Literatura piękna, językoznawstwo

75.
AJSCHYLOS – Dzieła. Przełożył Jan Kasprowicz. Lwów-Warszawa 1912. Nakł. Tow. Wyd., E. Wende i Spółka. 8, s. [2], 216, [2], II, 194. oprawa półskórek z epoki z 3 złoconymi szyldzikami, górne obcięcie złocone.
Brak karty przedtyt. Oprawa otarta, mimo to stan ogólny dobry. Zawiera dramaty greckie: Prometeusz skowany, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa.
76.
ANCZYC Wł[adysław] L. – Pieśni zbudzonych i inne poezye. Kraków 1916. Nakł. A. Sechorza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. [4], 99, [1]. oprawa oryginalna kartonowa.
Okłądki lekko otarte, grzbiet oklejony paskiem papieru, poza tym stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 40.–
77.
BARANOWSKA Małgorzata – Miasto. Warszawa 1975. Czytelnik. 16d, s. 66, [2]. broszura, obwoluta.
Obwoluta lekko zakurzona, niewielkie zaplamienie górnego marginesu widoczne na pierwszych trzech kartach, poza tym stan dobry. Podpis własn. Obwolutę proj. Andrzej Heidrich. Wyd. I. Książkowy debiut poetycki.
M. Baranowska (1945-2012) – polska poetka, pisarka, krytyk i historyk literatury, varsavianistka. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pracowała w Instytucie Wydawniczym Nasza Księgarnia. Od 1972 pracowała w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka słuchowisk dla dzieci i audycji literackich w Polskim Radiu. Członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Publikowała w czasopismach „Teksty Drugie”, „Res Publica Nowa”, „Twórczość”, „Konteksty”. Dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike: w 2000 za książkę Prywatna historia poezji oraz w 2004 za książkę Posłaniec uczuć: prywatna historia pocztówki (ta książka została wybrana Książką Stycznia Warszawskiej Premiery Literackiej 2004. W 2004 otrzymała nagrodę Ministra Kultury. [Wikipedia].
78.
BRONIEWSKI Władysław – Wiersze i poematy. Warszawa 1972. PIW. 8, s. 438, [2], tabl. 28. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wybór wierszy Broniewskiego ozdobiony ilustracjami wykonanymi w ramach konkursu Związku Polskich Artystów Plastyków przez 14 artystów: J. Stannego, B. Olszyńską-Guzik, M. Sapetto i W. Szamborskiego, T. Michaluka, P. Udorowieckiego, T. Jurę, T. Moskałę, T. M. Siarę, B. Gawdzik-Brzozowską, K. Hałajkiewicza, N. Naskov, M. Stachurskiego, D. Żukowską.
80.–
Sprzedano za: 110.–
79.
BRUCHNALSKI Wilhelm – Sienkiewicz. Lwów 1917. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende & S-ka. 16d, s. 35. broszura.
Okładki nieco zabrudzone, poza tym stan dobry.
W. A. Bruchnalski (1859-1938) – polski historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. [Wikipedia].
80.
BRZĘKOWSKI Jan – Wiersze wybrane. Warszawa 1980. Czytelnik. 8, s. 289, [3], tabl. 1. oprawa oryginalna kartonowa.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
81.
BRZĘKOWSKI Jan – Wybór poezji. Warszawa 1966. Czytelnik. 16d, s. 176. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco zabrudzona, poza tym stan dobry. Oprac. graf. Andrzej Heidrich. Wyd. I.
82.
CERVANTES Saavedra Miguel de – Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy. Przełożyli Anna Ludwika Czerny i Zygmunt Czerny. T. 1-2. Warszawa 1955. PIW. 8, s. 573, [1], tabl. 12; 622, [1], tabl. 12. oprawa oryginalna płótno złocone.
Brak obwolut, poza tym stan bardzo dobry. Piecz i podpis własn. Okładkę, karty tytułowe, inicjały i winiety projektował Marek Rudnicki. Ilustracje z "Don Kichota" wydanego przez Królewską Akademię Hiszpańską, Madryt 1780: Jose Del Castillo, Antonio Carnicero, Bernardo Barranco, Jeronimo Gil, Gregorio Ferro.
83.
CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. Poznań 1936. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 447. broszura.
Otarcia krawędzi okładek, okładki nieco zakurzone, stan niemal bardzo dobry. Okładkę rysował Kazimierz Jodzewicz. Antologia poetycka w układzie W. Miłaszewskiej, J. Rembielińskiego i S. Miłaszewskiego. Na końcu skorowidz autorów. Poezje pogrupowane w rozdziały: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Zmartwychwstanie, Święta Matki Boskiej, Zielone Świątki, Boże Ciało, Święci Pańscy, Zaduszki, Aniołowie i żołnierze.
84.
DANIŁOWSKI Gustaw – Na wyspie. Poemat. Warszawa 1901. Stefan Demby. 16d, s. 71. oprawa płótno z epoki.
Pierwsza strona karty przedtytułowej nieco pożółkła, poza tym stan dobry.
85.
DOSTOJEWSKI Teodor – Biesy. Warszawa 1928. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 693, [3]. oprawa oryginalna skóra. Serja 3, t. 1-2, pod red. Melchjora Wańkowicza, poprzedzone studjum Andrzeja Struga.
Okładki otarte i zabrudzone, niewielkie przetarcie skóry na krawędziach grzbietu, poza tym stan dobry.
86.
DOSTOJEWSKI Teodor – Idjota. Warszawa 1928. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 359, [1]; 333, [1]. oprawa oryginalna półskórek złocony. Dzieła. Serja 2, t. 1-4, pod red. Melchjora Wańkowicza, poprzedzone studjum Andrzeja Struga.
Otarcia krawędzi okładek oraz grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 180.–
87.
ELIOT T[homas] S[tearns] – Jałowa ziemia. Przełożył Czesław Miłosz. Kraków 1989. Wydawnictwo Literackie. 8, s. 40, [1]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Okładki nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Tekst równoległy angielski i polski.
"Thomas Stearns Eliot (1888-1965) stanowi od lat dla badaczy i czytelników wyzwanie erudycyjne. Wierząc w porządkujący sens sztuki, czerpie obficie z klasyki buddyjskiej, greckiej i łacińskiej, z Dantego i poetów metafizycznych, a także z literatury angielskiej. W Jałowej ziemi (1922), będącej świadectwem cywilizacyjnego kryzysu, jaki dotknął intelektualną świadomość Europy po pierwszej wojnie światowej, tworzy poeta mozaikę kulturową, aby ocalić dawne inspiracje. Stan wewnętrznej pustki odmienić można tylko, zdaniem Eliota, sięgając do bogatych tradycji. Spowiedź poety to rachunek sumienia jednostki, podjęty w imię uniwersalizmu. Jałową ziemię przypominamy w znakomitym przekładzie Czesława Milosza". (Od Wydawnictwa).
100.–
Sprzedano za: 340.–
88.
FEVAL Paul – Synowie markizy de Belcamp. Przekład i oprac. Haliny Popławskiej. Warszawa 1967. Iskry. 8, s. 405, [3], tabl. 8. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie otarcia i załamania obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Obwolutę i ilustracje proj. Antoni Uniechowski.
50.–
Sprzedano za: 110.–
89.
FILIPCZUK Ewa – Gra. Warszawa 1977. PIW. 8, s. 54, [1]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Obwolutę i okładkę proj. Henryk Tomaszewski. Tomik poezji.
90.
FILIPOWICZ Kornel – Pamiętnik antybohatera. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 94, [2]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco otarta i zabrudzona, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn. Wyd. I. Obwolutę proj. Kazimierz Mikulski.
48.–
Sprzedano za: 48.–
91.
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. Kraków 1954. Wyd. Literackie. 16d, s. 56, [2]. opr. oryg. miękka kart.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Ilustrował Daniel Mróz. Okładkę projektował Adam Młodzianowski i Daniel Mróz.
92.
GARCZYŃSKI [Stefan], GOSŁAWSKI [Maurycy], GOSZCZYŃSKI [Seweryn], GASZYŃSKI [Konstanty] – Liryki powstańcze z lat 1830-31. Kraków 1916. Nakł. A. Sechorza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. [4], 83. oprawa oryginalna kartonowa.
Grzbiet oklejony paskiem papieru, okładki nieco zakurzone, poza tym stan bardzo dobry.
40.–
Sprzedano za: 220.–
93.
GLIŃSKI Kazimierz – Królewska pieśń. Wyd. III. Z ilustr. Władysława Barwickiego. Warszawa 1910. Nakł. autora.8, s. [4], 513, [1], tabl. 12. oprawa oryginalna płótno złocone, zdobione.
Otarcia i lekkie zabrudzenia okładek, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, obcięte marginesy kilku tablic, część tablic luzem. Stan dobry.
W. Barwicki (1865-1933) – polski malarz, rzeźbiarz i poeta.
120.–
Sprzedano za: 120.–
94.
GRABOWSKI Wojciech T. – Wiersze życiu wyrwane. Southend-On-Sea 1966. Oficyna Stanisława Gliwy. 8, s. 35, [4]. oprawa oryginalna kartonowa.
Stan dobry. Wydano 250 egz. Linoryty Stanisława Gliwy. Pośmiertny tom wierszy W. T. Grabowskiego, opatrzony fotografią i notą o autorze oraz wierszem Mariana Łysakowskiego. Szesnasta publikacja oficyny Stanisława Gliwy.
44.–
Sprzedano za: 44.–
95.
GROCHOWIAK Stanisław – Haiku-images. Warszawa 1978. PIW. 8, s. 43, [5]. broszura, obwoluta.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Obwoluta i okładka proj. Henryk Tomaszewski.
50.–
Sprzedano za: 50.–
96.
HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy – Banderia Prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione Roku Pańskiego 1410 [...] pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone [...]. Kraków 1976. Wyd. Literackie. 8, s. 122, [2]. broszura.
Okładka nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora (ozdobiona narysowanymi przez autora kwiatkami). Wyd. I. Tom wierszy wydany z okazji odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Okladkę i karty tyt. proj. Janusz Bruchnalski.
50.–
Sprzedano za: 50.–
97.
HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Z rysunkami Józefa Lady. T. 1-4 (w 2 wol.). Warszawa 1955. PIW. 8, 478, [2]; 345, [1]. broszura. Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich.
Otarcia, niewielkie zabrudzenia i załamania krawędzi okładek, wewnątrz stan dobry. Przełożył Paweł Hulka-Laskowski. Okładkę proj. Zbigniew Dolatowski. T. 1: Szwejk na tyłach. T. 2 : Szwejk na froncie.  T. 3: Przesławne lanie. T. 4: Po przesławnym laniu.
80.–
Sprzedano za: 120.–
98.
HERBERT Zbigniew – Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 1962. Czytelnik. 16d, s. 265, [3]. broszura, obwoluta.
Obwoluta lekko odbarwiona, ślady po taśmie widoczne w narożnikach obwoluty, poza tym stan dobry. Wyd. I. Dziesięć szkiców z podróży po Włoszech i Francji. Obwolutę projektował Andrzej Heidrich.
80.–
Sprzedano za: 100.–
99.
HŁASKO Marek – Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania. Warszawa 1956. Czytelnik. 16d, s. 268, [4]. broszura.
Okładki otarte i zakurzone, załamane narożniki okładek, podklejone naddarcie grzbietu, stan dobry. Podpis własn. Okładka i karta tytułowa Jana Młodożeńca, ilustracje Jerzego Ćwiertni. Pierwsze wydanie książki, która przyniosła sławę jej autorowi i była zarazem jego debiutem książkowym. Zbiór opowiadań stojących w opozycji do obowiązujących w literaturze schematów socrealistycznych. Zaw. m.in.: Dwaj mężczyźni na drodze, Baza Sokołowska, Pierwszy krok w chmurach, Lombard złudzeń, Pętla. Książka została wyróżniona nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, w 1957 i 1958 ukazały się dwa kolejne jej wydania. Autor stał się "legendarną postacią młodego pokolenia, [...] prasa nazywała go wschodnioeuropejskim Jamesem Deanem" (Wikipedia). W 1958 Hłasko wyjechał z Polski a "Pierwszy krok" był przez ponad ćwierć wieku jedyną jego książką wydaną w kraju. "Cała praca stoi jeszcze przed Hłaską. Byłoby nieszczęściem, gdybyśmy go musieli doliczyć do kolekcji martwych gwiazd, które przez długie lata dopalają swój talent" (J. Błoński w "Przegl. Kulturalnym", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 241). Obawy Błońskiego okazały się płonne. Hłasko nie dopalał swego talentu zbyt długo.
60.–
Sprzedano za: 100.–
100.
HOŁUJ Tadeusz – Jeden stamtąd. Warszawa 1962. Iskry. 16d, s. 257, [1]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego. Obwolutę i okładkę proj. Janusz Stanny.
48.–
Sprzedano za: 48.–
101.
HOMER – Iliada Homera. Tłumaczenia Franciszka Dmochowskiego. Edycya trzecia. T. 2-3. Warszawa 1827-1828. W Drukarni Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego. 16d, s. [4], 276, [2]; [4], 362, [2], 352. oprawa półskórek z epoki.
Otarcia i zabrudzenia okładek szczególnie w t. 3, niewielkie nadpęknięcia  grzbietu w tymże tomie, wewnątrz zażółcenia papieru i ślady zawilgocenia. Do kompletu brak t. 1. Na kartach przedtytułowych obu tomów  podpis własn.: Bronisława Karszo-Siedlewska (1860–1938) - wdowa po Juliuszu Vetterze, lubelskimi browarniku, działaczu społeczny, fundatorze i opiekunie Szkoły Handlowej im. Vetterów przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie, jak również Szpitala Dziecięcego przy ulicy Staszica 7, właścicielu majątku ziemskiego Jabłoń. Opiekunka Przytułku Starców i Kalek im. Augusta Vettera.
440.–
Sprzedano za: 440.–
102.
HOMER – Odysseja. Przekład L. Siemieńskiego. Wyd. nowe. Warszawa 1903. Gebethner i Wolffa. 16, s. [4], 524. oprawa oryginalna półskórek z szyldzikami, obcięcie złocone. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Otarcia krawędzi okładek, wewnątrz stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 400.–
103.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. Warszawa 1936. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 227. broszura.
Grzbiet oklejony papierem, okładki nieco zaplamione, miejscami niewielkie zażółcenia wewnątrz, poza tym stan dobry. Podpis ochronny autorki (pełnym nazwiskiem). Tom wierszy zaw. m.in. cykle poetyckie: Słowik litewski, Wiersze belwederskie, Polonia Restituta, Treny.
120.–
Sprzedano za: 130.–
104.
IMBER S[amuel] J[akub] – Pieśń i dusza Oskara Wilde'a. Z przedmową Romana Dyboskiego. Warszawa-Kraków 1934. Gebethner i Wolff. 8, s. 120, [1]. broszura.
Okładki nieco zakurzone, niewielkie naddarcie tylnej okładki, poza tym stan dobry. Podpis własn.
S. J. Imber pseud. Jan Niemira (1889-1942) - żydowski poeta i publicysta, tworzący w języku jidysz, hebrajskim i polskim. Autor znanego poematu Esterka (1911), opisującego historię miłości króla Kazimierza III Wielkiego i Esterki, ponadto modernistycznej poezji w języku jidysz oraz polskim, sygnowanej pseudonimem. Uważany był za jednego z twórców i pionierów poezji jidysz w Galicji, który spopularyzował ją w wielkich ośrodkach intelektualnych, i za jednego z pierwszych neoromantyków poezji jidysz.. Publicystyka w języku polskim zebrana w tomie "Asy czystej rasy" (1934) i drukowana we własnym czasopiśmie „Oko w oko” (1936–37), była zaciętą polemiką ze współczesnymi publikacjami antyżydowskimi w prasie polskiej.
60.–
Sprzedano za: 100.–
105.
KAFKA Franz – Wyrok. Przeł. Juliusz Kydryński. Warszawa 1957. PIW. 16d, s. 198, [2]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i podpis własn. Okładkę i obwolutę proj. Aleksander Stefanowski.
34.–
Sprzedano za: 34.–
106.
KARREN Tamara – Czarne niebo. Londyn 1986. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 42, [3]. broszura.
Niewielkie zabrudzenia okładek, stan dobry. Odręczna dedykacja autorki "Kochanej Halinie [Kwiatkowskiej] ...". Rysunki w tekście Teresy Lewandowskiej.
H. Kwiatkowska właśc. Helena Królikiewiczówna (1921-2020) – polska aktorka, pedagog. Koleżanka z lat szkolnych i studenckich Karola Wojtyły, z którym występowała na scenie szkolnej oraz Teatru Rapsodycznego. Związana na stałe ze scenami teatrów krakowskich. Zagrała 64 ważne role w spektaklach Mieczysława Kotlarczyka, Bronisława Dąbrowskiego, Władysława Krzemińskiego, Konrada Swinarskiego, Józefa Szajny, Jerzego Jarockiego, Zygmunta Hübnera. Artystka kabaretowa – grała na scenie kabaretu w Jamie Michalika. Pedagog w krakowskiej PWST. Autorka dramatów, słuchowisk radiowych oraz podręcznika dobrego zachowania. Autorka książki Porachunki z pamięcią, za którą otrzymała Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca (marzec 2002). Była żoną pisarza Tadeusza Kwiatkowskiego. [Wikipedia].
48.–
Sprzedano za: 70.–
107.
KERN Ludwik Jerzy – Portrety kwiatów. Wiersze. Rysunki Zdana Jasińska. Kraków 1992. Wydawnictwo Kwiaty Tadeusz Frasik Sp. z o.o. 16d podł., s. 131, [1]. oprawa oryginalna kartonowa.
Okładki lekko zakurzone, niewielkie odbarwienie grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego.
108.
KERN Ludwik Jerzy – Wiersze i wierszyki. Książkę ilustrował Marian Eile. Warszawa 1957. Iskry. 16d, s. 140, [3]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco otarta i zakurzona, poza tym dobry. Podpis i piecz. własn. Egzemplarz zawiera komplet 10 wklejonych barwnych ilustracji wykonanych w modnym wówczas stylu abstrakcji geometrycznej (tzw. pikasy).
109.
KONOPNICKA Marya – Wybór poezyi. Wyd. IV. Warszawa-Kraków 1911. Nakł. Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner i Sp. 16, s. [4], 402, tabl. 1. oprawa późniejsza półskórek. złocony. [Bibl. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Karta przedtyt. zabrudzona z uzupełnionym ubytkiem narożnika, poza tym stan dobry. Ekslibris.
110.
KORZENIOWSKI Józef – Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach.Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno 1843. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 16d, s. 118. oprawa późniejsza półpłótno.
Okładki zabrudzone, zapiski i podkreślenia w tekście, egzemplarz zalany, wymaga konserwacji. Podpis własn. Dramat romantyczny. Wyd. I.
140.–
Sprzedano za: 150.–
111.
KOSSAK Zofia – Bursztyny. Warszawa 1967. PAX. 8, s. 231, [3], tabl. 1. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Bardzo niewielkie otarcia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Obwolutę proj. Antoni Boratyński.
112.
KOSSAK Zofia – Krzyżowcy. T. 1-4 (w 2 wol.). Warszawa 1956. PAX. 8, s. 209, [1]; [210]-462, [1]; 261, [1], [263]-522, [1]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Bardzo niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwolut, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i podpis własn. Obwolutę, okł. i stronę tyt. proj. Tadeusz Niemirski. Część pierwsza trylogii, składająca się z czterech tomów i opowiadająca o wyprawach krzyżowych. Akcja powieści zaczyna się w Polsce w 1095 roku, a kończy wyzwoleniem Jerozolimy i odzyskaniem Grobu Świętego. Tytuły poszczególnych tomów - 1. Bóg tak chce!, 2. Fides Graeca, 3. Wieża Trzech Sióstr, 4. Jerozolima wyzwolona!
113.
KOSSAK Zofia – Król trędowaty. Warszawa 1956. PAX. 8, s. 265, [3]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta zakurzona, bardzo niewielkie naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i podpis własn.  Obwolutę, okł. i stronę tyt. proj. Tadeusz Niemirski. Część druga trylogii opowiadającej o wyprawach krzyżowych. Opowieść o klęsce Krzyżowców, poprzedzonej dramatycznymi próbami utrzymania Jerozolimy, zakończonymi utratą Królestwa Jerozolimskiego w 1291.
114.
KOSSAK Zofia – Bez oręża. T. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 1956. PAX. 16d, s. 237, [1]; [239]-451, [5]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Piecz i podpis własn. Obwolutę, okł. i stronę tyt. proj. Tadeusz Niemirski. Część trzecia trylogii, składająca się z dwóch tomów i opowiadająca o wyprawach krzyżowych. Opisuje jedną z ostatnich prób odzyskania Grobu Świętego, tragicznie zakończoną krucjatę dziecięcą w XIII wieku.
115.
KOSSAK Zofia – Szaleńcy boży. Warszawa 1957. PAX. 16d, s. 233, [3]. broszura, obwoluta.
Obwoluta lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i podpis własn. Obwolutę i okładkę proj. Tadeusz Niemirski. Strona tytułowa, rysunki oraz inicjały proj. M. Hiszpańska-Neuman. Wyd. II.
40.–
Sprzedano za: 50.–
116.
KOSSAK Zofia, SZATKOWSKI Zygmunt – Dziedzictwo. T. 1-3. Warszawa 1963. PAX. 16d, s. 242, [5], tabl. 4; 535, [5], tabl. 4; 763, [4], tabl. 3. oprawa oryginalna płótno.
Brak obwolut, okładki otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. i podpisy własn. W tekście i na tabl. reprodukcje szkiców i akwareli Juliusza Kossaka.
60.–
Sprzedano za: 100.–
117.
KOSSAK Zofia – Złota wolność. T. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 1957. PAX. 8, s. 209, [1]; [210]-462, [1]; 261, [1], [263]-522, [1]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Bardzo niewielkie otarcia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i podpis własn. Obwolutę, okł. i stronę tyt. proj. Tadeusz Niemirski.
46.–
Sprzedano za: 46.–
118.
KOWALSKI Adam – Kierunek: Wisła! Wiersze i pieśni 1939-1942. Układ chóralny A. Harasowskiego. Glasgow 1943. Książnica Polska. 8, s. 64. broszura.
Okładki otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. Ilustracje i układ graf. Antoni Wasilewski.
119.
KRASICKI Ignacy – Pan Podstoli. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1860. Nakładem i drukiem "Czasu". 16d, s. 305. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia krawędzi okładek, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry.
120.
KWIATKOWSKI Tadeusz – Gwiazda brazylijskiego nieba. Warszawa 1954. Iskry. 16d, s. 216, [3]. broszura.
Okładki lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustrował Jerzy Skarżyński. Okładkę oprac. Mieczysław Kowalczyk. Odręczna dedykacja autora: "Mojej gwieździe rodzimego nieba" dla żony.
121.
LECHOŃ Jan – Karmazynowy poemat. Warszawa 1922. Towarzystwo Wyd. "Ignis". 16d, s. 55, [2]. broszura.
Stryjeńska MNK VI.I.I.15. Otarcia i zabrudzenia okładek, ubytek narożnika przedniej okładki, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Okładka projektu Zofii Stryjeńskiej.  Wydano 2.200 egz. i 15 egz. na papierze czerpanym. Prezentowany tu egzemplarz posiada indywidualny numer oraz ochronną markę z podpisem autora. Drugie wydanie wzbogacone wierszem "Pani Słowacka". Okładka do tej edycji poematu Lechonia uważana jest za jedną z najładniejszych narysowanych przez Zofię Stryjeńską i należy do najczęściej reprodukowanych (patrz np. M. Grońska "Zofia Stryjeńska", ilustr. 27; H. Wiercińska "Sztuka książki", ilustr. 90).
140.–
Sprzedano za: 460.–
122.
LERMONTOW Michaił – Demon. Przekład Ireny Słomińskiej. Warszawa 1936. Nakł. Księgarni F. Hoesicka. 8, s. 45. broszura.
Otarcia i naddarcia krawędzi okładek, podklejone przedarcie przedniej okładki, wewnątrz stan dobry.
M. Lermontow (1814-1841) - drugi po Puszkinie poeta rosyjskiego romantyzmu o znaczeniu przekraczającym granice literatury narodowej, prekursor i mistrz poematu romantycznego, autor 20 poematów, wielu powieści poetyckich i żartobliwych, wierszy lirycznych o tematyce miłosnej, społeczno-politycznej i filozoficznej, utworów dramatycznych i prozatorskich, oficer armii i zesłaniec carski. Po raz pierwszy został zesłany na Kaukaz za buntowniczą odę na cześć Puszkina "Na śmierć poety", po raz drugi - za pojedynek z synem ambasadora francuskiego. Zginął w wieku 27 lat w inspirowanym przez policję pojedynku z majorem Martynowem. Posępny Demon, duch wygnania, Nad grzeszną ziemią błądził wkrąg; W dni lepszych mary, w głąb dumania, Biegł wspomnień jego długi ciąg. Poemat "Demon" zajmuje wyjątkowe miejsce w twórczości Lermontowa. Pracował nad nim praktycznie przez całe dorosłe życie (od 1829 do 1841) pozostawiwszy 8 kolejnych redakcji tekstu. Druku się nie doczekał (poemat w wersji ostatecznej wydany został po raz pierwszy dopiero w 1857 r. w Karlsruhe w Niemczech). Treść utworu to dzieje romansu Demona z gruzińską mniszką Tamarą, romansu filozoficznego, nawiązującego do biblijnych mitów o zbuntowanym aniele i wygnaniu człowieka z raju. Lermontowski Demon zatem, to wygnaniec z raju, anioł zbuntowany przeciwko niedoskonałemu światu, pełnemu wad i niesprawiedliwości, i wiecznie dążący do wolności. Jego zmagania z losem ukazane są na tle dzikiej, surowej i niedostępnej przyrody Kaukazu. Cytat z powojennego wydania poematu: "Wśród arcydzieł romantyzmu 'Demon' Lermontowa jaśnieje własnym blaskiem. Blaskiem tak bardzo intensywnym, że z dystansu stulecia na niebie Byrona, Mickiewicza, Puszkina i Słowackiego świeci jak odrębna, nienależąca do żadnej konstelacji gwiazda".
123.
LIGOCKI Edward – Poezye. Serya druga. Kraków 1908. D. E. Friedlein. 8, s. 44, [4]. broszura.
Okładki nieco zakurzone, stan dobry. Na karcie tytułowej dedykacja autora "Kochanemu Tadeuszowi ...", na przedniej okładce podpis własn. "Tad. Strumiłło". Okładka rysunku Władysława Borkowskiego.
124.
LIPIŃSKI Eryk – Moje małe życie. Warszawa 1985. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 16m, s. 245, [1]. oprawa oryginalna kartonowa. Bibliofilska Edycja Miniatur WAiF.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego.
46.–
Sprzedano za: 46.–
125.
LIPIŃSKI Eryk – Pamiętniki. Warszawa 1990. Wydawnictwo Fakt. 8, s. 282, [4], tabl. 8. broszura.
Okładki nieco zabrudzone, stan dobry. Wstęp Zygmunta Kałużyńskiego. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego.
126.
ŁOZIŃSKI Władysław – Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Rycin 113, z tych 29 po części barwnych na osobnych tablicach. Przygotował do druku i wydał Mieczysław Treter. Lwów 1921. Gubrynowicz i Syn, H. Altenberg. 8, s. VIII, 212, tabl. 29. oprawa oryginalna kartonowa.
Otarcia i zabrudzenia okładek, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Na karcie tytułowej obca dedykacja. Zawiera m.in.: Piękno społeczne i historyczne, Sztuka konwersacji, Salon francuski, Salon niemiecki, Życie towarzyskie w Polsce XVIII w., Towarzystwo lwowskie u schyłku XVIII w., Puławy, Estetyka życia codziennego - Kilka słów o estetycznych potrzebach naszego otoczenia, O mieszkaniach i o smaku w ich urządzeniu i ozdobieniu, Utwory sztuki jako najszlachetniejsza ozdoba mieszkań, Słówko o ubiorach i modzie, O rozrywkach i zajęciach jako źródłach wrażeń estetycznych. Oprawa wydawnicza Aleksandra Semkowicza (ślepy tłok na tylnej okł.).
120.–
Sprzedano za: 340.–
127.
MĄCZKA Józef – Starym szlakiem. Kraków 1917. Nakł. Centr. Biura Wyd. NKN. 16d, s. 127, [3]. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Niewielkie zabrudzenia i otarcia okładek, poza tym stan dobry. Okł. proj. S. A. Procajłowicza. Tom wierszy legionowych.
128.
MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wyd. V. Paryż 1867. Księgarnia Luxemburgska. 16, s. 60. oprawa półskórek z epoki.
Mocne otarcia okładek, ubytki skóry na grzbiecie, egzemplarz ze śladami zalania.
80.–
Sprzedano za: 80.–
129.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeas cili Posledni zajezd na Litve. Prelożila Eliska Krasnohorska. Praha 1917. Nakl. J. Otto. 16d, s. 423, [1]. oprawa późniejsza półpłótno. Sbornik Svetove Poesie.
Stan dobry. Podpis własn. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w języku czeskim.
80.–
Sprzedano za: 130.–
130.
MIKUTA Marjan – Dożynki. Inscenizacja obrzędu ludowego. Okładkę wykonał Czesław Lenczowski. Kraków 1934. Wydawnictwo Małopolskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych. 8, s. 35, [1]. broszura. Biblioteka Małopolskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych, nr 2.
Okładki nieco zabrudzone, niewielkie ubytki krawędzi okładek, poza tym stan dobry.
131.
MUNTHE Axel – Księga z San Michele. Przeł. z niemieckiego Zofia Petersowa. Warszawa 1973. PAX. 8, s. 398, [2]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Obwolutę proj. Maciej Hibner.
132.
NARUSZEWICZ Adam – Wiersze różne. T. 2. Edycya T. Mostowskiego. Warszawa 1805. Druk. N-o 646 przy Nowolipiu. 16d, s. 459, tabl. 1 (Maciey Kazimierz Sarbiewski). oprawa półskórek z epoki.
Otarcia okładek, brak skóry na narożnikach okładek, wewnątrz niewielkie zabrudzenia, stan dobry. Piecz. i podpis własn. Do kompletu brak t. 1.
100.–
Sprzedano za: 220.–
133.
NATANSON Wojciech – Chwyty i zachwyty. Kraków 1934. S. A. Krzyżanowski. 16d, s. 262, tabl. 5. broszura.
Okładki zabrudzone, odbarwione i otarte, niewielkie naddarcia krawędzi grzbietu, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego. Podpis własn. Tadeusza Kwiatkowskiego.
134.
NIEMOJOWSKI Jerzy – Epigramaty. Londyn 1963. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 44, [4]. broszura.
Grzbiet lekko odbarwiony, okładki nieco zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego. Okładka i rysunki w tekście Helga Zahn. Wariant wydawniczy na papierze czerpanym.
120.–
Sprzedano za: 120.–
135.
NIZIURSKI Edmund – Przystań Eskulapa. Warszawa 1958. Wyd. MON. 16d, s. 300, [4]. broszura.
Okładki nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wyd. I. Okładkę proj. Jerzy Treutler. Powieść sensacyjna.
40.–
Sprzedano za: 150.–
136.
OBERTYŃSKA Beata – Miód i piołun. London 1972. Skład główny Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas. 8, s. 236, [2]. broszura.
Niewielkie zabrudzenia i otarcia okładek, grzbiet podklejony taśmą, poza tym stan dobry. Tom wierszy.
137.
ODYNIEC Antoni Edward – Barbara Radziwiłłówna czyli początek panowania Zygmunta-Augusta. Poema dramatyczne w sześciu aktach, z prologiem. Wilno 1858. Druk. S. Rozensona. 16d, s. XXI, [1], 414. oprawa współczesna półpłótno.
Brak karty przedtytułowej, egzemplarz ze śladami zalania, zażółcenia i zabrązowienia papieru (szczególnie dolne narożniki 7 ostatnich kart), ubytki górnych narożników kart (s. 133-208).
120.–
Sprzedano za: 120.–
138.
OLSZEWSKI Maryan – Droga suggerowanego optymizmu. Napisał i ozdobił ... Lwów 1906. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [65]. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładki otarte i zakurzone, wyklejki nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Rozważania nad optymizmem rozwojowym i zagadnieniami pokrewnymi ozdobione inicjałami i bordiurami złożonymi z muszli i drobnych zwierząt morskich.
100.–
Sprzedano za: 140.–
139.
[OSIEMNAŚCIE] 18 współczesnych opowieści amerykańskich. Warszawa 1957. Iskry. 16d, s. 413, [3]. broszura.
Niewielkie otarcia krawędzi okładek, poza tym stan niemal bardzo dobry. Na końcu odręcznie ponumerowane utwory. Piecz. i podpis własn. Okładkę i kartę tyt. proj. Marian Stachurski. Zawiera:
1. Sherwood Anderson - Śmierć w lesie
2. Willa Cather - Sprawa Pawełka
3. Ring Lardner - Kto daje
4. Sinclair Lewis - Młody Axelbrod
5. Wilbur Daniel Steele - Niebieski morderca
6. Dorothy Parker - Blondyna
7. Meridel le Sueur - Zwiastowanie
8. KatherineAnne Porter - On
9. F. Scott Fitzgerald - Babilon po raz wtóry
10. William Faulkner - Słońce zachodzi
11. Stephen Vincent Benet - Diabeł i Daniel Webster
12. Ernet Hemingway - Śniegi Kilimandżaro
13. John Steinbeck - Wielkie góry
14. Langston Hughes - Straciłem dobrą pracę
15. Erskine Caldwell - Klęknij o wschodzie słońca
16. Albert Maltz - Popołudnie w dżungli
17. Eudora Welty - Skamieniały człowiek
18. Truman Capote - Dom w kwiatach.
48.–
Sprzedano za: 48.–
140.
PANKOWSKI Marian – Matuga idzie. Przygody. Bruksela 1959. Nakł. autora. 8, s. 226, [1], tabl. 1. broszura.
Okładki nieco zakurzone. Frontispis namalował Jef Verbrak. Odbito 500 egzemplarzy numerowanych, ten egz. nr 389.
M. Pankowski (1919-2011i) – polski pisarz, poeta, prozaik, dramaturg; także literaturoznawca i tłumacz. Urodził się w roku 1919 w Sanoku, zmarł 3 kwietnia 2011 w Brukseli. "W roku 1938 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim; wówczas też debiutował jako poeta w lwowskich "Sygnałach". W latach 1942-45 był więźniem obozów hitlerowskich (Oświęcimiu, Gross-Rosen i Nordhausen), po wojnie osiadł w Belgii, gdzie kontynuował studia na Université Libre de Bruxelles. Z czasem został szefem tamtejszej slawistyki. Autor wielu literaturoznawczych rozpraw i esejów, publikowanych m.in. w paryskiej "Kulturze" i "Oficynie Poetów". W 1963 ukazał się jego doktorat "Leśmian - La révolte d'un poéte contre les limites", (przełożony na język polski jako "Leśmian czyli bunt poety przeciw granicom" w 1999.[...] Za credo artystyczne Pankowskiego uważana jest powieść "Matuga idzie. Przygody". "Matuga..."to swoisty anty-"Pan Tadeusz", dekonstruujący wzorzec epopei narodowej z jej patriotyczną retoryką i modelem "wygnańczego pisarstwa", pełnym tęsknoty za utraconą, wyidealizowaną Ojczyzną. To także proza eksperymentalna, oferująca nowy język artystyczny, wyrastający z poszukiwań młodopolskich i awangardowych, z eksploracji tzw. literatury marginesu; język wykraczający poza akceptowalne wzory literackie, ostentacyjnie transgresyjny". [Culture.pl].
60.–
Sprzedano za: 60.–
141.
POEZJA - mówię, Polska - myślę. Polska w poezji rosyjskiej XX wieku. Wybór i słowo wstępne Włodzimierz Prichod'ko. Redakcja, noty o autorach i posłowie Andrzej Drawicz. Warszawa 1973. Iskry. 16d, s. 261, [3]. broszura, obwoluta.
Obwoluta lekko otarta i zakurzona, poza tym stan dobry. Wyd. I. " Tom niniejszy jest próbą pokazania wierszy rosyjskich poetów XX wieku związanych tematycznie z Polską. Znajdziemy tu nazwiska Aleksandra Błoka, Mariny Cwietajewej, Anny Achmatowej i wielu współczesnych poetów radzieckich. Tekst dwujęzyczny pozwala czytelnikom znającym język rozyjski sięgnąć do oryginałów". [Od wydawcy].
28.–
Sprzedano za: 35.–
142.
POTOCKI Antoni – Polska literatura współczesna. Cz. 1-2. Warszawa 1911-1912. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 343, [1]; [4], 437, [2], tabl. rozkł. 1. oprawa oryginalna półskórek, obcięcie barwione.
Niewielkie otarcia okładek, stan dobry. Podpisy własn. na przednich wyklejkach.
143.
PRZYBOŚ Julian – Z ponad. Ułożył graficznie Władysław Strzemiński. Kraków 1988. Wydawnictwo Literackie. 8, s. 30, [3]. broszura.
Okładka lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Reprint edycji z 1930 opatrzony krótkim komentarzem redakcyjnym. Przedruku dokonano na podstawie egzemplarza Bronisławy Przybosiowej.
144.
PYLE Howard – Robin Hood. Przeł. Jerzy Krzysztoń. Warszawa 1969. Iskry. 16d, s. 253, [1]. broszura.
Okładki nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Okładkę proj. Janusz Grabiański.
145.
ROSTWOROWSKI Jan – Słowik i miecz. Wiersze. Southend-On-Sea 1966. Oficyna S. Gliwy. 8, s. 81, [6]. broszura.
Okładki nieco zakurzone, zaplamienia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wydano 300 egz., ten nr 55 subskrybowany. Trzynasta publikacja Oficyny Stanisława Gliwy. Okładka i ilustracje Aleksandra Wernera.
120.–
Sprzedano za: 120.–
146.
SAMOZWANIEC Magdalena – Kartki z pamiętnika młodej mężatki. Warszawa [1926]. E. Wende i Ska, Zakł. Graf. "Polska Zbrojna". 16d, s. 58, [5]. oprawa półpłótno z epoki z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Winieta okładkowa K. Mackiewicza. Obca dedykacja na karcie tyt.: "Żonie na pamiątkę pobytu w pamiętne dni historyczne w Warszawie maj 1926. G.".  Od s. 49 opowiadanie satyryczne "Trudności z doktorem".
85.–
Sprzedano za: 170.–
147.
SANDAUER Artur – Śmierć liberała. Opowiadania. Warszawa 1947. Książka i Wiedza. 8, s. 185, [2]. broszura.
Okładki zabrudzone i otarte, załamania okładek, niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. "Zbiór opowiadań [...] przedstawia wyostrzone groteskowo portrety ludzi ze środowiska inteligencji żyd., których postawę i losy w czasach esterminacji hitlerowskiej kształtuje gra konieczności i przypadku, niezależna od osobistych złudzeń" (LPPE).
60.–
Sprzedano za: 60.–
148.
SIEMIEŃSKI Lucyan – Portrety literackie. [T. 3]. Poznań 1868. Księg. J. K. Żupańskiego. 16d, s. 410. oprawa współczesna półpłótno.
Skrajne karty nieco odbarwione, miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Zawiera: Żywot Stanisława Trembeckiego, Franciszka Wężyka, Andrzeja Edwarda Koźmiana, Konstantego Gaszyńskiego i obóz klasyków.
149.
SIEMIEŃSKI Lucyan – Portrety literackie. [T. 4]. Poznań 1875. Nakł. J. K. Żupańskiego. 16d, s. [4], 393. oprawa współczesna półpłótno.
Skrajne karty nieco odbarwione, miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. własn. Zawiera: Angelus Silesius, Antoni Malczewski, Paweł Woronicz i Wacław Rzewuski.
70.–
Sprzedano za: 70.–
150.
SIENKIEWICZ Henryk – Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych. T. 1. Warszawa 1884. Drukiem Władysława Szulca i S-ki. 16d, s. 387, tabl. 1 (portret). oprawa półpłótno z epoki.
Otarcia krawędzi okładek, wyklejki nadpęknięte, jedna karta luzem (s. 367-368), poza tym stan dobry. Pierwszy tom pierwszego wydania powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.
800.–
Sprzedano za: 800.–
151.
SŁAPA Aleksander – Polska pieśń ludowa o wojnie i żołnierzu. Antologia. Zebrał ... Kraków 1916. Nakł. K. Sechorza. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. [4], IV, 91. oprawa oryginalna kartonowa.
Niewielkie otarcia okładek, grzbiet oklejony papierem, poza tym stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 50.–
152.
SŁOBODNIK Włodzimierz – Modlitwa o słowo. Warszawa 1927. Odbito w Drukarni "Robotnika". 16d, s. 25, [1]. oprawa późniejsza półpłótno.
Stan dobry. Ekslibris w formie pieczątki. Odbito w nakładzie 500 egzemplarzy. Tomik poezji. Okładka broszurowa nie zachowała się.
W. Słobodnik (1900-1991) - polski poeta, tłumacz literatury francuskiej, rosyjskiej i radzieckiej, satyryk, autor książek dla młodzieży, pochodzenia żydowskiego. [Wikipedia].
48.–
Sprzedano za: 48.–
153.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej] Kazimierz Kwaśniewski [pseud.] – Gdzie jest trzeci król. Warszawa 1965. Iskry. 16d, s. 192. [3]. broszura. Klub Srebrnego Klucza.
Niewielkie otarcia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I. Okładkę i kartę tyt. proj. Mieczysław Kowalczyk.
44.–
Sprzedano za: 44.–
154.
[SŁOMCZYŃSKI Maciej] Kazimierz Kwaśniewski [pseud.] – Zbrodniarz i panna. Każę aktorom powtórzyć morderstwo. Warszawa 1965. Iskry. 16d, s. 296, [3]. broszura. Klub Srebrnego Klucza.
Stan bardzo dobry. Okładkę proj. Mieczysław Kowalczyk.
44.–
Sprzedano za: 44.–
155.
SŁONIMSKI Antoni – Literatura na emigracji. Antologia "Nowej Polski" pod red. ... Łódź 1946. Wydawnictwo "Poligrafika". 8, s. 380, [3]. oprawa współczesna półskórek.
Stan dobry. Zapiski (ołówkiem na karcie tytułowej). "Utwory w tym tomie zebrane ukazały się w miesięczniku "Nowa Polska", założonym w roku 1940 w Londynie. Jest to część tylko wierszy i prozy w piśmie tym publikowanych. Przy wyborze staraliśmy się te utwory wybrać, które najpełniej reprezentują myśli i uczucia pisarzy polskiej emigracji w Anglii". [A.S.].  W części "Poezje" znajdują się utwory Józefa Wittlina, Marii Pawlikowskiej, Juliana Tuwima, Stanisława Balińskiego, Władysława Broniewskiego, Antoniego Słonimskiego, Stefana Themersona, Bogumiła Andrzejewskiego, Ireny Tuwim. W części "Proza" znajdują się utwory Ksawerego Pruszyńskiego, Karola Estreichera, Stefana Themersona, Marii Danilewiczowej, Bolesława Pomiana, Arkadego Fiedlera, Porucznika Herberta, Jana Papugi, Mieczysława Pruszyńskiego i Feliksa Topolskiego.
156.
STAFF Leopold – Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX w. Wydał i przypisami opatrzył ... Warszawa 1924. Instytut Wyd. "Bibljoteka Pol.". 16d, s. [4], 666. oprawa oryginalna płótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Otarcia krawędzi okładek, wyklejki wzmocnione paskami papieru, niewielkie rdzawe plamki w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Okładka brosz. proj. A. S. Procajłowicza.
100.–
Sprzedano za: 340.–
157.
SZOBER Stanisław – Słowniki ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku. Warszawa 1937. Wydawnictwo M. Arcta. 8, s. XVI, 662. oprawa oryginalna płótno bogato zdobione.
Niewielkie otarcia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry.
158.
SZYMBORSKA Wisława – La fiera dei miracoli [Jarmark cudów]. Matite di Alina Kalczyńska. Traduzione di Pietro Marchesani. Milano [Mediolan] 1994. [Libri Scheiwiller]. 16, s. 64, [5]. broszura, obwoluta.
Obwoluta lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Wiersze w języku włoskim i polskim, zdobione rysunkami Aliny Kalczyńskiej.
159.
ŚWIEŻAWSKI Ludwik – Śmiech w zieleni. Kraków 1931 [właśc. 1930]. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 39, [1]. broszura.
Brak tylnej okładki broszurowej, ubytki grzbietu, przednia okładka odbarwiona, wewnątrz stan dobry. Ekslibris w formie pieczątki. Tom poezji.
160.
TACYT – Kaia Korneliusza Tacyta Dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. Edycya Tadeusza Mostowskiego. T. 1. Warszawa 1804. W Drukarni Nr 646 przy Nowolipiu. 16d, s. 555, [5]. oprawa półskórek z epoki. Wybor Pisarzow Polskich. Historya.
Otarcia okładek, brak części wyklejek, wewnątrz miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry.  "Rozpoczyna przedmowa tłumacza do Stan. Augusta, w której mówi, że dzieła Tacyta 'nietknięte żadnego jeszcze Polaka ręką' [...]. Potem: Do Czytelnika. Tu wymienia polskie przekłady z zakresu historji rzymskiej. O trudnościach przekładu i o piękności języka polskiego. "Samiśmy winni temu, że nasz język poszedł w zaniedbanie...". Na końcu tomu obszerny rejestr imion i rzeczy oraz 'Szczegulne wiadomości o Tyberyuszu, które się ani w Tacycie ani w Swetonjuszu nie znayduią'" (Estreicher).
240.–
Sprzedano za: 280.–
161.
TEATR na wozie. 1959. Kraków 1959. Wydawnictwo Literackie. 16d podł, s. 80, [4]. broszura, obwoluta.
Obwoluta nieco zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Do druku przygotowali: Leszek Herdegen i Piotr Pawłowski. Obwoluta, ilustracje i układ graf. Lucjan Mianowski.
"Czy przypominacie sobie „Teatr na wozie"? Rokrocznie w okresie „Dni Krakowa" wyjeżdzal na ulice miasta, aby bawić przypadkowych przechodniów doskonałymi, tryskającymi dowcipem przedstawieniami. Książka, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera teksty, nuty i fotografie z tych programów. Tradycyjne już parafrazy Szekspira w wykonaniu Zenka i Heli, ballady o Mazurkiewiczu, Zenku Lupie i Franku Druzgale będą Was dziś bawić nie mniej niż w latach ubiegłych, a w wydaniu książkowym na pewno tak samo jak w Rynku lub pod Barbakanem" (Od Wydawcy).
162.
TISCHNER Józef – Etyka solidarności. Kraków 1981. Znak. 16d, s. 104, [4]. broszura.
Okładki nieco zabrudzone, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. I.
J. Tischner (1931-2000) - kapłan, filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, związany z Podhalem (kapelan Związku Podhalan), nieformalny kapelan "Solidarności".
163.
DA VINCI Leonardo – Bajki. Zebrał i przeł. Leopold Staff. Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 8, s. [4], III, [3], 61, [4], tabl. 8. broszura.
Zabrudzenia i otarcia okładek, na karcie przedtytułowej obca dedykacja, stan dobry. Tytuł na okładce i karcie tyt. również po włosku ("Favole"). Tekst zilustrowany 8 reprodukcjami rysunków Leonarda.
164.
WAŻYK Adam – Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor. Warszawa 1973. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 16d, s. 129, [7]. broszura. Biblioteka Poetów.
Pionowe załamania okładki, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora (A. W.) dla Jana B. Ożoga (J. B. O.).
165.
WEGNER Stanisław – Skarby rozumu i serca. Myśli i zdania wyjęte z naszych pisarzy. Zebrał ... Poznań 1884. Nakł. F.Chocieszyńskiego. 16d, s. [4], 224. oprawa oryginalna płótno bogato zdobione, brzegi kart złocone.
Okładki zabrudzone, ubytki grzbietu, brak jednej karty (s. 50-51), miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.  Złote myśli pogrupowane tematycznie, np.: Świat, Człowiek, Kobieta, Miłość, Serce, Czas, Sztuka, Cnota, Język, Ojczyzna.
120.–
Sprzedano za: 650.–
166.
WEYSSENHOFF Józef – Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. Warszawa 1930. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 261, tabl. 10.oprawa późniejsza półpłótno, fragment okładki broszurowej naklejono na lico oprawy.
Otarcia i zabrudzenia okładek, niewielkie ślady zawilgocenia widoczne na narożnikach pierwszych kart. Stan dobry.
167.
WILDE Oscar – Ballada o więzieniu w Reading. Przełożył i posłowiem opatrzył Adam Włodek. Kraków 1976. Wydawnictwo Literackie. 16d, s. 84, [4]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta nieco zabrudzona, poza tym stan dobry. Wyd. I. Okładkę i obwolutę proj. Janusz Bruchnalski. Tekst równoległy polski i angielski.
168.
WOROSZYLSKI Wiktor – Wybór wierszy. Warszawa 1974. Czytelnik. 8, s. 215, [1]. broszura.
Okładki zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Opracowanie graf. Andrzej Heidrich.
36.–
Sprzedano za: 36.–
169.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w trzech aktach. Oprac. Leon Płoszewski. Cz. 1-2 (w 1 wol.). Chicago Ill. 1945. Nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. 16d, s. 202, tabl. 1; 112. broszura.
Okładki nieco otarte, jedna strona (49) lekko zabrudzona, poza tym stan dobry. Pieczątki . Część 1: Tekst. Część 2: Objaśnienia i przypisy.
170.
ZBYSZEWSKI Karol – Z Marszałkowskiej na Piccadilly. Celle 1946. Wydawnictwo Antoniego Markiewicza. 16d, s. 72. broszura.
Niewielkie zabrudzenia okładek, wewnątrz stan dobry. Zbiór felietonów i anegdot.
40.–
Sprzedano za: 90.–
171.
ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra. Wadowice 1925. Druk. Foltina. 4, s. 99, [3]. broszura.
SPKL 252; Ratajczak 1055. Okładki lekko zabrudzone, załamania i niewielkie naddarcia krawędzi okładek i kilku ostatnich kart, wewnątrz stan dobry. Egzemplarz nierozcięty. Tom dedykowany w druku Stanisławie Wysockiej Stanisławskiej. Okładka w dwubarwnym linorycie Ludwika Misky'ego.
172.
ŻELEŃSKA Wanda – Lirnik polski. Zbiór poezyi ułożony przez ... z rycinami W[ojciecha] Gersona. Warszawa 1883. F. Hösick. 16d, s. XVI, 372. oprawa późniejsza półpłótno.
Niewielkie ślady zalania widoczne na górnych marginesach, niewielkie zabrudzenia, podklejone naddarcie jednej karty (s. 167-168), stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście autorstwa Wojciecha Gersona. Na początku "Imienny spis poetów, których prace zamieszczone zostały w tym zbiorze", m.in. M. Reja, J. Kochanowskiego, S. Szymonowicza, E. Drużbackiej, W. Potockiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, A. Malczewskiego, S. Witwickiego, T. Lenartowicza, N. Żmichowskiej, M. Ilnickiej, M. Konopnickiej.
173.
ŻUKROWSKI Wojciech – Z kraju milczenia. Wybór opowiadań. Wyd. IV. Katowice 1965. Wydawnictwo "Śląsk". 8, s. 291, [5]. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Niewielkie naddarcia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.  Odręczna dedykacja autora. Obwolutę i okładkę proj. Krystyna Filipowska.

Książki dla dzieci i młodzieży

174.
AMICIS Edmund de – Serce. Książka dla chłopców. Przekład Maryi Konopnickiej. Wydanie illustrowane. Warszawa 1906. Nakład Gebethnera i Wolffa. 8, s. [6], 402, tabl. 20. oprawa płótno zdobione z epoki.
Okładki lekko zabrudzone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 110.–
175.
BECHLEROWA Helena – W konwaliowej gospodzie. Ilustr. Zdzisław Witwicki. Warszawa 1960. Nasza Księgarnia. 4, s. [40]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Skasowane pieczątki bibliot.
176.
BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legionach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Z 6 rycinami. Kraków 1917. Księg. K. Wojnara. 16d, s. 123, [2], tabl. 6. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki otarte i zakurzone, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. Wyd. I. Zawiera: Biedny Hrycio, "Hej, kto Polak na bagnety", Pierwsze boje, Za Moskalami marsz, marsz!, Jesteś Polakiem!, A w tym grobie niech się Polska przyśni Tobie.
48.–
Sprzedano za: 48.–
177.
CENTKIEWICZ A[lina], CENTKIEWICZ Cz[esław] – Na białym szlaku. Warszawa 1957. Nasza Księg. 8, s. 265, [3]. oprawa oryginalna kartonowa.
Okładki nieco zakurzone, krawędzie okładek otarte, wewnątrz stan dobry. Ilustrował Roman Owidzki. Okładkę, stronę tytułową oraz wyklejki proj. Zbigniew Rychlicki. Wyd. II.
48.–
Sprzedano za: 48.–
178.
COOPER James Fenimore – Ostatni Mohikanin. Przełożył Tadeusz Evert. Warszawa 1969. Iskry. 16d, s. 322, [1]. broszura. Niezapomniane Przygody Sokolego Oka.
Okładki nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Okładkę proj. Mieczysław Majewski.
179.
CURWOOD J[ames] O[liver] – Bari. Syn szarej wilczycy. Powieść. Wyd. IV. Poznań 1949. Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza. 8, s.
Okładki lekko zakurzone i otarte, na grzbiecie papierowa winietka z odręcznie wpisanym numerem, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Okładkę proj. J. M. Szancer.
40.–
Sprzedano za: 100.–
180.
CURWOOD J[ames] O[liver] – Łowcy wilków. Przekład autoryzowany Jerzego Marlicza. Wyd. VI. Poznań-Warszawa-Lublin 1949. "Albertinum" Księg. św. Wojciecha. 8, s. XI, [1], 166, [1]. broszura.
Okładki lekko zakurzone, na grzbiecie papierowa winietka z odręcznie wpisanym numerem, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn.
40.–
Sprzedano za: 130.–
181.
CURWOOD J[ames] O[liver] – Najdziksze serca. Powieść. Wyd. IV. Poznań 1949. Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza. 8, s. 217, [3]. broszura.
Okładki lekko zakurzone i otarte, na grzbiecie papierowa winietka z odręcznie wpisanym numerem, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Okładkę proj. J. M. Szancer.
40.–
Sprzedano za: 100.–
182.
CURWOOD J[ames] O[liver] – Szara wilczyca. Powieść. Wyd. IV. Poznań 1949. Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza. 8, s. 243, [4]. broszura.
Okładki lekko zakurzone i otarte, na grzbiecie papierowa winietka z odręcznie wpisanym numerem, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Okładkę proj. J. M. Szancer.
40.–
Sprzedano za: 160.–
183.
CZYTANKA dla III klasy szkoły początkowej. Uzupełniła i opracowała Docenko T. Kijów-Lwów 1946. Państwowe Naukowo-Pedagogiczne Wydawnictwo "Radiańska Szkoła". 16d, s. 127, [1]. brosz.
Otarcia i niewielkie odbarwienia okładek, stan dobry.
184.
DOMAŃSKA Antonina – Przy kominku. Zbiór baśni. Wyd. II. Katowice [1947]. Wydawnictwo "Uniwersum". 8, s. 202, [1], tabl. 12. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładki zakurzone, wewnątrz stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczne wpisy. Okładka i ilustracje na tablicach J. Cichowskiej. Zawiera: Rycerz Taran. Wodnik. W zaczarowanym młynie. Garbusek. Głupi Maciuś i królewna. Cosechciał. Przeklęty zamek. O ptaszku-cudaszku. Porządne rzemiosło. Trzy siostry. Dziwni przyjaciele. Król wężów.
185.
DRUGA książka do czytania dla szkół polskich w Brazylji. Oprac. S. S. Wyd. II. Kurytyba 1921. Nakł. i Drukiem Księgarni Polskiej B. Dergint & Ska. 8, s. 122. broszura. Wydawnictwo Książek Szkolnych dla Brazylji.
Otarcia i zabrudzenia okładek, brak grzbietu, tylna okładka luzem, wewnątrz rdzawe plamki przy zszywkach. Egzemplarz wymaga oprawy. Skreślone pieczątki. Główne działy: Poezja. Ustępy treści moralnej. Gramatyka. Wiadomości z geografji. Historja. Wiadomości z przyrody.
186.
[DZIERŻKÓWNA Natalia] Jerzy Orwicz [pseud.] – Piękne powiastki dla grzecznych dzieci. Warszawa [1936]. Nakł. "Nowego Wydawnictwa". 16d, s. 112, tabl. 2. oprawa oryginalna półpłótno.
Otarcia i zabrudzenia okładek, brak fragmentu przedniej wyklejki, wewnątrz niewielkie zażółcenia papieru. Egzemplarz wymaga lekkich zabiegów konserwatorskich. Okładkę proj. S. Norblin. Ilustr. na tablicach M. Stroynowski.
187.
DZIKOWSKI Stanisław – Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył ...Seria 1. Warszawa 1948. Wyd. J. Kubickiego. 8, s. 447. oprawa półpłótno z epoki z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładki nieco odbarwione, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Okładka i ilustracje Edmunda Bartłomiejczyka. Więcej nie wyszło. Zaw. m.in.: Z żołnierza pan, Diabeł na służbie, Topielec, Miasto z różowego marmuru, Głaz czartowski, Sabałowa śpiewka, Niemiec kamieński, Chłopska suplikacja, Madejowe łoże, Astrolog i doktór na Kaszubach, Korona króla wężów.
120.–
Sprzedano za: 140.–
188.
FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. Warszawa 1971. PZWS. 8 podł., s. 168. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki otarte i zabrudzone, drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Wydanie XV. Zaw. wiersze J. Tuwima, M. Kotarbińskiego, A. Fredry.
120.–
Sprzedano za: 150.–
189.
JEZIERSKI Edmund – Ojczyzna. Powieść dla młodzieży z ilustracjami A. Grottgera. Wyd. II. Lwów-Warszawa 1921. Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 330. oprawa płótno zdobione z epoki.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
190.
KĄCZKOWSKA Marja – Życie zuchów. Pogadanki religijne. Rysunki wykonał Michał Tetmajer "Szopa". Warszawa 1934. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 8, s. 103, [1], tabl. 3. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Błażejewski 310. Okładki nieco otarte, drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. własn. Czarno-białe ilustracje w tekście, barwne na okładce i na tablicach. Zaw. m.in.: Święty Jerzy, Bł. Jan Bosco, Dziecko puszczy, Na obczyźnie, Małe Japonki.
191.
KERN Ludwik Jerzy – "Pierwszy" i kilka innych wierszy. Ilustrował Henryk Tomaszewski. Warszawa 1956. Nasza Księgarnia. 4, s. [64]. oprawa oryginalna półpłótno.
Łasiewicka I 963. Okładki nieco zabrudzone i otarte, wewnątrz stan dobry. Książka ilustrowana przez jednego z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plakatu. Wyd. I. Zawiera wiersze: Pierwszy. Paw i Bolek. Piotruś i powietrze. Wakcje zabawek. Puste obrazki. Mądra poduszka. Wycieczkowo. Ławka. Cztery rowery. Stonóżka z Pimpifluszek. Dwie kozy. Kawka i sadzawka. Niespodzianka. Dwa rękawy. Balon i balonik.
192.
KĘDZIORZYNA Maria – Jak zguba drogę odnalazła. Wyd. I. Warszawa 1949. Nasza Księgarnia. 8, s. 47, [1]. broszura.
Otarcia okładek, stan dobry. Skasowana piecz. bibliot.
193.
KOBYLIŃSKI Szymon, PRZYMANOWSKI Janusz – Przygody pancernych i psa Szarika oraz innych dzielnych żołnierzy - rysunkami opowiedziane. T. 1. Warszawa 1970. Wyd. Harcerskie. 8 podł., s. [80]. broszura.
Okładki otarte i nieco zabrudzone, tylna okładka zaplamiona atramentem, dwie środkowe karty luzem, poza tym stan dobry. T. 1 komiksowej adaptacji powieści J. Przymanowskiego. Bohaterowie opowieści, otrzymali od Szymona Kobylińskiego - autora rysunków - rysy aktorów z popularnego serialu telewizyjnego (bo czyż można sobie wyobrazić Janka niepodobnego do Gajosa? Gustlika, który nie jest Pieczką? Marusię inną niż Raksa? Nie można). Rysownik zrezygnował całkowicie z dymków; wypowiadane kwestie umieszczono obok postaci przy pomocy zwykłego składu drukarskiego. Strony barwne przeplatane były czarno-białymi: po dwóch kolorowych następowały dwie bez koloru.
160.–
Sprzedano za: 340.–
194.
KRAKOWOWA Paulina – Niespodzianka. Zbiór powiastek dla małych dzieci. Wyd. XII popr. z 5 rys. K. Gorskiego. Warszawa [1918]. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 180, tabl. 4. oprawa późniejsza półpłótno, okładka broszurowa naklejona na oprawę.
Krassowska 3956. Otarcia i zabrudzenia okładek, grzbiet oklejony płótnem, brak jednej tablicy, podklejone naddarcia kilku kart. Stan dobry. Zaw. m.in.: Kominiarczyk, Zawsze prawda się wyda, Łakomy Stasio, Chciałbym być stangretem, Szlachetna zemsta, Wspaniałomyślny Władzio, Obwarzanki piwne, Pies przyjaciel.
195.
KRASICKI Ignacy – Satyry. Wstępem poprzedził Jan Kott. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1952. Książka i Wiedza. 4, s.92, [3], tablic barwnych 11. oprawa oryginalna półpłótno.
Bardzo niewielkie otarcia krawędzi okładek, poza tym stan bardzo dobry.
196.
KWIATKOWSKI Tadeusz – Ucieczka z dżungli. Ilustrował Jerzy Skarżyński. Warszawa 1955. Nasza Księgarnia. 8, s. 197, [2]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Zawiera całostronicowe ilustracje Jerzego Skarżyńskiego.
48.–
Sprzedano za: 90.–
197.
KWIATKOWSKI Tadeusz – Załoga "Dziewięciu serc". Warszawa 1957. Nasza Księgarnia. 8, s. 242, [1]. oprawa płótno zdobione z epoki z zachowaniem okładki broszurowej.
Okładki nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I. Ilustrował Józef Wilkoń.
198.
LAGERLOF Selma – Cudowna podróż. Warszawa 1948. Wydawnictwo Polskie R. Wegner. 8, s. 461, [4], tabl. 8. oprawa oryginalna półpłótno.
Otarcia krawędzi okładek, okładki nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Przekład Janiny Mortkowicz. Okładkę i ilustr. proj. J. M. Szancer. Ilustracje barwne na tablicach, czarno-białe w tekście.
199.
LÖNNROT Elias – Kalewala. Epopeja fińska. Pieśni zebrał ... Dla dzieci polskich oprac. J. Porazińska. Warszawa 1958. Nasza Księgarnia. 8, s. 299. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Łasiewicka II 108. Otarcia krawędzi obwoluty, obwoluta nieco zabrudzona, poza tym stan bardzo dobry. Ilustrował Michał Bylina.
64.–
Sprzedano za: 64.–
200.
MEISSNER Janusz – Sześciu z Daru Pomorza. Warszaw 1957. Iskry. 8, s. 317, [1], tabl. rozkładana 1. broszura.
Niewielkie otarcia okładek, bardzo niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Okładkę proj. Marian Stachurski. Ilustrował Józef Olejarka.
34.–
Sprzedano za: 34.–
201.
PŁOMYCZEK. Tygodnik z obrazkami dla młodszych dzieci. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Janina Porazińska. 8. oprawa płótno zdobione z epoki.
R. 12, nr 1-42/43: Rok szk. 1927/8. 7 IX 1927-20 VI 1928. s. XII, 656.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
120.–
Sprzedano za: 320.–
202.
PŁOMYCZEK. Tygodnik z obrazkami dla młodszych dzieci. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Janina Porazińska. 8. oprawa płótno zdobione z epoki.
R. 13, nr 1-42: Rok szk. 1928/9. 5 IX 1928-19 VI 1929. s. XII, 672.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
120.–
Sprzedano za: 320.–
203.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa oryginalna półpłótno.
R. 8, nr 1-30: Rok szk. 1923/4. 1 IX 1923-20 VI 1924. s. VIII, 488.
Okładki lekko zakurzone, blok nadpęknięty i lekko poluźniony, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 220.–
204.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa płótno zdobione z epoki.
R. 9, nr 1-43: Rok szk. 1924/5. 3 IX 1924-24 VI 1925. s. VIII, 564.
Okładki lekko zakurzone, okładki broszurowe nie zachowały się, poza tym stan bardzo dobry. Kompletny rocznik. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
160.–
Sprzedano za: 220.–
205.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa płótno zdobione z epoki z zachowanymi okładkami broszurowymi.
R. 10, nr 1-43: Rok szk. 1925/6. 2 IX 1925-23 VI 1926. s. X, 672.
Okładki lekko zakurzone, brak jednej karty (s. 89-90), poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
160.–
Sprzedano za: 190.–
206.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa płótno zdobione z epoki z zachowanymi okładkami broszurowymi.
R. 11, nr 1-43: Rok szk. 1926/7. 1 IX 1926-22 VI 1927. s. XI, [1], 680.
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
160.–
Sprzedano za: 220.–
207.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa płótno zdobione z epoki z zachowanymi okładkami broszurowymi.
R. 12, t. 1-2, nr 1-42/43: 7 IX 1927-20 VI 1928. s. VIII,  488; XII, [489]-1000.
Okładki lekko zakurzone, w. t. 1 brak krajki na oprawie, poza tym stan bardzo dobry. T. 1: I półrocze roku szk. 1927/28. T. 2: II półrocze roku szk. 1927/28. Kompletny rocznik. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
180.–
Sprzedano za: 260.–
208.
PŁOMYK. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Warszawa. Nakł. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Helena Radwanowa. 8. oprawa płótno zdobione z epoki z zachowanymi okładkami broszurowymi.
R. 13, t. 1-2, nr 1-42: 5 IX 1928-19 VI 1929. s. XI, [1], [4], 514, [2]; XII, [515]-1002, [2].
Okładki lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. T. 1: I półrocze roku szk. 1928/29. T. 2: II półrocze roku szk. 1928/29. Kompletny rocznik. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
180.–
Sprzedano za: 260.–
209.
PORAZIŃSKA Janina – Dziewięć płaczek-nieboraczek. Wyd. II. Kraków 1948. Nasza Księgarnia. 8, s. 30, [2]. broszura.
Stan dobry. Ilustrował Tadeusz Kasprzycki. Opowieść wierszem.
210.
SAINT-EXUPÉRY Antoine de – Mały książę. Przełożył Jan Szwykowski. Warszawa 1968. PAX. 8, s. 81, [3]. oprawa oryginalna płótno.
Brak obwoluty, okładki nieco zakurzone, wewnątrz miejscami podkreślenia w tekście (ołówkiem). Stan dobry. Wyd. III.
211.
SŁOMCZYŃSKI Maciej – Ulewa. [Cz. 1]. Warszawa 1962. Nasza Księgarnia. 16d, s. 105, [2]. broszura, obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Kwiatkowskiego. Ilustrował Mieczysław Majewski. Okładkę proj. Bogdan Zieleniec.
80.–
Sprzedano za: 80.–
212.
SPYRI Joanna – Stare zamczysko. Powieść dla młodzieży. Przekład H. M. O'Brien. Nakł. II. Kraków [194-]. Księgarnia Powszechna. 8, s. 290, [1], tabl. 3. oprawa oryginalna półpłótno.
Otarcia krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Na przedniej wyklejce obca dedykacja.
40.–
Sprzedano za: 40.–
213.
STERN Anatol – Zaczarowana grządka. Warszawa 1957. "Nasza Księgarnia" . 16d, s. 124, [3]. broszura.
Okładki lekko otarte i zakurzone, poza tym stan dobry. Wyd. I. Ilustrował Józef Wilkoń.
214.
TUWIM Julian – Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1962. Nasza Księgarnia. 16d podł., s. [47]. oprawa oryginalna półpłótno.
Otarcia i zabrudzenia okładek, wewnątrz stan dobry. Tytuł okł.: "Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci".
60.–
Sprzedano za: 80.–
215.
VERNE Juliusz – Wokół Księżyca. Przekład Ludmiły Dunikowskiej. Warszawa 1970. Nasza Księgarnia. 8, s. 323, [5]. broszura.
Okładki nieco otarte i zakurzone, stan dobry. Ilustrował Daniel Mróz.
216.
VERNE Juljusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Z 19 ilustr. i okładką de Neuville'a. Wyd. nowe. Warszawa [1946]. Wyd. B. Matuszewski. 8, s. 335, [2]. broszura.
Okładki nieco otarte i zabrudzone z widocznym śladem zalania na grzbiecie i tylnej okładce, pierwsza składka poluźniona, niewielkie naddarcia górnego marginesu karty tytułowej, poza tym stan dobry.
217.
WILDE Oskar – Bajki. Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. [4], 61, [1], 53, 58, [6]. oprawa oryginalna płótno zdobione. Dobre Książki dla Młodzieży. Serja druga.
Okładki lekko zabrudzone, miejscami niewielkie zabrudzenia wewnątrz, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn. Przekład Marji Feldmanowej. Zawiera: Urodziny infantki. Nadzwyczajna rakieta. Słowik i róża. Rybak i jego dusza. Młody król. Szczęśliwy książę. Prawdziwy przyjaciel.
60.–
Sprzedano za: 100.–
218.
WILDE Oskar – Szczęśliwy książę i inne opowiadania. Tłumaczyli I. Tuwim i J. Stawiński. Warszawa 1957. Nasza Księgarnia. 8, s. 148, [3]. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki nieco otarte i zakurzone, poza tym stan dobry. Ilustrował Bogdan Zieleniec. Zawiera opowiadania: Szczęśliwy książę, Słowik i róża, Samolubny olbrzym, Oddany przyjaciel, Niezwykła rakieta, Urodziny infantki, Rybak i jego dusza, Syn gwiazdy.
* * *