Pozostałe wydawnictwa

393.
ALBUM jubileuszowy. 1948-1958. Federacja Klubów Sportowych Gwardia. Warszawa 1958. Federacja KS Gwardia. 4, s. 47, [1]. broszura.
Niewielkie otarcia i zabrudzenia okładek, ślady zawilgocenia widoczne na marginesach, rdzawe plamki przy zszywkach. Ilustracje w tekście. Tylna okł. sygn. "L. Jabłoński 58". Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy powstania federacji z bogato ilustrowanymi artykułami poświęconymi historii i teraźniejszości.
394.
[BAILDON Huta]. PORADNIK techniczny dla użytkowników wyrobów Huty Baildon. Katowice 1958. Huta Baildon. 8, s. 431, tablice. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Zabrudzenia i naddarcia obwoluty, wewnątrz stan bardzo dobry.
"Znaczne rozszerzenie zakresu produkcji Huty Baildon spowodowało konieczność opracowania niniejszego poradnika technicznego, przy pomocy którego pragniemy zapoznać naszych odbiorców z całokształtem produkcji Huty. Mamy nadzieję, że fachowe wskazówki podane w poradniku zbliżą odbiorców do dostawcy i pogłębią dotychczasowe kontakty handlowe. Poradnik przeznaczony jest zarówno dla personelu technicznego pracującego w warsztatach i w biurach konstrukcyjnych jak i dla służby zaopatrzenia. Na życzenie naszych odbiorców służymy chętnie fachową poradą. Jesteśmy przekonani, że wydanie niniejszego poradnika przyczyni się do bardziej prawidłowego stosowania stali we właściwych gatunkach i o odpowiedniej obróbce cieplnej, usunie marnotrawstwo cennych surowców w niektórych dziedzinach życia gospodarczego i przyniesie użytkownikom niemałe korzyści, a w skali ogólnokrajowej- oszczędności w zużyciu stali szlachetnych". [Wstęp].
Huta Baildon – huta żelaza, położona w Katowicach, na obszarze dwóch jednostek pomocniczych: Dąb i Załęże. Została ona założona w 1823 roku przez szkockiego inżyniera – Johna Baildona jako pudlingarnia. Z biegiem czasu była rozbudowywana, stając się jednym z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w Europie. Podczas II wojny światowej produkowała dla celów zbrojeniowych. Po 1945 roku ulegała dalszemu rozwojowi, uruchamiając nowe i rozbudowując stare wydziały. Od 2001 roku jest w stanie upadłości. [Wikipedia].
395.
[BAILDON Huta]. STAL Baildon. Katowice 1934. Huta Pokój, Śląskie Zakł. Górniczo-Hutnicze. 8, s. [2], 283, tabl. 1. oprawa oryginalna płótno.
Okładki lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Katalog wyrobów stalowych Huty Baildon. Na tablicy ogólny widok huty.
396.
BISSAGA Teofil – Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych. Warszawa 1938. Min. Komunikacji. 8, s. 277, mapa luzem 1 (Koleje Rzeczypospolitej Polskiej). oprawa oryginalna półpłótno. Wydawnictwa Techniczne Min. Komunikacji, nr 9.
Grzbiet nadpęknięty, przetarcia płótna na górnej i dolnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Zawiera historię kolejnictwa w Polsce, omówienie struktury połączeń kolejowych, organizacji turystyki, również sieci dróg lądowych i wodnych śródlądowych i morskich. Liczne ilustracje w tekście. Układ graficzny T. Flacha.
120.–
Sprzedano za: 320.–
397.
EJSMOND Juljan – Podręcznik całowania. Warszawa 1923. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 107, [2]. oprawa późniejsza płótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Podklejone ubytki okładki broszurowej oraz ostatniej karty, pierwsze trzy karty podklejone w grzbiecie paskami papieru, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Istota pocałunku, Dzieje pocałunku, Poezja ust, Kogo, kiedy należy całować i gdzie, Sztuka całowania, Taktyka całowania, Matematyka całowania.
70.–
Sprzedano za: 140.–
398.
JĘDRZEJEWICZ Jan – Kosmografija. Ze wstępem historycznym H. Merczynga. Warszawa 1886. Druk. Noskowskiego. 8, s. XLVI, [2], 400, tabl. 10. oprawa współczesna półpłótno. Biblijoteka Matematyczno-Fizyczna, s. 3, t. 9.
Tablica nr 5 luzem, zabrudzenia pierwszych kart, poza tym stan dobry. Wyd. I.
399.
[KLECZEWSKI Arkadiusz] – Tańce salonowe. Praktyczny poradnik dla tańczących. Ułożył Ar. Kl. [pseud.]. Lwów [1879]. Nakł. F. H. Richtera. 16d, s. 115, [1]. oprawa półpłótno z epoki.
Okładki nieco otarte, stan dobry. Zawiera: Polonez. Walc. Kontredans. Mazur. Lansjer. Polka. Polka-Mazurka. Galop. Kotyljon. Oberek Krakowiak.
140.–
Sprzedano za: 220.–
400.
KRAWCZYK Marian – Gry drużynowe w szkole. Warszawa 1956. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 8, s. 164. oprawa oryginalna półpłótno.
Stan dobry. Piecz. Okładkę proj. J. Korolkiewicz. Rysunki wykonał Wł. Czarnecki. Zawiera m.in.: Znaczenie gier drużynowych. Piłka ręczna. Palant. W dwa ognie. Piłka siatkowa. Wskazówki organizacyjne.
401.
[LĄDOWANIE na Księżycu]. Na księżyc i dalej. Publikacja okolicznościowa z 1969 poświęcona misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie. folio, s. [28] + dodano "Reportaż księżycowy z pokładu Apolla 12" s. [4]. broszura.
Bardzo niewielkie naddarcie grzbietu, stan dobry. Liczne zdjęcia dostarczone głównie przez NASA.
80.–
Sprzedano za: 80.–
402.
[MOTOCYKL]. THE MOTOR Cycle. 35 numerów z 1954 r. - niekompletny rocznik (w 3 wol.). Londyn 1954. Publ. Iliffe&Sons Ltd. 4. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem większości okładek broszurowych.
Otarcia i zabrudzenia okładek, na okł. brosz. pieczątki i odręczne adnotacje, poza tym stan dobry. Do kompletu brak vol. 3. Każdy numer objętości ok. 50 stron. Tygodnik ukazywał się w każdy czwartek. Zawiera numery:
Vol. I: 7 January 1954 - 25 March 1954
Vol. II: 8 April 1954 - 24 June 1954
Vol. IV: 7 October 1954 - 30 December 1954
The Motor Cycle - był jednym z pierwszych brytyjskich magazynów o motocyklach. Wprowadzony na rynek przez Iliffe and Sons Ltd w 1903 roku. Bogato ilustrowany magazyn omawiający nowinki na rynku motocykli, wiele kluczowych kwestii związanych z brytyjskim motocyklem tamtych czasów. Współtwórcy często podpisywali swoje prace pseudonimami, takimi jak Torrens (Artur Bourne, jeden z redaktorów) i słynny Ixion (Canon BH Davies). Obok artykułów, listów do redakcji, każdy numer zawiera bogaty materia reklamowy.
403.
MUSZKOWSKI Jan – Życie książki. Wyd. II ilustrowane i rozszerzone. Kraków 1951. Wiedza, Zawód, Kultura - T. Zapiór. 8, s. 467, [1], tabl. 9. oprawa późniejsza płótno.
Stan dobry. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1936. Zgromadzony w niej materiał podzielono na trzy rozdziały: Drogi rozwoju książki, Produkcja i obieg książki, Użytkowanie książki.
404.
OŻAROWSKI Aleksander – Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Pod red. ... Warszawa 1976. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. 8, s. 578, [2], tabl. 4. oprawa oryginalna płótno, obwoluta.
Obwoluta nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Zawiera m.in.: Współczesne kierunki rozwoju ziołolecznictwa - W. J. Rewerski. Przegląd roślin leczniczych - A. Ożarowski. Farmakodynamika ważniejszych substancji pochodzenia roślinnego - J. Krupińska. Choroby serca i naczyń - A. Chodera. Choroby układu oddechowego - B. Fąfrowicz, J. Kowalewski. Choroby przewodu pokarmowego - B. Pirwitz, A. Tilszer. Choroby alergiczne - A. Szozda, J. Hofman. Choroby wieku starczego - J. Kowalewski.
70.–
Sprzedano za: 70.–
405.
PIETRZYKOWSKI Piotr Tadeusz – Nauczanie robót z metalu. Ze 102 rysunkami i fotografjami w tekście. Warszawa 1929. Wydawnictwo "Naszej Księgarni". 8, s. 120. oprawa późniejsza półpłótno.
Otarcia okładek, brak karty przedtyt., miejscami niewielkie zabrudzenia. Stan dobry. Zawiera: Drut. Paski żelaza. Blacha. Wyrzynanie piłką (ażurowanie). Wytłaczanie w blasze (metaloplastyka). Kucie miedzi.
406.
PRZYKŁADY szlachetnych i podłych charakterów z Dzieiów Rzymskich wyięte z uwagami moralnemi. Wrocław 1810. W drukarni Wilhelma Bogumiła Korna. 16d, s. VIII, [9]-366, tabl. 1. oprawa późniejsza płótno.
Niewielkie otarcia okładek, wewnątrz zażółcenia papieru i zaplamienia. Stan dobry. Na tablicy popiersie Seneki.
120.–
Sprzedano za: 320.–
407.
STADTMÜLLER K[arol] – Słownictwo rzemieślnicze. [Cz.] 1, 5-9, 11. Kraków 1921-1923. M. Muzeum Przem. w Krakowie. 16d. broszura.
Stan dobry. Każda część obj. 24-41 s. Części 6-7 i 8-9 wydane we wspólnych zeszytach. Zawiera: 1: Dział drzewny: ciesielstwo, stolarstwo, bednarstwo i kołodziejstwo; 5: Dział włókienniczy: introligatorstwo, powroźnictwo, przędzalnictwo, tapicerstwo i tkactwo; 6: Dział zbożowy: młynarstwo, piekarstwo; 7: Dział ceramiczny: ceglarstwo, garncarstwo i zduństwo; 8: Dział graficzny: drukarstwo, fotografja, litografja i rytownictwo (drzeworytnictwo i miedziorytnictwo); 9. Dział instrumentalny: budowa fortepianów i organów; 11: Słownictwo przemysłowo-rękodzielnicze: modelarstwo, formierstwo i odlewnictwo, hutnictwo metali, hutnictwo szkła, mennictwo, mydlarstwo i świecarstwo, gorzelnictwo i piwowarstwo, papiernictwo, tytoniarstwo. Do kompletu brak czterech zeszytów: 2: Dział metalowy, 3: Dział instalacyjny. 4. Dział skórniczy. 10. Dział budowlany.
120.–
Sprzedano za: 150.–
408.
SZUMAN J[erzy] – Rocznik hodowcy drobiu. Rok VII. Poznań 1937. 16d, s. 428. oprawa oryginalna półpłótno.
Okładki nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zawiera m.in.: Kalendarz na rok 1937. Wskazówki prowadzenia zapisków książkowości drobiowej. Jak powstaje jajo. Produkcja kurcząt zimowych. Sztuczny wylęg jaj indyczych. Zatrucie ziarnem kąkolu. Choroby drobiu, ich rozpoznawanie i leczenie.
409.
SZUMOWSKI Władysław – Historja medycyny filozoficznie ujęta. Podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami. Kraków 1935. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], XVI, 676. oprawa oryginalna półpłótno.
Otarcia i zabrudzenia okładek, niewielkie nadpęknięcia krawędzi okładek, stan dobry.
400.–
Sprzedano za: 400.–
410.
VERDMON Jacques Leonard de – Kuracja roślinna. 1050 wypróbowanych rad i wskazówek jak leczyć w 150 chorobach ziołami i srodkami domowemi, z dodaniem opisu krajowych ziół leczniczych. Wyd. III uzupełnione. 46 tablic barwnych, 12 rysunków w tekście. Warszawa 1936. Wyd. M. Arcta. 8, s. 358, [1], tabl. 46. oprawa oryginalna płótno zdobione.
Okładki zabrudzone, przetarcia płótna na krawędziach okładek, poza tym stan dobry. Podpis własn. i zapiski na wyklejkach. Na końcu 46 barwnych podobizn ziół i roślin leczniczych zamontowanych w formie wklejek na kartonowych podkładach.
180.–
Sprzedano za: 200.–
411.
WASILEWSKA Wanda – Legenda o Janie z Kolna. Wyd. II. Warszawa 1949. Wydawnictwo "Prasa Wojskowa". 8, s. 98, [2]. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładek broszurowych.
Stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Okładka i ilustracje Mariana Walentynowicza.
412.
WYSOCKI Stefan – Żeglarstwo śródlądowe. Wyd. II. Warszawa 1959. Sport i Turystyka. 8, s. 222, [1], tablic 8. broszura.
okładki lekko zabrudzone, poza tym stan dobry. Na tablicach barwne "Znaki żeglugowe". Projekt okładki i rysunki wykonał Krzysztof Trzebicki.
413.
ZACHARSKI Albin – Jajczarstwo i zbiornice jaj przy Spółdzielniach Mleczarskich. (Wyd. VI uzupełnione). Warszawa 1930. Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich. 8, s. 87, [1]. broszura.
Niewielkie naddarcie pierwszej karty, poza tym stan dobry. Zawiera m.in.: Jajczarstwo. Produkcja i organizacja zbytu jaj zagranicą. Jaja kurze. Badania jakości jaj. Nazwy jaj. Przewóz jaj.
414.
ZACHARSKI Al[bin] – Jajczarstwo w województwach lubelskiem i wołyńskiem. Warszawa [1930]. Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich. 16d, s. 19. broszura.
Okładki lekko zabrudzone, poza tym stan dobry. Podpis własn.
415.
ZACHARSKI Albin – Urządzenie i prowadzenie zbiornic jaj przy Spółdzielniach Mleczarskich. Wyd. IV, uzupełnione. Warszawa 1928. Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich.16d, s. 43. broszura.
Stan dobry. Podpis własn.
416.
ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon – Druh-Wiatr. Żeglarstwo śródlądowe. Warszawa 1946. Bolesław Matuszewski. 8, s. 167, [3]. oprawa późniejsza półpłótno z zachowaniem okładki broszurowej.
Naddarcia dolnych marginesów dwu kart (s. 29-32), poza tym stan dobry. Piecz. Okładkę proj. Z. Kosmowski. Rysunki i ilustr. wykonał Włodzimierz Siwierski.