZ]. Album Grudziądza. 16 artystycznych plansz grawurowych. Kraków [nie przed 1918]. S[alon] M[alarzy] P[olskich]. 16d podł., k. [1], tabl. 16. brosz.
Niewielkie zaplamienia strony tyt., stan dobry. Tablice przedzielone bibułkami ochronnymi. Zaw.: Ogólny widok, Rynek - Pomnik Niepodległości, Stare Spichrze i Góra Zamkowa, Widok na Spichrze i Most, Plac 23 Stycznia, Poczta, Kościół św. Mikołaja, Ulica Lipowa, Państwowa Szkoła Budowy Maszyn, Stare Spichrze i Góra Zamkowa [inne ujęcie], Zejście nad Wisłą, Most na Wiśle, Ogród Róż, Ulica Spichrzowa, Klimek - Góra Zamkowa, Ruina.
1257.
GRZELAK Władysław – Łódką z biegiem Wisły. Wspomnienia w wycieczki wioślarskiej. Z przedmową Aleksandra Janowskiego. Warszawa 1926. Polska Składnica Pomocy Szkolnych. 16d, s. [8], 167, [4], ilustr. 20, mapa rozkł. 1. opr. ppł.
Stan dobry.
1258.
GUMOWSKI Marian – Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. Lublin 1959. Towarzystwo Naukowe KUL. 4, s. 102. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty. W tekście 98 herbów i 48 fotografii dawnych pieczęci.
1259.
HANDEL Wilhelm – Zbaraż. Od ruin ku odbudowie. Rocznik pamiątkowy poświęcony odbudowie zamku ks. Wiśniowieckich w Zbarażu. Oprac. ... Lwów 1939. Nakł. Sekcji Zbaraskiej Zw. Oficerów Rezerwy Okr. Ziem Południowo-Wschodnich. 4, s. 112. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz.: "Dochód przeznaczony na odbudowę zamku Ks. Wiśniowieckich w Zbarażu. Sekcja Zbaraska przy Zarządzie Zw. Ofic. Rez. Okręgu Ziem Połudn. Wsch. we Lwowie, Chorążczyzny 7.". Okładka brosz. sygn. "Bisanz". Zaw. m.in. relację z prac przy odbudowie zamku oraz przegląd wpisów ze złotej księgi fundatorów przedsięwzięcia.
1260.
HAUSER Leopold – Monografia miasta Przemyśla. Z widokami i starożytnym planem miasta. Przemyśl 1883. Księg. Braci Jeleniów. 16d, s. [6], 274, [3], tabl. 3, plan 1. opr. pł. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Archiwa przemyskie, Dzieje miasta Przemyśla, Położenie, ludność i majątek miasta, Gmina wyznaniowa izraelicka, Oświata, Służba zdrowia, Fabryki.
1261.
HELSZTYŃSKI Stanisław – Gostyń w pieśni. Wielkopolskie sonety regjonalne. Gostyń (Wlkp.) 1931. Nakł. "Kroniki Gostyńskiej". 8, s. [4], 32. brosz. wt. z zach. okł. oryg.
Nieznaczne ubytki okł. oryg., niewielkie zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla autorki "Chińskiej akwareli" (tom wierszy pod tym tytułem wyszedł spod pióra Sabiny Raciążkówny i został wydany w 1930).
1262.
HULKA-LASKOWSKI Paweł – Śląsk za Olzą. Z 274 ilustracjami i 2 mapami. Katowice 1938. Wyd. Instytutu Śląskiego. 8, s. 493, [3], mapy 2. opr. oryg. pł. zdob., obw. Pamiętnik Instytutu Śląskiego, [t.] 6.
Obw. lekko podklejona i otarta, niewielki ślad wilgoci na fragmentach dolnych marginesów kilku ostatnich kart, poza tym stan bardzo dobry. Układ graficzny i okładka Czesława Rzepińskiego. Na końcu "Mapa Cieszyńskiego i okręgu czadeckiego" oraz "Ludność polska w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego".
1263.
JACKOWSKI Zbigniew – Pamiętnik obozu ruchomego I-go gimnazjum męskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich w Warszawie odbytego w Beskidach Zachodnich w roku 1926. Wstępem objaśnił W[ładysław] T[adeusz] Sieramski. Warszawa 1927. Nakł. Rady Wychowania Fizycznego I-go Gimnazjum Z. Z.N.P.S.Ś. 16d, s. 162. opr. oryg. pł.
Opr. nieco otarta i zabrudzona, wyklejki podklejone paskami papieru. 13 całostronicowych ilustracji w ramach paginacji. Od str. 111 "Kronika Obozu" opracowana przez Antoniego Kominka ucznia klasy 6-ej.
1264.
JANOWSKI Al[eksander] – Wycieczki po kraju. [Cz.] 4: Na szlaku nowej kolei. Warszawa, Łowicz, Łódź, Kalisz. Warszawa 1903. Nakł. autora. 16d, s. 125, [3], mapa rozkł. 1. brosz.
Grzbiet z ubytkami, wewnątrz stan dobry. Skasowane piecz. bibliot., piecz. własn. Liczne ilustracje w tekście. Ukazały się 4 części.
1265.
JANOWSKI Ludwik – Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego. Cz. 1. Wilno 1921. Druk. "Lux". 8, s. 133. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Załamania przedniej okł. brosz. Stan dobry. Egz. nierozcięty. Następne części nie ukazały się; po tekście wydrukowano informację: "Praca przerwana z powodu nagłego zgonu autora [...]".
1266.
JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. Wilno 1921. Nakł. i druk. L. Chomińskiego. 8, s. VI, 60, [1]. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia na dolnym marginesie. Egz. nierozcięty. Zaw.: Rzut oka na przeszłość wszechnicy Wileńskiej, Roztrząśnięcie upowszechnionych poglądów na uniwersytet w Wilnie.
1267.
JASNA Góra. Katowice-Częstochowa 1956. Księg. św. Jacka. 4, k. [2]. opr. ppł.
Niewielkie otarcia krawędzi, niektóre elementy rozklejone, mimo to stan dobry. Przestrzenna makieta klasztoru jasnogórskiego wyłaniająca się po rozłożeniu okładek. Na tylnej okł. widok oblężenia klasztoru przez Szwedów oraz daty 1655-1656 i 1955-1956, a także potwierdzenie zgłoszenia publikacji do Urzędu Patentowego.
1268.
JAWORCZAK Aleksander – Wieś Dąbrówki, powiat Łańcut. Monografja etnograficzna. Z XXII tablicami i 15 rycinami. Lwów 1936. Wydział Powiatowy w Łańcucie. 8, s. 160. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wsp. ekslibris, zapiski inwentarzowe. Zaw. m.in.: Łowiectwo, Uprawa roli, Pożywienie, Budownictwo, Sprzęty, Narodziny dziecka, Wesele, Zwyczaje doroczne, Zwyczaje prawne, Wiara w duchy, Czary i wróżby, Lecznictwo, Opowieści, Pieśni, Sztuka i zdobnictwo, Muzyka i tańce, Onomastyka.
1269.
[KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. Kraków 1897. Spółka Wydawnicza Pol. 8, s. VIII, [5]-144. opr. ppł. z epoki.
Gruca 155. Opr. nieco otarta, przednie wyklejki nadpęknięte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Ze wstępu: "Słucz jest rzeką czysto wołyńską, bo bierze swój początek w powiecie Starokonstantynowskim [...], prawie na samej granicy galicyjskiej; łączy się z Horyniem w powiecie Rówieńskim [...], tuż u pogranicza litewskiego Polesia".
1270.
[KARWOWSKI Stanisław] – Ks. dr. Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Poznań 1896. Druk. Kuryera Poznańskiego. 8, s. [6], 375, tabl. 1. opr. wsp. pł.
Papier pożółkły, zaplamienie pierwszych kart, niewielki ślad zawilgocenia na początku. Praca dedykowana w druku Antoninie Kanteckiej, siostrze ks. Antoniego. 
A. Kantecki (1847-1893) - ksiądz katolicki, doktor filozofii, redaktor naczelny „Kuriera Poznańskiego”, tłumacz literatury antycznej, autor książek o treści religijnej.
1271.
KATEDRA gnieźnieńska. Gnesener Dom. Gniezno [koniec XIX w.]. Atelier L. E. Make. 16d, leporello, k. [11]. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie uszkodzenia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. Albumik z 12 zdjęciami katedry gnieźnieńskiej (1 na przedniej okł. wewnątrz, 11 na kolejnych kartach). Podpisy pod zdjęciami po polsku i niemiecku. Zaw.: Ogólny widok, Katedra (2 ujęcia), Podwoje katedry, Nawa, Wielki ołtarz, Konfesja św. Wojciecha, Św. Wojciech (2 ujęcia), Mszal [!] św. Wojciecha, Kielich i ręka św. Wojciecha oraz Głowa św. Wojciecha (na wspólnej karcie), Zbigniew Oleśnicki.
1272.
KAUDER Viktor – Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. Ein Handbuch über Land und Leute. Hrsg. von ... Plauen i. Vogtl. 1932. G. Wolff. 8, s. 462, [2], tabl. i map 25. opr. oryg. pł. Deutsche Gaue im Osten, Bd. 4.
Wyklejki pęknięte w grzbiecie, brak mapy głównej. Piecz.
1273.
KLEIN Franciszek – Planty krakowskie. Wyd. wznowione. Kraków 1914. Tow. Ochrony Piękności m. Krakowa i Okolicy. 4, s. 102, [3], tabl. 4 [z 5 ilustr.], plan rozkł. 1. brosz. Z Wydawnictw Towarzystwa Ochrony Piękności Miasta i Okolic, nr 2.
Grzbiet podklejony, okł. lekko zakurzone i z niewielkimi ubytkami krawędzi, stan ogólny dobry. Okł. brosz. proj. Jana Bukowskiego. Rozkładany kolorowy plan autorstwa Stanisława Greka. Liczne autorskie fotografie w tekście i na tablicach pokazują reprodukcje starych grafik i planów, widoki alejek, klombów, mieszkańców z przełomu wieku spacerujących i odpoczywających na ławkach, widoki okolicznych ulic, poszczególnych budynków, kawiarni, często nieistniejących już pomników i pawilonów.
F. Klein (1882-1961) - historyk sztuki specjalizujący się w historii architektury Krakowa. Jego "Planty" to szczegółowa monografia plant krakowskich opisująca historię ich powstania, przekształcania i zagospodarowywania. Autor analizuje pozytywne i negatywne aspekty przyjętych rozwiązań urbanistycznych, estetyki małej architektury itp.
1274.
KOLEJKA na Kasprowy Wierch w Tatrach. Dokumenty i fakty. Kraków 1935. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. [8]. brosz. Odb. z "Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego" Biura Delegata Min. WRiOP do spraw ochrony przyrody.
Poprzeczne załamanie bloku, niewielkie naddarcie grzbietu. W tekście 11 zdjęć ukazujących głównie zniszczenia przyrody podczas budowy wież i stacji końcowej.
1275.
KOSTRZEWSKI Józef – Biskupin. Zatopiona wieś prasłowiańska z przed 2500 lat. Poznań 1936. Nakł. Instytutu Prehistorycznego. 8, s. 19, [1], tabl. 16. brosz. Uzup. odb. z "Przeglądu Powsz.".
Zaplamienia okł., nieznaczne załamania narożników pierwszych kart. Krótka informacja o jednym z najważniejszych odkryć w historii polskiej i europejskiej archeologii. Badania stanowiska w Biskupinie rozpoczęto w 1934 i prowadzono do wybuchu II wojny. W latach okupacji wykopaliska prowadzili uczeni niemieccy, po wojnie kontynuowano prace archeologiczne. Przynależność Biskupina była wykorzystywana propagandowo: Niemcy uważali osadę za pragermańską, polscy badacze wskazywali na jej charakter słowiański. Obecnie przeważa pogląd, że żadnej z tych hipotez nie da się udowodnić i tożsamość etniczna Biskupina pozostaje nierozstrzygnięta. Podczas wykopalisk prowadzonych przed wojną po raz pierwszy w Polsce wykonano zdjęcia dokumentacyjne z powietrza; Wojciech Koczka użył do tego celu wypełnionego wodorem balonu i podwieszonego doń aparatu fotograficznego. Na przedniej okładce zamieszczono zdjęcie balonu podczas pracy.
1276.
KRAKÓW stolicą kresów południowo-zachodnich. Studja nad nowym podziałem administracyjnym państwa. Kraków 1930. Izba Przem.-Handlowa. 8, s. V, [1], 338, [4], mapa rozkł. barwna 1, map 32. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Zaw.: K. W. Kumaniecki - Uwagi o podziale administracyjnym państwa, J. S. Langrod - Ze studjów nad podziałem administracyjnym państwa, M. J. Ziomek - Podział państwa dla celów administracji ogólnej z punktu widzenia potrzeb życia gospodarczego, G. Sippko - Kraków stolicą Kresów południowo-zachodnich.
1277.
KRIST Gustaw – Buchara oraz sąsiednie kraje Centralnej Azji. Z 47 ilustracjami i jedną mapą. Przeł. Mieczysław Jarosławski. Warszawa [1939]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. VII, [1], 227, [5], tabl. 16, mapa 1. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione. Bibliot. Podróżnicza, t. 19.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje na tablicach.
1278.
KRUCZEK Jan – O piwowarach i browarach pszczyńskich. Pszczyna 1989. Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. 8, s. 41, [2]. brosz.
Niewielkie załamania narożnika przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry.
1279.
KRYNICA. Kraków [193-]. Druk. Narodowa. 8, s. [24]. brosz.
Stan bardzo dobry. Barwne, anonimowe kompozycje na obu okładkach sygnowane monogramem wiązanym (zapewne Józefa Racko), wewnątrz liczne zdjęcia Stanisława Muchy oraz tekst "Krynica - królowa zdrojów polskich" ukazujący walory uzdrowiskowe miasta.
1280.
KSIĄŻKA adresowa miasta stołecznego Poznania. 1923. Poznań 1923. Druk. Polska. 8, s. XII, 328, 320, 8, 64, wkładki reklamowe. opr. oryg. pł.
Otarcia okł., blok nadpęknięty, pierwsze karty sklejone w grzbiecie. Zaw. m.in.: Spis ulic miasta Poznania, Spis ludności w porządku alfabetycznym, Spis ludności podług ulic w porządku alfabetycznym, Spis branży ułożonych w porządku alfabetycznym, Cechy rzemieślnicze, Czasopisma i gazety, Towarzystwa Akcyjne, Urzędy, szkoły, kościoły, Naczelnicy obwodów, Dział ogłoszeniowy.
1281.
KULCZYCKI Tomasz – Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejów Towarzystwa Strzelców lwowskich. Wydany przez ... Lwów 1848. Druk. P. Pillera. 8, s. XII, 159, tabl. 1. opr. pł. tłocz. z epoki.
Papier zabrązowiony, miejscami podkreślenia ołówkiem w tekście, stan dobry. Na tabl. panorama miasta z 1526. Nieczęste.
1282.
KUNKE Emil – Architektura Lwowa. Przewodnik dla poznania stylów, oglądanych na zabytkach miejskich. Lwów 1935. 8, s. 8. brosz. Odbitka z "Sprawozdawcy" pisma dla młodzieży gimnazjum męskiego Ż. T. S. L. i Śr., R. 7, z. 15.
Stan dobry.
1283.
LENCEWICZ Stanisław – Polska. Z 422 ilustracjami w tekście, 7 mapami i 5 tablicami kolorowymi. Warszawa [przedm. 1937]. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. XI, [1], 446, tabl. 5, map 7. opr. oryg. pł. zdob. Wielka Geografia Powszechna.
Stan bardzo dobry. Obszerna i bogato ilustrowana monografia geograficzna ziem polskich wydana jako tom cyklu Wielka Geografia Powszechna, nieukończonego z powodu wybuchu wojny.
1284.
LENCZOWSKI Franciszek – Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku. Zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył ... Żywiec 1957. Miejska Rada Narodowa. 8, s. 271, [1]. opr. pł. zdob. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Ładna, elegancka indywidualna oprawa introligatorska (na przedniej wyklejce informacja, że koszt oprawy wyniósł 72 zł.).
1285.
LIPSKI Jacek – Archiwum kuratorji wileńskiej X. Ad. Czartoryskiego. Kraków 1926. M. Arct. 8, s. XIV, [2], 308, [2], tabl. 1. brosz. Materiały do Dziejów Szkolnictwa Polskiego, s. 3, nr 2.
Stan bardzo dobry. Egz. w większości nierozcięty. Piecz. bibliot. Na końcu obszerny indeks. Zaw. m.in.: Akademja jezuicka w Wilnie, Raporty miesięczne i roczne Uniwersytetu Wil. 1803-1829, Korespondencje osób związanych z Uniw. Wil., Różne akta uniwersyteckie, Opisy służbowe profesorów Uniwersytetu i członków Wydziału Wil., Szkolnictwo prowincjonalne.
1286.
LORENTZ Zygmunt – Narodziny Łodzi nowoczesnej. Szkic historyczny. Łódź 1926. Nakł. Prezydjum Rady Miejskiej. 8, s. 31, tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry.
1287.
LWÓW nasz. Obrona Lwowa w 1918 r. w obrazach. Lwów [1927]. Nakł. Panteonu Polskiego. 8, s. [24]. brosz.
Stan bardzo dobry. Krótka historia obrony Lwowa w 1918-1919 zilustrowana 45 fotografiami.
1288.
LWÓW w zimie 1914/1915. Lemberg im Winter 1914/1915. Lwów [1915?]. H. Altenberg [i in.]. 16d podł., s. [24]. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., dolne marginesy dwóch kart pokreślone ołówkiem, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska. Fotografie Lwowa. Podpisy po polsku i niemiecku.
1289.
ŁEPKOWSKI Józef – Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863. Druk. c.k. Uniw. Jag., Kraków. 8, s. XVIII, 222. opr. poźn. ppł. Odb. z "Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego".
Opr. nieco otarta, papier miejscami z charakterystycznymi zabązowieniami, poza tym stan dobry. Skasowana piecz. bibliot. Opis historii i zabytków architektury i sztuki kilkudziesięciu miejscowości w okolicach Krakowa na podst. własnych wędrówek i badań. Nieczęste.
1290.
MANIECKI B. – Janowa Dolina, państwowy kamieniołom. Album. Janowa Dolina 1936. Wyd. "Głos Robotnika". 16d podł., s. [8], tabl. 21. brosz.
Reperowane naddarcia grzbietu, drobne zaplamienia. Na tablicach zdjęcia z kopalni bazaltu i jej zaplecza socjalnego przeplatane rysunkami i drzeworytami Stefana Rassalskiego ukazującymi pracę w Janowej Dolinie.
Kamieniołom w Janowej Dolinie na Wołyniu powstał w latach międzywojennych, a wybudowane w pobliżu osiedle robotnicze należało do modelowych rozwiązań tego rodzaju. Przed wybuchem II wojny liczba mieszkańców, głównie Polaków, przekroczyła 3.000. W Wielki Piątek 1943 w wyniku brutalnego ataku grup ukraińskich zginęło 600 mieszkańców osiedla, podczas kolejnego ataku przeprowadzonego 3 tygodnie później zniszczono infrastrukturę kamieniołomu.
1291.
MIKA Marian J. – Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich. Poznań 1937. Zarząd stoł. miasta Poznania. 4, s. 85, [1]. brosz. Bibliot. "Kroniki Miasta Poznania", nr 7.
Okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Piecz. Zaw. m.in.: Patrycjat i jego znaczenie, Rody patrycjuszowskie XV wieku: Rosmanowie-Naramowscy, Zytowie-Naramowscy, Strosbergowie, Majorowie, Peszlowie, Fafkowie.
1292.
OGRODZIŃSKI Wincenty – Dzieje dzielnicy śląskiej "Sokoła". Katowice 1937. Związek Tow. Gimnast. "Sokół". 8, s. 264. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Narodziny idei sokolej, Podłoże śląskie, "Sokół" na Cieszyńskim do roku 1924, Na Górnym Śląsku przed powstaniem Okręgu, Okręg Śląski (1902-1901 [!]), Druga Dzielnica, Gniazda. Indeksy. Okładka sygn. "Woźniakowski".
1293.
[OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1926. Marggrabowa [= Olecko]. Verlags-Druckerei F. W. Czygan. 16d, s. 91, [1]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Wykaz członków, sprawozdanie roczne i omówienie działalności oleckiego klubu żeglarskiego za rok 1926.
1294.
[OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1927. Marggrabowa [= Olecko]. Verlags-Druckerei F. W. Czygan. 16d, s. 51, [1], tabl. 3. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienia przedniej okł., załamania narożników kilku kart. Wykaz członków, sprawozdanie roczne i omówienie działalności oleckiego klubu żeglarskiego za rok 1927.
1295.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Płomienna północ. Podróż po Afryce Północnej. Marokko. Wyd. II. Lwów-Poznań 1927. Wydawnictwo Polskie. 8, s. 438, [9], tabl. 1. brosz.
Niewielkie otarcia i załamania krawędzi okł. Okładka Ernesta Czerpera. To wydanie zostało wyposażone w jedną zaledwie tablicę, na końcu pozostawiono wykaz 24 ilustracji dołączonych do pierwszego wydania.
1296.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja. Wyd. II. Lwów-Poznań 1927. Wydawnictwo Polskie. 8, s. 334, [15]. brosz.
Otarcia krawędzi okł., załamanie tylnej okł., poza tym stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Okładka proj. Ernesta Czerpera. Na końcu słowniczek wyrazów arabskich.
1297.
OSTROWSKI Adam – Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Opracował Wydział Ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod red. naczelnika Wydziału ... Rok 1926. Poznań 1926. Nakł. Biura Ogłoszeń "PAR". 4, s. [12], XLIII, [3], 576. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Wykaz majątków ziemskich powyżej 50 ha z wyszczególnieniem właścicieli z terenów Wielkopolski. Jedyna tego typu publikacja w okresie międzywojennym.
1298.
PAMIĄTKA z P.W.K., Poznań 1929 r. Gdańsk 1929. Wytw. "Fotobrom". 9,5x14 cm, leporello, k. [9]. brosz.
Otarcia okł., załamania narożników okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Dziesięć pocztówek fotograficznych (jedna przytwierdzona do tylnej okł.) przedstawiających tereny Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Na odwrocie niektórych pocztówek piecz. "Wytw. 'Fotobrom' w Gdańsku". Zaw.: Wesołe miasteczko w nocy, Fragment P.W.K., II wejście, Hale rolnicze, Fragment P.W.K., Hala Ciężkiego Przemysłu, Widok ogólny, [Pawilon przemysłu szklanego], Główne wejście, Wesołe miasteczko. Patrz też poz. 1356.
1299.
PAMIĄTKA z Włocławka. B. m. [nie przed 1914]. 16 podł., k. [20]. brosz.
Grzbiet oklejony płótnem, otarcia okł., miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz. Na kolejnych kartach zdjęcia: Dworzec kolejowy zburzony w 1914 roku, Most kolejowy zburzony 1914 roku, Dworzec kolejowy, Włocławek, Magistrat, Sobor [cyrylicą], Klasztor Reformatów, Kościół Ewangelicki, Rzeka-Słodowo, Katedra, Kościół św. Witalisa, Włocławek 1914 r. most zburzony na zazamczu, Pałac Biskupa, Przystanie na wiśle [!], Ul. Bulwarowa, Bulwar nad wisłą [!], Most z widokiem Szpetal dolny, Powiat, Remiza Strażacka, Ochronka na Biskupiej.
1300.
PAŃSTWOWY Zakład Zdrojowy Busko-Zdrój. Kraków [1933]. Zakł. Graf. "Akropol". 16d, s. 32. brosz.
Podklejone przedarcie jednej karty, stan dobry. Tytuł okł.: "Busko Zdrój". Liczne fotografie w tekście.
1301.
PAPÉE Fryderyk – Historja miasta Lwowa w zarysie. Z 30 ilustracjami. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Lwów-Warszawa 1924. Książnica Polska. 16d, s. 286. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście. Treść podzielona na części: Lwów średniowieczny (1250-1527), Lwów staropolski (1527-1772), Lwów nowoczesny (1772-1823).
1302.
PAWŁOWSKI Stanisław – Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Z dwoma mapami. Lwów 1919. Pol. Spółki Oszczędności [...]. 4, s. [2], 46, tabl. 2, mapy rozkł. 2. brosz. Prace Geograficzne, z. 3.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł. i grzbietu, krawędzie lekko nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Na tabl.: Stan i zmiany ludności rzymsko-katolickiej w polsko-ruskiej części Galicji, Stan i zmiany ludności używającej języka polskiego. Na mapach: Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicyi - I. Stan w r. 1910, II. Zmiany w okresie 1901-1910.
1303.
PIERNIKARCZYK Józef – Tarnowskie Góry, kolebka przemysłu śląskiego. Katowice [przedm. 1926]. Komitet Wydawniczy, Druk. "Polonia". 8, s. 55, [1], tabl. 4. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Na okładkach reklamy firm górnośląskich.
1304.
[PIERWSZY]. I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r. Polesie. (Sprawozdania i dyskusje). Warszawa 1938. Komisja Naukowych Badań Ziem Wsch. 8, s. 104, tabl. 1. brosz. Pamiętnik Zjazdów Naukowych Poświęconych Ziemiom Wsch., zesz. 1.
Podklejone ubytki przedniej okł. i grzbietu, wewnątrz stan dobry. Druk na prawach rękopisu. Zaw. m.in. omówienie dyskusji nad referatami: Struktura rasowa zachodniego Polesia, Zagadnienie językowe Polesia, Podział językowy Polesia na podstawie faktów leksykalnych, Obserwacje nad mową wsi mazurskiej na Polesiu, Dzisiejsi ludzie Polesia, Rozmieszczenie ludności według języka i wyznania na Polesiu w świetle spisu z 1931 r., Ruch naturalny ludności na Polesiu, Struktura posiadania gruntów w woj. poleskim z uwzględnieniem wyznania posiadaczy gruntów, Gospodarcze i społeczne skutki scalenia na Polesiu.
1305.
PIEŚNI ludowe z polskiego Śląska. Wyd. Jan St[anisław] Bystroń [t. 1], Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński [t. 2]. T. 1-2. Kraków 1934-1938. PAU. 8, s. VIII, [6], 539; XXIII, [1], 798, [1]. opr. wsp. plast.
Stan bardzo dobry. Do kompletu brak t. 3, który ukazał się w 1961. Zaw.: t. 1, zesz. 1: Pieśni balladowe, zesz. 2: Pieśni o zalotach i miłości; t. 2: Pieśni balladowe o zalotach i miłości. Zbiór zaw. ponad 1.200 pieśni (tekst i nuty), pochodzących ze źródeł zebranych przez m.in. A. Cinciałę, J. Rogera i E. Szramka. W t. 2 indeks do obu tomów. Ważne źródło do etnografii Śląska.
1306.
PIĘĆSETNA rocznica założenia Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej obrz. łac. (23.XI.1429-23.XI.1929). Lwów 1930. Nakł. Kapituły. 8, s. 134, [1]. brosz.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Piecz. Drukowano na prawach rękopisu. Prócz sprawozdania, listu papieskiego, tekstu przemówienia i toastu zaw. dwa obszerne artykuły: "W pięćsetną rocznicę kapituły lwowskiej" S. Szydelskiego i "Kapituła lwowska w l. 1727-1763" S. Szurka.
1307.
PO POLSKIEM wybrzeżu statkami "Gdańsk", "Wanda", "Jadwiga" i "Hanka". Warszawa 1929. Tygodnik "Przemysł i Handel". P.P. "Żegluga Polska". 8, s. [64], mapa 1. brosz.
Okł. otarte, nieco zaplamione. Rysunki i układ graficzny Ludwika Gardowskiego. Opis walorów turystycznych miejscowości nadmorskich, informacje o "Żegludze Polskiej" i będących w jej posiadaniu statkach. Liczne fotografie w tekście.
1308.
POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 1. Z jednym drzeworytem. Kraków 1869. Towarzystwo Przyjaciół Oświaty. Druk. UJ. 8, s. [8], 329, [2]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione. Północny Wschód Europy, Publikacji Towarzystwa t. 1.
Brak tablicy z mapą Rugii. Stan dobry. Zaw. m.in.: Z puszczy, Na Beskidzie, Z Nizkiego i Szerokiego Beskidu, Z krain stepowych, Z burzy górskiej. W 1870 ukazała się seria 2, której tu brak.
1309.
POSŁANIEC św. Grzegorza. Ilustrowany miesięcznik, organ Archidiecezjalnego Związku Ormian. Lwów. 8. brosz.
R. 6, nr 9/11 (64/66): IX-XI 1932. s. [129]-168.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Numer w całości poświęcony Wystawie Ormiańskiej we Lwowie. Prócz wstępu redakcyjnego zaw.: Wystawa Ormiańska we Lwowie, Srebra, broń i wyroby metalowe, Obrazy i rzeźby, Ormiańskie rękopisy iluminowane, Z dziejów parafji ormiańskiej w Stanisławowie.
1310.
PRAUZIŃSKI L[eon], ULRICH A[dam] – W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich 1914-1920. Poznań 1939 [właśc. 1938]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 231, [4], tabl. 2. brosz.
Wyraźne otarcia okł., blok nieco wygięty, drobne zaplamienia wewnątrz. Z przedmowy: "Książka ta upamiętnia w dwudziestą rocznicę zwycięskiego czynu polskiego żołnierza - wysiłki, zmagania się i triumfy powstańców wielkopolskich, jak też i energiczną postawę całego wielkopolskiego społeczeństwa wobec zaborcy. 'W marszu i w bitwie' - to pierwsze tego rodzaju dzieło, którego autorami są nie fantaści, nie postronni widzowie, lecz - żołnierze. Artysta-malarz i pisarz, obaj byli żołnierze wielkiej wojny i powstańcy wielkopolscy, odtwarzają w obrazach i w tekście to, co sami widzieli i przeżyli". Na s. 103-148 rysunkowa kronika "Od Zbąszynia do Kijowa".
1311.
PRUDENTIAL House. Nowa siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie. Warszawa 1933. Druk. Galewski i Dau. 4, s. [31]. brosz.
Okł. nieco tarte, niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywkach, wewnątrz stan dobry. Pamiątka oddania do użytku wieżowca Prudentialu - luksusowego budynku przy pl. Napoleona (obecnie Powstańców Warszawy) w Warszawie zaprojektowanego przez Marcina Weinfelda. Publikacja zaw. zdjęcia wznoszonego gmachu, rysunki bryły i wnętrz wieżowca (rysunki wykonał Eugeniusz Szparkowski). Przed wojną mieściła się tu siedziba brytyjskiej spółki ubezpieczeniowej, po wojnie i po naprawie poważnych uszkodzeń w budynku znajdował się hotel.
1312.
[PRUSINOWSKI Aleksy] – Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w obec prawa pruskiego. Grodzisk 1861. Czcionkami i nakładem A. Schmaedickiego. 16d, s. 44. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Zaw.: Odezwa do Ziomków o nasz własny język, Wykład praw (co do sądownictwa, administracya), Prawa (przedruk fragmentów pracy "Zbiór praw dotyczących się narodowości polskiej i języka polskiego w W. X. Poznańskiem" z 1861).

Przewodniki

1313.
BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. Leipzig 1943. K. Baedeker. 16d, s. LXIV, 264, map 6. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., nieznaczne załamanie narożnika tylnej okł., stan dobry. Ekslibris. Jedyne wydanie przewodnika. Mapa główna z IV 1943. "To jedna z najbardziej kuriozalnych, a zarazem przerażających publikacji II wojny światowej. W 1943 roku prestiżowe wydawnictwo Baedekera przygotowało turystyczny przewodnik po Generalnym Gubernatorstwie. W parapaństwie, które Niemcy utworzyli z części ziem okupowanej Polski, właśnie dokonywało się największe w dziejach ludobójstwo. Tymczasem autor książki zachwalał zabytki, proponował trasy wycieczek, pisał o cenach i środkach transportu [...]. Przewodnik przypisywał Niemcom autorstwo wszelkich zdobyczy cywilizacyjnych i kulturowych, zachęcał czytelników do podróżowania po podbitym terytorium, wspominał o 'odżydzonych' miastach" (portal podroze.onet).
1314.
DOLINA Popradu i jej uzdrowiska. Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna, Krynica i inne. Żegiestów 1935/36. Nakł. Tow. Przyjaciół Doliny Popradu. 16d, s. 62, mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Walory turystyczne Nowego i Starego Sącza, Rytra, Piwnicznej, Wierchomli, Żegiestowa, Muszyny, Krynicy i innych okolicznych miejscowości. Ilustracje w tekście.
1315.
GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice. Opisał historycznie ... Wyd. III. Kraków 1836. Nakł. J. Czecha. 16d, s. [6], 391, [3], tabl. rozkł. 1. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia grzbietu i narożników okł., miejscami niewielkie zaplamienia, załamania i podklejenia tablicy. Odręczna dedykacja autora: "Nazaremu Nowakowskiemu w pamiątce autor. A Gr., dn. 21. Maja 1842". Zachowane obie okładki broszurowe - co rzadkie, na przedniej tytuł książki, na tylnej drzeworytowy ozdobnik (werble i sztandary). Na tablicy miedziorytowy widok Krakowa od zachodu. Trzecie wydanie jednego z pierwszych przewodników po Krakowie. Zaw. m.in.: Krótki rys Historyi początku i wzrostu miasta Krakowa, Statystyka m. woln. Krakowa z okręgiem, Położenie, Figura miasta, Przedmieścia, Akademia krakowska, Zamek królewski, Kościoły m. Krakowa, Wykaz kościołów zburzonych, Łobzów, Góra Bronisławy z kogiłą Kościuszki, Oyców, Pieskowa Skała, Wieliczka, Listy Anny Jagiellonki Królowey pol., Literatura miasta Krakowa.
1316.
ILUSTRITA gvidlibro tra Pollando kaj Libera Urbo Danzig (Gdańsk). Eldonita de Pollanda Esperanto-Delegitaro. Kraków 1927. Druk. Narod. 16d, s. 115, [1] + [12]. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Tytuł okł.: "Pollando kaj Gdańsk". Przewodnik po Polsce w jęz. esperanto. Ilustracje w tekście.
1317.
KRÓTKI przewodnik po Huculszczyźnie. Od Hnitesy po Rogoze. Zestawił komitet redakcyjny. Warszawa 1933. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. [8], 139, mapa rozkł. 1. opr. oryg. miękka ppł.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Podpis własn. Anny Kutrzebianki.  Ilustracje w tekście. Okładka projektu Atelier Girs-Barcz.
1318.
LASKOWSKI Otton – Przewodnik po polach bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. Pod red. ... Oprac. Adam W. Englert, Juljusz Kozolubski, Stanisław Płoski. Warszawa 1931. Wojskowe Biuro Historyczne. 16d, s. IX, [7], 160, tabl. 12, mapy rozkł. 4 + map 17, oleatów 21 w kieszonce. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Przewodnik wydany ku uczczeniu setnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Zaw. m.in.: Noc 29 listopada, Walki lutowe pod Warszawą, Działania Dwernickiego, Działania majowe nad Narwią, Szturm Warszawy.
1319.
LEWICKI Stanisław – Przewodnik po Krynicy. Warszawa [ca 1928]. Pol. Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch". 16d, s. 83, [5], mapa 1, plan 1. brosz.
Otarcia i załamania okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Tytuł ok: "Krynica". Barwna okładka Edwarda Okunia.
1320.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Poznańskiem (w granicach z przed traktatu Wersalskiego). Z 72 ilustr. w tekście i mapką. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Pol. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 16d, s. [4], 189, [2], mapa 1. brosz. Polska Bibljoteka Turystyczna.
Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielkie zaplamienia strony tyt., podklejone naddarcie mapy. Na okł. data 1920.
1321.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. Lwów-Warszawa 1924. Książnica Polska. 16d, s. 575, plany rozkł. 2, mapa barwna rozkł. 1. opr. oryg. miękka pł. Polska Bibljot. Turystyczna, nr 7.
Okł. nieco otarte, nieznaczny ślad wilgoci na górnym marginesie, poza tym wewnątrz stan dobry. Podklejone przedarcie mapy.
1322.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami i mapką województwa. Łuck 1929. Wołyńskie Tow. Krajoznawcze [...]. 16d, s. [2], 380, VI, mapa rozkł. 1. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami i lekko podklejony, blok lekko wygięty, nieliczne delikatne podkreślenia ołówkiem, stan ogólny dobry. 101 ilustracji w tekście.
1323.
PIOTROWSKI Henryk – Przewodnik zdrojowo-turystyczny. Pod red. ... Wyd. II. Warszawa 1931. Zjedn. Pracowników Niewidomych RP. 8, s. 350, [2], XXXIII, tabl. 2. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania narożników, zaplamienia skrajnych kart. Opis walorów leczniczych i turystycznych polskich miejscowości uzdrowiskowych. Liczne fotografie w tekście, bogaty dzieł ogłoszeniowy.
1324.
RUCIŃSKI Fr[anciszek] – Kościół katedralny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Przewodnik dla zwiedzających, ozdobiony 11 rycinami. Poznań 1912. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [8], 255, tabl. 8. opr. pł. z epoki.
Zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry.
1325.
SPERCZYŃSKI Władysław – Gopło i Kruszwica. Ilustrowany przewodnik z rysunkami i mapką Gopła. Poznań 1923. Nakł. Red. "Żołnierza Wielkopolskiego". 8, s. 38, [1], tabl. 2, mapa 1. brosz.
Zaplamienia, otarcia okł., stan niezbyt dobry.
1326.
TRZCIŃSKI Tadeusz – Przewodnik po pamiątkach Gniezna. Poznań 1909. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [8], 172, [20]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., wytarte i zakreślone zapiski na wewnętrznej stronie przedniej okł. i na stronie przedtyt.; stan niezbyt dobry. Podpis własn. Na końcu dział reklamowy.
1327.
WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne], SIEMIEŃSKA Jadwiga – Stolica Polski. Przewodnik dla wycieczek. Jeden, dwa i trzy dni w Warszawie. Warszawa 1939. M. Arct. 16d, s. 103, [4]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Ilustracje w tekście.
1328.
ZABYTKI wielkopolskie. Ilustrowany przewodnik po Poznaniu i Wielkopolsce. Poznań 1929. M. Derda. 8, s. 277, [1]. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Na karcie tyt. dodatkowy nadruk "Rys geograficzny, Krótki przegląd historyczny, Najważniejsze daty statystyczne, Zabytki i osobliwości miast i wsi województwa Poznańskiego". Ilustracje w tekście.
1329.
ZWOLIŃSKI Tadeusz, ZWOLIŃSKI Stefan – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą przeglądową Tatr [...], planem Zakopanego i ilustracjami ze zdjęć T. i S. Zwolińskich. Wyd. IV przejrzane i uzupełnione. Zakopane 1930. Księg. L. Zwolińskiego. 16d, s. 335, [16], plan rozkł. 1. opr. pł. z epoki.
Brak mapy, poza tym stan dobry. Podpis własn.
* * *
1330.
CIĘŻKOWSKI M[arian] – Huculszczyzna. Uzdrowiska i letniska. Stanisławów 1938. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Niewielkie zażółcenia pierwszej karty, stan dobry. Ilustracje w tekście.
1331.
GDYNIA, Pollando. Varsovio [Warszawa] 1937. Liga Popierania Turystyki, Polaj Stataj Fervojoj [Polskie Koleje Państwowe]. 8, s. [12]. brosz.
Niewielkie naddarcia. Informator o Gdyni wydany w języku esperanto z okazji Światowego Kongresu Esperantystów w Warszawie. Ilustracje w tekście.
1332.
GRYCZUK J. – Letniska Huculszczyzny. Dolina Czeremoszów, Rybnicy i Pistynki. Stanisławów 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dotyczy powiatu kosowskiego i kołomyjskiego. Liczne ilustracje w tekście.
1333.
KUNZEK Tomasz – Słoneczne Podole. Informator letniskowo-turystyczny województwa tarnopolskiego. Tarnopol 1938. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Zaplamienia pierwszej karty. Ilustracje w tekście.
1334.
LATO na letnisku w dorzeczu Dunajca i Popradu. Kraków 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Podklejone ubytki tylnej okł., niewielki ubytek krawędzi jednej karty. Ilustracje w tekście.
1335.
LATO na letnisku w dorzeczu Raby. Kraków 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Podklejone ubytki narożnika dwóch pierwszych kart. Ilustracje w tekście.
1336.
LATO na letnisku w dorzeczu Soły i Białej. Kraków 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Skrajne karty podklejone w grzbiecie. Ilustracje w tekście.
1337.
LETNISKA w Dolinie Łomnicy, Świcy, Mizunki i Sukielu - powiat doliński. [Kraków] 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
1338.
PRZYPKOWSKI Tadeusz – Warszawa. Warszawa 1937. Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe. 8, s. [12]. brosz.
Otarcia okł., podklejone naddarcia kart. Ilustracje w tekście. Na przedniej okł. nadruk "2-10 październik 1937 r. Powszechny Festiwal Sztuki Polskiej w Warszawie. Zniżki kolejowe".
1339.
ROSPOND Stanisław – Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych [...]. Cz. 1-2. Wrocław-Warszawa 1951. Polskie Towarzystwo Geograf. 4, s. LII, [2], 418, mapy 3; [2], 419-794. brosz.
Zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Cz. 1: Polsko-niemiecka, cz. 2: Niemiecko-polska, Uzupełnienia. Obejmuje nazwy ponad 30.000 miejscowości pn.-wsch. Polski.
1340.
RUFFERT Bernhard – Kurze Chronik von Neisse. Zur Erinnerung an die XII. ordentliche Jahrestagung der Oberschles. Zone des D.G.V. Berlin gewidmet vom Gastwirtsverein Neisse und Umgegend. Neisse, V 1911. F. Bär's Buchdruckerei. 8, s. [4], 44, [28]
[oraz] tenże – Aus Neisses Vergangenheit. Neisse 1903. Kommissions-Verlag der Graveur'schen Buchhandlung. 8, s. [2], 65, plan rozkł. 1, tabl. rozkł. 1
[oraz] FRIESE Wilhelm – Der evangelische Kirchhof in Rochus und seine Entstehung in den Jahren 1818-71. Gedenkschrift von ... Neisse 1898. Druck von Ad. Letzel. 8, s. 12. razem opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco zakurzone, miejscami zaplamienia wewnątrz. Brak tablicy w pierwszej publikacji? Zachowana częściowo naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Piecz. Trzy współoprawne prace poświęcone Nysie i jej historii. Wymieniony w tytule Rochus to obecnie Rochów - dzielnica Nysy.
1341.
RŻEWSKI Aleksy – Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928. Łódź 1928. Wydawnictwo Wydz. Powiatowego Sejmiku Łódzkiego. 4, s. 240, [16], XXIV, [61], tabl. 9. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania krawędzi okł., kilka składek luzem, ślad zawilgocenia na ostatnich kartach. Na odwrocie strony tyt. nadruk: "'Księga pamiątkowa' wydana została pod naczelną redakcją Aleksego Rżewskiego, starosty na powiat łódzki, materjał ułożył [...] Jan Wojtyński, administracją 'Księgi' kierował Stanisław Gerling". Zaw. m.in.: U schyłku chmurnych dni niewoli (ze wspomnień), Z dni listopadowych w Łodzi, P.O.W. w powiecie łódzkim, Książka jako lekarstwo dla chorych dusz i pokarm dla zdrowych, Ludność powiatu łódzkiego, Szkolnictwo Powszechne w powiecie łódzkim 1918-1928, Ferma rolnicza w Czarnocinie, Znaczenie Ochotn. Straży Pożarnych w Polsce, Związek Strzelecki na terenie pow. łódzkiego, Z zabytków przeszłości w powiecie łódzkim, Elektryfikacja Okręgu łódzkiego, Monografje miast powiatu łódzkiego (Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ruda Pabjanicka, Tuszyn), bogaty dział ogłoszeniowy.
1342.
SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. Lwów 1867. J. Dobrzański. 16d, s. 14. brosz.
Miejscami drobne zażółcenia papieru. Na końcu adnotacja ołówkiem "B-ka Czołowskiego 30. X. 47 r.".
1343.
SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Galiciana 1778-1812. Lwów 1896. Księg. H. Altenberga. 8, s. 164, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. Zaw.: Jan Filip Carosi, Franciszek Kratter, Henryk Gotfryd Bretschneider, Baltazar Hacquet, Józef Rohrer, Samuel Bredetzky.
1344.
SEJDAMET Dżafar – Krym. Przeszłość, teraźniejszość i dążenia niepodległościowe Tatarów krymskich. Warszawa 1930. Instytut Wschodni. 8, s. XXVII, [1], 169, [1], V, [5], mapa 1, tabl. 12. opr. pł.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Położenie, Nazwa, Step, Mieszkańcy, Bogactwo źródeł historycznych o Krymie, Pieczyngowie i Kumanowie, Władza sądowa Chanatu, Handel i przemysł, Niszczenie przez Rosjan meczetów, studzien publicznych, cmentarzy i pałaców, Wrogi stosunek do duchowieństwa, Emigracja tatarska, Tatarzy w Polsce, Literatura tatarska, Konstytuanta tatarska, Panowanie Denikina, Inwazja bolszewicka, Kolonizacja żydowska na Krym i protest Weli Ibrahimowa.
1345.
SIEMIRADZKI Józef – Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii. Lwów 1894. I Związkowa Drukarnia. 8, s. [2], 100. opr. wsp. ppł., obcięcie barwione.
Karta tyt. podklejona i lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska. Wiele informacji o polskim osadnictwie w Brazylii.
1346.
SIEROSZEWSKI Wacław – Ze świata. Opowiadania. Z 53 rycinami. Kraków [1909]. Spółka Nakładowa "Książka". 16d, s. [4], 249, [6]. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco otarte, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Na odwrocie strony tyt. naklejka ochronna z numerem egzemplarza (225) i podpisem autora. Zaw.: Wśród lodów, Polowanie na reny, Polowanie na wieloryby, Bokser, Kulisi, Latorośle.
1347.
SOŁDROWSKI Jan – O wycieczkach szkolnych jako istotnej części nauczania języka polskiego. Uwagi dla nauczycieli wszystkich szkół niezbędne, dla młodzieży szkół średnich i wszystkich miłośników przyrody wielce pożyteczne. Częstochowa 1926. T. Nagłowski. 8, s. 64. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., blok lekko nadpęknięty. Liczne piecz. bibliot. Ze "spisu najpiękniejszych wycieczek": Pieniny z Czorsztynem, Niedzicą i nieodzowną jazdą Dunajcem łódkami; Babia Góra przez Jeleśnę lub Suchą i Zawoję; Ojców - połączyć z Krakowem i Wieliczką; Wilno - Konary, jezioro Trockie, Werki; Górny Śląsk - kopalnie i huty; Nowogródek i jezioro Świteź, połączyć można z Wilnem.
1348.
STEBELSKI Adam – Teksty źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820. Wybrał i oprac. ... Łódź 1934. Tow. Bibljofilów. 8, s. 45, [2]. brosz. Prace Sekcji Dydaktycznej Oddz. łódzkiego Pol. Tow. Histor., t. 3.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Zaw. 31 dokumentów pogrupowanych w działach: Prawa zasadnicze, Uprawnienia szczególne, Stan miasta, Kultura i obyczajowość.
1349.
STO obrazów natury ze ziem ojczystych. Z 57 drzeworytami. Wiedeń 1865. W c. k. Nakładzie Książek Szkolnych. 8, s. IV, 139. opr. wsp. ppł., obcięcie barwione.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Babia Góra, Góra św. Bronisławy z mogiłą Kościuszki, Krzemionki, Cieplice, Krzeszowice, Bielany, Dolina Kościeliska, Mogiła Wandy, Morskie Oko, Mamidła nadpowietrzne, Winobranie, Wieliczka, Kopalnie węgla w Jaworzniu.
1350.
SYSKA J[ózef] – Spór o charakter szkół na Śląsku. Odpowiedź na zarzuty przeciw państwowej ustawie o ustroju szkolnictwa. Nakład II. uzupełniony. Katowice 1933. Nakł. "Ogniskowca". 8, s. 31. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika tylnej okł., miejscami zażółcenia papieru. Zaw. m.in.: Główne zarzuty przeciw ustawie, Zapoznać rodziców z encykliką, Podstawy szkolnictwa publicznego w encyklice, Jaka jest pruska szkoła katolicka, Kiedy szkoła jest katolicką, Niewłaściwa nazwa szkół na Śląsku, Czy osobne szkoły dla katolików i osobne dla ewangelików, Oddzielne szkoły są sprzeczne z interesem polskim, Czy szkoły w Polsce są bezwyznaniowe, O nauczycielach.
1351.
SZCZEKLIK Karol – Pilzno i pilźnianie. (Z 12 illustracyami). Kraków 1911. Druk. "Czasu". 8, s. 215, tabl. 12. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz. Wyd. Kółka Pracy Społecznej w Dębicy, t. 1.
Brak karty przedtyt., grzbiet lekko uszkodzony, poza tym stan dobry. Zaw.: Dzieje Pilzna do zajęcia Galicyi przez Austryę (1772 r.), Dzieje Pilzna od zaboru austryackiego (1772) do najnowszych czasów, Kościoły pilźnieńskie, Szkoła, Stosunek Pilzna do Uniwersytetu krakowskiego, Wybitni Pilźnianie. Rzadkie.
1352.
SZELIGA Maciej – Położenie materyalne ludności w Galicyi według książki p. Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego streścił ... Lwów 1891. Nakł. Tow. Przyjaciół Oświaty, Druk. J. Czaińskiego w Gródku. 16d, s. 60. brosz. Wydawnictwo Przyjaciół Oświaty, Książeczka 2.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry.
1353.
ŠEMATISM monastyrej Čina sv. Vasilija V. v Galicii na god 1859. Lvov 1859. Institut Stavropigianskij. 8, s. 32. brosz.
Otarcia i załamania okł., niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., załamania narożników kart, atramentowe zaplamienie dolnego marginesu. Opis historii klasztorów prawosławnych i wykaz duchowieństwa we Lwowie, Stanisławowie, Brzeżanach, Czortkowie, Złoczowie, Sanoku, Samborze, Żółkwi, Krechowcach, Krystynopolu. Nieczęste.
1354.
[SZEPTYCKA Jadwiga]. I. S. S. [krypt]. – Przyczynki do etnografii Wielkopolski. Kraków 1906. AU. 8, s. 139, tabl. barwnych 5. opr. pł. złoc. z epoki. Osobne odbicie z Materyałów Komisyi antropolog.-archeolog. i etnograficznej, t. 8.
Miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście.
1355.
UDZIELA Seweryn – Ziemia łemkowska przed półwieczem. Zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893. Z 12 rycinami. Lwów 1934. Tow. Ludoznawcze. 8, s. 83, [3]. brosz. Prace Etnograficzne, nr 1.
Okł. nieco otarte, papier pożółkły. Zaw. m.in.: Siedziby, Ludność, Odzienie, Zwyczaje, obyczaje, wierzenia, Duchowieństwo, Opowiadania, Pieśni.
1356.
ULATOWSKI R[oman] S[tefan] – Album Powszechnej Wystawy Krajowej. 15 barwnych plansz według art. fot. ... Kraków 1929. Salon Malarzy Polskich. 16 podł., s. [1], tabl. 15. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Część tablic osłonięta bibułkami przekładkowymi. Tytuł okł.: Powszechna Wystawa Krakowa, Poznań 1929". Podpisy pod zdjęciami po polsku i francusku. Patrz też poz. 1298.
1357.
WARSZAWA. Warszawa [wczesne lata 20. XX w.?]. Wydawnictwo K. Wojutyński. 16 podł., leporello, k. [46]. opr. oryg. pł.
Zaplamienia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Albumik z 48 zdjęciami współczesnej Warszawy (46 zdjęć na kartach, 2 na wewnętrznych stronach okładek) formatu pocztówkowego. Podpisy pod zdjęciami po polsku i francusku. Zaw.: Nowy-Zjazd, Most Ks. Józefa Poniatowskiego, Plac Unji Lubelskiej, Ogólny widok, Plac Zamkowy, Krakowskie-Przedmieście, Targowa ul. na Pradze, Nowy Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska, Ul. Marszałkowska (2 zdjęcia), Widok z lotu ptaka, Arkady Nowego-Zjazdu, Plac Zamkowy, Plac Teatralny, Ratusz, Teatr Wielki, Hale Miejskie, Bibljoteka Uniwersytecka, Uniwersytet, Zamek, Politechnika, Gmach Tow. Sztuk Pięknych, Filharmonja, Hotel Bristol, Pomnik Mickiewicza, Kolumna Zygmunta, Pomnik Sobieskiego, Pałac w Łazienkach, Teatr na wyspie w Łazienkach, Obserwatorjum Astronomiczne, Park Ujazdowski, Główna aleja w Saskim Ogrodzie, Teatr Letni w Saskim Ogrodzie, Taras Zamkowy, Dworzec W. Wiedeński, Stare Miasto, Gmach Telefonów "Cedergren", Kościół pp. Wizytek, Kościół Św. Krzyża, Kościół Panny Marji, Kościół Św. Florjana na Pradze, Kościół W.W. Świętych, Katedra Św. Jana, Okręt w domu Fukiera, Wieżyczki Katedry Św. Jana, Wilanów-Pałac.
1358.
WAYZNER Jan – Drugi rok pracy Związku Polaków w W. M. Gdańsku. Sprawozdanie z działalności za czas od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r. Praca zbiorowa pod red. ... Gdańsk 1935. Związek Polaków w W. M. Gdańsku. 8, s. 94, tabl. 5, mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, ślad zawilgocenia w narożniku kart. Zaw. m.in.: Władze Związku Polaków w W. M. Gdańsku, Polacy w Gdańsku, Nasz stosunek do społeczeństwa niemieckiego w Gdańsku, Wychowanie obywatelskie młodzieży, Propaganda, Obecny stan szkolnictwa polskiego w Gdańsku. Mapa: "Rozmieszczenie głosów polskich oddanych przy wyborach do sejmu gdańskiego w dniu 7 kwietnia 1935 r.".
1359.
WIDOKI Poznania. [Poznań 1903]. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. 16d, leporello, k. [11]. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie załamanie jednej karty, poza tym stan bardzo dobry. Album zaw. 24 widoki fotograficzne zabytków, pomników, kościołów Poznania (dwa zdjęcia form. pocztówkowego na każdej karcie). Na przedniej okł. złoc. tytuł i herb Poznania w złoc. ramce. Na tylnej okł. ślepo tłocz. sygnatura introligatora: "K. Kmiecikowski a Posen".
1360.
WIELKOPOLSKA w obrazach. Poznań [ca 1924]. Polskie Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch". 8 podł., s. 7, [1], tabl. 25. brosz.
Zaplamienia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Tekst wstępny i objaśnienia zdjęć po polsku, francusku i angielsku. Tablice przedzielone bibułkami ochronnymi. Zdjęcia m.in. z Poznania, Gniezna, Kruszwicy, Szamotuł, Kórnika, Gołuchowa, Rydzyny, Lubostronia, Rogalina, Śmiłowa, Trzemeszna, Gostynia.
1361.
WILNO i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1. Wilno 1930. Wojewódzki Komitet Regjonalny. 4, s. [2], 334, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Do kompletu brak t. 2 z 1937 oraz atlasu. Liczne ilustracje w tekście. Układ ilustracyjny F. Ruszczyca. Zaw. m.in.: Wilno w polskim wysiłku zbrojnym, Wilno - miasto Józefa Piłsudskiego, Krajobraz wileński, Roślinność Ziemi Wileńskiej, Nasze łowiectwo, Kilka uwag i wiadomości o etnografji Województwa Wileńskiego, Litwini na Ziemi Wileńskiej, Wilno jako ośrodek żydowskiego życia kulturalnego.
1362.
WISŁOCKI Adam – Przez jeziora i rzeki Brasławszczyzny. Reportaż z kajakowej włóczęgi. Warszawa 1934. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s. 172, [2], tabl. 16, mapa rozkł. 1. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarta, miejscami zaplamienia wewnątrz, mapa podklejona taśmą przeźr. Zatarte piecz., nr inwentarzowy. Okł. proj. St. Bieńkowskiego. Ekslibris Adama Epszteina. Na tabl. ilustracje ze zdjęć J. Suskiego, A. Wisłockiego, Z. Januszkiewicza.
1363.
ZAJĄCZKOWSKI Stanisław – Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. Lwów 1930. Ossolineum. 16d, s. 77, [2]. brosz.
Brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Czasy najdawniejsze, Państwo litewskie Mendoga, Wzrost Litwy za Giedymina, Litwa za Olgierda, Jagiełło i unja z Polską.
1364.
ZŁOTA księga Sokoła poznańskiego. Poznań 1936. Tow. Gimnastyczne "Sokół". 8, s. 119, [25]. brosz.
Okł. nieco otarte, ubytki grzbietu. Podsumowanie 50-letniej działalności poznańskiego "Sokoła". Zaw. m.in.: Nowoczesne rycerstwo, Szlakiem idei sokolej, Gimnastyka w "Sokole" Poznańskim, Przed laty dwudziestupięciu, Z dni niewoli, Jak powstał Związek Sokolstwa w Polsce?, Ci z poza granic Wolnej Polski, Sokolstwo Czechosłowackie, Sokolstwo a sport, Ku unarodowieniu gier sportowych. Obszerny dział ogłoszeń.
1365.
ZUBRZYCKI J[an] S[as] – Z podań Krynicy. Lwów 1922. Księg. Marji Skulskiej. 8, s. 44. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Na okładce, karcie przedtyt. i osobnej karcie "kamień wagowy pod Jaworzyną" wg rysunku M. B. Stęczyńskiego.
1366.
ZUŁÓW wczoraj i dzisiaj. Warszawa 1938. Nakł. Zarz. Gł. Zw. Rezerwistów. 8, s. 181, [2]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. podklejone przez introligatora, zaplamienia górnego marginesu kilku pierwszych kart, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Monografia rodzinnego miasta J. Piłsudskiego. Część 1 "Zułów wczoraj" opracował Roman Horoszkiewicz, część 2 "Zułów dzisiaj" Tadeusz Kubalski. Zaw. m.in.: Piłsudscy, Zułów do roku 1863, Dwór zułowski, Piłsudscy w Zułowie.
"'Zułów - wczoraj i dzisiaj' składa się z dwuch części. Część pierwsza podaje historię rodu Piłsudskich i rodów spokrewnionych, opisuje Zułów, życie we dworze i tp. Cześć druga opowiada o dalszych dziejach Zułowa, o uchwale Walnego Zjazdu Związku Rezerwistów, wykupieniu i odbudowaniu Zułowa, jako pamiątkowego miejsca pielgrzymek narodowych.".