Harcerstwo

1367.
BRONIEWSKI Stanisław – Szare Szeregi. Notatka historyczna o pracy harcerstwa w czasie okupacji niemieckiej. Warszawa 1947. Druk. Krakowska W. Grzelak i Sp. 16d, s. 31, [1]. brosz. Uzupełniony przedruk  z "Harcerstwa".
Błażejewski 563. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., niewielki ubytek jednej karty, poza tym stan dobry. Opowieść o Szarych Szeregach autorstwa ich naczelnika.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1368.
BUGAJSKI Jan – Zimowiska. Kraków 1945. Harcerski Klub Narciarski w Krakowie. 8, s. 61, [2]. brosz.
Błażejewski 1225. Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. "Nowa forma harcerskiego obozownictwa zimowego" (Błażejewski). Zaw. m.in.: Wartość zimowisk, Higiena mieszkania, Higiena polowa, Sprzęt i ekwipunek, Inwentarz drużyny, Kierownictwo, Administracja, Na kwaterze, W polu, Likwidacja.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1369.
DĄBROWSKI Juliusz – W świetlicy harcerskiej. Wyd. II [właśc. III] uzupełnione i poprawione, oraz poprzedzone przedmową hm. Józefa Sosnowskiego. Warszawa 1946. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16d, s. 78, [2]. brosz.
Błażejewski 1010. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Sprzęt świetlicowy, Gry, Czytelnia czasopism, Biblioteka, Przesiadywanie w izbie, Konkursy świetlicowe, Konkurs ping-pongowy, Gazetka ścienna, Odczyt zaproszonego gościa, Konkurs czytelniczy, Herbatki, Wieczorki, Lekcje tańca, Gimnastyka, Dział pracy myślowo-twórczej, Radio w świetlicy, Organizacja chłopców.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1370.
DĘBOWSKI Stanisław – Była taka drużyna... Wspomnienia sprzed 30 laty. Warszawa 1947. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16d, s. 52, [4]. brosz.
Błażejewski 80. Stan bardzo dobry. Dzieje łomżyńskiego plutonu, później drużyny harcerskiej im. T. Kościuszki, kierowanej od 1961 przez autora wspomnień.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1371.
DYAKOWSKA Jadwiga – Gawędy dla Zuchów. Ja i wy jesteśmy jednej krwi, Mali bracia, Dzień lasu. Kraków 1946. Okręg Krakowski Ligi Ochrony Przyrody. 8, s. 18, [2]. brosz. Liga Ochrony Przyrody w Polsce, Okręg Krakowski, [nr] 9.
Błażejewski 862. Stan bardzo dobry. Na końcu: "Przykazania dla Zuchów, którzy chcą być przyjaciółmi przyrody".
46.–
1372.
DYAKOWSKI B[ohdan] – Patrol beskidzki. Opowiadanie wakacyjne. Wyd. II. Kraków 1947. Składnica harcerska. 8, s. 201, [2]. brosz.
Błażejewski 1366. Grzbiet i okł. nieco nadkruszone, poza tym stan dobry. Okładka i ilustracje Władysława Czarneckiego. Z przedmowy: "Książka ta jest nowym nakładem jednej z pierwszych powieści harcerskich. Pierwsze jej wydanie ukazało się na półkach księgarskich w roku 1913 w momencie, gdy ruch skautowy dopiero niedawno przeszczepił się z Anglii na kontynent i do Polski [...]. Pierwsze jej wydanie rozeszło się w niedługim czasie i zostało niemal doszczętnie 'zaczytane'".
64.–
Sprzedano za: 64.–
1373.
GROMSKI Antoni – Pląsy. Warszawa 1946. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16, s. 63. brosz.
Błażejewski 286. Stan bardzo dobry. Zbiór 24 zabaw tanecznych przeznaczonych dla zuchów (np. Pląs Mowgli'ego, Pieśń dżungli, Robinson, Pląs marynarski, Zuch lotnik, Pląs kupczyków, Utopce, Siedzi sobie zając).
60.–
1374.
JAMBOREE 1929. Pod red. Marjana Wierzbiańskiego, przy współudziale Członków Redakcji Pisma Młodzieży Polskiej "Na Tropie" [...]. Katowice 1929. Druk. "Czasu" w Krakowie. 4, s. 23, [1]. brosz.
Błażejewski 1385. Okł. nieco otarte, lekko zaplamione, przetarte w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Ilustrowana relacja z przygotowań i przebiegu harcerskiego Jamboree w Arrowe Park w Anglii.
80.–
Sprzedano za: 380.–
1375.
KONOPACKI Eugenjusz – Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r. Przewodnik po Zlocie. Dzienniczek uczestnika. Red. ... Warszawa 1935. Komenda Zlotu. 16, s. 127, [1], tabl. 1, plan rozkł. 1. brosz.
Błażejewski 729. Okładki i pierwsza karta nieco zabrudzone, mimo to stan dobry. Okładka sygn. "W. Krasnosielski".
80.–
Sprzedano za: 260.–
1376.
NEKRASZ Władysław – Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921. [Cz. 1]. Warszawa 1930. Główna Księgarnia Wojskowa. 8, s. XXII, [2], 214, [2]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Błażejewski 115. Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. "Biblioteki Oficerskiej Dyonu Żandarmerji Nr. 5. Kraków". Do kompletu brak cz. 2, która ukazała się rok później.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1377.
OSIŃSKA Janina – Na jamboree. Warszawa 1934. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 71, [1], tabl. 2. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Polska i Świat Współczesny, Bibljot. Młodzieży, [nr] 28; z cyklu: W jednym szeregu.
Błażejewski 1455; Krassowska 5742. Stan dobry. Piecz.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1378.
PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. III. Warszawa 1921. Druk. J. Kondeckiego. 16, s. 91, [4]. opr. bibliot. ppł.
Błażejewski 877. Miejscami otarcia i zaplamienia, podklejenia kart w grzbiecie. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Gawędy z życie, Werbunek, Nasi najmłodsi, Typy harcerskie, zadania instruktora, Patrjotyzm czynu, Przyszłość harcerstwa.
60.–
1379.
ROZKAZ L. 9. Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Harcerzy. Kraków, 15 II 1946. Drukarnia Bratniej Pomocy Medyków. 4, s. 8. brosz.
Otwory po dziurkaczu na lewym marginesie, poza tym stan dobry. W treści m.in.: Mianowania, Zwolnienia, Złożenie próby Podharcmistrza, Rejesteracja drużyn i mianowanie drużynowych, Rejestracja drużyn zuchów, Akcja obozowa, Tydzień harcerza, Strzelectwo i łucznictwo, Kronika Chorągwi Krakowskiej.
45.–
1380.
SIKORSKA Zofja – Ania i jej przyjaciele. Powieść z życia skautów. Warszawa [1924]. Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska". 8, s. 122, [1], tabl. 8. opr. oryg. kart.
Błażejewski 1481; Krassowska 7002. Otarcia i zaplamienia okł., grzbiet przyklejony do bloku książki, nieznaczny ubytek narożnika jednej karty, drobne zaplamienia kart. Ilustracje w tekście i na tablicach, okładka Aleksandra Świdwińskiego. Akcja powieści toczy się w Polsce przed wybuchem I wojny i w pierwszym okresie jej trwania.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1381.
SOSNOWSKI Józef – Harcerstwo jako wielka gra. Próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich. Wyd. III. Warszawa 1947. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16d, s. 80. brosz.
Błażejewski 909. Okł. nieco pożółkłe, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Społeczna rola zabawy, Zabawa jako środek wychowujący, Klasyfikacja zabaw, Gry i zabawy najmłodszych harcerzy, Gry przyrodnicze, Puszczaństwo, Uczucia w zabawach harcerskich.
64.–
Sprzedano za: 130.–
1382.
SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału, Komendy Chorągwi Harcerek i Harcerzy za rok 1932. Kraków 1933. Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Krakowskiego. 8, s. 38. brosz.
Błażejewski 197. Zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 170.–
1383.
SZYRYŃSKI Wiktor – Fantazja w psychice. Studium psychohigieniczne. Z przedmową Witolda Odrzywolskiego. Jerozolima 1946. Nakł. ZHP na Wschodzie, Druk. O.O. Franciszkanów. 16d, s. VIII, 84, [1]. brosz. Harcerska Biblioteka na Wschodzie, t. 1.
Błażejewski 539. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Ekslibris. Wydano przy pomocy Sekcji Wydawniczej JWŚW w  Jerozolimie. Zaw. m.in.: Marzenia senne i marzenia na jawie, Zasadnicze typy marzenia, Marzenie z podstawienia, Marzenie z przeniesienia, Psychopatologia fantazji.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1384.
ZIELIŃSKI Eryk – O Antku przybłędzie. Opowieść harcerska. Warszawa [1929]. Zakł. Graf. "Polska Zjednoczona". 16d, s. 78, [1]. opr. ppł. z epoki. Bibljot. Książek Błękitnych, nr 60.
Błażejewski 1502; Krassowska 8465. Stan dobry. Piecz. Ilustracje Ryszarda Praussa.
48.–
Sprzedano za: 90.–

Czasopisma

HARCMISTRZ. Pismo dla Instruktorów Pracy Harcerskiej. Organ urzędowy Związku Harcerstwa Polskiego; od r. 2, nr 2 z 1919 Miesięcznik Instruktorski. Organ urzędowy Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnego Inspektoratu Harcerstwa; od 1921 Kwartalnik Instruktorski. Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego; od 1924 Harcmistrz. Wiadomości Urzędowe. Miesięcznik Starszyzny Harcerskiej. Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego. Warszawa-Kraków. Red.: Konrad Chmielewski; Ignacy Kozielewski, Tadeusz Strumiłło, Stanisław Sedlaczek. 4 i 8. brosz.
Miszczuk I 156, 439, aneks 2, 3. O ile nie zaznaczono inaczej stan dobry.
1385.
R. 1, nr 1: III 1917. s. 16.
Skrajne karty luzem, dolne marginesy załamane, jedna strona z przedarciem (bez szkody dla tekstu). Piecz. Zaw. m.in.: "Spostrzeżenia" - Ks. Longin, "Jak należy rozumieć egzamin na III stopień" - Biełon, "Poradnik książkowy dla harcmistrzów" - K. B.
55.–
Sprzedano za: 240.–
1386.
R. 1, nr 4-5: IX-X 1917. s. [49]-60.
Skrajne karty luzem, mocne zaplamienia. Piecz. Zaw. m.in.: "Spostrzeżenia" - Ks. Longin, "Kurs wyćwiczenia harcerskiego dla harcmistrzów" - Stanisław Rudnicki, "Kilka uwag o gawędach" - Jurek, "Poradnik książkowy dla harcmistrzów".
55.–
Sprzedano za: 110.–
1387.
R. 4, nr 2: X 1921. s. [43]-64.
Skrajne karty luzem, papier zażółcony. Brak stron 49/50, ubytek na stronach 55/56 - dołączone odbitki ksero. Zaw. m.in.: Gawędy instruktorskie, Kolonja harcerek w Końskiej na Śląsku Ciesz., Baden-Powell w Indjach, Epilog ataków na Harcerstwo.
30.–
Sprzedano za: 40.–
1388.
R. 4, t. 4: 1921 - Zbiorcza karta tytułowa i spis treści. s. [4].
Grzbiet i krawędzie mocno nadkruszone. Podpis własn.
45.–
Sprzedano za: 50.–
1389.
R. 5, nr 1: IV 1922. s. 24.
Piecz. Zaw. m.in.: "Do Przyjaciół harcerstwa" - T. Strumiłło, "Dwa starsze harcerstwa" - T. Dąbrowa, "Z życia drużyn" - M. Wierzb.
55.–
Sprzedano za: 55.–
1390.
R. 5, nr 3-4: XII 1922. s. [45]-60.
Podpis własn. Zaw. m.in.: "Lutyctwo" - Olga Małkowska, "Ćwiczenie wzroku" - Zygmunt Wyrobek, Konferencje międzynarodowe.
55.–
Sprzedano za: 55.–
1391.
R. 6, nr 1: III 1923. s. 16.
Zaw. m.in.: "O ducha harcerskiego" - T. Dąbrowa, "Obozy wakacyjne" - T. Maresz, "Obozy robocze i wędrowne".
55.–
Sprzedano za: 90.–
1392.
R. 7, nr 1: I 1924. s. 12.
Zachowane okł. brosz. Okł. mocno nadkruszone, ślady zaplamień przy zszywkach. Zaw. m.in.: Michał Czajkowski "Czuwajcie!", St. Sedlaczek "Wskazówki dla harcmistrzów", Kącik Dobrej rady.
55.–
Sprzedano za: 55.–
1393.
R. 7, nr 12: XII 1924. s. [115]-126.
Zachowane okł. brosz. Okł. mocno nadkruszone i naddarte. Zaw. m.in.: Tadeusz Uhma - "Nasze mocarstwowe stanowisko", Karol Stojanowski "Przyczynki do zróżnicowania rasowego młodzieży polskiej", Prawo skautowe różnych narodów. Dołączono kartę z treścią rocznika 1924.
55.–
Sprzedano za: 55.–
1394.
R. 8, nr 2: II 1925. s. [13]-26.
Zachowane okł. brosz. Okł. nadkruszone. Zaw. m.in.: Tadeusz Strumiłło "Nasze dzieje. Geneza Harcerstwa Polskiego", Zygmunt Wasilewski "dziesięcioro przykazań", Stefan Czerpa "Zastęp instruktorski".
55.–
Sprzedano za: 55.–
1395.
R. 8, nr 3: III 1925. s. [27]-38.
Zachowane okł. brosz. Okł. nadkruszone i naddarte. Zaw. m.in.: Jan Grabowski "Harcerski Kodeks Honorowy", Piętnaście prawideł Tomasza Zana.
55.–
Sprzedano za: 55.–
HARCERSTWO (poprzednio Harcmistrz). Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego. Warszawa. Kom. red. Marja Uklejska, Marian Wierzbiański. 8. brosz.
Miszczuk I 130. O ile nie zaznaczono inaczej stan dobry.
1396.
R. 1 (XVII): nr 1: I-IV 1934. s. 51, [1].
Grzbiet nadpęknięty, miejscami niewielkie zaplamienia. Zaw. m.in.: Marja Uklejska "Harcerstwo w dniu dzisiejszym", Mieczysław Lewiński "Psychologiczno-patogiczne podstawy harcerstwa", Sabina Marcinkowska "A.B.C. ruchu starszoharcerskiego".
45.–
Sprzedano za: 60.–
1397.
R. 3, nr 3: VII-IX 1936. s. [2], [123]-183, [1].
Grzbiet lekko naddarty. Zaw. m.in.: Henryk Kapiszewski "Cele harcerskiej pracy poza granicami kraju", Tadeusz Lewandowski "Organizacja młodzieży niemieckiej 'Hitler-jugend'".
45.–
1398.
R. 7, nr 7: IX-XII 1946. s. 63, [1].
Z podtytułem: Pismo Instruktorskie. Wyd.: Harcerskie Biuro Wydawnicze. Red. Władysław Szczygieł. Zaw. m.in.:  Aleksander Kamiński "Harcerska służba Polsce", Stanisław Broniewski "Szare Szeregi", Eugeniusz Łazowski "Wymagania higieny psychicznej w pracy wychowawczej".
45.–
WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego. Red. Stanisław Sedlaczek, Józef Sosnowski. [Poprzednio "Harcmistrz" i "Harcerstwo"]. Warszawa. 4. brosz.
Miszczuk I 439, aneks 2. O ile nie zaznaczono inaczej stan dobry.
1399.
R. 1 (V), nr 4: IV 1923. s. [27]-42, [4].
Zachowana tylna okł. brosz. Karty luzem, krawędzie kart nadkruszone. Zaw. m.in.: Odezwa Naczelnictwa Z.H.P., Zasady współpracy Związku Harcerstwa Polskiego z Ministerstwem Spraw Wojskowych, Przysposobienie harcerek do Wojskowej Służby Pomocniczej.
45.–
Sprzedano za: 60.–
1400.
R. 1 (VI), nr 7: VII 1923. s. [83]-94.
Zachowane obie okł. brosz. Krawędzie nadkruszone, pionowe załamanie bloku. Zaw. m.in.: Rozkaz Naczelnictwa Z.H.P. 16 z dnia 27 lipca 1923 r., List okólny Głównej Kwatery Męskiej  L. 7 z dn. 27.VI.23.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1401.
R. 3 (VII), nr 1: I 1925. s. 4.
Zaw. m.in.: Rozkaz N.Z.H.P. L. 1 z dnia 1.I.1925 r.
45.–
Sprzedano za: 60.–
1402.
R. 3 (VII), nr 2: II 1925. s. [5]-6.
Zaw. m.in.: Rozkaz N.Z.H.P. L. 3 z dnia 15. I. 25 r. - Rocznica objęcia wybrzeża morskiego.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1403.
R. 3 (VII), nr 3: III 1925. s. [7]-10.
Zaw. m.in.: Rozkaz N.Z.H.P. L. 6 z dnia 20.II.25 r. - Poparcie wydawnictw Ligi Pracy.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1404.
R. 4 (VIII), nr 4: IV 1926. s. [9]-12.
Zaw. m.in.: Władze naczelne i instytucje centralne Związku Harcerstwa Polskiego 15.III.1926.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1405.
R. 7 (XI), nr 2: II 1929. s. [5]-8.
Ślady wilgoci i odcisk spinacza. Jest błędnie nadrukowany Rok 8. Zaw. m.in.: Rozkaz Naczelniczki G.K.Ż. L. 1 z dnia 10 stycznia 1929 r.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1406.
R. 7 (XI), nr 5: V 1929. s. [19]-22.
Zaw. m.in.: Część nieurzędowa ze wskazówkami higjenicznymi dotyczącymi wycieczek harcerskich, Dżembori, W sprawie skautingu w Niemczech.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1407.
R. 8 (XII), nr 7: VII 1930. s. [31]-34.
Niewielkie zaplamienia. Zaw. m.in.: Konkurs Propagandy Cukru.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1408.
R. 9 (XIII), nr 1: I 1931. s. 32.
Skrajne karty podklejone, krawędzie nadkruszone. Podpis. Zaw. m.in.: Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za okres 1.I. 1929 - 1.IX. 1930.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1409.
R. 10 (XII), nr 4: IV 1932. s. [15]-54.
Krawędzie nieco nadkruszone. Zaw. m.in.: Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za okres od dnia 1 września 1930 r. do dnia 31 grudnia 1931 r.
45.–
1410.
R. 12 (XIII), nr 8: X 1934. s. [39]-46.
Naddarcia na górnym marginesie. Zaw. m.in.: Dział nieurzędowy - Książki zalecane do użytku organizacyjnego, Wycieczki do Jaremcza, Pomoc harcerstwa ofiarom powodzi.
45.–
1411.
R. 16 (XVII), nr 1: I 1938. s. 16.
Na lewym marginesie otwory po dziurkaczu, krawędzie nadkruszone. Podpis własn. Zaw. m.in.: Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 2 z dnia 10 stycznia 1938 r. - z wykazami członków starszyzny.
45.–
Sprzedano za: 45.–
1412.
R. 16 (XVII), nr 4: IV 1938. s. [53]-68.
Zaw. m.in. Dział nieurzędowy - Kursy wychowania fizycznego, Przydział znaków nasłuchowych, Obóz radiowy, Akcja letnia Harcerskiego Uniwersytetu Wiejskiego, Centralny Obóz Ćwiczebny Piłki Ręcznej w Eforie (Rumunia), Artystyczne widokówki-fotografie.
45.–
1413.
R. 16 (XVII), nr 5: V 1938. s. [69]-84.
Okł. luzem, krawędzie nadkruszone, niewielkie zaplamienia. Podpis własn. Zaw. m.in. wspomnienie okolicznościowe z ilustracjami w tekście - rocznica śmierci Marszałka.
45.–
1414.
R. 16 (XVII), nr 6: VI 1938. s. [85]-120.
Okł. z ubytkami i zaplamione, krawędzie nadkruszone. Piecz.: "Ze zbiorów Kazimierza Jarzembowskiego". Zaw. m.in. Dział nieurzędowy - Centralne Zawody Lekkoatletyczne o mistrzostwo Z.H.P. na rok 1938, Wolne posady, Co robią harcerze-grzybiarze? Budowa "Gniazda Tatrzańskiego".
45.–
1415.
[JEDNODNIÓWKA]. W DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE Harcerstwa Kieleckiego. ... wydana z okazji jubileuszu. Kielce 1937. Wyd. Komitet Organizacyjny Uroczystości Jubileuszowych, Red. odp. Roman Czarnecki. 4, s. 36. brosz.
Błażejewski 1651. Niewielkie ubytki grzbietu, niewielki ubytek dolnego narożnika karty tyt., wewnątrz stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście. Okładki i rysunki Stanisław Prauss. Tytuł okładkowy: "W XXVlecie Harcerstwa Kieleckiego 1912-1937". Zaw. m.in.: Włodzimierz Gierowski "Ku wolnej Polsce. U podstaw Harcerstwa Kieleckiego (wspomnienia uczestnika)", Kazimierz Pluta-Czachowski "Wspomnienia z pracy niepodległościowej na terenie Kielc", Dzieje Harcerstwa Kieleckiego w latach 1912-1920, Jan Mikusiński "Powstanie Harcerskiej Drużyny Rzemieślniczej", List harcerzy poległych na polu chwały w latach 1914-1920.
450.–
Sprzedano za: 450.–
1416.
SWASTYKA. Pismo młodzieży harcerskiej. Warszawa. 3 Warszawska Drużyna Harcerska. im. ks. J. Poniatowskiego. Red. odpowiedz. Stefan Łoś. Red. Henryk Grynkraut-Greniewski. 8. brosz.
R. 1, nr 4: XII 1922. s. 16.
Miszczuk I 404. Uszkodzenie pierwszych czterech kart, zaplamienia. Ukazało się co najmniej 9 numerów w l. 1922-1926. Ten numer jedyny drukowany, pozostałe to odbitki powielaczowe. Ten zaw. m.in.: Celowość pracy, Wychowanie społeczne w harcerstwie, Ćwiczenia i umiejętności skautowe, Patrolowanie.
200.–
Sprzedano za: 260.–
* * *