Portrety Mikołaja Kopernika

98.
NICOLAVS Copernicvs.
Miedzioryt form. 18x13,3 cm. Portret wykonał Edme de Boulonois (czynny w II poł. XVII w.). Portret został odbity jako rycina tekstowa w tomie "Academie des sciences et arts contenant les vies [...] des hommes illustres" wydanego w Brukseli w 1682. Astronom siedzący za stołem, z kartą z rysunkami astronomicznymi w prawej dłoni, przed nim stojąca na blacie sfera armilarna, leżący cyrkiel i linijka; w tle upięta draperia. Na linijce sygnatura rytownika. Na marginesach widoczny tekst odbity na odwrocie. Rycina obcięta do odcisku płyty i naklejona na arkusz starego papieru. Wsp. passe-partout. Widoczne naddarcie lewej krawędzi.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
99.
NICOLAS Copernic Célébre astronome, Mathematicien, Philosophé et Médecin, né a Thorn Ville de la Prusse Royale, mort en 1543, agé 70 ans.
Portr. BN 2381. Miedzioryt z akwafortą form. 13,8x9,8 na ark. 26,8x20,8 cm. Płytę rytował Etienne Desrochers (1668-1741) wg rysunku Johanna Theodora de Bry (1561-1623). Rycinę odbito ok. 1728 w Paryżu. Ukazała się w cyklu "Recueil de Portraits. Fes personnes qui se sont distinguées [...]". Sygnatura rytownika i jednocześnie wydawcy pod portretem. Popiersie w owalu, Kopernik zwrócony lekko w prawo. Pod wizerunkiem sztychowany opis oraz, na tablicy poniżej, napis: "Copernic s'élevant au dessus du Vulgaire, Presente à l'univers une nouvelle Sphére, Et par un effort sans pareil Rend la Terre mobile et fixe le soleil". Wsp. passe-partout. Niewielkie zarysowanie, stan dobry.
1.400.–
100.
N. COPERNIC. né en 1473, mort en 1543.
Miedzioryt form. 13,2x8,3 na ark. 18,4x14 cm (w świetle wsp. passe-partout). Według wsp. informacji na odwrocie płytę rytował wg własnego rysunku Joseph Blanchon (Blanchinus) (1704-1764). Rycinę odbito ok. 1750. Astronom zwrócony lekko w prawo, w płaszczu zapiętym na cztery guzy. Portret obcięty do krawędzi kompozycji i naklejony na arkusz starego papieru. Rycina zaklejona we wsp. passe-partout.
340.–
101.
NICOLAS Copernic. Né à Thjorn le 19 Février 1473. Mort à Warmie le 24 Mai 1543.
Miedzioryt z akwafortą form. 14,8x10,5 na ark. 26,5x17,7 cm. Płytę rytował nieznany z nazwiska monogramista C. B. (sygnatura w prawym dolnym narożniku) według rysunku, którego autorem jest francuski archeolog, malarz i grawer Anne Claude Philippe Caylus (1692-1765). Rycina pochodzi z dzieła J. Dreux du Radiera "L'Europe illustre" (Paryż 1765). Popiersie, astronom zwrócony lekko w prawo, patrzący na wprost, z instrumentem symbolizującym system heliocentryczny w prawej dłoni. Wsp. passe-partout. Stan dobry.
800.–
102.
NICOLAUS Copernicus. Geb. d. 19. Feb. 1473. gest. d. 24 Mai 1543.
Miedzioryt punktowy form. 8,8x7,3 na ark. 17x10 cm (w świetle passe-partout). Anonimowy portret astronoma umieszczany jako frontispis w pracy H. D. Lichtenberga "Physikalische und mathematische Schriften", t. 1 (Getynga 1803). Popiersie w owalu, Kopernik zwrócony lekko w lewo. Stan dobry. Rycina zaklejona we wsp. passe-partout.
400.–
103.
NICOLAO Copernico. From a Picture in the possesion of the Royal Society, presented by D-r Wolf, of Dantzic, June 6, 1776.
Staloryt form. 13,1x10,5 na ark. 27,3x18,8 cm. Płytę rytował angielski sztycharz Edward Scriven (1775-1841) według obrazu sprezentowanego Towarzystwu Królewskiemu w Londynie przez wybitnego gdańskiego przyrodnika, lekarza i astronoma, Mateusza Nataniela Wolfa (1724-1784). Rycina została wydana w Londynie w 1833 przez Charlesa Knighta. Popiersie, astronom zwrócony w prawo. Portret obwiedziony cienką ramką liniową. Stan bardzo dobry. Wsp. passe-partout.
600.–
104.
[BEZ podpisu].
Staloryt form. ca 8,4x9 na ark. 29,8x21 cm. Płytę rytował Ephraim Conquy (1809-1843) wg portretu Charlesa Durupta (1804-1838); obaj artyści byli Francuzami. Rycinę odbito ok. 1835, bez sygnatur. Według I. Polkowskiego ("Kopernikijana", t. 3, s. 256) portret pochodzi z pracy A. J. de Mancy "Kopernik". Popiersie, Kopernik zwrócony w prawo. Wsp. passe-partout. Niewielkie pofałdowanie arkusza w dolnej części, tablica lekko zakurzona.
380.–
105.
NICOLAUS Copernikus.
Litografia form. ca 9,7x9 na ark. 28,3x18 cm. Portret Kopernika litografowany przez Heinricha Wilhelma Teichgräbera. Plansza z drezdeńskiego czasopisma "Borussia. Museum für preussische Vaterlanskunde" z 1842. Popiersie, astronom w płaszczu z szerokim, jasnym kołnierzem, zwrócony lekko w prawo. Pod kompozycją nadruki "III. 13" i "B. I". Wsp. passe-partout. Stan bardzo dobry.
480.–
106.
NICOLAUS Copernicus.
Miedzioryt form. 16,9x13,8 na ark. 29,7x20,6 cm (w świetle passe-partout). Płytę rytował M. Deyerl według obrazu "Portret astronoma" włoskiego malarza renesansowego Marco Basaitiego (1470-1530) z 1512. Rycinę odbito ok. 1850 opatrując ją sygnaturą wydawcy: "Verlag der Künst.-Anstalt des Gestr. Lloyd in Triest". Astronom patrzący przez lewe ramię na wprost, stojący przy pulpicie, ze sferą armilarną i cyrklem w dłoniach. Rycina obwiedziona cienką podwójną ramką liniową. Niewielkie zaplamienia. Tablica zaklejona we wsp. passe-partout.
380.–
107.
COPERNICUS.
Staloryt form. 11,4x8,8 na ark. 22,7x15,6 cm (w świetle passe-partout). Płytę rytował Carl Barth (1787-1853). Plansza z niezidentyfikowanego wydawnictwa z połowy XIX w. Nad portretem niewielkie nadruki "Walhalla" i "N-o 7". Stan bardzo dobry. Rycina zaklejona we wsp. passe-partout.
240.–
108.
COPERNICUS.
Staloryt form. 11,3x8,8 na ark. 23,2x15,1 cm. Płytę rytował Carl Barth (1787-1853). Plansza z "Neues Conversations Lexikon" J. Meyera, t. 5 (Hildburghausen 1855). Nad portretem niewielkie nadruki "Neues Convers. Lexic." i "N-o 122". Zażółcenia krawędzi, drobne zaplamienia.
120.–