Stalinizm. "Koszmarne czasy sanacji"

932.
ARSKI Stefan – Głęboko sięgały korzenie zdrady. Warszawa 1951. Ksiąźka i Wiedza. 8, s. 34, [2]. brosz.
Nieznaczne uszkodzenie dolnej części grzbietu, wewnątrz stan dobry. "Głęboko sięgają korzenie zdrady i zaprzaństwa polskich  klas posiadających. Od Targowicy poprzez ugodę z trzema zaborcami po tragiczny wrzesień 1939 roku i dalej - biegnie przez dzieje Polski ten ponury nurt służenia obcym potencjom przeciwko własnemu narodowi". Rzecz wymierzona głównie w Józefa Piłsudskiego. "Piłsudski marzył o odegraniu wielkiej roli politycznej. Nadzieje swe wiązał z wojną [...]. Zapragnął sprzedać swe usługi przyszłym zwycięzcom".
933.
ARSKI St[efan], KORTA A[dam], SAFJAN Z[bigniew] – Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r. Warszawa 1950. Prasa Wojskowa. 8, s. 91, [5]. brosz.
Załamania krawędzi okł., niewielki ślad zawilgocenia na końcu. Skasowane piecz. bibliot. Dotyczy wojny 1920 r.: "Była to przecież jawna, niczym nie zamaskowana, awanturnicza wyprawa polskiej reakcji po majątki na Białorusi i Ukrainie. Piłsudski - agent imperialistów zachodnich, agent polskich obszarników i kapitalistów, napadł w sposób zbójecki na młodą Republikę Radziecką, biorąc udział w interwencji kilkunastu państw kapitalistycznych przeciwko rodzącemu się światu socjalizmu. 'Zmowa grabieżców' demaskuje ten właśnie awanturniczy, imperialistyczny, zbójecki charakter wyprawy Piłsudskiego" (informacja na skrzydełku okł.).
934.
ARSKI Stefan – Przeklęte lata. U źródeł katastrofy wrześniowej. Wyd. III. Warszawa 1954. Książka i Wiedza. 8, s. 108, [2]. brosz.
Załamanie przedniej okł. i ostatnich kart, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. "To, co się stało, nie spadło z nieba. We wrześniu 1939 roku naród polski zbierał gorzkie, jakże gorzkie owoce zaprzaństwa, krótkowzroczności, głupoty, ignorancji, prywaty, egoizmu, sprzedajności, ale nade wszystko i przede wszystkim zdrady tych, którzy rządzili krajem przez lat dwadzieścia. Tych, którzy tworzyli państwo polskie w roku 1918, zakładając je na fundamentach klasowego panowania obszarnictwa i burżuazji, czyniąc zeń od początku bastion kontrrewolucji, wymierzony przeciwko młodemu Krajowi Rad".
935.
BECK Józef – Pamiętniki ... (Wybór). Tłum. Aleksander Ewert. Warszawa 1955. Czytelnik. 8, s. 174, [2]. brosz.
Niewielkie naddarcie przedniej okł., stan dobry. Z przedmowy Stefana Arskiego: "Mówiąc po prostu, książka Becka jest próbą gruntownego sfałszowania rzeczywistości polskiej i międzynarodowej w l. 1926-1939 [...]. Cały wysiłek autora książki zmierza do ukrycia antyradzieckiego ostrza tej polityki i zamaskowania jej prohitlerowskiego oblicza [...]. Trzeba, czytając wywody Becka, pamiętać, zawsze o tym, że ich istotnym celem jest sfałszowanie historycznej prawdy". A w innym miejscu: "Nazwisko Becka stało się synonimem zdrady, jego politykę - równano z Targowicą. Próżno huczały fanfary propagandy sanacyjnej".
936.
BRATNY Roman – Głos bomby Ishi. Warszawa 1953. Czytelnik. 8, s. 93, [3]. brosz.
Grzbiet nieco otarty, z odręcznie wpisanym nazwiskiem autora, poza tym stan dobry. Ze wstępu autora: "Szkice pierwszej części tego tomu prowadzą nas tropem międzywojennej propagandy, która kiedyś głosiła 'prawdy burżuazji' [...]. Głos fabrykowanych w Polsce międzywojennej łgarstw antyradzieckich przeradza się oto w ryk antypolskiej propagandy najmitów USA". Zaw. m.in.: Ideolog polskiego hitleryzmu, Gdy rzeczywistość nie słucha pułkowników, 'Mokra robota' literatury, Imprimatur wojny i zdrady, Niech żyje świat, w którym żyjemy.
937.
BRODZKI Stanisław – Wrzesień nie powtórzy się. Warszawa 1952. Wyd. MON. 8, s. 38. brosz.
Otarcia okł. "Burza wybuchła 1 września, Ale chmury zbierały się od dawna. Widzieli te chmury i ostrzegali przed burzą patrioci polscy, widziały je masy ludowe. Tylko partie burżuazyjno-obszarnicze modliły się nadal do Trzeciej Rzeszy i razem z nią knuły spiski przeciwradzieckie". Okładka fotomontażowa Aleksandra Bernacińskiego.
938.
BRUS Wł[odzimierz] – ZSRR a wojna polsko-niemiecka 1939 r. Łódź 1946. Wyd. GZPW Wojska Pol. 8, s. 69, [2]. brosz. Biblioteczka Żołnierza.
Stan dobry. "Do chwili dojścia Hitlera do władzy nie można było polskiej polityki zagranicznej oskarżać o filogermanizm. Dopiero triumf hitleryzmu, który powinien był wywołać w Polsce wzmożoną czujność, spowodował gwałtowny zwrot w polskiej orientacji politycznej. 26 stycznia 1934 r. Polska zawarła z Niemcami pakt o nieagresji i od tej chwili zajęła miejsce wiernego giermka przy hitlerowskim rydwanie". Osobną część poświęcono wydarzeniom 17 XI 1939: "W świetle przedstawionych wyżej faktów nie powinno ulegać wątpliwości, że osławiona antyradziecka 'teoria' o 'ciosie nożem w plecy' jest pozbawiona wszelkich podstaw, jest zwykłym, prowokacyjnym manewrem, obliczonym na naiwnych".
939.
DROBNER Bolesław – Na posterunku. Kraków 1948. Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "Czytelnik". 8, s. 242, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Zaw. m.in.: Dlaczego jestem socjalistą?, 53 lata walki pod czerwonym sztandarem, Pierwszy i Trzeci Maja, Piłsudczyzna w powijakach, Jednolity front hasłem bojowym polskich socjalistów, Listy do moich przyjaciół w Moskwie, PPS na prawym brzegu Wisły, Mahajszczyzna, Nasza metoda wobec opozycji, Wrocław nasz!, Polska droga do socjalizmu. Z rozdziału "Walka z Piłsudczyzną": "Już w roku 1918 dnia 11 listopada [...] Piłsudski [...] zapomniał o tej partii, której zawdzięczał hymn o sławie i poszedł dalej fałszywą drogą, która go zawiodła w przedpokoje Tarnowskich w Dzikowie, Potockich w Łąńcucie, Radziwiłłów w Nieświeżu, zawiodła go w roku 1920 pod 'Złotą bramę' w Kijowie, zaprowadziła jego wyznawców w roku 1935 do hitlerowskiego pałacu przy Wilhelmstrasse, pokierowała rękami ich przy podpisywaniu reakcyjnej konstytucji kwietniowej".
940.
ELMER Benedykt – Winowajcy klęski wrześniowej. Warszawa 1946. Wiedza. 8, s. 62. brosz.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Na okładce zdjęcie prezydenta Mościckiego z Hermannem Göringiem podczas polowania w Białowieży. Ze wstępu: Społeczeństwo polskie, błędnie i fałszywie informowane przez sanacyjny aparat państwowy i przez związaną z nim faszyzującą prasę, za mało zna polską politykę zagraniczną z okresu przedwojennego i nie dosyć zdaje sobie sprawę, co było zaniedbane, a co źle zrobione [...]. Jeżeli niniejsze studium przyczyni się do oświetlenia owego brzemiennego w następstwa okresu przedwrześniowego, to nasze zadanie będzie spełnione". Przykładowe tytuły rozdziałów: Płonąca granica, Kosztowne mrzonki, Ambasador klęski, Na bezdrożach mocarstwowości, Tragifarsa Józefa Becka, Anglofilizm bez wzajemności.
941.
GRABIEC M. – Kariera barona Andersona. Warszawa [1947]. Wyd. "Forum". 8, s. 21, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na przedniej okł. naklejka wydawnicza z tekstem "Życiorys gen. Władysława Andersa". Wyjątkowo agresywny paszkwil na gen. Andersa ozdobiony (?) satyrycznymi rysunkami. Przewidywania autora ("będą go z przekleństwem i pogardą wspominały przyszłe pokolenia") nie spełniły się.
942.
GROSZ Wiktor – U źródeł Września 1939. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. 92, [3]. brosz.
Stan dobry. Paszkwil na Polskę międzywojenną. Zaw. m.in.: Bzdura "mocarstwowości", Polityka Berezy i prowokacji, Nad przepaścią, Zwiastuny nowej przyszłości. "Ostatnia wojna [...] okazała się [...] ogniową próbą idei społecznych i politycznych współczesnego świata. W skali historycznej stała się ona bezprzykładnej w dziejach potęgi, jaką zrodził socjalizm".
943.
HAJNICZ Artur – Gdy żołnierz nie był obywatelem. Warszawa 1952. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 8, s. 47, [1]. brosz.
Stan dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Dotyczy przedwojennej działalności Stanisława Tatara, Stefana Mossora, Jana Rzepeckiego i innych oficerów oskarżanych w głośnych procesach pokazowych.
944.
IGNAR Stefan – Kwestia rolna w Polsce kapitalistycznej. Warszawa 1952. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 8, s. 169, [3]. brosz.
Okł. lekko otarte. Podpis własn. Anny Kutrzebianki-Pojnarowej. Zaw. m.in.: Rozwój kapitalizmu w rolnictwie polskim pod trzema zaborami, Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a niepodległość Polski, Imperialistyczna wyprawa polskiej burżuazji przeciwko Krajowi Rad a kwestia rolna w Polsce, Obszarniczo-kułackie manewry przeciw żądającym ziemi masom chłopskim, Męczeński żywot parcelanta, Panowanie obcego kapitału nad Polską, Wyzysk chłopów przez prywatnych lichwiarzy, Faszyzacja rolnictwa w Polsce kapitalistycznej, Kolonialny ucisk i wyzysk wobec chłopów Ukrainy zachodniej i Białorusi zachodniej, Oportunizm kułackiej centrali Stronnictwa Ludowego, Tworzenie hitlerowskich zagród kułackich w Polsce, Faszystowski program delegatury londyńskiej. Brrr...
945.
KARPIŃSKI Jerzy – Jarmark wyborczy i wybory. Poznań 1952. Woj. Komitet Wyborczy Frontu Narodowego w Poznaniu. 8, s. 60, [4]. brosz. Biblioteczka Wyborcza, nr 4.
Stan bardzo dobry. "Zdarzają się [...] niektórzy, u których pamięć jest szczególnie złośliwa. 'Ja - mówi taki - kiedyś [przed wojną] żyłem jak król, co chciałem to kupiłem, nie tam krajowe, angielskie! Cztery razy dziennie zmieniałem garnitur'. To prawda, proszę pana, czemu zapomina pan dodać - jako właścicielowi fabryki, jako sanacyjny dygnitarz, jako 'małorolny' na 200 hektarach? Strzeżmy się ludzi, snujących takie 'wspomnienia'". Satyra wymierzona w "łajdaków burżuazyjno-obszarniczych i ich stupajki", w gomułkowszczyznę i prawicę PPS. Broszura agitacyjna przed wyborami do Sejmu.
946.
KARTKI z dziennika arystokratki. Z przedm. Adama Polewki. Oprac. Wojciech Kacper. Warszawa 1948. Książka. 8, s. 70, [2]. brosz.
Niewielkie ubytki narożnika obu okł., stan dobry. Zaw. starannie wybrane fragmenty dziennika Zofii z Szembeków Niemojowskiej. "Ich dokumentarność i pewna nawet sensacyjność polega na tym, że są one jednym z jaskrawych dowodów stwierdzających przed sądem historii w formie mimowolnego samooskarżenia, że wyrok wydany przez demokrację ludową na polską arystokrację, na polskie obszarnictwo, był tylko wyrazem dziejowej sprawiedliwości. Niewątpliwie nie zdawała sobie sprawy p. hrabina Niemojowska, że pisząc swój diariusz sporządza niezamierzony akt oskarżenia przeciw swoim najbliższym i klasie społecznej, do której należy" (z przedmowy).
947.
KOSZYKOWSKI Izydor – Dziecko ulicy. Słowo wstępne Adama Polewki. Warszawa 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 214, [1]. opr. bibliot. ppł.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia, stan dobry. Piecz. Ze wstępu: "coś więcej aniżeli pamiętnik robotnika", "wstrząsające oskarżenie ustroju i rządów Polski przedwrześniowej", "tylko rewolucyjna walka klasowa mogła być finałem takiego przykładowo proletariackiego życia w ustroju kapitalistycznym", "niech pamiętnik Koszykowskiego i jego bohaterskie życie będą bodźcem do [...] wysiłków, aby ofiara jego życia i tylu tysięcy najlepszych towarzyszy uczczona została pomnikiem [...], któremu na imię: Polska Socjalistyczna".
948.
MITZNER Zbigniew – Było to wczoraj. Wybór z pamiętników bezrobotnych, chłopów, emigrantów i lekarzy. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył ... Warszawa 1952. Nasza Księg. 8, s. 188, [3], tabl. 8. brosz. Bibliot. Przyjaciólki.
Okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru. Wyd. II. Ze wstępu Z. Mitznera: "Nędza [...] w sposób świadomy pogłębiana byłą przez politykę rządów burżuazyjnych. Podatki, raty bankowe itp. spadały olbrzymim ciężarem na barki pracującego chłopstwa. Polityka cen wyrobów przemysłowych i produktów rolniczych, prowadzona przez rządy burżuazyjne, przyczyniała się do coraz większego pogłębienia nędzy mas chłopskich. Między pracującym chłopem i robotnikiem stał kapitalista ciągnący olbrzymie zyski z ich pracy".
949.
O PIŁSUDCZYŹNIE. Warszawa, VI 1951. Wydz. Propagandy KC PZPR. 8, s. 176, [4]. brosz. Materiały dla Prelegentów, [nr] 10.
Otarcia okł. Piecz. Druk na prawach rękopisu. Zaw. m.in.: Piłsudczyzna - agentura burżuazji w polskim ruchu robotniczym, Przeciw polskim masom pracującym, przeciw ZSRR, Rządy sanacji przygotowały klęskę wrześniową, Pogrobowcy Piłsudczyzny przeciw Polsce. "Powstała do życia na skutek rozbicia przez Wielką Rewolucję Październikową więzienia narodów, jakim był carat, Polska nie zdołała wykorzystać wielkiej szansy historycznej dla ugruntowania swej niepodległości w oparciu o przyjaźń wolnych narodów radzieckich. Do władzy doszła burżuazja".
950.
OZGA-MICHALSKI Józef – Z dziejów kartki wyborczej. Warszawa 1952. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 8, s. 31, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Zaw.: Oszustwa wyborcze burżuazji i jej sojuszników po pierwszej wojnie, Obszarniczo-kułackie rządy „Chjeno-Piasta” utorowały drogę sanacyjnemu faszyzmowi, Kłamliwi „przyjaciele ludu”, Nie ma wolności dla wrogów wolności, Głosujemy za sprawiedliwością i pokojem.
951.
POD RZĄDAMI bezprawia i terroru. Konstytucje, sejmy i wybory w Polsce przedwrześniowej. Materiały i dokumenty. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 270, [1]. brosz.
Grzbiet pożółkły, okł. nieco odbarwione, wewnątrz stan bardzo dobry. Praca przygotowana przez Wydz. Historii Partii KC PZPR. Z redakcyjnego wstępu: "Zbiór dokumentów, które oddajemy do rąk Czytelników, daje obraz walki Komunistycznej Partii Polski przeciw burżuazyjnym rządom w Polsce [...] o prawdziwą niepodległość Polski [...]. Dokumenty te dają obraz [...] barbarzyńskiego ucisku i wyzysku mas ludowych przez rządy kapitalistów i obszarników".
952.
POLEWKA Adam – Dawne, dobre czasy... Wybrał i przedmową poprzedził ... Warszawa 1947. Książka. 8, s. 85, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okł. Adama Bowbelskiego. Wybór archiwalnych tekstów ostro krytykujących czasy przedwojenne. Ilustracje z dawnych tygodników satyrycznych. Ze wstępu: "Zaczęły się coraz częstsze ataki na wszystko, co bodaj ocierało się o lewicowość [...]. Ówczesna reakcja walczyła wszystkimi środkami - od pracy i pałki do bomby, od terroru indywidualnego do zamachów stanu. Tę 'demokratyczną' działalność ukoronowała polska prawica najpierw zelżeniem publicznym [...] Narutowicza, a potem jego zamordowaniem i gloryfikacją mordercy tak wielką, że omal nie zaliczono go w poczet świętych patronów Polski. Kościoły i kazalnice rozbrzmiewały chwałą Eligiusza Niewiadomskiego".
953.
REK Tadeusz – Fakty oskarżają. Kartki z dziejów burżuazyjno-obszarniczego sejmu 1919-1922. Warszawa 1954. LSW. 8, s. 238, [1]. brosz.
Stan dobry. "[...] ukazanie walki mas ludowych z klasą robotniczą na czele o wyzwolenie społeczne, oraz staczania się Polski pod rządami kapitalistów od burżuazyjnej demokracji do faszyzmu, od liberalizmu gospodarczego do dyktatury wielkoburżuazyjnych monopoli" i próba odpowiedzi na pytanie "jak to się mogło stać, że lud polski, po wiekowej z górą niewoli, popadł w następną niewolę, zgotowaną mu przez burżuazję i faszyzm w latach 1918-1939?".
954.
ŚWIĄTECKA Krystyna – Tułaczym szlakiem. Wspomnienia byłych emigrantów o Ameryce. Oprac. …. Warszawa 1953. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 8, s. 78, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). "Głód, brak pracy, nadmiar gęb do miski w chałupie, gęb, których wyżywić nie mógł marny zagon, skrajna nędza gnały w świat tysiące chłopów polskich z tej ojczyzny, co macochą była dla pracującego chłopa. Z tej pańskiej ojczyzny, w której równość i wolność były tylko dla bogatych, a krzywda, poniewierka, niedola i ucisk dla chłopa". Zaw. m.in.: Za chlebem, 25 lat w kraju dolara, Gorzki jest chleb na tułaczce, Znam chleb obcy i własny, Taka jest Ameryka. Okładka Jerzego Cherki.
955.
Z LAT nędzy i poniżenia. (Życiorys małorolnego chłopa z książki "Było to wczoraj"). Warszawa, X 1952. Wyd. Zarządu Głównego ZMP. 8, s. 13, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (przekreślona piecz.). Wyboru dokonał Z. Mitzner. "Kiedy matka nie mogła uporać się z niedostatkiem, musiała oddać mnie na służbę [...]. Poszedłem więc z węzełkiem pod pachą sprzedać pracę swoich drobnych rąk za trochę okruchów chleba".