Tabela wyników aukcji: 133 aukcja antykwaryczna

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 BANACH Andrzej – Pamiątka z Krynicy. 60 -
2 BARABASZ St[anisław] – Sztuka ludowa na Podhalu. Cz. 4: Kościół w Dębnie. 220 -
3 CURTIL Henri – Marques et signatures de la faïence française. 120 -
4 DUPUIS Alexander – Nauka rysunku uważana z punktu widzenia przemysłowego. Przekład z francuzkiego. 320 -
5 ESTREICHER [Karol] – Pan Konstanty Schmidt (Ciążyński) i jego zbiory. 70 -
6 [FORMIŚCI]. Wystawa Formistów i Buntu w Poznaniu. [Katalog]. 3 200 -
7 GLOGER Zygmunt – Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1-2. 360 -
8 GRUPA "a. r.". Materiały sesji naukowej z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. 60 -
9 HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. 180 -
10 ILUSTROWANY katalog reprodukcyj i wydawnictw artystycznych J. Mortkowicza. 80 -
11 KAMIŃSKA Janina, TURNAU Irena – Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. Pod red. ... 120 -
12 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Kazimierz Mikulski. Malarstwo. 60 -
13 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Zdzisław Beksiński. Malarstwo. 48 -
14 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Jacek Bigoszewski. Obrazy z lat 1973-82. 160 -
15 [Biuro Wystaw Artystycznych]. Władysław Hasior. 60 -
16 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jan Zamoyski. 50-lecie twórczości. 64 -
17 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. 4 x Paryż. Informator wystawy. 40 -
18 Community Arts Building, Wayne State University. The First American Exhibition of Polish Paintings by the "Cracow Group" also Sculptures and Tapestries by Polish Artists. 120 -
19 Dom Wojska Polskiego. Wiktor Zin. Akwarele i rysunki. Piękno architektury i polskiego krajobrazu oraz szkice z dalekich podróży. 48 -
20 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Catalogue section polonaise. 160 -
21 Galeria Studio. Szajna. 64 -
22 Instytut Propagandy Sztuki. IV salon zimowy. 80 -
23 Klub Młodych Artystów. Malarstwo Wojciecha Fangora. 320 -
24 Muzeum Narodowe w Warszawie. Wacław Szymanowski 1859-1930. Malarstwo, rzeźba. Katalog oprac. Hanna Kotkowska-Bareja. 80 -
25 Muzeum Narodowe w Warszawie. Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog wydany z okazji wystawy pośmiertnej zorganizowanej przez ... 60 -
26 Muzeum Narodowe w Warszawie. Sztuka zdobnicza. Dary i nabytki 1945-1964. Katalog. 64 -
27 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy. 70 -
28 Muzeum Sztuki w Łodzi. Alina Szapocznikow 1926-1973. 60 -
29 Muzeum Sztuki w Łodzi. Autoportrety malarzy polskich XIX w. 42 -
30 Nautilus, Salon Antykwaryczny. Romuald Oramus. Grafiki z lat 1981-99. Wystawa w galerii Nautilus. 120 -
31 Stowarzyszenie Architektów Polskich. Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej. 48 -
32 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa prac członków Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków w Krakowie 1945-1949. 60 -
33 WYSTAWA okrężna. 60 -
34 KATALOG likwidacyjnej licytacji zbiorów i urządzenia mieszkalnego po ś.p. Min. Ign. Szebeko urządzonej przez "Pałac Sztuki". 120 -
35 KIETLICZ-RAYSKI Konstanty – Sztuka góralska na Podhalu. Wstępem poprzedził Ludwik Kamykowski. 220 -
36 KIRYK Feliks – Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r. 220 -
37 KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 2 400 -
38 [KOSSAKOWIE, korespondencja, fotografie]. Zbiór 6 fotografii portretowych i 36 pocztówek kierowanych głównie do Zofii Romańskiej, córki Juliusza Kossaka. 2 400 -
39 [KOWALSKI Leon]. Leon Kowalski. Artysta, malarz i grafik 1870-1937. Głosy prasy o twórczości Leona Kowalskiego, Ze wspomnień malarza, Ilustracje, Wykaz ważniejszych prac. 64 -
40 KRZANOWICZ Henryk – Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie i malowanie tychże, sporządzanie form na odlewy gipsowe. Wskazówki oparte na studjach zagranicznych. 48 -
41 KSZTAŁT techniki. 60 -
42 [ŁOZIŃSKI Władysław]. Katalog zbiorów Władysława Łozińskiego. Z ilustracjami. 160 -
43 MAURICE Klaus – Die deutsche Räderuhr. Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmessers im deutschen Sprachraum. Bd. 1-2. 360 -
44 MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. 180 -
45 MUCZKOWSKI Józef – Ochrona zabytków. 100 -
46 [PAŃSTWOWE Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie]. Dwa albumy z odręcznymi pracami uczniów krakowskiego liceum plastycznego, z których jeden dedykowano wychowawczyni klasy III w dniu imienin, drugi zawiera widoki zabytków Krakowa. 1956. 1 200 -
47 PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. 100 -
48 PROŃ Stanisław – Musaeum Poloniae pharmaceuticum, seu artis pharmaceuticae experimentalis spectrum. Rzecz o muzealnictwie historycznym aptekarstwa w Polsce. 160 -
49 RASTAWIECKI Edward – Mappografia dawnej Polski. 360 -
50 [RONCZEWSKI (Rączewski) Konstanty, rzeźbiarz]. Zbiór 12 fotografii dokumentujących rzeźby Konstantego Ronczewskiego oraz ich ekspozycję podczas wystawy. 240 -
51 SCHORR Aleksander – Egga van Haardt. Próba syntezy. 240 -
52 SEWERYN Tadeusz – O Chrystusie Frasobliwym. Figurki, legendy, świątkarze. 60 -
53 SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. 120 -
54 SYRKUS Helena, SYRKUS Szymon – Przed budową II Kolonii osiedla W.S.M. na Kole. 160 -
55 TOŁWIŃSKI Tadeusz – Urbanistyka. T. 1-2. 240 -
56 WAWRZENIECKI Maryan – Rysunek i malarstwo. Praktyczne rady i wskazówki techniczne. Z 47 ilustracjami. 140 -
57 WEISS Gustav – Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis. 140 -
58 ZASTAWNIAK Franciszek – Złotnictwo i probiernictwo. Podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników [...] zawiera XXIV tabele, 26 rycin, 276 wzorów rysunkowych cech probierczych państw europejskich. 160 -
59 ZIN Wiktor – Strzępy przebrzmiałego czasu [maszynopis]. 480 -
60 ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). 80 -
61 [STELLER Paweł]. Zestaw 9 drzeworytów okolicznościowych z l. 1951-1970. 220 -
62 UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic w kontuszu i płaszczu. 360 -
63 UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic ze szklanicą. 360 -
64 [DZIAŁYŃSKI Tytus] – Piastów i Jagiellonów heraldyczne zabytki. Część ostatnia. Druków i rycin t. 1. 640 -
65 [DZIEKOŃSKI Tomasz] – Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej. 1 800 -
66 GROTTGER Art[ur] – Szkoła szlachcica polskiego. 320 -
67 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII wieku. Z siedmnastu ilustr. J. Kossaka i portretem autora. 320 -
68 OLESZCZYŃSKI Antoni – Rozmaitości polskie. Variétés polonaises, contenant une collection des tableaux tirés des sujets les plus mémorables des annales polonaises et des portraits des hommes les plus distingués dans la guerre, dans la vie civique, en littérature, sceinces et beaux-arts. Esquisses et gravures terminées avec des notes biographiques par ... 4 000 -
69 REJ Mikołaj – Zwierziniec w ktorym rozmaitich stanow ludzi, źwirzach y ptakow kstałty, przypadki y obyczaie są własnie wypisane A zwłaszcza ku naszym dzisieyszym czasom nieiako przypadaiące. 1 200 -
70 WITKIEWICZ Stanisław – Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Ozdobione 135 drzeworytami w tekście. 1 200 -
71 BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, BECHCZYC-RUDNICKA Maria – Dziw. Opowieść na tle życia Prasłowian. Wstępem poprzedził dr Józef Kostrzewski. Szkic Prasłowiańska osada bagienna sprzed 25 wieków w Biskupinie napisał Antoni Bechczyc-Rudnicki. Linorytami ilustrował Tadeusz Cieślewski syn. 280 -
72 ERENBURG Ilja – Sześć opowieści o łatwych skonach. 140 -
73 GAZETKA Wojenna. 240 -
74 GILGAMESZ. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera. Ilustrował Roman Opałka. 80 -
75 KOWALSKI Leon – Pendzlem i piórem. 100 -
76 LITANIA Narodu Polskiego. 100 -
77 MATEJKO Jan – Album Królów Polskich według pędzla ... Czterdzieści barwnych portretów z dodaniem krótkiego opisu życia i działalności odnośnych monarchów, opartego na najnowszych źródłach. 380 -
78 MATEJKO Jan – Dzieje cywilizacyi w Polsce. Obrazy i tekst ... Zesz. [1]-2. Przedmowa Władysława Wankiego. Zakończenie Ernesta Łunińskiego. 360 -
79 MATEJKO Jan – Kazanie Skargi. Tekst Tadeusza Jaroszyńskiego. 320 -
80 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz oder die letzte Fehde in Litauen. Nachdichtung von Hermann Buddensieg. Zeichnungen von Antoni Uniechowski. 240 -
81 ORWELL George – Folwark zwierzęcy. Przeł. Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. 120 -
82 RACZYŃSKI Stanisław – Zabytki polskich miast. 10 oryginalnych drzeworytów. 420 -
83 ROMEYKO Marjan – Polska lotnicza. Praca zbiorowa [...] pod red. ... 300 -
84 SŁOWACKI Juliusz – Genezis z ducha. Wydał i oryginalnemi drzeworytami przyozdobił Jerzy Hulewicz. 600 -
85 TUWIM Julian – Wiersze wybrane. 80 -
86 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. 540 -
87 TYSZKIEWICZ Maryla – Bernardo Rossellino. 2 600 -
88 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 -
89 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 -
90 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 -
91 ZEGADŁOWICZ Emil – Podkowa na progu. 2 400 -
92 TYSZKIEWICZ Maryla – O grobowcu jaki Antonio Rossellino wykonał dla kardynała [Jakuba] Portugalskiego w kościele San Miniato we Florencji. Tekst i dokumenty ... 1 800 -
93 LOUËT Jean de – Psautier de l'aigle blanche. 140 -
94 DANYSZ Stéphanie – Art sacré et prophétie de la piété et de la beauté. 120 -
95 LOUËT Jean de – Premiers sonnets. 140 -
96 MEDICI Lorenzo de – Trionfo di Bacco e d' Arianna del Magnifico Lorenzo de Medici. 120 -
97 [KATALOG]. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Stamperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza. 60 -
98 NICOLAVS Copernicvs. 1 400 -
99 NICOLAS Copernic Célébre astronome, Mathematicien, Philosophé et Médecin, né a Thorn Ville de la Prusse Royale, mort en 1543, agé 70 ans. 1 400 -
100 N. COPERNIC. né en 1473, mort en 1543. 340 -
101 NICOLAS Copernic. Né à Thjorn le 19 Février 1473. Mort à Warmie le 24 Mai 1543. 800 -
102 NICOLAUS Copernicus. Geb. d. 19. Feb. 1473. gest. d. 24 Mai 1543. 400 -
103 NICOLAO Copernico. From a Picture in the possesion of the Royal Society, presented by D-r Wolf, of Dantzic, June 6, 1776. 600 -
104 [BEZ podpisu]. 380 -
105 NICOLAUS Copernikus. 480 -
106 NICOLAUS Copernicus. 380 -
107 COPERNICUS. 240 -
108 COPERNICUS. 120 -
109 [MARIA LESZCZYŃSKA,  teka na dokumenty]. Teka na dokumenty w zbytkownej oprawie ze skóry, bogato złocona, ze złoconym superekslibrisem heraldycznym Marii Leszczyńskiej na przedniej okładce teki. II poł. XVIII w. 2 000 -
110 [KONSTYTUCJA 3 Maja, medal]. Stanislaus August D G Rex Polon. M D L Patriae Parens. 1791. 4 800 -
111 [SKARGA Piotr, projekt medalu ku czci]. Odręczny list Witolda Bielińskiego, rzeźbiarza, do nieznanego adresata w sprawie projektu medalu upamiętniającego 300. rocznicę śmierci Piotra Skargi z dołączonymi dwoma projektami rewersu medalu. List dat. 9/15 V 1912 w Warszawie. 240 -
112 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Album de Vilna publié par Jean Kasimir Wilczyński. 600 -
113 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Szyszak z czasów Zygmunta I-0 kr. pol. / Casque du temps de Sigismond I. 360 -
114 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Władysław Syrokomla / Ludwik Kondratowicz. 360 -
115 [LEGIONY Polskie, pieczęcie]. Zbiór 71 wzorów pieczątek legionowych odbitych na 4 arkuszach i na dołączonej kopercie. 240 -
116 [OBÓZ przejściowy w Tiotkinie (Ciotkinie), rysunek]. Rysunek ołówkiem, podkolorowany kredką, przedstawiający strażnika za drutami obozu, sygnowany "Stachyra T.", 1939. 1 200 -
117 [OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek kredkami przedstawiający baraki obozowe i wieżę wartowniczą, autorstwa Tadeusza Bogusławskiego, 1944. 800 -
118 [OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek ołówkiem, kolorowany akwarelą, przedstawiający barak obozowy i wieżę wartowniczą, nieznanego autorstwa. 800 -
119 [ARMIA Krajowa]. Maszynopisowe potwierdzenie rozkazu wewnętrznego ugrupowania AK "Baszta" "scalającego dawne pododcinki 'Żelbet' i 'Basztę' w jedno zgrupowanie taktyczne 'Kraków-Zachód' pod kryptonimem 1/17-'Żelbet'". Dat. 23 VIII 1944. 120 -
120 [NKWD w Krasnodonie (obecnie Sorokine) na Ukrainie]. Trzy drobne dokumenty dotyczące zwolnienia Iriny (Ireny?) Dawidowicz z tamtejszego łagru w 1945. 160 -
121 [LUBEKA, polskie obozy wysiedleńcze]. Dwa maszynopisowe dokumenty z obozu wysiedleńczego w Lubece z 1946. 100 -
122 [DYPLOM czeladniczy, Kraków]. Świadectwo wyzwolin dla Józefa Żelechowskiego, mechanika, wydane przez Urząd Starszych Stowarzyszenia Zegarmistrzów, Rytowników, Mechaników i Optyków w Krakowie, dat. 22 I 1903 w Krakowie. 180 -
123 [FILM 1]. Program kino-teatru "Świt" - Kraków. Królewna Śnieżka. Tekst i rysunki Walta Disneya. 60 -
124 [FILM 2]. Polski Tobis. 100 -
125 [FILM 3]. Druk reklamujący film "Żołnierz zwycięstwa" będący biografią gen. Karola Świerczewskiego "Waltera", 1953. 60 -
126 [KARTY do gry 1]. Kompletna talia "Najprzedniejszy Pikiet 00. 24 kart" z lat II wojny światowej. 300 -
127 [KARTY do gry 2]. Kompletna talia "53 Vargas Girls. Plastic coated playing cards" z wczesnych lat 60. XX w. 160 -
128 [KONKURS kelnerski]. Zaproszenie do wzięcia udziału w "Konkursie na najlepszego kelnera i najlepszego kucharza" zorganizowanym w Krakowie na przełomie 1965/1966 r. 48 -
129 [LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George, Lwów. Poland, Pologne. Lata międzywojenne. 48 -
130 [LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George'a, Lwów, Pologne. Lata międzywojenne. 48 -
131 [MATER Dolorosa]. Żakardowa tkanina artystyczna z wizerunkiem Matki Boskiej Boleściwej z połowy lat 20. XX w. 180 -
132 [MILICJA Obywatelska]. Plansza mundurowa "Ubiory funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej" z 1981. 200 -
133 [NIEMEN w ZSRR]. Sprawozdanie z koncertów Czesława Niemena w ZSRR w dn. 30 IX-11 XI 1976 sporządzone na potrzeby agencji Pagart. 120 -
134 [PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. Płyta cynkograficzna z nazwą firmy, służąca do odbijania na opakowaniach lub papierze firmowym. Po 1920, przed 1939. 120 -
135 [PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. "Rozkład lekcyj" - druk reklamowy zakładów Piaseckiego, zapewne z wczesnych lat 30. XX w. 80 -
136 [ZNACZKI kwestarskie]. Komplet ośmiu znaczków kwestarskich "Na biednych" w oryginalnych okładkach. 1917. 140 -
137 WOJSKO Polskie. Nr. 2: Artylerja. [ca 1932?]. 120 -
138 WOJSKO Polskie. Nr 5: Karabiny Maszynowe. [ca 1932?]. 120 -
139 CIĘŻKA artylerja. [ca 1935]. 120 -
140 KOLEJKA linowa w Tatrach. Model. 1936. 120 -
141 LOTNISKO. 1936. 120 -
142 OKRĘT "Batory". 1936. 120 -
143 DAR Pomorza. Model. 1937. 120 -
144 POLONIA. 1937. 120 -
145 [ZABAWKI choinkowe]. Zestaw 12 tablic z wycinankami. 1937. 360 -
146 GOSPODARSTWO Basi. [wczesna lata powojenne]. 80 -
147 STRAŻ pożarna. [wczesne lata powojenne]. 80 -
148 ZDZISIU idzie na spacer. [wczesne lata powojenne]. 80 -
149 ZOSIA lubi się stroić. [wczesne lata powojenne]. 80 -
150 3% DOLLAR Funding Bond, Stabilization Loan Series, Due 1956. 100 $. 100 -
151 AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 10 akcji po złotych 10.- na okaziciela [...]. I emisja złotowa. 70 -
152 AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 25 akcji po sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...]. 140 -
153 HERBEWO, Herliczka Bełdowski Wołoszyński, Zjednoczone Fabryki tutek i bibułek, Spółka Akcyjna w Krakowie [...]. Akcja na sto 100 złotych [...]. 800 -
154 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na Dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VII. 90 -
155 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. I emisja. 50 -
156 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. II emisja. 48 -
157 OBLIGACJA 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. wartości imiennej tysiąc złotych [...]. 60 -
158 PIERWSZA Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK, spółka akcyjna [...]. 1 akcja zwykła na okaziciela nominalnej wartości 100 złotych każda. 140 -
159 POKUCIE. Naftowa Spółka S. A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 5 sztuk akcyj po tysiąc (1000) marek polskich, razem na pięć (5000) tysięcy marek polskich [...]. II. emisja. 120 -
160 POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Pięć akcji na okaziciela I emisji po 500 marek każda. 60 -
161 POLSKIE Zakłady Garbarskie, Spółka Akcyjna, Kraków-Ludwinów. Akcja zbiorowa [...] na 25 sztuk akcji po 500 marek, razem 12 500 marek [...]. 220 -
162 SIERSZAŃSKIE Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna w Sierszy [...]. Akcja na 100 (sto) złotych [...]. Emisja z tytułu wymiany dawnych emisyj I-V. 150 -
163 SPÓŁKA Akcyjna Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka [...] II emisja [...]. 20 akcji [...] marek polskich dziesięć tysięcy [...]. 160 -
164 ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację I-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie. 520 -
165 ŚWIADECTWO ułamkowe [...] na 5% Państwową Pożyczkę Konwersyjną z roku 1924 w kwocie 1 złotego [...]. 48 -
166 TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. . 240 -
167 TOWARZYSTWO Zakładów Żyrardowskich, Spółka Akcyjna, założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie [...]. Akcja na złotych 100 na okaziciela. 40 -
168 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. na mk 1000 pol. [...]. 1-a emisja. 280 -
169 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 5, pięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 5 000 [...]. 1-a emisja. 280 -
170 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 10, dziesięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 10 000 [...]. 1-a emisja. 280 -
171 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 1 akcja [...] na okaziciela, Mkp. 1000 [...]. 220 -
172 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 5 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 5000 [...]. 220 -
173 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 25 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 25000 [...]. 180 -
174 ZAKŁADY Mechaniczne "Ursus", Spółka Akcyjna, zarząd w Warszawie [...]. I emisja 10 akcji po 15 złotych [...] na okaziciela. 140 -
175 ANGELEWICZ Z., Fabryka Chałwy i Innych Słodyczy Wschodnich. Łódź. Chałwa. 80 -
176 BRANKA, Lwów. 150 -
177 BRANKA. Fabryka Cukrów, Czekolady, Kakao S. A., Lwów. 150 -
178 ERŻET, Hurtownia Kawy i Herbaty oraz Nowoczesna Palarnia Kawy. Wł[aściciel] St. Repeta. Poznań, Wielkie Garbary 37. Herbata luksusowa. 150 -
179 FERD. Bohm & Co. 80 -
180 FRANCK. Francka w skrzyneczkach jest bezsprzecznie najlepsza. 80 -
181 HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów. 130 -
182 HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów. 130 -
183 HAZET. Gliwice. Landryny górnicze. 140 -
184 ISKRA i Karmański. Właśc[iciel] M. Chyżewski, Kraków. Czarna Perełka. 100 -
185 KATHREINERA Kawa Słodowa Kneippa. 100 -
186 KOWALSKI Ap., Laboratorjum Chemiczno-Farmac[eutyczne] w Warszawie. Sudoryn. 130 -
187 KRYSEK i S-ka, Zakłady Przemysłowe, Warszawa. Własna pakownia i sortownia herbaty. Herbata Krysek i S-ka. 80 -
188 KÖNIG Ludwik, Toruń. Fabryka cukierków. Herbata. 200 -
189 LIPTON'S Tea, Coffee & Cocoa, Platers Ceylon [...]. Extra Choicest Blended Tea. 100 gram nett. 80 -
190 MAJEWSKI St. i S-ka, Tow. Akc. "Polonia". 60 -
191 MAJEWSKI St., Tow. Akc., S. A. Kredki szkolne Harcerz. 150 -
192 "MARGA" Sp. o.o., Warszawa. Margaryna dida. 250 -
193 MEINL Juliusz, Import Herbaty, Warszawa. Herbata Meinla. 80 -
194 ORIENT Tea C-o, Towarzystwo Handlowe. 150 -
195 PERLMUTTER Ch., Lwowska Fabryka Ultramaryny. Ultramaryna. 130 -
196 NAJLEPSZA ultramaryna do farbkowania bielizny. 60 -
197 RANGUN Tea, aromatyczna, róża hawajska. Waga netto 500 gr. 120 -
198 SAIGON Tea, róża królewska, aromatyczna. Waga netto 500 gr. 120 -
199 SZARSKI i Syn, Kraków. N-o 9. Herbata dalha. Waga netto bez puszki 1/20 kg. 100 -
200 VENETIA, Fabryka Czekolady, Konfektów i Cukierków, Poznań, Dąbrowskiego 97. 200 -
201 W. WISSOTZKY &C-o. Tea. 120 -
202 W. WYSOCKI i S-ka. Herbata. 250 gr. N-o 37. 120 -
203 WARSZ[AWSKIE] Tow[arzystwo] Handlu Herbatą, A. Długokęcki i W. Wrześniewski. Herbata "z Kopernikiem". Królowa herbat. N-o 23. 100 -
204 WASSILY Perloff et Fils, fondée en 1787. Mikado Tea. 100 -
205 E. WEDEL. Warszawa. Mieszanka krakowska. 140 -
206 WEDEL. Państw. Fabryka Cukrów i Czekolady. Warszawa. Waga netto 1 kg. 100 -
207 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem, dat. 8 I 1971 w Krakowie. 800 -
208 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem kierowanym do Józefa Święcickiego, dat. 27 VI 1977 w Krakowie. 800 -
209 [WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod drukowanymi życzeniami świątecznymi, dat. w Boże Narodzenie 1973 w Warszawie. 420 -
210 [WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod fotografią, lata 50. XX w.? 180 -
211 [MACHARSKI Franciszek]. Odręczny krótki list kardynała Franciszka Macharskiego na karcie korespondencyjnej, dat. 2 XI 1979. 220 -
212 [TISCHNER Józef]. Odręczny list ks. Józefa Tischnera do nieznanego adresata, pisany na pocztówce; bez daty. 180 -
213 [AKTORZY]. Podpisy aktorów na programie przedstawienia "Opery za trzy grosze" Bertolda Brechta wystawianego w Teatrze Studio w Warszawie (premiera 9 II 1986, reż. J. Grzegorzewski). 60 -
214 [BRUSIKIEWICZ Kazimierz, BIELENIA Jerzy]. Podpisy obu aktorów pod wspólnym zdjęciem, dat. 27 XI 1969. 80 -
215 [ĆWIKLIŃSKA Mieczysława]. Odręczny podpis aktorki na jej zdjęciu okładkowym z tygodnika "Przyjaciółka", numer z 29 XI 1970. 120 -
216 [DOBROWOLSKI Jerzy, TUREK Jerzy]. Podpisy obu artystów na żartobliwym zaświadczeniu wydanym przez Kabaret Owca, dat. 30 IV 1967. 120 -
217 [KWIATKOWSKA Irena]. Podpis aktorki na grzecznościowych maszynopisowych podziękowaniach, dat. w III 1970. 100 -
218 [ŁOMNICKI Tadeusz]. Odręczny list i życzenia noworoczne na karcie okolicznościowej, dat. 2 I 1988 w Warszawie. 100 -
219 [ŚWIDERSKI Jan]. Podpis aktora na luźnej karcie, dat. 13 III 1972. 70 -
220 [TYSZKIEWICZ Beata]. Podpis aktorki pod listem gratulacyjnym kierowanym do krakowskiego literata Tadeusza Kwiatkowskiego z okazji przyznania mu Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej, dat. 3 III 1997 w Warszawie. 150 -
221 [MUZYCY]. Dedykacje i podpisy polskich artystów złożone w publikacji "Polish Ensembles and Soloists" (Pagart, nie przed 1965). 420 -
222 [DEMARCZYK Ewa]. Odręczne dedykacja piosenkarki na części tekstowej płyty CD "Ewa Demarczyk live", dat. 1 IX 1997. 120 -
223 [PIWNICA pod Baranami]. Odręczne wpisy Ewy Demarczyk, Zygmunta Koniecznego i Mieczysława Święckiego w książce Z. Łagockiego "Piwnica" (Kraków 1968). 240 -
224 [FOGG Mieczysław]. Odręczna dedykacja Mieczysława Fogga na luźnej karcie, dat. "Opole 69". 120 -
225 [FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania. 80 -
226 [FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania. 80 -
227 [GRECHUTA Marek]. Odręczne życzenia świąteczne Marka Grechuty na ręcznie wykonanej karcie, dat. 18 XII 1976. 140 -
228 [POŁOMSKI Jerzy]. Odręczny podpis piosenkarza na fotografii, dat. 13 V 1969 w Warszawie. 80 -
229 [RUBINSTEIN Artur]. Dedykacja artysty na marginesie fotografii, dat. 11 VI 1975 w Paryżu. 400 -
230 [RUSOWICZ Adrianna, KORDA Wojciech]. Podpisy obojga muzyków pod odręcznymi życzeniami noworocznymi. 1969. 100 -
231 [SOŚNICKA Zdzisława]. Podpis na zdjęciu reklamowym. 1971? 60 -
232 [STĘPOWSKI Jarema]. Odręczna dedykacja na folderze reklamującym płyty piosenkarza, dat. "Opole 71". 64 -
233 [STĘPOWSKI Jarema]. Podpis artysty na zdjęciu, dat. 23 V 1969. 64 -
234 [ZIN Wiktor]. Odręczny podpis na luźnej karcie, dat. 1 VI 1969 w Krakowie. 80 -
235 [CHOPIN Fryderyk - pamiątki u XX. Czartoryskich w Krakowie]. 240 -
236 [CHRZANÓW - uroczystości z okazji wyprodukowania przez "Fablok" 500 parowozów dla kolei Maroka - fotografia sytuacyjna]. 180 -
237 [CRACOVIA, Klub Sportowy - fotografia zbiorowa]. 160 -
238 [WOJTYŁA Karol, WYSZYŃSKI Stefan - obchody jubileuszu 50. lecia zatwierdzenia kościelnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym - fotografie dokumentacyjne]. 440 -
239 [JAN PAWEŁ II - fotografia sytuacyjna]. 100 -
240 [WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości - fotografia sytuacyjna]. 54 -
241 [KIEDRZYŃSKI Stefan - fotografia sytuacyjna]. 60 -
242 [KOLBERG Oskar - fotografia portretowa z odręcznym podpisem portretowanego]. 280 -
243 [KRAKÓW - model gipsowy pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, autorstwa Walerego Gadomskiego]. 140 -
244 [KRAKÓW - cyganki pod Wawelem - fotografia sytuacyjna]. 54 -
245 [KRAKÓW - Planty - fotografia widokowa]. 42 -
246 [KRAKÓW - widok na fragment Wawelu od strony południowo-zachodniej w porze wiosennej - fotografia widokowa]. 100 -
247 [KRAKÓW - prezentacja członków Rady Miasta Krakowa i urzędników magistratu - fotografia pozowana]. 100 -
248 [KRAKÓW - Krakowska Miejska Kolej Elektryczna  - jubileusz 10. lecia pracy inż. Tadeusza Polaczek-Korneckiego - fotografia sytuacyjna]. 100 -
249 [KRAKÓW - sypanie kopca na Sowińcu - fotografia sytuacyjna, pozowana]. 120 -
250 [KRAKÓW - budynek Muzeum Lenina - fotografia widokowa]. 64 -
251 [Senat akademicki z rektorem prof. Tadeuszem Lehrem-Spławińskim - fotografia pozowana]. 240 -
252 [prof. Stanisław Maziarski - Rector Magnificus w uroczystym stroju z berłem - fotografia portretowa]. 180 -
253 [Bibljoteka Jagiellońska - Kaplica św. Jana Kantego - fotografia widokowa]. 180 -
254 [Collegium Novum - westibul - fotografia widokowa]. 120 -
255 [Trzy starożytne berła akademickie - fotografia widokowa]. 120 -
256 [LWÓW - Cmentarz Obrońców Lwowa - fotografia widokowa]. 64 -
257 [ŁOWICZ - dziewczęta w strojach regionalnych - fotografie pozowane]. 120 -
258 [ŁOWICZ - młodzież na wycieczce szkolnej o tematyce historycznej - fotografie sytuacyjne]. 80 -
259 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas świętowania swych imienin w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 100 -
260 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas pobytu w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 100 -
261 [NAFTA - Zagłębie Borysławskie - widok ogólny na szyby kopalni ropy naftowej - fotografia sytuacyjna]. 140 -
262 [ORŁOWA na Zaolziu - uczennice Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego - fotografia pozowana]. 160 -
263 [PIUS XI, papież - podczas pracy - fotografia sytuacyjna]. 80 -
264 [PODRÓŻE - mężczyzna w Tunisie - fotografia pozowana]. 160 -
265 [POL Wincenty - fotografia portretowa]. 120 -
266 [POLACY na Morawach - w obiektywie Gustawa Herrlingera - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 740 -
267 [RZEŹBA Stanisława Lipińskiego "Opuszczona"]. 100 -
268 [SIEBURCZYN - owce rasy Hampshire na wypasie w majątku Czesława Kuberskiego - fotografia sytuacyjna]. 100 -
269 [SKOŁYSZYN - rzuty architektoniczne pałacu autorstwa architekta Zygmunta Hendla]. 320 -
270 [STRZAŁKOWSKA Zofia - przy pracy - fotografia portretowa]. 160 -
271 [ŚLĄSK - album pamiątkowy z wycieczki szkolnej]. 240 -
272 [TEATR - Irena TRAPSZO - fotografia portretowa z odręczną dedykacją]. 360 -
273 [TEATR - Tekla TRAPSZO - fotografia portretowa]. 240 -
274 [TEODOROWICZ Józef Teofil, arcybiskup - fotografia portretowa]. 180 -
275 [TOST = TOSZEK, koło Gliwic - fotografia widokowa]. 340 -
276 [TURYSTYKA - eksploratorzy gotowi do odkryć - fotografia pozowana]. 240 -
277 [WARSZAWA - Kościół Panny Maryi - fotografie sytuacyjne]. 60 -
278 [WARSZAWA - Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach - fotografie widokowe]. 180 -
279 [WARSZAWA - kolumna Zygmunta III Wazy na tle wypalonego Zamku Królewskiego - fotografie sytuacyjne]. 140 -
280 [WENTZL Konrad z synami - Janem, Ignacym, Maciejem i Adamem - fotografia pozowana]. 420 -
281 ["ZEMBRZYCE bez Żydów" - fotografia sytuacyjna]. 120 -
282 [LEGIONY Polskie - 1. szwadron por. Skotnickiego - fotografia zbiorowa]. 220 -
283 [LEGIONY Polskie - legioniści na kwaterze - fotografia zbiorowa]. 200 -
284 [LEGIONY Polskie - legioniści przed namiotem - fotografia zbiorowa]. 160 -
285 [LEGIONY Polskie - ppłk Leon Berbecki - fotografia portretowa]. 180 -
286 [LEGIONY Polskie - rtm. Gustaw Orlicz-Dreszer - fotografia portretowa]. 180 -
287 [LEGIONY Polskie - ppor. Zygmunt Putiatycki - fotografia portretowa]. 140 -
288 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. 120 -
289 [WOJSKO Polskie - płk Stanisław Tadeusz Żmigrodzki - fotografia portretowa]. 120 -
290 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podchorążych Inżynierii w Warszawie - fotografia pozowana]. 120 -
291 [WOJSKO Polskie - 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego eskortuje ambasadora Stanów Zjednoczonych Johna Willysa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 120 -
292 UZIEMBŁO Henryk – Antoni Procner i S-ka, Kraków. 1913. 800 -
293 NOWAKOWSKI Bogdan – Ratujcie dzieci! Wielka kwesta ogólnokrajowa. Główny Komitet Ratunkowy, Lublin, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa. 1917. 980 -
294 PROCAJŁOWICZ Antoni S. – Tydzień Opieki Legionowej 1917. 5 k. 800 -
295 IDZIEMY do Polski, to nasza matka. Zbierajcie składki na Fundusz Narodowy odzyskania Spisza, Orawy i Czadeckiego dla Polski! [1919?]. 3 600 -
296 ALBO-ALBO. Albo chwycimy za broń i odpędzimy wroga - albo obca dzicz zaleje kraj i zapanuje nad nami [...]. [1920]. 2 000 -
297 BOLSZEWICKIM szlakiem. [1920?]. 3 200 -
298 HOMOLACS Karol – Djabeł, śmierć i bolszewik radzą, Czy rady Panu Bogu dadzą. 1920. 600 -
299 MACKIEWICZ Kamil – Nam twierdzą będzie każdy próg. 1920. 4 800 -
300 O CO się bije żołnierz bolszewicki [...]. O co walczy żołnierz polski [...]. [1920]. 2 000 -
301 POLSKI Czerwony Krzyż [...]. Do wszystkich Polaków i Polek! [...]. [1920]. 2 000 -
302 W POLSCE chłop syty panem w swej zagrodzie [...]. W Rosyi pod batem pracuje o głodzie [...]. [1920?]. 2 000 -
303 WINIARZ Jerzy – Jeśli dziś nie pójdziesz w pole z żołnierzem, twym bratem, jutro oddasz wszystko pod bolszewickim batem [...]. 1920. 2 000 -
304 KANDYDACI do Sejmu i Senatu z komunistycznej listy nr. 13. [1922?]. 2 000 -
305 BYLINA Michał – Szopka Szkoły Sztuk Pięknych. [ca 1930]. 2 400 -
306 KATHREINERA Kneippowska kawa słodowa. Figa z makiem! Nie dam! [ca 1913]. 2 400 -
307 GRÜHL – [Fussballwettspiel]. 1938. 800 -
308 "POLSKO bądź wzorem chrześcijańskiego państwa. Bądź godną cząstką  Powszechnego Królestwa Chrystusowego pod płaszczem opiekuńczym Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej". A. Kard. Hlond [...]. [1939?]. 200 -
309 KAROLAK Jerzy – Wiosna Ludów 1848 1948. 1948. 480 -
310 KAROLAK Jerzy – Rapsod. Balet. 1950. 400 -
311 ZAGOSPODAROWANIE i rozbudowa Ziem Zachodnich i Północnych to dowód żywotności i siły narodu polskiego [...]. Wstąp w szeregi Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 1950. 240 -
312 CHMIELEWSKI Witold – Nauczyciel. 1952. 220 -
313 CHMIELEWSKI Witod – Uczniowski rewir. [1952]. 320 -
314 GÓRKA Wiktor – Pan Fabre. 1953. 360 -
315 JAGODZIŃSKI Lucjan – Wiosna w Moskwie. 1953. 600 -
316 LENICA Jan – Wilki i owce. 1953. 360 -
317 SROKOWSKI Jerzy – Jabłonka o złocistych jabłkach. 1953. 280 -
318 SROKOWSKI Jerzy – Tosca. 1953. 400 -
319 TOMASZEWSKI Henryk – Rewizor. 1953. 600 -
320 TREPKOWSKI Tadeusz – Teatr Państwowy im. E. Wachtangowa, odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy. 1953. 700 -
321 DASZEWSKI Władysław – Le mari et la femme. 1954. 300 -
322 JAGODZIŃSKI Lucjan – Stań razem z nami, Dotrzymaj kroku, Splata nam ręce Braterska więź... 1954. 1 300 -
323 SŁOMCZYŃSKI Jan – Buduj razem z nami! Zapisz się do Budowlanej Szkoły Przysposobienia Zawodowego. [1954]. 700 -
324 ŚWIERZY Waldemar – Lepiej, oszczędniej i w terminie wyremontujemy maszyny do akcji siewnej. 1954. 800 -
325 TREPKOWSKI Tadeusz – Bitwa stalingradzka. Część 1. 1954. 640 -
326 TREPKOWSKI Tadeusz – II Festiwal Muzyki Polskiej 17.I.-18.V.1955. 1954. 640 -
327 TREPKOWSKI Tadeusz – Moje uniwersytety. 1954. 460 -
328 TREPKOWSKI Tadeusz – V Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina. 1954. 1 400 -
329 ŚWIERZY Waldemar – Latarnia morska. [1955]. 280 -
330 BERMAN Mieczysław – Komunizm - to władza radziecka plus elektryfikacja. 1955. 1 200 -
331 CIEŚLEWICZ Roman – Diabeł z Młyńskiego Wzgórza. 1955. 340 -
332 FANGOR Wojciech – Maclovia. 1955. 1 200 -
333 FANGOR Wojciech, TCHÓRZEWSKI Jerzy – Ungdomens och Studenternas V Värlandsfestival, Warszawa, 31 VII - 14 VIII 1955. 1955. 1 000 -
334 GÓRKA Wiktor – Czyść maszynę po wyłączeniu, w całkowitym bezruchu. 1955. 180 -
335 JAWOROWSKI Jerzy – Dni Oświaty, Książki i Prasy. 1955. 360 -
336 JODŁOWSKI Tadeusz – 1917-1955. 1955. 600 -
337 JODŁOWSKI Tadeusz – Wykonamy z honorem zadania 1955 roku. 1955. 650 -
338 KAJA Zbigniew – 22 Lipca 1955. 1955. 600 -
339 KAJA Zbigniew – XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, 3-24 lipiec 1955. 1955. 380 -
340 KOBZDEJ Aleksander – Listy z Wietnamu. 1955. 300 -
341 KOWALEWSKI Andrzej – Uwaga, odskocz w skos do tyłu. [1955]. 140 -
342 LENICA Jan – Małżeństwo w mroku. [1955]. 420 -
343 MAŁECKI Stefan – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 31 VII-14 VIII 1955. 1955. 480 -
344 MROSZCZAK Józef – Wystawa polskiej sztuki ludowej. 1955. 800 -
345 SROKOWSKI Jerzy – Karnawał przyjaźni nad Wisłą. 1955. 360 -
346 ŚWIERZY Waldemar – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 3-VII-1955. Pozdrawiamy spółdzielców całego świata walczących o pokój i postęp. 1955. 220 -
347 ZAMECZNIK Wojciech – Żurbinowie. [1955]. 480 -
348 CIEŚLEWICZ Roman – IX Festiwal Filmów Radzieckich. 1956. 700 -
349 HILSCHER Hubert – Kierunek - demokratyzacja, suwerenność, socjalizm. 1956. 700 -
350 JANOWSKI Witold – Wystawa plakatu węgierskiego. 1956. 380 -
351 JODŁOWSKI Tadeusz – Święto Lotnictwa Polskiego - 23. VIII. 1956. 1956. 800 -
352 LIPIŃSKI Eryk – Warszawska syrena. 1956. 480 -
353 RADUCKI Maciej – Burza nad Hakone. 1956. 400 -
354 RADUCKI Maciej – Wędrowni muzycy. 1956. 240 -
355 RUDNICKI Marek – Błękitna mewa. [1956]. 360 -
356 SŁOMCZYŃSKI Jan – Chronimy mienie i życie. Tydzień Straży Pożarnych 3-10. VI. 1956. 1956. 220 -
357 TOMASZEWSKI Henryk – Utställning Polsk Affisch. 1956. 1 000 -
358 BOROWY Piotr – Odrodzeni. 1957. 480 -
359 CIEŚLEWICZ Roman – 22 Lipca. 1957. 800 -
360 GRONOWSKI Tadeusz – Come to Poland. The church in Sękowa 1540. 1957. 1 800 -
361 JAGODZIŃSKI Lucjan – Moulin Rouge. 1957. 800 -
362 BOCHEN Tadeusz – Zapaśnik i błazen. [1958]. 280 -
363 FANGOR Wojciech – Dolina pokoju. [1958]. 290 -
364 FANGOR Wojciech – Ostatni dzień lata. 1958. 800 -
365 FANGOR Wojciech – Symfonia leningradzka. [1958]. 290 -
366 FANGOR Wojciech – Zbuntowana. [1958]. 300 -
367 GÓRKA Wiktor – Klub kobiet. 1958. 280 -
368 JAWOROWSKI Jerzy – Faustyna. [1958]. 320 -
369 MROSZCZAK Józef – Halka. 1958. 420 -
370 SŁOMCZYŃSKI Jan – Trzeba pamiętać, że realizacja nowych planów przyszłościowych zaczyna się od realizacji naszych zadań dzisiejszych. Wł. Gomułka. [1958]. 800 -
371 SOPOĆKO Konstanty Maria – Więźniowie Lamparciego Jaru. [1958]. 260 -
372 STAROWIEYSKI Franciszek – Pierwszy wyścig. [1958]. 360 -
373 ŚWIERZY Waldemar – Zwycięstwo na K-2. [1958]. 360 -
374 TREUTLER Jerzy – Winowajca nieznany. [1958]. 240 -
375 BACZEWSKA Liliana – Łapać złodzieja. [1959]. 320 -
376 BODNAR Hanna – Pechowiec. 1959. 320 -
377 GÓRKA Wiktor – Wyspa śmierci. 1959. 240 -
378 STAROWIEYSKI Franciszek – Dom pod urwiskiem. [1959]. 240 -
379 STAROWIEYSKI Franciszek – Posądzenie. Przygody małego wagabundy. [1959]. 320 -
380 LENICA Jan – Diabeł i Pan Bóg. 1960. 360 -
381 MIKLASZEWSKI Jan Samuel, ZAMECZNIK Stanisław – Lenin. Wystawa. 1960. 160 -
382 ŚWIERZY Waldemar – Ostrożnie yeti. 1960. 220 -
383 ŚWIERZY Waldemar – Szynel. [1960]. 480 -
384 ŚWIERZY Waldemar, JANOWSKI Witold – Za szybko kołowałem. [1960]. 220 -
385 TOMASZEWSKI Henryk – II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. 1960. 420 -
386 ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Wiosna Estradowa. Maj 1960. Stołeczna Estrada. 1960. 220 -
387 CIEŚLEWICZ Roman – Murzyn zrobi swoje - Murzyn każe odejść. 1961. 300 -
388 CIEŚLEWICZ Roman – Oedipus Rex. 1961. 320 -
389 FRYSZTAK Ewa – Szminka do ust. [1961]. 220 -
390 GÓRKA Wiktor – Dziś w nocy umrze miasto. 1961. 260 -
391 KAJA Zbigniew – XXX International Fair, Poznań, Poland. 1961. 700 -
392 KAJA Zbigniew – XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie. 1961. 600 -
393 MROSZCZAK Józef – Maur z Wenecji. [1961]. 480 -
394 BĄKOWSKI Stanisław – Samuel Zborowski. [1962]. 240 -
395 FLISAK Jerzy – Przygody Krosza. [1962]. 180 -
396 JANUSZEWSKI Zenon – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 1962. 280 -
397 MROSZCZAK Józef – Cepelia. Kilim. [1962]. 360 -
398 PRZYGODZKI Jerzy – PZU. Informacji udzielają Inspektoraty PZU i ajenci ubezpieczeniowi. [1962?]. 180 -
399 SŁOMCZYŃSKI Jan – Pologne. La pêche à la ligne dans la région des lacs de Mazurie. 1962. 280 -
400 HIBNER Maciej – Wielka, większa i największa. [1963]. 220 -
401 HOŁDANOWICZ Leszek – Warszawa, Getto 1943. 1963. 480 -
402 KILIAN Adam – Wesele. 1963. 480 -
403 ŚWIERZY Waldemar – XIII Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn. Wrocław 4-13 X 1963. 1963. 180 -
404 CHYLIŃSKI Henryk – Róża. 1964. 280 -
405 GÓRKA Wiktor – Echo. 1964. 220 -
406 SROKOWSKI Jerzy – Panienka z okienka. 1964. 220 -
407 CIEŚLEWICZ Roman – Jezioro łabędzie. [1965]. 320 -
408 HIBNER Maciej – Wspaniały rogacz. 1965. 180 -
409 IHNATOWICZ Maria, KRAJEWSKI Andrzej – First International Exhibition Jazz Record Covers. 1965. 200 -
410 ŚWIERZY Waldemar – Paweł na schodach nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wyprawiał swawole iiii... [1965]. 240 -
411 TOMASZEWSKI Henryk – Plakat WAG. Wystawa w XV-lecie Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW "Prasa". 1965. 1 000 -
412 ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Jesień. IX. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Warszawa, 21-30 września 1965. 1965. 420 -
413 DYNDA Józef – Święto Ludowe. 1966. 400 -
414 HOŁDANOWICZ Leszek – DESA. Exportation des oeuvres d'art et des objets artistiques. 1966. 220 -
415 IHNATOWICZ Maria (Mucha) – Tango dla niedźwiedzia. [1967]. 220 -
416 ŚWIERZY Waldemar – Zwiedzajcie ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 320 -
417 TOMASZEWSKI Henryk – Irkucka historia. 1967. 700 -
418 TY pomog golodajuščim detjam Povolžja? Speši-že! 1967. 420 -
419 TOMASZEWSKI Henryk – Hadrian VII. 1969. 800 -
420 DUBIEL Jan – Dni Lotnictwa. 23 VIII-12 X 1970. 1970. 240 -
421 MŁODOŻENIEC Jan – Cepelia. 1971. 400 -
422 MŁODOŻENIEC Jan – Zawsze wierni Ojczyźnie. Powstania Śląskie w dokumentach i literaturze 1919-1920-1921. 1971. 400 -
423 TOMASZEWSKI Henryk – Juliusz Cezar. 1971. 800 -
424 ŚWIERZY Waldemar – Światowid. Tygodnik ilustrowany. Turystyka, wypoczynek. 1972. 280 -
425 TOMASZEWSKI Henryk – Witkacy. 1972. 800 -
426 KOTARBIŃSKI Jan – 1473-1973 Mikołaj Kopernik. 1973. 220 -
427 KOTARBIŃSKI Jan – Jubileusz gazety. Trybuna Ludu. 1973. 220 -
428 KOTARBIŃSKI Jan – Nowy Medyk. Od 20 lat pismem młodych. 160 -
429 TOMASZEWSKI Henryk – Muzeum Plakatu w Wilanowie. Belgijski plakat secesyjny ze zbioru L. Wittamera de Camps z Brukseli. 1973. 700 -
430 KOTARBIŃSKI Jan – 3 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Artystycznych, 9-25 lipca 1974. 1974. 180 -
431 KOTARBIŃSKI Jan – Centralne Dożynki Poznań 1974. 1974. 220 -
432 ŚWIERZY Waldemar – Jimi Hendrix. [1974?]. 320 -
433 ŚWIERZY Waldemar – Mazowsze. 1974. 280 -
434 KOTARBIŃSKI Jan – Olimpiada Młodzieży Robotniczej. Wiedza, ideologia, kultura. 1975. 140 -
435 KOTARBIŃSKI Jan – Zbiory muzealne Mazowsza. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1975. 140 -
436 SAWKA Jan – Cepelia. 1975. 240 -
437 KOTARBIŃSKI Jan – 3 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Kielce 76. 1976. 160 -
438 MAŁECKI G. – Eurocon III. III Kongres Europejski Science-Fiction [...]. 1976. 240 -
439 KOTARBIŃSKI Jan – Międzynarodowy Dzień Kobiet. 1977. 200 -
440 TOMASZEWSKI Henryk – Marian Wnuk i jego wychowankowie. Rzeźba. 1977. 600 -
441 KOTARBIŃSKI Jan – Jan Kotarbiński. Wystawa plakatu. [ca 1978]. 160 -
442 JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980. 200 -
443 JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980. 200 -
444 JANISZEWSKI Jerzy – Solidarność. Polska '80. [1980]. 440 -
445 TOMASZEWSKI Henryk – Kordian. 1980. 500 -
446 DOBROWOLSKA Katarzyna – I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Gdańsk' 81. 1981. 440 -
447 TOMASZEWSKI Henryk – Amadeusz. 1981. 700 -
448 FREUDENREICH Marek – Międzynarodowy Dzień Dziecka. [1982?]. 160 -
449 TOMASZEWSKI Henryk – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 1983. 800 -
450 CZERNIAWSKI Jerzy – Maciej Urbaniec - Plakaty [...]. 1987. 240 -
451 TOMASZEWSKI Henryk – XIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 1990. 500 -
452 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1962. 240 -
453 HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962]. 160 -
454 HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962]. 160 -
455 CIEŚLEWICZ Roman – Cyrk radziecki. 1963. 320 -
456 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1963]. 140 -
457 HILSCHER Hubert – Reprezentacyjny cyrk chiński. 1964. 180 -
458 SZAYBO Rosław – 20 lat areny polskiej. Widowisko jubileuszowe. 1964. 240 -
459 SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...]. Gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964]. 280 -
460 SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...] prezentuje gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964]. 180 -
461 URBANIEC Maciej – Wielkie międzynarodowe widowisko cyrkowe. [1964]. 240 -
462 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1965. 280 -
463 MŁODOŻENIEC Jan – Cyrk. [1965]. 380 -
464 URBANIEC Maciej – Cyrk. [1965]. 260 -
465 ŻUKOWSKA Danuta – Cyrk. 1966. 120 -
466 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1967. 200 -
467 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1967]. 180 -
468 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970. 280 -
469 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970. 280 -
470 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1972. 220 -
471 URBANIEC Maciej – Cyrk. [1972?]. 280 -
472 KOTARBIŃSKI Jan – Cyrk. 1974. 180 -
473 SAWKA Jan – Cyrk. 1975. 280 -
474 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1975. 240 -
475 URBANIEC Maciej – Cyrk. 1975. 240 -
476 HILSCHER Hubert – Cyrk. 1980. 140 -
477 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk 1883-1983. [1982]. 220 -
478 HILSCHER Hubert – Plakat cyrkowy. Wystawa. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 1983. 180 -
479 PLAKAT polski 1899-1945 ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. Katalog wystawy, XI-XII 2004. 48 -
480 PLAKAT polski 1944-1953. 64 -
481 POL Krzysztof – Pracownia plakatu frontowego. 64 -
482 MY FRANCISZEK Wtory [...]. Do ogłoszenia nowey ustawy karzącey o zbrodniach i ciężkich wykroczeniach policyinych [...] spowodowało przekonanie, że prawodawstwo  w ogólności [...] podług doświadczenia zasiągnionego o ustawach iuż będących, postępku wiadomości i poloru, tudzież podług zmiany w okolicznościach doskonalić się powinno [...]. 160 -
483 OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ponowienie rozkazu nadwornego w roku 1783. wydanego; iak odbieraiąc listy diliżansem przychodzące, w których się pieniądze lub coś podobnego przesyła, postępować sobie należy, ażeby w przypadku zayszłego decessu wynadgrodzenia żądać można [...]. 120 -
484 OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Że pomnieysze subferlagi tabakowe inwalidom lub prowizyonistom kaucyę złożyć mogącym dawane bydź  maią [...]. 120 -
485 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Uchwała Cesarza Jegomości względem poprawy Sądownictwa w Bukowinie [...]. 160 -
486 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. O nadgrodzie wyznaczoney za przystawienie zbiegów Cesarsko Królewskiey Marynarki [...]. 140 -
487 W CESAR. Król. uprzywilej. hrab. Skarbka teatrze lwowskim. W Piątek dnia 19go Lutego 1847 roku. Na dochód Witalisa Smochowskiego, Aktorowie Sceny Polskiej przedstawią po raz pierwszy Dramat [...] z francuzkiego [...] przez Wincentego Thulliego przełożony, pod nazwiskiem Bracia rzemieślnicy [...]. Początek o 7mej, koniec o 10tej [...]. 280 -
488 MANIFEST cesarski. Do wiernych mieszkańców mej stolicy. Najpierwsze było miasto Wiedeń [...]. Szczęście ludów moich, jest równe mojem szczęściem [...]. Przekonanie moje atoli, że udzielona przezemnie Konstytucyjna Ustawa, powszechne zaspokoi oczekiwania, zachwiało się objawioną w róznych prowincyach obawą [...], jak niemniej zaszłemi w Wiedniu dnia 15 Maja wypadkami [...]. Najgorętszem teraz mojem pragnieniem jest [...], aby wnet nastąpić mające w Wiedniu otwarcie [...] Sejmu [...], możebnem uczyniło. Żeby jednak otwarcie to [...] niezwłocznie nastąpić mogło, nieodzowną jest rzeczą, ażeby w murach Wiednia [...] mocno ustalona spokojność i porządek panowały [...]. 240 -
489 DO OBYWATELI Miasta Krakowa i jego kręgu! Podpisany Gubernator Galicyi [...] podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że przybywszy wczoraj do Krakowa, zarząd cywilny miasta [...] objął, przez co działalność Kommissyi Nadwornej z dniem dzisiejszym ustaje [...]. 280 -
490 OBWIESZCZENIE. Jego Ces. Król. Wysokość Arcyksiążę Ferdynand Maksymilijan raczył w celu wystawienia pomnika, któryby [...] godnie świadczył o wdzięczności i radości mieszkańców Cesarstwa Austryjackiego z powodu szczęśliwego ocalenia Jego Ces. Król. Apostolskiej Mości [...] Cesarza Franciszka Józefa Pierwszego, z rąk mordercy, wydać następującą [...] odezwę [...]. 220 -
491 OBWIESZCZENIE. C. k. Dyrekcya policyi dla miasta Lwowa podaje w porozumieniu z Prezydyum Magistratu [...] do powszechnej wiadomości: 1. Że przed uroczystym wjazdem Jego Ces. i Król. Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu dnia 2 Lipca b. r. do Lwowa [...] wstrzymanym będzie ruch wozów ciężarowych i transportowych, niemniej powozów publicznych i prywatnych, wzdłuż drogi od pałacu Namiestnikowskiego ku dworcowi kolei Karola Ludwika [...]. 3. Powozy Dygnitarzy, członków Wydziału krajowego [...] staną rzędami na placu przed tym dworcem od strony dworca kolei Czerniowieckiej [...]. 240 -
492 PROGRAM jazdy Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu podczas pobytu we Lwowie w Lipcu 1887 r. Przyjazd nastąpi dnia 2. Lipca 1887 (sobota) o godzinie 9.55 minut wieczór podług zegara lwowskiego [...]. W bramie tryumfalnej przy wjeździe z dworca do ulicy Grodeckiej powita Prezydent miasta na czele Rady miejskiej Jego Ces. i król. Wysokość krótką przemową [...]. Podczas przejazdu Najdostojniejszego Gościa będą [...] ulice i place iluminowane [...]. 400 -
493 PROTEST przeciw profanacyi Wawelu przez pogrzebanie - w najznakomitszym Kościele polskim tego, co przyrównuje łysinę do Hostyi! [...] i który we wszystkich dziełach konsekwentnie propaguje panteizm tę starożytną herezyę [...], mistrza pustego słowa, truciciela ducha narodowego, fałszerza polskiej historyi, hajdamakę polskiego Parnasu, demona polskiej poezyi, bluźniercę, bałwochwalcę swojej sławy - czyli "Juliusza Słowackiego" [...]. 160 -
494 ODEZWA. Dnia 22 b. m. święcić będziemy półwiekową rocznicę ostatniej walki naszej o wolność. Komitet obchodowy, powołany do życia przez Radę miasta Krakowa, wzywa mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystości, aby gród Piastów i Jagiellonów święcił godnie pamiętny fakt dziejowy. [...] Dnia 22 stycznia od rana do południa powinna ustać wszelka praca zarobkowa, aby cała ludność w strojach odświętnych mogła uczestniczyć w nabożeństwach [...]. Godzina 5 po południu: Uroczysty wieczór w sali Starego Teatru [...]. Godzina 8 wieczorem: Wieczerza składkowa w sali "Sokoła" - Udział 10 K. Komitet żywi nadzieję, że przez zastosowanie się do powyższego programu wytworzy się w mieście podniosły nastrój i powaga, godna tak doniosłej rocznicy, a obchód w dawnej stolicy Polski będzie pobudką dla wszystkich gmin w kraju do urządzenia u siebie uroczystości, budzącej ducha narodu. 300 -
495 ODEZWA w sprawie obchodu ku czci Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku bieżącym obchodzimy rocznicę pełną chwały choć bolesną. W dniu 19 października upłynie lat sto, gdy pod Lipskiem w nurtach rzeki Elstery znalazł śmierć bohaterską ów rycerz bez skazy, ów wódz ukochany, który tylekroć razy wiódł hufce polskie do zwycięztwa [...]. 80 -
496 OGŁOSZENIE. Niniejszem, podaję do publicznej wiadomości, że c.k. Namiestnictwo we Lwowie [...] ustanowiło aż do odwołania w mieście Stryju maksymalną taryfę cen artykułów niezbędnych do codziennego utrzymania [...]. Ustanowienie taryfy maksymalnej, nie uprawnia jeszcze do pobierania cen w niej podanych, o ile poszczególne artykuły są obecnie tańsze [...]. 380 -
497 DO NARODU Polskiego! Polacy! Godzina, której napróżno oczekując trzy pokolenia naszego narodu krwawiły się w strasznych a beznadziejnych z najazdem moskiewskim zapasach [...], godzina wielka wybiła. Cała Europa stoi w pożodze wojny [...]. W tej chwili naród musi dowieść, że żyje i żyć chce, że pragnie i umie miejsce przez Boga mu wyznaczone utrzymać i przed wrogiem obronić [...] Pod polską komendą a w ścisłej łączności z naczelnem dowództwem armii austryacko-węgierskiej, pójdą Legiony w bój, aby na szalę [...] rzucić także godny narodu polskiego czyn [...]. Polacy! Zjednoczcie się wolą niezłomną do uzyskania lepszej przyszłości i niezachwianą wiarą w tę przyszłość! [...]. Odrzućcie precz zwątpienia [...], wyrwijcie z serc urazy i stańcie silni jednością i radośni wielkiem postanowieniem poświęcenia dla Ojczyzny życia i mienia! 480 -
498 TARYFA maksymalna obowiązująca od 17. sierpnia 1914. Prezydyum c.k. Namiestnictwa ustanowiło [...] w miejsce dotychczasowej nową, niżej podaną, taryfę maksymalną cen artykułów codziennego utrzymania w mieście Lwowie [...]. Wszelkie przekroczenia tej taryfy będą z całą bezwzględnością ścigane i jak najsurowiej karane. 380 -
499 ROZKAZ. Osoby wojskowe i cywilne spotkane na ulicy w stanie nietrzeźwym będą w myśl rozkazu Komendanta aresztowane i w więzieniu zamknięte, a po wytrzeźwieniu ukarane rózgami. 240 -
500 OBWIESZCZENIE. Dla uniknięcia wypadków upajania Wojskowych, Naczelny Głównodowodzący rozkazał winnych, w tego rodzaju postępowaniu, karać sądem polowym i nie wstrzymywać się w zastosowaniu względem nich najcięższego rodzaju kar. O wyżej powiedzianym zawiadamia się mieszkańców Lwowskiej gubernii [!]. 280 -
501 OGŁOSZENIE Wojennego Generał-Gubernatora Galicyi. Podaję do ogólnej wiadomości, że [...] mieszkańcy nieprzyjacielskich prowincji, zajętych przez armję, podlegają wojennemu sądowi: I. W razie współudziału w zbrodniach popełnionych z osobami [...] odbywającemi służbę wojskową, i z osobami należącemi do wojska [...]. 280 -
502 ROZPORZĄDZENIE c. k. Namiestnika w Galicyi z dnia 7. czerwca 1915 L. 10962/pr. którem ogranicza się sprzedaż i spożywanie napojów spirytusowych i niedenaturowanego spirytusu [...]. Wyszynk palonych napojów spirytusowych jest wogóle zakazany [...]. 160 -
503 OBWIESZCZENIE. 1) Stefan Kacprowski [...] został wyrokiem polowego sądu obrony Krajowej c. i k. Komendy miasta Lwowa [...] z powodu zbrodni obrazy Majestatu [...] popełnionej w czasie inwazyi rosyjskiej we Lwowie przez to, że w szpitalu [...] wobec rannych austryackich i rosyjskich żołnierzy [...] naruszył cześć winną Monarsze, - skazany na karę śmierci przez powieszenie [...]. 360 -
504 ROZKAZ Wojennego Kommendanto [!]. Wszystkie sklepy i magazyny maj i [!] być otwarte od godziny dwunastej w poiudnie [!] dla sprzedaży. Kto tego nie nczyni [!] będzie Karany według prow [!] wojenny [!] et. 64 -
505 KOMITET Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Do Obywateli Wyborców Żydów. Ludność żydowska stołecznego miasta Warszawy miała słuszne prawo spodziewać się, że w tej dziejowej dla Narodu Polskiego chwili ogólno-obywatelskie organizacje wyborcze wskrzeszą hasła rzeczywistego równouprawnienia. Niestety, tak się nie stało [...]. Wzywamy więc Obywateli Wyborców Żydów, aby stanęli dzisiaj przy sztandarze Komitetu "Zrzeszenia Wyborców Żydowskich". Komitet ten [...] uchwalił następującą platformę wyborczą do Rady Miejskiej: Hołdując ogólno-krajowym postulatom [...] uchwala: [...] bronić winni równouprawniania Żydów w polityce komunalnej, administracji i gospodarce miejskiej z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie: sprawiedliwego zaspokojenia z funduszów miejskich na równi z resztą ludności wszelkich potrzeb społeczno-kulturalnych ludności żydowskiej (oświata, pomoc społeczna, zdrowotność, filantropja itd.) [...]. 240 -
506 ZRZESZENIE Wyborców Żydowskich. Do Wyborców Żydów. Od pierwszej chwili wzywaliśmy Was do wyborów pod hasłem zgody i spokoju. Obecnie powtarzamy to samo i komunikujemy, że [...] Komitety Wyborcze (Narodowy, Demokratyczny i Zrzeszenie Wyborców żydowskich) uchwaliły sporządzić jedną wspólną listę kandydatów [...]. Komitet spodziewa się, że ludność żydowska st. m. Warszawy przyjmie z wielkim zadowoleniem tę wiadomość, która świadczy o jednomyślności wszystkich obywateli Warszawy. 140 -
507 OBYWATELE Wyborcy Żydzi!! Miejcie się na baczności... Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z powagi chwili, chcą wprowadzić Was w błąd... Gdy wszystkie Komitety [...] połączyły się razem, żeby wystawić jedyną wspólną listę kandydatów w I, II, IV, V Kurji, dzięki czemu ludność naszego miasta uniknęłaby walki wyborczej, zjawili się ludzie, którzy chcą rozbić tak pożądaną jedność całego społeczeństwa [...]. Pamiętajcie, że odpowiedzialność za krzywdę, którą czynią jednostki, może spaść na całą ludność żydowską. Jeżeli nie chcecie walki, Jeżeli pragniecie zgody, Jeżeli dobro Kraju i sprawy żydowskiej leży Wam na sercu [...] pamiętajcie, że wystawienie jakiejkolwiekbądź drugiej listy w tych kurjach stanowczo rozbije ogólne porozumienie i może wywołać nowe zgrzyty, nowe nieporozumienia [...]. 280 -
508 POLACY! Mocarstwa, które wyparły ciemięzcę z Królestwa, poręczyły dziś aktem uroczystym wskrzeszenie Państwa Polskiego! Narówni z innymi wolnymi narodami posiądziemy własny rząd, sejm, króla, skarb, armię! Ale pamiętajmy, że moc państwu nadaje naród sam! Przyszłość nasza w ręku Boga ale i w naszych rękach! [...] Cześć i hołd najwyższy Legionom Polskim - tym wspólnym hufcom Królestwa i Galicyi. Prawem ich, a naszym zaszczytem być powinno, by stali się zawiązkiem polskiego państwowego wojska, które wielka dziejowa chwila wzywa do obrony granic przez Rosyą [...]. 480 -
509 WOLNA Zjednoczona Niepodległa Polska. 140 -
510 ODEZWA w sprawie zaopatrzenia ludności w chleb. Wśród panujących niezwykle trudnych stosunków w dziedzinie aprowizacyi najwięcej daje się odczuwać brak chleba i mąki [...]. W tej myśli c.k. Namiestnictwo [...] zwraca się do zamożniejszych warstw ludności z gorącym apelem, by w imię solidarności obywatelskiej [...] przypadające im racye w całości lub w części pozostawiły na użytek swoich biedniejszych współobywateli [...]. 240 -
511 CEGIEŁKA na samolot sanitarny wojew. krakowskiego ufundował J.W.P. ..... wpłacając 25 zł [...]. 80 -
512 RODACY! Na podstawie uchwały powziętej przez Radę Ochrony Państwa, tworzy się Armja Ochotnicza, której zorganizowanie zostało mi powierzone [...]. Wzywam wszystkie stany do zgodnego współdziałania, niech każdy przyczyni się do zwycięstwa jak może najlepiej [...]. Pamiętajcie wszyscy, teraz Matka Ojczyzna w potrzebie, kto prawy syn, kto prawy polak przy niej stanie. Niech nie myślą starzy wysłużeni żołnierze Rzeczypospolitej, Strzelcy, Sokoli, Kaniowczycy, Hallerczycy, Amerykanie, że  już spełnili całkowicie swój najświętszy obowiązek i niechaj dzisiaj stają do apelu [...]. Biura Generała Inspektora Armji Ochotniczej mieszczą się w Warszawie [...]. 380 -
513 OBYWATELE Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę [...] i na cmentarzysku polskiem rozpocząć swoje straszne panowanie [...]. Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armji [...]. Do broni! 380 -
514 PROGRAM Rządu Bolszewickiego w Polsce. Jakim rządem, rzekomo "robotniczo-włościjańskim" chcą nas Lenin i Trocki obdarzyć: Prezydentura ma być powierzona Marchlewskiemu, ożenionemu z żydówką. Kierunek spraw zagranicznych powierza się osławionemu Radkowi-Sobelsohnowi z Tarnowa, wyrzuconemu ongi z P.P.S. za kradzież [...] wreszcie sprawy wewnętrzne mają być oddane zdrajcy Feliksowi Dzierżyńskiemu, znanemu oprawcy, szefowi czerezwyczajek, mordercy tysięcy kobiet i dzieci polskich [...]. Wyjątki z rozkazu wydawanego przez władze bolszewickie okręgu Kijowskiego dn. 22 Maja b.r. (No 69) a ogłoszonego dn. 29 t. m. w "Izwiestiach" bolszewickich (No 266) [...]. 3. Wszystkimi sposobami udzielać pomocy emigrującej do Polski biedocie rosyjskiej, organizując kolonizację w Polsce gdzie tylko można i dzieląc między nich grunt wiejski. 4. Przeprowadzić zupełne rozbrojenie, skazując na rozstrzelanie każdego żołnierza i oficera u którego znaleziono by chociażby jeden ładunek. 7. Wszystkie czerezwyczajki, pracujące w zajętych przez nas miejscowościach, pięciokrotnie zwiększyć, komisarzami "czerezwyczajek" mają być ludzie przeważnie ze środkowej Rosji, którym podporządkowują się chińskie bataljony śmierci [...]. 360 -
515 BRACIA włościanie na wszystkich ziemiach polskich! W chwili, dla Państwa i dla Was, Bracia, przełomowej, wola stronnictw sejmowych powołała mnie do objęcia steru rządu w Polsce. Oddając władzę Prezydenta Ministrów w moje ręce, stronnictwa zadokumentowały, że Państwo Polskie jest i pozostanie państwem ludowem [...]. Chcemy pokoju, ale nie pokoju hańbiącego, nie pokoju za wszelką cenę [...]. Gdyby zaszła potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć, niż życie w kajdanach [...]. Niech każdy z Was spełni swój obowiązek! Kto z Was zdolny do noszenia broni - na front! [...]. 480 -
516 ZIEMIA dla b. żołnierzy i inwalidów. Ustawą z dnia 17 grudnia 1920 r. zajęto na rzecz Państwa wielkie obszary ziemi na kresach wschodnich. Ziemia ta ma być rozparcelowana między żołnierzy, którzy bronili granic Ojczyzny [...] Komu należy się ziemia? Przedewszystkiem odznaczonym t.j. posiadającym "Virtuti Militari", "Krzyż Walecznych" i wymienionych [!] w rozkazach; dalej ochotnikom [...]. Dostają oni ziemię za darmo [...]. 100 -
517 KONKURS najpiękniejszych dzieci! Dyrekcja Kina "Apollo" urządza pierwszy konkurs najpiękniejszych polskich dzieci. Mogą brać w nim udział [...] wszystkie pociechy od 3-12 lat [...]. Rodzice [...] winni nadsyłać ich fotografje z wyszczególnieniem lat do Dyrekcji Kina "Apollo", najdalej do dnia 31. 1. 26. [...]. 80 -
518 STANISŁAW Sobiński, obywatel honorowy m. Jaworowa, Komandor Orderu Polonia Restituta i t.d., Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego zginął z ręki skrytobójczej w dniu 19 października 1926, w 55 roku życia. Pogrzeb odbędzie się [...] dnia 22 października [...]. Na smutny ten obrzęd zapraszają żałobą okryci Pracownicy Kuratorjum O.S.L. 280 -
519 ODEZWA. O Dom Józefa Piłsudskiego w Oleandrach. Idziemy w nowe życie. W życie potężnej, mocarstwowej Polski. W pochodzie ku potędze płonąć nam będą znicze dokonanych czynów, wielkich spraw i odniesionych zwycięstw. [...] Ten znicz musi mieć swój ołtarz trwały. Będzie nim Dom im. Józefa Piłsudskiego, który stanie w Oleandrach krakowskich, na historycznem miejscu, gdzie w roku 1914, w pamiętnym dniu 6 sierpnia, o wczesnym brzasku rozpoczął się marsz zbrojny do Niepodległości. [...] Komitet budowy zwraca się z gorącym apelem do społeczeństwa o składanie darów na Dom w Oleandrach. Niechaj wspólnym wysiłkiem społeczeństwa, przy życzliwej pomocy władz państwowych i samorządowych wzniesie się jak najrychlej na miejscu historycznych Oleandrów potężny Dom - Pomnik ku czci im. Józefa Piłsudskiego a zarazem żywotna kuźnia pracy państwowej, gdzie polska młodzież wzmacniać będzie swoje siły i przygotowywać się do służby dla dobra całości i niepodległości Rzeczypospolitej. Składki na cele budowy przyjmuje Prezes Izby Skarbowej J. Greger [...]. 60 -
520 ZWIĄZEK Rabinów Małop. Zach. Kochani Bracia! Zwracamy się do Was z niniejszą odezwą! [...] Zbliżamy się do wyborów do Sejmu i Senatu, prosimy Was zatem [...] Nie dajcie się bałamucić bezbożnym, których celem jest odchylenie od właściwej drogi i głosujcie jedynie na listę przez Rząd popieraną. Tembardziej w okręgach, gdzie niema widoku osiągnięcia mandatu przez żyda religijnego, strzegącego przepisy i tradycje starożydowskie, nie przyjdzie chyba nikomu na myśl oddanie głosu swego na listę inną jak wyłącznie na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem listę Nr. 1. [...]. 480 -
521 GŁOSUJE Rusin na nr. 17, Żyd na nr. 18, Polak na nr. 24, a na jedynkę głosuje tchórz. 140 -
522 POLACY i Polki! Nie dajcie się oszukiwać! Nie wierzcie, że lista Nr. 24 została wycofana lub połączona z inną. Nie głosujcie na polsko-rusko-żydowską listę Nr. 1! Brońcie polskiego Lwowa i polskości Kresów. Nie dajcie ani jednego głosu kandydatom listy Nr. 1, którzy chcą z krwawo okupionej Małopolski Wschodniej i Kresów Wschodnich zrobić rusko-żydowskie dzielnice! [...]. Nie wolno wstrzymywać się od głosowania, bo rządzić nami będą rusini i żydzi! [...]. 120 -
523 W OBRONIE zagrożonej Ojczyzny! Bracia rodacy! Grozi nam największe zło, jakie może spotkać naród pod słońcem: zwyrodnienie rasy, fizyczne i duchowe charłactwo naszego pokolenia. Zapowiadają je nam uczeni, sygnalizują lekarze [...], stwierdzając w Polsce coraz więcej zbrodni, morderstw i samobójstw. Przyczyną tego zwyrodnienia jest szerzący się coraz bardziej alkoholizm [...]. Niech staną u nas do walki ze złem całe zastępy abstynentów, a stworzymy nowe pokolenie [...]. 80 -
524 GŁOSUJ na 8 wszystko potanieje! 240 -
525 OBWIESZCZENIE. Podajemy do wiadomości P.T. Interesantów, że stworzyliśmy przedsiębiorstwo dla zamiany wszelkiego rodzaju skór surowych na skórę gotową, oraz sprzedaż detajliczną [!] wprost konsumentom lub przez kółka rolnicze [...]. 80 -
526 DO LUDNOŚCI powiatu leskiego! W dniach ostatnich wśród ludności powiatu leskiego rozpuszczane są przez komunistycznych agitatorów, pracujących za nieczyste pieniądze [...] pogłoski o zamierzonem wprowadzeniu pańszczyzny. Z ubolewaniem stwierdzam, że niektórzy mieszkańcy uwierzyli tym niedorzecznym pogłoskom i dali się użyć, jako narzędzie działające na szkodę Państwa, dopuszczając się szeregu gwałtów na spokojnych mieszkańcach, nie oszczędzając nawet swych duchowych pasterzy [...]. Pańszczyzny niema i nie będzie [...]. Wszyscy dopuszczający się gwałtu będą oddani pod sąd doraźny. 360 -
527 OGŁOSZENIE o powołaniu podoficerów i szeregowców rezerwy na ćwiczenia wojskowe w roku budżetowym 1933/34 [...]. 220 -
528 OGŁOSZENIE w sprawie dalszej obniżki cen węgla w detalicznej sprzedaży. W związku z dokonaną ostatnio obniżką kosztów przewozu kolejowego węgla - zmieniam ceny węgla [...]. Winni żądania lub pobierania cen wyższych będą karani [...] aresztem do 6-ciu tygodni lub grzywną do 10.000 zł [...]. 200 -
529 OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22.II.1937 r. o stanie wyjątkowym obwieszcza się następujące zarządzenie Rady Ministrów: Zarządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 19.... r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego [...]. 320 -
530 WESOŁYCH Świąt w roku odzyskania "Zaolzia" składa wydawnictwo Godziemba. 80 -
531 WOLNOŚCI! Pracy! Chleba! Manifestacja Polskiej Partii Socjalistycznej na Rynku Gł. w Krakowie dnia 1 maja 1938. Pod czerwonymi sztandarami stanęło 40.000 ludzi. 80 -
532 OBRONA przeciwlotnicza. Samoobrona. Co masz czynić w związku z obroną przeciwlotniczą? I. Z chwilą ogłoszenia pogotowia opl [...]. II. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu lotniczego [...]. III. Podczas nalotu nieprzyjacielskiego i bombardowania [...]. IV. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu gazowego [...]. VI. Po skończonym nalocie i bombardowaniu [...]. 180 -
533 DO POLAKÓW! Dziesiątki tysięcy rolników, jak też i takich, którzy są obeznani z pracą rolną, mają możność, pod dobremi warunkami znaleźć pracę w Niemczech [...] Wzywam tedy wszystkie osoby, które zdolne do pracy, aby się zgłaszały do pracy rolnej w Niemczech [...]. Chodzi głównie o mężczyzn i kobiety w wieku między 16-tym a 50-tym rokiem życia [...]. Zgłosić się należy w Urzędach Pracy lub do tychże Filij zaraz. 480 -
534 16 PRZYKAZAŃ przy przewozie bydła. Apel do kolejarzy! W czasie przewozu kolejowego, ginie i zapada corocznie na choroby wielka ilość zwierząt. Powoduje to dla gospodarki żywnościowej dotkliwą stratę [...]. Zważaj na to, ażeby nadawca wypełniał przepisy policyjne odnoszące się do zwalczania zarazy bydlęcej [...]. Nie przyjmuj do przewozu zwierząt chorych lub ułomnych [...]. Dbaj o to, ażeby do załadunku podstawiono tylko odpowiednie wagony [...]. Pozostawiaj luki lub drzwi otworem ażeby zwierzęta miały dostateczną ilość świeżego powietrza [...]. Pamiętaj o tym, że każda niedbałość okazywana przy [...] przewozie zwierząt, może być uważana za męczenie zwierząt, za co ustawa o ochronie zwierząt przewiduje wysokie kary [...]. 240 -
535 ROZPORZĄDZENIE o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko tyfusowi brzusznemu z dnia 20 stycznia 1943 r. [...]. (1) Każdy mieszkaniec Generalnego Gubernatorstwa obowiązany jest w każdym roku poddać się szczepieniu przeciwko tyfusowi brzusznemu [...]. 180 -
536 OBWIESZCZENIE! Dotyczy: Rozciągnięcia bezmięsnych dni w niemieckich restauracjach i jadłodajniach na polskie restauracje i jadłodajnie [...]. W myśl polecenia Rządu Generalnego Gubernatorstwa [...] mają wszystkie nieniemieckie restauracje i jadłodajnie [...] wprowadzić natychmiast 2 bezmięsne dni w tygodniu. Jako bezmięsne dnie są naznaczone wtorki i piątki [...]. 80 -
537 NIECH żyje i umacnia się sojusz robotniczo-chłopski. 48 -
538 KOMUNIZM. Mamy wiele form komunistycznych ideji [...]. Utopja komunizmu polega na tym, że fantazja ludzka jest nieograniczona i człowiek nigdy nie wytworzy tego co by pragnął posiadać [...] mamy normalny rozwój narodów na podstawie moralności i mamy "naród" (?) żydowski utrzymujący się z szerzonej niemoralności pomiędzy narodami [...]. Podbój świata przez międzynarodowe żydostwo za pośrednictwem obecnie istniejącego komunizmu [...] urzeczywistniony jest przez żydostwo za pośrednictwem prasy, radja, telewizji, opanowanych przez Żydów [...]. Przeciwstawienie się komunizmowi może nastąpić tylko przez podniesienie moralne społeczeństwa i dokładne poinformowanie kto jest organizatorem komunizmu i dla kogo właściwie komunizm służy. 120 -
539 "KURIER Polski" o inspiratorach zajść warszawskich. Jak doszło do pożałowania godnych zajść na Uniwersytecie Warszawskim? Jak to się stało, że część młodzieży akademickiej stolicy, znanej z [...] żarliwego zaangażowania na rzecz socjalizmu, wzięła udział w wiecu, na którym padały wrogie Polsce Ludowej okrzyki, prowokacyjne hasła? [...]. Studenci! [...] Nie dajcie się prowadzić na pasku prowokatorom. 120 -
540 ANATOMIA oszustwa. Ujawniona niedawno rola rzeczywistych inspiratorów zajść i ekscesów zmusza do sięgnięcia myślą wstecz i dokonania pewnych podsumowań [...]. Rzeczywistość polska okazała się jednak zupełnie inna, niż to sobie wyobrażali polityczni bankruci oraz inspiratorzy zamierzonych "id marcowych". Przeciw nim [...] powstały masy pracujące, domagając się całkowitego usunięcia z naszego życia ludzi obcych, wrogich socjalizmowi i Polsce, gromicieli "gomułkowszczyzny". 80 -
541 BĄDŹMY czujni! Miliardy z diaspory. "Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie – pieniądze" [...]. Polityka permanentnej agresji wojskowej, jaką prowadzi Izrael, skłania do postawienia pytania zasadniczego: skąd tak mały i gospodarczo nierozwinięty kraj czerpie środki na prowadzenie wojen przeciw Arabom? [...]. Akcja [...] finansowego poparcia dla agresywnych planów Izraela przez międzynarodowe organizacje syjonistyczne jest prowadzona całkiem jawnie [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! 64 -
542 BĄDŹMY czujni! Druga strona medalu. Autor, A. Lilienthal - z pochodzenia Żyd amerykański [...] - specjalizuje się w badaniu problemów polityczno-gospodarczych i społecznych krajów Bliskiego Wschodu [...]. Wszelki przejaw sprzeciwu wobec syjonistycznej działalności czy wobec polityki Izraela, syjoniści oraz będąca pod ich wpływem ludność żydowska USA traktuje jako objaw antysemityzmu i niehumanitarnego rasizmu [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! 100 -
543 SYJONISTYCZNY obiektywizm. W czerwcu ubiegłego roku, po napadzie Izraela na kraje arabskie [...] część obywateli francuskich, pochodzenia żydowskiego, podobnie jak wszystkie środowiska syjonistyczne na całym świecie, a m.in. w Polsce, ogarnęła euforia [...]. Kilka tygodni później bankier-miliarder Rotschild zażądał, aby wszyscy Francuzi pochodzenia żydowskiego zadeklarowali swoje pełne poparcie dla agresywnej polityki Izraela i udokumentowali to m.in. w postaci zbiórki pieniężnej [...]. 70 -
544 SYJONIZM i radio "Freies Europa". Arsenał wojny psychologicznej, prowadzonej przez imperializm przeciwko krajom socjalistycznym, obejmuje różne środki - począwszy od pseudonaukowych wydawnictw [...] a skończywszy na tzw. czarnej propagandzie, która oszczerstwem i plotką próbuje siać zamęt w naszych krajach, podważyć zasady naszego ustroju [...]. W radiu "Freies Europa" nastąpiła zdumiewająca, choć zrozumiała na tle znanej współpracy Izrael-NRF, symbioza - syjonistycznej myśli z rewizjonistycznym kursem ideologów bońskiego państwa. Wypływające z tej współpracy zadania wypełniają ludzie, z których większość jest związana z syjonistycznymi organizacjami bądź z organami administracji NRF. "Nic, co antypolskie, nie jest nam obce" - ta dewiza powinna być wyryta nad bramą prowadzącą do monachijskiej radiostacji "Freies Europa". 70 -
545 GALERIA zdrajców. W antypolskiej działalności dywersyjnych ośrodków imperialistycznych szczególną rolę odgrywa syjonistyczny wywiad Izraela [...]. Obecnie pragniemy omówić niektóre z tych postaci bardziej szczegółowo oraz zastanowić się nad przyczynami, które umożliwiały im uprawianie działalności dywersyjnej w naszym kraju. Oto niektórzy z nich: Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Władysław Tykociński (Eliasz Tikhotiner), Seweryn Bialer [...]. Te odrażające postacie nie są i nie były zdrajcami naszej ojczyzny Polski Ludowej. Polska nigdy nie była ich ojczyzną [...]. Ich ojczyzną jest dolar amerykański niezależnie od tego, czy go otrzymują w Tel Avivie, Bonn lub w Waszyngtonie. 100 -
546 WSPÓLNE źródło. Antypolska nagonka organizowana przez koła syjonistyczne w poszczególnych krajach przybrała brutalne, histeryczne wręcz formy [...]. Bońscy militaryści szybko dostrzegli, że rozpętana przez syjonistów antypolska kampania stwarza dla nich nowe możliwości realizacji ich dalekosiężnych planów. Przecież oszczerstwa rzucane przez syjonistów na naród polski, obarczanie go odpowiedzialnością za wymordowanie Żydów przez hitlerowców jest dla rzeczywistych morderców [...], piastujących do dziś w NRF wysokie stanowiska, pełną rehabilitacją [...]. 80 -
547 ZAPRZESTANIE represji za przekonania podstawowym warunkiem demokratyzacji i odnowy Ojczyzny. Wolność dla więźniów politycznych!: Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Tadeusz Stańśki, Zygmunt Goławski, Jerzy Sychut, Tadeusz Jandziszak, Krzysztof Bzdyl. 100 -
548 BIAŁY Marsz. Msza św. w intencji Jana Pawła II. W dniu 17.05.1981 r. o godz. 9.30 zbieramy się na krakowskich błoniach. Marsz rusza o godz. 10.00 [...]. W południe uczestniczymy w mszy św. koncelebrowanej przez kardynała Franciszka Macharskiego. 120 -
549 OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa [...]. [Warszawa, 13 XII 1981]. [Podp.] Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 160 -
550 DZIAŁAJĄC na podstawie [...] konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa wprowadziła w dniu 13 grudnia 1981 roku stan wojenny [...]. [Warszawa, nie przed 13 XII 1981]. 160 -
551 KTO organizował opozycyjną działalność? Związek będzie popierał i chronił inicjatywy obywatelskie [...]. Tak brzmi sens jednej z tez programu "Solidarności" [...]. Warto rozszyfrować, kto krył się za sformułowaniami tego programu, kto był głównym strategiem zawartych w nim - pod płaszczykiem demokracji i wolności - antysocjalistycznych instrukcji [...]. 80 -
552 [POLSKA]. Mappa Geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae. Miedzioryt kolorowany form. 48,3x58 cm. 2 800 -
553 [POLSKA]. Polska oraz okolice Warszawy. Mapa barwna na ark. 44,3x35,2 cm. 160 -
554 [MAŁOPOLSKA]. Mapa okolic Ojcowa i Doliny Prądnika. Mapa form. 36,2x37,5 na ark. 49,9x39 cm. 100 -
555 [MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. 120 -
556 [MAŁOPOLSKA]. Krynica. Wydanie turystyczne [mapa 7-arkuszowa]. Mapa barwna, każda część na ark. ca 49x54,5 cm. 240 -
557 [POMORZE]. Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna. (Podział adm. wg. stanu z r. 1939). Mapa barwna form. 49,8x62,3 cm. 140 -
558 [POMORZE]. Województwo szczecińskie, powiat woliński. Mapa administracyjna i komunikacyjna. Mapa form. 40,5x52,3 cm. 220 -
559 [ŚLĄSK]. Karte der Oberschlesischen Industrie-Kreise. I. Beuthen, II. Kattowitz, III. Gleiwitz, IV. Tarnowitz, V. Zabrze, VI. Pless, VII. Rybnik. Litografia barwna form. 46,3x48,8 cm. 240 -
560 [ŚLĄSK]. Śląsk, Trenczyńskie Górne, Orawa i Spisz na podstawie spisu ludności w r. 1910. Mapa w barwnej litografii form. 42,5x48,7 cm. 180 -
561 [ŚLĄSK]. Deutscher Schul-Atlas. Heimatteil, Gau Oberschlesien. Bearb. von Konrad Schwierskott. 240 -
562 [TATRY]. Tatry. Część wschodnia: Tatry Wysokie i Bielskie. Mapa barwna form. 67,4x65,2 cm. 180 -
563 [TATRY]. Tatry. Widok od północy. Barwna mapa panoramiczna form. 26,8x78 cm. 100 -
564 [WIELKOPOLSKA]. W. Ks. Poznańskie. Litografia barwna na ark. 78,8x62,8 cm. 360 -
565 [WIELKOPOLSKA]. Kreis Kosten. Mapa barwna form. 34,8x35,6 cm. 140 -
566 [WIELKOPOLSKA]. Powiat ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski i kępiński. Mapa barwna form. 54,7x41,6 cm. 160 -
567 [WIELKOPOLSKA, POMORZE]. Mapa województwa poznańskiego i pomorskiego. Nomenklaturę opracował dr. Adam Tomaszewski. Mapa barwna form. 52,2x38,5 cm. 220 -
568 [WILEŃSZCZYZNA]. Nowa granica Polski na Wileńszczyźnie. Mapa trójbarwna form. 32,8x32,2 cm. 200 -
569 [BYDGOSZCZ]. Plan miasta Bydgoszczy. Plan barwny form. 40,5x64,5 cm. 100 -
570 [GLIWICE]. Gliwice. Plan miasta wykonany w 1945 r. Plan barwny form. 20,3x19,4 na ark. 24,5x66,8 cm. 120 -
571 [KAŁUSZ]. Plan wolnego król. m. Kałusza [oraz] Plan śródmieścia Kałusza [oraz] Mapa powiatu kałuskiego do użytku szkolnego opracował dr. F. Białous. Plany na wspólnym arkuszu form. 47x62,5 cm. 160 -
572 [LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Litografia dwubarwna form. 36,4x41,1 cm. 120 -
573 [POZNAŃ]. Plan stołecznego miasta Poznania. Plan form. 73,7x66,7 cm. 120 -
574 [RYBNIK]. Plan miasta Rybnika. Plan barwny form. 46,4x70,7 cm. 140 -
575 [TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. 180 -
576 [WARSZAWA]. Plan Warszawy 1934-35 r. Plan barwny form. 44,5x54,2 cm. 120 -
577 [ALEXANDRE Nicolas] – Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie, internes et externes, les plus usitées en médecine, & en chirurgie. Le tout tiré des meilleurs auteurs, sur-tout des modernes. Ouvrage utile aux jeunes pharmaciens & chirurgiens, aux hôpitaux, aux communautés, & aux personnes charitables qui pansent les pauvres. Par ***. 1 200 -
578 BYSTRZONOWSKI Wojciech – Polak Sensat w Liscie, w komplemencie Polityk, Humanista w Dyskursie, w Mowách Statystá, naprzykład dany szkolney młodzi od X. Woyciechá Bystrzonowskiego Societatis Jesu. 1 600 -
579 DESCARTES René – Principia Philosophiae. 12 000 -
580 FREDRO Andrzej Maksymilian – Gestorvm populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorvm postea vero Galliae Rege. 3 600 -
581 GOVEA Antoni – Zywot, smierc y cuda Błogosławionego Iana Bozego, Zakonu służących Chorym, Dobrych Braci nazwanego, Fundatora. Z Hiszpańskich y Włoskich Historyey, á náosobliwiey z Processu Beatyfykácyey iego zebrany, y na Polski ięzyk przełożony. 3 600 -
582 JEZIERSKI Franciszek Salezy – Niektore wyrazy porządkiem abecadła zebrane y stosownemi do rzeczy uwagami obiaśnione. Dzieło pogrobowe ... po śmierci jego wydane. 1 200 -
583 JOACHIM Johann Friedrich – Neueröfnetes Groschen-Cabinet. Dritter Band, Darinnen Königlich Schwedische, Dänische, Polnische und Preussische Groschen und groschenförmige Münzen enthalten, nebst Register über Sechste, Siebende unds Achte Fach. 800 -
584 KOŹMIŃSKI Jerzy – Sapientissimo Regi Gravissimo Senatui Inclytis Provinciarum Nunciis una omnibus Serenissimis Reipublicae Ordinibus, cum primum sacrae aedis lapidem, ob felicem Comitiorum successum dedicarent, Gratulatur Bibliothecae publicae, suorumque collegarum nomine, Georgius Koźmiński. Anno saeculorum Regis Christi MDCCXII die omnium toto in anno Poloniae faustissima Tertia Maii. 360 -
585 [KRASICKI Ignacy] – Bayki y przypowieści na cztery części podzielone. 4 000 -
586 PRUSZCZ Piotr Hiacynt – Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [...] Krotko Opisane, Powtornie zaś z pilnością przeyźrzane, y do druku z additamentem nowych Kościołow y Relikwii S. Podane [...]. 1 800 -
587 RUBCZYŃSKI Marcin – Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie albo Rekollekcye osobom zakonnym służące w których obowiązki życia zakonnego, do uwagi y powinnego zachowania podaią się. Na dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczynskiego S.T.D., Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitanskiego D. O. 980 -
588 WOJSZNAROWICZ Kazimierz Jan – Orator polityczny materiąm [!] weselnym y pogrzebowym słuzący przez W. X. Kazimirza Iana Woysznarowicza […] wydany. A świeżo przez Authora tegoż w Porządek lepszy odnowiony [...] Adamowi Sieniawskiemu [...] Polityczna Młodości Iego Zabawkę przez Woyciecha Goreckiego [...] przedrukowany i przypisany. [Cz. 1-3]. 1 800 -
589 DZIENNIK Wileński. 360 -
590 DWUTYGODNIK Medycyny Publicznej. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony: 1) Sprawom zawodu lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; 2) Higijenie publicznej i prywatnej; i 3) Medycynie sądowej. 240 -
591 DZIENNIK Zdrowia dla Wszystkich Stanów. 240 -
592 FALANGA. Pismo narodowe. 80 -
593 GŁOS Górnośląski. Czasopismo p... Nr 1: 29 XII 1920. 120 -
594 GŁOS Górnośląski. Czasopismo p... Nr 7: 13 II 1921. 120 -
595 GONIEC Krakowski. Dziennik polityczny, historyczny i literacki. 120 -
596 GONIEC Krakowski. 360 -
597 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 3: IX 1956. 60 -
598 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 6: XII 1956. 60 -
599 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 2 (8): II 1957. 60 -
600 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 3 (9): III 1957. 60 -
601 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 5 (11): V 1957. 60 -
602 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 6 (12): VI 1957. 60 -
603 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 8 (14): VIII 1957. 60 -
604 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 9 (15): IX 1957. 60 -
605 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 10 (16): X 1957. 60 -
606 JEDNODNIÓWKA. U mogił czuwa straż! 120 -
607 JEDNODNIÓWKA Kowieńska. 100 -
608 JEDNODNIÓWKA Rodziny Wojskowej w Kowlu. 50 p.p. Strzelców Kresowych. 100 -
609 W ODZYSKANEJ szkole. Jednodniówka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Rybniku wydana z okazji pierwszej rocznicy wznowienia pracy szkolnej po wojnie. 1945-1946. Za komitet red.: Kazimierz Herz. 64 -
610 JUNAK. Organ tygodniowy Wojew. Komitetów W.F. i P.W. [Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego]. 280 -
611 KALENDARZ L.O.P.P. na rok 1928. 120 -
612 [KALENDARZ]. POLSKI Czerwony Krzyż. Kalendarz 1941. 120 -
613 KALENDARZ ścienny Samoobrony Narodu na rok 1939. Polska dla Polaków. 80 -
614 [KALENDARZ]. KALENDARZYK finansowo-bankowy na rok 1909. 120 -
615 [KALENDARZ]. ROCZNIK... 220 -
616 KRAKOVSKI Visti. Ščodennyk, vychodyt kožnogo dny, krim nedil i svat. 64 -
617 KRAKOWSKI Miesięcznik Artystyczny. Organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa. 180 -
618 KRONIKA Gostyńska. Czasopismo regjonalne. 420 -
619 KRZESANICA. Organ Sekcji Taternickiej Klubu Sportowego "Tatry". 100 -
620 KRZYK. Lwowski tygodnik informacyjny. 60 -
621 MUZEUM Domowe. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom i literaturze krajowej. 380 -
622 MYŚL Karaimska. Rocznik naukowo-społeczny. 80 -
623 NA SZLAKU Kresowej. 60 -
624 NASI Przyjaciele. 240 -
625 PAMIĘTNIK Krakowski. 360 -
626 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 14: 1893. 100 -
627 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 17: 1896. 100 -
628 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 20: 1899. 100 -
629 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 21: 1900. 100 -
630 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 32: 1911. 100 -
631 PŁOMYK. Tygodnik dla dzieci i młodzieży. 60 -
632 ROCZNIKI Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk. 320 -
633 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1825. T. 1. 1828. 200 -
634 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 2. 1828. 200 -
635 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 3. 1828. 200 -
636 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1827. T. 4. 1828. 200 -
637 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1827. T. 5. 1828. 200 -
638 SKAMANDER. Miesięcznik [późn. kwartalnik] poetycki. 100 -
639 TYGODNIOWY Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski. 180 -
640 WIEDZA. Tygodnik polityczno-społeczny, popularno-naukowy i literacki. 280 -
641 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 2: 1851. Podług wydania z 1834, w niczem niezmienionego. s. 118, [1]. 100 -
642 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 10: 1835. s. 195, [1]. 100 -
643 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 12: 1835. s. 119, [1]. 100 -
644 BEDERSKA Elżbieta – Edward Hr. Raczyński i Bibljoteka Raczyńskich. 60 -
645 BEDERSKI Antoni – Druki poznańskie wieku XVI-XVIII znajdujące się w Bibljotece Raczyńskich. Zestawił ... 64 -
646 ESTREICHER Karol – O bibliografii. Przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie, miane dnia 22 marca 1865 r., przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności. 80 -
647 [GIEJSZTOR Stanisław]. Dział antykwarski. [Cz.] 1: Katalog księgozbioru ignacogrodzkiego. 360 -
648 HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. 280 -
649 [CHOJNACKI Władysław]. Kamińska Józefa [pseud. zbior.] – Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. 13 XII 1981 - VI 1986. 100 -
650 [KATALOG aukcji czasopism]. P. P. "Dom Książki" w Warszawie. Warszawski Antykwariat Naukowy "Kosmos". Pierwsza aukcja antykwarska. Czasopisma. Cz. 1-2. 80 -
651 KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibljografji polskiej. 120 -
652 LISIECKI Arkadyusz – Jak pracować dla czytelni ludowych. Według ustaw T[owarzystwa] C[zytelni] L[udowych] oraz regulaminu dla komitetów powiatowych podał ks. ... 80 -
653 LISOWSKI Stanisław – Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna w Wilnie za czasów rosyjskich. 60 -
654 LORIOWA Marja – Materjały do bibljografji piśmiennictwa kobiet polskich (do roku 1929). Nauki matematyczno-przyrodnicze i nauki stosowane. Pod red. ... 120 -
655 NOWAKOWSKI Zygmunt – Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885. Zarys historji i ogólna charakterystyka księgozbioru. 80 -
656 PACHOŃSKI Jan – Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815. 80 -
657 PIEKARSKI Kazimierz – Krakowska pana Stuchsowa peregrynacja w legendę obrocona. 60 -
658 RADLIŃSKA H[elena] – Książka wśród ludzi. 60 -
659 ROMER Eugenjusz – Drożyzna książki szkolnej. 60 -
660 RUDNICKA Jadwiga – Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII. 80 -
661 RZECZY Piękne. Organ Muzeum Przemysłowego w Krakowie. 80 -
662 SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 200 -
663 STATUT pensyjny urzędników i sług Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 80 -
664 WOJCIECHOWSKA Marja – Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. 120 -
665 WYSTAWA lwowskiej książki polskiej urządzona z okazji I Zjazdu Bibljotekarzy i III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. V-VI 1928. Katalog wystawy grafiki drukarskiej i opraw artystycznych. 140 -
666 DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. 120 -
667 HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. 64 -
668 [JAHODA Robert, blankiet rachunkowy]. Niewypełniony czterostronicowy blankiet Zakładu Galanteryjno-Introligatorskiego Robert Jahoda z drugiego dziesięciolecia XX w. 100 -
669 [JAHODA Robert, pokwitowanie]. Rękopiśmienne potwierdzenie przyjęcia wpłaty od Fabryki Wód Mineralnych Rząca i Chmurski wystawione przez Zakład Galanteryjno-Introligatorski Robert Jahoda, dat. 23 I 1926 w Krakowie. 80 -
670 [JAHODA Robert, tłok introligatorski]. Oryginalny mosiężny tłok stanowiący matrycę do złoceń na okładce pracy "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej" z 1939. 350 -
671 [JAHODA Robert, wzornik]. Odbitki stempli Zakładu Galant.-Introligator. "R. Jahoda" w Krakowie. Lata międzywojenne. 550 -
672 [JAHODA Robert, maszyny introligatorskie]. Plansza reklamująca wyroby niemieckiej firmy Wilhelma Leo ze Stuttgartu. 380 -
673 [JAHODA Robert, klepsydra]. Klepsydra zawiadamiająca o śmierci Roberta Jahody: "Robert Jahoda, mistrz introligatorski, obywatel m. Krakowa, przeżywszy lat 85, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 lutego 1947 r. [...]". 240 -
674 LENART Bonawentura – Dzisiejsza "oprawa" i dobra oprawa. 120 -
675 LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół całości papieru, czcionek, druku i oprawy. 140 -
676 LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłodrukowych, druku i oprawy. 380 -
677 LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. 120 -
678 MUSZKOWSKI Jan – Książka na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu. 80 -
679 [RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego. 48 -
680 SERUGA Józef – Hołd introligatorów warszawskich w dniu imienin Stanisława Małachowskiego w roku 1791. 64 -
681 TYGODNIK Wileński. 1 400 -
682 PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umiejętności. 2 200 -
683 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 36 000 -
684 DZIENNIK Wileński. 1 600 -
685 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1. 1 600 -
686 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 2. 2 400 -
687 NOWOROCZNIK Litewski na rok 1831. Wydany przez H. Klimaszewskiego. 1 600 -
688 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. 4 200 -
689 PIELGRZYM Polski. Pismo polityczne i literackie. Cz. 1-2, półarkusz 1-32: [IV-XII] 1833. 3 600 -
690 MICKIEWICZ Adam – Poezje ... T. 3-4. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. 3 600 -
691 PADURRA Tomasz – Pienia Tomasza Padury. Wydanie Kajetana Jabłońskiego. 800 -
692 MICKIEWICZ Adam – Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 1-4. 6 400 -
693 MICKIEWICZ Adam – Farys. Grażyna. 480 -
694 MICKIEWICZ Adam – Pisma ... Wyd. nowe, znacznie powiększone. Z portretem autora i ośmią rycinami na stali. T. 1-8. 6 000 -
695 MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. Rok 1-4. Wyd. III nowo poprawione. 600 -
696 MICKIEWICZ Adam – Artykuły polityczne ... 70 -
697 MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. 48 -
698 BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. 80 -
699 [BEŁZA Władysław] – Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. Z dwoma portretami. 120 -
700 BORETTI Teofil Eugeniusz – Album pamiątkowe. Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Zebrał ... 120 -
701 CYBULSKI Wojciech – Dziady Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. 140 -
702 DZIENNIK Warszawski. 480 -
703 GORECKA Marya – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd. III. 64 -
704 [KAMIŃSKI Zdzisław] – Zosia. Skreślił i odczytał d. 8 grudnia 1889 na Wieczorku Mickiewicza w Wieliczce Zdzisław K. [krypt.]. 120 -
705 KUPFER Franciszek, STRELCYN Stefan – Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wyd. II uzupełnione. 48 -
706 LUTOSŁAWSKI Wincenty – Widzenie Mickiewicza. 40 -
707 MAURER Jadwiga – "Z matki obcej...". Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. 80 -
708 PIGOŃ Stanisław – Cela Konrada. Przyczynek do topgrafji "Dziadów" części III. 64 -
709 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Ku czci Adama Mickiewicza. Na pamiątkę odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie dnia 27 czerwca 1898 roku. 64 -
710 RADLIŃSKI Ludwik – Wyrazy obce w Sonetach Krymskich Mickiewicza. Oprac. etymologicznie ... Urywek z pracy niewydanej pod tytułem: "Słownik Etymologiczny Języka Polskiego". Część I. Wyrazy obce. 60 -
711 ROGAWSKI Karol – Objaśnienie działalności Adama Mickiewicza w roku 1848. 64 -
712 [RZĄŻEWSKI Adam]. Aër [krypt.] – Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z tego czasu. 64 -
713 SMOLIKOWSKI Paweł – Stosunek Adama Mickiewicza do XX. Zmartwychwstańców. 80 -
714 ŚLIWIŃSKI Artur – Mickiewicz jako polityk. 140 -
715 TRETIAK Józef – Młodość Mickiewicza (1798-1824). Życie i poezya. T. 1-2. 140 -
716 WALIGÓRA Michał – Za duchem wieszcza. (Kilka nowych myśli o Mickiewiczu). 80 -
717 WASILEWSKI Zygmunt – Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu. 80 -
718 Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). 120 -
719 ZAN Tomasz – Żywot i korespondencye ... 64 -
720 ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. 80 -
721 ZŁOŻENIE zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracyami. 120 -
722 MROŻEK Sławomir – Opowiadania z Trzmielowej Góry. Ilustrował Sławomir Mrożek. 120 -
723 MROŻEK Sławomir – Hochzeit in Atomweiler. Mit graphischen Variationen von Daniel Mróz. 140 -
724 MROŻEK Sławomir – Deszcz. 160 -
725 MROZEK Slawomir – The Elephant. Translated from the Polish by Konrad Syrop. Illustrated by Daniel Mroz. 140 -
726 MROŻEK Sławomir – Opowiadania. Wyd. II, poszerzone. 180 -
727 MROŻEK Sławomir – Tango. Sztuka w trzech aktach. 140 -
728 MROŻEK Festival. Cracow, 15th-29th June 1990. 220 -
729 FOLON [Jean-Michel] – Le message. Dessins de ... 300 -
730 LENICA Jan – Le papillon. 420 -
731 CZAPSKI Józef – "Tango", Mrożek, Paris 1967. 3 200 -
732 MLECZKO Andrzej – Muza. 600 -
733 MRÓZ Daniel – Portret pamięciowy Sławomira Mrożka. Kraków 1988-1990. 2 200 -
734 NARANJO Rogelio – Los emigrados. 240 -
735 AUTOR nieznany – [Kompozycja abstrakcyjna]. 200 -
736 [DYPLOMY]. Premio de Teatro el Espectador y la Critica: [1] 1970. Mejor obra de autor extranjego: Tango de Slawomir Mrozek, en version de Virgilio Cabello, [2] 1976. Mejor obra de autor extranjego: Los Emigrados de Slawomir Mrozek, en version española de Jose Mendez Herrera. 480 -
737 [DYPLOM]. Union de Criticos y Cronistas de Teatro otorga a Slawomir Mrozek "Premio Rodolfo Usigli" en reconocimento a su opera "Los Emigrados" conciderada la mejor pieza teatral extranjera de 1978. 600 -
738 [DYPLOM]. Proclamation. Whereas, [...] Slawomir Mrozek has been accalimed internationally for his contributions to the understanding of the human condition and whereas, Slawomir Mrozek has touched audiences worldwide through his writing and ideas [...] now, therefore, I, Donald M. Fraser, Mayor of the City of Minneapolis, do hereby proclaim Monday, November 4, 1991 to be Slawomir Mrozek Day. 400 -
739 ANDRIĆ Ivo – Gospodzica. 120 -
740 BRODSKIJ Iosif – Forma vremeni. Stichotvorenija, esse, pesy. V dvuch tomach. T. 1-2. 180 -
741 GRASS Günter – Z dziennika ślimaka. Przełożył Sławomir Błaut. 120 -
742 LLOSA Mario Vargas – Kto zabił Palomina Molero? Przełożył Enrique Porcel Ortega. 100 -
743 MIŁOSZ Czesław – Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego ... 120 -
744 MIŁOSZ Czesław – Poezje. 140 -
745 MIŁOSZ Czesław – Szukanie ojczyzny. 120 -
746 PAMUK Orhan – Śnieg. Przełożyła Anna Polał. 120 -
747 SZYMBORSKA Wisława – [Autograf na fotografii]. 240 -
748 WAŁĘSA Lech – Droga nadziei. 100 -
749 WIESEL Eli – Pieśń umarłych. Opowiadania. Tłumaczyła Małgorzata Tomicka. 120 -
750 APULEIUS – Amor i Psyche. Przekład L. Rydla. 180 -
751 BAŁUCKI Michał – Typy i obrazki krakowskie. 120 -
752 BARAŃCZAK Stanisław – Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Wyd. II. zmienione. 160 -
753 BARAŃCZAK Stanisław – Poezje wybrane. 140 -
754 BARSZCZEWSKI Stefan – Czandu. Powieść z XXII wieku. 100 -
755 BARTOSZEWICZ Juljan – Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. 240 -
756 BAUDELAIRE Karol – Wino i haszysz. (Sztuczne raje). Analekta z pism poety. Wino. Poemat o haszyszu. Dokonał wyboru i [...] przełożył Bohdan Wydżga. 100 -
757 BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] – Poezye. Cz. 1. 140 -
758 BIELOWSKI A[ugust], SIEMIEŃSKI L[udwik] – Dumki A. Bielowskiego i L. Siemieńskiego. 160 -
759 BRÜCKNER Aleksander – Dzieje języka polskiego. Wyd. II zmienione i powiększone z 70 ryc. w tekście i dwiema na osobnych tabl. 180 -
760 BRZĘKOWSKI Jan – Buty No 138. 80 -
761 BRZĘKOWSKI Jan – Spotkanie rzeczy ostatecznych. 80 -
762 BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. 80 -
763 BRZOZOWSKI Karol – Jezioro "Dusza". Legenda litewska. Obraz dramatyczny w trzech odsłonach. Muzyka Mieczysława Sołtysa. 240 -
764 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora, zdobił Jan Bukowski. 240 -
765 BUKOWSKI Władimir – I powraca wiatr... 140 -
766 BUREK Tomasz – Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? 80 -
767 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 160 -
768 COOPER James Fenimore – Szpieg. Romans amerykański Kupera, tłómaczony na polskie z zastosowaniem do oryginału przez J. H. S. T. 1-4. 240 -
769 DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. 80 -
770 DMOCHOWSKI Franciszek Xawery – Pisma rozmaite. Cz. 1-2. 360 -
771 DORSZEWSKI Każm[ierz] – Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona. 120 -
772 ECKARTSHAUSEN [Karl von] – Podróże młodego Kostysa od wschodu na południe. Z dzieł J.P. Ekkartshauzena [...] w ięzyku Niemieckim napisane, z tego na Rossyyski, a z Rossyyskiego na Polski przełożone przez J. H. 320 -
773 BALK H[enryk], CHARSZEWSKA Z[ofia] – Elementarz. Zatwierdzone przez LKO USRR. 360 -
774 ELEMENTARZ polsko-ruski. (Z dodaniem ruskiego wzorku). 420 -
775 NAUKA czytania, dla szkół katolickich i ewanielickich. Cz. 1. Wyd. VI. 140 -
776 UNSZLICHT Stefanja – Nauka - to siła. Elementarz dla dorosłych. Ułożyła ... 280 -
777 [ZARAŃSKI Stanisław] – Elementarz pierwszy ułożony śladem dziejowego rozwoju nauki pisania i czytania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich. 160 -
778 EWERS H[anns] H[einz] – Mamaloi. Autoryzowany przekład i wstęp Stanisława Przybyszewskiego. (Z portretem autora). 80 -
779 FELDMAN Wilhelm – My artyści... Sztuka w czterech aktach. 64 -
780 FENELON François de Salignac de La Mothe – Podroże i przypadki Telemaka, syna Ulissesa, przez Franciszka Solignac de la Motte-Fenelona, po Francuzku napisane. 420 -
781 FICOWSKI Jerzy – Gryps i Errata. (Wiersze z lat 1968-1980). 100 -
782 GERMAN Ludomił – O dramatach Józefa Szujskiego. Studyum. 160 -
783 GLOGER Zygmunt – Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI-go. Wyd. ... 180 -
784 [GORCZYŃSKI Adam] – Opowieści i legendy Jadama z Ziemi Zatorskiej [pseud.]. Zbiór 1. Wyd. K. Jabłońskiego. 120 -
785 [GRABOWSKI Michał] – Korrespondencija literacka M. Gr....skiego [krypt.]. Cz. 1. 140 -
786 HEN Józef – Nikt nie woła. 80 -
787 HERBERT Zbigniew – Arkusz. 36 -
788 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 150 -
789 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 80 -
790 HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Godzina cieni. Eseje. 120 -
791 IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. 120 -
792 JANTA Aleksander – Znak tożsamości. (Wybór z trzydziestolecia). 80 -
793 JASIEŃSKI Bruno – Nogi Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstępem autora. 800 -
794 KALLAS A[niela] – Rzeź galicyjska. Powieść osnuta na tle wypadków z roku 1846-go w 50-tą rocznicę. 80 -
795 KAŁUŻYŃSKI Zygmunt – Kanikuła. Fantazja dramatyczna w 9 scenach. 64 -
796 KERN Ludwik Jerzy – Do widzenia zwierzęta! 60 -
797 KLEINER Juliusz – Tragizm. 64 -
798 KOCHOWSKI Wespazjan – Pisma wierszem i prozą. [T. 1]. 180 -
799 KORZENIOWSKI Józef – Kurs poezyi. Przez ... nauczyciela wymowy i poezyi w Liceum wołyńskiem. 240 -
800 KRASICKI [Ignacy] – Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Nowa edycya Barbezata. 380 -
801 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Irydion. 2 800 -
802 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Przemówienie w Krakowie D. 30 września, 1879. 48 -
803 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. 240 -
804 KRECHOWIECKI Adam – O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. [Cz.] 1-2. 160 -
805 KREMER Józef – Listy z Krakowa. Wyd. III niezmienione. T. 1-3. 360 -
806 BAHDAJ Adam – Podróż za jeden uśmiech. Ilustrowała Barbara Dutkowska. 68 -
807 BAHDAJ Adam – Wakacje z duchami. Ilustrował Bohdan Butenko. 120 -
808 BAJKI z Wszechświata. [Nr] 11-15. 220 -
809 BIENIASZ Józef – Turul, władca puszczy. Wyd. II. 80 -
810 BIENIASZ Józef – W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Wyd. II. 120 -
811 BOGUSŁAWSKA A. – Morusek. Ilustrowała J[anina] Chrzanowska. 60 -
812 BRUCHNALSKA Brunona – Czytajcie dzieci! T. 1. 140 -
813 BRZECHWA Jan – Magik. Ilustrował Janusz Stanny. 120 -
814 BURNETT Frances Hodgson – Mały lord. Powieść dla młodzieży przeł. z ang. M[aria] J[ulia] Zaleska. Z rycinami. 240 -
815 CELY Michael – Czarne skrzydła. Powieść lotnicza dla młodzieży. Autoryzowany przekład z angielskiego Stefanii Heymanowej. 80 -
816 COLOMB G[eorges] – Nauka o rzeczach w 650 obrazkach: kamienie, metale, woda i powietrze, materjały spożywcze, opał i oświetlenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, materjały przemysłowe, człowiek. Wg ... opracowała Zofja Joteyko-Rudnicka. Wyd. II przejrzane i poprawione. 120 -
817 CZERKAWSKA Maria – Skrzeczała raz sójka w borze. 64 -
818 CZUKOWSKI K[orniej] – Historja o brudasie. Kinematograf dla dzieci. 220 -
819 DUNINÓWNA Helena – Na obczyźnie. Z ilustracjami Mikołaja Wisznickiego. 80 -
820 GAWICZ A. – Skarby kamienistej pustyni. Opowiadanie młodego chłopca. 64 -
821 GERMAN Juljusz – O księżniczce z za morza. 120 -
822 [GĘBARSKI Stefan] – Król-bohater. Opowiadanie historyczne dla młodzieży. 90 -
823 GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe. 140 -
824 GRAJNERT Józef – O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku za czasów Stefana Batorego. Obrazek historyczny dla młodzieży i ludu. 80 -
825 GRODZIEŃSKA Wanda – Były sobie koty dwa. Ilustrowała Eugenia Różańska. 60 -
826 HILSKÁ Vlasta – Diamentowe góry. Bajki koreańskie. Przekład i oprac. J. Bułakowska. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Ilustrował Józef Liesler. 80 -
827 JACHOWICZ Stanisław – Bajki i powiastki. Wyd. II ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. 600 -
828 JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. 80 -
829 JOTEJKO-RUDNICKA Zofia – Nowe wieczory czwartkowe. Opowiadania przyrodnicze dla młodego wieku. Z 63 rysunkami w tekście. 120 -
830 KOPROWSKI Jan – Wiersze dla dzieci. Ilustrował Jerzy Kajetanski. 80 -
831 KORCZAK Janusz – Król Maciuś Pierwszy. Wstępem opatrzył Igor Newerly. Ilustrował Jerzy Srokowski. 100 -
832 KOSSAK Zofia – Warna. Ilustrował J[erzy] Srokowski. 64 -
833 KRYSZAND Jerzy [właśc. S. Helsztein-Heliński] – Akademia urwipołcia. Kraków 19... 120 -
834 LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. Ilustracje i okładka Mieczysława Piotrowskiego. 64 -
835 LEWICKA Anna – Korona Bolesława Chrobrego. Powieść historyczna. 64 -
836 LIEBFELD Alfred – Opowiadania młodych hutników. 60 -
837 MAKUSZYŃSKI Kornel – O dwóch takich co ukradli księżyc. Okładkę projektował Marian Stachurski, ilustrował Konstanty Sopoćko. 54 -
838 MALICKI Kazimierz, RUTKOWSKI Zygmunt – O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach. Z baśni i legend lubuskich. Ilustr. Romuald Bogaczyk. 64 -
839 NIENACKI Zbigniew – Księga strachów. Ilustrowała Teresa Wilbik. 48 -
840 NIENACKI Zbigniew – Niesamowity dwór. Ilustrowała Magdalena Kapuścińska. 80 -
841 NIENACKI Zbigniew – Nowe przygody Pana Samochodzika. Ilustrowała Barbara Dutkowska. 120 -
842 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i Fantomas. Projekt okładki [...] i ilustracji Magdalena Kapuścińska. 42 -
843 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic. Opracowanie graficzne Anna Stylo-Ginter. 80 -
844 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i templariusze. Ilustrowała Teresa Wilbik. 160 -
845 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i zagadki Fromborka. Ilustrowała Krystyna Michałowska. 80 -
846 NIENACKI Zbigniew – Wyspa Złoczyńców. Ilustrował Mieczysław Kwacz. Okładkę i kartę tyt. projektowała Grażyna Sorn. 80 -
847 NIKLEWICZOWA Marja – Opowiadanie o urwisie Antku i o szkrabie, morskim chłopcu, oraz inne dziwne historje. Z ilustracjami Zofji Plewińskiej-Smidowiczowej. 64 -
848 OSIECKA Agnieszka – Wzór na diabelski ogon. Opracowanie graficzne Bohdan Butenko. 48 -
849 PERZYŃSKI Włodzimierz – Uczniaki. Z 4 rysunkami i okładką Kamila Mackiewicza. 80 -
850 PRZEWORSKA Janina, HERTZ Amelia – Od Wisły do Nilu. Powieść dla młodzieży z początku XII w. przed Chr. 80 -
851 PRZYBOROWSKI Walery – Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI. wieku. Wyd. nowe z przedmową prof. Henryka Mościckiego. 100 -
852 QUELING H[ans] – Sześciu zuchów wędruje na Himalaje. Z ilustracjami. 120 -
853 RADĘCKI Antoni – Dzieje żydowskiego dziewczątka. Przez nią samą opowiedziane. Dla dzieci polskich opracował ... 64 -
854 REUTT Marya [Jadwiga] – Z dziejów pogańskiej Litwy. Opowiadania historyczne dla młodzieży. 64 -
855 ROSENFELD Fritz – Tirilin wędruje dookoła świata. Przełożył Marceli Tarnowski. Ilustrował Antoni Pieck. 80 -
856 SAINT-EXUPÉRY Antoine de – Mały książę. Tłum. Jan Szwykowski. 120 -
857 SCHRÖDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Wyd. II. 100 -
858 SCHROEDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Wyd. V. 100 -
859 [SWIFT Jonathan] – Gulliwer u Liliputów i Gulliwer u Wielkoludów. W przekładzie Heleny Zakrzewskiej. 120 -
860 VERNE Juliusz – Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Cz. [1]-2. 320 -
861 VERNE Julijusz – Dzieci kapitana Grant'a. Podróż fantastyczno-naukowa. T. 1-3. 280 -
862 VERNE Juliusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Przełożył z języka francuskiego Bolesław Kielski. 64 -
863 VERNE Juliusz – 500 milionów hinduskiej władczyni. Przekład Olgi Nowakowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. 70 -
864 VERNE Juliusz – Wokół Księżyca. Przekład Ludmiły Dunikowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. 80 -
865 WILKANOWICZ Roman – Bury miś. Ucieszne przygody małego niedźwiadka. Ilustracje Ludwika [Louis] Moe. Tekst ... 320 -
866 ZAKRZEWSKA Helena – Białe róże. Powieść dla młodzieży z czasów inwazji bolszewickiej. Illustrował Kamil Mackiewicz. 64 -
867 ŻEGLARZ Sindbad, jego przygody i podróże oraz Lampa Cudowna czyli ciekawe przygody Aladyna, który z nędzarza stał się wielkorządcą petężnego [!] państwa. Powiastki dla młodzieży. Z kolorowemi obrazkami. 160 -
868 KUNCEWICZOWA Maria – Don Kichote i niańki. 60 -
869 LEM Stanisław – Cyberiada. 220 -
870 LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. 140 -
871 LEM Stanisław – Dzienniki gwiazdowe. 100 -
872 LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. 80 -
873 LENARTOWICZ Teofil – Lirenka. 240 -
874 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 280 -
875 LIDL Albert – Grammatyka języka niemieckiego. Przez zwierzchność szkolną do użycia po szkołach powiatowych i gimnazyach w wydziale Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu przepisana. Wypracowana przez ... Edycya druga, poprawna. 380 -
876 MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. 180 -
877 MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. 100 -
878 MACKIEWICZ Józef – Lewa wolna. Powieść. 100 -
879 MACKIEWICZ Józef – Nie trzeba głośno mówić. Powieść. 120 -
880 MACKIEWICZ Józef – Pod każdym niebem. Historie, zdarzenia. 80 -
881 MACKIEWICZ Józef – Sprawa pułkownika Miasojedowa. Powieść. 120 -
882 MAKUSZYŃSKI Kornel – Ambasador głodu. 120 -
883 MAKUSZYŃSKI Kornel – Moje listy. 100 -
884 MAKUSZYŃSKI Kornel – Piosenki żołnierskie. 180 -
885 MEISSNER Janusz – Skrzydła nad Arktykiem. 140 -
886 MICHAŁOWSKA Danuta – "... trzeba dać świadectwo". 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Wybór tekstów, komentarze i przypisy ... 80 -
887 MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. 160 -
888 MORCINEK Gustaw – Pokład Joanny. 100 -
889 NOWACZYŃSKI Adolf – Wczasy literackie. 100 -
890 OKO Jan – Z dziejów filologji klasycznej w Wilnie. Studjum zbiorowe wydane staraniem Koła Filologicznego Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod red. ... 160 -
891 OSIECKA Agnieszka – Opisanie szopki krakowskiej wzniesionej przez mistrza sztuki rzeźbiarskiej Macieja Moszewa obecnie przebywającego w Prowansji. 80 -
892 OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. 180 -
893 PAMIĘTNIK Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymonowicza w Zamościu we wrześniu 1929. 100 -
894 POEZJA karpacka. Zbiór wierszy żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich. Przedmowa Jana Bielatowicza. 80 -
895 [POL Wincenty] – Pieśni Janusza. T. 1-3. 180 -
896 PORĘBOWICZ Edward – Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie. Spolszczył ... 120 -
897 POTOCKI Wacław – Moralia (1688). Wyd. Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. T. 1-3. 600 -
898 PROROK Leszek – Wyspiarze. 60 -
899 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. 140 -
900 PRZYBOROWSKI Walery – Arjanie. Powieść historyczna z XVII. wieku. T. 1-2. 80 -
901 PRZYBYSZEWSKA Dagny – Krucze gniazdo. Dramat w 3 aktach. 220 -
902 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – De profundis. Powieść zaopatrzona wstępem autora. 80 -
903 RELIDZYŃSKI Józef – Wieją wiosenne wiatry... Poezje wolnościowe i legjonowe. Z przedmową Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 64 -
904 SIENKIEWICZ Henryk – Legiony. Powieść historyczna. 120 -
905 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Śmierć mówi w moim imieniu. 80 -
906 SŁONIMSKI Antoni – Dwa końce świata. Powieść. 120 -
907 SŁOWACKI Juliusz – Wybór pism. Z portretem autora. 240 -
908 [SOWIŃSKI Leonard] – Poezye S. [krypt.]. T. 1-2. 120 -
909 STWORA Jacek – Nadspodziewany początek bankietu. 60 -
910 SZOPKA zamojska. 140 -
911 SZTAUDYNGER Jan – Ballady poznańskie. 100 -
912 UJEJSKI Kornel – Melodye biblijne. Wyd. III pomnożone. 100 -
913 VEGA Lope de – Pies ogrodnika. Komedia. Tłumacz: Tadeusz Peiper. 80 -
914 [WIĘCKUS Teodor] – Anusia z Powiśla. Prawdziwa opowieść ze starej kroniki Warszawy A. Wóycickiego. Oprac. "Wujaszek Teoś". 60 -
915 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. 380 -
916 WITWICKI Stefan – Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. 160 -
917 WOJCICKI Kazimierz Władysław – Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wieku. Zebrał i wydał ... 320 -
918 WOŹNIAKOWSKI Jacek – Laik w Rzymie i Bombaju. 80 -
919 WYSOCKI Włodzimierz – Oksana. Szkic sielankowy. 120 -
920 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragoedia. (Paryż 1894 - Kraków 1897). 360 -
921 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragedya. Wyd. II. 140 -
922 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. 300 -
923 WYSPIAŃSKI Stanisław – Klątwa. Tragedya. Wyd. III. 140 -
924 WYSPIAŃSKI Stanisław – Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. 480 -
925 WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. 3 600 -
926 WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Wyd. IV. 120 -
927 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 320 -
928 KOTARBIŃSKI Józef – Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim. 150 -
929 STARZEWSKI Rudolf – Wesele Wyspiańskiego [maszynopis]. 320 -
930 ZAHRADNIK Jan – Kornel Makuszyński we wklęsłem zwierciadle. 80 -
931 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. 1 200 -
932 ARSKI Stefan – Głęboko sięgały korzenie zdrady. 40 -
933 ARSKI St[efan], KORTA A[dam], SAFJAN Z[bigniew] – Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r. 60 -
934 ARSKI Stefan – Przeklęte lata. U źródeł katastrofy wrześniowej. Wyd. III. 42 -
935 BECK Józef – Pamiętniki ... (Wybór). Tłum. Aleksander Ewert. 60 -
936 BRATNY Roman – Głos bomby Ishi. 48 -
937 BRODZKI Stanisław – Wrzesień nie powtórzy się. 42 -
938 BRUS Wł[odzimierz] – ZSRR a wojna polsko-niemiecka 1939 r. 42 -
939 DROBNER Bolesław – Na posterunku. 48 -
940 ELMER Benedykt – Winowajcy klęski wrześniowej. 40 -
941 GRABIEC M. – Kariera barona Andersona. 64 -
942 GROSZ Wiktor – U źródeł Września 1939. 40 -
943 HAJNICZ Artur – Gdy żołnierz nie był obywatelem. 60 -
944 IGNAR Stefan – Kwestia rolna w Polsce kapitalistycznej. 48 -
945 KARPIŃSKI Jerzy – Jarmark wyborczy i wybory. 48 -
946 KARTKI z dziennika arystokratki. Z przedm. Adama Polewki. Oprac. Wojciech Kacper. 36 -
947 KOSZYKOWSKI Izydor – Dziecko ulicy. Słowo wstępne Adama Polewki. 48 -
948 MITZNER Zbigniew – Było to wczoraj. Wybór z pamiętników bezrobotnych, chłopów, emigrantów i lekarzy. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył ... 48 -
949 O PIŁSUDCZYŹNIE. 70 -
950 OZGA-MICHALSKI Józef – Z dziejów kartki wyborczej. 44 -
951 POD RZĄDAMI bezprawia i terroru. Konstytucje, sejmy i wybory w Polsce przedwrześniowej. Materiały i dokumenty. 60 -
952 POLEWKA Adam – Dawne, dobre czasy... Wybrał i przedmową poprzedził ... 42 -
953 REK Tadeusz – Fakty oskarżają. Kartki z dziejów burżuazyjno-obszarniczego sejmu 1919-1922. 60 -
954 ŚWIĄTECKA Krystyna – Tułaczym szlakiem. Wspomnienia byłych emigrantów o Ameryce. Oprac. …. 44 -
955 Z LAT nędzy i poniżenia. (Życiorys małorolnego chłopa z książki "Było to wczoraj"). 40 -
956 [DMOWSKI Roman]. Według fotografii z 1938 r. 60 -
957 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. III powiększone. 140 -
958 DMOWSKI Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. 160 -
959 DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. 100 -
960 DMOWSKI Roman – Przewrót. 140 -
961 BIELECKI Tadeusz – W szkole Dmowskiego. Wspomnienia i uwagi. 48 -
962 ROMAN Dmowski. Przyczynki, przemówienia. 180 -
963 JABŁONOWSKI Władysław – Z biegiem lat. (Wspomnienia o Romanie Dmowskim). 48 -
964 PAMIĘCI Romana Dmowskiego. 9 VIII 1864-2 I 1939. 140 -
965 RZYMOWSKI Wincenty – Roman Dmowski: czciciel djabła. 100 -
966 WASILEWSKI Zygmunt – Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918. 140 -
967 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. 240 -
968 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. [T. 1]. 140 -
969 [GIERTYCH Jędrzej]. Adam Wierny [pseud.] – Na szlakach dziejowych Romana Dmowskiego. 140 -
970 GIERTYCH Jędrzej – O przyszłość Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Bilans dwudziestolecia. Skutki ostatniej wojny. Stan obecny. Propozycje i wnioski. 44 -
971 GIERTYCH Jędrzej – Pół wieku polskiej polityki. Uwagi o polityce Dmowskiego i polityce polskiej lat 1919-1939 i 1939-1947. 100 -
972 GIERTYCH Jędrzej – Nacjonalizm chrześcijański. 80 -
973 GIERTYCH Jędrzej – Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego pod red. ... Wyd. nieperiodyczne. Zesz. 1: Rok 1970/71. 160 -
974 GIERTYCH Jędrzej – Tysiąc lat historii polskiego narodu. Wydane z pomocą Fundacji Narodowej im. Zofii i Kazimierza Tarnowskich. T. 1-3. 180 -
975 A.B.C. języka niemieckiego. Podręcznik dla rozmów i słownik do użytku jeńców wojennych. 100 -
976 ALBUM piętnastolecia [Związku Oficerów Rezerwy R.P.]. Na jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów, Lwów, 26-28 V 1938. 320 -
977 ARCHIWUM Wróblewieckie. Zesz. 1. Z rękopismów wydał W[ładysław] T[arnowski]. 360 -
978 BARTOSZEWICZ Juljan – Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce. Wyd. I. 240 -
979 BASIŃSKI Apolonjusz – Pielgrzymka poznańczyka do państwowości polskiej. 60 -
980 BENOIST-MÉCHIN [Jacques] – Niemcy i armia niemiecka 1918-1938. Z upoważnienia autora przełożył i opracował Stefan Skarżyński. T. 1-2. 320 -
981 BIENIASZ Józef – Nasi za Olzą... Opowiadanie. 60 -
982 BIRKENMAJER Ludwik Antoni – Mikołaj Kopernik. Cz.1: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Opracował i zebrał ... 280 -
983 BOCHENEK Jan – Na posterunku. Kartki z dziejów kościoła tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej. 80 -
984 BOCHEŃSKI Zbigniew – Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Z 3 rycinami w tekście i 4 tablicami. 60 -
985 BORAWSKA Danuta – Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa. 80 -
986 BRACTWA miłosierdzia w Krakowie u S. Barbary zaczętego roku Pańskiego 1584 [...] ordynacye ma cześć Panu Bogu i rozmnożenie miłosiernych uczynków. 240 -
987 BREGMAN Aleksander – Czy możemy liczyć na Amerykę? Wrażenia ze Stanów Zjednoczonych. 60 -
988 [BREZA Gustaw] – Notice sur les principales familles de la Pologne. Par G. B. [krypt.]. 220 -
989 BRUNATNA księga. Podpalenie Reichstagu i terror hitlerowski. Przedm. Lorda Marley'a. 100 -
990 BUCHARIN N[ikołaj] – Teorja materjalizmu historycznego. Przekład z rosyjskiego. 100 -
991 BUŁHARYN Jerzy – Rys wojny węgierskiej w latach 1848 i 1849. 240 -
992 CAMON Hubert] – Napoleoński system wojny. Z 47 szkicami w tekście. Z francuskiego przetłumaczył Franciszek Lipiński. 80 -
993 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. Wyd. III. 220 -
994 CHŁOPICKI Jan – Pamiętnik ... Porucz. 7 Półku Ułanów Wojsk Francuzkich, z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych opowiadań przez jego syna. Z portretem autora. Ozdobiony winjetami Horacego Werneta. Wydany staraniem i kosztem Romualda Podberskiego. 240 -
995 CHMIEL Adam – Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 r. Poprzedza historja "Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa" przez Henryka Pachońskiego. 140 -
996 CHOŁODECKI Józef Białynia – Księga pamiątkowa oprac. staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864 przez ... 260 -
997 CYWIŃSKI Bohdan – Rodowody niepokornych. 80 -
998 [CZAPLICKI Władysław] – Czarna księga 1863-1868, przez autora "Powieści o Horożanie" [pseud.]. 240 -
999 CZERMAK Wiktor – Przeprawa Czarnieckiego na wyspę Alsen. 48 -
1000 CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 rycinami i 3 mapami. 90 -
1001 DĄBCZAŃSKI Antoni – ... i jego pamiętnik. (z portretem). 48 -
1002 DĘBICKI Ludwik – Trzy pokolenia w Krakowie. 80 -
1003 DOBROWOLSKI Kazimierz – Pierwsze sekty religijne w Polsce. 48 -
1004 DOBROWOLSKI Kazimierz – Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego. 48 -
1005 DU PREL Max – Das Deutsche Generalgouvernement Polen. Ein Überblick über Gebiet, Gestaltung und Geschichte. Mit 12 Karten und 33 Abb. 240 -
1006 DYBCZYŃSKI Tadeusz – Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny. 80 -
1007 DZIEJE Legjonów Polskich i marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. 480 -
1008 DZIENNIK Praw [Królestwa Polsk... T. 1. 240 -
1009 DZIENNIK Praw [Królestwa Polsk... T. 2. 180 -
1010 DZIESIĘCIOLECIE Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Komitet red.: przewodniczący Karol Rudolf, członkowie: Henryk Stypułkowski [i in.]. 340 -
1011 DZIESIĘCIOLECIE wkroczenia Wojsk Polskich na Górny Śląsk z monografją pułków stacjonowanych na Śląsku. 1922-1932. Wyd. pamiątkowe. 160 -
1012 FICIŃSKA Maria – 20 lat w Paranie. 120 -
1013 FILAR Alfons – Opowieści tatrzańskich kurierów. Wyd. II. 100 -
1014 GELLA Jan – Ruski miesiąc. 1/XI-22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie. Z 2 mapami. 140 -
1015 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedmową Aleksandra Rembowskiego. 800 -
1016 [GLOGER Zygmunt] – Kwestya litewska w prasie polskiej. 120 -
1017 [GOLDMAN Roman] – Bój Warszawy. 1 Sierpień-2 Październik 1944. 80 -
1018 [GOŁASZEWSKI Tadeusz]. Prof. dr hab. Tadeusz Gołaszewski. 65 lat życia i twórczości. 80 -
1019 GRABOWSKI Ambroży – Wspomnienia ... Wydał Stanisław Estreicher. Z illustracyami. T. 1-2. 180 -
1020 GRAŻYŃSKI Michał – Testament polityczny Mochnackiego. 80 -
1021 GRODECKI L. – Tragizm śmierci gen. Sikorskiego. 120 -
1022 GRODECKI Paweł – Sokolstwo warszawskie w czasie Wielskiej Wojny. Wspomnienia osobiste. 40 -
1023 GRODECKI Roman – Początki immunitetu w Polsce. 80 -
1024 GRUBE A[ugust] W[ilhelm] – Wieki średnie w obrazach. Życiorysy, charaktery, podania i fakta historyczne według dzieła ... Z dodaniem historyi Sławiańszczyzny oprac. Zuzanna Zajączkowska. 320 -
1025 HARLENDER Zdzisław – Na podniebnych szlakach. (Zakochani w maszynach). Wspomnienia z frontu i pierwszej polskiej szkoły pilotów. 100 -
1026 HARTLEB Zygmunt – Szabla polska, jej rozwój historyczno-techniczny. Z 12 tablicami. 120 -
1027 INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI A. (Przykład). Opanowanie małego miasta. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. 80 -
1028 INSTRUKCJA do walki z bandytyzmem. 100 -
1029 INSTRUKCJA walki wręcz (tymczasowa). 60 -
1030 JABŁONOWSKI Aleksander – Historya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. 180 -
1031 JACYNA Jan – Wiosna (1918-1926). 120 -
1032 JAMPOLSKI Jerzy M. – Wspomnienia z czasów okupacji austrjackiej w Królestwie Kongresowem. 48 -
1033 JAROCHOWSKI Kazimierz – Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Epizod kampanii roku 1704. Wyd. II. 120 -
1034 [BRIMANN Aron Israel] – Zwierciadło żydowskie czyli 100 praw żydowskich odnoszących się do chrześcijan, wyjętych z Świętej księgi żydowskiej Szulchan aruch. Wydał Dr. Justus [pseud.]. Spolszczył Bolesław Staszkiewicz. 120 -
1035 CHOŁONIEWSKI Antoni – W sprawie żydowskiej. Trzy listy polemiczne. 80 -
1036 CZERNIAKÓW Adam – Silniki wybuchowe. Książka polecana przez Komisję Podręcznikową dla Szkół Zawodowych przy Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego do użytku w szkołach rzemieślniczych. 140 -
1037 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Zbigniew Krasnowski [pseud.] – Die jüdische Weltpolitik. Aus dem Polnischen übersetzt von A. Oletzki. 100 -
1038 GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. 64 -
1039 GRABOWSKI Ignacy – Niewdzięczni goście. W sprawie żydowskiej. 80 -
1040 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? 48 -
1041 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Neofici polscy. Materyały historyczne. 280 -
1042 MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Tłum. z ang. A. Szottowa. [Cz. 1-2]. 120 -
1043 MÜLLER Eugeniusz – Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia. 64 -
1044 NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Wyd. II uzup. 80 -
1045 NIEMOJEWSKI Andrzej – Prawo żydowskie o gojach. 48 -
1046 ORZESZKOWA E[liza] – Silny Samson. 80 -
1047 PUGEL Theodor – Antisemitismus der Welt in Wort und Bild. Der Weltstreit um die Judenfrage. Hrsg. von ... Mitarbeiter: Robert Körber, Benno Imendörffer, Erich Führer. 240 -
1048 REICH Leon – Żydowska delegacja pokojowa w Paryżu. 80 -
1049 TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. 80 -
1050 KALINKA [Walerian] – Męczeństwo ś. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu. (Rzecz czytana na posiedzeniu publicznem Akademii Umiejętności [...]). 80 -
1051 KALINOWSKI Franciszek – Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. 120 -
1052 KALINOWSKI Józef – Wspomnienia 1835-1877. Wydał Ryszard Bender. 120 -
1053 KAREEV N[ikolai] – Polonica. Sbornik statej po polskim delam (1881-1905). 140 -
1054 KARLIN St. – Dzieciństwo Józefa Piłsudskiego. 80 -
1055 KARSKI Jan – Story of a Secret State. 140 -
1056 [KATYŃ]. Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Im Auftrage des auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt, bearb. und hrsg. von der Deutschen Informationsstelle. 160 -
1057 KISIELEWSKI Stefan – Abecadło Kisiela. 120 -
1058 KISIELEWSKI Stefan – Bez cenzury. 100 -
1059 KLESZCZYŃSKI Karol – "Wilki" nad rzeką Senio. 64 -
1060 KNESCHKE Ernst Heinrich – Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. Bd. 3: A-Z. 360 -
1061 KOLANKOWSKI Ludwik – "Pomiara włóczna". 40 -
1062 KOLANKOWSKI Ludwik – Rycerstwo obertyńskie 1531 r. 48 -
1063 KOŁACZKOWSKI Klemens – Wspomnienia jenerała ... Księga 4-5. 240 -
1064 KOMEDOWA TRZCIŃSKA Zofia – Komeda, Zośka i inni. 48 -
1065 KOMOROWSKI Ignacy A. – Wspomnienia podchorążego z czasów W. Ks. Konstantego. (z ilustracyami). 70 -
1066 KON Feliks – Etapem na katorgę. Ze wspomnień Proletrjatczyka. 180 -
1067 KON Feliks – W katordze na Karze. Ze wspomnień "proletarjatczyka". 140 -
1068 KONECZNY Feliks – Skrót dziejów włościaństwa w Polsce. 80 -
1069 KORMANOWA Żanna – Bracia polscy 1560-1570. 48 -
1070 KOROWICZ Marek St. – Górnośląska ochrona mniejszości 1922-1937 na tle stosunków narodowościowych. Z 3 mapami. 80 -
1071 KORWIN-MILEWSKI Hipolit – Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). 100 -
1072 [KOSSAK Jerzy] – Album wojska polskiego. 100 -
1073 KOWALSKI Franciszek – Legendy herbowe. 360 -
1074 KRÓTKI zarys historji Związku Powstańców Śląskich, jego ideologja, oraz rola, jaką odegrał w okresie wypadków z maja 1926 r. 60 -
1075 KRUSZEWSKI Ignacy – Pamiętniki z roku 1830-1831 ś.p. Generała ... (herbu Habdank), byłego dowódzcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas emigracji dowódzcy dywizji lekkiej kawaleryi w wojsku Belgijskiem, wydane przez córkę Karolinę z Kruszewskich Grabiańską. (Z portretem autora i planami strategicznymi z r. 1830-1831) w Krakowie 1890. 120 -
1076 KULTURA staropolska. 160 -
1077 KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Strategja Wielkiej Wojny 1914-1918. 100 -
1078 KURCZEWSKI Jan – Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Litewskiej. 60 -
1079 KUŹMIŃSKA Marja – Olbracht Marcinowicz Gasztołd. 80 -
1080 [LELEWEL Joachim] – Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział. Wyd. VI. 360 -
1081 LEPECKI Mieczysław B. – Sybir wspomnień. 100 -
1082 LEWESTAM Henryk – Pierwotne dzieje Polski. 140 -
1083 LIBELT Karol – Koalicya kapitału i pracy. 80 -
1084 LUDWIG Emil – Napoleon. Przekład autoryzowany L[eopolda] Staffa. 140 -
1085 [LÜBKE Friedrich] – Realnyj slovar klassičeskoj drevnosti Fr. Ljubkera. Polnyj perevod s 6-go poslednjago nemeckago izdanija pod redakcieju i s dopolnenijami professora V. I. Modestova. S mnogimi politipažami i kartami v tekste. 240 -
1086 ŁOZIŃSKI Władysław – Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd. VI nieilustrowane. 120 -
1087 [ŁUKASZEWICZ Józef] – Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi wydana przez J. Andrysowicza [pseud.]. 320 -
1088 ŁUNIŃSKI Ernest – Napoleon. (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek i t.p. 380 -
1089 MALEWSKI I[gnacy] – Żurawiejki. 400 -
1090 MAŃKOWSKI Tadeusz – Genealogia sarmatyzmu. 70 -
1091 MEJER Eugeniusz – Gospodarstwa powstałe w wyniku przebudowy ustroju rolnego w województwach wileńskim, nowogródzkim i poleskim w świetle cyfr z roku 1930/31. 80 -
1092 MICHALSKI K[onstanty], SINKO T[adeusz] – Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV wieku. 64 -
1093 MICKIEWICZ Władysław – Emigracya polska 1860-1890. 80 -
1094 MIEROSŁAWSKI [Ludwik] – Pamiętnik Mierosławskiego (1861-1863). Wydał Józef Frejlich. 120 -
1095 MOŚCICKI Henryk – Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863. Tekst opracował ... 460 -
1096 NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. 480 -
1097 [NARUTOWICZ Gabriel]. Gabrjel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej. Księga pamiątkowa. 220 -
1098 NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. 80 -
1099 NOCZNICKI Tomasz – Moje wspomnienia z ubiegłego życia. 64 -
1100 NOWAKOWSKI Zygmunt – Wynajęci "Polacy". 60 -
1101 [NOWOLECKI Aleksander] – Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach i na wygnaniu Syberyjskiem, 1861-1866 r.; ze źródeł urzędowych, dzienników polskich, jak niemniej z ustnych podań osób wiorogodnych i towarzyszy broni zebrał i ułożył Zygmunt Kolumna [pseud.]. Z wstępem napisanym przez Bolesławitę [= J. I. Kraszewskiego]. Cz. [1]-2 + Dodatek. 540 -
1102 OCHOTNICZA Legja Kobiet. Szkic historyczny. 240 -
1103 OLECHOWSKI Gustaw – Legja Rycerska. Z portretami i ilustracjami. 120 -
1104 OLIZAR Narcyz – Pamiętniki kasztelana ... Rok 1831. Cz. 1-2. 64 -
1105 OPOWIEŚCI legjonowe. 180 -
1106 PAMIĘTNIKI chłopów. Serja 2. 120 -
1107 PAPROCKI Bartosz – Koło rycerskie. Wydał Wiktor Czermak. 120 -
1108 PIETRUSKI Oswald – Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764 najjaśniejszych królów polskich, wielkich książąt litewskich i t.d., i t.d., i t.d. Ułożył i wyd. Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. 480 -
1109 PIŁSUDSKI Józef – Psychologja więźnia. 80 -
1110 [PISTOR Johann Jakob] – Memoires sur la Révolution de la Pologne, trouvés a Berlin. 2 100 -
1111 POCIECHA Władysław – Geneza hołdu pruskiego (1467-1525). Rozprawa z pracy zbiorowej "Dzieje Prus Wsch.". 80 -
1112 POLOGNE 1945. Gouvernement de marionettes. 120 -
1113 POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. 2 800 -
1114 POLSKA po roku 1926. Wydanie zbiorowe. 320 -
1115 POLSKA wyzwolona. Z mroków niewoli - ku niepodległości i mocarstwowej Polsce. 280 -
1116 POLSKA żegluga morska. Referaty na I Narodowy Kongres Żeglugi. 64 -
1117 POLSKIE sztandary na francuskim froncie. (Z powodu uroczystości dnia 22 czerwca 1918 r.). 36 -
1118 POLSKI Komitet Wyzwolenia Narodowego w świetle dokumentów. 60 -
1119 POMARAŃSKI Stefan – Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego (za czas od 26 XI 1918 r. do 20 X 1920 r.) uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy W.P. we Lwowie (od 2 XI 1918 r. do 23 XI 1918 r.) i Dowództwa Głównego W.P. w Poznaniu (od 11 I 1919 r. do 14 IX 1919 r). Zebrał, oprac., wstępem i skorowidzem opatrzył ... 80 -
1120 POSIEDZENIE publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na pamiątkę założenia iego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 8 października 1819 roku. 140 -
1121 POSTANOVLENIJA Upreditelnago Komiteta v Carstve Polskom. T. 4, vypusk 2. (Zasedanija LXIX-LXXV). 120 -
1122 POWSTANIE Warszawskie. 48 -
1123 PROIEKT do Statutu Uniwersytetu Królewskiego w Warszawie. 200 -
1124 PRZYBYLSKI A[dam] – Wojna polska 1918-1921. Z 32 szkicami. 140 -
1125 PRZYŁĘCKI Stanisław – Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i tureckich, XVII. wieku. Wydał ... Nakładem Henryka Xięcia Lubomirskiego. 280 -
1126 [PUZYNA Józef] – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych. 480 -
1127 QUIRINI Eugenjusz, LIBREWSKI Stanisław – Ilustrowana kronika Legjonów Polskich. 1914-1918. [...] oprac. ... 320 -
1128 [RADLIŃSKA Helena]. Strumiński Jerzy [pseud.] – Z etapu. Notatki z czasów pierwszej Dumy. 60 -
1129 C. REGENHARDT'S Geschäftskalender für den Weltverkehr. Das Handbuch für direkte Auskunft und Inkasso. Verzeichnis von Bankfirmen, Spediteuren, Reedereien, Anwälten, Advokaten, Gerichtsvollziehern, Konsulaten, Hotels und Auskunfterteilern in allen nennenswerten Orten der Welt [...]. Jg. 64: 1939. 220 -
1130 REIS Zygmunt, ROGOWSKI Jan – Droga do wolnej Polski. 64 -
1131 [REYNEL Leon]. Wspomnienia o ... 80 -
1132 ROMEYKO M[ichał] – Wskazówki dla powołanych do pełnienia służby obserwacyjno-meldunkowej przy obronie przeciwlotniczej kraju. Wyd. IV poprawione. 48 -
1133 ROZPRAWY historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wyd. pod redakcją M. Handelsmana. T. 20, z. 1-2. 140 -
1134 RUPNIEWSKI Roman – Wojsko polskie z roku 1830/1. Według akwarel ... Wstępem historycznym poprzedził Kazimierz Buczkowski. Uwagi wojskowe dodał Jan Jędrzejowicz. 220 -
1135 RYMARKIEWICZ St[anisław] – Mowa w obronie duchowieństwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego przeciw zarzutom czynionym w skardze o zbrodnią stanu 1864. 64 -
1136 RZEPECKI Ludwik – Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym ..., uzupełnił Karol Rzepecki. 240 -
1137 RZEPIŃSKI Stanisław – Pamiętnik pięćdziesięcioletniej polskiej pracy pedagogicznej 1885-1935. 80 -
1138 SADOWSKI Henryk – Ordery i odznaki zaszczytne w Polsce. 640 -
1139 SAWICKI Ludomir – Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia topograficzne w Polsce w latach 1801-1804. 80 -
1140 SCHEUR Antoni – Pamiętnik pilota polskiego ś.p. ... Z przedmową Józefa Jankowskiego i portretem autora. 120 -
1141 SCHMITT Henryk – Narodowość polska, jej podstawy, rozwój dziejowy, przeobrażenia i zboczenia, a oraz stosunek do chwili obecnej. 100 -
1142 SEMKOWICZ Władysław – Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła ikonograficznego. (Z 6 rycinami). 80 -
1143 SEMPER fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych. 320 -
1144 SERWAŃSKI Edward, TRAWIŃSKA Irena – Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania - zdjęcia. Opracowali .... Przedmową poprzedził Zygmunt Wojciechowski. 120 -
1145 SIECZKA Tadeusz – Kult obrazu N. Marji Panny Ostrobramskiej w dziejowym rozwoju. Dysertacja doktorska. 70 -
1146 SŁOTWIŃSKI Felix – Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Krakowskiej od chwili utworzenia jej politycznego bytu to jest od r. 1815 aż do r. 1836. Zebrał w treści ... 180 -
1147 SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 [w 16 wol.]. 1 800 -
1148 SMOLEŃSKI Władysław – Prawda w badaniach historycznych prof. Szymona Askenazego. 40 -
1149 SOKOLNICKI Michał, MOŚCICKI Henryk, CYNARSKI Jan – Historja powszechna, pod ogólną red. M. Sokolnickiego. T. 1-4. 480 -
1150 SOKOLNICKI Michał, MOŚCICKI Henryk, CYNARSKI Jan – Historja powszechna, pod ogólną red. M. Sokolnickiego. T. 1-6. 800 -
1151 SOKOŁOWSKI August – Dzieje Polski ilustrowane. Napisał ... na podst. najnowszych badań hist. Z ilustracyami obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F. Smuglewicza, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka o innych mistrzów polskich. T. 1-5. 1 500 -
1152 SOKOŁOWSKI August – Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Z ilustracyami oraz reprodykcyami obrazów Matejki, Gersona, Rozena, Stachowicza, Ryszkiewicza, J. i W. Kossaków, i innych mistrzów polskich. T. 1-4. 1 500 -
1153 SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. 240 -
1154 SOKOŁOWSKI August – Wyprawa Dwernickiego na Wołyń. 60 -
1155 SOPOTNICKI Józef – Kampanja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe. 220 -
1156 SPISOK dvorjanam Carstva Polskago [...]. Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. 280 -
1157 BOZIEWICZ Władysław – Polski kodeks honorowy. Cz. 1: Zasady pokojowego postępowania honorowego. Cz. 2: Pojedynek. Wyd. II. 80 -
1158 BOZIEWICZ Władysław – Polski kodeks honorowy. Cz. 1: Zasady pokojowego postępowania honorowego. Cz. 2: Pojedynek. Wyd. V. 64 -
1159 BRZOSTOWSKI Ludomir – Statut oficerskich sądów honorowych. 120 -
1160 [FELDMAN Wilhelm] – Kodeks honorowy i reguły pojedynku. Oprac. Zygmunt A. Pomian [pseud.]. 100 -
1161 HAUSNER Otto – O pojedynku. 70 -
1162 KONWERSKI Zdzisław – Kodeks honorowy. Załatwianie spraw honorowych na drodze pokojowej. 80 -
1163 ROZENBLATT [Józef Michał] – Rzecz o pojedynku. 70 -
1164 STATUT Oficerskich Sądów Honorowych Wojska Polskiego. 40 -
1165 STEFCZYK T[adeusz], [ŻURAWSKI Kazimierz] – Podręcznik dla pieszych patrolów wywiadowczych przyjęty przez Komendę Związkową S. D. S. do użytku drużyn. 70 -
1166 [STRONNICTWO Pracy]. Program Stronnictwa Pracy. 48 -
1167 STROŃSKI Stanisław – Pierwsze lat dziesięć (1918-1928). 160 -
1168 STRZETELSKI Stanisław – Bitwa o Warszawę (1 sierpnia-2 października 1944 r.). Fakty i dokumenty. Zebrał i ułożył ... 50 -
1169 SUDEBNYJ otčet po delu ob organizatorach, rukovoditeljach i učastnikach polskogo podpolja v tylu Krasnoj Armii na territorii Polšy, Litvy i zapadnych rajonov Belorussii i Ukrainy rassmotrennomu Voennoj Kollegiej Verchovnogo Suda Sojuza SSR, 18-21 ijunja 1945 g. (Stenografičeskij otčet). 120 -
1170 SYTUACJA szkoły i nauczyciela. 80 -
1171 TAŃSKA Marya – Historya Unii czyli połączenia Kościoła rzymsko-katolickiego ze wschodnim obrządkiem na ziemiach Polski, opowiedziana wraz z dziejami prześladowań unitów w Polsce. 40 -
1172 TARCZA polska. Zbiór modlitw i piesni nabożnych dla narodu polskiego. 640 -
1173 [TARNAWSKI Mieczysław]. K. M. St. [krypt.] – Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914-1917). Fakty i refleksye. 140 -
1174 TOKARZ Wacław – Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. 160 -
1175 TOMASZEWSKI Tadeusz – Byłem szefem sztabu obrony Warszawy w r. 1939. 64 -
1176 TROCKI Lew – Prawda o Rosji Sowieckiej. Przełożył Marjusz E. Kelles-Krauz. 120 -
1177 TROSKOLAŃSKI Tadeusz – Dzieje reformacyi polskiej w latach 1556-1560 skreślone w związku z działalnością Andrzeja Zebrzydowskiego, biskupa krakowskiego (+ 1560). [T. 2, cz. 1]. 220 -
1178 [TYKEL Ludwik] – Dzień ostatni życia nieodżałowanego wodza Polaków Józefa X-cia Poniatowskiego, opisany przez naocznego świadka. 220 -
1179 VYPISKA zakonov otnosjaščichsja do soldatskich detej [...]. Wyciąg z praw dotyczących dzieci żołnierskich, drukowany z rozporządzenia Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, na zasadzie rozkazu Władzy Wyższej. 360 -
1180 W SETNĄ rocznicę powstania listopadowego 1830/31-1930/31. 320 -
1181 WAGA Teodor – Historya xiążąt y królów polskich krótko zebrana przez ... z niektóremi uwagami nad dzieiami narodu polskiego. Na nowo przedrukowana. 1 400 -
1182 WASILEWSKI Leon – Ukraina i sprawa ukraińska. 120 -
1183 WEGNER Leon – Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791. Zestawił ... 220 -
1184 WERMIŃSKA Wanda – Na obu półkulach. Spisał i opracował Aleksander Jerzy Rowiński. 60 -
1185 WIDAJEWICZ Józef – Położenie Jomsborga. 40 -
1186 WIELICZKO M[aciej] – Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył ... 240 -
1187 WITTLIN Józef – Mój Lwów. 140 -
1188 WORONICZ Jan – Kazanie na pogrzebie sprowadzonych do Warszawy zwłok ś. p. JO. Xiążęcia Jozefa Poniatowskiego, Naczelnego Wodza Woysk Polskich, Ministra Woyny Xięstwa Warszawskiego &c. [...] miane w Kościele Warszawskim S. Krzyża dnia 10 Września 1814 roku. 120 -
1189 WRÓBLEWSKI Alfred – Polskie boje - polskie woje. Zbiór pieśni i wierszy o Polsce w latach 1915-1921. Wyd. III znacznie pomnożone. 80 -
1190 WRZOS Konrad – Rewolucja w Grecji. Reportaż. 80 -
1191 WYROZUMSKI Jerzy – Legenda pruska o świętym Wojciechu. 80 -
1192 ZA NASZĄ i waszą wolność. Żołnierzowi polskiemu walczącemu o honor i wolność Ojczyzny w hołdzie. 120 -
1193 ZAKRZEWSKI Wincenty – Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520-1572. 160 -
1194 ZALIWSKI Józef – Rewolucya polska 29 listopada 1830. 180 -
1195 ZAMORSKI Bronisław – W pięćdziesiątą rocznicę powstania r. 1830. Studjum dziejowe. 280 -
1196 ZBIÓR ustaw uniwersyteckich które uczniowie c. k. Uniwersytetów w moc §. 17. Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z 1. Października 1850. L. 8214 D. P. P., otrzymują przy imatrykulacyi, z dodaniem niektórych innych ustaw i przepisów dla młodzieży uniwersyteckiej potrzebnych. 120 -
1197 ZBYSZEWSKI Karol – Wczoraj na wyrywki. 160 -
1198 ZJAZD Młodzieży Polskiej z Westfalii i Nadrenii w Essen dnia 13 czerwca 1937. 550 -
1199 ZUBRZYCKI Jan Sas – Różaniec wspomnień rodzinnych. 100 -
1200 ŻYCHLIŃSKI Teodor – Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie. 640 -
1201 BIEHLER Ryszard – Hodowla lasu. [T.1-2]. 180 -
1202 BRYKCZYŃSKI Józef – O lesie i drzewach przypolnych. 60 -
1203 DEKRET o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 r. 48 -
1204 DYAKOWSKI Bohdan – O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Z ilustracjami W. Nowina-Przybylskiego. Wyd. II. 180 -
1205 GIEYSZTOR Józef – Podstawy łowiectwa. 80 -
1206 GUŁKOWSKI Kazimierz, POPIOŁEK Piotr – Sprzęt pszczelarski. Katalog. 64 -
1207 HOPPE Stanisław – Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych. 100 -
1208 KALENDARZ myśliwski na 1932 rok. 140 -
1209 KARPIŃSKI Jan Jerzy – Bibliografia białowieska. 60 -
1210 KOWALSKI Zbigniew – Dziennik myśliwski. Z przedmową Hermana Knothego. 80 -
1211 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. 260 -
1212 LANGIE Kazimierz – Koń, jego wychów, okucie, pielęgnacja oraz najważniejsze choroby i środki lecznicze. Fachowe wskazówki dla gospodarzy wiejskich, rolników i wojskowych kawalerzystów. 60 -
1213 LORENZ Józef – Praktyczny poradnik pszczelniczy zawierający najważniejsze wskazówki hodowli pszczół. 240 -
1214 MARGOŃSKI A[ntoni] – Miód żywi i leczy. Wyd. II. 60 -
1215 NIEDBAŁ Ludwik – Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-myśliwskie. 240 -
1216 PRAWO łowieckie. Ustawa o rybołówstwie. Przepisy wykonawcze. 100 -
1217 SAPIEŻYNA Teresa – Wilczyca czyli zima boru. 220 -
1218 SCHMIDLIN [Eduard] – Schmidlin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung der Haus- und Wirthschaftgärten nebst Beschreibung und Kultur-Anweisung [...]. Vierte Aul. Mit 751 in den Text gedruckten Holzschnitten und 9 farbigen Gartenplänen. 240 -
1219 SCHOMERUS [Johannes] – Sachsens Apfel- u. Birnsorten. 120 -
1220 STATUT Polskiego Związku Łowieckiego i inne zarządzenia wykonawcze do Dekretu z dn. 29. X. 1952 r. o prawie łowieckim. Cz. 1: Zarządzenie Ministra Leśnictwa [...], Statut P.Z.Ł. 48 -
1221 STRUMIEŃSKI Olbrycht – O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne. Oprac. Krystyna Kwaśniewska-Mżyk. Przedmową poprzedził Aleksander Nyrek. 80 -
1222 USTAWA policyi weterynaryjnej czyli przepisy mające na celu zapobieganie i uśmierzanie chorób panujących i zaraźliwych między zwierzętami domowemi. 240 -
1223 WACEK Rudolf – W polskich kniejach. 64 -
1224 WARYWODA Antoni – Drzewa użytkowe w architekturze przestrzennej i przemyśle. A-Z. Ważniejsze gatunki iglaste i liściaste produkujące drewno i inne surowce znane na międzynarodowych rynkach handlowych. 80 -
1225 WITACZEK H[enryk], WITACZKÓWNA S[tanisława] – O hodowli jedwabników i morwy. 80 -
1226 ALBUM "Ziemi". [Cz.] 3: Z wybrzeży Bałtyku. 120 -
1227 [AUSCHWITZ-BIRKENAU]. Album fotograficzny z uroczystości odsłonięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar Obozu Auschwitz na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, dn. 16 IV 1967. 400 -
1228 BANK Przemysłowców w Poznaniu. Pięćdziesięciolecie 1861-1911. 140 -
1229 BEŁZA Stanisław – Obrazy Korsyki. 180 -
1230 BENISZ Jan Karol – Skorowidz miejscowości oraz Urzędów państwowych i autonomicznych województwa śląskiego z życiorysem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kardynała ks. Hlonda i Wojewodów Śląsk., z przewodnikiem ilustrowanym. 160 -
1231 BOCHNAK Adam – Kościół świętego Stanisława w Uhercach. 48 -
1232 BUDUJEMY dom Polaków z Zagranicy imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 48 -
1233 BUDUJEMY wspólny dom. 100 -
1234 BUŁHAK J[an] – Wilno. [Cz.] 1. 220 -
1235 BZDĘGA Jan – Biskupianie. "Hej! z młodych lot, huloł jo ci rod". Ilustracje wykonał: art. mal. W. Boratyński. 100 -
1236 CHAŁUBIŃSKI Tytus – Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu. 80 -
1237 CHATEAUBRIAND [François René] – Wspomnienia Włoch, Anglii i Ameryki. Z dzieł ... Przekład W. Maleckiey. 240 -
1238 CHĘTNIK Adam – Chata kurpiowska opracowana podług materjałów zebranych na miejscu. Z 207 fotogr., planami i rysunkami wykonanymi przez autora. 180 -
1239 CHMIEL Adam – Domy krakowskie. Ulica św. Jana. Z 37 ilustracjami. 120 -
1240 CISEK Marceli – Materyjały etnograficzne z miasteczka Żołyni w powiecie przemyskim. 80 -
1241 CZERMAK Wiktor – Uniwersytet Jagielloński w czterech ostatnich wiekach. 48 -
1242 DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka w województwie śląskiem. (Z 65 rycinami w tekście, 38 tablicami jednobarwnemi i 1 mapką). 160 -
1243 DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka Krakowa. 220 -
1244 DUCHAUSSOIS Piotr – W płomieniach Cejlonu. Z oryg. francuskiego [...] tłumaczyła Teresa Lubińska. 320 ilustracyj. 100 -
1245 [DUSZNIKI Zdrój]. Erinnerung an Bad Reinerz. 240 -
1246 XX-LECIE Oddziału II. Tramwaje w Krakowie. 1919 - 19 luty - 1939. 120 -
1247 DZIEDZIC Jan T., OSSOWSKI Paweł – Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza według współczesnego stanu z mapą powiatu i 19 widokami miasta. 240 -
1248 ESTREICHEROWA Stefanja – Zakopane przed pięćdziesięciu laty. Z listów ... z lat 1879-1881. 60 -
1249 FEDEROWSKI Michał – Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1891. T. 3: Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy, Nowogródka i Sokółki. Cz. 2: Tradycye historyczno-miejscowe, oraz powieści obyczajowo-moralne. 160 -
1250 FINKEL Ludwik, STARZYŃSKI Stanisław – Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1-2. 320 -
1251 FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. 140 -
1252 GALIŃSKI Franciszek – Gawędy o Warszawie. Wyd. III. 80 -
1253 GDYNIA. 80 -
1254 GRĄBCZEWSKI Bronisław – Kaszgarja, kraj i ludzie. Podróż do Azji Środkowej. Z portretem autora, 65 ilustracjami i mapą. 80 -
1255 GRĄBCZEWSKI Bronisław – W pustyniach Raskemu i Tybetu. Z portretem autora, 74 ilustracjami i mapą. 80 -
1256 [GRUDZIĄDZ]. Album Grudziądza. 16 artystycznych plansz grawurowych. 140 -
1257 GRZELAK Władysław – Łódką z biegiem Wisły. Wspomnienia w wycieczki wioślarskiej. Z przedmową Aleksandra Janowskiego. 64 -
1258 GUMOWSKI Marian – Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. 80 -
1259 HANDEL Wilhelm – Zbaraż. Od ruin ku odbudowie. Rocznik pamiątkowy poświęcony odbudowie zamku ks. Wiśniowieckich w Zbarażu. Oprac. ... 280 -
1260 HAUSER Leopold – Monografia miasta Przemyśla. Z widokami i starożytnym planem miasta. 200 -
1261 HELSZTYŃSKI Stanisław – Gostyń w pieśni. Wielkopolskie sonety regjonalne. 64 -
1262 HULKA-LASKOWSKI Paweł – Śląsk za Olzą. Z 274 ilustracjami i 2 mapami. 220 -
1263 JACKOWSKI Zbigniew – Pamiętnik obozu ruchomego I-go gimnazjum męskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich w Warszawie odbytego w Beskidach Zachodnich w roku 1926. Wstępem objaśnił W[ładysław] T[adeusz] Sieramski. 120 -
1264 JANOWSKI Al[eksander] – Wycieczki po kraju. [Cz.] 4: Na szlaku nowej kolei. Warszawa, Łowicz, Łódź, Kalisz. 100 -
1265 JANOWSKI Ludwik – Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego. Cz. 1. 64 -
1266 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. 60 -
1267 JASNA Góra. 150 -
1268 JAWORCZAK Aleksander – Wieś Dąbrówki, powiat Łańcut. Monografja etnograficzna. Z XXII tablicami i 15 rycinami. 120 -
1269 [KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. 100 -
1270 [KARWOWSKI Stanisław] – Ks. dr. Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 140 -
1271 KATEDRA gnieźnieńska. Gnesener Dom. 120 -
1272 KAUDER Viktor – Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. Ein Handbuch über Land und Leute. Hrsg. von ... 160 -
1273 KLEIN Franciszek – Planty krakowskie. Wyd. wznowione. Kraków 1914. 160 -
1274 KOLEJKA na Kasprowy Wierch w Tatrach. Dokumenty i fakty. 60 -
1275 KOSTRZEWSKI Józef – Biskupin. Zatopiona wieś prasłowiańska z przed 2500 lat. 60 -
1276 KRAKÓW stolicą kresów południowo-zachodnich. Studja nad nowym podziałem administracyjnym państwa. 120 -
1277 KRIST Gustaw – Buchara oraz sąsiednie kraje Centralnej Azji. Z 47 ilustracjami i jedną mapą. Przeł. Mieczysław Jarosławski. 100 -
1278 KRUCZEK Jan – O piwowarach i browarach pszczyńskich. 64 -
1279 KRYNICA. 60 -
1280 KSIĄŻKA adresowa miasta stołecznego Poznania. 1923. 220 -
1281 KULCZYCKI Tomasz – Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejów Towarzystwa Strzelców lwowskich. Wydany przez ... 160 -
1282 KUNKE Emil – Architektura Lwowa. Przewodnik dla poznania stylów, oglądanych na zabytkach miejskich. 64 -
1283 LENCEWICZ Stanisław – Polska. Z 422 ilustracjami w tekście, 7 mapami i 5 tablicami kolorowymi. 320 -
1284 LENCZOWSKI Franciszek – Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku. Zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył ... 120 -
1285 LIPSKI Jacek – Archiwum kuratorji wileńskiej X. Ad. Czartoryskiego. 120 -
1286 LORENTZ Zygmunt – Narodziny Łodzi nowoczesnej. Szkic historyczny. 60 -
1287 LWÓW nasz. Obrona Lwowa w 1918 r. w obrazach. 100 -
1288 LWÓW w zimie 1914/1915. Lemberg im Winter 1914/1915. 100 -
1289 ŁEPKOWSKI Józef – Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. 100 -
1290 MANIECKI B. – Janowa Dolina, państwowy kamieniołom. Album. 140 -
1291 MIKA Marian J. – Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich. 80 -
1292 OGRODZIŃSKI Wincenty – Dzieje dzielnicy śląskiej "Sokoła". 140 -
1293 [OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1926. 64 -
1294 [OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1927. 64 -
1295 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Płomienna północ. Podróż po Afryce Północnej. Marokko. Wyd. II. 120 -
1296 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja. Wyd. II. 120 -
1297 OSTROWSKI Adam – Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Opracował Wydział Ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod red. naczelnika Wydziału ... Rok 1926. 480 -
1298 PAMIĄTKA z P.W.K., Poznań 1929 r. 80 -
1299 PAMIĄTKA z Włocławka. 160 -
1300 PAŃSTWOWY Zakład Zdrojowy Busko-Zdrój. 64 -
1301 PAPÉE Fryderyk – Historja miasta Lwowa w zarysie. Z 30 ilustracjami. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 100 -
1302 PAWŁOWSKI Stanisław – Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Z dwoma mapami. 140 -
1303 PIERNIKARCZYK Józef – Tarnowskie Góry, kolebka przemysłu śląskiego. 100 -
1304 [PIERWSZY]. I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r. Polesie. (Sprawozdania i dyskusje). 120 -
1305 PIEŚNI ludowe z polskiego Śląska. Wyd. Jan St[anisław] Bystroń [t. 1], Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński [t. 2]. T. 1-2. 140 -
1306 PIĘĆSETNA rocznica założenia Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej obrz. łac. (23.XI.1429-23.XI.1929). 80 -
1307 PO POLSKIEM wybrzeżu statkami "Gdańsk", "Wanda", "Jadwiga" i "Hanka". 100 -
1308 POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 1. Z jednym drzeworytem. 140 -
1309 POSŁANIEC św. Grzegorza. Ilustrowany miesięcznik, organ Archidiecezjalnego Związku Ormian. 80 -
1310 PRAUZIŃSKI L[eon], ULRICH A[dam] – W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich 1914-1920. 120 -
1311 PRUDENTIAL House. Nowa siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie. 160 -
1312 [PRUSINOWSKI Aleksy] – Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w obec prawa pruskiego. 80 -
1313 BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. 240 -
1314 DOLINA Popradu i jej uzdrowiska. Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna, Krynica i inne. 80 -
1315 GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice. Opisał historycznie ... Wyd. III. 1 500 -
1316 ILUSTRITA gvidlibro tra Pollando kaj Libera Urbo Danzig (Gdańsk). Eldonita de Pollanda Esperanto-Delegitaro. 60 -
1317 KRÓTKI przewodnik po Huculszczyźnie. Od Hnitesy po Rogoze. Zestawił komitet redakcyjny. 160 -
1318 LASKOWSKI Otton – Przewodnik po polach bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. Pod red. ... Oprac. Adam W. Englert, Juljusz Kozolubski, Stanisław Płoski. 280 -
1319 LEWICKI Stanisław – Przewodnik po Krynicy. 70 -
1320 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Poznańskiem (w granicach z przed traktatu Wersalskiego). Z 72 ilustr. w tekście i mapką. 100 -
1321 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. 200 -
1322 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami i mapką województwa. 160 -
1323 PIOTROWSKI Henryk – Przewodnik zdrojowo-turystyczny. Pod red. ... Wyd. II. 160 -
1324 RUCIŃSKI Fr[anciszek] – Kościół katedralny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Przewodnik dla zwiedzających, ozdobiony 11 rycinami. 140 -
1325 SPERCZYŃSKI Władysław – Gopło i Kruszwica. Ilustrowany przewodnik z rysunkami i mapką Gopła. 50 -
1326 TRZCIŃSKI Tadeusz – Przewodnik po pamiątkach Gniezna. 80 -
1327 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne], SIEMIEŃSKA Jadwiga – Stolica Polski. Przewodnik dla wycieczek. Jeden, dwa i trzy dni w Warszawie. 64 -
1328 ZABYTKI wielkopolskie. Ilustrowany przewodnik po Poznaniu i Wielkopolsce. 120 -
1329 ZWOLIŃSKI Tadeusz, ZWOLIŃSKI Stefan – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą przeglądową Tatr [...], planem Zakopanego i ilustracjami ze zdjęć T. i S. Zwolińskich. Wyd. IV przejrzane i uzupełnione. 100 -
1330 CIĘŻKOWSKI M[arian] – Huculszczyzna. Uzdrowiska i letniska. 40 -
1331 GDYNIA, Pollando. 40 -
1332 GRYCZUK J. – Letniska Huculszczyzny. Dolina Czeremoszów, Rybnicy i Pistynki. 40 -
1333 KUNZEK Tomasz – Słoneczne Podole. Informator letniskowo-turystyczny województwa tarnopolskiego. 40 -
1334 LATO na letnisku w dorzeczu Dunajca i Popradu. 40 -
1335 LATO na letnisku w dorzeczu Raby. 40 -
1336 LATO na letnisku w dorzeczu Soły i Białej. 40 -
1337 LETNISKA w Dolinie Łomnicy, Świcy, Mizunki i Sukielu - powiat doliński. 40 -
1338 PRZYPKOWSKI Tadeusz – Warszawa. 40 -
1339 ROSPOND Stanisław – Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych [...]. Cz. 1-2. 120 -
1340 RUFFERT Bernhard – Kurze Chronik von Neisse. Zur Erinnerung an die XII. ordentliche Jahrestagung der Oberschles. Zone des D.G.V. Berlin gewidmet vom Gastwirtsverein Neisse und Umgegend. 180 -
1341 RŻEWSKI Aleksy – Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928. 220 -
1342 SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. 80 -
1343 SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Galiciana 1778-1812. 120 -
1344 SEJDAMET Dżafar – Krym. Przeszłość, teraźniejszość i dążenia niepodległościowe Tatarów krymskich. 140 -
1345 SIEMIRADZKI Józef – Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii. 120 -
1346 SIEROSZEWSKI Wacław – Ze świata. Opowiadania. Z 53 rycinami. 120 -
1347 SOŁDROWSKI Jan – O wycieczkach szkolnych jako istotnej części nauczania języka polskiego. Uwagi dla nauczycieli wszystkich szkół niezbędne, dla młodzieży szkół średnich i wszystkich miłośników przyrody wielce pożyteczne. 60 -
1348 STEBELSKI Adam – Teksty źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820. Wybrał i oprac. ... 54 -
1349 STO obrazów natury ze ziem ojczystych. Z 57 drzeworytami. 300 -
1350 SYSKA J[ózef] – Spór o charakter szkół na Śląsku. Odpowiedź na zarzuty przeciw państwowej ustawie o ustroju szkolnictwa. Nakład II. uzupełniony. 48 -
1351 SZCZEKLIK Karol – Pilzno i pilźnianie. (Z 12 illustracyami). 160 -
1352 SZELIGA Maciej – Położenie materyalne ludności w Galicyi według książki p. Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego streścił ... 64 -
1353 ŠEMATISM monastyrej Čina sv. Vasilija V. v Galicii na god 1859. 100 -
1354 [SZEPTYCKA Jadwiga]. I. S. S. [krypt]. – Przyczynki do etnografii Wielkopolski. 100 -
1355 UDZIELA Seweryn – Ziemia łemkowska przed półwieczem. Zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893. Z 12 rycinami. 80 -
1356 ULATOWSKI R[oman] S[tefan] – Album Powszechnej Wystawy Krajowej. 15 barwnych plansz według art. fot. ... 220 -
1357 WARSZAWA. 240 -
1358 WAYZNER Jan – Drugi rok pracy Związku Polaków w W. M. Gdańsku. Sprawozdanie z działalności za czas od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r. Praca zbiorowa pod red. ... 140 -
1359 WIDOKI Poznania. 240 -
1360 WIELKOPOLSKA w obrazach. 100 -
1361 WILNO i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1. 240 -
1362 WISŁOCKI Adam – Przez jeziora i rzeki Brasławszczyzny. Reportaż z kajakowej włóczęgi. 80 -
1363 ZAJĄCZKOWSKI Stanisław – Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. 80 -
1364 ZŁOTA księga Sokoła poznańskiego. 140 -
1365 ZUBRZYCKI J[an] S[as] – Z podań Krynicy. 80 -
1366 ZUŁÓW wczoraj i dzisiaj. 140 -
1367 BRONIEWSKI Stanisław – Szare Szeregi. Notatka historyczna o pracy harcerstwa w czasie okupacji niemieckiej. 60 -
1368 BUGAJSKI Jan – Zimowiska. 80 -
1369 DĄBROWSKI Juliusz – W świetlicy harcerskiej. Wyd. II [właśc. III] uzupełnione i poprawione, oraz poprzedzone przedmową hm. Józefa Sosnowskiego. 80 -
1370 DĘBOWSKI Stanisław – Była taka drużyna... Wspomnienia sprzed 30 laty. 64 -
1371 DYAKOWSKA Jadwiga – Gawędy dla Zuchów. Ja i wy jesteśmy jednej krwi, Mali bracia, Dzień lasu. 46 -
1372 DYAKOWSKI B[ohdan] – Patrol beskidzki. Opowiadanie wakacyjne. Wyd. II. 64 -
1373 GROMSKI Antoni – Pląsy. 60 -
1374 JAMBOREE 1929. Pod red. Marjana Wierzbiańskiego, przy współudziale Członków Redakcji Pisma Młodzieży Polskiej "Na Tropie" [...]. 80 -
1375 KONOPACKI Eugenjusz – Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r. Przewodnik po Zlocie. Dzienniczek uczestnika. Red. ... 80 -
1376 NEKRASZ Władysław – Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921. [Cz. 1]. 80 -
1377 OSIŃSKA Janina – Na jamboree. 60 -
1378 PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. III. 60 -
1379 ROZKAZ L. 9. Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Harcerzy. 45 -
1380 SIKORSKA Zofja – Ania i jej przyjaciele. Powieść z życia skautów. 80 -
1381 SOSNOWSKI Józef – Harcerstwo jako wielka gra. Próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich. Wyd. III. 64 -
1382 SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału, Komendy Chorągwi Harcerek i Harcerzy za rok 1932. 48 -
1383 SZYRYŃSKI Wiktor – Fantazja w psychice. Studium psychohigieniczne. Z przedmową Witolda Odrzywolskiego. 80 -
1384 ZIELIŃSKI Eryk – O Antku przybłędzie. Opowieść harcerska. 48 -
1385 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 1, nr 1: III 1917. 55 -
1386 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 1, nr 4-5: IX-X 1917. 55 -
1387 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 4, nr 2: X 1921. s. [43]-64. 30 -
1388 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 4, t. 4: 1921 - Zbiorcza karta tytułowa i spis treści. 45 -
1389 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 5, nr 1: IV 1922. 55 -
1390 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 5, nr 3-4: XII 1922. 55 -
1391 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 6, nr 1: III 1923. 55 -
1392 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 7, nr 1: I 1924. 55 -
1393 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 7, nr 12: XII 1924. 55 -
1394 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 8, nr 2: II 1925. 55 -
1395 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 8, nr 3: III 1925. 55 -
1396 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 1 (XVII): nr 1: I-IV 1934. 45 -
1397 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 3, nr 3: VII-IX 1936. 45 -
1398 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 7, nr 7: IX-XII 1946. 45 -
1399 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 1 (V), nr 4: IV 1923. 45 -
1400 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 1 (VI), nr 7: VII 1923. 45 -
1401 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 1: I 1925. 45 -
1402 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 2: II 1925. 45 -
1403 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 3: III 1925. 45 -
1404 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 4 (VIII), nr 4: IV 1926. 45 -
1405 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 7 (XI), nr 2: II 1929. 45 -
1406 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 7 (XI), nr 5: V 1929. 45 -
1407 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 8 (XII), nr 7: VII 1930. 45 -
1408 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 9 (XIII), nr 1: I 1931. 45 -
1409 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 10 (XII), nr 4: IV 1932. 45 -
1410 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 12 (XIII), nr 8: X 1934. 45 -
1411 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 1: I 1938. 45 -
1412 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 4: IV 1938. 45 -
1413 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 5: V 1938. 45 -
1414 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 6: VI 1938. 45 -
1415 [JEDNODNIÓWKA]. W DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE Harcerstwa Kieleckiego. ... wydana z okazji jubileuszu. 450 -
1416 SWASTYKA. Pismo młodzieży harcerskiej. 200 -
1417 BAUDOUIN de Courtenay J. – Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania. 64 -
1418 BAYERLE [Bernhard Gustav] – Obrazki świąteczne Kościoła rzymsko-katolickiego. I. Dzieło naszego Odkupienia przedstawione w uroczystościach roku kościelnego. II. Żywoty kilku wydatniejszych Świętych. III. Życiorysy niektórych znakomitych Dostojników kościelnych przez ... Z licznemi illustracyami. [T. 1]-2. Wyd. II. 220 -
1419 BERNOLAK Karol – Podręcznik szermierczy i krótki opis szabli polskiej napisał ... dypl. nauczyciel szermierki i gimnastyki przy Gimnazjum prywatnym O.O. Jezuitów w Chyrowie (Bąkowice). 240 -
1420 BIEGAŃSKI Władysław – Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Wyd. II. Z przedmową Władysława Szumowskiego. 100 -
1421 BIERNACKI Edmund – Istota i granice wiedzy lekarskiej. Z przedmową Juliana Ochorowicza. 80 -
1422 BŁAHODIR Aleksander, FALIMIRSKI Adam – Fortepian. Jego historja i budowa w zarysie. Z rysunkami w tekście. 140 -
1423 BRODOWICZ [Maciej] Józef – Rozprawa o instytutach klinicznych czytana przy okazyi uroczystey installacyi nowych instytutów klinicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Dnia 22. Listopada 1827 roku. 240 -
1424 BURA Fabian, GRODECKI Tadeusz – Wyścig Pokoju w filatelistyce. 48 -
1425 KAPKOWSKI Jacek, RZEPKO Ryszard – Wyścig Pokoju 1948-1972. Dokumentacja pocztowo-filatelistyczna. 48 -
1426 MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. 80 -
1427 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. 140 -
1428 CHOYNOWSKI Mieczysław – Opracowanie zestawu testów do prognozy powodzenia w podoficerskich szkołach Milicji Obywatelskiej. 100 -
1429 Du PREL Karol – Zagadka człowieka. Wstęp do studyum nauk tajemnych. Spolszczył Leon Sternklar. 120 -
1430 EINSTEIN A[bert] – O szczególnej i ogólnej teorji względności. (Wykład przystępny). Z upoważnienia autora przełożył [...] M. T. Huber. (Z 4 rys. w tekście). 160 -
1431 FISCHER Adam – Lud polski. Podręcznik etnografji Polski. Z 3 mapami i 58 ilustr. w tekście. 160 -
1432 FISCHER-DUECKELMANN Anna – Encyklopedya rodzinna. Największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia. Ze szczególnem uwzględnieniem chorób kobiecych i dziecięcych, połoznictwa [!] i pielęgnowania dzieci. Z 460 ilustracyami, licznemi tablicami i dodatkami. Na polskie przełożyli Teresa Jaroszewska i A. Czarnowski. 600 -
1433 FREUD Zygmunt – Psychopatologia życia codziennego. (O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach). Przełożyli z upoważnienia autora Ludwik Jekels i Helena Ivanka. 140 -
1434 FREUD Zygmunt – Wizerunek własny. Przełożył H. Załszupin. 100 -
1435 ALBINOWSKA Juliuszowa – Polska gosposia. Drugie uzupełnione wydanie dla ludu. 140 -
1436 BYCZYŃSKA-TYSZKOWA Helena – Domowy wyrób serów i ich zużytkowanie. Z 9 rycinami. Wyd. II poprawione i rozszerzone. 64 -
1437 CHOŁONIEWSKA Kamilla – Gospodarstwo domowe i racjonalne żywienie. Podręcznik dla szkół i kursów gospodarczych. Wyd. II rozszerzone i gruntownie przerobione. 120 -
1438 CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo czyli sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. IV powiększone przepisami wyrabiania napoji bezalkoholowych. 160 -
1439 [ĆWIERCZAKIEWICZOWA] Lucyna – 365 obiadów za 5 złotych. Przez Lucynę C. [krypt.], autorkę Jedynych praktycznych przepisów. Z dodatkiem 120 obiadów postnych bez ryb. Wyd. VIII poprawione i powiększone. 480 -
1440 GRUSZECKA Marya – Illustrowany kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich, według kuchni krakowskiej, litewskiej, francuskiej i wiedeńskiej, z uwzględnieniem higieny i dyetetyki, z podaniem dyspozycyj na stosowne obiady każdego dnia całego roku, sposobu podawania potraw, ubierania stołu i przyjmowania gości; z osobnym rozdziałem o kuchni kartoflanej. Praktyczne przepisy do ciast, legumin, konfitur, likierów, lodów, marynat itp. Ważne wskazówki do gospodarstwa domowego, oraz konserwowania i przechowania w należytym stanie różnych przedmiotów, na podstawie wieloletniego doświadczenia i według wzorowych dzieł ułożone. Wyd. XI illustrowane, zupełnie przerobione i pomnożone, z podaniem miar i wag dawniejszych (funty, kwarty) i metrycznych. 220 -
1441 HOFFMANN K. – Fabrykacja konserw mięsnych i warzywnych. Praktyczny podręcznik. 120 -
1442 HUBCZEŃKO R. – Czem gości przyjąć? Zasady domowego sporządzania i podawania nowoczesnych napojów owocowych. 100 -
1443 JURA Albin – Zagadnienie bekonowe ze stanowiska rolnictwa. 48 -
1444 [NIEWIAROWSKA Florentyna] – 100 przepisów przyrządzania ryb morskich. 80 -
1445 PECOWIN. Najlepszy ocet do potraw i marynatów. 48 -
1446 PLUCIŃSKA Ida – Książka kucharska udoskonalona z dodatkiem "Soja i jej zastosowanie w kuchni". [...]. Wyd. IV przejrzane i dopełnione. 160 -
1447 PRALL Fr. – Konserwowanie jaj. Z niemieckiego streścił oraz uzupełnił wstępem, objaśnieniami i dodatkiem Józef Victorini. Wyd. III. 60 -
1448 ROZPRAWY naukowe i orzeczenia o wyrobach Maggiego. 44 -
1449 RYBY morskie źródłem naszego zdrowia. Część 1: Dorsz. 40 -
1450 SCHMIDT Willy – Das Fleischergewerbe in Wort und Bild. 403 Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbige Tafeln sowie 528 Rezepte zur Fabrikation seiner Fleisch- und Wurstwaren. Sechste Aufl. 160 -
1451 WYRYBKOWSKA Danuta – Praktyczna kuchnia domowa. Zebrała i ułożyła ... Wyd. II poprawione i rozszerzone. 100 -
1452 GOŁĘBIOWSKI Marian – Witold Rowicki w Filharmonii Warszawskiej i Narodowej. Dokumentacja koncertowa i fotograficzna. Opracowania tekstów, wybór zdjęć i koncepcja układu książki ... 80 -
1453 GRYGLICKI Zdzisław – Wielki "sztuczny księżyc", stacja kosmiczna. Model kartonowy. 120 -
1454 [GRAMOFON Bambino]. Instrukcja serwisowa gramofonu elektrycznego ze wzmacniaczem "Bambino" typ WG-252. 70 -
1455 [ISKROWNIK Scintilla]. Opis iskrownika Scintilla. 120 -
1456 [MAGNETOFON MK 2500]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. MK 2500. Instrukcja obsługi. 40 -
1457 [MAGNETOFON ZK 140T]. Unitra, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 140T. Instrukcja obsługi. 48 -
1458 [MAGNETOFON ZK 246]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 246, ZK 246-2, M 2404 S. Instrukcja obsługi. 40 -
1459 [PRALKA Predom Polar]. Automatyczna pralka bębnowa Predom Polar, typ PS 663 bio. Instrukcja obsługi. 48 -
1460 [BRONIKOWSKI, Grodzki i Wasilewski]. Katalog maszyn i narzędzi rolniczych spółki akcyjnej Bronikowski, Grodzki i Wasilewski zjednoczone firmy: "Alfred Grodzki" i "K. Wasilewski". 160 -
1461 DIORA, Zakłady Radiowe. Katalog odbiorników radiofonicznych - produkcja 1957/58. 100 -
1462 [GROSS Jakób]. Reklamowy katalog ilustrowany porcelany, kryształów, szkła i lamp firmy Jakób Gross, Kraków. 100 -
1463 HOPPEN Fryderyk. Cennik broni - amunicji, przyborów myśliwskich i t.p. na rok 1938/39. 80 -
1464 KATALOG wagonów osobowych. 160 -
1465 POLPAPIER, Dom Handlowy. Album afiszowe. 80 -
1466 POLPAPIER, Dom Handlowy. Okładkowe satynowane i matowe, białe i kolorowe. 140 -
1467 [SCHARF Jakób]. Katalog. Rok 1933. Jakób Scharf, Aparaty i Przybory Fotograficzne. 140 -
1468 [SKŁADNICA Krakowska]. Cennik nr 39 B przyborów biurowych i materiałów piśmiennych. Składnica Krakowska, wł. Stanisław Żur. 160 -
1469 [ZEISS Carl]. Carl Zeiss, Optische Werkstätte, Jena. Mikroskope und mikroskopische Hilsfapparate. [Katalog] No. 28. 160 -
1470 KŁYSZEWSKI Władysław – X lat Polskiego Radja. 120 -
1471 KOCHANOWSKI Władysław – Produkcja szklanych ozdób choinkowych. 64 -
1472 KOPERNIK Mikołaj – [Faksymile autorskiego rękopisu "De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Norymberga", czyli "'O obrotach sfer niebieskich"]. 2 800 -
1473 KRÓLIKIEWICZ Adam – Od Nicei do Nowego Yorku. Sukcesy jeźdźców polskich na międzynarodowych konkursach hippicznych 1923-1926. Z przedmową generała brygady [Gustawa] Orlicz-Dreszera, portretem autora i z 91 ilustracją. 180 -
1474 KUČERA Paweł – Pouczenie o cholerze azyatyckiej. 64 -
1475 L. P. – Odpoczynek niedzielny i świąteczny. Napisał ... [krypt.]. 60 -
1476 LACH Adam – Sto dodatkowych zajęć dochodowych w mieście i na wsi. 48 -
1477 [LACH-SZYRMA Krystyn] – Słownik angielsko-polski. Ułożony przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. (Dodatek do xiążki Wypisów Angielskich). 200 -
1478 [LACH-SZYRMA Krystyn] – Xiążka wypisów angielskich z słownikiem. Ułożone przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. 180 -
1479 [LĄDOWANIE na Księżycu]. Dwie publikacje okolicznościowe z 1969 poświęcone misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie. 280 -
1480 LEHMANN K[arl] B[ernhard], NEUMANN Rudolf – Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen Diagnostik. Teil 1-2. 200 -
1481 LENKIEWICZ W[ładysław], MUSIAŁOWSKI K[azimierz] – Stolarstwo ogólne. Cz. 1-2. 80 -
1482 LUTER Marcin – Mniejszy Katechizm ... Doktora św. Teologji obrobił Dr. ks. Leopold Otto Pastor. Wydanie stereotypowe. 80 -
1483 [MACIĄTEK Stanisław Paweł]. Jan Czar [pseud.] – Dzieje kobiety. I. Ładna panna. II. Czar miłości. III. A kiedy będziesz moją żoną... 180 -
1484 MEISSNER Janusz – Nauka pilotażu. 64 -
1485 [MŁYNARCZYK Mieczysław] – Wielki wybór najpiękniejszych toastów polskich na wszystkie uroczystości życia. Tomik 1. Zebrał i ułożył Zagłoba [pseud.]. 100 -
1486 NATANSON Władysław, ZAKRZEWSKI Konstanty – Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 1-3. 160 -
1487 PAMIĘTNIK Rodowy rodziny ..... służący do spisu wszystkich wypadków odnoszących się do stanu rodziny, szczególnie zawarcia małżeństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego, ślubu kościelnego, urodzenia, chrztu i śmierci oraz jako świadectwo dla władz. 100 -
1488 PIRAMOWICZ Grzegorz – Nauka obyczajowa dla ludu. Na korzyść Towarzystwa Bursy dla Synów Nauczycieli w Krakowie. 80 -
1489 PODRĘCZNIK obrony przed pożarami. Wskazania dla burmistrzów, wójtów, sołtysów, policji i komend straży pożarnych o opanowywaniu pożarów i zapobieganiu pożarom. Treść opracowali: Czesław Centkiewicz, Kazimierz Ciszkiewicz, Stanisław Kruszewski [i in.]. 80 -
1490 RACZYŃSKI Kazimierz – Poradnik w nagłych zasłabnięciach i wypadkach, z 26 ilustracjami. Dla użytku funkcjon. Pol[icji] Państw., skautów, kierowców samochodów i t. d. Opatrzył przedmową Stanisław Holtzer. 120 -
1491 RADWAN-PRAGŁOWSKI Kazimierz – Powodzenie (Krótki zarys psychotechniki). (Z winietą okładkową Tadeusza Pruszkowskiego). 80 -
1492 ROŚCISZOWSKI Marjan – Jak się zachować w towarzystwie? (Dobry ton). Wyd. IV. 80 -
1493 [ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Taschenfahrplan für die Reichsbahn-Direktionsbezirke Königsberg (Pr) und Danzig. Winterausgabe 1940/41. Gültig ab 6. Oktober 1940 [tytuł okł.]. 200 -
1494 ROZKŁAD jazdy pociągów w I i II okręgach komunikacyjnych ważny od 15.V. do 7.X. 1939 r. Sprawdzony przez Ministerstwo Komunikacji. 120 -
1495 [RYCHNOWSKI de Welehrad Franciszek Dionizy]. Iks Won Chyr [pseud.] – Mane tekel fares. XXXXIV wspomnienia z przeszłości. Fragmenty wyników z czterdziestoletnich zabiegów leczniczych pod akademicką nazwą kurfuszerstwa, szarlatanerji i oszukańczej sugestji. 64 -
1496 SIENICKI Stefan – Sklep detaliczny: sytuacja, projekty, meble, konstrukcje. Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera. 200 -
1497 SOWIŃSKI Albert [Wojciech] – Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique des compositeurs, chanteurs, instrumentistes, luthiers, constructeurs d'orgues, poetes sacrés et lyriques, littérateurs et amateurs de l'art musical. Précédé d'un résumé de l'histoire de la musique en Pologne et de la description d'anciens instruments slaves notices sur la bibliographie musicale polonaise. Fragments de Compositions des Grands-Maitres Polonais et détails sur les Pèlerinages célèbres en Pologne. 480 -
1498 SPIS imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 80 -
1499 STATUT Spółki Aukcyjnej pod firmą: "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce", Spółka Aukcyjna. 48 -
1500 [STEFAN Batory, ts/s]. Informator ogólny dla pasażerów podróżujących na Ts/s Stefan Batory. 50 -
1501 [KOŚCIUSZKO s.s.]. Lista pasażerów okrętu Kościuszko na wycieczce turystycznej na plaże nadmorskie w dniach od 23 lipca do 11 sierpnia 1932 roku. 80 -
1502 [PIŁSUDSKI, m.s., BATORY, m.s]. Plan kabin pasażerskich m.s. "Piłsudski", m.s. "Batory". 120 -
1503 STĘPNIAK Klemens – Słownik gwar środowisk dewiacyjnych. 80 -
1504 SUPNIEWSKI J[anusz] – Proste leki z ziół krajowych. (Z jedną ryciną w tekście). Wyd. III. 64 -
1505 SZKOŁA Hotelarska w Krakowie. Sprawozdanie zarządu i dyrekcji za lata nauki 1932/33, 1933/34 i 1934/35. 120 -
1506 SZUMOWSKI Władysław – O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Z ilustracjami. 80 -
1507 SZYMAŃSKI A[dam] L[udwik] – Gwiazdy i ludzie. (Kartka z dziejów astrologii). Oprac. ... Z rysunkami. 64 -
1508 ŚLASKI Eugenjusz – Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej. 100 -
1509 TAJEMNICE czarnej magji. Zbiór najciekawszych sztuk z zakresu mechaniki, elektryki, akustyki, optyki, pirotechniki, sztuk ze sztyletami, nożami i pistoletami, czarodziejskich znikań i aportów, najciekawszych sztuk rachunkowych, sztuk z kartami i sztuk żartobliwych oraz ALFIKCYA. Tajemnice kabalistyki, spirytyzmu i hypnotyzmu. Z starych ksiąg i rękopisów zebrał i ułożył Stary Doświadczony Alfiktor (Magik). Z rysunkami. [Cz. 1]. 100 -
1510 TENNER Juljusz – O twórczości aktorskiej. Trzy rozprawy z dwunastoma ilustracyami. 80 -
1511 USTAWY dla uczniów szkół publicznych. 100 -
1512 WOJNOWSKI Oskar – Jak leczyć choroby ziołami leczniczemi. Broszurka propagandowa firmy: "Zioła lecznicze" - Oskar Wojnowski. 80 -
1513 WYROBEK Zygmunt – Koszykówka. 60 -
1514 ZALESKI Stefan – Zagadki w 22 rodzajach i 620 przykładach. Zebrał, uzupełnił i do wymagań pedagogiki zastosował ... 100 -