Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
BOROWSKI Wiesław – Tadeusz Kantor. Warszawa 1982. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 4, s. 176, [2]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście.
100.–
Sprzedano za: 100.–
2.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Typy ludowe J. P. Norblina. 27 tablic i 4 ryciny w tekście. Kraków 1934. Muzeum Etnograficzne. 4, s. 66. oprawa współczesna półpłótno z zachowaniem fragmentu okładki broszurowej. Wydawnictwa Muz. Etnograf., nr 6.
Okładka broszurowa obcięta i lekko odbarwiona, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Tablice w ramach paginacji.
98.–
Sprzedano za: 240.–
3.
HISTORJA sztuki. T. 1-2. Warszawa 1934. M. Arct. 8, s. [8], 619, tabl. 15; [4], [621]-1249, [1], tabl. 15. oprawa półskórek z epoki.
Niewielkie otarcia oprawy, niewielkie przetarcia papierowej okleiny na okładkach. W t. 1 obca dedykacja, w t. 2 niewielkie ślady zawilgocenia. Na dzieło składają się dwie prace: R. Hamanna "Dzieje sztuki od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych" oraz M. Walickiego i J. Starzyńskiego "Dzieje sztuki polskiej". Całość ozdobiona blisko 1.500 ilustracjami w tekście i na tablicach.
360.–
Sprzedano za: 750.–
4.
HUML Irena – Polska sztuka stosowana XX wieku. Warszawa 1978. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 4, s. 296, [3], tabl. 8. oprawa oryginalna kartonowa.
Stan dobry. Zawiera m.in.: Sztuka zwana stosowaną. Dekoracyjność a funkcjonalizm. Drogi współczesności.
60.–
Sprzedano za: 60.–
5.
ILKOSZ Barbara – Marja Jarema 1908-1958. Wrocław 1998. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta. 4, s. 240. broszura.
Stan dobry. Katalog wystawy zorganizowanej z okazji jubileuszu urodzin i śmierci Marii Jaremy.
140.–
Sprzedano za: 220.–
6.
JUSZCZAK Wiesław – Wojtkiewicz i nowa sztuka. Warszawa 1965. PIW. 8, s. 196, [4], tabl. 5. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Otarcia, naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Okładkę i obwolutę proj. Ewa Frysztak Witowska.
7.
[KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi [i in.]. Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage. Łódź, IV-V 1987 [i in.]. 4, s. [44], tabl. 65. broszura, obwoluta.
Stan dobry. Katalog dużej wystawy K. Mikulskiego prezentowanej w wielu miastach Polski do I 1988.
80.–
Sprzedano za: 80.–
8.
[KATALOG]. Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. Warszawa, VI-IX 1939. 8, s. 42, [6], tabl. 8. broszura.
Okładki lekko odbarwione na krawędziach, niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Protektorat nad wystawą objął marszałek Rydz-Śmigły. Katalog wymienia 75 prac. Wśród autorów m.in.: T. Axentowicz, S. Batowski, M. Bylina, T. Czyżewski, A. Grottger, J. Jełowicki, J. Kossak, W. Kossak, P. Michałowski, W. Pawliszczak, J. Rosen, K. Sichulski, F. Smuglewicz, S. Wolski.
60.–
Sprzedano za: 140.–
9.
[KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. Warszawa 1975. 8, s. 201, [6], tablice (14 +178 ilustracji na tabl.). oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta otarta i podklejona na krawędziach, poza tym stan bardzo dobry. Opis blisko 1.000 obiektów. Na końcu indeks osób portretowanych.
120.–
Sprzedano za: 300.–
10.
[KATALOG]. Muzeum-Zamek w Łańcucie. Przybory kominkowe. Katalog wystawy. [Oprac.] Alina Czajkowska-Ważny. Łańcut, V 1976. 16d, s. 90, [22]. broszura.
Okładki nieco zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. opis 112 obiektów.
11.
[KATALOG] Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pamiętnik wystawy ceramiki i szkła polskiego urządzonej w domu własnym przez ... w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 1913 r. (Z 16-stu planszami illustr. i z 28-ma tabl. marek fabrycznych). Warszawa. 1913. 8, s. [16], 248, tabl. 30. oprawa współczesna plast. ze złoceniami.
Okładki nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Skasowana piecz. bibliot.
160.–
Sprzedano za: 200.–
12.
MASŁOWSKI Maciej – Stanisław Masłowski. Materiały do życiorysu i twórczości. Wrocław 1957. Ossolineum. 8, s. 358, [1], tablice (78 ilustr. na tabl.). broszura, obwoluta. Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. 7.
Obwoluta nieco otarta i zakurzona, podklejenia niewielkich naddarć obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz nierozcięty.
13.
STRZEMIŃSKI Władysław – Pisma. Zebrała, opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Zofia Baranowicz. Wrocław 1975. Ossolineum; PAN, Inst. Sztuki. 8, s. XVIII, [2], 477, [2], tabl. 9. oprawa oryginalna płótno, obwoluta. Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki, t. 21.
Okładki częściowo zakurzone, niewielkie załamania i naddarcia obwoluty, wewnątrz stan bardzo dobry. Zbiór rozproszonych artykułów W. Strzemińskiego ozdobiony licznymi reprodukcjami w tekście i na tablicach. Zawiera m.in.: O sztuce rosyjskiej - Notatki, Wypowiedź w Katalogu Wystawy Nowej Sztuki, B = 2, Dualizm i unizm, Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Fotomontaż wynalazkiem polskim, Zasady nowej architektury, Łódź sfunkcjonalizowana, Człowiek i maszyna w malarstwie.
140.–
Sprzedano za: 280.–
14.
TOWARZYSTWO Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie członkom swoim za rok 1939. Kraków 1939. folio, tabl. 6. oryginalna teka kartonowa.
Brak jednej tablicy (Stanisław Wyspiański - Macierzyństwo), poza tym stan dobry. Zawiera reprodukcje obrazów: T. Axentowicza - Święcone, W. Kossaka - Rokitna, J. Matejki - Portret własny, J. Mehoffera - U wodospadu, F. Ruszczyca - Młyn, W. Weissa - Modelka. Każdej reprodukcji towarzyszy bibułka ochronna z tekstem objaśniającym.
140.–
Sprzedano za: 190.–
15.
ZASTAWNIAK Franciszek – Złotnictwo i probiernictwo. Wyd. III. Warszawa 1957. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego. 8, s. 305, [1]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki lekko otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Materiałoznawstwo złotnicze, Metody oznaczania próby metali szlachetnych, Rafinacja metali szlachetnych, Topienie metali szlachetnych, Lutowanie i luty, Barwienie metali szlachetnych, Platerowanie, Emalia i niello, Jubilerstwo. Dołączono pokaźny plik wycinków prasowych w temacie.
16.
[ZIARNKO Jan]. Numer pisma "La France et la Pologne" (r. 1, t. 1, nr 2/3) z IV-X 1938 z artykułem S. M. Sawickiej "Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart du XVII-e siècle". Paris 1938. Bibliothèque Polonaise. 4, s. [2], 103-267, [1]. broszura.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zabrudzenia okładek, wewnątrz stan bardzo dobry. Artykuł wypełnia niemal w całości numer pisma. Zaw. m.in. katalog prac graficznych Jana Ziarnki i wiele ilustracji.
J. Ziarnko (1575-1630) - urodzony we Lwowie polski malarz i grafik działający głównie we Francji, sygnujący swe prace "J. Ziarnko", z francuska "I. Le Grain", po włosku "Grano" - niemal zawsze z przydomkiem "Polonus", czasem "Leopoliensis". Wykonał m.in. blisko 40 ilustracji do "Biblii" Frizona, z czego ponad 30 własnoręcznie sztychował (pozostałe zostały wykonane przez rytowników francuskich).

Zegary

17.
BARTNIK Bernard St., PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Al. – Technologia mechanizmów zegarowych. [T. 1]: Mechanizmy. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wyd. IV. Warszawa 1986. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 8, s. 326, [2]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki nieco zabrudzone, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
18.
BARTNIK Bernard St., PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Al. – Technologia mechanizmów zegarowych. [T.] 2: Montaż, konserwacja i naprawa. Warszawa 1979. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 8, s. 454, [2]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki zabrudzone, poza tym stan dobry.
19.
MRUGALSKI Zdzisław – Mechanizmy zegarowe. Warszawa 1972. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 8, s. 399, [1]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. "W książce omówiono różne rodzaje urządzeń do pomiaru czasu oraz poszczególne podstawowe ich zespoły, teorię regulatorów oraz sieci czasu, zegarowe urządzenia sterujące, zegarowe przyrządy rejestrujące i przyrządy do badania urządzeń zegarowych". [Od Wydawcy].
100.–
Sprzedano za: 100.–
20.
PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria Aleksander – Zegarmistrzostwo. Praktyczny podręcznik fachowy. Cz. 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne. (Początek teorii zegarm.). Niepokalanów 1950. Nakł. Centrali "Milicji Niepokalanej". 8, s. 80. broszura.
Okładki lekko otarte i zakurzone, stan dobry. Zaw. m.in. rozdziały: O czasie - pojęcia ogólne, podział czasu, rodzaje czasu, służba czasu, o czasomierzach w ogólności, Czasomierze słoneczne i gwiazdowe - budowa zegarów słonecznych, rodzaje zegarów słonecznych. Podstawowy, do dziś aktualny podręcznik zegarmistrzostwa opracowany przez brata Wawrzyńca - franciszkanina - mistrza zegarmistrzowskiego. Wyszło 12 tomów. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu każdej z części skorowidz alfabetyczny.
* * *

Fotografie portretowe

21.
[BAŁUCKI Michał - fotografia portretowa]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 8,4x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, patrzy na wprost. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "M. Balucki 5.". Stan dobry.
M. Bałucki (1837-1901) - komediopisarz, prozaik, publicysta okresu pozytywizmu.
75.–
Sprzedano za: 75.–
22.
[BEŁZA Władysław - fotografia portretowa]. [l. 70. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu z profilu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "W. Bełza 6.". Stan dobry.
W. Bełza (1847-1913) - poeta neoromantyczny nazywany piewcą polskości.
75.–
Sprzedano za: 190.–
23.
[CHODOWIECKI Daniel - fotografia portretowa]. [l. 80. XIX w.?]. Fotografia form. 8,6x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w pół postaci, z okularami w rękach. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Chodowiecki. 1407.". Stan dobry.
D. Chodowiecki (1726-1801) - grafik, malarz i rysownik polskiego pochodzenia, czynny w Berlinie.
24.
[FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. [nie przed 1861, nie po 1889]. Fotografia form. 9,1x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,5x6,3 cm, autorstwa Jana Mieczkowskiego w Warszawie.
Portretowana ujęta w 3/4 postaci. Ubrana w długą suknię, włosy ufryzowane w loki. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie pod zdjęciem nadruk: "Jan Mieczkowski w Warszawie". Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "Jan Mieczkowski Fotograf Róg Senatorskiej i Miodowej Ner 496 w Warszawie". Stan dobry.
J. Mieczkowski (1830-1889) - fotograf warszawski. Jeden z największych i najlepszych fotografów XIX w., konkurujący z Karolem Beyerem, wędrowny dagerotypista, wybitny portrecista (za swe portrety otrzymał wyróżnienie na Wystawie Powszechnej w Londynie w 1862). Nagradzany na licznych salonach fotograficznych w Europie i Azji. Pierwszy zakład otworzył w 1847, od 1861 firma mieściła się przy rogu Senatorskiej i Miodowej. W 1887 wykonał zdjęcie Tytusa Chałubińskiego i Heleny Modrzejewskiej.
25.
[FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. [nie po 1878]. Fotografia w owalu form. 5,4x4 cm na oryg. podkładzie form. 10,1x6,1 cm, autorstwa Jana Mieczkowskiego w Warszawie.
Portretowana ujęta w półpostaci, siedzi patrząc na wprost. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "Jan Mieczkowski Fotograf Róg Senatorskiej i Miodowej Ner 496 w Warszawie" oraz napis atramentem: "Murzynowska. Rodzina Babki - Józefy z Zakrzewskich (Wysogota) - Mittelstedt. Matka tejże Józefy - Tekla Gatkiewicz była Murzynowska z domu.". Stan dobry.
J. Mieczkowski (1830-1889) - fotograf warszawski. Jeden z największych i najlepszych fotografów XIX w., konkurujący z Karolem Beyerem, wędrowny dagerotypista, wybitny portrecista (za swe portrety otrzymał wyróżnienie na Wystawie Powszechnej w Londynie w 1862). Nagradzany na licznych salonach fotograficznych w Europie i Azji. Pierwszy zakład otworzył w 1847, od 1861 firma mieściła się przy rogu Senatorskiej i Miodowej. W 1887 wykonał zdjęcie Tytusa Chałubińskiego i Heleny Modrzejewskiej.
26.
[FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. [1875]. Fotografia form. 9,3x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,5x6,3 cm, wykonana w atelier Bronisława Mariona w Warszawie.
Portretowana ujęta w 3/4 postaci, siedzi na wyściełanym fotelu. Ubrana w długą suknię z narzutką, w lewej ręce trzyma wachlarz. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z niebieskim obramowaniem. Na dolnym marginesie pod zdjęciem nadruk: "B. Marion Żabia No 4." i wycisk: "1875". Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "No 4 Rue Zabia B. Marion a Varsovie". Stan dobry.
B. Marion - właściciel zakładu fotograficznego, przejętego po Walerianie Twardzickim, w Warszawie przy ul. Żabiej 4 od ok. 1873. Do ok. 1886 również przy ul. Senatorskiej 22. Brał udział w wystawie wszechrosyjskiej w 1882. Wydał "Rys fotografii" w 1867.
27.
[FOTOGRAFIA portretowa - portret kobiety]. [nie przed 1891, nie po 1893]. Fotografia form. 9,3x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,4x6,2 cm, autorstwa Stanisława Bizańskiego w Krakowie.
Portretowana ujęta w półpostaci. Ubrana w długą suknię, włosy spięte spinką. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład ze złotym obramowaniem. Na dolnym marginesie pod zdjęciem nadruk: "Stanisław Bizański Kraków i Krynica". Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "Zakład Fotograficzny Stanisława Bizańskiego w Krakowie Plac Szczepański No 3 i Krynicy". Stan bardzo dobry.
S. Bizański (1846-1890) - krakowski fotograf. Od 1880 do 1890 właściciel zakładu fotograficznego Pod Nową Bramą przy 430 (obecnie ul. Sienna 10), a następnie pod jego nazwiskiem przy pl. Szczepańskim 3 w Krakowie (w l. 1891-1893) oraz filii w Krynicy i Zakopanem. Autor portretów Walerego Eliasza Radzikowskiego, Władysława Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, a także przedstawień przewodników zakopiańskich i typów tatrzańskich. Fotografował Tatry prawdopodobnie jeszcze przed 1880. Autor dwóch albumów-tek fotografii tatrzańskiej: "Widoki Tatr w fotografiach Stanisława Bizańskiego fotografa w Krakowie" i "Widoki z Tatr" wydanych po śmierci w 1901.
28.
[KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia w owalu form. 8,3x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,3 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, w mundurze. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis atramentem: "T. Kościuszko". Lekki ubytek lewego dolnego marginesu podkłady, drobne zaplamienia, stan ogólny dobry.
T. Kościuszko (1746-1817) - polski i amerykański generał, mąż stanu, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).
120.–
Sprzedano za: 240.–
29.
[KOŹMIAN Kajetan - fotografia portretowa]. [nie po 1856/l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 9,1x5,9 cm na oryg. podkładzie form. 11x6,8 cm, wykonana w atelier Ignacego Kriegera w Krakowie.
Portretowany ujęty w półpostaci, siedzi patrząc na wprost. Reprodukcja fotograficzna. Pod kompozycją na negatywie napis: "K. Koźmian ur. 1771 † 1856". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na dolnym marginesie nadruk: "J. Krieger w Krakowie". Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.". Poniżej nadruk: "Naśladowanie zastrzega się" po polsku i niemiecku. Stan dobry.
K. Koźmian (1771-1859) - poeta, reprezentant klasycyzmu, krytyk literacki i teatralny, publicysta, pamiętnikarz, tłumacz; prawnik, referendarz Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, członek Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, radca stanu, senator-kasztelan Królestwa Kongresowego.
30.
[KRASZEWSKI Józef Ignacy - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,2x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,2x6,3 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu i na odwrocie napis ołówkiem: "Kraszewski". Stan bardzo dobry.
J. I. Kraszewski (1812-1887) - pisarz, publicysta, krytyk literacki, wydawca, malarz, akwaforcista, historyk, działacz społeczno-polityczny, więziony w l. 1883-1885 przez władze niemieckie za współpracę z wywiadem francuskim. Autor największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej (w przybliżeniu: ponad 200 powieści, około 150 nowel, opowiadań i obrazków, około 20 sztuk, setki prac historycznych, kilka tomów relacji z podróży, poezje, przekłady, edycje źródeł historycznych).
31.
[LENARTOWICZ Teofil - fotografia portretowa]. [l. 60./70. XIX w.]. Fotografia w owalu form. 8,6x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, patrzy na wprost. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Lenartowicz. 1398.". Stan dobry.
T. Lenartowicz (1822-1893) - poeta romantyczny, etnograf, rzeźbiarz, uczestnik konspiracji i akcji niepodległościowej 1848.
32.
[MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. [l. 60. XIX w.?/l. 10.?  XX w.]. Fotografia form. 8,7x5,1 cm na oryg. podkładzie form. 9,5x6 cm, nieznanego autorstwa.
Reprodukcja fotograficzna reprodukcji z dziewiętnastowiecznej ryciny wykonanej w atelier Wezenberga w St. Petersburgu. Poeta ujęty w popiersiu, z lewą ręką za połą surduta. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie napis ołówkiem: "Mickiewicz". Stan dobry.
A. Mickiewicz (1798-1855) - uważany za największego poetę polskiego romantyzmu.
100.–
Sprzedano za: 100.–
33.
[MIERZWIŃSKI Władysław - fotografia portretowa]. [l. 70//80. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w 3/4 postaci, siedzi na krześle wspierając lewą rękę o głowę. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Mierzwinski 26.". Stan dobry.
W. Mierzwiński (1848-1909) - śpiewak (tenor). Debiutował w operze paryskiej, był nadwornym śpiewakiem w Berlinie i Wiedniu. Stracił głos w 1893. Później próbował jeszcze śpiewać, ale bez powodzenia. U schyłku życia został portierem hotelowym w Paryżu. pochowany w grobie dla ubogich,.
34.
[ODYNIEC Antoni Edward - fotografia portretowa]. [l. 60./70. XIX w.]. Fotografia form. 8,3x5 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu z rękami skrzyżowanymi na piersi. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Odyniec. 1417.". Stan dobry.
A. E. Odyniec (1804-1885) - poeta, pamiętnikarz, tłumacz, wydawca.
85.–
Sprzedano za: 85.–
35.
[ODYNIEC Antoni Edward - fotografia portretowa]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,5 cm, wykonana najprawdopodobniej w atelier Ignacego Kriegera w Krakowie.
Portretowany ujęty w półpostaci, patrzy na wprost. Reprodukcja fotograficzna. Pod kompozycją napis: "Antoni Edward Odyniec. (Podług fotografii Fajansa).". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Stan dobry.
A. E. Odyniec (1804-1885) - poeta, pamiętnikarz, tłumacz, wydawca.
70.–
Sprzedano za: 70.–
36.
[OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian - fotografia portretowa]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 9,1x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,5x6,5 cm, wykonana najprawdopodobniej w atelier Ignacego Kriegera w Krakowie.
Portretowany ujęty w popiersiu, na owalnym tle. Reprodukcja fotograficzna. Pod kompozycją napis: "Josephus Maximilianus Comes de Tenczyn OSSOLINSKI [...] et Philisoph Doctor". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Stan dobry.
J. M. Ossoliński (1748-1826) - powieściopisarz, poeta, historyk, założyciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w roku 1817, któremu przekazał swój potężny księgozbiór.
37.
[RAPACKI Wincenty - fotografia portretowa]. [l. 90. XIX w.?]. Fotografia form. 8,4x5,3 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Rapacki 24.". Stan dobry.
W. Rapacki (1865-1943) - aktor teatralny i filmowy, śpiewak, autor tekstów, tłumacz.
38.
[SHAKESPEARE William - fotografia portretowa]. [l. 70. XIX w.?]. Fotografia form. 8x5,5 cm na podkładzie form. 10,2x6,2 cm, nieznanego autorstwa.
Fotograficzna reprodukcja portretu z Chandos, wykonanego ok. 1610 najprawdopodobniej przedstawiającego Shakespeare'a. Portretowany ujęty w popiersiu, zwrócony lekko w lewo. Włosy pofalowane zaczesane do tyłu. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie napis atramentem: "Szekspir pisarz angielski". Stan dobry.
W. Shakespeare (prawdopodobnie 1564-1616) - poeta, dramaturg, aktor. Jeden z najważniejszych pisarzy angielskich i reformatorów teatru.
39.
[SŁOWACKI Juliusz - fotografia portretowa]. [l. 60./70. XIX w.]. Fotografia w owalu form. 8,4x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Poeta ujęty w popiersiu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Slowacki. 1375.". Stan dobry.
J. Słowacki (1809-1849) - poeta romantyczny, dramaturg. Jeden z Wieszczów Narodowych.
40.
[STASZIC Stanisław - fotografia portretowa]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form.8,9x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,6 cm, wykonana najprawdopodobniej w atelier Ignacego Kriegera w Krakowie.
Portretowany ujęty w popiersiu, w owalu. Reprodukcja fotograficzna. Pod kompozycją napis: "Stanisław Staszic ur. 1755 + 1826". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Stan dobry.
S. Staszic (1755-1826) - działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, wolnomularz, przyrodnik: geograf i geolog.
100.–
Sprzedano za: 140.–
41.
[SYROKOMLA Władysław - fotografia portretowa]. [l. 70. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,3 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w półpostaci z głową zwróconą lekko w lewo. Prawą ręką podpiera brodę. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis ołówkiem: "Syrokomla". Stan dobry.
W. Syrokomla, wł. Ludwik Franciszek Władysław Kondratowicz herbu Syrokomla (1823-1862) - poeta i tłumacz epoki romantyzmu. Autor ironicznych wierszy stylizowanych na XVIII sielankę.
75.–
Sprzedano za: 75.–
42.
[SZAJNOCHA Karol - fotografia portretowa]. [l. 60. XIX w.]. Fotografia form. 8,6x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w 3/4 postaci, w owalu wkomponowanym w ozdobne obramowanie z autografem pisarza umieszczonym na cokole. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Rapacki 24.". Stan dobry.
K. Szajnocha (1818-1868) - pisarz, publicysta, historyk i działacz niepodległościowy.
* * *

Literatura o fotografii

43.
ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1959. Warszawa 1959. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 8, s. [28], tablice (121 ilustr. na tabl.). broszura, obwoluta.
Niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Opracowanie graf. i obwoluta Józef Mroszczak. Wśród fotografów m.in.: Z. Beksiński, J. Bułhak, W. Chromiński, T. Cyprian, H. Dorys, B. J. Dorys, E. Hartwig, H. Hermanowicz, J. Lewczyński, Z. Pękosławski, W. Plewiński, T. Rolke, J. Rosner, R. Wesołowski, H. Zawadzki.
44.
ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1962. Warszawa 1962. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 8, s. 19, [1], tablice (113 reprodukcji na tabl.). oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Otarcia i ubytki krawędzi obwoluty, poza tym stan dobry. Okładkę i obw. proj. Zenon Januszewski. Wśród fotografów m.in.: J. Gardzielewska, B. J. Dorys, L. Święcki, A. Chojnacka, T. Sumiński, E. Hartwig, F. Karasiewicz, H. Hermanowicz, T. Biliński.
45.
ALMANACH Fotografiki Polskiej - 1963. Warszawa 1963. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 8, s. 23, tablice (126 reprod. na tabl.). oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie otarcia i naddarcia obwoluty, poza tym stan dobry. Okładkę i obw. proj. Zenon Januszewski. Wśród fotografów m.in.: Z. Kiepuszewska, W. Plewiński, P. Krassowski, Z. Rydet. Z. Nasierowska. J. Gardzielewska. K. Jarochowski. T. Wasilewski. W. Strojny. H. Lisowski. H. Hermanowicz.
46.
BUŁHAK Jan – Fotografika. Zarys fotografji artystycznej. Warszawa [1931]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. [4], 174, [2], tabl. 29. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia okładek, dwie tablice luzem, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wydano 1.250 egz., ten nr 135. Omówienie podstawowych technik fotograficznych ilustrowane fotogramami autora - pierwsza obszerna praca wybitnego fotografika wileńskiego poświęcona sztuce fotografii. Artysta tak komentował swoją pracę: "Nie zamierzam podawać wszechstronnego podręcznika technicznego i naukowego, uczynili to już inni bardziej do tego powołani - wolę poprzestać na roli artystycznego doradcy, uważałem bowiem zawsze wiedzę fotograficzną nie za cel, tylko za środek do osiągnięcia celów artystycznych, których wolałem szukać u źródła - w obcowaniu z tajemnicą przyrody i życia" (cyt. za: "Jan Bułhak. Fotografik" (War. 2007, s. 83)).
47.
BURZYŃSKI Roman – Fotografia w prasie i książce. Warszawa 1958. WPLiS. 8, s. 157, [1], tabl. LXXVIII. broszura, obwoluta.
Niewielkie otarcia i zabrudzenia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje na tablicach. Okładkę proj. Z. Słoniewski. "Książka omawia fotografię jako materiał prasowy i wydawniczy. Podane są liczne przykłady z dziedziny fotografii reportażowej. Przeznaczona dla dziennikarzy, redaktorów instytucji wydawniczych, pracowników poligraficznych, amatorów-fotografów i fotografików" [Od Wydawcy].
40.–
Sprzedano za: 40.–
48.
DEDERKO Witold – Elementy kompozycji fotograficznej. Warszawa 1960. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 140, [4], tablice (94 ilustr. na tabl.). broszura.
Bardzo niewielkie otarcia okładek, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Okładkę proj. Józef Mroszczak.
49.
DEDERKO Witold – Guma warszawska. Chromianowa technika fotograficzna. Warszawa 1983. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. 8, s. 66, [2], tabl. 4. broszura.
Okładki zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry.
36.–
Sprzedano za: 40.–
50.
DEDERKO Witold – Oświetlenie w fotografii. Warszawa 1963. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 8, s. 174, [2], tabl. 16. broszura, obwoluta.
Otarcia i ubytki obwoluty, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście i na tablicach.
44.–
Sprzedano za: 44.–
51.
DEDERKO Witold, PYTLIŃSKI Andrzej – O fotografowaniu prawie wszystko. T. 1-2. Warszawa 1968. Centralna Poradnia Amatorska Ruchu Artystycznego. 8, s. 191, [1]; 163, [1]. broszura.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Do oprac. t. 2 dołączył Feliks Kanclerz.
34.–
Sprzedano za: 34.–
52.
HARTWIG Edward – Fotografika. Warszawa 1960. Wydawnictwo Arkady. 4, s. [5], 188, [8], tabl. rozkł. 1. oprawa oryginalna płótno.
Brak obwoluty, okładki nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry.
53.
JIROWEC Janusz – Technika mikrofilmowa. Mikrografia. Warszawa 1974. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 8, s. 224, [3]. broszura.
Stan bardzo dobry. Główne działy: Wiadomości ogólne o mikroformach, Wykonywanie mikroform, Metody badania i kontroli mikroform, Przechowywanie zbiorów mikrofilmowych, Użytkowanie mikroform, Wyszukiwanie informacji w zbiorze mikrofilmowym, Mikrofilmowe systemy informacyjne.
30.–
Sprzedano za: 30.–
54.
[KATALOG]. Stara Galeria ZPAF. Edward Hartwig fotografia z lat 1924-1979. Warszawa 27 kwiecień-27 maj 1979. 8, s. 11. broszura.
Okładki lekko zakurzone, stan dobry. Wstęp do katalogu wystawy fotografii Edwarda Hartwiga autorstwa Adama Johanna.
30.–
Sprzedano za: 30.–
55.
KIRIŁŁOW N. J., ANTONOW S. M. – Metody barwnej fotografii. Warszawa 1954. Filmowa Agencja Wydawnicza. 8, s. 131, [4]. broszura.
Okładki nieco otarte i zabrudzone, miejscami podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Okładkę proj. Tadeusz Chlebowski. Przełożyli z języka rosyjskiego Andrzej Wrzesiński i Tadeusz Miazga.
28.–
Sprzedano za: 28.–
56.
KOTECKI Andrzej – Pracownia fotograficzna. Podręcznik ... [T.] 1-3. Warszawa 1978-1987. 8, s. 150, [1]; 136, 215, [1]. broszura.
Okładki lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. T. 1 w wyd. IV, poprawionym. T. 2 w wyd. II, poprawionym. T. 3 w wyd. II.
57.
KOZIŃSKI Jerzy – Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii. Kraków 1978. Wyd. Literackie, Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 16d, s. 206. brosz. Kraków Dawniej i Dziś, nr 20.
Stan bardzo dobry. Ponad 60 ilustracji w tekście.
58.
KREYSER Ryszard – Elementarz filmowca amatora. Warszawa 1964. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 223, [1]. broszura.
Okładki lekko otarte, stan dobry. Ilustracje w tekście. Podpis własn. Zawiera m.in.: Kupiliśmy kamerę i co dalej? Trochę techniki. Pierwsze próbne zdjęcia. Jak należy posługiwać się kamerą.
59.
KREYSER Ryszard – Elementarz filmowca amatora 8 mm. Wyd. II poprawione. Warszawa 1970. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.16d. s. 274, [1]. broszura. Biblioteka Filmowca Amatora.
Okładki lekko zakurzone, załamanie narożnika przedniej okładki, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Zawiera m.in.: Kupiliśmy kamerę i co dalej? Trochę techniki, Światłomierz i pomiar ekspozycji, Pierwsze próbne zdjęcia, Środki wyrazowe filmu, Zdjęcia specjalne, Kompozycja obrazu filmowego, Filmy światłoczułe, których używamy, Filmujemy barwnie, Jak powinien być zbudowany nasz film, Kręcimy nasz film, Film wraca z laboratorium, Montaż, czyli sztuka nożyczek i kleju, Napisy w naszych filmach, Wyświetlamy nasz film.
60.
KWAŚNIEWSKI E[dward] J[arosław] – Nowoczesne fotorecepty. Kraków 1950. Wiedza-Zawód-Kultura Tadeusz Zapiór i Ska. 16d, s. 112. broszura. "Radź sobie sam", Biblioteczka Życia Praktycznego.
Zabrudzenia okładek, niewielkie ubytki grzbietu oraz przedniej okładki, wewnątrz miejscami odręczne zapiski. Stan dobry.
61.
NAUMANN Helmut – Das Auge meiner Kamera. Ein Buch über fotografische Optik. [...] Mit 119 Abbildungen und 29 Fotobeispielen von O. Croy. Halle (Saale) 1951. Verlag von Wilhelm Knapp. 8, s. [4], 150, [2]. broszura.
Okładki otarte i zabrudzone, ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście.
62.
OLEJNIK Adam, KONDZIELA Henryk – Tadeusz Cyprian. Poznań 1965. Wyd. Poznańskie. 8, s. 78. broszura, obwoluta.
Stan bardzo dobry. Krótka monografia poświęcona wybitnemu fotografikowi. Liczne reprodukcje w tekście.
63.
PĘKOSŁAWSKI Zbigniew – Elementy warsztatu fotografika. Warszawa 1963. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 213, [3], tablice (46 ilustr. na tabl.). broszura, obwoluta.
Bardzo niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Oprac. graficzne, okładka i obwoluta Józef Mroszczak. Zawiera m.in.: Perspektywa w obrazie fotograficznym. Kształtowanie ostrości i głębi ostrości obrazu. Obiektywy w praktyce fotografika. Kamera fotografika. Światło w fotografii artystycznej.
64.
PĘKOSŁAWSKI Zbigniew – Robimy przezrocza. Warszawa 1955. Filmowa Agencja Wydawnicza. 16d, s. 109, [3]. broszura. Biblioteka Fotoamatora, nr 6.
Okładki nieco zakurzone, stan dobry. Piecz. własn. Zawiera m.in. Przezrocza i o przezroczach. Kopiowania przezroczy. Czas naświetlania decyduje o wyniku. Wywoływanie przezroczy. Suszenie diapozytów. Ocena przezrocza. Reprodukcje dla celów przezroczowych. Barwienie (tonowanie) przezroczy. Retusz przezrocza. Poprawny negatyw - dobre przezrocze. Przezrocza w barwach naturalnych.
65.
PLUTECKA Grażyna, GARZTECKI Juliusz – Fotografowie nietypowi. Kraków 1987. Wyd. Literackie. 8, s. 373, [1], tablice (60 ilustr. na tabl.). broszura.
Okładki lekko zabrudzone, poza tym stan bardzo dobry. Kilkanaście szkiców biograficznych dawnych fotografów polskich.
34.–
Sprzedano za: 34.–
66.
PŁAŻEWSKI Jerzy – Fotografowanie nie jest trudne. Poznań 1947. Wydawnictwo "Poligrafika". 4, s. 220, tabl. 8. broszura. Wiedza i Sztuka t. 1.
Naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi okładek, poza tym stan dobry. Egzemplarz nieobcięty. Zaw. rozdziały: Przedszkole. O świetle i barwie, o błonie i filtrze. Aparat i jego tajemnice. Przystępujemy do zdjęcia. Warunki zdjęcia. Od tematu do tematu. Gdy zmrok zapadnie... O duszy obrazu fotograficznego. Na końcu skorowidz alfabetyczny.
67.
PODRĘCZNIK Gevaerta. B. m. 1930. B. w. 16d, s. 258, tabl. 8. broszura.
Otarcia i zabrudzenia okładek, załamania krawędzi okładek, miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry. Piecz. Szczegółowy podręcznik fotografowania z wykorzystaniem materiałów i sprzętu belgijskiej firmy Gevaert.
68.
SIEŃSKI Maciej – Filmowe zdjęcia trickowe. Warszawa 1966. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 262, [2]. broszura. Film Amatorski.
Okładki nieco zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Okładkę proj. Józef Wilkoń.
30.–
Sprzedano za: 30.–
69.
SOMMER Stanisław – Fotografia na materiałach nietypowych. Warszawa 1955. Filmowa Agencja Wydawnicza. 16d, s. 95, [3]. broszura. Biblioteka Fotoamatora, nr 9.
Okładki lekko zakurzone, niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Zawiera m.in.: Techniki chromianowe. Charakterystyka światłoczułych warstw chromianowych. Charakterystyka poszczególnych technik chromianowych z punktu widzenia ich przydatności dla celów fotografii artystycznej. Guma. Pigment. Bromolej. Metoda Palleta. Fotografia na tkaninach. Fotografia na porcelanie. Fotografia na drewnie. Fotografia na metalach. Fotografia na celulozie. Fotografia na masach plastycznych.
30.–
Sprzedano za: 30.–
70.
SZMIDTGAL Eugeniusz – Materiały fotograficzne i ich obróbka. Wyd. II. Warszawa 1949. "Czytelnik" Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa. 8, s. [4], 105, [2], tabl. 4. broszura. Wzorowy Zawodowiec.
Niewielkie otarcia i zabrudzenia okładek, stan dobry. Egzemplarz nieobcięty. Ilustracje na tablicach. Piecz.
54.–
Sprzedano za: 54.–
71.
ŚMIGIELSKI Wiesław – Lustrzanki małoobrazkowe. Warszawa 1986. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 8, s. 221, [1]. broszura.
Stan bardzo dobry.
72.
VOELLNAGEL Andrzej – Fotoleksykon dyskusyjny. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Warszawa 1984. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 174. broszura.
Stan bardzo dobry.
73.
VOGEL E[rnst] – Podręcznik fotografii praktycznej. Przewodnik dla amatorów i zawodowców. Oprac. [...] Stanisław Szalay. Ze 119 ryc. w tekscie i 15 tabl. Berlin [przedm. 1905]. G. Schmidt. 16d, s. 8, [8], 229, XXXIV, tabl. 15. oprawa oryginalna płótno zdobione.
Okładki nieco otarte, stan dobry. Zaw. m.in.: Przyrządy fotograficzne, Prawidła dla zdjęć różnego rodzaju, Urządzenie ciemnicy, Sprawa negatywna, Sprawa pozytywna, Kalkowanie, Tabelka produktów chemicznych.
74.
WEINFELD Stefan – Elektrotechnika fotoamatora. Warszawa 1963. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16d, s. 95, [1]. broszura. Biblioteka Fotoamatora, nr 21.
Okładki lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Okładkę proj. Maciej Urbaniec.
* * *