Tabela wyników aukcji: 133 aukcja antykwaryczna

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 BANACH Andrzej – Pamiątka z Krynicy. 60 120
2 BARABASZ St[anisław] – Sztuka ludowa na Podhalu. Cz. 4: Kościół w Dębnie. 220 -
3 CURTIL Henri – Marques et signatures de la faïence française. 120 -
4 DUPUIS Alexander – Nauka rysunku uważana z punktu widzenia przemysłowego. Przekład z francuzkiego. 320 950
5 ESTREICHER [Karol] – Pan Konstanty Schmidt (Ciążyński) i jego zbiory. 70 70
6 [FORMIŚCI]. Wystawa Formistów i Buntu w Poznaniu. [Katalog]. 3 200 32 000
7 GLOGER Zygmunt – Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1-2. 360 750
8 GRUPA "a. r.". Materiały sesji naukowej z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. 60 180
9 HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. 180 480
10 ILUSTROWANY katalog reprodukcyj i wydawnictw artystycznych J. Mortkowicza. 80 160
11 KAMIŃSKA Janina, TURNAU Irena – Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. Pod red. ... 120 800
12 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Kazimierz Mikulski. Malarstwo. 60 160
13 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Zdzisław Beksiński. Malarstwo. 48 130
14 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej. Jacek Bigoszewski. Obrazy z lat 1973-82. 160 -
15 [Biuro Wystaw Artystycznych]. Władysław Hasior. 60 110
16 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jan Zamoyski. 50-lecie twórczości. 64 100
17 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. 4 x Paryż. Informator wystawy. 40 150
18 Community Arts Building, Wayne State University. The First American Exhibition of Polish Paintings by the "Cracow Group" also Sculptures and Tapestries by Polish Artists. 120 140
19 Dom Wojska Polskiego. Wiktor Zin. Akwarele i rysunki. Piękno architektury i polskiego krajobrazu oraz szkice z dalekich podróży. 48 150
20 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Catalogue section polonaise. 160 260
21 Galeria Studio. Szajna. 64 100
22 Instytut Propagandy Sztuki. IV salon zimowy. 80 220
23 Klub Młodych Artystów. Malarstwo Wojciecha Fangora. 320 600
24 Muzeum Narodowe w Warszawie. Wacław Szymanowski 1859-1930. Malarstwo, rzeźba. Katalog oprac. Hanna Kotkowska-Bareja. 80 120
25 Muzeum Narodowe w Warszawie. Stanisław Ostoja-Chrostowski. Katalog wydany z okazji wystawy pośmiertnej zorganizowanej przez ... 60 -
26 Muzeum Narodowe w Warszawie. Sztuka zdobnicza. Dary i nabytki 1945-1964. Katalog. 64 64
27 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy. 70 280
28 Muzeum Sztuki w Łodzi. Alina Szapocznikow 1926-1973. 60 77
29 Muzeum Sztuki w Łodzi. Autoportrety malarzy polskich XIX w. 42 85
30 Nautilus, Salon Antykwaryczny. Romuald Oramus. Grafiki z lat 1981-99. Wystawa w galerii Nautilus. 120 260
31 Stowarzyszenie Architektów Polskich. Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej. 48 90
32 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa prac członków Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków w Krakowie 1945-1949. 60 60
33 WYSTAWA okrężna. 60 60
34 KATALOG likwidacyjnej licytacji zbiorów i urządzenia mieszkalnego po ś.p. Min. Ign. Szebeko urządzonej przez "Pałac Sztuki". 120 120
35 KIETLICZ-RAYSKI Konstanty – Sztuka góralska na Podhalu. Wstępem poprzedził Ludwik Kamykowski. 220 300
36 KIRYK Feliks – Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r. 220 -
37 KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 2 400 -
38 [KOSSAKOWIE, korespondencja, fotografie]. Zbiór 6 fotografii portretowych i 36 pocztówek kierowanych głównie do Zofii Romańskiej, córki Juliusza Kossaka. 2 400 5 000
39 [KOWALSKI Leon]. Leon Kowalski. Artysta, malarz i grafik 1870-1937. Głosy prasy o twórczości Leona Kowalskiego, Ze wspomnień malarza, Ilustracje, Wykaz ważniejszych prac. 64 110
40 KRZANOWICZ Henryk – Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie i malowanie tychże, sporządzanie form na odlewy gipsowe. Wskazówki oparte na studjach zagranicznych. 48 50
41 KSZTAŁT techniki. 60 90
42 [ŁOZIŃSKI Władysław]. Katalog zbiorów Władysława Łozińskiego. Z ilustracjami. 160 240
43 MAURICE Klaus – Die deutsche Räderuhr. Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmessers im deutschen Sprachraum. Bd. 1-2. 360 360
44 MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. 180 420
45 MUCZKOWSKI Józef – Ochrona zabytków. 100 110
46 [PAŃSTWOWE Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie]. Dwa albumy z odręcznymi pracami uczniów krakowskiego liceum plastycznego, z których jeden dedykowano wychowawczyni klasy III w dniu imienin, drugi zawiera widoki zabytków Krakowa. 1956. 1 200 1 800
47 PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. 100 300
48 PROŃ Stanisław – Musaeum Poloniae pharmaceuticum, seu artis pharmaceuticae experimentalis spectrum. Rzecz o muzealnictwie historycznym aptekarstwa w Polsce. 160 750
49 RASTAWIECKI Edward – Mappografia dawnej Polski. 360 900
50 [RONCZEWSKI (Rączewski) Konstanty, rzeźbiarz]. Zbiór 12 fotografii dokumentujących rzeźby Konstantego Ronczewskiego oraz ich ekspozycję podczas wystawy. 240 600
51 SCHORR Aleksander – Egga van Haardt. Próba syntezy. 240 800
52 SEWERYN Tadeusz – O Chrystusie Frasobliwym. Figurki, legendy, świątkarze. 60 180
53 SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. 120 160
54 SYRKUS Helena, SYRKUS Szymon – Przed budową II Kolonii osiedla W.S.M. na Kole. 160 320
55 TOŁWIŃSKI Tadeusz – Urbanistyka. T. 1-2. 240 380
56 WAWRZENIECKI Maryan – Rysunek i malarstwo. Praktyczne rady i wskazówki techniczne. Z 47 ilustracjami. 140 190
57 WEISS Gustav – Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis. 140 -
58 ZASTAWNIAK Franciszek – Złotnictwo i probiernictwo. Podręcznik dla złotników, srebrników, jubilerów, rytowników [...] zawiera XXIV tabele, 26 rycin, 276 wzorów rysunkowych cech probierczych państw europejskich. 160 220
59 ZIN Wiktor – Strzępy przebrzmiałego czasu [maszynopis]. 480 480
60 ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). 80 130
61 [STELLER Paweł]. Zestaw 9 drzeworytów okolicznościowych z l. 1951-1970. 220 420
62 UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic w kontuszu i płaszczu. 360 1 300
63 UNIECHOWSKI Antoni – Szlachcic ze szklanicą. 360 800
64 [DZIAŁYŃSKI Tytus] – Piastów i Jagiellonów heraldyczne zabytki. Część ostatnia. Druków i rycin t. 1. 640 -
65 [DZIEKOŃSKI Tomasz] – Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej. 1 800 2 000
66 GROTTGER Art[ur] – Szkoła szlachcica polskiego. 320 460
67 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII wieku. Z siedmnastu ilustr. J. Kossaka i portretem autora. 320 750
68 OLESZCZYŃSKI Antoni – Rozmaitości polskie. Variétés polonaises, contenant une collection des tableaux tirés des sujets les plus mémorables des annales polonaises et des portraits des hommes les plus distingués dans la guerre, dans la vie civique, en littérature, sceinces et beaux-arts. Esquisses et gravures terminées avec des notes biographiques par ... 4 000 4 000
69 REJ Mikołaj – Zwierziniec w ktorym rozmaitich stanow ludzi, źwirzach y ptakow kstałty, przypadki y obyczaie są własnie wypisane A zwłaszcza ku naszym dzisieyszym czasom nieiako przypadaiące. 1 200 2 400
70 WITKIEWICZ Stanisław – Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Ozdobione 135 drzeworytami w tekście. 1 200 1 700
71 BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, BECHCZYC-RUDNICKA Maria – Dziw. Opowieść na tle życia Prasłowian. Wstępem poprzedził dr Józef Kostrzewski. Szkic Prasłowiańska osada bagienna sprzed 25 wieków w Biskupinie napisał Antoni Bechczyc-Rudnicki. Linorytami ilustrował Tadeusz Cieślewski syn. 280 -
72 ERENBURG Ilja – Sześć opowieści o łatwych skonach. 140 460
73 GAZETKA Wojenna. 240 380
74 GILGAMESZ. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera. Ilustrował Roman Opałka. 80 100
75 KOWALSKI Leon – Pendzlem i piórem. 100 -
76 LITANIA Narodu Polskiego. 100 340
77 MATEJKO Jan – Album Królów Polskich według pędzla ... Czterdzieści barwnych portretów z dodaniem krótkiego opisu życia i działalności odnośnych monarchów, opartego na najnowszych źródłach. 380 900
78 MATEJKO Jan – Dzieje cywilizacyi w Polsce. Obrazy i tekst ... Zesz. [1]-2. Przedmowa Władysława Wankiego. Zakończenie Ernesta Łunińskiego. 360 -
79 MATEJKO Jan – Kazanie Skargi. Tekst Tadeusza Jaroszyńskiego. 320 -
80 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz oder die letzte Fehde in Litauen. Nachdichtung von Hermann Buddensieg. Zeichnungen von Antoni Uniechowski. 240 360
81 ORWELL George – Folwark zwierzęcy. Przeł. Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. 120 550
82 RACZYŃSKI Stanisław – Zabytki polskich miast. 10 oryginalnych drzeworytów. 420 650
83 ROMEYKO Marjan – Polska lotnicza. Praca zbiorowa [...] pod red. ... 300 550
84 SŁOWACKI Juliusz – Genezis z ducha. Wydał i oryginalnemi drzeworytami przyozdobił Jerzy Hulewicz. 600 4 000
85 TUWIM Julian – Wiersze wybrane. 80 800
86 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. 540 2 400
87 TYSZKIEWICZ Maryla – Bernardo Rossellino. 2 600 2 600
88 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 320
89 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 -
90 TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz, Paris 1929. 280 280
91 ZEGADŁOWICZ Emil – Podkowa na progu. 2 400 -
92 TYSZKIEWICZ Maryla – O grobowcu jaki Antonio Rossellino wykonał dla kardynała [Jakuba] Portugalskiego w kościele San Miniato we Florencji. Tekst i dokumenty ... 1 800 1 800
93 LOUËT Jean de – Psautier de l'aigle blanche. 140 140
94 DANYSZ Stéphanie – Art sacré et prophétie de la piété et de la beauté. 120 -
95 LOUËT Jean de – Premiers sonnets. 140 140
96 MEDICI Lorenzo de – Trionfo di Bacco e d' Arianna del Magnifico Lorenzo de Medici. 120 200
97 [KATALOG]. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Stamperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza. 60 60
98 NICOLAVS Copernicvs. 1 400 1 400
99 NICOLAS Copernic Célébre astronome, Mathematicien, Philosophé et Médecin, né a Thorn Ville de la Prusse Royale, mort en 1543, agé 70 ans. 1 400 -
100 N. COPERNIC. né en 1473, mort en 1543. 340 -
101 NICOLAS Copernic. Né à Thjorn le 19 Février 1473. Mort à Warmie le 24 Mai 1543. 800 -
102 NICOLAUS Copernicus. Geb. d. 19. Feb. 1473. gest. d. 24 Mai 1543. 400 -
103 NICOLAO Copernico. From a Picture in the possesion of the Royal Society, presented by D-r Wolf, of Dantzic, June 6, 1776. 600 -
104 [BEZ podpisu]. 380 -
105 NICOLAUS Copernikus. 480 -
106 NICOLAUS Copernicus. 380 -
107 COPERNICUS. 240 -
108 COPERNICUS. 120 -
109 [MARIA LESZCZYŃSKA,  teka na dokumenty]. Teka na dokumenty w zbytkownej oprawie ze skóry, bogato złocona, ze złoconym superekslibrisem heraldycznym Marii Leszczyńskiej na przedniej okładce teki. II poł. XVIII w. 2 000 8 000
110 [KONSTYTUCJA 3 Maja, medal]. Stanislaus August D G Rex Polon. M D L Patriae Parens. 1791. 4 800 11 000
111 [SKARGA Piotr, projekt medalu ku czci]. Odręczny list Witolda Bielińskiego, rzeźbiarza, do nieznanego adresata w sprawie projektu medalu upamiętniającego 300. rocznicę śmierci Piotra Skargi z dołączonymi dwoma projektami rewersu medalu. List dat. 9/15 V 1912 w Warszawie. 240 1 400
112 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Album de Vilna publié par Jean Kasimir Wilczyński. 600 2 000
113 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Szyszak z czasów Zygmunta I-0 kr. pol. / Casque du temps de Sigismond I. 360 550
114 [ALBUM Wileńskie, plansza]. Władysław Syrokomla / Ludwik Kondratowicz. 360 700
115 [LEGIONY Polskie, pieczęcie]. Zbiór 71 wzorów pieczątek legionowych odbitych na 4 arkuszach i na dołączonej kopercie. 240 1 100
116 [OBÓZ przejściowy w Tiotkinie (Ciotkinie), rysunek]. Rysunek ołówkiem, podkolorowany kredką, przedstawiający strażnika za drutami obozu, sygnowany "Stachyra T.", 1939. 1 200 2 600
117 [OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek kredkami przedstawiający baraki obozowe i wieżę wartowniczą, autorstwa Tadeusza Bogusławskiego, 1944. 800 800
118 [OBÓZ koncentracyjny w Bergen-Belsen, rysunek]. Rysunek ołówkiem, kolorowany akwarelą, przedstawiający barak obozowy i wieżę wartowniczą, nieznanego autorstwa. 800 -
119 [ARMIA Krajowa]. Maszynopisowe potwierdzenie rozkazu wewnętrznego ugrupowania AK "Baszta" "scalającego dawne pododcinki 'Żelbet' i 'Basztę' w jedno zgrupowanie taktyczne 'Kraków-Zachód' pod kryptonimem 1/17-'Żelbet'". Dat. 23 VIII 1944. 120 1 000
120 [NKWD w Krasnodonie (obecnie Sorokine) na Ukrainie]. Trzy drobne dokumenty dotyczące zwolnienia Iriny (Ireny?) Dawidowicz z tamtejszego łagru w 1945. 160 420
121 [LUBEKA, polskie obozy wysiedleńcze]. Dwa maszynopisowe dokumenty z obozu wysiedleńczego w Lubece z 1946. 100 100
122 [DYPLOM czeladniczy, Kraków]. Świadectwo wyzwolin dla Józefa Żelechowskiego, mechanika, wydane przez Urząd Starszych Stowarzyszenia Zegarmistrzów, Rytowników, Mechaników i Optyków w Krakowie, dat. 22 I 1903 w Krakowie. 180 400
123 [FILM 1]. Program kino-teatru "Świt" - Kraków. Królewna Śnieżka. Tekst i rysunki Walta Disneya. 60 200
124 [FILM 2]. Polski Tobis. 100 -
125 [FILM 3]. Druk reklamujący film "Żołnierz zwycięstwa" będący biografią gen. Karola Świerczewskiego "Waltera", 1953. 60 60
126 [KARTY do gry 1]. Kompletna talia "Najprzedniejszy Pikiet 00. 24 kart" z lat II wojny światowej. 300 300
127 [KARTY do gry 2]. Kompletna talia "53 Vargas Girls. Plastic coated playing cards" z wczesnych lat 60. XX w. 160 160
128 [KONKURS kelnerski]. Zaproszenie do wzięcia udziału w "Konkursie na najlepszego kelnera i najlepszego kucharza" zorganizowanym w Krakowie na przełomie 1965/1966 r. 48 48
129 [LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George, Lwów. Poland, Pologne. Lata międzywojenne. 48 150
130 [LWÓW, Hotel George, naklejka bagażowa]. Hotel George'a, Lwów, Pologne. Lata międzywojenne. 48 320
131 [MATER Dolorosa]. Żakardowa tkanina artystyczna z wizerunkiem Matki Boskiej Boleściwej z połowy lat 20. XX w. 180 -
132 [MILICJA Obywatelska]. Plansza mundurowa "Ubiory funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej" z 1981. 200 200
133 [NIEMEN w ZSRR]. Sprawozdanie z koncertów Czesława Niemena w ZSRR w dn. 30 IX-11 XI 1976 sporządzone na potrzeby agencji Pagart. 120 120
134 [PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. Płyta cynkograficzna z nazwą firmy, służąca do odbijania na opakowaniach lub papierze firmowym. Po 1920, przed 1939. 120 320
135 [PIASECKI A., Fabryka Czekolady]. "Rozkład lekcyj" - druk reklamowy zakładów Piaseckiego, zapewne z wczesnych lat 30. XX w. 80 360
136 [ZNACZKI kwestarskie]. Komplet ośmiu znaczków kwestarskich "Na biednych" w oryginalnych okładkach. 1917. 140 320
137 WOJSKO Polskie. Nr. 2: Artylerja. [ca 1932?]. 120 120
138 WOJSKO Polskie. Nr 5: Karabiny Maszynowe. [ca 1932?]. 120 170
139 CIĘŻKA artylerja. [ca 1935]. 120 120
140 KOLEJKA linowa w Tatrach. Model. 1936. 120 160
141 LOTNISKO. 1936. 120 120
142 OKRĘT "Batory". 1936. 120 280
143 DAR Pomorza. Model. 1937. 120 180
144 POLONIA. 1937. 120 160
145 [ZABAWKI choinkowe]. Zestaw 12 tablic z wycinankami. 1937. 360 400
146 GOSPODARSTWO Basi. [wczesna lata powojenne]. 80 80
147 STRAŻ pożarna. [wczesne lata powojenne]. 80 80
148 ZDZISIU idzie na spacer. [wczesne lata powojenne]. 80 -
149 ZOSIA lubi się stroić. [wczesne lata powojenne]. 80 -
150 3% DOLLAR Funding Bond, Stabilization Loan Series, Due 1956. 100 $. 100 170
151 AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 10 akcji po złotych 10.- na okaziciela [...]. I emisja złotowa. 70 220
152 AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 25 akcji po sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...]. 140 300
153 HERBEWO, Herliczka Bełdowski Wołoszyński, Zjednoczone Fabryki tutek i bibułek, Spółka Akcyjna w Krakowie [...]. Akcja na sto 100 złotych [...]. 800 2 800
154 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na Dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VII. 90 160
155 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. I emisja. 50 50
156 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. II emisja. 48 48
157 OBLIGACJA 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. wartości imiennej tysiąc złotych [...]. 60 -
158 PIERWSZA Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK, spółka akcyjna [...]. 1 akcja zwykła na okaziciela nominalnej wartości 100 złotych każda. 140 420
159 POKUCIE. Naftowa Spółka S. A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 5 sztuk akcyj po tysiąc (1000) marek polskich, razem na pięć (5000) tysięcy marek polskich [...]. II. emisja. 120 260
160 POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Pięć akcji na okaziciela I emisji po 500 marek każda. 60 340
161 POLSKIE Zakłady Garbarskie, Spółka Akcyjna, Kraków-Ludwinów. Akcja zbiorowa [...] na 25 sztuk akcji po 500 marek, razem 12 500 marek [...]. 220 500
162 SIERSZAŃSKIE Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna w Sierszy [...]. Akcja na 100 (sto) złotych [...]. Emisja z tytułu wymiany dawnych emisyj I-V. 150 150
163 SPÓŁKA Akcyjna Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka [...] II emisja [...]. 20 akcji [...] marek polskich dziesięć tysięcy [...]. 160 460
164 ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację I-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie. 520 2 600
165 ŚWIADECTWO ułamkowe [...] na 5% Państwową Pożyczkę Konwersyjną z roku 1924 w kwocie 1 złotego [...]. 48 -
166 TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. . 240 550
167 TOWARZYSTWO Zakładów Żyrardowskich, Spółka Akcyjna, założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie [...]. Akcja na złotych 100 na okaziciela. 40 -
168 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. na mk 1000 pol. [...]. 1-a emisja. 280 1 000
169 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 5, pięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 5 000 [...]. 1-a emisja. 280 1 000
170 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 10, dziesięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 10 000 [...]. 1-a emisja. 280 1 300
171 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 1 akcja [...] na okaziciela, Mkp. 1000 [...]. 220 650
172 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 5 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 5000 [...]. 220 650
173 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 25 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 25000 [...]. 180 700
174 ZAKŁADY Mechaniczne "Ursus", Spółka Akcyjna, zarząd w Warszawie [...]. I emisja 10 akcji po 15 złotych [...] na okaziciela. 140 380
175 ANGELEWICZ Z., Fabryka Chałwy i Innych Słodyczy Wschodnich. Łódź. Chałwa. 80 160
176 BRANKA, Lwów. 150 220
177 BRANKA. Fabryka Cukrów, Czekolady, Kakao S. A., Lwów. 150 320
178 ERŻET, Hurtownia Kawy i Herbaty oraz Nowoczesna Palarnia Kawy. Wł[aściciel] St. Repeta. Poznań, Wielkie Garbary 37. Herbata luksusowa. 150 280
179 FERD. Bohm & Co. 80 -
180 FRANCK. Francka w skrzyneczkach jest bezsprzecznie najlepsza. 80 -
181 HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów. 130 200
182 HAZET. Parowa Fabryka Cukrów, Czekolady i Marmelady, Lwów. 130 400
183 HAZET. Gliwice. Landryny górnicze. 140 -
184 ISKRA i Karmański. Właśc[iciel] M. Chyżewski, Kraków. Czarna Perełka. 100 -
185 KATHREINERA Kawa Słodowa Kneippa. 100 -
186 KOWALSKI Ap., Laboratorjum Chemiczno-Farmac[eutyczne] w Warszawie. Sudoryn. 130 130
187 KRYSEK i S-ka, Zakłady Przemysłowe, Warszawa. Własna pakownia i sortownia herbaty. Herbata Krysek i S-ka. 80 -
188 KÖNIG Ludwik, Toruń. Fabryka cukierków. Herbata. 200 -
189 LIPTON'S Tea, Coffee & Cocoa, Platers Ceylon [...]. Extra Choicest Blended Tea. 100 gram nett. 80 -
190 MAJEWSKI St. i S-ka, Tow. Akc. "Polonia". 60 180
191 MAJEWSKI St., Tow. Akc., S. A. Kredki szkolne Harcerz. 150 170
192 "MARGA" Sp. o.o., Warszawa. Margaryna dida. 250 -
193 MEINL Juliusz, Import Herbaty, Warszawa. Herbata Meinla. 80 80
194 ORIENT Tea C-o, Towarzystwo Handlowe. 150 -
195 PERLMUTTER Ch., Lwowska Fabryka Ultramaryny. Ultramaryna. 130 600
196 NAJLEPSZA ultramaryna do farbkowania bielizny. 60 60
197 RANGUN Tea, aromatyczna, róża hawajska. Waga netto 500 gr. 120 -
198 SAIGON Tea, róża królewska, aromatyczna. Waga netto 500 gr. 120 -
199 SZARSKI i Syn, Kraków. N-o 9. Herbata dalha. Waga netto bez puszki 1/20 kg. 100 100
200 VENETIA, Fabryka Czekolady, Konfektów i Cukierków, Poznań, Dąbrowskiego 97. 200 280
201 W. WISSOTZKY &C-o. Tea. 120 -
202 W. WYSOCKI i S-ka. Herbata. 250 gr. N-o 37. 120 120
203 WARSZ[AWSKIE] Tow[arzystwo] Handlu Herbatą, A. Długokęcki i W. Wrześniewski. Herbata "z Kopernikiem". Królowa herbat. N-o 23. 100 100
204 WASSILY Perloff et Fils, fondée en 1787. Mikado Tea. 100 -
205 E. WEDEL. Warszawa. Mieszanka krakowska. 140 750
206 WEDEL. Państw. Fabryka Cukrów i Czekolady. Warszawa. Waga netto 1 kg. 100 200
207 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem, dat. 8 I 1971 w Krakowie. 800 1 500
208 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem kierowanym do Józefa Święcickiego, dat. 27 VI 1977 w Krakowie. 800 1 400
209 [WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod drukowanymi życzeniami świątecznymi, dat. w Boże Narodzenie 1973 w Warszawie. 420 -
210 [WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis prymasa Stefana Wyszyńskiego pod fotografią, lata 50. XX w.? 180 1 400
211 [MACHARSKI Franciszek]. Odręczny krótki list kardynała Franciszka Macharskiego na karcie korespondencyjnej, dat. 2 XI 1979. 220 -
212 [TISCHNER Józef]. Odręczny list ks. Józefa Tischnera do nieznanego adresata, pisany na pocztówce; bez daty. 180 220
213 [AKTORZY]. Podpisy aktorów na programie przedstawienia "Opery za trzy grosze" Bertolda Brechta wystawianego w Teatrze Studio w Warszawie (premiera 9 II 1986, reż. J. Grzegorzewski). 60 240
214 [BRUSIKIEWICZ Kazimierz, BIELENIA Jerzy]. Podpisy obu aktorów pod wspólnym zdjęciem, dat. 27 XI 1969. 80 340
215 [ĆWIKLIŃSKA Mieczysława]. Odręczny podpis aktorki na jej zdjęciu okładkowym z tygodnika "Przyjaciółka", numer z 29 XI 1970. 120 300
216 [DOBROWOLSKI Jerzy, TUREK Jerzy]. Podpisy obu artystów na żartobliwym zaświadczeniu wydanym przez Kabaret Owca, dat. 30 IV 1967. 120 1 100
217 [KWIATKOWSKA Irena]. Podpis aktorki na grzecznościowych maszynopisowych podziękowaniach, dat. w III 1970. 100 180
218 [ŁOMNICKI Tadeusz]. Odręczny list i życzenia noworoczne na karcie okolicznościowej, dat. 2 I 1988 w Warszawie. 100 200
219 [ŚWIDERSKI Jan]. Podpis aktora na luźnej karcie, dat. 13 III 1972. 70 -
220 [TYSZKIEWICZ Beata]. Podpis aktorki pod listem gratulacyjnym kierowanym do krakowskiego literata Tadeusza Kwiatkowskiego z okazji przyznania mu Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej, dat. 3 III 1997 w Warszawie. 150 -
221 [MUZYCY]. Dedykacje i podpisy polskich artystów złożone w publikacji "Polish Ensembles and Soloists" (Pagart, nie przed 1965). 420 950
222 [DEMARCZYK Ewa]. Odręczne dedykacja piosenkarki na części tekstowej płyty CD "Ewa Demarczyk live", dat. 1 IX 1997. 120 460
223 [PIWNICA pod Baranami]. Odręczne wpisy Ewy Demarczyk, Zygmunta Koniecznego i Mieczysława Święckiego w książce Z. Łagockiego "Piwnica" (Kraków 1968). 240 2 000
224 [FOGG Mieczysław]. Odręczna dedykacja Mieczysława Fogga na luźnej karcie, dat. "Opole 69". 120 120
225 [FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania. 80 80
226 [FOGG Mieczysław]. Podpis piosenkarza na karcie reklamującej jego płyty wydane przez Polskie Nagrania. 80 80
227 [GRECHUTA Marek]. Odręczne życzenia świąteczne Marka Grechuty na ręcznie wykonanej karcie, dat. 18 XII 1976. 140 1 300
228 [POŁOMSKI Jerzy]. Odręczny podpis piosenkarza na fotografii, dat. 13 V 1969 w Warszawie. 80 100
229 [RUBINSTEIN Artur]. Dedykacja artysty na marginesie fotografii, dat. 11 VI 1975 w Paryżu. 400 1 900
230 [RUSOWICZ Adrianna, KORDA Wojciech]. Podpisy obojga muzyków pod odręcznymi życzeniami noworocznymi. 1969. 100 120
231 [SOŚNICKA Zdzisława]. Podpis na zdjęciu reklamowym. 1971? 60 70
232 [STĘPOWSKI Jarema]. Odręczna dedykacja na folderze reklamującym płyty piosenkarza, dat. "Opole 71". 64 110
233 [STĘPOWSKI Jarema]. Podpis artysty na zdjęciu, dat. 23 V 1969. 64 130
234 [ZIN Wiktor]. Odręczny podpis na luźnej karcie, dat. 1 VI 1969 w Krakowie. 80 110
235 [CHOPIN Fryderyk - pamiątki u XX. Czartoryskich w Krakowie]. 240 240
236 [CHRZANÓW - uroczystości z okazji wyprodukowania przez "Fablok" 500 parowozów dla kolei Maroka - fotografia sytuacyjna]. 180 400
237 [CRACOVIA, Klub Sportowy - fotografia zbiorowa]. 160 160
238 [WOJTYŁA Karol, WYSZYŃSKI Stefan - obchody jubileuszu 50. lecia zatwierdzenia kościelnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym - fotografie dokumentacyjne]. 440 -
239 [JAN PAWEŁ II - fotografia sytuacyjna]. 100 -
240 [WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości - fotografia sytuacyjna]. 54 -
241 [KIEDRZYŃSKI Stefan - fotografia sytuacyjna]. 60 -
242 [KOLBERG Oskar - fotografia portretowa z odręcznym podpisem portretowanego]. 280 1 600
243 [KRAKÓW - model gipsowy pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, autorstwa Walerego Gadomskiego]. 140 140
244 [KRAKÓW - cyganki pod Wawelem - fotografia sytuacyjna]. 54 260
245 [KRAKÓW - Planty - fotografia widokowa]. 42 42
246 [KRAKÓW - widok na fragment Wawelu od strony południowo-zachodniej w porze wiosennej - fotografia widokowa]. 100 100
247 [KRAKÓW - prezentacja członków Rady Miasta Krakowa i urzędników magistratu - fotografia pozowana]. 100 100
248 [KRAKÓW - Krakowska Miejska Kolej Elektryczna  - jubileusz 10. lecia pracy inż. Tadeusza Polaczek-Korneckiego - fotografia sytuacyjna]. 100 100
249 [KRAKÓW - sypanie kopca na Sowińcu - fotografia sytuacyjna, pozowana]. 120 120
250 [KRAKÓW - budynek Muzeum Lenina - fotografia widokowa]. 64 -
251 [Senat akademicki z rektorem prof. Tadeuszem Lehrem-Spławińskim - fotografia pozowana]. 240 700
252 [prof. Stanisław Maziarski - Rector Magnificus w uroczystym stroju z berłem - fotografia portretowa]. 180 600
253 [Bibljoteka Jagiellońska - Kaplica św. Jana Kantego - fotografia widokowa]. 180 180
254 [Collegium Novum - westibul - fotografia widokowa]. 120 320
255 [Trzy starożytne berła akademickie - fotografia widokowa]. 120 -
256 [LWÓW - Cmentarz Obrońców Lwowa - fotografia widokowa]. 64 -
257 [ŁOWICZ - dziewczęta w strojach regionalnych - fotografie pozowane]. 120 243
258 [ŁOWICZ - młodzież na wycieczce szkolnej o tematyce historycznej - fotografie sytuacyjne]. 80 360
259 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas świętowania swych imienin w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 100 150
260 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas pobytu w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 100 110
261 [NAFTA - Zagłębie Borysławskie - widok ogólny na szyby kopalni ropy naftowej - fotografia sytuacyjna]. 140 280
262 [ORŁOWA na Zaolziu - uczennice Polskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego - fotografia pozowana]. 160 -
263 [PIUS XI, papież - podczas pracy - fotografia sytuacyjna]. 80 80
264 [PODRÓŻE - mężczyzna w Tunisie - fotografia pozowana]. 160 160
265 [POL Wincenty - fotografia portretowa]. 120 180
266 [POLACY na Morawach - w obiektywie Gustawa Herrlingera - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 740 950
267 [RZEŹBA Stanisława Lipińskiego "Opuszczona"]. 100 100
268 [SIEBURCZYN - owce rasy Hampshire na wypasie w majątku Czesława Kuberskiego - fotografia sytuacyjna]. 100 220
269 [SKOŁYSZYN - rzuty architektoniczne pałacu autorstwa architekta Zygmunta Hendla]. 320 320
270 [STRZAŁKOWSKA Zofia - przy pracy - fotografia portretowa]. 160 240
271 [ŚLĄSK - album pamiątkowy z wycieczki szkolnej]. 240 650
272 [TEATR - Irena TRAPSZO - fotografia portretowa z odręczną dedykacją]. 360 -
273 [TEATR - Tekla TRAPSZO - fotografia portretowa]. 240 -
274 [TEODOROWICZ Józef Teofil, arcybiskup - fotografia portretowa]. 180 -
275 [TOST = TOSZEK, koło Gliwic - fotografia widokowa]. 340 -
276 [TURYSTYKA - eksploratorzy gotowi do odkryć - fotografia pozowana]. 240 240
277 [WARSZAWA - Kościół Panny Maryi - fotografie sytuacyjne]. 60 360
278 [WARSZAWA - Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach - fotografie widokowe]. 180 -
279 [WARSZAWA - kolumna Zygmunta III Wazy na tle wypalonego Zamku Królewskiego - fotografie sytuacyjne]. 140 200
280 [WENTZL Konrad z synami - Janem, Ignacym, Maciejem i Adamem - fotografia pozowana]. 420 1 100
281 ["ZEMBRZYCE bez Żydów" - fotografia sytuacyjna]. 120 480
282 [LEGIONY Polskie - 1. szwadron por. Skotnickiego - fotografia zbiorowa]. 220 480
283 [LEGIONY Polskie - legioniści na kwaterze - fotografia zbiorowa]. 200 200
284 [LEGIONY Polskie - legioniści przed namiotem - fotografia zbiorowa]. 160 420
285 [LEGIONY Polskie - ppłk Leon Berbecki - fotografia portretowa]. 180 220
286 [LEGIONY Polskie - rtm. Gustaw Orlicz-Dreszer - fotografia portretowa]. 180 360
287 [LEGIONY Polskie - ppor. Zygmunt Putiatycki - fotografia portretowa]. 140 -
288 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. 120 1 500
289 [WOJSKO Polskie - płk Stanisław Tadeusz Żmigrodzki - fotografia portretowa]. 120 -
290 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podchorążych Inżynierii w Warszawie - fotografia pozowana]. 120 120
291 [WOJSKO Polskie - 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego eskortuje ambasadora Stanów Zjednoczonych Johna Willysa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 120 120
292 UZIEMBŁO Henryk – Antoni Procner i S-ka, Kraków. 1913. 800 -
293 NOWAKOWSKI Bogdan – Ratujcie dzieci! Wielka kwesta ogólnokrajowa. Główny Komitet Ratunkowy, Lublin, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa. 1917. 980 980
294 PROCAJŁOWICZ Antoni S. – Tydzień Opieki Legionowej 1917. 5 k. 800 800
295 IDZIEMY do Polski, to nasza matka. Zbierajcie składki na Fundusz Narodowy odzyskania Spisza, Orawy i Czadeckiego dla Polski! [1919?]. 3 600 -
296 ALBO-ALBO. Albo chwycimy za broń i odpędzimy wroga - albo obca dzicz zaleje kraj i zapanuje nad nami [...]. [1920]. 2 000 -
297 BOLSZEWICKIM szlakiem. [1920?]. 3 200 -
298 HOMOLACS Karol – Djabeł, śmierć i bolszewik radzą, Czy rady Panu Bogu dadzą. 1920. 600 -
299 MACKIEWICZ Kamil – Nam twierdzą będzie każdy próg. 1920. 4 800 4 800
300 O CO się bije żołnierz bolszewicki [...]. O co walczy żołnierz polski [...]. [1920]. 2 000 -
301 POLSKI Czerwony Krzyż [...]. Do wszystkich Polaków i Polek! [...]. [1920]. 2 000 2 000
302 W POLSCE chłop syty panem w swej zagrodzie [...]. W Rosyi pod batem pracuje o głodzie [...]. [1920?]. 2 000 -
303 WINIARZ Jerzy – Jeśli dziś nie pójdziesz w pole z żołnierzem, twym bratem, jutro oddasz wszystko pod bolszewickim batem [...]. 1920. 2 000 -
304 KANDYDACI do Sejmu i Senatu z komunistycznej listy nr. 13. [1922?]. 2 000 -
305 BYLINA Michał – Szopka Szkoły Sztuk Pięknych. [ca 1930]. 2 400 -
306 KATHREINERA Kneippowska kawa słodowa. Figa z makiem! Nie dam! [ca 1913]. 2 400 -
307 GRÜHL – [Fussballwettspiel]. 1938. 800 -
308 "POLSKO bądź wzorem chrześcijańskiego państwa. Bądź godną cząstką  Powszechnego Królestwa Chrystusowego pod płaszczem opiekuńczym Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej". A. Kard. Hlond [...]. [1939?]. 200 800
309 KAROLAK Jerzy – Wiosna Ludów 1848 1948. 1948. 480 -
310 KAROLAK Jerzy – Rapsod. Balet. 1950. 400 -
311 ZAGOSPODAROWANIE i rozbudowa Ziem Zachodnich i Północnych to dowód żywotności i siły narodu polskiego [...]. Wstąp w szeregi Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 1950. 240 320
312 CHMIELEWSKI Witold – Nauczyciel. 1952. 220 220
313 CHMIELEWSKI Witod – Uczniowski rewir. [1952]. 320 -
314 GÓRKA Wiktor – Pan Fabre. 1953. 360 1 300
315 JAGODZIŃSKI Lucjan – Wiosna w Moskwie. 1953. 600 -
316 LENICA Jan – Wilki i owce. 1953. 360 650
317 SROKOWSKI Jerzy – Jabłonka o złocistych jabłkach. 1953. 280 400
318 SROKOWSKI Jerzy – Tosca. 1953. 400 1 000
319 TOMASZEWSKI Henryk – Rewizor. 1953. 600 1 300
320 TREPKOWSKI Tadeusz – Teatr Państwowy im. E. Wachtangowa, odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy. 1953. 700 -
321 DASZEWSKI Władysław – Le mari et la femme. 1954. 300 -
322 JAGODZIŃSKI Lucjan – Stań razem z nami, Dotrzymaj kroku, Splata nam ręce Braterska więź... 1954. 1 300 -
323 SŁOMCZYŃSKI Jan – Buduj razem z nami! Zapisz się do Budowlanej Szkoły Przysposobienia Zawodowego. [1954]. 700 -
324 ŚWIERZY Waldemar – Lepiej, oszczędniej i w terminie wyremontujemy maszyny do akcji siewnej. 1954. 800 -
325 TREPKOWSKI Tadeusz – Bitwa stalingradzka. Część 1. 1954. 640 -
326 TREPKOWSKI Tadeusz – II Festiwal Muzyki Polskiej 17.I.-18.V.1955. 1954. 640 1 000
327 TREPKOWSKI Tadeusz – Moje uniwersytety. 1954. 460 460
328 TREPKOWSKI Tadeusz – V Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina. 1954. 1 400 -
329 ŚWIERZY Waldemar – Latarnia morska. [1955]. 280 400
330 BERMAN Mieczysław – Komunizm - to władza radziecka plus elektryfikacja. 1955. 1 200 1 200
331 CIEŚLEWICZ Roman – Diabeł z Młyńskiego Wzgórza. 1955. 340 340
332 FANGOR Wojciech – Maclovia. 1955. 1 200 2 600
333 FANGOR Wojciech, TCHÓRZEWSKI Jerzy – Ungdomens och Studenternas V Värlandsfestival, Warszawa, 31 VII - 14 VIII 1955. 1955. 1 000 1 400
334 GÓRKA Wiktor – Czyść maszynę po wyłączeniu, w całkowitym bezruchu. 1955. 180 320
335 JAWOROWSKI Jerzy – Dni Oświaty, Książki i Prasy. 1955. 360 360
336 JODŁOWSKI Tadeusz – 1917-1955. 1955. 600 -
337 JODŁOWSKI Tadeusz – Wykonamy z honorem zadania 1955 roku. 1955. 650 -
338 KAJA Zbigniew – 22 Lipca 1955. 1955. 600 -
339 KAJA Zbigniew – XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, 3-24 lipiec 1955. 1955. 380 600
340 KOBZDEJ Aleksander – Listy z Wietnamu. 1955. 300 550
341 KOWALEWSKI Andrzej – Uwaga, odskocz w skos do tyłu. [1955]. 140 650
342 LENICA Jan – Małżeństwo w mroku. [1955]. 420 480
343 MAŁECKI Stefan – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, Warszawa 31 VII-14 VIII 1955. 1955. 480 550
344 MROSZCZAK Józef – Wystawa polskiej sztuki ludowej. 1955. 800 900
345 SROKOWSKI Jerzy – Karnawał przyjaźni nad Wisłą. 1955. 360 400
346 ŚWIERZY Waldemar – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 3-VII-1955. Pozdrawiamy spółdzielców całego świata walczących o pokój i postęp. 1955. 220 -
347 ZAMECZNIK Wojciech – Żurbinowie. [1955]. 480 -
348 CIEŚLEWICZ Roman – IX Festiwal Filmów Radzieckich. 1956. 700 700
349 HILSCHER Hubert – Kierunek - demokratyzacja, suwerenność, socjalizm. 1956. 700 -
350 JANOWSKI Witold – Wystawa plakatu węgierskiego. 1956. 380 550
351 JODŁOWSKI Tadeusz – Święto Lotnictwa Polskiego - 23. VIII. 1956. 1956. 800 800
352 LIPIŃSKI Eryk – Warszawska syrena. 1956. 480 750
353 RADUCKI Maciej – Burza nad Hakone. 1956. 400 -
354 RADUCKI Maciej – Wędrowni muzycy. 1956. 240 -
355 RUDNICKI Marek – Błękitna mewa. [1956]. 360 400
356 SŁOMCZYŃSKI Jan – Chronimy mienie i życie. Tydzień Straży Pożarnych 3-10. VI. 1956. 1956. 220 -
357 TOMASZEWSKI Henryk – Utställning Polsk Affisch. 1956. 1 000 -
358 BOROWY Piotr – Odrodzeni. 1957. 480 1 500
359 CIEŚLEWICZ Roman – 22 Lipca. 1957. 800 -
360 GRONOWSKI Tadeusz – Come to Poland. The church in Sękowa 1540. 1957. 1 800 2 800
361 JAGODZIŃSKI Lucjan – Moulin Rouge. 1957. 800 4 600
362 BOCHEN Tadeusz – Zapaśnik i błazen. [1958]. 280 -
363 FANGOR Wojciech – Dolina pokoju. [1958]. 290 320
364 FANGOR Wojciech – Ostatni dzień lata. 1958. 800 1 800
365 FANGOR Wojciech – Symfonia leningradzka. [1958]. 290 -
366 FANGOR Wojciech – Zbuntowana. [1958]. 300 300
367 GÓRKA Wiktor – Klub kobiet. 1958. 280 700
368 JAWOROWSKI Jerzy – Faustyna. [1958]. 320 -
369 MROSZCZAK Józef – Halka. 1958. 420 -
370 SŁOMCZYŃSKI Jan – Trzeba pamiętać, że realizacja nowych planów przyszłościowych zaczyna się od realizacji naszych zadań dzisiejszych. Wł. Gomułka. [1958]. 800 800
371 SOPOĆKO Konstanty Maria – Więźniowie Lamparciego Jaru. [1958]. 260 -
372 STAROWIEYSKI Franciszek – Pierwszy wyścig. [1958]. 360 400
373 ŚWIERZY Waldemar – Zwycięstwo na K-2. [1958]. 360 421
374 TREUTLER Jerzy – Winowajca nieznany. [1958]. 240 -
375 BACZEWSKA Liliana – Łapać złodzieja. [1959]. 320 -
376 BODNAR Hanna – Pechowiec. 1959. 320 320
377 GÓRKA Wiktor – Wyspa śmierci. 1959. 240 400
378 STAROWIEYSKI Franciszek – Dom pod urwiskiem. [1959]. 240 380
379 STAROWIEYSKI Franciszek – Posądzenie. Przygody małego wagabundy. [1959]. 320 320
380 LENICA Jan – Diabeł i Pan Bóg. 1960. 360 650
381 MIKLASZEWSKI Jan Samuel, ZAMECZNIK Stanisław – Lenin. Wystawa. 1960. 160 360
382 ŚWIERZY Waldemar – Ostrożnie yeti. 1960. 220 -
383 ŚWIERZY Waldemar – Szynel. [1960]. 480 -
384 ŚWIERZY Waldemar, JANOWSKI Witold – Za szybko kołowałem. [1960]. 220 320
385 TOMASZEWSKI Henryk – II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. 1960. 420 -
386 ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Wiosna Estradowa. Maj 1966. Stołeczna Estrada. 1966. 220 220
387 CIEŚLEWICZ Roman – Murzyn zrobi swoje - Murzyn każe odejść. 1961. 300 750
388 CIEŚLEWICZ Roman – Oedipus Rex. 1961. 320 320
389 FRYSZTAK Ewa – Szminka do ust. [1961]. 220 220
390 GÓRKA Wiktor – Dziś w nocy umrze miasto. 1961. 260 340
391 KAJA Zbigniew – XXX International Fair, Poznań, Poland. 1961. 700 1 000
392 KAJA Zbigniew – XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie. 1961. 600 700
393 MROSZCZAK Józef – Maur z Wenecji. [1961]. 480 1 400
394 BĄKOWSKI Stanisław – Samuel Zborowski. [1962]. 240 -
395 FLISAK Jerzy – Przygody Krosza. [1962]. 180 -
396 JANUSZEWSKI Zenon – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 1962. 280 -
397 MROSZCZAK Józef – Cepelia. Kilim. [1962]. 360 360
398 PRZYGODZKI Jerzy – PZU. Informacji udzielają Inspektoraty PZU i ajenci ubezpieczeniowi. [1962?]. 180 -
399 SŁOMCZYŃSKI Jan – Pologne. La pêche à la ligne dans la région des lacs de Mazurie. 1962. 280 1 000
400 HIBNER Maciej – Wielka, większa i największa. [1963]. 220 300
401 HOŁDANOWICZ Leszek – Warszawa, Getto 1943. 1963. 480 -
402 KILIAN Adam – Wesele. 1963. 480 750
403 ŚWIERZY Waldemar – XIII Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn. Wrocław 4-13 X 1963. 1963. 180 440
404 CHYLIŃSKI Henryk – Róża. 1964. 280 -
405 GÓRKA Wiktor – Echo. 1964. 220 220
406 SROKOWSKI Jerzy – Panienka z okienka. 1964. 220 220
407 CIEŚLEWICZ Roman – Jezioro łabędzie. [1965]. 320 950
408 HIBNER Maciej – Wspaniały rogacz. 1965. 180 260
409 IHNATOWICZ Maria, KRAJEWSKI Andrzej – First International Exhibition Jazz Record Covers. 1965. 200 360
410 ŚWIERZY Waldemar – Paweł na schodach nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wyprawiał swawole iiii... [1965]. 240 400
411 TOMASZEWSKI Henryk – Plakat WAG. Wystawa w XV-lecie Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW "Prasa". 1965. 1 000 -
412 ZAMECZNIK Wojciech – Warszawska Jesień. IX. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Warszawa, 21-30 września 1965. 1965. 420 1 100
413 DYNDA Józef – Święto Ludowe. 1966. 400 -
414 HOŁDANOWICZ Leszek – DESA. Exportation des oeuvres d'art et des objets artistiques. 1966. 220 220
415 IHNATOWICZ Maria (Mucha) – Tango dla niedźwiedzia. [1967]. 220 600
416 ŚWIERZY Waldemar – Zwiedzajcie ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 320 320
417 TOMASZEWSKI Henryk – Irkucka historia. 1967. 700 -
418 TY pomog golodajuščim detjam Povolžja? Speši-že! 1967. 420 -
419 TOMASZEWSKI Henryk – Hadrian VII. 1969. 800 800
420 DUBIEL Jan – Dni Lotnictwa. 23 VIII-12 X 1970. 1970. 240 510
421 MŁODOŻENIEC Jan – Cepelia. 1971. 400 -
422 MŁODOŻENIEC Jan – Zawsze wierni Ojczyźnie. Powstania Śląskie w dokumentach i literaturze 1919-1920-1921. 1971. 400 -
423 TOMASZEWSKI Henryk – Juliusz Cezar. 1971. 800 -
424 ŚWIERZY Waldemar – Światowid. Tygodnik ilustrowany. Turystyka, wypoczynek. 1972. 280 -
425 TOMASZEWSKI Henryk – Witkacy. 1972. 800 800
426 KOTARBIŃSKI Jan – 1473-1973 Mikołaj Kopernik. 1973. 220 -
427 KOTARBIŃSKI Jan – Jubileusz gazety. Trybuna Ludu. 1973. 220 -
428 KOTARBIŃSKI Jan – Nowy Medyk. Od 20 lat pismem młodych. 160 -
429 TOMASZEWSKI Henryk – Muzeum Plakatu w Wilanowie. Belgijski plakat secesyjny ze zbioru L. Wittamera de Camps z Brukseli. 1973. 700 -
430 KOTARBIŃSKI Jan – 3 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Artystycznych, 9-25 lipca 1974. 1974. 180 180
431 KOTARBIŃSKI Jan – Centralne Dożynki Poznań 1974. 1974. 220 340
432 ŚWIERZY Waldemar – Jimi Hendrix. [1974?]. 320 600
433 ŚWIERZY Waldemar – Mazowsze. 1974. 280 -
434 KOTARBIŃSKI Jan – Olimpiada Młodzieży Robotniczej. Wiedza, ideologia, kultura. 1975. 140 140
435 KOTARBIŃSKI Jan – Zbiory muzealne Mazowsza. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1975. 140 -
436 SAWKA Jan – Cepelia. 1975. 240 -
437 KOTARBIŃSKI Jan – 3 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Kielce 76. 1976. 160 160
438 MAŁECKI G. – Eurocon III. III Kongres Europejski Science-Fiction [...]. 1976. 240 -
439 KOTARBIŃSKI Jan – Międzynarodowy Dzień Kobiet. 1977. 200 200
440 TOMASZEWSKI Henryk – Marian Wnuk i jego wychowankowie. Rzeźba. 1977. 600 -
441 KOTARBIŃSKI Jan – Jan Kotarbiński. Wystawa plakatu. [ca 1978]. 160 -
442 JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980. 200 200
443 JANISZEWSKA Krystyna – 1970 grudzień. 1980. 200 400
444 JANISZEWSKI Jerzy – Solidarność. Polska '80. [1980]. 440 4 200
445 TOMASZEWSKI Henryk – Kordian. 1980. 500 -
446 DOBROWOLSKA Katarzyna – I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Gdańsk' 81. 1981. 440 1 300
447 TOMASZEWSKI Henryk – Amadeusz. 1981. 700 -
448 FREUDENREICH Marek – Międzynarodowy Dzień Dziecka. [1982?]. 160 160
449 TOMASZEWSKI Henryk – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 1983. 800 -
450 CZERNIAWSKI Jerzy – Maciej Urbaniec - Plakaty [...]. 1987. 240 -
451 TOMASZEWSKI Henryk – XIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 1990. 500 -
452 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1962. 240 420
453 HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962]. 160 -
454 HILSCHER Hubert – Cyrk radziecki. Gościnne występy w Warszawie. [1962]. 160 -
455 CIEŚLEWICZ Roman – Cyrk radziecki. 1963. 320 460
456 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1963]. 140 380
457 HILSCHER Hubert – Reprezentacyjny cyrk chiński. 1964. 180 180
458 SZAYBO Rosław – 20 lat areny polskiej. Widowisko jubileuszowe. 1964. 240 -
459 SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...]. Gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964]. 280 280
460 SZAYBO Rosław – Cyrk Wielki [...] prezentuje gościnne występy Reprezentacyjnego Cyrku Radzieckiego [...]. [1964]. 180 -
461 URBANIEC Maciej – Wielkie międzynarodowe widowisko cyrkowe. [1964]. 240 -
462 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1965. 280 500
463 MŁODOŻENIEC Jan – Cyrk. [1965]. 380 460
464 URBANIEC Maciej – Cyrk. [1965]. 260 260
465 ŻUKOWSKA Danuta – Cyrk. 1966. 120 340
466 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1967. 200 500
467 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1967]. 180 320
468 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970. 280 280
469 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1970. 280 400
470 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1972. 220 260
471 URBANIEC Maciej – Cyrk. [1972?]. 280 -
472 KOTARBIŃSKI Jan – Cyrk. 1974. 180 220
473 SAWKA Jan – Cyrk. 1975. 280 360
474 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. 1975. 240 -
475 URBANIEC Maciej – Cyrk. 1975. 240 240
476 HILSCHER Hubert – Cyrk. 1980. 140 320
477 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk 1883-1983. [1982]. 220 550
478 HILSCHER Hubert – Plakat cyrkowy. Wystawa. Muzeum Plakatu w Wilanowie. 1983. 180 340
479 PLAKAT polski 1899-1945 ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. Katalog wystawy, XI-XII 2004. 48 80
480 PLAKAT polski 1944-1953. 64 260
481 POL Krzysztof – Pracownia plakatu frontowego. 64 -
482 MY FRANCISZEK Wtory [...]. Do ogłoszenia nowey ustawy karzącey o zbrodniach i ciężkich wykroczeniach policyinych [...] spowodowało przekonanie, że prawodawstwo  w ogólności [...] podług doświadczenia zasiągnionego o ustawach iuż będących, postępku wiadomości i poloru, tudzież podług zmiany w okolicznościach doskonalić się powinno [...]. 160 -
483 OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ponowienie rozkazu nadwornego w roku 1783. wydanego; iak odbieraiąc listy diliżansem przychodzące, w których się pieniądze lub coś podobnego przesyła, postępować sobie należy, ażeby w przypadku zayszłego decessu wynadgrodzenia żądać można [...]. 120 320
484 OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Że pomnieysze subferlagi tabakowe inwalidom lub prowizyonistom kaucyę złożyć mogącym dawane bydź  maią [...]. 120 -
485 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Uchwała Cesarza Jegomości względem poprawy Sądownictwa w Bukowinie [...]. 160 -
486 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. O nadgrodzie wyznaczoney za przystawienie zbiegów Cesarsko Królewskiey Marynarki [...]. 140 -
487 W CESAR. Król. uprzywilej. hrab. Skarbka teatrze lwowskim. W Piątek dnia 19go Lutego 1847 roku. Na dochód Witalisa Smochowskiego, Aktorowie Sceny Polskiej przedstawią po raz pierwszy Dramat [...] z francuzkiego [...] przez Wincentego Thulliego przełożony, pod nazwiskiem Bracia rzemieślnicy [...]. Początek o 7mej, koniec o 10tej [...]. 280 300
488 MANIFEST cesarski. Do wiernych mieszkańców mej stolicy. Najpierwsze było miasto Wiedeń [...]. Szczęście ludów moich, jest równe mojem szczęściem [...]. Przekonanie moje atoli, że udzielona przezemnie Konstytucyjna Ustawa, powszechne zaspokoi oczekiwania, zachwiało się objawioną w róznych prowincyach obawą [...], jak niemniej zaszłemi w Wiedniu dnia 15 Maja wypadkami [...]. Najgorętszem teraz mojem pragnieniem jest [...], aby wnet nastąpić mające w Wiedniu otwarcie [...] Sejmu [...], możebnem uczyniło. Żeby jednak otwarcie to [...] niezwłocznie nastąpić mogło, nieodzowną jest rzeczą, ażeby w murach Wiednia [...] mocno ustalona spokojność i porządek panowały [...]. 240 650
489 DO OBYWATELI Miasta Krakowa i jego kręgu! Podpisany Gubernator Galicyi [...] podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że przybywszy wczoraj do Krakowa, zarząd cywilny miasta [...] objął, przez co działalność Kommissyi Nadwornej z dniem dzisiejszym ustaje [...]. 280 -
490 OBWIESZCZENIE. Jego Ces. Król. Wysokość Arcyksiążę Ferdynand Maksymilijan raczył w celu wystawienia pomnika, któryby [...] godnie świadczył o wdzięczności i radości mieszkańców Cesarstwa Austryjackiego z powodu szczęśliwego ocalenia Jego Ces. Król. Apostolskiej Mości [...] Cesarza Franciszka Józefa Pierwszego, z rąk mordercy, wydać następującą [...] odezwę [...]. 220 -
491 OBWIESZCZENIE. C. k. Dyrekcya policyi dla miasta Lwowa podaje w porozumieniu z Prezydyum Magistratu [...] do powszechnej wiadomości: 1. Że przed uroczystym wjazdem Jego Ces. i Król. Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu dnia 2 Lipca b. r. do Lwowa [...] wstrzymanym będzie ruch wozów ciężarowych i transportowych, niemniej powozów publicznych i prywatnych, wzdłuż drogi od pałacu Namiestnikowskiego ku dworcowi kolei Karola Ludwika [...]. 3. Powozy Dygnitarzy, członków Wydziału krajowego [...] staną rzędami na placu przed tym dworcem od strony dworca kolei Czerniowieckiej [...]. 240 -
492 PROGRAM jazdy Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości [...] Arcyksięcia Następcy Tronu podczas pobytu we Lwowie w Lipcu 1887 r. Przyjazd nastąpi dnia 2. Lipca 1887 (sobota) o godzinie 9.55 minut wieczór podług zegara lwowskiego [...]. W bramie tryumfalnej przy wjeździe z dworca do ulicy Grodeckiej powita Prezydent miasta na czele Rady miejskiej Jego Ces. i król. Wysokość krótką przemową [...]. Podczas przejazdu Najdostojniejszego Gościa będą [...] ulice i place iluminowane [...]. 400 -
493 PROTEST przeciw profanacyi Wawelu przez pogrzebanie - w najznakomitszym Kościele polskim tego, co przyrównuje łysinę do Hostyi! [...] i który we wszystkich dziełach konsekwentnie propaguje panteizm tę starożytną herezyę [...], mistrza pustego słowa, truciciela ducha narodowego, fałszerza polskiej historyi, hajdamakę polskiego Parnasu, demona polskiej poezyi, bluźniercę, bałwochwalcę swojej sławy - czyli "Juliusza Słowackiego" [...]. 160 320
494 ODEZWA. Dnia 22 b. m. święcić będziemy półwiekową rocznicę ostatniej walki naszej o wolność. Komitet obchodowy, powołany do życia przez Radę miasta Krakowa, wzywa mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystości, aby gród Piastów i Jagiellonów święcił godnie pamiętny fakt dziejowy. [...] Dnia 22 stycznia od rana do południa powinna ustać wszelka praca zarobkowa, aby cała ludność w strojach odświętnych mogła uczestniczyć w nabożeństwach [...]. Godzina 5 po południu: Uroczysty wieczór w sali Starego Teatru [...]. Godzina 8 wieczorem: Wieczerza składkowa w sali "Sokoła" - Udział 10 K. Komitet żywi nadzieję, że przez zastosowanie się do powyższego programu wytworzy się w mieście podniosły nastrój i powaga, godna tak doniosłej rocznicy, a obchód w dawnej stolicy Polski będzie pobudką dla wszystkich gmin w kraju do urządzenia u siebie uroczystości, budzącej ducha narodu. 300 -
495 ODEZWA w sprawie obchodu ku czci Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku bieżącym obchodzimy rocznicę pełną chwały choć bolesną. W dniu 19 października upłynie lat sto, gdy pod Lipskiem w nurtach rzeki Elstery znalazł śmierć bohaterską ów rycerz bez skazy, ów wódz ukochany, który tylekroć razy wiódł hufce polskie do zwycięztwa [...]. 80 80
496 OGŁOSZENIE. Niniejszem, podaję do publicznej wiadomości, że c.k. Namiestnictwo we Lwowie [...] ustanowiło aż do odwołania w mieście Stryju maksymalną taryfę cen artykułów niezbędnych do codziennego utrzymania [...]. Ustanowienie taryfy maksymalnej, nie uprawnia jeszcze do pobierania cen w niej podanych, o ile poszczególne artykuły są obecnie tańsze [...]. 380 -
497 DO NARODU Polskiego! Polacy! Godzina, której napróżno oczekując trzy pokolenia naszego narodu krwawiły się w strasznych a beznadziejnych z najazdem moskiewskim zapasach [...], godzina wielka wybiła. Cała Europa stoi w pożodze wojny [...]. W tej chwili naród musi dowieść, że żyje i żyć chce, że pragnie i umie miejsce przez Boga mu wyznaczone utrzymać i przed wrogiem obronić [...] Pod polską komendą a w ścisłej łączności z naczelnem dowództwem armii austryacko-węgierskiej, pójdą Legiony w bój, aby na szalę [...] rzucić także godny narodu polskiego czyn [...]. Polacy! Zjednoczcie się wolą niezłomną do uzyskania lepszej przyszłości i niezachwianą wiarą w tę przyszłość! [...]. Odrzućcie precz zwątpienia [...], wyrwijcie z serc urazy i stańcie silni jednością i radośni wielkiem postanowieniem poświęcenia dla Ojczyzny życia i mienia! 480 550
498 TARYFA maksymalna obowiązująca od 17. sierpnia 1914. Prezydyum c.k. Namiestnictwa ustanowiło [...] w miejsce dotychczasowej nową, niżej podaną, taryfę maksymalną cen artykułów codziennego utrzymania w mieście Lwowie [...]. Wszelkie przekroczenia tej taryfy będą z całą bezwzględnością ścigane i jak najsurowiej karane. 380 -
499 ROZKAZ. Osoby wojskowe i cywilne spotkane na ulicy w stanie nietrzeźwym będą w myśl rozkazu Komendanta aresztowane i w więzieniu zamknięte, a po wytrzeźwieniu ukarane rózgami. 240 -
500 OBWIESZCZENIE. Dla uniknięcia wypadków upajania Wojskowych, Naczelny Głównodowodzący rozkazał winnych, w tego rodzaju postępowaniu, karać sądem polowym i nie wstrzymywać się w zastosowaniu względem nich najcięższego rodzaju kar. O wyżej powiedzianym zawiadamia się mieszkańców Lwowskiej gubernii [!]. 280 -
501 OGŁOSZENIE Wojennego Generał-Gubernatora Galicyi. Podaję do ogólnej wiadomości, że [...] mieszkańcy nieprzyjacielskich prowincji, zajętych przez armję, podlegają wojennemu sądowi: I. W razie współudziału w zbrodniach popełnionych z osobami [...] odbywającemi służbę wojskową, i z osobami należącemi do wojska [...]. 280 -
502 ROZPORZĄDZENIE c. k. Namiestnika w Galicyi z dnia 7. czerwca 1915 L. 10962/pr. którem ogranicza się sprzedaż i spożywanie napojów spirytusowych i niedenaturowanego spirytusu [...]. Wyszynk palonych napojów spirytusowych jest wogóle zakazany [...]. 160 -
503 OBWIESZCZENIE. 1) Stefan Kacprowski [...] został wyrokiem polowego sądu obrony Krajowej c. i k. Komendy miasta Lwowa [...] z powodu zbrodni obrazy Majestatu [...] popełnionej w czasie inwazyi rosyjskiej we Lwowie przez to, że w szpitalu [...] wobec rannych austryackich i rosyjskich żołnierzy [...] naruszył cześć winną Monarsze, - skazany na karę śmierci przez powieszenie [...]. 360 360
504 ROZKAZ Wojennego Kommendanto [!]. Wszystkie sklepy i magazyny maj i [!] być otwarte od godziny dwunastej w poiudnie [!] dla sprzedaży. Kto tego nie nczyni [!] będzie Karany według prow [!] wojenny [!] et. 64 -
505 KOMITET Zrzeszenia Wyborców Żydowskich. Do Obywateli Wyborców Żydów. Ludność żydowska stołecznego miasta Warszawy miała słuszne prawo spodziewać się, że w tej dziejowej dla Narodu Polskiego chwili ogólno-obywatelskie organizacje wyborcze wskrzeszą hasła rzeczywistego równouprawnienia. Niestety, tak się nie stało [...]. Wzywamy więc Obywateli Wyborców Żydów, aby stanęli dzisiaj przy sztandarze Komitetu "Zrzeszenia Wyborców Żydowskich". Komitet ten [...] uchwalił następującą platformę wyborczą do Rady Miejskiej: Hołdując ogólno-krajowym postulatom [...] uchwala: [...] bronić winni równouprawniania Żydów w polityce komunalnej, administracji i gospodarce miejskiej z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie: sprawiedliwego zaspokojenia z funduszów miejskich na równi z resztą ludności wszelkich potrzeb społeczno-kulturalnych ludności żydowskiej (oświata, pomoc społeczna, zdrowotność, filantropja itd.) [...]. 240 320
506 ZRZESZENIE Wyborców Żydowskich. Do Wyborców Żydów. Od pierwszej chwili wzywaliśmy Was do wyborów pod hasłem zgody i spokoju. Obecnie powtarzamy to samo i komunikujemy, że [...] Komitety Wyborcze (Narodowy, Demokratyczny i Zrzeszenie Wyborców żydowskich) uchwaliły sporządzić jedną wspólną listę kandydatów [...]. Komitet spodziewa się, że ludność żydowska st. m. Warszawy przyjmie z wielkim zadowoleniem tę wiadomość, która świadczy o jednomyślności wszystkich obywateli Warszawy. 140 360
507 OBYWATELE Wyborcy Żydzi!! Miejcie się na baczności... Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z powagi chwili, chcą wprowadzić Was w błąd... Gdy wszystkie Komitety [...] połączyły się razem, żeby wystawić jedyną wspólną listę kandydatów w I, II, IV, V Kurji, dzięki czemu ludność naszego miasta uniknęłaby walki wyborczej, zjawili się ludzie, którzy chcą rozbić tak pożądaną jedność całego społeczeństwa [...]. Pamiętajcie, że odpowiedzialność za krzywdę, którą czynią jednostki, może spaść na całą ludność żydowską. Jeżeli nie chcecie walki, Jeżeli pragniecie zgody, Jeżeli dobro Kraju i sprawy żydowskiej leży Wam na sercu [...] pamiętajcie, że wystawienie jakiejkolwiekbądź drugiej listy w tych kurjach stanowczo rozbije ogólne porozumienie i może wywołać nowe zgrzyty, nowe nieporozumienia [...]. 280 650
508 POLACY! Mocarstwa, które wyparły ciemięzcę z Królestwa, poręczyły dziś aktem uroczystym wskrzeszenie Państwa Polskiego! Narówni z innymi wolnymi narodami posiądziemy własny rząd, sejm, króla, skarb, armię! Ale pamiętajmy, że moc państwu nadaje naród sam! Przyszłość nasza w ręku Boga ale i w naszych rękach! [...] Cześć i hołd najwyższy Legionom Polskim - tym wspólnym hufcom Królestwa i Galicyi. Prawem ich, a naszym zaszczytem być powinno, by stali się zawiązkiem polskiego państwowego wojska, które wielka dziejowa chwila wzywa do obrony granic przez Rosyą [...]. 480 1 400
509 WOLNA Zjednoczona Niepodległa Polska. 140 260
510 ODEZWA w sprawie zaopatrzenia ludności w chleb. Wśród panujących niezwykle trudnych stosunków w dziedzinie aprowizacyi najwięcej daje się odczuwać brak chleba i mąki [...]. W tej myśli c.k. Namiestnictwo [...] zwraca się do zamożniejszych warstw ludności z gorącym apelem, by w imię solidarności obywatelskiej [...] przypadające im racye w całości lub w części pozostawiły na użytek swoich biedniejszych współobywateli [...]. 240 -
511 CEGIEŁKA na samolot sanitarny wojew. krakowskiego ufundował J.W.P. ..... wpłacając 25 zł [...]. 80 80
512 RODACY! Na podstawie uchwały powziętej przez Radę Ochrony Państwa, tworzy się Armja Ochotnicza, której zorganizowanie zostało mi powierzone [...]. Wzywam wszystkie stany do zgodnego współdziałania, niech każdy przyczyni się do zwycięstwa jak może najlepiej [...]. Pamiętajcie wszyscy, teraz Matka Ojczyzna w potrzebie, kto prawy syn, kto prawy polak przy niej stanie. Niech nie myślą starzy wysłużeni żołnierze Rzeczypospolitej, Strzelcy, Sokoli, Kaniowczycy, Hallerczycy, Amerykanie, że  już spełnili całkowicie swój najświętszy obowiązek i niechaj dzisiaj stają do apelu [...]. Biura Generała Inspektora Armji Ochotniczej mieszczą się w Warszawie [...]. 380 700
513 OBYWATELE Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę [...] i na cmentarzysku polskiem rozpocząć swoje straszne panowanie [...]. Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armji [...]. Do broni! 380 380
514 PROGRAM Rządu Bolszewickiego w Polsce. Jakim rządem, rzekomo "robotniczo-włościjańskim" chcą nas Lenin i Trocki obdarzyć: Prezydentura ma być powierzona Marchlewskiemu, ożenionemu z żydówką. Kierunek spraw zagranicznych powierza się osławionemu Radkowi-Sobelsohnowi z Tarnowa, wyrzuconemu ongi z P.P.S. za kradzież [...] wreszcie sprawy wewnętrzne mają być oddane zdrajcy Feliksowi Dzierżyńskiemu, znanemu oprawcy, szefowi czerezwyczajek, mordercy tysięcy kobiet i dzieci polskich [...]. Wyjątki z rozkazu wydawanego przez władze bolszewickie okręgu Kijowskiego dn. 22 Maja b.r. (No 69) a ogłoszonego dn. 29 t. m. w "Izwiestiach" bolszewickich (No 266) [...]. 3. Wszystkimi sposobami udzielać pomocy emigrującej do Polski biedocie rosyjskiej, organizując kolonizację w Polsce gdzie tylko można i dzieląc między nich grunt wiejski. 4. Przeprowadzić zupełne rozbrojenie, skazując na rozstrzelanie każdego żołnierza i oficera u którego znaleziono by chociażby jeden ładunek. 7. Wszystkie czerezwyczajki, pracujące w zajętych przez nas miejscowościach, pięciokrotnie zwiększyć, komisarzami "czerezwyczajek" mają być ludzie przeważnie ze środkowej Rosji, którym podporządkowują się chińskie bataljony śmierci [...]. 360 550
515 BRACIA włościanie na wszystkich ziemiach polskich! W chwili, dla Państwa i dla Was, Bracia, przełomowej, wola stronnictw sejmowych powołała mnie do objęcia steru rządu w Polsce. Oddając władzę Prezydenta Ministrów w moje ręce, stronnictwa zadokumentowały, że Państwo Polskie jest i pozostanie państwem ludowem [...]. Chcemy pokoju, ale nie pokoju hańbiącego, nie pokoju za wszelką cenę [...]. Gdyby zaszła potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć, niż życie w kajdanach [...]. Niech każdy z Was spełni swój obowiązek! Kto z Was zdolny do noszenia broni - na front! [...]. 480 -
516 ZIEMIA dla b. żołnierzy i inwalidów. Ustawą z dnia 17 grudnia 1920 r. zajęto na rzecz Państwa wielkie obszary ziemi na kresach wschodnich. Ziemia ta ma być rozparcelowana między żołnierzy, którzy bronili granic Ojczyzny [...] Komu należy się ziemia? Przedewszystkiem odznaczonym t.j. posiadającym "Virtuti Militari", "Krzyż Walecznych" i wymienionych [!] w rozkazach; dalej ochotnikom [...]. Dostają oni ziemię za darmo [...]. 100 420
517 KONKURS najpiękniejszych dzieci! Dyrekcja Kina "Apollo" urządza pierwszy konkurs najpiękniejszych polskich dzieci. Mogą brać w nim udział [...] wszystkie pociechy od 3-12 lat [...]. Rodzice [...] winni nadsyłać ich fotografje z wyszczególnieniem lat do Dyrekcji Kina "Apollo", najdalej do dnia 31. 1. 26. [...]. 80 150
518 STANISŁAW Sobiński, obywatel honorowy m. Jaworowa, Komandor Orderu Polonia Restituta i t.d., Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego zginął z ręki skrytobójczej w dniu 19 października 1926, w 55 roku życia. Pogrzeb odbędzie się [...] dnia 22 października [...]. Na smutny ten obrzęd zapraszają żałobą okryci Pracownicy Kuratorjum O.S.L. 280 280
519 ODEZWA. O Dom Józefa Piłsudskiego w Oleandrach. Idziemy w nowe życie. W życie potężnej, mocarstwowej Polski. W pochodzie ku potędze płonąć nam będą znicze dokonanych czynów, wielkich spraw i odniesionych zwycięstw. [...] Ten znicz musi mieć swój ołtarz trwały. Będzie nim Dom im. Józefa Piłsudskiego, który stanie w Oleandrach krakowskich, na historycznem miejscu, gdzie w roku 1914, w pamiętnym dniu 6 sierpnia, o wczesnym brzasku rozpoczął się marsz zbrojny do Niepodległości. [...] Komitet budowy zwraca się z gorącym apelem do społeczeństwa o składanie darów na Dom w Oleandrach. Niechaj wspólnym wysiłkiem społeczeństwa, przy życzliwej pomocy władz państwowych i samorządowych wzniesie się jak najrychlej na miejscu historycznych Oleandrów potężny Dom - Pomnik ku czci im. Józefa Piłsudskiego a zarazem żywotna kuźnia pracy państwowej, gdzie polska młodzież wzmacniać będzie swoje siły i przygotowywać się do służby dla dobra całości i niepodległości Rzeczypospolitej. Składki na cele budowy przyjmuje Prezes Izby Skarbowej J. Greger [...]. 60 -
520 ZWIĄZEK Rabinów Małop. Zach. Kochani Bracia! Zwracamy się do Was z niniejszą odezwą! [...] Zbliżamy się do wyborów do Sejmu i Senatu, prosimy Was zatem [...] Nie dajcie się bałamucić bezbożnym, których celem jest odchylenie od właściwej drogi i głosujcie jedynie na listę przez Rząd popieraną. Tembardziej w okręgach, gdzie niema widoku osiągnięcia mandatu przez żyda religijnego, strzegącego przepisy i tradycje starożydowskie, nie przyjdzie chyba nikomu na myśl oddanie głosu swego na listę inną jak wyłącznie na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem listę Nr. 1. [...]. 480 1 000
521 GŁOSUJE Rusin na nr. 17, Żyd na nr. 18, Polak na nr. 24, a na jedynkę głosuje tchórz. 140 360
522 POLACY i Polki! Nie dajcie się oszukiwać! Nie wierzcie, że lista Nr. 24 została wycofana lub połączona z inną. Nie głosujcie na polsko-rusko-żydowską listę Nr. 1! Brońcie polskiego Lwowa i polskości Kresów. Nie dajcie ani jednego głosu kandydatom listy Nr. 1, którzy chcą z krwawo okupionej Małopolski Wschodniej i Kresów Wschodnich zrobić rusko-żydowskie dzielnice! [...]. Nie wolno wstrzymywać się od głosowania, bo rządzić nami będą rusini i żydzi! [...]. 120 320
523 W OBRONIE zagrożonej Ojczyzny! Bracia rodacy! Grozi nam największe zło, jakie może spotkać naród pod słońcem: zwyrodnienie rasy, fizyczne i duchowe charłactwo naszego pokolenia. Zapowiadają je nam uczeni, sygnalizują lekarze [...], stwierdzając w Polsce coraz więcej zbrodni, morderstw i samobójstw. Przyczyną tego zwyrodnienia jest szerzący się coraz bardziej alkoholizm [...]. Niech staną u nas do walki ze złem całe zastępy abstynentów, a stworzymy nowe pokolenie [...]. 80 80
524 GŁOSUJ na 8 wszystko potanieje! 240 -
525 OBWIESZCZENIE. Podajemy do wiadomości P.T. Interesantów, że stworzyliśmy przedsiębiorstwo dla zamiany wszelkiego rodzaju skór surowych na skórę gotową, oraz sprzedaż detajliczną [!] wprost konsumentom lub przez kółka rolnicze [...]. 80 -
526 DO LUDNOŚCI powiatu leskiego! W dniach ostatnich wśród ludności powiatu leskiego rozpuszczane są przez komunistycznych agitatorów, pracujących za nieczyste pieniądze [...] pogłoski o zamierzonem wprowadzeniu pańszczyzny. Z ubolewaniem stwierdzam, że niektórzy mieszkańcy uwierzyli tym niedorzecznym pogłoskom i dali się użyć, jako narzędzie działające na szkodę Państwa, dopuszczając się szeregu gwałtów na spokojnych mieszkańcach, nie oszczędzając nawet swych duchowych pasterzy [...]. Pańszczyzny niema i nie będzie [...]. Wszyscy dopuszczający się gwałtu będą oddani pod sąd doraźny. 360 360
527 OGŁOSZENIE o powołaniu podoficerów i szeregowców rezerwy na ćwiczenia wojskowe w roku budżetowym 1933/34 [...]. 220 -
528 OGŁOSZENIE w sprawie dalszej obniżki cen węgla w detalicznej sprzedaży. W związku z dokonaną ostatnio obniżką kosztów przewozu kolejowego węgla - zmieniam ceny węgla [...]. Winni żądania lub pobierania cen wyższych będą karani [...] aresztem do 6-ciu tygodni lub grzywną do 10.000 zł [...]. 200 -
529 OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22.II.1937 r. o stanie wyjątkowym obwieszcza się następujące zarządzenie Rady Ministrów: Zarządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 19.... r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego [...]. 320 -
530 WESOŁYCH Świąt w roku odzyskania "Zaolzia" składa wydawnictwo Godziemba. 80 130
531 WOLNOŚCI! Pracy! Chleba! Manifestacja Polskiej Partii Socjalistycznej na Rynku Gł. w Krakowie dnia 1 maja 1938. Pod czerwonymi sztandarami stanęło 40.000 ludzi. 80 400
532 OBRONA przeciwlotnicza. Samoobrona. Co masz czynić w związku z obroną przeciwlotniczą? I. Z chwilą ogłoszenia pogotowia opl [...]. II. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu lotniczego [...]. III. Podczas nalotu nieprzyjacielskiego i bombardowania [...]. IV. Z chwilą usłyszenia sygnałów alarmu gazowego [...]. VI. Po skończonym nalocie i bombardowaniu [...]. 180 -
533 DO POLAKÓW! Dziesiątki tysięcy rolników, jak też i takich, którzy są obeznani z pracą rolną, mają możność, pod dobremi warunkami znaleźć pracę w Niemczech [...] Wzywam tedy wszystkie osoby, które zdolne do pracy, aby się zgłaszały do pracy rolnej w Niemczech [...]. Chodzi głównie o mężczyzn i kobiety w wieku między 16-tym a 50-tym rokiem życia [...]. Zgłosić się należy w Urzędach Pracy lub do tychże Filij zaraz. 480 480
534 16 PRZYKAZAŃ przy przewozie bydła. Apel do kolejarzy! W czasie przewozu kolejowego, ginie i zapada corocznie na choroby wielka ilość zwierząt. Powoduje to dla gospodarki żywnościowej dotkliwą stratę [...]. Zważaj na to, ażeby nadawca wypełniał przepisy policyjne odnoszące się do zwalczania zarazy bydlęcej [...]. Nie przyjmuj do przewozu zwierząt chorych lub ułomnych [...]. Dbaj o to, ażeby do załadunku podstawiono tylko odpowiednie wagony [...]. Pozostawiaj luki lub drzwi otworem ażeby zwierzęta miały dostateczną ilość świeżego powietrza [...]. Pamiętaj o tym, że każda niedbałość okazywana przy [...] przewozie zwierząt, może być uważana za męczenie zwierząt, za co ustawa o ochronie zwierząt przewiduje wysokie kary [...]. 240 550
535 ROZPORZĄDZENIE o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko tyfusowi brzusznemu z dnia 20 stycznia 1943 r. [...]. (1) Każdy mieszkaniec Generalnego Gubernatorstwa obowiązany jest w każdym roku poddać się szczepieniu przeciwko tyfusowi brzusznemu [...]. 180 -
536 OBWIESZCZENIE! Dotyczy: Rozciągnięcia bezmięsnych dni w niemieckich restauracjach i jadłodajniach na polskie restauracje i jadłodajnie [...]. W myśl polecenia Rządu Generalnego Gubernatorstwa [...] mają wszystkie nieniemieckie restauracje i jadłodajnie [...] wprowadzić natychmiast 2 bezmięsne dni w tygodniu. Jako bezmięsne dnie są naznaczone wtorki i piątki [...]. 80 -
537 NIECH żyje i umacnia się sojusz robotniczo-chłopski. 48 120
538 KOMUNIZM. Mamy wiele form komunistycznych ideji [...]. Utopja komunizmu polega na tym, że fantazja ludzka jest nieograniczona i człowiek nigdy nie wytworzy tego co by pragnął posiadać [...] mamy normalny rozwój narodów na podstawie moralności i mamy "naród" (?) żydowski utrzymujący się z szerzonej niemoralności pomiędzy narodami [...]. Podbój świata przez międzynarodowe żydostwo za pośrednictwem obecnie istniejącego komunizmu [...] urzeczywistniony jest przez żydostwo za pośrednictwem prasy, radja, telewizji, opanowanych przez Żydów [...]. Przeciwstawienie się komunizmowi może nastąpić tylko przez podniesienie moralne społeczeństwa i dokładne poinformowanie kto jest organizatorem komunizmu i dla kogo właściwie komunizm służy. 120 -
539 "KURIER Polski" o inspiratorach zajść warszawskich. Jak doszło do pożałowania godnych zajść na Uniwersytecie Warszawskim? Jak to się stało, że część młodzieży akademickiej stolicy, znanej z [...] żarliwego zaangażowania na rzecz socjalizmu, wzięła udział w wiecu, na którym padały wrogie Polsce Ludowej okrzyki, prowokacyjne hasła? [...]. Studenci! [...] Nie dajcie się prowadzić na pasku prowokatorom. 120 220
540 ANATOMIA oszustwa. Ujawniona niedawno rola rzeczywistych inspiratorów zajść i ekscesów zmusza do sięgnięcia myślą wstecz i dokonania pewnych podsumowań [...]. Rzeczywistość polska okazała się jednak zupełnie inna, niż to sobie wyobrażali polityczni bankruci oraz inspiratorzy zamierzonych "id marcowych". Przeciw nim [...] powstały masy pracujące, domagając się całkowitego usunięcia z naszego życia ludzi obcych, wrogich socjalizmowi i Polsce, gromicieli "gomułkowszczyzny". 80 140
541 BĄDŹMY czujni! Miliardy z diaspory. "Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie – pieniądze" [...]. Polityka permanentnej agresji wojskowej, jaką prowadzi Izrael, skłania do postawienia pytania zasadniczego: skąd tak mały i gospodarczo nierozwinięty kraj czerpie środki na prowadzenie wojen przeciw Arabom? [...]. Akcja [...] finansowego poparcia dla agresywnych planów Izraela przez międzynarodowe organizacje syjonistyczne jest prowadzona całkiem jawnie [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! 64 -
542 BĄDŹMY czujni! Druga strona medalu. Autor, A. Lilienthal - z pochodzenia Żyd amerykański [...] - specjalizuje się w badaniu problemów polityczno-gospodarczych i społecznych krajów Bliskiego Wschodu [...]. Wszelki przejaw sprzeciwu wobec syjonistycznej działalności czy wobec polityki Izraela, syjoniści oraz będąca pod ich wpływem ludność żydowska USA traktuje jako objaw antysemityzmu i niehumanitarnego rasizmu [...]. Przeczytałeś? Podaj dalej! 100 -
543 SYJONISTYCZNY obiektywizm. W czerwcu ubiegłego roku, po napadzie Izraela na kraje arabskie [...] część obywateli francuskich, pochodzenia żydowskiego, podobnie jak wszystkie środowiska syjonistyczne na całym świecie, a m.in. w Polsce, ogarnęła euforia [...]. Kilka tygodni później bankier-miliarder Rotschild zażądał, aby wszyscy Francuzi pochodzenia żydowskiego zadeklarowali swoje pełne poparcie dla agresywnej polityki Izraela i udokumentowali to m.in. w postaci zbiórki pieniężnej [...]. 70 70
544 SYJONIZM i radio "Freies Europa". Arsenał wojny psychologicznej, prowadzonej przez imperializm przeciwko krajom socjalistycznym, obejmuje różne środki - począwszy od pseudonaukowych wydawnictw [...] a skończywszy na tzw. czarnej propagandzie, która oszczerstwem i plotką próbuje siać zamęt w naszych krajach, podważyć zasady naszego ustroju [...]. W radiu "Freies Europa" nastąpiła zdumiewająca, choć zrozumiała na tle znanej współpracy Izrael-NRF, symbioza - syjonistycznej myśli z rewizjonistycznym kursem ideologów bońskiego państwa. Wypływające z tej współpracy zadania wypełniają ludzie, z których większość jest związana z syjonistycznymi organizacjami bądź z organami administracji NRF. "Nic, co antypolskie, nie jest nam obce" - ta dewiza powinna być wyryta nad bramą prowadzącą do monachijskiej radiostacji "Freies Europa". 70 70
545 GALERIA zdrajców. W antypolskiej działalności dywersyjnych ośrodków imperialistycznych szczególną rolę odgrywa syjonistyczny wywiad Izraela [...]. Obecnie pragniemy omówić niektóre z tych postaci bardziej szczegółowo oraz zastanowić się nad przyczynami, które umożliwiały im uprawianie działalności dywersyjnej w naszym kraju. Oto niektórzy z nich: Józef Światło (Izaak Fleischfarb), Władysław Tykociński (Eliasz Tikhotiner), Seweryn Bialer [...]. Te odrażające postacie nie są i nie były zdrajcami naszej ojczyzny Polski Ludowej. Polska nigdy nie była ich ojczyzną [...]. Ich ojczyzną jest dolar amerykański niezależnie od tego, czy go otrzymują w Tel Avivie, Bonn lub w Waszyngtonie. 100 100
546 WSPÓLNE źródło. Antypolska nagonka organizowana przez koła syjonistyczne w poszczególnych krajach przybrała brutalne, histeryczne wręcz formy [...]. Bońscy militaryści szybko dostrzegli, że rozpętana przez syjonistów antypolska kampania stwarza dla nich nowe możliwości realizacji ich dalekosiężnych planów. Przecież oszczerstwa rzucane przez syjonistów na naród polski, obarczanie go odpowiedzialnością za wymordowanie Żydów przez hitlerowców jest dla rzeczywistych morderców [...], piastujących do dziś w NRF wysokie stanowiska, pełną rehabilitacją [...]. 80 -
547 ZAPRZESTANIE represji za przekonania podstawowym warunkiem demokratyzacji i odnowy Ojczyzny. Wolność dla więźniów politycznych!: Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Tadeusz Stańśki, Zygmunt Goławski, Jerzy Sychut, Tadeusz Jandziszak, Krzysztof Bzdyl. 100 320
548 BIAŁY Marsz. Msza św. w intencji Jana Pawła II. W dniu 17.05.1981 r. o godz. 9.30 zbieramy się na krakowskich błoniach. Marsz rusza o godz. 10.00 [...]. W południe uczestniczymy w mszy św. koncelebrowanej przez kardynała Franciszka Macharskiego. 120 120
549 OBWIESZCZENIE o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa [...]. [Warszawa, 13 XII 1981]. [Podp.] Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 160 380
550 DZIAŁAJĄC na podstawie [...] konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa wprowadziła w dniu 13 grudnia 1981 roku stan wojenny [...]. [Warszawa, nie przed 13 XII 1981]. 160 1 600
551 KTO organizował opozycyjną działalność? Związek będzie popierał i chronił inicjatywy obywatelskie [...]. Tak brzmi sens jednej z tez programu "Solidarności" [...]. Warto rozszyfrować, kto krył się za sformułowaniami tego programu, kto był głównym strategiem zawartych w nim - pod płaszczykiem demokracji i wolności - antysocjalistycznych instrukcji [...]. 80 80
552 [POLSKA]. Mappa Geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae. Miedzioryt kolorowany form. 48,3x58 cm. 2 800 -
553 [POLSKA]. Polska oraz okolice Warszawy. Mapa barwna na ark. 44,3x35,2 cm. 160 220
554 [MAŁOPOLSKA]. Mapa okolic Ojcowa i Doliny Prądnika. Mapa form. 36,2x37,5 na ark. 49,9x39 cm. 100 100
555 [MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. 120 140
556 [MAŁOPOLSKA]. Krynica. Wydanie turystyczne [mapa 7-arkuszowa]. Mapa barwna, każda część na ark. ca 49x54,5 cm. 240 610
557 [POMORZE]. Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna. (Podział adm. wg. stanu z r. 1939). Mapa barwna form. 49,8x62,3 cm. 140 140
558 [POMORZE]. Województwo szczecińskie, powiat woliński. Mapa administracyjna i komunikacyjna. Mapa form. 40,5x52,3 cm. 220 -
559 [ŚLĄSK]. Karte der Oberschlesischen Industrie-Kreise. I. Beuthen, II. Kattowitz, III. Gleiwitz, IV. Tarnowitz, V. Zabrze, VI. Pless, VII. Rybnik. Litografia barwna form. 46,3x48,8 cm. 240 240
560 [ŚLĄSK]. Śląsk, Trenczyńskie Górne, Orawa i Spisz na podstawie spisu ludności w r. 1910. Mapa w barwnej litografii form. 42,5x48,7 cm. 180 320
561 [ŚLĄSK]. Deutscher Schul-Atlas. Heimatteil, Gau Oberschlesien. Bearb. von Konrad Schwierskott. 240 -
562 [TATRY]. Tatry. Część wschodnia: Tatry Wysokie i Bielskie. Mapa barwna form. 67,4x65,2 cm. 180 180
563 [TATRY]. Tatry. Widok od północy. Barwna mapa panoramiczna form. 26,8x78 cm. 100 900
564 [WIELKOPOLSKA]. W. Ks. Poznańskie. Litografia barwna na ark. 78,8x62,8 cm. 360 1 000
565 [WIELKOPOLSKA]. Kreis Kosten. Mapa barwna form. 34,8x35,6 cm. 140 320
566 [WIELKOPOLSKA]. Powiat ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski i kępiński. Mapa barwna form. 54,7x41,6 cm. 160 220
567 [WIELKOPOLSKA, POMORZE]. Mapa województwa poznańskiego i pomorskiego. Nomenklaturę opracował dr. Adam Tomaszewski. Mapa barwna form. 52,2x38,5 cm. 220 260
568 [WILEŃSZCZYZNA]. Nowa granica Polski na Wileńszczyźnie. Mapa trójbarwna form. 32,8x32,2 cm. 200 440
569 [BYDGOSZCZ]. Plan miasta Bydgoszczy. Plan barwny form. 40,5x64,5 cm. 100 170
570 [GLIWICE]. Gliwice. Plan miasta wykonany w 1945 r. Plan barwny form. 20,3x19,4 na ark. 24,5x66,8 cm. 120 -
571 [KAŁUSZ]. Plan wolnego król. m. Kałusza [oraz] Plan śródmieścia Kałusza [oraz] Mapa powiatu kałuskiego do użytku szkolnego opracował dr. F. Białous. Plany na wspólnym arkuszu form. 47x62,5 cm. 160 440
572 [LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Litografia dwubarwna form. 36,4x41,1 cm. 120 180
573 [POZNAŃ]. Plan stołecznego miasta Poznania. Plan form. 73,7x66,7 cm. 120 170
574 [RYBNIK]. Plan miasta Rybnika. Plan barwny form. 46,4x70,7 cm. 140 460
575 [TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. 180 340
576 [WARSZAWA]. Plan Warszawy 1934-35 r. Plan barwny form. 44,5x54,2 cm. 120 320
577 [ALEXANDRE Nicolas] – Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie, internes et externes, les plus usitées en médecine, & en chirurgie. Le tout tiré des meilleurs auteurs, sur-tout des modernes. Ouvrage utile aux jeunes pharmaciens & chirurgiens, aux hôpitaux, aux communautés, & aux personnes charitables qui pansent les pauvres. Par ***. 1 200 -
578 BYSTRZONOWSKI Wojciech – Polak Sensat w Liscie, w komplemencie Polityk, Humanista w Dyskursie, w Mowách Statystá, naprzykład dany szkolney młodzi od X. Woyciechá Bystrzonowskiego Societatis Jesu. 1 600 1 600
579 DESCARTES René – Principia Philosophiae. 12 000 17 000
580 FREDRO Andrzej Maksymilian – Gestorvm populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorvm postea vero Galliae Rege. 3 600 4 800
581 GOVEA Antoni – Zywot, smierc y cuda Błogosławionego Iana Bozego, Zakonu służących Chorym, Dobrych Braci nazwanego, Fundatora. Z Hiszpańskich y Włoskich Historyey, á náosobliwiey z Processu Beatyfykácyey iego zebrany, y na Polski ięzyk przełożony. 3 600 4 800
582 JEZIERSKI Franciszek Salezy – Niektore wyrazy porządkiem abecadła zebrane y stosownemi do rzeczy uwagami obiaśnione. Dzieło pogrobowe ... po śmierci jego wydane. 1 200 1 200
583 JOACHIM Johann Friedrich – Neueröfnetes Groschen-Cabinet. Dritter Band, Darinnen Königlich Schwedische, Dänische, Polnische und Preussische Groschen und groschenförmige Münzen enthalten, nebst Register über Sechste, Siebende unds Achte Fach. 800 1 000
584 KOŹMIŃSKI Jerzy – Sapientissimo Regi Gravissimo Senatui Inclytis Provinciarum Nunciis una omnibus Serenissimis Reipublicae Ordinibus, cum primum sacrae aedis lapidem, ob felicem Comitiorum successum dedicarent, Gratulatur Bibliothecae publicae, suorumque collegarum nomine, Georgius Koźmiński. Anno saeculorum Regis Christi MDCCXII die omnium toto in anno Poloniae faustissima Tertia Maii. 360 -
585 [KRASICKI Ignacy] – Bayki y przypowieści na cztery części podzielone. 4 000 17 000
586 PRUSZCZ Piotr Hiacynt – Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [...] Krotko Opisane, Powtornie zaś z pilnością przeyźrzane, y do druku z additamentem nowych Kościołow y Relikwii S. Podane [...]. 1 800 7 000
587 RUBCZYŃSKI Marcin – Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie albo Rekollekcye osobom zakonnym służące w których obowiązki życia zakonnego, do uwagi y powinnego zachowania podaią się. Na dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczynskiego S.T.D., Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitanskiego D. O. 980 1 030
588 WOJSZNAROWICZ Kazimierz Jan – Orator polityczny materiąm [!] weselnym y pogrzebowym słuzący przez W. X. Kazimirza Iana Woysznarowicza […] wydany. A świeżo przez Authora tegoż w Porządek lepszy odnowiony [...] Adamowi Sieniawskiemu [...] Polityczna Młodości Iego Zabawkę przez Woyciecha Goreckiego [...] przedrukowany i przypisany. [Cz. 1-3]. 1 800 2 800
589 DZIENNIK Wileński. 360 750
590 DWUTYGODNIK Medycyny Publicznej. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony: 1) Sprawom zawodu lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; 2) Higijenie publicznej i prywatnej; i 3) Medycynie sądowej. 240 420
591 DZIENNIK Zdrowia dla Wszystkich Stanów. 240 380
592 FALANGA. Pismo narodowe. 80 200
593 GŁOS Górnośląski. Czasopismo p... Nr 1: 29 XII 1920. 120 120
594 GŁOS Górnośląski. Czasopismo p... Nr 7: 13 II 1921. 120 120
595 GONIEC Krakowski. Dziennik polityczny, historyczny i literacki. 120 -
596 GONIEC Krakowski. 360 550
597 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 3: IX 1956. 60 130
598 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 6: XII 1956. 60 110
599 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 2 (8): II 1957. 60 100
600 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 3 (9): III 1957. 60 100
601 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 5 (11): V 1957. 60 90
602 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 6 (12): VI 1957. 60 100
603 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 8 (14): VIII 1957. 60 110
604 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 9 (15): IX 1957. 60 100
605 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 10 (16): X 1957. 60 90
606 JEDNODNIÓWKA. U mogił czuwa straż! 120 120
607 JEDNODNIÓWKA Kowieńska. 100 260
608 JEDNODNIÓWKA Rodziny Wojskowej w Kowlu. 50 p.p. Strzelców Kresowych. 100 130
609 W ODZYSKANEJ szkole. Jednodniówka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Rybniku wydana z okazji pierwszej rocznicy wznowienia pracy szkolnej po wojnie. 1945-1946. Za komitet red.: Kazimierz Herz. 64 -
610 JUNAK. Organ tygodniowy Wojew. Komitetów W.F. i P.W. [Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego]. 280 650
611 KALENDARZ L.O.P.P. na rok 1928. 120 420
612 [KALENDARZ]. POLSKI Czerwony Krzyż. Kalendarz 1941. 120 170
613 KALENDARZ ścienny Samoobrony Narodu na rok 1939. Polska dla Polaków. 80 110
614 [KALENDARZ]. KALENDARZYK finansowo-bankowy na rok 1909. 120 240
615 [KALENDARZ]. ROCZNIK... 220 400
616 KRAKOVSKI Visti. Ščodennyk, vychodyt kožnogo dny, krim nedil i svat. 64 240
617 KRAKOWSKI Miesięcznik Artystyczny. Organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia Miasta Krakowa. 180 220
618 KRONIKA Gostyńska. Czasopismo regjonalne. 420 460
619 KRZESANICA. Organ Sekcji Taternickiej Klubu Sportowego "Tatry". 100 380
620 KRZYK. Lwowski tygodnik informacyjny. 60 202
621 MUZEUM Domowe. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom i literaturze krajowej. 380 1 400
622 MYŚL Karaimska. Rocznik naukowo-społeczny. 80 550
623 NA SZLAKU Kresowej. 60 180
624 NASI Przyjaciele. 240 300
625 PAMIĘTNIK Krakowski. 360 550
626 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 14: 1893. 100 100
627 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 17: 1896. 100 120
628 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 20: 1899. 100 130
629 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 21: 1900. 100 130
630 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańs... T. 32: 1911. 100 100
631 PŁOMYK. Tygodnik dla dzieci i młodzieży. 60 90
632 ROCZNIKI Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk. 320 1 500
633 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1825. T. 1. 1828. 200 200
634 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 2. 1828. 200 200
635 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 3. 1828. 200 200
636 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1827. T. 4. 1828. 200 200
637 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1827. T. 5. 1828. 200 200
638 SKAMANDER. Miesięcznik [późn. kwartalnik] poetycki. 100 550
639 TYGODNIOWY Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski. 180 320
640 WIEDZA. Tygodnik polityczno-społeczny, popularno-naukowy i literacki. 280 -
641 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 2: 1851. Podług wydania z 1834, w niczem niezmienionego. s. 118, [1]. 100 180
642 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 10: 1835. s. 195, [1]. 100 280
643 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 12: 1835. s. 119, [1]. 100 160
644 BEDERSKA Elżbieta – Edward Hr. Raczyński i Bibljoteka Raczyńskich. 60 60
645 BEDERSKI Antoni – Druki poznańskie wieku XVI-XVIII znajdujące się w Bibljotece Raczyńskich. Zestawił ... 64 -
646 ESTREICHER Karol – O bibliografii. Przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie, miane dnia 22 marca 1865 r., przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności. 80 80
647 [GIEJSZTOR Stanisław]. Dział antykwarski. [Cz.] 1: Katalog księgozbioru ignacogrodzkiego. 360 360
648 HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. 280 400
649 [CHOJNACKI Władysław]. Kamińska Józefa [pseud. zbior.] – Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. 13 XII 1981 - VI 1986. 100 -
650 [KATALOG aukcji czasopism]. P. P. "Dom Książki" w Warszawie. Warszawski Antykwariat Naukowy "Kosmos". Pierwsza aukcja antykwarska. Czasopisma. Cz. 1-2. 80 80
651 KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibljografji polskiej. 120 -
652 LISIECKI Arkadyusz – Jak pracować dla czytelni ludowych. Według ustaw T[owarzystwa] C[zytelni] L[udowych] oraz regulaminu dla komitetów powiatowych podał ks. ... 80 160
653 LISOWSKI Stanisław – Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna w Wilnie za czasów rosyjskich. 60 150
654 LORIOWA Marja – Materjały do bibljografji piśmiennictwa kobiet polskich (do roku 1929). Nauki matematyczno-przyrodnicze i nauki stosowane. Pod red. ... 120 120
655 NOWAKOWSKI Zygmunt – Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885. Zarys historji i ogólna charakterystyka księgozbioru. 80 -
656 PACHOŃSKI Jan – Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815. 80 140
657 PIEKARSKI Kazimierz – Krakowska pana Stuchsowa peregrynacja w legendę obrocona. 60 -
658 RADLIŃSKA H[elena] – Książka wśród ludzi. 60 100
659 ROMER Eugenjusz – Drożyzna książki szkolnej. 60 -
660 RUDNICKA Jadwiga – Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII. 80 -
661 RZECZY Piękne. Organ Muzeum Przemysłowego w Krakowie. 80 80
662 SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 200 320
663 STATUT pensyjny urzędników i sług Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 80 320
664 WOJCIECHOWSKA Marja – Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. 120 -
665 WYSTAWA lwowskiej książki polskiej urządzona z okazji I Zjazdu Bibljotekarzy i III Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie. V-VI 1928. Katalog wystawy grafiki drukarskiej i opraw artystycznych. 140 380
666 DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. 120 120
667 HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. 64 -
668 [JAHODA Robert, blankiet rachunkowy]. Niewypełniony czterostronicowy blankiet Zakładu Galanteryjno-Introligatorskiego Robert Jahoda z drugiego dziesięciolecia XX w. 100 100
669 [JAHODA Robert, pokwitowanie]. Rękopiśmienne potwierdzenie przyjęcia wpłaty od Fabryki Wód Mineralnych Rząca i Chmurski wystawione przez Zakład Galanteryjno-Introligatorski Robert Jahoda, dat. 23 I 1926 w Krakowie. 80 80
670 [JAHODA Robert, tłok introligatorski]. Oryginalny mosiężny tłok stanowiący matrycę do złoceń na okładce pracy "20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej" z 1939. 350 550
671 [JAHODA Robert, wzornik]. Odbitki stempli Zakładu Galant.-Introligator. "R. Jahoda" w Krakowie. Lata międzywojenne. 550 1 000
672 [JAHODA Robert, maszyny introligatorskie]. Plansza reklamująca wyroby niemieckiej firmy Wilhelma Leo ze Stuttgartu. 380 380
673 [JAHODA Robert, klepsydra]. Klepsydra zawiadamiająca o śmierci Roberta Jahody: "Robert Jahoda, mistrz introligatorski, obywatel m. Krakowa, przeżywszy lat 85, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 lutego 1947 r. [...]". 240 420
674 LENART Bonawentura – Dzisiejsza "oprawa" i dobra oprawa. 120 150
675 LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół całości papieru, czcionek, druku i oprawy. 140 600
676 LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłodrukowych, druku i oprawy. 380 1 300
677 LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. 120 260
678 MUSZKOWSKI Jan – Książka na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu. 80 150
679 [RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego. 48 120
680 SERUGA Józef – Hołd introligatorów warszawskich w dniu imienin Stanisława Małachowskiego w roku 1791. 64 64
681 TYGODNIK Wileński. 1 400 2 000
682 PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umiejętności. 2 200 3 000
683 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 36 000 65 000
684 DZIENNIK Wileński. 1 600 2 000
685 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1. 1 600 1 600
686 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 2. 2 400 2 400
687 NOWOROCZNIK Litewski na rok 1831. Wydany przez H. Klimaszewskiego. 1 600 -
688 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 4. 4 200 5 500
689 PIELGRZYM Polski. Pismo polityczne i literackie. Cz. 1-2, półarkusz 1-32: [IV-XII] 1833. 3 600 6 500
690 MICKIEWICZ Adam – Poezje ... T. 3-4. Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. 3 600 3 600
691 PADURRA Tomasz – Pienia Tomasza Padury. Wydanie Kajetana Jabłońskiego. 800 -
692 MICKIEWICZ Adam – Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 1-4. 6 400 8 500
693 MICKIEWICZ Adam – Farys. Grażyna. 480 850
694 MICKIEWICZ Adam – Pisma ... Wyd. nowe, znacznie powiększone. Z portretem autora i ośmią rycinami na stali. T. 1-8. 6 000 -
695 MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. Rok 1-4. Wyd. III nowo poprawione. 600 1 200
696 MICKIEWICZ Adam – Artykuły polityczne ... 70 -
697 MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. 48 550
698 BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. 80 -
699 [BEŁZA Władysław] – Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. Z dwoma portretami. 120 150
700 BORETTI Teofil Eugeniusz – Album pamiątkowe. Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Zebrał ... 120 160
701 CYBULSKI Wojciech – Dziady Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. 140 -
702 DZIENNIK Warszawski. 480 950
703 GORECKA Marya – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd. III. 64 130
704 [KAMIŃSKI Zdzisław] – Zosia. Skreślił i odczytał d. 8 grudnia 1889 na Wieczorku Mickiewicza w Wieliczce Zdzisław K. [krypt.]. 120 -
705 KUPFER Franciszek, STRELCYN Stefan – Mickiewicz w przekładach hebrajskich. Wyd. II uzupełnione. 48 48
706 LUTOSŁAWSKI Wincenty – Widzenie Mickiewicza. 40 40
707 MAURER Jadwiga – "Z matki obcej...". Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. 80 80
708 PIGOŃ Stanisław – Cela Konrada. Przyczynek do topgrafji "Dziadów" części III. 64 120
709 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Ku czci Adama Mickiewicza. Na pamiątkę odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie dnia 27 czerwca 1898 roku. 64 64
710 RADLIŃSKI Ludwik – Wyrazy obce w Sonetach Krymskich Mickiewicza. Oprac. etymologicznie ... Urywek z pracy niewydanej pod tytułem: "Słownik Etymologiczny Języka Polskiego". Część I. Wyrazy obce. 60 240
711 ROGAWSKI Karol – Objaśnienie działalności Adama Mickiewicza w roku 1848. 64 64
712 [RZĄŻEWSKI Adam]. Aër [krypt.] – Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z tego czasu. 64 260
713 SMOLIKOWSKI Paweł – Stosunek Adama Mickiewicza do XX. Zmartwychwstańców. 80 80
714 ŚLIWIŃSKI Artur – Mickiewicz jako polityk. 140 170
715 TRETIAK Józef – Młodość Mickiewicza (1798-1824). Życie i poezya. T. 1-2. 140 190
716 WALIGÓRA Michał – Za duchem wieszcza. (Kilka nowych myśli o Mickiewiczu). 80 80
717 WASILEWSKI Zygmunt – Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu. 80 80
718 Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). 120 140
719 ZAN Tomasz – Żywot i korespondencye ... 64 320
720 ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. 80 220
721 ZŁOŻENIE zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka pamiątkowa z 22 ilustracyami. 120 160
722 MROŻEK Sławomir – Opowiadania z Trzmielowej Góry. Ilustrował Sławomir Mrożek. 120 260
723 MROŻEK Sławomir – Hochzeit in Atomweiler. Mit graphischen Variationen von Daniel Mróz. 140 168
724 MROŻEK Sławomir – Deszcz. 160 1 400
725 MROZEK Slawomir – The Elephant. Translated from the Polish by Konrad Syrop. Illustrated by Daniel Mroz. 140 -
726 MROŻEK Sławomir – Opowiadania. Wyd. II, poszerzone. 180 -
727 MROŻEK Sławomir – Tango. Sztuka w trzech aktach. 140 340
728 MROŻEK Festival. Cracow, 15th-29th June 1990. 220 240
729 FOLON [Jean-Michel] – Le message. Dessins de ... 300 600
730 LENICA Jan – Le papillon. 420 650
731 CZAPSKI Józef – "Tango", Mrożek, Paris 1967. 3 200 9 000
732 MLECZKO Andrzej – Muza. 600 1 500
733 MRÓZ Daniel – Portret pamięciowy Sławomira Mrożka. Kraków 1988-1990. 2 200 3 800
734 NARANJO Rogelio – Los emigrados. 240 240
735 AUTOR nieznany – [Kompozycja abstrakcyjna]. 200 -
736 [DYPLOMY]. Premio de Teatro el Espectador y la Critica: [1] 1970. Mejor obra de autor extranjego: Tango de Slawomir Mrozek, en version de Virgilio Cabello, [2] 1976. Mejor obra de autor extranjego: Los Emigrados de Slawomir Mrozek, en version española de Jose Mendez Herrera. 480 -
737 [DYPLOM]. Union de Criticos y Cronistas de Teatro otorga a Slawomir Mrozek "Premio Rodolfo Usigli" en reconocimento a su opera "Los Emigrados" conciderada la mejor pieza teatral extranjera de 1978. 600 -
738 [DYPLOM]. Proclamation. Whereas, [...] Slawomir Mrozek has been accalimed internationally for his contributions to the understanding of the human condition and whereas, Slawomir Mrozek has touched audiences worldwide through his writing and ideas [...] now, therefore, I, Donald M. Fraser, Mayor of the City of Minneapolis, do hereby proclaim Monday, November 4, 1991 to be Slawomir Mrozek Day. 400 -
739 ANDRIĆ Ivo – Gospodzica. 120 120
740 BRODSKIJ Iosif – Forma vremeni. Stichotvorenija, esse, pesy. V dvuch tomach. T. 1-2. 180 300
741 GRASS Günter – Z dziennika ślimaka. Przełożył Sławomir Błaut. 120 150
742 LLOSA Mario Vargas – Kto zabił Palomina Molero? Przełożył Enrique Porcel Ortega. 100 320
743 MIŁOSZ Czesław – Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego ... 120 260
744 MIŁOSZ Czesław – Poezje. 140 240
745 MIŁOSZ Czesław – Szukanie ojczyzny. 120 240
746 PAMUK Orhan – Śnieg. Przełożyła Anna Polał. 120 220
747 SZYMBORSKA Wisława – [Autograf na fotografii]. 240 480
748 WAŁĘSA Lech – Droga nadziei. 100 120
749 WIESEL Eli – Pieśń umarłych. Opowiadania. Tłumaczyła Małgorzata Tomicka. 120 900
750 APULEIUS – Amor i Psyche. Przekład L. Rydla. 180 180
751 BAŁUCKI Michał – Typy i obrazki krakowskie. 120 -
752 BARAŃCZAK Stanisław – Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Wyd. II. zmienione. 160 160
753 BARAŃCZAK Stanisław – Poezje wybrane. 140 140
754 BARSZCZEWSKI Stefan – Czandu. Powieść z XXII wieku. 100 -
755 BARTOSZEWICZ Juljan – Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. 240 -
756 BAUDELAIRE Karol – Wino i haszysz. (Sztuczne raje). Analekta z pism poety. Wino. Poemat o haszyszu. Dokonał wyboru i [...] przełożył Bohdan Wydżga. 100 -
757 BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] – Poezye. Cz. 1. 140 140
758 BIELOWSKI A[ugust], SIEMIEŃSKI L[udwik] – Dumki A. Bielowskiego i L. Siemieńskiego. 160 160
759 BRÜCKNER Aleksander – Dzieje języka polskiego. Wyd. II zmienione i powiększone z 70 ryc. w tekście i dwiema na osobnych tabl. 180 1 100
760 BRZĘKOWSKI Jan – Buty No 138. 80 -
761 BRZĘKOWSKI Jan – Spotkanie rzeczy ostatecznych. 80 -
762 BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. 80 -
763 BRZOZOWSKI Karol – Jezioro "Dusza". Legenda litewska. Obraz dramatyczny w trzech odsłonach. Muzyka Mieczysława Sołtysa. 240 -
764 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora, zdobił Jan Bukowski. 240 420
765 BUKOWSKI Władimir – I powraca wiatr... 140 220
766 BUREK Tomasz – Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? 80 100
767 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 160 -
768 COOPER James Fenimore – Szpieg. Romans amerykański Kupera, tłómaczony na polskie z zastosowaniem do oryginału przez J. H. S. T. 1-4. 240 500
769 DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. 80 80
770 DMOCHOWSKI Franciszek Xawery – Pisma rozmaite. Cz. 1-2. 360 400
771 DORSZEWSKI Każm[ierz] – Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona. 120 120
772 ECKARTSHAUSEN [Karl von] – Podróże młodego Kostysa od wschodu na południe. Z dzieł J.P. Ekkartshauzena [...] w ięzyku Niemieckim napisane, z tego na Rossyyski, a z Rossyyskiego na Polski przełożone przez J. H. 320 400
773 BALK H[enryk], CHARSZEWSKA Z[ofia] – Elementarz. Zatwierdzone przez LKO USRR. 360 850
774 ELEMENTARZ polsko-ruski. (Z dodaniem ruskiego wzorku). 420 420
775 NAUKA czytania, dla szkół katolickich i ewanielickich. Cz. 1. Wyd. VI. 140 300
776 UNSZLICHT Stefanja – Nauka - to siła. Elementarz dla dorosłych. Ułożyła ... 280 850
777 [ZARAŃSKI Stanisław] – Elementarz pierwszy ułożony śladem dziejowego rozwoju nauki pisania i czytania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich. 160 160
778 EWERS H[anns] H[einz] – Mamaloi. Autoryzowany przekład i wstęp Stanisława Przybyszewskiego. (Z portretem autora). 80 100
779 FELDMAN Wilhelm – My artyści... Sztuka w czterech aktach. 64 130
780 FENELON François de Salignac de La Mothe – Podroże i przypadki Telemaka, syna Ulissesa, przez Franciszka Solignac de la Motte-Fenelona, po Francuzku napisane. 420 420
781 FICOWSKI Jerzy – Gryps i Errata. (Wiersze z lat 1968-1980). 100 110
782 GERMAN Ludomił – O dramatach Józefa Szujskiego. Studyum. 160 -
783 GLOGER Zygmunt – Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI-go. Wyd. ... 180 -
784 [GORCZYŃSKI Adam] – Opowieści i legendy Jadama z Ziemi Zatorskiej [pseud.]. Zbiór 1. Wyd. K. Jabłońskiego. 120 120
785 [GRABOWSKI Michał] – Korrespondencija literacka M. Gr....skiego [krypt.]. Cz. 1. 140 280
786 HEN Józef – Nikt nie woła. 80 80
787 HERBERT Zbigniew – Arkusz. 36 50
788 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 150 1 600
789 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 80 160
790 HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Godzina cieni. Eseje. 120 300
791 IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. 120 200
792 JANTA Aleksander – Znak tożsamości. (Wybór z trzydziestolecia). 80 100
793 JASIEŃSKI Bruno – Nogi Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstępem autora. 800 1 200
794 KALLAS A[niela] – Rzeź galicyjska. Powieść osnuta na tle wypadków z roku 1846-go w 50-tą rocznicę. 80 80
795 KAŁUŻYŃSKI Zygmunt – Kanikuła. Fantazja dramatyczna w 9 scenach. 64 90
796 KERN Ludwik Jerzy – Do widzenia zwierzęta! 60 130
797 KLEINER Juliusz – Tragizm. 64 -
798 KOCHOWSKI Wespazjan – Pisma wierszem i prozą. [T. 1]. 180 180
799 KORZENIOWSKI Józef – Kurs poezyi. Przez ... nauczyciela wymowy i poezyi w Liceum wołyńskiem. 240 650
800 KRASICKI [Ignacy] – Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Nowa edycya Barbezata. 380 850
801 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Irydion. 2 800 7 500
802 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Przemówienie w Krakowie D. 30 września, 1879. 48 -
803 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. 240 -
804 KRECHOWIECKI Adam – O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. [Cz.] 1-2. 160 320
805 KREMER Józef – Listy z Krakowa. Wyd. III niezmienione. T. 1-3. 360 600
806 BAHDAJ Adam – Podróż za jeden uśmiech. Ilustrowała Barbara Dutkowska. 68 380
807 BAHDAJ Adam – Wakacje z duchami. Ilustrował Bohdan Butenko. 120 460
808 BAJKI z Wszechświata. [Nr] 11-15. 220 -
809 BIENIASZ Józef – Turul, władca puszczy. Wyd. II. 80 80
810 BIENIASZ Józef – W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Wyd. II. 120 -
811 BOGUSŁAWSKA A. – Morusek. Ilustrowała J[anina] Chrzanowska. 60 60
812 BRUCHNALSKA Brunona – Czytajcie dzieci! T. 1. 140 380
813 BRZECHWA Jan – Magik. Ilustrował Janusz Stanny. 120 160
814 BURNETT Frances Hodgson – Mały lord. Powieść dla młodzieży przeł. z ang. M[aria] J[ulia] Zaleska. Z rycinami. 240 600
815 CELY Michael – Czarne skrzydła. Powieść lotnicza dla młodzieży. Autoryzowany przekład z angielskiego Stefanii Heymanowej. 80 100
816 COLOMB G[eorges] – Nauka o rzeczach w 650 obrazkach: kamienie, metale, woda i powietrze, materjały spożywcze, opał i oświetlenie, odzież, rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, materjały przemysłowe, człowiek. Wg ... opracowała Zofja Joteyko-Rudnicka. Wyd. II przejrzane i poprawione. 120 -
817 CZERKAWSKA Maria – Skrzeczała raz sójka w borze. 64 -
818 CZUKOWSKI K[orniej] – Historja o brudasie. Kinematograf dla dzieci. 220 340
819 DUNINÓWNA Helena – Na obczyźnie. Z ilustracjami Mikołaja Wisznickiego. 80 80
820 GAWICZ A. – Skarby kamienistej pustyni. Opowiadanie młodego chłopca. 64 -
821 GERMAN Juljusz – O księżniczce z za morza. 120 160
822 [GĘBARSKI Stefan] – Król-bohater. Opowiadanie historyczne dla młodzieży. 90 -
823 GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe. 140 260
824 GRAJNERT Józef – O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku za czasów Stefana Batorego. Obrazek historyczny dla młodzieży i ludu. 80 80
825 GRODZIEŃSKA Wanda – Były sobie koty dwa. Ilustrowała Eugenia Różańska. 60 -
826 HILSKÁ Vlasta – Diamentowe góry. Bajki koreańskie. Przekład i oprac. J. Bułakowska. Wiersze tłumaczyła H. Januszewska. Ilustrował Józef Liesler. 80 80
827 JACHOWICZ Stanisław – Bajki i powiastki. Wyd. II ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. 600 1 900
828 JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. 80 -
829 JOTEJKO-RUDNICKA Zofia – Nowe wieczory czwartkowe. Opowiadania przyrodnicze dla młodego wieku. Z 63 rysunkami w tekście. 120 -
830 KOPROWSKI Jan – Wiersze dla dzieci. Ilustrował Jerzy Kajetanski. 80 -
831 KORCZAK Janusz – Król Maciuś Pierwszy. Wstępem opatrzył Igor Newerly. Ilustrował Jerzy Srokowski. 100 -
832 KOSSAK Zofia – Warna. Ilustrował J[erzy] Srokowski. 64 80
833 KRYSZAND Jerzy [właśc. S. Helsztein-Heliński] – Akademia urwipołcia. Kraków 19... 120 120
834 LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. Ilustracje i okładka Mieczysława Piotrowskiego. 64 80
835 LEWICKA Anna – Korona Bolesława Chrobrego. Powieść historyczna. 64 64
836 LIEBFELD Alfred – Opowiadania młodych hutników. 60 -
837 MAKUSZYŃSKI Kornel – O dwóch takich co ukradli księżyc. Okładkę projektował Marian Stachurski, ilustrował Konstanty Sopoćko. 54 130
838 MALICKI Kazimierz, RUTKOWSKI Zygmunt – O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach. Z baśni i legend lubuskich. Ilustr. Romuald Bogaczyk. 64 -
839 NIENACKI Zbigniew – Księga strachów. Ilustrowała Teresa Wilbik. 48 70
840 NIENACKI Zbigniew – Niesamowity dwór. Ilustrowała Magdalena Kapuścińska. 80 180
841 NIENACKI Zbigniew – Nowe przygody Pana Samochodzika. Ilustrowała Barbara Dutkowska. 120 380
842 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i Fantomas. Projekt okładki [...] i ilustracji Magdalena Kapuścińska. 42 110
843 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic. Opracowanie graficzne Anna Stylo-Ginter. 80 220
844 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i templariusze. Ilustrowała Teresa Wilbik. 160 420
845 NIENACKI Zbigniew – Pan Samochodzik i zagadki Fromborka. Ilustrowała Krystyna Michałowska. 80 320
846 NIENACKI Zbigniew – Wyspa Złoczyńców. Ilustrował Mieczysław Kwacz. Okładkę i kartę tyt. projektowała Grażyna Sorn. 80 260
847 NIKLEWICZOWA Marja – Opowiadanie o urwisie Antku i o szkrabie, morskim chłopcu, oraz inne dziwne historje. Z ilustracjami Zofji Plewińskiej-Smidowiczowej. 64 -
848 OSIECKA Agnieszka – Wzór na diabelski ogon. Opracowanie graficzne Bohdan Butenko. 48 150
849 PERZYŃSKI Włodzimierz – Uczniaki. Z 4 rysunkami i okładką Kamila Mackiewicza. 80 -
850 PRZEWORSKA Janina, HERTZ Amelia – Od Wisły do Nilu. Powieść dla młodzieży z początku XII w. przed Chr. 80 80
851 PRZYBOROWSKI Walery – Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI. wieku. Wyd. nowe z przedmową prof. Henryka Mościckiego. 100 100
852 QUELING H[ans] – Sześciu zuchów wędruje na Himalaje. Z ilustracjami. 120 120
853 RADĘCKI Antoni – Dzieje żydowskiego dziewczątka. Przez nią samą opowiedziane. Dla dzieci polskich opracował ... 64 80
854 REUTT Marya [Jadwiga] – Z dziejów pogańskiej Litwy. Opowiadania historyczne dla młodzieży. 64 180
855 ROSENFELD Fritz – Tirilin wędruje dookoła świata. Przełożył Marceli Tarnowski. Ilustrował Antoni Pieck. 80 100
856 SAINT-EXUPÉRY Antoine de – Mały książę. Tłum. Jan Szwykowski. 120 320
857 SCHRÖDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Wyd. II. 100 280
858 SCHROEDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Wyd. V. 100 220
859 [SWIFT Jonathan] – Gulliwer u Liliputów i Gulliwer u Wielkoludów. W przekładzie Heleny Zakrzewskiej. 120 160
860 VERNE Juliusz – Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Cz. [1]-2. 320 2 600
861 VERNE Julijusz – Dzieci kapitana Grant'a. Podróż fantastyczno-naukowa. T. 1-3. 280 280
862 VERNE Juliusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Przełożył z języka francuskiego Bolesław Kielski. 64 280
863 VERNE Juliusz – 500 milionów hinduskiej władczyni. Przekład Olgi Nowakowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. 70 190
864 VERNE Juliusz – Wokół Księżyca. Przekład Ludmiły Dunikowskiej. Ilustrował Daniel Mróz. 80 130
865 WILKANOWICZ Roman – Bury miś. Ucieszne przygody małego niedźwiadka. Ilustracje Ludwika [Louis] Moe. Tekst ... 320 600
866 ZAKRZEWSKA Helena – Białe róże. Powieść dla młodzieży z czasów inwazji bolszewickiej. Illustrował Kamil Mackiewicz. 64 80
867 ŻEGLARZ Sindbad, jego przygody i podróże oraz Lampa Cudowna czyli ciekawe przygody Aladyna, który z nędzarza stał się wielkorządcą petężnego [!] państwa. Powiastki dla młodzieży. Z kolorowemi obrazkami. 160 160
868 KUNCEWICZOWA Maria – Don Kichote i niańki. 60 60
869 LEM Stanisław – Cyberiada. 220 340
870 LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. 140 1 400
871 LEM Stanisław – Dzienniki gwiazdowe. 100 650
872 LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. 80 160
873 LENARTOWICZ Teofil – Lirenka. 240 340
874 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 280 -
875 LIDL Albert – Grammatyka języka niemieckiego. Przez zwierzchność szkolną do użycia po szkołach powiatowych i gimnazyach w wydziale Cesarskiego Wileńskiego Uniwersytetu przepisana. Wypracowana przez ... Edycya druga, poprawna. 380 380
876 MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. 180 400
877 MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. 100 100
878 MACKIEWICZ Józef – Lewa wolna. Powieść. 100 460
879 MACKIEWICZ Józef – Nie trzeba głośno mówić. Powieść. 120 130
880 MACKIEWICZ Józef – Pod każdym niebem. Historie, zdarzenia. 80 220
881 MACKIEWICZ Józef – Sprawa pułkownika Miasojedowa. Powieść. 120 140
882 MAKUSZYŃSKI Kornel – Ambasador głodu. 120 280
883 MAKUSZYŃSKI Kornel – Moje listy. 100 -
884 MAKUSZYŃSKI Kornel – Piosenki żołnierskie. 180 800
885 MEISSNER Janusz – Skrzydła nad Arktykiem. 140 -
886 MICHAŁOWSKA Danuta – "... trzeba dać świadectwo". 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Wybór tekstów, komentarze i przypisy ... 80 -
887 MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. 160 160
888 MORCINEK Gustaw – Pokład Joanny. 100 -
889 NOWACZYŃSKI Adolf – Wczasy literackie. 100 140
890 OKO Jan – Z dziejów filologji klasycznej w Wilnie. Studjum zbiorowe wydane staraniem Koła Filologicznego Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod red. ... 160 160
891 OSIECKA Agnieszka – Opisanie szopki krakowskiej wzniesionej przez mistrza sztuki rzeźbiarskiej Macieja Moszewa obecnie przebywającego w Prowansji. 80 90
892 OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. 180 180
893 PAMIĘTNIK Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymonowicza w Zamościu we wrześniu 1929. 100 -
894 POEZJA karpacka. Zbiór wierszy żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich. Przedmowa Jana Bielatowicza. 80 -
895 [POL Wincenty] – Pieśni Janusza. T. 1-3. 180 180
896 PORĘBOWICZ Edward – Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie. Spolszczył ... 120 -
897 POTOCKI Wacław – Moralia (1688). Wyd. Tadeusz Grabowski i Jan Łoś. T. 1-3. 600 -
898 PROROK Leszek – Wyspiarze. 60 120
899 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. 140 420
900 PRZYBOROWSKI Walery – Arjanie. Powieść historyczna z XVII. wieku. T. 1-2. 80 -
901 PRZYBYSZEWSKA Dagny – Krucze gniazdo. Dramat w 3 aktach. 220 -
902 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – De profundis. Powieść zaopatrzona wstępem autora. 80 80
903 RELIDZYŃSKI Józef – Wieją wiosenne wiatry... Poezje wolnościowe i legjonowe. Z przedmową Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 64 64
904 SIENKIEWICZ Henryk – Legiony. Powieść historyczna. 120 300
905 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Śmierć mówi w moim imieniu. 80 -
906 SŁONIMSKI Antoni – Dwa końce świata. Powieść. 120 1 200
907 SŁOWACKI Juliusz – Wybór pism. Z portretem autora. 240 -
908 [SOWIŃSKI Leonard] – Poezye S. [krypt.]. T. 1-2. 120 130
909 STWORA Jacek – Nadspodziewany początek bankietu. 60 -
910 SZOPKA zamojska. 140 140
911 SZTAUDYNGER Jan – Ballady poznańskie. 100 120
912 UJEJSKI Kornel – Melodye biblijne. Wyd. III pomnożone. 100 120
913 VEGA Lope de – Pies ogrodnika. Komedia. Tłumacz: Tadeusz Peiper. 80 80
914 [WIĘCKUS Teodor] – Anusia z Powiśla. Prawdziwa opowieść ze starej kroniki Warszawy A. Wóycickiego. Oprac. "Wujaszek Teoś". 60 60
915 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. 380 600
916 WITWICKI Stefan – Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. 160 -
917 WOJCICKI Kazimierz Władysław – Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wieku. Zebrał i wydał ... 320 320
918 WOŹNIAKOWSKI Jacek – Laik w Rzymie i Bombaju. 80 80
919 WYSOCKI Włodzimierz – Oksana. Szkic sielankowy. 120 170
920 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragoedia. (Paryż 1894 - Kraków 1897). 360 2 200
921 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragedya. Wyd. II. 140 400
922 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. 300 480
923 WYSPIAŃSKI Stanisław – Klątwa. Tragedya. Wyd. III. 140 550
924 WYSPIAŃSKI Stanisław – Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. 480 2 000
925 WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. 3 600 7 000
926 WYSPIAŃSKI Stanisław – Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Wyd. IV. 120 120
927 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 320 500
928 KOTARBIŃSKI Józef – Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim. 150 -
929 STARZEWSKI Rudolf – Wesele Wyspiańskiego [maszynopis]. 320 -
930 ZAHRADNIK Jan – Kornel Makuszyński we wklęsłem zwierciadle. 80 100
931 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. 1 200 3 000
932 ARSKI Stefan – Głęboko sięgały korzenie zdrady. 40 -
933 ARSKI St[efan], KORTA A[dam], SAFJAN Z[bigniew] – Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r. 60 -
934 ARSKI Stefan – Przeklęte lata. U źródeł katastrofy wrześniowej. Wyd. III. 42 70
935 BECK Józef – Pamiętniki ... (Wybór). Tłum. Aleksander Ewert. 60 -
936 BRATNY Roman – Głos bomby Ishi. 48 -
937 BRODZKI Stanisław – Wrzesień nie powtórzy się. 42 42
938 BRUS Wł[odzimierz] – ZSRR a wojna polsko-niemiecka 1939 r. 42 50
939 DROBNER Bolesław – Na posterunku. 48 -
940 ELMER Benedykt – Winowajcy klęski wrześniowej. 40 40
941 GRABIEC M. – Kariera barona Andersona. 64 150
942 GROSZ Wiktor – U źródeł Września 1939. 40 -
943 HAJNICZ Artur – Gdy żołnierz nie był obywatelem. 60 60
944 IGNAR Stefan – Kwestia rolna w Polsce kapitalistycznej. 48 -
945 KARPIŃSKI Jerzy – Jarmark wyborczy i wybory. 48 300
946 KARTKI z dziennika arystokratki. Z przedm. Adama Polewki. Oprac. Wojciech Kacper. 36 36
947 KOSZYKOWSKI Izydor – Dziecko ulicy. Słowo wstępne Adama Polewki. 48 -
948 MITZNER Zbigniew – Było to wczoraj. Wybór z pamiętników bezrobotnych, chłopów, emigrantów i lekarzy. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył ... 48 -
949 O PIŁSUDCZYŹNIE. 70 -
950 OZGA-MICHALSKI Józef – Z dziejów kartki wyborczej. 44 44
951 POD RZĄDAMI bezprawia i terroru. Konstytucje, sejmy i wybory w Polsce przedwrześniowej. Materiały i dokumenty. 60 -
952 POLEWKA Adam – Dawne, dobre czasy... Wybrał i przedmową poprzedził ... 42 -
953 REK Tadeusz – Fakty oskarżają. Kartki z dziejów burżuazyjno-obszarniczego sejmu 1919-1922. 60 -
954 ŚWIĄTECKA Krystyna – Tułaczym szlakiem. Wspomnienia byłych emigrantów o Ameryce. Oprac. …. 44 -
955 Z LAT nędzy i poniżenia. (Życiorys małorolnego chłopa z książki "Było to wczoraj"). 40 40
956 [DMOWSKI Roman]. Według fotografii z 1938 r. 60 150
957 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. III powiększone. 140 300
958 DMOWSKI Roman – Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem memorjału "Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. 160 160
959 DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. 100 -
960 DMOWSKI Roman – Przewrót. 140 -
961 BIELECKI Tadeusz – W szkole Dmowskiego. Wspomnienia i uwagi. 48 48
962 ROMAN Dmowski. Przyczynki, przemówienia. 180 440
963 JABŁONOWSKI Władysław – Z biegiem lat. (Wspomnienia o Romanie Dmowskim). 48 60
964 PAMIĘCI Romana Dmowskiego. 9 VIII 1864-2 I 1939. 140 170
965 RZYMOWSKI Wincenty – Roman Dmowski: czciciel djabła. 100 100
966 WASILEWSKI Zygmunt – Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918. 140 180
967 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. 240 360
968 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. [T. 1]. 140 -
969 [GIERTYCH Jędrzej]. Adam Wierny [pseud.] – Na szlakach dziejowych Romana Dmowskiego. 140 240
970 GIERTYCH Jędrzej – O przyszłość Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Bilans dwudziestolecia. Skutki ostatniej wojny. Stan obecny. Propozycje i wnioski. 44 160
971 GIERTYCH Jędrzej – Pół wieku polskiej polityki. Uwagi o polityce Dmowskiego i polityce polskiej lat 1919-1939 i 1939-1947. 100 180
972 GIERTYCH Jędrzej – Nacjonalizm chrześcijański. 80 -
973 GIERTYCH Jędrzej – Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego pod red. ... Wyd. nieperiodyczne. Zesz. 1: Rok 1970/71. 160 200
974 GIERTYCH Jędrzej – Tysiąc lat historii polskiego narodu. Wydane z pomocą Fundacji Narodowej im. Zofii i Kazimierza Tarnowskich. T. 1-3. 180 280
975 A.B.C. języka niemieckiego. Podręcznik dla rozmów i słownik do użytku jeńców wojennych. 100 100
976 ALBUM piętnastolecia [Związku Oficerów Rezerwy R.P.]. Na jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów, Lwów, 26-28 V 1938. 320 1 000
977 ARCHIWUM Wróblewieckie. Zesz. 1. Z rękopismów wydał W[ładysław] T[arnowski]. 360 360
978 BARTOSZEWICZ Juljan – Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce. Wyd. I. 240 240
979 BASIŃSKI Apolonjusz – Pielgrzymka poznańczyka do państwowości polskiej. 60 -
980 BENOIST-MÉCHIN [Jacques] – Niemcy i armia niemiecka 1918-1938. Z upoważnienia autora przełożył i opracował Stefan Skarżyński. T. 1-2. 320 -
981 BIENIASZ Józef – Nasi za Olzą... Opowiadanie. 60 -
982 BIRKENMAJER Ludwik Antoni – Mikołaj Kopernik. Cz.1: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Opracował i zebrał ... 280 -
983 BOCHENEK Jan – Na posterunku. Kartki z dziejów kościoła tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej. 80 -
984 BOCHEŃSKI Zbigniew – Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Z 3 rycinami w tekście i 4 tablicami. 60 60
985 BORAWSKA Danuta – Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa. 80 150
986 BRACTWA miłosierdzia w Krakowie u S. Barbary zaczętego roku Pańskiego 1584 [...] ordynacye ma cześć Panu Bogu i rozmnożenie miłosiernych uczynków. 240 400
987 BREGMAN Aleksander – Czy możemy liczyć na Amerykę? Wrażenia ze Stanów Zjednoczonych. 60 90
988 [BREZA Gustaw] – Notice sur les principales familles de la Pologne. Par G. B. [krypt.]. 220 320
989 BRUNATNA księga. Podpalenie Reichstagu i terror hitlerowski. Przedm. Lorda Marley'a. 100 460
990 BUCHARIN N[ikołaj] – Teorja materjalizmu historycznego. Przekład z rosyjskiego. 100 -
991 BUŁHARYN Jerzy – Rys wojny węgierskiej w latach 1848 i 1849. 240 240
992 CAMON Hubert] – Napoleoński system wojny. Z 47 szkicami w tekście. Z francuskiego przetłumaczył Franciszek Lipiński. 80 80
993 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. Wyd. III. 220 400
994 CHŁOPICKI Jan – Pamiętnik ... Porucz. 7 Półku Ułanów Wojsk Francuzkich, z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych opowiadań przez jego syna. Z portretem autora. Ozdobiony winjetami Horacego Werneta. Wydany staraniem i kosztem Romualda Podberskiego. 240 3 000
995 CHMIEL Adam – Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 r. Poprzedza historja "Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa" przez Henryka Pachońskiego. 140 300
996 CHOŁODECKI Józef Białynia – Księga pamiątkowa oprac. staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864 przez ... 260 550
997 CYWIŃSKI Bohdan – Rodowody niepokornych. 80 80
998 [CZAPLICKI Władysław] – Czarna księga 1863-1868, przez autora "Powieści o Horożanie" [pseud.]. 240 370
999 CZERMAK Wiktor – Przeprawa Czarnieckiego na wyspę Alsen. 48 140
1000 CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 rycinami i 3 mapami. 90 150
1001 DĄBCZAŃSKI Antoni – ... i jego pamiętnik. (z portretem). 48 100
1002 DĘBICKI Ludwik – Trzy pokolenia w Krakowie. 80 80
1003 DOBROWOLSKI Kazimierz – Pierwsze sekty religijne w Polsce. 48 -
1004 DOBROWOLSKI Kazimierz – Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego. 48 -
1005 DU PREL Max – Das Deutsche Generalgouvernement Polen. Ein Überblick über Gebiet, Gestaltung und Geschichte. Mit 12 Karten und 33 Abb. 240 240
1006 DYBCZYŃSKI Tadeusz – Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny. 80 100
1007 DZIEJE Legjonów Polskich i marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. 480 700
1008 DZIENNIK Praw [Królestwa Polsk... T. 1. 240 440
1009 DZIENNIK Praw [Królestwa Polsk... T. 2. 180 240
1010 DZIESIĘCIOLECIE Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Komitet red.: przewodniczący Karol Rudolf, członkowie: Henryk Stypułkowski [i in.]. 340 600
1011 DZIESIĘCIOLECIE wkroczenia Wojsk Polskich na Górny Śląsk z monografją pułków stacjonowanych na Śląsku. 1922-1932. Wyd. pamiątkowe. 160 460
1012 FICIŃSKA Maria – 20 lat w Paranie. 120 -
1013 FILAR Alfons – Opowieści tatrzańskich kurierów. Wyd. II. 100 240
1014 GELLA Jan – Ruski miesiąc. 1/XI-22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie. Z 2 mapami. 140 300
1015 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedmową Aleksandra Rembowskiego. 800 1 300
1016 [GLOGER Zygmunt] – Kwestya litewska w prasie polskiej. 120 180
1017 [GOLDMAN Roman] – Bój Warszawy. 1 Sierpień-2 Październik 1944. 80 300
1018 [GOŁASZEWSKI Tadeusz]. Prof. dr hab. Tadeusz Gołaszewski. 65 lat życia i twórczości. 80 80
1019 GRABOWSKI Ambroży – Wspomnienia ... Wydał Stanisław Estreicher. Z illustracyami. T. 1-2. 180 190
1020 GRAŻYŃSKI Michał – Testament polityczny Mochnackiego. 80 80
1021 GRODECKI L. – Tragizm śmierci gen. Sikorskiego. 120 160
1022 GRODECKI Paweł – Sokolstwo warszawskie w czasie Wielskiej Wojny. Wspomnienia osobiste. 40 40
1023 GRODECKI Roman – Początki immunitetu w Polsce. 80 80
1024 GRUBE A[ugust] W[ilhelm] – Wieki średnie w obrazach. Życiorysy, charaktery, podania i fakta historyczne według dzieła ... Z dodaniem historyi Sławiańszczyzny oprac. Zuzanna Zajączkowska. 320 750
1025 HARLENDER Zdzisław – Na podniebnych szlakach. (Zakochani w maszynach). Wspomnienia z frontu i pierwszej polskiej szkoły pilotów. 100 120
1026 HARTLEB Zygmunt – Szabla polska, jej rozwój historyczno-techniczny. Z 12 tablicami. 120 260
1027 INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI A. (Przykład). Opanowanie małego miasta. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. 80 80
1028 INSTRUKCJA do walki z bandytyzmem. 100 420
1029 INSTRUKCJA walki wręcz (tymczasowa). 60 60
1030 JABŁONOWSKI Aleksander – Historya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. 180 420
1031 JACYNA Jan – Wiosna (1918-1926). 120 160
1032 JAMPOLSKI Jerzy M. – Wspomnienia z czasów okupacji austrjackiej w Królestwie Kongresowem. 48 48
1033 JAROCHOWSKI Kazimierz – Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Epizod kampanii roku 1704. Wyd. II. 120 200
1034 [BRIMANN Aron Israel] – Zwierciadło żydowskie czyli 100 praw żydowskich odnoszących się do chrześcijan, wyjętych z Świętej księgi żydowskiej Szulchan aruch. Wydał Dr. Justus [pseud.]. Spolszczył Bolesław Staszkiewicz. 120 240
1035 CHOŁONIEWSKI Antoni – W sprawie żydowskiej. Trzy listy polemiczne. 80 130
1036 CZERNIAKÓW Adam – Silniki wybuchowe. Książka polecana przez Komisję Podręcznikową dla Szkół Zawodowych przy Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego do użytku w szkołach rzemieślniczych. 140 140
1037 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Zbigniew Krasnowski [pseud.] – Die jüdische Weltpolitik. Aus dem Polnischen übersetzt von A. Oletzki. 100 110
1038 GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. 64 64
1039 GRABOWSKI Ignacy – Niewdzięczni goście. W sprawie żydowskiej. 80 170
1040 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? 48 120
1041 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Neofici polscy. Materyały historyczne. 280 280
1042 MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Tłum. z ang. A. Szottowa. [Cz. 1-2]. 120 320
1043 MÜLLER Eugeniusz – Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia. 64 -
1044 NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Wyd. II uzup. 80 100
1045 NIEMOJEWSKI Andrzej – Prawo żydowskie o gojach. 48 130
1046 ORZESZKOWA E[liza] – Silny Samson. 80 -
1047 PUGEL Theodor – Antisemitismus der Welt in Wort und Bild. Der Weltstreit um die Judenfrage. Hrsg. von ... Mitarbeiter: Robert Körber, Benno Imendörffer, Erich Führer. 240 -
1048 REICH Leon – Żydowska delegacja pokojowa w Paryżu. 80 240
1049 TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. 80 140
1050 KALINKA [Walerian] – Męczeństwo ś. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu. (Rzecz czytana na posiedzeniu publicznem Akademii Umiejętności [...]). 80 80
1051 KALINOWSKI Franciszek – Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945. 120 -
1052 KALINOWSKI Józef – Wspomnienia 1835-1877. Wydał Ryszard Bender. 120 180
1053 KAREEV N[ikolai] – Polonica. Sbornik statej po polskim delam (1881-1905). 140 -
1054 KARLIN St. – Dzieciństwo Józefa Piłsudskiego. 80 340
1055 KARSKI Jan – Story of a Secret State. 140 4 400
1056 [KATYŃ]. Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Im Auftrage des auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestellt, bearb. und hrsg. von der Deutschen Informationsstelle. 160 1 200
1057 KISIELEWSKI Stefan – Abecadło Kisiela. 120 220
1058 KISIELEWSKI Stefan – Bez cenzury. 100 140
1059 KLESZCZYŃSKI Karol – "Wilki" nad rzeką Senio. 64 300
1060 KNESCHKE Ernst Heinrich – Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. Bd. 3: A-Z. 360 2 600
1061 KOLANKOWSKI Ludwik – "Pomiara włóczna". 40 40
1062 KOLANKOWSKI Ludwik – Rycerstwo obertyńskie 1531 r. 48 48
1063 KOŁACZKOWSKI Klemens – Wspomnienia jenerała ... Księga 4-5. 240 650
1064 KOMEDOWA TRZCIŃSKA Zofia – Komeda, Zośka i inni. 48 -
1065 KOMOROWSKI Ignacy A. – Wspomnienia podchorążego z czasów W. Ks. Konstantego. (z ilustracyami). 70 -
1066 KON Feliks – Etapem na katorgę. Ze wspomnień Proletrjatczyka. 180 420
1067 KON Feliks – W katordze na Karze. Ze wspomnień "proletarjatczyka". 140 140
1068 KONECZNY Feliks – Skrót dziejów włościaństwa w Polsce. 80 80
1069 KORMANOWA Żanna – Bracia polscy 1560-1570. 48 50
1070 KOROWICZ Marek St. – Górnośląska ochrona mniejszości 1922-1937 na tle stosunków narodowościowych. Z 3 mapami. 80 100
1071 KORWIN-MILEWSKI Hipolit – Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). 100 220
1072 [KOSSAK Jerzy] – Album wojska polskiego. 100 550
1073 KOWALSKI Franciszek – Legendy herbowe. 360 550
1074 KRÓTKI zarys historji Związku Powstańców Śląskich, jego ideologja, oraz rola, jaką odegrał w okresie wypadków z maja 1926 r. 60 -
1075 KRUSZEWSKI Ignacy – Pamiętniki z roku 1830-1831 ś.p. Generała ... (herbu Habdank), byłego dowódzcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas emigracji dowódzcy dywizji lekkiej kawaleryi w wojsku Belgijskiem, wydane przez córkę Karolinę z Kruszewskich Grabiańską. (Z portretem autora i planami strategicznymi z r. 1830-1831) w Krakowie 1890. 120 220
1076 KULTURA staropolska. 160 -
1077 KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Strategja Wielkiej Wojny 1914-1918. 100 -
1078 KURCZEWSKI Jan – Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Litewskiej. 60 60
1079 KUŹMIŃSKA Marja – Olbracht Marcinowicz Gasztołd. 80 80
1080 [LELEWEL Joachim] – Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział. Wyd. VI. 360 -
1081 LEPECKI Mieczysław B. – Sybir wspomnień. 100 140
1082 LEWESTAM Henryk – Pierwotne dzieje Polski. 140 -
1083 LIBELT Karol – Koalicya kapitału i pracy. 80 -
1084 LUDWIG Emil – Napoleon. Przekład autoryzowany L[eopolda] Staffa. 140 280
1085 [LÜBKE Friedrich] – Realnyj slovar klassičeskoj drevnosti Fr. Ljubkera. Polnyj perevod s 6-go poslednjago nemeckago izdanija pod redakcieju i s dopolnenijami professora V. I. Modestova. S mnogimi politipažami i kartami v tekste. 240 240
1086 ŁOZIŃSKI Władysław – Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd. VI nieilustrowane. 120 120
1087 [ŁUKASZEWICZ Józef] – Jeografia starożytnej Polski ku powszechnemu użytkowi wydana przez J. Andrysowicza [pseud.]. 320 -
1088 ŁUNIŃSKI Ernest – Napoleon. (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin, pamiątek i t.p. 380 2 600
1089 MALEWSKI I[gnacy] – Żurawiejki. 400 950
1090 MAŃKOWSKI Tadeusz – Genealogia sarmatyzmu. 70 130
1091 MEJER Eugeniusz – Gospodarstwa powstałe w wyniku przebudowy ustroju rolnego w województwach wileńskim, nowogródzkim i poleskim w świetle cyfr z roku 1930/31. 80 -
1092 MICHALSKI K[onstanty], SINKO T[adeusz] – Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV wieku. 64 -
1093 MICKIEWICZ Władysław – Emigracya polska 1860-1890. 80 80
1094 MIEROSŁAWSKI [Ludwik] – Pamiętnik Mierosławskiego (1861-1863). Wydał Józef Frejlich. 120 140
1095 MOŚCICKI Henryk – Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863. Tekst opracował ... 460 750
1096 NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. 480 500
1097 [NARUTOWICZ Gabriel]. Gabrjel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej. Księga pamiątkowa. 220 -
1098 NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. 80 750
1099 NOCZNICKI Tomasz – Moje wspomnienia z ubiegłego życia. 64 100
1100 NOWAKOWSKI Zygmunt – Wynajęci "Polacy". 60 220
1101 [NOWOLECKI Aleksander] – Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach i na wygnaniu Syberyjskiem, 1861-1866 r.; ze źródeł urzędowych, dzienników polskich, jak niemniej z ustnych podań osób wiorogodnych i towarzyszy broni zebrał i ułożył Zygmunt Kolumna [pseud.]. Z wstępem napisanym przez Bolesławitę [= J. I. Kraszewskiego]. Cz. [1]-2 + Dodatek. 540 1 400
1102 OCHOTNICZA Legja Kobiet. Szkic historyczny. 240 650
1103 OLECHOWSKI Gustaw – Legja Rycerska. Z portretami i ilustracjami. 120 120
1104 OLIZAR Narcyz – Pamiętniki kasztelana ... Rok 1831. Cz. 1-2. 64 80
1105 OPOWIEŚCI legjonowe. 180 240
1106 PAMIĘTNIKI chłopów. Serja 2. 120 280
1107 PAPROCKI Bartosz – Koło rycerskie. Wydał Wiktor Czermak. 120 -
1108 PIETRUSKI Oswald – Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764 najjaśniejszych królów polskich, wielkich książąt litewskich i t.d., i t.d., i t.d. Ułożył i wyd. Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. 480 1 600
1109 PIŁSUDSKI Józef – Psychologja więźnia. 80 -
1110 [PISTOR Johann Jakob] – Memoires sur la Révolution de la Pologne, trouvés a Berlin. 2 100 2 400
1111 POCIECHA Władysław – Geneza hołdu pruskiego (1467-1525). Rozprawa z pracy zbiorowej "Dzieje Prus Wsch.". 80 -
1112 POLOGNE 1945. Gouvernement de marionettes. 120 -
1113 POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. 2 800 -
1114 POLSKA po roku 1926. Wydanie zbiorowe. 320 -
1115 POLSKA wyzwolona. Z mroków niewoli - ku niepodległości i mocarstwowej Polsce. 280 600
1116 POLSKA żegluga morska. Referaty na I Narodowy Kongres Żeglugi. 64 64
1117 POLSKIE sztandary na francuskim froncie. (Z powodu uroczystości dnia 22 czerwca 1918 r.). 36 60
1118 POLSKI Komitet Wyzwolenia Narodowego w świetle dokumentów. 60 60
1119 POMARAŃSKI Stefan – Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego (za czas od 26 XI 1918 r. do 20 X 1920 r.) uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy W.P. we Lwowie (od 2 XI 1918 r. do 23 XI 1918 r.) i Dowództwa Głównego W.P. w Poznaniu (od 11 I 1919 r. do 14 IX 1919 r). Zebrał, oprac., wstępem i skorowidzem opatrzył ... 80 80
1120 POSIEDZENIE publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na pamiątkę założenia iego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 8 października 1819 roku. 140 140
1121 POSTANOVLENIJA Upreditelnago Komiteta v Carstve Polskom. T. 4, vypusk 2. (Zasedanija LXIX-LXXV). 120 -
1122 POWSTANIE Warszawskie. 48 100
1123 PROIEKT do Statutu Uniwersytetu Królewskiego w Warszawie. 200 200
1124 PRZYBYLSKI A[dam] – Wojna polska 1918-1921. Z 32 szkicami. 140 320
1125 PRZYŁĘCKI Stanisław – Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, tatarskich i tureckich, XVII. wieku. Wydał ... Nakładem Henryka Xięcia Lubomirskiego. 280 1 200
1126 [PUZYNA Józef] – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych. 480 650
1127 QUIRINI Eugenjusz, LIBREWSKI Stanisław – Ilustrowana kronika Legjonów Polskich. 1914-1918. [...] oprac. ... 320 650
1128 [RADLIŃSKA Helena]. Strumiński Jerzy [pseud.] – Z etapu. Notatki z czasów pierwszej Dumy. 60 220
1129 C. REGENHARDT'S Geschäftskalender für den Weltverkehr. Das Handbuch für direkte Auskunft und Inkasso. Verzeichnis von Bankfirmen, Spediteuren, Reedereien, Anwälten, Advokaten, Gerichtsvollziehern, Konsulaten, Hotels und Auskunfterteilern in allen nennenswerten Orten der Welt [...]. Jg. 64: 1939. 220 260
1130 REIS Zygmunt, ROGOWSKI Jan – Droga do wolnej Polski. 64 150
1131 [REYNEL Leon]. Wspomnienia o ... 80 160
1132 ROMEYKO M[ichał] – Wskazówki dla powołanych do pełnienia służby obserwacyjno-meldunkowej przy obronie przeciwlotniczej kraju. Wyd. IV poprawione. 48 -
1133 ROZPRAWY historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wyd. pod redakcją M. Handelsmana. T. 20, z. 1-2. 140 -
1134 RUPNIEWSKI Roman – Wojsko polskie z roku 1830/1. Według akwarel ... Wstępem historycznym poprzedził Kazimierz Buczkowski. Uwagi wojskowe dodał Jan Jędrzejowicz. 220 850
1135 RYMARKIEWICZ St[anisław] – Mowa w obronie duchowieństwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego przeciw zarzutom czynionym w skardze o zbrodnią stanu 1864. 64 150
1136 RZEPECKI Ludwik – Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym ..., uzupełnił Karol Rzepecki. 240 460
1137 RZEPIŃSKI Stanisław – Pamiętnik pięćdziesięcioletniej polskiej pracy pedagogicznej 1885-1935. 80 -
1138 SADOWSKI Henryk – Ordery i odznaki zaszczytne w Polsce. 640 900
1139 SAWICKI Ludomir – Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia topograficzne w Polsce w latach 1801-1804. 80 -
1140 SCHEUR Antoni – Pamiętnik pilota polskiego ś.p. ... Z przedmową Józefa Jankowskiego i portretem autora. 120 120
1141 SCHMITT Henryk – Narodowość polska, jej podstawy, rozwój dziejowy, przeobrażenia i zboczenia, a oraz stosunek do chwili obecnej. 100 100
1142 SEMKOWICZ Władysław – Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła ikonograficznego. (Z 6 rycinami). 80 -
1143 SEMPER fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych. 320 850
1144 SERWAŃSKI Edward, TRAWIŃSKA Irena – Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania - zdjęcia. Opracowali .... Przedmową poprzedził Zygmunt Wojciechowski. 120 120
1145 SIECZKA Tadeusz – Kult obrazu N. Marji Panny Ostrobramskiej w dziejowym rozwoju. Dysertacja doktorska. 70 150
1146 SŁOTWIŃSKI Felix – Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Krakowskiej od chwili utworzenia jej politycznego bytu to jest od r. 1815 aż do r. 1836. Zebrał w treści ... 180 240
1147 SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 [w 16 wol.]. 1 800 1 800
1148 SMOLEŃSKI Władysław – Prawda w badaniach historycznych prof. Szymona Askenazego. 40 50
1149 SOKOLNICKI Michał, MOŚCICKI Henryk, CYNARSKI Jan – Historja powszechna, pod ogólną red. M. Sokolnickiego. T. 1-4. 480 550
1150 SOKOLNICKI Michał, MOŚCICKI Henryk, CYNARSKI Jan – Historja powszechna, pod ogólną red. M. Sokolnickiego. T. 1-6. 800 7 000
1151 SOKOŁOWSKI August – Dzieje Polski ilustrowane. Napisał ... na podst. najnowszych badań hist. Z ilustracyami obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F. Smuglewicza, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka o innych mistrzów polskich. T. 1-5. 1 500 2 000
1152 SOKOŁOWSKI August – Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Z ilustracyami oraz reprodykcyami obrazów Matejki, Gersona, Rozena, Stachowicza, Ryszkiewicza, J. i W. Kossaków, i innych mistrzów polskich. T. 1-4. 1 500 1 500
1153 SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. 240 400
1154 SOKOŁOWSKI August – Wyprawa Dwernickiego na Wołyń. 60 100
1155 SOPOTNICKI Józef – Kampanja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe. 220 500
1156 SPISOK dvorjanam Carstva Polskago [...]. Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. 280 1 600
1157 BOZIEWICZ Władysław – Polski kodeks honorowy. Cz. 1: Zasady pokojowego postępowania honorowego. Cz. 2: Pojedynek. Wyd. II. 80 -
1158 BOZIEWICZ Władysław – Polski kodeks honorowy. Cz. 1: Zasady pokojowego postępowania honorowego. Cz. 2: Pojedynek. Wyd. V. 64 64
1159 BRZOSTOWSKI Ludomir – Statut oficerskich sądów honorowych. 120 -
1160 [FELDMAN Wilhelm] – Kodeks honorowy i reguły pojedynku. Oprac. Zygmunt A. Pomian [pseud.]. 100 100
1161 HAUSNER Otto – O pojedynku. 70 100
1162 KONWERSKI Zdzisław – Kodeks honorowy. Załatwianie spraw honorowych na drodze pokojowej. 80 80
1163 ROZENBLATT [Józef Michał] – Rzecz o pojedynku. 70 150
1164 STATUT Oficerskich Sądów Honorowych Wojska Polskiego. 40 -
1165 STEFCZYK T[adeusz], [ŻURAWSKI Kazimierz] – Podręcznik dla pieszych patrolów wywiadowczych przyjęty przez Komendę Związkową S. D. S. do użytku drużyn. 70 70
1166 [STRONNICTWO Pracy]. Program Stronnictwa Pracy. 48 -
1167 STROŃSKI Stanisław – Pierwsze lat dziesięć (1918-1928). 160 -
1168 STRZETELSKI Stanisław – Bitwa o Warszawę (1 sierpnia-2 października 1944 r.). Fakty i dokumenty. Zebrał i ułożył ... 50 80
1169 SUDEBNYJ otčet po delu ob organizatorach, rukovoditeljach i učastnikach polskogo podpolja v tylu Krasnoj Armii na territorii Polšy, Litvy i zapadnych rajonov Belorussii i Ukrainy rassmotrennomu Voennoj Kollegiej Verchovnogo Suda Sojuza SSR, 18-21 ijunja 1945 g. (Stenografičeskij otčet). 120 420
1170 SYTUACJA szkoły i nauczyciela. 80 -
1171 TAŃSKA Marya – Historya Unii czyli połączenia Kościoła rzymsko-katolickiego ze wschodnim obrządkiem na ziemiach Polski, opowiedziana wraz z dziejami prześladowań unitów w Polsce. 40 150
1172 TARCZA polska. Zbiór modlitw i piesni nabożnych dla narodu polskiego. 640 4 200
1173 [TARNAWSKI Mieczysław]. K. M. St. [krypt.] – Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914-1917). Fakty i refleksye. 140 301
1174 TOKARZ Wacław – Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. 160 260
1175 TOMASZEWSKI Tadeusz – Byłem szefem sztabu obrony Warszawy w r. 1939. 64 87
1176 TROCKI Lew – Prawda o Rosji Sowieckiej. Przełożył Marjusz E. Kelles-Krauz. 120 220
1177 TROSKOLAŃSKI Tadeusz – Dzieje reformacyi polskiej w latach 1556-1560 skreślone w związku z działalnością Andrzeja Zebrzydowskiego, biskupa krakowskiego (+ 1560). [T. 2, cz. 1]. 220 -
1178 [TYKEL Ludwik] – Dzień ostatni życia nieodżałowanego wodza Polaków Józefa X-cia Poniatowskiego, opisany przez naocznego świadka. 220 1 500
1179 VYPISKA zakonov otnosjaščichsja do soldatskich detej [...]. Wyciąg z praw dotyczących dzieci żołnierskich, drukowany z rozporządzenia Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, na zasadzie rozkazu Władzy Wyższej. 360 -
1180 W SETNĄ rocznicę powstania listopadowego 1830/31-1930/31. 320 500
1181 WAGA Teodor – Historya xiążąt y królów polskich krótko zebrana przez ... z niektóremi uwagami nad dzieiami narodu polskiego. Na nowo przedrukowana. 1 400 2 600
1182 WASILEWSKI Leon – Ukraina i sprawa ukraińska. 120 260
1183 WEGNER Leon – Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791. Zestawił ... 220 220
1184 WERMIŃSKA Wanda – Na obu półkulach. Spisał i opracował Aleksander Jerzy Rowiński. 60 -
1185 WIDAJEWICZ Józef – Położenie Jomsborga. 40 -
1186 WIELICZKO M[aciej] – Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Zebrał i ułożył ... 240 1 600
1187 WITTLIN Józef – Mój Lwów. 140 -
1188 WORONICZ Jan – Kazanie na pogrzebie sprowadzonych do Warszawy zwłok ś. p. JO. Xiążęcia Jozefa Poniatowskiego, Naczelnego Wodza Woysk Polskich, Ministra Woyny Xięstwa Warszawskiego &c. [...] miane w Kościele Warszawskim S. Krzyża dnia 10 Września 1814 roku. 120 1 200
1189 WRÓBLEWSKI Alfred – Polskie boje - polskie woje. Zbiór pieśni i wierszy o Polsce w latach 1915-1921. Wyd. III znacznie pomnożone. 80 80
1190 WRZOS Konrad – Rewolucja w Grecji. Reportaż. 80 120
1191 WYROZUMSKI Jerzy – Legenda pruska o świętym Wojciechu. 80 80
1192 ZA NASZĄ i waszą wolność. Żołnierzowi polskiemu walczącemu o honor i wolność Ojczyzny w hołdzie. 120 -
1193 ZAKRZEWSKI Wincenty – Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520-1572. 160 320
1194 ZALIWSKI Józef – Rewolucya polska 29 listopada 1830. 180 1 000
1195 ZAMORSKI Bronisław – W pięćdziesiątą rocznicę powstania r. 1830. Studjum dziejowe. 280 600
1196 ZBIÓR ustaw uniwersyteckich które uczniowie c. k. Uniwersytetów w moc §. 17. Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z 1. Października 1850. L. 8214 D. P. P., otrzymują przy imatrykulacyi, z dodaniem niektórych innych ustaw i przepisów dla młodzieży uniwersyteckiej potrzebnych. 120 140
1197 ZBYSZEWSKI Karol – Wczoraj na wyrywki. 160 160
1198 ZJAZD Młodzieży Polskiej z Westfalii i Nadrenii w Essen dnia 13 czerwca 1937. 550 550
1199 ZUBRZYCKI Jan Sas – Różaniec wspomnień rodzinnych. 100 260
1200 ŻYCHLIŃSKI Teodor – Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie. 640 -
1201 BIEHLER Ryszard – Hodowla lasu. [T.1-2]. 180 180
1202 BRYKCZYŃSKI Józef – O lesie i drzewach przypolnych. 60 -
1203 DEKRET o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 r. 48 120
1204 DYAKOWSKI Bohdan – O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Z ilustracjami W. Nowina-Przybylskiego. Wyd. II. 180 240
1205 GIEYSZTOR Józef – Podstawy łowiectwa. 80 130
1206 GUŁKOWSKI Kazimierz, POPIOŁEK Piotr – Sprzęt pszczelarski. Katalog. 64 -
1207 HOPPE Stanisław – Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych. 100 220
1208 KALENDARZ myśliwski na 1932 rok. 140 140
1209 KARPIŃSKI Jan Jerzy – Bibliografia białowieska. 60 100
1210 KOWALSKI Zbigniew – Dziennik myśliwski. Z przedmową Hermana Knothego. 80 170
1211 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. 260 260
1212 LANGIE Kazimierz – Koń, jego wychów, okucie, pielęgnacja oraz najważniejsze choroby i środki lecznicze. Fachowe wskazówki dla gospodarzy wiejskich, rolników i wojskowych kawalerzystów. 60 80
1213 LORENZ Józef – Praktyczny poradnik pszczelniczy zawierający najważniejsze wskazówki hodowli pszczół. 240 -
1214 MARGOŃSKI A[ntoni] – Miód żywi i leczy. Wyd. II. 60 100
1215 NIEDBAŁ Ludwik – Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-myśliwskie. 240 -
1216 PRAWO łowieckie. Ustawa o rybołówstwie. Przepisy wykonawcze. 100 200
1217 SAPIEŻYNA Teresa – Wilczyca czyli zima boru. 220 220
1218 SCHMIDLIN [Eduard] – Schmidlin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung der Haus- und Wirthschaftgärten nebst Beschreibung und Kultur-Anweisung [...]. Vierte Aul. Mit 751 in den Text gedruckten Holzschnitten und 9 farbigen Gartenplänen. 240 -
1219 SCHOMERUS [Johannes] – Sachsens Apfel- u. Birnsorten. 120 -
1220 STATUT Polskiego Związku Łowieckiego i inne zarządzenia wykonawcze do Dekretu z dn. 29. X. 1952 r. o prawie łowieckim. Cz. 1: Zarządzenie Ministra Leśnictwa [...], Statut P.Z.Ł. 48 48
1221 STRUMIEŃSKI Olbrycht – O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne. Oprac. Krystyna Kwaśniewska-Mżyk. Przedmową poprzedził Aleksander Nyrek. 80 -
1222 USTAWA policyi weterynaryjnej czyli przepisy mające na celu zapobieganie i uśmierzanie chorób panujących i zaraźliwych między zwierzętami domowemi. 240 -
1223 WACEK Rudolf – W polskich kniejach. 64 64
1224 WARYWODA Antoni – Drzewa użytkowe w architekturze przestrzennej i przemyśle. A-Z. Ważniejsze gatunki iglaste i liściaste produkujące drewno i inne surowce znane na międzynarodowych rynkach handlowych. 80 -
1225 WITACZEK H[enryk], WITACZKÓWNA S[tanisława] – O hodowli jedwabników i morwy. 80 -
1226 ALBUM "Ziemi". [Cz.] 3: Z wybrzeży Bałtyku. 120 120
1227 [AUSCHWITZ-BIRKENAU]. Album fotograficzny z uroczystości odsłonięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar Obozu Auschwitz na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, dn. 16 IV 1967. 400 550
1228 BANK Przemysłowców w Poznaniu. Pięćdziesięciolecie 1861-1911. 140 140
1229 BEŁZA Stanisław – Obrazy Korsyki. 180 180
1230 BENISZ Jan Karol – Skorowidz miejscowości oraz Urzędów państwowych i autonomicznych województwa śląskiego z życiorysem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kardynała ks. Hlonda i Wojewodów Śląsk., z przewodnikiem ilustrowanym. 160 260
1231 BOCHNAK Adam – Kościół świętego Stanisława w Uhercach. 48 48
1232 BUDUJEMY dom Polaków z Zagranicy imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 48 -
1233 BUDUJEMY wspólny dom. 100 220
1234 BUŁHAK J[an] – Wilno. [Cz.] 1. 220 220
1235 BZDĘGA Jan – Biskupianie. "Hej! z młodych lot, huloł jo ci rod". Ilustracje wykonał: art. mal. W. Boratyński. 100 -
1236 CHAŁUBIŃSKI Tytus – Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu. 80 80
1237 CHATEAUBRIAND [François René] – Wspomnienia Włoch, Anglii i Ameryki. Z dzieł ... Przekład W. Maleckiey. 240 320
1238 CHĘTNIK Adam – Chata kurpiowska opracowana podług materjałów zebranych na miejscu. Z 207 fotogr., planami i rysunkami wykonanymi przez autora. 180 360
1239 CHMIEL Adam – Domy krakowskie. Ulica św. Jana. Z 37 ilustracjami. 120 160
1240 CISEK Marceli – Materyjały etnograficzne z miasteczka Żołyni w powiecie przemyskim. 80 120
1241 CZERMAK Wiktor – Uniwersytet Jagielloński w czterech ostatnich wiekach. 48 48
1242 DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka w województwie śląskiem. (Z 65 rycinami w tekście, 38 tablicami jednobarwnemi i 1 mapką). 160 -
1243 DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka Krakowa. 220 -
1244 DUCHAUSSOIS Piotr – W płomieniach Cejlonu. Z oryg. francuskiego [...] tłumaczyła Teresa Lubińska. 320 ilustracyj. 100 -
1245 [DUSZNIKI Zdrój]. Erinnerung an Bad Reinerz. 240 280
1246 XX-LECIE Oddziału II. Tramwaje w Krakowie. 1919 - 19 luty - 1939. 120 120
1247 DZIEDZIC Jan T., OSSOWSKI Paweł – Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza według współczesnego stanu z mapą powiatu i 19 widokami miasta. 240 240
1248 ESTREICHEROWA Stefanja – Zakopane przed pięćdziesięciu laty. Z listów ... z lat 1879-1881. 60 110
1249 FEDEROWSKI Michał – Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1891. T. 3: Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy, Nowogródka i Sokółki. Cz. 2: Tradycye historyczno-miejscowe, oraz powieści obyczajowo-moralne. 160 440
1250 FINKEL Ludwik, STARZYŃSKI Stanisław – Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1-2. 320 500
1251 FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. 140 -
1252 GALIŃSKI Franciszek – Gawędy o Warszawie. Wyd. III. 80 80
1253 GDYNIA. 80 121
1254 GRĄBCZEWSKI Bronisław – Kaszgarja, kraj i ludzie. Podróż do Azji Środkowej. Z portretem autora, 65 ilustracjami i mapą. 80 220
1255 GRĄBCZEWSKI Bronisław – W pustyniach Raskemu i Tybetu. Z portretem autora, 74 ilustracjami i mapą. 80 220
1256 [GRUDZIĄDZ]. Album Grudziądza. 16 artystycznych plansz grawurowych. 140 240
1257 GRZELAK Władysław – Łódką z biegiem Wisły. Wspomnienia w wycieczki wioślarskiej. Z przedmową Aleksandra Janowskiego. 64 110
1258 GUMOWSKI Marian – Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. 80 400
1259 HANDEL Wilhelm – Zbaraż. Od ruin ku odbudowie. Rocznik pamiątkowy poświęcony odbudowie zamku ks. Wiśniowieckich w Zbarażu. Oprac. ... 280 460
1260 HAUSER Leopold – Monografia miasta Przemyśla. Z widokami i starożytnym planem miasta. 200 360
1261 HELSZTYŃSKI Stanisław – Gostyń w pieśni. Wielkopolskie sonety regjonalne. 64 -
1262 HULKA-LASKOWSKI Paweł – Śląsk za Olzą. Z 274 ilustracjami i 2 mapami. 220 260
1263 JACKOWSKI Zbigniew – Pamiętnik obozu ruchomego I-go gimnazjum męskiego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich w Warszawie odbytego w Beskidach Zachodnich w roku 1926. Wstępem objaśnił W[ładysław] T[adeusz] Sieramski. 120 120
1264 JANOWSKI Al[eksander] – Wycieczki po kraju. [Cz.] 4: Na szlaku nowej kolei. Warszawa, Łowicz, Łódź, Kalisz. 100 220
1265 JANOWSKI Ludwik – Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego. Cz. 1. 64 120
1266 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. 60 60
1267 JASNA Góra. 150 -
1268 JAWORCZAK Aleksander – Wieś Dąbrówki, powiat Łańcut. Monografja etnograficzna. Z XXII tablicami i 15 rycinami. 120 202
1269 [KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. 100 130
1270 [KARWOWSKI Stanisław] – Ks. dr. Antoni Kantecki. Przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 140 -
1271 KATEDRA gnieźnieńska. Gnesener Dom. 120 400
1272 KAUDER Viktor – Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. Ein Handbuch über Land und Leute. Hrsg. von ... 160 160
1273 KLEIN Franciszek – Planty krakowskie. Wyd. wznowione. Kraków 1914. 160 -
1274 KOLEJKA na Kasprowy Wierch w Tatrach. Dokumenty i fakty. 60 120
1275 KOSTRZEWSKI Józef – Biskupin. Zatopiona wieś prasłowiańska z przed 2500 lat. 60 -
1276 KRAKÓW stolicą kresów południowo-zachodnich. Studja nad nowym podziałem administracyjnym państwa. 120 -
1277 KRIST Gustaw – Buchara oraz sąsiednie kraje Centralnej Azji. Z 47 ilustracjami i jedną mapą. Przeł. Mieczysław Jarosławski. 100 400
1278 KRUCZEK Jan – O piwowarach i browarach pszczyńskich. 64 64
1279 KRYNICA. 60 130
1280 KSIĄŻKA adresowa miasta stołecznego Poznania. 1923. 220 400
1281 KULCZYCKI Tomasz – Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejów Towarzystwa Strzelców lwowskich. Wydany przez ... 160 280
1282 KUNKE Emil – Architektura Lwowa. Przewodnik dla poznania stylów, oglądanych na zabytkach miejskich. 64 -
1283 LENCEWICZ Stanisław – Polska. Z 422 ilustracjami w tekście, 7 mapami i 5 tablicami kolorowymi. 320 500
1284 LENCZOWSKI Franciszek – Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku. Zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył ... 120 120
1285 LIPSKI Jacek – Archiwum kuratorji wileńskiej X. Ad. Czartoryskiego. 120 120
1286 LORENTZ Zygmunt – Narodziny Łodzi nowoczesnej. Szkic historyczny. 60 90
1287 LWÓW nasz. Obrona Lwowa w 1918 r. w obrazach. 100 300
1288 LWÓW w zimie 1914/1915. Lemberg im Winter 1914/1915. 100 221
1289 ŁEPKOWSKI Józef – Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. 100 190
1290 MANIECKI B. – Janowa Dolina, państwowy kamieniołom. Album. 140 420
1291 MIKA Marian J. – Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich. 80 -
1292 OGRODZIŃSKI Wincenty – Dzieje dzielnicy śląskiej "Sokoła". 140 -
1293 [OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1926. 64 -
1294 [OLECKO]. Seglerverein Marggrabowa. Eingetragener Verein. Jahrbuch für das Jahr 1927. 64 -
1295 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Płomienna północ. Podróż po Afryce Północnej. Marokko. Wyd. II. 120 220
1296 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja. Wyd. II. 120 240
1297 OSTROWSKI Adam – Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Opracował Wydział Ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod red. naczelnika Wydziału ... Rok 1926. 480 650
1298 PAMIĄTKA z P.W.K., Poznań 1929 r. 80 220
1299 PAMIĄTKA z Włocławka. 160 -
1300 PAŃSTWOWY Zakład Zdrojowy Busko-Zdrój. 64 80
1301 PAPÉE Fryderyk – Historja miasta Lwowa w zarysie. Z 30 ilustracjami. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 100 140
1302 PAWŁOWSKI Stanisław – Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Z dwoma mapami. 140 340
1303 PIERNIKARCZYK Józef – Tarnowskie Góry, kolebka przemysłu śląskiego. 100 -
1304 [PIERWSZY]. I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r. Polesie. (Sprawozdania i dyskusje). 120 120
1305 PIEŚNI ludowe z polskiego Śląska. Wyd. Jan St[anisław] Bystroń [t. 1], Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński [t. 2]. T. 1-2. 140 -
1306 PIĘĆSETNA rocznica założenia Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej obrz. łac. (23.XI.1429-23.XI.1929). 80 80
1307 PO POLSKIEM wybrzeżu statkami "Gdańsk", "Wanda", "Jadwiga" i "Hanka". 100 180
1308 POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 1. Z jednym drzeworytem. 140 220
1309 POSŁANIEC św. Grzegorza. Ilustrowany miesięcznik, organ Archidiecezjalnego Związku Ormian. 80 150
1310 PRAUZIŃSKI L[eon], ULRICH A[dam] – W marszu i w bitwie. Szlakiem powstańców wielkopolskich 1914-1920. 120 160
1311 PRUDENTIAL House. Nowa siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie. 160 340
1312 [PRUSINOWSKI Aleksy] – Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w obec prawa pruskiego. 80 340
1313 BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. 240 240
1314 DOLINA Popradu i jej uzdrowiska. Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna, Krynica i inne. 80 150
1315 GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice. Opisał historycznie ... Wyd. III. 1 500 1 500
1316 ILUSTRITA gvidlibro tra Pollando kaj Libera Urbo Danzig (Gdańsk). Eldonita de Pollanda Esperanto-Delegitaro. 60 -
1317 KRÓTKI przewodnik po Huculszczyźnie. Od Hnitesy po Rogoze. Zestawił komitet redakcyjny. 160 280
1318 LASKOWSKI Otton – Przewodnik po polach bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. Pod red. ... Oprac. Adam W. Englert, Juljusz Kozolubski, Stanisław Płoski. 280 700
1319 LEWICKI Stanisław – Przewodnik po Krynicy. 70 220
1320 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Poznańskiem (w granicach z przed traktatu Wersalskiego). Z 72 ilustr. w tekście i mapką. 100 -
1321 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. 200 320
1322 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami i mapką województwa. 160 420
1323 PIOTROWSKI Henryk – Przewodnik zdrojowo-turystyczny. Pod red. ... Wyd. II. 160 240
1324 RUCIŃSKI Fr[anciszek] – Kościół katedralny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Przewodnik dla zwiedzających, ozdobiony 11 rycinami. 140 140
1325 SPERCZYŃSKI Władysław – Gopło i Kruszwica. Ilustrowany przewodnik z rysunkami i mapką Gopła. 50 -
1326 TRZCIŃSKI Tadeusz – Przewodnik po pamiątkach Gniezna. 80 -
1327 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne], SIEMIEŃSKA Jadwiga – Stolica Polski. Przewodnik dla wycieczek. Jeden, dwa i trzy dni w Warszawie. 64 64
1328 ZABYTKI wielkopolskie. Ilustrowany przewodnik po Poznaniu i Wielkopolsce. 120 170
1329 ZWOLIŃSKI Tadeusz, ZWOLIŃSKI Stefan – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą przeglądową Tatr [...], planem Zakopanego i ilustracjami ze zdjęć T. i S. Zwolińskich. Wyd. IV przejrzane i uzupełnione. 100 170
1330 CIĘŻKOWSKI M[arian] – Huculszczyzna. Uzdrowiska i letniska. 40 120
1331 GDYNIA, Pollando. 40 110
1332 GRYCZUK J. – Letniska Huculszczyzny. Dolina Czeremoszów, Rybnicy i Pistynki. 40 130
1333 KUNZEK Tomasz – Słoneczne Podole. Informator letniskowo-turystyczny województwa tarnopolskiego. 40 90
1334 LATO na letnisku w dorzeczu Dunajca i Popradu. 40 50
1335 LATO na letnisku w dorzeczu Raby. 40 45
1336 LATO na letnisku w dorzeczu Soły i Białej. 40 110
1337 LETNISKA w Dolinie Łomnicy, Świcy, Mizunki i Sukielu - powiat doliński. 40 70
1338 PRZYPKOWSKI Tadeusz – Warszawa. 40 50
1339 ROSPOND Stanisław – Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych [...]. Cz. 1-2. 120 170
1340 RUFFERT Bernhard – Kurze Chronik von Neisse. Zur Erinnerung an die XII. ordentliche Jahrestagung der Oberschles. Zone des D.G.V. Berlin gewidmet vom Gastwirtsverein Neisse und Umgegend. 180 -
1341 RŻEWSKI Aleksy – Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918-1928. 220 750
1342 SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. 80 80
1343 SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Galiciana 1778-1812. 120 180
1344 SEJDAMET Dżafar – Krym. Przeszłość, teraźniejszość i dążenia niepodległościowe Tatarów krymskich. 140 400
1345 SIEMIRADZKI Józef – Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii. 120 120
1346 SIEROSZEWSKI Wacław – Ze świata. Opowiadania. Z 53 rycinami. 120 440
1347 SOŁDROWSKI Jan – O wycieczkach szkolnych jako istotnej części nauczania języka polskiego. Uwagi dla nauczycieli wszystkich szkół niezbędne, dla młodzieży szkół średnich i wszystkich miłośników przyrody wielce pożyteczne. 60 60
1348 STEBELSKI Adam – Teksty źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820. Wybrał i oprac. ... 54 -
1349 STO obrazów natury ze ziem ojczystych. Z 57 drzeworytami. 300 1 100
1350 SYSKA J[ózef] – Spór o charakter szkół na Śląsku. Odpowiedź na zarzuty przeciw państwowej ustawie o ustroju szkolnictwa. Nakład II. uzupełniony. 48 -
1351 SZCZEKLIK Karol – Pilzno i pilźnianie. (Z 12 illustracyami). 160 280
1352 SZELIGA Maciej – Położenie materyalne ludności w Galicyi według książki p. Stanisława Szczepanowskiego Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego streścił ... 64 180
1353 ŠEMATISM monastyrej Čina sv. Vasilija V. v Galicii na god 1859. 100 340
1354 [SZEPTYCKA Jadwiga]. I. S. S. [krypt]. – Przyczynki do etnografii Wielkopolski. 100 320
1355 UDZIELA Seweryn – Ziemia łemkowska przed półwieczem. Zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893. Z 12 rycinami. 80 300
1356 ULATOWSKI R[oman] S[tefan] – Album Powszechnej Wystawy Krajowej. 15 barwnych plansz według art. fot. ... 220 900
1357 WARSZAWA. 240 400
1358 WAYZNER Jan – Drugi rok pracy Związku Polaków w W. M. Gdańsku. Sprawozdanie z działalności za czas od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r. Praca zbiorowa pod red. ... 140 240
1359 WIDOKI Poznania. 240 320
1360 WIELKOPOLSKA w obrazach. 100 100
1361 WILNO i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1. 240 280
1362 WISŁOCKI Adam – Przez jeziora i rzeki Brasławszczyzny. Reportaż z kajakowej włóczęgi. 80 170
1363 ZAJĄCZKOWSKI Stanisław – Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. 80 -
1364 ZŁOTA księga Sokoła poznańskiego. 140 140
1365 ZUBRZYCKI J[an] S[as] – Z podań Krynicy. 80 220
1366 ZUŁÓW wczoraj i dzisiaj. 140 140
1367 BRONIEWSKI Stanisław – Szare Szeregi. Notatka historyczna o pracy harcerstwa w czasie okupacji niemieckiej. 60 60
1368 BUGAJSKI Jan – Zimowiska. 80 80
1369 DĄBROWSKI Juliusz – W świetlicy harcerskiej. Wyd. II [właśc. III] uzupełnione i poprawione, oraz poprzedzone przedmową hm. Józefa Sosnowskiego. 80 160
1370 DĘBOWSKI Stanisław – Była taka drużyna... Wspomnienia sprzed 30 laty. 64 64
1371 DYAKOWSKA Jadwiga – Gawędy dla Zuchów. Ja i wy jesteśmy jednej krwi, Mali bracia, Dzień lasu. 46 -
1372 DYAKOWSKI B[ohdan] – Patrol beskidzki. Opowiadanie wakacyjne. Wyd. II. 64 64
1373 GROMSKI Antoni – Pląsy. 60 -
1374 JAMBOREE 1929. Pod red. Marjana Wierzbiańskiego, przy współudziale Członków Redakcji Pisma Młodzieży Polskiej "Na Tropie" [...]. 80 380
1375 KONOPACKI Eugenjusz – Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r. Przewodnik po Zlocie. Dzienniczek uczestnika. Red. ... 80 260
1376 NEKRASZ Władysław – Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921. [Cz. 1]. 80 80
1377 OSIŃSKA Janina – Na jamboree. 60 60
1378 PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. III. 60 -
1379 ROZKAZ L. 9. Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Harcerzy. 45 -
1380 SIKORSKA Zofja – Ania i jej przyjaciele. Powieść z życia skautów. 80 100
1381 SOSNOWSKI Józef – Harcerstwo jako wielka gra. Próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich. Wyd. III. 64 130
1382 SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału, Komendy Chorągwi Harcerek i Harcerzy za rok 1932. 48 170
1383 SZYRYŃSKI Wiktor – Fantazja w psychice. Studium psychohigieniczne. Z przedmową Witolda Odrzywolskiego. 80 80
1384 ZIELIŃSKI Eryk – O Antku przybłędzie. Opowieść harcerska. 48 90
1385 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 1, nr 1: III 1917. 55 240
1386 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 1, nr 4-5: IX-X 1917. 55 110
1387 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 4, nr 2: X 1921. s. [43]-64. 30 40
1388 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 4, t. 4: 1921 - Zbiorcza karta tytułowa i spis treści. 45 50
1389 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 5, nr 1: IV 1922. 55 55
1390 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 5, nr 3-4: XII 1922. 55 55
1391 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 6, nr 1: III 1923. 55 90
1392 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 7, nr 1: I 1924. 55 55
1393 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 7, nr 12: XII 1924. 55 55
1394 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 8, nr 2: II 1925. 55 55
1395 HARCMISTRZ. Pismo dla Instrukt... R. 8, nr 3: III 1925. 55 55
1396 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 1 (XVII): nr 1: I-IV 1934. 45 60
1397 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 3, nr 3: VII-IX 1936. 45 -
1398 HARCERSTWO (poprzednio Harcmis... R. 7, nr 7: IX-XII 1946. 45 -
1399 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 1 (V), nr 4: IV 1923. 45 60
1400 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 1 (VI), nr 7: VII 1923. 45 45
1401 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 1: I 1925. 45 60
1402 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 2: II 1925. 45 45
1403 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 3 (VII), nr 3: III 1925. 45 45
1404 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 4 (VIII), nr 4: IV 1926. 45 45
1405 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 7 (XI), nr 2: II 1929. 45 45
1406 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 7 (XI), nr 5: V 1929. 45 45
1407 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 8 (XII), nr 7: VII 1930. 45 45
1408 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 9 (XIII), nr 1: I 1931. 45 45
1409 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 10 (XII), nr 4: IV 1932. 45 -
1410 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 12 (XIII), nr 8: X 1934. 45 -
1411 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 1: I 1938. 45 45
1412 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 4: IV 1938. 45 -
1413 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 5: V 1938. 45 -
1414 WIADOMOŚCI Urzędowe. Naczelnic... R. 16 (XVII), nr 6: VI 1938. 45 -
1415 [JEDNODNIÓWKA]. W DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE Harcerstwa Kieleckiego. ... wydana z okazji jubileuszu. 450 450
1416 SWASTYKA. Pismo młodzieży harcerskiej. 200 260
1417 BAUDOUIN de Courtenay J. – Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania. 64 -
1418 BAYERLE [Bernhard Gustav] – Obrazki świąteczne Kościoła rzymsko-katolickiego. I. Dzieło naszego Odkupienia przedstawione w uroczystościach roku kościelnego. II. Żywoty kilku wydatniejszych Świętych. III. Życiorysy niektórych znakomitych Dostojników kościelnych przez ... Z licznemi illustracyami. [T. 1]-2. Wyd. II. 220 220
1419 BERNOLAK Karol – Podręcznik szermierczy i krótki opis szabli polskiej napisał ... dypl. nauczyciel szermierki i gimnastyki przy Gimnazjum prywatnym O.O. Jezuitów w Chyrowie (Bąkowice). 240 460
1420 BIEGAŃSKI Władysław – Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Wyd. II. Z przedmową Władysława Szumowskiego. 100 160
1421 BIERNACKI Edmund – Istota i granice wiedzy lekarskiej. Z przedmową Juliana Ochorowicza. 80 -
1422 BŁAHODIR Aleksander, FALIMIRSKI Adam – Fortepian. Jego historja i budowa w zarysie. Z rysunkami w tekście. 140 -
1423 BRODOWICZ [Maciej] Józef – Rozprawa o instytutach klinicznych czytana przy okazyi uroczystey installacyi nowych instytutów klinicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Dnia 22. Listopada 1827 roku. 240 -
1424 BURA Fabian, GRODECKI Tadeusz – Wyścig Pokoju w filatelistyce. 48 60
1425 KAPKOWSKI Jacek, RZEPKO Ryszard – Wyścig Pokoju 1948-1972. Dokumentacja pocztowo-filatelistyczna. 48 -
1426 MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. 80 -
1427 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. 140 280
1428 CHOYNOWSKI Mieczysław – Opracowanie zestawu testów do prognozy powodzenia w podoficerskich szkołach Milicji Obywatelskiej. 100 160
1429 Du PREL Karol – Zagadka człowieka. Wstęp do studyum nauk tajemnych. Spolszczył Leon Sternklar. 120 -
1430 EINSTEIN A[bert] – O szczególnej i ogólnej teorji względności. (Wykład przystępny). Z upoważnienia autora przełożył [...] M. T. Huber. (Z 4 rys. w tekście). 160 500
1431 FISCHER Adam – Lud polski. Podręcznik etnografji Polski. Z 3 mapami i 58 ilustr. w tekście. 160 280
1432 FISCHER-DUECKELMANN Anna – Encyklopedya rodzinna. Największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia. Ze szczególnem uwzględnieniem chorób kobiecych i dziecięcych, połoznictwa [!] i pielęgnowania dzieci. Z 460 ilustracyami, licznemi tablicami i dodatkami. Na polskie przełożyli Teresa Jaroszewska i A. Czarnowski. 600 -
1433 FREUD Zygmunt – Psychopatologia życia codziennego. (O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach). Przełożyli z upoważnienia autora Ludwik Jekels i Helena Ivanka. 140 550
1434 FREUD Zygmunt – Wizerunek własny. Przełożył H. Załszupin. 100 420
1435 ALBINOWSKA Juliuszowa – Polska gosposia. Drugie uzupełnione wydanie dla ludu. 140 140
1436 BYCZYŃSKA-TYSZKOWA Helena – Domowy wyrób serów i ich zużytkowanie. Z 9 rycinami. Wyd. II poprawione i rozszerzone. 64 300
1437 CHOŁONIEWSKA Kamilla – Gospodarstwo domowe i racjonalne żywienie. Podręcznik dla szkół i kursów gospodarczych. Wyd. II rozszerzone i gruntownie przerobione. 120 120
1438 CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo czyli sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. IV powiększone przepisami wyrabiania napoji bezalkoholowych. 160 160
1439 [ĆWIERCZAKIEWICZOWA] Lucyna – 365 obiadów za 5 złotych. Przez Lucynę C. [krypt.], autorkę Jedynych praktycznych przepisów. Z dodatkiem 120 obiadów postnych bez ryb. Wyd. VIII poprawione i powiększone. 480 1 100
1440 GRUSZECKA Marya – Illustrowany kucharz krakowski dla oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich, według kuchni krakowskiej, litewskiej, francuskiej i wiedeńskiej, z uwzględnieniem higieny i dyetetyki, z podaniem dyspozycyj na stosowne obiady każdego dnia całego roku, sposobu podawania potraw, ubierania stołu i przyjmowania gości; z osobnym rozdziałem o kuchni kartoflanej. Praktyczne przepisy do ciast, legumin, konfitur, likierów, lodów, marynat itp. Ważne wskazówki do gospodarstwa domowego, oraz konserwowania i przechowania w należytym stanie różnych przedmiotów, na podstawie wieloletniego doświadczenia i według wzorowych dzieł ułożone. Wyd. XI illustrowane, zupełnie przerobione i pomnożone, z podaniem miar i wag dawniejszych (funty, kwarty) i metrycznych. 220 500
1441 HOFFMANN K. – Fabrykacja konserw mięsnych i warzywnych. Praktyczny podręcznik. 120 -
1442 HUBCZEŃKO R. – Czem gości przyjąć? Zasady domowego sporządzania i podawania nowoczesnych napojów owocowych. 100 280
1443 JURA Albin – Zagadnienie bekonowe ze stanowiska rolnictwa. 48 -
1444 [NIEWIAROWSKA Florentyna] – 100 przepisów przyrządzania ryb morskich. 80 150
1445 PECOWIN. Najlepszy ocet do potraw i marynatów. 48 90
1446 PLUCIŃSKA Ida – Książka kucharska udoskonalona z dodatkiem "Soja i jej zastosowanie w kuchni". [...]. Wyd. IV przejrzane i dopełnione. 160 320
1447 PRALL Fr. – Konserwowanie jaj. Z niemieckiego streścił oraz uzupełnił wstępem, objaśnieniami i dodatkiem Józef Victorini. Wyd. III. 60 60
1448 ROZPRAWY naukowe i orzeczenia o wyrobach Maggiego. 44 70
1449 RYBY morskie źródłem naszego zdrowia. Część 1: Dorsz. 40 -
1450 SCHMIDT Willy – Das Fleischergewerbe in Wort und Bild. 403 Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbige Tafeln sowie 528 Rezepte zur Fabrikation seiner Fleisch- und Wurstwaren. Sechste Aufl. 160 160
1451 WYRYBKOWSKA Danuta – Praktyczna kuchnia domowa. Zebrała i ułożyła ... Wyd. II poprawione i rozszerzone. 100 160
1452 GOŁĘBIOWSKI Marian – Witold Rowicki w Filharmonii Warszawskiej i Narodowej. Dokumentacja koncertowa i fotograficzna. Opracowania tekstów, wybór zdjęć i koncepcja układu książki ... 80 -
1453 GRYGLICKI Zdzisław – Wielki "sztuczny księżyc", stacja kosmiczna. Model kartonowy. 120 160
1454 [GRAMOFON Bambino]. Instrukcja serwisowa gramofonu elektrycznego ze wzmacniaczem "Bambino" typ WG-252. 70 -
1455 [ISKROWNIK Scintilla]. Opis iskrownika Scintilla. 120 130
1456 [MAGNETOFON MK 2500]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. MK 2500. Instrukcja obsługi. 40 -
1457 [MAGNETOFON ZK 140T]. Unitra, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 140T. Instrukcja obsługi. 48 -
1458 [MAGNETOFON ZK 246]. Unitra, ZRK, Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. ZK 246, ZK 246-2, M 2404 S. Instrukcja obsługi. 40 -
1459 [PRALKA Predom Polar]. Automatyczna pralka bębnowa Predom Polar, typ PS 663 bio. Instrukcja obsługi. 48 -
1460 [BRONIKOWSKI, Grodzki i Wasilewski]. Katalog maszyn i narzędzi rolniczych spółki akcyjnej Bronikowski, Grodzki i Wasilewski zjednoczone firmy: "Alfred Grodzki" i "K. Wasilewski". 160 -
1461 DIORA, Zakłady Radiowe. Katalog odbiorników radiofonicznych - produkcja 1957/58. 100 200
1462 [GROSS Jakób]. Reklamowy katalog ilustrowany porcelany, kryształów, szkła i lamp firmy Jakób Gross, Kraków. 100 700
1463 HOPPEN Fryderyk. Cennik broni - amunicji, przyborów myśliwskich i t.p. na rok 1938/39. 80 80
1464 KATALOG wagonów osobowych. 160 160
1465 POLPAPIER, Dom Handlowy. Album afiszowe. 80 80
1466 POLPAPIER, Dom Handlowy. Okładkowe satynowane i matowe, białe i kolorowe. 140 140
1467 [SCHARF Jakób]. Katalog. Rok 1933. Jakób Scharf, Aparaty i Przybory Fotograficzne. 140 -
1468 [SKŁADNICA Krakowska]. Cennik nr 39 B przyborów biurowych i materiałów piśmiennych. Składnica Krakowska, wł. Stanisław Żur. 160 160
1469 [ZEISS Carl]. Carl Zeiss, Optische Werkstätte, Jena. Mikroskope und mikroskopische Hilsfapparate. [Katalog] No. 28. 160 160
1470 KŁYSZEWSKI Władysław – X lat Polskiego Radja. 120 -
1471 KOCHANOWSKI Władysław – Produkcja szklanych ozdób choinkowych. 64 -
1472 KOPERNIK Mikołaj – [Faksymile autorskiego rękopisu "De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Norymberga", czyli "'O obrotach sfer niebieskich"]. 2 800 -
1473 KRÓLIKIEWICZ Adam – Od Nicei do Nowego Yorku. Sukcesy jeźdźców polskich na międzynarodowych konkursach hippicznych 1923-1926. Z przedmową generała brygady [Gustawa] Orlicz-Dreszera, portretem autora i z 91 ilustracją. 180 -
1474 KUČERA Paweł – Pouczenie o cholerze azyatyckiej. 64 -
1475 L. P. – Odpoczynek niedzielny i świąteczny. Napisał ... [krypt.]. 60 60
1476 LACH Adam – Sto dodatkowych zajęć dochodowych w mieście i na wsi. 48 -
1477 [LACH-SZYRMA Krystyn] – Słownik angielsko-polski. Ułożony przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. (Dodatek do xiążki Wypisów Angielskich). 200 200
1478 [LACH-SZYRMA Krystyn] – Xiążka wypisów angielskich z słownikiem. Ułożone przez K. L. S. [krypt]. dla użytku młodzieży Instytutu Politechnicznego. 180 180
1479 [LĄDOWANIE na Księżycu]. Dwie publikacje okolicznościowe z 1969 poświęcone misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie. 280 -
1480 LEHMANN K[arl] B[ernhard], NEUMANN Rudolf – Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen Diagnostik. Teil 1-2. 200 800
1481 LENKIEWICZ W[ładysław], MUSIAŁOWSKI K[azimierz] – Stolarstwo ogólne. Cz. 1-2. 80 320
1482 LUTER Marcin – Mniejszy Katechizm ... Doktora św. Teologji obrobił Dr. ks. Leopold Otto Pastor. Wydanie stereotypowe. 80 80
1483 [MACIĄTEK Stanisław Paweł]. Jan Czar [pseud.] – Dzieje kobiety. I. Ładna panna. II. Czar miłości. III. A kiedy będziesz moją żoną... 180 -
1484 MEISSNER Janusz – Nauka pilotażu. 64 -
1485 [MŁYNARCZYK Mieczysław] – Wielki wybór najpiękniejszych toastów polskich na wszystkie uroczystości życia. Tomik 1. Zebrał i ułożył Zagłoba [pseud.]. 100 110
1486 NATANSON Władysław, ZAKRZEWSKI Konstanty – Nauka fizyki. Podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 1-3. 160 160
1487 PAMIĘTNIK Rodowy rodziny ..... służący do spisu wszystkich wypadków odnoszących się do stanu rodziny, szczególnie zawarcia małżeństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego, ślubu kościelnego, urodzenia, chrztu i śmierci oraz jako świadectwo dla władz. 100 100
1488 PIRAMOWICZ Grzegorz – Nauka obyczajowa dla ludu. Na korzyść Towarzystwa Bursy dla Synów Nauczycieli w Krakowie. 80 100
1489 PODRĘCZNIK obrony przed pożarami. Wskazania dla burmistrzów, wójtów, sołtysów, policji i komend straży pożarnych o opanowywaniu pożarów i zapobieganiu pożarom. Treść opracowali: Czesław Centkiewicz, Kazimierz Ciszkiewicz, Stanisław Kruszewski [i in.]. 80 -
1490 RACZYŃSKI Kazimierz – Poradnik w nagłych zasłabnięciach i wypadkach, z 26 ilustracjami. Dla użytku funkcjon. Pol[icji] Państw., skautów, kierowców samochodów i t. d. Opatrzył przedmową Stanisław Holtzer. 120 120
1491 RADWAN-PRAGŁOWSKI Kazimierz – Powodzenie (Krótki zarys psychotechniki). (Z winietą okładkową Tadeusza Pruszkowskiego). 80 -
1492 ROŚCISZOWSKI Marjan – Jak się zachować w towarzystwie? (Dobry ton). Wyd. IV. 80 80
1493 [ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Taschenfahrplan für die Reichsbahn-Direktionsbezirke Königsberg (Pr) und Danzig. Winterausgabe 1940/41. Gültig ab 6. Oktober 1940 [tytuł okł.]. 200 -
1494 ROZKŁAD jazdy pociągów w I i II okręgach komunikacyjnych ważny od 15.V. do 7.X. 1939 r. Sprawdzony przez Ministerstwo Komunikacji. 120 130
1495 [RYCHNOWSKI de Welehrad Franciszek Dionizy]. Iks Won Chyr [pseud.] – Mane tekel fares. XXXXIV wspomnienia z przeszłości. Fragmenty wyników z czterdziestoletnich zabiegów leczniczych pod akademicką nazwą kurfuszerstwa, szarlatanerji i oszukańczej sugestji. 64 90
1496 SIENICKI Stefan – Sklep detaliczny: sytuacja, projekty, meble, konstrukcje. Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera. 200 -
1497 SOWIŃSKI Albert [Wojciech] – Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique des compositeurs, chanteurs, instrumentistes, luthiers, constructeurs d'orgues, poetes sacrés et lyriques, littérateurs et amateurs de l'art musical. Précédé d'un résumé de l'histoire de la musique en Pologne et de la description d'anciens instruments slaves notices sur la bibliographie musicale polonaise. Fragments de Compositions des Grands-Maitres Polonais et détails sur les Pèlerinages célèbres en Pologne. 480 850
1498 SPIS imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 80 100
1499 STATUT Spółki Aukcyjnej pod firmą: "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce", Spółka Aukcyjna. 48 48
1500 [STEFAN Batory, ts/s]. Informator ogólny dla pasażerów podróżujących na Ts/s Stefan Batory. 50 110
1501 [KOŚCIUSZKO s.s.]. Lista pasażerów okrętu Kościuszko na wycieczce turystycznej na plaże nadmorskie w dniach od 23 lipca do 11 sierpnia 1932 roku. 80 180
1502 [PIŁSUDSKI, m.s., BATORY, m.s]. Plan kabin pasażerskich m.s. "Piłsudski", m.s. "Batory". 120 220
1503 STĘPNIAK Klemens – Słownik gwar środowisk dewiacyjnych. 80 160
1504 SUPNIEWSKI J[anusz] – Proste leki z ziół krajowych. (Z jedną ryciną w tekście). Wyd. III. 64 64
1505 SZKOŁA Hotelarska w Krakowie. Sprawozdanie zarządu i dyrekcji za lata nauki 1932/33, 1933/34 i 1934/35. 120 -
1506 SZUMOWSKI Władysław – O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Z ilustracjami. 80 300
1507 SZYMAŃSKI A[dam] L[udwik] – Gwiazdy i ludzie. (Kartka z dziejów astrologii). Oprac. ... Z rysunkami. 64 64
1508 ŚLASKI Eugenjusz – Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej. 100 200
1509 TAJEMNICE czarnej magji. Zbiór najciekawszych sztuk z zakresu mechaniki, elektryki, akustyki, optyki, pirotechniki, sztuk ze sztyletami, nożami i pistoletami, czarodziejskich znikań i aportów, najciekawszych sztuk rachunkowych, sztuk z kartami i sztuk żartobliwych oraz ALFIKCYA. Tajemnice kabalistyki, spirytyzmu i hypnotyzmu. Z starych ksiąg i rękopisów zebrał i ułożył Stary Doświadczony Alfiktor (Magik). Z rysunkami. [Cz. 1]. 100 160
1510 TENNER Juljusz – O twórczości aktorskiej. Trzy rozprawy z dwunastoma ilustracyami. 80 80
1511 USTAWY dla uczniów szkół publicznych. 100 -
1512 WOJNOWSKI Oskar – Jak leczyć choroby ziołami leczniczemi. Broszurka propagandowa firmy: "Zioła lecznicze" - Oskar Wojnowski. 80 -
1513 WYROBEK Zygmunt – Koszykówka. 60 -
1514 ZALESKI Stefan – Zagadki w 22 rodzajach i 620 przykładach. Zebrał, uzupełnił i do wymagań pedagogiki zastosował ... 100 100